asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Mars Plútó kvadrát'

Tag Archives: Mars Plútó kvadrát

Zavar az Erőben: reflexiók a február 26-i napfogyatkozásra

 

2017 február 26-án , bp. idő szerint 15:58′-kor újhold és napfogyatkozás volt a Halak jegyében. A jelenség asztrológiai vonatkozásaival Iulia Trandafir cikke foglalkozott bővebben. Nos, szűkebb és tágabb környezetünk eseményei megint csak az asztrológia megfigyeléseit igazolják. A következő napok sem alakulnak sokkal nyugodtabban. (Mint már szó volt róla, az eklipszek hosszabb távon is éreztetik a hatásukat, így a most elindult folyamatok később is meghatározók lehetnek.)

halakAz eklipsz időpontjában a leszálló holdcsomópont mellett öt bolygó tartózkodott a Halak jegyében (Nap, Hold, Merkúr, Neptun, Chiron). Mint tudjuk, a jegy egyik kedvelt szimbóluma két, egymással ellentétes irányban úszó hal, amelyeket egy zsinór köt össze. Ez többek között azt jelenti, hogy az olyan rokonszenves Halak -tulajdonságok mellett, mint az érzékenység, együttérzés, a belső tartományok iránti fogékonyság, kreativitás (főleg a zene és a vizuális művészetek terén), a káosz, a sodródás, megtévesztés erői is szerepet kaphatnak, tudatállapotot pedig nem csupán a psziché legmélyebb tartományaiból fakadó, meditáció, ima, alkotó tevékenység által katalizált spirituális élmények módosíthatják, hanem az alkohol, drog, gyógyszerek, valamilyen lelki/érzelmi függőség kevésbé áldásos hatásai is. (A napfogyatkozás önmagában is azt jelenti, hogy a Napot [ szellem, tudatosság, életerő, kreativitás, önbecsülés, önkifejezés] hosszabb- rövidebb időre a Hold erői homályosítják el [emóciók, a tudattalan vizei, igények, a múlt mintái, stb.] )

A napfogyatkozás időpontjában (akárcsak az azt megelőző és követő napokban is) egyszersmind intenzíven hat a kardinális T kvadrát is: az események robbanékonyságát a Mars erőpróbáló találkozásai is fokozzák a formáció részvevőivel (Február 22: Mars- Plútó kvadrát , február 26: Mars- Uránusz együttállás, február 27 : Mars – Jupiter szembenállás. Ezek a hatások természetesen nem külön- külön, hanem összeadódva értelmezendők).

Nos, mint már szó volt róla, a Mars forrófejű, impulzív, dacos, bizonyos esetben ünneprontó is. Az Uránusz kiszámíthatatlan, robbanékony. A velük szemben álló Jupiter, bár arra ösztönöz, hogy vegyük fontolóra prioritásainkat és lehetőségeinket, járjunk el etikusan, mindent felnagyít- miközben az apró, praktikus részletek elkerülik figyelmét. A Mérleg jegyében ráadásul nem csak döntésképtelenné válik, hanem arra is hajlamos, hogy látszatintézkedésekkel, tarthatatlan kompromisszumokkal terelje el a figyelmet a valódi problémákról. A T kvadrát fókuszpontjában azonban a Plútó áll, amely arra figyelmeztet, hogy a valóságelhárítás e technikája éppúgy nem működnek mint a lendület, zsigeri impulzusok, indulatok által inspirált kitörési kísérletek. Jelenléte azt sugallja: a válságból csak a lényegi átalakuláshoz vezető megoldások jelentenek kiutat, kudarc esetén azonban már csak egy másik időben és galaxisban-vagy egy másik létformában adódik lehetőség az újrakezdésre. Jelenlét egyszersmind arra is utal, hogy döntéseinknek -vagy azok hiányának – , adott helyzetben tanúsított magatartásunknak hosszú távon is nagyon komoly következményei lehetnek ( Az elmúlt hét második felében pl. rekordmennyiségű baleset történt a magyar közutakon. Ez a tendencia persze nem csak hazánkra korlátozódott. 25-én éjjel pl. felhívott egy, az Egyesült Államokban élő ügyfelem, aki néhány órával azelőtt szenvedett balesetet. Az autója totálkáros lett, ő csodával határos módon megúszta néhány karcolással. Szomszédja ugyanaznap karambolozott, ő súlyosabban sérült. Az ügyfelem elmondása szerint a balesetet megelőző időszakban álmai folyamatosan figyelmeztették arra, hogy egészségi állapota miatt sokkal kevesebbet kellene vezetnie. Legutóbbi foglalkozásunkkor én is igyekeztem finoman rávenni: lassítson tempóján).

zavar az Erőben...

Ezekben az időszakokban nagyon nehéz magunkban tartani frusztrációnkat, dühünket, egyet-nem értésünket. Derült égből villámcsapásként olyan viták robbanhatnak ki, melyek fontos hidakat égethetnek fel. Az eltúlzott reakciók némi odafigyeléssel, önfegyelemmel, türelemmel kézben tartható helyzeteket is kezelhetetlenné tehetnek- míg végül magunk sem értjük, hogyan eszkalálódtak a dolgok idáig. A nagyvilágban is elszabadulhatnak az indulatok, illetve az ilyen, hosszabb távú forgatókönyveknek kedvező politikai döntések születhetnek.

A lehetséges forgatókönyvek:

1. szándékos viszálykeltés (féltékenység, irigység, mobbing, bullying), amelynek az a nem is mindig tudatos célja, hogy kimozdítson a holtpontról egy helyzetet, egyértelmű állásfoglalásra kényszerítse az érintett feleket.

2. Olyasfajta kettősség, kétértelműség, amely óhatatlanul rivalizálásba, a dominancia megszerzéséért folytatott harcba torkoll,

3. Egy látszólag apró incidens krízist robbant ki,

4. A 22-es csapdája szerű szituk, amikor is az összes lehetséges végkifejlet még több problémát, még nehezebben kezelhető helyzeteket eredményez.

Természetesen a dolgok ennél sokkal pozitívabb irányt is vehetnek. A detonáció pl. egyenesen saját ösvényünkre is pottyanthat bennünket. Mint egy korábbi bejegyzésben részletesen kifejtettem, a napfogyatkozással kombinált újholdak új kezdeteket is jelezhetnek, és ezek hosszabb távon igen kedvező fejlődéi irányokat nyithatnak meg, bár végigmenni rajtuk nem kimondott kéjutazás. A Mars- Uránusz által fémjelzett megvilágosodás pillanatai a botütés erejével is hathatnak, és akkor még igen enyhén fogalmaztam. Az újfajta tudatosság megszületését gyakran egy lórúgás, vagy- mint ügyfelem esetén – egy csodával határos módon túlélt karambol katalizálja.

Szerencsére a Mars egy Szaturnusz -trigonhoz közeledik (március 6-án pontosul be), ami lehetővé teszi, hogy ahelyett hogy tűzijáték formájában puffogtatnánk el ezeket a hatalmas energiákat, valamilyen értelmes cél szolgálatába állítsuk őket. Ha ezt a legnagyobb felfordulás időszakaiban is szem előtt tartjuk, talán sokkal kevésbé sodornak el a környezetünkből érkező impulzusok és nehezebben válunk indulataink, emócióink játékszerévé. Akkor sem maradunk le semmiről, ha mielőtt végképp elmérgesedne egy konfliktus, kilépünk a Facebookról vagy más közösségi média-felületről, és a szó konkrét vagy átvitt értelmében kiszellőztetjük a fejünket (pl. futunk néhány kört, tavaszi nagytakarításba vagy alkotó tevékenységbe kezdünk) .

 

 

Kapcsolódó:

 

A Mars a Kosban halad: most akkor mindent bele?

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? (kardinális T kvadrát)

Mars- Plútó kvadrát: válogasd meg a csatateret !

Vigyázat, balesetveszély!

Gyűrűs napfogyatkozás a Halakban: 2017 február 26

Sorsfordulók hírnökei: nap és holdfogyatkozások az asztrológiában

A Plútó archetípusa

Mars – Plútó kvadrát: válogasd meg a csatateret !

 

Elérkezett hát a vélhetően csak nagyon kevesek által várt pillanat: a következő öt nap folyamán a Kosban haladó Mars erőpróbáló kapcsolatot képez a Plútóval, Uránusszal, majd farkasszemet néz a Jupiterrel, beizzítva a már eddig is meredek helyzeteket jelző kardinális T kvadrátot. Ha eddig unatkoztunk volna, mostantól egész biztos nem fogunk. Az események felpörögnek, a komfortzónából kérlelhetetlen, ha úgy tetszik hatáskörünkön kívül álló erők repítenek ki. Bármerre vessen is a kozmikus detonáció, könnyebben viseljük, ha emlékeztetjük magunkat: minden változásban van valami jó. Akkor is, ha adott pillanatban ez jut róla a legutoljára eszünkbe.

 

nuclear

 

Mars és a Plútó kvadrátja 2017 február 22- én pontosul be a Kos és a Bak 18°36′-en. Ez a destabilizáló energiakombináció óriási stresszt, rendkívül kiélezett konfliktushelyzeteket generál, egyszersmind azonban vélt vagy valós korlátaink meghaladására is ösztönöz. A tranzit legnagyobb veszélye, hogy hatására megszállott ellenőrzési kényszer keríthet hatalmába, a frusztrációkra erőszakkal válaszolunk, a düh természetes érzéseit pedig elemi erejű tombolássá nagyíthatja (főleg, hogy immár a Jupiter és az Uránusz hatásai is erőteljesen érvényesülnek)

Ennek ellenére, ha képesek vagyunk megzabolázni, akár szolgálatunkba is állíthatjuk, hiszen ambíciózussá tesz és arra ösztönöz, hogy áttörjük korlátainkat (beleértve azokat is, amelyeket mi magunk állítottunk sikereink útjába letargia, önbizalomhiány, lustaság formájában). Ennek ellenére azonban javunkra válik ha érzékeljük a különbséget a felmerülő helyzetek között. Bizonyos esetekben ugyanis valóban arra van szükség, hogy összekapjuk magunkat, apait anyait beleadva, utolsó tartalékainkból merítve leküzdjük az akadályokat. Máskor azonban, ha tovább erőltetjük az ügyet, több kárt okozunk, mint amennyit használunk. Ha ugyanis ezekben a napokban próbáljuk rendezni vitás kérdéseinket, kevés esélyünk van a harc elkerülésére. Tízig, húszig… kétszázig számolni, erőt gyűjteni, kivárni, míg kedvezőbbre fordulnak az erőviszonyok, megbizonyosodni afelől, hogy csakugyan igazunk van, nem feltétlenül a gyengeség jele.

Ez a tranzit a szexuális késztetéseket is felturbózza, azok kiélése azonban valamilyen okból ellenállásba ütközik. Szélsőséges esetekben nemi erőszakot vagy más jellegű visszaélést, bántalmazást is jelezhet. Hétköznapibb szituációkban is nagyfokú körültekintésre, belátásra, helyes ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy eldöntsük, mi a helyénvaló reakció.

Szűkebb és tágabb környezetünkben is ádáz hatalmi harcok tanúi lehetünk. Mielőtt tehát vélt vagy valós ellenfelünk torkának ugranánk, jól tesszük, ha eltöprengünk valódi motivációinkon. Tényleg meg akarjuk oldani a helyzetet vagy csak kedvünk támadt egy kis bunyóra? Tudjuk-e másképp is érvényesíteni érdekeinket, vagy muszáj mindenáron nukleáris katasztrófát okoznunk?

 

Kapcsolódó:

 

Februári előrejelzés

A Mars a Kosban halad: akkor most mindent bele?

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? (kardinális T kvadrát, 2017)

A Plútó archetípusa

Decemberi előrejelzés, 2015

Vontatott, álmos hangulatban kezdődik december, néhány nap múlva azonban felpörögnek az események.

 

 

 

 

hó,hold magány

 

 

 

A november végi bolygóállások a hónap elejére is befolyást gyakorolnak. Amikor ez a bejegyzés kikerül, elvileg már nem hatnak annyira intenzíven, a gyakorlatban azonban mégis érdemes néhány bekezdést szánni rájuk. Az általuk jelzett helyzetek és események ugyanis nem csupán december folyamán,  hanem sokkal hosszabb távon is üzenet-értékűek lehetnek.

 

 

Nap – Szaturnusz együttállás: kerülget a sors
A Nap – Szaturnusz együttállás és a két bolygó Neptunnal képezett erőpróbáló fényszögének hatása november utolsó és december első napján érződött a legerőteljesebben.
A Nap és a Szaturnusz találkozására évente egyszer kerül sor és ( akárcsak a két bolygó többi fényszöge, pl. szextil, kvadrát, trigon, szembenállás) mindig fontos felismeréseket tartogat aktuális feladatainkkal kapcsolatban. Ezt a sűrű, fojtogató energetikai hatás azonban sok mindennek nevezhető, csak kellemesnek nem. Úgy érezhetjük ugyanis, hogy áthatolhatatlan falak magaslanak fölénk, felelősségeink ólomsúllyal nehezednek a vállunkra, céljaink elérhetetlen messzeségbe távolodnak. Vélt vagy valós mulasztásaink bűntudattal töltenek el, az idő pedig ólomlábakon vánszorog.
A Nap és a Neptun előző nap bepontosult kvadrátja tovább fokozza ezeket a hatásokat. Erre a fényszögre olyan életérzések jellemzők, mint a zavarodottság, kiábrándultság, melankolikus hangulat, szétszórtság, álmodozás. Mindez, a Szaturnusz befolyásával kombinálódva depresszív, fókuszát vesztett napokat sejtet, amelyek a fizikai állóképességet is próbára teszik. Sokkal kimerültebbeknek, erőtlenebbnek érezhetjük magunkat, mint általában, aluszékonyabbakká válunk (érdemes odafigyelni álmainkra), megfázás kerülget vagy ki is törhet rajtunk az influenza.
Mindent egybevéve, ez nem a lendületes cselekvés, hanem a felismerések ideje. Amelyek több mint valószínűleg nem a legkellemesebbek. A Szaturnusz – Neptunusz kvadrát által jelzett kihívások (amelyekkel 2016 első felében folyamatosan dolgoznunk kell) most tudatosulnak igazán. Az esetleges csalódásokon, kudarcokon, az elhanyagolt vagy épp nyakunkba szakadt kötelezettségeken keresztül körvonalazódhat például: milyen életterületeken kell komolyabban munkálkodnunk aannak érdekében, hogy valóság közelbe hozzuk álmainkat, nagyobb realitásérzékre tegyünk szert – amivel nem csupán a későbbi csalódásoktól kíméljük meg magunkat, hanem az eddigieknél jobb döntéseket is hozhatunk, melyek azok a célok és kapcsolatok, amelyekbe érdemes további energiát fektetnünk és melyek azok, amelyekről kezdettől fogva tudtuk, hogy fekete lyukként csapolják forrásainkat.
Az ugyancsak december 1-jén bepontosult Merkúr- Uránusz trigonnak köszönhetően villámcsapásszerű felismerések, új ötletek, inspiráló beszélgetések, váratlan találkozások segíthettek eligazodni teendőink között. Ezek azonban inkább elméleti jellegű útmutatással szolgáltak, gyakorlatba történő átültetésük hosszú hónapokat is igénybe vehet. ( Az eligazodásban asztrológiai tanácsadás is segíthet )

 

 

 

A Vénusz a Skorpióba lép:érzelmi zsákutcák
Sk vénuszDecember 4 -én, a Merkúr Jupiter kvadrát hatására hajlamosak lehetünk felfújni a dolgokat. Ugyanezen a napon lép be a Vénusz  is a Skorpióba, ahol intenzívvé, egyszersmind sebezhetővé válik. Ahogy Stephen Arroyo megfogalmazta, ezt a pozíciót szenvedélyesség, egy fajta megszállottság jellemzi. „Semmit sem csinál félig. Az alaposság talán a legfontosabb vonása, emocionális és pszichológiai természetében. Ez nemcsak a partnerségekre igaz, hanem az élet minden területére (pénzügyek, karrier, stb. Mindent a maga teljességében kell megélnie és intuitív módon tudja, ha van még valahol egy hiányzó kis puzzle – darab vagy valami még nem az igazi. A tudatalattija végzi el ezt a munkát, dolgozza fel a „teljes képet” és a Skorpió Vénusznak annál jobb dolga van az életben minél inkább rá mer hagyatkozni az intuícióira. Az összes jegy közül valószínűleg a Skorpiónak vannak a legpontosabb megérzései (habár a paranoiájára vigyáznia kell), és ebből adódik, hogy kiváló detektív, kutató, befektető, pszichológus válhat belőle.”
Ezek az erények azonban most nem válnak a javára, hiszen, mivel a Skorpió klasszikus ura, a Mars, szintén száműzetésben van a Mérlegben, kevés esélye van arra, hogy megérzéseit a gyakorlatban is kamatoztathassa. (Azt a pozíciót, amikor két bolygó egymás uralmi jegyében áll , recepciós helyzetnek nevezzük. Ilyenkor felerősítik egymás hatását. Mivel ebben az esetben a Mars is és a Vénusz is száműzetésben van, egymás legszerencsétlenebb tulajdonságait hozzák felszínre) A párkapcsolatok számára eddig sem könnyű időszak így most további, drámai elemekkel bővülhet. Hogy miért is? „Ezt a bolygóállást érzelmi szélsőségesség jellemzi, a reakciói rendkívül erőteljesek, és az érzelmei tengermélyek. (…)A Skorpió Vénuszú embert tántoríthatatlanul elkötelezett társ és barát vagy épp engesztelhetetlenül ádáz ellenfél, ha épp úgy érzi, hogy elárulták, ha sebet ejtettek igazságérzetén vagy önbecsülésén. Ha bántják, bosszúállóan üthet vissza – mintha ez begyógyítaná a sebesülését. Általában a legtöbb társasági elfoglaltság hidegen hagyja, mert azokat felszínes időpocséklásnak tekinti, ráadásul annyira érzékeny a környezeti behatásokra, hogy gyakran valóban jobb neki egyedül. Tulajdonképpen semmiben sem bízik az élet felszíni jelenségei közül, legyen az akár hagyományos, bevett viselkedés, az uralkodó társadalmi rend és divat vagy éppen az emberek általában.”
A Mars Mérlegben haladásának időszaka azonban éppenséggel olyan interakciókat hozhat életébe, amelyeket ki nem állhat, hiszen felszínesek, külsőségeken alapulnak, az igazságok kimondása pedig azonnali szankciókat von maga után. Párkapcsolati területeken más is okozhat problémákat.  A Skorpió Vénusznak  ugyanis „arra van szüksége, hogy intenzív érzelmi erővel hatoljon be kapcsolatai mélyére. Az érzelmek cseréje és az érzelmi összeolvadás gyógyító, átalakító energiát szolgáltat számára.” A diszharmonikus Mars- hatások (az önmagában is problémás Mérleg Mars, valamint a Plútóval és Uránusszal képezett erőpróbáló fényszögei) azonban kötődésképtelen, de erőteljes kötődést kiváltó partnereket hozhatnak képbe.

 

 

A Vénusz -játékos események alakulására úgy tűnik, nem tud hatást gyakorolni, még azon a szinten sem, hogy legalább saját magát kivonja a főleg sérüléseket tartogató interakciókból. Érzelmei, kötődései ugyanis túlságosan mélyek, semhogy azonnal sikerülne neki elvágni őket, amikor a józan ész úgy kívánja. Így sajnos megtörténhet, hogy ahelyett, hogy a tudatos erőfeszítéseket téve törekedne az egészséges leválásra, önpusztító, önszabotáló forgatókönyvekbe bonyolódik (l. bővebben Medeától Don Joséig ). ezek akkor is bekapcsolnak, ha tökéletesen átlátja, megérzi helyzete tarthatatlanságát, csak épp az ebből következő, gyakorlati lépésekre nem bírja elszánni magát.
A fentebbi hatások általában véve is utalhatnak a társas viszonyok válságára, érzelmi veszteségre. Azonban, ha éppenséggel egy betegesen működő kapcsolat zárul le, az, amit most halálos sorcsapásnak élünk meg, hosszú távon a gondviselés kegyelmének tekinthető. Anyagi veszteségek, károk is valószínűek

 

 

 

Mars- Plútó kvadrát : hatalmi harcok, övön aluli támadások
A december 6-án bepontosuló Mars- Plútó kvadrát szintén kemény hatalmi harcokat, heves konfliktusokat jelezhet. Itt azonban egy rangvesztes, diszharmonikusan megnyilvánuló Marsról van szó, ami növeli az egyenlőtlen, sportszerűtlen küzdelemről, az övön aluli ütések esélyét.
Mivel a Bak (Plútó) a karrierrel, hivatással kapcsolódó X. mundánház ura, a Mérleg (Mars) pedig a VII mundánház által jelölt nyilvánosságé., társulásoké, könnyen elképzelhetők olyan munkahelyi konfliktusok, amikor is jó szakembereket a náluk sokkal tehetségtelenebbek lehetetlenítenek el. Bár ezek a hatások a Mars egész, Mérleg– beli tranzitját is végigkísérték, a munkahelyi pszichoterror (“mobbing”, “bullying”– ang.) nehezen elviselhető légkört teremthet.
A fegyvertelen, eszköztelen, kiszolgáltatott, magukról gondoskodni nem tudók bántalmazása (pl. állatok, gyerekek, öregek, hajléktalanok sérelmére elkövetett kegyetlen bűncselekmények. ), háborús övezetben élők brutális kínzása, lemészárlása szintén jellemezheti ezt az időszakot.

 

 

 

Polkorrekt

Polkorrekt

Világviszonylatban és közvetlen környezetünkben egyaránt gyakoribbá válhatnak ezekben a hetekben az övön aluli ütésekkel kísért hatalmi harcok, balesetek, heves konfliktusok, erőszakos bűncselekmények.

 

 

(A szeptember 28-i teljes holdfogyatkozás, majd a még Mérlegben haladó Vénusz erőpróbáló fényszögei idején bekövetkezett eseményekkel kapcsolatban további fejlemények várhatók, illetve újabb, azokkal analóg történésekre számíthatunk. November 20-án án pl. amikor bepontosult a Vénusz Plútó kvadrátja,  került sor a brutális Mali-i vérengzésre, december 2-án este pedig, néhány nappal a Mars Plútó fényszög egzakttá válása előtt Kaliforniában, dzsihádista merénylők egy fogyatékos-segító központban rendeztek mészárlást.  (A párizsi terrortámadások idején a terroristák szintén azzal adták tanújelét „hősiességüknek”, hogy a legkönnyebb célpontokra, a mozgássérültekre adták le először halálos lövéseiket. Ahogy egy Mérleg Marshoz illik…. )
A Mars- Nap szextil valamelyest enyhíti a Mars- Plútó kvadrát szélsőségeit. A tudatosság, az önmérséklet, diplomácia most is sokat segíthet. Ahelyett, hogy értelmetlen harcokba, vagy olyanokba bocsátkoznánk, melyek megnyeréséhez nem rendelkezünk elég hatékony fegyverekkel, most sokkal jobb erőt gyűjteni, eltöprengeni, milyen üzenete van számunkra ezeknek az eseményeknek, és időt szánni a hatékony stratégiák kidolgozására.

 

 

December 9-én a Merkúr a praktikus és teljesítmény- centrikus Bak jegyébe lép. A szokásosnál hosszabb ideig fog ott tartózkodni, január elején ugyanis csak egy rövid látogatást tesz a Vízöntőben, aztán újra a Bakban kezd el tolatni. Ez alatt az idő alatt kiderül, hogy ragyogó elméleteink kiállják-e a gyakorlat próbáját is. Emiatt borítékolható néhány látványos szempontváltás és újrakezdés is, de ha megfelelő időt szánunk a részletek kidolgozására, később elégedettek leszünk az eredménnyel. A karácsonyi ajándékokat jobb ötlet december 20 előtt megvenni, mielőtt még retrográd árnyékba vonulna. A Merkúr 2016 január 6-án kezd el tolatni.

 

 

 

Mars- Uránusz szembenállás: fokozódó zűrzavar

 

December 10-jén, amikor a bepontosuló Mars- Uránusz szembenállás hatására úgy érezzük, éppen most kell hangot adnunk nemtetszésünknek, nem férünk a bőrünkbe, duzzadunk az energiától és a tettvágytól. A még mindig intenzíven érzékerlhető Plútó- Mars kvadrát hatásai még robbanékonyabbá tehetik ezeket a napokat . E tranzit hatására bizonyos kapcsolatok vagy dolgok véget érhetnek illetve valamilyen fajta irányváltozás, lezárulás következhet be. Az Uránusz robbanásokkal, merényletekkel, repülőszerencsétlenségekkel is kapcsolatban áll: november 23-24-én pl. amikor a Vénusz került szembe az Uránusszal, lőtte le Törökország az orosz gépet, aminek hatására a feszültségek eszkalálódtak. Több mint valószínű tehát, hogy ez a bolygóállás világszerte is nagyobb horderejű eseményeket jelez (Ez a Mars- Plútó kvadrát és a Mars Uránusz szembenállás által befolyásolt napokra, tehát december nagy részére is igaz)

 

 

 

Újhold a Nyilasban : új remények

 

 

újhold 2015 dec 11

 

A december 11-i újholdkor (Bp-en de.11:29) esedékes új kezdetek ily formán még aktuálisabbak, mint általában. Az újhold ígéretes trigont képez az Uránusszal, aminek hatására úgy tűnhet: ha a Mars, Uránusz- Plútó hatások be is zártak néhány ajtót, semeddig sem kell nyalogatni sebeinket, hanem máris elindulhatunk az izgalmas új ösvényeken. A Szaturnusz – Neptun kvadrát azonban még mindig elég intenzíven hat ahhoz, hogy a légvárépítés keserves landoláshoz vezessen. Ugyanezt a tendenciát erősíti az újholdnak a Jupiterrel képezett kvadrátja is. A diszharmonikus bolygóhatások összeadódnak és előre vetítik annak a Szaturnusz- Neptunusz -Jupiter T kvadrátnak a kihívásait, amely 2016 első felében egyéni és kollektív szinteken is rendkívül zavaros helyzeteket jelezhet. (Az elmúlt hónapok blogbejegyzéseiben ( szeptember, október, novemberi előrejelzések, Szaturnusz a Nyilasban, Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz, Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás, A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai, Szaturnusz- Neptunusz kvadrát) ezek természetéről már sok szó esett.
A Vénusz – Neptun trigon felerősítheti megérzéseinket, így ráhangolódhatunk, hogyan kezeljük a leghatékonyabban a küszöbön álló változásokat, egyszersmind azonban hajlamossá tehet arra is, hogy irreális álmokat szőjünk

 

 

A december 14-i Nap- Jupiter kvadrát hatására hajlamosak lehetünk túlzásokba esni. Az óév- búcsúztató bulik hónapjában ez talán nem is lenne akkora baj, de a most ható, többi feszült bolygóbefolyás mellett nem csak a másnaposság okozhat problémákat, ha túlságosan elvetjük a sulykot
Jó hír, hogy a Merkúr- Neptun szextil segíthet ráérezni az egészséges arányokra, így talán nem rugaszkodunk túl messze a valóságtól, a december 17-én a Plútó – Vénusz szextil pedig hozzájárulhat, hogy reálisabban lássuk át érzelmi, üzleti ügyeinket, illetve a megfelelő változtatásokra is sort kerítsünk.

 

 

 

Titkok, rögeszmék, összeesküvés- elméletek, sokkoló események

 

 

December 19, amikor a Merkúr együttállást képez a Plútóval szintén jelentőségteljes napnak igérkezik. Ez a tranzít meglehetősen intenzív, és rögeszméssé tehet, arra azonban kiválóan alkalmas, hogy a dolgok mélyére hatoljunk, titkokat derítsünk ki . Egyszersmind azonban minket is, környezetünket is vitákra hajlamosíthatja. Ezekben az áldatlan interakciókban egy jottányit sem vagyunk hajlandó engedni igazunkból, bizonyos gondolatunk makacsul befészkelik magunkat tudatunkba, esetleg ismerőseink próbálnak meggyőzni arról, hogy valami, amit mindannyian feketének látunk, tulajdonképpen hófehér. Szerencsésebb, ha vitás kérdések tisztázását későbbre halasztjuk

 

 

December 20-án a Merkúr kvadrátot képez az Uránusszal . Ez a bolygókapcsolat aktiválja a most már majdnem pontos Uránusz- Plútó kvadrátot, amely a következő egy hónapban intenzíven érezteti majd a hatását Világszerte nagy horderejű eseményekre számíthatunk. A nagyvilágból sokkoló hírek érkezhetnek és magánéletünkben is érhetnek meglepetések. Mivel mindkét bolygó kapcsolatban áll az utazásokkal (a Merkúr általában véve, az Uránusz pedig a repülőgépekkel, légi közlekedéssel), számíthatunk arra, hogy közlekedés, kisebb- nagyobb utazások közben különféle bonyodalmak merülnek fel. A váratlanul kirobbanó veszekedések, a számítógépekkel és más műszaki cikkekkel kapcsolatos bosszúságok szintén jellemzők lehetnek erre a fényszögre.

 

 

 

Téli napforduló: állandóság a változásban

 

téli napford, 2015

December 22-én, amikor Nap a Bakba (hajnali 5: 48)  lép, a fentebb felsorolt bolygókapcsolatok még intenzíven éreztetik a hatásukat. Mint már többször szó volt róla, a napfordulók és napéjegyenlőségek képletei egy hosszabb, három hónapos időszakot vetítenek előre. A tavaszi napéjegyenlőségig hátralevő hónapokban továbbra is számos váratlan, nem egyszer tragikus fordulat tanúi lehetünk. A Plútóval és az Uránusszal még mindig erőpróbáló fényszögeket képező Mérleg Mars arra figyelmeztethet, hogy a szellem kiszabadult a palackból, inkább sodródunk az eseményekkel semmint alakítjuk őket, időnként pedig egyenesen úgy tűnik, mintha minél jobban igyekeznénk kontrollálni őket, annál inkább elveszítjük az irányítás fölöttük.
A még mindig érzékelhető Neptun – Szaturnusz kvadrát tovább növeli a zavart. Nem léteznek maguktól értetődő haladási irányok, tuti receptek, az egyetlen biztos dolog, hogy akár egyik pillanatról a másikra is minden megváltozhat. Ez tehát még mindig nem a hosszú távú tervek, nagyszabású kezdeményezések időszaka.
Ennek ellenére mégis sikerülhet, anyagi és lelki, érzelmi értelemben vett stabilitást teremteni, a nem egyszer nyugtalanító változások közepette is. Ennek egyik alapfeltételeként valóban eszközölni kell bizonyos változásokat. Nevezetesen, megszabadulunk a szívünknek oly kedves, de a gyakorlatban teljesen működésképtelen elméletektől. Azoktól a vágyálmoktól, amelyeknek annyi de annyi időt szenteltünk, de ez semmivel sem vitt közelebb megvalósulásukhoz, csupán tényleges lehetőségeink elől rabolta az energiát. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a pótcselekvés-szerűen ápolt vagy túlságosan egyoldalúvá vált kapcsolatok is.
Ha a realitásérzék és önfegyelem rugalmassággal, találékonysággal, kreativitással párosul, állandóságot csempészhetünk be a folyamatosan változó körülmények közé is, illetve, a sokadik lezárás után is képesek lehetünk új fejezetet kezdeni.

 

 

 

shrek karácsony

 

 

December 24-én, szenteste, amikor a Vénusz szextilt képez a Jupiterrel , alkalmas arra, hogy némi igyekezettel szeretetteljessé varázsoljuk az ünnepet. Jobb ötlet, ha a családi rendezvények idején inkább ennek a hatásnak adunk teret, semmint a szintén érvényesülő, Hold- Jupiter kvadrátnak, amely hiperkritikussá tehet. Bármennyire igazak is tehát, bánjunk csínján az ilyen típusú megjegyzésekkel: „de Nagyi, hányszor megmondtam már, hogy ki nem állhatom a hányás-zöld pulóvereket”- és inkább annak örüljünk, hogy nagyanyónak még mindig van energiája ajándék-pulcsikat kötögetni.

 

 

 

Telihold a Rákban: ünnepi perpatvarok

 

 

telihold dec 25, 2015

 

Másnap, 25-én azonban a feszültségeket már nem ilyen könnyűa szőnyeg alá söpörni. Az aznapi telihold a családcentrikus Rák jegyében jön létre, egyszersmind azonban erőpróbáló kapcsolatot képez az Uránusszal, Plútóval, Merkúrral és a Marssal is. A nap végére, illetve másnapra , december 26-ra kialakuló Nagy Kereszt formáció hatása emlékeztethet arra, amely 2014 tavaszának eseményeit meghatározta- ez azonban szerencsére csak 24 órán át tart. Ugyanezen a napon hagyja abba tolatását és vált direkt stacionáriusba az Uránusz is, amely felerősíti a Plútóval képezett kvadrátja hatását és a robbanékony formációhoz társítható eseményeket jelez világszerte.

 

Ami a személyes szférát illeti. abban egyébként sincs semmi meglepő, hogy a nagy családi ünnepek a nagy családi viták kirobbanásának is kedveznek. Valamennyien voltunk már olyan a helyzetben, amikor a legnagyobb csendben szerettünk volna közlekedni  leejtettünk egy tálcát, a huzat becsapott egy ajtót vagy épp eltüsszentettük magunkat, pokoli lármával híva fel magunkra a figyelmet.
Nem csoda tehát, ha éppenséggel a szeretet és a család hivatalos ünnepén,a “kötelező” béke és egyetértés időszakában pattannak ki váratlanul az addig szőnyeg alá söpört feszültségek. Köztudott, hogy a magány is jobban fáj ilyenkor, akkor is , vagy akkor talán még jobban, ha rosszul működő kapcsolatok sűrűjében vagyunk szál egyedül

 

 

A jó hír, hogy eközben a Merkúr is trigont képez a Jupiterrel, így remélhető, hogy a józan paraszti ész, a gyakorlati szempontok tompítani fogják a viták élét. A finom ünnepi fogások is oldhatják a feszültségeket, az alkohollal és más tudatmódosító szerekkel azonban jobb csínján bánni.
December 29-én ismét kettős hatások érvényesülnek. A Mars-Merkúr kvadrát hatására akár semmiségek miatt is viták lángolhatnak fel. A párkapcsolatokban felmerülő feszültségeket nemhogy enyhítenék, hanem fokozzák a „beszéljük meg” típusú csevelyek. Ahelyett, hogy az ilyesfajta impulzusoknak engednénk, jobb ötlet a Nap- Neptun szextil energiáit kihasználni. A meditáció, kreatív tevékenység észrevétlenül is képesek helyreállítani az egyensúlyt.
December 31 re virradóan a Vénusz átlép a kalandvágyó, társaságkedvelő Nyilas jegyébe, ahol január 23-ig tartózkodik. Jóllehet e tranzitnak, mindjárt az új év elején meglehetnek a komor momentumai is (a Neptunnal képezett kvadrátja valamint együttállása a Szaturnusszal kimondottan érzelmi, anyagi mélypontokat sejtet), nem kell ennyire előre szaladni. A Szilveszter éjszaka ugyanis könnyed, vidám hangulatban telhet, és valljuk be: az elmúlt év viszontagságai után ránk is fér egy kis szórakozás.

 

Mars a Mérlegben: pár- bajok, veszélyes kompromisszumok, nehezen tolerálható helyzetek

November 13-án a Mérleg jegyébe lépett a Mars, hogy megkezdje 2016 január 4-ig tartó vándorlását.

 

 

Mars a Mérlegben, kép

 
A tüzes planéta többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, aktív erotikumot, becsvágyat, önérvényesítő – és küzdőkészséget jelképez az egyéni horoszkópban, a mundán (azaz a világ eseményeivel foglalkozó) asztrológiában pedig az ő uralma alatt állnak a konfliktusok, lázadások, háborúk, tűzesetek, ill. a katonaság, és más fegyveres testületek , sebészek, tűzoltók, mérnökök, gépészek. Könnyen belátható, hogy a békeszerető, konfliktus kerülő, kompromisszum kész és kapcsolatorientált Mérleg jegyében a Mars nem érzi magát valami jól , asztrológiai kifejezéssel élve száműzetésben van. Ez személyes szinten és a nagyvilágban is problémás heteket jelezhet.

 

 

Ebből már kaphattunk is némi ízelítőt. Az önérvényesítés és agresszió planétájának november 12-i jegyváltása után röviddel világméretű tragédia történt: a 13-i terrortámadás asztrológiai vonatkozásaival egy blogbejegyzés is foglalkozott. Gyaníthatóan nem ez lesz az utolsó az előttünk álló időszakban. Persze, mint már ott is szó volt róla, a Mars önmagában kevés lenne ilyen horderejű esemény kiváltásához. Más, hosszabb távon is érvényesülő, erőpróbáló bolygóhatásokkal , pl . a  Szaturnusz – Neptunusz kvadráttal, Uránusz – Plútó kvadráttal kombinálódva azonban akár súlyos történéseket is jelezhet, személyes és kollektív szinten egyaránt.

 

Intrikák, kétértelműség, halogatás

A harmónia és az egyetértés híveként a Mérleg Mars senkit sem szeretne megbántani, épp ezért aztán nemet is nehezen tud mondani. Ezzel azonban esetenként akár a legakaratosabb Kosnál is több haragost szerezhet, hiszen ahelyett, hogy egyértelmű helyzeteket teremtene, szerelmi háromszögeket tartósít, nem megy el arra a találkozóra, amibe ugyan beleegyezett, holott eleve megmondhatta volna, hogy semmi kedve hozzá, nem akarja szemedbe mondani a fájó igazságot, ezért alaposan kitálal- a hátad mögött, bevallása szerint békét akar, mégis viszályt szít, összeugraszt, s amikor, a Plútó – Uránusz kvadrát kereszttüzében gyorsan, ösztönösen kellene dönteni, ő elvekre, paragrafusokra hivatkozva toporog, teoretizál, esztétizál.

 

 

A sportszerűtlenség jegyében

Egy jól pozicionált Mars (pl. Kos, Skorpió, Bak, Oroszlán) ismérve, hogy vállalja a szemtől – szemben való konfrontációt, magával egyenrangú ellenfelet választ, vagy éppenséggel a túlerőnek is nekimegy (persze, az erőviszonyok józan felbecsülése szintén marsikus adomány), sportszerűen küzd – ami azt is jelenti, hogy nem támad nála kiszolgáltatottabb, hátrányosabb helyzeteben levőkre, sőt ő az, aki védelmezi, akár élete árán is az elesetteket, ha kell, tud veszíteni is, „békeidőkben” pedig egészséges kihívásokat keres magának.

 

Egy gyenge és támadott Mars – mint amilyen a Mérlegben is (és ne feledkezzünk meg a december 7- én bepontosuló Mars – Plútó kvadrátról valamint a nem sokkal az után, december 10-én egzakttá váló Mars- Uránusz szembenállásról sem) viszont elsősorban kiszolgáltatott, mit sem sejtő, magukat megvédeni nem tudó célpontokat pécéz ki.

 

Szőnyeg alá söprés- mesterfokon

Vagy, ha nem is mindig működik ilyen torzultan, annyi nagy valószínűséggel elmondható, hogy a Mérleg Mars mindent megtesz, hogy elkerülje a szó jó értelmében vett harcot és konfrontációt. Jóformán képtelen felismerni azokat a helyzeteket, amikor már nem konszenzusra kellene törekedni, hanem akcióba lépni, párbeszédet folytat ott és akkor is, amikor az már teljességgel értelmetlen, az utolsó pillanatig hárít és tagad .(Mivel a Mérleg a társulások jegye is – ennek a legklasszikusabb példája, amikor mondjuk, egy kapcsolati válság esetén nem képes olvasni a figyelmeztető jelekből, hanem in flagranti kell érje partnerét ahhoz, hogy pedzeni kezdje: talán még sincs minden rendben kettőjük között, inkább egy testet-lelket megnyomorító társulásban vegetál, semmint hogy egyedül, de nem magányosan önmaga lehessen). Ameddig csak lehet, hárítja a valóságot, álproblémákat gyárt a ténylegesekkel való szembenézés és kezelésük helyett.

 

Manipuláció, érzelmi zsarolás, passzív agresszió

Kontraszelektál, visszariad a tényleges erőfeszítésektől, szellemi és fizikai értelemben erőtlen, lusta, elpuhult, halogat, látszatmegoldásokat hoz, teoretizál, esztétizál, finomkodik és egyeztet amikor döntenie kellene. Míg egy uralmi Mars tulajdonosa ún. húzóember, ő inkább a visszahúzó, lehúzó kategóriájába tartozik
A letisztultabb marsikus eszközöket alkalmazókkal szemben (pl. akik érvényesíteni tudják elképzeléseiket, képesek megvédeni magukat és szűkebb tágabb közösségüket, hősiesen síkra szállnak valamiért vagy valakiért, képességeikkel bizonyítják kiválóságukat) egy gyengén pozícionált Mars -tulajdonos különösen rosszindulatú:  „agresszornak” titulálja, kritikával illeti, övön aluli módszerekkel -pl. érzelmi zsarolással hátráltatja, gyengíti. Hogy elérje célját, előszeretettel hivatkozik az etika. a tolerancia és kompromisszum-készség szempontjaira, holott valójában ő az, aki lábbal tiporja ezeket.

Pár- bajok

 
MarseilleLoversMivel a Mérleg a párkapcsolatok, társulások jegye, személyes szinten elsősorban társulásainkban tapasztalhatunk változásokat. Azok a kapcsolati feszültségek, amelyek a szeptember 28-i teljes holdfogyatkozás, „vérhold” idején izzottak fel, majd november 22 -26 között, amikor a Mérlegben haladó Vénusz diszharmonikus kapcsolatot képez a Plútóval és az Uránusszal, még érzékelhetőbbé váltak, december 6 -12 között, amikor a Mars is eléri ezeket a pontokat, patthelyzetet idézhetnek elő.

 

Ebben az időszakban tehát, ilyen vagy olyan okból szerelmi életünk, társas viszonyaink is sok kívánnivalót hagyhatnak maguk után. Az ideális és a reális viszony között nagy szakadék tátong, a földi világban elérhetetlen kapcsolatmodelleket kergetünk, mert egy valóságossal nem tudnánk mit kezdeni, (ebbe persze a Szaturnusz – Neptunusz kvadrátja is belejátszik) szeretetképtelen, távolságtartó partnerre pazaroljuk energiáinkat, azt pedig, aki értékel, vonzónak talál bennünket, észre sem vesszük. Ha olyan időszakot élünk, amikor nincs kapcsolatunk, a magánytól pánikba esve görcsösen vadászunk rombolóbb és rombolóbb viszonyok csapdájába esve. Máskor, okkal vagy ok nélkül terhesnek találunk egy kapcsolatot, társulást. Tudatában vagyunk azonban, hogy egyelőre nem bújhatunk ki alóla, hanem teljes felelősséggel kell vállalnunk a korábbi döntés következményeit, ehelyett azonban robbantunk.

 

Ilyenkor megtörténhet az is, hogy úgy sértünk, hogy esetleg mi jobban megsérülünk. Lelkileg, érzelmileg talán még nem állunk készen olyan leválásokra, amelyek racionális szempontból több mint időszerűek lennének. Átlátjuk pl., hogy valamilyen magánéleti, szakmai vagy üzleti társulás tarthatatlan, igazságtalanság, méltánytalanság ér, de a Mérleg Mars eszköztára a Bak Plútó realitásaival (kvadrátjuk december 7-én pontosul be) szemben nagyjából annyit ér, mintha a svédasztalok műanyagkéseivel állnánk neki gránittömböt faragni, a vele szemben álló Uránusz hatásai pedig még kiszámíthatatlanabbá teszik a fejleményeket. Különösen december 10-én, a bepontosuló Mars- Uránusz szembenállás hatására érezhetjük úgy, hogy éppen most kell hangot adnunk nemtetszésünknek, nem férünk a bőrünkbe, duzzadunk az energiától és a tettvágytól.

 
Ezeknek a napoknak a bolygóhatásai ily formán váratlanul kirobbanó, súlyos konfliktusokat is tartogathatnak, személyes szinten és a nagyvilágban egyaránt. (Főleg , hogy valóságérzékünket a Szaturnusz – Neptunusz kvadrátja is gyengíti, így aztán nem mindig sikerül eldönteni, hogy belemenjünk egy vitába, megéri -e vállalni a kockázatot, tudjuk majd később is irányítani azokat az eseményeket és folyamatokat, amelyeket elindítottunk.)

 

Mint már az előző cikkekben (Pl. Uránusz – Plútó kvadrát, Vulkán fölött, Próbatételek életre- halálra) szó volt róla, az Uránusz és a Plútó nem különösebben visszafogottak: személyi bolygókkal való kölcsönhatásaik során elemi erejű energiák szabadulnak fel. Ezeket a személyiség gyakran sokkhatásként , tragédiaként éli meg, és még évek alatt sem mindig képes feldolgozni. A mi emberi mércénkkel gyakran nem is nevezhetők másnak. (Ne feledjük, az asztrológia nem azért geocentrikus szemléletű, mert a régieknek nem voltak csillagászati ismereteik, hanem mert a Földről, földi, emberi léptékekben tanulmányozza az égi jelenségeket)

 

Bár azoknak, akik nem értettek az apró, figyelmeztető jelekből (mert előzményei még az egyébként valóban derült égből villámcsapásként érkező uránuszi fordulatoknak is vannak – ld korábbi cikk: Balesetveszélyes konstellációk ) elképzelhető hogy éppenséggel ilyen intenzitású élményekre van tudat alatt szükségük ahhoz, hogy rádöbbenjenek az eddigi stratégiák tarthatatlanságára, nem biztos, hogy az érintett egyének képesek is kezelni ezeket a szélsőségeket.

 

Egy házasság válsága, amelyet pl. egy harmadik szereplő látványos felbukkanása miatt már nem lehet tovább tagadni, egy nem megfelelő érzelmi, üzleti befektetéseinkre rávilágító csőd, egy fontos kapcsolat elvesztése, baleset, súlyos betegség, munkahely megszűnése, más típusú anyagi összeomlás, valamilyen katasztrófa, bűncselekmény áldozatává válás sajnos mind- mind olyan események, amelyek beleférnek ennek az időszaknak a karakterébe.

 

Kikre, hogyan hat

 

 

MArs in LibraA fentebbi hatások elsősorban azoknál érvényesülnek, akiknél a Bak, a Mérleg, a Kos és a Rák jegyeiben állnak, bolygók, de a változások mindenki mást is érintenek, legintenzívebben képleteiknek e jegyekbe eső területein. Asztrológiai alkattól függően a próbatételek más és más szempontból jelentenek kihívást.

 

Természetesen a felhozott példák nagyon elnagyoltak, hiszen egy jegy hatásai sohasem érvényesülnek tisztán, mindannyian ezeknek a kombinációi vagyunk. Az egyéni sajátosságokra csak egy személyi horoszkóp elkészítése deríthet fényt. Egy “hangsúlyos” Kos, Mérleg, stb típus csupán annyit jelent, hogy több bolygója, esetleg az Ascendense is ebben a jegyben áll, de még ekkor is különféle hatások kombinációiról kell beszélnünk.

 

 

Azoknak pl, akiknek akaraterejük, lendületük, önérvényesítő képességük az erősségük, pl. a tüzes  Kos, vagy a kitartóbb, földies Bak típusok pl. a Mérleg Mars tranzit hatására döbbenten tapasztalják, hogy ezek az eszközök nem állnak maradéktalanul rendelkezésükre. Nem túl megnyugtató, de talán többet segít, ha kis szünetet tartanak, végig gondolják a lehetséges stratégiákat, megpróbálnak kivárni, mint ha a csata kellős közepén döbbennek rá: miközben ők vaktölténnyel tüzelnek, rájuk éles lőszerrel lövöldöznek .

Az egyezkedés,. kompromisszumok, diplomatikus megoldások hívei, a Mérleg karakterek ezzel szemben olyan helyzetekben találhatják magukat, amikor a szokásosnál több konfrontációt, súrlódást kell elviselniük. Kicsit ki is kell bújniuk a bőrükből, Kos módjára viselkedniük, az ellenállás, az akadályok azonban túlságosan nagyok. A túlzott igénybevétel, az ellenállóképesség meggyengülése, a feltöltődés, regeneráció akadályai nem csupán náluk vezethet fizikai megbetegedésekhez is.

A föld jegyek képviselői, pl. a Bakok, Bikák, Szüzek, a biztonság,a kiszámíthatóság, a változtatás és problémamegoldás kézzel fogható eszközeinek a hiányát tartják a legnehezebben kezelhetőnek. Nagy terhet jelenthet, nem csak a vizes Rák típusok számára, hogy otthonuk, családjuk, ahol korábban fel szoktak töltődni, most a feszültségek forrásává válhat, miközben társulásaik, külső környezetük is radikális átalakulásokon mennek keresztül. A paradox helyzeteket, amikor nem állnak kezünkre szokásos stratégiáink, eszközeink, kivárni, mérlegelni kéne, ám az uránuszi, plútói hatások azonnali megoldást sürgetnek, szintén nem könnyű kezelni.

%d blogger ezt szereti: