asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Nehéz, de szükséges változások

Nehéz, de szükséges változások

Nehéz, de szükségszerű változásokat, mostoha terepviszonyok közötti indulást, jelez a július 16-i újhold (Bp. 03:24). Bár a túlélőkészlet szegényes, a megpróbáltatások pedig látszólag meghaladják lehetőségeinket, rajtunk is múlik, áldozatai vagy hősei leszünk-e történeteinknek.

 

 

 

újh rák 2015 júl

 

Az újhold új, 28 napos fejlődési szakaszokat jelez, bár a többi bolygóállástól függően a folyamatok hosszabb távúak is lehetnek. A jelenlegi újhold több jelentős (a júliusi előrejelzésben már bemutatott) bolygóhatást is magába foglal – így a kezdeteket radikális befejezések előzték meg. Akár mi csuktuk be ezeket az ajtókat, akár az orrunk előtt záródtak be, új utakra indulni nehéz. Azonban jobb önként nekivágni a kalandnak, hiszen a sors most nem válogat eszközeiben, ha bökdösnie kell.

 

Ezek a bolygóhatások az elkövetkező holdhónapra, azaz az augusztus 14-i újholdig terjedő időszakra is rányomják bélyegüket. A feszültség július 31-i teliholdkor tetőzik, de azt megelőzően is jó néhány olyan befolyás érvényesül, amelyek az addig hátralévő napokat is eseménydússá teszik (l. július)

 

 

Nap- Uránusz kvadrát: bátor áttörés vagy megfutamodás?
Az újhold előtti napokban két fontos bolygókapcsolat is bepontosult. A július 12-i Nap- Uránusz kvadrát hatására saját felismeréseink vagy mások váratlan ötletei, magunk vagy a környezet álláspontváltozásai terelhettek új irányokba. Az Uránusz szabadságvágya jelen esetekben váratlanul, sokkolóan érvényesül, arra késztetve, hogy lerázzuk magunkról azokat a szituációkat vagy kapcsolatokat, melyekről úgy érezzük, fenyegetik függetlenségünket. Ez egyaránt késztethet arra, hogy kitörjünk egy erre már régóta érett helyzetből vagy viszonyból, mint a kisebb- nagyobb felelősségeinktől való megfutamodásra. Helyzete válogatja azt is, hogy épp akkor dobjuk be a törülközőt és szeretnénk kisit lazítani, amikor feladatainkra kellene figyelni, vagy most vagy soha alapon úgy érezzük: változtatni kellene egy, már javunkat nem szolgáló forgatókönyvön akkor is, ha erre látszólag nem vagyunk felkészülve. Egy szakítás, felmondás, elmérgesedett vita, baleset azonban akár akaratunk ellenére is kikényszeríthette, hogy rálépjünk a már régóta esedékes új utakra.

 

 

Vénusz – Szaturnusz kvadrát: befektetéseink értékelése

 

A felismerések és a leválás folyamatait a Vénusz és a Szaturnusz július 14-én, az Oroszlán – Skorpió 27 fokán bepontosult kvadrátja nem teszi kellemesebbé (Erről az erőpróbáló kapcsolatról bővebben: Karmikusan terhelt viszonyok, A Szaturnusz utolsó tánca a Skorpióban, Vénusz az Oroszlánban)

 
Bár a Vénusz nem kapcsolódik olyan közvetlen módon érzelmeinkhez, lelkiállapotunkhoz, kedélyünkhöz, mint a Hold, a Szaturnusszal képezett feszült fényszöge mégiscsak arra utal, hogy életünk nem csupa élvezet ezekben a napokban. Vágyaink kielégítése akadályokba ütközik, vagy legalábbis harcolnunk kell azért, hogy megszerezzük azt, amit szeretnénk.
Ez az az időszak, amikor az emberek valamilyen fajta korlátozást (Szaturnusz)  szenvednek a Vénusz uralma alá tartozó terülteken (anyagiak, szerelem, társas kapcsolatok, szórakozás, örömök). A hatást sokféleképpen tapasztalhatjuk meg. Úgy érezzük nem szeretnek bennünket, alkalmatlanok vagyunk, nem vagyunk elég jók valamihez, általános önbizalomhiány kínoz, csúnyának érezzük magunkat A párkapcsolatokban pl. ez tartós vagy átmeneti elhidegülés, az egyik partner vélt vagy valóságos szeretetlenségében nyilvánul meg, egyéni vagy közösségi szinten pénzügyi problémák adódhatnak, felismerjük, étkezési szokásainkon kell változtatni (pl. az álomalak (Vénusz) eléréséhez komolyabb, fegyelmezettebb (Szaturnusz)  edzésprogram, étrendünk átalakítása szükséges, stb.

 

A görög válság újabb fejezete is tipikusnak mondható ebből a szempontból. Bár az idézett  cikk szerzője egész biztos nem vett figyelembe asztrológiai szempontokat, az alábbi idézet zseniálisan jellemzi a Vénusz/Jupiter – Szaturnusz fényszögnél felmerülő helyzeteket „Elfogadta az athéni parlament csütörtök hajnalban az európai hitelezők által megkövetelt első megszorításokat. Ezzel megnyílt az út az EU hétmilliárd eurós áthidaló kölcsönéhez, illetve remélhetőleg a 82-86 milliárdos mentőcsomagról szóló tárgyalásokhoz is. ( Vénusz – Jupiter hatás, megj. tőlem) De a neheze csak most jön a görögöknek – végig kell vinniük a pénzért cserébe vállalt fájdalmas intézkedéseket”.(Szaturnusz – hatás, megj tőlem)

 

 

A korlátok azonban nem csupán a határainkat mutatják meg, hanem támaszkodni is lehet rájuk és akár meg is kapaszkodhatunk bennük. Különösen, ha felismerjük vagy már régóta tudatában vagyunk: olyasmihez ragaszkodunk, ami hosszabb távon nem válik a javunkra. Ilyen lehet egy rossz kapcsolat, valamilyen szenvedélybetegség , de lehet, hogy a munkához, anyagiakhoz való viszonyuláson, táplálkozási szokásainkon kell változtatni

 

 

Ilyenkor legjobban tesszük, ha arra használjuk a Szaturnusz energiáit, hogy távol tartsuk magunkat mindattól, amiről magunk is érezzük, inkább romboló hatással van ránk. Ezzel párhuzamosan pedig a maradandó értékek kimunkálására összpontosítunk, Ahelyett például, hogy egy szeretettelen / távolságtartó társ miatt szenvednénk, megtiszteljük magunkat azzal, hogy kimaradunk azokból az interakciókból, amelyek ilyen tapasztalatokat tartogatnak, hatásukra nem érezzük magunkat elég jónak, elég vonzónak, stb.

 
Mivel az Oroszlán a szívvel, a Skorpió az életenergiákkal is társítható,  most nagyszerű alkalmunk adódik arra, hogy ne csak fizikai., hanem energetikai, érzelmi szinten is értékeljük befektetéseinket. Ideje tehát elgondolkozni azon, hogy a megfelelő helyekre / kapcsolatokra fordítottuk anyagi, érzelmi energiáinkat? Mit adunk vissza azoknak, akik támogatnak bennünket, illetve mit kapunk vissza azoktól az emberektől/ ügyektől, ahova energiát fektetünk?

 

 

Mars,Merkúr Plútó: újabb próbatételek életre – halálra

 

A július 16-i újhold-képletben egy másik, nagyon erőteljes bolygóformáció is érvényesül. A Rákban együttállást képező Merkúr és Mars farkasszemet néz a Plútóval- a fényszög nem sokkal az újholdat követően pontosul be. A kommunikáció és a harc princípiumának találkozása már önmagában is puskaporossá teszi a légkört, heves szócsatákra, elhamarkodott reakciókra ugyanúgy hajlamosíthat, mint jó időzítésű, gyors és hatékony megoldásokra. A Plútó tovább fokozza az ellentéteket és az intenzitást. A már eddig sem könnyen kezelhető konfliktushelyzetek kiéleződnek, a győztes mindent visz, a vesztes mindent elveszít.

 

A Hold

A Merkúr- Plútó kapcsolat hatása szenvedélyes véleménycserében nyilvánulhat meg. Miközben elszántan állunk ki igazunk mellett, hajlamosak lehetünk szemellenzősen, sőt rögeszmésen viselkedni. Partnereinket egy inkvizitor harciasságával igyekszünk megnyerni ügyünknek, vagy velünk teszik mások ugyanezt.E tranzit, hatására a felszínes társalgás fáraszthat, irritál, hogy a környezetünkben élők nem veszik olyan komolyan ezeket az ügyeket, amelyeken rágódunk.

 
Az is problémát okozhat az is, hogyan kapcsoljuk össze a tényekkel a megérzéseinket. Hiszen meglehet, valóban paranoid képzetek áldozatául estünk, de ugyanennyire jól érzékelhetjük azt is, ha a valóság legvadabb elképzeléseinket is felülmúlja. S ilyenkor, akár akarjuk, akár nem, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a csontvázak kiguruljanak a szekrényből.
A fényszög, legpozitívabb megnyilvánulási formájában arra sarkallhat, hogy górcső alá vegyük társulásainkat (párunkkal, hozzátartozóinkkal, kollégákkal, felettesekkel való viszonyok elsősorban) A felszín alatti folyamatok felismerése mélyreható, pozitív átalakulásokat eredményezhet. Persze nem egyik napról a másikra, hanem hosszadalmas, gyakran kimondottan fájdalmas és ijesztő belső munka eredményeként, amihez talán szakember segítsége is szükséges.

 

 

(Annál is inkább, mert a Szaturnusz – Vénusz kvadrát valamint a Rák bolygókat érintő feszült Uránusz és Plútó hatások arra is utalhatnak, hogy nem szokványos kapcsolati problémákról van szó. Olyan helyzetek is felmerülhetnek, amikor egy talán fizikailag is bántalmazó/ manipulatív kapcsolatból kell kiutat találni, egy ilyen szitu kellős közepén eltöprengeni – különösen, ha ismétlődő élethelyzetről van szó – miért is vonzzuk be újra meg újra, egy különösen fájdalmas szakításból próbálunk regenerálódni, családi erőszak áldozatai vagyunk vagy ilyet tapasztalunk a környezetünkben – így pedig sürgősen közbe kell lépnünk. Az elügyetlenkedett beavatkozás azonban magunkat, másokat is bajba sodorhat, a segítő szándék pedig többet árt mint használ, ha a probléma megoldása helyett még nagyobb indulatokat kelt)

 
A Mars – Merkúr- Plútó trió jelezte szócsaták során ugyanis a partnerek egymás legérzékenyebb pontjait találják telibe, manipulációval, a zsarolás, megfélemlítés különféle formáival , a pszichológiai hadviselés eszközeivel érik el céljukat. Kiélezett helyzetben egyszer csak ráeszmélünk, magunkra maradtunk, a küzdelmet túlerővel szemben, fegyvertelenül, eszköztelenül kell megvívni. Attól függően, hogy hogy áll a Plútó a horoszkópunkban, hol több, hol kevesebb sikerrel. (l. A Plútó archetípusa, Próbatételek életre- halálra)

 

Az agresszió legtöbbször az elesettek, az önmagukat megvédeni képtelenek ellen irányul – szűkebb környezetben, pl. a családban a nők, gyerekek, idősek ellen – és a tágabb környezetben is (pl. kisebbségek, etnikumok elleni agresszió.). A rájuk támadó csőcselék vagy egyének legtöbbször maguk személyiségzavarokkal, frusztrációkkal, kisebbrendűségi érzésekkel küzdenek, indulataik erejét azonban nem a reális kihívások kezelésére használják, hanem a legkisebb ellenállás irányában támadnak. Ennek borzalmas példája az Iszlám Állam legújabb tűzszerészeti „oktató videója”, amelyben egy 2- 3 év körüli kisgyerek felrobbantásával szemlélteti, hogyan kell szakszerűen levegőbe röpíteni egy személyt vagy egy objektumot.

 
Helyesen kezelve ez a robbanékony energia révén a heves viták építő jelleget ölthetnek , az érdekellentétek pedig egy magasabb szinten egyenlítődnek ki. Erre azonban jelen bolygóállások mellett meglehetősen kevés az esély: a tárgyalások defenzíven, a gyanakvás légkörétől áthatva zajlanak, a felek pedig nyomás gyakorlással, egymás sakkban tartásával igyekeznek eredményeket elérni.

 

Az önmagában is erőteljes együttállás ráadásul az állócsillagok legnagyobbikának, a Rák 14°17′ álló Szíriusznak a közelében jön létre. Ennek a Jupiter – Mars karakterű állócsillagnak a hatása még jobban felduzzasztja a szemben álló egókat, ambiciózussá tesz, így a harcoló felek még elszántabban védik igazukat. A nagyvállalatok vezetői, magas tisztségű politikusok és katonatisztek azonban nem csupán amiatt ragaszkodnak körmük szakadtáig álláspontjukhoz, mert felelősséget éreznek azok sorsáért, akiket képviselnek, hanem a presztízs és a hatalom szempontjai is motiválják őket. Az eddig sem lagymatag politikai propagandatevékenység felerősödik , az összeesküvés-elméletek népszerűbbek, mint valaha.

 
Ez a Mars- Merkúr- Plútó konfiguráció feszült fényszöget, kvadrátot képez az április 4-i teljes holdfogyatkozás (Mérleg- Kos tengely 14°24′ létrejöttének helyével is) Mint egy korábbi bejegyzésben már szó volt róla (Az eklipszek titkos utóélete) a teljes fogyatkozások pontjai több hónappal az eklipsz elmúltával is érzékenyen reagálnak a különböző bolygóhatásokra)

 

A vérhold- tetrád (Ld. Apokalipszis, most? , Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek, Ami megrengetheti a világot, Putyin, az Egyesült Államok és a véres tetrád, Vérhold, harmadszor ) részét képező április 4-i teljes holdfogyatkozás személyes szinten és a nagyvilágban is drámai változásokat jelzett. Ezek a magánéletben elsősorban a párkapcsolatokat, társulásokat (Ld . Kapcsolataink próbája) érintették. A szinte borítékolható érzelmi sérülések mellett azonban a Jupiter – Uránusz pozitív kapcsolata ahhoz is hozzásegített, hogy a legjobbat hozzuk ki egy látszólag vagy ténylegesen rossz szituációból.

 

Ugyanez az eklipsz, akárcsak a vérholdak egész tetrád-sorozata, az Uránusz – Plútó kvadrát hatásával kombinálódva utalt a Közel – Kelet robbanásszerű destabilizálódására is. E kiszámíthatatlan, de szinte biztos tragédiával járó folyamatnak a mérföldköve az Iránnal kötött július 14-i megállapodás is, amely megengedi, hogy Irán megtartsa nukleáris infrastruktúrájának nagy részét, valamint azt is, hogy urániumot dúsítsanak az ország területén. (ld. korábbi cikk: Fukushimától az iráni atomprogramig) Az elkövetkező hetekben tehát a Közel- Keleten, Észak Afrikában és Ukrajnában is súlyosbodnak a konfliktusok, fokozódik a terrorveszély, a gazdasági válság jelei pedig nem csupán a közismert krízisövezetekben vétetik észre magukat (főleg július 25 után, amikor a Vénusz a Szűzben, esése jelében kezd hátrálni, eközben pedig, a hónap végére a Jupiter – Szaturnusz kvadrátja is bepontosul.)

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: