asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'vérhold'

Tag Archives: vérhold

Telihold és teljes holdfogyatkozás az Oroszlánban: a szív igazságai

A január 31-i telihold (Bp. 14:26) egyszerre szuperhold, „kék hold”és teljes holdfogyatkozás (vérhold). Meglehetősen ritka jelenségről van szó: utoljára több mint 150 éve, 1866 márciusában fordult elő, hogy ez a három kritérium egybeesett volna. Mielőtt belemennénk a részletekbe, ismerkedjünk meg e fogalmak jelentéstartalmával.

http://www.asztropresszhirek.com/2018/01/30/telihold-es-holdfogyatkozas-az-oroszlanban/

Lőporos hordón üldögélve

 

Október 23-án a Nap belép a Skorpió jegyébe. A halállal, újjászületéssel, a lélek mélységeivel, a nagy üzletekkel és adósságokkal kapcsolatba hozható nyolcadik jegy a legintenzívebb a tizenkettő közül. Ez a hatás felerősíti az átalakulás már eddig is markánsan érzékelhető plútói energiáit.

 

 

 

 

Goofy a lőporos hordón

 

 

 

 

Míg a Nap a diplomatikus, egyszersmind a konfliktuskerülésben és valóságelhárításban jeleskedő Mérleg jegyében haladt , egyszerűbb volt nem tudomást venni a meglévő feszültségekről semmint érdemben foglalkozni velük. Ez a tendencia egyaránt megfigyelhető volt személyes és kollektív szinten. Pedig az elmúlt hetek sok mindennek voltak nevezhetők csak békésnek nem.

 

 

 

A késelések egyik áldozata

A késelések egyik áldozata

Néhány nappal a szeptember 28-i teljes holdfogyatkozást, vérholdat követően elemi intenzitású terrorhullám szabadult el Izraelben. Mint korábban már szó volt róla, a vérholdak tetrádja számos megpróbáltatást hozott az ország lakóinak, így asztrológiai szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy a legutóbbi eklipszet követően újra fellángolt az erőszak. Az októberi előrejelzésekben említett, Plútó (Bak) , Mars, Jupiter (Szűz) közötti föld trigonok ebben az esetben nem stabilitást hoztak, hanem azt tették lehetővé, hogy a primitív indulatokat kezdetleges harci eszközökkel (pl.kövek, kések, parittyák) pusztító hatékonysággal lehessen kifejezni. Az újabb, ímmár a harmadik intifádába , a palesztinek Izrael elleni felkelésbe – jobban mondva legközönségesebb terrorcselekmények sorozatába nők, kamaszkorú gyerekek is belekapcsolódtak. És egy hazug vallási, politikai ideológiától feltüzelve (diszharmonikus Jupiter, Neptun, Szaturnusz hatások), akárcsak egy megelevenedett horrorfilmben (Uránusz – Plútó kvadrát), békés polgárokat késelnek, kegyhelyeket gyújtogatnak fel. Eközben pedig az ellenük fellépő biztonsági erőket vádolják terrorizmussal, a világ nagyobbik része meg homokba dugja a fejét. (Mérleg)

 

 

 

Ez a hozzáállás nyilván nem csupán a Mérleg időszakra jellemző, hanem már évek óta tartó tragikus valóságelhárítás, viszont a mostani példa asztrológiai szempontból is aktuális. Mindez, Oroszország katonai akcióival a szomszédos Szíriában rendkívül labilissé teszi a közel- keleti helyzetet. Felesleges és káros azzal áltatni magunkat, hogy mindez tőlünk tisztes táborban történik, hiszen a konfliktus bármikor harmadik világháború méretűvé is eszkalálódhat. Enyhülés nem várható egyhamar. Eközben, bár a fényszög többé már nem lesz pontos, a 2012 -2015 között oly sok drámai átalakulást katalizáló Plútó – Uránusz kvadrát egyre erőteljesebben érezteti a hatását. A két bolygó közötti diszharmonikus kapcsolat 2015 végén és 2016 első hónapjaiban tartogatja a legtöbb kihívást.

 

 
Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, nagyrészt ezzel a bolygókapcsolattal hozható összefüggésbe az orosz- ukrán konfliktus eszkalálódása, az Iszlám Állam megizmosodása és a Közel – Kelet káoszba süllyedése. Számos asztrológus szerint a formáció, más erőpróbáló bolygóhatásokkal (pl. a Szaturnuszé, bővebben Szaturnusz a Nyilasban, Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz, Vasfüggönytől vasfüggönyig ?) kombinálódva a geopolitikai határok megváltozását is katalizálhatja.

 

 

 

 

A fényszög hatásai kollektív szinten érződnek a legerőteljesebben , de a személyes sorsokra is hatással vannak. A legnagyobb hatást azokra gyakorolják, akiknek Napjuk vagy más személyi bolygóik, aszcendensük a Kos, a Bak, a Mérleg illetve a Rák jegyében vannak. Fényszögük a horoszkópnak azokon a területein is gyökeres változásokat jelezhet, amelyeket a személyi horoszkópban összeköt (pl. Kos Uránusz a 2.es, Bak Plútó a X. házban nagy szakmai, egzisztenciális átalakulásokat sejtet, amelyeket az anyagi helyzet kiszámíthatatlan változása kísér) Ezeknek a hatásoknak az értelmezésében  és kezelésében egy képletelemzés sokat segíthet.

 

 

 

gránátalmát tartó kézAz előző hetek instabilitása ellenére azonban érvényesültek olyan bolygóhatások is, amelyek hozzásegíthettek, hogy hosszú távon is kedvező változásokat eszközöljünk. Ezeket a részben még most is érvényesülő befolyásokat (pl. Jupiter – Plútó trigon, Mars – Jupiter együttállás, Mars -Plútó trigon) az októberi előrejelzés részletesen bemutatta. Az október 23 -25 közötti időszak, amikor a amikor a Vénusz harmonikus kapcsolatba kerül a Plútóval, majd a Jupiterrel is találkozik, egyaránt kedvez az üzleti és az érzelmi ügyeknek. Bár a segítő hatások november első feléig kitartanak, legnagyobb eséllyel az október 28-i teliholdig indíthatók el ígéretes folyamatok.

 

 

 

 

A lényegesre koncentrálni azonban nehéz, hiszen a fentebbiekkel párhuzamosan olyan befolyások is érvényesülnek – pl. az október 22-én bepontosult Plútó- Merkúr kvadrát, a 25-én egzakttá váló Merkúr- Uránusz szembenállás, amelyek megosztják figyelmünket, egyik pillanatról a másikra zűrzavaros helyzetekbe, felesleges vitákba keverhetnek. A fontossági sorrend felállítása életmentő lehet, hiszen a mostani, viszonylagos stabilitás már nem tart sokáig. November 9-én, amikor a Vénusz, 12-től pedig, amikor a Mars is átlép a Mérlegbe, felborul a törékeny egyensúly. A hónap végétől pedig december közepéig, amikor befolyásuk rendre összeadódik a már így is nehezen kezelhető Plútó – Uránusz hatásokkal, még jobban kicsúszhatnak a dolgok a kezünk közül. Saját-és környezetünk reakciói is meglepetéseket okozhatnak, a váratlan események akkor is felboríthatják gondosan kidolgozott stratégiáinkat, ha tudatosan készültünk a változásra.. Ez a tendencia kollektív szinten is egyre erőteljesebben érződik majd. Az időközben szintén egyre szorosabbá váló Szaturnusz – Neptun kvadrát tovább fokozza a káoszt, a félreértéseket és a diszharmoniát.

 

 

Vérhold, negyedszerre is

 

 

 

 

Szeptember 28-án a korahajnali órákban különleges holdfogyatkozásra kerül sor. A Kos jegyében bekövetkező eklipsz asztrológiai szempontból is nagyon jelentős: utolsó darabja a vérholdak tetrádjának. A 2014 tavaszán kezdődött teljes holdfogyatkozás-sorozathoz világszerte nagyszabású – és nem túl békés – változásokat társítottak. Ezekkel a témákkal a blog számos cikke is foglalkozott.

 

 

 

 

 

 

vörös holdf, farkas

 

 

 

 

 

A hétfő hajnali telihold több szempontokból is jelentős

 

 
Szuperhold, ami azt jelenti, hogy Földünk kísérője ilyenkor van a legközelebb hozzánk. „Szuperholdról akkor beszélhetünk, amikor égi kísérőnk ellipszis alakú pályáján haladva teliholdkor perigeumba kerül, azaz ekkor ér a Földhöz legközelebb. Ilyenkor csaknem 50 ezer kilométerrel kisebb távolság választja el bolygónktól, mint apogeumkor, azaz a Hold pályájának a Földtől legtávolibb csücskén. A közelségnek köszönhetően az égitest az apogeumkor megfigyelhető teliholdhoz képest 14 százalékkal nagyobbnak tűnik és 30 százalékkal fényesebben ragyog az égbolton – olvasható a NASA honlapján. A szuperhold és a holdfogyatkozás egybeesése viszont rendkívül ritka jelenség: legutóbb 1982-ben történt ilyen, a következőre 18 évet, 2033-ig kell várni. ”

 

 

 

 

A hátborzongató “vérhold” elnevezés onnan származik, hogy teljes holdfogyatkozás alkalmából a holdkorong vörös fényben világít, a Föld takarásába került égitest látványát ugyanis elszínezik a bolygónk légkörében található porszemcsék és egyéb szennyeződések

 

 

A jelenlegi telihold egyszersmind szüreti vagy arató hold is: így nevezik az angolszász kultúrkörben az első, őszi napéjegyenlőséget követő teliholdat. Bár az eddigi bolygóhatások is arra ösztökéltek, hogy eltöprengjünk, mit vetettünk és mi mindent arattunk le, a szüreti hold fényénél, akár akarjuk, akár nem, újra szemügyre kell vennünk a termést.

 

 

 
A teljes holdfogyatkozás a világ számos részén látható lesz: az Egyesült Államok, Kanada, Közép-és Dél- Amerika nagy részén, ahol már 27-én este elkezdődik. Európából -így Magyarországról is, Dél- Kelet Ázsiából, Afrikából, az Antarktiszon, a Csendes, az Atlanti-és az Indiai Óceán felett szeptember 28 án kerül rá sor. A következő, Magyarország területéről is megfigyelhető teljes holdfogyatkozás 2018. július 27-én esedékes.

 

 

 
A teljes holdfogyatkozás közép-európai idő szerinti menetrendje (Vega Csillagászati Egyesület adatai)

 

 

 

 

A félárnyékos fogyatkozás kezdődik: 2 óra 12 perc.
A részleges fogyatkozás kezdődik: 3 óra 7 perc
A teljes fogyatkozás kezdődik: 4 óra 11 perc
A legnagyobb fogyatkozás időpontja: 4 óra 47 perc (Az asztrológiában ez a legfontosabb időpont, a Nap és Hold szembenállásának pillanata. Erre állítják fel a fogyatkozás- képletet)
A teljes fogyatkozás véget ér: 5 óra 23 perc
A részleges fogyatkozás véget ér: 6 óra 27 perc
A félárnyékos fogyatkozás véget ér: 7 óra 22 perc

 

 

 

 

vérhold 2015 sept

 

 

 

 

A nap-és holdfogyatkozások általános hatását a Sorsfordulók hírnökei c. cikk mutatta be részletesebben.

 

 
Bár a holdfogyatkozások meglehetősen gyakoriak, általában évente kétszer kerül rájuk sor, az egymást követő teljes holdfogyatkozások sorozata ritka. Az elmúlt 500 évben csak háromszor észleltek ilyen égi jelenséget. Sokan úgy vélik, hogy az asztrológiai szempontból is fontos események az Apokalipszis kezdetét jelzik.„A Nap elsötétül és a Hold vérbe borul, mielőtt az Úr hatalmas és borzalmas napja eljő” (Jakab Király bibliája)

 

 

 

Nos, ha a világ vége nem is jön el, a történelem folyamán a vérholdak tetrádja gyakran jelzett nagy változásokat. És magunk is megtapasztalhattuk, 2014 áprilisa óta milyen gyökeres átalakulások zajlottak szűkebb és tágabb környezetünkben. Ezek egy része a személyes sorsokra is hatással volt, legerősebben azokéra, akiknek Napja, Holdja vagy más személyi bolygóik, illetve aszcendensük a Kos, Mérleg, Bak, Rák jegyeiben állnak. (Annak kiderítésében, hogy az eklipszek milyen életterületeket érintenek, és hogyan kezeljük ezeket a változásokat, horoszkópelemzés segíthet)

 

 

 

Vérhold- leltár, betakarítás idején

 

 

 
vérhold, betakarításkorNéhány dolog azonban általánosságban is elmondható. (Ez a bejegyzés a személyes szinteken jelentkező kihívásokkal foglalkozik, az eklipsz nagyvilág eseményeire gyakorolt hatását a egy másik cikk tárgyalja)

 

 

 

 

2014.április 15
A vérholdak sorozata 2014. április 15-én kezdődött, a Mérleg jegyében. Ez az eklipsz társas viszonyainkban hozhatott különböző változásokat. A nem egyszer fájdalmas, sőt sokkoló élmények kapcsolatmintáink tudatosítását is elősegítették és végérvényesen lezártak néhány, már nem működő társulást. (Bővebben: Tavaszi tűzvihar, Apokalipszis, most?, Ami megrengetheti a világot, Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek )

 

 

 

 

2014. október 8
A tavaly október 8 -i telihold és holdfogyatkozás a Kos jegyében jött létre. Bár a teliholdak és az eklipszek végkifejletekkel, lezárásokkal vannak kapcsolatban, a Kos princípium az új kezdetek lehetőségét is magában hordja. Ebben az esetben a ránk nehezedő nyomás abba az irányba terelhetett, hogy a sarkunkra álljunk, tegyünk valamit magunkért. (Bővebben : Őszi előrejelzések, 2014.Holdfogyatkozás a Kos jegyében

 

 

 

 

2015. április 4

Az idén április 4-i teljes holdfogyatkozás ismét társulásainkat, szerelmi viszonyainkat állította figyelmünk középpontjába, egyszersmind az önbecsülés, kapcsolatminták kérdéseivel is foglalkoznunk kellett. (Bővebben: Áprilisi előrejelzés, Vérhold – harmadszor, Társas viszonyaink próbája, Putyin, az Egyesült Államok és a véres tetrád )

 

 

 

 

 

2015. szeptember 28

 

 

A jelenlegi eklipsz szintén a Kos jegyében következik be, így az önmegvalósítás, egyéni érvényesülés kérdései kerülnek előtérbe. Ezeket azonban egyensúlyba kell hoznunk mások érdekeivel és/vagy környezetünk elvárásaival is, ami nem könnyű feladat. Az első vérhold folyamán elkezdődött folyamatok is beérhetnek (Az eredményeket valószínűleg nem láthatjuk át azonnal, hiszen az eklipsz 2016 márciusáig érezteti a hatását)

 

 

 

 

A legelejétől a legvégéig számítva az eklipsz 5 órán és 11 percen keresztül tart , amiből a teljesség fázisa kb 1h 12 perces időintervallumot ölel fel. A hagyományos asztrológia számításai szerint ily módon a holdfogyatkozás legerősebben a következő öt hétben érezteti hatását, de bizonyos mértékben jövő márciusig befolyással lehet a nagyvilág és személyes sorsunk eseményeire. Azonban már közvetlenül az eklipszet megelőző vagy követő napokban is bekövetkezhetnek nagy hatású változások. Más történéseknek csupán szimbolikus jelentősége van, de ezekre is érdemes odafigyelni, hiszen fontos üzenetet hordozhatnak. Az eklipszek időszakában élénk, szokatlan álmaink lehetnek, amelyeket szintén jó ötlet lejegyezni, hiszen több éves folyamatokat is jelezhetnek, lényeges információkat hordozhatnak párkapcsolatunkról, társulásainkról és/ vagy személyes fejlődési utunkról.

 

 

 

 

Együtt vagy külön?

 

 

 

 

vérhold, magányAz eklipsz a Kos – Mérleg jegyek 4 fokán jön létre, tehát azokra van a legnagyobb hatással, akiknek a Kos, a Mérleg, Rák vagy a Bak elején áll a Napjuk (vagyis március, szeptember, június, december 22 – április, október, július, január 1 között születtek), más személyi bolygójuk, Ascendensük (utóbbi pozíciók megállapításában asztrológus segíthet) . A Hold a Kosban áll, ebben az öntörvényű, vakmerő, kalandvágyó jegyben. A teliholdak köztudottan felkorbácsolják az érzelmeket, az eklipszek pedig szintén hajlamossá tehetnek arra, hogy kibillenjünk lelki egyensúlyunkból. A parázs viták, tapintatlanság, a forrófejű döntések sok problémát okozhatnak . (A balesetek, erőszakos bűncselekmények, terrorakciók, az időjárás szélsőségei, természeti katasztrófák, pl. földrengések, vulkánkitörések szintén gyakoriak lehetnek)

 

 

 

A Nap viszont a békeszerető Mérlegben áll. A kompromisszum kész, diplomatikus jegy minden tőle telhetőt megtesz a számára fontos kapcsolatokért, akkor is, ha ezek már régóta nem szolgálják a fejlődését. Az eklipsz hatására nem csoda, ha társulásaink borotvaélen kezdenek el táncolni. Nehéz egyensúlyba hozni azt az igényt is, hogy önmagunk legyünk, saját utunkat járjuk azzal a vággyal, hogy összetartozzunk valakivel, egy közösség része lehessünk. A teherbíró alapokon álló társulások természetesen kibírják ezt a próbát is, mások viszont megszakadhatnak, vagy láthatóvá válnak azok az árnyoldalaik, amelyekről eddig nem akartunk tudomást venni.

 

 

 

three-werewolf-moonEgy eklipsz, amikor a Nap vagy a Hold, tehát a fővilágítók egyike takarásba, árnyékba kerül, a pszichológiai értelemben vett árnyék  (ld.a bejegyzés végén is) témáit is előhozhatja. Az asztrológiában a Nap, a szellem, a logosz, a nappali tudat princípiuma, míg a Hold a tudattalan, a zabolátlan érzelmek, az ösztönös reakciók tartománya. Egy Kosban létrejövő holdfogyatkozás esetén tehát könnyen juthatunk arra a felismerésre, hogy annak érdekében, hogy megfeleljünk partnerünknek, a külvilág elvárásainak, háttérbe szorítottuk legelemibb igényeinket, ösztönös reakcióinkat. Helyzete válogatja, hogy kisebb kompromisszumok sorozatáról volt-e szó csupán, vagy oly mértékben mentünk el életünk mellett, hogy most már azt se tudjuk, kik vagyunk valójában. Hogy megérte -e a kompromisszum, vagy csak egy mérgező kapcsolatba, munkahelybe öltük energiánkat, olyan közösségnek próbáltunk megfelelni, aki ha megfeszültünk sem ismerte el értékeinket – szintén egyénenként változhat. Az ilyenfajta felismeréseket kísérő, elemi erejű düh, a fékezhetetlen szabadságvágy, az elszántság, hogy kitörjünk tarthatatlan helyzeteinkből azonban közös élmény lehet.

 

 

 
Ne menjünk fejjel a falnak !

 

 

 

Mivel a Holdat a forrófejű Mars uralja, rögtön és nagyon konkrétan szeretnénk kezdeni valamit az irritáló helyzetekkel. A változásokra azonban több okból is csak később, és csak apró lépésekben (Mars a Szűzben) lehet sort keríteni. A korábbi bejegyzések már részletesen bemutatták a jelenleg, így a holdfogyatkozás- képletben is érvényesülő fékező hatásokat. A Mars – Szaturnusz kvadrátot, amely borítékolja, hogy csak többszöri nekifutásra sikerül elintézni ügyeinket, azt, hogy a kapkodás, a dolgok erőltetése, a türelmetlenkedés csak még több akadályt szül. A béketeremtés (Mérleg Nap együtt áll a retrográd Merkúrral) során váratlanul (Uránusz szembenállás) felmerülő ádáz konfliktusokat, hatalmi harcokat, sehova sem vezető vitákat (Plútó kvadrát). Bővebben: Szeptemberi előrejelzés, Őszi napéjegyenlőség, Felbolydul az alvilág?, Kozmikus rendrakás-apró lépésekben

 

 

Durga, 2011 ösz

Durga, 2011 ösz

Bármennyire jogosak is tehát ezek az indulatok, ahelyett, hogy környezetünkre szabadítanánk őket , jobb végiggondolni, hogyan szerezhetnénk érvényt igényeinknek. ( A Kos Hold és a düh, a marsikus és a plútói agresszió egészséges mederbe terelésének témáit részletesen tárgyalja Durga istennő archetípusával foglalkozó cikkem) Ebben most az érzelmi hullámzást stabilizáló Hold – Szaturnusz trigon is segítségünkre lehet. A Vénusz és az Uránusz harmonikus kapcsolata azt sejteti, lehet valami abban a szólásban, miszerint könnyebb egy kanál mézzel legyet fogni, mint egy vödör ecettel. A már most érzékelhető, de csak október közepén bepontosuló Jupiter – Plútó trigon szintén azt jelzi, hogy a kitartás, a gyakorlatiasság, jó stratégiák hosszabb távon busásan megtérülnek.

 

 

 

 

Derült égből villámcsapás?

 
óriási villám, vörös fények  Persze, eklipszek idején (különösen ha ezek a hatások más bolygókéval is kombinálódnak), számos olyan esemény is bekövetkezhet, amelyekre a legkevésbé sem vagyunk hatással. Egy szakítás, egy elbocsátás, baleset derült égből villámcsapásként is érkezhet akkor is, ha korábban már ezernyi apró – vagy nem is olyan apró – jel figyelmeztetett rá. Ebben az esetben a fentebbi bolygóhatások azt jelzik, hogy eltarthat egy ideig, míg rátalálunk a megoldásra. Bármennyire nehéz is ilyen időszakokban (e sorok írójának is), sokkal többet érünk, ha önostorozás vagy a másikra mutogatás nélkül (na jó, kisebb- nagyobb mértékben úgyis megtesszük) magunkba mélyedünk és eltöprengünk azon, hogyan járult hozzá saját magatartásunk az áldatlan állapotok kialakulásához. Mi módon enyhíthetjük vagy pótolhatjuk a veszteségeket? A pillanatnyi diszkomfortot oldó tüneti kezeléseket követően itt a hosszabb távú stratégiák is nélkülözhetetlenek.

 

 

 

 

Valamit valamiért…

 
virág az őszbenUtalhatnak ezek a bolygóhatások arra is, hogy csak valamilyen komoly áldozat, valami fontosról való lemondás révén érhetjük el célunkat (Pl. ahhoz, hogy önmagunkká váljunk vagy idővel találjunk egy jobb kapcsolatot, ki kell jönni a meglévő, rosszul működőből. A magány azonban félelmetes is lehet, különösen ha a romboló viszony  (ld. Veszedelmes viszonyok, Karmikusan terhelt viszonyok, Az örök háromszög, A Neptunusz szövevényes ösvényein , Megszállott szerelem )  annyira megcsapolta önbecsülésünket, hogy már fel sem tételezzük, hogy valaki másnak, remélhetőleg a korábbinál sokkal inkább hozzánk illő partnernek is kellünk.

 
Azonnal otthagynánk munkahelyünket, mert mérgezőnek találjuk a légkört, elviselhetetlennek a taposómalmot, meg azt is, hogy a főnök állandóan osztja az észt. De jó kérdés, milyen tartalékokból húzzuk ki, míg jobbat találunk? Vagy, elég talpraesettek vagyunk ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági viszonyok között is felépítsünk egy működő vállalkozást?

 

 

 

Ha azt tapasztaljuk, hogy többet teszünk baráti, szakmai, üzleti kapcsolatainkba, mint amennyit visszakapunk, ha nem ismerik el teljesítményünket, még egy- két lájknyi pozitív megerősítést sem kapunk, valószínű, hogy nem a megfelelő csapatban játszunk. De képesek vagyunk útnak indulni, hosszabb- rövidebb időre vállalni a magányos farkas szerepét, míg rátalálunk saját falkánkra, netán magunk válunk falkavezérré?

 

 

 

Ami késik, nem múlik

 

 

homokóraMáskor maguk az események csak később következnek be, vagy a most elkezdődött folyamatok más alkalmakkor eszkalálódnak. Egy párkapcsolatban vagy valamilyen más társulásban pl. a jelenlegi holdfogyatkozás témái azoknak a dátumoknak a környékén is feszültségeket generálhatnak, amikor más bolygók kerülnek az eklipsz fokaira. Leghamarabb, október 2-án pl.a most tolató Merkúr kerül szembenállásba a Kos 4. fokával, aztán október 16 körül, ímmár direktben újra visszatér ide. Ezekben a napokban a kommunikáció zavarossá válhat és a vita, félreértés valószínű. November 14-én, amikor a Vénusz ér ide, ismét felizzanak kapcsolati feszültségek. Súrlódások témáját képezhetik a közös pénzügyek, illetve az is, hogy ki mennyit tett bele a kapcsolatba és mit kap vissza. November 21-én, amikor a Mars is ideér, még komolyabb konfliktusok várhatók. (Ezek aztán, a hónap végén – december első felében, amikor a harcias Mars a Plútóval és az Uránusszal is nézeteltérésbe keveredik, tovább mérgesedhetnek. Ez személyes szinten és szűkebb- tágabb környezetünkben is felizzítja a légkört.)

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek

 

 

 

 

Sorsfordulók hírnökei (általános tudnivalók a nap-és holdfogyatkozásokról)

Vérhold – harmadszor

Szeptemberi előrejelzések

Őszi napéjegyenlőség

Mars a Szűzben: kozmikus rendrakás apró lépésekben

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

A Plútó archetípusa

A Plútó direktbe fordult: felbolydul az alvilág?

 

 

 

 

 

(Árnyék: A személyiség alsóbbrendű része. Minden olyan személyes és kollektív pszichikus diszpozíció összegzése, amelyet nem élünk meg, mivel összeegyeztethetetlenek a tudatosan választott életformával, és amelyek - ellenkező tendenciával - viszonylag autonóm árnyékszemélyiséggé szerveződnek egybe a tudattalanban. Az árnyék kompenzálóan viselkedik a tudat irányában, hatása ezért egyaránt lehet negatív vagy pozitív.(...)

Mint a személyes tudattalan része, az árnyék az énhez tartozik, de mint az "ellenlábas"archetípusa, a kollektív tudattalannak a része. Az árnyék tudatosításával kezdődik az analízis munkája. Ha figyelmen kívül hagyják vagy elnyomják az árnyékot, vagy akár identifikálják az énnel, az egyaránt veszélyes disszociációkhoz vezethet. Mivel az árnyék igen közel áll az ösztönvilághoz, okvetlenül folymaatosan figyelembe kell venni.

- Az árnyék-alak megszemélyesít mindent, amit a szubjektum nem ismer el, és ami mégisújra meg újra, közvetlenül vagy közvetve - feltolakszik benne, így például az alacsonyabb rendű jellemvonások és más összefrhetetlen tendenciák.

- Az árnyék az a leplezett, elfojtott, többnyire kisebbrendű és vétkes személyiség. amelynek végső hullámverése egészen az állati ősök birodalmáig myúlik vissza és ilyen módon átfogja a tudattalan teljes történelmi aspektusát...

-Ha eddig úgy vélekedtek, hogy az emberi áryékszemélyiség minden baj forrása, közelebbivizsgálódások során most már fölfedezhető, hogy a tudattalan ember, vagyis tulajdonképpen az árnyék nemcsak morálisan elvetendő tendenciákból áll, hanem meglehetősen sok jó tulajdonság is kimutatható róla, többek között például normális ösztönök, célszerű reakciók, valósághű észlelések, alkotó impulzusok."
C. G. Jung: Emlékek, álmok, gondolatok

Vérhold, harmadszor

Teljes holdfogyatkozás a Mérlegben: 2015. április 4

Az évszázad legrövidebb teljes holdfogyatkozására április 4-én, szombaton került sor. Az eklipszet csak Csendes-óceán, Új-Zéland és Ausztrália keleti felének lakói figyelhették meg, Afrikában és a Közel-Keleten, Európában nem volt látható – így Magyarországon sem. Ettől függetlenül az asztrológiai hatása számunkra is érzékelhető lesz.

holdfogy 2015 ápr 4( Teljes holdfogyatkozás: 2015.április 4, Budapest, 14:00)

Bár a teljes elsötétülés fázisa nagyon rövid ideig, mindössze 4 perc 43 másodpercig tartott, így asztrológiai értelemben sem gyakorol hosszú távú befolyást, mégis jelentős égi eseményről van szó. (A nap-és holdfogyatkozások – gyűjtőnevükön eklipszek – általános hatásait a Sorsfordulók hírnökei című korábbi bejegyzés tárgyalta) A „villámholdfogyatkozás” ugyanis harmadik tagja egy 2014 április – 2015 szeptember közötti teljes holdfogyatkozás- sorozatnak, az ún. vérholdak tetrádjának. Ezek a Kos – Mérleg tengely mentén létrejövő eklipszek (2014. április 15, 2014. október 8, 2015.április 4 és 2015. szeptember 28) hosszú távú hatással vannak úgy magánéletünkre, mint a politikai életre, gazdaságra, környezeti viszonyokra.
Az alábbi cikkek az eklipsz különböző területekre gyakorolt befolyását mutatják be:

Vérhold, harmadszor: dióhéjban a 2015.április 4.-i teljes holdfogyatkozásról

blood moon

Az évszázad legrövidebb teljes holdfogyatkozására április 4-én, szombaton kerül sor. Az eklipszet csak Csendes-óceán, Új-Zéland és Ausztrália keleti felének lakói figyelhetik meg, Afrikában és a Közel-Keleten, Európában nem lesz látható – így Magyarországon sem. Ettől függetlenül az asztrológiai hatása számunkra is érzékelhető lesz.

Mint a korábbi, a március20-i napfogyatkozásról szóló cikkben már szó volt róla, a nap-és holdfogyatkozások (eklipszek) különös jelentőséggel bírnak az asztrológiában. Ezek az újholdak és teleholdak az átlagosaknál tízszer erőteljesebben fejtik ki hatásukat. Más bolygóhatásokkal (jelen esetben a nagy erejű Plútó – Uránusz kvadráttal) kombinálódva fontos változásokat jelezhetnek egyének és közösségek életében.

Míg napfogyatkozások újholdaknál a holdfogyatkozások teliholdnál jönnek létre. Az újhold a folyamatok kezdetéről, a telihold azok kiteljesedéséről ad felvilágosítást. A jelenlegi teljes holdfogyatkozás eseményei szoros kapcsolatban vannak tehát a márciusi napfogyatkozás által jelzett folyamatokkal. Mivel eklipszekről van szó, ezeket a változásokat valamilyen feszültség, drámai jelleg, a szokásosnál nagyobb intenzitás hatja át.

Budapesti idő szerint az eklipsz délelőtt 11 és délután 5 között megy végbe. A teljes elsötétülés fázisa 14:00- kor kezdődik és 4 perc 43 másodperc ig tart: ebben az értelemben tehát „villám -holdfogyatkozásról” van szó. Az égi eseményt az teszi különlegessé, hogy harmadik tagja egy 2014 április – 2015 szeptember közötti teljes holdfogyatkozás- sorozatnak, az ún. vérholdak tetrádjának. ( A hátborzongató elnevezés onnan származik, hogy teljes holdfogyatkozáskor a Föld takarásába került égitest a narancssárga és a vörös árnyalataiban izzik. A holdkorong “véres” elszíneződését a bolygónk légkörében található porszemcsék, és különféle más szennyeződések idézik elő.) Az egymást követő teljes holdfogyatkozások nagyon ritkák – az elmúlt 500 év folyamán csak háromszor került sor ilyen ismétlődésre.

A teljes holdfogyatkozások sorozatának már a régi idők asztrológusai is nagy jelentőséget tulajdonítottak: például különféle történelmi fordulópontokat kötöttek hozzájuk. Ezeket a legkevésbé sem lehetett a békés átmenet időszakainak tekinteni: legtöbbször drámai eseményekkel: háborúkkal, tömeges üldöztetéssel, természeti katasztrófákkal társultak. A tavaly április 15-i vérholddal kezdődött sorozatot a modern asztrológus egy része is apokaliptikus eseményekkel hozta összefüggésbe.

Bár világvégéről túlzás beszélni, az elmúlt egy év történéseit felidézve meglehetős biztonsággal elmondható, hogy ezek a Kos – Mérleg tengely mentén létrejövő formációk (2014. április 15, 2014. október 8, 2015.április 4 és 2015. szeptember 28) személyes -és kollektív szinteken is irányváltásokat, a fontossági sorrend, a hatalmi viszonyok, partnerségek átalakulását jelezhetik.

Holdfogyatkozás a Mérlegben:

Broken_heart_Scientific_Illustration

Társas kapcsolataink próbája : „ez az eklipsz annak a próbája lehet, elég erősek, elég életképesek-e- társulásaink. Ennek megfelelően egyaránt jelezheti, hogy egy átmeneti válság hatására bizonyos fontos kapcsolataink megerősödnek vagy véget érnek” (Leslie Hale)

Váratlan fordulatok, gyökeres átalakulások, átrendeződő vagy megszakadó kapcsolatok

A holdfogyatkozások nagy hatással vannak társas viszonyainkra. Különösen igaz ez, ha az eklipsz individualista Kos és a kapcsolatorientált Mérleg jegyében megy végbe.

Az április 4.-i teljes holdfogyatkozás idején a Hold a Mérleg jegyének 14. fokán áll. Az asztrológiai hagyomány szerint a Mérleghez rendelhető a hetes ház, vagyis a házasságot, mindenfajta társulást és partneri viszonyt, a bíróságokat, törvénykezést és a nyílt ellenségeket uraló életterület. A Mérleg uralkodó bolygója a Vénusz pedig többek között a szerelem, a vonzerő, a társas kapcsolatok jelölője.

Néhányunk esetén ez az eklipsz annak a próbája lehet, elég erősek, elég életképesek-e- társulásaink. Ennek megfelelően egyaránt jelezheti, hogy egy átmeneti válság hatására bizonyos fontos kapcsolataink megerősödnek vagy véget érnek – fejtegeti Leslie Hale Nashville-i (Egyesült Államok) asztrológus, azt járva körül, hogyan alakíthatja át ez az esemény különféle típusú társulásainkat A Mérleget leginkább az egyensúllyal és a harmóniával társítja az asztrológiai hagyomány, de jelen esetben éppenséggel az egyensúly felborulásáról van szó. Ez káoszt, felbolydulást is szülhet, amelyet azonban mélyreható átalakulások követhetnek. Ezek a korábbitól teljesen eltérő irányba is terelhetnek bennünket. A jelenlegi holdfogyatkozásnak talán az a legfontosabb tanítása, hogy mindannak, ami ebben az időszakban széthullik, szét is kell hullania. Az eklipszhez kötődő események egy – két héttel az asztrológiai esemény előtt vagy után következhetnek be

Egy holdfogyatkozás a változás, a lezárások és a kezdetek ideje. Sokszor fordul elő, hogy az eredmények látszólag semmiféle kapcsolatban nem állnak az őket megelőző cselekedetekkel vagy az eredeti szándékkal, de rávilágítanak az igazságra, és esetenként sok más részletre is fény derül. Ezek a változások akár drasztikusak is lehetnek. És különféle típusú lezárásokkal is kapcsolatban állhatnak, de személyes szinten ragadva meg lényegüket, utalhatnak valami jelentős dologra is, ami megváltoztatja életünket vagy pedig fontos többlet információhoz jutunk általa.

Ebben az eklipsz – képletben a Hold szemben áll az Uránusszal és 90 fokos fényszöget képez a Plútóval. Ezek a nehéz fényszögek beizzítják az Uránusz – Plútó kvadrát energiáit. A hatások világviszonylatban és személyes szinten is érzékelhetők lesznek.

A Hold- Uránusz szembenállás egy sor váratlan eseményt jelezhet. A Hold- Uránusz tranzitok a szabadsággal,hirtelen, derült égből villámcsapásként bekövetkező változásokkal állnak kapcsolatban. Olyan törésekkel, amelyeknek látszólag nincs előzményük. Jóllehet úgy tűnik, mintha ez a váratlan és kontrollálatlan energiakitörés a semmiből jönne, az esetek legnagyobb részében régóta gyülemlik a feszültség. Az Uránusz tranzitjai a szabadságról szólnak: ebben az időszakban tehát hiába is próbálunk olyasmiben megkapaszkodni, ami nem elég stabil. Sokkal hasznosabb, ha próbára tesszük: van -e jogosultsága az adott szituációnak életünkben. Nem akaszkodhatsz rá valakire, aki szabad akar lenni, viszont megváltoztathatod gondolkodásmódodat, amitől életed is megváltozik.

A Hold- Plútó kvadrát hatalmi harcokkal, mélyen gyökeredző, szexualitással, kontrollal vagy más személyes poggyásszal kapcsolatos témákra utal, A féltékenység, a bosszú, a harag és más intenzív érzelmi állapotok is szerepet kaphatnak, és a Plútó jelezhet időnként a szó szoros értelemben vett halált is vagy egy helyzet végét. A halált, a regenerációt, a szexualitást, a kontrollt, a manipulációt, a bűntudatot, esetenként pedig az erőszakot és a megszállottságot uraló Plútó témái nem valami derűsek és könnyedek. Az eddig rejtett dolgok is felszínre kerülhetnek, és konfrontálódnunk kell velük.

Néhány kapcsolat le is zárulhat, de a Plútó kvadrátnak van időnként egy átalakító hatása is, ami lehetővé teszi, hogy megbirkózzunk ezekkel az ügyekkel. Néhányuknak aha élményünk támad, és erős késztetést érezhetünk, hogy valami jobbá és erősebbé alakítsuk át a jelenlegi szituációt. Vagy egyszerűen csak hirtelen felismerünk valamit, és ez egyszer és mindenkorra megváltoztatja az adott helyzetről alkotott véleményünket.

Az egészséges kapcsolatokban természetesen csak kisebb fajta feszültségek jelentkeznek ebben az időszakban, különösen ha az eklipsz a képletnek egyetlen pontjával sem képez túl szoros vagy feszült kapcsolatot. A nem eléggé elkötelezett, zavaros, ingatag vagy folyamatos feszültségektől terhelt kapcsolatok azonban ilyenkor rendszerint lezárulnak

Az eklipsz az elkövetkező napokban is erőteljesen érezteti majd a hatását. Április 5-én, a Kos Bak 16 fokán a Nap kvadrátot képez a Plútóval, újra szabad folyást engedve az Uránusz – Plútó kvadrát energiái tombolásának. A Nap- Plútó tranzitok kényszeressé, megszállottá tehetnek, hatalmi harcokba bonyolíthatnak, kontrollal, szexualitással, üzleti társulásokkal, befektetésekkel kapcsolatos problémákat jelezhetnek, élet- halál kérdéseket vethetnek fel. Amennyire csak tőlünk telik akadályozzuk meg, hogy ezek a negatív tudatállapotok beszippantsanak, s bármennyire nehezünkre esik is, próbáljunk meg minél konstruktívabb módon továbblépni az új információk birtokában.

Április 6-án, amikor a Nap eléri az Uránuszt, mi is, környezetünk is hajlamossá válhat a hirtelen, váratlan cselekvésre. Meglepő hírekben és élményekben is részünk lehet, vagy mások furcsa viselkedésének lehetünk tanúi. A környezetünkben levőket szeszélyeseknek, kiszámíthatatlanoknak, lelkileg labilisnek találhatjuk, körülményeink pedig mélyen elbizonytalanítanak. Jó kérdés,hogy ez csakugyan így van-e vagy csak nekünk tűnik úgy. A dolgok borotvaélen táncolnak, folyamatos irritációk érnek – vigyáznunk kell tehát, nehogy a kád vízzel együtt a gyereket is kiöntsük.

Április 7-én, amikor Plútó kvadrátba kerül a Merkúrral, könnyen bocsátkozhatunk vitákba és rögeszmésen ragaszkodunk igazunkhoz. Olyan új információk birtokába juthatunk, amely korábban rejtve volt előttünk. Ez a tranzit nem kedvez túlságosan az utazásoknak.

Április 8-án, a Merkúr – Uránusz együttállás nagyfokú szellemi mozgékonyságot kölcsönöz. A helyzetek egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak, szokatlan kommunikációs helyzetekbe bonyolódunk, váratlan és meglepő döntéseket hozunk, vagy pedig mások hoznak ilyeneket velünk kapcsolatban.

Ugyancsak április 8-án kerül sor egy másik lényeges asztrológiai eseményre: a Jupiter stacionáriusból direktbe fordul. Az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter uralja a pénzügyeket és mindenfajta kiterjedést, növekedést. Kedvező Jupiter – hatás esetén a pozitív hatások erősödnek, ha azonban rosszul áll képletünkben, a negatívumok fokozódnak.

A kapcsolatok bármely típusáról legyen is szó, bölcsebb egy- két héttel elhalasztani a fontos témák tisztázását. A most feszegetett húrok ugyanis könnyen elpattanhatnak, ami egy kapcsolat végét is jelentheti, vagy pedig nekünk lesz az az érzésünk, hogy kitették a szűrünket. Azonban, ha ilyen jellegű tapasztalatokra teszünk szert, nagyon valószínű, hogy az Uránusz – Plútó kvadrát képletünk fontos pontjait érinti, ami azt jelenti, hogy itt az ideje változtatni. A változás könnyebb azoknak, akik képesek zokszó nélkül átengedni neki magukat és bíznak egy kedvezőbb jövőben. Ha egy ajtó bezárul, rövidesen kinyílik egy másik. És következő ajtó, amelyen átsétálunk, talán épp a számunkra legmegfelelőbb ösvényre nyílik.

Azoknak, akik nagy változásokat akarnak eszközölni életükben, ebben az időszakban hozzájuk kezdhetnek. Az eklipszhez és az Uránusz – Plútó kvadráthoz ugyanis nem csak negatív események kapcsolódnak. Sok, már régóta esedékes és pozitív változást láttam ilyenkor: házasságokban, munkahelyváltást és más típusú átmeneteket is. Tehát, ha változtatást fontolgatsz, ragadd meg szarvánál a bikát: ez az energia kedvez a változásoknak, a változásokból pedig akkor hozhatjuk ki a legtöbbet, ha mi is tevékeny részt vállalunk bennük.

Apokalipszis…most?

Apokalipszis…most?

Teljes holdfogyatkozás: 2014 április 15

 

A 2014 április 15– i teljes holdfogyatkozás az első egy nagyon ritka eklipsz sorozatból. Az elkövetkező másfél év alatt egymás után négy teljes holdfogyatkozásra, négy “vérhold” tetrádjára kerül sor. Az elmúlt 500 évben csak háromszor észleltek ilyen égi jelenséget. Sokan úgy vélik, hogy az asztrológiai szempontból is fontos események az Apokalipszis kezdetét jelzik.„A Nap elsötétül és a Hold vérbe borul, mielőtt az Úr hatalmas és borzalmas napja eljő” (Jakab Király bibliája)

Teljes cikk

http://hu.netlog.com/napiasztro/blog/blogid=570332#blog

 

%d blogger ezt szereti: