asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Szaturnusz a Nyilasban'

Tag Archives: Szaturnusz a Nyilasban

Nyilasból a Bakba: a kikristályosodás folyamata

A téli napfordulót követően jelentős energiaváltásra került sort: a Szaturnusszal együtt több bolygó is átlépett a Nyilasból a Bakba. Utolsóként a Merkúr hagyta el a kentaur jegyét 2018 január 10-én. Két nap múlva, immár a Bakban együttállást képez a tavaly december 20 óta szintén ott tartózkodó Szaturnusszal. Az isteni hírnök és a nagy tanítómester találkozói mindig jelentőségteljesek: ez alkalomból talán könnyebb megérteni a Nyilas és a Bak Szaturnusz közötti különbséget, valamint az egyik időszakból a másikba való átmenettel járó életérzéseket, feladatokat is. Az Evolving Door oldal bejegyzése az önmagában is Szaturnusz – jellegű kristályosodáshoz hasonlítja ezt a folyamatot. Látványos videó a kristályosodási folyamatról a cikkben

http://www.asztropresszhirek.com/2018/01/12/nyilasbol-a-bakba-a-kikristalyosodas-folyamata/

Újabb valóságtesztek: Nap/Merkúr – Szaturnusz szembenállás

 

A hét elei gondtalan ejtőzést  , rosszabb esetben fókuszálatlan sodródást – a hét második felében sokkal összeszedettebb napok követik. Nem biztos, hogy kellemesek is, hiszen megnövekszik a nyomás, megszaporodnak a követelmények, préselnek a határidők és akadályokban sem lesz hiány. Mindez azonban jó esetben minőségi teljesítményre, nagyobb felelősségvállalásra sarkall. Ha kibúvók keresése helyett szembenézünk a kihívással, megtaláljuk azokat a kreatív megoldásokat is, amelyek révén összehangolhatjuk kötelezettségeinket személyes igényeinkkel. Ennek révén nagyobb szabadságra teszünk szert.

 

 

A Nap és a Szaturnusz közötti szembenállás június 15-én pontosul be az Ikrek – Nyilas 24°30′ -án. Mint a korábbi bejegyzésekben szó volt róla (ld lejjebb), a két bolygó erőpróbáló kapcsolatai (együttállás, szembenállás, kvadrát) az év fontos fejlődési szakaszainak mérföldkövei, egyszersmind a felelősségvállalás, tehertétel, valamilyen megmérettetés kérdéseit is feszegetik. Ebben a hónapban a vizsgaidőszak valamivel tovább tart és intenzívebb is lesz, mint általában, hiszen június 18-án a Merkúr is farkasszemet néz a Szaturnusszal. A Nap és az Uránusz szintén június 18-án, a Merkúr és az Uránusz 20-án bepontosuló szextilje enyhítheti a nyomást. Ily módon tehát a találékonyság, rugalmasság, egyéni megközelítésmód, eredeti ötletek, humorérzék, szellemesség segíthet választ találni az erőpróbáló fényszögek kihívásaira. Sajnálatos módon azonban az Uránusz fényszögei a kritikátlan tekintélyrombolásra, a felelősség elhárítására vagy az előle való kifejezett menekülésre is hajlamosíthatnak. Mondani sem kell, hogy az ilyesmiknek ezekben a napokban súlyosabb következményei vannak, mint általában.

Nap- Szaturnusz szembenállás (Ikrek – Nyilas 24°30′)

 

A Nap – Szaturnusz szembenállást kísérő életérzések és „véletlen” események (szinkronicitások ) nem túl kellemesek. Mivel a Nagy Tanító akadályokon, késlekedéseken, lelassuláson, nyomott lelkiállapotok formájában hívja fel a figyelmet az elsajátítandó leckékre, a hétköznapok taposómalma a szokásosnál jobban felőröl. Ez a szó fizikai értelmében is jelezhet fáradékonyságot, alacsony energiaállapotokat.

Lázadozás, negatív címkézés helyett azonban sokkal jobban járunk, ha megvizsgáljuk, hogy a felmerülő frusztrációk ürügyén milyen feladatok elé állít ez a tranzit.

E napok egyik legszembetűnőbb vonása, hogy környezetünk (főleg autoritásszemélyek -pl. szülők, főnökök, tanárok, számunkra mérvadó szaktekintélyek, idősebb emberek stb) olyan kívánságlistát tol elénk, amelynek olvastán az a benyomásunk támad: szerintük egyetlen feladattal születtünk a világra. Éspedig azzal, hogy megfeleljünk elvárásaiknak. ( A társadalom egészéből, bármilyen más interakció során is érkezhetnek ilyen impulzusok).

Mielőtt így vagy úgy reagálnánk ezekre, fontos tisztázni, jogosak ezek a követelmények vagy sem. Irreális elvárásrendszer esetében ugyanis nekünk magunknak kell Szaturnusz- játékosként fellépve korlátokat szabni. (Ennek fontosságával a Hét arra utaló jel, hogy valóban szereted magad c. bejegyzés foglakozott részletesebben.) Ilyenkor általában elég vastagabb kontűrökkel, szembetűnőbb színekkel megrajzolni a határokat, máskor magasabbra kell építeni a kerítést, ismét máskor pedig itt és most kell megszabadulnunk energiavámpírjainktól.

Nagyon sokszor azonban nagyon is reális, megalapozott követelményekről van szó. A felelősség elhárítása, a halogatás, a további kifogások keresése, a másokra mutogatás ilyenkor csak ront a helyzeten. Ebben az időszakban ugyanis általában azt aratjuk le, amit az elmúlt hónapokban elvetettünk (Idézzük fel a 2016 december 10-i Nap- Szaturnusz együttállást megelőző és követő hetek eseményeit, ld. Nap- Szaturnusz együttállás: újabb vizsgahelyzet . Arról, hogy mennyire sikeresen oldottuk meg az akkor kapott feladatokat és milyen hiányosságok vannak még, a március 17 -i Nap- Szaturnusz kvadrát  hatása alatt álló napokban egyértelmű, bár nem mindig kellemes jelzéseket kaphattunk. (l. még a márciusi előrejelzést is  is) A két bolygó jelenlegi szembenállása újabb valóságtesztet jelez. (Ez a személyi horoszkóp adottságaitól függően mindenkinek mást és mást jelent és a felmerült szituációkra is egyénileg eltérő módon kell reagálni, de a tranzitnak vannak általános ismérvei is.) Jelen esetben, mivel retrográd Szaturnuszról van szó, a múlt még nagyobb hangsúlyt kap.

Például egy hat hónappal elkezdődött projekt/ folyamat/ helyzet hatékonyabb kezeléséhez immár elengedhetetlenné válik az azóta tanultak gyakorlatba ültetése is. Az előkészítő munkálatokat, információgyűjtést most már a tervek kivitelezésének kell követnie. Megtörténhet az is, hogy most már elkerülhetetlenül foglalkozni kell az eddig halogatott vagy egyenesen a szőnyeg alá söpört problémákkal. Jóllehet ez jelentős nyomás alá helyez és stresszel jár, azt tapasztalhatjuk, hogy végre haladni kezdünk céljaink felé. Ez természetesen lemondást is igényel: a sikerhez nem csupán komoly idő-és energiabefektetés szükséges, hanem az is, hogy kiválasszuk a lehetőségek legértékesebbikét és lemondjunk az összes többiről. Ezt oly módon is megélhetjük, hogy vállalt kötelezettségeink, a szükségszerűség vagy bizonyos korlátok, megszorítások hoznak döntéshelyzetbe, vagy felismerjük, hogy a próbálkozás ideje lejárt és most eljött a tényleges indulás ideje.

Ha úton -útfélen akadályokba ütközünk, ötleteink kivitelezése rengeteg frusztrációval jár, az annak a jele, hogy nem végeztünk elég alapos előkészítő munkát. (Ilyenkor nincs mit tenni, mint levonni a következtetéseket és hozzálátni a részletek kidolgozásához és/vagy a realitásoknak megfelelő módon kezelni az adott problémákat.)

Amennyiben tehát jelenlegi helyzetünket nyomasztónak vagy korlátozónak éljük meg, sokkal jobban tesszük, ha nem a külvilágban keressük a bűnbakokat (a Nap-Szaturnusz erőpróbáló fényszögei, különösen a szembenállás igen kedvezők a projekciókra * ), hanem saját árnyékunkat ** igyekszünk tetten érni. ( A Szaturnusz, a projekció és az árnyék közötti összefüggésekről az Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz  című, 2015 őszi bejegyzésben írtam nagyon részletesen. Akiket még mélyebben érdekel a téma, Pressing Lajos: A Szaturnusz archetípusa, Erin Sullivan: A Szaturnusz tanításai, Liz Green: A Szaturnusz – egy régi démon új köntösben c. könyvekben olvashatnak róla. )

Akár arról van szó azonban, hogy végre eljött az az időszak, amikor a gyakorlatban is hozzá kell kezdenünk terveink megvalósításához, akár korábbi rossz döntéseink következményeit nyögjük, a feladat azonos: további lépéseket kell tennünk személyes fejlődésünk és érésünk útján. Ahhoz, hogy leküzdjük az ilyen tranzitokat kísérő szorongás, depresszió, alkalmatlanság-érzetet, legjobb, ha felelősséget vállalunk magunkért. Szembenézünk a kihívással, mindent megteszünk annak érdekében, hogy felnőjünk a feladathoz. Ez az önbizalomara is rendkívül jó hatással lesz.

Merkúr – Szaturnusz szembenállás (Nyilas – Ikrek 24°15)

 

Június 18-án, amikor a Szaturnusz a Merkúrral is farkasszemet néz (Nyilas – Ikrek 24°15), a valóságteszt újabb feladatokkal bővül. Az előfeltevéseket (rosszabb esetben előítéleteket) pl. nem árt összehasonlítani a tényekkel. Bármennyire tetszetős ugyanis egy elmélet, hiedelem, meglehet, köszönőviszonyban sincs a valósággal. Ennél a tranzitnál is merülhetnek fel olyan helyzetek, amikor az eddig halogatott – hárított dolgokkal szembesülni kell. A felhívás általában valamilyen információba formájában érkezik a külvilágból.

A kommunikáció többféleképpen is akadályokba ütközhet. Ennek legidegesítőbb módja kétségtelenül a lelassuló/szakadozó internet, a kommunikációs eszközökben keletkezett további zavarok, műszaki hibák – de még ezeknek is van valami értelmük. Az erőpróbáló Szaturnusz tranzit ugyanis vagy azért fékez le, hogy az adott téma további érlelésére, még alaposabb kidolgozására késztessen, vagy pedig azért, hogy maradéktalanul szembesítsen egy korábbi rossz döntés / hanyagság következményeivel. Jelen esetben, mivel retrográd Szaturnuszról van szó, a múlt még nagyobb hangsúlyt kap. Így kiderülhet pl. hogy a talán jobb is volt nem elküldeni eredeti formájában az adott emailt, egy végleg és a legrosszabbkor lerobbanó műszaki cucc viszont a karbantartás fontosságára vagy a minőségi eszközök beszerzésének fontosságára hívhatja fel a figyelmet.

Az információcsere persze nem csak fizikai szinten blokkolódhat. Átmenetileg nem tudjuk pl. megfelelő szavakba önteni mondanivalónkat, értő közönség helyett kifejezetten ellenséges fogadtatásra találunk, nehezen értetjük meg magunkat környezetünkkel, ideológiai, vallási, világnézeti vitákba bonyolódunk vagy ezek zajlanak körülöttünk.

Olyan helyzetek is adódhatnak, amikor ahhoz, hogy tovább jussunk, komolyan vegyenek, elfogadjanak, be kell bizonyítanunk tudásunkat. Elméleti ismereteinket a gyakorlatban is kamatoztatnunk kell. Jó esetben ilyenkor kiderül: a tanulással töltött hosszú idő, a több hónapos fáradozás nem volt hiábavaló. A tudatos tervezés, ütemezés, a szervezettség, a kézzelfogható célok és mérföldkövek meghatározása, a felelősségvállalás segíthet új szakaszba lépni projektjeinkkel. A módszeres és tényszerű megközelítésmód minden területen hatékonyabbá tesz.

Erős késztetést érezhetünk, hogy azonnal reagáljunk a külvilágból érkező impulzusokra. Szerencsésebb azonban még egy darabig érlelni gondolatainkat. Az elhamarkodott kijelentések, a nem elég kiforrott mondanivaló, a részletek nem elég alapos ismerete ugyanis kellemetlen helyzetbe sodorhat ( Pl. viták, elnagyolt munka – amely további időráfordítással sikeres is lehetett volna, meggondolatlanul aláírt szerződések, megállapodások, stb)

A helyzetek kezelését a Nap- Uránusz ugyanaznap bepontosuló szextilje könnyíti. A szokatlanra, különlegesre, az eddigi megközelítésmódra való nyitottság, a humorérzék, az eredeti ötletek akkor is más megvilágításba helyezheti a régi problémát, ha a konkrét lépések megtétele még némi időbe telik. A türelmetlenség, nyughatatlanság, túlságosan provokatív magatartás viszont komoly károkat is okozhat. Hatékonyabb haladás azonban csak június 20-át követően lehetséges, a Merkúr – Uránusz szextil bepontosulása után. Ezekben a napokban azt tapasztalhatjuk, hogy az üzemzavar elhárul, az eddig feszültséget okozó helyzetek „maguktól megoldódnak.” Persze hogy nem „maguktól” és nem „véletlenül”, hanem az előzetes próbálkozásokat követő váratlan ötlet, találkozás, felmerülő lehetőségnek köszönhetően. Ahhoz azonban, hogy ilyesmik bekövetkezzenek, tényleges erőfeszítések szükségesek, a probléma megoldására őszintén törekedni kell. Ellenkező esetben ugyanis a tranzit nem hozza el a kívánt megkönnyebbülést. Már csak azért sem, mert ezek a hatások valamelyest a következő három hónap folyamatairól is tájékoztató nyári napforduló -képletben is érvényesülnek, a rövidesen Rákba lépő bolygók részvételével pedig egy újabb földrengéseket jelző, újabb kardinális T-kvadrát is összeáll július – augusztus folyamán.

 

 

Kapcsolódó:

 

 

Júniusi előrejelzés

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz (2015 szeptember)

Hét arra utaló jel, hogy valóban szereted magad

A terror éjszakája…Európa éjszakája ?

 

 

2015 november 13-án több mint 129 ártatlan ember lelte halálát dzsihádisták összehangolt párizsi terrorakciói során. Az önmagukban is tragikus események azonban egy sokkal komorabb jövő előfutárai.

 

 

 

A " Torony"

A ” Torony”

 

 

 

A novemberi előrejelzésekben már szó volt róla , hogy a hónap közepétől felbomlik az a törékeny, viszonylagos egyensúly, amelyben eddig részünk volt, az események kiszámíthatatlanná válnak, úgy érezzük, anélkül sodródunk, hogy a legcsekélyebb hatással lehetnénk rájuk, övön aluli támadásoknak vagyunk kitéve.

 

 

Az év végéhez közeledve egyre sorosabbá válik az Uránusz – Plútó kvadrát, amely az elmúlt években is alaposan feje tetejére állította világunkat. Más hatásokkal kombinálódva ennek a bolygókapcsolatnak a hozadéka az arab tavasz, az ukrán válság, az Iszlám Állam felemelkedése, a palesztin terrorizmus pusztító hullámai 2014 nyarán illetve idén ősszel és még sorolhatnánk. A hónap végén bepontosuló Neptunusz – Szaturnusz kvadrát által jelzett zűrzavaros állapotokról (pl. a migráns hullám formájában jelentkező modern kori népvándorlás, az országhatárokkal, idegenrendészeti törvényekkel, határőrizettel, külföldiekre vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban felmerülő kaotikus helyzetek és korlátozások, az önkényuralmi szervezetek, pártok erőre kapása, amelyek kihasználva a zavaros állapotokat, a rendteremtés és a biztonságunk megóvása ürügyével igyekeznek megkaparintani a hatalmat, hogy totális kontrollt gyakorolhassanak, stb) szintén több bejegyzés is foglalkozott már.

 

 

france-chart-copy, kép

paris-attack-copy

 

 

 

E témákkal kapcsolatban a párizsi események több szempontból is jelzés értékűek lehetnek.

 

Az áttekinthetőség kedvéért mellékeltem Franciaország horoszkópját (az ötödik Köztársaság kikiáltásának időpontjára, 1958. október 6, Párizs 18:30- ra felállított képlet, 1. ábra) valamint a 2015. november 13-i támadások kezdetének időpontjára felállított képletet (2.ábra) . Az Astrology in Crime oldalon, ahonnan a horoszkópábrák származnak, érdekes elemzések olvashatók angol nyelven a két képlet közötti kapcsolatról.

 
Ebben a megfelelésben asztrológiai szempontból természetesen nincs semmi meglepő, jelen helyzetben azonban mégsem ennek boncolgatását találom a legfontosabbnak.

 

 

Az általánosabb, Párizson túlmutató analógiák lényegesebbek. A történek idején közvetlenül az új fejlődési ciklusokat jelző újhold (november 11) után voltunk. A Földünk égi kísérője már nem a Skorpió, hanem a Nyilas jegyében járt, ugyanott, ahol a Szaturnusz tartózkodik (ld. Szaturnusz a Nyilasban, Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz c. bejegyzések) . Míg a Hold átlagosan 2,5 napot tartózkodik egy jegyben, a Szaturnusz kb.2,5 év alatt teszi meg ezt a kört. Bizonyos körülmények között a Hold helyzete találó utalásokat tartalmazhat annak az időszaknak a hangulatáról, fontosabb témáiról, amikor majd a Szaturnusz is elér az adott jelnek ugyanazoknak a fokaira.

 
Nos, a nap elején a Hold komor hangulatú együttállást képezett a Szaturnusszal, egyszersmind egy feszült, 90 fokos fényszögben volt a Neptunusszal is. Ezek a kölcsönhatások a hagyományos asztrológia szerint a keserves kijózanodás, összetört álmok, az illúziók elvesztésének jelölői. A nap végére bepontosult a szerencsétlen eseményeket, veszteségeket jelző Hold-Jupiter kvadrát is. Az optimista Nyilas jegyében haladó égitestnek, a valósággal (föld) való tragikus konfrontáció árán kellett meggyőződnie arról, hogy a „szabadság, egyenlőség,testvériség” nemes eszméi nem vonatkoztathatók automatikusan és feltétel nélkül mindenkire, akivel összehoz az élet.

 

 

gyászolók

 

 

2016 első felében, amikor a Nyilas, a Szűz és a Halak jelek közepén bepontosul Szaturnusz, Jupiter és a Neptunusz T- kvadrátja, nem csak Párizs, hanem egész Európa leckét kaphat ebből a tanításból. Nem egy estés, hanem hosszú hónapokon keresztül tartó, halálos leckét. (Bár a téli napforduló képlete is vészterhes fordulatokat sejtet, mindez fokozottan igaz ez arra az időszakra, amikor 2016 elején a Mars a Skorpióba vált, majd tavasszal megkezdi 2016 szeptemberéig tartó, hosszú útját a Nyilas jegyében) Olyan leckét, amelynek a tanulságait talán már túlságosan is késő lesz átültetni a gyakorlatba, vagy pedig csak hosszú, véres harcok, a mostaninál sokkal nagyobb veszteségek árán sikerülhet.

 
Ha már a harc témájánál tartunk, érdemes megjegyezni, hogy amikor a Mars a Mérlegben halad (október 12-én lépett be és 2016 január 4-ig időzik ott) az is speciális kontextust nyer. Mint más bejegyzésekben is szó volt róla, az önérvényesítés és agresszió planétája nem érzi magát valami jól , asztrológiai kifejezéssel éve száműzetésben van ebben a jegyben. Más bolygókkal való kapcsolatától, a személyi horoszkópban elfoglalt helyzetétől függően ez sok mindent jelenthet ( ennek kiderítésében asztrológus segíthet), most azonban csak néhány, témánkhoz kapcsolódó megnyilvánulási módot emelnék ki.

 

 

eiffel, katonák

 

 

Alattomosság, övön aluli támadások

Egy jól pozicionált Mars (pl. Kos, Skorpió, Bak) ismérve, hogy vállalja a szemtől – szemben való konfrontációt, magával egyenrangú ellenfelet választ, vagy éppenséggel a túlerőnek is nekimegy (persze, az erőviszonyok józan felbecsülése szintén marsikus adomány), sportszerűen küzd – ami azt is jelenti, hogy nem támad nála kiszolgáltatottabb, hátrányosabb helyzeteben levőkre, sőt ő az, aki védelmezi, akár élete árán is az elesetteket, ha kell, tud veszíteni is, „békeidőkben” pedig egészséges kihívásokat keres magának.

 
Egy gyenge és támadott Mars – mint amilyen a Mérlegben is (és ne feledkezzünk meg a december én bepontosuló Mars – Plútó kvadrátról valamint a nem sokkal az után egzakttá váló Mars- Uránusz szembenállásról sem) viszont elsősorban kiszolgáltatott, mit sem sejtő, magukat megvédeni nem tudó célpontokat pécéz ki ( a franciaországi  stadionban például a dzsihádisták a legkönnyebb célpontokkal, a tolószékes mozgássérültekkel kezdték a mészárlást), alattomos taktikákat alkalmaz, hátba támad, feleslegesen kegyetlenkedik, irracionálisan agresszív.

 

 

A párizsi diszkó látványa közvetlenül a péntek esti vérfürdő után. Forr: No Compulsion

A párizsi diszkó látványa közvetlenül a péntek esti vérfürdő után. Forr: No Compulsion

 

 

Tehetetlenség, eszköztelenség. Ez nem annyira a tettesekre, mint inkább az áldozatokra vonatkozik Az akciók kiszámíthatatlansága, az ellenfél „megfoghatatlansága”, a félelem mindent átható légkörének megteremtése (hiszen nem tudjuk, hogy legközelebb hol, kinek a részről ér atrocitás) nagyon nehézzé teszi a védekezést is. E hatások intenzitását természetesen más bolygó kapcsolatok is fokozzák (pl. a feszült Uránusz-és Plútó hatások, a Szaturnusz – Neptun kvadrátja)

 

 

Valóságelhárítás. Álproblémák kreálása a ténylegesekkel való szembenézés és kezelésük helyett. Ne szépítsük, a Mérleg Mars utál harcolni. Jóformán képtelen felismerni azokat a helyzeteket, amikor már nem konszenzusra kellene törekedni, hanem akcióba lépni, párbeszédet folytat ott és akkor is, amikor az már teljességgel értelmetlen, az utolsó pillanatig hárít és tagad .(Magánéletben-mivel a Mérleg a társulások jegye is – ennek a legklasszikusabb példája, amikor mondjuk, egy kapcsolati válság esetén nem képes olvasni a figyelmeztető jelekből, hanem in flagranti kell érje partnerét ahhoz, hogy pedzeni kezdje: talán még sincs minden rendben kettőjük között, inkább egy testet-lelket megnyomorító társulásban vegetál, semmint hogy egyedül, de nem magányosan önmaga lehessen). Kontraszelektál, visszariad a tényleges erőfeszítésektől, szellemi és fizikai értelemben erőtlen, lusta, elpuhult, halogat, látszatmegoldásokat hoz, teoretizál, esztétizál, finomkodik és egyeztet mikor döntenie kellene. Míg egy uralmi Mars tulajdonosa ún. húzóember, ő inkább a visszahúzó, lehúzó kategóriájába tartozik.

 

 

A letisztultabb marsikus eszközöket alkalmazókkal szemben (pl. akik érvényesíteni tudják elképzeléseiket, képesek megvédeni magukat és szűkebb tágabb közösségüket, hősiesen síkra szállnak valamiért vagy valakiért, képességeikkel bizonyítják kiválóságukat) egy gyengén pozícionált Mars -tulajdonos különösen rosszindulatú:  „agresszornak” titulálja, kritikával illeti, övön aluli módszerekkel hátráltatja őket.

 

 

Felidézve 2013 decembere és 2014 június vége közötti időszak eseményeit, amikor a Mars huzamos időt töltött a Mérleg jegyében, belátható, hogy ezek az analógiák személyes életünkben és tágabb környezetünkben is működtek. A példákat a végtelenségig lehetne sorolni, ahogy meg is történt a blog korábbi bejegyzéseiben – most viszont elég néhány frissebb. Egy bolygóhatás megítélése szempontjából sokatmondók azok a látszólag „véletlen” események is, amelyek az adott égitest belépését kísérik ugyanabba a jegybe.

 

 

 

bojkott Israel

 

 

Bejrútban például, egy nappal a párizsi merényletek előtt egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát kioltva 40 ember életét és százakat megsebesítve. Még lényegesebb azonban , hogy egy nappal a terrortámadások előtt az EU újabb, igazságtalan döntést hozott a terror – sújtotta Izraellel szemben.”Az Európai Bizottság által elfogadott iránymutatások szerint az „izraeli termék” megjelölés kizárólag az ország nemzetközileg elismert az 1967-es hatnapos háború előtti – határain­ belül előállított árucikkeken tüntethető fel. Vagyis nem szerepelhet a Made In Israel címke azokon, a történelmi Izraelhez tartozó területeken készült termékeken, melyeket a hat napos háborút követően sikerült visszaszerezni ( Még így is a csak az országot jogosan megillető területek egy részét, de ez más lapra tartozik) Mostantól a földrajzi elnevezésnek kell szerepelnie, valamint annak is, hogy ottani izraeli telepekről valók.”

 

 

Pedig, mint az egy nappal később bekövetkezett párizsi események felhívták a figyelmet, egy, a terroristákkal hősiesen küzdő kis ország regulázásánál akadnának fontosabb problémák is a házunk táján. (Ha már itt tartunk, jó kérdés, hogy a Charle Hebdo szerkesztősége elleni merénylet utáni Párizsban, ahol elvileg fokozott terrorelhárítási készültség van, miként lehetséges, jószerivel a titkosszolgálatok orra előtt létrehozni terrorsejteket, robbanóanyagot, fegyvereket becsempészni, majd a péntekihez hasonló vérfürdőt rendezni. Ahogy az is, hogy ha mindez megtörténhet az elvileg gondosan ellenőrzött Párizsban, milyen előkészületek zajlanak a kulisszák mögött az iszlám szélsőségesek által látszólag kevésbé fenyegetett országokban? Arról, hogy milyen könnyen csempészhetők be az EU bármely országában illegális fegyverek, milyen különös holmik kerülnek elő más európai országokban levő menekültszállásokról is, mi mindent titkol el a közönséges földi halandók elöl az EU iszlamizációja és az itt élő muzulmánokkal, az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban a „politikailag korrekt”, mainstream média, bővebben egy más profilú blogom  ill. facebook- híroldalam foglalkozik.)

 

 

"Szabadság, pokolra veled"

“Szabadság, pokolra veled”

 

 

A tények elkendőzése annak érdekében, hogy igazolják a szépen hangzó elméleteket, megóvjanak attól, hogy kockázatokat vállalva, a netán kevésbé tetszetős valósággal szembe nézve cselekedni kelljen azonban nem csak a Mérleg Marsra, hanem a Nyilasra is jellemző gyarlóságok. (Mint már szó volt róla, a Szaturnusz áthaladása valamely jegyen felszínre hozza annak árnyoldalait is, egyszersmind azt is kikényszeríti, hogy, egyéni és közösségi szinten egyaránt magasabb rendű megélési formákat keressünk számára. A kényszer általában „sorsszerű” élethelyzetek, események formájában jelenik meg…)

 
Nincs is semmi rossz abban, ha szemet hunyunk embertársunk apróbb hibái felett, megértéssel, rugalmasan kezeljük másságát. Ha azonban ez olyan méreteket ölt, ami magunkat és másokat is életveszélyes helyzetekbe sodor, már nem toleranciáról hanem végzetes ostobaságról beszélünk. Nos, azok alatt az évek alatt, míg a Szaturnusz a Nyilasban halad, bőséges alkalmunk lesz megtanulni különbséget tenni ezek között az árnyalatok között. Ha ugyanis elmulasztjuk – mint a Párizsban lemészárolt civilek példája is mutatja – a tandíj akár az életünket – vagy legközelebbi hozzátartozóinkét – is jelentheti. Jelen helyzetben például az a megtanulni való, hogy, amint Peter Ramsauer, német politikus nagyon találóan megfogalmazta, az iszlám napjainkban NEM vallás, hanem az agresszió politikai mozgalma. Ami ellen, éppenséggel a szó valódi értelmében vett vallási és gondolati szabadság érdekében, minden eszközzel, kinek-kinek a lehetőségei szerint (persze csakis a hatályos törvényeket tiszteleben tartva)a leghatározottabban  fel kell lépnünk.

 

 

A keresztes háborúk története: http://www.historyofjihad.org/crusades.html

A keresztes háborúk története: http://www.historyofjihad.org/crusades.html


 

Természetesen mindezzel párhuzamosa belső változásokat is eszközölnünk kell. Az alábbi idézet ugyan egy több száz éves kínai mese, Az elűzött királylány elemzéséből származik ( Marie Louise von Franz : Archetipusos minták a mesében ), a történelmi forgatókönyv a közelebbi és távolabbi múltból is ismerős lehet. A mitikus Atlantisz, Egyiptomi, a Római Birodalom, a kínai császárságok, a modernebb kori nagyhatalmak és kisebb civilizációk hanyatlása ugyanezt a mintát követi, így okkal gyanítható, hogy világviszonylatban valamilyen hasonló átrendeződés folyamata zajlik..

 

 

„ (….) Azt kell feltételeznünk, hogy a civilizált világ újra túlontúl kifinomulttá, csiszolttá, intelligenssé, affektáltan műveltté vált, és ezért elidegenedett az alapvetően ösztönös természettől. A kínai társadalom számos alkalommal eljutott már a legmagasabb műveltség szintjére, melyet leginkább a túlzott formalizmus és a művészi ábrázolásban megjelenő végletes aprólékosság jellemez. Ezeket a korszakokat azonban többnyire destruktív időszakok követték, pl. forradalmi mozgalmak vagy a barbár északi törzsek betörése.

 

 

(…) A túlcivilizáltság, túlfinomult művészetek – filozófia, zene, stb. – e korszakában természetesen elmélyült a szakadék a társadalmi elit és az alsóbb néprétegek között. Ez a fajta kifinomultság azt eredményezte, hogy a kultúra kizárólagos hordozóivá a jómódú, vezető szerephez jutott családok és klánok váltak. A földeken dolgozó szegény, rizstermelő parasztok megtartották a majdhogynem neolit korból származó népszokásaikat, nem jutott el hozzájuk  a királyi udvarokban születő kifinomult és túlzottan kimódolt kultúra.” (Esetünkben ennek megfelelői a befogadó, európai társadalmak mellett párhuzamosan létező, saját szokásaik, törvénykezésük szerint élő muzulmán bevándorlók párhuzamos társadalma) “Ha a kulturális tudat az egyén szintjén túlságosan eltávolodik a tudattalan, ösztönös erőktől, akkor ez a társadalomban a felső és alsó néprétegek közötti mély szakadék formájában tükröződik. Ez a probléma azután további krízishelyzeteket teremt. Efféle, rendszerint a legalapvetőbb lélektani problémákra visszavezethető válságok számos alkalommal rázták meg a kínai társadalmat.”.

 

 

templomos lovag

 

 

Európa akkor tud  tehát életben maradni, ha tagadás, eufemizálás, halogatás helyett a Mars elvének integrálását választja.

 

 

Ennek a mikéntjéről hasznos tippeket meríthetünk Rüdiger Dahlke, Magyarországon is népszerű orvos-asztrológus szerző Az agresszió, mint esély című könyvéből.

 
A templomos lovag  illusztrációja sem véletlenül került ide : péntek 13 amiatt szerencsétlen dátum, mert 1307. október 13-án, egy pénteki napon kezdődött Szép Fülöp templomosok elleni „koncepciós pere” A francia király testőrsége egyszerre több tucatnyi templomos rendházon ütött rajta, a rend tagjait lemészárolta vagy eretnekség vádjával letartóztatta. A király állítólag országa anyagi gondjait akarta orvosolni a templomosok mesés vagyonának elkobzásával, de sokkal valószínűbb, hogy személyes kapzsiság és félelem motiválta, hiszen a harcias szerzetesrend tagjai, amellett, hogy nem csak az igével és a karddal bántak mesterien, egy fajta spirituális tudásnak is birtokában voltak, amely különleges erővel ruházta fel őket.

 

A muzulmánok ellen hősiesen -és nagyon eredményesen harcoló szent lovagok archetípusának életre keltése napjainkban is erőt, inspirációt adhat. Az általuk képviselt energia egyszersmind teljes összhangban van a Nyilas Mars magasabb rendű megnyilvánulási  formáival is – ami azért lényeges, mert 2016 márciusától 2016 szeptember végéig az agresszió és asszertivitás planétája ebben a jegyben időzik. Megfelelő szellemi tartalom nélkül, az egyidejűleg ható bolygóformációkkal kombinálódva ez problematikus pozíció is lehet, a templomosok példája azonban  a “megváltottabb” megvalósítási formák irányába terelhet.)

 
Jelen helyzetben a Mars princípium integrálásán azt értem, hogy holmi rosszul értelmezett felebaráti szeretetből nem tartja oda a másik orcáját is hanem szembenéz és megharcol, akár a szó fizikai értelmében is az ellenséggel. Hogy milyen sikerrel, majd kiderül. Míg kollektív szinten vajmi kevés esélyünk van e folyamtok megállítására, személyes életünkben szinte kötelességünk megszüntetni a disszociációt, tudatos, akaratlagos erőfeszítéseket tennünk ellentétes tendenciájú személyiségrészeink összebékítésére. Ez nemcsak mentálhigiénés szempontból válik a javunkra, hanem a fizikai túlélés eszközévé is válhat a küszöbön álló drasztikus társadalmi – gazdasági változások idején.

 

 

Vasfüggönytől vasfüggönyig?

 

 

A Nyilasban haladó Szaturnusz hatására nem csupán világképünk, hiedelmeink alakulhatnak át. Az ilyen időszakokban birodalmak összeomlásának, új érdekcsoportok kialakulásának, országhatárok megváltozásának és megannyi más változásnak is tanúi lehetünk.

 

 

 

gorbi és sztálin
A Szaturnusz legutóbb az ötvenes évek közepén ( 1956 január 12 – 1959 január 5) és a ’80-as évek végén ( 1985 november 17 – 1988. február 13) haladt át a Nyilas jegyén. Egyre több asztrológus teszi fel a kérdést: az újabb Szaturnusz ciklus együtt jár majd Európa átstrukturálódásával? Nehéz megmondani. A két legutóbbi látogatásának időszaka alatt történtek viszont jelzésértékűek lehetnek a most zajló folyamatok szempontjából is.

 

 

Néhány kulcszó a nyolcvanas évek végéről:

 

persztrojka, glasznoszty, Csernobil, Challenger – katasztrófa, I. intifáda, Salman Rushdie és a  Sátáni versek

 

cikk

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

(2015. szeptember 18 – 2017. december 20)

 

 

 

2015 őszének egyik legfontosabb eseménye a Szaturnusz visszatérése a Nyilas jegyébe.

 

 

 

A kozmikus tanítómester 2014 december 24-én lépett először a Nyilasba és 2015 június 14-ig a jel 0-4 fokán bandukolt. Ez alatt a 6 hónap alatt ízelítőt kaphattunk az előttünk álló 2 év tanulási feladataiból. Akiknek a Napja vagy valamilyen más személyi bolygója, aszcendense egyik változó jegy (Nyilas, Ikrek, Szűz, Halak) elején áll, már megtapasztalhatták a Szaturnusz együttállás, oppozíció vagy kvadrát hatását.

 

 

 

Akiknek pl. a Napjával képezett ilyen erőpróbáló fényszöget, úgy érezhették, nyomás alatt vannak, valamilyen értelemben hátráltatást szenvednek, depresszióval kell nap mint nap megküzdeniük. A Jupiterrel ellentétben inkább ostorral mint cukorral nevelő tanító közelségét a képlet többi bolygója is megérzi, ha fényszöget képeznek egymással. A bolygó természete felvilágosítást adhat a lehetséges kihívásokról, ezek kezelésében pedig asztrológiai tanácsadás segíthet.  Ebben a bejegyzésben azonban a tranzit mundán- asztrológiai vonatkozásaival fogunk foglalkozni.

 

 

 

A tavaly decemberi,  a Szaturnusz első Nyilasba lépése alkalmából írt bejegyzésekben már sok szó esett a 2015. szeptember 18 – 2017. december 20 közötti időszak legaktuálisabb témáiról. Egy jegy vagy bolygó analógiái azonban színte végtelenek, így bőven akad olyan írnivaló, ami ezekből a cikkekből kimaradt.

 

 

 

Cikk:

 

A szabadság és a tolerancia határai

 

Amikor a Szaturnusz áthalad a világnézettel, vallásokkal, törvényekkel, távlatokkal, szabadsággal  analógiában levő Nyilas jegyén, e témák aktuálisabbá válnak, mint általában.

Szeptemberi előrejelzés : zavaros idők jönnek

Bár az elmúlt hónapokban sem unatkoztunk, szeptember az idei év egyik legeseménydúsabb és legzűrzavarosabb időszakának ígérkezik.

 

 

 

 

őszi erdő őzekkel

 

 

 

A legfontosabb asztrológiai események: hat hét tolatást követően szeptember 6-án a Vénusz végre direktbe fordul. Ez azonban korántsem jelenti a vesszőfutás végét, hiszen szeptember 17-én a Merkúr vág hátraarcot. Ugyanezen a napon tér vissza a Nyilasba a Szaturnusz is, a Jupiter pedig farkasszemet néz a Neptunnal. A szeptember 13 -i újhold egyszersmind részleges napfogyatkozás is, amelyet 28-án egy teljes holdfogyatkozás követ, az utolsó a vérholdak tetrádjából . Az őszi napéjegyenlőség dátuma, szeptember 23 a két eklipsz közé esik, 25-én pedig a Plútó is direktbe vált. A hónap végén a Szaturnusz – Mars kvadrát teremt állóháborús hangulatot.

 

 

 

 

Ígéretes kezdetek

 

 

 

Kely2Szeptember első hete akár kellemes hangulatban is telhet, bár a légkör – mint a közvetlen környezetünkben, politikában, közéletben zajló események tanúsítják – feszültségtől vibrál. Szeptember 1-én, a Mars és a Vénusz együttállása a szenvedélyes Oroszlán jegyében tovább izzítja a levegőt. Ez a következő napokban is erőteljesen érvényesülő bolygókapcsolatt a romantikus és érzéki találkozások egyik klasszikus formációja. A szintén elsején bepontosult Nap- Neptun szembenállás fokozza a varázslatot, ugyanakkor arra is hajlamosíthat , hogy elrugaszkodjunk a valóságtól. Ily módon akár olyan partnerre is kivetíthetjük fantáziáinkat, akinek semmi köze romantikus vágyképeinkhez. Ez később kisebb- nagyobb csalódásokhoz vezethet.

 
Bármennyire szeretnénk is tehát társra találni, nem árt óvatosnak lenni az utunkba kerülő „igazikkal”. Ugyanis, mint a Vénusz az Oroszlánban :végzetes szerelmek – pénzügyi végletek című bejegyzésben már részletesen szó volt róla, „az augusztus 23 és szeptember 6 közötti napok, mielőtt a Vénusz direktbe fordul, lehetnek a legkockázatosabbak párkapcsolatok számára. Szeptember 1-i találkozása a Marssal nem csupán párnacsatákat tartogathat, hiszen a randevújuk a Merak és az Acubens, egy Szaturnusz -Merkúr hatású állócsillag tőszomszédságában jön létre, amely felkorbácsolja az indulatokat, hazudozásra hajlamosíthat, és rosszindulatúvá tesz. Újabb olyan alkalom, amikor nem biztos, hogy fontos kérdéseket kellene megvitatni. Ezek a befolyások vissza is hozhatnak valakit az életünkbe. Ahelyett, azonban hogy ismét, automatikusan fejest ugranánk ugyanabba a helyzetbe, érdemes újraértékelni a kapcsolatot.”

 

 

 

E társaságkedvelő formáció mellett azért nem jó ötlet túlságosan bezárkózni. Ha óvatos duhaj módjára vetjük bele magunkat az élvezetekbe, nagyon kellemes élményekben lehet részünk. A bolygókapcsolat a kreatív, művészi tevékenységeknek is kedvez.

 

 

 

 

 

Nap- Plútó trigon: rendrakás – dráma nélkül

 

 

A szeptember 5-én bepontosuló Nap – Plútó trigon nagyszerű alkalmat ad arra, hogy elmélyedjünk valamilyen témában, tényfeltáró tevékenységeket vagy eredményes kutatómunkát végezzünk pszichénk barlangvilágában. (Bár fényszögük szeptember 3-án még nem egzakt, a Bikában járó Hold mindkét bolygóval nagyon kedvező kapcsolatot képez. Ebben az egyébként annyira zavaros időszakban érdemes kihasználni ezt a napot olyan lépések megtételére, amellyel esetleg stabilizálhatjuk pénzügyeinket, visszaállíthatjuk lelki egyensúlyunkat) A bolygókapcsolat a külső-belső rendrakáshoz is kedvező feltételeket teremt. A Nagy Lomtalanítás most remélhetőleg nélkülözi nélkülözi a Plútó- tranzitokra jellemző drámai elemeket.

 
A Nap- Plútó fényszögek a hatalom, autoritás kérdéseit is felvetik. Kedvező esetben megtapasztalhatjuk lelki erőnket, pszichés tartalékaink új, tudatosabb kiaknázását eredményező döntésekre szánjuk magunkat, tudásunknak, talpraesettségünknek köszönhetően nagyot lépünk a szakmai ranglétrán. Egyszersmind fennáll a veszélye annak is, hogy manipulációk révén próbálunk nagyobb befolyásra szert tenni vagy mások kísérlik ezt meg velünk.

 

 

A Vénusz direktbe fordul

 

 

 

 

nyár  Szeptember 6-án a Vénusz végre abbahagyja július 25 óta tartó tolatását és az Oroszlán 14. fokán a direktbe vált. A nyár folyamán sokan megtapasztalhatták, hogy van némi alapja annak az asztrológiai megfigyelésnek, miszerint a bolygó hátráló mozgása blokkoló hatással van pénz- és szívügyeinkre. Mint a korábbi bejegyzésekben ( Vénusz az Oroszlánban, A Vénusz hátraarcot vág)  bővebben szó volt róla, ez a kényszerszünet, akár akartuk akár nem, arra sarkallt bennünket, hogy újraértékeljük kapcsolatainkat, üzleti stratégiáinkat, konkrét és átvitt értelemben nyereséges vagy veszteséges befektetéseinket. Ez az vizsgálódás azonban sok minden volt, csak kellemes nem, így most érthető megkönnyebbüléssel fogadjuk, hogy végre járni kezd a levegő. Sajnos több okból is korai még pezsgőt bontani.

 
Részben azért, mert a Vénusz csak október 8-án kerül ki a retrográd árnyékból, 10-én pedig újra kvadrátba kerül a Szaturnusszal, 17 -én pedig szembenállást képez a Neptunnal. Ahhoz, hogy érzelmi életünk tehermentesüljön vagy bizonyosságot nyerjünk társulásainkat illetően, még ezeket a heteket is át kell vészelnünk.

 

 

 

Másfelől, szeptember 17-én a jelenleg retrográd árnyékban levő Merkúr megkezdi tolatását a Mérleg jegyében. Mint korábban már szó volt róla (Két hónap flúgos futam), a Merkúr tolatásának időszaka szintén az újraértékelés, átdolgozás, átgondolás ideje. A bolygó retrográd mozgása pénzügyeinkre is hatással lesz – bővebben lentebb. Mivel a bolygó a VII. mundánházat, azaz a társulásokat, házasságot, jogi ügyeket, nyilvános szerepléssel és nyílt ellenfelekkel kapcsolatos témákat uraló Mérlegben áll, kézenfekvő, hogy társulásaink, üzleti -és baráti kapcsolataink átértékelésének időszaka még nem ért véget.

 
Bármennyire elegünk is van a már hónapok óta tartó egy helyben toporgásból, bármennyire csábítanak is az új kezdeményezésekre vagy pofonegyszerűnek tűnő megoldásokra a következő napok bolygóhatásai, jobban járunk ha elfogadjuk: csak októberben kezdhetünk új fejezetet
A Vénusz direktbe váltása fordulatot hozhat a retrográd időszakban holtpontra jutott kapcsolatokban is: a partnerek vagy újra egymásra találnak, vagy egyre nagyobb sebességgel kezdenek távolodni egymástól. Amennyiben a Vénusz hátráló mozgása idején mentünk bele egy párkapcsolatba, annak minősége megváltozhat, amikor a bolygó egyenesbe vált, vagy amikor a Merkúr tolatni kezd illetve direktbe fordul.

 

 

 
Kreatív impulzusok vagy elkapkodott döntések?

 

 

wakn
Szeptember 8-án a Mars trigont képez a tolató Uránusszal . Általában véve ezt a bolygókapcsolatot igen kedvezőnek tartja az asztrológiai hagyomány, és valóban támogatja is a spontán, ösztönös cselekvést, a kreatív impulzusok megvalósulását. Az eddigi erőfeszítéseket váratlanul siker koronázza, nagy ötletek születnek, a problémák egyik pillanatról a másokra megoldódhatnak, új helyzetekbe kerülhetünk, új célokat tűzünk magunk elé.

 

Csakhogy ez egyszersmind a gyors bekövetkező események formációja is Az impulzivitás, a hirtelenkedés rossz döntéseket, váratlan perpatvarokat, baleseteket eredményezhet. Ez a bolygókapcsolat az egzakttá válása előtti és utáni napokon is érezteti a hatását, akárcsak a másnap, szeptember 9-én este bepontosuló Merkúr- Plútó kvadrát.

 

 

Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, e két planéta közötti feszült fényszög késhegyig menő vitákat jelezhet. Ezekben a napokban mi is, környezetünk is hajlamosak lehetünk megszállottan ragaszkodni rögeszméinkhez, semmiségek miatt is vérig sérteni egymást, úton- útfélen haragosokat gyűjteni. Mivel a Merkúr retrográd árnyékban van, 17-én pedig hátraarcot is vág, a bolygókapcsolat sokkal hosszabb ideig érezteti hatását, mint általában.

 
A kommunikációval, kereskedelemmel, utazásokkal is kapcsolatba hozható Merkúr eközben az Uránusszal is farkasszemet néz. Bár szembenállásuk nem egzakt, az említett területeken sok váratlan és nem feltétlenül kellemes fejleményre számíthatunk. Szeptember 7-én és 8 -án otthonában, a Rákban jár a Hold, feszült fényszögeket képezve a Merkúrral, Plútóval majd az Uránusszal. A ránk nehezedő nyomás hatására hajlamosak lehetünk hisztérikussá válni, túlreagálni helyzeteket és váratlan, irracionális döntéseket hozni. Környezetünk részéről is hasonló reakciókat tapasztalhatunk. 9-re virradóan, amikor a Hold átmegy az Oroszlánba, talán nagyvonalúbban kezeljük a problémás helyzeteket, egyszersmind hajlamosak lehetünk olyasmikből is presztizs kérdést csinálni, amiből nem kellene. Szeptember 10-én, amikor együttállásba kerül a Vénusszal, Marssal, majd trigont képez az Uránusszal, a bulikon vagy más vidám társasági eseményeken kiengedhetjük a gőzt. Az impulzív költekezés, akárcsak a meggondolatlan szerelmi afférok azonban megbosszulhatják magukat.

 

 

 

 

Részleges napfogyatkozás a Szűzben: nyár végi számvetés

 

 

napfogyatkozás, magányEnnek megfelelően szeptember 11-estéje, amikor a Hold kvadrátba kerül a Szaturnusszal, majd 12-e, amikor már a Szűzben jár, kimondottan nyomasztóan alakulhat. A Jupiterrel képezett együttállás eufóriáját hangulati mélypont követheti, amikor a Hold szembetalálja magát a Neptunnal. Az érzelmi hullámvasutazást a nap végére a Plútóval képezett trigonja tompíthatja. Az újholdat megelőző borongós hangulatot most az is indokolja, hogy a szeptember 13-i egyszersmind részleges napfogyatkozás is.

 

 

 

Mint korábban szó volt róla, az eklipszek – jelezte kezdetek általában nem túl kellemesek, és rendszerint van valami kényszerítő jellegük is. Fokozottan igaz ez a mostaniakra. A nyár vége a betakarítás ideje is. A régi kalendáriumokban  az állatöv hatodik jegyét Arató Szűznek is nevezik. A mindannyiunk előtt ismerős szólás, miszerint ki mint vet, úgy arat, mélyebb értelmet nyer, ha figyelembe vesszük, hogy az asztrológiában a 6. ház az ebben az életben csinált karmáról is értékes felvilágosításokat adhat. Ily módon tehát, miközben új fejezetet kezdünk, akár akarjuk, akár nem, szemrevételeznünk kell az eddigi termést. Eredményeinket és mulasztásainkat egyaránt. Egy, a Szűz jegyében ( reggel 8: 41) létrejövő újhold valamilyen módon a rendrakással is összefügg, akár a külvilágban, egy kiadós őszi nagytakarítás formájában kerítünk rá sort, akár idebent, akár egyszerre, mindkét valóságszinten.

 

 
Ez az eklipsz Dél- Afrikában, az Atlanti-és az Indiai Óceán felett, valamint az Antarktiszon lesz látható. Az asztrológiai hagyomány szerint egy nap- vagy holdfogyatkozás azokat a területeket befolyásolja a leginkább, ahonnan látható, illetve amelyek hozzárendelhetők az eklipsz jegyéhez Peter Stockinger mundán asztrológus  szerint a jelenlegi napfogyatkozás ily módon Görögországot – különösen Athént, Svájcot, Németországot – elsősorban Wormot, Erfurtot és a Rajna -menti területeket, Franciaországot és Olaszországot érinti a legérzékenyebben.

 

 

A napfogyatkozás hatásairól később remélhetőleg még bővebben szó lesz, most csak az eklipsz- képlet pár jellemző vonását emelném ki. A Nap és a Hold egyszersmind a Denebolával áll együtt. Ehhez az állócsillaghoz olyan fogalmakat társítanak, mint a kétségbeesés, megbánás, nyilvános megszégyenülés, a természeti elemek által okozott csapások.
Mivel a munkával, egészséggel, szolgálattal kapcsolatos 6. ház a Szűzhöz tartozik, egy, a jegyben bekövetkezett napfogyatkozás egészséggel, étrenddel, munkával, az általunk felajánlott különböző típusú szolgálattal állhat összefüggésben.

 
Az eklipsz hozadékaként tehát, vagy saját belátásunkból vagy pedig kényszerítő körülmények hatására( munkahely elvesztése, tudásunk hiányosságainak felismerése, betegség, stb.) változásokat eszközlünk ezeken az életterületeken.

 

 

Csalóka látszatok

 

 

song of LoreleyBár csak 17-én pontosul be, a Jupiter – Neptun szembenállása már az eklipsz – képletben is erőteljesen érezteti a hatását, ahogy egész szeptembert meghatározza. Kettejük meglehetősen zavaros kapcsolatát részben már bemutatta a Jupiter a Szűzbe lép című bejegyzés, de még lesz szó róla. A fényszög analógialáncolatából most a káosz, zavarodottság, hazugság, félrevezetés, trükközés, ködösítés, kivetítések és illúziók kulcsszavakat ragadnám ki.

 
Mivel a Jupiter a szolgálat/munka 6. mundánházában áll, a 12 házhoz rendelhető Halak jegynek pedig az épp ott tartózkodó Neptun az ura (hazugságok, illúziók, a valóság elferdítése, áldozat),a csalás vagy a csalódás ezekkel a területekkel állhat kapcsolatban. Csalódhatunk eszményeinkben, kedvenc elméleteinkben, vallásunkban, filozofikus nézeteinkben vagy bármilyen más hiedelemben. Kaphatunk látszólag remekül hangzó munka- vagy üzleti ajánlatokat, hangzatos ígéretek árasztanak el, de számtalan más formája is lehet az igazság elferdítésének, beleértve az önbecsapást is. A függőségek különböző típusai (érzelmi, szerencsejáték, kapcsolati, kémiai, stb) – a saját magunké vagy a másoké -szintén figyelmünk középpontjába kerülhetnek. Élhet bennünk egy olyan vágy is, hogy elmeneküljünk a világ elől – jó esetben szellemi gyakorlatok, rosszabb esetben drogok – segítségével.

 

 

 

A kifizetetlen munkák, a jótékonysági/ vallásos szervezetekben zajló pénzmosás, sikkasztás, a vezetők, szervezők álszent magatartása, az internetes bűncselekmények (különösen az online pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatba hozhatók), okirat hamisítás, megvesztegetés, csempészet (pl. emberek, drogok, szervek), az ittasan vagy valamilyen más tudatmódosító szer hatása alatt elkövetett kihágások, a zsúfolt helyeken és /vagy kaotikus körülményeket kihasználva elkövetett lopások, a kiszolgáltatottak, a társadalom periféráján élők bántalmazása e bolygókapcsolatra legjellemzőbb bűncselekmények.

 

 

 

A valós helyzetekre való vakság (a Denebola a szó átvitt értelmében is jelezhet látássérülést) a Szűz és a Halak segítőkészségével párosulva szintén katasztrófákat okozhat, amennyiben nem olyanokat táplálunk pszichés vagy fizikai energiáinkkal, akik ezt megérdemlik és később viszonozni is fogják. Ezen a ponton azonban, éppenséggel a Neptun ködösítő hatása miatt nagyon nehéz például olyan aktuális kérdésekben tisztán látni, hogy a kontinensünkre özönlő migránsok közül kik a valóban kiszolgáltatott áldozatok, akik minden segítséget megérdemelnek, és mikor pazaroljuk beiilleszkedni nem hajlandó, netán egyenesen terrorista, európai kultúránk létezését alapjaiban fenyegető elemekre energiáinkat.

 

 

 

Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen

 

Ebben az időszakban nem árt vigyázni mindenfajta jogi vagy üzleti tranzakcióval. Csak reménykedni lehet abban, hogy a Szűz újhold – illetve az ezt támogató Plútó trigon elég józanná tesz, hogy megkülönböztessük az igazat a hamistól.

 
A tőzsdéről továbbra is nyomasztó hírek érkezhetnek, az anyagi veszteségeket pedig a félreértések, rosszul informáltság vagy a félretájékoztatás is tetézi. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van a most nyélbe ütött üzletek, munkaajánlatok, különféle szerződések körül – sőt ezek akár ideális megoldásnak vagy az egyetlen járható útnak tűnhetnek. Azonban, legkésőbb pár hónap múlva kiderülhet, ez távolról sincs így. Ez a párkapcsolatokra, és más jellegű társulásokra is érvényes.

 

 

 

Nincs sem gyors sem egyszerű megoldás

 

A zavart fokozza az újhold Uránusszal képezett irritáló kvinkunxa is. Ez a 150 fokos fényszög egészségi problémák, pszichoszomatikus tünetek, a legkülönbözőbb irritációk formájában billent ki a komfortzónából. A még mindig ható Mars – Uránusz trigon azonnali cselekvésre sarkall és e fényszög mellett az ötletek viszonylag akadálymentesen valósulhatnak meg. A tűz elem türelmetlensége, naivitása, idealizmusa és/vagy fanatizmusa miatt azonban nem biztos, hogy a legszerencsésebb módon. A szintén ható Merkúr- Plútó kvadrát hatására azt illetően is parázs vitákba keveredhetünk,melyikünk és miképp váltsa meg a világot, a saját véleményünktől eltérő nézőpontokat pedig egy inkvizítor megszállottságával támadjuk.

 

 

 

 

 

Még zavarosabb idők jönnek

 

 

 

halálösvény, őszSzeptember 17 és az azt követő napok egy új, nagyon zavaros periódus kezdetét jelzik. A külső történések és a belső élmények (pl. felismerések, megérzések, álmok) fontos üzeneteket tartogathatnak a távolabbi jövő szempontjából is. Ha csak a körülmények rá nem kényszerítenek, ez végképp nem az az időszak, amikor új dolgokba kellene kezdeni vagy komoly, hosszú távú döntéseket hozhatunk. Ezek inkább a kivárás, elmélyült figyelem, átértékelés és a korrigálás hetei.

 

 

 

 

A Merkúr hátraarcot vág
Szeptember 17– én a Merkúr elkezdi október 9- ig tartó tolatását. Mint fentebb és más bejegyzésekben is szó volt róla, ezekben a hetekben zavarossá válik a kommunikáció, az irritációkat félreértések fokozzák. A műszaki, főleg a kommunikációs eszközök, járművek is meghibásodhatnak. Ha nem feltétlenül muszáj, csak október közepétől pótoljuk újakkal őket- addig meg inkább javíttassuk meg a régieket. Hosszabb – rövidebb utazások, közlekedés közben is adódhatnak zavaros helyzetek, így az utószezon adta utazási lehetőségeket is jobb ötlet kihagyni, bármilyen ígéretesek legyenek is az irodák ajánlatai. Az okmányokkal kapcsolatos intézni valókat, szerződések megkötését is jobb elhalasztani. Akárcsak a Vénusz hátrálása idején, ebben az időszakban nem jó ötlet eljegyezni egymást vagy házasságot kötni, műtárgyakat vásárolni, nagy beruházásokat eszközölni.

 

 

A most létrejött kapcsolatok és más jellegű társulások, a projektek, az új munkák gyökeresen megváltozhatnak, amikor a Merkúr direktbe vált. Ebben az időszakban jobban tesszük, ha egy kicsit hátradőlünk és eltöprengünk, milyen javításokat eszközölhetünk meglévő kapcsolatainkban, vállalkozásunkban, megjavítgatjuk holmiinkat. Az új tanulmányok megkezdése helyett a korábbi tudást frissítjük fel, mielőtt kiadnánk a kezünkből, újrafogalmazzuk publikációinkat. Azon is érdemes elgondolkozni, hogyan tehetnénk hatékonyabbá kommunikációnkat. Új fejezetet csak október második felében kezdhetünk

 

 

 

Ugyanezen a napon pontosul be a Jupiter és a Neptun szembenállása is

 

 

kozmikus magány  A napfogyatkozásnál és a Szűz Jupiter fényszögkapcsolatainál bemutatott hatások a következő pár napban érvényesülnek a legerőteljesebben. Az egyértelműség-és a szervezettség hiánya rengeteg kárt okozhat, a közélet botrányoktól hangos: sokat hallhatunk például egyházi méltóságok, jótékonysági szervezetek és azok vezetői viselt dolgairól is.

 

 
Amennyíben egyensúlyra találunk életünkben, és nem esünk sem saját illúzióink sem mások szemfényvesztésének áldozatául,a spirituális ébredések időszakaként tapasztalhatjuk meg ezt a tranzitot, amelynek során magasabb fokú rálátásra tehetünk szert. De a szellemi ébredés magasabb tudatszintjeit nagyon nehéz megkülönböztetni az olyan neptuni tévutaktól, amilyen pédául az őrület.
Ahelyett, hogy megpróbálnánk másokra kényszeríteni életbölcsességeinket vagy a hivatalosan elfogadott üdvtanok bármelyikét, jobban tesszük, ha csendesen végighallgatjuk az embereket, akiket utunkba sodor az élet. Az általánosan elfogadott vagy a tekintélyszemélyek által belénk sulykolni akart igazságok helyett jobb személyes tapasztalatokat gyűjteni arról, hogy is vannak a dolgok valójában. Az elhamarkodott következtetésektől és ítéletektől jobb tartózkodni, sőt a többféle, egymással párhuzamosan létező igazság gondolatával is meg kell barátkoznunk.

 

 
Ezekben a napokban jól esik elvonulni a világtól, hogy tisztábban halljuk saját belső hangunkat, előfordulhat azonban, hogy mérhetetlenül magányosnak érezzük magunkat. Ezen a kétségtelenül rémisztő, sőt fájdalmas élményen az álommunka sokat segíthet. Ebben az időszakban egyébként is intenzív, különös álmaink lehetnek, úgyhogy aki eddig nem kerített sort rá, ne halogassa tovább egy álomnapló elkezdését. Életünk teljesebb és boldogabb lesz, ha megvizsgáljuk: hogyan építhetjük be álmainkat hétköznapi életünkbe, melyek tudattalanunknak azok az igazságai, amelyek ébren töltött életszakaszainkban is vezérfonallá válhatnak. Ez azonban nem könnyű és nem is kockázatmentes feladat, hiszen eközben nagyon könnyű eltévedni illúzióink labirintusában. Az is előfordulhat, hogy csak hónapok, évek múlva jön el a konkrét megvalósítás pillanata, de ez senkit se bátortalanítson el: jegyzeteljünk, fessünk szorgalmasan.

 

 

 

 

 

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba

 

 

saturn-sagi2015 őszének egyik legfontosabb eseménye a Szaturnusz visszatérése a Nyilas jegyébe. A kozmikus tanítómester 2014 december 24-én lépett először a Nyilasba és 2015 június 14-ig a jel 0-4 fokán bandukolt. Ez alatt a 6 hónap alatt ízelítőt kaphattunk az előttünk álló 2 év tanulási feladataiból..

 

 

Akiknek a Napja vagy valamilyen más személyi bolygója, aszcendense egyik változó jegy (Nyilas, Ikrek, Szűz, Halak) elején áll, már megtapasztalhatták a Szaturnusz együttállás, oppozíció vagy kvadrát hatását. Akiknek pl. a Napjával képezett ilyen erőpróbáló fényszöget, úgy érezhették, nyomás alatt vannak, valamilyen értelemben hátráltatást szenvednek, depresszióval kell nap mint nap megküzdeniük. A Jupiterrel ellentétben inkább ostorral mint cukorral nevelő tanító közelségét a képlet többi bolygója is megérzi, ha fényszöget képeznek egymással. A bolygó természete felvilágosítást adhat a lehetséges kihívásokról, ezek kezelésében pedig asztrológiai tanácsadás segíthet. ( Ez a rész túlságosan hosszú ahhoz, hogy egy hónapos előrejelzés része legyen. A jobb áttekinthetőség kedvéért egy külön linken érhető el.)

A Szaturnusz Nyilasban haladásáról más szerzők cikkeinek a lefordítását is tervezem)

 

 

 

 

Szeptember 22: Vénusz- Uránusz trigon

 

 

Némi megkönnyebbülést érezhetünk szeptember 22-én, amikor a Vénusz trigont képez a tolató Uránusszal. Ez a formáció kedvez a flörtöknek, a vidám társasági összejöveteleknek, partiknak, rendezvényeknek. A Vénusz egyébként most létesít harmadszorra harmonikus kapcsolatot a hirtelen események és meglepetések bolygójával, így kellemes véletlenekben is részünk lehet. (Először 2015 június 29-én találkoztak, amikor mindketten direktben mozogtak, második találkozójukra augusztus 19-én került sor, amikor mindketten retrográd fázisban voltak)

 

 
Ha az korábbi fényszögek bepontosulása körüli napokban megismerkedtünk valakivel, akiről nem tudtuk eldönteni, barátként kezeljük vagy mélyítsük el a kapcsolatot, most egyértelműsíthetjük a helyzetet. Megtörténhet az is, hogy hosszas vacillálást követően valami merőben új dologra szánjuk magunkat: pl. megvesszük azt a ruhát, ami már olyan régóta csábítgat a kirakatból, kisebb- nagyobb átalakításokat eszközlünk megjelenésünkön/ lakásunkban, váratlan utazással jutalmazzuk magunkat, hozzájutunk egy régóta esedékes összeghez, vagy váratlan bevételre tezünk szert, szép ajándékot kapunk, stb.

 

 

Szeptember 23: a Nap a Mérlegbe lép, őszi napéjegyenlőség

 

 

őszi napéjegySzeptember 23-án a Nap a Mérleg jegyébe lép. Mint más bejegyzésekben szó volt róla, a napéjegyenlőségek és a napfordulók időpontja asztrológiai szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az őszi napéjegyenlőség időpontjára felállított képlet pl a következő hat hónapról ad jelzéseket. A fentebb felsorolt bolygóhatások miatt a a prognózis korántsem biztató, különösen, hogy az összhatást a szeptember 26-án bepontosuló Mars- Szaturnusz kvadrát is súlyosbítja.
2015 a változások éve. 2016 folyamán még sok meghökkentő átalakulásban lesz részük, amelyeknek végeredménye csak 2017-re körvonalazódik.

 

 

 

Szeptember 25: a Plútó direktbe fordul

 

 

Plútó fszögekSzeptember 25-én a Plútó abbahagyja április 16 óta tartó tolatását (l. az akkori előrejelzést: ) és direkt stacionáriusba vált. A titokzatos eredetű, fojtó energiablokk feloldódása nagy megkönnyebbülést jelenthet, akárcsak az, hogy újra mozgásba lendülnek ügyeink. A váratlanul felszínre kerülő titkok azonban nem biztos, hogy örömmel töltenek el. Az ugyanezen a napon újra egzakttá váló Merkúr – Plútó kvadrát tovább fokozza a feszültséget, akárcsak a másnap bepontosuló Mars – Szaturnusz kvadrát.

 

 

Akár verbális, akár fegyveres konfliktusról van is szó, az összecsapásnak nincs egyelőre győztese. A vitában álló felek bemerevedett frontvonalak mögül méregetik egymást, s bár a Mérleg Merkúr azt szajkózza, mindössze konszenzusra akarnak jutni, a Plútó, Szaturnusz, Mars karakterű játékosok inkább azon töprengenek, hogyan tudnák leigázni egymást. Sokféle külső esemény lehetséges ilyen bolygóhatások mellett a nagyvilágban, szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Feszültségek tudatos és folyamatos gerjesztése, zavargások, felkelések kitörése és ezek fegyveres elfojtása, szükségállapot bevezetése, fegyveres hatalomátvétel majd az ezt követő terror és cenzúra, letartóztatások, civil lakosság zaklatása, a határzár különböző formái és még sorolhatnánk. Csak reménykedni lehet, hogy az ilyesféle események nem a közvetlen környezetünkben fognak zajlani.

 

 

 

Szeptember 26: a Mars a Szűzbe lép, Mars Szaturnusz kvadrát

 

 

wa09Szeptember 26-ra virradóan a Mars a Szűz jegyébe lép, ahol november 12-ig időzik. Ottlétének második fele a hatékony, produktív cselekvés jegyében zajlik és akár kellemesen is alakulhat, most azonban ebből mit sem érzünk.
Még ugyanezen a napon ugyanis kvadrátba kerül a Szaturnusszal. Kettejük erőpróbáló fényszöge a blokkok és frusztrációk nagyjából egy hétig tartó időszakát jelentheti. Elemi erővel sóvároghatunk valamire/ valaki után, de vágyaink tárgya vagy elérhetetlen messzeségbe van vagy pedig egy sor akadály tornyosul elénk. Minél görcsösebben törekszünk megvalósítani céljainkat, annál nagyobb akadályokba ütközünk.

 
Életünk autoritásfigurái (apa, tanárok, főnökök, hatósági személyek) mintha csak azért jöttek volna a világra, hogy elvegyék önbizalmunkat, lenyesegessék szárnyainkat és meghiúsítsák céljaink elérését. Haladásunkat azonban külső körülmények is gátolhatják.
Finoman fogalmazva ez a bolygókapcsolat nem tartozik a legnyerőbbek közé. Ahelyett tehát, hogy új projektekbe kezdenénk, vagy követnénk pillanatnyi impulzusainkat, jobban tesszük, ha a már meglévő eredményeink tartósítására összpontosítunk. A külvilágból érkező elutasítások, tiltások és gátlások befelé fordíthatják az impulzív marsi energiát. Ennek éppen úgy lehet önromboló, autoagresszív viselkedés (szélsőséges esetben akár öngyilkosság, gyilkosság is) a következménye, mint depresszió, különböző gyulladásos betegségek, csonttörések, balesetek is.

 

 
Az erőszakos bűncselekmények szűkebb s tágabb környezetünkben is gyakoribbá válhatnak. Mivel a diszharmonikus Mars- Szaturnusz kapcsolat a hatalommal való összecsapásokra utaló formációk egyike, fegyveres erőszak tanúi is lehetünk. A türelmetlenség, impulzivitás most csak súlyosbítja a helyzetet. Az indulatos megnyilvánulásokra még indulatosabb válaszok érkezhetnek, így a kivárás, a csendes erőgyűjtés, határaink megvonása most sokkal jobb taktika, mint a nyílt konfrontáció.

 

 

 

Szeptember 28: újabb vérhold

 

 

 

telehold,sziklákA szeptember 28– i telihold egyszersmind teljes holdfogyatkozás is, utolsó a vérholdak (2014.április, 2014. október, 2015. április 4) hírhedt tetrádjából. A korábbi bejegyzések részletesen tárgyalták milyen átalakulásokat hozott ez a sorozat a nagyvilágban és közvetlen környezetünkben. A jelenlegivel is bővebben fogok foglalkozni.

 

 
A Kos – Mérleg jegy 4 fokán bekövetkező eklipsz Észak és Dél Amerikából, Európából- így Magyarországról is, Nyugat-Ázsiából és Afrikai egyes részeiről lesz látható 1 h 12 percen át tart. A teljes holdfogyatkozás Dániára, az Egyesült Kitályságra, Franciaországra (különösen Marseilles-re), Olaszországra (főleg Pádua), Németországra, Lengyelországra (Krakkó), Svédországra illetve Szíriára lesz a legnagyobb hatással.
Ennek az eklipsznek ( hajnali 3:51) az energiái még a szeptember 13-i napfogyatkozásnál is robbanékonyabbak. (A nap-és holdfogyatkozások egyébként sokféle váratlan eseményt hozhatnak, meghökkentő kezdetekkel és lezárásokkal, időjárási szélsőségekkel állhatnak kapcsolatban) A közelgő telihold egyszersmind szuperhold is, ami még intenzívebbé teszi hatásokat és felgyorsítja az események bekövetkezését.

 

 

 

A Kosban álló Holdat a Mars, a háború istene uralja, a Mars – Szaturnusz kvadrát fentebb ismertetett hatása pedig erőteljesen érvényesül az eklipsz képletben is. A minimális eredményeket hozó nagy erőfeszítések, a düh, a frusztráció továbbra is téma marad.

 

 
Érvényesül a Merkúr – Plútó kvadrát hatása is, így az eklipsz -jelezte időszakban sok új és kényes információ kerülhet felszínre, bizonyos tabutémák kerülnek az érdeklődés középpontjába, amelyek nagy vitákat kavarnak, a légkört rögeszmék, hatalmi harcok mérgezik. Fegyveres konfliktusok, zavargások is kitörhetnek, közlekedéssel, szállítással, utazásokkal kapcsolatos balesetek valószínűek.

 

 

A Hold távolodik a Marssal képezett kvinkunxtól, hogy rövidesen a Jupiterrel alkosson egy ugyanilyen fényszöget. Eközben kvadrátba kerül a Plútóval, majd az Uránusszal találkozik, ami az addig több- kevesebb sikerrel elfojtott feszültségek robbanásszerű kitörését, váratlan eseményeket, keserves leválási folyamatokat és töréseket jelez kollektív és személyes szinten. Az apokaliptikus körülmények között a Jupiter – Plútó trigon energiáit kihasználva teremthetünk némi stabilitást.

 
Szeptember 30-án, amikor a Nap együttállásba kerül a Merkúrral, az  emberek hiperaktívakká válnak, égnek a vágytól hogy megosszák a birtokukban levő információkat. Az elmúlt napokban felgyülemlett feszültséget csakugyan jó ötlet kibeszélni, a még mindig ható erőpróbáló fényszögek hatására azonban a béketárgyalások, tisztázó beszélgetések parázs vitákba torkollhatnak.

 

 

A Jupiter és Szaturnusz ciklusai

Jupiter- Szaturnusz kvadrát

 

 

 

 

Augusztus első felét egy nagy feszültségeket keltő fényszög, a Jupiter és a Szaturnusz kvadrátja határozza meg. A bolygókapcsolat az Oroszlán és Skorpió jegy 28 fokán jön létre, legintenzívebben augusztus 2 – 6 között éreztetve befolyását. Augusztus 3-6 között a Vénusz, 6 – 7 között pedig a Merkúr jelenléte fokozza tovább a hatást.

 

 

 

A fényszög később, 2016 március – 2016 júniusa között szintén bepontosul, tehát egy meglehetősen hosszútávú befolyásról van szó. Akkor már a Jupiter Szűz jegyében, a Szaturnusz pedig a Nyilasban halad, a jegyváltás pedig átszínezi a hatásokat. A fényszög jellege, azaz a növekedés, gyarapodás jupiteri erőinek konfliktusa a korlátozás, késleltetés szaturnuszi erőivel – azonban változatlanul érvényesül.

 
Ez a bolygó kapcsolat nem csak személyes életünkre, hanem az egész világ eseményeire is nagy hatással van, így fokozott figyelmet érdemel.

 

 

 

 

Kollektív szint

 

 

 

Titánok harca, Rubens

 

 

A két kronokrátornak, a Jupiternek és a Szaturnusznak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. Nicholas Champion szerint ugyanis ezek a ciklusok képezik az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban.

 

 

 

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok a két bolygó együttállásával kezdődnek (azaz, amikor ugyanannak az állatövi jegynek ugyanannak a fokán helyezkednek el), és következő találkozásukig tartanak. 20 évenként megismétlődő együttállásuk, az ún. Nagy Konjunkció egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszik az egyéni sors és a nagyvilág eseményeinek alakulásában. A jelenlegi 2000 májusában kezdődött, a Bikában, amely a 2. mundánház és a bevételek, tulajdon, pénzügyek ura. Az új ciklus 2020-ban veszi kezdetét, a következő Jupiter- Szaturnusz együttállásra a Bakban kerül majd sor

 

 
A Jupiter gyorsabban halad a Szaturnusznál, ezért a 20 évenkénti találkozójuk előtt többször is kölcsönhatásba kerülnek egymással, ún. fényszögeket, aspektusokat képezve. Ezek egy része megint csak fontos mérföldkövet jelent az egyéni életben és világviszonylatban is. A ciklus félidejében, tehát 10 évvel az együttállást követően a két bolygóóriás szembekerül, oppozíciót képez egymással. Legjelentősebb fényszögeik egyikére,  két, egymástól 180 fok távolságra levő jegyben kerül sor. A szembenállás egy fajta vízválasztót képvisel, amikor is megmérettetik, mi bizonyult tartósnak a legutóbbi együttálláskor felépített struktúrákból, milyen értékek állták ki az idő próbáját, mit tartottunk fontosnak annak idején, milyen alapokról indultunk, mi minden valósult meg egykori a terveinkből és miben kellett változtatnunk?

 

 

 
A legutóbbi, 2010. május – 2011. március között kialakult Jupiter – Szaturnusz szembenállások pl. fordulópontot jelentettek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vontak maguk után (A teljes átstruktúrálódáshoz más, nagy formátumú bolygóhatások is kellettek, pl. a 2009 ősze – 2011 nyara között ható Szaturnusz – Plútó kvadrát ill. a 2010 nyarától szinte folyamatosan érvényesülő Uránusz – Plútó kvadrát. Ezekkel a blog számos cikke foglalkozott: Ami jön, fogadjátok, ami megy engedjétek, Vulkán fölött, Próbatételek életre – halálra ) Míg a harmonikus kapcsolatok (trigonok, szextilek) a konszolidáció és a prosperálás időszakait jelzik, az együttállások, kvadrátok, szembenállások pénzügyi válságokkal, a hatalmi szervezetek átsruktúrálódásával, politikai, ideológiai váltásokkal állnak kapcsolatban.

 

 
A pörgés után megtörik a lendület

 

 

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok első 10 évét a gyorsabb mozgású Jupiter uralja. Mint Stephen Arroyo, napjaink egyik legjelentősebb amerikai asztrológusa is összefoglalta. „Ez az időszak sokkal intenzívebb, a dolgok felpörögnek, a Jupiter – Szaturnusz szembenállás idején érve el csúcspontjukat. Az emberek kísérletezőbb kedvűek, kezdeményezőbbek, optimistábbak, szívesebben terveznek. A pozitív változások ugyanolyan gyorsan köszöntenek rájuk, mint amilyen gyorsan találják magukat a legnagyobb krízisek kellős közepén” (A modern asztrológia új szemlélete: A Jupiter/Szaturnusz konferencia előadásai, társszerző Liz Greene).És ahogy a történelem eseményei is mutatják, a 20. század válságai rendszerint ennek az időszaknak a vége felé robbantak ki.

 

 

 

A ciklus első évtizedében a jupiteri jelleg uralkodik a gazdaságban, kultúrában, a társadalom egészében is. Azaz a minőség pozitívumai, a terjeszkedés, optimizmus, spekuláció, kockázatvállalás, nagyvonalúság, bőség, fejlődés ugyanannyira jellemző, mint árnyoldalai: pazarlás, opportunizmus, gátlástalanság, minden fajta valóságalapot nélkülöző, vérmes remények.

 

 

 

A ciklus második évtizedében a Szaturnusz mutatja az utat, és a világ kénytelen-kelletlen felveszi cammogós tempóját. Mintha valahogy megtörne az elmúlt tíz év lendülete, az emberek gyakran tűnnek kimerültnek, fáradtnak, erőtlennek. Szemlátomást szükségük van arra, hogy kissé visszavonuljanak. Ez idő alatt végigvesézik az elmúlt időszakot, megemésztik a történteket, hiszen a közelmúlt változásai olyan tempóban követték egymást, hogy nekik is gondolkodás nélkül kellett csörtetniük.

 

 

 

Ily formán a ciklus második évtizede olyan szaturnuszi tulajdonságokkal jellemezhető, mint: visszafogottság, összehúzódás, takarékosság, mértékletesség, szerénység. Ennek az időszaknak behatároltabbak a lehetőségei, az általános pesszimizmus, csalódottság pedig részben annak tudható be, hogy az előző tíz év alatt sokan azért nem használták ki a kínálkozó alkalmakat, vagy nem becsülték meg lehetőségeiket, mert abba az illúzióban ringatták magukat, hogy Fortuna bőségszaruja mindig rendelkezésükre áll majd. Egyfajta kiégettség, kiábrándulás, a nagy ideálok elvesztése szintén sokaknak ismerős életérzés lehet.

 

 

 

 

 

Különféle ütközések

 

 

 

Jup szat sq
A görög mitológiában Kronosz (Szaturnusz) Zeusz (Jupiter) apja volt, kettejük huzakodása (oppozíciók, kvadrátok esetén) tehát az apák és fiúk generációja közötti konfliktusként is felfogható. Az ellentétek szélesebb körben éppen úgy hatnak, mint személyes szinten: pl. valamilyen politikai, gazdasági rendszer képviselői és ellenzéke, főnökök és beosztottak, szülők és gyerekek

 

 

A mitológiai Szaturnusz felfalta gyerekeit (azaz „elnyelte” kreatív megnyilvánulásait) Jupitert, Neptunuszt és Plútót, mert félt (a szorongás szintén a princípiumra jellemző életérzés), hogy azok majd letaszítják trónjáról. A későbbiekben ez pontosan így is történt.

 

 

A fényszög másik jellemző megnyilvánulása lehet a kötelességek, felelősség ütközése az egyéni boldogság keresésével, és az önmegvalósítási igényekkel, a félelem, kishitűség pedig még a legszebb álmokat is derékba törheti. Máskor azért kell lemondanunk valamiről, hogy új fejlődéseknek nyissunk lehetőséget, ismét máskor pedig két, egymással ellentétes kötelesség szakít ketté bennünket (pl. az, amit a Szaturnusz jelképezte társadalmi normák diktálnak és az, amit a Jupiter jelképezte egyéni morális érzékünk tart helyesnek)

 

 

Kötődésigényünk és egyéni szabadságvágyunk szintén összeütközésbe kerülhetnek, ha pedig túlléptük hitelkeretünket (Jupiter) anyagi nehézségeink (Szaturnusz) támadhatnak. Egy vágyott cél elérése még a leghétköznapibb szinten is áldozatokat tehet szükségessé (pl. az álomalak elérése érdekében tett erőfeszítések). Lehetnek aztán olyan, korábban nagyon értékesnek tartott terveink is, melyek meghiúsulása nagy fájdalmat okoz, a későbbiekben viszont annál jobban örülünk, hogy semmi sem lett a dologból.

 
Kreativitás fegyelmezett keretek közt

 

Ha nem is sikerül mindig ideális egyensúlyt teremteni az ellentétek között, érdemes mindkét fél legjobb tulajdonságaira összpontosítani. A Jupiter nagy léptékekben gondolkodik, szintetizál, rálát a folyamatok egészére. Nagy ígéreteket tesz, nagy víziói vannak, ha azonban hiányzik a szaturnuszi energia megvalósíthatóságot számon kérő realizmusa, ezek csak álmok maradnak. A kozmikus munkafelügyelő egyébként sem éri be félmegoldásokkal, Csak azt engedi tovább jutni, ami elég erős, kiforrott ahhoz, hogy betöltse eredeti szerepét, és csak a teljesen kész elemet engedi beépülni struktúráiba. Ne vegyük hát zokon tőle, hogy folyton folyvást ilyen kérdésekkel kellemetlenkedik: „Technikailag kivitelezhető?” „Vajon mitől nem működik?” „Honnan szerezhetnél segítséget?” „Milyen eszközök állnak rendelkezésedre?” „Vannak forrásaid a projekthez?” „Elég gazdaságos-e?” „Mennyi időn belül tudsz elkészülni?” Meglehet, hogy csak többszöri nekifutásra sikerül oly módon megválaszolnunk kérdéseit, hogy tovább juthassunk. De úgy tűnik, mintha a Jupiter zabolátlan kreativitásának egyenesen szüksége lenne a szaturnuszi szőrszálhasogatásra, hogy álmaink föld közelbe kerüljenek és magunk és mások számára egyaránt értékes, konkrét formát öltsenek.

 

 

 

 

Az ideális arányok

 

Ha a két ellentétes elv között sikerül megtalálni az egyensúlyt, a Jupiter továbbra is derűlátó marad, csupán felelősség nélküli optimizmusát veszíti el. A Szaturnusz kilép a puszta ténymegállapító szerepéből, rideg – hideg tárgyszerűsége emberi melegséggel párosul, a törvény betűje mellett annak szellemére is tekintettel van. A törekvések emberi tartással ötvöződnek, így aztán ambícióit, személyes becsvágyát oly módon sikerül kiélnie, hogy mások érdekeire is messzemenően tekintettel van.

 

 

Ha a Szaturnusz valóságérzékkel ajándékozza meg, a Jupiter tisztában van az elé tornyosuló akadályok természetével. Lendülete, lelkesedése azonban képes legyőzni ezeket, így lépéstől lépésre kitaposhatja egyéni útját és olyan érett személyiséggé válik, akinek már puszta jelenléte is gyógyító hatással van környezetére. Ily módon otthonra talál a világban.

 

 

 

Néhány aktuális példa

 

 

A jelenlegi kvadrát egyike a Jupiter- Szaturnusz ciklus tíz fontos állomásának. És valóban, a 2000 óta eltelt évek alatt számtalan jelentős pénzügyi változásnak lehettünk tanúi. 2006 júniusában pl, amikor a Szaturnusz (Oroszlán) és a Jupiter (Skorpió) a jegyek 9 fokán képeztek kvadrátot, több pénzügyi elemző is arra figyelmeztetett, hogy kidurranhat a gazdasági csoda lufija, és 2008 – ban összeomlás várható. Ugyanabban az évben, októberben, Skorpió/Oroszlán 23 fokon újra összeállt a kvadrát.

 

 

A 2010. május – 2011. március között kialakuló Jupiter – Szaturnusz szembenállások pl. fordulópontot jelentettek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vontak maguk után

 

A görög válság

 

2011 márciusában a Jupiter (Kos) és a Szaturnusz (Mérleg) a jegyek14 fokán néztek farkaszemet egymással. Ekkor került adósságcsapdába Görögország, a nemzetközi valutaalap pedig átcsoportosította az Írországnak, Portugáliának és Olaszországnak járó tételeket, euró – milliárdokat injekciózva a térségbe. Idén július 14 -én, a Jupiter – Szaturnusz kvadrát bepontosulása küszöbén aztán Görögország elfogadta azokat a szélsőséges megszorító intézkedéseket, amelyeket elsősorban Németország kezdeményezett. A történet egész biztos tovább bonyolódik majs a következő hónapokban.

 

 

 

 

 

A Közel – Kelet lángba borul

 

 

Organ-Harvested-To-fund-Terror-Operations-in-Middle-East-Islamic-State-Organ-Harvesting-558869Szintén 2011 elejének a Jupiter – Szaturnusz szembenállásával vette kezdetét az arab tavasz is, ami mostanra rettenetes káoszba taszította az arab világ nagy részét. A demokrácia kialakítására tett kísérlet kudarcba fúlt, a térségben vagy keménykezű diktatúrák uralkodnak vagy a szétesett állam romjain középkori módszereket alkalmazó rablóbandák, pszichopata gyilkosok uralkodnak.

Nem csoda, hogy ezekből a térségekből mindenki menekül, amerre lát. Legtöbben utolsó tartalékaikból, életük kockáztatásával, mindent egy lapra feltéve. A milliószámra érkezők egy része azonban nem tud és nem is akar beilleszkedni az új környezetbe, az Európa- szerte egyre szaporodó terrorista merényletek is mutatják, egy bűnbakkereső, intoleráns politikai, vallási kultúrát is magukkal hoznak, a nyugati demokrácia értékeit pedig nem mindegyikük értékeli. Ez – mint hanem, mint Gadó János publicista is rámutatott egyik nagyszerű cikkében – már a következő években is alapjaiban rengetheti meg kontinensünk biztonságát.

Jó döntést hozni lehetetlen, hiszen emberi kötelességünk segíteni a bajbajutottakon, a biztonsági kockázatot jelentő beutazók kiszűrésére azonban szintén meg kellene találni a hatékony módszereket. Már csak annak a sok ezer ártatlannak a védelmében is, aki épp a háborúk borzalmai elől menekül, és örömmel illeszkedne be, szakképzettségükkel, művészetükkel, konyhájukkal pedig értékes színfoltot adhatnának kultúránkhoz.

 

 

 

Válogatás nélkül mindenkit távol tartani, szögesdrót kerítésekkel, határokon, pályaudvarokon randalírozó szélsőséges „nemzetvédő” csapatokkal, akik azzal bizonygatják hősiességgel, hogy nőkre és gyerekekre lövöldöznek gumilövedékekkel, ugyanolyan szélsőség, mint tárt karokkal, kritikátlanul mindenkit befogadni, beleértve a köztörvényes bűnözőket, magukat menekültnek álcázó háborús bűnösöket vagy európai bevetésre készülő dzsihádistákat . Hiszen reális a félelem is: idegen kultúra és civilizáció önti el Európát, és át fogja alakítani. A dilemma óriási, emberséges megoldás még csak nem is körvonalazódik, az elkövetkező időszak bolygóhatásai azonban a probléma eszkalálódását sejtetik.

 

 

(Az iszlámot a Marshoz és a tűz elemhez társítja az asztrológia, a Jupiter pedig többek között a világképről, vallásos nézetekről is felvilágosítást adhat. Amikor tűz elemben a vallás szélsőséges formái is előtérbe kerülhetnek. Az Arab Tavasz idején a Jupiter a Kos jegyben haladt, amelynek a Mars az ura. Az Iszlám Állam konszolidációjára csak akkor került sor, amikor a Jupiter a szintén tüzes Oroszlán jegyébe lépett. A borzalmas kegyetlenkedést a Skorpió Szaturnusz – Oroszlán Jupiter kvadrátja mellett a szélsőségeknek még nagyobb teret adó Plútó – Uránusz kvadrát jelezte. A Jupiter Szűzbe lépése remélhetőleg valamelyest lefékezi a martalócok lendületét, de a vallási türelmetlenséggel is kapcsolatba hozható Nyilas Szaturnusz garantálja, hogy a probléma nem fog eltűnni a terrorizmus világszerte egyre nagyobb problémát jelent majd. Ugyanezek a bolygóhatások más politikai szélsőségeket is jeleznek, pl. az ártatlan bevándorlók sérelmére elkövetett bűntetteket ).

 

 

Közel – keleti témájú írásaim: Gázai konfliktusról írt sorozat (50 napos háború, 2014. nyár), Iszlám Állam, dzsihád -sorozat, Az Iszlám Állam horoszlópja/ Próbatételek életre – halálra, Amikor a Jupiter Babilonba látogat (Iraki öbölháborúk: 1991, 2003, Iszlám Állam,  Abu-Bakr al-Baghdadi horoszkópja)

 

 

 

 

 

Ez alatt a ciklus alatt  sok más fontos eseményre is sor kerül. Heves politikai összecsapásoknak, erőszakos eseményeknek lehetünk tanúi világszerte. Mivel a Szaturnusz szemben áll, a Jupiter pedig kvadrátot képez az Algollal, az egyik legrosszindulatúbb állócsillaggal, a terror további áldozatokat szedhet (“Fehér, változó kettős csillag a Medúza fejét jelképezi.Szaturnusz és Jupiter természetű. Balszerencsét, erőszakot, lefejezést, akasztást, halált áram által, tömegek túlkapásait hozza, keserű és erőszakos természet mutat mely saját vagy más halálát okozza. A legrosszabb csillag az égen. Jupiter, Uránusz befolyásokkal kombinálódva veszedelmes, súlyos válságos hatást gyakorol, felfokozza a vad indulatokat, végzetes lépésre ösztönöz, vagy végzetes események felé hajt: Erőszakos halállal, gyilkossággal – gyakran áll összefüggésben.”  Sok, külügyekkel, törvényekkel, pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos helyzet értékelődik újra. Kormányválságok is várhatók.

 

 

 

 

 

 

 

Személyes szint

 

 

 

jup, szat kv szem

E bolygókapcsolat során két, ellentétes irányú energia érvényesül egyforma intenzitással: a növekedés, gyarapodás jupiteri és a korlátozás, késleltetés szaturnuszi hatásai. A Kozmosz két nehézsúlyú játékosának huzakodása olyan benyomást kelthet, mintha a folyás irányával szemben próbálnánk evezni egy sebes sodrású folyóban, illetve behúzott fékkel kerékpároznánk.

 

 

Az előttünk álló hónapok alatt, más bolygóhatásoktól függően, bolygókapcsolatnak hol a jupiteri hol a szaturnuszi aspektusa kerül túlsúlyba. A végletek között nehéz megtalálni az arany középutat.

 

 

 

Jupiteri túlsúly esetén, jó esetben a lendület, a lelkesedés leküzdi a családi, társadalmi háttér, más fajta korlátozó körülmények jelentette gátakat. A sok nehézség ellenére is sikerül kitaposni egy egyéni ösvényt, ezáltal pedig elnyerni a külvilág elismerését is. Kevésbé szerencsés, amikor az egyéniséget csak szélsőségeken keresztül sikerül megélni. Az ilyen hatások alatt álló személyek vagy csoportok úgy vélik, felette állnak a társadalmi, emberi normáknak, így mindenfajta konvenciót félrerúghatnak. A fékeveszett jupiteri tombolást követően azonban újra felkerülnek a szaturnuszi béklyók (pl . társadalmi izolálódás, súlyosabb esetben börtönbüntetés, stb)

 

 

 

A szaturnuszi energiák túlsúlya esetén az egyén nem tud kitörni a szülők, nevelők, társadalom, hagyomány által emelt korlátok közül, bár szenved tőlük. Szerencsés esetben idővel mégis megtalálja a módját, hogyan tehetne szert nagyobb szabadságra, hogyan érvényesíthetné egyéniségét a szaturnikus keretek között is. Sajnálatos módon ugyanilyen gyakori a rezignált beletörődés is, amikor „többet ér a biztonság”- jelszóval elfogadja a mások adta kereteket, feladja egyéni kitörési útját, lendülete elapad, személyisége érvényesítésénél fontosabbá válik számára, hogy megfeleljen a külvilág elvárásainak, kreativitását pedig maximum hobbi szinten éli ki)
Most, amikor ez az erőteljes kvadrát bepontosul, sokak életében lezárul egy fejezet illetve bizonyos típusú változásokat is megtapasztalhatnak. Ez nem szükségszerűen rossz. Egyesek számára régóta sóvárgott változásokat hozhat, mások azonban bizonyos életterületeken, attól függően, hogy a horoszkóp milyen házait és bolygóit érinti a fényszög, több- kevesebb korlátozást kell elszenvedniük.
A Jupiter természetes optimizmusát és lelkesedését a szaturnuszi hatások lehűtik ilyenkor, megszakítják szárnyalását és visszarángatják a földre. Azt tapasztaljuk, hogy álmaink a logika és a gyakorlatiasság követelményeivel szembesülnek. Ez megnyilvánulhat építő kritikák formájában is, de akár földbe is döngölhetnek bennünket. A tervek megvalósítása akadályokba ütközhet, késedelmeket szenvednek. De ez, jelen bolygóhatások mellett sok butaságtól is megmenthet

 
Ezekben a napokban lelassulhatnak dolgaink, vagy félszívvel cselekszünk, nem vagyunk meggyőződve arról, hogy jó irányban haladunk-e, esetleg átmenetileg elveszítjük időérzékünket. Ahelyett, hogy ezek hatására hatalmába kerítene a csüggedés, fogadjuk el, hogy e bolygóállások mellett teljesen normális érzésekről van szó. Múltunk szereplői is előkerülhetnek , illetve bizonyos, korábbi helyzetek ismétlődhetnek újra.

 

 

 

E Szaturnusz- Jupiter kapcsolat mellett jó ötlet átértékelni szándékainkat, terveinket. Így, mielőtt valóra váltanánk őket, ráébredhetünk, bizonyos módosításokat kell eszközölnünk rajtuk. A grandiózus díszletek helyett jobb, ha kisebb, megvalósíthatóbb léptékekben gondolkozunk, a mennyiség helyett a minőségre helyezve a hangsúlyt. Ha lázadozás helyett együttműködünk vele, a Szaturnusz hozzásegíthet ahhoz, hogy tartós, értékálló projekteknek, kapcsolatoknak kötelezzük el magunkat, megragadjuk és kimunkáljuk az ilyen lehetőségeinket. Aki nem képes hosszabb távon kitartani elgondolásai vagy céljai mellett, át kell alakítani terveit vagy le kell mondania megvalósításukról.
A fényszög pénzügyi kérdéseket is felszínre hozhat, de azokon az életterületeken, amelyeken leginkább érvényesül a hatása (a személyi horoszkópnak azokban a házaiban, ahova beleesnek, ill a bolygókkal, amikkel kapcsolatba kerülnek) korlátozva érezhetjük magunkat. Szerencsésebb esetekben (a Szaturnusz díjazza az efféle proaktív hozzáállást) magunktól jutunk arra a felismerésre, hogy keserves tapasztalatokban lesz részünk, ha nem vonjuk kontroll alá/nem végzünk kisebb nagyobb átalakításokat adott témával kapcsolatban (pl. önként változatunk költekezési, étkezési szokásainkon, lezárunk egy javunkat már nem szolgáló kapcsolatot, stb). Néhány kapcsolat valóban lezárul ilyenkor, de csak akkor, ha már egyébként sem működőképes. Mindenfajta társulás kisebb- nagyobb terhelésen megy keresztül ilyenkor, de ha teherbíró alapokon áll, átvészeli a stresszes időszakot.

 

 

 

 

Mások számára intenzív üzleti tevékenységet hozhat ez az időszak, de a Szaturnusz hatások miatt bizonyos fokú korlátozás , késleltetés is tapasztalható. Ez jelentheti, hogy a fáradozás csak később térül meg, hivatásunkkal, vállalkozásunkkal több felelősséget vállalunk, az eddigieknél nagyobb nyomás nehezedik ránk, valamilyen változásokat eszközlünk. Kedvező esetben a kreativitás, eredetiség és vállalkozó szellem (Jupiter az Oroszlánban) kitartással, alapossággal, szorgalommal (Szaturnusz) párosul, így végre, sok- sok erőfeszítést követően sor kerül a régóta aktuális áttörésre. Szerencsétlenebb helyzetben bizonyos tényezők (legtöbbször könnyelműség, a lehetőségek/ képességek/ források túlbecslése, zűrös szerelmi ügyek) sok év erőfeszítését is tönkre tehetik.

 

 

 

Kapcsolódó cikk:

 

 

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (Jamie Partridge)

Márciusi előrejelzés

Meglepő fordulatok, meredek helyzetek

Eseménydúsnak ígérkezik a március: a hónap első napjai a kellemes meglepetések jegyében telnek, 8- tól azonban fokozatosan növekszik a nyomás. A legstresszesebb helyzetekkel a hónap közepén kell megbirkózni, végül az utolsó napokban elcsitul a hullámverés. Az addigi döntésektől függően gratulálhatunk magunknak az eredményesen kezelt kihívásokhoz. Vagy a korábbi hibák miatt a kényszerparkolás és a frusztráció újabb időszaka következik…

meredély

A hónap fontosabb eseményei: március 5, telihold a Halakban, március 14, a Szaturnusz hátraarcot vág, március 16-újra bepontosul az Uránusz – Plútó kvadrát, március 20 pedig egy napfogyatkozással kezdődik, késő este meg, amikor a Nap a Kos jegyébe lép, asztrológiai értelemben is beköszönt a tavasz.

A téli álomtól a vesszőfutásig

Vontatottan kezdődött az év: az elmúlt két hónapot az egy helyben toporgás, bizonytalanság jellemezte. Az okok különfélék lehettek, de az előrelépést általában az hátráltatta, hogy a hiteles megérzéseket nem volt könnyű megkülönböztetni a vágyfantáziáktól, hol mások csaptak be bennünket, hol saját magunkat vezettük orrunknál fogva, vagy a célok, a fontossági sorrend nem körvonalazódtak eléggé. Így könnyen előfordulhatott, hogy terméketlen kapcsolatokba, kilátástalan projektekbe fektettünk energiát, ami tovább apasztotta a már így is szűkös tartalékokat. Nem volt egyértelmű, mit kell tovább építeni és mit jobb hagyni elsorvadni, máskor a függőségek különböző fajtái (kémiai, lelki, érzelmi, stb) szigeteltek el belső forrásainktól, stb.
Csakhogy amint közeledünk régi ismerősünk, az Uránusz (Kos) – Plútó(Bak) kvadrátsorozat hetedik egyszersmind az utolsó darabjához, ami március 17-én pontosul be, olyan sebességgel pörögnek fel az események, hogy alig győzzük kapkodni a fejünket. Persze nem csoda, hiszen ez az első olyan alkalom, amikor mindkét bolygó direktben mozog, így aztán az eddigieknél is gyorsabb, intenzívebb változásoknak lehetünk tanúi. A Kosban otthon levő Mars tettrekészsége tovább izzítja a már így sem kimondottan nyugis légkört.
Nos, a Plútó- Uránusz robbanékony duója és az azt kísérő konstellációk most egyértelmű helyzeteket teremtenek, döntésekre sarkallnak vagy egyenesen kikényszerítik őket, az eddigieknél markánsabb irányokat jelölve ki. Bár a folyamat szélsőséges és fájdalmas is lehet, talán csakugyan itt az ideje, hogy kisebb-nagyobb változtatásokat eszközöljünk életünkben.

Váratlan segítség

Jupiter- Uránusz trigon

Jó hír, hogy a március 3-án bepontosult, a Jupiter- Uránusz trigon már február vége óta érezteti jótékony hatását és segítő energiájából március közepéig meríthetünk. Mindez sokat szelídít az Uránusz- Plútó kvadrát nyerseségén, így bízhatunk benne, hogy ha most vállalkozunk a nagy ugrásra, alattunk lesz a védőháló is, a látszólag ellenünk munkáló körülmények pedig egyik pillanatról is a javunkra fordulhatnak. Jó esetben ahhoz is hozzájárul, hogy a frusztráció hajtóerővé váljon, arra ösztönözve, hogy változtassunk kedvezőtlen körülményeinken. A Kosban haladó Marsnak köszönhetően hatékonyabbakká válhatunk, több kockázatot vállalunk- akár önmagunk érdekében is, így akár egy huszárvágással is képesek lehetünk elvágni sok régi probléma gordiuszi csomóját. Ez az időszak kedvezően hat az alkotószellemre, újító, kreatív ötletek pattannak ki , hozzásegít egy merőben új perspektíva kialakításához.
Persze, a túltengő tüzes energiák(Mars, Vénusz, Uránusz a Kosban, Jupiter az Oroszlánban) elhamarkodottságra is hajlamosíthatnak. Ami rövid távon kívánatos, nem biztos, hogy később is a javunkat szolgálja, az egészséges kockázatvállalási kedv bármikor átcsaphat a sors felelőtlen kísértésbe, önmagunk jutalmazása pedig tartalékaink eltapsolását is eredményezheti. Előre inni a medve bőrére pedig most sem jó ötlet.
Elsöprő szenvedélyek

Mars, Vénusz a Kosban
Március 3-án a Vízöntőben haladó Merkúr kilép a retrográd árnyékból, aminek hatására mozgásba lendülnek a dolgok. Az addig zavaros helyzetek egyértelműbbé válnak vagy azért, mert további részleteket tudunk meg, vagy gondolataink tisztulnak le. Híreket kaphatunk, de még várni kell egy darabig, míg összefüggő egésszé áll a kép

Botok8A Vénusz és a Mars, a két kapcsolat- bolygó már február 20 óta a tüzes, forróvérű Kos jegyében csörtet. (a Vénusz március 18-án, a Mars április 1-jén lép át a higgadtabb természetű Bikába) Útjukat viharos szerelmi kalandok, látványos elválások és nagy egymásra találások kísérik. A váratlanság, kiszámíthatatlanság, spontaneitás fontos része ezeknek a hatásoknak, és ebbe sok minden beletartozik.

Egy tüzes flört éppúgy a részük lehet, mint egy váratlanul fellángoló perpatvar. A lelkesedés ellobbanhat, mint a szalmaláng, de lehet egy hosszabb új fejezet kezdete is, egy kaland (különösen ha megfeledkezünk a ne szólj szám nem fáj fejem/ amit nem tud az ember, nem fáj – típusú bölcsességekről vagy in flagrantival kombinálódva) véget vethet egy értékes, hosszú távú kapcsolatnak, de lezárhat végre egy már régóta halott viszonyt is.

A hónap első napjaiban, de különösen 4-én, amikor a Vénusz trigont képez a Jupiterrel – könnyű első pillantásra szerelembe esni, következmények nélkül tilosban járkálni, kedvező érzelmi és üzleti döntéseket hozni, új, ígéretes ismeretségeket kötni. A Vénusz azonban egyszersmind együtt áll az Uránusszal is, és rohamosan közeledik a Plútó kvadrát felé, amit még aznap elér, így a meggondolatlanságnak is komoly következményei lehetnek: pl. túllépjük anyagi kereteinket, kilépünk vagy belemegyünk kapcsolatokba s ezt később megbánjuk, túlpörgünk, szórjuk hasznosabb célokra fordítandó energiáinkat. A plútói hatás a többiekkel kombinálódva egyszersmind át is strukturálja kapcsolatainkat. Valaminek a vége és másvalaminek a kezdete is egybemosódhat.

A józanság pillanatai

Telihold a Szűzben

Március 5-én, a Szűz telihold fényénél visszanyerhetjük tisztánlátásunkat vagy éppenséggel még zavarodottabbakká válunk. A Szűz a józan ész, a kritikus gondolkozás, a megkülönböztetés képességének a princípiuma – így aztán nem is kimondottan kellemes az érzelmes Hold számára. Ennek ellenére hasznos felismeréseket tartogathat, különösen, hogy a Szaturnusz a Nyilasban kitartóan keresi az igazságot.

Nos, ez jó esetben oda vezethet, hogy megkülönböztetjük a reális vágyakat az illúzióktól (Neptun a Halakban). Előbbieket átültetjük a valóság talajára, utóbbiaktól, bármilyen fájdalmas is, búcsút veszünk. Így egyaránt pontot tehetünk egy káros szenvedély, egy egészségtelen kapcsolat vagy helyzet végére, karakterünkhöz illőbb, egészségesebb életformát alakíthatunk ki. Azonban ha a Szűz elvész a részletekben, hiperkritikussá válik, a Nyilas dogmákba merevedik, a Halak pedig eltéved illúziói labirintusában, csak a káosz fog fokozódni. A közben folyamatosan ható Uránusz – Plútó kvadrát ebben az esetben óriási földindulással segít visszatérni a valóság talajára. Vigyázat, a landolás több mint valószínű, hogy nagyon kellemetlen lesz.

Nőnapi szakítópróbák
Március 8-án, amikor a Mérlegben haladó Hold szembe kerül a Vénusz és az Uránusz tüzes duójával, a Plútó kvadrát valamennyi érintett számára gyötrelmes szakítópróbává fokozhatja az addig sem könnyen kezelhető helyzeteket. A „vagy ő vagy én”, „szakíts, ha bírsz” típusú forgatókönyveken aligha enyhít a nőnapi virágcsokor. Hacsak nem elkerülhetetlen, ne most tisztázzuk a kapcsolati gubancokat, a „végleges döntések” is várhatnak még (jó)pár napot, és nem csak szívügyekben bölcsebb távol maradni a zűrös helyzetektől.

Újra akcióban

Március 10- 11-én a cselekvés- orientált Mars eléri ugyanezeket a Vénusz által már bejárt kritikus pontokat. Jupiterrel képezett trigonját kihasználva nyerhet, aki mer, indulatainkat egészséges mederbe terelve kitörhetünk a régi, sehova nem vezető rutinok, frusztráló helyzetek és kapcsolatok csapdájából. Persze, a 17-én egzakttá váló Uránusz Plútó kvadrát ill. a Plútó kvadrátot hamarosan elérő s azt aktiváló Mars gondoskodik arról, hogy ügyeinket még a legjobb esetben is csak súrlódások, netán komoly harcok, erőfeszítések révén hozhassuk tető alá.  Néhány fájdalmas, bár talán valóban szükséges, sőt egyenesen életmentő műtétre is sor kerülhet. De az is könnyen előfordulhat, hogy a lelkesedés ereje önmagában kevés lesz megoldani a mélyebb gyökerű problémákat, félúton elfogy a lendület, az elhamarkodott döntések következményeit pedig hosszú ideig cipelnünk kell. Ezek a konstellációk a balesetveszélyt is jelentősen megnövelik.
Káosz és kényszerpihenő

Merkur a Halakba lép, a Szaturnusz megtorpan

TeknőshátonMárcius 14-én, amikor a Merkúr a Halakba csobban, újra összekutyulódnak a dolgok. A gondolkozás, logika princípiuma idegenül mozog az érzelmek, képek és határtalanság jegyében. 16- 19 között képezett bolygókapcsolatai tovább fokozzák a káoszt. 16-án a Szaturnusz- Merkúr kvadrát pl. különös elakadásokat eredményezhet. A nehezen azonosítható lelki blokkok, a depresszív tudatállapotok, a koncentráció zavara tovább fokozódhat 19-én, amikor a Merkúr eléri a Neptunt és a Hold is a Halak jegyében jár. A fontos döntéseket, szerződések és más hivatalos okmányok aláírását, orvosi vizsgálatokat, utazásokat jobb elhalasztani, alkohol helyett pedig inkább meditáció, zene, kreatív művészi tevékenység révén érdemes módosult tudatállapotba kerülni.
Március 14-én egy másik fontos esemény is bekövetkezik: az egyébként is csiga lassú Szaturnusz megtorpan, hogy elkezdje 2015 augusztus 2-ig tartó hátráló mozgását. Ha eddig nem kapkodhattunk, most már felesleges elkezdeni. Semmi értelme felkapni a vizet, mert kiderül, hogy még az úgymond sürgős és halaszthatatlan teendők is várhatnak. Azokban az időszakokban, amikor a Szaturnusz behúzza a kéziféket szándékaink jellemző módon holtpontra jutnak, így az újabb késedelem borítékolható. Persze nagy a kísértés, hogy ennek ellenére teljes erőbedobással folytassuk, de ezzel legtöbbször csak annyit érhetünk el, hogy az erők kimerülnek, így végül majd fel kell adnunk. Súlyosabb esetben akár fizikailag is megbetegedhetünk.

A Szaturnusz retrográd fázisa alatt gyakori, hogy frusztráltnak, korlátozottnak érezzük magunkat. Úgy tűnik, nem haladunk, odalett az inspiráció, kötelességeink nyomasztóan ránk nehezednek, a szorongás görcsbe rándítja a gyomrunkat. Fáradtak vagyunk, öregebbnek hatunk biológiai korunknál. Lépten – nyomon fékezőerőket tapasztalunk és olyan területeken, élettémákban találhatjuk magunkat, melyekről azt hisszük, már meghaladtuk . Mindez nyomasztó és demoralizáló lehet, úgy tűnhet, hogy a folyamatos erőfeszítések ellenére a fejlődésnek nyoma sincs. Időnként már-már fizikai tapasztalat szintjén támad olyan benyomásunk, mintha valami elszívná erőnket. Ha minden próbálkozás kudarcba fúl jobb elfogadni, hogy még nem jött el az idő terveink megvalósítására. Ilyenkor okosabb pihentetni a dolgokat és figyelmünket más területek felé fordítani. A meditáció, álommunka , rajzolás és más kreatív, kézműves tevékenységek sokat segíthetnek

Az is megtörténhet, hogy az elakadás annak tudható be, hogy elsiklottunk valami nagyon fontos dolog felett, valamit elsiettünk, elmulasztottunk. Ilyenkor csak az eddigi szemléletmód gyökeres megváltoztatása segíthet, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Valószínűleg  hosszan tartó fejlődés időszakára kell felkészülni. Az, hogy végül a helyzet javul-e, vagy tovább romlik, saját hozzáállásunktól is függ. (A „varázslat” többnyire röviddel azt követően magától is megszűnik, amint a Szaturnusz abbahagyja hátráló mozgását).
Jelen helyzetben azonban a passzív várakozás a szokásosnál is idegőrlőbb lehet, hiszen a szaturnuszi hatásokat átszínezi, hogy az Uránusz- Plútó kvadrát is épp ezekben a napokban 17-én pontosul be. Ez csakugyan felrobbanthatja a lőporos hordót, amelyen talán már jó ideje csücsülünk, a gyorsan pergő események és a rájuk való reagálás korlátozott lehetősége tovább fokozza a frusztrációt, szorongást, félelmet, meg a többi, tranzitra jellemző érzelmi állapotot.
Újabb vulkánkitörés
Plútó- Uránusz kvadrát

Az Uránusz- Plútó kvadrát bepontosulásának időpontja az 5-i túlfeszült telihold és a március 20-i újhold, egyszersmind napfogyatkozás közé esik. Április 4-én pedig egy teljes holdfogyatkozásra, ún. vérholdra kerül sor, a harmadikra a korábbi cikkekben  már bemutatott elementáris hatású tetrádból. Mint már e bejegyzésekben annyiszor szó volt róla (Ld. Az összeomlás és újjáépítés mintázatai, Ami jön fogadjátok, ami megy engedjétek, Marina Macario: Uránusz – Plútó kvadrát, a Vulkán fölöttPróbatételek életre -halálra) több- kevesebb intenzitással 2010 óta ható Uránusz- Plútó kvadrát, alapjaiban ingatta meg a fennálló politikai, gazdasági struktúrákat. Nem véletlenül zajlik annyi drámai esemény a világban, ahogy saját tudatállapotunk szélsőséges változásait, a sokunk által megtapasztalt szélsőséges sorsfordulatokat is segíthet értelmezni.

Bármennyire rémisztő is azonban az összeomlás időszaka, kedvezhet az új struktúrák kialakításának is. Azonban ez nem megy egyik pillanatról a másikra. A Plútó- Uránusz kvadráttal egyidejűleg ható Szaturnusz- Neptun kvadrát gondoskodik arról, hogy ha túlságosan hirtelen akarunk szilárd talajt a lábunk alatt, újra meg újra a levegőbe markolászunk. Ugyanebbe a helyzetbe kerülünk, ha az összeomlott bálványok helyett újakat helyeznénk piedesztálra, az elveszett illúziók helyett erőnek-erejével akarunk új eszményeket találni. Valószínűleg még jó darabig kell bolyongani, látszólag talajtalanul, célt vesztetten senkiföldjén, míg ráeszmélünk: valójában teherbíróbb alapokon állunk, mint korábban. Miközben a Szaturnusz épp lelassít, az Uránusz – Plútó pszichopata párosa meg előrecsörtet, ezt az igazságot nem árt minél gyakrabban felidéznünk.
Tiszta lappal?
Napfogyatkozás és napéjegyenlőség
Március 18-án a Vénusz otthonába, a Bikába lép, ahol április 11-ig időzik. A eddig halogatott pénzügyi döntéseinket érdemes erre az időszakra időzíteni, ahogy érzelmi szempontból is stabilabb napok virradhatnak ránk. Azonban a nagy áttörés még mindig elmarad, hiszen a március 20-i újhold, ami egyébként hagyományosan kedvező időpont az új dolgok elindítására, egyszersmind napfogyatkozás is. Az eklipszek pedig, mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róluk, amellett hogy új kezdeteket és a régi dolgok lezárását kényszeríthetik ki jelentősen csökkentik a külvilágban megfogható eredményeket. Persze, belső tapasztalatokban lehet gazdagodni, de ez gyaníthatóan csekély vigasz azoknak, akik valamilyen nagyon is megfogható, az anyagi világban,l. fizikai eszközökkel orvosolandó problémával küszködnek (pl. hitel-csapda, elmaradt bér, alulfizetett munka, stb)

Egy napfogyatkozás és egy napéjegyenlőség dátuma ritkán esik egybe. Önmagában azonban mindkettő jelentős esemény, hiszen úgy az eklipszek, mint a napéjegyenlőségek és napfordulók egy- egy hosszabb időszakra vannak hatással. Így érdemes alaposabban is megvizsgálnunk őket. A tavaszi napéjegyenlőség időpontjára felállított képlet, a quartal – képlet pl. befolyással van a következő hat hónapra, a jelenlegi napfogyatkozás hatása pedig nagyjából két éven át érvényesül.

A március 20-i napfogyatkozás Faroe szigeteken, Európa egyes részein, észak-és kelet Ázsiában, észak és nyugat Afrikából lesz látható. Magyarországon részleges napfogyatkozásként érzékeljük majd. Peter Stockinger mundánasztrológus szerint  az eklipsz Franciaországra, Németországra, Olaszországra, Spanyolországra és Egyiptomra lesz a legnagyobb hatással

napfogy, 2015 márc

Az újhold a Halak 29 fokán jön létre, együttállást képezve a Pegazus csillagképben található Scheat állócsillaggal. Ez az égitestet balesetekkel, különösen vízbe fulladásos halállal társítja a tradicionális asztrológia. A Nappal együtt állva vízzel, gépekkel kapcsolatos veszélyt jelezhet, a Holddal aggályokra, veszteségekre, balesetek- különösen vízi balesetek veszélyére, barátoktól kapott kritikára figyelmeztet (Robson: Állócsillagok) 1912-ben , amikor a Titanic összeütközött egy jégheggyel és elsüllyedt, a Hold szintén együttállást képezett a Scheat-tel
Mivel a Scheat a Halak harmadik dekanátusában áll, amit a Mars ural, az állócsillag marsikus természetű, így az eklipszben is érvényesülnek a marsikus hatások. Ez pedig, ahogy William Lilly írja Annus Tenebrosus című művében, „zendüléseket, kegyetlenséget, keserűséget, embertelen katonákat, az egyház és a jog képviselői közötti viszályokat jelez.”

Lilly szerint az eklipsz ura a Jupiter, a békés, boldog idők hírnöke sokat enyhít a kártékony hatásokon, csakhogy, mint fentebb kifejtettük, a Mars is az eklipsz ura,így nyugtalansággal, erőszakkal, kegyetlen kivégzési módszerekkel, pl. lefejezésekkel, az uralkodók zsarnokságával is számolhatunk- idézi Stockinger. Más szerzők szerint a Scheat egy eklipsz- képletben árvizeket, szökőárt és járványokat jelez. Ha pedig a nagyon közeli Kos jegyét is figyelembe vesszük, akkor nyugtalansággal, erőszakkal, aszállyal is számolhatunk
Személyes szinten a napfogyatkozás azokra hat a legerősebben, akiknek Napjuk, Holdjuk vagy Asc-ük Halak 29, illetve a vele szemben levő Szűz 29, vagy az attól 90 fokra levő Ikrek vagy Nyilas 29 fokán áll. A hatások kiértékeléséhez azonban a képlet egészét figyelembe kell venni és erre csak egy személyes képletelemzés adhat választ.

Általánosságban azonban az egyéni életekben is elmondható, hogy az újhold hagyományosan az új kezdetekkel hozható kapcsolatba. A változó jegyek utolsó foka azonban ún. kritikus pont, ami egyszersmind valaminek a lezárását is jelzi. A napfogyatkozás szintén lezárást követő újrakezdést, kezdeti nehézségeket sejttet, így valószínűsíthető, hogy az új kezdet egyszersmind valaminek az elengedését is jelenti.
A retrográd Szaturnusz fényszögei (Neptun kvadrát, közeledő trigon a Naphoz, Holdhoz) azt is jelzi, hogy át kell értékelnünk bizonyos elveket és hiedelmeket amennyiben ezek illúzióknak bizonyultak, korábban testi- lelki szenvedést okoztak, hatásukra úgy éreztük, hogy egy kapcsolat, egy munka, szociális körülmények, alkohol- vagy drogfüggőség, stb csapdájában vergődünk, Személyes hiedelmeink kapcsolatát a külső eseményekkel (tehát mindazzal, ami velünk vagy a környezetünkben élőkkel történik)- sokszor nagyon nehéz beazonosítanunk. De az újhold a Halak utolsó fokán egy sor karmikus történést jelez: vagyis hogy az események egy szemlátomást újra meg újra ismétlődő mintát követnek, amelyek újra meg újra ugyanolyan típusú szenvedést idéznek elő. Valahol, valamikor tehát változásokat kell eszközölni.

Megérdemelt pihenő vagy újabb energiablokk?

A felfordulás március 25 körül kezd csillapodni, amikor a Nap stabilizáló trigont képez a Szaturnusszal. Tisztázatlan helyzetek, félreértések, zavaros körülmények azonban még bőségesen adódnak: ugyanazon a napon pl. az Ikrekben haladó Hold – Nyilas Szaturnusz szembenállás, Neptun kvadrát hatására mellőzöttnek, nem szeretettnek érezhetjük magunkat, akkor is, ha erre semmi okunk, a másnapi Hold- Merkúr kvadrát összemossa az érzelmi és az értelmi szempontokat, aztán 27- 28-án a Rák Hold tesz fokozottan érzékennyé a Kos Nap, Uránusz majd Mars nyers stílusára. Ezekben a napokban, amikor a Vénusz is kvadrátba kerül a Jupiterrel, hajlamosak lehetünk minden szóba jöhető földi jóval kárpótolni magunkat a vélt vagy valós sérelmekért. A bánatevés- bánativás, stresszoldónak szánt vásárlási rohamok a korábbi frusztrációkat tetéző stresszforrásnak bizonyulhatnak, amint ítélőképességünk visszatér és szembesülünk leapadt bankszámlánk vagy a felszedett kilók tényével.

A 30-án bepontosuló Vénusz- Plútó trigon újabb stabilizáló erő lehet, 31-én pedig a Mars is befejezi csörtéjét a Kosban. Hogy április az eddig elértek megszilárdításával kezdődik, vagy az elpuffogtatott muníció után blokkolódnak az energiák, attól függ, hogyan kezeltük az előző hetek lehetőségeit és kockázatait.

Heti horoszkóp: 2015 március 9-től 2015 március 15-ig

Tűzijátékok, sikersztorik, nagy előrelépések és nagy balfogások, újabb erőszakhullám

Sok minden lesz az előttünk álló hét, csak unalmas nem. Hogy kellemes vagy inkább kellemetlen meglepetésekre számíthatunk, az jelenlegi hozzáállásunkon kívül korábbi eredményeinktől…vagy mulasztásainktól is függ.

Már csak néhányat kell aludni ahhoz, hogy újra, hetedszerre is bepontosuljon a 2012- 2015 között ható Uránusz – Plútó kvadrát. Persze az ennyire lassú bolygók hatása hosszabb távon is érvényesül ( valójában már 2010 óta barátkozunk a megszokhatatlannal, és ez még jó néhány évig így lesz), és a bepontosulás napján talán semmi látványos nem történik. Egy – két héttel a fényszög egzakttá válása előtt-és után azonban felpörögnek az események, ha pedig a kérdéses napokon más erőteljes bolygóformációk is hatnak, szinte borítékolható valamilyen nagyobb horderejű esemény.

Intenzitásban pedig most sincs hiány. Március 11-én, szerdán az Mars összefut az Uránusszal, aztán csütörtökre virradóan a Plútóval csattan össze. A Mars a kozmosz akcióhőse, a nyers erő, a cselekvés és a háború princípiuma, most ráadásul saját jegyében,a forrófejű Kosban halad. Az ugyenebben a jegyben vendégeskedő Uránusz a szokásosnál is nagyobb impulzivitásra és felforgató hajlamra tesz szert, így a Mars ereje is megsokszorozódik. A Plútót a kozmosz terminátorának is szokták nevezni, bár a másik kettőtől különböző módszerekkel operál. De azért maradjunk annyiban, hogy a struktúrák összeomlasztásának utolérhetetlen szakértője.

Hogy hogyan érvényesülnek ezek a hatások a gyakorlatban?

Személyes szinten, ha épp megrekedtünk egy élethelyzetben, talán épp egy ilyen elemi erejű impulzusra van szükség ahhoz, hogy kimozduljunk a holtpontról. De vigyázat: az e heti, rendkívül robbanékony bolygóhatások mellett még egy úgynevezett irányított detonáció is kiszaladhat ellenőrzés alól. Ez pedig különösen akkor okozhat felfordulást szerelmi életünkben, családi, baráti viszonyainkban, szakmai területeken, ha az érintett kapcsolatok már eddig is borotvaélen táncoltak, az egyensúlyt csak nagy- nagy erőfeszítésekkel -és egyre több energiával sikerült fenntartani, esetleg már régóta csak önismétlés, egy helyben toporgás jellemezte ezeket az interakciókat. Nos, ha most a tettek mezejére lépünk (vagy éppenséggel a másik fél lendül akcióba) – a cselekedetnek borítékolhatóan meglesz a hatása. Csak persze nem biztos, hogy olyan, amilyet szerettünk volna.

A nagyvilágban ezek a bolygóformációk a már meglévő háborús konfliktusok eszkalálódását jelezhetik. Az elmúlt években persze már egyébként is tanúi lehettünk, hogyan válnsk szinte egyik napra a másikra tűzfészekké a világnak azok a pontjai is, amelyek eddig látszólag békésnek tűntek, vagy hamu alatt szunnyadt a parázs. E fényszögkapcsolatokhoz többek között olyan események rendelhetők, mint a 2011-es arab tavasz vagy a 2013 novemberében kezdődött tüntetéssorozat a Maidanon, a 2014 februárjára eszkalálódó ukrán – orosz konfliktussal. Bár a forrongás a világ különböző pontjain tapasztalható, az események azonos mintázatot követnek, a megoldás pedig minden esetben hosszú évekig várat magára. Esélyes, hogy addig a geopolitikai viszonyok is gyökeres-és talán váratlan változáson mennek keresztül, átrajzolódnak az országhatárok, és talán a harmadik világháború is kitör. Persze nem valószínű, hogy ezen a héten.

Az viszont jellemző, hogy a bepontosulás időszakában, fokozódik a feszültség, a fentebb bemutatott intenztív hatások pedig újabb erőszakhullámot katalizálhatnak. Robbantásos merényletek, rakéta-és légitámadások, terrorakciók, kegyetlen gyilkosságok, balesetek mind- mind az olyan analógiák tartományába tartoznak, melyekre már eddig is bőven lehetett találni példákat. A kirobbanó titkok, régi ügyek váratlan fordulatai, a meghökkentő hírek pedig a közéletben-és magánéletben változtatják meg az erőviszonyokat.

A jupiteri hatások sokat enyhítenek az összképen, de azért ne felejtsük: a Nagy Jótevő túl sokat is juttathat a jóból. A túlzások pedig sokkal jobban megbosszulhatják magukat, mint korábban, hiszen 10-én, amikor a Jupiter harmonikus fényszöget, trigont képez a Marssal és az Uránusszal, ügyeink olyan olajozottan haladnak, hogy hajlamosak lehetünk azt hinni: ezután így lesz az örökkévalóságig. A túlértékelt vagy elszalasztott lehetőségek, a kellő valóságalapot nélkülöző döntések, a túlságosan nagy ígéretek, elhamarkodottság, az egészségesnél nagyobb dózisú önbizalom, féktelenség ezeknek az időszakoknak a legtipikusabb melléfogásai. Sajnos, azonban a Jupiter fájdalmasan pontos kvinkunxa a Bak Plútóval a kelleténél hamarabb figyelmeztet : a lehetőségek mellett nem árt tisztában lenni a korlátokkal és a felelősségekkel sem. Ez a hatás egyidejűleg érvényesül a sokkal kellemesebbekkel, bár nem szívesen veszünk róla tudomást.

Március 13- ról 14-re virradóan Merkúr, a kommunikáció bolygója a Halakba lép. A logika és az intellektus bolygója ugyan nem érzi jól magát ebben a vizes, érzelmes jegyben, de kárpótlásként fogékonyabbak lehetünk pszichénk képes nyelvének üzeneteire, mint általában. Nem csupán szokatlanságuk miatt érdemes lejegyeznünk álmainkat, hanem azért is, mert hasznos információkat hordozhatnak ébrenlétünk eseményeiről és szereplőiről.

Szombaton, 14én kerül sor a hét utolsó, hosszabb távon is jelentős asztrológiai eseményére. A Szaturnusz Nyilas 5 fokon megtorpan, asztrológiai szakkifejezéssel stacionáriusba vált, és elkezdi lassú tolatást, hogy június 15-én visszatérjen a Skorpió jegyébe. Aztán, a Skorpió hangsúlyos személyek (Aszcendens és/vagy Nap, Hold ebben a jelben) legnagyobb megkönnyebbülésére 2015. szeptember 17-én a kozmikus tanítómester visszatér a Nyilasba.

Ezekben a napokban azonban még erőteljesen érződik Neptunnal képezett diszharmonikus kapcsolatának, kvadrátjának a hatása, amely február második felében vált majdnem egzakttá és 2015 második felétől pedig újra intenzíven érzékelhető lesz. Abból, hogy mi történik, amikor a látomások, álmok, határtalanság, illúziók princípiuma konfrontálódik a megvalósíthatóság, a határok, praktikum őselvével, már az elmúlt hetekben is kaphattunk némi ízelítőt. Nos, az elkövetkező néhány hónapban bőséges alkalom adódik a tapasztalatok emésztésére, továbblépni ugyanis nehéz, míg a Szaturnusz egyenesbe nem fordul.

Jóllehet ezt a Szaturnusz – Neptun fényszöget a tisztánlátás hiánya, zavarodottság, önáltatás – és a valósággal való konfrontációt követő fájdalom, kiábrándultság is jellemezheti, nagyon pozitív változások is elképzelhetők. Utóbbiak kiindulópontjául talán éppen a korábbi kudarcok szolgálnak. Ily formán akár még az is lehetséges, hogy a nagy erőfeszítések, kemény munka hosszú távon meghozza eredményét, s még a legdédelgetettebb álmainkat is megvalósíthatjuk.

Nagy lehetőségek és kijózanító pofonok

Március 12 – től 14-ig a Nyilasban halad a Hold: nehéz, de érdemes megvalósítani álmainkat

A mai nap nagyszerű alkalmat ad arra, hogy az ideálisat összehangoljuk a reálissal, ötleteinket pedig lehozzuk a valóság talajára.

A lehetőség azonban egy fejbekólintás formájában is érkezhet. A Hold tegnap éjfél után az optimista Nyilas jegyébe lépett, és itt is marad március14 reggelig. A Szaturnusszal való találkozása azonban gondoskodik arról, hogy mégse kezdődjön olyan derűsen a nap, a Neptunnal képezett feszült kapcsolat pedig szintén tartogathat. Szerencsére a későbbi órákban más kedvező hatások is érvényesülnek, így ha vontatottan, depressziósan ….netán másnaposan kezdődik is a nap, a jó lehetőségek is adottak.

Persze csak akkor, ha képesek vagyunk megkülönböztetni őket az annak tűnő pótcselekvésektől. A Neptun hatások ugyanis oly mértékben átszínezhetik valóságérzékelésünket, hogy szinte kiprovokáljuk a Szaturnusz kijózanító pofonjait. Szerencsére a Nyilas Hold lelkesedését nem lehet könnyen elvenni, így estére a kihívásokat lehetőségekké alakíthatja. Ebben Kosban haladó Mars, Uránusz, valamint az Oroszlán Jupiter is segítségére van. Egy átbulizott este is segíthet levezetni a napközben felhalmozódott feszültséget. A most kapott ígéreteket azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, üzleti ügyekben  a vállalkozószellem, kockázatvállalási kedv mellé nem árt némi valóságérzék sem, és akkor sem érdemes kétségbe esni, ha az este megismert nagy Ő-ről legkésőbb szombat reggelre kiderül: erős túlzás volt összetéveszteni álmaink hercegével vagy hercegnőjével.

Mivel az Uránusszal való találkozást követően a Mars ma összecsattan a Plútóval is, a nap finoman szólva sem lesz súrlódásmentes.(bővebben ld. e heti előrejelzésünket) Vigasztaló, hogy e konfiguráció hatására elsősorban életünk halott struktúrái hullanak szét. Persze ez sem mindig kellemes folyamat, de most a Mars és Uránusz Jupiterrel képezett harmonikus kapcsolata, trigonja elősegíti, hogy a felbomlással egy időben az újjászületési folyamatok is beinduljanak. Az optimizmus, kreativitás, öntörvényűség, önmagunk vállalása hozzásegíthet ahhoz, hogy a legmostohább feltételekből is a legjobbat hozzuk ki.

Heti előrejelzés: 2015. március 16 – tól 2015 március 22-ig

Mozgalmasság, meglepetések, sokkoló változások, zűrzavar, félreértések

Erőteljes, sorsunkat hosszabb távon is befolyásoló bolygóhatások jegyében telik a hét is: a mozgalmasság, a zűrzavar, a félreértések és váratlan fordulatok egyaránt jellemzők lehetnek.

A hét első napjai kissé álomszerű, melankolikus hangulatban telnek Március 16-án a Merkúr és a Szaturnusz feszült kapcsolata miatt nehéz lesz megfogalmazni lelkiállapotainkat. A depresszió, csalódások, félreértések éppúgy jellemzők lehetnek erre a napra és az elkövetkezőkre, mint a nehezen felidézhető álomképek, egy- egy megérzés, amiről tudjuk, van kapcsolata a valósággal, csak egyelőre nem áll módunkban bizonyítani. A racionális és az érzelmi szempontok is összeütközhetnek, a túlcsorduló emóciók miatt pedig nehéz a hétköznapi, praktikus feladatokra összpontosítani. A tényleges megérzések és a reményekből, félelmekből fakadó fantáziák között sem könnyű különbséget tenni.

Március 17-én a logikus Merkúr és az álmodozó Neptun találkozása tovább árnyalja a képet. A fentebbi bolygóhatások összeadódnak, s bár 16 -19-én a legerőteljesebbek, az egész hetet meghatározzák. A vakhit, az önálló gondolkodásra való képtelenség, a túlfűtött érzelmi állapot még kiszolgáltatottabbá tehet a politikai, vagy bármilyen más jellegű propagandának, manipulációs kísérleteknek. Megszaporodhatnak a trükkös lopások, csalások, hamisítási ügyek és a kibogozhatatlan rejtélyek is. Hiszen, bármennyire szomjazza is az igazságot a Nyilasban a Szaturnusz, amikor Neptun, a nagy trükkmester összefog Merkúrral, a tolvajok istenével, kevés esélye van arra, hogy bármit is kiderítsen. Különösen akkor, ha életszerű megközelítés helyett a paragrafusok alapján próbál eligazodni, és az eljárások során is ragaszkodik a szabályokhoz.

Az ilyenkor gyakori csalódások legtöbbször abban gyökeredznek, hogy mi is csak elmosódottan akartuk szemlélni az igazságot. Például, bár jóllehet az elejétől fogva sejtettük egy kapcsolat vagy egy üzleti konstrukció buktatóit, erőnek – erejével meggyőztük magunkat arról, hogy működni fog. A valóság határait az alkohol és más tudatmódosító szerek is feloldhatják – a párhuzamosan érvényesülő bolygóhatások miatt azonban a kijózanodás is sokkolóbb lehet, mint máskor. Furcsa pletykák kaphatnak szárnyra, nehezen tudjuk eldönteni magunk is, mi az, aminek titokban kellene maradnia és mi az, amit megoszthatunk másokkal.

Lelassul az internet, az üzenetek késéssel vagy egyáltalán nem érnek célba. Szerződések megkötésére sem ezek a napok a legalkalmasabbak – bár az is megtörténhet, hogy éppenséggel a jogi kiskapukon át, a hivatalos út megkerülésével szerezhetünk csak érvényt igazunknak. Utazások során egyaránt számíthatunk különös, álomszerű élményekre, mintha csak egy mesevilágba csöppentünk volna, és a forgalmi dugók, késő járatok, elkeveredett – vagy eltűnt csomagok okozta bosszúságra. (Március 13 óta, amikor a Merkúr a Halakba lépett, sokkal több ilyen tapasztalatban lehet részünk, mint általában)

Azonban mindez távolról sem jelenti azt, hogy túl sokáig lebeghetnénk ebben az álomszerű állapotban. Március 17 -én bepontosul az Uránusz – Plútó kvadrátja is. A korábbi bejegyzésekben (múlt heti előrejelzés, A kozmikus tüzijáték bedönti a brókerházakat is, Szétdurrant a paksi projekt, Fukushimától az iráni atomprogramig ) már sok szó esett arról, milyen hatásokat váltott ki a 2010 óta eltelt években és a közelmúltban ez a rendkívüli átalakító erővel bíró bolygókapcsolat. Nagyon valószínű tehát, hogy személyes életünkben és a nagyvilágban egyaránt nagy horderejű változásokra készülhetünk fel. Ezek közös jellemzője a váratlanság, intenzitás, a dolgok villámgyors egymásba alakulása, a sokkszerűség, visszavonhatatlanság.

A Vlagyimir Putyin körüli események jól szemléltetik, hogy e kozmikus hatások keveredése milyen helyzeteket idézhet elő. Az orosz elnök titokzatos eltűnése (ismét az asztrológiai szempontból is jelentős március 4 – 5), az ennek nyomán szárnyra kapó találgatások, rémhírek, (Halak Neptun, Merkúr) és feltűnése, majd az öt napig tartó rendkívüli hadgyakorlat elrendelése (Mars a Kosban, Uránusz – Plútó kvadrát, Napfogyatkozás –ld. lennebb ) remekül illik az időszak karakteréhez. Ezek a konstellációk persze a világ más tájain is jelezhetnek káoszt, lázadásokat, az események kiszaladását az ellenőrzés alól, erőszakhullámot, merényleteket, a meglévő konfliktusok eszkalálódását, környezeti katasztrófákat, az időjárás szélsőségeit.

Megnyugtató, hogy március 18-án a Vénusz a Kos jegyéből átlép a Bikába. A pénzügyek, társas viszonyok jelölője sokkal otthonosabban érzi magát a stabil, két lábbal a földön álló Bika jegyében, mint a nyughatatlan és kissé könnyelmű Kosban. Hosszabb távú konszolidálódás helyett azonban be kell érnünk egy átmeneti stabilizálódással, amit érdemes minél jobban kihasználni, mert április 12 után, amikor a Vénusz átlép az ingatag Ikrekbe, pénz- és szívügyeink is újabb hullámvasutazásba kezdhetnek.

Az e havi újholdmárcius 20-ra esik és aznap késő este lép be a Nap is a Kosba, azaz a napéjegyenlőséggel hivatalosan is elkezdődik a tavasz. Az új holdat az új kezdetekhez, növekedési folyamtokhoz társítja az asztrológia. Ez az újhold azonban egyszersmind napfogyatkozás is (Magyarországon részleges), ami arra utal, hogy az új kezdetek bizonyos kényszerítő körülmények hatására, egy fájdalmas lezárást követően jönnek létre, a lehetőségekből pedig sokkal kevesebbet lehet kihozni, mint általában. A fogyatkozás ráadásul a Halak kritikus átmenetekkel társított 29 fokán jön létre, így még valószínűbb, hogy az új megszületését fájdalmas vajúdás kíséri.

Ez természetesen szintén összhangban van az időszak minőségével, különösen a Szaturnusz tolatását kísérő feladatokkal és élethelyzetekkel (bővebben: A mester visszatekint és értékel). Tehát: ahhoz, hogy valami új elkezdődjön, valamit le kell zárni, a dinamikus kezdetek helyett pedig ez inkább az átértékelés, visszatekintés, korrigálás, a lassú fejlődés időszaka. Mivel a Szaturnusz jó három hónapon át folytatja látszólagos hátrafelé mozgását, a napfogyatkozás és a napéjegyenlőség – képletek is hosszabb időszakokat írnak le, egész biztos, hogy nagy horderejű, huzamosabb időn keresztül is hatást gyakorló változásokról van szó. Ez közösségek és egyének életére egyaránt érvényes.

Bár ilyen konstellációknál gyakoriak a szélsőséges, fájdalmas élettapasztalatok is, ezek lehetnek nagyon hasznosak is. Az elvonási tünetek, akár egy rossz kapcsolat, akár a kedvenc tudatmódosító szer /pótcselekvés elhagyása miatt jelentkeznek, az első időszakban alig elviselhetők. Mégis, aki sikeresen túljutott egy- egy ilyenen, ismeri a következő fejlődési szakaszt jellemző szabadság, a kitáguló perspektívák mámorító érzését is. Ennek megfelelően, a hét végét, amikor a Hold is a Kos jegyében halad, szintén a felfokozott érzelmi állapotok jellemezhetik, ugyanakkor adott a kedvező változásokat előmozdító vitalitás, lendület, optimizmus is.

Heti horoszkóp: 2015 március 23- 2015. március 29

Az előző heti hullámvasutazást követően most kissé kifújhatjuk magunkat

A fontos teendőket érdemes a hét első felére időzíteni. Utána ismét minden borul.

Kellemesen kezdődik a hét: a Bikában járó Hold, Vénusz hatására fogékonyabbá válhatunk az élet apró örömeire. Az előző napok ámokfutása után nem is árt egy kis pihenő: egy kiadós séta, tavasz- köszöntő kirándulás, kerti munka nagyszerű alkalom, hogy hétfőn és kedden az ébredő természet energiái bennünket is feltöltsenek. A jelenlegi bolygóhatások kedvezően hatnak a pénzügyekre is, de az elmúlt időszak anyagi bizonytalansága nem múlik el egyik napról a másikra. A viszonylagos stabilitás megteremtése saját hozzáállásunktól is függ.

E tekintetben érdemes megérzéseinkre hallgatni: a Vénusz és a Neptun kedden bepontosuló szextiljének köszönhetően intuíciónk evilági ügyekben is remekül működhet. A két bolygó kedvező kapcsolata segíthet kibontakoztatni személyiségünk romantikus oldalát is, így a közelmúlt szerelmi drámáit követően ez a nagy békülések ideje is lehet. Persze, az egyensúly még mindig borulékony, hiszen április végéig még teljes intenzitással hat az Uránusz – Plútó kvadrát, és a március 20-i napfogyatkozást követően vészesen közeledik az április 4- i teljes holdfogyatkozás is, ami újabb próbatételt jelenthet érzelmi kapcsolatainknak.

A Halakban haladó Merkúr hatására belső világunk üzenetére a szokásosnál fogékonyabbakká válhatunk, sokatmondó, szimbólumokban gazdag, élénk álmaink lehetnek. Meditáció különféle típusai szintén rávezethetnek, mi mindent is tehetünk magunkért ezekben a napokban, hogy sínre tegyük ügyeinket. Az ébrenlétünkbeli helyzeteket is jobban kezelhetjük, jobban ráhangolódhatunk sorsunkra, ha művészi formát adjunk belső képeinknek. A festés, különféle kézműves tevékenységek, tánc, az esztétikai élmények (pl. egy kiállítás) is segíthet megtalálni belső egyensúlyunkat.

A hét legjelentősebb bolygókapcsolata a Nap- Szaturnusz trigon március 25-én pontosul be. A Nap- Szaturnusz fényszögek egyfelől behatárolhatnak, másrészt fegyelmezettebbé is tesznek. A Kos Mars által felizzított Plútó- Uránusz kvadrát energiái kezelhetőbbé válnak, így dühödt lázongás helyett visszafogottabban, összeszedettebben – és sokkal hatékonyabban – tartunk célunk felé. Ez a bolygókapcsolat kedve az olyan projektek megvalósításának is, amelyekhez a lelkesedés, kreativitás mellett önfegyelem, kitartás is szüksége. Az eddiginél fogékonyabbá válhatunk mások igazságaira is: (újabb) összeesküvés- elméletek, ideológiák gyártása helyett felülvizsgáljuk saját hiedelmeinket.

A Nap – Szaturnusz fényszög stabilizáló hatása el is kell szerda – csütörtökön, hiszen a már Ikrekben haladó Hold szétszórttá, felületessé, kapkodóvá tehet. Az arányok és a fontossági sorrend eltolódik, a csip- csup ügyek elvehetik az időt a lényeges teendők elől. A Hold Neptunnal és Szaturnusszal képezett diszharmonikus kapcsolata zavaros helyzeteket vonz a külvilágból: a pletykák, meggondolatlan kijelentések elkeveredő iratok, rossz helyre küldött üzenetek sok bosszúságot okozhatnak. Közlekedés, utazás közben is furcsa helyzetek adódhatnak. Az ügyintézést, papírmunkát okosabb elhalasztani, ha pedig mégis muszáj rá

Pénteken a Vénusz – Jupiter feszült kapcsolata ingathatja meg a hét első felében már- már létrejött összhangot. Bár a két jótékony bolygónak kellemes, sőt szerencsés hatásokat tulajdonítanak, ha energiáik túltengenek, a jóból is megárthat a sok. Ez a nagy eszem – iszom, a fergeteges bulik, az érzéki élvezetek ideje. Néha persze nem árt kirúgni a hámból, de a túlzások megbosszulhatják magukat.

Péntektől vasárnap délelőttig a Hold a szeszélyes, érzékeny Rák jegyében jár, így a családi összejöveteleket heves érzelmi kitörések kísérhetik. Az Uránusz – Plútó kvadrát jelenléte szintén garanciája lehet a húzd- meg-ereszd meg szituációknak.. Szerencsére vasárnap, amikor a Hold átlép a kreatív, derűs Oroszlán jegyébe, már jó esély van rá, hogy jót nevessünk az előző két nap minidrámáin.

Amikor a kezdet és a vég összeolvad

Részleges napfogyatkozás, tavaszi napéjegyenlőség : nehezen kezelhető változások

Részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon március 20-án délelőtt. Idén ugyanerre a napra esik a tavaszi napéjegyenlőség is, ami nagyon különös egybeesés. Asztrológiai szempontból mindkét csillagászati esemény kiemelt jelentőséggel bír : egyének és közösségek életében egy- egy hosszabb időszakot jeleznek előre.

Az eklipsz csak a Spitzbergákról és a Feröer-szigetekről látható teljesnek, Észak-Skóciában 95 százalékos, Londonban és Nagy-Britannia dél-keleti részén pedig 85 százalékos lesz. Budapesten 9: 32 – kor kezdődik és nagyjából 11: 59′-ig tart. A napkorong legnagyobb része, mintegy 62,7 %-a 10:48 -ra kerül takarásba. Magyarország területéről utoljára 2011. január 4-én volt látható napfogyatkozás, legközelebb pedig 2026-ban kerül rá sor. Az asztrológiai hagyomány szerint a napfogyatkozás annyi éven keresztül gyakorol befolyást életünkre, ahány óráig tart – a változások intenzitása természetesen attól is függ, hogy a születési képlet milyen pontjaival kerül kapcsolatba. Több- kevesebb mértékben az eklipszek mindenikre hatnak, de azoknak a területeknek a lakóira, ahonnan láthatók, sokkal erőteljesebben. Asztrológiai szempontból a jelenlegi erőssége az 1999. augusztus 11 -ihez mérhető.

Bármelyik kultúrkörhöz tartoztak is, a régi idők asztrológusai nem tartották túl szerencsés dátumoknak a nap- és holdfogyatkozások, gyűjtőnevükön eklipszek időpontjait. A napfogyatkozásukhoz például birodalmak, dinasztiák, magas rangú államférfiak bukásával, természeti katasztrófákkal társították. Persze nem valamennyit, hiszen évente legalább kétszer is sor kerül rájuk, hanem csak azokat, amelyekhez más erőteljes bolygóhatások is társultak. A jelenlegi, a márciusban teljes intenzitással ható Uránusz – Plútó kvadrát miatt ezek közé tartozik. (Mint a korábbi írásokban már szó volt róla, ez a többé – kevésbé 2010 óta érzékelhető bolygóhatás áll az elmúlt évek sokkoló gazdasági , társadalmi változásai hátterében. Legerőteljesebben 2012 – 2015 között fejti ki befolyását, de az ezt követő években is meghatározó tényező lesz.)

Az asztrológia modernebb irányzatai megengedőbbek az eklipszekkel: ők csak változásokról beszélnek. Ezek ugyanis gyakran zárnak le valamit a hatásuk alá tartozó az életterületen (hogy melyeken, az csak egy részletes horoszkópelemzésből derül ki). Ez a lezárás azonban –a napfogyatkozás egyszersmind újhold is – egyben valami újnak a kezdetét is jelzi. Mivel a jelenlegi újhold a Halak utolsó, 29. fokán jön létre, nem sokkal ezt követően pedig a Nap átmegy a tavasz kezdetét jelző Kos jegyébe, jelen esetben a kezdet és a vég még a szokásosnál is jobban összemosódik.

Természetesen annak belátásához nem kell asztrológia, hogy egy új életszakaszba csak egy korábbi lezárása révén lehet eljutni. Ez az átmenet lehet finom, fokozatos, alig észrevehető, a jelenlegi, nagyon dinamikus bolygóhatások mellett azonban akár sokkszerűen, váratlanul is megtörténhet. Gyakran tapasztalható, hogy az eklipszek környékén felpörögnek az események. Különös véletlenek, szokatlan jelenségek is tapasztalhatók, amelyek valamilyen értelemben jelzés értékkel bírnak a későbbiekre. A labilis lelkiállapotok, szélsőséges érzelmi reakciók, az események kiszámíthatatlansága, valamilyen értelemben drámai jellege egyéni és közösségi szinten is gyakori élmény.

Világszerte felfordulást okoznak a zűrös bolygóhatások

Akcióban az Uránusz és a Plútó: terroristák, bandaháború, füstbombák és provokátorok

Az elmúlt egy- két nap hírei jól példázzák, milyen felfordulást okoznak szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban a márciusi intenzív bolygóhatások. Szerda volt a legzűrösebb, de valószínűleg a hét hátralevő részében sem fogunk unatkozni.

A korábbi bejegyzésekben már volt szó arról, hogy, a múlt hét és a jelenlegi ígérkezik március legeseménydúsabb időszakának. A 17 -én bepontosult Uránusz – Plútó kvadrát, ezt követően pedig a 20-i napfogyatkozás kavarja fel a kedélyeket. Ugyancsak pénteken lép a Nap is a Kosba, hogy a tavaszi napéjegyenlőséggel kezdetét vegye a tavasz.

Napkitörés, Magyarországról is látható északi fény: vasárnap, március 15-én két erős napkitörést is észleltek. Az erős geomágneses vihar, amelyet előidéztek, keddre érte el a föld légkörét, megzavarva az elektromos – és távközlési hálózatokat. A napkitörésnek köszönhetően Magyarországon is északi fényt figyelhettek meg.

Túszdráma Tuniszban: szerdán, március 19-én terroristák támadtak meg egy tuniszi múzeumot. Az Órákra bevették magukat az épületbe, túszokat ejtettek, a hatóságoknak pedig csak délutánra sikerült végezni velük. Az akcióban tizenheten haltak meg: egy rendőr, a két terrorista, és tizennégyen az épületben tartózkodó turisták közül.

Zűrös székházavató Frankfurtban: Zavargások közepette zajlott az Európai Központi Bank egyik épületének megnyitója Frankfurtban, szerdán. A Blockupy szövetség ugyanis az avatóünnepségre időzített egy megszorítás-ellenes felvonulást is. Az egész napos demonstráción mintegy tízezren vettek részt. A bedühödött tömeg autókat borított fel, füstbombákat dobált, gyújtogatott.

Lövöldöztek egy svédországi étteremben. Szerda éjjel két fegyveres rontott be a göteborgi Var Krog och Bar étterembe, majd tüzet nyitottak. A lövöldözés során ketten meghaltak, nyolcan megsebesültek. A rendőrség szerint nem terrorakcióról, hanem bűnbandák közötti leszámolásról volt szó.

Sztrájkba kezdett szerdán a Lufthansa pilótáinak egy része, pénteken pedig folytatják a tiltakozást. Aznapra törlik a rövid távú járatokat – így hét budapestit is. A pilóták érdekeit védő Vereingung Cockpit szakszervezet ugyanis nem ért egyet a légítársaság nyugdíjazási terveivel.

Provokátorok és akik figyelik őket. Ugyancsak szerdán jelentette be a Fidelitas, a Fidesz ifjúsági társszervezete, hogy provokátorfigyelő csapatot alakít és egy közösségi oldalt is létrehozott az állam támogatását élvező spiclik számára. A kezdeményezés azonban akkora felháborodást keltett, hogy még aznap kénytelenek voltak megszüntetni az oldalt. De a kedélyek nem csillapodnak: hamarosan jön a folytatás.

Forgalmat lassítottak a budapesti taxisok. A fővárosi taxisrendeletek és az e hét végére meghirdetett Über promóció ellen tiltakozott 60 taxis március 19-én. A demonstrálók a Hősök teréről indultak autóikkal, végighajtottak az Andrássy úton a Deák Ferenc tér irányába, aztán a Lánchídon át a Bazárhoz, majd visszatértek a Hősök terére. A szervezők egy része az 1990-es taxisblokádban is részt vett.

Szaturnusz a Nyilasban

 

 

Amitabha, fekete

 

 

 

2014 december 23-án a Szaturnusz belép a Nyilas jegyébe 2015. június 16-ig marad, majd még utoljára három hónapra visszahátrál a Skorpióba, aztán 2015 szeptember 15-én ismét visszatér a Nyilasba, ahol 2017 december 20- ig időzik. Az alábbi bejegyzések egyéni- és kollektív fejlődésünk e fontos állomását mutatják be. Ahogy a szólás tartja, több szem többet lát.

 

 

 

Feloldódó valóságok – változó idők

„Kollektív szinten számos eszme feloldódását és formaváltását tapasztalhatjuk meg. Mindezek a hatások a politikai életet, a kormányokat, a törvényeket, egyházakat, oktatást is érintik: sok változásnak leszünk tanúi (…) Ebben az időszakban egy olyan kényelmetlen életszakaszon mehetünk keresztül, amikor is a helyzetek, eszmék, sőt még emberek is kioldódhatnak életünkből Eltűnik a régi, hogy átadja magát az újnak, de ez nem megy végbe egyetlen éjszaka leforgása alatt.”

Leslie Hale (Egyesült Államok)

Szaturnusz a Nyilasban (2014.december 23 – 2017.december 20)

„Ami a tudatlanságot illeti – nos ez egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket a Nyilasban haladó Szaturnusz a lehető legkeményebben torol meg. A tudatlanság, az amatörizmus, valamely közéleti vagy szakmai pozíció betöltéséhez szükséges szakmai ismeretek hiánya, egy nem kellőképpen megalapozott ideológia vagy szabály (akár társadalmi, akár jogi természetű), főleg ha arroganciával, felfuvalkodottsággal, tapintatlansággal, tehetetlenséggel és hiúsággal is párosul (mint rendszerint szokott) – látványos bukáshoz vezethet”
Iulia Trandafir (Románia)

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz – 2015 szeptember 18 – 2017 december 20

Mundán asztrológiai vonatkozások. Kulcsszavak: migránsválság és a terrorizmus által teremtett káosz, bizonytalanság, az EU stabilitásának megingása, az unión belüli határellenőrzés visszaállítása, határzárak és a határokat ért támadások, vallási és politikai szélsőségek, zavarosban halászó politikusok, gazdasági problémák, kaotikus állapotok a felsőoktatásban. Az egykor nemes liberális eszmék eltorzulnak : a mélységesen intoleráns toleránsnak álcázza magát, illetve az abnormálissal, a betegessel, a veszélyessel szemben nagyfokú tolerancia tapasztalható, miközben minden eszközzel igyekeznek elnyomni az ezekre adott egészséges, tiltakozó -és önvédelmi reakciókat.

 

Vasfüggönytől – vasfüggönyig ?

Nyilas Szaturnusz tranzitok a legújabb kori történelemben. Mundán asztrológia

 

 

 

 

Még több Szaturnusz 🙂

 

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Decemberi előrejelzések 2014
(Röviden kitér arra is, mit várhatunk a Szaturnusz Nyilas-beli tranzitjától)

Szaturnusz a Skorpióban (2012.október 5 – 2013. december 23)

Szaturnusz a Mérlegben (2010.október 29 – 2012.október 5)

Mozgalmas december – sorsdöntő változások

Mozgalmasnak ígérkezik december. Egész hónapban sok izgalomban, váratlan fordulatban lesz részünk, és van három olyan asztrológiai esemény is, amely hosszabb távon is befolyást gyakorol.

 

A december 15-én újra bepontosuló Uránusz – Plútó kvadrát akár életre szóló változásokat is hozhat egyeseknek, december 22-re virradóan a téli napforduló az elkövetkező három hónap eseményeit vetíti előre, a 23-án pedig a Nyilasba lépő Szaturnusz pedig az előttünk álló két és fél évet határozza meg.

 

cittipat 2

 

 

Hullajó buli

 

De addig meg közben is sok minden történik. A hónap első napja hétfőre esik. A Kosba lépő Hold további lendületet, vállalkozó kedvet ad a Nyilas Napnak. Kedden, amikor az Uránusszal is találkozik, a Nap pedig a Nyilas 9 fok 47′-en együttállást képez az Antares állócsillaggal, a Skorpió Szívében, a vakmerőnél is vakmerőbbekké válhatunk. Mivel a Hold aznap a Jupiterrel is trigont képez majd, valószínű, hogy aki mer, az ezúttal is nyer. A szerencsés ötletek, spontán sziporkák, véletlen találkozások, az egészséges kockázatvállalási kedv nagy áttörésekhez is vezethet.

 

 

Különösen, ha a Skorpió Szaturnusz és a Bak Mars bepontosuló szextiljében rejlő lehetőségeket (kitartás, valóságérzék, következetesség, alaposság, teherbírás, türelem) is kihasználjuk. Másfelől azonban, mivel az Antares a látványos emelkedés után látványos bukást is hozhat, a most még zseniálisnak tűnő ötletekért később, a hónap vége felé nagy árat fizethetünk. Ugyanez a helyzet a felelőtlen vagy túl jól hangzó ígéretekkel és azokkal a javaslatokkal is, amelyek erőnek- erejével egyszerűsítik le a bonyolult kérdéseket. A Plútóval rövidesen pontos kvadrátot képező Uránusz tovább fokozhatja ezt a hatást.

 

 

Persze, ha úgy hozza a sors, érdemes megragadni a most kínálkozó alkalmakat váratlan utazásokra, megnyílni a hirtelen jött lehetőségek előtt, új projektbe kezdeni, az esélyek és a veszélyek kellő mérlegelését követően pedig akár céget is alapítani.

 

3-án a Bikában lévő Hold hatására töprengőbe eshetünk: vajon a lassúbb, időigényesebb megoldásokat válasszuk-e vagy pedig inkább egy huszárvágással vágjuk el a problémák gordiuszi csomóját. Mondani sem kell, hogy az Antaressel együtt álló Merkúr inkább az utóbbira hajlamosíthat. Nos, valamennyi kockázatvállalás mindenképp szükséges, hiszen olyan helyzetek is felmerülhetnek, amikor a spontán, életszerű reakciókat, a gyors megoldásokat az ismert rosszhoz való ragaszkodás és az ismeretlen jótól való félelem akadályozza.

 

 

4-én, a Vénusz – Jupiter trigon hatására, akár első látásra is szerelemre lobbanhatunk, kellemes találkozásokban, vidám mulatságokban is részünk lehet. Késő estére azonban amikor a Hold feszült kapcsolatba kerül a Jupiterrel, a jóból megárthat a sok: többet iszunk a kelleténél, anyagi lehetőségeinket meghaladó kiadásokba, felelőtlen szerelmi kalandokba bocsátkozunk, esetleg olyan vitákba bonyolódunk, melyek már a közeljövőben is megbosszulhatják magukat. Különösen így van ez, ha vallási, világnézeti vagy politikai kérdéseken különbözünk össze.

 

 

Mikulás

 

5-én, amikor a Hold szembekerül a Szaturnusszal, az elhamarkodottság visszaüthet, érzelmileg sebezhetővé válunk. A Mars jegyet vált: a megfontolt, következetes, hagyománytisztelő Bak jegyéből a Vízöntőbe lép, ahol 2015 január 13.-ig tartózkodik. Az öntörvényű, forradalmár természetű Uránusz uralma alatt ő is kiszámíthatatlanná válhat. Ha ezen a napon még nem is, 6-án, teliholdkor már valamilyen formában megtapasztalhatjuk, hogy a dolgok kicsúsznak ellenőrzésünk alól. Ez az érzés később, a hónap folyamán erősödni fog. Őrült Mikulásozás lesz, annyi szent, amikor az ajándékokkal dúsan megrakott rénszarvasfogatok mellett néhány igazán rusnya krampusszal is összefuthatunk. Ez többnyire egyszerre, egy időben szokott történni. Télapó puttonyában pedig bonbonok és nyalánkságok mellett lapulhat néhány rothadt krumpli is
December 7-én, amikor a Nappal együtt álló Merkúr az Uránusszal is trigont képez, az események felpörögnek. Váratlan hírek, utazások, találkozások, a szokásosnál gyorsabb ügyintézés (esetleg néhány kiskapu) okozhat kellemes meglepetéseket. Hirtelen, formabontó ötleteink támadnak, régi témákat újszerűen közelítünk meg és ez meghozhatja az áttörést is. Az információ valósággal eláraszt és mi is elemi késztetést érzünk a kommunikácóra. Cikkek, dolgozatok írására is jó lehet ez az időszak, szerződéskötésnél azonban érdemes megnézni az apró betűs részleteket is. Fordításoknál a szórakozottságból kihagyott szövegrészek, pontatlanságok okozhatnak gondokat. Az elhamarkodottságból is származhatnak problémák és az improvizáció, a formaságok felrúgása sem mindig hasznos.
8-ára virradóan, amikor a Rákba lépő Hold trigont képez a Neptunnal, intenzív álmaink lehetnek, amelyek akár a jövőt is megmutathatják. Még ugyanazon a napon estefelé szembekerül a Plútóval is, ami a valamiől/ valakitől való elszakadás, a javunkat már nem szolgáló minták átalakításának a szükségszerűségét is felveti. Így, ünnepek környékén gyerekkorunkból sem biztos, hogy csak a kellemes emlékek kerülnek elő.
9-én aztán a Jupiter is hátraarcot vág: egy okkal kevesebb, hogy a szerencsére bízzuk magunkat. Hosszabb utazásokon, jogi ügyekben is várhatók fennakadások, és 2015 április 7-ig, amíg végül direktbe fordul, az sem biztos, hogy megfejtjük az élet értelmét. 10-én, amikor a Hold már az Oroszlánban halad, sokkal derűsebb napra ébredhetünk. Igaz, a nap első felében, amikor farkasszemet néz a Marssal, még számíthatunk némi irritációra, de 11-én, esti találkozója a Jupiterrel már sokkal kellemesebbre sikerül. Kiváló alkalom ez a megbocsátásra, különösen szerelmi perpatvarok esetén.

 

Igaz, aznap már a Vénusz is a Bakba lép, így a békülés sem biztos, hogy feltételektől mentes.12-én, a nap első felében még tartanak a jupiteri hatások, de aztán, amikor a Hold átmegy a Szűzbe, véget ért az ünneplés. Az elkövetkező két nap kiváló alkalom arra, hogy mérleget készítsünk, rendszerezzünk, időt szánjunk az ünnepek előtti nagytakarításra. Ha az előző napok eufóriájában nem tapsoltuk el valamennyi pénzünket, most sokkal bölcsebb beruházásokat eszközölhetünk, sokkal jutányosabb árakon. De az sem baj, ha a meglévőre koncentrálunk, idén ugyanis már nem biztos, hogy túl nagy összegekhez juthatunk. A fogyó hold a tisztító kúráknak, felesleges kilóktól való megszabadulásnak is kedvez.
13-án, a Neptunnal képezett szembenállása borús hangulatban találhat, de ha belátjuk, hogy nem a külvilág, a partner vert át, hanem mi viseltünk túl rózsaszín szemüveget, a Plútó trigon segítségével tartós és mély változásokat eszközölhetünk. Ebben az esetben a Jupiter – Merkúr trigonja még a kezünk alá is dolgozhat. Jó azonban, ha felkészülünk rá, hogy fenntartásainkat nem mindenki fogja osztani: a Nap- Hold kvadrát hatására talán még mi is szőrszálhasogatónak, körülményeskedőnek, túlságosan görcsösnek érezhetjük magunkat. Ebben az esetben azonban rengeteg kellemetlenséget spórolhatunk meg magunknak, ha zsigeri intuíciónkra hallgatva odafigyelünk a részletekre, arra törekszünk, hogy az ideális kergetése helyett azt összehangoljuk a reálissal, nem dőlünk be jól hangzó ígéreteknek. Ezeknek az erényeknek nemsokára nagy hasznát vesszük.

 

 

A nagy robbanás: újra egzakt a Plútó – Uránusz kvadrát

 

 

ToronyA Torony

14-én, amikor a Nap trigont képez a Jupiterrel, A Hold pedig megközelíti a Szaturnusz szextiljét, a lelkesedéssel kiegyensúlyozott valóságérzék nagyszerű megoldásokhoz is vezethet. Ha valamikor, most érvényes az arany igazság: aki segít magán, azt az Isten is megsegíti. 15-én, amikor a Hold átlép a bohém természetű Mérleg jegyébe, már inkább csak abban lehet reménykedni, hogy a gondviselés kegyéből kifolyólag akár a nagy-nagy meggondolatlanságok is megúszhatók.

 

Ezen a napon válik újra egzakttá ugyanis a Plútó és az Uránusz kvadrátja. Mint már korábban szó volt róla, ez a hatás folyamatosan érvényesül 2011 óta, és már novemberben is elég intenzíven hatott. A fényszög bepontosulásakor azonban rendszerint mindig történik valami, ami emlékeztet arra, hogy a derült égből érkező villámcsapások ímmár részévé váltak életünknek. A forgatókönyvek már az előző hónapokból is ismerősek. Mindkét bolygó változást akar, de az Uránusz egyik percről a másikra, kvantumugrás- szerűen. A Plútó lassan, alaposan, a gyökerekig lehatolva. A Plútó tabula rasát csinál, az Uránusz célirányosan rombol, csak a villámcsapás körzetében perzselve fel a talajt.

 

 

A formációt tovább súlyosbítja 16-án a Mérleg Hold részvételével kialakult T- kvadrát a három bolygó között. Mivel a 15-én a még Mars és Hold is, a Nap- Jupiter pedig folyamatosan trigonban állnak egymással, a helyzet talán nem olyan súlyos, mint tavaly télen – idén tavasszal, amikor a nagy kereszt hatott. Minden rosszban van valami jó. Csak pozitív hozzáállás kérdése – bölcselkedik a Nap és a Jupiter optimista duója, 16-án estére még a Hold szextiljétől is megtámogatva, de azért némi őszinteség sem árt. A kár elég jelentős, a veszteségek pedig nem orvosolhatók egyik napról a másikra.
Hogy ez mi minden lehet a hétköznapi élet dolgaira lefordítva? Például egy baleset, szórakozóhelyről jövet, amit ugyan súlyos sérülésekkel, de legalább élve úsztunk meg. Egy elbizakodottságból, a valóságérzék hiányából, megfelelési kényszerből adódó padlót fogás ami hosszabb távon mégis ráébreszt valódi értékeinkre. Vagy éppen ellenkezőleg: a pillanat lelkesedésében hozott rossz választás aminek következményeivel rövidebb időn belül szembesülhetünk, mint hinnénk. Ez a nagypolitika eseményeire is érvényes.

 

 

Ennek megfelelően 17-e, amikor a Hold átkerül a Skorpióba, sok mindennek nevezhető, csak eufórikusnak nem. A Hold- Neptun trigon hatásra ráérezhetünk ugyan a követendő irányokra, később, a Hold- Plútó szextilje 18-án lelkierőt is adhat a szükséges, de fájdalmas változások kivitelezéséhez, de a Mars kvadrát hatására az érzések sérülnek. Az aznap Bakba lépő Merkúr ráadásul az előző napok tempóját is csökkenti, úgyhogy jó okkal feltételezhetjük: a függőben maradt ügyekkel most már csak jövőre foglalkozhatunk érdemben. A hónap elejének euforikus hangulatában elnapolt teendők most kegyetlenül megbosszulják magukat. Ahogy haladunk a téli napforduló időpontja felé, egyre nehezebbnek érezzük ezt a súlyt. Nem csoda, ha 19-e az este felé bepontosuló Hold- Szaturnusz együttállás komor hangulatában telik.

 

 

20-án, amikor a Hold a Nyilasba lép, érezhetünk némi megkönnyebbülést, de a Neptunnal képezett kvadrát miatt ez önbecsapás is lehet. Persze arról szó sincs, hogy folyamatosan siránkozni kellene, különösen ha olyasmikről van szó, amiknek a megváltoztatása időigényes vagy nem rajtunk múlik. A Vénusz aznap találkozik a Bak Plútóval, és mindketten kvadrátot képeznek az Uránusszal. Ez a legjobb esetben is a kapcsolatok átalakulására, értékeink viszonylagosságára figyelmeztet, de komoly érzelmi törések, anyagi veszteségek is valószínűsíthetők. Az Uránusz- Hold esti trigonja valamelyes oldja a hangulatot, de a túlságosan költségesre sikeredett búfelejtő bulik most nem ajánlhatók. A kutyaharapást szőrével típusú terápiák is visszaüthetnek: egy friss szakítást tehát semmi értelme új flörtökkel gyógyítani, inkább végezzük el a gyászmunkát. 21-én a Hold – Jupiter trigonja tovább növeli bizakodásunkat. íme a legjobb bizonyíték, hogy a hullámvölgyekben is lehetnek jó időszakok

 

 

Téli napforduló, a Szaturnusz jegyet vált : ínséges idők?

 

 

erm5Érmék 5

 

 

December 22-e különleges dátum: egyszerre téli napforduló és újhold. A Nap 22-én 00:03- kor lép be a Bak jegyébe. A napfordulós képlet fényszögei nem túl biztatók: ha az előző egy- két napban sikerültek is a figyelemelterelő manőverek, most nem lehet nem észrevenni a veszteséget. Ebben az időszakban nemcsak a hőmérséklet miatt lehet mínuszokról beszélni, hanem érzelmiek, anyagiak tekintetében is egy minimum három hónapig tartó szűkös időszak következik. ( A tavaszi napéjegyenlőség- képlet egy másképp problémás szakaszt vezet fel)

 

 

A Vízöntőben a Mars urával, az Uránusszal képezett pontos szextilje ellenére sem sokat tehet a Bak stellium (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Plútó) komor, sűrű, valóságával szemben. Azaz: lehet szellemeskedni, lázadozni, nevetni vagy bölcselkedni nyomorúságunkon, de az anyagi források és a lehetőségek szűkösségén,.az egyre nyomasztóbbá váló közhangulaton ez mit sem fog változtatni.

 

 

23-a, a Hold találkozását a Plútó- Vénusz duójával , komor hangulatban találhat, amire az Uránusz kvadrát tesz is néhány lapáttal Ugyanezen a napon a Szaturnusz is belép a Nyilasba, ami azt sejteti, hogy ha nem is történik konkrét, külső esemény, most teljes mértékben tudatosul mindannak a súlya, amivel az elkövetkező hónapokban szembe kell nézzünk. A napforduló és a Szaturnusz jegyváltásának a témája önmagukban is külön írások témáit képezik, ezért most csak épp a legfontosabb analógiákat soroljuk fel.

 

 

A Szaturnuszt, a kozmosz nagy tanítómesterét a renddel, struktúrákkal, szabályozással hozzák összefüggésbe, de a régi asztrológia „nagy rossztevőjeként” a megpróbáltatásokhoz, ínséghez, gúzsbakötöttséghez is társítják. Tágabb értelemben persze, ha képesek vagyunk elfogadni határainkat, megedződünk, kitartunk nehézségek ellenére is, jól vesszük az akadályokat, képesek vagyunk a lassú, komoly, koncentrált munkára, beérjük a kevéssel is, önként hozunk áldozatokat, hosszabb távon még sokat profitálhatunk a most mostoha feltételekből.
A Jupiter azonban, a Nyilas természetes ura, a bőség, a terjeszkedés, a széles horizontok, a hit, optimizmus princípiuma, magától értetődő, hogy kimondottan nyomasztónak érzi a Szaturnusz vendégeskedését. Hogy mi lehet egy ilyen kombinációból? Nos, durva egyszerűsítéssel a Jupiterhez rendelhető dolgokból túlságosan kevés van, ezek a tartalmak korlátozott módon, csökkenten érvényesülnek. Beszűkülnek a horizontok, a mozgástér, a hit dogmává torzul, gondolatrendőrség formálja a véleményt, a hangulatot hit- és világnézeti viták mérgezik. Ez a pozíció már önmagában is utal az anyagi szűkölködésre, a 2015 első és utolsó hónapjait meghatározó Szaturnusz- Neptun kvadrát aztán tovább fokozza ezt a tendenciát.

 

 

Bár december végén ez a fényszög még nem egzakt, ízelítőt kaphatunk belőle, milyen is lesz, amikor tényleg beköszönt a gazdasági válság, fellazulnak, majd fokozatosan eltűnnek az eddig biztonságot adó társadalmi struktúrák közül azok is, amiket még az utóbbi években ható Plútó- Uránusz kvadrátnak sem sikerült felrobbantania, új pedig még nem alakult ki helyettük.

 

 

Mindez egyéni szinten is nagy változásokat hozhat, pl. kiábrándulást a korábbi eszményekből, a hit, a remény, a kilátások elvesztését valamely váratlan megrázkódtatás vagy pedig egy lassú folyamat eredményeként. És megnyilvánulhat nagyon pozitívan: minden eddiginél keményebb munka formájában, hogy megvalósítsuk álmainkat, csökkentsük a reális és az ideális, az elmélet és a gyakorlat közötti távolságot.

 

 

A nagyvilágban is komoly átalakulások várhatók, illetve a most elkezdődött, nem mindenkit megnyugtató folyamatok tovább folytatódnak. A Plútó- Uránusz kvadrát további robbanásokat fog előídézni, míg a Neptun – Szaturnusz kvadrát hatására a káosz, a történelmi téveszmék, az eddiginél is súlyosabb gazdasági válság pusztít majd. A váratlanul kitörő, viszonylag gyors lefolyású, de intenzív lefolyású lázadások éppen úgy részei lehetnek a csataképnek, mint a hosszú ideig tartó háborúk, hidegháborúk. Valamennyi, szokásos tartozékukkal: pusztító ideológiák, szegénység, munkanélküliség, járványok.

 

téli napford 2014

 

A téli napforduló képlete (ld.ábra)  által előrevetített három hónap ízelítőt adhatnak ezekből a teljes nyomasztó mivoltukban csak később megmutatkozó tendenciákból. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy minden szempontból hosszú, hideg tél lesz, amikor is az időjárás, a természeti katasztrófák további megpróbáltatásokat tartogathatnak. Bölcsen tesszük tehát, ha mi is reális keretek között tartjuk elvárásainkat és túlélési technikákat dolgozunk ki a fentebb felsorolt lehetőségekre is.

 

 

 

 

Fekete Karácsony – újévi hullámvasút?

 

 

 

Gothic-Glam-1

 

Ennek megfelelően 24-én, Karácsony este sem biztos, hogy telik túl bizakodó hangulatban. Azonban akkor sem kell elkeseredni, ha túl szegényes a Jézuska. Emlékezzünk vissza, hogy maga az ünnep főszereplője is egy szegényes istállóba született, valószínűleg az is némi időbe telt, amíg a napkeleti bölcsek odataláltak a jászolhoz, Heródes jóvoltából pedig már kisbabaként életveszélyben volt.

 

Nemcsak a keresztényeknél, hanem más népek mítoszaiban is gyakori motívum, hogy a megváltó nagy veszély és kilátástalanság közepette születik. A hétköznapi valóság nyelvére ez úgy fordítható le, hogy a nagy felébredések éppenséggel egy – egy mélyponton következnek be, ilyenkor támadnak a legzseniálisabb ötletek, érkezik segítség, a nagy sikert pedig sokszor egy nagy kudarc előz meg.

 

Így 25- 26-án, amikor a Hold a Vízöntőben halad, már akkor is mókás kedvünk támadhat, ha épp semmi ok a nevetésre. Hiszen mindannyian tudjuk: csak nézőpont kérdése, hogy teli -e vagy üres a pohár. Persze, mivel 25-én a Bak Plútóval találkozó Merkúr kvadrátot képez az Uránusszal, a Hold pedig a Marstól sérül, jó esély van, hogy a tréfa a kelleténél vaskosabbra sikerül. Remélhetőleg senki nem kerül ilyen helyzetbe, így csak átvitt értelemben kell megszívlelni a mondást, miszerint akasztott ember házában kimondottan rossz modorra vall kötelet emlegetni. Az időszak közlekedési balesetekre is hajlamosíthat, árammal, tüzijátékkal, extrém sportokkal pedig szintén óvatosan 26-án is.

 

December 27 a melankolikus álmodozás vagy a kreatív depresszió napja. Esetleg mindkettőé. A Hold a nap folyamán átlép a Halak jegyébe, ahol először kvadrátot képez a Szaturnusszal, majd találkozik a Neptunnal. E bolygóállás hatására az ábrándok , tervek és a konkrét lehetőségek, az elért teljesítmény közötti különbséget nagyon fájdalmasan érzékelhetjük. A pragamtikus Bak jegyében álló Nap szextiljének köszönhetően azonban mindez remélhetőleg arra sarkall.hgy kezdjünk valamit a helyzettel, a Hold – Neptun együttállás pedig arra is segít ráérezni, micsodát. A nap második fele, valamint 28 – a délelőtt, a Hold – Plútó szextil hatására további mélyreható, bár nem mindig kellemes változások eszközlésére sarkallhat, Az új évi tervek gyakorlatba ültetéséhez talán már idén is hozzá lehet kezdeni.

 

Az előszilveszteri bulik idén sokkal pörgősebbek lehetnek, mint maga a Szilveszter, hiszen a Hold már 28-án este átlép a Kos jegyébe. Mivel a korahajnali órákban eléri az Uránusz együttállást és a Plútóval is összerúgja a port, a Nap pedig mindeközben a kegyetlen Facies állócsillaggal randevúzik, a 29-ére virradó éjszaka nagyon- nagyon veszélyes. Ez a nap a világpolitikában, közéletben is  zűrösnek ígérkezik, és szokatlan időjárási jelenségek, földrengések, vulkánkitörések is előfordulhatnak.

 

 

A Kos típusokat nem lehet elégszer visszafogottságra inteni, de az általában józan, megfontolt Bak karakterek is elveszíthetik a fejüket. Szerencsére a 30-a már kedélyesebbnek ígérkezik: az éjszaka folyamán bepontosuló Hold- Jupiter trigon hatására pedig akár azok is országos cimborákká válhatnak, akik tegnap még egymás torkának estek. Egy reménytelennek ítélt szituáció is megoldódhat egyik pillanatról a másikra, bár továbbra sem biztos, hogy látványos és nagy horderejű változásról van szó.

 

 

Az este, a Holddal a Bika jelében már kimondottan visszafogott és családias. A valóságérzék is visszatérőben – remélhetőleg még az előtt, hogy túl sok pénzt dobtunk volna ki az ablakon. Az év utolsó napjának, 31-nek az első fele,a Hold- Plútó harmonikus kapcsolata még az üzleti ügyeknek is kedvez. Különösen, ha az előző esti Nap – Hold trigon, Hold- Neptun szextil hatására támadt ötleteket is valóra váltjuk. A Szilveszter este vegyes benyomásokat tartogat: a Vénusz felé közeledő Merkúr és velük trigont képező Hold hatására ezeken az összejöveteleken nem csak a szórakozásról, hanem az üzletről is sok szó esik. És miért is ne köthetnénk össze a kellemeset a hasznossal? Bár mindez az érdek- kapcsolatok irányába is letolódhat, a hosszú távú előnyöket és a folyamatok időigényességét szem előtt tartva valamennyi fél jól járhat. Sajnos azonban érvényesülhetnek olyan impulzusok is, melyek hatására túllőhetünk a célon. A Jupiter – Mars szembenállás ugyan csak az év első napján pontosul be, a túlzások az anyagi lehetőségek túlbecsüléséhez, kereteink túllépéséhez vezethetnek. Ezen a Szilveszter éjszakán például kimondottan rossz ötlet pókerezni, de más módon se kísértük a sorsot.

 

Kiss Kati

 

Új, decemberi programok a Sylvia- sarokban 

több róla: FB

%d blogger ezt szereti: