asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » A Mars az Oroszlánba lép

A Mars az Oroszlánba lép

Reklámok

Augusztus 9-én a királyi Oroszlán jegyébe lép a Mars és szeptember 25-ig tartózkodik ott.

 

 

Mars az Oroszlánban

 

A tüzes planéta többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, aktív erotikumot, becsvágyat, önérvényesítő – és küzdőkészséget jelképez az egyéni horoszkópban, a mundán (azaz a világ eseményeivel foglalkozó) asztrológiában pedig az ő uralma alatt állnak a konfliktusok, lázadások, háborúk, tűzesetek, ill. a katonaság, és más fegyveres testületek , sebészek, tűzoltók, mérnökök, gépészek.

 

 

 

Bár hagyományosan jól érzi magát a királyi jegyben, a történelem folyamán is jó néhányszor bebizonyosodott: a jó katona nem feltétlenül jó uralkodó is. A túltengő tűz elem rossz hatással a világ eseményeire, az általa érintett életterületeken veszteségeket, szerencsétlenséget, hirtelen katasztrófákat jelezhet Egészséges arányban azonban, épp ellenkezőleg, reformok, nagy energiával, kreativitással, maximális hatásfokkal végrehajtott építő munka jellemzi ezt az időszakot.

 

 

Az elkövetkező hat hét alatt mindkét végletet, és az ezek közötti átmenetet is megtapasztalhatjuk. Szeptember 25-én aztán átlép a praktikus Szűz jegyébe, számon kérve rajtunk azoknak a felismeréseinknek, kreatív ötleteinknek a gyakorlatba ültetését, melyek Oroszlánon való áthaladása során kristályosodtak ki bennünk.

 

 

A nagy kihívás

 

Vendégeskedése alatt az Oroszlán jegy hatása alatt álló életterületeinket (házak) tüzesíti fel egyéni horoszkópjainkban. Ezek az erőterek teljes figyelmünket és tettvágyunkat megkövetelik, egyszersmind, minél nagyobb odaadással fordulunk feléjük, annál több lelki elevenséggel, életerővel, örömmel és rugalmassággal töltenek fel. Még ha egyébként visszahúzódó típusok vagyunk is, most arra törekszünk, hogy teljesítményünket a külvilág is elismerje, kifejezésre juttassuk egyéniségünket, kreativitásunkat. Bármiről legyen is szó, alaposan megadjuk a módját, akár a leghétköznapibb helyzetekbe is némi pompát, teatrális elemeket csempészve. Nagy kedvvel éljük az életet, szórakozunk és szórakoztatunk, különböző rendezvényeken veszünk részt – akár egész nagyszabásúakon is, ösztönzünk, bátorítunk másokat, ha pedig adott életterületeket veszély fenyegetné, egy oroszlán elszántságával kelünk védelmükre.

 

 

Stratégiáink is Oroszlán – karakterűek, azaz lojálisak vagyunk elveinkhez, értékeinkhez, szeretteinkhez, stabilitásunkat, magabiztosságunkat még nagy kihívások esetén is megőrizzük, ha vereséget kell szenvednünk, méltósággal elvonulunk Őszintén képviseljük szándékainkat, módszereink nyíltak, egyenesek, nagyszabású projekteket is képesek vagyunk sikerre vinni (szeptember  8 – 9- én például, a Mars – Uránusz trigon hatására egy kedvező “véletlen”, egy szerencsés ötlet, egy csapásra elvághatja akár a hosszan tartó problémák gordiuszi csomóját is.) . A legkomorabb külső körülmények közepette is egy biztatóbb perspektíva látomása tüzel bennünket, lelkesedésünket pedig másokra is képesek vagyunk átragasztani.

 

 

Lehetséges buktatók

 

Tudnunk kell azonban, hogy az Oroszlán árnyékosabb tulajdonságai sem lesznek idegenek tőlünk, sem azoktól a személyektől, helyzetektől, akikkel – amikkel a tranzit hatása alatt, a jegyhez tartozó életterületeinken kapcsolatba kerülünk. Elképzelhető pl. hogy csak szerepeket játszunk, egy operett hadsereg katonáihoz válunk hasonlatossá olyan helyzetekben, amelyekben pedig valóságos konfrontációra lenne szükség. Aranyozott fakarddal, pompás mezben vagdalkozunk, utolsó percig hárítva, hogy szembenézzünk a komor tényekkel. Aztán, amikor végleg valóság elhárításunk csapdájába esünk, elveszítjük fejünket, saját magunkat is ámulatba ejtő dührohamokkal tiltakozunk az egónkon esett sérelmek miatt. Rendszerint hiába, hiszen a lovagias jegy eszköztelen mindenfajta ármánnyal, intrikával szemben, sőt, fel sem tételezi, hogy ilyesmi létezik.

 

A jegy másik gyarlósága, a zsarnoki önkény nem csak egyéni, hanem kollektív szinten is megmutathatja magát (különösen augusztus 21 -22 körül, a Nap – Szaturnusz kvadrát bepontosulásakor, bővebben: augusztusi előrejelzés) A kétségtelenül imponáló vezetői adottságok torzult változataikban egyre tovább és tovább terjeszkednek, mindaddig, amíg túllépik hatáskörüket. Abbéli igyekezetükben, hogy mindennek a középpontjává váljanak, akár a világmindenséget is bekebeleznék. Bár a Mars ezúttal nem képez pontos együttállást, csupán egy jegyben van a z augusztus 11-ig Oroszlánban álló Jupiterrel siker, gyarapodás, bőség, terjeszkedés, az egyéni és kollektív szintű reformok, a gondviselés keze princípiumával, különösen vigyáznunk kell, nehogy elszaladjon velünk a ló. Ezeket a hatásokat az augusztus 23-ig az otthonában, az Oroszlánban tartózkodó Nap is felerősítheti, amely jelen esetben a Mars házigazdája.

 

A túlzások a legkülönbözőbb életterületeken, enyhébb vagy súlyosabb változatokban is megtapasztalhatók, az anyagi lehetőségeinket meghaladó partyktól, zűrös szerelmi ügyektől (különösen, amikor szeptember első napjaiban a Vénusszal képez együttállást )  kezdve korábbi, egészségtelen viselkedésmintáink újra éledéséig, melyekkel akár több év fáradozását is tönkre tehetjük, vagy a hübrisz ( a görögök szerint az istenek akaratát semmibe vevő emberi elbizakodottság, a belőle fakadó túlkapások az istenek azonnali büntetését vonták maguk után) legsúlyosabb formáiig – pl. életfeladatunk megtagadása egónk pillanatnyi vágyainak, örömeinek kielégítése kedvéért.

 

 

Az élet tüze

 

A lehetséges diszharmonikus hatások ellenére azonban az Oroszlán Mars által kölcsönzött életerő felbecsülhetetlen szövetségesünk lehet azokban a helyzetekben, amelyekben, a feszült, diszharmonikus szaturnuszi hatások (bár  az augusztus első felét meghatáozó Szaturnusz – Jupiter kvadrát már fellazult, a fényszög befolyása még mindig érvényesül ) jóvoltából kerülhetünk egyéni és közösségi szinten egyaránt. A Zöld Oroszlán már az alkímiában, ebben az annyira komplex, önismereti, világnézeti rendszerben is az természetben rejlő elpusztíthatatlan életerőt jelképezi. Ez hatja át a materia primát is, azt az értéktelen alapanyagot, melyből a filozófusok aranya nyerhető ki. A cseppet sem veszélytelen, egy sor pszichés és kémiai átalakulást magába foglaló folyamatok végére az alkimista a lelki- szellemi fejlődés legmagasabb fokára, egy fajta, a világmindenséggel egységbe olvadt, megvilágosodott állapotba, az unio mentalis majd unus mundus fokozataiba lép.

 

 

Kapcsolódó cikkek:

Augusztusi előrejelzés

Vénusz az Oroszlánban : végzetes szerelmek – pénzügyi végletek

A Vénusz hátraarcot vág

A Jupiter – Szaturnusz ciklusai

Jupiter – Szaturnusz kvadrát

Reklámok

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt kedveli: