asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » A Jupiter az Oroszlánba lép

A Jupiter az Oroszlánba lép

Július 16 jelentős dátum: a Jupiter, a Nagy Szerencse princípiuma a Rákból az Oroszlán jegyébe lép. Itt 2015 augusztus 11-ig tartózkodik

 

fenséges oroszlán
A nagylelkűségéről híres bolygónak az asztrológia hagyományai szerint a tüzes Nyilas jegy az egyik otthona, így a szintén tüzes Oroszlán jegyben is jól érzi magát . Akárcsak egy messze földről érkezett gazdag rokon, ezúttal is ajándékokkal megrakodva toppan haza és mi tagadás, e megpróbáltatásoktól terhes esztendőben el is kell segítsége. Miközben azonban hálásan fogadjuk adományait egy pillanatra sem feledkezhetünk meg a kissé vaskos népi bölcsességről, miszerint amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek. Az olümposzi istenek legbőkezűbbikének ugyanis gyarlóságai is ugyanolyan mérhetetlenek mint erényei, ezért ha nem vagyunk képesek ellenállni túlkapásainak, nemhogy a kínálkozó lehetőségeket nem leszünk képesek kihasználni, hanem a ciklus végére még azt is elveszíthetjük, amivel eredetileg rendelkeztünk.

 

A Jupiter jelentéstartalma

 

A hagyományos asztrológia Fortuna Maior-ként, azaz a Nagy Szerencse őselveként tiszteli a Jupitert. És valóban, még egy problémás horoszkóp esetében is a képlet tulajdonosa úgy találja, hogy a dolgok sokkal olajozottabban működnek a jupiteri hatások alatt álló életterületeken (tehát abban a házban, ahol tartózkodik, amelyeket más bolygókkal alkotott fényszögei összekötnek ill. amelyek felett éppen áthalad).

Ezekben a témákban nem csupán örömét leli, hanem horizontja tágítására is késztetést érez, akár anyagi, akár szellemi értelemben gyarapszik, fejlődik, széles körű rálátása van az adott életterületen zajló folyamatokra. Mivel a Jupiter a hit, bizalom, önbizalom jelölője is, maga is ösztönösen bízik a gondviselésben, szenvedélyesen kutatja a dolgok értelmét – hiszen rájuk találva még a legnagyobb nehézségeket is készségesen elviseli. Ugyanilyen erős késztetést érez ezeknek az életterületeknek a fejlesztésére, ennek érdekében pedig, konkrét vagy átvitt értelemben nagy utazásokra is vállalkozik.

A jogérzék, morál, magasabb igazságok princípiumaként a Jupiter a képlet tulajdonosának világnézeteiről, etikai érzékéről – vagy éppenséggel ennek hiányáról is felvilágosítást ad, akárcsak más vallások, kultúrák felé való nyitottságáról, szintetizáló képességéről, életbölcsességéről, felsőbb fokú tanulmányok, nagyobb utazások lehetőségéről , optimista beállítottságról, humorérzékről, életörömről.

A fizikai égitesthez hasonlóan, amely nem csupán hatalmas, hanem a körülötte keringő több mint 60 holddal valóságos kis rendszer a Naprendszeren belül, a jupiteri alkatok is öntörvényűek, kreatív energiáik majdnem olyan bőségesen áradnak, mint a Napé. Magától értetődő, hogy az ilyen intenzitású folyamatokat nehéz mederben tartani, ezért a túlzások, féktelenség szintén részei az őselv természetének.

 

Olümposzi túlkapások

 

Zeuszt, az istenek atyját szinte valamennyien ismerjük a görög mitológiából, akárcsak római megfelelőjét, Jupitert. Az istenek atyja az Olümposz magaslataiból kormányozta az égi és a földi tartományokat. Adományai valóban nagyszerűek voltak, törvényalkotóként pedig, a Szaturnusszal ellentétben az élet élvezetére is lehetőségeket adott. De ha megsértették, könyörtelen, sőt kegyetlen is tudott lenni. Hirtelen haragjában villámaival sújtott halálra, s bár alapvetően nem tartozott a bosszúálló típusú istenek közé, “indokolt esetben” örökkévalóságig tartó szenvedést is mérhetett áldozatáira. Prométheusz titánt pl. aki a tüzet ellopta az embereknek, arra ítélte, hogy egy sziklához láncolva nap mint nap elviselje amint egy saskeselyű a máját (az orvosi asztrológia szerint a Jupiter által uralt szerv) marcangolja.
Szintén a mitológiából tudjuk azt is, hogy ha rájött az isteni gerjedelem, Héra leglátványosabb féltékenységi jelenetei sem bírták távol tartani a csajozástól. Az sem izgatta különösebben, hogy fájdalmat okoz feleségének, esetleg nevetségessé teszi magát, hanem zabolátlanul követte pillanatnyi impulzusait.

A jupiteri túlzások az emberek világában sem működnek másként: ha pl. a terjeszkedés nem tud szellemi szinten megvalósulni, zabálásrohamokat, ennek megfelelően pedig túlsúlyt eredményezhet, de a mértéktelenség más formában is destruktívvá válhat. (pl. ivás, költekezés, mindenféle típusú pazarlás, kicsapongás, tartalékok elprédálása, stb. ) Az arrogancia, túlzásba vitt öntörvényűség szintén problémákat okozhat (utóbbi akár testi szinten is, sejtburjánzás, különböző, legtöbbször jóindulatú daganatos betegségek formájában is), akárcsak a fanatizmus, dogmatikus vakhit, álszentség, jogi túlkapások.

A mundán asztrológiában a Jupiter a joggal, törvényalkotással, jogi egyetemekkel – és általában a felsőoktatással, az igazságszolgáltatás intézményeivel áll kapcsolatban , egyszersmind, a világnézet, vallás jelölőjeként egyházakkal, egyházi méltóságokkal, a világi életben is fontos, főleg külsőségekre, reprezentációra szorítkozó vallásos ceremóniákkal, tisztségekkel. Külfölddel, nagy utazásokkal, tengeren túli országokkal való analógiái miatt az idegenforgalommal, turizmussal is kapcsolatba hozható, akárcsak a szórakozást, kikapcsolódást szolgáló intézményekkel.

 

A lehetséges hatások

 

Bár egy – egy időszak történései nem vezethetők vissza egy- egy bolygóhatásra, az elkövetkező egy évet az alábbi tendenciák jellemezhetik.

A Jupiter most elsősorban a tüzes jegyek szülötteit, az Oroszlánokat, Nyilasokat és Kosokat veszi pártfogásába, a levegős jegyek képviselői közül pedig az Ikrek, Mérlegek élvezhetik jótéteményeit. Persze, ez így durva általánosítás: arról, hogy kinek milyen életterületein, milyen formában érezteti a hatását, csak a teljes képlet  ismerete ad felvilágosítást.
Az élet napfényes oldalán
A szórakozást kedvelő Oroszlánban haladó Jupiter sok vidámságot hozhat az életünkbe: nem csupán kedélyünk javul, hanem a színház, a showbiznisz, a kulturális élet is rengeteg lehetőséget ad a kikapcsolódásra.. Ebben az időszakban felpezsdülhet a társasági élet, s ha a külső körülmények nem is változnak, lélekben könnyedebben kezeljük a kihívásokat, saját magunkhoz és másokhoz is bőkezűbbek vagyunk.
Mivel az 5. mundánház és az ezt uraló Oroszlán az alkotókészséggel, gyerekekkel is kapcsolatban van, valamilyen életterületen megnövekszik kreativitásunk, könnyebben kapcsolatba kerülünk gyermek- énünkkel és a külvilágban élő gyerekekkel. A külső elvárások helyett hajlamosak vagyunk a szív igazságait követni, s önmegvalósításunk érdekében a kockázatválallástól sem riadunk vissza.
A Rákban családcentrikus és óvatos Jupiter a gyerekek érdekeire hivatkozva tartotta egyben a kiürült kapcsolatokat is. A nagy kereszt időszaka alatt-ld Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek c. bejegyzés
https://asztropressz.wordpress.com/2014/04/16/ami-jon-fogadjatok-ami-megy-engedjetek/,  ( legintenzívebben 2013 december közepe- 2014 május eleje) sok fogcsikorgató kompromisszum született, de gyaníthatóan kevés tényleges megoldás. A szenvedélyes Oroszlán azonban nem kedveli az életszerűtlen állapotokat. Talán meg sem kell jelenjen egy harmadik a ahhoz, hogy a meghitt rossz ketrecéből a bizonytalan jó tartományaiba merészkedjen. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy gyerekeit is cserben hagyná. az Oroszlán típus imádja csemetéit, és pompásan ért ahhoz, hogyan hangolja össze a szülői kötelességeket a személyes boldogság keresésével.

 

Káprázatos üzletek – nagy padlótfogások

 

Ez az időszak a vállalkozásokra, üzleti életre is kedvező hatással lehet. Az Oroszlán nagy tételben játszik: kuporgatás, méricskélés helyett inkább kockázatot vállal, megvalósítja látomásait. Ha pedig fogytán van a pénznek, casinóba megy vagy nyer a lottón. No persze, ez azért túl szép és túl egyszerű, hogy ebben a formában igaz legyen. Valójában nagyon kényes kérdés.

Bár a másik két tüzes jegyhez, a Koshoz meg a Nyilashoz hasonlóan az Oroszlán is inkább eszköznek tekinti a pénzt, semmint célnak, önbecsülése szoros kapcsolatban van anyagi helyzetével. Mondhatni, esetében presztízskérdés, hogy ne tartsák szegénynek. Ahhoz, hogy biztonságban érezze magát, szilárd talajra van szüksége, ezt pedig rendszerint valamilyen alkotó tevékenységgel teremti meg. Mivel szeret szerepelni, jó érzékkel felismeri szűkebb-tágabb környezete igényeit – ebből pedig tisztes hasznot is szerezhet. Különösen fontos számára, hogy gyerekei jövőjéről az átlagosnál magasabb színvonalon gondoskodhasson, illetve, hogy önállóságát megőrizve a maga ura legyen.. Veleszületett önbizalmából fakadóan úgy érzi, neki mindenből a legjobb dukál.

A szűkölködést a többi jegynél is nehezebben viseli. Mivel úgy érzi, sikerre született, ínséges időkben kölcsön kér, és/ vagy kockázatos ügyletekbe bonyolódik, hiszen meggyőződése, hogy hamarosan túllendül a mélyponton. Van, amikor egy zseniális ötlet csakugyan megmenti a helyzetet, más esetekben azonban alaposan melléfog. Ilyenkor hatalmas adósságokba keveredik, elragadja a játékszenvedély (persze, ezen a ponton aligha várható, hogy a bukás- sorozat nyerőszériává alakul). Bár alapvetően becsületes, a status quo fenntartása sokkal fontosabb számára ilyenkor, mint hogy megadja tartozásait, így akár még a legjobb barátait is gátlástalanul lenullázhatja. “Úgyis kamatostól megadom, ha egyenesbe jövök” – nyugtatja ilyenkor.a lelkiismeretét.

A pillanatnyilag Bakban haladó Plútó és a Skorpió Szaturnusz különösen kedvez az effajta forgatókönyveknek. Mint már többször volt szó róla: ebben az időszakban nehéz hozzáférni a tartalékokhoz, azok nem állnak korlátlanul rendelkezésre, a zseniális ötleteknek a valóság próbáját is ki kell állni. A váratlanul adódó lehetőségek – különösen szeptember végén- október folyamán – amikor az Oroszlán Jupiter, Kos Uránusz , Nyilas Mars nagy tűztrigonja összeáll – nem állnak korlátlanul rendelkezésre, így a nagy dőzsölést hét szűk esztendő követhetei.

 

Kiürült államkassza, zsarnoki önkény, fanatizmus

 

Ez személyes – és közösségi szinten is megtörténhet. Az Oroszlán a presztízs, reprezentáció, a pompa , az arisztokrácia, a királyok jegye is. Ebben az időszakban valószínű tehát, hogy állami szinten akkor is többet költhetnek külsőségekre, ha az ország anyagi helyzete ezt nem engedi meg. 2014 végén- 2015 elején, amikor a Szaturnusz a Nyilas elején kvadrátba kerül a Neptunnal, az eltapsolt összegek már komoly problémákat fognak okozni, 2015 nyarára pedig, amikor a Jupiter belép száműzetése jegyébe, a Szűzbe, a kiürült államkassza még nagyobb válságot generál.

A hatalmas, erélyes, de igazságos és bőkezű király képe szintén hozzátartozik az Oroszlán archetípusához, akárcsak az Aranykor mítosza. Ezekben a legendás időkben mindenki bőségben , egészségben és boldogan élt . Nagy kár, hogy a gyakorlatba ültetve a tündérmesének az árnyoldalai is megmutatkoznak. Bizony- bizony, az Oroszlán despotizmusra hajlik, a legendás nagyvonalúság csak addig tart, míg ellent nem mondanak neki. A hiúságán esett csorbát épp olyan kíméletlenül torolja meg, mint az ellenvéleményeket. Míg magánemberként csak látványos tűzijátékkal szerez érvényt igazának, egy ország élén teljes államgépezettel törhet az ellenzék eltiprására.

Ez az időszak különösen kedvez az önkényuralmi rendszerek kialakulásának, a fanatikus vallási-és politikai ideológiák teret hódításának. Ha az Oroszlán– energia torzultan nyilvánul meg, a hatalmon lévők megjutalmazzák híveiket, a többségről pedig vagy tudomást sem vesznek vagy pedig épp őket fosztják  ki egy szűk elit rovására – s ez szintén áldatlan állapotokat teremthet. A gazdasági mutatók, észérvek szempontjait elnyomja a lovagregények romantikája. A társadalmi rétegek közötti szakadék így tovább mélyülhet. Mivel a hiúság e királyi jegy legnagyobb gyarlóságai közé tartozik, a talpnyalók, udvaroncok szűk köre még a legválságosabb gazdasági helyzetben sem szűkölködik majd, a szegényebbek pedig még szegényebbek lesznek. Bár ezek a hatások kisebb- nagyobb mértékben a világszerte érvényesülhetnek, Magyarországon sokkal nagyobb rombolást vihetnek végbe, mint másutt.
Azonban talán a legrosszabb forgatókönyvek megelőzésére is van lehetőség. Mivel az Oroszlán számára az egyéniség, a függetlenség, az alkotói és- véleménnyilvánítási szabadság is fontos, jó esetben pedig fejlett igazságérzékkel is rendelkezik bízzunk benne, hogy a személyiségi jogok védelmében folytatott harc, az elesett rétegek felkarolása is hatékonyabb lesz az eddiginél.

 

Kiss Kati

 

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: