asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'terror'

Tag Archives: terror

Amerika teljes elsötétülése

 

A nagyvilág asztrológusai, különösen az amerikaiak, már évek óta vizsgálják, milyen folyamatokat jeleznek a 2017-es év eklipszei, különös tekintettel az augusztus 21-i teljes napfogyatkozásra. Az elmúlt hónapokban számos blogot olvastam végig. Ebben a válogatásban többféle, egymástól nagyon különböző, sőt olykor kifejezetten ellentétes politikai nézeteket valló szerzőket idézek. Ideológiai, világnézeti szempontból szinte egyikükkel sem értek egyet, de ez nem is volt a kritérium. Az egyetlen szempont, amely alapján válogattam, hogy valamennyien jó szakemberek legyenek.

Az augusztus 21-i eklipsz annak a Saros -sorozatnak a része, amely az 1909, 1927, 1945, 1963, 1981 és 1999 -es eklipszeket is magába foglalta. Az ezekhez társítható fontosabb politikai események nem voltak túl kedvezők Amerikára nézve: közjogi felelősségre vonási eljárás Clinton ellen, Ronald Reagan elleni merényletkísérlet, John F. Kennedy meggyilkolása, a Hiroshimára és Nagaszakira dobott atombombák, Franklin Delano Roosevelt elnök halála, zavargások Chicagoban, amelyeknek bombamerényletek is részét képezték, gyilkossági kísérlet , William Taft elnök ellen. „E sorozatok általában a személyes kapcsolatokra vonatkoznak, téves információkból táplálkozó, elhamarkodott döntéseket jeleznek. Kimerültséggel, egészségi problémákkal is együtt járhatnak. Ezek az eklipszek valamilyen formájú erőszakot is jelezhetnek.”

http://www.asztropresszhirek.com/2017/08/20/amerika-teljes-elsotetulese/

Váratlan, nagy erejű változások

A következő napokban sokféle változás kezdődhet el. Hirtelen, nagy erővel érkezhetnek, gyökeres átalakulásokat jelezve nem csak a külső környezetben, hanem intellektuális, érzelmi és szellemi szinteken is. A születési képlet adottságától függően ezek a változások egyénenként különböznek. Egyesek számára akár rendkívül pozitívak is lehetnek, mások irritálóként vagy kimondottan destruktívként élhetik meg őket. A nagyvilágban folytatódik a felfordulás

http://www.asztropresszhirek.com/2017/08/03/varatlan-nagy-ereju-valtozasok/

Újabb, borulékony napok

Eseménydúsnak ígérkezik a jövő hét: alaphangulatát két, hétfőn, július 17-én bepontosuló, erőpróbáló bolygóhatás adja meg. A Mars – Uránusz kvadrát a Rák – Kos 28°-án, a Vénusz – Neptun kvadrát pedig az Ikrek – Halak 14°-án válik egzakttá. Az egyidejűleg érvényesülő Vénusz – Jupiter trigon valamelyest tompít a dolgok élén, de túlzott könnyelműségre, a következmények elbagatellizálására is hajlamosíthat . A hét közepén a Mars az Oroszlánba lép, 23-án pedig az ugyanebben a jegyben létrejött újhold izzítja fel a levegőt.

http://www.asztropresszhirek.com/2017/07/16/ujabb-borulekony-napok/

A Jupiter direktbe váltott: szerencse, feltételes módban

 

Június 9-én, a  Mérleg 13°12‘ -án abbahagyta tolatását és vált direkt stacionáriusba váltott a Jupiter. A Nagy Jótevő július 3-án indul el előre és szeptember 9-én lép ki a retrográd árnyékból. A változás jelei azonban már most is érzékelhetők: a depressziót, alacsony energiaállapotokat most idealizmus, inspiráció és önbizalom váltja fel. A tudásszomj, az igazság keresése, a hit, az optimizmus, bizalom nagy ösztönzőerő lehet most. Sajnálatos módon a Jupiter árnyoldalai is nyomatékosabban érvényesülnek: az előítéletesség, dogmatizmus, elitizmus, álszentség, az önteltséggel párosult felszínesség, pazarló hajlam, demagógia komoly problémákat okozhat a következő hónapokban.

 

 

A Jupiter általános jelentéstartalma

 

A hagyományos asztrológia Fortuna Maior-ként, azaz a Nagy Szerencse őselveként tiszteli a Jupitert.Személyi horoszkópban egyebek mellett hit, bizalom, önbizalom jelölője. A jogérzék, morál, magasabb igazságok princípiumaként a Jupiter a képlet tulajdonosának világnézeteiről, etikai érzékéről – vagy éppenséggel ennek hiányáról is felvilágosítást ad, akárcsak a valláshoz való viszonyulásról, szintetizáló képességéről, életbölcsességéről, felsőbb fokú tanulmányok, nagyobb utazások lehetőségéről, optimista beállítottságról, humorérzékről, életörömről – vagy ezek hiányáról. Általában véve a Jupiter által érintett életterületeken (tehát abban a házban, ahol tartózkodik, amelyeket más bolygókkal alkotott fényszögei összekötnek ill. amelyek felett éppen áthalad) dolgok sokkal olajozottabban működnek, mint másokon.

Az általánosításokat azonban jobb elkerülni: a Jupiter egyike azoknak a princípiumoknak, amelyek esetén nagyon-nagyon mellé lehet fogni az asztrológiai „receptek” automatikus alkalmazásával. Hogy milyen szerepet tölt be a bolygó az adott személy életében azt minden esetben kizárólag a teljes születési képlet átfogó vizsgálata döntheti el.

A bolygó árnyoldala személyes szinten elsősorban a jupiteri túlzásokban mutatkozik meg. Amennyiben a terjeszkedés nem tud szellemi szinten megvalósulni, zabálásrohamokat, ennek megfelelően pedig túlsúlyt eredményezhet, de a mértéktelenség más formában is destruktívvá válhat. (pl. ivás, költekezés, mindenféle típusú pazarlás, kicsapongás, tartalékok elprédálása, stb. ) Az arrogancia, felületesség, a túlzásba vitt öntörvényűség szintén problémákat okozhat (utóbbi akár testi szinten is, sejtburjánzás, különböző, legtöbbször jóindulatú daganatos betegségek formájában is), akárcsak a fanatizmus, dogmatikus vakhit, álszentség, jogi túlkapások.

A mundán asztrológiában a Jupiter a joggal, törvényalkotással, jogi egyetemekkel – és általában a felsőoktatással, az igazságszolgáltatás intézményeivel áll kapcsolatban , egyszersmind, a világnézet, vallás jelölőjeként egyházakkal, egyházi méltóságokkal, a világi életben is fontos, főleg külsőségekre, reprezentációra szorítkozó vallásos ceremóniákkal, tisztségekkel. Külfölddel, nagy utazásokkal, tengeren túli országokkal való analógiái miatt az idegenforgalommal, turizmussal is kapcsolatba hozható, akárcsak a szórakozást, kikapcsolódást szolgáló intézményekkel.

A Jupiter 2016 szeptember 9 – 2017 október 10 között tartózkodik a társulások, partnerségek jegyében, a Mérlegben. Ezzel a tranzittal egy tavaly őszi bejegyzés foglalkozott nagyon részletesen.

Irányváltás: lehetőségek és buktatók

 

A Nagy Jótevő február 6-tól június 9-ig tartó tolatásának időszaka alatt külső terjeszkedés helyett a belső értékek gyarapításán volt a hangsúly (némelyeket a szerencse látszólagos elpártolása ébreszt rá ezek fontosságára). Az ilyenkor aktuális feladatok (hiedelmek, eszmék felülvizsgálata, a meglévő ismeretek frissítése, bővítése, stb) teljesítése messzebbre vezetett, mint vadonatúj területekre merészkedés. ( Az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter tolatásának időszakában nem jó ölet nagyobb utazásokba, tanulmányokba, projektekbe kezdeni, jogi ügyeket bonyolítani). Az újfajta megközelítésmódokból, a régi hiedelmek, eszmék, ideológiák megkérdőjelezéséből új világkép, új lehetőségek bontakozhatnak ki, mire a Jupiter direktbe fordul.

Amennyiben sikeresen feleltünk meg az időszak támasztotta követelményeknek, a Jupiter direktbe fordulását követően a szerencse is szövetségesünkké szegődik. Eddig vontatottan haladó ügyeink most egycsapásra felgyorsulhatnak (főleg tanulmányokkal, utazásokkal, hosszabb távú tervekkel kapcsolatosak). Látókörünket egy váratlan utazási lehetőség, külföldi munkák, ismeretségek révén szélesíthetjük. Ez valószínűleg az anyagiakra is kedvező hatással lesz. (Az asztrológiai receptkönyvek szerint a Mérlegek és a szintén levegős Ikrek, Vízöntők, a tüzes karakterek közül pedig az Oroszlán és a Nyilas profitálhatnak a legtöbbet ebből a tranzitból. Azok, akiknek képletében a Kos princípium hangsúlyos, több feszültséggel élik meg ezt az időszakot).

Azonban, ha a tolatás ideje lazsálással telt, álmaink túlságosan elrugaszkodtak a valóságtól, túlságosan mohók, gátlástalanok voltunk, a direktbe fordulást követően a számlát is törleszteni kell. A mulasztások és hiányosságok következményei különösen abban az időszakban lehetnek zavarók, amíg a Jupiter a retrográd árnyékban halad. ( Szeptember 9-én, a Mérleg 23°08 -án kerül ki a retrográd árnyékból)

Egy bolygó retrográd vagy direkt stacionáriusba váltása azoknak az életében hoz jelentősebb változásokat, akiknek képletében együtt áll egy másik bolygóval. A receptkönyvek szerint pl. ha egy női horoszkópban a Jupiter épp a Napon, Marson, Vénuszon fordul direkt stacionáriusba, az illető nagy eséllyel találkozik egy hosszabb távú partnerrel. Férfi esetében ugyanez történik, ha a Jupiter irányváltására a képlet Holdján vagy Vénuszán kerül sor. (Persze itt sem alkalmazható mechanikusan a recept: hogy van -e ilyesmire kilátás, a képlet egésze, az adott év direkciói és szolárja dönti el. Mi több, mint később lesz szó róla, egy erőteljes Jupiter – hatás akár válást, szakítást is jelenthet.

A sikerreceptek azonban még kedvező Jupiter-befolyásnál sem alkalmazhatók automatikusan. A Nagy Jótevő ugyan sokféle könnyebbséget hozhat (akár még nagyobb összegű nyereményeket, ajándékokat is), a tartós eredmények elérése érdekében energiáit tudatosan kell kezelni, a megfelelő irányokba terelve őket. Ennek híján akár csőd, pénzügyi összeomlás is lehetséges. Jelen esetben ez fokozottan igaz, hiszen a direkt stacionáriusba váltástól a retrográd zóna elhagyásáig terjedő időszak akadályverseny jellegű. Június 9-én, a direktbe fordulás napján ugyanis a kártékony Algorabbal állt együtt, kojunkciójuk hatása pedig a hónap későbbi szakaszaiban is érvényesül, július folyamán egy, az év első három hónapjában oly sok drámai fordulatot jelző kardinális T-kvadrát hasonló másik formáció részévé válik, Plútóval képezett kvadrátja pedig augusztusban pontosul be újra. Jó hír, hogy szeptember 9-én a jótékony Spica állócsillaggal együtt állva lép ki a retrográd árnyékból. Ez a kedvező hatás arra utal, hogy aki sikeresen vette az elmúlt hónapok akadályait, most valódi sikereket könyvelhet el.

 

Vesszőfutás retrográd árnyékban

 

Az Algorab hatása

Az alábbi részletek a máskor is idézett Jamie Partridge: Algorab Star című cikkéből származnak

 

„Az Algorab állócsillag (Mérleg 13° 27′) egy halvány, sárga- bíborvörös kettős csillag a Holló (Corvus csillagkép) jobb szárnyán. A név az arab ” al-ghuraab“-ból származik, ami hollót jelent. Mars- Szaturnusz természetű: rosszindulatú, fondorlatos, tolvaj, könyörtelen, ördögi, visszataszító, hazudozó. Balesetek, hirtelen halál veszélye. A guberálással, utcasepréssel is összefüggésbe hozzák. Az MC-n állva emelkedést hozhat katonai pályán, amit végül bukás követ.Destruktívvá, rombolóvá, gonosszá , ellenszenvessé, hazudozóvá tesz. [1]

És valóban, rajta keresztül a Mérleg bajkeverő oldala is megmutatkozhat. Ahogy a Holló is rájött: ha kifizetődőbb egy jó kifogást találni, már nem is olyan fontos ragaszkodni az igazsághoz. Ha jól aspektált, nem túl jelentős csillag, de rengeteg gondot okozhat, ha problémás bolygókkal kerül kapcsolatba. [2]

Algorabnak, a Hollónak szaturnikus természete van, és föleg akkor jelenthet akadályt, ha a szaturnikus hatások egyébként is túlsúlyban vannak. A késéseket, korlátozásokat kudarcok, veszteségek, a dolgok ügyetlen kezelése, általános ellenségesség okozza. I. Ferenc József képlete jó példa erre. Az Algorab együtt áll az aszcendensével, és életén végig is kísérte a balszerencse. Az sem jó, ha a Nap és a Hold állnak vele együtt, különösen, ha a fővilágítók támadottak.(…) Ha az Algorab együtt áll a Nappal vagy valamelyik kártevő bolygóval, állítólag nehezen elkerülhető balesetekre vagy sérülésekre hajlamosíthat. [3]

Az Algorab állócsillag és a terrorista támadások
Beszéltem néhány fiatal horvát astrológussal, akiknek feltűnt, hogy a horvát függetlenségi háború (1991 – 1995) idején elkövetett gyilkosságok, támadások során aktiválódott az Algorab s e háború óta is kimutatható a hatása az újságírók és a politikusok elleni támadásokban, gyilkosságokban. .Ők ezt a nevet adták ennek a csillagnak: “Ölj vagy téged ölnek meg” . Robson szerint az Algorab időnként agitátorrá teszi a szülötteket. Tanulmányoztam néhány korábbi Algorab- együttállást és tényleg kapcsolatba hozható a terrorizmussal.

1981 október 6-án, amikor Anwar Sadatot, Egyiptom elnökét meggyilkolták, a Nap (07′) és a Szaturnusz (20′) az Algorabon állt.”A gyilkosságra felszólító fattwát Omar Abdul Rahman egyházi vezető adta ki, akit a Világkereskedelmi Központ elleni 1993-as merénylet kísérlet miatt később elítéltek az Egyesült Államojkban. ” 1993. február 26-án, amikor bomba robbant a Világkereskedelmi Központban , a Jupiter együtt állt az Algorabbal (04′) .2001.szeptember 11-én, amikor az első repülőgép nekiment a világkereskedelmi Központ ikertornyainak, az Algorab együtt állt az esemény képletének az ascendensével (56′) és a Merkúrral (52′).”

 

Partridge cikke több éves, de az azóta történt fejlemények is e megfigyeléseket igazolják. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ugyanis 2014 tavaszán erősödött meg annyira, hogy 2014 júniusában már saját kalifátust is kikiáltson és megkezdje horrorshowját a Közel – Keleten és a nagyvilágban. 2014 első hónapjait egy kardinális nagy kereszt uralta, melynek egyik eleme, a Mars éppenséggel az Algorabbal állt együtt. A Nagy Kereszt 2014 áprilisában vált egzakttá. Ezzel a témával nagyon sok blogbejegyzés foglalkozott. (Iszlám Állam horoszkópját l. a Próbatételek életre-halálra bejegyzésben)

Figyelembe véve, hogy az év elején akkora felfordulást okozó kardinális T-kvadrát hatása még mindig érezhető, a Jupiter és a Plútó közötti kvadrát pedig augusztus 4-én válik újra egzakttá (korábbi bepontosulások: 2016. november 24, 2017. március 30) , biztosra vehető, hogy erőszakos eseményekben továbbra sem lesz hiány. Rossz Jupiter- állás vallási/ideológiai elvakultságra is utalhat, a Plútó pedig nem csupán a regeneráció, hanem a szélsőségek princípiuma is. Mint az Állandóság a változásban című tavalyi bejegyzésben szó volt róla, kettőjük kvadrátja kimondottan kedvezhet a terrorcselekmények megszaporodásának. A helyzetet súlyosbítja az is, hogy a Mérleg Jupiter valódi megoldások helyett inkább a szőnyeg alá söpri a problémákat, erélyes fellépés helyett látszatintézkedéseket hoz, a valódi bűnösök helyett pedig sok esetben az egészséges önvédelmi reflexekkel rendelkezőket szankcionálja. E téren javulás csak akkor várható, amikor 2017 októberében átlép a Skorpióba. A Plútó uralma alatt a törvények már a realitásokhoz fognak igazodni és, a megszegésükkel járó következmények miatt nagyobb elrettentő erővel is bírnak majd (különösen azt követően, hogy a Szaturnusz is belép otthonába a Bakba). Ebben az időszakban remélhetőleg nem csupán a tettesek, hanem a nekik falazók is példás büntetésben részesülnek. Sajnos addig még jó néhány, az elmúlt évekbeliekhez  hasonló tragédiának kell megtörténnie.

A biztonsággal, önvédelemmel, különböző természetű szélsőségekkel kapcsolatos témák június vége- július folyamán, amikor a Jupiter erőpróbáló fényszögeket képez a Rákban haladó bolygókkal ( Mars, Merkúr, Nap), és a Rák – Mérleg – Bak jegyeket összekötő újabb kardinális T-kvadrát is aktiválódnak, egyre inkább előtérbe kerülnek. A feszültség augusztus folyamán tetőzik, amikor újra bepontosul a Jupiter – Plútó kvadrát (aug.4), egyszersmind egy teljes holdfogyatkozásra (aug 7) és teljes napfogyatkozásra (aug 21) is sor kerül. Bár ezek az eklipszek Magyarországról nem láthatók, hatásukat meg fogjuk érezni.

 

Neptun – Jupiter kvinkunx: a könnyebbik út ?

 

Szűkebb környezetben az Algorab rossz hatásai megkeseredettség, mások sikereire való féltékenység, lopás, kapzsiság formájában érvényesülhetnek. A május és június folyamán is ható Neptun – Jupiter kvinkunx tovább erősíti az állócsillag kártékony befolyását. Bár a 150°-os fényszög egymással nehezen összehangolható princípiumokat köt össze, a diszharmonikus Mérleg és a Halak típus közös vonása, hogy mindketten hajlamosak arra, hogy a dolgok könnyebbik végét fogják meg, elkerüljék a konfrontációt, az érdemi erőfeszítéseket, a nyomásra és/vagy a különböző kihívásokra, frusztrációra túlevéssel, túlzott alkohol-és drogfogyasztással, lehetőségeiket meghaladó költekezéssel reagáljanak. A függőségek különböző típusai, az egyéniség feladása is jellemzők lehetnek.

 

Mézeshetek vagy pár-bajok ?

 

Mivel a Mérleg hagyományosan a házasság és társulások jegye, társas kapcsolataink különféle típusai továbbra is előtérben maradnak. Ez azonban még a Vénusz (a Mérleg ura) viharos retrográd időszakának elmúltával és a Jupiter direktbe fordulását követően sem jelenti feltétlenül az esküvők és különféle együttműködési szerződések dömpingjét. A Jupiter ugyanis, mint mindent felnagyító bolygó, a párkapcsolat hiányosságait is jobban megmutatja, így az Uránusszal és Plútóval képezett erőpróbáló fényszögei idején súlyos plútói pofonok és uránuszi kitörési kísérletek zúzhatják szét naiv idealizmusát. (Erre idén télen- tavasszal már sor került néhányszor, de ha maradtak elvarratlan szálak, vagy a felek nem okultak az eddigi tapasztalatokból, még bőven jöhet repeta).

Így, ha a párkapcsolatot csak üres formák, kölcsönös függőség tartotta össze, esélyt sem adva már az egyéni fejlődésre, valószínűleg széthullik. Azok a párok azonban, akik elviselik a külső körülményekből és a személyiségük változásából fakadó nyomást, még jobban összekovácsolódnak. Bármilyen fajta kapcsolatról legyen is szó, a Mérleg Jupiter nagy hangsúlyt helyez az olyan témákra, mint a korrekt bánásmód, érdekek kölcsönös tiszteletben tartása, párbeszéd, méltányosság, kompromisszumkészség.

Azonban, mint mindig, ezek az erények most is átcsaphatnak ellentétükbe. E békeszerető jegy híres kompromisszumkészségéről és a társfüggőség határát súroló együttműködési készségéről (bővebben : Jupiter a Mérlegben) . Ez olyan formában is megnyilvánulhat, hogy a legmesszebbmenőkig hajlandó a szőnyeg alá söpörni akár a legnagyobb problémákat is, hogy összetartson egy házasságot, egy békeszerződést, vagy valamilyen más, valójában már egyik javát sem szolgáló társulást.

Esetleg, pánikba esve az egyre szembetűnőbb törésvonalak láttán, épp most akar ilyeneket megkötni. Minél élesebben rajzolódnak ki ezek a vonalak, annál nagyobb áldozatokat hoz: éjt nappallá téve tárgyal, asztalhoz ültet olyan feleket is, amelyek érdekei annyira ellentétesek, hogy a kompromisszum fel sem merülhet közöttük. Amikor mások szakítani szoktak –vagy legalábbis alapjaiban újragondolják kapcsolatukat – ő látványos esküvővel adja ország-világ tudtára, hogy nagyobb rendben már nem is mehetnének a dolgok kettőjük között.

Nos, a párhuzamosan érvényesülő plútói, uránuszi hatások szinte garantálják az ilyen manővereket követő robbanást. Vagy, ha nagy-nagy energia befektetéssel, áldozatok árán ez mégis megelőzhető, a szövetség működtetése olyan kompromisszumokat igényel, amely hosszú távon alapjaiban károsítja minden érintett fél életminőségét. Azonban még ebben a „legjobb” esetben is csupán egy nagyon törékeny egyensúlyról van szó, amelynek fenntartásához olyan erőfeszítéseket kell tenni, amely sokkal értékesebb fejlődési lehetőségek elől szívja el az energiát. A szétesés pedig idővel még mindig bekövetkezhet.

 

A siker titka: felnőni a feladathoz

 

  Természetesen a fentebbiek nem jelentik azt, hogy ne lehetne előnyünkre fordítani a bemutatott hatásokat. A T-kvadrátoknak, különösen kardinális változatuknak épp az a lényegük, hogy az egyensúly felborul, de ez egyszersmind cselekvésre is sarkall. A dolgokat nem lehet annyiban hagyni, feltétlenül kezdeni kell valamit a helyzettel, vonakodás esetén pedig az élet állít kész tények elé, amelyekre tetszik vagy nem tetszik, reagálnunk kell.

Mivel egyidejűleg kedvező hatások is érvényesülnek, számos lehetőség adódik arra is, hogy a legjobbat hozzuk ki a kezdeti felfordulásból. (Tartós hatás a Szaturnusz és az Uránusz trigonja, valamint az a Szaturnusz – Jupiter szextil, amely csak augusztus 27-én pontosul be újra, de 2016. november 11 – 2017 január 24 között már megtapasztalhattuk jótékony befolyását, időszakos az Ikrekben haladó Vénusz – Jupiter trigon, az Oroszlán Nap, Oroszlán Mars, majd Oroszlán Vénusz – Jupiter szextil a nyár folyamán).

Ilyformán a helyzetek, amelyekkel találkozunk leginkább a Tarot Botok 5 lapja által jelzettekre emlékeztetnek. A Botok 5 típusú szituk idegesítő eseménysorozatokkal kezdődnek, de aztán annál biztatóbban folytatódnak. Hogy végül jóra fordulnak-e a dolgok, saját hozzáállásunk dönti el. Ezek a vizsgahelyzetek ugyanis csak azok számára teljesíthetők sikeresen, akik ténylegesen birtokában adott készségeknek és ismereteknek. Ez menet közben egész biztos kiderül. A lényeg: felvenni a kesztyűt, sportszerű eszközökkel harcolni, akkor is vállalni a feladatot, ha nem lehet egycsapásra megoldani, hajlandónak lenni olyan lépések megtételére is, amelyek (jó értelemben) felrobbantják eddigi tapasztalataink korlátait, aktívan küzdeni a probléma megoldásáért.

 

 

Kapcsolódó:

 

Júniusi előrejelzés

Jupiter a Mérlegben

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? A kardinális T-kvadrát elemeinek (Jupiter- Plútó kvadrát, Uránusz – Plútó kvadrát, Jupiter – Uránusz szembenállás) és az ezeket kiegyensúlyozó, ún. segítő fényszögeknek (Szaturnusz – Uránusz trigon, Jupiter – Szaturnusz szextil) részletes bemutatása.

2017: Káli istennő éve? 

Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek (2014 tavasz, kardinális nagy kereszt)

Régebbi közlések gyűjteménye

 

Párkapcsolat

 

Valóban szereted magad ?

Most talán belátod, mennyire értékes vagy !

Aphrodité a tükörbe néz: általános tudnivalók a Vénusz retrográd időszakáról

Az örök háromszög

Duálok, ikerlángok és társaik

Illik hozzám  a párom ?

 

Lángoló karnevál Párizsban – reflexiók a holdfogyatkozás kapcsán

 

E blogbejegyzésekben más sokszor felhívtam a figyelmet arra, hogy a new ages „asztrológia” állításaival ellentétben a nap-és holdfogyatkozások, eklipszek nem sok jót ígérnek. A február 11-i telihold és holdfogyatkozás például szerintük nem csupán ártalmatlannak, hanem- egy Uránusz, Szaturnusz és Hold közötti nagy tűztrigonnak köszönhetően – igen kedvezőnek is tűnt. Csak igen óvatosan mertem tehát olyasmiket írni, hogy ez a tűz nem csak a Valentin napi szerelmesek szívét, hanem nagyobb területeket, országokat, városokat is lángba boríthatja.

 

paris-riots-latest-767867

forr: Reuters

 

Legszemléletesebb az Oroszlán jegy hatása alatt álló Franciaország esete – de más példák is akadnak bőven.

A február 11 – holdfogyatkozásról szóló bejegyzésben  már szó volt arról, hogy február 9-én, egy véletlen rövidzárlat miatt robbanás történt egy normandiai atomerőműben. Többen megsebesültek. A hatóságok szerint nem szabotázsakció okozta a bajt és radioaktív sugárzást sem érzékeltek. Robbanások voltak egy francia atomerőműben, Nincs veszély  (Az Uránusz és a Plútó érintettsége egyaránt utalhat nukleáris eseményekre és/vagy terrorcselekményekre is.)

Mit tesz azonban a véletlen, egy nappal ez után, 10-én, péntek reggel a rendőrség lecsapott egy Montpelier közelében élő iszlamista párocskára és barátaikra, akik valóságos TATP-robbanószergyárat üzemeltettek otthonukban (A triacetonperoxid alapanyagú TATP erős robbanószer, az ISIS terroristái körében igen népszerű. A fiatalok (a 16 éves Sara, 20 éves barátja és két másik 26 és 33 éves férfi) valószínűleg Párizs turisták által látogatott helyein akartak öngyilkos merényleteket elkövetni .( Tinédzserek terveztek öngyilkos merényleteket Párizsban)

Aztán apránként az is kiderült: a szélsőséges vallási, ideológiai nézeteket valló fiatalok nem véletlenül kerültek a hatóságok látókörébe. Párizsban már február 2-a óta tartanak a zavargások, csak amíg nem kezdtek kiterjedni a turisták által is látogatott helyszínekre, a polkorrekt média nem verte nagy dobra őket. A holdfogyatkozást követő napokban azonban már egyre nehezebben lehetett titkolni a nyilvánvalót, ezért nem csak a kifejezetten a radikális iszlám által képviselt veszéllyel foglalkozó hazai és külföldi oldalakon, hanem a nemzetközi mainstreamben is egyre több ilyen témájú hír jelent meg. (Mondani sem kell, hogy tényszerű tudósítások inkább a konzervatív médiában láttak napvilágot.)

telegraph-parizs

forr: Telegraph

A nagy -britanniai Express február 15-i száma pl. arról számol be, hogy Párizs ég. Az utcai harcok február 2. körül törtek ki. Egy őrizetbe vett gyanúsítottat bántalmaztak, megerőszakoltak a rendőrségen így kórházba kellett szállítani. Hollande francia elnök személyesen látogatta meg sérültet és kért bocsánatot a franciák nevében. Ennek ellenére tovább folytatódtak az utcai zavargások. Egész városrészeket törtek össze, üzleteket, üvegépületeket, gépkocsikat rongáltak meg, zúztak ripittyára. Szemeteskukákat öntöttek le benzinnel és gyújtottak fel, miközben a helyszínre érkezett rendőröket üvegekkel ,kövekkel dobáltak meg. A rendőrség könnygázt vetett be, megkísérelve feltartóztatni a tömegeket.

A szintén brit Telegraph február 16-i száma már arról tudósít, hogy a francia rendőrség 49 személyt tartóztatott le azt követően, hogy a zavargások kezdenek kiterjedni a város turisták által látogatott helyszíneire is.

Teljes képet a helyzetről azonban csupán az iszlamista bűncselekmények feltárására szakosodott oldalak nyújtanak. (pl. Pamela Geller , Dzsihádfigyelő, Periszkóp). Az ott elérhető videókból , posztokból derül ki, hogy Párizsban valóságos háború dúl. Már 20 kerületre terjedtek ki a harcok, a lázadók 60%-a fiatalkorú. Mielőtt akár engem akár az érintett bloggereket, újságírókat, fotósokat előítéletességgel vádolnának: nem, nem buddhisták, hinduk, sintoisták, keresztények vagy zsidók gyújtogatnak, hanem túlnyomórészt muszlim hátterű csoportok, teljes egyetértésben anarchista és más balradikális csoportok képviselőivel. Akik között egyaránt vannak feketék, barnabőrűek, aranyszőke, kékszemű hófehérkék, férfiak és nők – akárcsak azon az oldalon, akik szembeszállnak velük, megpróbálva megvédeni nyugati civilizációnkat a legújabb kori barbarizmus áradatától.

parizs-dzsihadfigy

forr: Dzsihádfigyelő, Pamela Geller

 

Párizs, a divat és a szerelem városa tehát pokoli karnevál helyszíne lett. A település egyesek szerint a Szűz, mások szerint a Mérleg hatása alatt áll. Nagyvilági, bohém karakterét tekintve én inkább az utóbbit tartom valószínűnek. A Mérlegben haladó Jupiter pedig szintén része annak a kardinális T-kvadrátnak, amely mindkét februári eklipsz-képletben szerepel, de gyakorlatilag december végétől áprilisig érezteti hatását. (A sorsfordító változásokat, nemzetközi szintű forrongásokat, egyéni és kollektív kríziseket jelző formációval az Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? című, korábbi bejegyzés foglalkozott.)

Jó kérdés, hogy ha a kedvezőnek tartott február 11-i holdfogyatkozást ilyen történések kísérik, mit hoz majd a február 26-i napfogyatkozás ? Hiszen ott már a Kos Mars által beizzított T kvadrát szabad utat engedhet a legpusztítóbb szélsőségeknek, a Halakban száműzetésben levő Merkúr, a Nap és a Hold együttállása ugyanebben a jelben a Neptunnal pedig a pedig azt sugallja: a események alakulásában a józan ész játszhatja a legcsekélyebb szerepet.

parizs

Telegraph

 

 

Kapcsolódó

 

Sorsfordulók hírnökei (eklipszek)

Eklipszek a védikus asztrológiában

Februári előrejelzés

A Mars a Kosban halad: akkor most mindent bele?

Holdfogyatkozás az Oroszlánban – február 11

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ?

Téli napforduló: a számvetés folytatódik

December 21-én a Nap belépett a Bak jegyébe (11:45) . A téli napforduló képlete egy hosszabb távú, a tavaszi napéjegyenlőségig tartó időszakot jelöl, így a decemberi előrejelzésben  bemutatott hatások a következő hónapokban is érvényesülnek.

 

teli-taj-labnyomok-a-hoban

Bár a Jupiter – Uránusz szembenállás csak december 26-án pontosul be, az újabb, Jupiter, Plútó, Uránusz közötti kardinális T kvadrát befolyása erőteljesen érvényesül. Hogy képben legyünk, mi mindent jelezhet ez a destabilizáló hatású formáció, idézzük fel 2013 második felének és 2014 első hónapjainak az eseményeit.

A berlini gázolás  , a meghiúsított belgiumi terrortámadás (A brüsszeli karácsonyi vásáron gyerekekkel akart robbantani az Iszlám Állam ), az Ankarában meggyilkolt orosz nagykövet támpontokat adhat arról, hogy milyen jellegű eseményekre számíthatunk a hatása alá eső időszakban. A háborús konfliktusokat nemhogy nem sikerül megfékezni, hanem azok a nyugati világot is lángba boríthatják, a rosszul értelmezett tolerancia és a vallási, ideológiai szélsőségek tovább szedik áldozataikat.

Érdekes „véletlen”, hogy ezek az események épp azon a napon következtek be, amikor a Merkúr hátraarcot vágott. Az év végi számvetés című bejegyzésben volt szó arról, hogy azoknak a napoknak a történései, amikor a Merkúr stacionáriusba vált, jelzés értékűek. Ebben az esetben a Merkúr is részévé vált a robbanékony T-kvadrátnak, és az terrorcselekmények elkövetése is bővelkedik merkúri elemekben. A berlini gázolást merkúri eszközzel, autóval hajtották végre, amelyet eredetileg elloptak (hogy „mellékesen” a sofőrt is meggyilkolták, plútói motívum, akárcsak az, hogy milyen célból lovasították meg a járművet), az ankarai merénylő fiatal, merkúri életkorban levő férfi, akárcsak a belgiumi gyerekek, akiktől azt várta az Iszlám Állam, hogy a karácsonyi vásáron robbantsák fel magukat

téli napforduló 2016

téli napforduló 2016

Valamelyes vigaszt nyújt, hogy a Szaturnusz és az Uránusz közötti trigon is bepontosul 24-én, így hatása a napforduló-képletben is érvényesül. Míg a Szaturnusz a régit, a hagyományosat uralja, az Uránusz az új, a forradalmi dolgokat. Kettőjük harmonikus kapcsolata tehát állandóságot teremthet a változásban és anélkül is hozhat megújulást, az elavult elemek korszerűbbre cserélését, hogy ezt az ilyenkor szokásos traumák és felfordulás kísérné. Ez remélhetőleg személyes és kollektív szinten is igaz lesz.

 

A Jupiter és Szaturnusz közötti szextil szintén hozhat némi stabilitást a káoszba. Persze, szextil esetén az eredmény nem magától értetődő, tudatosan kell törekedni rá. Hogy mennyire lesz hatékony az igyekezet, jó kérdés, hiszen a Mars – többek között a cselekvés, asszertivitás pincípiuma – december 19-én lépett a Halakba, ahol enyhén szólva sem érzi magát jól. Ráadásul a hónap végén eléri a Neptunnal való együttállást, ami tovább gyengíti erejét és céltudatosságát, január folyamán pedig a Szaturnusszal képezett kvadráthoz való közeledése fékezi. Így aztán több mint kétséges, hogy beszélhetünk-e valódi, érdemleges rendrakásról, vagy pedig látszatintézkedések és kompromisszumok sorozatával sikerül fenntartani, egy látszólagos rendet.

 

A Mars sértettsége mellett a tolató Merkúr ad további jelzéseket arról, hogy az előttünk álló időszak inkább a passzív szemlélődésről, az eddigi eredményekkel és mulasztásokkal való szembesülésről, a tanulságok levonásáról és erőgyűjtésről , semmint aktivitásról, tevékeny beavatkozásról szól. A tétlenség – tehetetlenség január végéig tart, amikor is a Merkúr kikerül a retrográd árnyékból, a Mars pedig belép a hiperaktív Kos jegyébe, ahol február folyamán erőpróbáló fényszöget képez az Uránusszal, Jupiterrel és a Plútóval is. A T –kvadrát tehát beizzik, lángba borítva szűkebb –tágabb környezetünket. (Ilyen tendenciákat sugall a dinamikus Mars-kapcsolatokat kísérő, február 26-i teljes napfogyatkozás is.) Hogy az ősszel-télen felhalmozódott hulladék koratavasszal esedékes elégetéséről, tisztító tűzről vagy pedig pusztító tűzvészről lesz-e szó, most nehéz megmondani. Személyi horoszkópban a dolgok kimenetele nem csupán a képlet adottságaitól, hanem az egyén tudatossági szintjétől, energiaállapotától, a szabad akarattal hozott döntésektől is függ.

 

De ne szaladjunk ennyire előre az időben. Pozitívum, hogy ezekben a napokban pontosul be (és így a napforduló – képletben is érvényesül a hatása) a Vénusz és a Jupiter közötti trigon, valamint a Vénusz Szaturnusszal és Uránusszal képezett szextilje is. Ezek a harmonikus kapcsolatok nem csupán a Karácsony hangulatát teszik oldottabbá, hanem gondoskodnak arról, hogy a legnagyobb felfordulásban is megőrizzük egyensúlyunkat, egyesítsük az ellentéteket, velünk azonos hullámhosszon lévők csoportjára találjunk. Ideológiai, politikai, vallási viták helyett inkább a konszenzust keressük, elfogulatlan kívülállóként vizsgáljuk meg a szembenálló felek szempontjait és/vagy tartsuk meg magunknak véleményünket. Nem tudjuk ugyanis, ki(k), hol, hogyan, miért és mikor fogják ellenünk felhasználni akár a legártalmatlanabb kijelentéseket, facebook-posztokat is, milyen módon kiforgatva, milyen közegben köszönnek ezek vissza, manipuláció, karaktergyilkosság eszközeként. (Ez a retrográd Merkúr –Plútó együttállással megfejelt kardinális T kvadrát egyik hozadéka) . Ha azonban eléggé kívül maradunk az eseményeken, kifogjuk a szelet a besúgók és provokátorok vitorlájából, rugalmasan, kreatívan alkalmazkodunk a változáshoz és némi eredetiségnek sem vagyunk híján, anyagi, egzisztenciális függetlenségünket is megőrizhetjük. Eközben természetesen az sem árt, ha nem vétünk az általános etikai normák ellen és hűek maradunk saját morális elveinkhez is.

 

 

 

Kapcsolódó

 

A téli napforduló és a Bak princípiuma

Decemberi előrejelzés

Év végi számvetés

 

 

kapcsolat

A terror éjszakája…Európa éjszakája ?

 

 

2015 november 13-án több mint 129 ártatlan ember lelte halálát dzsihádisták összehangolt párizsi terrorakciói során. Az önmagukban is tragikus események azonban egy sokkal komorabb jövő előfutárai.

 

 

 

A " Torony"

A ” Torony”

 

 

 

A novemberi előrejelzésekben már szó volt róla , hogy a hónap közepétől felbomlik az a törékeny, viszonylagos egyensúly, amelyben eddig részünk volt, az események kiszámíthatatlanná válnak, úgy érezzük, anélkül sodródunk, hogy a legcsekélyebb hatással lehetnénk rájuk, övön aluli támadásoknak vagyunk kitéve.

 

 

Az év végéhez közeledve egyre sorosabbá válik az Uránusz – Plútó kvadrát, amely az elmúlt években is alaposan feje tetejére állította világunkat. Más hatásokkal kombinálódva ennek a bolygókapcsolatnak a hozadéka az arab tavasz, az ukrán válság, az Iszlám Állam felemelkedése, a palesztin terrorizmus pusztító hullámai 2014 nyarán illetve idén ősszel és még sorolhatnánk. A hónap végén bepontosuló Neptunusz – Szaturnusz kvadrát által jelzett zűrzavaros állapotokról (pl. a migráns hullám formájában jelentkező modern kori népvándorlás, az országhatárokkal, idegenrendészeti törvényekkel, határőrizettel, külföldiekre vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban felmerülő kaotikus helyzetek és korlátozások, az önkényuralmi szervezetek, pártok erőre kapása, amelyek kihasználva a zavaros állapotokat, a rendteremtés és a biztonságunk megóvása ürügyével igyekeznek megkaparintani a hatalmat, hogy totális kontrollt gyakorolhassanak, stb) szintén több bejegyzés is foglalkozott már.

 

 

france-chart-copy, kép

paris-attack-copy

 

 

 

E témákkal kapcsolatban a párizsi események több szempontból is jelzés értékűek lehetnek.

 

Az áttekinthetőség kedvéért mellékeltem Franciaország horoszkópját (az ötödik Köztársaság kikiáltásának időpontjára, 1958. október 6, Párizs 18:30- ra felállított képlet, 1. ábra) valamint a 2015. november 13-i támadások kezdetének időpontjára felállított képletet (2.ábra) . Az Astrology in Crime oldalon, ahonnan a horoszkópábrák származnak, érdekes elemzések olvashatók angol nyelven a két képlet közötti kapcsolatról.

 
Ebben a megfelelésben asztrológiai szempontból természetesen nincs semmi meglepő, jelen helyzetben azonban mégsem ennek boncolgatását találom a legfontosabbnak.

 

 

Az általánosabb, Párizson túlmutató analógiák lényegesebbek. A történek idején közvetlenül az új fejlődési ciklusokat jelző újhold (november 11) után voltunk. A Földünk égi kísérője már nem a Skorpió, hanem a Nyilas jegyében járt, ugyanott, ahol a Szaturnusz tartózkodik (ld. Szaturnusz a Nyilasban, Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz c. bejegyzések) . Míg a Hold átlagosan 2,5 napot tartózkodik egy jegyben, a Szaturnusz kb.2,5 év alatt teszi meg ezt a kört. Bizonyos körülmények között a Hold helyzete találó utalásokat tartalmazhat annak az időszaknak a hangulatáról, fontosabb témáiról, amikor majd a Szaturnusz is elér az adott jelnek ugyanazoknak a fokaira.

 
Nos, a nap elején a Hold komor hangulatú együttállást képezett a Szaturnusszal, egyszersmind egy feszült, 90 fokos fényszögben volt a Neptunusszal is. Ezek a kölcsönhatások a hagyományos asztrológia szerint a keserves kijózanodás, összetört álmok, az illúziók elvesztésének jelölői. A nap végére bepontosult a szerencsétlen eseményeket, veszteségeket jelző Hold-Jupiter kvadrát is. Az optimista Nyilas jegyében haladó égitestnek, a valósággal (föld) való tragikus konfrontáció árán kellett meggyőződnie arról, hogy a „szabadság, egyenlőség,testvériség” nemes eszméi nem vonatkoztathatók automatikusan és feltétel nélkül mindenkire, akivel összehoz az élet.

 

 

gyászolók

 

 

2016 első felében, amikor a Nyilas, a Szűz és a Halak jelek közepén bepontosul Szaturnusz, Jupiter és a Neptunusz T- kvadrátja, nem csak Párizs, hanem egész Európa leckét kaphat ebből a tanításból. Nem egy estés, hanem hosszú hónapokon keresztül tartó, halálos leckét. (Bár a téli napforduló képlete is vészterhes fordulatokat sejtet, mindez fokozottan igaz ez arra az időszakra, amikor 2016 elején a Mars a Skorpióba vált, majd tavasszal megkezdi 2016 szeptemberéig tartó, hosszú útját a Nyilas jegyében) Olyan leckét, amelynek a tanulságait talán már túlságosan is késő lesz átültetni a gyakorlatba, vagy pedig csak hosszú, véres harcok, a mostaninál sokkal nagyobb veszteségek árán sikerülhet.

 
Ha már a harc témájánál tartunk, érdemes megjegyezni, hogy amikor a Mars a Mérlegben halad (október 12-én lépett be és 2016 január 4-ig időzik ott) az is speciális kontextust nyer. Mint más bejegyzésekben is szó volt róla, az önérvényesítés és agresszió planétája nem érzi magát valami jól , asztrológiai kifejezéssel éve száműzetésben van ebben a jegyben. Más bolygókkal való kapcsolatától, a személyi horoszkópban elfoglalt helyzetétől függően ez sok mindent jelenthet ( ennek kiderítésében asztrológus segíthet), most azonban csak néhány, témánkhoz kapcsolódó megnyilvánulási módot emelnék ki.

 

 

eiffel, katonák

 

 

Alattomosság, övön aluli támadások

Egy jól pozicionált Mars (pl. Kos, Skorpió, Bak) ismérve, hogy vállalja a szemtől – szemben való konfrontációt, magával egyenrangú ellenfelet választ, vagy éppenséggel a túlerőnek is nekimegy (persze, az erőviszonyok józan felbecsülése szintén marsikus adomány), sportszerűen küzd – ami azt is jelenti, hogy nem támad nála kiszolgáltatottabb, hátrányosabb helyzeteben levőkre, sőt ő az, aki védelmezi, akár élete árán is az elesetteket, ha kell, tud veszíteni is, „békeidőkben” pedig egészséges kihívásokat keres magának.

 
Egy gyenge és támadott Mars – mint amilyen a Mérlegben is (és ne feledkezzünk meg a december én bepontosuló Mars – Plútó kvadrátról valamint a nem sokkal az után egzakttá váló Mars- Uránusz szembenállásról sem) viszont elsősorban kiszolgáltatott, mit sem sejtő, magukat megvédeni nem tudó célpontokat pécéz ki ( a franciaországi  stadionban például a dzsihádisták a legkönnyebb célpontokkal, a tolószékes mozgássérültekkel kezdték a mészárlást), alattomos taktikákat alkalmaz, hátba támad, feleslegesen kegyetlenkedik, irracionálisan agresszív.

 

 

A párizsi diszkó látványa közvetlenül a péntek esti vérfürdő után. Forr: No Compulsion

A párizsi diszkó látványa közvetlenül a péntek esti vérfürdő után. Forr: No Compulsion

 

 

Tehetetlenség, eszköztelenség. Ez nem annyira a tettesekre, mint inkább az áldozatokra vonatkozik Az akciók kiszámíthatatlansága, az ellenfél „megfoghatatlansága”, a félelem mindent átható légkörének megteremtése (hiszen nem tudjuk, hogy legközelebb hol, kinek a részről ér atrocitás) nagyon nehézzé teszi a védekezést is. E hatások intenzitását természetesen más bolygó kapcsolatok is fokozzák (pl. a feszült Uránusz-és Plútó hatások, a Szaturnusz – Neptun kvadrátja)

 

 

Valóságelhárítás. Álproblémák kreálása a ténylegesekkel való szembenézés és kezelésük helyett. Ne szépítsük, a Mérleg Mars utál harcolni. Jóformán képtelen felismerni azokat a helyzeteket, amikor már nem konszenzusra kellene törekedni, hanem akcióba lépni, párbeszédet folytat ott és akkor is, amikor az már teljességgel értelmetlen, az utolsó pillanatig hárít és tagad .(Magánéletben-mivel a Mérleg a társulások jegye is – ennek a legklasszikusabb példája, amikor mondjuk, egy kapcsolati válság esetén nem képes olvasni a figyelmeztető jelekből, hanem in flagranti kell érje partnerét ahhoz, hogy pedzeni kezdje: talán még sincs minden rendben kettőjük között, inkább egy testet-lelket megnyomorító társulásban vegetál, semmint hogy egyedül, de nem magányosan önmaga lehessen). Kontraszelektál, visszariad a tényleges erőfeszítésektől, szellemi és fizikai értelemben erőtlen, lusta, elpuhult, halogat, látszatmegoldásokat hoz, teoretizál, esztétizál, finomkodik és egyeztet mikor döntenie kellene. Míg egy uralmi Mars tulajdonosa ún. húzóember, ő inkább a visszahúzó, lehúzó kategóriájába tartozik.

 

 

A letisztultabb marsikus eszközöket alkalmazókkal szemben (pl. akik érvényesíteni tudják elképzeléseiket, képesek megvédeni magukat és szűkebb tágabb közösségüket, hősiesen síkra szállnak valamiért vagy valakiért, képességeikkel bizonyítják kiválóságukat) egy gyengén pozícionált Mars -tulajdonos különösen rosszindulatú:  „agresszornak” titulálja, kritikával illeti, övön aluli módszerekkel hátráltatja őket.

 

 

Felidézve 2013 decembere és 2014 június vége közötti időszak eseményeit, amikor a Mars huzamos időt töltött a Mérleg jegyében, belátható, hogy ezek az analógiák személyes életünkben és tágabb környezetünkben is működtek. A példákat a végtelenségig lehetne sorolni, ahogy meg is történt a blog korábbi bejegyzéseiben – most viszont elég néhány frissebb. Egy bolygóhatás megítélése szempontjából sokatmondók azok a látszólag „véletlen” események is, amelyek az adott égitest belépését kísérik ugyanabba a jegybe.

 

 

 

bojkott Israel

 

 

Bejrútban például, egy nappal a párizsi merényletek előtt egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát kioltva 40 ember életét és százakat megsebesítve. Még lényegesebb azonban , hogy egy nappal a terrortámadások előtt az EU újabb, igazságtalan döntést hozott a terror – sújtotta Izraellel szemben.”Az Európai Bizottság által elfogadott iránymutatások szerint az „izraeli termék” megjelölés kizárólag az ország nemzetközileg elismert az 1967-es hatnapos háború előtti – határain­ belül előállított árucikkeken tüntethető fel. Vagyis nem szerepelhet a Made In Israel címke azokon, a történelmi Izraelhez tartozó területeken készült termékeken, melyeket a hat napos háborút követően sikerült visszaszerezni ( Még így is a csak az országot jogosan megillető területek egy részét, de ez más lapra tartozik) Mostantól a földrajzi elnevezésnek kell szerepelnie, valamint annak is, hogy ottani izraeli telepekről valók.”

 

 

Pedig, mint az egy nappal később bekövetkezett párizsi események felhívták a figyelmet, egy, a terroristákkal hősiesen küzdő kis ország regulázásánál akadnának fontosabb problémák is a házunk táján. (Ha már itt tartunk, jó kérdés, hogy a Charle Hebdo szerkesztősége elleni merénylet utáni Párizsban, ahol elvileg fokozott terrorelhárítási készültség van, miként lehetséges, jószerivel a titkosszolgálatok orra előtt létrehozni terrorsejteket, robbanóanyagot, fegyvereket becsempészni, majd a péntekihez hasonló vérfürdőt rendezni. Ahogy az is, hogy ha mindez megtörténhet az elvileg gondosan ellenőrzött Párizsban, milyen előkészületek zajlanak a kulisszák mögött az iszlám szélsőségesek által látszólag kevésbé fenyegetett országokban? Arról, hogy milyen könnyen csempészhetők be az EU bármely országában illegális fegyverek, milyen különös holmik kerülnek elő más európai országokban levő menekültszállásokról is, mi mindent titkol el a közönséges földi halandók elöl az EU iszlamizációja és az itt élő muzulmánokkal, az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban a „politikailag korrekt”, mainstream média, bővebben egy más profilú blogom  ill. facebook- híroldalam foglalkozik.)

 

 

"Szabadság, pokolra veled"

“Szabadság, pokolra veled”

 

 

A tények elkendőzése annak érdekében, hogy igazolják a szépen hangzó elméleteket, megóvjanak attól, hogy kockázatokat vállalva, a netán kevésbé tetszetős valósággal szembe nézve cselekedni kelljen azonban nem csak a Mérleg Marsra, hanem a Nyilasra is jellemző gyarlóságok. (Mint már szó volt róla, a Szaturnusz áthaladása valamely jegyen felszínre hozza annak árnyoldalait is, egyszersmind azt is kikényszeríti, hogy, egyéni és közösségi szinten egyaránt magasabb rendű megélési formákat keressünk számára. A kényszer általában „sorsszerű” élethelyzetek, események formájában jelenik meg…)

 
Nincs is semmi rossz abban, ha szemet hunyunk embertársunk apróbb hibái felett, megértéssel, rugalmasan kezeljük másságát. Ha azonban ez olyan méreteket ölt, ami magunkat és másokat is életveszélyes helyzetekbe sodor, már nem toleranciáról hanem végzetes ostobaságról beszélünk. Nos, azok alatt az évek alatt, míg a Szaturnusz a Nyilasban halad, bőséges alkalmunk lesz megtanulni különbséget tenni ezek között az árnyalatok között. Ha ugyanis elmulasztjuk – mint a Párizsban lemészárolt civilek példája is mutatja – a tandíj akár az életünket – vagy legközelebbi hozzátartozóinkét – is jelentheti. Jelen helyzetben például az a megtanulni való, hogy, amint Peter Ramsauer, német politikus nagyon találóan megfogalmazta, az iszlám napjainkban NEM vallás, hanem az agresszió politikai mozgalma. Ami ellen, éppenséggel a szó valódi értelmében vett vallási és gondolati szabadság érdekében, minden eszközzel, kinek-kinek a lehetőségei szerint (persze csakis a hatályos törvényeket tiszteleben tartva)a leghatározottabban  fel kell lépnünk.

 

 

A keresztes háborúk története: http://www.historyofjihad.org/crusades.html

A keresztes háborúk története: http://www.historyofjihad.org/crusades.html


 

Természetesen mindezzel párhuzamosa belső változásokat is eszközölnünk kell. Az alábbi idézet ugyan egy több száz éves kínai mese, Az elűzött királylány elemzéséből származik ( Marie Louise von Franz : Archetipusos minták a mesében ), a történelmi forgatókönyv a közelebbi és távolabbi múltból is ismerős lehet. A mitikus Atlantisz, Egyiptomi, a Római Birodalom, a kínai császárságok, a modernebb kori nagyhatalmak és kisebb civilizációk hanyatlása ugyanezt a mintát követi, így okkal gyanítható, hogy világviszonylatban valamilyen hasonló átrendeződés folyamata zajlik..

 

 

„ (….) Azt kell feltételeznünk, hogy a civilizált világ újra túlontúl kifinomulttá, csiszolttá, intelligenssé, affektáltan műveltté vált, és ezért elidegenedett az alapvetően ösztönös természettől. A kínai társadalom számos alkalommal eljutott már a legmagasabb műveltség szintjére, melyet leginkább a túlzott formalizmus és a művészi ábrázolásban megjelenő végletes aprólékosság jellemez. Ezeket a korszakokat azonban többnyire destruktív időszakok követték, pl. forradalmi mozgalmak vagy a barbár északi törzsek betörése.

 

 

(…) A túlcivilizáltság, túlfinomult művészetek – filozófia, zene, stb. – e korszakában természetesen elmélyült a szakadék a társadalmi elit és az alsóbb néprétegek között. Ez a fajta kifinomultság azt eredményezte, hogy a kultúra kizárólagos hordozóivá a jómódú, vezető szerephez jutott családok és klánok váltak. A földeken dolgozó szegény, rizstermelő parasztok megtartották a majdhogynem neolit korból származó népszokásaikat, nem jutott el hozzájuk  a királyi udvarokban születő kifinomult és túlzottan kimódolt kultúra.” (Esetünkben ennek megfelelői a befogadó, európai társadalmak mellett párhuzamosan létező, saját szokásaik, törvénykezésük szerint élő muzulmán bevándorlók párhuzamos társadalma) “Ha a kulturális tudat az egyén szintjén túlságosan eltávolodik a tudattalan, ösztönös erőktől, akkor ez a társadalomban a felső és alsó néprétegek közötti mély szakadék formájában tükröződik. Ez a probléma azután további krízishelyzeteket teremt. Efféle, rendszerint a legalapvetőbb lélektani problémákra visszavezethető válságok számos alkalommal rázták meg a kínai társadalmat.”.

 

 

templomos lovag

 

 

Európa akkor tud  tehát életben maradni, ha tagadás, eufemizálás, halogatás helyett a Mars elvének integrálását választja.

 

 

Ennek a mikéntjéről hasznos tippeket meríthetünk Rüdiger Dahlke, Magyarországon is népszerű orvos-asztrológus szerző Az agresszió, mint esély című könyvéből.

 
A templomos lovag  illusztrációja sem véletlenül került ide : péntek 13 amiatt szerencsétlen dátum, mert 1307. október 13-án, egy pénteki napon kezdődött Szép Fülöp templomosok elleni „koncepciós pere” A francia király testőrsége egyszerre több tucatnyi templomos rendházon ütött rajta, a rend tagjait lemészárolta vagy eretnekség vádjával letartóztatta. A király állítólag országa anyagi gondjait akarta orvosolni a templomosok mesés vagyonának elkobzásával, de sokkal valószínűbb, hogy személyes kapzsiság és félelem motiválta, hiszen a harcias szerzetesrend tagjai, amellett, hogy nem csak az igével és a karddal bántak mesterien, egy fajta spirituális tudásnak is birtokában voltak, amely különleges erővel ruházta fel őket.

 

A muzulmánok ellen hősiesen -és nagyon eredményesen harcoló szent lovagok archetípusának életre keltése napjainkban is erőt, inspirációt adhat. Az általuk képviselt energia egyszersmind teljes összhangban van a Nyilas Mars magasabb rendű megnyilvánulási  formáival is – ami azért lényeges, mert 2016 márciusától 2016 szeptember végéig az agresszió és asszertivitás planétája ebben a jegyben időzik. Megfelelő szellemi tartalom nélkül, az egyidejűleg ható bolygóformációkkal kombinálódva ez problematikus pozíció is lehet, a templomosok példája azonban  a “megváltottabb” megvalósítási formák irányába terelhet.)

 
Jelen helyzetben a Mars princípium integrálásán azt értem, hogy holmi rosszul értelmezett felebaráti szeretetből nem tartja oda a másik orcáját is hanem szembenéz és megharcol, akár a szó fizikai értelmében is az ellenséggel. Hogy milyen sikerrel, majd kiderül. Míg kollektív szinten vajmi kevés esélyünk van e folyamtok megállítására, személyes életünkben szinte kötelességünk megszüntetni a disszociációt, tudatos, akaratlagos erőfeszítéseket tennünk ellentétes tendenciájú személyiségrészeink összebékítésére. Ez nemcsak mentálhigiénés szempontból válik a javunkra, hanem a fizikai túlélés eszközévé is válhat a küszöbön álló drasztikus társadalmi – gazdasági változások idején.

 

 

Vulkán fölött

 

Plútó – Uránusz kvadrát: zsenik, pszichotikusok, szabadságharcosok és terroristák

 

December 15-én újra bepontosult az Uránusz-Plútó kvadrátja. Az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy amikor a vulkánok bolygója, a Plútó kölcsönhatásba kerül a földrengések urával, az Uránusszal, hatalmas megrázkódtatásokra számíthatunk, mivel energiájuk keveréke nem alkot kimondottan kellemes egyveleget.

 

vulkánfej
A mostani Plútó–Uránusz kvadrát az 1965/66-ban kezdődött ciklus  fontos állomása. Hosszabb távon is hatást gyakorol, lényegében 2010 nyarától 2017-ig érvényesül befolyása, a 2012-2015 közötti évek a legintenzívebbek. A fényszög energiái folyamatosan érzékelhetők, de az egzakttá válását követő vagy megelőző napokban és hetekben különösen erőteljesen hat. Szűkebb és tágabb környezetünkben ilyenkor sajátos nyugtalanság söpör végig, amely sokféleképpen nyilvánulhat meg.

 
Fékezhetetlen szabadságvágy

 

 

Ezek azok az időszakok, amikor egyéni életünkben, akár saját elhatározásunkból akár külső tényezők hatására, nagy változásokat eszközlünk.„Azok a viselkedési – és szokásminták, amelyek addig a biztonság kényelmes alaptónusát nyújtották, bizonyos pszichológiai erők és külső körülmények folytán feltétlenül átalakulnak, ráadásul ezen erők szemmel láthatóan nem kiszámíthatók” – írja Bill Tierney Békességben a Plútóval, Békességben az Uránusszal című könyveiben. Bár a zseniális amerikai asztrológus a személyi horoszkópokat érintő változásokat taglalja, észrevételei kollektív szintre is kiterjeszthetők.

 

Mivel a fényszög a Kosban levő Uránusz és a Bakban levő Plútó között jön létre, e hatások azokat érintik a leginkább, akiknek képletében fontos szerepet játszik a Bak és a Kos princípiuma – pl. Napjuk, Holdjuk, vagy más személyi bolygójuk, aszcendensük áll ezekben a jegyekben. Persze másokra is befolyással vannak, hiszen ezek az energiák minden horoszkópban megnyilvánulnak egy-egy életterületen.

 

E tranzitok idején különösen makacsokká és elszántakká válunk. Egyetlen perccel sem viseljük tovább a beskatulyázást, visszatartást, elnyomást, vagy azt, hogy bármilyen módon megakadályozzák vágyaink, céljaink elérését. A lassúság, ostobaság, személyes tereink elözönlésének a kísérlete mérhetetlen ingerültséggel tölt el. Elemi erővel ébred fel bennünk egy régóta elnyomó szociális vagy családi helyzetből való megszabadulás vágya. Ennek hatására aztán valóban kiléphetünk a javunkat már régóta nem szolgáló kapcsolatokból, de ugyanilyen gyakran fordulhat az is elő, hogy fejjel megyünk a falnak, elhamarkodottan, a következményeket nem mérlegelve szakítunk, mondunk fel, vállalkozunk egy kellőképpen át nem gondolt új kalandra.

 

Ilyenkor persze a Plútóidőnként megállíthat bennünket, hogy vessünk egy pillantást az egész képre mielőtt őrült kockázatok árán mindent tönkretennénk vélt szabadságunk érdekében, főleg ha hosszú távú anyagi biztonságunk a tét”. Vagy – egészíteném ki Tierney-t, ha úgy találja, hogy soron következő fejlődési állomásunk külső száguldás helyett már inkább belső mélységeink bebarangolását követelné. (Lélekkeresés az élet delén  , Életünk állomásai: ) A Bak Napú (1969. január 3) Michael Schumacher  2013. december 29-i síbalesete klasszikus példája az effajta, túl otrombára sikeredett plútói figyelmeztetéseknek.

 

Szakíts, ha bírsz !
A párkapcsolatok és más társas viszonyok is sajátos szakítópróbán mennek keresztül. Ez leginkább a Skorpió és a levegős típusok (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) közötti diszharmonikus megnyilvánulásokra hasonlít (l. részletesen Mars a Skorpióba lép c. bejegyzést). Nem véletlenül, hiszen a Plútó a Skorpiónak, az Uránusz pedig a Vízöntőnek az ura. Hogy miért keveredik nézeteltérésbe a két elv? Nos, például azért, mert mint Tierney megállapítja, az „Uránusz nem fog órákig beszélgetni egy általa biztosan reménytelennek ítélt ügyről. Gyorsan felméri a helyzetet, érzelmi eltávolodást gerjeszt, majd elhagyja a helyszínt és még csak hátra sem néz. Az együttműködésre való hajlandóság és az együttérzés nem képezik részét egyébként színes karakterének.”A Plútó- játékos ilyenkor makacs ellenállást tanúsít, megpróbálhatja visszarángatni az Uránuszt a normál kereket közé, és minden eszközt bevetve igyekszik megakadályozni, hogy a kapcsolat (akár házasságban, akár üzleti viszonyokban) véget érjen. Amikor az Uránusz úgy érzi, hogy manipulálni akarják, az átlagosnál is irányíthatatlanabbá és ellenségesebbé válik.

 

cirkusz

 

Bár maga a plútói minőséget hordozó személy gyakran nincs is tudatában, az ilyen típusú interakciók lényege, hogy önvizsgálatra sarkallják az uránuszi karaktert, igyekezve megértetni vele, hogy a frusztráció destruktív kezelése nem fogja segíteni abban, hogy valóban szabadnak érezze magát. Persze ilyesfajta eszméllések  csak a legritkább esetben szoktak bekövetkezni. Sokkal valószínűbb, hogy az Uránusz – játékos végképp elveszti türelmét, és ahelyett hogy felismerné, mikor és mitől válik ilyen ésszerűtlenül akaratossá, eszeveszett tombolásba kezd. Plútó a maga részéről szintén nem érti, hogyan vonzott életébe egy olyan személyt, aki folyamatosan túlreagál, gorombáskodik s általában a legkellemetlenebb pillanatokban kap dührohamot tőle. Nehezen látja át, hogy e rémes válaszreakciót ő maga keltette életre.

 

A sors iróniája, hogy a függetlenségéhez elszántan ragaszkodó uránikus típus ezekben az időszakokban öntudatlanul is kiprovokálhat olyan helyzeteket, amelyekben az irányítást átengedi a plútói félnek, aki persze majd’ megfojtja követelőzésével. Ő pedig érzései szerint nem reagálhat másképp, csak azonnali és gyors szakítással. Csakhogy a Plútó nem engedi ezt a koreográfiát símán megvalósulni. Az utolsó pillanatban súlyos bonyodalmak léphetnek fel (A váratlan baleset, betegség, öngyilkossági/ gyilkossági kísérlet épp annyira hozzátartoznak a repertoárhoz, mint a Plútó-tulajdonos akaratától független események – pl. közeli hozzátartozó halála, munkahely elvesztése, környezeti katasztrófa, stb). Ilyenkor „mintha az univerzum figyelmeztetne: gondoljuk meg mielőtt elhagynánk a másikat, hiszen lehet, hogy valamilyen drámai esemény hoz közelebb egymáshoz. A gond az, hogy hirtelen már nem vagyunk semmiben sem biztosak, csak abban, hogy csúnyán csapdába estünk “– vázolja Tierney az ilyen típusú forgatókönyveket.

 

 

Metamorfózisok

 

A szélsőséges bolygóprincípiumok kölcsönhatása felkavarja a személyes és a kollektív tudattalant is: a legközelebbi hozzátartozókat és barátokat megdöbbentő személyiségváltozások szintén hozadékai lehetnek a fényszög hatásának. Ezek lehetnek nagyon pozitívak is: egy notórius semmittevő úgyszólván egyik napról a másikra rátalál hivatására és hasznos, kreatív tevékenységekbe kezd, egy gyógyíthatatlannak hitt beteg tünetmentessé válik, másvalaki, akinek élete folyamatos megalkuvásban telt, most váratlanul a sarkára áll és kiharcolja az őt régóta megillető pozíciót, stb.

inside-darth-anakin

E rejtélyesnek és váratlannak tűnő változások hátterében az áll, hogy olyan , már eddig is meglévő személyiségrészeink kerültek felszínre, melyek hosszú ideig eredménytelenül küszködtek azért, hogy nagyobb érvényesülési, önkifejezési lehetőségeket kapjanak (Uránusz). Legtöbbször félelmeink, a komfortzónához, biztonsághoz, beidegződésekhez való ragaszkodás (Plútó) nem engedi őket a napvilágra. Persze, a történet sosem fekete vagy fehér, hiszen tudattalanunk uránuszi tartományai nem mindig újító szelleműek. Lehetnek nagyon kártékonyak, bomlasztók sőt örültek is, szabadjára engedni őket pedig ha nem is hordozza minden esetben a személyiség felbomlását, hazavághatja akár több évtizednyi fegyelmezett munkánkat, tanulmányainkat, stb.

 
Az utóbbi kategóriába tartozó átalakulások nagyon aggasztók. Közéjük tartoznak az elemi erejű dührohamok, amikor az illető úgy viselkedik, mintha elment volna a szép esze, a jól ismert személyiség felbomlása, vagy egy korábban is meglévő diszharmonikus elem teljes mértékű eluralkodása – és ennek tragikus folyományai: önsorsrontás, szélsőséges, egészen a pszichopátiáig fajuló magatartás, bestiális bűncselekmények, stb.

 

A magányos ámokfutók gaztettei meg a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok bizonyos formái egyértelműen ide sorolhatók. (pl. 2011. július 22, amikor, Anders Behring Breivik– (Oslo, 1979. február 13) – norvégiai tömeggyilkos 77 fiatalt mészárolt le, a Szita Bence, a 11 éves kisfiú borzalmas halála 2012. október 29-én, akit saját mostohaanyja csalt el és gyilkoltatott meg két hajléktalannal) akárcsak bizonyos csoportok által elkövetett brutális bűncselekmények. Pl. a csepeli hajléktalan gyilkosságok , melyekre 2011 nyarán úgy derült fény, hogy egy félig eltemetett férfinek sikerült kiszabadulnia kínzóitól, Dmytro Bulatov ukrán ellenzéki aktivista elrablása 2014 január 22-én, megkínzása és csodálatos szabadulása 2014 január 30-án, az Iszlám Állam ( a témához kapcsolódó közlések, Iszlám Állam képlete, stb ld: Próbatételek életre – halálra)   brutális mészárlásai, az élve eltemettetéstől a lefejezős videókig.

 

 
Azzal, hogy megkülönböztetjük az egészséges és a beteges plútói- uránuszi késztetéseket, illetve tudatos erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy karakterüknek megfelelő egészséges megnyilvánulási terepet találunk számukra, magunknak is másoknak is leírhatatlan szolgálatot teszünk. A mi esetünkben egy ilyen beavatkozás akár életmentő is lehet, hiszen így a rák és más komoly betegségek, balesetek, súlyos személyiségzavarok kialakulását is megelőzhetjük. Vagy, ha már bekövetkezett a tragédia, még olyan esetben is lehet visszaút, amikor a hivatalos orvostudomány már feladta.

 

Szabadságharcosok és terroristák

 

A társadalmi élet is felbolydul: a fényszögek bepontosulását tüntetések, engedetlenségi mozgalmak, botrányok, nagy visszhangot keltő reformok kísérik. Más hatásoktól függően a tömegek csupán egy néhány órás demonstráció erejéig verődnek össze, de akár a meglévő struktúrákat elsöprő tiltakozáshullám is elszabadulhat. Bár a két bolygóprincípium alaptermészete gyökeresen különbözik egymástól, közös vonásuk, hogy mindketten félelem és gátlások nélkül igyekeznek lerombolni a fennálló rendet. Ez drámai méreteket is ölthet – gondoljunk például a 2011-es Arab Tavaszra, mely később az egész közel–keletet destabilizáló polgárháborúba torkollt, vagy a 2013 novemberében kezdődött kijevi tüntetésekre.

 PH-H-Arab-Spring-480i60_480x270(arab tavasz)

Az események váratlansága szintén sokkoló lehet: a békésnek induló demonstrációkon elszabadul az erőszak, megdönthetetlennek vélt rendszerek összeomlanak, a Berivikhez hasonló ámokfutók jóvoltából rémálommá válik egy kellemesnek ígérkező vakáció, diákok vizsgáját – mint a 2014. december 16-án, a pakisztáni Pesavarban történt – öngyilkos merénylők támadása szakítja félbe és még sorolhatnánk.

 

A fényszögek magyarországi vonatkozása is elgondolkoztató: az Uránusz röviddel a 2010-es választásokat követően váltott jegyet, 2010 nyara folyamán pedig a rövid időre összeálló kvadrát ízelítőt adott, mire is számíthatunk később. A 2014-es választások idején, áprilisban ( ld. Tavaszi előrejelzések, Apokalipszis most? c. bejegyzéseket) egyéb erőteljes hatások mellett szintén pontos volt ez a fényszög is, kétséget sem hagyva afelől, hogy az eddigieknél is zűrzavarosabb idők következnek.

 

 

 

Kiss Kati

 

 

 

 

 
Rövidebb változata:
Égszakadás- földindulás:

Kapcsolódó írások:

A Plútó archetípusa

Az összeomlás és az újjáépítés mintázatai
A történelmi és az asztrológiai ciklusok meglehetősen szoros kapcsolatban állnak egymással. Plútó – Uránusz kvadrát

Uránusz – Plútó kvadrát (Darkstar blog cikke)

A Mars a Skorpióba lép

Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek
(Asztrológusok a nagy változásokról)

Tavaszi előrejelzések, 2014:

Téli napforduló, 2013 :

Szaturnusz – Plútó kvadrát

 

Programajánló:

Sylvia – sarok

%d blogger ezt szereti: