asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'projekció'

Tag Archives: projekció

Újhold az Oroszlánban: a tápláló és a pusztító tűz

A július 23-i újhold bp. idő szerint 11: 45′ kor születik meg az Oroszlán 0°44′ -en. Az újholdképletben nagyon intenzív hatások érvényesülnek, a most elindult folyamatok az augusztus 7– i teliholdnál teljesednek ki. Mivel az egyszersmind holdfogyatkozás is, még a legkedvezőbb forgatókönyvek is komoly fenntartásokkal kezelendők. Ez érvényes az újhold környékén esedékes új projektek elkezdésére is.

(tovább…)

Nap – Plútó szembenállás: mi és az árnyékunk

 

A Nap és a Plútó közötti szembenállás július 10-én válik egzakttá. Jóllehet az oppozíció már az előző napi telihold idején is éreztette hatását, most objektívebben, tudatosabban vizsgálhatjuk a reflekorfénybe került témákat.

A két planéta szembenállása évről- évre évről- évre arra szólít fel bennünket, hogy belső erőforrásainkra, tartalékainkra hagyatkozva válaszoljunk egy, a külvilágból érkező hatásra. Valamilyen módon a hatalom, autoritás, akaratunk érvényesítése, erőszak, manipuláció, akár övön aluli támadások, élethalálharc témáival kerülünk szembe. Ellenfelünk olykor kísértetiesen hasonlíthat ránk. Olyan, mintha saját torz tükörképünk lenne: talán ezért is annyira tenyérbemászó?  Természetesen ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül neki van igaza, de még ha foggal – körömmel meg is kell védelmeznünk pozíciónkat vele szemben (mert ez gyakran előfordulhat, Plútó nem a „tartsd oda a másik orcádat is” típusú, a gyakorlatban teljesen működésképtelen frázisok híve), tanácsos eltöprengenünk miért pont most és miért pont vele hozott össze a sors? Egyáltalán, mit jelképeznek a hozzá hasonló alakok életünkben?

Az árnyék * és a projekció** (l. meghatározásukat a cikkben) kérdése egyébként valamennyi Plútó/Szaturnusz -tranzit folyamán felmerül, különösen ha ezek valamelyik személyi bolygóval kerülnek szembenállásba

http://www.asztropresszhirek.com/2017/07/10/nap-pluto-szembenallas-mi-es-az-arnyekunk/

Újhold az Ikrekben : valamit valamiért ….

A május 25-i újhold az Ikrek 4°46′ -án születik meg, budapesti idő szerint 21:44- kor . Az újholdak egy 28 napos, a következő, jelen esetben a június 23-ig tartó ciklus kezdetét jelzik ; a most elinduló folyamatok, kezdeményezések első eredményei pedig a június 9-i teliholdkor mutatkoznak meg. A jelenleg érvényesülő hatások alaposan felkavarhatják a kedélyeket, a szakítópróbák, nem mindig kellemes felismerések azonban a későbbi fejlődés alapjait is megteremthetik. A képlet személyes adottságaitól függően tehát a felfordulás az (egészséges) irányváltás kísérője is lehet.

 

 

 

Az újhold nem kap erős fényszögeket, a Bika csillagkép homlokán található, északi szemet alkotó Hyádok csillaghalmaz (Ikrek 4° – 8°) befolyása azonban erőteljesen érvényesül. Vivian Robson, az Állócsillagok (129.old) szerzője szerint e Merkúr – Szaturnusz karakterű hatás nem túl kedvező: a Hyádok könnyeket, váratlan eseményeket, erőszakot, mérgezéseket, betegségeket, a szem-és a fej sérüléseit, becsületvesztést, balszerencsés sorsfordulatokat, félbeszakított tanulmányokat, zavaros gondolkodást, írással kapcsolatos bonyodalmakat, plágiumot is jelezhetnek. Az esős, viharos időjárás is kapcsolatba hozható velük.

Ezt az alaprezgést más, párhuzamosan érvényesülő hatások felerősítik (ugyanaznap bepontosuló Vénusz – Plútó kvadrát, az Újhold és a Vénusz félkvadrátja, másnap a Hold- Neptun kvadrátja, a május 29-én egzakt Mars – Szaturnusz szembenállás) ugyanakkor az egyensúly megteremtésére is jó esélyek vannak (másnap Hold- Jupiter trigon, 28-án bepontosuló Merkúr – Neptun szextil, a június 1-jén egzakt, de most is érezhető Szaturnusz – Vénusz trigon, a május 31-én egzakt, de már most is stabilizáló Merkúr – Plútó trigon, a változások sodrásában állandóságot teremtő Szaturnusz – Uránusz trigon). Ily módon a június 9-i telihold idejére olyan folyamatokat is elindíthatunk, amelyek révén tőkét kovácsolhatunk a jelenlegi frusztrációkból. Nem tápláljuk tovább a bennünket sem tápláló kapcsolatokat, magatartásformákat, üzleti stratégiákat, befektetéseket, pótcselekvéseket, hanem olyan valós kihívásokat keresünk, melyekből belátható időn belül profitálhatunk.

 

 

Ily módon, bár nem kerülhetjük el az erőpróbáló fényszögek – jelezte terhelést, a nyomás és a frusztráció éppen a megfelelő irányokba terel majd.

A teljesség igénye nélkül íme néhány példa. (Általános receptek természetesen nincsenek, az életterület, ahol és ahogyan megéljük mindezt a képlet adottságaitól függ. Az „ahogyanba” ezen kívül a szabad akarat és a tudatossági szint is belejátszik.)

Az Ikrek egyebek mellett a tanulás, tájékozódás, információcsere, a kommunikáció különböző formáinak a jegye. Az általa uralt bolygóhoz, a Merkúrhoz hasonlóan kapcsolatban állhat utazásokkal, kereskedelemmel, az ismeretszerzés különböző típusaival, a társas érintkezés formáival is. Egy Ikrekben létrejövő újhold új kezdeteket jelezhet ezeken a területeken, témákat illetően (akár valamilyen nyomás, traumatikus élmény hatására is)

A princípium levegős mivoltából adódik a könnyedség, rugalmasság képessége. A rálátás, érzelmi távolságtartás, az öniróniát sem nélkülöző humorérzék, az ésszerű felismerések kezelhetőbbé teszik a váltást.

Az újhold ura, a Merkúr a Bikában halad, karakteréhez képest kissé cammogós tempóban. Ez azonban most egyáltalán nem baj, hiszen impulzív döntések helyett van idő alaposan átgondolni a dolgokat, olyan stratégiákat kidolgozni, amelyek a gyakorlatban is megállják a helyüket. A Merkúr – Neptun szextil megmutatja, mi módon profitálhatunk megérzéseinkből, konkrét és átvitt értelemben vett látomásainkból, hogyan formálhatjuk a valóságot az álmainkban, fantáziáinkban felbukkanó lelki képekkel anélkül, hogy elvesznénk az illúziók labirintusában ( Hold – Neptun kvadrát). A kétféle megközelítés közötti különbséggel a Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? című blogbejegyzés foglalkozott részletesen).

A szintén 25-én bepontosuló Vénusz – Plútó kvadrát, mint már többször szó volt róla, nagyon fájdalmas tapasztalásokat tartogathat. A legnagyobb nyomást a társas viszonyok, azokon belül is a párkapcsolat, a pénzügyek, értékek, befektetések területein tapasztalhatjuk meg. ( Illetve azokon a speciális életterületeken, amelyekre a születési képletben hat. Ez személyenként változó). Általánosságban véve elmondható, hogy ez a tranzit kíméletlenül felszínre hozza a szőnyeg alá söpört témákat, és ez valamilyen értelemben vett átalakulásokhoz vezet. Ha egy egyébként működésképtelen párkapcsolatot csak a felek (gyakrabban csak az egyik fél) görcsös akarása tartott életben, most véget érhet. A Plútó ezúttal is hozza a formáját: minél kétségbeesettebb volt a ragaszkodás, annál traumatikusabb a befejezés. Viszonylag jól működő kapcsolatoknál nyilván nem ez a helyzet, de ott is lehetnek kisebb -nagyobb feszültségek vagy a kapcsolat fennmaradásához nélkülözhetetlen irányváltások. A legrosszabb forgatókönyvek esetén érzelmi -pénzügyi összeomlásra, fizikai brutalitásra (a nagyvilágban és a magánéletben egyaránt) is számítani lehet.

Ez végképp nem az a tranzit, amikor ajánlatos lenne ultimátumokat adni, hatalmi játszmákba bonyolódni. Ha nem feltétlenül szükséges, a kényes kérdéseket sem most kell megvitatni. Persze a bolygókapcsolat természetéből adódóan elképzelhető, hogy minden tudatos igyekezet ellenére belesodródunk olyan interakciókba vagy helyzetekbe, amikor elkerülhetetlenül radikális döntéseket kell hozni. (Pl. a Kos Vénusz azt sugallja, „szeretem magam annyira, hogy egy nappal se szenvedjek tovább egy diszfunkcionális kapcsolatban”, „szeretem magam annyira, hogy itt és most leálljak a dohányzással/ ivással/ túlevéssel vagy más vénuszi függőséggel” , stb.) Azonban, a közeledő Vénusz – Szaturnusz trigon és Merkúr – Plútó trigon még ilyenkor is mérséklően hat. Lehetővé tehetik, hogy csak a valóban életképtelen, életszerűtlen dolgok pusztuljak, a váltásnak pedig nem kell szükségszerűen drámainak lennie.

kaméleon-bébi születik, ld lentebb a videót

A vágásokat ilyenkor oly módon kell megejteni, hogy egyszersmind az egészségesebb folyamatok is beindulhassanak. Pl. lehet, hogy egy szakítás valóban elkerülhetetlen, de a gyász fájdalmát önmagunk egészséges jutalmazásával (sport, hobbik, baráti kör, szakmai építkezés, tanulás, valamilyen, a kapcsolatminta tudatosítását és megváltottabb szinten való megélését szolgáló terápia elkezdése, stb) enyhíthetjük. Ha úgy érezzük, hogy egy projekt, amibe egyébként rengeteg időt, energiát, talán pénzt is fektettünk, csak veszteséget termel, vagy stratégiát váltunk (az ehhez szükséges ismeretek megszerzése járhat komoly anyagi áldozattal is, de ez hosszú távon kevésbé költséges, mint veszteségesnek maradni), vagy teljesen új irányokat keresünk. (Ezek ugyan nem teszik semmissé az előző veszteségeket, csak a jövőbelieket előzik meg, és ez önmagában is nyereség).

A különböző típusú váltásokat kísérő feszültséget fokozza a május 29-én bepontosuló Mars – Szaturnusz szembenállás is. Ennek az újhold-képletben is erősen érzékelhető hatásnak tulajdoníthatóan úgy érezhetjük, mintha a környezetünkben élők csak azért volnának, hogy nemet mondjanak kezdeményezéseinkre. Szándékaink megvalósítása során akadályokba ütközünk: orrunk előtt megy el a busz (lehetőleg épp a legrosszabbkor), a pénztár épp bezár, akit keresünk nem elérhető, a különböző autoritásfigurák (szülőktől, főnököktől a közlekedési rendőrökig) mind-mind a mi életünk megkeserítésén fáradozik. Mielőtt szélmalomharcba bocsátkoznánk, nem árt tisztázni: valóban ilyen gyászos a helyzet vagy mi megyünk szembe a forgalommal? Ez a bolygókapcsolat ugyanis melegágya a projekcióknak, vagyis azoknak a folyamatoknak, amelyek révén saját, fel nem ismert gyarlóságainkat egytől egyig megtaláljuk másokban. Így aztán, ahelyett hogy saját házunk táján kezdenénk söprögetni, világmegváltó hadjáratba kezdünk, szánalmas végeredménnyel.

A jelenlegi helyzetek egyáltalán nem arról szólnak, hogy el kell fojtani kreatív impulzusainkat, önérvényesítő kísérleteinket. Megvalósításuk előtt azonban elengedhetetlen, hogy szelektáljunk a zseniális sziporkák és a vadhajtások között, struktúrákba rendezzünk, valamilyen stratégiát alakítsunk ki, majd jól időzítve megvalósítsuk őket. A türelem és a kivárás jelen esetben többet használ, mint a nyílt konfrontáció, a dolgok sürgetése.

Az egyidejűleg érvényesülő Szaturnusz – Uránusz trigon (az Uránusz – Mars szextil május 30-án lesz egzakt, de most is érzhető) megkönnyíti a helyzetet, hiszen lehetővé teszi a kreatív konfliktuskezelést. Hatására talán a mégoly életszerűtlen szabályokat sem kell nyíltan áthágni, hanem meg lehet találni azokat a lehetőségeket is, hogy csak keretet adjanak, de se a szabadságot se az egyéniséget ne sértsék. Az Ikrek Mars kedvenc stratégiája, az oldalra ugrós kiútkeresés így ésszerű magatartásformává válik, amely sem a felelősségtől nem futamodik meg sem öncélúan nem provokál, hanem módot talál arra, hogy kreatívan, eredetien, szellemesen érvényesítse saját érdekeit. Eközben azonban az együttélés normáinak, az irányában támasztott (jogos) követelményeknek is képes megfelelni.

 

Ikrek újhold – szinkronicitás 🙂

 

  Egy tavalyi cikkben már volt szó arról, hogy mindig jó ötlet odafigyelni, hogy egy asztrológiai jelenséget milyen “véletlen”események (szinkronicitások) kísérnek. Ezeknek nem kell nagy horderejűnek lenniük: sokszor egy kép, egy film, egy felbukkanó állat/növény utal az archetípus jelenlétére. Velem ez a születő kis kaméleon jött szembe, miközben a bejegyzést osztottam 🙂 A hüllőfélék hagyományosan a Marshoz, Plútóhoz/ Skorpióhoz tartoznak, de a gyíkok a Merkúr és a Nap (Apollón Napisten) állatai is. A kaméleonnak, színváltó képessége miatt hangsúlyos Ikrek jellege is van. Nekem nagyon megtetszett a kaméleonbébi születéséről szóló filmecske ( egyébként is rajongok a hüllőkért, kétéltűekért ). Keményen meg kellett küzdenie a világrajövetelért, de a végeredmény  káprázatos  🙂

 

 

 

Kapcsolódó

 

Májusi előrejelzés

Majdnem a normális kerékvágásban: Merkúr a Bikában, kilépett a retrográd árnyékból

Szaturnusz -Uránusz trigon : állandóság a változásban

Az árnyak birodalmából a napvilágra: május 18, a Vénusz kilépett a retrográd árnyékból

Régebbi közlések gyűjteménye

Mars a Skorpióban

 

 

Újhold az Oroszlánban

 

A július 27, hajnali 00:42 -i Oroszlán újhold több szempontból is jelentős. (bővebben: júliusi előrejelzések)

Egyfelől, mivel az Oroszlán Jupiterrel is együttállást képez, a szó szoros értelmében szerencsés konstellációról lehet beszélni. Mi is nagylelkűvé, megbocsátásra, felejtésre késszé válunk hatására, hatalmas bizakodással kezdünk szándékaink megvalósításához.

 

Otthon, édes otthon: a  Mars a Skorpióba lép

 

Másfelől 26 án késő este a Mars is jegyet váltott: majdnem 8 hónapos száműzetésének helyéről, a Mérlegből végre átléphet a Skorpió jegyébe, ahol igazán otthon érzi magát. 2014. szeptember 14-ig tartózkodik majd itt.
Ennek hatására sok Kos és Skorpió típusú személy is úgy érezheti, hogy egy több mint fél éve tartó Csipkerózsika-álomból ébredt, amit azonban sokszor inkább lidércnyomáshoz semmint leányálomhoz lehetett hasonlítani. Bár tele vannak új ötletekkel, tervekkel, életerővel, hamarosan rá kell döbbenniük, hogy ezek gyakorlatba ültetése sokkal időigényesebb, mint szeretnék, az eredmények pedig elmaradnak az elvárások mögött.

Ennek taglalása előtt azonban érdemes körüljárni, hogyan is fejti ki hatását a Mars a Skorpióban

 

 

A Mars analógiái

A Mars jelentéstartalmáról már többször volt szó, így most csak röviden sorolom fel a legfontosabb tudnivalókat. Mars többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, az aktív erotikumot, szexuális energiánk jellegét és megnyilvánulási módját jelképezi az egyéni horoszkópban. Feltárja, milyen fokú kezdeményezőkészséggel rendelkezünk, és mi módon fejezzük ki agresszivitásunkat, felvilágosítást ad önérvényesítési stílusunkról, küzdőképességünkről, arról, hogy hogyan igyekszünk megvalósítani vágyainkat, szándékainkat, azaz mi módon “működünk” a világban. Felvilágosítást ad arról is, hogy mennyi vitalitással ill. öngyógyító, regeneráló erővel rendelkezünk, milyen energiatartalékokat mozgósíthatunk annak érdekében, hogy sikerrel vehessük az élet akadályait, és megbirkózhassunk a kihívással.

Az elkövetkező hat hét alatt tehát, ilyen vagy olyan módon a vizes típusú agresszió – vagy önérvényesítés, regenerációs lehetőségek témáival fogunk szembesülni. Ennek mikéntje részben az egyéni horoszkóp adottságaitól, részben pedig a többi, aktuális bolygóhatástól függ

 

A Skorpió princípium

 

A Plútó uralma alatt álló Skorpió (ld. A Plútó archetípusa) az egyik legarchaikusabb jegy, a legfejlettebb, még az ősvilágból “itt felejtődött” ösztönkészlettel. Ez remek túlélővé teszi, nagyszerű radarokkal ajándékozza meg: különös érzéke van pl. megkülönböztetni a hitelest a gagyitól, megérzi a hazugságot, civilizációs körülményeinkhez képest nagyon jó kapcsolatban van a tudattalan mélyebb rétegeivel, beleértve a kollektívet is

 

 

Az árnyék birodalma

 

A dolog velejárója, hogy a jegy természete folytán kapcsolatban van a mélység tartományaival: Ez egyfelől azt jelenti, hogy a személyiség árnyéktartományát sokkal könnyebben képes elfogadni, kevésbé szerencsés esetekben megjeleníteni, mások- vagy saját árnyékprojekcióinak mozivásznává válni, mint más jegyek képviselői.

 

„…Röviden, árnyék mindazon tulajdonságaink listája, amiket rossznak tartunk önmagunkban- és ezért nem szeretnénk, ha mások is tudomást szereznének róla, esetleg nem is vagyunk tudatában létezésüknek. Ezek a gerendák többnyire fel sem tűnnek a saját szemünkben, de milyen hevesen üldözzük azokat a szomszédainkat, akiknek szálkái rájuk emlékeztetnek! Nagyon szeretnénk, ha nem volnának ilyen tulajdonságaink, csupán azt hagyjuk figyelmen kívül, hogy az árnyék nemcsak a külvilág tárgyainak ad árnyalatokat és dimenziókat, hanem személyiségünknek is. Hétköznapjainkban abba is ritkán gondolunk bele, hogy az olyan banálisnak tűnő ellentétpárok, mint a fény és a sötétség, a hideg és a meleg, a kellemes és a kellemetlen, az élet és a halál csak egymáshoz viszonyítva érzékelhetők.

Hogy melyikünknél milyen tulajdonságok kerülnek az árnyék kategóriájába, függ neveltetésünktől, kulturális hátterünktől, személyes tapasztalatainktól. Meglepő módon nemcsak „rossz”, „hibás” jellemvonásainkat nyomjuk el ily módon, hanem olyan értékes hajlamainkat is, amelyek létezéséről vagy sejtelmünk sincs, vagy körülményeink nem kedveznek kibontakoztatásuknak.

Csakhogy a markáns, nagy energiatöltettel rendelkező hajlamok, adottságok nem sokáig hagyják elnyomni magukat és félmegoldásokkal sem érik be. Fütyülnek rá, hogy mit tart jónak vagy rossznak az egyén vagy a társadalom, ki akarnak élődni valami módon. Ellenkező esetben akár testi betegségeket, viselkedészavarokat, sőt, hosszú távon sikeresen elfojtva egzisztenciális katasztrófákat okozhatnak.

Amikor kapcsolatba kerülünk másokkal, nemcsak tudatos, de tudattalan tartományainkkal is részt veszünk a kontaktusban. Az árnyék is a tudattalan tartományába tartozik. Mindannyiunknak szüksége van bizonyos mennyiségre belőle, hogy egyáltalán életképesek, testi- lelki szempontból egészségesek maradhassunk, de „optimális dózisa” személyenként változik. Túlzott kiélése ugyanis éppen olyan súlyos, testi- lelki zavarokat okozhat, mint szélsőséges elnyomása.”- egy régebbi cikkemből

Kritikus pillanatok

Az élet árnyoldalaival – pl. krízishelyzetekkel, műtétekkel, válságokkal, halállal – amennyiben a születési képlet más komponensei is alátámasztják, annak legtragikusabb nemeit is beleértve. – is szorosabb a kapcsolata, mint más jegyeké. Tehát közvetlenül dolga van ezekkel a témákkal, s minél nagyobb benne a tudatos ellenállás, annál drasztikusabb formában jelenhetnek meg az életében. (Pl. ha egy születési képletben az Oroszlánban és a Skorpióban is bolygók állnak, a látszólag csupa szív, élő pozitív gondolkodás tanfolyam Oroszlánt kivetített Skorpió árnyékrészei ádáz intrikák, drámai jelenetek főszereplőjévé teszik, ahol ő természetesen csakis ártatlan áldozat lehet. Ellenfelét pedig pedig akár a legszadistább Skorpió karaktert is megszégyenítő érzéketlenséggel képes tönkretenni . Egy Ikrek vagy Mérleg karaktert a saját képletében fellelhető Skorpió Hold, Vénusz, Mars állás jóvoltából féltékenységtől tajtékzó társsal verhet meg a sors. Ez a típus szokta azzal a panasszal megkeresni az asztrológust, hogy nem érti, miért botlik folyamatosan Skorpiókba, amikor már annyira de annyira elege van belőlük. Ilyen alkatú partnereinek ugyanis nehéz hazudni, a bonyolult manipulációs manőverek, lelki erőszak mellett a fizikaitól sem riadnak vissza.. Az olyan közismert békeharcos, mint a Mérleg Napú Mahatma Gandhi , 1869 október 2, problémás Skorpió Mars- Vénusz állással merénylet áldozatává válik, stb.)

 

Mindez semmiféle “pozitív gondolkodással” nem változtatható meg, mert a képlet tulajdonosával született alapbeállítottságról, ösztönszféráról van szó. Az egyetlen megoldás karakteréhez illő megnyilvánulási területet találni számára, s ezt a tudatos személyiséggel is elfogadtatni. Minél több, a gyakorlatban is helyt álló ismeretet szerezni ezekről a tartományokról, tanulni, tudatosan kezelni őket.

 

Másfelől ugyanis a Plútó/ Skorpió princípiumok ugyanis kiapadhatatlan kincsesbányát képviselnek A típus képviselője nagyfokú regenerációs készséggel rendelkezik, jó érzéke van ahhoz, hogy. működésbe hozza szervezete öngyógyító mechanizmusait akkor is, amikor már a tudatos beállítottság kifogy az ötletekből. A zsigeri impulzusok követése. a gyakorlatban is működő, a valósággal, a racionálisan megfoghatóval szoros kapcsolatban álló megoldásokhoz vezet. Az ösztönösen jó emberismeret, önelemzésre való képesség, a lelki folyamatok áttekintése, a felszín alatt ható áramlatok megérzése és a nekik megfelelő reakció is erősségei közé tartozik.

 

Erős megérzések – szemben a gyakorlati, racionális szempontokkal

 

 

Egy “tiszta” Skorpió típusnak nem esik nehezére összhangban cselekedni megérzéseivel. Ha azonban, ahogy általában lenni szokott, más hatások is átszínezik a képletet, már problémásabb a helyzet. “Túl sötéten látod. miért kell mindig a legrosszabbra gondolni? !”-akadékoskodik a Mérleg és az Oroszlán személyiségrész, illetve az általuk bevonzott emberek a külvilágból.. “Te hívod be magadnak” – bölcselkedik a Nyilas. “Ez hülyeség. Semmi racionális alapja nincs” – így az Ikrek és a Vízöntő.

 

Ebben rejlik az ilyen összetételű személyiségek egyik legnagyobb csapdája. A fentebbiekhez hasonló kombinációk esetén ugyanis a képlet tulajdonosa nem hisz még oly erős megérzéseinek sem, érzelmeit, lelke vágyait, az esetleges művészi, kreatív hajlamot , mélyebb szükségleteket hajlamos lehet kényelmi szempontok, biztonsági törekvések, racionális érvek, megfelelési kényszer alapján elnyomni. De a tudattalan tartomány (főleg ha a Mars van a Skorpióban) sokkal erősebb és hatalmasabb a tudatosság területeinél, így ez csak ideig – óráig sikerülhet, ám addig is nagyon kellemetlen melléktüneteket eredményez, végül pedig valamilyen nagy robbanásba, válsághelyzetbe torkollik.

 

Ilyen tünetek pl. a látszólag indokolatlan szorongás, a megkésett reakciók (“bárcsak hallgattam volna a megérzéseimre”), depresszió, nagy hangulatingadozások, esetleges, pszichoszomatikus betegségek. Természetesen azt sem teheti meg, hogy kritikátlanul szabadjára engedi ezt az intenzív érzelmi- és ösztöntartományt,hanem inkább egy fajta egészséges egyensúly megteremtésére érdemes törekedni . Hiszen az emóciók , benyomások, tudattalan tartalmak parttalanul áradó, hatalmas folyama is nagyon veszélyes. Ennek meglehetősen kellemetlen hozadékai lehetnek, pl: kritikátlan rajongás, hiszékenység (a pontos megérzések ellenére. Egyfajta libikóka a túlzott gyanakvás, kritika és egy fajta mindent elfogadó, az arra érdemtelent is tápláló magatartás között), önbecsapás, önmaga struktúrálására való képtelenség.

 

 

Úgy szeret, hogy az már fáj

A Skorpió típus sokat emlegetett féltékenysége, ellenőrzési, túlbiztosítás kényszere esetében alkati adottság. Ezzel jó ha maga is, partnere is tisztában van. Bármennyire vonzza is egy lehetséges kapcsolat, ne áltassa magát azzal, hogy szerelme tárgyát lenevelheti csapodárságáról, illetve ő maga képes lesz valaha is, őszintén megbarátkozni ennek gondolatával. És fordítva: csak az olyan monogám alkatok válasszanak maguknak hangsúlyos Skorpió társat, akik egyszersmind cseppet sem plátói szerelmi igényeinek is képesek megfelelni. A mendemondák ugyanis igazak: különösen ha az ösztönszférát jelző Mars, Vénusz is ebben a jegyben áll, rendkívül szenvedélyes alkattal van dolgunk. Erotikus kisugárzását, intenzív szexualitását azonban neki magának is nehéz kezelnie, különösen fiatalabb korban, hiszen ez sokszor sodorja olyan kapcsolatokba, melyekben egész személyisége sérül.

 

.Ha ugyanis más személyi bolygók levegős vagy tüzes jegyekben – pl. Ikrekben, Mérlegben, Vízöntőben, Kosban, Oroszlánban, Nyilasban állnak, gyakori a nehezen elköteleződő vagy kötődés – képtelen partner bevonzása. Az ilyen alkatok mellett nem elégülnek ki biztonsági igényei, de elengedni sem tudja őket. Ha rossz kapcsolatban van, az általa okozott szenvedés kitölti tudatát, semmi másra nem tud koncentrálni, aminek szakmai előmenetele, tanulmányai, baráti, társadalmi kapcsolatai is kárát láthatják, esetleg kimondottan autoagresszív, önszabotáló reakciók is lehetségesek. (ld. Megszállott szerelem 1 , Megszállott szerelem 2 )

 

A manapság oly divatos, elengedésről, megbocsátásról, szóló szeretetmantrákkal egyetlen igazi  Skorpió típus nem szerelhető le hosszú távon, maximum kisebbrendűségi érzéseket, bűntudatot s a frusztrációból adódó agressziót kelt benne. És nem azért, mert ő maga híján lenne ezeknek az egyébként valóban nemes erényeknek. Kiváló karakterérzékével azonban csalhatatlanul képes megállapítani, kik azok, akik valóban rászorulnak, és mikor van szó álspirituális önbecsapásról, manipulációs szándékról. Féltékenységének is rendszerint van alapja, noha számára az is a megcsalás kategóriájába tartozik, ha partnere valaki másra gondol, megbámul valakit az utcán, míg mondjuk egy lazább Ikrek típus a flörtölést, egy vagy több mással töltött éjszakát sem tekint annak.

 

Jellemző lehet az is a Skorpióra, hogy azért megy bele az egyébként nem kielégítő kapcsolatokba, mert még a gondolatát sem tudná elviselni, hogy megcsalják, így legalábbis ebből a szempontból “biztosra megy”. Más kérdés, hogy. a más szempontból alkalmatlan partner neki sem kell hosszú távon, de azért az mégiscsak másként fest, ha ő teszi ki a szűrét, nem pedig fordítva

Maximalizmusából adódóan egy rossz kapcsolatok sokaságától sérült Skorpió akár hosszú éveken át is képes önmegtartóztatásban élni. Az erős ösztönszféra elfojtása hosszú távon nagyjából ugyanannyira  jó megoldás, mint a fejfájást lefejezéssel gyógyítani, de az, akit önsorsrontó viszonyai már néhányszor életveszélyes helyzetekbe sodortak, nehezen talál egészségesebb alternatívát.

 

Mars a Skorpióban: esélyek és veszélyek

 

A Skorpió Mars egyik legértékesebb, de egyben legproblémásabb tulajdonsága egy fajta, a legarchaikusabb ösztönrétegekkel és túlélőkészletekkel kapcsolatban álló beállítottság, ill. annak a képessége, hogy a képlet tulajdonosa ezeket a gyakorlati életben is mozgósítsa.

 

Ennek megvannak a nyilvánvaló előnyei, pl a rendkívül jó megérzések, találó, spontán reakciók, nagyfokú találékonyság válsághelyzetekben, szívósság, kitartás, nagy teljesítmény, önfegyelem, mély érzelmek, szenvedélyesség

A lehetséges hátrányok részben abból fakadnak, h. túlcivilizált tudatunk, európai neveltetésünk már nem tud egészségesen viszonyulni ehhez az archaikus ösztönszférához – mint ahogy biológiai környezetünket is tönkre tesszük. A racionális szempontok szintén gyakran megkérdőjelezik a “semmiből jött” megérzések, látszólag magyarázat nélküli rokon-és ellenszenvek jogosságát:

 

A „mágikusan kemény” akarat nem áll mindig, maradéktalanul rendelkezésére. A képlet tulajdonosa sokáig, (különösen diszharmonikus Szaturnusz-állás mellett) leggondosabb igyekezete ellenére is egy fajta bénultságban van, a megoldás rendszerint csak az utolsó pillanatban érkezik. Akarata ellenére arra kényszerül, hogy kivárja, míg a dolog válságosra fordul. Az ilyen helyzeteket, amelyekbe mások esetleg belehalnak , megrokkannak– aztán frappánsan megoldja, a „hétköznapiakkal” viszont nehezen boldogul.

 

Bár az alapbeállítottságon nem sokat lehet változtatni, a tudatosság sokat segíthet ilyenkor

 

Bármilyen tisztán látja is problémáját adott esetben, tudnia kell, pusztán ésszerű vagy praktikus érvekkel nem lesz képes feltápászkodni ezekről a mélypontokról. A nyers akaraterő is csak ideiglenesen hozhat sikert. Tartósan azonban csak olyasmikért tud harcolni (vagy egyik pillanatról a másikra a tettek mezejére lépni), amelyek érzelmileg motiválják. Az érzelmi reakciókat kiváltó, intenzív belső képek, mentális képek látszólag kilátástalan helyzetekben is hatékonnyá tehetik (ld. Elnyelt vitalitás , Párbeszéd álmainkkal  )

A zsigeri, vegetatív szintekre és a test energiarendszerére egyaránt ható testgyakorlatok pl. jóga, tai – chi, harcművészetek rendszeres űzése szintén csökkentik ezt a sajátos tehetetlenséget.

 

 

Áramlatok a felszín alatt

A víz elem fogékonysága miatt rendkívül érzékeny, környezete kimondatlan elvárásait is azonnal érzékeli, akárcsak a felszín alatt ható áramlatokat. Rendkívüli mértékben rá van hangolódva a tudattalanban zajló folyamatokra . Ennek pozitív hozadéka a jó intuíció, empátiás készség, a valószínűleg nagyon-nagyon értékes álomanyag, gyakran egyenesen “jós” jellegű éjszakai vagy nappali képek.

 

Néha még ő maga sem tudja megmondani, miért kerül ilyen vagy olyan hangulatba. Esetenként nincs is tudatában, milyen pontosan érzékeli a másokban végbemenő folyamatokat. Látszólag irracionális viselkedésének (pl. a hirtelen támadt haragnak vagy éppenséggel rokonszenvednek vki iránt) mindig oka van. Más kérdés, hogy az információ időnként torzultan kerül a felszínre, nem a megfelelő személyre irányul, hanem egy ahhoz valamilyen tekintetben hasonló alkatra (Pl. pontosan érzékeli, hogy a partnere megcsalja, de a tényleges vetélytárs helyett egy, az ügyben tökéletesen ártatlan ismerőst üldöz féltékenységével))

 

A Skorpió Mars tulajdonosa éppúgy válhat nyertesévé, mint áldozatává e nagy lehetőségeket és kockázatokat egyaránt magában hordozó bolygóállásnak Magasabb, tudatosabb szintre emelése, kezelhetővé tétele sok éves-évtizedes tanulási folyamat, de fáradság már a legelején megtérül.

Az álmokkal, szimbólumokkal folytatott munka (ld. Párbeszéd álmainkkal: , Amulettek, talizmánok 1, 2 ), önismereti, karakterológiai tanulmányok (pl. pszichológia, asztrológia) , meditáció, a testre és az energiarendszerre egyaránt ható gyakorlatok, pl. jóga, harcművészetek, megfelelően összeállított étrend révén az intuitív és az érzékelési folyamatok fokozatosan összehangolhatók, ezáltal megérzéseink, zsigeri benyomásaink révén a külvilágban is jobban fogunk boldogulni.

 

Kíméletlen belső diktátor. Egy fajta maximalista, teljesítmény centrikus beállítottság és ennek megfelelő szereplők a külvilágban. Az apa, hatalmi személyek, főnök, katonai, rendészeti szervezetek pl. magas követelményeket támasztanak, „halálra hajszolják”,jó esetben viszont számíthat támogatásukra, védelmükre, ameddig megfelel elvárásaiknak. A jutalmak pedig busásak. Még szerencsés helyzetekben is problémát okoz azonban a szinte ember feletti elvárásrendszer, a z esetleges kihágásokat követő drasztikus megtorlás. Problémás helyzetekként megtörténhet, hogy ő lesz a beáldozható „ágyútöltelék”, az ember, akivel a piszkos munkát elvégeztetik, majd kiközösítik.

 

Szélsőséges, esetenként nagyon veszélyes élethelyzetek, párkapcsolatok bevonzása. Utóbbiak különösen akkor valószínűek, ha a munka, hobbi nem terheli le eléggé kihívás-kereső személyiségrészeit. ( A Skorpió, Kos, Mars, Plútó princípiumok átal dominált női képletek egészséges megélési lehetőségeitől ld. bővebben Durga, a harcos istennő c. bejegyzés)

 

Ilyenkor, fogalmazzunk úgy – ha nincs baj, csinál. lépten- nyomon konfliktusokba bonyolódik, folyamatos piszkálódásával leghűségesebb szövetségeseit is elmarja magától, vihart kavar egy pohár vízben, felpiszkálja a kedélyeket, provokál, intrikál, álproblémákon lovagol. Pszichoszomatikus tünetek: pl. gyulladások, fejfájás, fogfájás, allergiás reakciók, baleseti hajlam

 

Született harcos

Akár tudatában van akár nem, a Skorpió Mars tulajdonosa született harcos, aki ösztönösen eligazodik a lelki és fizikai hadviselés legkifinomultabb és legalantasabb változataiban. Szinte telepatikus önvédelmi rendszerrel rendelkezik. Bár a felszínen talán semmi sem látszik, az ártó szándékot, partnere hűtlenkedését (ez utóbbira különösen érzékeny) még tényleges bekövetkeztük előtt is megérzi. Ezt a bámulatos képességet egészséges formában valamilyen harcművészeti irányzat elsajátítása révén kamatoztathatja.

 

Különösen, hogy a halálig megbízható szövetséges, akár saját élete árán is megoltalmazza szeretteit vagy valami olyan ügyet, ami mellett érzelmileg is elkötelezte magát. Ugyanilyen ádáz ellenféllé válik azonban ha elárulják vagy igazságtalanság éri. Ekkor mély hallgatásba burkolódzik, de a még felületes szemlélő is érzi. süt belőle a harag vagy dühétől megfagy a levegő. Amikor végül kitör, elemi erővel pusztító szökőárt zúdít környezetére. Fullánkos megjegyzései garantáltan eltalálják a másik Achilles pontját, de ha istenigazából bepöccent, nem csak szavaival üt. Bármilyen furcsán hangzik is, ez a jobbik eset.

 

Sokkal veszélyesebb, ha valamiért nem tombolhatja ki magát vagy túlságosan mélyen sérült.. A hírhedt Skorpió tulajdonságok, pl. a haragtartás, bosszúvágy intenzív, archaikusan mély érzelemvilágával magyarázhatók. A húsz évvel ezelőtt kapott seb ezért még ma is szinte ugyanannyira sajog. A „tartsd oda a másik orcádat isHalak típussal szemben neki csak a „szemet szemet, fogat fogért” sokkal ősibb, még az állatvilágban (ne feledjük, az egyik legösztönösebb jegyről van szó) gyökeredző igazsága hoz enyhülést. Ezért akár hosszú éveken át várakozik, szeme sarkából figyeli áldozatát, ráhangolódik, észrevétlenül becserkészi majd alkalmas pillanatban lecsap rá.

Veleszületett adottsága, hogy nemcsak „letapogatni” képes, hanem hatást is gyakorol a mások tudattalanjában zajló folyamatokra, akkor is rombolhat, ha látszólag felülemelkedett sérelmein.”Én megbocsátottam, de a sors megfizetett neki ” –meséli, miközben maga is meg van győződve ártatlanságáról. Egy valamiben azonban biztosak lehetünk, ha nem is vagyunk babonásak: az ő átkai „fognak”, még ha tudatos beállítottságától idegenek is a mágikus praktikák. Ugyanez a képessége természetesen gyógyító erővé is válhat: a puszta jelenlétével képes lehet mély átalakulásokat előidézni.
Jóllehet befelé forduló típus, ha energiái egy része nem áramolhat kifelé, agressziója saját maga ellen fordul. Öngyilkosságot leginkább akkor követ el, ha érzelmileg zsarolni akarja környezetét, de önromboló viselkedésre, kötekedésre, mások folyamatos provokálására, veszélyes helyzetek bevonzására, autoagresszív betegségekre (pl.a rák bizonyos formái), gennyes gyulladásokra kevésbé szélsőséges esetekben is hajlamos.

 

Szerencsére neki van a legerősebb regenerációs képessége is: harcművészeteken kívül az úszás, vívás, dárdavetés, valamilyen önismereti út gyakorlása indíthat el gyógyító folyamatokat. Ha van érzéke hozzá, szélsőséges érzelmi állapotait festéssel vagy más művészi tevékenységgel vezetheti le, válsághelyzetekhez való vonzódását pedig olyan veszélyes szakmákban, mint a testőr, kommandós, nyomozó,stb.

%d blogger ezt szereti: