asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'retrográd Merkúr'

Tag Archives: retrográd Merkúr

Reklámok

Őszi napéjegyenlőség: bemerevedett frontvonalak, robbanékony kapcsolatok

Szeptember 23-án asztrológiai értelemben is beköszöntött az ősz: budapesti idő szerint 10:22-kor a Nap belépett a Mérleg jegyébe.

 

 

 

 

őszi táj

 

 

 

Az asztrológiában a napéjegyenlőségek és napfordulók képletei kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a következő 3 hónap történéseiről adnak felvilágosítást. A tavaszi és az őszi napéjegyenlőségek egy ennél is hosszabb intervallum, az előttünk álló fél év lehetőségeit és kihívásait jelzik előre.

 

 
Míg a tavaszi napéjegyenlőség egybeesett egy részleges napfogyatkozás (március 20) dátumával, amit április 4-én egy teljes holdfogyatkozás, vérhold követett, a jelenlegi két eklipsz (a szeptember 13-i részleges napfogyatkozás és a szeptember 28-i teljes holdfogyatkozás) közé esik. Ez már önmagában is jelentős átalakulásokat sejtet. Visszaidézve a tavaszi napéjegyenlőség óta eltelt hónapok eseményeit, valamint a szeptemberi zűrös fejleményeket , nehéz kétségbe vonni, hogy az az asztrológia megállapításai évezredes megfigyeléseken alapulnak.

 

 

 

 

Az idei szeptember 23-át nem csupán az asztrológia, hanem más spirituális utak is jelentős mérföldkőnek tekintik. A szeptember 13-i részleges napfogyatkozás és a 28-i teljes holdfogyatkozás közötti napok eseményei jelzésértékűek lehetnek úgy személyes sorsunk mint világtörténelem szempontjából (Bővebben : Részleges napfogyatkozás: szeptember 13) És, micsoda „véletlen” egybeesés, az őszi napéjegyenlőség- képlet, uralkodójával, a Plútóval szintén azt sugallja: sokféle és nem könnyű átalakulás vár ránk. (Ezek természete és az általuk érintett életterület persze az egyéni horoszkóp adottságaitól függ, a folyamatok megértését pedig egy átfogó képletelemzés segítheti. Az alábbi tendenciák viszont ilyen vagy olyan formában, egyének és közösségek életében egész ősz folyamán érvényesülni fognak)

 

 

 

 

 

A Plútó kvadrátot képez a retrográd Merkúrral (a fényszög először szeptember 9-én pontosult be, október 22-én pedig, amikor a Merkúr már direktben halad, a két bolygó által jelzett témák újra aktuálisakká válnak. ) Bár nem pontos, a Merkúr szembenállást, a Plútó pedig kvadrátot képez az Uránusszal. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, ily módon egy nagyon labilis bolygóformáció jön létre. Egy T kvadrát esetén ugyanis éppen olyan nehéz egyensúlyban maradni, mint kényelmesen ülni egy eredetileg négy lábú széken, amelynek kitörött az egyik lába.

 

 

 

 

Jelen esetben kommunikációval, utazásokkal, levelekkel, szerződésekkel, különféle üzleti tranzakciókkal kapcsolatban támadhatnak komoly bonyodalmak. A hátrafelé mozgó Merkúr már önmagában is lelassítja és összekuszálja ezeket az ügyeket, jelen esetben azonban az Uránusz is tolat, a Plútó pedig csak 25-én vált direktbe. A Plútó és a Merkúr feszült fényszögei elkeseredett vitákat jelezhetnek, amelyek során az érintett felek rögeszmésen ragaszkodnak álláspontjukhoz. Ahhoz, hogy érvényt szerezzenek vélt vagy valós igazuknak, előszeretettel alkalmazzák a manipuláció, a csúsztatás, a nyomás gyakorlás és a propaganda meg a lélektani hadviselés többi eszközét. Azonban korántsem biztos, hogy sikerül is meggyőzni egymást, így – a szó konkrét és átvitt értelmében – állóháborús frontvonalak alakulhatnak ki. Ember legyen a talpán, aki a manipulált , ügyesen összeollózott féligazságokat vagy meggyőzően tálalt hazugságokat tartalmazó hírekből képes összerakni a valós képet.

 

 

 

 

 

A helyzeteket váratlanul felszínre kerülő (kiszivárogtatott vagy kinyomozott) információk, impulzív döntések bonyolítják. Míg a Merkúr a Mérlegben finoman, diplomatikusan és kompromisszum készen tárgyalna, a Plútó és az Uránusz nehéz fegyverekkel tüzel. Esetenként ágyúból verébre, máskor nagyon is indokoltan. Ebben a légkörben azonban elég egy parányi szikra is, hogy az addig gondosan szőnyeg alá söpört ellentétek parázs vitákhoz, majd végleges kenyértöréshez vezessenek.

 

 

 

 

Mindebből komoly szakmai – anyagi veszteségek származhatnak, a most kierőszakolt szerződések -pl. ingatlannal, munkával kapcsolatosak, házassági, vagy éppenséggel nemzetközi egyezmények nem biztos, hogy akár rövid távon is kiállják a gyakorlat próbáját. Szétrobbanhatnak a még oly időt állónak tűnő társulások, baráti-és szerelmi kapcsolatok is. Persze a Plútó nem valami diplomatikus alkat: az általa jelzett változások (bővebben A Plútó archetípusa) sokszor totális rombolással kezdődnek és csak ezt követően épülhet fel valami új. Ezt az örvendetes folyamatot sejteti az alvilág ura felé közeledő Jupiter trigon is. A fényszög azonban csak október második felében pontosul be, így jó kérdés, csakugyan célravezető-e addig valamennyi barátunkat és szövetségesünket magunkra haragítani.

 

 

 

 

őszi napéjegy, 2015
A Vénusz- Uránusz -trigon jelezte könnyebbségekbe sem biztos, hogy hosszabb távon is bele lehet kapaszkodni. Egy váratlan szerelmi kaland átmenetileg elviselhetőbbé tehet egy holtpontra jutott párkapcsolatot, később – pl. amikor október 9-én a Vénusz kvadrátba kerül a Szaturnusszal (ld. Karmikusan terhelt viszonyok)  – már sokféle probléma forrása lehet. Ugyanez vonatkozik a most kínálkozó üzleti lehetőségekre és a társulások más formájára, utazásokra, tanfolyamokra is. ( Persze az is igaz, hogy ha a sors bezár egy ajtót, egyszersmind megnyit egy másikat, és ez akár most is megtörténhet. Bizonyos időnek el kell telnie azonban, hogy kiderüljön: a gondviselés keze avatkozott közbe, vagy ha megragadjuk a látszólag soha vissza nem térő alkalmat, nagyobb pácba kerülünk, mint voltunk)

 

 

 

 

A Plútó felfedezése előtt a Mars volt a Skorpió jegy uralkodója. Nos, a 25-ig még az Oroszlánban tartózkodó bolygó most nincs valami kedvező helyzetben: A Szaturnusszal 90, a Neptunnal 180 fokos fényszöget képezve szintén egy T kvadrát része. Mindez meglehetősen korlátozza a tüzes planéta cselekvőkészségét. A kivárni tudó, hosszú távban gondolkodó, felszín alatt munkáló Plútóval ellentétben a Mars mindenfajta akadályt és türelemre intést inzultusnak érez, különösen a tüzes Oroszlánban. Ebben az esetben azonban, minél jobban feszül neki a szaturnuszi gátaknak, annál nagyobb akadályokba ütközik vagy annál merevebb ellenállásra talál. Egy ilyen fényszög a marsikus energiák szeszélyes apályát és dagályát sejteti. Az impulzusok hol totálisan elfojtódnak, passzív- depresszív állapotokat, fizikai vagy lelki értelemben vett kiszolgáltatottságot idézve elő, hol pedig kiszámíthatatlanul és nem is mindig a legalkalmasabb időben és helyszínen robbannak.

 

 

 

 

A Mars hatékonyságát jelen esetben a Neptunnal való szembenállása is gyengíti. Emiatt könnyen elképzelhető, hogy az akarat-energia nem a megfelelő célpontra irányul, szétaprózzuk magunkat, cselekedeteinket saját önbecsapásunk, mások manipulációi és/ vagy különféle tudatmódosító szerek irányítják -így nem a valós helyzetnek megfelelően reagálunk. Nem vagyunk biztosak szándékainkban, egyik pillanatban elemi erővel sóvárgunk valamire a másikban pedig azt se tudjuk, mit szerettünk volna valójában. Energikusak, magabiztosak vagyunk az egyik percben, a másikban pedig már az is szinte fizikai fájdalmat okoz, ha megpróbálunk keresztbe tenni egy szalmaszálat.

 
A három bolygó diszharmonikus kapcsolata egyéni és közösségi szinteken is bonyodalmakat okoz. A kiszámíthatatlan, percről -percre változó helyzetek még a kalandvágyó típusokat is szorongással töltik el. Természetes emberi reakció ilyenkor, hogy akár kikényszerített döntésekkel is igyekeznénk stabilitást teremteni. Amiről azonban most úgy tűnik, elvágtuk a problémák gordiuszi csomóját, rövidesen még cifrább bonyodalmakat eredményezhet. A kierőszakolt döntések magánéletben és a politika, közélet világában is megbosszulhatják magukat.

 

 

 

 

Fizikai szinten az akadályoztatást szenvedő marsikus energia pszichoszomatikus tüneteket, gyulladásos betegségeket, allergiás reakciókat, depresszív állapotokat és eszelős dühkitöréseket (ill.ezek váltakozását egyazon személynél) , baleseteket pl. töréseket eredményezhet (A Merkúr- Plútó – Uránusz T kvadrát szintén baleset – indikátor ). Bizonyos egészségi problémákat ilyenkor  már csak műtéti beavatkozással lehet orvosolni. (ld. Rüdiger Dahlke: Az agresszió, mint esély.) Nagyobb közösségekben járványok üthetik fel fejüket.

 

 

Az autoritás- személyekkel való konfliktusok is gyakoribbak, mint általában. Ebbe a fegyveres összetűzések is beletartoznak (pl. tömegoszlatás vagy a hatóság más fajta közbelépése, zavargások, csoportosan vagy magányosan elkövetett terrorakciók, tömegpusztító fegyverekkel való erődemonstráció, aminek azonban rossz vége is lehet, stb) . Azonban, míg egyes esetekben a gyors reakciók életmentők lehetnek, aki a jelenlegi helyzetben üt először az a szó szoros, meg átvitt értelmében is elveszítheti a csatát. Ez sajnos akkor is megtörténhet, ha az illetőnek igaza van. (A mondd meg az igazat – betörik a fejed és a ne szólj szám, nem fáj fejem – típusú bölcsességek kitűnő útmutatást adhatnak azt illetően, hogyan “éljük túl” a jelenlegi Merkúr – Plútó – Uránusz T kvadrátot).

 

 
A két T kvadrát jelenléte a napéjegyenlőség képletben arra utal, hogy jobb egyet-kettőt…még többet aludni a komoly döntések előtt. Ha csak nem nagyon muszáj, ne most foglaljunk állást, ne most keressünk szövetségeseket és ellenségeket, hanem várjunk legalább október közepéig, míg élesebbek lesznek a körvonalak. (Persze annyira pontos képet, mint szeretnénk, még jó darabig nem fogunk kapni. 2016 második feléig biztos nem. Az idén október közepétől esedékes, kedvezőbb bolygóhatásoktól sem szabad csodákat várni, hiszen ezeket megelőzően annyi minden ment tönkre vagy kuszálódott össze, hogy a november közepéig hátralevő néhány hét talán csak arra lesz elég, hogy pár pillanatra kifújjuk magunkat.

 
Persze jó kérdés, hogy ilyen erőteljes fényszögeknél mennyire szabad akarat kérdése a nyugton maradás. Különösen, hogy külső bolygók (Szaturnusz, Uránusz, Plútó) is részt vesznek bennük – ezek hatásaira pedig leginkább reagálni szoktunk vagy éppenséggel elszenvedjük őket. A váratlan események kavalkádjában pedig olyanok is lehetnek, amikkel azonnal kell kezdeni valamit. Egy közlekedési balesetnél vagy egy bombatámadásnál, terrorista merényletnél vagy egy természeti katasztrófa esetén a gyors reakciók életet menthetnek. Más kérdés, hogy a Mars – Szaturnusz kvadrát olyan helyzetekre is utalhat, amikor a legjobb igyekezettel sem tudunk érdemben reagálni olyankor, amikor nagyon sürgősen kellene. Ez önmagában is elviselhetetlenné fokozza a feszültséget.

 

 

 

 

Persze, azért a tudatosságnak így is nagy szerepe van. A Nap – Szaturnusz szextil pl. azt jelzi, hogy sokkal jobban járunk, ha erőfeszítéseket teszünk a személyes életünkben és a közvetlen környezetünkben adódó helyzetek megértésére, semmint ha vaktában, impulzívan reagálnánk. Fentebb bemutatott kétes jótéteményei mellett a Vénusz – Uránusz trigon arra utalhat, hogy jó ötlet kreatív tevékenységgel levezetni a felgyülemlett feszültséget. A vidám társasági programok (már persze ha nem keveredünk konfliktusba ez idő alatt) szintén elterelhetik a figyelmet a pillanatnyilag kezelhetetlennek tűnő problémákról. A blokkolt energiákat jól oldja a karakterünkre szabott sport, a jóga, a tánc, de akár egy kiadós séta is, az álmok figyelése, a belső képeinkkel végzett munka pedig ott is kaput nyithat, ahol látszólag nincs átjáró.

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

Szaturnusz a Nyilasban

Részleges napfogyatkozás

Jupiter – Neptun szembenállás

Szeptember

Jupiter a Szűzben

 

Reklámok

Szeptemberi előrejelzés : zavaros idők jönnek

Bár az elmúlt hónapokban sem unatkoztunk, szeptember az idei év egyik legeseménydúsabb és legzűrzavarosabb időszakának ígérkezik.

 

 

 

 

őszi erdő őzekkel

 

 

 

A legfontosabb asztrológiai események: hat hét tolatást követően szeptember 6-án a Vénusz végre direktbe fordul. Ez azonban korántsem jelenti a vesszőfutás végét, hiszen szeptember 17-én a Merkúr vág hátraarcot. Ugyanezen a napon tér vissza a Nyilasba a Szaturnusz is, a Jupiter pedig farkasszemet néz a Neptunnal. A szeptember 13 -i újhold egyszersmind részleges napfogyatkozás is, amelyet 28-án egy teljes holdfogyatkozás követ, az utolsó a vérholdak tetrádjából . Az őszi napéjegyenlőség dátuma, szeptember 23 a két eklipsz közé esik, 25-én pedig a Plútó is direktbe vált. A hónap végén a Szaturnusz – Mars kvadrát teremt állóháborús hangulatot.

 

 

 

 

Ígéretes kezdetek

 

 

 

Kely2Szeptember első hete akár kellemes hangulatban is telhet, bár a légkör – mint a közvetlen környezetünkben, politikában, közéletben zajló események tanúsítják – feszültségtől vibrál. Szeptember 1-én, a Mars és a Vénusz együttállása a szenvedélyes Oroszlán jegyében tovább izzítja a levegőt. Ez a következő napokban is erőteljesen érvényesülő bolygókapcsolatt a romantikus és érzéki találkozások egyik klasszikus formációja. A szintén elsején bepontosult Nap- Neptun szembenállás fokozza a varázslatot, ugyanakkor arra is hajlamosíthat , hogy elrugaszkodjunk a valóságtól. Ily módon akár olyan partnerre is kivetíthetjük fantáziáinkat, akinek semmi köze romantikus vágyképeinkhez. Ez később kisebb- nagyobb csalódásokhoz vezethet.

 
Bármennyire szeretnénk is tehát társra találni, nem árt óvatosnak lenni az utunkba kerülő „igazikkal”. Ugyanis, mint a Vénusz az Oroszlánban :végzetes szerelmek – pénzügyi végletek című bejegyzésben már részletesen szó volt róla, „az augusztus 23 és szeptember 6 közötti napok, mielőtt a Vénusz direktbe fordul, lehetnek a legkockázatosabbak párkapcsolatok számára. Szeptember 1-i találkozása a Marssal nem csupán párnacsatákat tartogathat, hiszen a randevújuk a Merak és az Acubens, egy Szaturnusz -Merkúr hatású állócsillag tőszomszédságában jön létre, amely felkorbácsolja az indulatokat, hazudozásra hajlamosíthat, és rosszindulatúvá tesz. Újabb olyan alkalom, amikor nem biztos, hogy fontos kérdéseket kellene megvitatni. Ezek a befolyások vissza is hozhatnak valakit az életünkbe. Ahelyett, azonban hogy ismét, automatikusan fejest ugranánk ugyanabba a helyzetbe, érdemes újraértékelni a kapcsolatot.”

 

 

 

E társaságkedvelő formáció mellett azért nem jó ötlet túlságosan bezárkózni. Ha óvatos duhaj módjára vetjük bele magunkat az élvezetekbe, nagyon kellemes élményekben lehet részünk. A bolygókapcsolat a kreatív, művészi tevékenységeknek is kedvez.

 

 

 

 

 

Nap- Plútó trigon: rendrakás – dráma nélkül

 

 

A szeptember 5-én bepontosuló Nap – Plútó trigon nagyszerű alkalmat ad arra, hogy elmélyedjünk valamilyen témában, tényfeltáró tevékenységeket vagy eredményes kutatómunkát végezzünk pszichénk barlangvilágában. (Bár fényszögük szeptember 3-án még nem egzakt, a Bikában járó Hold mindkét bolygóval nagyon kedvező kapcsolatot képez. Ebben az egyébként annyira zavaros időszakban érdemes kihasználni ezt a napot olyan lépések megtételére, amellyel esetleg stabilizálhatjuk pénzügyeinket, visszaállíthatjuk lelki egyensúlyunkat) A bolygókapcsolat a külső-belső rendrakáshoz is kedvező feltételeket teremt. A Nagy Lomtalanítás most remélhetőleg nélkülözi nélkülözi a Plútó- tranzitokra jellemző drámai elemeket.

 
A Nap- Plútó fényszögek a hatalom, autoritás kérdéseit is felvetik. Kedvező esetben megtapasztalhatjuk lelki erőnket, pszichés tartalékaink új, tudatosabb kiaknázását eredményező döntésekre szánjuk magunkat, tudásunknak, talpraesettségünknek köszönhetően nagyot lépünk a szakmai ranglétrán. Egyszersmind fennáll a veszélye annak is, hogy manipulációk révén próbálunk nagyobb befolyásra szert tenni vagy mások kísérlik ezt meg velünk.

 

 

A Vénusz direktbe fordul

 

 

 

 

nyár  Szeptember 6-án a Vénusz végre abbahagyja július 25 óta tartó tolatását és az Oroszlán 14. fokán a direktbe vált. A nyár folyamán sokan megtapasztalhatták, hogy van némi alapja annak az asztrológiai megfigyelésnek, miszerint a bolygó hátráló mozgása blokkoló hatással van pénz- és szívügyeinkre. Mint a korábbi bejegyzésekben ( Vénusz az Oroszlánban, A Vénusz hátraarcot vág)  bővebben szó volt róla, ez a kényszerszünet, akár akartuk akár nem, arra sarkallt bennünket, hogy újraértékeljük kapcsolatainkat, üzleti stratégiáinkat, konkrét és átvitt értelemben nyereséges vagy veszteséges befektetéseinket. Ez az vizsgálódás azonban sok minden volt, csak kellemes nem, így most érthető megkönnyebbüléssel fogadjuk, hogy végre járni kezd a levegő. Sajnos több okból is korai még pezsgőt bontani.

 
Részben azért, mert a Vénusz csak október 8-án kerül ki a retrográd árnyékból, 10-én pedig újra kvadrátba kerül a Szaturnusszal, 17 -én pedig szembenállást képez a Neptunnal. Ahhoz, hogy érzelmi életünk tehermentesüljön vagy bizonyosságot nyerjünk társulásainkat illetően, még ezeket a heteket is át kell vészelnünk.

 

 

 

Másfelől, szeptember 17-én a jelenleg retrográd árnyékban levő Merkúr megkezdi tolatását a Mérleg jegyében. Mint korábban már szó volt róla (Két hónap flúgos futam), a Merkúr tolatásának időszaka szintén az újraértékelés, átdolgozás, átgondolás ideje. A bolygó retrográd mozgása pénzügyeinkre is hatással lesz – bővebben lentebb. Mivel a bolygó a VII. mundánházat, azaz a társulásokat, házasságot, jogi ügyeket, nyilvános szerepléssel és nyílt ellenfelekkel kapcsolatos témákat uraló Mérlegben áll, kézenfekvő, hogy társulásaink, üzleti -és baráti kapcsolataink átértékelésének időszaka még nem ért véget.

 
Bármennyire elegünk is van a már hónapok óta tartó egy helyben toporgásból, bármennyire csábítanak is az új kezdeményezésekre vagy pofonegyszerűnek tűnő megoldásokra a következő napok bolygóhatásai, jobban járunk ha elfogadjuk: csak októberben kezdhetünk új fejezetet
A Vénusz direktbe váltása fordulatot hozhat a retrográd időszakban holtpontra jutott kapcsolatokban is: a partnerek vagy újra egymásra találnak, vagy egyre nagyobb sebességgel kezdenek távolodni egymástól. Amennyiben a Vénusz hátráló mozgása idején mentünk bele egy párkapcsolatba, annak minősége megváltozhat, amikor a bolygó egyenesbe vált, vagy amikor a Merkúr tolatni kezd illetve direktbe fordul.

 

 

 
Kreatív impulzusok vagy elkapkodott döntések?

 

 

wakn
Szeptember 8-án a Mars trigont képez a tolató Uránusszal . Általában véve ezt a bolygókapcsolatot igen kedvezőnek tartja az asztrológiai hagyomány, és valóban támogatja is a spontán, ösztönös cselekvést, a kreatív impulzusok megvalósulását. Az eddigi erőfeszítéseket váratlanul siker koronázza, nagy ötletek születnek, a problémák egyik pillanatról a másokra megoldódhatnak, új helyzetekbe kerülhetünk, új célokat tűzünk magunk elé.

 

Csakhogy ez egyszersmind a gyors bekövetkező események formációja is Az impulzivitás, a hirtelenkedés rossz döntéseket, váratlan perpatvarokat, baleseteket eredményezhet. Ez a bolygókapcsolat az egzakttá válása előtti és utáni napokon is érezteti a hatását, akárcsak a másnap, szeptember 9-én este bepontosuló Merkúr- Plútó kvadrát.

 

 

Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, e két planéta közötti feszült fényszög késhegyig menő vitákat jelezhet. Ezekben a napokban mi is, környezetünk is hajlamosak lehetünk megszállottan ragaszkodni rögeszméinkhez, semmiségek miatt is vérig sérteni egymást, úton- útfélen haragosokat gyűjteni. Mivel a Merkúr retrográd árnyékban van, 17-én pedig hátraarcot is vág, a bolygókapcsolat sokkal hosszabb ideig érezteti hatását, mint általában.

 
A kommunikációval, kereskedelemmel, utazásokkal is kapcsolatba hozható Merkúr eközben az Uránusszal is farkasszemet néz. Bár szembenállásuk nem egzakt, az említett területeken sok váratlan és nem feltétlenül kellemes fejleményre számíthatunk. Szeptember 7-én és 8 -án otthonában, a Rákban jár a Hold, feszült fényszögeket képezve a Merkúrral, Plútóval majd az Uránusszal. A ránk nehezedő nyomás hatására hajlamosak lehetünk hisztérikussá válni, túlreagálni helyzeteket és váratlan, irracionális döntéseket hozni. Környezetünk részéről is hasonló reakciókat tapasztalhatunk. 9-re virradóan, amikor a Hold átmegy az Oroszlánba, talán nagyvonalúbban kezeljük a problémás helyzeteket, egyszersmind hajlamosak lehetünk olyasmikből is presztizs kérdést csinálni, amiből nem kellene. Szeptember 10-én, amikor együttállásba kerül a Vénusszal, Marssal, majd trigont képez az Uránusszal, a bulikon vagy más vidám társasági eseményeken kiengedhetjük a gőzt. Az impulzív költekezés, akárcsak a meggondolatlan szerelmi afférok azonban megbosszulhatják magukat.

 

 

 

 

Részleges napfogyatkozás a Szűzben: nyár végi számvetés

 

 

napfogyatkozás, magányEnnek megfelelően szeptember 11-estéje, amikor a Hold kvadrátba kerül a Szaturnusszal, majd 12-e, amikor már a Szűzben jár, kimondottan nyomasztóan alakulhat. A Jupiterrel képezett együttállás eufóriáját hangulati mélypont követheti, amikor a Hold szembetalálja magát a Neptunnal. Az érzelmi hullámvasutazást a nap végére a Plútóval képezett trigonja tompíthatja. Az újholdat megelőző borongós hangulatot most az is indokolja, hogy a szeptember 13-i egyszersmind részleges napfogyatkozás is.

 

 

 

Mint korábban szó volt róla, az eklipszek – jelezte kezdetek általában nem túl kellemesek, és rendszerint van valami kényszerítő jellegük is. Fokozottan igaz ez a mostaniakra. A nyár vége a betakarítás ideje is. A régi kalendáriumokban  az állatöv hatodik jegyét Arató Szűznek is nevezik. A mindannyiunk előtt ismerős szólás, miszerint ki mint vet, úgy arat, mélyebb értelmet nyer, ha figyelembe vesszük, hogy az asztrológiában a 6. ház az ebben az életben csinált karmáról is értékes felvilágosításokat adhat. Ily módon tehát, miközben új fejezetet kezdünk, akár akarjuk, akár nem, szemrevételeznünk kell az eddigi termést. Eredményeinket és mulasztásainkat egyaránt. Egy, a Szűz jegyében ( reggel 8: 41) létrejövő újhold valamilyen módon a rendrakással is összefügg, akár a külvilágban, egy kiadós őszi nagytakarítás formájában kerítünk rá sort, akár idebent, akár egyszerre, mindkét valóságszinten.

 

 
Ez az eklipsz Dél- Afrikában, az Atlanti-és az Indiai Óceán felett, valamint az Antarktiszon lesz látható. Az asztrológiai hagyomány szerint egy nap- vagy holdfogyatkozás azokat a területeket befolyásolja a leginkább, ahonnan látható, illetve amelyek hozzárendelhetők az eklipsz jegyéhez Peter Stockinger mundán asztrológus  szerint a jelenlegi napfogyatkozás ily módon Görögországot – különösen Athént, Svájcot, Németországot – elsősorban Wormot, Erfurtot és a Rajna -menti területeket, Franciaországot és Olaszországot érinti a legérzékenyebben.

 

 

A napfogyatkozás hatásairól később remélhetőleg még bővebben szó lesz, most csak az eklipsz- képlet pár jellemző vonását emelném ki. A Nap és a Hold egyszersmind a Denebolával áll együtt. Ehhez az állócsillaghoz olyan fogalmakat társítanak, mint a kétségbeesés, megbánás, nyilvános megszégyenülés, a természeti elemek által okozott csapások.
Mivel a munkával, egészséggel, szolgálattal kapcsolatos 6. ház a Szűzhöz tartozik, egy, a jegyben bekövetkezett napfogyatkozás egészséggel, étrenddel, munkával, az általunk felajánlott különböző típusú szolgálattal állhat összefüggésben.

 
Az eklipsz hozadékaként tehát, vagy saját belátásunkból vagy pedig kényszerítő körülmények hatására( munkahely elvesztése, tudásunk hiányosságainak felismerése, betegség, stb.) változásokat eszközlünk ezeken az életterületeken.

 

 

Csalóka látszatok

 

 

song of LoreleyBár csak 17-én pontosul be, a Jupiter – Neptun szembenállása már az eklipsz – képletben is erőteljesen érezteti a hatását, ahogy egész szeptembert meghatározza. Kettejük meglehetősen zavaros kapcsolatát részben már bemutatta a Jupiter a Szűzbe lép című bejegyzés, de még lesz szó róla. A fényszög analógialáncolatából most a káosz, zavarodottság, hazugság, félrevezetés, trükközés, ködösítés, kivetítések és illúziók kulcsszavakat ragadnám ki.

 
Mivel a Jupiter a szolgálat/munka 6. mundánházában áll, a 12 házhoz rendelhető Halak jegynek pedig az épp ott tartózkodó Neptun az ura (hazugságok, illúziók, a valóság elferdítése, áldozat),a csalás vagy a csalódás ezekkel a területekkel állhat kapcsolatban. Csalódhatunk eszményeinkben, kedvenc elméleteinkben, vallásunkban, filozofikus nézeteinkben vagy bármilyen más hiedelemben. Kaphatunk látszólag remekül hangzó munka- vagy üzleti ajánlatokat, hangzatos ígéretek árasztanak el, de számtalan más formája is lehet az igazság elferdítésének, beleértve az önbecsapást is. A függőségek különböző típusai (érzelmi, szerencsejáték, kapcsolati, kémiai, stb) – a saját magunké vagy a másoké -szintén figyelmünk középpontjába kerülhetnek. Élhet bennünk egy olyan vágy is, hogy elmeneküljünk a világ elől – jó esetben szellemi gyakorlatok, rosszabb esetben drogok – segítségével.

 

 

 

A kifizetetlen munkák, a jótékonysági/ vallásos szervezetekben zajló pénzmosás, sikkasztás, a vezetők, szervezők álszent magatartása, az internetes bűncselekmények (különösen az online pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatba hozhatók), okirat hamisítás, megvesztegetés, csempészet (pl. emberek, drogok, szervek), az ittasan vagy valamilyen más tudatmódosító szer hatása alatt elkövetett kihágások, a zsúfolt helyeken és /vagy kaotikus körülményeket kihasználva elkövetett lopások, a kiszolgáltatottak, a társadalom periféráján élők bántalmazása e bolygókapcsolatra legjellemzőbb bűncselekmények.

 

 

 

A valós helyzetekre való vakság (a Denebola a szó átvitt értelmében is jelezhet látássérülést) a Szűz és a Halak segítőkészségével párosulva szintén katasztrófákat okozhat, amennyiben nem olyanokat táplálunk pszichés vagy fizikai energiáinkkal, akik ezt megérdemlik és később viszonozni is fogják. Ezen a ponton azonban, éppenséggel a Neptun ködösítő hatása miatt nagyon nehéz például olyan aktuális kérdésekben tisztán látni, hogy a kontinensünkre özönlő migránsok közül kik a valóban kiszolgáltatott áldozatok, akik minden segítséget megérdemelnek, és mikor pazaroljuk beiilleszkedni nem hajlandó, netán egyenesen terrorista, európai kultúránk létezését alapjaiban fenyegető elemekre energiáinkat.

 

 

 

Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen

 

Ebben az időszakban nem árt vigyázni mindenfajta jogi vagy üzleti tranzakcióval. Csak reménykedni lehet abban, hogy a Szűz újhold – illetve az ezt támogató Plútó trigon elég józanná tesz, hogy megkülönböztessük az igazat a hamistól.

 
A tőzsdéről továbbra is nyomasztó hírek érkezhetnek, az anyagi veszteségeket pedig a félreértések, rosszul informáltság vagy a félretájékoztatás is tetézi. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van a most nyélbe ütött üzletek, munkaajánlatok, különféle szerződések körül – sőt ezek akár ideális megoldásnak vagy az egyetlen járható útnak tűnhetnek. Azonban, legkésőbb pár hónap múlva kiderülhet, ez távolról sincs így. Ez a párkapcsolatokra, és más jellegű társulásokra is érvényes.

 

 

 

Nincs sem gyors sem egyszerű megoldás

 

A zavart fokozza az újhold Uránusszal képezett irritáló kvinkunxa is. Ez a 150 fokos fényszög egészségi problémák, pszichoszomatikus tünetek, a legkülönbözőbb irritációk formájában billent ki a komfortzónából. A még mindig ható Mars – Uránusz trigon azonnali cselekvésre sarkall és e fényszög mellett az ötletek viszonylag akadálymentesen valósulhatnak meg. A tűz elem türelmetlensége, naivitása, idealizmusa és/vagy fanatizmusa miatt azonban nem biztos, hogy a legszerencsésebb módon. A szintén ható Merkúr- Plútó kvadrát hatására azt illetően is parázs vitákba keveredhetünk,melyikünk és miképp váltsa meg a világot, a saját véleményünktől eltérő nézőpontokat pedig egy inkvizítor megszállottságával támadjuk.

 

 

 

 

 

Még zavarosabb idők jönnek

 

 

 

halálösvény, őszSzeptember 17 és az azt követő napok egy új, nagyon zavaros periódus kezdetét jelzik. A külső történések és a belső élmények (pl. felismerések, megérzések, álmok) fontos üzeneteket tartogathatnak a távolabbi jövő szempontjából is. Ha csak a körülmények rá nem kényszerítenek, ez végképp nem az az időszak, amikor új dolgokba kellene kezdeni vagy komoly, hosszú távú döntéseket hozhatunk. Ezek inkább a kivárás, elmélyült figyelem, átértékelés és a korrigálás hetei.

 

 

 

 

A Merkúr hátraarcot vág
Szeptember 17– én a Merkúr elkezdi október 9- ig tartó tolatását. Mint fentebb és más bejegyzésekben is szó volt róla, ezekben a hetekben zavarossá válik a kommunikáció, az irritációkat félreértések fokozzák. A műszaki, főleg a kommunikációs eszközök, járművek is meghibásodhatnak. Ha nem feltétlenül muszáj, csak október közepétől pótoljuk újakkal őket- addig meg inkább javíttassuk meg a régieket. Hosszabb – rövidebb utazások, közlekedés közben is adódhatnak zavaros helyzetek, így az utószezon adta utazási lehetőségeket is jobb ötlet kihagyni, bármilyen ígéretesek legyenek is az irodák ajánlatai. Az okmányokkal kapcsolatos intézni valókat, szerződések megkötését is jobb elhalasztani. Akárcsak a Vénusz hátrálása idején, ebben az időszakban nem jó ötlet eljegyezni egymást vagy házasságot kötni, műtárgyakat vásárolni, nagy beruházásokat eszközölni.

 

 

A most létrejött kapcsolatok és más jellegű társulások, a projektek, az új munkák gyökeresen megváltozhatnak, amikor a Merkúr direktbe vált. Ebben az időszakban jobban tesszük, ha egy kicsit hátradőlünk és eltöprengünk, milyen javításokat eszközölhetünk meglévő kapcsolatainkban, vállalkozásunkban, megjavítgatjuk holmiinkat. Az új tanulmányok megkezdése helyett a korábbi tudást frissítjük fel, mielőtt kiadnánk a kezünkből, újrafogalmazzuk publikációinkat. Azon is érdemes elgondolkozni, hogyan tehetnénk hatékonyabbá kommunikációnkat. Új fejezetet csak október második felében kezdhetünk

 

 

 

Ugyanezen a napon pontosul be a Jupiter és a Neptun szembenállása is

 

 

kozmikus magány  A napfogyatkozásnál és a Szűz Jupiter fényszögkapcsolatainál bemutatott hatások a következő pár napban érvényesülnek a legerőteljesebben. Az egyértelműség-és a szervezettség hiánya rengeteg kárt okozhat, a közélet botrányoktól hangos: sokat hallhatunk például egyházi méltóságok, jótékonysági szervezetek és azok vezetői viselt dolgairól is.

 

 
Amennyíben egyensúlyra találunk életünkben, és nem esünk sem saját illúzióink sem mások szemfényvesztésének áldozatául,a spirituális ébredések időszakaként tapasztalhatjuk meg ezt a tranzitot, amelynek során magasabb fokú rálátásra tehetünk szert. De a szellemi ébredés magasabb tudatszintjeit nagyon nehéz megkülönböztetni az olyan neptuni tévutaktól, amilyen pédául az őrület.
Ahelyett, hogy megpróbálnánk másokra kényszeríteni életbölcsességeinket vagy a hivatalosan elfogadott üdvtanok bármelyikét, jobban tesszük, ha csendesen végighallgatjuk az embereket, akiket utunkba sodor az élet. Az általánosan elfogadott vagy a tekintélyszemélyek által belénk sulykolni akart igazságok helyett jobb személyes tapasztalatokat gyűjteni arról, hogy is vannak a dolgok valójában. Az elhamarkodott következtetésektől és ítéletektől jobb tartózkodni, sőt a többféle, egymással párhuzamosan létező igazság gondolatával is meg kell barátkoznunk.

 

 
Ezekben a napokban jól esik elvonulni a világtól, hogy tisztábban halljuk saját belső hangunkat, előfordulhat azonban, hogy mérhetetlenül magányosnak érezzük magunkat. Ezen a kétségtelenül rémisztő, sőt fájdalmas élményen az álommunka sokat segíthet. Ebben az időszakban egyébként is intenzív, különös álmaink lehetnek, úgyhogy aki eddig nem kerített sort rá, ne halogassa tovább egy álomnapló elkezdését. Életünk teljesebb és boldogabb lesz, ha megvizsgáljuk: hogyan építhetjük be álmainkat hétköznapi életünkbe, melyek tudattalanunknak azok az igazságai, amelyek ébren töltött életszakaszainkban is vezérfonallá válhatnak. Ez azonban nem könnyű és nem is kockázatmentes feladat, hiszen eközben nagyon könnyű eltévedni illúzióink labirintusában. Az is előfordulhat, hogy csak hónapok, évek múlva jön el a konkrét megvalósítás pillanata, de ez senkit se bátortalanítson el: jegyzeteljünk, fessünk szorgalmasan.

 

 

 

 

 

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba

 

 

saturn-sagi2015 őszének egyik legfontosabb eseménye a Szaturnusz visszatérése a Nyilas jegyébe. A kozmikus tanítómester 2014 december 24-én lépett először a Nyilasba és 2015 június 14-ig a jel 0-4 fokán bandukolt. Ez alatt a 6 hónap alatt ízelítőt kaphattunk az előttünk álló 2 év tanulási feladataiból..

 

 

Akiknek a Napja vagy valamilyen más személyi bolygója, aszcendense egyik változó jegy (Nyilas, Ikrek, Szűz, Halak) elején áll, már megtapasztalhatták a Szaturnusz együttállás, oppozíció vagy kvadrát hatását. Akiknek pl. a Napjával képezett ilyen erőpróbáló fényszöget, úgy érezhették, nyomás alatt vannak, valamilyen értelemben hátráltatást szenvednek, depresszióval kell nap mint nap megküzdeniük. A Jupiterrel ellentétben inkább ostorral mint cukorral nevelő tanító közelségét a képlet többi bolygója is megérzi, ha fényszöget képeznek egymással. A bolygó természete felvilágosítást adhat a lehetséges kihívásokról, ezek kezelésében pedig asztrológiai tanácsadás segíthet. ( Ez a rész túlságosan hosszú ahhoz, hogy egy hónapos előrejelzés része legyen. A jobb áttekinthetőség kedvéért egy külön linken érhető el.)

A Szaturnusz Nyilasban haladásáról más szerzők cikkeinek a lefordítását is tervezem)

 

 

 

 

Szeptember 22: Vénusz- Uránusz trigon

 

 

Némi megkönnyebbülést érezhetünk szeptember 22-én, amikor a Vénusz trigont képez a tolató Uránusszal. Ez a formáció kedvez a flörtöknek, a vidám társasági összejöveteleknek, partiknak, rendezvényeknek. A Vénusz egyébként most létesít harmadszorra harmonikus kapcsolatot a hirtelen események és meglepetések bolygójával, így kellemes véletlenekben is részünk lehet. (Először 2015 június 29-én találkoztak, amikor mindketten direktben mozogtak, második találkozójukra augusztus 19-én került sor, amikor mindketten retrográd fázisban voltak)

 

 
Ha az korábbi fényszögek bepontosulása körüli napokban megismerkedtünk valakivel, akiről nem tudtuk eldönteni, barátként kezeljük vagy mélyítsük el a kapcsolatot, most egyértelműsíthetjük a helyzetet. Megtörténhet az is, hogy hosszas vacillálást követően valami merőben új dologra szánjuk magunkat: pl. megvesszük azt a ruhát, ami már olyan régóta csábítgat a kirakatból, kisebb- nagyobb átalakításokat eszközlünk megjelenésünkön/ lakásunkban, váratlan utazással jutalmazzuk magunkat, hozzájutunk egy régóta esedékes összeghez, vagy váratlan bevételre tezünk szert, szép ajándékot kapunk, stb.

 

 

Szeptember 23: a Nap a Mérlegbe lép, őszi napéjegyenlőség

 

 

őszi napéjegySzeptember 23-án a Nap a Mérleg jegyébe lép. Mint más bejegyzésekben szó volt róla, a napéjegyenlőségek és a napfordulók időpontja asztrológiai szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az őszi napéjegyenlőség időpontjára felállított képlet pl a következő hat hónapról ad jelzéseket. A fentebb felsorolt bolygóhatások miatt a a prognózis korántsem biztató, különösen, hogy az összhatást a szeptember 26-án bepontosuló Mars- Szaturnusz kvadrát is súlyosbítja.
2015 a változások éve. 2016 folyamán még sok meghökkentő átalakulásban lesz részük, amelyeknek végeredménye csak 2017-re körvonalazódik.

 

 

 

Szeptember 25: a Plútó direktbe fordul

 

 

Plútó fszögekSzeptember 25-én a Plútó abbahagyja április 16 óta tartó tolatását (l. az akkori előrejelzést: ) és direkt stacionáriusba vált. A titokzatos eredetű, fojtó energiablokk feloldódása nagy megkönnyebbülést jelenthet, akárcsak az, hogy újra mozgásba lendülnek ügyeink. A váratlanul felszínre kerülő titkok azonban nem biztos, hogy örömmel töltenek el. Az ugyanezen a napon újra egzakttá váló Merkúr – Plútó kvadrát tovább fokozza a feszültséget, akárcsak a másnap bepontosuló Mars – Szaturnusz kvadrát.

 

 

Akár verbális, akár fegyveres konfliktusról van is szó, az összecsapásnak nincs egyelőre győztese. A vitában álló felek bemerevedett frontvonalak mögül méregetik egymást, s bár a Mérleg Merkúr azt szajkózza, mindössze konszenzusra akarnak jutni, a Plútó, Szaturnusz, Mars karakterű játékosok inkább azon töprengenek, hogyan tudnák leigázni egymást. Sokféle külső esemény lehetséges ilyen bolygóhatások mellett a nagyvilágban, szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Feszültségek tudatos és folyamatos gerjesztése, zavargások, felkelések kitörése és ezek fegyveres elfojtása, szükségállapot bevezetése, fegyveres hatalomátvétel majd az ezt követő terror és cenzúra, letartóztatások, civil lakosság zaklatása, a határzár különböző formái és még sorolhatnánk. Csak reménykedni lehet, hogy az ilyesféle események nem a közvetlen környezetünkben fognak zajlani.

 

 

 

Szeptember 26: a Mars a Szűzbe lép, Mars Szaturnusz kvadrát

 

 

wa09Szeptember 26-ra virradóan a Mars a Szűz jegyébe lép, ahol november 12-ig időzik. Ottlétének második fele a hatékony, produktív cselekvés jegyében zajlik és akár kellemesen is alakulhat, most azonban ebből mit sem érzünk.
Még ugyanezen a napon ugyanis kvadrátba kerül a Szaturnusszal. Kettejük erőpróbáló fényszöge a blokkok és frusztrációk nagyjából egy hétig tartó időszakát jelentheti. Elemi erővel sóvároghatunk valamire/ valaki után, de vágyaink tárgya vagy elérhetetlen messzeségbe van vagy pedig egy sor akadály tornyosul elénk. Minél görcsösebben törekszünk megvalósítani céljainkat, annál nagyobb akadályokba ütközünk.

 
Életünk autoritásfigurái (apa, tanárok, főnökök, hatósági személyek) mintha csak azért jöttek volna a világra, hogy elvegyék önbizalmunkat, lenyesegessék szárnyainkat és meghiúsítsák céljaink elérését. Haladásunkat azonban külső körülmények is gátolhatják.
Finoman fogalmazva ez a bolygókapcsolat nem tartozik a legnyerőbbek közé. Ahelyett tehát, hogy új projektekbe kezdenénk, vagy követnénk pillanatnyi impulzusainkat, jobban tesszük, ha a már meglévő eredményeink tartósítására összpontosítunk. A külvilágból érkező elutasítások, tiltások és gátlások befelé fordíthatják az impulzív marsi energiát. Ennek éppen úgy lehet önromboló, autoagresszív viselkedés (szélsőséges esetben akár öngyilkosság, gyilkosság is) a következménye, mint depresszió, különböző gyulladásos betegségek, csonttörések, balesetek is.

 

 
Az erőszakos bűncselekmények szűkebb s tágabb környezetünkben is gyakoribbá válhatnak. Mivel a diszharmonikus Mars- Szaturnusz kapcsolat a hatalommal való összecsapásokra utaló formációk egyike, fegyveres erőszak tanúi is lehetünk. A türelmetlenség, impulzivitás most csak súlyosbítja a helyzetet. Az indulatos megnyilvánulásokra még indulatosabb válaszok érkezhetnek, így a kivárás, a csendes erőgyűjtés, határaink megvonása most sokkal jobb taktika, mint a nyílt konfrontáció.

 

 

 

Szeptember 28: újabb vérhold

 

 

 

telehold,sziklákA szeptember 28– i telihold egyszersmind teljes holdfogyatkozás is, utolsó a vérholdak (2014.április, 2014. október, 2015. április 4) hírhedt tetrádjából. A korábbi bejegyzések részletesen tárgyalták milyen átalakulásokat hozott ez a sorozat a nagyvilágban és közvetlen környezetünkben. A jelenlegivel is bővebben fogok foglalkozni.

 

 
A Kos – Mérleg jegy 4 fokán bekövetkező eklipsz Észak és Dél Amerikából, Európából- így Magyarországról is, Nyugat-Ázsiából és Afrikai egyes részeiről lesz látható 1 h 12 percen át tart. A teljes holdfogyatkozás Dániára, az Egyesült Kitályságra, Franciaországra (különösen Marseilles-re), Olaszországra (főleg Pádua), Németországra, Lengyelországra (Krakkó), Svédországra illetve Szíriára lesz a legnagyobb hatással.
Ennek az eklipsznek ( hajnali 3:51) az energiái még a szeptember 13-i napfogyatkozásnál is robbanékonyabbak. (A nap-és holdfogyatkozások egyébként sokféle váratlan eseményt hozhatnak, meghökkentő kezdetekkel és lezárásokkal, időjárási szélsőségekkel állhatnak kapcsolatban) A közelgő telihold egyszersmind szuperhold is, ami még intenzívebbé teszi hatásokat és felgyorsítja az események bekövetkezését.

 

 

 

A Kosban álló Holdat a Mars, a háború istene uralja, a Mars – Szaturnusz kvadrát fentebb ismertetett hatása pedig erőteljesen érvényesül az eklipsz képletben is. A minimális eredményeket hozó nagy erőfeszítések, a düh, a frusztráció továbbra is téma marad.

 

 
Érvényesül a Merkúr – Plútó kvadrát hatása is, így az eklipsz -jelezte időszakban sok új és kényes információ kerülhet felszínre, bizonyos tabutémák kerülnek az érdeklődés középpontjába, amelyek nagy vitákat kavarnak, a légkört rögeszmék, hatalmi harcok mérgezik. Fegyveres konfliktusok, zavargások is kitörhetnek, közlekedéssel, szállítással, utazásokkal kapcsolatos balesetek valószínűek.

 

 

A Hold távolodik a Marssal képezett kvinkunxtól, hogy rövidesen a Jupiterrel alkosson egy ugyanilyen fényszöget. Eközben kvadrátba kerül a Plútóval, majd az Uránusszal találkozik, ami az addig több- kevesebb sikerrel elfojtott feszültségek robbanásszerű kitörését, váratlan eseményeket, keserves leválási folyamatokat és töréseket jelez kollektív és személyes szinten. Az apokaliptikus körülmények között a Jupiter – Plútó trigon energiáit kihasználva teremthetünk némi stabilitást.

 
Szeptember 30-án, amikor a Nap együttállásba kerül a Merkúrral, az  emberek hiperaktívakká válnak, égnek a vágytól hogy megosszák a birtokukban levő információkat. Az elmúlt napokban felgyülemlett feszültséget csakugyan jó ötlet kibeszélni, a még mindig ható erőpróbáló fényszögek hatására azonban a béketárgyalások, tisztázó beszélgetések parázs vitákba torkollhatnak.

 

 

Január, 2015


Még a szokásosnál is vontatottabban indul az év: január inkább a tervezgetés, álmodozás időszaka semmint a látványos startolásé. Ha meg akarjuk kímélni magunkat a csalódásoktól, egyelőre szerencsésebb kiváró álláspontra helyezkednünk.

 

 

téli napkelte

 

Az év első két napját, amikor a Jupiter és a Mars farkasszemet néz, szélsőségek dominálják: költekezőbbekké válhatunk, két végén égetjük a gyertyát, a valóságalapot nélkülöző látványos gesztusok, nagy ígéretek pedig nem csak a közéletet hatják át . A 3-án Nap – Uránusz közötti diszharmonikus hatás izzítja tovább a Plútó- Uránusz kvadráttól már így is robbanékony légkört. Némi szerencsével az Ikrekben haladó Hold szellemes csipkelődéssé szelídítse az elmérgesedő vitákat. A béke azonban meglehetősen törékeny, hiszen január 4-én a Nap is találkozik a Plútóval, az 5- i telihold a Rákban tovább borzolja a kedélyeket: az érzelmi húzd meg -ereszd megek, a  szívet tépő elválások és nagy egymásra találások, a valódi drámák és a színpadi eszközöket sem nélkülöző műbalhék, balesetek, sérülések, az időjárás szeszélyei szintén jellemzőek lehetnek ezekre a napokra. Valamelyest javít a légkörön, hogy január 3-án a Vénusz , 5-én a Merkúr is átugrik a szenvtelen, jó humorú, bár kissé különc természetű Vízöntőbe.

 

Az érzelmi hullámvasutazás 6-án folytatódik, amikor az Oroszlánban haladó Hold Merkúrral és Vénusszal képezett szembenállása billnethetki  lelki egyensúlyunkból. A racionális és az érzelmi szempontok között ismét nem könnyű összhangot teremteni, a túlköltekezés, haszontalanságok ötletszerű vásárlása pedig szintén okozhat gondokat. 8- án, amikor a Hold találkozik a Jupiterrel, egyszersmind szembenállásba kerül a Marssal, semmiségekből is hajlamosak lehetünk presztízskérdést csinálni, színpadias gesztusokkal pedig a legjobb esetben is csak néhány csípős megjegyzést gyűjthetünk be

 

Január 9-én a Hold a Szűzbe lép: a következő két nap jó alkalom az év elei rendrakásra, akár a külvilágban, akár a fejünkben történjék is ez. Tisztítókúrák elkezdésére, költségvetésünk gazdaságosabbá alakítására- vagy csupán remek alkalmi vételekre -pl. antikváriumokban, bolhapiacokon – szintén kedvezőek ezek a napok. 11-e, vasárnap már újra a társasági életé ,bár késő este, amikor a Mérleg Hold megközelíti az Uránusz szembenállást, Plútó kvadrátot, már olyan kellemetlen élményekben is részünk lehet, mint egy szerelmi perpatvar, kínos telefon, stb.

 

 

 

 A Mars a Halakba lép

 

 

Január 13-án a Mars becsobban az intuitív, álmodozó Halak jegyébe, ahol február 20-ig folytatja lubickolását.

 

 

A ponty átkel a sárkánykapun(A ponty átkel a sárkánykapun)

Az önérvényesítés, az életben maradáshoz szükséges agresszió- rosszabb esetben a viszály princípiuma nem érzi magát túl jól ebben a békés jegyben. A Halak típusnak ugyanis legtöbbször még tudatosítani is nehezére esik ellenérzéseit. Mások lelkiállapotára annyira fogékony, hogy akkor is együtt tud érezni ellenfelével, amikor valójában haragudnia kéne

 

Persze szándékai nem mindig annyira önzetlenek, mint amennyire ezt a benyomást igyekszik kelteni. Nála jobban ugyanis kevesen érzik, mennyi erő van a látszólagos gyengeségben, kiszolgáltatottságban -és milyen kitűnően lehet ezzel manipulálni másokat. Nem csoda tehát, ha ebben az időszakban a szokásosnál gyakrabban találkozhatunk a passzív – agresszív magatartás bizonyos formáival, vagy alkalmazzuk ezeket mi magunk is. Hol úgy, hogy újra meg újra a gyámoltalan áldozat szerepébe kerülünk, akit nem lehet csak úgy bűntudat nélkül sorsára hagyni, hol pedig ún. reménytelen esetek (pl. meggyógyulni nem akaró szenvedélybetegek, függőségi kapcsolatok) felkarolásával rontjuk saját és mások fejlődési esélyeit.
Ez a taktika időnként valóban lehetővé teszi, hogy még a legzavarosabb vizekből is mi fogjuk ki a legnagyobb halat, máskor azonban a legkilátástalanabb helyzetek kelepcéjébe csal: pl. mártír házastárs, az örök vesztes, akit folyamatosan meglopnak, testileg – lelkileg bántalmaznak, stb. Az elnyomott düh, sértődöttség ilyenkor odáig fajulhat, hogy valósággal hajszoljuk azokat a talán fizikailag is egyre veszélyesebb helyzeteket, amelyekben oda tarthatjuk a másik orcánkat is. Máskor, főleg illuminált állapotban, boldog-boldogtalant eláraszt haragunk.

 
Jó esetben azonban a Halak Mars energiája lehetővé teszi, hogy erőt merítsünk belső képeink tartományából, és embertársaink hullámhosszára valamint a jövő tendenciáira is ráhangolódhatunk. Így, ha az előttünk álló hetek nem is kedveznek még túlságosan a külső cselekvésnek, bőségesen profitálhatunk belőlük.

 

Az első időszak azonban, a Mars – Szaturnusz kvadrát jóvoltából így sem alakul a legkellemesebben. (Szaturnusz jelentéstartalmát ld bővebben: A Szaturnusz princípiuma és a depresszió , Szaturnusz a Nyilasban  ) Megtörténhet pl. hogy belső igazságaink éles ellentétben állnak azzal, amelyet valamilyen hitrendszer dogmái – beleértve saját, a valósággal már rég köszönő viszonyban sem lévő hiedelmeinket – ránk kényszerítenek, gyakorlati teendőink vagy ésszerűségi szempontjaink elterelnek belső igazságainktól, tulajdon előítéleteink/ külső tekintélyszemélyek megkérdőjelezik megérzéseinket, zavaros ügyekért vívunk keresztes háborút,stb.

 

 

 

 

A hit és a dogma, a szubjektív és az objektív, a konkrét, a megfogható, a földhöz kötött és a fantasztikum harcában hol egyik hol másik kerekedik felül: 14-én, a Skorpióba lépő Hold hatására akkor is merünk intuíciónk, érzelmi indíttatásunk szerint cselekedni, ha ez ütközik a racionális szempontokkal, 15-én, amikor a Mars – Szaturnusz kvadrát bepontosulását más feszült bolygóhatások is kísérik, ez már valamivel nehezebb lesz. 14-én a Vénusszal együtt álló Merkúr, szextilben a Kos Uránusszal szokatlan érzelmi megnyilvánulásokat, különös találkozásokat, különös kapcsolódási formákat hozhat. Mindez jó esetben oda vezethet, hogy rálássunk a dolgok groteszk oldalára és még önmagunkat se vegyük túl komolyan, szerencsétlenebb helyzetekben azonban legmélyebb belső igazságaink semmibe vételét is eredményezheti.

 

A Szaturnusszal való találkozás hatására 16-án este a Nyilas elején járó Hold sokat veszít kedélyességéből, Marssal, Neptunnal képezett feszült fényszöge hatására pedig a rózsaszín szemüveg elvesztése különösen fájdalmas lehet. A figyelmetlenség, szétszórtság, a különféle tudatmódosító szerek baleseteket, kisebb- nagyobb anyagi károkat eredményezhetnek. A valóságérzékeléssel más szempontokból is hadilábon állunk, ezért hajlamosak lehetünk elferdíteni a tényeket, hiszékenységünk pedig érzelmi csalódások, különféle típusú veszteségek táptalaja lehet.

 

Szerencsére a borút már másnap, az Uránusszal találkozva is derű követi, a Vízöntő Merkúr, Vénusz mókás duója tovább javít hangulatán. Farsangi bulik számára szombat (Hold- Jupter trigon) is kitűnő alkalom lehet.
Január 19-én, hétfőn, a Mars találkozása a Neptunnal újabb kaotikus helyzeteket teremthet, miközben Vénusz – Jupiter szembenállás még nagyobb túlzásokra hajlamosíthat.

 

Még szerencse, hogy a Bakban haladó Hold hatására akár gátat is vethetünk időnk, pénzünk szétforgácsolódásának. Ha nem önként tesszük, valamilyen váratlan sérülés, baleset, veszteség (Hold- Uránusz kvadrát) hívhatja fel figyelmünket a változtatás új irányaira. Belső képeinket értékes formába öntve az újjászületés, regeneráció (Hold- Plútó együttllás) új útjai is megnyílnak.

 

Újhold a Vízöntőben

 

Január 20-án kora délután a Nap az újító szellemű Vízöntőbe lép. Ez az időpont egyszersmind újhold is, de hiába kedvez ez a bolygóállás az új kezdeteknek, még jó hónapot várni kell, míg valóban elindulhatunk a kívánatos irányok felé. A zseniális meglátások gyakorlatba ültetését ugyanis több tényező is hátráltatja.

 

Jóllehet már nem pontos, cselekvőkészségünket még mindig korlátozhatja a Mars- Szaturnusz kvadrát hatása, és erősen érződik még a Mars – Neptun szándékainkat, az álmok és valóság tartományait összemosó együttállása is. Tehát: vagy nem tudjuk mit akarunk, vagy ha igen, a gyakorlati kivitelezés különféle akadályokba ütközik, nehezen szánjuk rá magunkat a cselekvésre, stb.

 

 

A Merkúr hátraarcot vág

 

22-én a Merkúr is elkezdi tolatását. A többek között a kommunikációt, közlekedést, kereskedelmet uraló bolygó hátraarcára félreértések, számítógépekkel, internettel, telefonkészülékekkel kapcsolatos gubancok, késő vagy lekésett vonatok- és repülőgépek és hasonló, tipikusan merkúri zűrzavarok hívják fel a figyelmet.

 

 

Újabb arra utaló jelek, hogy a Vízöntő – újhold– inspirálta ötleteknek a megvalósítása még eltart egy darabig. Még az ígéretes tervek gyakorlatba ültetésével is jobb február 13-ig várni, amíg a Merkúr abbahagyja hátráló mozgását, hiszen az asztrológiai hagyomány szerint az ilyenkor elkezdett folyamatok összezavarodhatnak és merőben ellentétes irányt vehetnek fel, amint a Merkúr újra direktbe fordul.

 

Végképp nem ajánlott ebben az időszakban szerződéseket kötni, adásvételt bonyolítani, utazni, költözni, tanfolyamokat elkezdeni (főleg nyelv-, mozgás, kereskedelmi, járművezetői – , idegenvezetői, számítógépes tanfolyamok) járműveket, kommunikációval kapcsolatos műszaki eszközöket (pl. telefon, táblagép, számítógép- vásárolni) A most kialakuló társulások is tartogathatnak meglepetéseket.

 

Január 22-én este a Hold átmegy a Halakba: Neptunnal, Marssal képezett együttállása hatására különös, valósághű álmaink lehetnek. Akkor is érdemes megfontolni mondanivalójukat, ha látszólag semmi közük nincs hétköznapi realitásainkhoz. A következő két nap folyamán jó ötlet formát adni belső képeinknek: a festés meg a többi kreatív, kézműves tevékenység, tánc, éneklés, vagy kedvenc zenénk, filmjeink mind- mind alkalmasak lehetnek az energiablokkok feloldására, ennek köszönhetően pedig mi is rövidesen új utakra léphetünk.

 

Persze, bármilyen nehéz is elfogadni, addig még jó néhányat kell aludni. Január 25 én a Kosban járó Hold alaposan próbára teheti türelmünket. Sistereg a levegő, jobbnál jobb ötleteink támadhatnak, majd’ szétrobbanunk a tettvágytól -így nem csoda, ha nagy bosszúságot okozhat, hogy még mindig nem jött el az új ötletek megvalósításának ideje. A külső mozgástér, a kibontakozási lehetőségek hiánya miatt izgágává, kötekedővé válhatunk. Ami a pillanat jó ötletnek tűnik, nem biztos, hogy hosszú távon is a javunkat szolgálja.

 

 

Január 26-án este, amikor a Hold a Bika jegyébe lép, a külvilágból érkező számtalan impulzus ellenére is visszatalálhatunk saját ritmusainkhoz, ciklusainkhoz. Másnap a Hold – Plútó trigon hozzásegíthet ahhoz, hogy extravagáns ötletek helyett józan szempontokhoz igazítsuk pénzügyeinket. Este a Vénusz is átlép a Halakba, ez a pozíció szintén kedvezőbben hat az anyagi, érzelmi ügyekre a korábbinál, de a nagy áttörések még mindkét területen váratnak magukra.

 

 

Mi több, 29-én, amikor az Ikrekbe lépő Hold, a Halak Vénusz és a Nyilas Szaturnusz T kvadrátot képeznek egymással, a labilis érzelmi állapotok a külvilágból is zavaros helyzeteket vonzhatnak be. Az indiszkréció, pletykák, meggondolatlan kijelentések, az elintellektualizált érzelmek, szerelmi háromszögek felesleges drámákat eredményezhetnek. A nap végére a Hold – Neptun kvadrát tölt el világfájdalommal, másnap pedig egy visszás Mars hatás a legapróbb bolhát is elefánt méretűvé nagyíthatja. Szerencsére a Nap- Merkúr együttállás és a velük harmonikus kapcsolatot képező Hold segíthet összhangot teremteni a racionális és az érzelmi szempontok között és talán némi tárgyilagosságot, humorérzéket is kölcsönöz. Az Uránusz szextilje eredeti ötletekkel, spontán pillanatokkal, váratlan megoldásokkal enyhítheti a besűrűsödött légkört, egy jótékony jupiteri hatásra pedig mire észbe kapunk, túl is tesszük magunkat vélt vagy valós sérelmeinken.

 

 

 

 

 

Rövidebb változat:   Januári előrejelzés, Hírhatár

%d blogger ezt kedveli: