asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'teljes holdfogyatkozás a Mérlegben'

Tag Archives: teljes holdfogyatkozás a Mérlegben

Putyin, az Egyesült Államok és a véres tetrád

putin, bombák

A vérholdak tetrádja figyelemreméltó kapcsolatot teremt az Egyesült Államok és Vlagyimir Putyin képlete között is. A cikk egy sorozat része, amely azt járja körül, milyen változásokat idéznek elő a 2014. április 15 – 2015. szeptember 28 közötti teljes holdfogyatkozások és a Plútó  – Uránusz kvadrát kombinációja a nagyvilágban., valóban elképzelhető- e, hogy a harmadik világháború felé sodródunk.

Vlagyimir Putyin 1952. október 7-én született Szentpétervárott, helyi idő szerint 9:30 -kor

Putyin

Oroszország: Szeptember 20, 862, Novgorod

Oroszo

Amerikai Egyesült Államok, Sibley képlet: 1776. július 4, Philadelphia, 16:50

https://i0.wp.com/www.astro.com/im/in/chart_us_e.gif

Érdekes, hogy a képletek összehasonlítása azt tükrözi, itt nem csak egy Oroszország és az Egyesült Államok közötti konfliktusról van szó, hanem Putyin és az Egyesült Államok közötti huzakodásról is. Az asztrológia bámulatos pontossággal képes leírni a jelenségeket.” – Pat Paquette (Realastrologers)

Nos, ha a politika és a közélet eseményeit az asztrológia szemszögéből is vizsgáló újságíróval nem is értek mindenben egyet, Pat Paquette-nek kétségtelenül igaza van abban, hogy az Uránusz – Plútó kvadrát hatásával kombinálódott eklipsz – sorozat jelentős befolyást gyakorol Putyinra és az Egyesült Államokra is. A hatások külön – külön is figyelemreméltók, kombinációjuk azonban robbanásveszélyes lehet.

Putyin karakteréről dióhéjban

Vlagyimir Putyin 1952. október 7-én született Szentpétervárott, helyi idő szerint 9:30 -kor. Az orosz elnök képletéről már könyvtárnyi cikk és tanulmány íródott, nagyon sok közöttük a találó jellemrajz is, így itt most nincs értelme bemutatni a teljes horoszkópot, csak a képlet néhány jellegzetességét. Putyinnak bolygótömörülése, stelliuma van a Mérleg jegyében: a Napon kívül ott áll a Szaturnusz, a Neptun, a Merkúr is. Aszcendense Skorpió.

Az egyébként nyitott, társaságkedvelő, fejlett igazságérzettel rendelkező Mérleg tulajdonságai Putyin képletében alaposan torzulnak, hiszen, mint az előző részben is szó volt róla, a Nap, a tudatos beállítottság,vezérlő szellemiség, identitástudat és az egyéniség érvényesítési módjának jelölője együttállást képez egy rendkívül rossz hatású állócsillaggal, az Algorabbal. A régi idők asztrológusai destruktív, visszataszító, gonosz, princípiumként írják le ezt az égitestet, hazugságot, kapzsiságot, sérüléseket és öngyilkosságot társítva hozzá.
A bolygótömörülés ráadásul a horoszkóp 12. házába, a nyilvánosság szeme által elrejtett dolgokat, gyakran titkos ellenségeket vagy fondorlatos személyiséget, terheltséget, összeesküvéseket, orgyilkosságokat, zárt intézményeket, súlyos, sötét titkokat jelző életterületre esik (Gondoljunk csak Putyin titkosszolgálati múltjára, arra, hogy politikai riválisai vagy az orosz ellenzék kiemelkedő képviselői rendszerint börtönbe kerülnek vagy rejtélyes gyilkosságok áldozatai lesznek – egyeseket a házuk előtt vagy a nyílt utcán lőnek le, másokat méreg segít a túlvilágra, ismét mások pedig egyszer csak végeznek magukkal akkor is, ha nem voltak szuicíd hajlamúak)

A Neptunnal együtt álló Merkúr egyfelől rendkívül fogékonnyá teszi az orosz elnököt, aki pillanatok alatt megérzi, mi van a levegőben, tud mások szája íze szerint beszélni, másfelől azonban, amint ez uniós tárgyalópartnereinek is feltűnt, e bolygóhatások mániákus hazudozási hajlamot is kölcsönöznek neki. Az Uránusz a 9 házból feszült fényszöget, kvadrátot vet erre az egyébként sem problémamentes Mérleg bolygótömörülésre. A kiváltott hatás megegyezik az előző részben bemutatott diszharmonikus Uránusz hatásokkal, vagyis több mint valószínű, hogy kiszámíthatatlan, gátlástalan, hatalomvágyó, mások igényeire fogékony, de azokat a maga érdekében felhasználó, furcsa rögeszméktől sarkallt pszichopatával állunk szemben.

Aki azonban egyszersmind tehetséges, kreatív, ha akar, nagyon megnyerő is tud lenni, akaratát jól tudja érvényesíteni és nagy tömegekre gyakorol befolyást. Erre utal születési uralkodója, az Oroszlán Plútó az egyebek mellett karriert, hivatást jelző X. ház csúcsán, kedvező fényszögben a születés hagyományos urával, a Nyilasban álló Marssal. A tüzes hatásoknak köszönhetően Putyin lelkes és tud lelkesíteni is, sokat ad a látszatra, szüksége van arra, hogy környezete csodálja és elismerje (mellesleg Mérleg személyiségrészeinek is), eszmék és ideológiák mentén harcol (amelyekből persze rögeszmék és vesszőparipák lesznek), nehezen viseli, ha ellentmondanak neki. Akaratát rendkívül változatos eszközökkel, de nagyon hatékonyan érvényesíti. Ha kell, demagógiával, ha kell, erőszakkal, ha kell, a világ legmegnyerőbb stílusában, ha pedig arra van szükség, manipulatíven, a kulisszák mögül mozgatva a bábokat.

A Nagy Oroszország eszméje Putyin számára nem csupán a demagógia eszköze: radixa és Oroszország képlete (Szeptember 20, 862, Novgorod) között olyan átfedések vannak, amelyek hatására egynek érzi magát szülőföldjével, titkos, belső meggyőződése, hogy ő a legalkalmasabb az állam vezetésére, ezt az álláspontot pedig nagyon meggyőzően – ha pedig szükségesnek érzi, erőszakosan közvetíti a külvilág felé.

A „régi” és az „új” Putyin

Az Uránusz – Plútó kvadrátja erőteljesen hat az orosz elnökre. A két bolygó kapcsolata kiszámíthatatlan, de intenzív befolyást gyakorol az egyéni sorsokra is, különösen abban az esetben , amikor a születési képletben is erős Uránusz- Plútó hatások érvényesülnek. Egyeseknél ez nagyon pozitív személyiségváltozásokat katalizál: az ilyen képletek tulajdonosai túllépik a megszokott kereteket, kreatívabbakká, szabadabbakká válnak, rátalálnak egyéni hangjukra, fel merik vállalni önmagukat, félelem küszöbüket meghaladva új, teljesebb életet kezdenek. Másoknál azonban totális személyiségfelbomlást, adott esetben klinikai értelemben vett elmebetegséget idéz elő, de az addig normális kerékvágásban zajló életek valamilyen – legtöbbször váratlan (Uránusz) és elemi erejű (Plútó) – csapás miatt (pl. súlyos betegség, egzisztencia összeomlása a bedőlt svájci hitelek, Questor botrány vagy a vörös iszap katasztrófához hasonló események) egyik napról a másikra is összeomolhatnak.

Nos Putyin a 2010 előtti időkben sem volt éppenséggel Grál lovag (bármilyen intenzív és tartós bolygóhatásról, tranzitról legyen is szó, csak a képletben már meglévő tulajdonságokat hozhatják a felszínre), de akik kapcsolatban voltak vele, határozottan úgy emlékeznek, hogy 2011-re már egy egészen más Vlagyimir Vlagyimiroviccsal álltak szemben, mint akit korábban megismertek. Ő maga is érzékelhette a benne zajló változásokat, hiszen, mint a ZDF, Putyin, az ember című műsora felhívta a figyelmet, 2010- ben még egy plasztikai műtétnek is alávetette magát. A döntést persze nem asztrológiai megfontolások, hanem a diszharmonikus Mérleg, Oroszlán típusoknál oly gyakori hiúság, az öregedéstől való félelem imotiválta.)

Putyin, a nagy kereszt és a vérholdak

A hagyományos asztrológia szerint a személyi bolygókat érintő nap – és holdfogyatkozások senkire nincsenek jó hatással: megrendítik az egészséget, kisebb- nagyobb frusztrációkat tartogatnak azokon az életterületeken, melyeket érintenek. Fontos államférfiak esetében befolyásuk még súlyosabb lehet: akár látványos bukást, vagy valami nagyon hátrányos változást is eredményezhetnek. És a 2014. április 15 – 2015. szeptember 28 közötti vérholdak valóban erőteljesen hatottak, hatnak Putyinra. Nem biztos, hogy ezek a befolyások végzetesek is számára, azt azonban az eddigi események is tükrözik, hogy személyisége olyan irányban változik meg, ami Oroszország és a nagyvilág számára is magában hordozza a katasztrófa lehetőségét.

Tavaly tavasszal, a teljes holdfogyatkozást megelőzően, és azt követően is egy rendkívül diszharmonikus bolygóformáció is hatott, az ún. nagy kereszt. Ez a 2013 decemberétől 2014 júniusáig ható bolygókapcsolat világszerte számos drámai eseményt jelzett, az ukrajnai válságtól a Magyarország számára katasztrofális következményekkel járó tavaly áprilisi választásokon át az Iszlám Állam megalakulásáig és a gázai konfliktusig A nagy kereszt részét képező Uránusz a Kos, a Jupiter a Rák, a Mars a Mérleg a Plútó pedig a Bak 13 fokon fokán állt tavaly áprilisban, azt sejttetve, hogy óriási nyomás nehezedik Putyin Mérleg Napjára. Hasonlóképpen, a 2014 október 8-i teljes holdfogyatkozásra egy nappal a születésnapját követően került sor – egy ilyen asztrológiai esemény pedig nagyon kedvezőtlenül befolyásolja a képlet tulajdonosának következő egy évét is. Az idén április 4-i teljes holdfogyatkozás pedig, mint már szó volt róla, épp a Napjára esett

A Putyin „Szaturnuszával szemben álló Uránusz váratlan eseményekre utal. A Plútó és a Szaturnusz kapcsolat stresszt, összeesküvéseket sejtet, valamint azt is, hogy mostoha körülményekkel kell megbirkóznia. Valószínű, hogy fenyegetések érik, zsarol és zsarolják, pénzügyi problémái vannak, a rendszer lassan korrodálódik, életveszélyben van, halálfélelem gyötri, paranoid képzetektől szenved, és világszerte veszít népszerűségéből.”– írta Leslie Hale az április 4- i holdfogyatkozásnak Putyinra gyakorolt lehetséges hatásairól.

Ez a jellemzés azonban az egész elmúlt egy évre igaz, még ha sok minden nem is látható a felszínen. Jómagam például, a 2014-áprilisának nagy kereszt formációja valamint a 2014.április 15 és a 2014. október 8-i teljes holdfogyatkozások kapcsán arra tippeltem, hogy ez olyan időszak lehet, amikor, ha az emberiség elég szerencsés, az orosz elnököt egy „véletlen baleset”, betegség, palotaforradalom még időben kivonja a forgalomból. Ezek a konstellációk ugyanis arra is alkalmasak, hogy a hosszabb távú következményekkel mit sem törődve, Putyin ne csak Ukrajnát, hanem akár az egész világot lángba borítsa. Nos, egyelőre úgy tűnik, hogy a történelem efelé a worst case scenario felé halad.

A ZDF műsora szerint azonban a fentebbi feltételezéseknek is volt realitása: 2010 óta öt alkalommal kíséreltek meg merényletet Putyin ellen, s bár valamennyit túlélte, idegállapota nagyon labilis, indulatkitöréseit nehezen tudja kontrollálni és betegesen gyanakvó lett. Az ő esetében nagyon is indokolt óvintézkedések beteges túlbiztosítási kényszerré fajultak, a népszerű államférfi valójában nagyon magányos (Skorpió aszcendens, hangsúlyos 12. ház), a londoni The Times információi szerint pedig március 6- 16 között, amikor 11 napra rejtélyes módon eltűnt a nyilvánosság elől, az orosz elnök valóban beteg volt.

Miközben szűkebb és tágabb környezetének is óriási károkat okoz, és még fog is, maga Putyin is csak nagy erőfeszítés, rengeteg veszteség, kényszerkompromisszum révén tudja megvalósítani elképzeléseit. Álláspontja mellett azonban akkor is kitart, ha az elmúlt egy évben hozott döntések nem szolgálják a javát hosszú távon. (A Krím annektálása pl. a tavaly áprilisi nagy kereszttel és az áprilisi holdfogyatkozással hozható kapcsolatba, az orosz elnök nemzetközi népszerűségének rohamos csökkenése, az Oroszországgal szembeni szankciók, a rubel mélyrepülése, az újabb hidegháború kirobbanása, az orosz titkosszolgálatok EU-szerte kifejtett bomlasztó tevékenysége, majd a február óta egyre nyíltabb titok, miszerint Putyin akár nukleáris fegyvereket is bevetne, hogy nyomatékot adjon szavainak- pedig az eklipsz – sorozat által jelzett folyamatok állomásait képviselik.) A tét közben egyre magasabb, és fennáll annak a veszélye is, hogy a sértett hiúság, a vereség beismerésére való képtelenség, a valóságérzék teljes elvesztése arra sarkallja a z orosz elnököt, hogy valóban bevesse nukleáris fegyvereit.

Putyin és Amerika: tartós mosolyszünet

Azonban, még ha ez a legrosszabb forgatókönyv el is kerülhető, az biztosnak látszik, hogy az orosz- amerikai viszony nem fog javulni. A fentebbi bolygóhatások, beleértve az eklipsz- sorozatokat is, az Egyesült Államok képletét is súlyosan érintik. A tavaly április 15-i, nagy kereszttel kombinálódott teljes holdfogyatkozást számos asztrológus katasztrofálisnak tartotta Amerikára nézve (Leslie Hale részletesen ír erről Ami megrengetheti a világot című, az Asztropressz blogon magyarul is elérhető cikkében) Ilyen hatásoknál azonban rendszerint nem egyetlen egy eseményről, hanem inkább egy hosszabb távú, összetettebb folyamatról van szó . Amelynek, úgy tűnik, ilyen vagy olyan formában Putyin is része. (A folyamat kölcsönös, hiszen az Egyesült Államok alapítási képletének – 1776. július 4, Philadelphia, 16:50 – a Szaturnusza meg együtt áll Putyin Napjával, így az orosz elnök kimondottan terhesnek találja Sam bácsi jelenlétét. Azonban ő maga is tisztában van azzal, hogy bármennyire szeretné is, ezt a tényezőt még egy darabig nem tudja kiiktatni életéből)

Az ukrán válságra széles körben úgy tekintenek, hogy az valójában egy, az Egyesült Államok és Oroszország között zajló konfliktus, így a helyzet nagyon nagyon veszélyes” – írja Pat Paquette. A Realastrologers blog már idézett szerzője számos ország képletét tanulmányozta az elmúlt hetekben, megpróbálva beazonosítani azokat a mintázatokat, amelyekből kiderülhet, a világ melyik táján fog kitörni egy újabb nagy háború. Bár ilyesmit rendkívül nehéz esemény – szinten behatárolni, Pat nagyon aggasztónak találta, hogy április 4-i teljes holdfogyatkozás Mérleg Holdja együtt állt Vlagyimir Putyin Napjával és az Egyesült Államok Szaturnuszával is. Moszkva és Washington napfordulós képlete láttán pedig az a benyomása támadt, hogy Oroszország és közvetlen szomszédai között eszkalálódik a feszültség, a Nyugat pedig a gazdasági és más jellegű nyomást fokozza majd.

A tavaszi napéjegyenlőség képlete szeptemberig érvényes, az őszi napéjegyenlőség idején azonban ismét a mostanihoz hasonló intenzitású bolygóállások hatnak. És az akkori képlet sokkal vészterhesebbnek túnik úgy Washington mint Moszkva számára. A Mérleg 14 fokán ezúttal a retrográd Merkúr áll, ami azt jelezheti, hogy az Egyesült Államok megpróbálhatja blokkolni Putyin céljait, de amaz is változatlanul ragaszkodik majd álláspontjához. Ha odafigyelünk az elkövetkező két hét fejleményeire, arra is következtethetünk, mi minden miatt rekedhet meg ősszel a két fél között a már most sem valami fesztelen kommunikáció. Az eseményeket elnézve nagyon valószínű, hogy az ukrán válság problémája akkorra kissé háttérbe szorul és a nemzetközi terrorizmus, illetve annak kezelése ad majd okot komolyabb vitára.

Leslie Hale cikke  a 2014. április 15 -i holdfogyatkozásról, nagy keresztről : Ami megrengetheti a világot

Vérhold, harmadszor

Teljes holdfogyatkozás a Mérlegben: 2015. április 4

Az évszázad legrövidebb teljes holdfogyatkozására április 4-én, szombaton került sor. Az eklipszet csak Csendes-óceán, Új-Zéland és Ausztrália keleti felének lakói figyelhették meg, Afrikában és a Közel-Keleten, Európában nem volt látható – így Magyarországon sem. Ettől függetlenül az asztrológiai hatása számunkra is érzékelhető lesz.

holdfogy 2015 ápr 4( Teljes holdfogyatkozás: 2015.április 4, Budapest, 14:00)

Bár a teljes elsötétülés fázisa nagyon rövid ideig, mindössze 4 perc 43 másodpercig tartott, így asztrológiai értelemben sem gyakorol hosszú távú befolyást, mégis jelentős égi eseményről van szó. (A nap-és holdfogyatkozások – gyűjtőnevükön eklipszek – általános hatásait a Sorsfordulók hírnökei című korábbi bejegyzés tárgyalta) A „villámholdfogyatkozás” ugyanis harmadik tagja egy 2014 április – 2015 szeptember közötti teljes holdfogyatkozás- sorozatnak, az ún. vérholdak tetrádjának. Ezek a Kos – Mérleg tengely mentén létrejövő eklipszek (2014. április 15, 2014. október 8, 2015.április 4 és 2015. szeptember 28) hosszú távú hatással vannak úgy magánéletünkre, mint a politikai életre, gazdaságra, környezeti viszonyokra.
Az alábbi cikkek az eklipsz különböző területekre gyakorolt befolyását mutatják be:

Vérhold, harmadszor: dióhéjban a 2015.április 4.-i teljes holdfogyatkozásról

blood moon

Az évszázad legrövidebb teljes holdfogyatkozására április 4-én, szombaton kerül sor. Az eklipszet csak Csendes-óceán, Új-Zéland és Ausztrália keleti felének lakói figyelhetik meg, Afrikában és a Közel-Keleten, Európában nem lesz látható – így Magyarországon sem. Ettől függetlenül az asztrológiai hatása számunkra is érzékelhető lesz.

Mint a korábbi, a március20-i napfogyatkozásról szóló cikkben már szó volt róla, a nap-és holdfogyatkozások (eklipszek) különös jelentőséggel bírnak az asztrológiában. Ezek az újholdak és teleholdak az átlagosaknál tízszer erőteljesebben fejtik ki hatásukat. Más bolygóhatásokkal (jelen esetben a nagy erejű Plútó – Uránusz kvadráttal) kombinálódva fontos változásokat jelezhetnek egyének és közösségek életében.

Míg napfogyatkozások újholdaknál a holdfogyatkozások teliholdnál jönnek létre. Az újhold a folyamatok kezdetéről, a telihold azok kiteljesedéséről ad felvilágosítást. A jelenlegi teljes holdfogyatkozás eseményei szoros kapcsolatban vannak tehát a márciusi napfogyatkozás által jelzett folyamatokkal. Mivel eklipszekről van szó, ezeket a változásokat valamilyen feszültség, drámai jelleg, a szokásosnál nagyobb intenzitás hatja át.

Budapesti idő szerint az eklipsz délelőtt 11 és délután 5 között megy végbe. A teljes elsötétülés fázisa 14:00- kor kezdődik és 4 perc 43 másodperc ig tart: ebben az értelemben tehát „villám -holdfogyatkozásról” van szó. Az égi eseményt az teszi különlegessé, hogy harmadik tagja egy 2014 április – 2015 szeptember közötti teljes holdfogyatkozás- sorozatnak, az ún. vérholdak tetrádjának. ( A hátborzongató elnevezés onnan származik, hogy teljes holdfogyatkozáskor a Föld takarásába került égitest a narancssárga és a vörös árnyalataiban izzik. A holdkorong “véres” elszíneződését a bolygónk légkörében található porszemcsék, és különféle más szennyeződések idézik elő.) Az egymást követő teljes holdfogyatkozások nagyon ritkák – az elmúlt 500 év folyamán csak háromszor került sor ilyen ismétlődésre.

A teljes holdfogyatkozások sorozatának már a régi idők asztrológusai is nagy jelentőséget tulajdonítottak: például különféle történelmi fordulópontokat kötöttek hozzájuk. Ezeket a legkevésbé sem lehetett a békés átmenet időszakainak tekinteni: legtöbbször drámai eseményekkel: háborúkkal, tömeges üldöztetéssel, természeti katasztrófákkal társultak. A tavaly április 15-i vérholddal kezdődött sorozatot a modern asztrológus egy része is apokaliptikus eseményekkel hozta összefüggésbe.

Bár világvégéről túlzás beszélni, az elmúlt egy év történéseit felidézve meglehetős biztonsággal elmondható, hogy ezek a Kos – Mérleg tengely mentén létrejövő formációk (2014. április 15, 2014. október 8, 2015.április 4 és 2015. szeptember 28) személyes -és kollektív szinteken is irányváltásokat, a fontossági sorrend, a hatalmi viszonyok, partnerségek átalakulását jelezhetik.

Holdfogyatkozás a Mérlegben:

Broken_heart_Scientific_Illustration

Társas kapcsolataink próbája : „ez az eklipsz annak a próbája lehet, elég erősek, elég életképesek-e- társulásaink. Ennek megfelelően egyaránt jelezheti, hogy egy átmeneti válság hatására bizonyos fontos kapcsolataink megerősödnek vagy véget érnek” (Leslie Hale)

Váratlan fordulatok, gyökeres átalakulások, átrendeződő vagy megszakadó kapcsolatok

A holdfogyatkozások nagy hatással vannak társas viszonyainkra. Különösen igaz ez, ha az eklipsz individualista Kos és a kapcsolatorientált Mérleg jegyében megy végbe.

Az április 4.-i teljes holdfogyatkozás idején a Hold a Mérleg jegyének 14. fokán áll. Az asztrológiai hagyomány szerint a Mérleghez rendelhető a hetes ház, vagyis a házasságot, mindenfajta társulást és partneri viszonyt, a bíróságokat, törvénykezést és a nyílt ellenségeket uraló életterület. A Mérleg uralkodó bolygója a Vénusz pedig többek között a szerelem, a vonzerő, a társas kapcsolatok jelölője.

Néhányunk esetén ez az eklipsz annak a próbája lehet, elég erősek, elég életképesek-e- társulásaink. Ennek megfelelően egyaránt jelezheti, hogy egy átmeneti válság hatására bizonyos fontos kapcsolataink megerősödnek vagy véget érnek – fejtegeti Leslie Hale Nashville-i (Egyesült Államok) asztrológus, azt járva körül, hogyan alakíthatja át ez az esemény különféle típusú társulásainkat A Mérleget leginkább az egyensúllyal és a harmóniával társítja az asztrológiai hagyomány, de jelen esetben éppenséggel az egyensúly felborulásáról van szó. Ez káoszt, felbolydulást is szülhet, amelyet azonban mélyreható átalakulások követhetnek. Ezek a korábbitól teljesen eltérő irányba is terelhetnek bennünket. A jelenlegi holdfogyatkozásnak talán az a legfontosabb tanítása, hogy mindannak, ami ebben az időszakban széthullik, szét is kell hullania. Az eklipszhez kötődő események egy – két héttel az asztrológiai esemény előtt vagy után következhetnek be

Egy holdfogyatkozás a változás, a lezárások és a kezdetek ideje. Sokszor fordul elő, hogy az eredmények látszólag semmiféle kapcsolatban nem állnak az őket megelőző cselekedetekkel vagy az eredeti szándékkal, de rávilágítanak az igazságra, és esetenként sok más részletre is fény derül. Ezek a változások akár drasztikusak is lehetnek. És különféle típusú lezárásokkal is kapcsolatban állhatnak, de személyes szinten ragadva meg lényegüket, utalhatnak valami jelentős dologra is, ami megváltoztatja életünket vagy pedig fontos többlet információhoz jutunk általa.

Ebben az eklipsz – képletben a Hold szemben áll az Uránusszal és 90 fokos fényszöget képez a Plútóval. Ezek a nehéz fényszögek beizzítják az Uránusz – Plútó kvadrát energiáit. A hatások világviszonylatban és személyes szinten is érzékelhetők lesznek.

A Hold- Uránusz szembenállás egy sor váratlan eseményt jelezhet. A Hold- Uránusz tranzitok a szabadsággal,hirtelen, derült égből villámcsapásként bekövetkező változásokkal állnak kapcsolatban. Olyan törésekkel, amelyeknek látszólag nincs előzményük. Jóllehet úgy tűnik, mintha ez a váratlan és kontrollálatlan energiakitörés a semmiből jönne, az esetek legnagyobb részében régóta gyülemlik a feszültség. Az Uránusz tranzitjai a szabadságról szólnak: ebben az időszakban tehát hiába is próbálunk olyasmiben megkapaszkodni, ami nem elég stabil. Sokkal hasznosabb, ha próbára tesszük: van -e jogosultsága az adott szituációnak életünkben. Nem akaszkodhatsz rá valakire, aki szabad akar lenni, viszont megváltoztathatod gondolkodásmódodat, amitől életed is megváltozik.

A Hold- Plútó kvadrát hatalmi harcokkal, mélyen gyökeredző, szexualitással, kontrollal vagy más személyes poggyásszal kapcsolatos témákra utal, A féltékenység, a bosszú, a harag és más intenzív érzelmi állapotok is szerepet kaphatnak, és a Plútó jelezhet időnként a szó szoros értelemben vett halált is vagy egy helyzet végét. A halált, a regenerációt, a szexualitást, a kontrollt, a manipulációt, a bűntudatot, esetenként pedig az erőszakot és a megszállottságot uraló Plútó témái nem valami derűsek és könnyedek. Az eddig rejtett dolgok is felszínre kerülhetnek, és konfrontálódnunk kell velük.

Néhány kapcsolat le is zárulhat, de a Plútó kvadrátnak van időnként egy átalakító hatása is, ami lehetővé teszi, hogy megbirkózzunk ezekkel az ügyekkel. Néhányuknak aha élményünk támad, és erős késztetést érezhetünk, hogy valami jobbá és erősebbé alakítsuk át a jelenlegi szituációt. Vagy egyszerűen csak hirtelen felismerünk valamit, és ez egyszer és mindenkorra megváltoztatja az adott helyzetről alkotott véleményünket.

Az egészséges kapcsolatokban természetesen csak kisebb fajta feszültségek jelentkeznek ebben az időszakban, különösen ha az eklipsz a képletnek egyetlen pontjával sem képez túl szoros vagy feszült kapcsolatot. A nem eléggé elkötelezett, zavaros, ingatag vagy folyamatos feszültségektől terhelt kapcsolatok azonban ilyenkor rendszerint lezárulnak

Az eklipsz az elkövetkező napokban is erőteljesen érezteti majd a hatását. Április 5-én, a Kos Bak 16 fokán a Nap kvadrátot képez a Plútóval, újra szabad folyást engedve az Uránusz – Plútó kvadrát energiái tombolásának. A Nap- Plútó tranzitok kényszeressé, megszállottá tehetnek, hatalmi harcokba bonyolíthatnak, kontrollal, szexualitással, üzleti társulásokkal, befektetésekkel kapcsolatos problémákat jelezhetnek, élet- halál kérdéseket vethetnek fel. Amennyire csak tőlünk telik akadályozzuk meg, hogy ezek a negatív tudatállapotok beszippantsanak, s bármennyire nehezünkre esik is, próbáljunk meg minél konstruktívabb módon továbblépni az új információk birtokában.

Április 6-án, amikor a Nap eléri az Uránuszt, mi is, környezetünk is hajlamossá válhat a hirtelen, váratlan cselekvésre. Meglepő hírekben és élményekben is részünk lehet, vagy mások furcsa viselkedésének lehetünk tanúi. A környezetünkben levőket szeszélyeseknek, kiszámíthatatlanoknak, lelkileg labilisnek találhatjuk, körülményeink pedig mélyen elbizonytalanítanak. Jó kérdés,hogy ez csakugyan így van-e vagy csak nekünk tűnik úgy. A dolgok borotvaélen táncolnak, folyamatos irritációk érnek – vigyáznunk kell tehát, nehogy a kád vízzel együtt a gyereket is kiöntsük.

Április 7-én, amikor Plútó kvadrátba kerül a Merkúrral, könnyen bocsátkozhatunk vitákba és rögeszmésen ragaszkodunk igazunkhoz. Olyan új információk birtokába juthatunk, amely korábban rejtve volt előttünk. Ez a tranzit nem kedvez túlságosan az utazásoknak.

Április 8-án, a Merkúr – Uránusz együttállás nagyfokú szellemi mozgékonyságot kölcsönöz. A helyzetek egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak, szokatlan kommunikációs helyzetekbe bonyolódunk, váratlan és meglepő döntéseket hozunk, vagy pedig mások hoznak ilyeneket velünk kapcsolatban.

Ugyancsak április 8-án kerül sor egy másik lényeges asztrológiai eseményre: a Jupiter stacionáriusból direktbe fordul. Az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter uralja a pénzügyeket és mindenfajta kiterjedést, növekedést. Kedvező Jupiter – hatás esetén a pozitív hatások erősödnek, ha azonban rosszul áll képletünkben, a negatívumok fokozódnak.

A kapcsolatok bármely típusáról legyen is szó, bölcsebb egy- két héttel elhalasztani a fontos témák tisztázását. A most feszegetett húrok ugyanis könnyen elpattanhatnak, ami egy kapcsolat végét is jelentheti, vagy pedig nekünk lesz az az érzésünk, hogy kitették a szűrünket. Azonban, ha ilyen jellegű tapasztalatokra teszünk szert, nagyon valószínű, hogy az Uránusz – Plútó kvadrát képletünk fontos pontjait érinti, ami azt jelenti, hogy itt az ideje változtatni. A változás könnyebb azoknak, akik képesek zokszó nélkül átengedni neki magukat és bíznak egy kedvezőbb jövőben. Ha egy ajtó bezárul, rövidesen kinyílik egy másik. És következő ajtó, amelyen átsétálunk, talán épp a számunkra legmegfelelőbb ösvényre nyílik.

Azoknak, akik nagy változásokat akarnak eszközölni életükben, ebben az időszakban hozzájuk kezdhetnek. Az eklipszhez és az Uránusz – Plútó kvadráthoz ugyanis nem csak negatív események kapcsolódnak. Sok, már régóta esedékes és pozitív változást láttam ilyenkor: házasságokban, munkahelyváltást és más típusú átmeneteket is. Tehát, ha változtatást fontolgatsz, ragadd meg szarvánál a bikát: ez az energia kedvez a változásoknak, a változásokból pedig akkor hozhatjuk ki a legtöbbet, ha mi is tevékeny részt vállalunk bennük.

Apokalipszis…most?

Apokalipszis…most?

Teljes holdfogyatkozás: 2014 április 15

 

A 2014 április 15– i teljes holdfogyatkozás az első egy nagyon ritka eklipsz sorozatból. Az elkövetkező másfél év alatt egymás után négy teljes holdfogyatkozásra, négy “vérhold” tetrádjára kerül sor. Az elmúlt 500 évben csak háromszor észleltek ilyen égi jelenséget. Sokan úgy vélik, hogy az asztrológiai szempontból is fontos események az Apokalipszis kezdetét jelzik.„A Nap elsötétül és a Hold vérbe borul, mielőtt az Úr hatalmas és borzalmas napja eljő” (Jakab Király bibliája)

Teljes cikk

http://hu.netlog.com/napiasztro/blog/blogid=570332#blog

 

%d blogger ezt szereti: