asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Mars Uránusz trigon'

Tag Archives: Mars Uránusz trigon

Vedd komolyan, de ne kövesd vakon impulzusaidat !

Mars -Uránusz trigon, Merkúr – Mars együttállás az Oroszlánban

Mozgalmasnak, de sokak számára kimondottan viharosnak ígérkezik a hétvége – jövő hét eleje. A Mars- Uránusz trigon egyaránt lehetőséget adhat arra, hogy egy váratlan, frappáns megoldással felülkerekedjünk a káoszon, de azt is jelezheti, hogy a pillanat hevében nagy esély van őrült tettek elkövetésére is. Utóbbi esetben a lendületet semmi sem fékezi, utólag pedig késő bánkódni. Az ezzel egy időben érvényesülő Mars – Merkúr együttállás éles nyelvűvé, ingerlékennyé tehet, és mivel találkozójuk a tüzes Oroszlán jelében jön létre, az indulatoknak, érzelmi/ hangulati impulzusoknak több, a józan észnek pedig sokkal kevesebb szerep jut. Tudatosan kezelve azonban ezek a tranzitok egy olyan korszak kezdetét is jelezhetik, amikor határozottabban képviseljük érdekeinket, célratörőbben kommunikálunk, eredményesebben állunk ki magunkért,  jobb döntéseket hozunk, hatékonyabban tevékenykedünk, külső elvárások helyett szívünk igazságait követjük.

(tovább…)

Szeptember 2017

Szeptember sokak számára az az időszak, amikor a nyári pihenőt követően vissza kell térniük feladataikhoz. Véget ér a szabadság, kezdődik az iskola, a laza ejtőzést dolgos hétköznapok váltják fel. Bár az őszies hangulathoz a külső tényezők (pl. az időjárás megváltozása, tanévkezdés, stb.) is hozzájárulnak, a kozmikus energiák is átalakulnak.

(tovább…)

Mars az Oroszlánban: a jó katona nem mindig jó uralkodó

Július 20-án az Oroszlánba lépett a Mars és szeptember 5-ig tartózkodik ott. Bár hagyományosan jól érzi magát a királyi jegyben, a történelem folyamán már többször  bebizonyosodott: a jó katona nem feltétlenül jó uralkodó. 

(tovább…)

A Mars az Oroszlánba lép

Augusztus 9-én a királyi Oroszlán jegyébe lép a Mars és szeptember 25-ig tartózkodik ott.

 

 

Mars az Oroszlánban

 

A tüzes planéta többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, aktív erotikumot, becsvágyat, önérvényesítő – és küzdőkészséget jelképez az egyéni horoszkópban, a mundán (azaz a világ eseményeivel foglalkozó) asztrológiában pedig az ő uralma alatt állnak a konfliktusok, lázadások, háborúk, tűzesetek, ill. a katonaság, és más fegyveres testületek , sebészek, tűzoltók, mérnökök, gépészek.

 

 

 

Bár hagyományosan jól érzi magát a királyi jegyben, a történelem folyamán is jó néhányszor bebizonyosodott: a jó katona nem feltétlenül jó uralkodó is. A túltengő tűz elem rossz hatással a világ eseményeire, az általa érintett életterületeken veszteségeket, szerencsétlenséget, hirtelen katasztrófákat jelezhet Egészséges arányban azonban, épp ellenkezőleg, reformok, nagy energiával, kreativitással, maximális hatásfokkal végrehajtott építő munka jellemzi ezt az időszakot.

 

 

Az elkövetkező hat hét alatt mindkét végletet, és az ezek közötti átmenetet is megtapasztalhatjuk. Szeptember 25-én aztán átlép a praktikus Szűz jegyébe, számon kérve rajtunk azoknak a felismeréseinknek, kreatív ötleteinknek a gyakorlatba ültetését, melyek Oroszlánon való áthaladása során kristályosodtak ki bennünk.

 

 

A nagy kihívás

 

Vendégeskedése alatt az Oroszlán jegy hatása alatt álló életterületeinket (házak) tüzesíti fel egyéni horoszkópjainkban. Ezek az erőterek teljes figyelmünket és tettvágyunkat megkövetelik, egyszersmind, minél nagyobb odaadással fordulunk feléjük, annál több lelki elevenséggel, életerővel, örömmel és rugalmassággal töltenek fel. Még ha egyébként visszahúzódó típusok vagyunk is, most arra törekszünk, hogy teljesítményünket a külvilág is elismerje, kifejezésre juttassuk egyéniségünket, kreativitásunkat. Bármiről legyen is szó, alaposan megadjuk a módját, akár a leghétköznapibb helyzetekbe is némi pompát, teatrális elemeket csempészve. Nagy kedvvel éljük az életet, szórakozunk és szórakoztatunk, különböző rendezvényeken veszünk részt – akár egész nagyszabásúakon is, ösztönzünk, bátorítunk másokat, ha pedig adott életterületeket veszély fenyegetné, egy oroszlán elszántságával kelünk védelmükre.

 

 

Stratégiáink is Oroszlán – karakterűek, azaz lojálisak vagyunk elveinkhez, értékeinkhez, szeretteinkhez, stabilitásunkat, magabiztosságunkat még nagy kihívások esetén is megőrizzük, ha vereséget kell szenvednünk, méltósággal elvonulunk Őszintén képviseljük szándékainkat, módszereink nyíltak, egyenesek, nagyszabású projekteket is képesek vagyunk sikerre vinni (szeptember  8 – 9- én például, a Mars – Uránusz trigon hatására egy kedvező “véletlen”, egy szerencsés ötlet, egy csapásra elvághatja akár a hosszan tartó problémák gordiuszi csomóját is.) . A legkomorabb külső körülmények közepette is egy biztatóbb perspektíva látomása tüzel bennünket, lelkesedésünket pedig másokra is képesek vagyunk átragasztani.

 

 

Lehetséges buktatók

 

Tudnunk kell azonban, hogy az Oroszlán árnyékosabb tulajdonságai sem lesznek idegenek tőlünk, sem azoktól a személyektől, helyzetektől, akikkel – amikkel a tranzit hatása alatt, a jegyhez tartozó életterületeinken kapcsolatba kerülünk. Elképzelhető pl. hogy csak szerepeket játszunk, egy operett hadsereg katonáihoz válunk hasonlatossá olyan helyzetekben, amelyekben pedig valóságos konfrontációra lenne szükség. Aranyozott fakarddal, pompás mezben vagdalkozunk, utolsó percig hárítva, hogy szembenézzünk a komor tényekkel. Aztán, amikor végleg valóság elhárításunk csapdájába esünk, elveszítjük fejünket, saját magunkat is ámulatba ejtő dührohamokkal tiltakozunk az egónkon esett sérelmek miatt. Rendszerint hiába, hiszen a lovagias jegy eszköztelen mindenfajta ármánnyal, intrikával szemben, sőt, fel sem tételezi, hogy ilyesmi létezik.

 

A jegy másik gyarlósága, a zsarnoki önkény nem csak egyéni, hanem kollektív szinten is megmutathatja magát (különösen augusztus 21 -22 körül, a Nap – Szaturnusz kvadrát bepontosulásakor, bővebben: augusztusi előrejelzés) A kétségtelenül imponáló vezetői adottságok torzult változataikban egyre tovább és tovább terjeszkednek, mindaddig, amíg túllépik hatáskörüket. Abbéli igyekezetükben, hogy mindennek a középpontjává váljanak, akár a világmindenséget is bekebeleznék. Bár a Mars ezúttal nem képez pontos együttállást, csupán egy jegyben van a z augusztus 11-ig Oroszlánban álló Jupiterrel siker, gyarapodás, bőség, terjeszkedés, az egyéni és kollektív szintű reformok, a gondviselés keze princípiumával, különösen vigyáznunk kell, nehogy elszaladjon velünk a ló. Ezeket a hatásokat az augusztus 23-ig az otthonában, az Oroszlánban tartózkodó Nap is felerősítheti, amely jelen esetben a Mars házigazdája.

 

A túlzások a legkülönbözőbb életterületeken, enyhébb vagy súlyosabb változatokban is megtapasztalhatók, az anyagi lehetőségeinket meghaladó partyktól, zűrös szerelmi ügyektől (különösen, amikor szeptember első napjaiban a Vénusszal képez együttállást )  kezdve korábbi, egészségtelen viselkedésmintáink újra éledéséig, melyekkel akár több év fáradozását is tönkre tehetjük, vagy a hübrisz ( a görögök szerint az istenek akaratát semmibe vevő emberi elbizakodottság, a belőle fakadó túlkapások az istenek azonnali büntetését vonták maguk után) legsúlyosabb formáiig – pl. életfeladatunk megtagadása egónk pillanatnyi vágyainak, örömeinek kielégítése kedvéért.

 

 

Az élet tüze

 

A lehetséges diszharmonikus hatások ellenére azonban az Oroszlán Mars által kölcsönzött életerő felbecsülhetetlen szövetségesünk lehet azokban a helyzetekben, amelyekben, a feszült, diszharmonikus szaturnuszi hatások (bár  az augusztus első felét meghatáozó Szaturnusz – Jupiter kvadrát már fellazult, a fényszög befolyása még mindig érvényesül ) jóvoltából kerülhetünk egyéni és közösségi szinten egyaránt. A Zöld Oroszlán már az alkímiában, ebben az annyira komplex, önismereti, világnézeti rendszerben is az természetben rejlő elpusztíthatatlan életerőt jelképezi. Ez hatja át a materia primát is, azt az értéktelen alapanyagot, melyből a filozófusok aranya nyerhető ki. A cseppet sem veszélytelen, egy sor pszichés és kémiai átalakulást magába foglaló folyamatok végére az alkimista a lelki- szellemi fejlődés legmagasabb fokára, egy fajta, a világmindenséggel egységbe olvadt, megvilágosodott állapotba, az unio mentalis majd unus mundus fokozataiba lép.

 

 

Kapcsolódó cikkek:

Augusztusi előrejelzés

Vénusz az Oroszlánban : végzetes szerelmek – pénzügyi végletek

A Vénusz hátraarcot vág

A Jupiter – Szaturnusz ciklusai

Jupiter – Szaturnusz kvadrát

A Vénusz hátraarcot vág : befejezetlen ügyeink

(2015 július 25 – 2015.szeptember 6)

A Vénusz 2015. július 25-én kezdi el retrográd mozgását a Szűz 0 fokán és szeptember 6-án, Oroszlán 14 fokon vált direkt – stacionáriusba. Jamie Partridge, az  http://www.astrologyking.com blog szerzője  szerint ez az időszak remek alkalmat ad arra, hogy kiszabaduljunk azokból a karmikus kötelékekből, amelyek hozzábéklyóztak korábbi, beteges viszonyainkhoz. Bármennyire keserves is ez a folyamat, érdemes rá sort keríteni, hiszen az út végén új, sokkal kellemesebb élmények várnak és jó esély van arra is, hogy egy egészséges kapcsolat bukkanjon fel a láthatáron . A belső munka elmulasztása azonban hosszabb távú megrekedést, a korábbiaknál is fájdalmasabb tapasztalatokat vonhat maga után

CIKK

Vénusz R

%d blogger ezt szereti: