asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Augusztusi előrejelzés, 2015

Augusztusi előrejelzés, 2015

Akadályversenyek, kijózanító felismerések, elindulás

 

 

 

 

 

Eseménydúsnak ígérkezik augusztus: ha nehézkesen, stressz és áldozatok árán is, de végre beindulnak ügyeink. Ez nem is lehet másképp, hiszen ebben a hónapban számos jelentős asztrológiai eseményre kerül sor, amelyek személyes életünkre és a nagyvilág történéseire is befolyással lesznek.

 

 

aranyfa

 

 

 

A hónap elejét akadályversenyek, kijózanító felismerések, és karmikus helyzetek kísérik, hiszen 2-án a Szaturnusz végre abbahagyja tolatását és egyenes- stacionáriusba vált, 3-tól pedig a Jupiter – Szaturnusz kvadrátja kezd szorítani a présen. A két nehézsúlyú játékos dulakodásába a Vénusz és a Merkúr is betársul, így augusztus 3 – 7 között az eddig sem egyszerű helyzetek tovább bonyolódnak. Leginkább pénz- és szívügyeink kuszálódhatnak össze. Augusztus 8-ról 9-re virradóan a Mars az Oroszlánba lép, 12-én pedig egy még nagyobb szabású váltásra kerül sor: a Jupiter megkezdi egy éves látogatását a Szűz jegyében. A Jupiter jegyváltása önmagában is jelentős, de ha a tevékeny Mars is épp ez időtájt költözködik, új utak nyílhatnak meg. Ez azonban nem magától történik, hanem kitartó erőfeszítéseinknek köszönhetően. A hónap közepén a tűz elem túlsúlya konkrét és átvitt értelemben vett hőhullámot gerjeszthet. A társasági élet felpezsdül, a nyár utolsó heteit mindenki ki akarja élvezni, de az indulatok is magasra csaphatnak. A szaturnuszi korlátokat ugyanis nem könnyű elviselni, így a természetes igény, hogy kitörjünk a szűk keretek közül és a maga teljességében kibontakoztassuk egyéniségünket, gátlástalan egotripbe torkollhat. A forrófejű döntések, a túl kockázatos pénzügyi tranzakciók, viharos szerelmi ügyek, az önérvényesítés erőszakos formái, mások semmibe vétele rengeteg kárt okozhatnak. Augusztus 23-án a Nap belép a Szűz jegyébe. Ezt követően a föld elem fokozatosan átveszí a tűz túlsúlyát. Ez kimondottan üdítő hatású lehet, hiszen nem csak a kánikula csillapodik, hanem a személyes ügyeinkben, a politikában és a közéletben is csitul a hőzöngés. Amikor már a Merkúr, a Jupiter és a Nap is a Szűzben halad, már nem érzünk akkora késztetést arra, hogy két végén égessük a gyertyát, érdeklődésünk középpontjában az anyagi (pl. pénz, munka), a gyakorlati kérdések, testi egészségünk vissza szerzése vagy megtartása kerülhet.

 

 

 
Szaturnusz stacionáriusba vált

 
A Szaturnusz augusztus 2-án vált direkt stacionáriusba.Tolatásának abbahagyása minden évben fontos változásokat jelez. (idei retrográd fázisa 2015. március 14-én kezdődött ) Sok elakadt terv lendül most mozgásba, az adózással, adósságokkal, általában véve mások pénzével kapcsolatos témák is könnyebben kezelhetőkké válnak ilyenkor . A hagyományok szerint jobban tesszük, ha csak azt követően látunk hozzá új terveink valóra váltásához, indítunk új vállalkozást, hogy a Szaturnusz abbahagyta hátráló mozgását. Ebben az esetben azonban nem árt még tovább várni, hiszen a kedvező változások csak azt követően válnak érzékelhetővé, hogy fellazul a Jupiter ls a Szaturnusz kvadrátja

 

 

 

A Merkúr – Uránusz szintén augusztus 2-án bepontosuló trigonja kiszélesítheti látókörünket, felfokozza a tudásvágyat és a kommunikációs igényt.

 

 

Jupiter- Szaturnusz kvadrát

 

 

 

Augusztus első felét egy nagy feszültségeket keltő fényszög, a Jupiter és a Szaturnusz kvadrátja határozza meg. A bolygókapcsolat az Oroszlán és Skorpió 28 fokán jön létre, legintenzívebben augusztus 2 – 6 között éreztetve befolyását. Augusztus 3-6 között a Vénusz, 6 – 7 között pedig a Merkúr jelenléte fokozza tovább a hatást.

 

 

 

Jup szat sq
A Szaturnusz a Skorpióban pénzekkel, adóügyekkel, mások javaival kapcsolatos bonyodalmakra utal, az Oroszlán Jupiter pedig szerelmekkel, gyerekekkel, szórakozással, vállalkozással kapcsolatos témákat jelöl. A felelősségektől való megfutamodás, a látszólag könnyebbik út választása most visszaüthet.
A fényszög később, 2016 március – 2016 júniusa között szintén bepontosul, tehát egy meglehetősen hosszútávú befolyásról van szó. Akkor már a Jupiter Szűz jegyében, a Szaturnusz pedig a Nyilasban halad, a jegyváltás pedig átszínezi a hatásokat. A fényszög jellege, azaz a növekedés, gyarapodás jupiteri erőinek konfliktusa a korlátozás, késleltetés szaturnuszi erőivel – azonban változatlanul érvényesül.

 

 

Ez a bolygó kapcsolat nem csak személyes életünkre, hanem az egész világ eseményeire, gazdaságra, politikai struktúrákra is nagy hatással van. A jobb áttekinthetősé kedvéért a kollektív és a személyes szinten érvényesülő hatásokat egy külön cikkben foglaltam össze (A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai) . Jamie Partridge Jupiter – Szaturnusz kvadrát című cikke is ezt a témát járja körül.

 

 

Amikor ez az erőteljes kvadrát bepontosul, sokak életében lezárul egy fejezet illetve bizonyos típusú változásokat is megtapasztalhatnak. Ez nem szükségszerűen rossz. Egyesek számára régóta sóvárgott változásokat hozhat, mások azonban bizonyos életterületeken, attól függően, hogy a horoszkóp milyen házait és bolygóit érinti a fényszög, több- kevesebb korlátozást kell elszenvedniük.

 

 

 

Ezekben a napokban lelassulhatnak dolgaink, vagy félszívvel cselekszünk, nem vagyunk meggyőződve arról, hogy jó irányban haladunk-e, esetleg átmenetileg elveszítjük időérzékünket. Ahelyett, hogy ezek hatására hatalmába kerítene a csüggedés, fogadjuk el, hogy e bolygóállások mellett teljesen normális érzésekről van szó. Múltunk szereplői is előkerülhetnek , illetve bizonyos, korábbi helyzetek ismétlődhetnek újra.

 
E Szaturnusz- Jupiter kapcsolat mellett jó ötlet átértékelni szándékainkat, terveinket. Így, mielőtt valóra váltanánk őket, ráébredhetünk, bizonyos módosításokat kell eszközölnünk rajtuk. A grandiózus díszletek helyett jobb, ha kisebb, megvalósíthatóbb léptékekben gondolkozunk, a mennyiség helyett a minőségre helyezve a hangsúlyt. Ha lázadozás helyett együttműködünk vele, a Szaturnusz hozzásegíthet ahhoz, hogy tartós, értékálló projekteknek, kapcsolatoknak kötelezzük el magunkat, megragadjuk és kimunkáljuk az ilyen lehetőségeinket. Aki nem képes hosszabb távon kitartani elgondolásai vagy céljai mellett, át kell alakítani terveit vagy le kell mondania megvalósításukról.

 
Mások számára intenzív üzleti tevékenységet hozhat ez az időszak, de a Szaturnusz hatások miatt bizonyos fokú korlátozás , késleltetés is tapasztalható. Ez jelentheti, hogy a fáradozás csak később térül meg, hivatásunkkal, vállalkozásunkkal több felelősséget vállalunk, az eddigieknél nagyobb nyomás nehezedik ránk, valamilyen változásokat eszközlünk. Kedvező esetben a kreativitás, eredetiség és vállalkozó szellem (Jupiter az Oroszlánban) kitartással, alapossággal, szorgalommal (Szaturnusz) párosul, így végre, sok- sok erőfeszítést követően sor kerül a régóta aktuális áttörésre. Szerencsétlenebb helyzetben bizonyos tényezők (legtöbbször könnyelműség, a lehetőségek/ képességek/ források túlbecslése, zűrös szerelmi ügyek) sok év erőfeszítését is tönkre tehetik.

 

 

 

A Vénusz és a Jupiter együttállása augusztus 4-6 között érezteti befolyását . A Nagy és a Kis Jótevő (Jupiter , Vénusz) Nagy Rossztevővel (Szaturnusz) képezett kvadrátja még intenzívebbé teszi ezeket a hatásokat. A szaturnikus prések és korlátok szerelmi kapcsolataink és más társulásaink, pénzügyi helyzetünk újraértékelésére sarkallhatnak, és sokan juthatnak arra a felismerésre, hogy valami hiányzik életükből.

 
A Vénusz Jupiter augusztus 4-i  együttállását pl. hagyományosan a romantikus találkozások és társasági összejövetelek kedvező formációjának tartják, de a két bolygó kvadrátot képez a Szaturnusszal, a Vénusz pedig ráadásul retrográd is, így ez a lezárások, vagy legalábbis szerelmi és társadalmi kapcsolataink újraértékelésének ideje is lehet. (Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, a Vénusz július 25-én , Szűz 0 fokon vágott hátraarcot, majd július 31-jén tért vissza újra az Oroszlánba. A Szaturnusz augusztus 2-én váltott direktbe, míg a Vénusz hátrafelé araszolgat, így találkozásuk valószínűleg viharos összecsattanás lesz)

 
Az erőpróbáló Vénusz – Szaturnusz kapcsolat a veszteség, magány, elszigeteltség, szeretetlenség érzésével tölthet el bennünket, egyszersmind arra ösztönöz, hogy kitörjünk egy boldogtalan helyzetből. (bővebben: Karmikusan terhelt viszonyok, Vénusz az Oroszlánban, A Vénusz hátraarcot vág, A Szaturnusz utolsó tánca a Skorpióban, A Szaturnusz princípiuma és a depresszió) E komplex hatásoknak köszönhetően arra kényszerülünk, hogy komolyan megvizsgáljuk: kielégülnek-e érzelmi és anyagi igényeink. Amennyiben a napos oldalon járó Oroszlán Vénusz, Jupiter kozmetikázni szeretné az igazságot, a Skorpió Szaturnusz a maga kíméletlen módján szembesít a tényekkel. Ez mindig valamilyen konkrét esemény formájában történik. Attól függően, hogy képleteink milyen részeit érintik az említett bolygóhatások, más életterületeken, témákban is megtapasztalhatjuk őket.

 
A Vénusz első ízben július 13- 15 között képezett kvadrátot a Szaturnusszal, de akkor még nem váltott retrográdba. Az akkori élethelyzetek megismétlődhetnek, az intenzitást a Jupiter hatása is fokozhatja. A lezárások minden típusára sor kerülhet: szakítások, pénzügyi összeomlás, szélsőséges helyzetekben a totális csőd különféle verzióiról hallhatunk. Ugyanezek a témák újra terítékre kerülhetnek, amikor október 9-10 én, immár a Szűz – Nyilas 1 fokon a Vénusz újra kvadrátot képez a Szaturnusszal.

 
Az idén augusztusban egzakttá vált Jupiter – Szaturnusz kvadrát 2016 március 19 – 26 között újra bepontosul a Szűz- Nyilas 16 fokán. Akárcsak a jelenlegi formációban, a Vénusz akkor is központi szerepet fog játszani, hiszen március 25- 26-án, a Halak 16 fokán T kvadrátot képez a két bolygóval. A T kvadrát mindhárom bolygó energiáit magába olvasztja, így a zűrös pénz- és szerelmi ügyek újabb fejfájásra adhatnak okot

 

 

 

 

További hatások

 

 

Augusztus 6- án a Mars trigont képez a Szaturnusszal, ami növeli kitartásunkat, hozzásegíthet álmaink valóra váltásához. Ugyanezen a napon azonban egy sokkal zavaróbb befolyás is érvényesül: a Merkúr beérte a Vénusz – Jupiter együttállást, a három bolygó pedig kvadrátot képez a Szaturnusszal. A légkör pattanásig feszül, a viták elsősorban szerelmi -és pénzügyek miatt pattanhatnak ki. A tűz elem túlsúlya forrófejűvé tehet, az Oroszlánban álló bolygók által felduzzasztott ego- lufikat azonban a Skorpió Szaturnusz fullánkja kíméletlenül kipukkasztja. Most nem éri meg bolhából elefántot csinálni. Amennyire lehet, érdemes elkerülni a vitákat és a fontosabb ügyek megbeszélését is halasszuk későbbre. Használjuk ki inkább a Mars Szaturnusz trigon adta lehetőségeket: hangolódjunk feladatainkra, ahelyett hogy indulatból vagy hirtelen lelkesedésből reagálnánk valamire , engedjük, hogy intuíciónk megsúgja: mit is kíván tőlünk ez a helyzet, csendben, kitartóan munkálkodjunk céljainkon.

 

 

 

Augusztus 7 -én a Merkúr Jupiter együttállás hatására túlcsordul az optimizmus. Hajlamosak vagyunk hangzatos ígéreteket tenni, frázisokat puffogtatni és semmi sem tűnik lehetetlennek. A Szaturnusz kvadrátja azonban gyakorlati követelményeket állít: a nagy szavakat nagy tetteknek kell követniük, a felelőtlenül/ hirtelen felindulásból elhangzott kijelentéseknek komoly következményük lehet. Levelek, cikkek megírásával, elküldésével tisztázó beszélgetésekkel jobb ötlet másnapig, 8-ig várni, amíg a Merkúr átlép saját jegyébe, a Szűzbe. Ez remek alkalom, hogy hideg fejjel is átfussuk irományainkat, és csak akkor küldjük tovább, ha még mindig zseniálisnak tartjuk: így legalább a részletekre is odafigyelünk. (Otthonában tett rövid látogatása – augusztus 8 – augusztus 27 – olyan más merkúri tevékenységekre is remek alkalmat teremthet, mint a rendszerezés, tanulás, pályázatírás, tanfolyamok elkezdése, szerződéskötés, stn. Erről még lesz szó az alábbiakban)

 

 

A Mars az Oroszlánba lép: perzselő hőség

 

 

 

Az EroAugusztus 8-án a Mars elhagyja a Rák jegyét és az Oroszlánba lép.  A tüzes, királyi jegy sokkal jobban megfelel a bolygó karakterének, mint az érzelmes, félénk, múltba vágyó Rák. A túltengő tűz energia azonban heves túlzásokra is hajlamosíthat. Mivel most a Nap, a Vénusz, a Mars és a Jupiter is az Oroszlán jegyében áll, nem csak meteorológiai értelemben vett hőségre számíthatunk.

 
A Rák érzelmes, vizes tartományaiban való dagonyázást követően tehát a Mars céltudatosan, határozottan, kreatívan a tettek mezejére lép. Amolyan igazi Oroszlán – stílusban, nagy lelkesedéssel, igaza teljes tudatában lát feladataihoz, ahogy arról is meg van győződve, hogy senki sem képes őket olyan kiválóan ellátni, mint ő. És ha már erről van szó, minden tőle telhetőt megtesz, hogy ország- világ csodájára járjon nagyszerűségének. Bármit tesz is, annak nagyszabásúnak, látványosnak és szórakoztatónak kell lennie.

 
Mindez szülhet kimagasló eredményeket: a több hónap egy helyben toporgást követően pl. úgy érezhetjük, végre beindultak a dolgaink, egymás után győzzük le az akadályokat és semmi sem ronthatja el a kedvünk. Belegondolva azonban, hogy a diszharmonikus Oroszlán típus képviselői olyan véreskezű despoták is akadnak, mint Benito Mussolini (1883. július 29, Dovia, Olaszország), Abu Bakr al- Bhagdadi (1971. augusztus 28)  nem alaptalan a félelem, hogy ez az energia mindent fel is perzselhet maga körül.

 
Bár augusztus folyamán a Mars csupán két gyengébb diszharmonikus fényszöget, kvinkunxot képez (a Neptunnal augusztus 22-én, a Plútóval meg augusztus 29-én, fennáll a veszélye, hogy a túltengő tűz energia drámai jelenetekhez, teátrális gesztusokhoz, demagógiához, szükségtelen, forrófejű megnyilvánulásokhoz, esztelen költekezéshez vezet. Ezeknek a túlzásoknak az árát sokáig kell majd fizetnünk.

 

 

 

 

A Jupiter a Szűzbe lép

 

 

 

jup virgo
2015.augusztus 11-én , amikor a Jupiter átlép a színes egyéniségű, harsány Oroszlánból a visszafogottabb Szűz jegyébe, úgy érezhetjük, valami elveszett. Jóllehet nagy váltásról van szó, ez akkor sem feltétlenül rossz, ha az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter száműzetésben van a Szűz jegyében.

 

 

 

Tény, hogy az Oroszlán tüzes, extrovertált, harsány, nagyvonalú -és nem minden drámaiságtól mentes karaktere sokkal jobban illett a Jupiter természetéhez, mint a félénk, gyakorlatias, takarékos Szűzé. Az expanzió és a növekedés planétájának most vissza kell fognia magát, így csak fegyelmezett keretek között terjeszkedhet. A fergeteges bulik, pancsolás, tüzes, egynyári kalandok időszakát az aratásé váltja fel, ami egyben felkészülés a hideg télre is.

 

 

 

A személyi horoszkópban a Jupiter mutatja azokat az életterületeket, ahol gördülékenyen mennek a dolgaink. A Jupiter jegyváltása nagyon jelentős mérföldkő az asztrológiában: egyéni és kollektív szinten is azokon a témákban és területekben van növekedés és fejlődés, amelyeken áthalad. Erről a későbbiekben még bőven lesz szó, most csak a lényegesebb analógiákra térek ki. A Nagy Jótevő kb 1 évig tartózkodik egy jegyben és 12 év múlva tér vissza. Legutóbb 2003 augusztus 28 – 2004 szeptember 24 között vendégeskedett itt, jelenlegi látogatása pedig 2016. szeptember 9-ig tart. Ez az időszak a Szüzek, a Bakok és a Bikák számára a legkedvezőbb, de a Rákok és a Skorpiók is profitálhatnak belőle. (Ez persze nagyon durva általánosítás, érdemleges választ csak egy személyes horoszkópelemzés adhat)

 

 

 

Míg a bőség és az optimizmus princípiuma az Oroszlánban akkor is nagyvonalúan osztogatta ajándékait, amikor nem volt mögötte valós fedezet, a Szűzben meglehetősen szűkmarkúvá válik. Persze, a készletek elég szűkösek, bár a felszín alatt még bőven vannak tartalékok. Így, ahelyett hogy a sült galambra várakoznánk, keményen meg kell dolgoznunk azért, hogy élvezhessük a jupiteri jótéteményeket.

 

 

 

Ez akár a szó szoros értelemben is igaz, hiszen a Szűz által uralt 6. ház egyebek mellett a munka, az egészség , a napi rutinok életterülete is. Javulás, terjeszkedési lehetőség tehát főleg ezekben a témákban mutatkozik (illetve, egyéni horoszkópban a Szűzbe eső életterületeken, azaz házakban)

 

 

 

 

Jelen esetben tehát szakmai területeken, munkakörülményeinkkel kapcsolatos javulásokra lehet számítani. Persze, csak akkor, ha magunk is teszünk érte: a Merkúr uralma alatt álló Szűz Jupiter tanulás, praktikus készségei fejlesztése révén halad előre. Itt az ideje tehát elgondolkozni, hogy az Oroszlánon való áthaladása idején felfedezett kreatív képességeket milyen módon tudnánk a legjobban kamatoztatni, nagyszabású aspirációinkat pedig miként válthatnánk valóra, hogyan tehetnénk magunkat annyira nélkülözhetetlen szakemberekké területünkön, hogy a legsúlyosabb munkanélküliségi hullám idején se látsszunk ki a megbízásokból. Eközben az sem szegheti kedvünket, hogy a nagy ugrást apró lépésekben, a részletekre gondosan odafigyelve kell megtennünk. Ez a gyakorlatban különféle, az elhelyezkedést segítő tanfolyamok elvégzését, oklevelek megszerzését jelentheti, vagy autodidakta módon teszünk szert a továbblépéshez szükséges készségekre.

 

 

 

Mivel a Szűz egyike azoknak a jegyeknek, amelyeket a leginkább – szélsőséges esetekben akár a hipochondriáig menően foglalkoztatnak az egészség és a betegség témái, a következő egy év kitűnő alkalmat jelenthet arra, hogy tegyünk valamit testi- lelki gyógyulásunkért. Ha eddig még nem kezdtük el, vagy folyamatosan kudarcot vallottunk, most jó eséllyel vehetjük fel a harcot felesleges kilóinkkal és káros szenvedélyeinkkel. A jegy képviselői gyakran ösztönösen tisztában vannak vele, hogy fűben – fában orvosság rejlik, mesterei a gyógyító étrendek összeállításának, akárcsak az olyan, öngyógyító vagy betegségmegelőző módszereknek, mint a masszázs, jóga, tai chi. Ezekre a készségekre szükség is lesz, hiszen, főleg a Jupiter – Szaturnusz kvadrát, majd még inkább a Jupiter – Neptun – Szaturnusz T kvadrát (2016 első fele) időszakában az egészségügyet az eddigieknél is kaotikusabb időszakában fenyegetik, a súlyosbodó gazdasági válság közepette pedig talán a mostaninál is kevesebben juthatnak majd szakszerű, minőségi orvosi ellátáshoz. Azonban vigyázat: még a Szűz Jupiter is hajlamosíthat túlzásokra: Ebben az esetben pl. fennáll annak a veszélye, hogy abba betegszünk bele, hogy túlságosan, életszerűtlenül egészségesen próbálunk élni.

 

 

 

„Szegények vagyunk, de jól élünk.” Köztudott, hogy a Jupiter semmi földi jót nem tagad meg magától, a Szűz azonban nem díjazza az urizálást. Részben azért, mert elítéli az értelmetlen pazarlást, részben pedig azért, mert szerényebb tartalékok állnak rendelkezésére. Viszont azokat remek érzékkel osztja be, adagolja, hogy az ínséges időkben se kelljen szűkölködnie. Nagyanyáink leleményei, amivel a második világháború alatt, majd az azt követő ínséges időkben semmiből is tudtak nagyszerű dolgokat főzni, a gazdasági válság újabb hulláma alatt is jól jönnek majd.

 

 

 

Anyagi haszonra természetesen a Jupiter Szűzben való haladása idején is szert lehet tenni, de ez, a szükséges szakmai készségek megszerzése mellett inkább a költekezési szokások átalakításával, a kiadások átcsoportosításával, egészségesebb életmód kialakításával érhető el. (Én pl. 2004.április 10-én hagytam abba a dohányzást, amikor a Szűzben haladó Jupiter már közeledett a Bak Napommal és Bika Szaturnuszommal képezett trigonjához. Az ösztönző erőt az akkoriban a 8. házamban haladó Szaturnusz jelentette, ami egyfelől figyelmeztetett az egyre nyilvánvalóbb egészségi kockázatokra, ahogy azt sem hagyta szőnyeg alá söpörnöm, hogy egy gyárkémény módjára füstölő életvezetési tanácsadó enyhén szólva is hiteltelen. A dohányzás abbahagyását követően jelentős bevételtöbbletre tettem szert anélkül, hogy egy fillérrel is többet kerestem volna, aminek egy részét régóta időszerű könyvek- elsősorban asztrológia, pszichológia – megvásárlására, illetve különféle regenerációs-és tisztítókúrákra fordítottam. További Szűz analógia, hogy a dohányzás abbahagyása egészségemre, állóképességemre, energiaszintemre is jó hatással volt).

 
Augusztus 12-én, a Szűz- Halak 8°-án létrejövő Merkúr – Neptun szembenállás másnap is érezteti hatását. Azért lehet problematikus, mert a zűrzavaros, ködösítő Neptun hatások miatt nem könnyű észlelni a tényeket. A részletek elmosdóhatnak, üzeneteink konkrétan vagy átvitt értelemben nem érnek célba, saját önáltatásunk vagy csalók áldozataivá válhatunk. A szórakozottság, feledékenység gondokat okozhat utazások, közlekedés során is. Másfelől azonban ez az aspektus kiváló alkalmakat ad arra, hogy kreatív és /vagy spirituális tevékenységek révén kapcsolatba kerüljünk megérzéseinkkel. Amellett, hogy a élszerűségi szempontokat is figyelembe vesszük, tulajdonítsunk jelentőséget érzelmi/ „zsigeri „ reakcióinknak, energiaállapotunknak is. Mindez útbaigazítást adhat, valóban olyan jó hatással van -e ránk, hasznos számunkra egy kapcsolat.

 

 

 

 

Augusztus 13-án, amikor a Nap trigont képez az Uránusszal, az előző nap bosszúságai mintegy varázsüztésre megoldódhatnak. Bár a helyzeteket még mindig nehéz átlátni, váratlan, kedvező megoldások is kínálkozhatnak.
Az augusztus 14-i újhold Oroszlán 21 fokon jön létre. Mint már szó volt róla, az 5. ház uralma alá tartoznak az 5. ház témái: a gyerekek, szerelmi ügyek, a szórakozás, hobbik, vállalkozások. A Holddal együttálló Vénusz szerelmi-és társasági életünkre helyezi a hangsúlyt, csakhogy, mivel retrográd mozgású bolygóról van szó, számos bonyodalom is felmerülhet, pl. váratlanul (Uránusz) felbukkanó régi ismerősök, szerelmek kapcsán. (Az új kezdeteket jelző újhold témáinak értelmezésekor a többi, az ezt megelőző és követő néhány napban érvényesülő bolygóhatást is figyelembe kell venni)

 

 

 

 

Augusztus 15-én a Nap együttállást képez a Vénusszal. Elvileg kedvező alkalom a szerelemre, társasági eseményekre – de a hátráló Vénusz erre a napra is kiszámíthatatlan bonyodalmakat tartogathat. A 15-én bepontosuló, de 16 án is érzékelhető Merkúr – Plútó trigon ( Szűz – Bak 13°) azonban segíthet megoldani a feladványokat, vagy pedig bele sem megyünk a zűrös helyzetekbe. A fényszög intenzív energiái ugyanis arra ösztönöznek, hogy a dolgok mélyére hatoljunk és módszeresen feltárjuk a rejtett részleteket is. Ily módon saját és környezetünk valódi motivációi is felszínre kerülhetnek, minőségi, mélyreható elemzések születnek és tabutémákról is őszintén, tárgyilagosan beszélgessünk. Bármennyire fájdalmas is a tisztázás, jó hatással lehet párkapcsolatainkra. Hangzatos munkaajánlatoknál érdemes odafigyelni a részletekre is : kevesebb van benne, mint amennyit ígértek. Ugyanez vonatkozik az igéretesen induló románcokra is
Augusztus19-én a Vénusz Uránusz trigon felpörgetheti a társasági és a szerelmi életet. Új ismeretséget is köthetünk, de egy régi szenvedély is felizzhat. Az augusztus 21-én bepontosuló Nap- Szaturnusz kvadrát azonban azt sejteti, hogy a töltött káposzta felmelegítése ezúttal sem okos dolog, különösen ha egy se veled se nélküled típusú kapcsolatról van szó. Ha, az Uránusz trigon hatására túlságosan lazán kezeltük anyagi ügyeinket, szintén kellemetlen meglepetések érhetnek. A fényszög más feszültségeket is tartogathat: pl. összetűzést autoritásszemélyekkel: szülők, főnökök, hatóságok képviselői. Az önkény nemzetközi szinten is áldozatokat szedhet. Jó adag önfegyelemre van szükség ahhoz, hogy venni tudjuk az akadályokat. A kezdeti sikerek eufóriáját követően lelohad a lelkesedés, csak lépésről lépésre lehet haladni.

 

 

 

 

Augusztus 23-án a Nap belép a Szűz jegyébe. Ezt követően a föld elem fokozatosan átveszí a tűz elem túlsúlyát. Ez kimondottan üdítő hatású lehet, hiszen nem csak a kánikula csillapodik, hanem a személyes ügyeinkben, a politikában és a közéletben is csitul a hőzöngés. Jó esetben azért, hogy a kreatív ötletek, a lelkesedés gyakorlati szempontokkal is kombinálódjanak, nagyobb figyelmet szentelünk a munkának, kevésbé szerencsés, ha az úri muri romjait kell eltakarítani. (Bár a túllépett keretekért, a fedezet nélküli költekezésért csak később, 2016 tavaszán- nyarán nyújtják be istenigazából a számlát, amikor az immár Nyilasban haladó Szaturnusz újabb egzakt kvadrátot képez a Jupiterrel, majd a két bolygó egy rendkívül labilis formációt, T kvadrátot alakít ki a Neptunnal is, már most sem árt tudatosítani ezeket a tendenciákat)

 
Augusztus 26-ról 27-re virradóan a Jupiter együttállást képez a Nappal. Bár ez a bolygókapcsolat hajlamosíthat a lehetőségek túlértékelésére, a józan Szűz egészséges optimizmussá szelidíti ezt, és kitartást, gyakorlati érzékt ad a nagy álmok valóra váltásához is. Mindent egybevéve nagyon szerencsés formáció, a nyerési esélyeket pedig a szintén 26-án bepontosuló Merkúr – Szaturnusz szextil is növeli (Szűz – Skorpió 28°) . Amikor a Szűz Merkúr analitikus képességei a Skorpió Szaturnusz kitartó, alapos és mélyreható megközelítésmódjával ötvöződnek, olyan szerződések és megállapodások születhetnek, melyek hosszú távon is garantálják a korrekt, sikeres együttműködést. Ez a bolygókapcsolat a logikára, valóságra, időbeli megvalósíthatóságra, minőségi teljesítményre helyezi a hangsúlyt, így valószínű, hogy a most elkezdett vagy lezárt projektek maradandó értékeket hoznak létre, a döntések hosszú távra szólnak.

 

 

 

Augusztus 27-én a Merkúr a Mérlegbe lép. A kommunikáció kiegyensúlyozottabbá válik, veszít kritikus éléből. Egyre nagyobb tekintettel vagyunk a másik fél szempontjaira is.

 

 

 

Az augusztus 29-i, erőteljes telihold a Halak 6 fokon jön létre . A Neptunnal képezett együttállása a szokásosnál fogékonyabbá tehet tudattalanunk üzenetére, spirituális élményekre, intenzív, színes álmokkal ajándékozva meg, egyszersmind azonban zavarosabbnál zavarosabb helyzeteket is teremthet. Az alkoholról és más tudatmódosító szerekről jobb mellőzni ezekben a napokban
A Hold – Szaturnusz kvadrát depressziós , jobb esetben befelé forduló hangulatot sejtet, amikor inkább feladatainkra összpontosítunk, semmint a szórakozásra. A Nappal és a Jupiterrel képezett szembenállás túlérzékennyé tehet, amikor is a kelleténél jobban felnagyítjuk a dolgokat. Az időjárás is szeszélyessé válhat, esőzések valószínűek.

 

 
31-én, amikor a Neptun szembenállást képez a Nappal, ismét összemosódhatnak a határok. Az álmok és a valsóság tartománya között nehéz, de nem lehetetlen hidat építeni. Ugyanakkora esélyünk van arra, hogy intenzív belső élményekben részesüljünk, pontos intuícióink támadjanak, de beleeshetünk az önáltatás csapdájába is, csalódást okozva másoknak és magunknak is.

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: