asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'retrográd Merkúr 2016'

Tag Archives: retrográd Merkúr 2016

Téli napforduló: a számvetés folytatódik

December 21-én a Nap belépett a Bak jegyébe (11:45) . A téli napforduló képlete egy hosszabb távú, a tavaszi napéjegyenlőségig tartó időszakot jelöl, így a decemberi előrejelzésben  bemutatott hatások a következő hónapokban is érvényesülnek.

 

teli-taj-labnyomok-a-hoban

Bár a Jupiter – Uránusz szembenállás csak december 26-án pontosul be, az újabb, Jupiter, Plútó, Uránusz közötti kardinális T kvadrát befolyása erőteljesen érvényesül. Hogy képben legyünk, mi mindent jelezhet ez a destabilizáló hatású formáció, idézzük fel 2013 második felének és 2014 első hónapjainak az eseményeit.

A berlini gázolás  , a meghiúsított belgiumi terrortámadás (A brüsszeli karácsonyi vásáron gyerekekkel akart robbantani az Iszlám Állam ), az Ankarában meggyilkolt orosz nagykövet támpontokat adhat arról, hogy milyen jellegű eseményekre számíthatunk a hatása alá eső időszakban. A háborús konfliktusokat nemhogy nem sikerül megfékezni, hanem azok a nyugati világot is lángba boríthatják, a rosszul értelmezett tolerancia és a vallási, ideológiai szélsőségek tovább szedik áldozataikat.

Érdekes „véletlen”, hogy ezek az események épp azon a napon következtek be, amikor a Merkúr hátraarcot vágott. Az év végi számvetés című bejegyzésben volt szó arról, hogy azoknak a napoknak a történései, amikor a Merkúr stacionáriusba vált, jelzés értékűek. Ebben az esetben a Merkúr is részévé vált a robbanékony T-kvadrátnak, és az terrorcselekmények elkövetése is bővelkedik merkúri elemekben. A berlini gázolást merkúri eszközzel, autóval hajtották végre, amelyet eredetileg elloptak (hogy „mellékesen” a sofőrt is meggyilkolták, plútói motívum, akárcsak az, hogy milyen célból lovasították meg a járművet), az ankarai merénylő fiatal, merkúri életkorban levő férfi, akárcsak a belgiumi gyerekek, akiktől azt várta az Iszlám Állam, hogy a karácsonyi vásáron robbantsák fel magukat

téli napforduló 2016

téli napforduló 2016

Valamelyes vigaszt nyújt, hogy a Szaturnusz és az Uránusz közötti trigon is bepontosul 24-én, így hatása a napforduló-képletben is érvényesül. Míg a Szaturnusz a régit, a hagyományosat uralja, az Uránusz az új, a forradalmi dolgokat. Kettőjük harmonikus kapcsolata tehát állandóságot teremthet a változásban és anélkül is hozhat megújulást, az elavult elemek korszerűbbre cserélését, hogy ezt az ilyenkor szokásos traumák és felfordulás kísérné. Ez remélhetőleg személyes és kollektív szinten is igaz lesz.

 

A Jupiter és Szaturnusz közötti szextil szintén hozhat némi stabilitást a káoszba. Persze, szextil esetén az eredmény nem magától értetődő, tudatosan kell törekedni rá. Hogy mennyire lesz hatékony az igyekezet, jó kérdés, hiszen a Mars – többek között a cselekvés, asszertivitás pincípiuma – december 19-én lépett a Halakba, ahol enyhén szólva sem érzi magát jól. Ráadásul a hónap végén eléri a Neptunnal való együttállást, ami tovább gyengíti erejét és céltudatosságát, január folyamán pedig a Szaturnusszal képezett kvadráthoz való közeledése fékezi. Így aztán több mint kétséges, hogy beszélhetünk-e valódi, érdemleges rendrakásról, vagy pedig látszatintézkedések és kompromisszumok sorozatával sikerül fenntartani, egy látszólagos rendet.

 

A Mars sértettsége mellett a tolató Merkúr ad további jelzéseket arról, hogy az előttünk álló időszak inkább a passzív szemlélődésről, az eddigi eredményekkel és mulasztásokkal való szembesülésről, a tanulságok levonásáról és erőgyűjtésről , semmint aktivitásról, tevékeny beavatkozásról szól. A tétlenség – tehetetlenség január végéig tart, amikor is a Merkúr kikerül a retrográd árnyékból, a Mars pedig belép a hiperaktív Kos jegyébe, ahol február folyamán erőpróbáló fényszöget képez az Uránusszal, Jupiterrel és a Plútóval is. A T –kvadrát tehát beizzik, lángba borítva szűkebb –tágabb környezetünket. (Ilyen tendenciákat sugall a dinamikus Mars-kapcsolatokat kísérő, február 26-i teljes napfogyatkozás is.) Hogy az ősszel-télen felhalmozódott hulladék koratavasszal esedékes elégetéséről, tisztító tűzről vagy pedig pusztító tűzvészről lesz-e szó, most nehéz megmondani. Személyi horoszkópban a dolgok kimenetele nem csupán a képlet adottságaitól, hanem az egyén tudatossági szintjétől, energiaállapotától, a szabad akarattal hozott döntésektől is függ.

 

De ne szaladjunk ennyire előre az időben. Pozitívum, hogy ezekben a napokban pontosul be (és így a napforduló – képletben is érvényesül a hatása) a Vénusz és a Jupiter közötti trigon, valamint a Vénusz Szaturnusszal és Uránusszal képezett szextilje is. Ezek a harmonikus kapcsolatok nem csupán a Karácsony hangulatát teszik oldottabbá, hanem gondoskodnak arról, hogy a legnagyobb felfordulásban is megőrizzük egyensúlyunkat, egyesítsük az ellentéteket, velünk azonos hullámhosszon lévők csoportjára találjunk. Ideológiai, politikai, vallási viták helyett inkább a konszenzust keressük, elfogulatlan kívülállóként vizsgáljuk meg a szembenálló felek szempontjait és/vagy tartsuk meg magunknak véleményünket. Nem tudjuk ugyanis, ki(k), hol, hogyan, miért és mikor fogják ellenünk felhasználni akár a legártalmatlanabb kijelentéseket, facebook-posztokat is, milyen módon kiforgatva, milyen közegben köszönnek ezek vissza, manipuláció, karaktergyilkosság eszközeként. (Ez a retrográd Merkúr –Plútó együttállással megfejelt kardinális T kvadrát egyik hozadéka) . Ha azonban eléggé kívül maradunk az eseményeken, kifogjuk a szelet a besúgók és provokátorok vitorlájából, rugalmasan, kreatívan alkalmazkodunk a változáshoz és némi eredetiségnek sem vagyunk híján, anyagi, egzisztenciális függetlenségünket is megőrizhetjük. Eközben természetesen az sem árt, ha nem vétünk az általános etikai normák ellen és hűek maradunk saját morális elveinkhez is.

 

 

 

Kapcsolódó

 

A téli napforduló és a Bak princípiuma

Decemberi előrejelzés

Év végi számvetés

 

 

kapcsolat

Rendszerhibák : újhold – és napfogyatkozás a Szűzben

A szeptember első napjára eső újhold (Bp. 11:03) egyszersmind teljes napfogyatkozás is, így a szokásosnál intenzívebb hatásokkal kell számolnunk.

 

 

defekt

 

Az eklipsz Európából nem lesz látható, csak Közép – Afrikából. A tradicionális asztrológia szerint elsősorban ott érvényesül a hatása, de befolyással lehet más, a Szűz uralma alatt álló országokra és városokra, valamint személyes életünkre is.

 

Általános tudnivalók

A hold-és napfogyatkozások (eklipszek) asztrológiai jelentőségével a Sorsfordulók hírnökei című cikk foglalkozott részletesebben. A napfogyatkozások tulajdonképpen nagyon intenzív hatású újholdak. Mint már többször szó volt róla, az újhold kedvez a megújulási folyamatoknak, különféle projektek elindításának. Egy napfogyatkozás esetén azonban vagy arról van szó, hogy a terv, kezdeményezés, kialakult kapcsolat, valamilyen fajta folyamat, stb. nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, a fogyatkozás intenzitásától  és a részt vevő fényszögek természetétől függően teljes, vagy részleges kudarcba fullad, nem hozható ki belőle annyi, mint amennyire elvileg lehetőség lenne, vagy pedig valamilyen kényszerhelyzet, frusztráció hatására változtatunk bejáratott forgatókönyveinken. Ily módon persze a legemberpróbálóbb sorshelyzetek is hatalmas fejlődési esélyeket tartogathatnak.

A középkori asztrológia megfigyelései szerint a napfogyatkozások királyok, államfők bukását vonták maguk után vagy legalábbis csak komoly veszteségek révén őrizhették meg pozíciójukat. A fogyatkozás által érintett területeken az egész országnak nehézségekkel kellett szembesülnie, belső zavargásokat és külső fegyveres konfliktusokat is jelezhetett, egy erősebb hatású napfogyatkozás pedig természeti katasztrófák bekövetkeztére is utalt.

A napfogyatkozás a Szűz jegyében, annak 9°21-án jön létre. A Szűz hagyományosan az egészség, a munka a szolgálat témáival áll összefüggésben. A teljesség fázisa viszonylag rövid, 3 perc 5”, ami azt jelenti, hogy egy nagyjából 3 hónapos időszakra gyakorol befolyást.  A képletben található erőpróbáló hatások arra utalnak, újabb hullámvasutazások várnak ránk. Néhány gondolat, a teljesség igénye nélkül :

 

 

napfogy szep 1 szűz 2016

 

A Nap és Hold együttese szembenállást képez a déli csomópont közelében tartózkodó Neptunnal, a Nyilas Szaturnusszal pedig kvadrátot.  Utóbbi, jóllehet a fényszög már felbomlóban van, még mindig együtt áll a Marssal. A nagy –és kis rossztevő augusztus 24-i találkozásával külön bejegyzés foglalkozott, ahogy a 2015 eleje óta eltelt időszakot meghatározó Neptunusz – Szaturnusz kvadrátról is sok szó esett a bejegyzésekben (Ld. Amikor minden darabokra hullik). A Neptun és a Szaturnusz fényszöge szeptember 10-11-én válik újra egzakttá. A szembenállások és kvadrátok együttese újra létrehoz egy változó T kvadrátot,  egy ahhoz hasonló formációt,amely a nyár elejét instabillá tette.

A földindulásban az újhold és a Plútó trigonja adhat szilárd támpontokat.

Az eklipsz a Szűz jegyben jön létre, így a Merkúr az ura. A kommunikáció, utazások és a kereskedelem jelölője az előző nap, augusztus 31-én, a jegy kritikus 29 fokán váltott retrográdba, és most együttállást képez a Jupiterrel.

 

Szeszélyes időjárás, természeti katasztrófák

A hagyományos asztrológia különféle üzemzavarokat, félreértéseket, műszaki cikkek meghibásodásait, utazások során felmerülő problémákat társít a Merkúr retrográd időszakaihoz. De az időjárás is szokatlanul szeszélyessé válhat ilyenkor, egyes asztrológusok megfigyelései szerint pl. szelesebbé , viharosabbá. Az, hogy a Merkúr most együttállást képez a mindent felnagyító Jupiterrel, még jelentősebb változásokat sejtet. Az eklipszek előtti és utáni hetekben egyébként is tapasztalhatók ilyen jellegű drasztikus folyamatok. (Mint már szó volt róla, a közelmúlt olaszországi földrengései szintén kapcsolatba hozhatók az eklipszekkel. A szeptember 1-i napfogyatkozás és a 16-i holdfogyatkozás ráadásul ugyanannak az eklipsz-sorozatnak a része , mint  az 1997 szeptemberiek, amelyek szintén olaszországi súlyos földrengéseket jeleztek. Az ideieknél az augusztus 24-én bepontosult Szaturnusz, Antares, Mars együttállás hatása is jelentős). A közeljövőben sajnos könnyen lehetséges, hogy újra megmozdul a föld, a Neptun érintettsége miatt pedig cunamik, árvizek, súlyos tengeri viharok is lehetségesek.

 

Politikai viharok

A Nyilasban álló Szaturnusz a Jupiter uralma alatt áll. A Szaturnusz pedig az eklipsz képlet fontos komponensét képező T-kvadrát része, ami arra utal, hogy átvitt értelemben is újabb viharos időszak köszönt ránk. A Nyilas jegy érintettsége miatt ezek a viharok politikai, ideológiai, vallásos jellegűek lehetnek. A mundán asztrológiában a napfogyatkozások gyakran jelzik uralkodók vagy politikai vezetők bukását. Vajon ebben az esetben is sor kerül ilyesmire?

 

Kiszivárgó titkok

Az eklipszek azt is jelezhetik, hogy valami, ami eddig homályban volt, felszínre kerül. A 2015 eleje óta folyamatosan, több -kevesebb intenzitással ható Szaturnusz – Neptun kvadrát szintén azt sejteti, hogy nyomás hatására a titkok és bizalmas információk szivárognak ki, (pl. Hillary Clinton elhíresült emailjei) a szivárgást pedig nem lehet megállítani.(Bár a tanúk elhallgattatása, az eseteges politikai gyilkosságok, a cenzúra durvább vagy kifinomultabb formái révén komoly kísérletek vannak rá.) Ez a folyamat, mint tapasztalhattuk, egy ideje már tart, de a Szűz kritikus 29°-án a Jupiterrel együttálló Merkúr intenzívebbé teheti. Ugyanakkor a fényszög természetéből adódik a csúsztatás, a dezinformáció is, úgyhogy ember legyen a talpán, aki a manipulált hírek tömegéből ki tudja hámozni az igazságot.

 

Szorongás, bizonytalanság

Az eklipsz másik jelképe: a Napot (tudás, ismeret) az új felismeréseket megelőzően a Hold eltakarja egy időre. Jelen esetben a zűrzavar és a dezorientáció újabb időszakát a Neptunnal képezett szembenállás teszi hangsúlyosabbá. Mi tagadás, beletelik némi időbe, mire megtanulnunk együtt élni a Szaturnusz- Neptun kvadrát révén felszínre került új igazságokkal, és egyáltalán felismerjük őket. Ez a folyamat egyáltalán nem könnyű. A Szaturnusz- Neptun kvadrátjaihoz jó adag  szorongás, félelem kapcsolódik. Ezek egy része megfoghatatlan, irracionális természetű, mások viszont valós előérzetekből fakadnak. Ezeknek, minden körvonalazatlanságuk ellenére van realitásuk. A kettőt megkülönböztetni egymástól nehéz, sokszor nem is lehetséges.

 

További terrorcselekmények ?

A Neptun- Szaturnusz kvadrát egyébként is kapcsolatba hozható terrorcselekményekkel , és most, amikor a Mars aktiválja a fényszöget, az ilyesfajta atrocitásoknak is nagyobb az esélyük (a 2015 januárjában, a Charlie Hebdo szerkesztőségében elkövetett vérengzés idején is szoros volt a kvadrát, a tavaly november végi bepontosulást a november 13, párizsi merényletek előzték meg, a március 22-i brüsszeli események pedig szintén ehhez a fényszöghöz, és az abban a hónapban végbement eklipszekhez (március 9-i napfogyatkozás, március 22-i holdfogyatkozás kapcsolódnak)

A Mars augusztus 24– én képezett pontos együttállást a Szaturnusszal, amelynek hatását az Antares állócsillaggal való találkozójuk is súlyosbította. Korábban már volt arról szó, hogy ez a formáció szoros kapcsolatban áll az elnyomott dühvel, és az azzal járó, vallási, ideológiai hátterű, agresszív kitörésekkel. A Neptun szintén zavaros tudatállapotokat-és motivációkat sejtet. Ezeknek az analógiáknak az átlátása hozzá segíthet az elmúlt időszak késelős ámokfutói motivációinak megértéséhez. Hasonlóképpen, a közéleti, politikai szereplőkön, szűkebb és tágabb környezetünkön –beleértve a közösségi média felületeit is – eluralkodó tébolyban is könnyebb felfedezni a rendszert.

A Merkúr retrográd időszakai szintén gyakran hozhatók összefüggésbe terrortámadásokkal, súlyos balesetekkel vagy más tragikus eseményekkel. Ezek létrejöttében sokszor szerepet játszik az is, hogy az illetékes személyek nem jutnak hozzá időben vagy nem a megfelelő módon reagálnak a kulcsfontosságú információkra.

 

Az összeomlás további formái

De nem csak a terror fenyegethet ezekben az időszakokban, hanem a gazdasági, társadalmi, strukturális összeomlás más formái is.

Az eklipszek önmagukban is utalhatnak ilyesmire. A Szűz újholddal szemben álló Halak Neptun arra figyelmeztethet, hogy a diszfunkcionálissá vált, görcsös erőfeszítésekkel, bürokráciával,látszatintézkedésekkel összetartott rendszer összeomlásával egyik pillanatról a másikra billenhetünk át a szemközt lévő Halak a tartományába, ahol a káosz és a zavarodottság uralkodik. Így aztán, ha eddig még nem tűnt volna fel, ennek az eklipsznek a hatására a gazdaságot, egészségügyet, a politikát, a közéletet, a szűkebb és tágabb környezetünket uraló kollektív pszichózisnak is tudatára ébredhetünk. Jó esetben ezek a felismerések –és az őket kiváltó élethelyzetek, külső-belső körülmények, a rendrakás, a korrekció és a gyógyulás, az új egyensúly megteremtésének folyamatait is elindíthatják.

 

Búcsú a szabad világtól?

A jelenlegi Szaturnusz – Neptun ciklus 1989-ben, a Berlini fal összeomlásával vette kezdetét ( Az akkori Szaturnusz – Neptun együttállással párhuzamosan ható Neptun – Jupiter szembenállással a tavaly őszi bejegyzés foglalkozott és természetesen a tavaly ősszel megismétlődött Neptun – Jupiter szembenállásról is volt benne szó Újabb népvándorlás?).

A 27 évvel ezelőtti, örvendetes nyitási, felszabadulási folyamatokat most bezáródás, hanyatlás válthatja fel. Az elmúlt évek folyamán ugyanis a liberális, demokratikus államformák saját torzképükké váltak. A rosszul értelmezett tolerancia jegyében egyfelől teret engedtek olyan folyamatok és struktúrák létrejöttének is, amelyek alkalmassá váltak a felszámolásukra . Másfelől az egyre kényelmesebbé váló életstílus, a jóléti társadalmak –nyújtotta biztonság nem csupán a hétköznapi gondok terhét vette le az emberek válláról, (természetesen ez inkább a fejlett nyugati társadalmakra igaz semmint a kelet-európaiakra), hanem az életszerű, ösztönös reakcióktól is megfosztotta őket. Ezek közé tartozik az egészséges és a beteg dolgok egymástól való megkülönböztetésének, a fontossági sorrend felállításának, a veszély felismerésének, az önvédelemre, a harcra való képességnek az adománya is. Mostanra pedig egyre jobban körvonalazódik a valóság- elhárításhoz való ragaszkodás ára is: ez pedig könnyen lehet a liberális demokráciák összeomlása is. A születő, cseppet sem szép új világban jó esély van arra, hogy a komfortzónát a veszélyzónák különböző típusai váltsák fel, magasztos ideálok és erkölcsiség helyett a mindennapi túlélésért való harc morálja diktáljon, a döntési szabadság pedig a rossz és a még rosszabb diktatúrák közötti választásban merüljön ki.

Az, hogy a Merkúr a Szűz utolsó, „kritikus” fokán képez együttállást a „tábornokokat” jelölő Jupiterrel, újabb arra utaló jel, hogy kritikus időszakról van szó, amelyben a józan ítélőképességgel rendelkező emberek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy megelőzzék egy újabb háború kitörését vagy valamilyen konfliktus elmérgesedését. (Itt most nem csak a Közel – Kelet, hanem Észak – Korea, Oroszország, Ukrajna miatt is van aggódnivaló) Az eklipszek azonban az átértékelések, tisztázások időszakait is jelezhetik, így, amikor a Merkúr a kritikus 29 fokon hátraarcot vág, talán mi is visszatornázhatjuk magunkat a szakadék széléről.

 

Személyes szint

Személyes szinten a változások azokat az életterületeket érintik (vagy ott kell rájuk sort keríteni), amelyik házakba az újhold és Szaturnusszal, Neptunnal képezett T kvadrátja beleesik. A Szaturnusz kvadrátja a leküzdendő akadályokat és félelmeket jelöli, az újholddal szemben álló Neptun pedig azokat a dolgokat, amelyek aláaknázhatják az erőfeszítéseket, vagy amelyek sürgős tisztázásra szorulnak, illetve amikről le kell mondani. A Plútó trigon arra utalhat, mi az amit megvalósítatunk, honnan kaphatunk segítséget, mi módon profitálhatunk az adott helyzetből. Ne felejtsük el, hogy a Plútó érintettsége élethalálharcra is utalhat, valamint arra, hogy súlyos krízis hatására ébredünk tudatára belső erőnknek, aktiválódnak a túléléshez szükséges energiák

Természetesen, ha csak nem kényszerítenek a körülmények, legjobban tesszük, ha a fontos döntéseket legalább addig halasztjuk, amíg a Merkúr direktbe nem vált és ki nem lép a retrográd árnyékból.

Az eklipsz elsősorban azokat érinti, akiknek a változó jegyek (Szűz, Halak, Nyilas, Ikrek) 5 -15 fokán áll a Napjuk , Holdjuk, más bolygóik vagy horoszkóptengelyeik. Természetesen másokra is befolyással van, főleg az említett jegyekbe eső életterületeken (házakban).

 

 

 

%d blogger ezt szereti: