asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » A Mester visszatekint és értékel

A Mester visszatekint és értékel

A feliratkozás megerősítést igényel!Nézz be a spam mappádba, ha nem találod a kiküldött megerősítő emailt.

2015 március 14 – 2015 augusztus 3: a Szaturnusz hátraarcot vág, ismétlés karmikus leckékből

 

 

 

Szaturnusz fogatonkép forrása:

 

 

A Szaturnusznak, a karma urának a mozgása egyéni és kollektív szinten is fontos fejlődési állomásokat jelez. Ilyen látszólagos hátrálásának időszaka is, amely idén március 14 –től augusztus 3 – ig tart.


 

Mit jelent a Szaturnusz az asztrológiában ?

 

 

Nagyon – nagyon leegyszerűsítve, a Szaturnusz uralja életünk testi – lelki kereteit és alappilléreit. Hozzá rendelhetők az életünket irányító szabályok és irányelvek, felelősségérzetünk és korlátaink.

 

Egyszersmind jelzi a célok megvalósításához szükséges elkötelezettséget, kitartást, koncentrációt, felelősségvállalást, adott esetben lemondást, önfegyelmet is. (Jobban belegondolva, egy kiemelkedő sportteljesítmény éppen úgy, mint egy tudományos eredmény, egy cég működtetése és felfuttatása, egy házasság vagy egy államapparátus összetartása ugyanezeket az erényeket tételezi fel)

 

Esetenként utalhat kudarcokra, a reménytelenség-és a kétségbeesés időszakaira is, amelyek szinte elkerülhetetlenek bizonyos fejlődési szakaszokban, illetve adott életterületre jellemző tapasztalásként ciklikusan ismétlődnek

 

 

Kemény kezű tanító

 

 

Ezek a frusztrációtípusok azonban korántsem öncélúak, hanem „pedagógiai” célzattal részesülünk bennük. A cél egy magasabb tudatszint, egy új fejlődési szakasz elérése. A Szaturnusz ilyen értelemben tehát nevel. Nem egészen olyan módszerekkel, mint Jupiter, a tanításhoz, tanulással társított másik kozmikus princípium, amely inkább biztat és jutalmaz- gyakran érdemtelenekre is bőségesen ontva ajándékait. Meglehet azonban, hogy a szigorú mesternek köszönhetően sokkal értékesebb, a gyakorlatban sokkal inkább hasznosítható tapasztalatokra teszünk szert, mint a felelőtlen derűlátásra, túltengő önbizalomra, a hosszabb távú következmények figyelmen kívül hagyására is hajlamosító szerencsebolygó révén. ( A két elv összehasonlítása most azért is fontos, mert 2014. december 23- tól a Nyilas jegyében halad, amely hagyományosan a Jupiter uralma alá tartozik. A két ellentétes hatású princípiumnak tehát nem könnyű együttműködnie)

 

 

Bár időnként úgy érzékeljük, mintha gátolna bennünket (hogy milyen életterületen, az jegy-és házhelyzetétől függ), a Szaturnusz sokkal szívesebben veszi, ha mi magunk tudatosítjuk határainkat. Az évek előrehaladtával, kellő önismeret és tárgyilagosság birtokában (mindhárom a Szaturnusz analógialáncába sorolható) például már mi magunk is képesek vagyunk megállapítani, hogy egy viselkedésminta, egy kapcsolat, egy élethelyzet a javunkat szolgálja-e vagy sem – és ehhez mérten támogatjuk vagy korlátozzuk annak jelenlétét mindennapjainkban.

 

 

A karma ura

 

Az indiai asztrológiában a Szaturnuszt egyebek mellett a karma urának is tartják. Azt azonban, hogy egy hatásnak megvan a visszahatása is, így az ok és okozatiság, a cselekedetek és a következmények között összefüggés van, még az úgynevezett materialista tudományok is elismerik. (Sir Isaac Newton fizikusnak – 1642. december 25- 1726 március 20 – , aki a hatás ellenhatás elvét tudományosan is bizonyította, egyébként szintén a Bakban, ebben a Szaturnusz uralma alatt álló jegyben állt a Napja).Ez a kapcsolat európai asztrológia számára is egyértelmű, ahogy az is, hogy mindez fizikai szinten, az anyagi világban (ez megint csak a Szaturnusz tartománya) éppúgy megnyilvánul, mint más valóságszinteken (érzelmi, lelki, stb)

 

A karma tehát egy nagyon valóságos energiaforma, és a Szaturnuszhoz hasonlóan szoros kapcsolata van az időbeliséggel is. Ha valami rosszat tettünk a múltban, annak meglesznek a következményei a jövőben is. És fordítva: a jó cselekedeteknek is előbb- utóbb megérkezik a jutalma.

 

 

Tágabb értelemben persze minden karmikus, és a Szaturnusznak ehhez ugyanannyi köze van, mint a horoszkóp más összetevőinek. Így tehát életünk karmikus mintázatába csak a születési képlet egésze adhat betekintést. Ettől függetlenül azonban a Szaturnusz mozgása gyakran sajátos formában irányítja rá figyelmünket életünknek bizonyos összefüggéseire.

 

 

A tananyag természete, attól függően, hogy képletünk milyen területén (jegyben , házban) helyezkedik el, vagy halad át a Szaturnusz, sokféle lehet. Pl. testtel, egészséggel, anyagi javakkal, testi-lelki értelemben vett biztonságérzettel, önértékeléssel, szűkebb környezettel, kommunikációval, otthoni dolgokkal, család mintákkal kapcsolatos, a szerelmi élet, párkapcsolat, alkotótevékenység, egy közösséghez,munkához való viszony, stb.

 

 

Amikor a Szaturnusz hátraarcot vág

 

A Szaturnusz hátráló mozgása meglehetősen gyakori jelenség, évente egyszer sor kerül rá (a lassú mozgású bolygó 28, 5 év alatt járja be az Állatövet és nagyjából két és fél évet tölt el egy- egy jelben). Idén az előtt vágott hátraarcot, hogy elérte volna a Nyilas 5 fokát és augusztus 3 -án fordul újra egyenesbe. Június 14 – szeptember 17 között pedig visszatér a Skorpióba, ahol egyébként 2012 október 5 -től 2014. december 23 – ig vendégeskedett.

 

Azokban az időszakokban, amikor a Szaturnusz látszólag hátrafelé halad a pályáján, asztrológiai szakkifejezéssel élve retrográd mozgást végez, fentebbi témák nagyobb jelentőéggel bírnak, mint általában. Nyomás nehezedik ránk, valamilyen fékező hatással, frusztrációval szembesülünk adott életterületeken, ami arra késztet, hogy tolatásának időszaka alatt tisztázzuk életünk megoldatlan helyzeteit. Ellenkező esetben ugyanis ezek visszaköszönnek és megakadályozzák továbblépésünket.

 

A Szaturnusz retrográd időszakai alatt tehát elengedhetetlen, hogy mi is tegyünk néhány lépést hátra, hogy számot adjunk a közelebbi és a távolabbi múltban vállalt felelősségeinkről, elköteleződésekről, tervekről. Az asztrológiai hagyomány szerint új üzleti tevékenységbe kezdeni a Szaturnusz retrográd időszakai alatt nem javallott. Új vállalkozás alapítása helyett is okosabb ötlet a meglévőt átstrukturálni, tovább képezni magunkat a vele kapcsolatos területeken (marketingtől a szakismeretek bővítéséig), így hosszú távon a korábbiaknál sikeresebbé tehetjük.

 

 

Ha úgy érezzük, hogy bizonyos tevékenységek, élethelyzetek, kapcsolatok a frusztráció kiapadhatatlan forrásává váltak, legfőbb ideje, hogy átalakításokat eszközöljünk. Ez jelenthet átszervezést, az új fajta együttműködés kimondott vagy kimondatlan szabályainak felállítást, szerződések, egyezségek újratárgyalását, de lezárást is. A bizonyítottan nem működő – ezért már így is rengeteg frusztrációt okozó – sémákhoz való ragaszkodás ebben az időszakokban az eddiginél is több frusztrációt fog előidézni.

 

 

Ami valóban fontos és ami csak látszatra az

 

Bármennyire szeretnénk is elkezdeni már a következő fejezetet, addig nehezen fog sikerülni, amíg a korábbi projektek közül néhányat le nem zárunk. Másokat sokkal komolyabban kell venni, jobban ki kell dolgozni az elnagyolt vagy szándékosan kihagyott részleteket, ismét másokat pedig el kell vetni. A két irány megkülönböztetése egymástól nagyon lényeges feladat.

 

A Szaturnusz hátráló mozgása – különösen a nehéz aspektusok – alatt ugyanis fel kell ismernünk, melyek azok az vállalások és felelősségek, melyekkel valójában nem is nekünk kell foglalkoznunk, A disztingválás nem könnyű, hiszen egyáltalán nem arról van szó, hogy kivonjuk magunkat kötelezettségeink alól ( ezt a Szaturnusz egyébként nagyon keményen bünteti). Vannak azonban olyan gubancos kapcsolatok és élethelyzetek is, melyekbe mintha egyenesen amiatt mennénk bele, mert félünk/ lusták vagyunk valódi feladatainkkal foglalkozni. Az ezekhez való ragaszkodás ilyen időszakokban beláthatatlan bonyodalmakat teremthet. Adott esetben olyan labirintusrendszerbe is tévedhetünk a rossz döntéseknek köszönhetően, melyekből hosszú évekig hiába keressük a kiutat. Ezért érdemes nyitott szemmel járni, figyelni belső világunk üzeneteire („véletlenek”, megérzések” álmok, stb), melyek segíthetnek különbséget tenni a fejlődés rögös, de követésre érdemes útjai és a sehova sem vezető zsákutcák között.

 

 

Utóbbiakból, bármennyire bosszantó is a feleslegesen megtett szakasz – még mindig jobb most visszafordulni – mint néhány hónap múlva siratni az esetleg végleg, vagy legalábbis elég hosszú időre elbaltázott lehetőségeket. (Jelen esetben nagyjából november közepére sikerül utolérni magunkat, hiszen a Szaturnusz november 10 körül éri el a Nyilas 5. fokát, ahol idei tolatását elkezdte. Egyenesbe fordulását, augusztus elejét követően azonban már jobb tempóban haladhatunk, szeptember 17 után pedig, amikor újra visszatér a Nyilasba, már remélhetőleg jobban kezeljük azokat a témákat és helyzeteket is, melyekkel először tavaly december 23 – 2015. III.14 között akadt dolgunk.

 

 

A megkülönböztetés folyamatát Lynn Koiner amerikai asztrológusnő gondolatai is segíthetik.„Az én olvasatomban felelősséget vállalni azt jelenti, hogy tisztában vagy vele: mennyit terhet tudsz a válladra venni, mielőtt még túlságosan frusztráltnak, kelepcébe csaltnak, korlátozottnak éreznéd magad. És, még mielőtt eljutnád erre a pontra, határt kell szabnod és nemet kell mondanod.” Ezek az igazságok különösen olyan emberek számára megszívlelendők, akiknek már születési képletükben, radixukban is retrográd helyzetben van a Szaturnusz. Ők ugyanis legtöbbször bajban vannak, amikor nemet kell mondaniuk és meg kell vonniuk határainkat. Ez mélységes bizonytalansággal töltheti el őket, így nem tudják mindig megmondani pontosan, mit is várható el realisztikusan egy adott helyzetben. Leggyakrabban az okoz gondot számukra, hogy Szaturnuszuk a jegy-és házhelyzetére jellemző élethelyzetekben és kapcsolatokban igent mondanak akkor is, amikor ők is jól tudják, valójában nemet kellene mondaniuk.

 

 

Újabb látogatás az alvilágba

 

2015. június 14 – 2015. szeptember 17 között, amikor újra visszatér a Skorpióba, alkalmunk adódik újraismételni azokat a jegyhez tartozó – témákat, amelyekkel ottlétének időszaka alatt felmerültek. Ezek sok mindennek nevezhetők, csak unalmasnak nem .

 

 

A teljesség igénye nélkül íme néhány kulcsszó: titkok, tabuk, árulások, szenvedélyek, mindennapi megszállottságaink, el nem engedett érzelmi sérülések, anygai és más természetű befektetéseink és adósságaink, a halál, elmúlás témái valamilyen értelemben, lelkünk árnyékos tartományainak bejárása és sötét/ fivérünk/nővérünk felvállalása (itt az „árnyék” kifejezést jungiánus értelemben használom), megtanulni dolgozni tudattalan tartalmainkkal, zsigeri megérzéseinkre hallgatni, belső energiáinkat használni. Az energetikai folyamatok megismerése szintén fontos állomása az önismeret útjának és az is hozzátartozik, hogy időben beazonosítjuk: mikor akarják mások megcsapolni energiatartalékainkat és mikor rabolunk mi energiát környezetünktől. Akaratlan donorrá vagy energiatolvajjá válás helyett a feladat egészséges cserében maradni. Tisztába jönni a hatalmi harcok mechanizmusával, tudomásul venni, hogy a rossz nem csupán a jó hiánya – és megtanulni ennek megfelelően kezelni. Disztingválni, hogy ami sötét, nem feltétlenül gonosz is, és ami hófehér, nem feltétlenül jó. A kezdetben mostoha feltételekből tőkét kovácsolni, miközben nem áltatjuk magunkat azzal, hogy micsoda mázlisták vagyunk. Ahogy a földet is trágyázni kell azért, hogy jobb legyen a termés, de közben az senki sem áltatja magát azzal, hogy a trágyaszag mennyei illat.

Reklámok

propeller

ADATVÉDELEM

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt kedveli: