asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'változó T kvadrát'

Tag Archives: változó T kvadrát

Telihold a Nyilasban: ösztönző felfordulás

A június 9-i telihold bp. idő szerint 15:09-kor született meg a Nyilas18°53′-en. Az eddigi viszonylagos egyensúly felborul, a valósággal köszönő viszonyban sem lévő hiedelmek, meggyőződések, a hozzájuk való merev ragaszkodás tévutakra terelhet. A szétforgácsolt energia, hullámzó hangulatok, a prioritások összezavarása a tavaly nyár hibáinak megismétlését eredményezheti. Jó esetben azonban mindez csupán emlékeztető, amely elég ösztönzőerőt ad ahhoz, hogy a múlt tapasztalataiból okulva kitartsunk az új, biztatóbb lehetőségekkel kecsegtető irányok mellett. Ilyenkor a törékeny egyensúly még komolyabb ösztönzőerőt ad projektjeink valóra váltásához. Tudatossággal, érdemi erőfeszítéssel, kézzelfogható eredményeket produkálva javunkra fordíthatók a május 25-i újhold környéken elindult, két esélyes folyamatok is.

 

 

Ettől függetlenül a kiindulópont meglehetősen problémás: a Hold együtt áll az Ophiuchus csillagképben található Sabik állócsillaggal ( Nyilas 18°12′) Robson szerint ez a Szaturnusz- Vénusz természetű égitest pocsékolást, elvesztegetett energiát , etikátlanságot jelez, valamint sikert gonosz dolgokban. Része egyszersmind egy változó T kvadrátnak is – melynek a Nap és a Neptun a másik két alkotóeleme. Egy ehhez hasonló, de lassú bolygók (Halak Neptun, Nyilas Szaturnusz, Szűz Jupiter) között létrejött formáció hatott 2016 tavaszán- kora nyarán is, amely rengeteg bizonytalanságot, zűrzavart, rossz döntést eredményezett személyes és kollektív szinten is. A nem megfelelő célokra és alanyokra fordított energia, a különböző szenvedélybetegségek tetemes veszteségeket követeltek, a károk korrigálása pedig sok időt és erőfeszítést igényelt.

A változó T- kvadrát– amely 2016 május végén-  2016 június folyamán az Ikrekben haladó bolygók miatt nagy keresztté alakult – egyénekre, a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatásával számos tavalyi blogbejegyzés foglalkozott (Hol az igazság? – 2016 nyár, változó T kvadrát, Átmeneti állapotban – 2016, változó T kvadrát , Amikor minden darabokra hullik Szaturnusz – Neptun kvadrát ) Szerencsére jelen esetben a formáció gyorsan felbomlik, így lényegesen rövidebb ideig érvényesül hatása. Megfelelő éberség híján azonban ez éppen elég ahhoz, hogy az akkori hibákba visszaesve elfecséreljük a jó lehetőségeket is. A többi stabilizáló hatás mellett (még mindig érződő Nap- Jupiter trigon, Hold- Jupiter szextil, Szaturnusz – Uránusz trigon, Vénusz – Mars szextil) akár hajlamosak is lehetünk elbagatellizálni, pedig az általa jelképezett légvárak, pótcselekvések, a nem megfelelő célra fordított energia komoly rombolást vihet végbe.

Kedvező esetben azonban egy egyidejűleg érvényesülő Hold – Szaturnusz együttállás hatására képesek vagyunk felidézni az elmúlt év tanulságait. A borongós hangulatnak azonban nem kell emiatt depresszióig fajulnia, hiszen most az új, egészségesebb irányok is világosabban látszanak mint tavaly és a megvalósítás eszközei is adottak. A körvetkező, június 23-i újholdig komoly próbatételnek kell alávetni benyomásainkat, gondolatainkat, elképzeléseinket, hiedelmeinket, elméleteinket: összhangban vannak-e a realitásokkal vagy sem. Tévedéseinket korrigálva jelentős előrelépésekre is lehetőség van. ( A feladat azonban nem könnyű, hiszen a Nyilas igazságkeresésének egyik legnagyobb csapdája az, hogy sosem lehetünk biztosak abban, hogy a legmagasabb rendű felismerések birtokába jutottunk-e, vagy hiedelmeink olyanok, mint maga a Jupiter bolygó: hatalmas gázgömbök, amelyek rendkívül látványosak, de a tényleges tartalom aránytalanul kevés bennük. A valóságtesztnek tehát mérhető, a gyakorlatban, a hétköznapokban is érzékelhető szempontok szerint kell lezajlania és a változtatások sem elméleti jellegűek.).

 

telihold a Nyilasban (Bp.15:09)

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a 2015 elején, a Neptun – Szaturnusz kvadráttal elkezdődött folyamatok eredményeként a nagy eszményképek összedőltek, amit eddig, általánosságban véve igaznak, helyesnek tartottunk, arról kiderülhet, hogy csak bizonyos körülmények között vagy egyáltalán nincs összhangban a valósággal. Mindez nagyfokú zavarodottsággal is eltölthet, de jó esetben azt is eredményezheti, hogy egyéni igazságaink keresésére induljunk, ezeknek szellemében pedig aztán új világképet, erkölcsi kódexet alakítsunk ki. Jó ötlet kideríteni azt is: a legjobb helyünkön vagyunk-e most, vagy ha valóban fejlődni, gyarapodni akarunk, az eddigieknél jobban kiaknázni potenciáljainkat, útra kell kelnünk. A helyváltoztatás lehet szimbolikus és igen konkrét is. Az irányváltások, új utak, megoldások, a továbbtanulás szükségességét (vagy inkább kényszerét?) jelzi a Nap és a Plútó közötti kvinkunx is. A feladatok mindenkinél mást jelentenek, általános receptek nem adhatók, hiszen a személyi horoszkópban a felsorolt hatások egyénenként különböző módon érvényesülnek. Ezt a képlet adottságai mellett a tudatossági szint is befolyásolja.

Ezen a napon hagyja abba tolatását és vált direkt stacionáriusba a Mérleg 13°12‘ -án a Jupiter is. A Nyilas jegy uralkodójaként a bolygónak kiemelt szerepe van jelen esetben, arról pedig már volt szó, hogy a stacionárius állapotban levő planéták hatásai erőteljesebben érvényesülnek. Általában véve egy bolygó direktbe fordulása sokkal kedvezőbb, mint a retrográd szakasz; a Jupiter esetében pedig arra lehet számítani, hogy akik  elmúlt hónapokban az ellenszél dacára is kitartóan dolgoztak sorsuk jobbra fordításán, most azt tapasztalják, hogy a „véletlen” is a kezükre játszik. Különösen elakadt jogi ügyekben, nagyobb projektek, utazások, tanulmányok esetén lehet előre lépni.

Azonban, mint már annyiszor felhívtam a figyelmet, az asztrológiai „receptek” nem alkalmazhatók automatikusan. A Nagy Jótevő nem csupán kellemes meglepetéseket tartogathat. Nagyfokú óvatosságra int, hogy direkt stacionáriusba váltásakor történetesen az Algorabbal (Mérleg 13°41), ezzel a meglehetősen rossz hírű állócsillaggal is együtt áll. (Robson szerint “Az Algorab destruktívvá, rosszindulatúvá, ördögien gonosszá, ellenszenvessé és hazudozóvá tesz, és a hulladékeltávolítással is összefüggésbe hozható”. Modern asztrológusok szerint gyakran áll kapcsolatban terrortámadásokkal is. Részletesebben a 2014-es kardinális nagy kereszt hatásait taglaló egyik cikkben volt szó róla). Jelentősen árnyalja a képet az is, hogy az év első három hónapjában oly sok drámai fordulatot jelző kardinális T-kvadrát hatása még mindig érezhető, a nyár folyamán az immár előre haladó Jupiter egy hasonló másik formáció részévé is válik, Plútóval képezett kvadrátja pedig augusztusban pontosul be újra.

Jó hír, hogy a teliholdat kísérő feszültségeket oldja az ugyanaznap bepontosuló Vénusz – Mars szextil  ( Bika – Rák 3°18′). A kétféle energia kombinációjának köszönhetően egyszerre lehetünk hatékonyak, határozottak, valamint empatikusak és méltányosak is, így a konfliktusoknak nem kell feltétlenül elmérgesedniük. A jó modor, hosszú távban gondolkodás, diplomáciai érzék, türelem sokat segíthet egy feszült helyzetben. A túlreagálásra, szélsőséges indulatkitörésekre, ideológiai, világnézeti vitákra hajlamosító többi bolygóállást most a gyakorlatias szempontok is ellensúlyozzák. Használunk-e saját, vagy a közös ügyeknek, ha most csatatérre vonulunk, akkor is bebizonyítjuk igazunkat, ha közben betörik a fejünk, vagy a szent cél érdekében mi törjük be a másikét? Könnyebben találunk valamilyen konstruktív elfoglaltságot (alkotótevékenység, természetjárás, kertészkedés, lazítás, rendrakás, barkácsolás, stb) addig is, amíg elmúlik a vihar. Az előző hetek és hónapok eredményeit, felismeréseit így most anyagiak és érzelmiek terén is kamatoztathatjuk.

 

 

Kapcsolódó:

 

Júniusi előrejelzés

Régebbi közlések gyűjteménye

Újhold az Ikrekben 2017 május 25: valamit valamiért…

Túláradó érzelmek, kreatív látomások, valóságtól elrugaszkodott fantáziák (Nap- Neptun kvadrát, Nap- Neptun trigon, a Mars a Rákba lép)

Álom és valóság összehangolása (Merkúr- Neptun kvadrát, de a Neptun többi, erőpróbáló fényszögére is érvényes)

Vénusz a Bikában: az elérhető boldogság

A Jupiter direktbe fordult: szerencse feltételes módban

 

Őszi rendrakás

Köztudott, hogy mielőtt helyükre kerülnek a dolgok, először alaposan össze kell kuszálódniuk….

 

osz-fa-a-barlang-elott

 

 

A Merkúr direktbe vált

Sokunk nagy megkönnyebbülésére szeptember 22-én a Szűz 14°-án a Merkúr abbahagyja augusztus vége óta tartó tolatását. Persze ez nem jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra egyenesbe jönnek ügyeink, hiszen a direktbe fordulás napjai is sok zűrzavart tartogathatnak.

Jelen esetben ezt fokozza, hogy a Hold az Ikrekben halad, a nap elején egy változó nagy kereszt formációt képezve a Szaturnusszal (Nyilas), Neptunnal (Halak), Merkúr (Szűz).  Ebből a sok felfordulást, csapdahelyzetet jelző alakzatból már a nyár elején ízelítőt kaphattunk. A jelenlegi szerencsére még ma felbomlik, de ez nem vet véget a zűrzavarnak. Estefelé ugyanis már egy Hold- Mars szembenállás borzolja a kedélyeket.

Ha valamikor, ezen a napon nagyon jó ötlet gondolkodni is mielőtt megszólalunk (ezt a gyakorlatot persze kiterjeszthetjük a hét többi napjára is, sőt, ha beválik, akár egész további életünkben is alkalmazhatjuk), kerülni az értelmetlen vitákat, energiáink szétszórását, no és a közlekedésben sem árt óvatosnak lenni.

A Merkúr és a Plútó közötti trigon , amelynek hatását a következő pár napban (nagyjából szept 27-ig ) profitálhatunk, nagy segítséget nyújthat abban, hogy összeszedettebbekké váljunk, a legnagyobb zűrzavarban is a lényeges feladatokra koncentráljunk, egy esetleges konfrontáció előtt alaposan mérlegeljük: származik-e belőle valami gyakorlati hasznunk, valóban a helyzet tisztázásához vezet -e, vagy csak még jobban összekuszáljuk a szálakat.

 

Őszi napéjegyenlőség

 

Ugyancsak 22-én lép be a Nap is a Mérleg jegyébe.(Bp.16:22) Az őszi napéjegyenlőség egy új szakasz kezdetét is jelzi: az ilyenkor felállított képletből a következő, tavaszi napéjegyenlőségig terjedő időszak tendenciái is kiolvashatók. Jelen esetben, figyelembe véve a fentebb, meg a szeptemberi előrejelzésekben írtakat, ezek nem valami biztatók.

őszi napéjegy, 2016 szep 22

Jóllehet délutánra a nagy kereszt már felbomlik, a Merkúr, a Szaturnusz és a Neptun közötti változóT kvadrát éppen elég instabilitást jelez. A nap első felének interakcióitól sérült Hold ráadásul a Mars-szembenállás felé tart, a Merkúrral pedig a képletben még mindig kvadrátot képez,ami garantálja a további konfliktusokat.

A Mars és az Uránusz közötti, már nem pontos, de még mindig érzékelhető trigon egyaránt kedvez a váratlan, spontán megoldásoknak, az egyéni, kreatív utak megtalálásának akár a legnagyobb káosz közepette is, ugyanakkor arra is hajlamossá tehet, hogy abban a hiszemben, hogy eredeti, frappáns (….és gyors) megoldást találtunk egy helyzetre, hosszú időre hazavágjuk ügyeinket.

A Plútó – Merkúr trigon hosszabb távú eredményekkel kecsegtet- bár a türelmetlen tüzes és levegős jegyek talán szívesebben vágnák le a kanyarokat. Ebbéli igyekezetükben persze nagy az esély arra is, hogy pótcselekvésekre pazarolva idejüket (és nem utolsó sorban napról-napra jobban apadó anyagi tartalékaikat, elmenjenek valódi lehetőségeik mellett). A föld-és víz jegyeket, akik leginkább profitálni tudnának ebből az energiából, viszont az a veszély fenyegeti, hogy a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság miatti nyomás, a rájuk záporozó rengeteg külső impulzus megosztja figyelmüket.

Ezek a hatások kollektív és egyéni szinten is érvényesülnek következő hónapok folyamán. Hogy személy szerint ki hogyan éli meg őket, függ a személyi horoszkóp sajátosságaitól és az illető tudatossági szintjétől. (Kézenfekvő, hogy minél magasabb az utóbbi, annál több szerepet kp a „szabad akarat” és „megváltottabb” megélési formák lehetségesek).

Ami biztosnak tűnik, hogy több a korlát, mint a lehetőség, a tiszta felismerésekért továbbra is meg kell küzdeni, megvalósításukat pedig keserves rendrakási folyamatok előzik meg. Ezekhez az eddigi struktúrák porig rombolása is hozzátartozik, és mivel a valóságérzékelés továbbra is problémákat okoz, nagyon valószínű, hogy hasznos és értékes dolgok is áldozatául esnek a tisztogatásnak. E tekintetben az ideológiai, világnézeti, vallási jellegű konfliktusok továbbra is – sőt, még csak az előttünk álló időszakban igazán -rengeteg kárt okozhatnak.

A biztonságos fedezék megtalálása, az anyagi és más értelemben vett stabilitás megteremtése, a helyes álláspont kialakítása egyéni feladat, de nem biztos, hogy mindenkinek sikerül. Azonban így is sokkal több sikerrel kecsegtet vállalni a kihívást, szembenézni eddigi eredményeinkkel és mulasztásainkkal, mint folytatni a valóságelhárítást és további kibúvókat keresni.

 

 

Kapcsolódó:

 

Holdfogyatkozás a Halakban, szeptember 16: “Atlantisz” tényleg elsüllyed?

Jupiter a Mérlegben 2016 szeptember 9 -2017 október 10

Rendszerhibák: napfogyatkozás a Szűzben

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik

Mars, Szaturnusz, Neptun: blokkolt cselekvés, zavaros helyzetek

Mi az igazság? Jupiter -Szaturnusz -Neptun változó T kvadrát, 2016.nyár

Sorsfordulók hírnökei (nap-és holdfogyatkozásokról általában)

 

Kapcsolat

Az aktuális és a még aktuálisabb

 

Változó T – kvadrát, Magyarország, Európa és a nagyvilág ….

 

 

Árvizek, terrorakciók, focihuligánok, kegyetlen bűncselekmények, összeomló egészségügy, rohadó oktatási rendszer és még sorolhatnánk. A változó T kvadrát, nagy kereszt hatására a már eddig is meglévő problémák még inkább megmutatják magukat. Valójában mindez egy már évek óta tartó folyamat része…

 

 

árvíz

 

 

 

„Félelemprogramozás?” Vagy mégis működik az asztrológia? – című bejegyzésemre reagálva a következőket írta az egyik olvasó:

 

„Kérlek nézd át az utóbbi hónap magyar bűnügyi híreit is……és az összes európai országét,és sorold fel…..a savazós gyerekorvostól a turistát meggyilkoló pasiig,a halálra éheztetett gyerekektől az agyonvert csecsmőkig,az erőszakolásokat,stb……s tegyük hozzá a mérhetetlen közönyt,a gyávaságot,félelmet,sunyiságot…..ahogy fenn,úgy lenn!”

 

Bizonyos szempontból igaza van.

Ebben az időszakban sajnos mindennaposak a kegyetlenebbnél- kegyetlenebb bűncselekmények. (Egyebek mellett ez is beletartozhat a nagy keresztek analógialáncába, különösen, ha azok mellett más diszharmonikus bolygóhatások is érvényesülnek. Ezzel részletesen foglalkozott a 2014-es kardinális nagy kereszt, és annak lényeges alkotóeleme a Plútó – Uránusz kvadrát  hatásairól írt Próbatételek életre – halálra című bejegyzésem is.)

 

 

ételosztás Budapesten....

ételosztás Budapesten….

A Nyilas jegy uralma alatt álló Magyarországon –a változó T-kvadrát, nagy kereszt hatása fokozottan érvényesül. erre már a tavaly, tavalyelőtti blog -bejegyzésekben felhívtam a figyelmet. És, sajnos mint naponta szembesülünk vele, ebben az esetben is működik az asztrológia: a katasztrofálisnál is sokkal rosszabb állapotban levő egészségügy, a lerohasztott oktatási rendszer,  a nagyarányú sikkasztások, a korrupció, a lassan, de biztosan működésképtelenné tett ország, a nap mint nap egyre jobban beszűkülő mozgástér, a félelem, a zűrzavar, az egyre nagyobb és egyre kiúttalanabb szegénység, a gyerekéhezés, a köddé vált nyugdíjak, a rokkantakkal való embertelen bánásmód, a munkanélküliség, a tehetetlenség, az olyan eszelős, mindenfajta racionalitást nélkülöző barbárság, mint a fák kivágása a Városligetből, Orczy kertből, stb .  Soroljam még? És sajnos, a jövő sem sokkal biztatóbb. Igen, lesz ez még nagyságrendekkel rosszabb is, hiszen nem arról van szó, hogy most ezek a hatások kavartak némi kellemetlenséget, aztán ha majd szétesik a formáció minden helyre jön. Nem fog helyrejönni. Már nem lesz semmi olyan, mint régen. (Persze, ez nem csak Magyarországra, hanem világviszonylatban érvényes). És nem csak azért, mert a T-kvadrát alkotóelemei, a Neptun, a Szaturnusz és a Jupiter lassú bolygók, és így több éves folyamatokkal állnak kapcsolatban, szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt.

Hanem azért is, mert már maga ez a változó T kvadrát is csupán egy folytatás, a felbomlás sokkal régebb óta tart.  Már az évekkel ezelőtti bolygóhatásokkal foglalkozó bejegyzéseim is sokat foglalkoztak a témával. Akinek van kedve, olvassa el 2009 őszén írt, Szaturnusz – Uránusz szembenállás: a zűrzavar ciklusai c. bejegyzésemet. 2008 – 2009 – ben, amikor a rend, a hagyomány, a struktúrák (Szaturnusz) és az új, a meglepetésszerű, a nonkonvencionális (Uránusz) planétája a Szűz és a Halak jegyekből néztek farkasszemet egymással, már lehetett sejteni, hogy a munkaerőpiacon, a gazdaságban, az egészségügyben  és a közéletben nagy kihívásokkal szembesülünk. Persze akkoriban még nem volt rálátásunk arra, hogyan fognak konkretizálódni az elkezdődött folyamatok, azóta sok mindenben –éppenséggel az események hatására – megváltozott a véleményem (pl. az akkoriban rokonszenvesnek talált, a későbbiekben pedig az egész világ szempontjából életveszélyesen destruktív Obama szerepéről, valamint arról, hogy amit akkoriban a szabadság szeleként üdvözöltünk, valójában a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek a leggyalázatosabb eltorzulása volt). Azonban a tendenciák, az, hogy egész addigi világunkat megváltoztató folyamatok kezdődtek, érzékelhetők voltak számomra is, más asztrológusok számára is. Aztán, 2009 – 2011 között jött a válságot elmélyítő Szaturnusz – Plútó kvadrát , az Uránusz – Plútó kvadrát pedig 2010 – 2017 között tökéletesen feje tetejére állította –és még fogja állítani a világot. Hogy most, a Szűz (Jupiter), Halak(Uránusz) , Szaturnusz (Nyilas) erőpróbáló fényszögeinél ismét fókuszba kerüljenek a Szaturnusz  – Uránusz 2008, 2009, 2010-es szembenállása idején aktuális témák. Persze, ez nem csak Magyarországra igaz.)

 

Egy szó mint száz, a fentebbiek nagyon súlyos gondok Magyarországon – és nem látok megoldást rájuk. Csekély vigasz, hogy nálam okosabb emberek sem. Csakhogy ezek lokális gondok. Fák, amelyektől nem látjuk az erdőt. (Szintén a változó T – kvadrát hozadéka). Ez most meglehet, nagyon cinikusan hangzik. Azok számára a tömegek számára ugyanis, akiket épp kilakoltatnak, nem tudják megvenni az alapvető élelmiszereket a gyerekeiknek, nem kapnak szakszerű orvosi ellátást, nem tudják megvenni gyakran még az életmentő gyógyszereket sem, egyre méltatlanabb körülmények között, egyre kevesebb pénzért, egyre inkább megfélemlítve kell dolgozniuk- ha még egyáltalán van hol –ezek A PROBLÉMÁK. És bármelyikünkkel, igen, bármelyikünkkel, bármikor megtörténhet ilyesmi, aki 2016-ban Magyarországon él. És ez sokkal valóságosabb fenyegetés – mondhatni a mindennapok horror sztorija élő, egyenes adásban –  mint az, hogy mondjuk a távoli Orlandóban egy meleg – bárban egy szélsőséges kivégzett 50 embert, akiknek a másságuk volt az egyetlen “bűnük”, vagy hogy a kicsit közelebbi, de még mindig elég messzi Essexben egy másik szélsőséges savval megnyomorított négy fiatalt, Düsseldorfban pedig sikerült megelőzni egy tömegmészárlást.

 

Európában, és en bloc Nyugaton viszont most az iszlám az egyik legnagyobb probléma. Számunkra ez MÉG nem probléma. És nem a „Ha Magyarországra jössz….” –plakátmizéria, a határon felállított, kezdetben hevenyészett –ám a további nagy összegek elsikkasztására alibit jelentő – kerítések „mentettek meg” tőle. (Bár a kerítés, még nyári, kezdetleges formájában sem volt egészen haszontalan, hiszen ha teljesen megállítani nem is tudta, legalább csökkentette a beáramlást. A jelenlegi határvédelmi – idegenrendészeti intézkedések pedig kifejezetten hatékonyak.) A veszély egyébként valós, de az is valós tény, hogy manipulációs eszközként is szolgált arra, hogy eltereljék a figyelmet a fentebb felsorolt gondokról. (Most megint lehetne sorolni a T- kvadrát és komponenseihez tartozó analógiákat, mint demagógia, manipuláció, csúsztatás – de mindezt nagyon részletesen kifejtettem már a Szaturnusz visszatér a Nyilasba c. tavaly őszi bejegyzésemben, úgyhogy most csak ismételném magam.)

 

No - go zóna Marseillesben

No – go zóna Marseillesben

Ettől függetlenül azonban az iszlám hamarosan nagy gond lesz számunkra is. Közvetett úton úgy, hogy ha a muszlim bevándorlás – hullám élhetetlenné teszi Európát, nem lesz hova futnunk az itteni pokolból. (Mert eddig azért, aki beszélt idegen nyelveket és szorult belé némi kalandvágy, annak a szabad munkavállalás és az utazás lehetősége vészkijáratot nyitott. Többek között ezért is alakulhattak ki a mostani állapotok idehaza, hiszen akikben megvolt a képesség a változtatásra, az a kisebbik ellenállást választotta, és külföldre ment, nem pedig itthon „döntötte a rendszert” –mint mondjuk 89 előtt, amikor aránytalanul kevesebbeknek és aránytalanul nehezebben adatott meg a dobbantás lehetősége.)  Ezt a témát boncolgatja, brutális őszinteséggel a Mi , Európa című cikk is. Nem csak az idézett részt érdemes elolvasni.

„Magyarországon a leggyakrabban elhangzott migránsvédő érv, hogy „nem is akarnak itt maradni”. Természetesen nem akarnak, semmi okuk rá; Magyarországon nincs lerabolható szociális háló; Magyarországról még a magyarok is százezrével menekülnek a fizetésnek csúfolt gombok, a maffiaállam rablótevékenysége és a magyar ugar mindent lebénító szellemi sötétsége elől. Ennek azonban semmi köze ahhoz, hogy a migránsok jöjjenek-e „Germoney”-ba. Ne jöjjenek, mert lehet, hogy oda, Angliába meg Hollandiába mi, magyarok akarunk menni. Nem mint migránsok – mert ez is érv volt –, hanem mint áttelepültek, akik törvényes jogaikkal élve kiköltöznek Berlinbe vagy Aberdeenbe vagy Rotterdamba, mivel a hazai aljas politikai maffia árnyékában tisztességes munkával nem képesek megteremteni a maguk megélhetését, és mindenkiből mégsem lehet politikusbűnöző – se migránssimogató, se az a fajta, aki óriásplakátokon meg népszavazáson próbál hasznot kovácsolni ebből az egész rettenetes európai tragédiából. Mindazonáltal: Magyarországnak nem csak az az érdeke, hogy Magyarországon ne nőjön az iszlám bevándorlók száma, de az is az érdeke, hogy Németországban és a többi nyugati államban se nőjön, mert ha ezek elvesznek, Magyarország is elvész.”

 

Erre utaló jelek már most is vannak. Iszlámkritikus, külföldi lapokban gyakran olvasni arról, hogy európai nagyvárosokban élők külföldre vagy országuk más részeibe költöznek, mert egyre komolyabb biztonsági kockázatot jelent számukra együtt élni a muszlimoknak azzal a rétegével, akik nem csupán nem hajlandók beilleszkedni, hanem még saját, VII.századi szabályaikat is megpróbálják rákényszeríteni a helyiekre. És ez nem propaganda. Elég sok emberrel állok kapcsolatban. És sajnos egyre többen vannak olyanok is közöttük, akik hazajönnek pl. Svédországból, Londonból, Németország egyes részeiről – vagy pedig, ha külföldön maradnak –azért ez jellemzőbb -, más környékre költöznek a no –go zónák, stb.  elől. Egy jó barátom, aki nemrég jött haza Franciaországból – ahol korábban éveket töltött, pl. azt mesélte, hogy késő este életveszélyes volt kimenni a utcára az arab negyedben, illetve csak megerősíteni tudta, hogy a muzulmán bevándorlóknak kisebb gondjuk is nagyobb annál semhogy állást keressenek maguknak. A többnejűség (bővebben Bouzianne imám családi vállalkozása), a kábítószer – kereskedelem (Európa halála) meg más, kisebb – nagyobb bűncselekmények tökéletesen biztosítják megélhetésüket.

A különböző helyekre való beutazás, munkavállalás korlátozása, az EU- szétesése, ami felé most tartunk, a lezáródó ország határok , meg az összes többi, már most is érzékelhető következmény szintén nekünk lesz rossz. És ez a folyamat máris javában zajlik.

A következő lépés, amitől még látszólag messze vagyunk –  az, ha magát Magyarországot is eléri ez a probléma. Bekövetkezhet akár 1- 3 éven belül. Ha Európában súlyosbodik a helyzet, akkor azért. Ha pedig a kormány változtat a mostani menekültpolitikáján (ami – bár nem nélkülözi a demagógiát és a manipulatív elemeket, még így is szerencsésebb volt, mint az ellenzék valóságelhárító struccpolitikája) akkor azért. És lehetnek más meglepetések is, hiszen emlékezzünk vissza a „keleti nyitásra” (Orbán, 2014: „Jönnek a szaudi üzletek”) , még 2015 végén is országos cimborák voltunk Erdogannal, és most, miközben a „migráncsokra” határozott nemet mondunk, a nagy üzlet reményében folyik a haverkedés a rendkívül veszélyes Iránnal, meg gyanús iszlamista figurákkal, pl. terrorista cselekményeket szponzoráló, de egyébként “tisztességes” szaudi üzletemberekkel, egyiptomi szélsőségesekkel, stb.  . Ne legyenek illúzióink: fordulhat még nagyot az a bizonyos köpönyeg.

 

 

Orlando, 2016 június 12

Orlando, 2016 június 12

És most, e látszólag felesleges kitérő után térjünk vissza olvasónk (meg még bizonyára sokan mások) felvetésére. Amiket felemlített, valóban nagyon súlyos bűncselekmények – de gyökeresen más motivációkból – féltékenységből, bosszúból, nyereségvágyból, öncélú szadizmusból, stb. követték el őket. Az általam emlegetett iszlamista bűncselekményeket – és a „Félelemprogramozás?” című blogbejegyzés kelte óta a 2015. június 12-i, orlandói tömegmészárlást is oda kell sorolnunk  – viszont vallásos, ideológiai motivációkból követik el. (Nem szeretném fényezni magam, mert nem vagyok tévedhetetlen, de mit is írtam egy nappal a  9/11 óta a legtöbb, 50 amerikai áldozatot követelő vérengzés előtt?  „ Ha tegyük fel, semmi egyéb nem történne már júniusban, a fentebbi események önmagukban is éppen elegendők ahhoz, hogy emlékezetessé tegyék a hónapot. Csakhogy félő – és ezt nem csupán asztrológusok mondják, hogy a folytatás még viharosabb lesz.” )

Céljuk a nem muzulmánok kiirtása/ megfélemlítése és ezáltal behódolásra  kényszerítése. Ez a hozzáállás egyébként teljes összhangban van a Korán előírásaival.  (ld.  Sária törvény nem muzulmánoknak…)  Emellett az is nagyon- nagyon aggasztó tendencia, hogy a tömeges muzulmán bevándorlással olyan szokások is meghonosodnak, mint a kislányok nemiszerv –csonkítása, az asszonyok és gyerekek bántalmazása, a becsületgyilkosságok, az antiszemitizmus, a melegekkel szembeni atrocitások, stb.  Bár az élni és élni hagyni híve vagyok, nem hiszem, hogy ez a már Közel – Keleten sem kívánatos gyakorlatrendszer és mentalitás részévé kéne váljon a nyugati hétköznapoknak is.

(E tekintetben még a focihuligánok szintén az elmúlt napokat átható, és az asztrológiai időszak jellegével összhangban levő tombolása sem hasonlítható az iszlamista terrorakciókhoz. És ezt nem azért írom, mert védeni szeretném a vandál fociszurkolókat, mert magam is elítélem őket. Mégis, nagy különbség van az általuk elkövetett garázdaságok és az iszlamista bűncselekmények között. A szurkolók ugyanis, bármennyire ellenszenvesen viselkednek is, nem robbantanak fel szórakozóhelyeket, nem lőnek agyon embereket. Ők, éppenséggel a biztonsági intézkedéseknek köszönhetően, csak egy szűk körben garázdálkodnak, és akkor is leginkább egymásra –és közvetlen környezetükre jelentenek veszélyt, míg az iszlám terror az egész világot fenyegeti.)

 

Ezért foglalkozom  – és még fogok is – kiemelten az iszlám témájával, nem pedig azért, mert „rasszista”,  „idegengyűlölő”, „intoleráns” lennék vagy pedig egy olyan rendszer szolgálatába szegődtem volna, amellyel szemben magam is mélységes ellenszenvvel viseltetek. Utóbbit már gondolom kifejtettem, úgyhogy ejtsünk a többiről is néhány szót. A pontos meghatározás, a megkülönböztetés és az árnyalás egyébként is fontos e T-kvadrát idején. A „rasszizmus” már csak azért sem állja meg a helyét, mert az iszlám „nem egy rassz, hanem egy hitrendszer, egy ideológia és minden ideológia lehet elemzés vagy épp kritika tárgya; az iszlámot vagy a földön előforduló bármely más ideológiát bírálni nem rasszizmus… Az az ideológia, mely nem enged a kritikának, a kérdezésnek vagy az elemzésnek, totalitárius ideológia. A muszlimok mindenféle rasszhoz és bőrszínhez tartoznak, különféle nyelveket beszélnek és eltérő háttérrel rendelkeznek.”  Dzsihádfigyelő)

„Idegengyűlölet”. Alapvetően rokonszenvesek számomra az egzotikus kultúrák – buddhizmus, hinduizmus iránti érdeklődésem, asztrológusi, újságírói, fordítói tevékenységem mindenféle nációval összehozott. Nincsenek faji előítéleteim, vannak fekete ismerőseim, akiket nagyon kedvelek, tisztelek, és olyan arabok is, akikkel hasonlóan gondolkozunk ezekről a témákról. (És elég sokat fordítok, tanulok is iszlám-kritikus afro/arab szerzőktől, akik ha lehet még nagyobb aggodalommal figyelik a jelenlegi, nyugati fejleményeket, mint a helybéliek… Ld. A polkorrekt médiának köszönhetően Svédország veszélyesebb hellyé vált, mint Mogadishu, Imad Karim: vessetek véget a barbarizmus diadalának !  . Hiszen ha valakik, ők pontosan tudják, miről van szó…)

„Intolerancia”. Nos, mint már korábban is szó volt róla, a Szaturnusz Nyilasban haladása időszakában csakugyan megnövekedhet az intolerancia a más vallásúakkal. másképp gondolkodókkal szemben. Ennek gyakran nagyon egyértelmű jelei vannak, de szintén gyakori jelenség az is, hogy a mélységesen intoleráns toleránsnak álcázza magát, illetve az abnormálissal, a betegessel, a veszélyessel szemben nagyfokú tolerancia tapasztalható, miközben minden eszközzel igyekeznek elnyomni az ezekre adott egészséges, tiltakozó -és önvédelmi reakciókat. A téma annyira összetett, hogy külön, másik bejegyzést érdemel. A liberalizmus, a sokféleség, tolerancia nemes- és általam is nagyra tartott eszméinek ilyesfajta eltorzulására már tavalyi, A Szaturnusz visszatér a Nyilasba című bejegyzésemben is felhívtam a figyelmet. Ezért most befejezésül csupán Denis MacEoin egyik, idevágó mondatát idézném ( Liberálisok, akik ellentmondásba keverednek magukkal )

„Visszaélve a politikai korrektség eszközeivel és a multikulturalizmus egy abszolutista változatához ragaszkodva, a liberalizmus számos híve gyakran elárulja azokat az eszméket, amelyekért a korábbi emberjogi aktivisták, feministák, anti – rasszisták és szabadságharcosok küzdöttek, sőt még életüket is feláldozták.”

A cikk elolvasása adhat néhány kiindulópontot arról, hogy mi a tolerálható és mi a tolerálhatatlan egy, a szó jó értelmében vett liberális demokráciában. Nem csak a változó T- kvadrát ideje alatt…

 

 

Kapcsolódó

 

“Félelem -programozás ?” Vagy mégis működik az asztrológia ?

2016 június

Karmikusan terhelt kapcsolatok, neptuni szövevények és társaik

Átmeneti állapotban

 

Változó T-kvadrát, Jupiter Szaturnusz kvadrát

 

A lehetőségek korlátai: újra egzakt a Jupiter – Szaturnusz kvadrát

Mi az igazság ? Változó T kvadrát – 2016 nyár

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás?

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (2015 nyár)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Túlélési technikák átmeneti állapotokra (Jupiter – Plútó trigon, változó T – kvadrát)

A cukor és az ostor esete (nagy földtrigon, T kvadrát, nagy kereszt, 2016 május, június)

 

Bolygójátékosok: Jupiter  a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban, Neptun a Halakban

 

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Szaturnusz a Nyilasban

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Retrográd Szaturnusz 2016: a szerelem fáj

Karmikusan terhelt viszonyok ? Vénusz – Szaturnusz kapcsolatok

 

Kapcsolat

 

%d blogger ezt szereti: