asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Mars'

Tag Archives: Mars

Így kezeld a dühödet !

A düh egyike legintenzívebb érzelmeinknek. Önmagában véve azonban se nem jó se nem rossz. Hasznos vagy kártékony mivolta attól függ, mit kezdünk vele.

Indulatkezelési tippek – nem csak Mars-Plútó tranzitok idejére

http://www.asztropresszhirek.com/2018/04/24/igy-kezeld-a-duhodet/

A Mars princípiuma az asztrológiában

Mars többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, az aktív erotikumot, szexuális energiánk jellegét és megnyilvánulási módját jelképezi az egyéni horoszkópban. Feltárja, milyen fokú kezdeményezőkészséggel rendelkezünk, és mi módon fejezzük ki agresszivitásunkat, felvilágosítást ad önérvényesítési stílusunkról, küzdőképességünkről, arról, hogy hogyan igyekszünk megvalósítani vágyainkat, szándékainkat, azaz mi módon “működünk” a világban. Felvilágosítást ad arról is, hogy mennyi vitalitással ill. öngyógyító, regeneráló erővel rendelkezünk, milyen energiatartalékokat mozgósíthatunk annak érdekében, hogy sikerrel vehessük az élet akadályait, és megbirkózhassunk a kihívással.

http://www.asztropresszhirek.com/2017/12/08/a-mars-principiuma-az-asztrologiaban/

Találkozó a Skorpió Szívében

Mars, Szaturnusz, Antares együttállás

Ezekben a napokban újabb figyelemreméltó égi találkozásra kerül sor: a Mars, a Szaturnusz és az Antares együttállása augusztus 24-én pontosul be, Nyilas 9°52’ –on. A veszélyeket és esélyeket egyaránt tartogató konjunkciónak hosszabb távon is következményei lesznek.
Szat, Mars, antares, vörös sziklák
Szaturnusz – Mars együttállás: állóháború
Az egész hónap eseményeire hatással levő Szaturnusz – Mars együttállást az Áttörés vagy összeomlás ? című bejegyzés tárgyalta részletesen. Itt most csak néhány fontosabb tudnivalóról lesz szó.
Amikor idén március elején a Mars a Nyilasba lépett, üldözőbe vette a Szaturnuszt, de mielőtt utolérte, még retrográdba kellett váltania.
A Mars kétévente találkozik a Szaturnusszal, újabb meg újabb olyan ciklus kezdetét jelezve, amikor vágyainkat és cselekedeteinket (Mars) össze kell párosítanunk ambícióinkkal és hosszú távú céljainkkal (Szaturnusz). Talán már akkor éreztük, hogy a célorientált cselekvés jelenlegi ciklusa végéhez közeledik és nemsokára egy új ciklus veszi kezdetét. Csakhogy, mivel a Mars retrográdba váltott mielőtt elérte volna a Szaturnuszt (végül a Nyilas 9°52’-en találkoznak augusztus 24-én), mielőtt egy újabb hegy megmászására vállalkoztunk volna, amely feltűnik a láthatáron, nekünk is vissza kellett fordulnunk, és vissza kellett szereznünk szenvedélyünket, céljainkat és erőnket.
A Mars és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai nagyon problémásak, hiszen akár együttállásról, akár kvadrátról akár szembenállásról van szó, egy eredetileg kifelé áradó, aktív energia elfojtás alá kerül, valami módon blokkolódik. Ez egyéni és kollektív szinten is súlyos zavarokat eredményezhet.
Egyéni szinten pl. a belső forrongás, a cselekvési lehetőség hiánya vagy a kudarc depresszióba csaphat át, ill. vérmérséklettől függően dühkitörésekbe, brutalitásba, kegyetlenkedésbe torkoll. (Az őrjöngés és a passzivitás időszakai váltogathatják is egymást). Lehet autoagresszív jellegű is: pl. kegyetlenkedés (a lélektani természetű pszichoterror, a mobbing, bullying is ebbe a kategóriába tartozik) áldozatává tesz, önromboló, önsorsrontó viselkedésre, öngyilkosságra hajlamosít ill. fogékonnyá tehet különböző betegségekre. Ha nem követhetik természetes útjukat, a blokkolt marsikus energiák más területeken törhetnek felszínre, ami további gondokat okozhat, pl. különféle viselkedési zavarok, betegségek formájában. Ilyen időszakokra jellemző lehet az is (vagy, ha egyéni horoszkópban fordul elő, akkor az adott személyre egész életében), hogy nem tud akadálytalanul hozzáférni cselekvő energiáihoz. Az aktivitás és a passzivitás időszakai váltakoznak : hol a végkimerülésig hajszolja magát, hol pedig egy szalmaszálat sem képes keresztbe tenni.
Kollektív szinten az ilyesfajta Mars – Szaturnusz kapcsolat zavargásokat, lázadásokat és azok véres elfojtását jelentheti. A terrorakciók, a különféle merényletek, erőszakos bűncselekmények, kegyetlenkedés, robbanások, tűzesetek által előidézett katasztrófák szintén hozzátartoznak az analógialánchoz. Mivel az asztrológia kis-és nagy rossztevője a világnézettel, hiedelmekkel, egyházi szervezetekkel kapcsolatos Nyilas jegyében áll, az erőszakos események vallásos, ideológiai háttere sem hagyható figyelmen kívül. Persze, a demagógia, a tömegek manipulálása, fanatizálása, a különféle szélsőségek nem csupán valláshoz kötődhetnek. (Ld. Szaturnusz a Nyilasban, A Szaturnusz újra a Nyilasban halad)

Szaturnusz, Mars, Antares az égbolton
Vészterhes találkozó
A Mars jelenlegi, Nyilasban haladásának legszembeszökőbb sajátossága a Mars és az Antares állócsillag közötti találkozó. Az állócsillagok olyan égitestek, amelyek látszólag nem mozognak az éjszakai égbolton látható többi csillaghoz képest. Jóllehet a modern asztrológusok már ritkán veszik figyelembe őket, kulcsfontosságú részét képezték a hellenisztikus asztrológia hagyományainak és a középkorig rendszeresen és széles körben dolgoztak velük az asztrológusok. A gyakran „Skorpió Szíveként” emlegetett Antares a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, vörös szuperóriás és egyike négy legfényesebb csillagnak az ekliptika (a Nap föld körüli látszólagos pályája) mentén. A tropikus állatövön az Antares jelenleg Nyilas 9°47’-en található)
A Mars először április 18 -29 között tartózkodott az Antares közelében, de csak direktbe váltását követően, tehát augusztus 23-24-én képez vele pontos együttállást . Ugyanezeken a napokon azonban a Mars együttállást képez egy másik kártevővel, a Szaturnusszal is [ a tradicionális asztrológia megfigyelései szerint két kártékony bolygó nem jön ki egymással túl jól ugyanabban a jegyben] és mindketten együtt állnak az Antaresszel ! Ennek a konjunkciónak tehát hosszú távú következményei lesznek – hogy milyenek, az kiderül a későbbiekben.
Az Antares természete

Az Antares szimbolikus megjelenítése

A görögök szerint az Antares a Mars és a Jupiter tulajdonságait egyesíti magában, jóllehet egyes asztrológusok vagy Szaturnusz – Mars vagy pedig Mars és Merkúr jellegűnek találták a hatását. A közös elem azonban minden verzióban a Mars, és az asztrológusok többsége egyetért abban, hogy az Antares Mars tulajdonságokat mutat. Míg a perzsák a négy királyi csillag (a másik három : Aldebaran, Regulus, Fomalhaut) egyikének tartották az Antarest és így szerencsésnek találták, nagyszerű emberi teljesítményekkel és kiválósággal hozva kapcsolatba, a rómaiak és a görögök nem voltak róla ilyen jó véleménnyel róla. Amellett, hogy olyan tulajdonságokat hoztak vele összefüggésbe, mint a hatalom, megbecsülés, függetlenség, vagyon, vezetői képesség, bátorság, éleselméjűség, stratégiai képesség, hozzá társították a meggondolatlanságot, a túlzott kockázatvállalási kedvet, gátlástalan ambíciókat, kötekedő hajlamot, könyörtelenséget, arroganciát, pusztítást és az erőszakot is.
Csillag-és bolygókombinációk című könyvében Bernadett Brady azt írja: „ha az Antares kiemelkedő szerepet játszik egy születési képletben, azt jelezheti, hogy a szülött saját maga oka balszerencséjének. Ennek a csillagnak természetes témája egy megtisztító élet- halál élményen keresztül bekövetkező siker. Ez arra is utalhat, hogy valaki akkor is az intenzitást keresi, amikor erre nem lenne szükség. Mitológiai szimbolikája szintén szélsőségekre utal, akár tudatosan választják ezeket akár nem.” Marina Macario , a Darkstar Astrology blog szerzője így ír róla: Mivel az Antares királyi csillag, jelentős világi sikert hozhat, hiszen ambíciója meglehetősen gátlástalan. Az Antares azonban nehezen tudja visszafogni magát. (…) Az Antaresnek kétségtelenül van egy bestiális oldala is, de elég bölcs ahhoz is, hogy átlássa: meg kell tanulnia finomítani ezeken az elemi késztetéseken. Az Antaresnek fejlődnie kell, hogy túljusson a pusztán ösztönös késztetések motiválta cselekvésen, és használnia kell logikus, szoláris tudatás is. Ez a harc dúl a Skorpió szíve mélyén.”
Látványos összeomlások – sikerek, kockázatok révén
Amikor, április 17-én a Mars hátraarcot vágott, mindössze egy foknyi távolságra volt az Antarestől. Május végén, amikor a tropikus állatövben mindketten szembenállásba kerülnek az Ikrek Nappal (a Mars – Nap szembenállás a Mars retrográd szakasza felének az útjelzője), a retrográd Mars és az Antares, a vörös bolygó és a vörös állócsillag- egész éjszaka látható volt az az égen. Ez nagyon fontos mozzanatát képezte a retrográd időszaknak, különösen, hogy a május 22-i telihold a Nyilas 1 fokán szoros együttállásba került a tolató Marssal. (Az akkori témákkal, ilyen vagy olyan módon újra foglalkoznunk kell.)
Jóllehet még nem világos, milyen külső eseményeket hoz majd a Mars- Szaturnusz találkozója az Antaresen, ez vészcsengőül kell szolgáljon azok számára, akik talán nem képesek megzabolázni primitív késztetéseiket és valamilyen pozitív célra irányítani ambícióikat, intenzitásukat, erejüket. Tanúi lehetünk majd néhány látványos bukásnak is, főleg politikai katonai vagy a vállalati szférából.
Személyes szinten ez a Mars- Szaturnusz – Antares együttállás arra szólít fel, kezeljük nagyon tudatosan ambícióinkat és vigyázzunk, nehogy keresztülgázoljunk másokon vagy tönkretegyük magunkat miközben megvalósításukra törekszünk.

Kapcsolódó:

Szaturnusz – Mars együttállás: Áttörés vagy összeomlás ?

Augusztusi előrejelzés, 2016

 

Augusztus első napjait derű, optimizmus, kreativitás hatja át, rövidesen azonban zűrzavarosabb időszak kezdődik.

 

napraforgók a viharbn

 

Az újhold augusztus 2-án, kedd este született meg, az Oroszlán 10°55’– án, új lendületet adva az alkotó energiáknak. Az elmúlt napok, hetek borúja után most úgy érezhetjük, itt az ideje a felhőtlen szórakozásnak, nagyobb szabadságot akarunk – ha másért nem, legalább azért, hogy kiélvezzük a nyár hátralevő részét. Erős késztetést érezhetünk arra is, hogy a külvilág által támasztott elvárások és normák helyett szívünk igazságait kövessük.

A Vénusz és az Uránusz elsején bepontosult trigonja még mindig érezteti hatását, így kisebb- nagyobb ajándékok, nyeremények, váratlan bevételek, flörtök, társasági események (pl. fergeteges bulik, partyk, fesztiválok) javítják közérzetünket.

 

ujhold oroszlanban 2016 aug 2

Ráadásul a Mars is ugyanezen az estén lép át a Skorpióból a Nyilas jegyébe (és most már itt is marad szeptember 27-ig), és hatására korábbi terveink újra bizsergéssel töltenek el bennünket, vagy újakat kovácsolunk, kreatív látomásaink támadnak, hiszünk küldetésünkben.

Az újhold – képlet erőpróbáló aspektusai, akárcsak a hónap folyamán érvényesülő más bolygóhatások azonban arra figyelmeztetnek: a puszta inspiráció nem elég. Az ígéretes terveknek ki kell állniuk a valóság próbáját is. Ahhoz, hogy eredményesen kezeljük a kihívásokat, a lendület mellett jó adag kitartásra, türelemre, fegyelemre is szükség lesz. Mivel mindkét világító harmonikus fényszöget, trigont képez a Szaturnusszal, van remény arra is, hogy utóbbi, pozitív szaturnuszi tulajdonságokat a hétköznapokban is kamatoztathassuk.

A Mars visszatért a Nyilasba

Persze, a remények mellett ott vannak a kockázatok is. A borongós, vesézős Skorpió jegyében való időzését követően a Marsnak valóságos felüdülést jelenthet az életvidám, kalandvágyó kentaur társasága. Ezt a tranzitot erős szabadságvágy hatja át, de a ló könnyen el is szaladhat. Amennyiben lelkesedés meggondolatlanságba és felületességbe csap át, az igazságszeretet forrófejűséggé, a pionírszellem vakmerőséggé, a függetlenségi vágy pedig felelőtlenséggé torzul (és ez bizony könnyen előfordulhat), a hónap vége felé nagyon kellemetlen tapasztalatokat szerezhetünk.

Nem csak az újhold- képletben, hanem egész hónapban kezelendő kihívás a Szaturnusz – Neptun kvadrátja is. A realizmus, a megfogható tartományok, a racionális, a határok, korlátok, józanság, fegyelem és az álmok, bódulat, határtalanság, illúziók őselveinek konfliktusáról már rengeteg szó esett a 2015 eleje óta eltelt hónapokban (Bővebben ld. Szaturnusz  – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik) A fényszög novemberi bepontosulásának egyik legtragikusabb hozadéka a november 13-i párizsi vérfürdő volt, de a szintén hozzá társítható káosz, zavarodottság, gazdasági problémák, a közel- keleti országokból érkező migránshullám által katalizált feszültségek, a stabilitás és biztonság korábban ismert struktúráinak fellazulása, a kollektív méretű kiábrándulás a korábbi eszményekből, a zavaros ideológiák teret hódítása egész 2015 folyamán és az idén is jellemző tapasztalások maradtak.

 

Ünneprontó formáció: újra összeállt egy változó T – kvdrát

Az elmúlt hónapok – különösen június –  folyamán a Jupiter is bekapcsolódott a kozmikus huzakodásba, így a formáció T- kvadráttá alakult. Az asztrológiai hagyományok szerint a nagy jótevő jelenléte még a nem túl kedvezőnek tartott bolygóhatásokat is enyhíti. Ebben az esetben én az elmúlt hónapok viszonylagos stabilitását (persze a „stabilitás” erős túlzás, és csak a közeljövőben várható borulásokhoz viszonyítva használt kifejezés) inkább a tavaly október óta szinte folyamatosan ható Jupiter – Plútó nagy földtrigonjának tulajdonítanám. Az, hogy a Jupiter tavasszal és a nyár elején ezzel egy időben a T- kvadrátnak is része volt, inkább a kártékony befolyásokat gyarapította (Pl. az olyan jupiteri gyarlóságok, mint a túlzott optimizmus, a problémák elbagatellizálása, a „majd csak lesz valahogy” – típusú okoskodás, indokolatlan jóhiszeműség megakadályozta a felmerült helyzetek valóságnak megfelelő értékelését. Így aztán a megfelelő reakciók is elmaradtak. És most, amikor a Neptun – Szaturnusz kvadrát maradt a kozmikus színpad legmarkánsabb főszereplője, szembesülnünk kell a korábbi valóságelhárítás következményeivel. Ez, a születési képlet adottságaitól függően sokféle formában és életterületen történhet, de egy bizonyos: nem lesz túl szívderítő. (pl. anyagi veszteségek, csalódások emberekben, eszmékben, ráébredés, hogy nem a megfelelő célokra fordítottuk energiáinkat, kifutottunk az időből, elmentünk lehetőségeink mellett és még sorolatnánk)

A Szaturnusz – Neptun kvadrát aztán, a Szűzben haladó Merkúr (augusztus 6 -7) és Vénusz (augusztus 13 – 14) révén újra T – kvadráttá alakul, augusztus 24 – 28 között pedig a Mars hatásai fokozzák a feszültséget. Ezekben a napokban (tulajdonképpen egész hónapban, hiszen összemosódó, jóformán egyidejűleg érvényesülő hatásokról van szó), szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban is fontos események zajlanak. A káoszt azonban nem lesz könnyű átlátni, és a megfelelő haladási irányok, hozzáállás felismerése is eltarthat egy darabig.

A kijózanodási folyamatok már 4-én elkezdődnek, aztán, több – kevesebb intenzitással folytatódnak. 4-ét és 5-ét, amikor  a Szűzben haladó Hold először kvadrátba kerül a Marssal, majd ugyanilyen feszült kapcsolatba kerül a Szaturnusszal és a Neptunnal is farkasszemet néz, hangulati hullámvasutazás jellemezheti. Ingerlékenység, túlérzékenység, annak a sanda gyanúja, hogy homokszem került a gépezetbe, hogy álmaink, vágyaink , elvárásaink és a valóság között némi szakadék tátong.

Vége a mézesheteknek

Augusztus 5-én a Vénusz a Szűzbe lép, ahol augusztus 30-ig időzik. A hagyományok szerint a szépség, a szerelem és a társulások princípiuma nem érzi magát valami jól ebben a szerény, puritán, óvatos jegyben. Ez különösen arra az esetre igaz, ha Oroszlánban való tartózkodása idején túlzásokba estünk, túlléptük kereteinket, életünk egy valóság-showra vagy egy nagyszabású kerti partyra emlékeztetett. Sokak számára véget érhetnek a mézeshetek és a következő időszakban annak kell kiderülnie, mennyire állják ki társulásaink a hétköznapok próbáját. Mivel 6-án bepontosul a Merkúr és a Szaturnusz kvadrátja, 7-én a Marsé és a Vénuszé válik egzakttá, 8-án pedig a Neptun is farkasszemet néz a Merkúrral, a rózsaszín szemüveg a vártnál sokkal hamarabb hullhat le. (Ismét, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy több napos időszakról van szó, amikor a fentebbi bolygóhatások összeadódnak, és a bepontosulásuk előtti és utáni pár napban is érvényesülnek).

Egy kis trollkodás 🙂   : “Remélem, meghalsz – de azért még lehetünk barátok”- a nyár szakító slágere 

 

Jelen esetben pl. a Mars és Vénusz erőpróbáló fényszöge párkapcsolati perpatvarokat jelezhet. Ezek egy része félreértések, kisebb- nagyobb füllentések (Merkúr – Neptun), a romantikus elvárások és a tényleges személy közötti különbség miatt pattanhatnak ki. Gondokat okozhat az is, hogy az egyik fél biztonságra törekszik, tart az érzelmi és az anyagi kockázatoktól, beleragad a részletekbe, agyon elemez, a másik viszont szabadon szárnyalna, kalandokat keres, lendületesen haladna vagy éppenséggel sodródik az eseményekkel, pillanatnyi impulzusai hatására cselekszik. Hogy tényleg a kicsinyes számonkérés ellen lázad valaki, vagy a jogos elvárások alól igyekszik különféle trükkökkel kibújni, az egyénenként és páronként változik.

Balesetveszély !!!

Persze, a feszültség nem csupán szerelmi drámák formájában jelentkezhet. A Merkúr erőpróbáló kapcsolatai, mint más bejegyzésekben is szó volt róla, nagyon balesetveszélyesek. A szétszórtság, figyelmetlenség, alkohol és/vagy más tudatmódosító szerek általi befolyásoltság (Neptun), a szabályok (Szaturnusz) megszegése tragédiákhoz vezethet. Utazás során kaotikus helyzetek, elkeveredő vagy ellopott csomagok, úti okmányok, készpénz/ bankkártya okozhat bosszúságokat.

Mindennapi karaktergyilkosságok

Az emberi kapcsolatokat, társulásokat általában véve is félreértések, intrikák mérgezik, a karaktergyilkosságok (melyekhez akár magánéleti intimitások kiszivárgtatása, rágalmak, csúsztatások is hozzátartoznak) pedig nem csupán politikában, közéletben, hanem szűkebb környezetünkben is előfordulhatnak. A szűkös anyagi lehetőségek és a nagyratörő tervek közötti szakadék is sok frusztráció forrása lehet. (Főleg, ha olyan kölcsönök, hitelek révén próbáljuk betömni, amihez nincs fedezetünk, azonban abban reménykedünk, hogy valamilyen csoda folytán majd az is összejön. Másik, ilyen helyzetekre jellemző hiba: a meglévő keveset elhamarkodottan, a tényleg helyzet felbecsülése nélkül befektetni). Összességében elmondható, hogy az ilyesfajta, kockázatok egész hónapban kerülendők.

Csak visszafogottan !

Más kérdés, hogy a tüzes Oroszlán (amelyben a Nap halad augusztus 22-ig) és a Nyilas (Mars) egyaránt kockázatvállaló, vállalkozó szellemű típusok, így aztán a visszafogottság nagyon nagy nehézséget okoz. Különösen, hogy az átlagnál sokkal rosszabbul viselik, ha akaratuk érvényesítése akadályokba ütközik és a kivárás sem az erősségük. Szeretik improvizatívan, egy huszárvágással megoldani a dolgokat. Nem sokat elemeznek, hanem vakmerően, impulzusok hatására cselekszenek, nem mérlegelve túlságosan a következményeket. Ez a taktika, megfelelő helyzetfelismerő készséggel párosulva sokszor eredményes lehet. Ez viszont nem ilyen időszak. És ezt nem csupán a tüzes típusoknak (tehát olyanoknak, akiknek Aszcendense és több bolygója is a Kos, az Oroszlán és a Nyilas jegyében áll) jó ötlet megszívlelniük. A Merkúr és a Plútó augusztus 10-én bepontosuló trigonja az egyike azon kevés hatásnak, amely segíthet, hogy ezekben a túlfűtött napokban érzelmeink, hangulataink mellett a józan ész és a praktikum szempontjai is szerepet kapjanak döntéseinkben.

A Szaturnusz abbahagyja tolatását

 

Augusztus 13-án újabb fontos asztrológiai esemény következik be: a Szaturnusz a Nyilas 9 °-án abbahagyja március vége óta tartó tolatását (Bővebben : A szerelem fáj). Ez sokak számára nagy megkönnyebbülést jelenthet, ugyanis a bolygóval kapcsolatba hozható, hónapokon keresztül mozdulatlanságba dermedt ügyeink valamelyest felélénkülnek. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, a Szaturnusz retrográd mozgásának időszakai nagy fontossággal bírnak. Karmikus jellegűek, visszatekintésről, korrekcióról, a szálak elvarrásáról, a korábbi tettek következményeivel való szembesülésről szólnak. Ez persze, a képletében érintett területektől függően mindenkinél mást és mást jelent. Közös vonás, hogy a megtorpanás és visszatekintés valamilyen nyomás, elakadás, sorsesemény hatására történik. A Szaturnusz direktbe váltásának időszaka szintén nagy fontossággal bír: szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban is fellelhetjük majd a hozzá tartozó analógiákat. Akiknek bolygóival is együtt áll vagy fényszög kapcsolatot képez, nyilván intenzívebb tapasztalatokat szereznek, de mindenkinél hatással lesz arra az életterületre, amelyik horoszkópházban tartózkodik.

Mivel előző napon a Vénusszal is kvadrátot képez, a párkapcsolatot, társulásokat, pénzügyeket érintő témák részét képezik majd a szaturnuszi feladatoknak. Micsoda „véletlen”, március végén, amikor hátraarcot vágott, szintén kvadrátban állt az akkor Halakban levő Vénusszal… E feszült fényszög megismétlődése arra utalhat, hogy az akkori párkapcsolati témák újra aktuálissá válnak és megoldódnak valamilyen módon.  (Szaturnusz – Vénusz erőpróbáló fényszögéről bővebben: Karmikusan terhelt viszonyok)  A „megoldás” nem minden esetben egyenlő a béküléssel : egy nem működő kapcsolatnak sokkal jobb véget vetni, mint „a szerelem mindent legyőz !” – felkiáltással Isten tudja meddig kínozni magunkat és egymást is. Ugyanezek a napok alkalmasak lehetnek más társulásaink, befektetéseink értékelésére…és átértékelésére is.

További párkapcsolati gubancok

Arról se szabad megfeledkeznünk, hogy a Szaturnusz – Vénusz kvadrát mellett a Neptun– befolyása is erősen érvényesül ( a Vénusz – Neptun szembenállás augusztus 14-én pontosul be, a Szaturnusz és a Neptun erőpróbáló fényszöge viszont sokkal hosszabb ideig hat. ) A Neptun párkapcsolatokra gyakorolt hatásaival a Neptunusz szövevényes ösvényein c. cikksorozat foglalkozik bővebben. (Mivel most a „megfelelő” Uránusz hatások is érvényesülnek, könnyen elképzelhető pl., hogy sohasem beteljesülő online afférok miatt hanyagoljuk el párunkat (vagy pedig éppenséggel ő teszi ezt velünk), lobbanunk reménytelen szerelemre, vonzódunk megközelíthetetlen (pl. már foglalt, szenvedélybeteg, érzelmileg elutasító stb. társhoz), ápoljuk valódi párkapcsolat helyett a távkapcsolat valamilyen formáját. Ez utóbbi tendenciákat a Vénusz- Szaturnusz kvadrát is erősíti.

A másik szándékának a félreértése is gyakori lehet ilyenkor, akárcsak saját zavaros motivációink (Pl. azt hisszük, valaki nőként/ férfiként is vonzódik hozzánk, holott csak barátkozni akar, mi magunk nem tudjuk eldönteni, barátkozni akarunk az illetővel vagy más terveink is lennének vele, mennénk- e vagy maradnánk, az együttérzés, a magánytól való félelem, a tényleges vágyakozás vagy csupán egy átbulizott éjszaka hatására ébredtünk-e valakinek az ágyában. A napilapok híreit szerelmi botrányok színezik. Megcsalhatnak vagy mi lépünk félre. Pénzügyekben sem árt az óvatosság.

 

“Augusztusi hullócsillagok” ….

 

A fentebb bemutatott bolygóhatásokkal járó frusztrációkat pompás égi látványosság feledteti: augusztus 10- 15 között, mint mindig, idén is gyönyörködhetünk a Perseidákban. A csillaghullás augusztus 12, 13-án lesz a legintenzívebb. Az éjszakai égre pillantva talán nem csupán új kívánságok fogalmazódnak meg bennünk, hanem nyitottabbakká válhatunk valódi igényeink, kapcsolatmintáink tudatosítására is. Az álomlovagról vagy tündérkirálynőről dédelgetett illúziók helyett így talán azt is beláthatjuk, hogy jobban járnánk, ha beérnénk egy karakterünkhöz illő, hús vér partnerrel, illetve, hogy valamilyen értelemben minden kapcsolat karmikus, hiszen nem véletlen, milyen partnert vonzunk be. (Így aztán, ha meglévő vagy leendő viszonyunkat akarjuk jobbá tenni, elsősorban saját magunkon kell dolgoznunk és csak utána kezdhetünk el – vagy inkább el se kezdjünk – párunk háza táján rendet rakni ).

 

Egy kis megkönnyebbülés

Augusztus 16-án a Nap és az Uránusz trigonja űzheti el a sötét fellegeket. A problémák gordiuszi csomóját váratlan meglátások, zseniális ötletek vághatják el (Ebben az esetben ne feledkezzünk meg az augusztus 14-én bepontosult, de valójában egész hónapban ható Jupiter – Uránusz kvinkunxról sem. Ez a gyengének mondott, de meglehetősenidegesítő fényszög most arra figyelmeztet, hogy az ördög a részletekben rejlik, a lendületességet, eredetiséget, improvizációt gyakorlatiassággal, aprólékossággal kell elegyíteni és csak kis lépésekben haladhatunk)   A feltöltődésben az is sokat segíthet, ha egyszerűen elmegyünk valahova és kiszellőztetjük a fejünket. Egy jó buli, koncert ideális helyszín, ha elkerüljük a túlzásokat. Valamilyen alkotó tevékenységnek, sportnak, kirándulásnak ugyanilyen felszabadító hatása lehet.

Az augusztus 17-én bepontosuló Vénusz – Plútó trigon szenvedélyt, intenzitást visz kapcsolatainkba. Egyszersmind, a többi, egyidejűleg érvényesülő bolygóhatás miatt valamilyen szempontból veszélyes, tiltott vagy szélsőséges viszonyokba is belebonyolódhatunk . Meglévő vonzalmaink is elmélyülhetnek: ha pl. korábban kételyeket tápláltunk afelől, hogy a megfelelő társsal vagyunk-e vagy sem, megérzéseink most megbízható útmutatást adnak. Önbecsülésünk azonban most elég szilárd lábakon áll ahhoz is, hogy ha a helyzet úgy kívánja, kilépjünk egy rosszul működő kapcsolatból. Lelki mélységeink feltárása (pl. valamilyen alkotó tevékenység révén) tartalmassá teszi az önmagunk társaságában töltött időszakot, így az egyedüllétet nem érezzük magánynak.   A bolygóállás üzleti tranzakcióknak is kedvez (Persze, a megfelelő körültekintéssel, hiszen egyidejűleg érvényesülnek a tévedésekre, megcsalatásokra hajlamosító befolyások is. )

 

Telihold a Vízöntőben: újabb felfordulás nyitánya

 

telihold aug 18 án 2016

Az augusztus 18-i telihold (Bp. 11:27)  egyszersmind gyenge, részleges holdfogyatkozás is, és mint ilyen, a szokásosnál jobban felkorbácsolhatja a kedélyeket. Mint tudjuk, az eklipszeknek mindig van valami váratlan jellegük –és ez fokozottan érvényes a jelenlegire, hiszen a Hold a Vízöntőben az Uránusz uralma alatt áll. További érdekesség, hogy a Hold, az Uránusz és a Jupiter egy Yod, Isten ujja formációt képeznek egymással. Újabb, arra utaló jel, hogy a kreatív, egyénre szabott, egyszersmind praktikus megoldást kell találni egy nagyon zűrzavaros, veszélyes, egyesek számára életveszélyes helyzetben. Nem könnyű, de lehetséges feladat.

A telihold- képlet legnyugtalanítóbb motívuma egy változó T- kvadrát (Vénusz [Szűz] – Neptun [Halak] szembenállás, mindketten kvadrátban a Nyilasban majdnem együttállást képező Marssal és Jupiterrel .)  Az instabilitáson, káoszon, zavarodottságon kívül ez a bolygókapcsolat drámai összeomlásokat (nem csupán magánéleti, hanem gazdasági, pénzügyi természetűeket is), erőszakos eseményeket sejtet. A szintén egzakt Vénusz  – Plútó trigon segíthet valamelyest stabilizálni a helyzetet, a még mindig érvényesülő Nap – Uránusz trigon pedig arra utalhat, hogy az ésszerű kockázatvállalás, egyéni módszerek, kreativitás közelebb visz  a megoldáshoz. A forrófejűség, a rossz helyzetértékelésből fakadó döntéseknek, az energiák nem megfelelő célokra fordításának hosszú távon is súlyos következményei lehetnek. Ekkora nyomás hatására azonban nehéz visszafogottan, józanul cselekedni: az augusztus 18-i eklipsz ugyanis egyszersmind az év egyik legzűrösebb időszakának a nyitánya lehet.

Némiképpen lehűti a kedélyeket, hogy augusztus 22 –én a Nap belép a Szűz jegyébe, csatlakozva a már ott haladó Merkúrhoz és Jupiterhez. Ez újabb remény arra, hogy az ideológiák, dogmák és vesszőparipák mellett a józan ész, kritikai érzék, visszafogottság is szerepet kap az időszak eseményeinek alakításában.

Vészterhes találkozó: Mars, Szaturnusz, Antares együttállás

 

 

Bár a Mars – Szaturnusz együttállás csak augusztus 24-én, Neptunnal képezett kvadrátja pedig 26-án pontosul be, augusztus utolsó napját ezek a feszült kombinációk határozzák meg.

A Mars és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai nagyon problémásak, hiszen akár együttállásról, akár kvadrátról akár szembenállásról van szó, egy eredetileg kifelé áradó, aktív energia elfojtás alá kerül, valami módon blokkolódik. Ez egyéni és kollektív szinten is súlyos zavarokat eredményezhet.

Egyéni szinten pl. a belső forrongás, a cselekvési lehetőség hiánya vagy a kudarc depresszióba csaphat át, ill. vérmérséklettől függően dühkitörésekbe, brutalitásba, kegyetlenkedésbe torkoll. (Az őrjöngés és a passzivitás időszakai váltogathatják is egymást). Lehet autoagresszív jellegű is: pl. kegyetlenkedés (a lélektani természetű pszichoterror, a mobbing, bullying is ebbe a kategóriába tartozik) áldozatává tesz, önromboló, önsorsrontó viselkedésre, öngyilkosságra hajlamosít ill. fogékonnyá tehet különböző betegségekre.

Ha nem követhetik természetes útjukat, a blokkolt marsikus energiák más területeken törhetnek felszínre, ami további gondokat okozhat, pl. különféle viselkedési zavarok, betegségek formájában.

Ilyen időszakokra jellemző lehet az is (vagy, ha egyéni horoszkópban fordul elő, akkor az adott személyre egész életében), hogy nem tud akadálytalanul hozzáférni cselekvő energiáihoz. Az aktivitás és a passzivitás időszakai váltakoznak : hol a végkimerülésig hajszolja magát, hol pedig egy szalmaszálat sem képes keresztbe tenni.

Kollektív szinten az ilyesfajta Mars – Szaturnusz kapcsolat zavargásokat, lázadásokat és azok véres elfojtását jelentheti. A terrorakciók, a különféle merényletek, erőszakos bűncselekmények, kegyetlenkedés, robbanások, tűzesetek által előidézett katasztrófák szintén hozzátartoznak az analógialánchoz. Mivel az asztrológia kis-és nagy rossztevője a világnézettel, hiedelmekkel, egyházi szervezetekkel kapcsolatos Nyilas jegyében áll, az erőszakos események vallásos, ideológiai háttere sem hagyható figyelmen kívül. Persze, a demagógia, a tömegek manipulálása, fanatizálása, a különféle szélsőségek nem csupán valláshoz kötődhetnek. (Ld. Szaturnusz a Nyilasban, A Szaturnusz újra a Nyilasban halad)

A Mars- Szaturnusz találkozó jelentőségét és intenzitását fokozza, hogy a Mars egyszersmind az Antares állócsillaggal is együttállást képez. ( Egy korábbi, a Mars retrográd időszaka c. bejegyzésben erről már részletesen szó volt,ld. A Mars és a vörös csillag találkozója )

Itt most csak annyit érdemes feleleveníteni, hogy a régi idők asztrológusainak meglehetősen vegyes benyomásai voltak az Antaresről.  Míg a perzsák a négy királyi csillag (a másik három : Aldebaran, Regulus, Fomalhaut) egyikének tartották és így szerencsésnek találták,  nagyszerű emberi teljesítményekkel és kiválósággal hozva kapcsolatba, a rómaiak és a görögök nem voltak róla ilyen jó véleménnyel róla. Amellett, hogy olyan tulajdonságokat hoztak vele kapcsolatba, mint a hatalom, megbecsülés, függetlenség, vagyon, vezetői képesség, bátorság, éleselméjűség, stratégiai képesség, hozzá társították a meggondolatlanságot, a túlzott kockázatvállalási kedvet, gátlástalan ambíciókat, kötekedő hajlamot, könyörtelenséget, arroganciát, pusztítást és az erőszakot is.

Csillag-és bolygókombinációk című könyvében Bernadett Brady azt írja: „ha az Antares kiemelkedő szerepet játszik egy születési képletben, azt jelezheti, hogy a szülött saját maga oka balszerencséjének. Ennek a csillagnak természetes témája egy megtisztító élet- halál élményen keresztül bekövetkező siker. Ez arra is utalhat, hogy valaki akkor is az intenzitást keresi, amikor erre nem lenne szükség. Mitológiai szimbolikája szintén szélsőségekre utal, akár tudatosan választják ezeket akár nem.”

Jóllehet még nem világos, milyen külső eseményeket hoz majd a Mars- Szaturnusz találkozója az Antaresen,  ez vészcsengőül kell szolgáljon azok számára, akik talán nem képesek megzabolázni primitív késztetéseiket és valamilyen pozitív célra irányítani ambícióikat, intenzitásukat, erejüket. Tanúi lehetünk majd néhány látványos bukásnak is, főleg politikai katonai vagy a vállalati szférából. Személyes szinten ez a Mars- Szaturnusz – Antares együttállás arra szólít fel, kezeljük nagyon tudatosan ambícióinkat és vigyázzunk, nehogy keresztülgázoljunk másokon vagy tönkre tegyük magunkat miközben megvalósításukra törekszünk.

A tudatosságot, tisztánlátást persze a Mars – Neptun kvadrátja is nehezíti. Befolyására könnyen elképzelhető, hogy nem a megfelelő célpontra lövöldözünk, megtévesztő hadműveletekhez folyamodunk vagy velünk szemben alkalmaznak ilyeneket. A zavaros nézetek, a vallási fanatizmus-és az ebből fakadó további erőszakos cselekedetek, káosz tágabb környezetünkben is okozhatnak problémákat. A nagyvilágban és a magánéletben egyaránt összekuszálódnak a szálak, tények helyett féligazságokból kell összerakni a képet. Ha valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem az. Az alacsony energiaszint, kimerültség, koncentrációs zavarok is jellemzők lehetnek erre a fényszögre. A szervezet érzékenyen reagál a gyógyszerekre, a drogok vagy alkohol fogyasztásának súlyosabb következményei lehetnek, mint általában.

Mivel Magyarország a Nyilas jegy uralma alatt áll, ezek a bolygóállások nagyobb befolyással lehetnek rá, mint a világ más tájaira. Ennek mikéntjét nehéz lenne meghatározni, és az sem biztos, hogy látványos külső eseményről van szó. A hosszabb távon destruktív folyamatok felgyorsulása ugyanennyire valószínű.

Viszonylagos enyhülés

 

A hónap utolsó napjaiban ismét valamelyes enyhülés tapasztalható. Az évente egyszer esedékes Jupiter – Vénusz együttállás augusztus 28-án pontosul be. A Kis és – Nagy Jótevő randevúi érzelmi-és anyag szempontból is kellemesebbé teszik az életet. Jelen esetben, mivel a Jupiter száműzetésben, a Vénusz pedig esésben van a Szűzben, felejtsük el a váratlanul felbukkanó milliomos jövendőbelikről, rokonokról, mesés lottónyereményekről és hasonlókról szóló tündérmeséket. Valószínűbb, hogy a sors „mindössze” az újraépítkezéshez, a viszontagságokat követő talpra álláshoz, regenerációhoz ad kapaszkodókat. Persze, adott esetben ez sem elhanyagolandó. A 29-i Vénusz – Merkúr találkozó azt sejteti, hogy a szerencse (Jupiter), és a közösségi érzék mellett (Vénusz) a józan ítélőképesség (Merkúr) is nélkülözhetetlen a sikerhez.

Augusztus 31-én a Vénusz jegyet vált: belép otthonába, a kitűnő diplomáciai érzékkel megáldott Mérlegbe. A még mindig a Szűz jegyében tartózkodó Merkúr újra tolatni kezd: marad hát idő a viharos nyár tanulságainak levonására…

 

Kapcsolódó

 

Retrográd bolygók: a beérett karma

Illik hozzám a párom?

Párkapcsolat, szerelem

Sorsfordulók hírnökei: általános tudnivalók a nap-és holdfogyatkozásokról

 

Mars a Nyilasban

 

Mars a Skorpióban és a Nyilasban

A Mars retrográd időszaka: szenvedélyünk, erőnk, motivációnk visszaszerzése

Mélységeink ösvényein

 

Változó T-kvadrát, Jupiter Szaturnusz kvadrát

 

A lehetőségek korlátai: újra egzakt a Jupiter – Szaturnusz kvadrát

Mi az igazság ? Változó T kvadrát – 2016 nyár

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás?

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (2015 nyár)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Túlélési technikák átmeneti állapotokra (Jupiter – Plútó trigon, változó T – kvadrát)

A cukor és az ostor esete (nagy földtrigon, T kvadrát, nagy kereszt, 2016 május, június)

 

Bolygójátékosok: Jupiter  a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban, Neptun a Halakban

 

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Szaturnusz a Nyilasban

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Retrográd Szaturnusz 2016: a szerelem fáj

Karmikusan terhelt viszonyok ? Vénusz – Szaturnusz kapcsolatok

 

Asztropressz – kapcsolat

 

Márciusi előrejelzés

Meglepő fordulatok, meredek helyzetek

Eseménydúsnak ígérkezik a március: a hónap első napjai a kellemes meglepetések jegyében telnek, 8- tól azonban fokozatosan növekszik a nyomás. A legstresszesebb helyzetekkel a hónap közepén kell megbirkózni, végül az utolsó napokban elcsitul a hullámverés. Az addigi döntésektől függően gratulálhatunk magunknak az eredményesen kezelt kihívásokhoz. Vagy a korábbi hibák miatt a kényszerparkolás és a frusztráció újabb időszaka következik…

meredély

A hónap fontosabb eseményei: március 5, telihold a Halakban, március 14, a Szaturnusz hátraarcot vág, március 16-újra bepontosul az Uránusz – Plútó kvadrát, március 20 pedig egy napfogyatkozással kezdődik, késő este meg, amikor a Nap a Kos jegyébe lép, asztrológiai értelemben is beköszönt a tavasz.

A téli álomtól a vesszőfutásig

Vontatottan kezdődött az év: az elmúlt két hónapot az egy helyben toporgás, bizonytalanság jellemezte. Az okok különfélék lehettek, de az előrelépést általában az hátráltatta, hogy a hiteles megérzéseket nem volt könnyű megkülönböztetni a vágyfantáziáktól, hol mások csaptak be bennünket, hol saját magunkat vezettük orrunknál fogva, vagy a célok, a fontossági sorrend nem körvonalazódtak eléggé. Így könnyen előfordulhatott, hogy terméketlen kapcsolatokba, kilátástalan projektekbe fektettünk energiát, ami tovább apasztotta a már így is szűkös tartalékokat. Nem volt egyértelmű, mit kell tovább építeni és mit jobb hagyni elsorvadni, máskor a függőségek különböző fajtái (kémiai, lelki, érzelmi, stb) szigeteltek el belső forrásainktól, stb.
Csakhogy amint közeledünk régi ismerősünk, az Uránusz (Kos) – Plútó(Bak) kvadrátsorozat hetedik egyszersmind az utolsó darabjához, ami március 17-én pontosul be, olyan sebességgel pörögnek fel az események, hogy alig győzzük kapkodni a fejünket. Persze nem csoda, hiszen ez az első olyan alkalom, amikor mindkét bolygó direktben mozog, így aztán az eddigieknél is gyorsabb, intenzívebb változásoknak lehetünk tanúi. A Kosban otthon levő Mars tettrekészsége tovább izzítja a már így sem kimondottan nyugis légkört.
Nos, a Plútó- Uránusz robbanékony duója és az azt kísérő konstellációk most egyértelmű helyzeteket teremtenek, döntésekre sarkallnak vagy egyenesen kikényszerítik őket, az eddigieknél markánsabb irányokat jelölve ki. Bár a folyamat szélsőséges és fájdalmas is lehet, talán csakugyan itt az ideje, hogy kisebb-nagyobb változtatásokat eszközöljünk életünkben.

Váratlan segítség

Jupiter- Uránusz trigon

Jó hír, hogy a március 3-án bepontosult, a Jupiter- Uránusz trigon már február vége óta érezteti jótékony hatását és segítő energiájából március közepéig meríthetünk. Mindez sokat szelídít az Uránusz- Plútó kvadrát nyerseségén, így bízhatunk benne, hogy ha most vállalkozunk a nagy ugrásra, alattunk lesz a védőháló is, a látszólag ellenünk munkáló körülmények pedig egyik pillanatról is a javunkra fordulhatnak. Jó esetben ahhoz is hozzájárul, hogy a frusztráció hajtóerővé váljon, arra ösztönözve, hogy változtassunk kedvezőtlen körülményeinken. A Kosban haladó Marsnak köszönhetően hatékonyabbakká válhatunk, több kockázatot vállalunk- akár önmagunk érdekében is, így akár egy huszárvágással is képesek lehetünk elvágni sok régi probléma gordiuszi csomóját. Ez az időszak kedvezően hat az alkotószellemre, újító, kreatív ötletek pattannak ki , hozzásegít egy merőben új perspektíva kialakításához.
Persze, a túltengő tüzes energiák(Mars, Vénusz, Uránusz a Kosban, Jupiter az Oroszlánban) elhamarkodottságra is hajlamosíthatnak. Ami rövid távon kívánatos, nem biztos, hogy később is a javunkat szolgálja, az egészséges kockázatvállalási kedv bármikor átcsaphat a sors felelőtlen kísértésbe, önmagunk jutalmazása pedig tartalékaink eltapsolását is eredményezheti. Előre inni a medve bőrére pedig most sem jó ötlet.
Elsöprő szenvedélyek

Mars, Vénusz a Kosban
Március 3-án a Vízöntőben haladó Merkúr kilép a retrográd árnyékból, aminek hatására mozgásba lendülnek a dolgok. Az addig zavaros helyzetek egyértelműbbé válnak vagy azért, mert további részleteket tudunk meg, vagy gondolataink tisztulnak le. Híreket kaphatunk, de még várni kell egy darabig, míg összefüggő egésszé áll a kép

Botok8A Vénusz és a Mars, a két kapcsolat- bolygó már február 20 óta a tüzes, forróvérű Kos jegyében csörtet. (a Vénusz március 18-án, a Mars április 1-jén lép át a higgadtabb természetű Bikába) Útjukat viharos szerelmi kalandok, látványos elválások és nagy egymásra találások kísérik. A váratlanság, kiszámíthatatlanság, spontaneitás fontos része ezeknek a hatásoknak, és ebbe sok minden beletartozik.

Egy tüzes flört éppúgy a részük lehet, mint egy váratlanul fellángoló perpatvar. A lelkesedés ellobbanhat, mint a szalmaláng, de lehet egy hosszabb új fejezet kezdete is, egy kaland (különösen ha megfeledkezünk a ne szólj szám nem fáj fejem/ amit nem tud az ember, nem fáj – típusú bölcsességekről vagy in flagrantival kombinálódva) véget vethet egy értékes, hosszú távú kapcsolatnak, de lezárhat végre egy már régóta halott viszonyt is.

A hónap első napjaiban, de különösen 4-én, amikor a Vénusz trigont képez a Jupiterrel – könnyű első pillantásra szerelembe esni, következmények nélkül tilosban járkálni, kedvező érzelmi és üzleti döntéseket hozni, új, ígéretes ismeretségeket kötni. A Vénusz azonban egyszersmind együtt áll az Uránusszal is, és rohamosan közeledik a Plútó kvadrát felé, amit még aznap elér, így a meggondolatlanságnak is komoly következményei lehetnek: pl. túllépjük anyagi kereteinket, kilépünk vagy belemegyünk kapcsolatokba s ezt később megbánjuk, túlpörgünk, szórjuk hasznosabb célokra fordítandó energiáinkat. A plútói hatás a többiekkel kombinálódva egyszersmind át is strukturálja kapcsolatainkat. Valaminek a vége és másvalaminek a kezdete is egybemosódhat.

A józanság pillanatai

Telihold a Szűzben

Március 5-én, a Szűz telihold fényénél visszanyerhetjük tisztánlátásunkat vagy éppenséggel még zavarodottabbakká válunk. A Szűz a józan ész, a kritikus gondolkozás, a megkülönböztetés képességének a princípiuma – így aztán nem is kimondottan kellemes az érzelmes Hold számára. Ennek ellenére hasznos felismeréseket tartogathat, különösen, hogy a Szaturnusz a Nyilasban kitartóan keresi az igazságot.

Nos, ez jó esetben oda vezethet, hogy megkülönböztetjük a reális vágyakat az illúzióktól (Neptun a Halakban). Előbbieket átültetjük a valóság talajára, utóbbiaktól, bármilyen fájdalmas is, búcsút veszünk. Így egyaránt pontot tehetünk egy káros szenvedély, egy egészségtelen kapcsolat vagy helyzet végére, karakterünkhöz illőbb, egészségesebb életformát alakíthatunk ki. Azonban ha a Szűz elvész a részletekben, hiperkritikussá válik, a Nyilas dogmákba merevedik, a Halak pedig eltéved illúziói labirintusában, csak a káosz fog fokozódni. A közben folyamatosan ható Uránusz – Plútó kvadrát ebben az esetben óriási földindulással segít visszatérni a valóság talajára. Vigyázat, a landolás több mint valószínű, hogy nagyon kellemetlen lesz.

Nőnapi szakítópróbák
Március 8-án, amikor a Mérlegben haladó Hold szembe kerül a Vénusz és az Uránusz tüzes duójával, a Plútó kvadrát valamennyi érintett számára gyötrelmes szakítópróbává fokozhatja az addig sem könnyen kezelhető helyzeteket. A „vagy ő vagy én”, „szakíts, ha bírsz” típusú forgatókönyveken aligha enyhít a nőnapi virágcsokor. Hacsak nem elkerülhetetlen, ne most tisztázzuk a kapcsolati gubancokat, a „végleges döntések” is várhatnak még (jó)pár napot, és nem csak szívügyekben bölcsebb távol maradni a zűrös helyzetektől.

Újra akcióban

Március 10- 11-én a cselekvés- orientált Mars eléri ugyanezeket a Vénusz által már bejárt kritikus pontokat. Jupiterrel képezett trigonját kihasználva nyerhet, aki mer, indulatainkat egészséges mederbe terelve kitörhetünk a régi, sehova nem vezető rutinok, frusztráló helyzetek és kapcsolatok csapdájából. Persze, a 17-én egzakttá váló Uránusz Plútó kvadrát ill. a Plútó kvadrátot hamarosan elérő s azt aktiváló Mars gondoskodik arról, hogy ügyeinket még a legjobb esetben is csak súrlódások, netán komoly harcok, erőfeszítések révén hozhassuk tető alá.  Néhány fájdalmas, bár talán valóban szükséges, sőt egyenesen életmentő műtétre is sor kerülhet. De az is könnyen előfordulhat, hogy a lelkesedés ereje önmagában kevés lesz megoldani a mélyebb gyökerű problémákat, félúton elfogy a lendület, az elhamarkodott döntések következményeit pedig hosszú ideig cipelnünk kell. Ezek a konstellációk a balesetveszélyt is jelentősen megnövelik.
Káosz és kényszerpihenő

Merkur a Halakba lép, a Szaturnusz megtorpan

TeknőshátonMárcius 14-én, amikor a Merkúr a Halakba csobban, újra összekutyulódnak a dolgok. A gondolkozás, logika princípiuma idegenül mozog az érzelmek, képek és határtalanság jegyében. 16- 19 között képezett bolygókapcsolatai tovább fokozzák a káoszt. 16-án a Szaturnusz- Merkúr kvadrát pl. különös elakadásokat eredményezhet. A nehezen azonosítható lelki blokkok, a depresszív tudatállapotok, a koncentráció zavara tovább fokozódhat 19-én, amikor a Merkúr eléri a Neptunt és a Hold is a Halak jegyében jár. A fontos döntéseket, szerződések és más hivatalos okmányok aláírását, orvosi vizsgálatokat, utazásokat jobb elhalasztani, alkohol helyett pedig inkább meditáció, zene, kreatív művészi tevékenység révén érdemes módosult tudatállapotba kerülni.
Március 14-én egy másik fontos esemény is bekövetkezik: az egyébként is csiga lassú Szaturnusz megtorpan, hogy elkezdje 2015 augusztus 2-ig tartó hátráló mozgását. Ha eddig nem kapkodhattunk, most már felesleges elkezdeni. Semmi értelme felkapni a vizet, mert kiderül, hogy még az úgymond sürgős és halaszthatatlan teendők is várhatnak. Azokban az időszakokban, amikor a Szaturnusz behúzza a kéziféket szándékaink jellemző módon holtpontra jutnak, így az újabb késedelem borítékolható. Persze nagy a kísértés, hogy ennek ellenére teljes erőbedobással folytassuk, de ezzel legtöbbször csak annyit érhetünk el, hogy az erők kimerülnek, így végül majd fel kell adnunk. Súlyosabb esetben akár fizikailag is megbetegedhetünk.

A Szaturnusz retrográd fázisa alatt gyakori, hogy frusztráltnak, korlátozottnak érezzük magunkat. Úgy tűnik, nem haladunk, odalett az inspiráció, kötelességeink nyomasztóan ránk nehezednek, a szorongás görcsbe rándítja a gyomrunkat. Fáradtak vagyunk, öregebbnek hatunk biológiai korunknál. Lépten – nyomon fékezőerőket tapasztalunk és olyan területeken, élettémákban találhatjuk magunkat, melyekről azt hisszük, már meghaladtuk . Mindez nyomasztó és demoralizáló lehet, úgy tűnhet, hogy a folyamatos erőfeszítések ellenére a fejlődésnek nyoma sincs. Időnként már-már fizikai tapasztalat szintjén támad olyan benyomásunk, mintha valami elszívná erőnket. Ha minden próbálkozás kudarcba fúl jobb elfogadni, hogy még nem jött el az idő terveink megvalósítására. Ilyenkor okosabb pihentetni a dolgokat és figyelmünket más területek felé fordítani. A meditáció, álommunka , rajzolás és más kreatív, kézműves tevékenységek sokat segíthetnek

Az is megtörténhet, hogy az elakadás annak tudható be, hogy elsiklottunk valami nagyon fontos dolog felett, valamit elsiettünk, elmulasztottunk. Ilyenkor csak az eddigi szemléletmód gyökeres megváltoztatása segíthet, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Valószínűleg  hosszan tartó fejlődés időszakára kell felkészülni. Az, hogy végül a helyzet javul-e, vagy tovább romlik, saját hozzáállásunktól is függ. (A „varázslat” többnyire röviddel azt követően magától is megszűnik, amint a Szaturnusz abbahagyja hátráló mozgását).
Jelen helyzetben azonban a passzív várakozás a szokásosnál is idegőrlőbb lehet, hiszen a szaturnuszi hatásokat átszínezi, hogy az Uránusz- Plútó kvadrát is épp ezekben a napokban 17-én pontosul be. Ez csakugyan felrobbanthatja a lőporos hordót, amelyen talán már jó ideje csücsülünk, a gyorsan pergő események és a rájuk való reagálás korlátozott lehetősége tovább fokozza a frusztrációt, szorongást, félelmet, meg a többi, tranzitra jellemző érzelmi állapotot.
Újabb vulkánkitörés
Plútó- Uránusz kvadrát

Az Uránusz- Plútó kvadrát bepontosulásának időpontja az 5-i túlfeszült telihold és a március 20-i újhold, egyszersmind napfogyatkozás közé esik. Április 4-én pedig egy teljes holdfogyatkozásra, ún. vérholdra kerül sor, a harmadikra a korábbi cikkekben  már bemutatott elementáris hatású tetrádból. Mint már e bejegyzésekben annyiszor szó volt róla (Ld. Az összeomlás és újjáépítés mintázatai, Ami jön fogadjátok, ami megy engedjétek, Marina Macario: Uránusz – Plútó kvadrát, a Vulkán fölöttPróbatételek életre -halálra) több- kevesebb intenzitással 2010 óta ható Uránusz- Plútó kvadrát, alapjaiban ingatta meg a fennálló politikai, gazdasági struktúrákat. Nem véletlenül zajlik annyi drámai esemény a világban, ahogy saját tudatállapotunk szélsőséges változásait, a sokunk által megtapasztalt szélsőséges sorsfordulatokat is segíthet értelmezni.

Bármennyire rémisztő is azonban az összeomlás időszaka, kedvezhet az új struktúrák kialakításának is. Azonban ez nem megy egyik pillanatról a másikra. A Plútó- Uránusz kvadráttal egyidejűleg ható Szaturnusz- Neptun kvadrát gondoskodik arról, hogy ha túlságosan hirtelen akarunk szilárd talajt a lábunk alatt, újra meg újra a levegőbe markolászunk. Ugyanebbe a helyzetbe kerülünk, ha az összeomlott bálványok helyett újakat helyeznénk piedesztálra, az elveszett illúziók helyett erőnek-erejével akarunk új eszményeket találni. Valószínűleg még jó darabig kell bolyongani, látszólag talajtalanul, célt vesztetten senkiföldjén, míg ráeszmélünk: valójában teherbíróbb alapokon állunk, mint korábban. Miközben a Szaturnusz épp lelassít, az Uránusz – Plútó pszichopata párosa meg előrecsörtet, ezt az igazságot nem árt minél gyakrabban felidéznünk.
Tiszta lappal?
Napfogyatkozás és napéjegyenlőség
Március 18-án a Vénusz otthonába, a Bikába lép, ahol április 11-ig időzik. A eddig halogatott pénzügyi döntéseinket érdemes erre az időszakra időzíteni, ahogy érzelmi szempontból is stabilabb napok virradhatnak ránk. Azonban a nagy áttörés még mindig elmarad, hiszen a március 20-i újhold, ami egyébként hagyományosan kedvező időpont az új dolgok elindítására, egyszersmind napfogyatkozás is. Az eklipszek pedig, mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róluk, amellett hogy új kezdeteket és a régi dolgok lezárását kényszeríthetik ki jelentősen csökkentik a külvilágban megfogható eredményeket. Persze, belső tapasztalatokban lehet gazdagodni, de ez gyaníthatóan csekély vigasz azoknak, akik valamilyen nagyon is megfogható, az anyagi világban,l. fizikai eszközökkel orvosolandó problémával küszködnek (pl. hitel-csapda, elmaradt bér, alulfizetett munka, stb)

Egy napfogyatkozás és egy napéjegyenlőség dátuma ritkán esik egybe. Önmagában azonban mindkettő jelentős esemény, hiszen úgy az eklipszek, mint a napéjegyenlőségek és napfordulók egy- egy hosszabb időszakra vannak hatással. Így érdemes alaposabban is megvizsgálnunk őket. A tavaszi napéjegyenlőség időpontjára felállított képlet, a quartal – képlet pl. befolyással van a következő hat hónapra, a jelenlegi napfogyatkozás hatása pedig nagyjából két éven át érvényesül.

A március 20-i napfogyatkozás Faroe szigeteken, Európa egyes részein, észak-és kelet Ázsiában, észak és nyugat Afrikából lesz látható. Magyarországon részleges napfogyatkozásként érzékeljük majd. Peter Stockinger mundánasztrológus szerint  az eklipsz Franciaországra, Németországra, Olaszországra, Spanyolországra és Egyiptomra lesz a legnagyobb hatással

napfogy, 2015 márc

Az újhold a Halak 29 fokán jön létre, együttállást képezve a Pegazus csillagképben található Scheat állócsillaggal. Ez az égitestet balesetekkel, különösen vízbe fulladásos halállal társítja a tradicionális asztrológia. A Nappal együtt állva vízzel, gépekkel kapcsolatos veszélyt jelezhet, a Holddal aggályokra, veszteségekre, balesetek- különösen vízi balesetek veszélyére, barátoktól kapott kritikára figyelmeztet (Robson: Állócsillagok) 1912-ben , amikor a Titanic összeütközött egy jégheggyel és elsüllyedt, a Hold szintén együttállást képezett a Scheat-tel
Mivel a Scheat a Halak harmadik dekanátusában áll, amit a Mars ural, az állócsillag marsikus természetű, így az eklipszben is érvényesülnek a marsikus hatások. Ez pedig, ahogy William Lilly írja Annus Tenebrosus című művében, „zendüléseket, kegyetlenséget, keserűséget, embertelen katonákat, az egyház és a jog képviselői közötti viszályokat jelez.”

Lilly szerint az eklipsz ura a Jupiter, a békés, boldog idők hírnöke sokat enyhít a kártékony hatásokon, csakhogy, mint fentebb kifejtettük, a Mars is az eklipsz ura,így nyugtalansággal, erőszakkal, kegyetlen kivégzési módszerekkel, pl. lefejezésekkel, az uralkodók zsarnokságával is számolhatunk- idézi Stockinger. Más szerzők szerint a Scheat egy eklipsz- képletben árvizeket, szökőárt és járványokat jelez. Ha pedig a nagyon közeli Kos jegyét is figyelembe vesszük, akkor nyugtalansággal, erőszakkal, aszállyal is számolhatunk
Személyes szinten a napfogyatkozás azokra hat a legerősebben, akiknek Napjuk, Holdjuk vagy Asc-ük Halak 29, illetve a vele szemben levő Szűz 29, vagy az attól 90 fokra levő Ikrek vagy Nyilas 29 fokán áll. A hatások kiértékeléséhez azonban a képlet egészét figyelembe kell venni és erre csak egy személyes képletelemzés adhat választ.

Általánosságban azonban az egyéni életekben is elmondható, hogy az újhold hagyományosan az új kezdetekkel hozható kapcsolatba. A változó jegyek utolsó foka azonban ún. kritikus pont, ami egyszersmind valaminek a lezárását is jelzi. A napfogyatkozás szintén lezárást követő újrakezdést, kezdeti nehézségeket sejttet, így valószínűsíthető, hogy az új kezdet egyszersmind valaminek az elengedését is jelenti.
A retrográd Szaturnusz fényszögei (Neptun kvadrát, közeledő trigon a Naphoz, Holdhoz) azt is jelzi, hogy át kell értékelnünk bizonyos elveket és hiedelmeket amennyiben ezek illúzióknak bizonyultak, korábban testi- lelki szenvedést okoztak, hatásukra úgy éreztük, hogy egy kapcsolat, egy munka, szociális körülmények, alkohol- vagy drogfüggőség, stb csapdájában vergődünk, Személyes hiedelmeink kapcsolatát a külső eseményekkel (tehát mindazzal, ami velünk vagy a környezetünkben élőkkel történik)- sokszor nagyon nehéz beazonosítanunk. De az újhold a Halak utolsó fokán egy sor karmikus történést jelez: vagyis hogy az események egy szemlátomást újra meg újra ismétlődő mintát követnek, amelyek újra meg újra ugyanolyan típusú szenvedést idéznek elő. Valahol, valamikor tehát változásokat kell eszközölni.

Megérdemelt pihenő vagy újabb energiablokk?

A felfordulás március 25 körül kezd csillapodni, amikor a Nap stabilizáló trigont képez a Szaturnusszal. Tisztázatlan helyzetek, félreértések, zavaros körülmények azonban még bőségesen adódnak: ugyanazon a napon pl. az Ikrekben haladó Hold – Nyilas Szaturnusz szembenállás, Neptun kvadrát hatására mellőzöttnek, nem szeretettnek érezhetjük magunkat, akkor is, ha erre semmi okunk, a másnapi Hold- Merkúr kvadrát összemossa az érzelmi és az értelmi szempontokat, aztán 27- 28-án a Rák Hold tesz fokozottan érzékennyé a Kos Nap, Uránusz majd Mars nyers stílusára. Ezekben a napokban, amikor a Vénusz is kvadrátba kerül a Jupiterrel, hajlamosak lehetünk minden szóba jöhető földi jóval kárpótolni magunkat a vélt vagy valós sérelmekért. A bánatevés- bánativás, stresszoldónak szánt vásárlási rohamok a korábbi frusztrációkat tetéző stresszforrásnak bizonyulhatnak, amint ítélőképességünk visszatér és szembesülünk leapadt bankszámlánk vagy a felszedett kilók tényével.

A 30-án bepontosuló Vénusz- Plútó trigon újabb stabilizáló erő lehet, 31-én pedig a Mars is befejezi csörtéjét a Kosban. Hogy április az eddig elértek megszilárdításával kezdődik, vagy az elpuffogtatott muníció után blokkolódnak az energiák, attól függ, hogyan kezeltük az előző hetek lehetőségeit és kockázatait.

Heti horoszkóp: 2015 március 9-től 2015 március 15-ig

Tűzijátékok, sikersztorik, nagy előrelépések és nagy balfogások, újabb erőszakhullám

Sok minden lesz az előttünk álló hét, csak unalmas nem. Hogy kellemes vagy inkább kellemetlen meglepetésekre számíthatunk, az jelenlegi hozzáállásunkon kívül korábbi eredményeinktől…vagy mulasztásainktól is függ.

Már csak néhányat kell aludni ahhoz, hogy újra, hetedszerre is bepontosuljon a 2012- 2015 között ható Uránusz – Plútó kvadrát. Persze az ennyire lassú bolygók hatása hosszabb távon is érvényesül ( valójában már 2010 óta barátkozunk a megszokhatatlannal, és ez még jó néhány évig így lesz), és a bepontosulás napján talán semmi látványos nem történik. Egy – két héttel a fényszög egzakttá válása előtt-és után azonban felpörögnek az események, ha pedig a kérdéses napokon más erőteljes bolygóformációk is hatnak, szinte borítékolható valamilyen nagyobb horderejű esemény.

Intenzitásban pedig most sincs hiány. Március 11-én, szerdán az Mars összefut az Uránusszal, aztán csütörtökre virradóan a Plútóval csattan össze. A Mars a kozmosz akcióhőse, a nyers erő, a cselekvés és a háború princípiuma, most ráadásul saját jegyében,a forrófejű Kosban halad. Az ugyenebben a jegyben vendégeskedő Uránusz a szokásosnál is nagyobb impulzivitásra és felforgató hajlamra tesz szert, így a Mars ereje is megsokszorozódik. A Plútót a kozmosz terminátorának is szokták nevezni, bár a másik kettőtől különböző módszerekkel operál. De azért maradjunk annyiban, hogy a struktúrák összeomlasztásának utolérhetetlen szakértője.

Hogy hogyan érvényesülnek ezek a hatások a gyakorlatban?

Személyes szinten, ha épp megrekedtünk egy élethelyzetben, talán épp egy ilyen elemi erejű impulzusra van szükség ahhoz, hogy kimozduljunk a holtpontról. De vigyázat: az e heti, rendkívül robbanékony bolygóhatások mellett még egy úgynevezett irányított detonáció is kiszaladhat ellenőrzés alól. Ez pedig különösen akkor okozhat felfordulást szerelmi életünkben, családi, baráti viszonyainkban, szakmai területeken, ha az érintett kapcsolatok már eddig is borotvaélen táncoltak, az egyensúlyt csak nagy- nagy erőfeszítésekkel -és egyre több energiával sikerült fenntartani, esetleg már régóta csak önismétlés, egy helyben toporgás jellemezte ezeket az interakciókat. Nos, ha most a tettek mezejére lépünk (vagy éppenséggel a másik fél lendül akcióba) – a cselekedetnek borítékolhatóan meglesz a hatása. Csak persze nem biztos, hogy olyan, amilyet szerettünk volna.

A nagyvilágban ezek a bolygóformációk a már meglévő háborús konfliktusok eszkalálódását jelezhetik. Az elmúlt években persze már egyébként is tanúi lehettünk, hogyan válnsk szinte egyik napra a másikra tűzfészekké a világnak azok a pontjai is, amelyek eddig látszólag békésnek tűntek, vagy hamu alatt szunnyadt a parázs. E fényszögkapcsolatokhoz többek között olyan események rendelhetők, mint a 2011-es arab tavasz vagy a 2013 novemberében kezdődött tüntetéssorozat a Maidanon, a 2014 februárjára eszkalálódó ukrán – orosz konfliktussal. Bár a forrongás a világ különböző pontjain tapasztalható, az események azonos mintázatot követnek, a megoldás pedig minden esetben hosszú évekig várat magára. Esélyes, hogy addig a geopolitikai viszonyok is gyökeres-és talán váratlan változáson mennek keresztül, átrajzolódnak az országhatárok, és talán a harmadik világháború is kitör. Persze nem valószínű, hogy ezen a héten.

Az viszont jellemző, hogy a bepontosulás időszakában, fokozódik a feszültség, a fentebb bemutatott intenztív hatások pedig újabb erőszakhullámot katalizálhatnak. Robbantásos merényletek, rakéta-és légitámadások, terrorakciók, kegyetlen gyilkosságok, balesetek mind- mind az olyan analógiák tartományába tartoznak, melyekre már eddig is bőven lehetett találni példákat. A kirobbanó titkok, régi ügyek váratlan fordulatai, a meghökkentő hírek pedig a közéletben-és magánéletben változtatják meg az erőviszonyokat.

A jupiteri hatások sokat enyhítenek az összképen, de azért ne felejtsük: a Nagy Jótevő túl sokat is juttathat a jóból. A túlzások pedig sokkal jobban megbosszulhatják magukat, mint korábban, hiszen 10-én, amikor a Jupiter harmonikus fényszöget, trigont képez a Marssal és az Uránusszal, ügyeink olyan olajozottan haladnak, hogy hajlamosak lehetünk azt hinni: ezután így lesz az örökkévalóságig. A túlértékelt vagy elszalasztott lehetőségek, a kellő valóságalapot nélkülöző döntések, a túlságosan nagy ígéretek, elhamarkodottság, az egészségesnél nagyobb dózisú önbizalom, féktelenség ezeknek az időszakoknak a legtipikusabb melléfogásai. Sajnos, azonban a Jupiter fájdalmasan pontos kvinkunxa a Bak Plútóval a kelleténél hamarabb figyelmeztet : a lehetőségek mellett nem árt tisztában lenni a korlátokkal és a felelősségekkel sem. Ez a hatás egyidejűleg érvényesül a sokkal kellemesebbekkel, bár nem szívesen veszünk róla tudomást.

Március 13- ról 14-re virradóan Merkúr, a kommunikáció bolygója a Halakba lép. A logika és az intellektus bolygója ugyan nem érzi jól magát ebben a vizes, érzelmes jegyben, de kárpótlásként fogékonyabbak lehetünk pszichénk képes nyelvének üzeneteire, mint általában. Nem csupán szokatlanságuk miatt érdemes lejegyeznünk álmainkat, hanem azért is, mert hasznos információkat hordozhatnak ébrenlétünk eseményeiről és szereplőiről.

Szombaton, 14én kerül sor a hét utolsó, hosszabb távon is jelentős asztrológiai eseményére. A Szaturnusz Nyilas 5 fokon megtorpan, asztrológiai szakkifejezéssel stacionáriusba vált, és elkezdi lassú tolatást, hogy június 15-én visszatérjen a Skorpió jegyébe. Aztán, a Skorpió hangsúlyos személyek (Aszcendens és/vagy Nap, Hold ebben a jelben) legnagyobb megkönnyebbülésére 2015. szeptember 17-én a kozmikus tanítómester visszatér a Nyilasba.

Ezekben a napokban azonban még erőteljesen érződik Neptunnal képezett diszharmonikus kapcsolatának, kvadrátjának a hatása, amely február második felében vált majdnem egzakttá és 2015 második felétől pedig újra intenzíven érzékelhető lesz. Abból, hogy mi történik, amikor a látomások, álmok, határtalanság, illúziók princípiuma konfrontálódik a megvalósíthatóság, a határok, praktikum őselvével, már az elmúlt hetekben is kaphattunk némi ízelítőt. Nos, az elkövetkező néhány hónapban bőséges alkalom adódik a tapasztalatok emésztésére, továbblépni ugyanis nehéz, míg a Szaturnusz egyenesbe nem fordul.

Jóllehet ezt a Szaturnusz – Neptun fényszöget a tisztánlátás hiánya, zavarodottság, önáltatás – és a valósággal való konfrontációt követő fájdalom, kiábrándultság is jellemezheti, nagyon pozitív változások is elképzelhetők. Utóbbiak kiindulópontjául talán éppen a korábbi kudarcok szolgálnak. Ily formán akár még az is lehetséges, hogy a nagy erőfeszítések, kemény munka hosszú távon meghozza eredményét, s még a legdédelgetettebb álmainkat is megvalósíthatjuk.

Nagy lehetőségek és kijózanító pofonok

Március 12 – től 14-ig a Nyilasban halad a Hold: nehéz, de érdemes megvalósítani álmainkat

A mai nap nagyszerű alkalmat ad arra, hogy az ideálisat összehangoljuk a reálissal, ötleteinket pedig lehozzuk a valóság talajára.

A lehetőség azonban egy fejbekólintás formájában is érkezhet. A Hold tegnap éjfél után az optimista Nyilas jegyébe lépett, és itt is marad március14 reggelig. A Szaturnusszal való találkozása azonban gondoskodik arról, hogy mégse kezdődjön olyan derűsen a nap, a Neptunnal képezett feszült kapcsolat pedig szintén tartogathat. Szerencsére a későbbi órákban más kedvező hatások is érvényesülnek, így ha vontatottan, depressziósan ….netán másnaposan kezdődik is a nap, a jó lehetőségek is adottak.

Persze csak akkor, ha képesek vagyunk megkülönböztetni őket az annak tűnő pótcselekvésektől. A Neptun hatások ugyanis oly mértékben átszínezhetik valóságérzékelésünket, hogy szinte kiprovokáljuk a Szaturnusz kijózanító pofonjait. Szerencsére a Nyilas Hold lelkesedését nem lehet könnyen elvenni, így estére a kihívásokat lehetőségekké alakíthatja. Ebben Kosban haladó Mars, Uránusz, valamint az Oroszlán Jupiter is segítségére van. Egy átbulizott este is segíthet levezetni a napközben felhalmozódott feszültséget. A most kapott ígéreteket azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, üzleti ügyekben  a vállalkozószellem, kockázatvállalási kedv mellé nem árt némi valóságérzék sem, és akkor sem érdemes kétségbe esni, ha az este megismert nagy Ő-ről legkésőbb szombat reggelre kiderül: erős túlzás volt összetéveszteni álmaink hercegével vagy hercegnőjével.

Mivel az Uránusszal való találkozást követően a Mars ma összecsattan a Plútóval is, a nap finoman szólva sem lesz súrlódásmentes.(bővebben ld. e heti előrejelzésünket) Vigasztaló, hogy e konfiguráció hatására elsősorban életünk halott struktúrái hullanak szét. Persze ez sem mindig kellemes folyamat, de most a Mars és Uránusz Jupiterrel képezett harmonikus kapcsolata, trigonja elősegíti, hogy a felbomlással egy időben az újjászületési folyamatok is beinduljanak. Az optimizmus, kreativitás, öntörvényűség, önmagunk vállalása hozzásegíthet ahhoz, hogy a legmostohább feltételekből is a legjobbat hozzuk ki.

Heti előrejelzés: 2015. március 16 – tól 2015 március 22-ig

Mozgalmasság, meglepetések, sokkoló változások, zűrzavar, félreértések

Erőteljes, sorsunkat hosszabb távon is befolyásoló bolygóhatások jegyében telik a hét is: a mozgalmasság, a zűrzavar, a félreértések és váratlan fordulatok egyaránt jellemzők lehetnek.

A hét első napjai kissé álomszerű, melankolikus hangulatban telnek Március 16-án a Merkúr és a Szaturnusz feszült kapcsolata miatt nehéz lesz megfogalmazni lelkiállapotainkat. A depresszió, csalódások, félreértések éppúgy jellemzők lehetnek erre a napra és az elkövetkezőkre, mint a nehezen felidézhető álomképek, egy- egy megérzés, amiről tudjuk, van kapcsolata a valósággal, csak egyelőre nem áll módunkban bizonyítani. A racionális és az érzelmi szempontok is összeütközhetnek, a túlcsorduló emóciók miatt pedig nehéz a hétköznapi, praktikus feladatokra összpontosítani. A tényleges megérzések és a reményekből, félelmekből fakadó fantáziák között sem könnyű különbséget tenni.

Március 17-én a logikus Merkúr és az álmodozó Neptun találkozása tovább árnyalja a képet. A fentebbi bolygóhatások összeadódnak, s bár 16 -19-én a legerőteljesebbek, az egész hetet meghatározzák. A vakhit, az önálló gondolkodásra való képtelenség, a túlfűtött érzelmi állapot még kiszolgáltatottabbá tehet a politikai, vagy bármilyen más jellegű propagandának, manipulációs kísérleteknek. Megszaporodhatnak a trükkös lopások, csalások, hamisítási ügyek és a kibogozhatatlan rejtélyek is. Hiszen, bármennyire szomjazza is az igazságot a Nyilasban a Szaturnusz, amikor Neptun, a nagy trükkmester összefog Merkúrral, a tolvajok istenével, kevés esélye van arra, hogy bármit is kiderítsen. Különösen akkor, ha életszerű megközelítés helyett a paragrafusok alapján próbál eligazodni, és az eljárások során is ragaszkodik a szabályokhoz.

Az ilyenkor gyakori csalódások legtöbbször abban gyökeredznek, hogy mi is csak elmosódottan akartuk szemlélni az igazságot. Például, bár jóllehet az elejétől fogva sejtettük egy kapcsolat vagy egy üzleti konstrukció buktatóit, erőnek – erejével meggyőztük magunkat arról, hogy működni fog. A valóság határait az alkohol és más tudatmódosító szerek is feloldhatják – a párhuzamosan érvényesülő bolygóhatások miatt azonban a kijózanodás is sokkolóbb lehet, mint máskor. Furcsa pletykák kaphatnak szárnyra, nehezen tudjuk eldönteni magunk is, mi az, aminek titokban kellene maradnia és mi az, amit megoszthatunk másokkal.

Lelassul az internet, az üzenetek késéssel vagy egyáltalán nem érnek célba. Szerződések megkötésére sem ezek a napok a legalkalmasabbak – bár az is megtörténhet, hogy éppenséggel a jogi kiskapukon át, a hivatalos út megkerülésével szerezhetünk csak érvényt igazunknak. Utazások során egyaránt számíthatunk különös, álomszerű élményekre, mintha csak egy mesevilágba csöppentünk volna, és a forgalmi dugók, késő járatok, elkeveredett – vagy eltűnt csomagok okozta bosszúságra. (Március 13 óta, amikor a Merkúr a Halakba lépett, sokkal több ilyen tapasztalatban lehet részünk, mint általában)

Azonban mindez távolról sem jelenti azt, hogy túl sokáig lebeghetnénk ebben az álomszerű állapotban. Március 17 -én bepontosul az Uránusz – Plútó kvadrátja is. A korábbi bejegyzésekben (múlt heti előrejelzés, A kozmikus tüzijáték bedönti a brókerházakat is, Szétdurrant a paksi projekt, Fukushimától az iráni atomprogramig ) már sok szó esett arról, milyen hatásokat váltott ki a 2010 óta eltelt években és a közelmúltban ez a rendkívüli átalakító erővel bíró bolygókapcsolat. Nagyon valószínű tehát, hogy személyes életünkben és a nagyvilágban egyaránt nagy horderejű változásokra készülhetünk fel. Ezek közös jellemzője a váratlanság, intenzitás, a dolgok villámgyors egymásba alakulása, a sokkszerűség, visszavonhatatlanság.

A Vlagyimir Putyin körüli események jól szemléltetik, hogy e kozmikus hatások keveredése milyen helyzeteket idézhet elő. Az orosz elnök titokzatos eltűnése (ismét az asztrológiai szempontból is jelentős március 4 – 5), az ennek nyomán szárnyra kapó találgatások, rémhírek, (Halak Neptun, Merkúr) és feltűnése, majd az öt napig tartó rendkívüli hadgyakorlat elrendelése (Mars a Kosban, Uránusz – Plútó kvadrát, Napfogyatkozás –ld. lennebb ) remekül illik az időszak karakteréhez. Ezek a konstellációk persze a világ más tájain is jelezhetnek káoszt, lázadásokat, az események kiszaladását az ellenőrzés alól, erőszakhullámot, merényleteket, a meglévő konfliktusok eszkalálódását, környezeti katasztrófákat, az időjárás szélsőségeit.

Megnyugtató, hogy március 18-án a Vénusz a Kos jegyéből átlép a Bikába. A pénzügyek, társas viszonyok jelölője sokkal otthonosabban érzi magát a stabil, két lábbal a földön álló Bika jegyében, mint a nyughatatlan és kissé könnyelmű Kosban. Hosszabb távú konszolidálódás helyett azonban be kell érnünk egy átmeneti stabilizálódással, amit érdemes minél jobban kihasználni, mert április 12 után, amikor a Vénusz átlép az ingatag Ikrekbe, pénz- és szívügyeink is újabb hullámvasutazásba kezdhetnek.

Az e havi újholdmárcius 20-ra esik és aznap késő este lép be a Nap is a Kosba, azaz a napéjegyenlőséggel hivatalosan is elkezdődik a tavasz. Az új holdat az új kezdetekhez, növekedési folyamtokhoz társítja az asztrológia. Ez az újhold azonban egyszersmind napfogyatkozás is (Magyarországon részleges), ami arra utal, hogy az új kezdetek bizonyos kényszerítő körülmények hatására, egy fájdalmas lezárást követően jönnek létre, a lehetőségekből pedig sokkal kevesebbet lehet kihozni, mint általában. A fogyatkozás ráadásul a Halak kritikus átmenetekkel társított 29 fokán jön létre, így még valószínűbb, hogy az új megszületését fájdalmas vajúdás kíséri.

Ez természetesen szintén összhangban van az időszak minőségével, különösen a Szaturnusz tolatását kísérő feladatokkal és élethelyzetekkel (bővebben: A mester visszatekint és értékel). Tehát: ahhoz, hogy valami új elkezdődjön, valamit le kell zárni, a dinamikus kezdetek helyett pedig ez inkább az átértékelés, visszatekintés, korrigálás, a lassú fejlődés időszaka. Mivel a Szaturnusz jó három hónapon át folytatja látszólagos hátrafelé mozgását, a napfogyatkozás és a napéjegyenlőség – képletek is hosszabb időszakokat írnak le, egész biztos, hogy nagy horderejű, huzamosabb időn keresztül is hatást gyakorló változásokról van szó. Ez közösségek és egyének életére egyaránt érvényes.

Bár ilyen konstellációknál gyakoriak a szélsőséges, fájdalmas élettapasztalatok is, ezek lehetnek nagyon hasznosak is. Az elvonási tünetek, akár egy rossz kapcsolat, akár a kedvenc tudatmódosító szer /pótcselekvés elhagyása miatt jelentkeznek, az első időszakban alig elviselhetők. Mégis, aki sikeresen túljutott egy- egy ilyenen, ismeri a következő fejlődési szakaszt jellemző szabadság, a kitáguló perspektívák mámorító érzését is. Ennek megfelelően, a hét végét, amikor a Hold is a Kos jegyében halad, szintén a felfokozott érzelmi állapotok jellemezhetik, ugyanakkor adott a kedvező változásokat előmozdító vitalitás, lendület, optimizmus is.

Heti horoszkóp: 2015 március 23- 2015. március 29

Az előző heti hullámvasutazást követően most kissé kifújhatjuk magunkat

A fontos teendőket érdemes a hét első felére időzíteni. Utána ismét minden borul.

Kellemesen kezdődik a hét: a Bikában járó Hold, Vénusz hatására fogékonyabbá válhatunk az élet apró örömeire. Az előző napok ámokfutása után nem is árt egy kis pihenő: egy kiadós séta, tavasz- köszöntő kirándulás, kerti munka nagyszerű alkalom, hogy hétfőn és kedden az ébredő természet energiái bennünket is feltöltsenek. A jelenlegi bolygóhatások kedvezően hatnak a pénzügyekre is, de az elmúlt időszak anyagi bizonytalansága nem múlik el egyik napról a másikra. A viszonylagos stabilitás megteremtése saját hozzáállásunktól is függ.

E tekintetben érdemes megérzéseinkre hallgatni: a Vénusz és a Neptun kedden bepontosuló szextiljének köszönhetően intuíciónk evilági ügyekben is remekül működhet. A két bolygó kedvező kapcsolata segíthet kibontakoztatni személyiségünk romantikus oldalát is, így a közelmúlt szerelmi drámáit követően ez a nagy békülések ideje is lehet. Persze, az egyensúly még mindig borulékony, hiszen április végéig még teljes intenzitással hat az Uránusz – Plútó kvadrát, és a március 20-i napfogyatkozást követően vészesen közeledik az április 4- i teljes holdfogyatkozás is, ami újabb próbatételt jelenthet érzelmi kapcsolatainknak.

A Halakban haladó Merkúr hatására belső világunk üzenetére a szokásosnál fogékonyabbakká válhatunk, sokatmondó, szimbólumokban gazdag, élénk álmaink lehetnek. Meditáció különféle típusai szintén rávezethetnek, mi mindent is tehetünk magunkért ezekben a napokban, hogy sínre tegyük ügyeinket. Az ébrenlétünkbeli helyzeteket is jobban kezelhetjük, jobban ráhangolódhatunk sorsunkra, ha művészi formát adjunk belső képeinknek. A festés, különféle kézműves tevékenységek, tánc, az esztétikai élmények (pl. egy kiállítás) is segíthet megtalálni belső egyensúlyunkat.

A hét legjelentősebb bolygókapcsolata a Nap- Szaturnusz trigon március 25-én pontosul be. A Nap- Szaturnusz fényszögek egyfelől behatárolhatnak, másrészt fegyelmezettebbé is tesznek. A Kos Mars által felizzított Plútó- Uránusz kvadrát energiái kezelhetőbbé válnak, így dühödt lázongás helyett visszafogottabban, összeszedettebben – és sokkal hatékonyabban – tartunk célunk felé. Ez a bolygókapcsolat kedve az olyan projektek megvalósításának is, amelyekhez a lelkesedés, kreativitás mellett önfegyelem, kitartás is szüksége. Az eddiginél fogékonyabbá válhatunk mások igazságaira is: (újabb) összeesküvés- elméletek, ideológiák gyártása helyett felülvizsgáljuk saját hiedelmeinket.

A Nap – Szaturnusz fényszög stabilizáló hatása el is kell szerda – csütörtökön, hiszen a már Ikrekben haladó Hold szétszórttá, felületessé, kapkodóvá tehet. Az arányok és a fontossági sorrend eltolódik, a csip- csup ügyek elvehetik az időt a lényeges teendők elől. A Hold Neptunnal és Szaturnusszal képezett diszharmonikus kapcsolata zavaros helyzeteket vonz a külvilágból: a pletykák, meggondolatlan kijelentések elkeveredő iratok, rossz helyre küldött üzenetek sok bosszúságot okozhatnak. Közlekedés, utazás közben is furcsa helyzetek adódhatnak. Az ügyintézést, papírmunkát okosabb elhalasztani, ha pedig mégis muszáj rá

Pénteken a Vénusz – Jupiter feszült kapcsolata ingathatja meg a hét első felében már- már létrejött összhangot. Bár a két jótékony bolygónak kellemes, sőt szerencsés hatásokat tulajdonítanak, ha energiáik túltengenek, a jóból is megárthat a sok. Ez a nagy eszem – iszom, a fergeteges bulik, az érzéki élvezetek ideje. Néha persze nem árt kirúgni a hámból, de a túlzások megbosszulhatják magukat.

Péntektől vasárnap délelőttig a Hold a szeszélyes, érzékeny Rák jegyében jár, így a családi összejöveteleket heves érzelmi kitörések kísérhetik. Az Uránusz – Plútó kvadrát jelenléte szintén garanciája lehet a húzd- meg-ereszd meg szituációknak.. Szerencsére vasárnap, amikor a Hold átlép a kreatív, derűs Oroszlán jegyébe, már jó esély van rá, hogy jót nevessünk az előző két nap minidrámáin.

Amikor a kezdet és a vég összeolvad

Részleges napfogyatkozás, tavaszi napéjegyenlőség : nehezen kezelhető változások

Részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon március 20-án délelőtt. Idén ugyanerre a napra esik a tavaszi napéjegyenlőség is, ami nagyon különös egybeesés. Asztrológiai szempontból mindkét csillagászati esemény kiemelt jelentőséggel bír : egyének és közösségek életében egy- egy hosszabb időszakot jeleznek előre.

Az eklipsz csak a Spitzbergákról és a Feröer-szigetekről látható teljesnek, Észak-Skóciában 95 százalékos, Londonban és Nagy-Britannia dél-keleti részén pedig 85 százalékos lesz. Budapesten 9: 32 – kor kezdődik és nagyjából 11: 59′-ig tart. A napkorong legnagyobb része, mintegy 62,7 %-a 10:48 -ra kerül takarásba. Magyarország területéről utoljára 2011. január 4-én volt látható napfogyatkozás, legközelebb pedig 2026-ban kerül rá sor. Az asztrológiai hagyomány szerint a napfogyatkozás annyi éven keresztül gyakorol befolyást életünkre, ahány óráig tart – a változások intenzitása természetesen attól is függ, hogy a születési képlet milyen pontjaival kerül kapcsolatba. Több- kevesebb mértékben az eklipszek mindenikre hatnak, de azoknak a területeknek a lakóira, ahonnan láthatók, sokkal erőteljesebben. Asztrológiai szempontból a jelenlegi erőssége az 1999. augusztus 11 -ihez mérhető.

Bármelyik kultúrkörhöz tartoztak is, a régi idők asztrológusai nem tartották túl szerencsés dátumoknak a nap- és holdfogyatkozások, gyűjtőnevükön eklipszek időpontjait. A napfogyatkozásukhoz például birodalmak, dinasztiák, magas rangú államférfiak bukásával, természeti katasztrófákkal társították. Persze nem valamennyit, hiszen évente legalább kétszer is sor kerül rájuk, hanem csak azokat, amelyekhez más erőteljes bolygóhatások is társultak. A jelenlegi, a márciusban teljes intenzitással ható Uránusz – Plútó kvadrát miatt ezek közé tartozik. (Mint a korábbi írásokban már szó volt róla, ez a többé – kevésbé 2010 óta érzékelhető bolygóhatás áll az elmúlt évek sokkoló gazdasági , társadalmi változásai hátterében. Legerőteljesebben 2012 – 2015 között fejti ki befolyását, de az ezt követő években is meghatározó tényező lesz.)

Az asztrológia modernebb irányzatai megengedőbbek az eklipszekkel: ők csak változásokról beszélnek. Ezek ugyanis gyakran zárnak le valamit a hatásuk alá tartozó az életterületen (hogy melyeken, az csak egy részletes horoszkópelemzésből derül ki). Ez a lezárás azonban –a napfogyatkozás egyszersmind újhold is – egyben valami újnak a kezdetét is jelzi. Mivel a jelenlegi újhold a Halak utolsó, 29. fokán jön létre, nem sokkal ezt követően pedig a Nap átmegy a tavasz kezdetét jelző Kos jegyébe, jelen esetben a kezdet és a vég még a szokásosnál is jobban összemosódik.

Természetesen annak belátásához nem kell asztrológia, hogy egy új életszakaszba csak egy korábbi lezárása révén lehet eljutni. Ez az átmenet lehet finom, fokozatos, alig észrevehető, a jelenlegi, nagyon dinamikus bolygóhatások mellett azonban akár sokkszerűen, váratlanul is megtörténhet. Gyakran tapasztalható, hogy az eklipszek környékén felpörögnek az események. Különös véletlenek, szokatlan jelenségek is tapasztalhatók, amelyek valamilyen értelemben jelzés értékkel bírnak a későbbiekre. A labilis lelkiállapotok, szélsőséges érzelmi reakciók, az események kiszámíthatatlansága, valamilyen értelemben drámai jellege egyéni és közösségi szinten is gyakori élmény.

Világszerte felfordulást okoznak a zűrös bolygóhatások

Akcióban az Uránusz és a Plútó: terroristák, bandaháború, füstbombák és provokátorok

Az elmúlt egy- két nap hírei jól példázzák, milyen felfordulást okoznak szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban a márciusi intenzív bolygóhatások. Szerda volt a legzűrösebb, de valószínűleg a hét hátralevő részében sem fogunk unatkozni.

A korábbi bejegyzésekben már volt szó arról, hogy, a múlt hét és a jelenlegi ígérkezik március legeseménydúsabb időszakának. A 17 -én bepontosult Uránusz – Plútó kvadrát, ezt követően pedig a 20-i napfogyatkozás kavarja fel a kedélyeket. Ugyancsak pénteken lép a Nap is a Kosba, hogy a tavaszi napéjegyenlőséggel kezdetét vegye a tavasz.

Napkitörés, Magyarországról is látható északi fény: vasárnap, március 15-én két erős napkitörést is észleltek. Az erős geomágneses vihar, amelyet előidéztek, keddre érte el a föld légkörét, megzavarva az elektromos – és távközlési hálózatokat. A napkitörésnek köszönhetően Magyarországon is északi fényt figyelhettek meg.

Túszdráma Tuniszban: szerdán, március 19-én terroristák támadtak meg egy tuniszi múzeumot. Az Órákra bevették magukat az épületbe, túszokat ejtettek, a hatóságoknak pedig csak délutánra sikerült végezni velük. Az akcióban tizenheten haltak meg: egy rendőr, a két terrorista, és tizennégyen az épületben tartózkodó turisták közül.

Zűrös székházavató Frankfurtban: Zavargások közepette zajlott az Európai Központi Bank egyik épületének megnyitója Frankfurtban, szerdán. A Blockupy szövetség ugyanis az avatóünnepségre időzített egy megszorítás-ellenes felvonulást is. Az egész napos demonstráción mintegy tízezren vettek részt. A bedühödött tömeg autókat borított fel, füstbombákat dobált, gyújtogatott.

Lövöldöztek egy svédországi étteremben. Szerda éjjel két fegyveres rontott be a göteborgi Var Krog och Bar étterembe, majd tüzet nyitottak. A lövöldözés során ketten meghaltak, nyolcan megsebesültek. A rendőrség szerint nem terrorakcióról, hanem bűnbandák közötti leszámolásról volt szó.

Sztrájkba kezdett szerdán a Lufthansa pilótáinak egy része, pénteken pedig folytatják a tiltakozást. Aznapra törlik a rövid távú járatokat – így hét budapestit is. A pilóták érdekeit védő Vereingung Cockpit szakszervezet ugyanis nem ért egyet a légítársaság nyugdíjazási terveivel.

Provokátorok és akik figyelik őket. Ugyancsak szerdán jelentette be a Fidelitas, a Fidesz ifjúsági társszervezete, hogy provokátorfigyelő csapatot alakít és egy közösségi oldalt is létrehozott az állam támogatását élvező spiclik számára. A kezdeményezés azonban akkora felháborodást keltett, hogy még aznap kénytelenek voltak megszüntetni az oldalt. De a kedélyek nem csillapodnak: hamarosan jön a folytatás.

Forgalmat lassítottak a budapesti taxisok. A fővárosi taxisrendeletek és az e hét végére meghirdetett Über promóció ellen tiltakozott 60 taxis március 19-én. A demonstrálók a Hősök teréről indultak autóikkal, végighajtottak az Andrássy úton a Deák Ferenc tér irányába, aztán a Lánchídon át a Bazárhoz, majd visszatértek a Hősök terére. A szervezők egy része az 1990-es taxisblokádban is részt vett.

%d blogger ezt szereti: