asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Újhold és gyűrűs napfogyatkozás a Halakban 2017'

Tag Archives: Újhold és gyűrűs napfogyatkozás a Halakban 2017

Zavar az Erőben: reflexiók a február 26-i napfogyatkozásra

 

2017 február 26-án , bp. idő szerint 15:58′-kor újhold és napfogyatkozás volt a Halak jegyében. A jelenség asztrológiai vonatkozásaival Iulia Trandafir cikke foglalkozott bővebben. Nos, szűkebb és tágabb környezetünk eseményei megint csak az asztrológia megfigyeléseit igazolják. A következő napok sem alakulnak sokkal nyugodtabban. (Mint már szó volt róla, az eklipszek hosszabb távon is éreztetik a hatásukat, így a most elindult folyamatok később is meghatározók lehetnek.)

halakAz eklipsz időpontjában a leszálló holdcsomópont mellett öt bolygó tartózkodott a Halak jegyében (Nap, Hold, Merkúr, Neptun, Chiron). Mint tudjuk, a jegy egyik kedvelt szimbóluma két, egymással ellentétes irányban úszó hal, amelyeket egy zsinór köt össze. Ez többek között azt jelenti, hogy az olyan rokonszenves Halak -tulajdonságok mellett, mint az érzékenység, együttérzés, a belső tartományok iránti fogékonyság, kreativitás (főleg a zene és a vizuális művészetek terén), a káosz, a sodródás, megtévesztés erői is szerepet kaphatnak, tudatállapotot pedig nem csupán a psziché legmélyebb tartományaiból fakadó, meditáció, ima, alkotó tevékenység által katalizált spirituális élmények módosíthatják, hanem az alkohol, drog, gyógyszerek, valamilyen lelki/érzelmi függőség kevésbé áldásos hatásai is. (A napfogyatkozás önmagában is azt jelenti, hogy a Napot [ szellem, tudatosság, életerő, kreativitás, önbecsülés, önkifejezés] hosszabb- rövidebb időre a Hold erői homályosítják el [emóciók, a tudattalan vizei, igények, a múlt mintái, stb.] )

A napfogyatkozás időpontjában (akárcsak az azt megelőző és követő napokban is) egyszersmind intenzíven hat a kardinális T kvadrát is: az események robbanékonyságát a Mars erőpróbáló találkozásai is fokozzák a formáció részvevőivel (Február 22: Mars- Plútó kvadrát , február 26: Mars- Uránusz együttállás, február 27 : Mars – Jupiter szembenállás. Ezek a hatások természetesen nem külön- külön, hanem összeadódva értelmezendők).

Nos, mint már szó volt róla, a Mars forrófejű, impulzív, dacos, bizonyos esetben ünneprontó is. Az Uránusz kiszámíthatatlan, robbanékony. A velük szemben álló Jupiter, bár arra ösztönöz, hogy vegyük fontolóra prioritásainkat és lehetőségeinket, járjunk el etikusan, mindent felnagyít- miközben az apró, praktikus részletek elkerülik figyelmét. A Mérleg jegyében ráadásul nem csak döntésképtelenné válik, hanem arra is hajlamos, hogy látszatintézkedésekkel, tarthatatlan kompromisszumokkal terelje el a figyelmet a valódi problémákról. A T kvadrát fókuszpontjában azonban a Plútó áll, amely arra figyelmeztet, hogy a valóságelhárítás e technikája éppúgy nem működnek mint a lendület, zsigeri impulzusok, indulatok által inspirált kitörési kísérletek. Jelenléte azt sugallja: a válságból csak a lényegi átalakuláshoz vezető megoldások jelentenek kiutat, kudarc esetén azonban már csak egy másik időben és galaxisban-vagy egy másik létformában adódik lehetőség az újrakezdésre. Jelenlét egyszersmind arra is utal, hogy döntéseinknek -vagy azok hiányának – , adott helyzetben tanúsított magatartásunknak hosszú távon is nagyon komoly következményei lehetnek ( Az elmúlt hét második felében pl. rekordmennyiségű baleset történt a magyar közutakon. Ez a tendencia persze nem csak hazánkra korlátozódott. 25-én éjjel pl. felhívott egy, az Egyesült Államokban élő ügyfelem, aki néhány órával azelőtt szenvedett balesetet. Az autója totálkáros lett, ő csodával határos módon megúszta néhány karcolással. Szomszédja ugyanaznap karambolozott, ő súlyosabban sérült. Az ügyfelem elmondása szerint a balesetet megelőző időszakban álmai folyamatosan figyelmeztették arra, hogy egészségi állapota miatt sokkal kevesebbet kellene vezetnie. Legutóbbi foglalkozásunkkor én is igyekeztem finoman rávenni: lassítson tempóján).

zavar az Erőben...

Ezekben az időszakokban nagyon nehéz magunkban tartani frusztrációnkat, dühünket, egyet-nem értésünket. Derült égből villámcsapásként olyan viták robbanhatnak ki, melyek fontos hidakat égethetnek fel. Az eltúlzott reakciók némi odafigyeléssel, önfegyelemmel, türelemmel kézben tartható helyzeteket is kezelhetetlenné tehetnek- míg végül magunk sem értjük, hogyan eszkalálódtak a dolgok idáig. A nagyvilágban is elszabadulhatnak az indulatok, illetve az ilyen, hosszabb távú forgatókönyveknek kedvező politikai döntések születhetnek.

A lehetséges forgatókönyvek:

1. szándékos viszálykeltés (féltékenység, irigység, mobbing, bullying), amelynek az a nem is mindig tudatos célja, hogy kimozdítson a holtpontról egy helyzetet, egyértelmű állásfoglalásra kényszerítse az érintett feleket.

2. Olyasfajta kettősség, kétértelműség, amely óhatatlanul rivalizálásba, a dominancia megszerzéséért folytatott harcba torkoll,

3. Egy látszólag apró incidens krízist robbant ki,

4. A 22-es csapdája szerű szituk, amikor is az összes lehetséges végkifejlet még több problémát, még nehezebben kezelhető helyzeteket eredményez.

Természetesen a dolgok ennél sokkal pozitívabb irányt is vehetnek. A detonáció pl. egyenesen saját ösvényünkre is pottyanthat bennünket. Mint egy korábbi bejegyzésben részletesen kifejtettem, a napfogyatkozással kombinált újholdak új kezdeteket is jelezhetnek, és ezek hosszabb távon igen kedvező fejlődéi irányokat nyithatnak meg, bár végigmenni rajtuk nem kimondott kéjutazás. A Mars- Uránusz által fémjelzett megvilágosodás pillanatai a botütés erejével is hathatnak, és akkor még igen enyhén fogalmaztam. Az újfajta tudatosság megszületését gyakran egy lórúgás, vagy- mint ügyfelem esetén – egy csodával határos módon túlélt karambol katalizálja.

Szerencsére a Mars egy Szaturnusz -trigonhoz közeledik (március 6-án pontosul be), ami lehetővé teszi, hogy ahelyett hogy tűzijáték formájában puffogtatnánk el ezeket a hatalmas energiákat, valamilyen értelmes cél szolgálatába állítsuk őket. Ha ezt a legnagyobb felfordulás időszakaiban is szem előtt tartjuk, talán sokkal kevésbé sodornak el a környezetünkből érkező impulzusok és nehezebben válunk indulataink, emócióink játékszerévé. Akkor sem maradunk le semmiről, ha mielőtt végképp elmérgesedne egy konfliktus, kilépünk a Facebookról vagy más közösségi média-felületről, és a szó konkrét vagy átvitt értelmében kiszellőztetjük a fejünket (pl. futunk néhány kört, tavaszi nagytakarításba vagy alkotó tevékenységbe kezdünk) .

 

 

Kapcsolódó:

 

A Mars a Kosban halad: most akkor mindent bele?

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? (kardinális T kvadrát)

Mars- Plútó kvadrát: válogasd meg a csatateret !

Vigyázat, balesetveszély!

Gyűrűs napfogyatkozás a Halakban: 2017 február 26

Sorsfordulók hírnökei: nap és holdfogyatkozások az asztrológiában

A Plútó archetípusa

Gyűrűs napfogyatkozás és újhold a Halakban: 2017. február 26

 

A február 26 -i Halak újhold egyszersmind gyűrűs napfogyatkozás is. Mint már sokszor szó volt róla, a nap-és holdfogyatkozások (eklipszek) kollektív-és egyéni szinten egyaránt próbatételeket tartogatnak. (Legutóbb 1998 február 28-án került sor napfogyatkozásra a Halak 8°-án. Felidézve az akkori eseményeket , képet kaphatunk arról, milyen életterületeinket érinti és milyen hatással lesz ránk a jelenlegi. ) A február 26-i napfogyatkozást a világ más tájain is nagy aggodalommal várják a szakmájukhoz valóban értő asztrológusok.

Iulia Trandafir összefoglalója következik (Psy Astrology blogról) :

 

annular-solar-eclipse

 

Az újhold 2017 február 26-án születik meg a Halak jegyében, 14:58 (UTC, Bp: 15:58), az ezt kísérő gyűrűs napfogyatkozás pedig 12:10-től 17:35-ig tart (UTC; Bp idő szerint 13:10′ – 18:35′ , de Magyarországról nem látható). A teljes, tűzgyűrűvel övezett napfogyatkozás csak egy, Dél- Amerikától Dél-és Észak Afrikáig terjedő szűk sávban figyelhető meg (forr: timeanddate.com )

A Neptun és a Chiron már a Halakban tartózkodnak. A február 26-i Nap- Hold együttállás konjunkciót képez a Neptunnal, de egy nagyon tág orbison belül a Merkúrral is. Figyelembe véve a gyűrűs napfogyatkozás jelentőségét, egész biztos, hogy mindnyájunkra nagy érzelmi hatást gyakorol. De vajon mi válthat ki ilyen reakciókat? A válasz az esemény képletében keresendő.

napfogy-2017-febr-26

Nos, az eklipsz időpontjában egy bonyolult és robbanékony oppozíció is hat a Kos- Mérleg tengely mentén. A tolató Jupiternek egy szoros Mars – Uránusz együttállás kihívásaival kell szembenéznie. Úgy tűnik, a váratlan döntések áttőrik a törvényesség vagy az úgynevezett konformizmus kereteit.

E gyűrűs napfogyatkozás energiáinak tulajdoníthatóan a következetlenség sok probléma forrása lehet. A változás derült égből villámcsapásként érkezik, kevés esélyt hagyva a megbízható alternatíváknak. A dolgoknak változniuk kell – node pontosan milyen irányba ? Ez sokakat taszíthat kétségbeesésbe.

A (külső bolygók jelenléte miatt) a kollektív komponens rendkívüli hangsúlyt kap a Halak újhold-képlet egészében. Így aztán nagyon valószínű, hogy a fejlemények széles tömegeket érintő döntésekkel is kapcsolatban lesznek. Az a tény, hogy a Mars ennyire szoros együttállást képez a robbanékony és excentrikus Uránusszal olyan forrongásokat jelezhet, melyek sok emberre vannak hatással. A lehetséges következmények: szövetségesek cseréje (a háború vagy a béke érdekében), a régi, közös célok és az ezeket támogató megállapodások feladása.

A váratlan, brutális vagy egocentrikus cselekedetek széles tömegek érzelmeit korbácsolhatják fel. A sokféleség ezúttal az emberi értékek és jogok különböző értelmezésében nyilvánulhat meg. A realitásokkal összhangban levő válaszokat nehéz találni, mert az együttérzés vagy a kétségbeesés (attól függően, hogy melyik oldalon állunk) eltorzíthatják az ítélőkészséget.

A Halak újholdat és gyűrűs napfogyatkozást megelőző vagy követő jelentős balesetekre és incidensekre kerülhet sor. Ezek, drámai következményeik miatt sok gyászt és fájdalmat tartogathatnak. Több mint valószínű, hogy modern közlekedési eszközökkel és lőfegyverekkel is kapcsolatban állnak majd. Rendkívül feszült időszakról van szó, így nagyfokú óvatosság javallott.

Jóllehet én az eklipsz által valószínűsített események kollektív hatásaira helyeztem a hangsúlyt, természetesen mindenki mást is érint. Ezekről a legszemélyesebb területekről az egyéni születési képlet adhat felvilágosítást. Bármilyen fajta, arra irányuló kísérletet, hogy felhívjuk a figyelmet saját különlegességünkre egy kapcsolatban, egy csapatban, egy társadalomban a talajvesztés nyomasztó érzése kísérhet. A többiek úgy érezhetik, cserben hagytuk őket és az eredetileg közös célokat.

A motiváció elvesztése vagy hiánya sokak számára komoly gondot okozhat. Minden olyan társulás, amely csak nehezen vállalható kompromisszumokkal vagy sok szenvedés árán tartható fenn, most felborulással fenyeget. Ennél a gyűrűs napfogyatkozással kombinált Halak újholdnál ugyanis rendkívül erős késztetést érezhetünk arra, hogy megszabaduljunk kötelékeinktől.

 

 

 

 

Kapcsolódó:

 

Februári előrejelzés

Sorsfordulók hírnökei (általános tudnivalók a nap-és holdfogyatkozásokról)

Eklipszek a védikus asztrológiában

Holdfogyatkozás az Oroszlánban – február 11

Reflexiók a holdfogyatkozás kapcsán: lángoló karnevál Párizsban

 

A Mars a Kosban halad: akkor most mindent bele?

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? (kardinális T kvadrát, 2017)

%d blogger ezt szereti: