asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » A terror éjszakája…Európa éjszakája ?

A terror éjszakája…Európa éjszakája ?

 

 

2015 november 13-án több mint 129 ártatlan ember lelte halálát dzsihádisták összehangolt párizsi terrorakciói során. Az önmagukban is tragikus események azonban egy sokkal komorabb jövő előfutárai.

 

 

 

A " Torony"

A ” Torony”

 

 

 

A novemberi előrejelzésekben már szó volt róla , hogy a hónap közepétől felbomlik az a törékeny, viszonylagos egyensúly, amelyben eddig részünk volt, az események kiszámíthatatlanná válnak, úgy érezzük, anélkül sodródunk, hogy a legcsekélyebb hatással lehetnénk rájuk, övön aluli támadásoknak vagyunk kitéve.

 

 

Az év végéhez közeledve egyre sorosabbá válik az Uránusz – Plútó kvadrát, amely az elmúlt években is alaposan feje tetejére állította világunkat. Más hatásokkal kombinálódva ennek a bolygókapcsolatnak a hozadéka az arab tavasz, az ukrán válság, az Iszlám Állam felemelkedése, a palesztin terrorizmus pusztító hullámai 2014 nyarán illetve idén ősszel és még sorolhatnánk. A hónap végén bepontosuló Neptunusz – Szaturnusz kvadrát által jelzett zűrzavaros állapotokról (pl. a migráns hullám formájában jelentkező modern kori népvándorlás, az országhatárokkal, idegenrendészeti törvényekkel, határőrizettel, külföldiekre vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban felmerülő kaotikus helyzetek és korlátozások, az önkényuralmi szervezetek, pártok erőre kapása, amelyek kihasználva a zavaros állapotokat, a rendteremtés és a biztonságunk megóvása ürügyével igyekeznek megkaparintani a hatalmat, hogy totális kontrollt gyakorolhassanak, stb) szintén több bejegyzés is foglalkozott már.

 

 

france-chart-copy, kép

paris-attack-copy

 

 

 

E témákkal kapcsolatban a párizsi események több szempontból is jelzés értékűek lehetnek.

 

Az áttekinthetőség kedvéért mellékeltem Franciaország horoszkópját (az ötödik Köztársaság kikiáltásának időpontjára, 1958. október 6, Párizs 18:30- ra felállított képlet, 1. ábra) valamint a 2015. november 13-i támadások kezdetének időpontjára felállított képletet (2.ábra) . Az Astrology in Crime oldalon, ahonnan a horoszkópábrák származnak, érdekes elemzések olvashatók angol nyelven a két képlet közötti kapcsolatról.

 
Ebben a megfelelésben asztrológiai szempontból természetesen nincs semmi meglepő, jelen helyzetben azonban mégsem ennek boncolgatását találom a legfontosabbnak.

 

 

Az általánosabb, Párizson túlmutató analógiák lényegesebbek. A történek idején közvetlenül az új fejlődési ciklusokat jelző újhold (november 11) után voltunk. A Földünk égi kísérője már nem a Skorpió, hanem a Nyilas jegyében járt, ugyanott, ahol a Szaturnusz tartózkodik (ld. Szaturnusz a Nyilasban, Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz c. bejegyzések) . Míg a Hold átlagosan 2,5 napot tartózkodik egy jegyben, a Szaturnusz kb.2,5 év alatt teszi meg ezt a kört. Bizonyos körülmények között a Hold helyzete találó utalásokat tartalmazhat annak az időszaknak a hangulatáról, fontosabb témáiról, amikor majd a Szaturnusz is elér az adott jelnek ugyanazoknak a fokaira.

 
Nos, a nap elején a Hold komor hangulatú együttállást képezett a Szaturnusszal, egyszersmind egy feszült, 90 fokos fényszögben volt a Neptunusszal is. Ezek a kölcsönhatások a hagyományos asztrológia szerint a keserves kijózanodás, összetört álmok, az illúziók elvesztésének jelölői. A nap végére bepontosult a szerencsétlen eseményeket, veszteségeket jelző Hold-Jupiter kvadrát is. Az optimista Nyilas jegyében haladó égitestnek, a valósággal (föld) való tragikus konfrontáció árán kellett meggyőződnie arról, hogy a „szabadság, egyenlőség,testvériség” nemes eszméi nem vonatkoztathatók automatikusan és feltétel nélkül mindenkire, akivel összehoz az élet.

 

 

gyászolók

 

 

2016 első felében, amikor a Nyilas, a Szűz és a Halak jelek közepén bepontosul Szaturnusz, Jupiter és a Neptunusz T- kvadrátja, nem csak Párizs, hanem egész Európa leckét kaphat ebből a tanításból. Nem egy estés, hanem hosszú hónapokon keresztül tartó, halálos leckét. (Bár a téli napforduló képlete is vészterhes fordulatokat sejtet, mindez fokozottan igaz ez arra az időszakra, amikor 2016 elején a Mars a Skorpióba vált, majd tavasszal megkezdi 2016 szeptemberéig tartó, hosszú útját a Nyilas jegyében) Olyan leckét, amelynek a tanulságait talán már túlságosan is késő lesz átültetni a gyakorlatba, vagy pedig csak hosszú, véres harcok, a mostaninál sokkal nagyobb veszteségek árán sikerülhet.

 
Ha már a harc témájánál tartunk, érdemes megjegyezni, hogy amikor a Mars a Mérlegben halad (október 12-én lépett be és 2016 január 4-ig időzik ott) az is speciális kontextust nyer. Mint más bejegyzésekben is szó volt róla, az önérvényesítés és agresszió planétája nem érzi magát valami jól , asztrológiai kifejezéssel éve száműzetésben van ebben a jegyben. Más bolygókkal való kapcsolatától, a személyi horoszkópban elfoglalt helyzetétől függően ez sok mindent jelenthet ( ennek kiderítésében asztrológus segíthet), most azonban csak néhány, témánkhoz kapcsolódó megnyilvánulási módot emelnék ki.

 

 

eiffel, katonák

 

 

Alattomosság, övön aluli támadások

Egy jól pozicionált Mars (pl. Kos, Skorpió, Bak) ismérve, hogy vállalja a szemtől – szemben való konfrontációt, magával egyenrangú ellenfelet választ, vagy éppenséggel a túlerőnek is nekimegy (persze, az erőviszonyok józan felbecsülése szintén marsikus adomány), sportszerűen küzd – ami azt is jelenti, hogy nem támad nála kiszolgáltatottabb, hátrányosabb helyzeteben levőkre, sőt ő az, aki védelmezi, akár élete árán is az elesetteket, ha kell, tud veszíteni is, „békeidőkben” pedig egészséges kihívásokat keres magának.

 
Egy gyenge és támadott Mars – mint amilyen a Mérlegben is (és ne feledkezzünk meg a december én bepontosuló Mars – Plútó kvadrátról valamint a nem sokkal az után egzakttá váló Mars- Uránusz szembenállásról sem) viszont elsősorban kiszolgáltatott, mit sem sejtő, magukat megvédeni nem tudó célpontokat pécéz ki ( a franciaországi  stadionban például a dzsihádisták a legkönnyebb célpontokkal, a tolószékes mozgássérültekkel kezdték a mészárlást), alattomos taktikákat alkalmaz, hátba támad, feleslegesen kegyetlenkedik, irracionálisan agresszív.

 

 

A párizsi diszkó látványa közvetlenül a péntek esti vérfürdő után. Forr: No Compulsion

A párizsi diszkó látványa közvetlenül a péntek esti vérfürdő után. Forr: No Compulsion

 

 

Tehetetlenség, eszköztelenség. Ez nem annyira a tettesekre, mint inkább az áldozatokra vonatkozik Az akciók kiszámíthatatlansága, az ellenfél „megfoghatatlansága”, a félelem mindent átható légkörének megteremtése (hiszen nem tudjuk, hogy legközelebb hol, kinek a részről ér atrocitás) nagyon nehézzé teszi a védekezést is. E hatások intenzitását természetesen más bolygó kapcsolatok is fokozzák (pl. a feszült Uránusz-és Plútó hatások, a Szaturnusz – Neptun kvadrátja)

 

 

Valóságelhárítás. Álproblémák kreálása a ténylegesekkel való szembenézés és kezelésük helyett. Ne szépítsük, a Mérleg Mars utál harcolni. Jóformán képtelen felismerni azokat a helyzeteket, amikor már nem konszenzusra kellene törekedni, hanem akcióba lépni, párbeszédet folytat ott és akkor is, amikor az már teljességgel értelmetlen, az utolsó pillanatig hárít és tagad .(Magánéletben-mivel a Mérleg a társulások jegye is – ennek a legklasszikusabb példája, amikor mondjuk, egy kapcsolati válság esetén nem képes olvasni a figyelmeztető jelekből, hanem in flagranti kell érje partnerét ahhoz, hogy pedzeni kezdje: talán még sincs minden rendben kettőjük között, inkább egy testet-lelket megnyomorító társulásban vegetál, semmint hogy egyedül, de nem magányosan önmaga lehessen). Kontraszelektál, visszariad a tényleges erőfeszítésektől, szellemi és fizikai értelemben erőtlen, lusta, elpuhult, halogat, látszatmegoldásokat hoz, teoretizál, esztétizál, finomkodik és egyeztet mikor döntenie kellene. Míg egy uralmi Mars tulajdonosa ún. húzóember, ő inkább a visszahúzó, lehúzó kategóriájába tartozik.

 

 

A letisztultabb marsikus eszközöket alkalmazókkal szemben (pl. akik érvényesíteni tudják elképzeléseiket, képesek megvédeni magukat és szűkebb tágabb közösségüket, hősiesen síkra szállnak valamiért vagy valakiért, képességeikkel bizonyítják kiválóságukat) egy gyengén pozícionált Mars -tulajdonos különösen rosszindulatú:  „agresszornak” titulálja, kritikával illeti, övön aluli módszerekkel hátráltatja őket.

 

 

Felidézve 2013 decembere és 2014 június vége közötti időszak eseményeit, amikor a Mars huzamos időt töltött a Mérleg jegyében, belátható, hogy ezek az analógiák személyes életünkben és tágabb környezetünkben is működtek. A példákat a végtelenségig lehetne sorolni, ahogy meg is történt a blog korábbi bejegyzéseiben – most viszont elég néhány frissebb. Egy bolygóhatás megítélése szempontjából sokatmondók azok a látszólag „véletlen” események is, amelyek az adott égitest belépését kísérik ugyanabba a jegybe.

 

 

 

bojkott Israel

 

 

Bejrútban például, egy nappal a párizsi merényletek előtt egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát kioltva 40 ember életét és százakat megsebesítve. Még lényegesebb azonban , hogy egy nappal a terrortámadások előtt az EU újabb, igazságtalan döntést hozott a terror – sújtotta Izraellel szemben.”Az Európai Bizottság által elfogadott iránymutatások szerint az „izraeli termék” megjelölés kizárólag az ország nemzetközileg elismert az 1967-es hatnapos háború előtti – határain­ belül előállított árucikkeken tüntethető fel. Vagyis nem szerepelhet a Made In Israel címke azokon, a történelmi Izraelhez tartozó területeken készült termékeken, melyeket a hat napos háborút követően sikerült visszaszerezni ( Még így is a csak az országot jogosan megillető területek egy részét, de ez más lapra tartozik) Mostantól a földrajzi elnevezésnek kell szerepelnie, valamint annak is, hogy ottani izraeli telepekről valók.”

 

 

Pedig, mint az egy nappal később bekövetkezett párizsi események felhívták a figyelmet, egy, a terroristákkal hősiesen küzdő kis ország regulázásánál akadnának fontosabb problémák is a házunk táján. (Ha már itt tartunk, jó kérdés, hogy a Charle Hebdo szerkesztősége elleni merénylet utáni Párizsban, ahol elvileg fokozott terrorelhárítási készültség van, miként lehetséges, jószerivel a titkosszolgálatok orra előtt létrehozni terrorsejteket, robbanóanyagot, fegyvereket becsempészni, majd a péntekihez hasonló vérfürdőt rendezni. Ahogy az is, hogy ha mindez megtörténhet az elvileg gondosan ellenőrzött Párizsban, milyen előkészületek zajlanak a kulisszák mögött az iszlám szélsőségesek által látszólag kevésbé fenyegetett országokban? Arról, hogy milyen könnyen csempészhetők be az EU bármely országában illegális fegyverek, milyen különös holmik kerülnek elő más európai országokban levő menekültszállásokról is, mi mindent titkol el a közönséges földi halandók elöl az EU iszlamizációja és az itt élő muzulmánokkal, az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban a „politikailag korrekt”, mainstream média, bővebben egy más profilú blogom  ill. facebook- híroldalam foglalkozik.)

 

 

"Szabadság, pokolra veled"

“Szabadság, pokolra veled”

 

 

A tények elkendőzése annak érdekében, hogy igazolják a szépen hangzó elméleteket, megóvjanak attól, hogy kockázatokat vállalva, a netán kevésbé tetszetős valósággal szembe nézve cselekedni kelljen azonban nem csak a Mérleg Marsra, hanem a Nyilasra is jellemző gyarlóságok. (Mint már szó volt róla, a Szaturnusz áthaladása valamely jegyen felszínre hozza annak árnyoldalait is, egyszersmind azt is kikényszeríti, hogy, egyéni és közösségi szinten egyaránt magasabb rendű megélési formákat keressünk számára. A kényszer általában „sorsszerű” élethelyzetek, események formájában jelenik meg…)

 
Nincs is semmi rossz abban, ha szemet hunyunk embertársunk apróbb hibái felett, megértéssel, rugalmasan kezeljük másságát. Ha azonban ez olyan méreteket ölt, ami magunkat és másokat is életveszélyes helyzetekbe sodor, már nem toleranciáról hanem végzetes ostobaságról beszélünk. Nos, azok alatt az évek alatt, míg a Szaturnusz a Nyilasban halad, bőséges alkalmunk lesz megtanulni különbséget tenni ezek között az árnyalatok között. Ha ugyanis elmulasztjuk – mint a Párizsban lemészárolt civilek példája is mutatja – a tandíj akár az életünket – vagy legközelebbi hozzátartozóinkét – is jelentheti. Jelen helyzetben például az a megtanulni való, hogy, amint Peter Ramsauer, német politikus nagyon találóan megfogalmazta, az iszlám napjainkban NEM vallás, hanem az agresszió politikai mozgalma. Ami ellen, éppenséggel a szó valódi értelmében vett vallási és gondolati szabadság érdekében, minden eszközzel, kinek-kinek a lehetőségei szerint (persze csakis a hatályos törvényeket tiszteleben tartva)a leghatározottabban  fel kell lépnünk.

 

 

A keresztes háborúk története: http://www.historyofjihad.org/crusades.html

A keresztes háborúk története: http://www.historyofjihad.org/crusades.html


 

Természetesen mindezzel párhuzamosa belső változásokat is eszközölnünk kell. Az alábbi idézet ugyan egy több száz éves kínai mese, Az elűzött királylány elemzéséből származik ( Marie Louise von Franz : Archetipusos minták a mesében ), a történelmi forgatókönyv a közelebbi és távolabbi múltból is ismerős lehet. A mitikus Atlantisz, Egyiptomi, a Római Birodalom, a kínai császárságok, a modernebb kori nagyhatalmak és kisebb civilizációk hanyatlása ugyanezt a mintát követi, így okkal gyanítható, hogy világviszonylatban valamilyen hasonló átrendeződés folyamata zajlik..

 

 

„ (….) Azt kell feltételeznünk, hogy a civilizált világ újra túlontúl kifinomulttá, csiszolttá, intelligenssé, affektáltan műveltté vált, és ezért elidegenedett az alapvetően ösztönös természettől. A kínai társadalom számos alkalommal eljutott már a legmagasabb műveltség szintjére, melyet leginkább a túlzott formalizmus és a művészi ábrázolásban megjelenő végletes aprólékosság jellemez. Ezeket a korszakokat azonban többnyire destruktív időszakok követték, pl. forradalmi mozgalmak vagy a barbár északi törzsek betörése.

 

 

(…) A túlcivilizáltság, túlfinomult művészetek – filozófia, zene, stb. – e korszakában természetesen elmélyült a szakadék a társadalmi elit és az alsóbb néprétegek között. Ez a fajta kifinomultság azt eredményezte, hogy a kultúra kizárólagos hordozóivá a jómódú, vezető szerephez jutott családok és klánok váltak. A földeken dolgozó szegény, rizstermelő parasztok megtartották a majdhogynem neolit korból származó népszokásaikat, nem jutott el hozzájuk  a királyi udvarokban születő kifinomult és túlzottan kimódolt kultúra.” (Esetünkben ennek megfelelői a befogadó, európai társadalmak mellett párhuzamosan létező, saját szokásaik, törvénykezésük szerint élő muzulmán bevándorlók párhuzamos társadalma) “Ha a kulturális tudat az egyén szintjén túlságosan eltávolodik a tudattalan, ösztönös erőktől, akkor ez a társadalomban a felső és alsó néprétegek közötti mély szakadék formájában tükröződik. Ez a probléma azután további krízishelyzeteket teremt. Efféle, rendszerint a legalapvetőbb lélektani problémákra visszavezethető válságok számos alkalommal rázták meg a kínai társadalmat.”.

 

 

templomos lovag

 

 

Európa akkor tud  tehát életben maradni, ha tagadás, eufemizálás, halogatás helyett a Mars elvének integrálását választja.

 

 

Ennek a mikéntjéről hasznos tippeket meríthetünk Rüdiger Dahlke, Magyarországon is népszerű orvos-asztrológus szerző Az agresszió, mint esély című könyvéből.

 
A templomos lovag  illusztrációja sem véletlenül került ide : péntek 13 amiatt szerencsétlen dátum, mert 1307. október 13-án, egy pénteki napon kezdődött Szép Fülöp templomosok elleni „koncepciós pere” A francia király testőrsége egyszerre több tucatnyi templomos rendházon ütött rajta, a rend tagjait lemészárolta vagy eretnekség vádjával letartóztatta. A király állítólag országa anyagi gondjait akarta orvosolni a templomosok mesés vagyonának elkobzásával, de sokkal valószínűbb, hogy személyes kapzsiság és félelem motiválta, hiszen a harcias szerzetesrend tagjai, amellett, hogy nem csak az igével és a karddal bántak mesterien, egy fajta spirituális tudásnak is birtokában voltak, amely különleges erővel ruházta fel őket.

 

A muzulmánok ellen hősiesen -és nagyon eredményesen harcoló szent lovagok archetípusának életre keltése napjainkban is erőt, inspirációt adhat. Az általuk képviselt energia egyszersmind teljes összhangban van a Nyilas Mars magasabb rendű megnyilvánulási  formáival is – ami azért lényeges, mert 2016 márciusától 2016 szeptember végéig az agresszió és asszertivitás planétája ebben a jegyben időzik. Megfelelő szellemi tartalom nélkül, az egyidejűleg ható bolygóformációkkal kombinálódva ez problematikus pozíció is lehet, a templomosok példája azonban  a “megváltottabb” megvalósítási formák irányába terelhet.)

 
Jelen helyzetben a Mars princípium integrálásán azt értem, hogy holmi rosszul értelmezett felebaráti szeretetből nem tartja oda a másik orcáját is hanem szembenéz és megharcol, akár a szó fizikai értelmében is az ellenséggel. Hogy milyen sikerrel, majd kiderül. Míg kollektív szinten vajmi kevés esélyünk van e folyamtok megállítására, személyes életünkben szinte kötelességünk megszüntetni a disszociációt, tudatos, akaratlagos erőfeszítéseket tennünk ellentétes tendenciájú személyiségrészeink összebékítésére. Ez nemcsak mentálhigiénés szempontból válik a javunkra, hanem a fizikai túlélés eszközévé is válhat a küszöbön álló drasztikus társadalmi – gazdasági változások idején.

 

 

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: