asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Mars-Uránusz szembenállás'

Tag Archives: Mars-Uránusz szembenállás

Reklámok

Háborgó kedélyek, újabb patthelyzetek

Jóllehet a Mars (Mérleg) – Uránusz (Kos) szembenállás csak december 1 -én pontosul be, hatása november 29- 30-án érezhető a legintenzívebben. A Kosban járó Hold ugyanis még puskaporosabbá teszi a légkört, a nehezen kordában tartható indulatok hatására pedig kontrollálhatatlan folyamatok szabadulhatnak el.Mivel a különféle társulások Mérleg, az egyéni érvényesülési törekvések pedig a Kos hatása alatt állnak, biztosra vehető, hogy ezekben a napokban az összetartozás, a párkapcsolatok, a függetlenség témái is terítékre kerülnek.

http://www.asztropresszhirek.com/2017/11/29/haborgo-kedelyek-ujabb-patthelyzetek/

Reklámok

Decemberi előrejelzés, 2015

Vontatott, álmos hangulatban kezdődik december, néhány nap múlva azonban felpörögnek az események.

 

 

 

 

hó,hold magány

 

 

 

A november végi bolygóállások a hónap elejére is befolyást gyakorolnak. Amikor ez a bejegyzés kikerül, elvileg már nem hatnak annyira intenzíven, a gyakorlatban azonban mégis érdemes néhány bekezdést szánni rájuk. Az általuk jelzett helyzetek és események ugyanis nem csupán december folyamán,  hanem sokkal hosszabb távon is üzenet-értékűek lehetnek.

 

 

Nap – Szaturnusz együttállás: kerülget a sors
A Nap – Szaturnusz együttállás és a két bolygó Neptunnal képezett erőpróbáló fényszögének hatása november utolsó és december első napján érződött a legerőteljesebben.
A Nap és a Szaturnusz találkozására évente egyszer kerül sor és ( akárcsak a két bolygó többi fényszöge, pl. szextil, kvadrát, trigon, szembenállás) mindig fontos felismeréseket tartogat aktuális feladatainkkal kapcsolatban. Ezt a sűrű, fojtogató energetikai hatás azonban sok mindennek nevezhető, csak kellemesnek nem. Úgy érezhetjük ugyanis, hogy áthatolhatatlan falak magaslanak fölénk, felelősségeink ólomsúllyal nehezednek a vállunkra, céljaink elérhetetlen messzeségbe távolodnak. Vélt vagy valós mulasztásaink bűntudattal töltenek el, az idő pedig ólomlábakon vánszorog.
A Nap és a Neptun előző nap bepontosult kvadrátja tovább fokozza ezeket a hatásokat. Erre a fényszögre olyan életérzések jellemzők, mint a zavarodottság, kiábrándultság, melankolikus hangulat, szétszórtság, álmodozás. Mindez, a Szaturnusz befolyásával kombinálódva depresszív, fókuszát vesztett napokat sejtet, amelyek a fizikai állóképességet is próbára teszik. Sokkal kimerültebbeknek, erőtlenebbnek érezhetjük magunkat, mint általában, aluszékonyabbakká válunk (érdemes odafigyelni álmainkra), megfázás kerülget vagy ki is törhet rajtunk az influenza.
Mindent egybevéve, ez nem a lendületes cselekvés, hanem a felismerések ideje. Amelyek több mint valószínűleg nem a legkellemesebbek. A Szaturnusz – Neptunusz kvadrát által jelzett kihívások (amelyekkel 2016 első felében folyamatosan dolgoznunk kell) most tudatosulnak igazán. Az esetleges csalódásokon, kudarcokon, az elhanyagolt vagy épp nyakunkba szakadt kötelezettségeken keresztül körvonalazódhat például: milyen életterületeken kell komolyabban munkálkodnunk aannak érdekében, hogy valóság közelbe hozzuk álmainkat, nagyobb realitásérzékre tegyünk szert – amivel nem csupán a későbbi csalódásoktól kíméljük meg magunkat, hanem az eddigieknél jobb döntéseket is hozhatunk, melyek azok a célok és kapcsolatok, amelyekbe érdemes további energiát fektetnünk és melyek azok, amelyekről kezdettől fogva tudtuk, hogy fekete lyukként csapolják forrásainkat.
Az ugyancsak december 1-jén bepontosult Merkúr- Uránusz trigonnak köszönhetően villámcsapásszerű felismerések, új ötletek, inspiráló beszélgetések, váratlan találkozások segíthettek eligazodni teendőink között. Ezek azonban inkább elméleti jellegű útmutatással szolgáltak, gyakorlatba történő átültetésük hosszú hónapokat is igénybe vehet. ( Az eligazodásban asztrológiai tanácsadás is segíthet )

 

 

 

A Vénusz a Skorpióba lép:érzelmi zsákutcák
Sk vénuszDecember 4 -én, a Merkúr Jupiter kvadrát hatására hajlamosak lehetünk felfújni a dolgokat. Ugyanezen a napon lép be a Vénusz  is a Skorpióba, ahol intenzívvé, egyszersmind sebezhetővé válik. Ahogy Stephen Arroyo megfogalmazta, ezt a pozíciót szenvedélyesség, egy fajta megszállottság jellemzi. „Semmit sem csinál félig. Az alaposság talán a legfontosabb vonása, emocionális és pszichológiai természetében. Ez nemcsak a partnerségekre igaz, hanem az élet minden területére (pénzügyek, karrier, stb. Mindent a maga teljességében kell megélnie és intuitív módon tudja, ha van még valahol egy hiányzó kis puzzle – darab vagy valami még nem az igazi. A tudatalattija végzi el ezt a munkát, dolgozza fel a „teljes képet” és a Skorpió Vénusznak annál jobb dolga van az életben minél inkább rá mer hagyatkozni az intuícióira. Az összes jegy közül valószínűleg a Skorpiónak vannak a legpontosabb megérzései (habár a paranoiájára vigyáznia kell), és ebből adódik, hogy kiváló detektív, kutató, befektető, pszichológus válhat belőle.”
Ezek az erények azonban most nem válnak a javára, hiszen, mivel a Skorpió klasszikus ura, a Mars, szintén száműzetésben van a Mérlegben, kevés esélye van arra, hogy megérzéseit a gyakorlatban is kamatoztathassa. (Azt a pozíciót, amikor két bolygó egymás uralmi jegyében áll , recepciós helyzetnek nevezzük. Ilyenkor felerősítik egymás hatását. Mivel ebben az esetben a Mars is és a Vénusz is száműzetésben van, egymás legszerencsétlenebb tulajdonságait hozzák felszínre) A párkapcsolatok számára eddig sem könnyű időszak így most további, drámai elemekkel bővülhet. Hogy miért is? „Ezt a bolygóállást érzelmi szélsőségesség jellemzi, a reakciói rendkívül erőteljesek, és az érzelmei tengermélyek. (…)A Skorpió Vénuszú embert tántoríthatatlanul elkötelezett társ és barát vagy épp engesztelhetetlenül ádáz ellenfél, ha épp úgy érzi, hogy elárulták, ha sebet ejtettek igazságérzetén vagy önbecsülésén. Ha bántják, bosszúállóan üthet vissza – mintha ez begyógyítaná a sebesülését. Általában a legtöbb társasági elfoglaltság hidegen hagyja, mert azokat felszínes időpocséklásnak tekinti, ráadásul annyira érzékeny a környezeti behatásokra, hogy gyakran valóban jobb neki egyedül. Tulajdonképpen semmiben sem bízik az élet felszíni jelenségei közül, legyen az akár hagyományos, bevett viselkedés, az uralkodó társadalmi rend és divat vagy éppen az emberek általában.”
A Mars Mérlegben haladásának időszaka azonban éppenséggel olyan interakciókat hozhat életébe, amelyeket ki nem állhat, hiszen felszínesek, külsőségeken alapulnak, az igazságok kimondása pedig azonnali szankciókat von maga után. Párkapcsolati területeken más is okozhat problémákat.  A Skorpió Vénusznak  ugyanis „arra van szüksége, hogy intenzív érzelmi erővel hatoljon be kapcsolatai mélyére. Az érzelmek cseréje és az érzelmi összeolvadás gyógyító, átalakító energiát szolgáltat számára.” A diszharmonikus Mars- hatások (az önmagában is problémás Mérleg Mars, valamint a Plútóval és Uránusszal képezett erőpróbáló fényszögei) azonban kötődésképtelen, de erőteljes kötődést kiváltó partnereket hozhatnak képbe.

 

 

A Vénusz -játékos események alakulására úgy tűnik, nem tud hatást gyakorolni, még azon a szinten sem, hogy legalább saját magát kivonja a főleg sérüléseket tartogató interakciókból. Érzelmei, kötődései ugyanis túlságosan mélyek, semhogy azonnal sikerülne neki elvágni őket, amikor a józan ész úgy kívánja. Így sajnos megtörténhet, hogy ahelyett, hogy a tudatos erőfeszítéseket téve törekedne az egészséges leválásra, önpusztító, önszabotáló forgatókönyvekbe bonyolódik (l. bővebben Medeától Don Joséig ). ezek akkor is bekapcsolnak, ha tökéletesen átlátja, megérzi helyzete tarthatatlanságát, csak épp az ebből következő, gyakorlati lépésekre nem bírja elszánni magát.
A fentebbi hatások általában véve is utalhatnak a társas viszonyok válságára, érzelmi veszteségre. Azonban, ha éppenséggel egy betegesen működő kapcsolat zárul le, az, amit most halálos sorcsapásnak élünk meg, hosszú távon a gondviselés kegyelmének tekinthető. Anyagi veszteségek, károk is valószínűek

 

 

 

Mars- Plútó kvadrát : hatalmi harcok, övön aluli támadások
A december 6-án bepontosuló Mars- Plútó kvadrát szintén kemény hatalmi harcokat, heves konfliktusokat jelezhet. Itt azonban egy rangvesztes, diszharmonikusan megnyilvánuló Marsról van szó, ami növeli az egyenlőtlen, sportszerűtlen küzdelemről, az övön aluli ütések esélyét.
Mivel a Bak (Plútó) a karrierrel, hivatással kapcsolódó X. mundánház ura, a Mérleg (Mars) pedig a VII mundánház által jelölt nyilvánosságé., társulásoké, könnyen elképzelhetők olyan munkahelyi konfliktusok, amikor is jó szakembereket a náluk sokkal tehetségtelenebbek lehetetlenítenek el. Bár ezek a hatások a Mars egész, Mérleg– beli tranzitját is végigkísérték, a munkahelyi pszichoterror (“mobbing”, “bullying”– ang.) nehezen elviselhető légkört teremthet.
A fegyvertelen, eszköztelen, kiszolgáltatott, magukról gondoskodni nem tudók bántalmazása (pl. állatok, gyerekek, öregek, hajléktalanok sérelmére elkövetett kegyetlen bűncselekmények. ), háborús övezetben élők brutális kínzása, lemészárlása szintén jellemezheti ezt az időszakot.

 

 

 

Polkorrekt

Polkorrekt

Világviszonylatban és közvetlen környezetünkben egyaránt gyakoribbá válhatnak ezekben a hetekben az övön aluli ütésekkel kísért hatalmi harcok, balesetek, heves konfliktusok, erőszakos bűncselekmények.

 

 

(A szeptember 28-i teljes holdfogyatkozás, majd a még Mérlegben haladó Vénusz erőpróbáló fényszögei idején bekövetkezett eseményekkel kapcsolatban további fejlemények várhatók, illetve újabb, azokkal analóg történésekre számíthatunk. November 20-án án pl. amikor bepontosult a Vénusz Plútó kvadrátja,  került sor a brutális Mali-i vérengzésre, december 2-án este pedig, néhány nappal a Mars Plútó fényszög egzakttá válása előtt Kaliforniában, dzsihádista merénylők egy fogyatékos-segító központban rendeztek mészárlást.  (A párizsi terrortámadások idején a terroristák szintén azzal adták tanújelét „hősiességüknek”, hogy a legkönnyebb célpontokra, a mozgássérültekre adták le először halálos lövéseiket. Ahogy egy Mérleg Marshoz illik…. )
A Mars- Nap szextil valamelyest enyhíti a Mars- Plútó kvadrát szélsőségeit. A tudatosság, az önmérséklet, diplomácia most is sokat segíthet. Ahelyett, hogy értelmetlen harcokba, vagy olyanokba bocsátkoznánk, melyek megnyeréséhez nem rendelkezünk elég hatékony fegyverekkel, most sokkal jobb erőt gyűjteni, eltöprengeni, milyen üzenete van számunkra ezeknek az eseményeknek, és időt szánni a hatékony stratégiák kidolgozására.

 

 

December 9-én a Merkúr a praktikus és teljesítmény- centrikus Bak jegyébe lép. A szokásosnál hosszabb ideig fog ott tartózkodni, január elején ugyanis csak egy rövid látogatást tesz a Vízöntőben, aztán újra a Bakban kezd el tolatni. Ez alatt az idő alatt kiderül, hogy ragyogó elméleteink kiállják-e a gyakorlat próbáját is. Emiatt borítékolható néhány látványos szempontváltás és újrakezdés is, de ha megfelelő időt szánunk a részletek kidolgozására, később elégedettek leszünk az eredménnyel. A karácsonyi ajándékokat jobb ötlet december 20 előtt megvenni, mielőtt még retrográd árnyékba vonulna. A Merkúr 2016 január 6-án kezd el tolatni.

 

 

 

Mars- Uránusz szembenállás: fokozódó zűrzavar

 

December 10-jén, amikor a bepontosuló Mars- Uránusz szembenállás hatására úgy érezzük, éppen most kell hangot adnunk nemtetszésünknek, nem férünk a bőrünkbe, duzzadunk az energiától és a tettvágytól. A még mindig intenzíven érzékerlhető Plútó- Mars kvadrát hatásai még robbanékonyabbá tehetik ezeket a napokat . E tranzit hatására bizonyos kapcsolatok vagy dolgok véget érhetnek illetve valamilyen fajta irányváltozás, lezárulás következhet be. Az Uránusz robbanásokkal, merényletekkel, repülőszerencsétlenségekkel is kapcsolatban áll: november 23-24-én pl. amikor a Vénusz került szembe az Uránusszal, lőtte le Törökország az orosz gépet, aminek hatására a feszültségek eszkalálódtak. Több mint valószínű tehát, hogy ez a bolygóállás világszerte is nagyobb horderejű eseményeket jelez (Ez a Mars- Plútó kvadrát és a Mars Uránusz szembenállás által befolyásolt napokra, tehát december nagy részére is igaz)

 

 

 

Újhold a Nyilasban : új remények

 

 

újhold 2015 dec 11

 

A december 11-i újholdkor (Bp-en de.11:29) esedékes új kezdetek ily formán még aktuálisabbak, mint általában. Az újhold ígéretes trigont képez az Uránusszal, aminek hatására úgy tűnhet: ha a Mars, Uránusz- Plútó hatások be is zártak néhány ajtót, semeddig sem kell nyalogatni sebeinket, hanem máris elindulhatunk az izgalmas új ösvényeken. A Szaturnusz – Neptun kvadrát azonban még mindig elég intenzíven hat ahhoz, hogy a légvárépítés keserves landoláshoz vezessen. Ugyanezt a tendenciát erősíti az újholdnak a Jupiterrel képezett kvadrátja is. A diszharmonikus bolygóhatások összeadódnak és előre vetítik annak a Szaturnusz- Neptunusz -Jupiter T kvadrátnak a kihívásait, amely 2016 első felében egyéni és kollektív szinteken is rendkívül zavaros helyzeteket jelezhet. (Az elmúlt hónapok blogbejegyzéseiben ( szeptember, október, novemberi előrejelzések, Szaturnusz a Nyilasban, Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz, Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás, A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai, Szaturnusz- Neptunusz kvadrát) ezek természetéről már sok szó esett.
A Vénusz – Neptun trigon felerősítheti megérzéseinket, így ráhangolódhatunk, hogyan kezeljük a leghatékonyabban a küszöbön álló változásokat, egyszersmind azonban hajlamossá tehet arra is, hogy irreális álmokat szőjünk

 

 

A december 14-i Nap- Jupiter kvadrát hatására hajlamosak lehetünk túlzásokba esni. Az óév- búcsúztató bulik hónapjában ez talán nem is lenne akkora baj, de a most ható, többi feszült bolygóbefolyás mellett nem csak a másnaposság okozhat problémákat, ha túlságosan elvetjük a sulykot
Jó hír, hogy a Merkúr- Neptun szextil segíthet ráérezni az egészséges arányokra, így talán nem rugaszkodunk túl messze a valóságtól, a december 17-én a Plútó – Vénusz szextil pedig hozzájárulhat, hogy reálisabban lássuk át érzelmi, üzleti ügyeinket, illetve a megfelelő változtatásokra is sort kerítsünk.

 

 

 

Titkok, rögeszmék, összeesküvés- elméletek, sokkoló események

 

 

December 19, amikor a Merkúr együttállást képez a Plútóval szintén jelentőségteljes napnak igérkezik. Ez a tranzít meglehetősen intenzív, és rögeszméssé tehet, arra azonban kiválóan alkalmas, hogy a dolgok mélyére hatoljunk, titkokat derítsünk ki . Egyszersmind azonban minket is, környezetünket is vitákra hajlamosíthatja. Ezekben az áldatlan interakciókban egy jottányit sem vagyunk hajlandó engedni igazunkból, bizonyos gondolatunk makacsul befészkelik magunkat tudatunkba, esetleg ismerőseink próbálnak meggyőzni arról, hogy valami, amit mindannyian feketének látunk, tulajdonképpen hófehér. Szerencsésebb, ha vitás kérdések tisztázását későbbre halasztjuk

 

 

December 20-án a Merkúr kvadrátot képez az Uránusszal . Ez a bolygókapcsolat aktiválja a most már majdnem pontos Uránusz- Plútó kvadrátot, amely a következő egy hónapban intenzíven érezteti majd a hatását Világszerte nagy horderejű eseményekre számíthatunk. A nagyvilágból sokkoló hírek érkezhetnek és magánéletünkben is érhetnek meglepetések. Mivel mindkét bolygó kapcsolatban áll az utazásokkal (a Merkúr általában véve, az Uránusz pedig a repülőgépekkel, légi közlekedéssel), számíthatunk arra, hogy közlekedés, kisebb- nagyobb utazások közben különféle bonyodalmak merülnek fel. A váratlanul kirobbanó veszekedések, a számítógépekkel és más műszaki cikkekkel kapcsolatos bosszúságok szintén jellemzők lehetnek erre a fényszögre.

 

 

 

Téli napforduló: állandóság a változásban

 

téli napford, 2015

December 22-én, amikor Nap a Bakba (hajnali 5: 48)  lép, a fentebb felsorolt bolygókapcsolatok még intenzíven éreztetik a hatásukat. Mint már többször szó volt róla, a napfordulók és napéjegyenlőségek képletei egy hosszabb, három hónapos időszakot vetítenek előre. A tavaszi napéjegyenlőségig hátralevő hónapokban továbbra is számos váratlan, nem egyszer tragikus fordulat tanúi lehetünk. A Plútóval és az Uránusszal még mindig erőpróbáló fényszögeket képező Mérleg Mars arra figyelmeztethet, hogy a szellem kiszabadult a palackból, inkább sodródunk az eseményekkel semmint alakítjuk őket, időnként pedig egyenesen úgy tűnik, mintha minél jobban igyekeznénk kontrollálni őket, annál inkább elveszítjük az irányítás fölöttük.
A még mindig érzékelhető Neptun – Szaturnusz kvadrát tovább növeli a zavart. Nem léteznek maguktól értetődő haladási irányok, tuti receptek, az egyetlen biztos dolog, hogy akár egyik pillanatról a másikra is minden megváltozhat. Ez tehát még mindig nem a hosszú távú tervek, nagyszabású kezdeményezések időszaka.
Ennek ellenére mégis sikerülhet, anyagi és lelki, érzelmi értelemben vett stabilitást teremteni, a nem egyszer nyugtalanító változások közepette is. Ennek egyik alapfeltételeként valóban eszközölni kell bizonyos változásokat. Nevezetesen, megszabadulunk a szívünknek oly kedves, de a gyakorlatban teljesen működésképtelen elméletektől. Azoktól a vágyálmoktól, amelyeknek annyi de annyi időt szenteltünk, de ez semmivel sem vitt közelebb megvalósulásukhoz, csupán tényleges lehetőségeink elől rabolta az energiát. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a pótcselekvés-szerűen ápolt vagy túlságosan egyoldalúvá vált kapcsolatok is.
Ha a realitásérzék és önfegyelem rugalmassággal, találékonysággal, kreativitással párosul, állandóságot csempészhetünk be a folyamatosan változó körülmények közé is, illetve, a sokadik lezárás után is képesek lehetünk új fejezetet kezdeni.

 

 

 

shrek karácsony

 

 

December 24-én, szenteste, amikor a Vénusz szextilt képez a Jupiterrel , alkalmas arra, hogy némi igyekezettel szeretetteljessé varázsoljuk az ünnepet. Jobb ötlet, ha a családi rendezvények idején inkább ennek a hatásnak adunk teret, semmint a szintén érvényesülő, Hold- Jupiter kvadrátnak, amely hiperkritikussá tehet. Bármennyire igazak is tehát, bánjunk csínján az ilyen típusú megjegyzésekkel: „de Nagyi, hányszor megmondtam már, hogy ki nem állhatom a hányás-zöld pulóvereket”- és inkább annak örüljünk, hogy nagyanyónak még mindig van energiája ajándék-pulcsikat kötögetni.

 

 

 

Telihold a Rákban: ünnepi perpatvarok

 

 

telihold dec 25, 2015

 

Másnap, 25-én azonban a feszültségeket már nem ilyen könnyűa szőnyeg alá söpörni. Az aznapi telihold a családcentrikus Rák jegyében jön létre, egyszersmind azonban erőpróbáló kapcsolatot képez az Uránusszal, Plútóval, Merkúrral és a Marssal is. A nap végére, illetve másnapra , december 26-ra kialakuló Nagy Kereszt formáció hatása emlékeztethet arra, amely 2014 tavaszának eseményeit meghatározta- ez azonban szerencsére csak 24 órán át tart. Ugyanezen a napon hagyja abba tolatását és vált direkt stacionáriusba az Uránusz is, amely felerősíti a Plútóval képezett kvadrátja hatását és a robbanékony formációhoz társítható eseményeket jelez világszerte.

 

Ami a személyes szférát illeti. abban egyébként sincs semmi meglepő, hogy a nagy családi ünnepek a nagy családi viták kirobbanásának is kedveznek. Valamennyien voltunk már olyan a helyzetben, amikor a legnagyobb csendben szerettünk volna közlekedni  leejtettünk egy tálcát, a huzat becsapott egy ajtót vagy épp eltüsszentettük magunkat, pokoli lármával híva fel magunkra a figyelmet.
Nem csoda tehát, ha éppenséggel a szeretet és a család hivatalos ünnepén,a “kötelező” béke és egyetértés időszakában pattannak ki váratlanul az addig szőnyeg alá söpört feszültségek. Köztudott, hogy a magány is jobban fáj ilyenkor, akkor is , vagy akkor talán még jobban, ha rosszul működő kapcsolatok sűrűjében vagyunk szál egyedül

 

 

A jó hír, hogy eközben a Merkúr is trigont képez a Jupiterrel, így remélhető, hogy a józan paraszti ész, a gyakorlati szempontok tompítani fogják a viták élét. A finom ünnepi fogások is oldhatják a feszültségeket, az alkohollal és más tudatmódosító szerekkel azonban jobb csínján bánni.
December 29-én ismét kettős hatások érvényesülnek. A Mars-Merkúr kvadrát hatására akár semmiségek miatt is viták lángolhatnak fel. A párkapcsolatokban felmerülő feszültségeket nemhogy enyhítenék, hanem fokozzák a „beszéljük meg” típusú csevelyek. Ahelyett, hogy az ilyesfajta impulzusoknak engednénk, jobb ötlet a Nap- Neptun szextil energiáit kihasználni. A meditáció, kreatív tevékenység észrevétlenül is képesek helyreállítani az egyensúlyt.
December 31 re virradóan a Vénusz átlép a kalandvágyó, társaságkedvelő Nyilas jegyébe, ahol január 23-ig tartózkodik. Jóllehet e tranzitnak, mindjárt az új év elején meglehetnek a komor momentumai is (a Neptunnal képezett kvadrátja valamint együttállása a Szaturnusszal kimondottan érzelmi, anyagi mélypontokat sejtet), nem kell ennyire előre szaladni. A Szilveszter éjszaka ugyanis könnyed, vidám hangulatban telhet, és valljuk be: az elmúlt év viszontagságai után ránk is fér egy kis szórakozás.

 

Mars a Mérlegben: pár- bajok, veszélyes kompromisszumok, nehezen tolerálható helyzetek

November 13-án a Mérleg jegyébe lépett a Mars, hogy megkezdje 2016 január 4-ig tartó vándorlását.

 

 

Mars a Mérlegben, kép

 
A tüzes planéta többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, aktív erotikumot, becsvágyat, önérvényesítő – és küzdőkészséget jelképez az egyéni horoszkópban, a mundán (azaz a világ eseményeivel foglalkozó) asztrológiában pedig az ő uralma alatt állnak a konfliktusok, lázadások, háborúk, tűzesetek, ill. a katonaság, és más fegyveres testületek , sebészek, tűzoltók, mérnökök, gépészek. Könnyen belátható, hogy a békeszerető, konfliktus kerülő, kompromisszum kész és kapcsolatorientált Mérleg jegyében a Mars nem érzi magát valami jól , asztrológiai kifejezéssel élve száműzetésben van. Ez személyes szinten és a nagyvilágban is problémás heteket jelezhet.

 

 

Ebből már kaphattunk is némi ízelítőt. Az önérvényesítés és agresszió planétájának november 12-i jegyváltása után röviddel világméretű tragédia történt: a 13-i terrortámadás asztrológiai vonatkozásaival egy blogbejegyzés is foglalkozott. Gyaníthatóan nem ez lesz az utolsó az előttünk álló időszakban. Persze, mint már ott is szó volt róla, a Mars önmagában kevés lenne ilyen horderejű esemény kiváltásához. Más, hosszabb távon is érvényesülő, erőpróbáló bolygóhatásokkal , pl . a  Szaturnusz – Neptunusz kvadráttal, Uránusz – Plútó kvadráttal kombinálódva azonban akár súlyos történéseket is jelezhet, személyes és kollektív szinten egyaránt.

 

Intrikák, kétértelműség, halogatás

A harmónia és az egyetértés híveként a Mérleg Mars senkit sem szeretne megbántani, épp ezért aztán nemet is nehezen tud mondani. Ezzel azonban esetenként akár a legakaratosabb Kosnál is több haragost szerezhet, hiszen ahelyett, hogy egyértelmű helyzeteket teremtene, szerelmi háromszögeket tartósít, nem megy el arra a találkozóra, amibe ugyan beleegyezett, holott eleve megmondhatta volna, hogy semmi kedve hozzá, nem akarja szemedbe mondani a fájó igazságot, ezért alaposan kitálal- a hátad mögött, bevallása szerint békét akar, mégis viszályt szít, összeugraszt, s amikor, a Plútó – Uránusz kvadrát kereszttüzében gyorsan, ösztönösen kellene dönteni, ő elvekre, paragrafusokra hivatkozva toporog, teoretizál, esztétizál.

 

 

A sportszerűtlenség jegyében

Egy jól pozicionált Mars (pl. Kos, Skorpió, Bak, Oroszlán) ismérve, hogy vállalja a szemtől – szemben való konfrontációt, magával egyenrangú ellenfelet választ, vagy éppenséggel a túlerőnek is nekimegy (persze, az erőviszonyok józan felbecsülése szintén marsikus adomány), sportszerűen küzd – ami azt is jelenti, hogy nem támad nála kiszolgáltatottabb, hátrányosabb helyzeteben levőkre, sőt ő az, aki védelmezi, akár élete árán is az elesetteket, ha kell, tud veszíteni is, „békeidőkben” pedig egészséges kihívásokat keres magának.

 

Egy gyenge és támadott Mars – mint amilyen a Mérlegben is (és ne feledkezzünk meg a december 7- én bepontosuló Mars – Plútó kvadrátról valamint a nem sokkal az után, december 10-én egzakttá váló Mars- Uránusz szembenállásról sem) viszont elsősorban kiszolgáltatott, mit sem sejtő, magukat megvédeni nem tudó célpontokat pécéz ki.

 

Szőnyeg alá söprés- mesterfokon

Vagy, ha nem is mindig működik ilyen torzultan, annyi nagy valószínűséggel elmondható, hogy a Mérleg Mars mindent megtesz, hogy elkerülje a szó jó értelmében vett harcot és konfrontációt. Jóformán képtelen felismerni azokat a helyzeteket, amikor már nem konszenzusra kellene törekedni, hanem akcióba lépni, párbeszédet folytat ott és akkor is, amikor az már teljességgel értelmetlen, az utolsó pillanatig hárít és tagad .(Mivel a Mérleg a társulások jegye is – ennek a legklasszikusabb példája, amikor mondjuk, egy kapcsolati válság esetén nem képes olvasni a figyelmeztető jelekből, hanem in flagranti kell érje partnerét ahhoz, hogy pedzeni kezdje: talán még sincs minden rendben kettőjük között, inkább egy testet-lelket megnyomorító társulásban vegetál, semmint hogy egyedül, de nem magányosan önmaga lehessen). Ameddig csak lehet, hárítja a valóságot, álproblémákat gyárt a ténylegesekkel való szembenézés és kezelésük helyett.

 

Manipuláció, érzelmi zsarolás, passzív agresszió

Kontraszelektál, visszariad a tényleges erőfeszítésektől, szellemi és fizikai értelemben erőtlen, lusta, elpuhult, halogat, látszatmegoldásokat hoz, teoretizál, esztétizál, finomkodik és egyeztet amikor döntenie kellene. Míg egy uralmi Mars tulajdonosa ún. húzóember, ő inkább a visszahúzó, lehúzó kategóriájába tartozik
A letisztultabb marsikus eszközöket alkalmazókkal szemben (pl. akik érvényesíteni tudják elképzeléseiket, képesek megvédeni magukat és szűkebb tágabb közösségüket, hősiesen síkra szállnak valamiért vagy valakiért, képességeikkel bizonyítják kiválóságukat) egy gyengén pozícionált Mars -tulajdonos különösen rosszindulatú:  „agresszornak” titulálja, kritikával illeti, övön aluli módszerekkel -pl. érzelmi zsarolással hátráltatja, gyengíti. Hogy elérje célját, előszeretettel hivatkozik az etika. a tolerancia és kompromisszum-készség szempontjaira, holott valójában ő az, aki lábbal tiporja ezeket.

Pár- bajok

 
MarseilleLoversMivel a Mérleg a párkapcsolatok, társulások jegye, személyes szinten elsősorban társulásainkban tapasztalhatunk változásokat. Azok a kapcsolati feszültségek, amelyek a szeptember 28-i teljes holdfogyatkozás, „vérhold” idején izzottak fel, majd november 22 -26 között, amikor a Mérlegben haladó Vénusz diszharmonikus kapcsolatot képez a Plútóval és az Uránusszal, még érzékelhetőbbé váltak, december 6 -12 között, amikor a Mars is eléri ezeket a pontokat, patthelyzetet idézhetnek elő.

 

Ebben az időszakban tehát, ilyen vagy olyan okból szerelmi életünk, társas viszonyaink is sok kívánnivalót hagyhatnak maguk után. Az ideális és a reális viszony között nagy szakadék tátong, a földi világban elérhetetlen kapcsolatmodelleket kergetünk, mert egy valóságossal nem tudnánk mit kezdeni, (ebbe persze a Szaturnusz – Neptunusz kvadrátja is belejátszik) szeretetképtelen, távolságtartó partnerre pazaroljuk energiáinkat, azt pedig, aki értékel, vonzónak talál bennünket, észre sem vesszük. Ha olyan időszakot élünk, amikor nincs kapcsolatunk, a magánytól pánikba esve görcsösen vadászunk rombolóbb és rombolóbb viszonyok csapdájába esve. Máskor, okkal vagy ok nélkül terhesnek találunk egy kapcsolatot, társulást. Tudatában vagyunk azonban, hogy egyelőre nem bújhatunk ki alóla, hanem teljes felelősséggel kell vállalnunk a korábbi döntés következményeit, ehelyett azonban robbantunk.

 

Ilyenkor megtörténhet az is, hogy úgy sértünk, hogy esetleg mi jobban megsérülünk. Lelkileg, érzelmileg talán még nem állunk készen olyan leválásokra, amelyek racionális szempontból több mint időszerűek lennének. Átlátjuk pl., hogy valamilyen magánéleti, szakmai vagy üzleti társulás tarthatatlan, igazságtalanság, méltánytalanság ér, de a Mérleg Mars eszköztára a Bak Plútó realitásaival (kvadrátjuk december 7-én pontosul be) szemben nagyjából annyit ér, mintha a svédasztalok műanyagkéseivel állnánk neki gránittömböt faragni, a vele szemben álló Uránusz hatásai pedig még kiszámíthatatlanabbá teszik a fejleményeket. Különösen december 10-én, a bepontosuló Mars- Uránusz szembenállás hatására érezhetjük úgy, hogy éppen most kell hangot adnunk nemtetszésünknek, nem férünk a bőrünkbe, duzzadunk az energiától és a tettvágytól.

 
Ezeknek a napoknak a bolygóhatásai ily formán váratlanul kirobbanó, súlyos konfliktusokat is tartogathatnak, személyes szinten és a nagyvilágban egyaránt. (Főleg , hogy valóságérzékünket a Szaturnusz – Neptunusz kvadrátja is gyengíti, így aztán nem mindig sikerül eldönteni, hogy belemenjünk egy vitába, megéri -e vállalni a kockázatot, tudjuk majd később is irányítani azokat az eseményeket és folyamatokat, amelyeket elindítottunk.)

 

Mint már az előző cikkekben (Pl. Uránusz – Plútó kvadrát, Vulkán fölött, Próbatételek életre- halálra) szó volt róla, az Uránusz és a Plútó nem különösebben visszafogottak: személyi bolygókkal való kölcsönhatásaik során elemi erejű energiák szabadulnak fel. Ezeket a személyiség gyakran sokkhatásként , tragédiaként éli meg, és még évek alatt sem mindig képes feldolgozni. A mi emberi mércénkkel gyakran nem is nevezhetők másnak. (Ne feledjük, az asztrológia nem azért geocentrikus szemléletű, mert a régieknek nem voltak csillagászati ismereteik, hanem mert a Földről, földi, emberi léptékekben tanulmányozza az égi jelenségeket)

 

Bár azoknak, akik nem értettek az apró, figyelmeztető jelekből (mert előzményei még az egyébként valóban derült égből villámcsapásként érkező uránuszi fordulatoknak is vannak – ld korábbi cikk: Balesetveszélyes konstellációk ) elképzelhető hogy éppenséggel ilyen intenzitású élményekre van tudat alatt szükségük ahhoz, hogy rádöbbenjenek az eddigi stratégiák tarthatatlanságára, nem biztos, hogy az érintett egyének képesek is kezelni ezeket a szélsőségeket.

 

Egy házasság válsága, amelyet pl. egy harmadik szereplő látványos felbukkanása miatt már nem lehet tovább tagadni, egy nem megfelelő érzelmi, üzleti befektetéseinkre rávilágító csőd, egy fontos kapcsolat elvesztése, baleset, súlyos betegség, munkahely megszűnése, más típusú anyagi összeomlás, valamilyen katasztrófa, bűncselekmény áldozatává válás sajnos mind- mind olyan események, amelyek beleférnek ennek az időszaknak a karakterébe.

 

Kikre, hogyan hat

 

 

MArs in LibraA fentebbi hatások elsősorban azoknál érvényesülnek, akiknél a Bak, a Mérleg, a Kos és a Rák jegyeiben állnak, bolygók, de a változások mindenki mást is érintenek, legintenzívebben képleteiknek e jegyekbe eső területein. Asztrológiai alkattól függően a próbatételek más és más szempontból jelentenek kihívást.

 

Természetesen a felhozott példák nagyon elnagyoltak, hiszen egy jegy hatásai sohasem érvényesülnek tisztán, mindannyian ezeknek a kombinációi vagyunk. Az egyéni sajátosságokra csak egy személyi horoszkóp elkészítése deríthet fényt. Egy “hangsúlyos” Kos, Mérleg, stb típus csupán annyit jelent, hogy több bolygója, esetleg az Ascendense is ebben a jegyben áll, de még ekkor is különféle hatások kombinációiról kell beszélnünk.

 

 

Azoknak pl, akiknek akaraterejük, lendületük, önérvényesítő képességük az erősségük, pl. a tüzes  Kos, vagy a kitartóbb, földies Bak típusok pl. a Mérleg Mars tranzit hatására döbbenten tapasztalják, hogy ezek az eszközök nem állnak maradéktalanul rendelkezésükre. Nem túl megnyugtató, de talán többet segít, ha kis szünetet tartanak, végig gondolják a lehetséges stratégiákat, megpróbálnak kivárni, mint ha a csata kellős közepén döbbennek rá: miközben ők vaktölténnyel tüzelnek, rájuk éles lőszerrel lövöldöznek .

Az egyezkedés,. kompromisszumok, diplomatikus megoldások hívei, a Mérleg karakterek ezzel szemben olyan helyzetekben találhatják magukat, amikor a szokásosnál több konfrontációt, súrlódást kell elviselniük. Kicsit ki is kell bújniuk a bőrükből, Kos módjára viselkedniük, az ellenállás, az akadályok azonban túlságosan nagyok. A túlzott igénybevétel, az ellenállóképesség meggyengülése, a feltöltődés, regeneráció akadályai nem csupán náluk vezethet fizikai megbetegedésekhez is.

A föld jegyek képviselői, pl. a Bakok, Bikák, Szüzek, a biztonság,a kiszámíthatóság, a változtatás és problémamegoldás kézzel fogható eszközeinek a hiányát tartják a legnehezebben kezelhetőnek. Nagy terhet jelenthet, nem csak a vizes Rák típusok számára, hogy otthonuk, családjuk, ahol korábban fel szoktak töltődni, most a feszültségek forrásává válhat, miközben társulásaik, külső környezetük is radikális átalakulásokon mennek keresztül. A paradox helyzeteket, amikor nem állnak kezünkre szokásos stratégiáink, eszközeink, kivárni, mérlegelni kéne, ám az uránuszi, plútói hatások azonnali megoldást sürgetnek, szintén nem könnyű kezelni.

Hullámhegyek, hullámvölgyek

 

 

2014. JÚNIUS

Amilyen remekül kezdődik, olyan viszontagságos fordulatokat vehet a június. Bár remélhetőleg nem kell olyan hosszan vergődnünk a kozmikus prések nyomása alatt, mint április-májusban,jobb, ha még a hónap elején tető alá hozzuk ügyeinket.

 

 

Biztatóan kezdődik június: a 23-ig Bikában haladó Vénusz segít stabilizálni pénzügyeinket, testileg, lelkileg regenerálódnunk az előző hónapok hullámvasutazása után. Az anyagiak,társas viszonyok, szerelem princípiuma remekül érzi magát ebben a földies, érzéki és gyakorlatias jegyben. Ahelyett azonban, hogy maradéktalanul átadnánk magunkat ejtőzésnek, érdemes még a hónap első hetében elindítanunk azokat a folyamatokat, amelyekkel később haladni szeretnénk, lezárnunk a határidős munkákat, ugyanis mielőtt még megszokhatnánk a viszonylagos stabilitást, újra elkezdődik a földindulás

(Még e viszonylag kedvező bolygóhatások idején sem beszélhetünk zavartalan nyugalomról., ahogy az elérhető eredmények is viszonylagosak. A tavaszi viharok ugyanis sokunk életében okoztak nehezen orvosolható károkat, így sokszor legfeljebb a menthető maradék megmentéséről van szó. Ezek a munkálatok pedig meglehetősen ingatag talajon zajlanak : a mai lehetőségek nem biztos, hogy holnap is rendelkezésre állnak. A június első napjaiban a kommunikatív, rugalmas Ikrek jegyében haladó Nap nagyon kedvező kapcsolatot, trigont képezett az előzékeny Mérleg jegyében haladó Marssal, ami megkönnyítette a tárgyalásokat, hivatalos ügyek , kisebb- nagyobb utazások lebonyolítását, szerződések megkötését ,de vizsgákon, cikkek, dolgozatok megírásakor is segítségünkre lehetett.

Június 7-től azonban, amikor a Merkúr elkezdte július 1– ig tartó retrográd mozgását, újabb bonyodalmakra számíthatunk. A többek között a kommunikációt, közlekedést, kereskedelmet uraló bolygó hátraarcára félreértések, számítógépekkel, internettel, telefonkészülékekkel kapcsolatos gubancok, késő vagy lekésett vonatok- és repülőgépek és hasonló, tipikusan merkúri zűrzavarok hívják fel a figyelmet.

A Plútó és a Vénusz kedvező kapcsolata (trigonjuk 9-én pontosul be) ellensúlyozhatja ezt a visszás hatást, amennyiben két lábbal állunk a földön, hosszú távban gondolkozunk, nem kapkodjuk el a dolgokat és a tartós értékeket részesítjük előnyben .
Azonban még az sem megy gördülékenyen, aminek elvileg kellene. A Nap ugyanis egy meglehetősen irritáló (eufemisztikusabban fogalmazva “nevelő”) fényszöget, quinkunxot képez a Szaturnusszal. Ezt az aspektust részletesen bemutattam a 2012 téli napfordulóról írt korábbi bejegyzésemben: http://3astroconsult.ingyenblog.hu/teli-napfordulo-2012-december-21.blog) . Az Ikrek  könnyed, felületességre is hajlamos jegyében nagyjából olyan tudatos hozzáállást tanúsítunk, ami James Matthew Barrie  szavaival  jellemezhető a leginkább:  “A legtöbben meg vagyunk győződve arról, hogy hegyeket tudnánk megmozgatni, ha valaki eltakarítaná az útból a dombokat. ”  Levegősen szólva, hatékonyan, könnyedén, mindenféle kényszerpálya és hátráltatás nélkül szeretnénk megvalósítani elképzeléseinket, minimális erőfeszítésekkel a maximumot kihozni valamiből. Nos, ha valamivel kihívhatjuk magunk ellen a sorsot (az asztrológiai konyhanyelv sorsbolygónak nevezi a  Szaturnuszt),  Skorpióban való haladása idején ezzel a viszonyulással holtbiztos sikerül.

A kvinkunksz “nevelő hatása” megnyilvánulhat egészségi problémákban, de jelen esetben egyaránt utalhat korlátozott lehetőségekre illetve arra, hogy több út is áll előttünk, de végre el kell döntenünk, melyiken indulunk el. Választásunknak komoly tétje van, ugyanis megtörténhet, hogy nem a megfelelő helyre/ témába/ kapcsolatba fektetjük anyagi, érzelmi forrásainkat. Más esetekben két rossz megoldás közül kell a kisebbiket választanunk, vagy egy kedvezőtlen helyzetből a legjobbat kihoznunk.

Június 9-én a Neptun is elkezdi látszólagos hátráló mozgását: a kollektív tudattalan tartományok, álmok, látomások, illúziók princípiumának irányváltását zavaros lelkiállapotok, csalódások kísérhetik. A szervezet érzékenyen reagál az alkoholra, gyógyszerekre és mindenfajta kémiai hatásra. A fontos döntéseket jobb elhalasztani, hiszen megtörténhet, hogy csak elmosódottan szemléljük a valóságot: kötélcsomóban kígyót látunk vagy épp ellenkezőleg: egy mit sem sejtően szúnyókáló csörgőkígyót markolunk meg, mert kábelnek nézzük, csalók áldozataivá válhatunk, esetleg mi magunk vagyunk hajlamosabbak kisebb- nagyobb turpisságokra. (A döntések elhalasztásával kapcsolatban írtak némiképp ellentmondhatnak a Nap- Szaturnusz kvinkunx hatására ránk nehezedő nyomásnak, amely éppenséggel kikényszerítheti a határozott állásfoglalást)

A június 13– i telihold a Nyilas jegyében jön létre. Az életvidám kentaur nem sokat törődik a hosszú távú következményekkel, lelkesedése nem ismer határt, túláradó eufóriájában pedig nagy- nagy meggondolatlanságokra is kapható . Az aznap bepontosuló Szaturnusz – Vénusz szembenállás hatására azonban ezek ára a szokásosnál magasabb árat fizethetünk anyagi veszteségek, értékes kapcsolatok megszakadása, elszalasztott lehetőségek, stb formájában. Vasárnap, június 14-én a Hold találkozik a Plútóval a Bak jegyében. Egyszersmind annak a T-kvadrátnak a gyújtópontjában, amiről lentebb még szó esik, a Marssal és az Uránusszal is kvadrátot képez, garantálva a szombati dinomdánom utáni keserves kijózanodást.

Az újabb lelassulás, késedelmek, zűrzavaros helyzetek sokunkat arra késztethetik, hogy erőnek erejével sürgessék a változást. Ennek azonban most nagyon súlyos következményei lehetnek: a június 14-én bepontosuló Mars (Mérleg) – Plútó (Bak) kvadrát hatására újra kialakulhatnak azok a patthelyzetek, melyek áprilist annyira nehezen kezelhetővé tették.

Az erőpróbáló fényszög a jegyek 12 fokán válik egzakttá s az ezt megelőző és követő napokban is számolni kell a hatásával. Sőt, ennél is tovább, tulajdonképpen június hátralevő részében, mert a Kos 15 fokon haladó Uránusz szintén fényszög- hatókörön belül van, így létrejön ugyanaz a problematikus T- kvadrát, amivel már tavasszal, tavaly decemberben -és január elején illetve 2013 nyár végén- őszén is meggyűlt a bajunk. Az akkori bejegyzések részletesen foglalkoztak ennek a robbanékony formációnak a hatásával. (pl. Téli napforduló 2013: http://hu.netlog.com/napiasztro/blog/blogid=560555. 2014.április, Nagy Kereszt cikkgyűjtemény:
https://asztropressz.wordpress.com/2014/04/16/ami-jon-fogadjatok-ami-megy-engedjetek/)

Így, az elkövetkező két hétben végkifejlethez közelítenek bizonyos, április- vagy még régebb, pl. január, tavaly december, tavaly ősz óta megoldatlan konfliktusok is. A megoldás nemegyszer drámai robbanás formájában érkezik. A feszültségek szerencsére nem tartanak olyan sokáig, mint a tavasszal, és több segítőerő , vészkijárat is rendelkezésre áll (hiszen legalább nagy kereszt nem jön létre), de a kialakult helyzetek akkor is nagyfokú önuralmat, óvatosságot, diplomáciai érzéket követelnek.

Remélhetőleg írok még részletesebben is erről az időszakról, de nem árt újra összefoglalni e formációk legjellemzőbb hatásait. Bár nem biztos, hogy ettől minden esetben kezelhetővé válnak, a tudatosság akár életet is menthet.

A Mars- Plútó kvadrát önmagában is kemény hatalmi harcokat, heves konfliktusokat jelezhet. Itt azonban egy rangvesztes, diszharmonikusan megnyilvánuló Marsról van szó, ami növeli annak aze sélyét, hogy egyenlőtlen, sportszerűtlen küzdelemről, övön aluli ütésekről lesz szó . A Mérleg Mars hatásaival már több cikk is foglalkozott. (Pl. 2013. Téli napforduló: fókuszban kapcsolataink: http://hu.netlog.com/napiasztro/blog/blogid=560555)

Mivel a Bak a karrierrel, hivatással kapcsolódó X. mundánház ura, a Mérleg pedig a VII mundánház által jelölt nyilvánosságé., társulásoké, könnyen elképzelhetők olyan munkahelyi konfliktusok, amikor is jó szakembereket a náluk sokkal tehetségtelenebbek lehetetlenítenek el. Bár ezek a hatások a Mars egész, Mérleg- beli tranzitját is végigkísérték, a munkahelyi pszichoterror (“mobbing”, “bullying”– ang.) nehezen elviselhető légkört teremthet.

– A fegyvertelen, eszköztelen, kiszolgáltatott, magukról gondoskodni nem tudók bántalmazása (pl. állatok, gyerekek, öregek, hajléktalanok sérelmére elkövetett kegyetlen bűncselekmények. ), háborús övezetben élők (pl. Ukrajna) brutális kínzása, lemészárlása szintén jellemezheti ezt az időszakot.

Világviszonylatban és közvetlen környezetünkben egyaránt gyakoribbá válhatnak ebben az időszakban az övön aluli ütésekkel kísért hatalmi harcok, balesetek, heves konfliktusok, erőszakos bűncselekmények.

Június 19-én a Vénusz Jupiterrel képezett kedvező fényszöge, szextilje enyhíti valamelyest a légkört, az Ikrekbe viszatérő Merkúr találkozója a Nappal pedig nagy tervekre inspirál.(Az álmodozó hajlamot a Halakban járó Hold Jupiterrel képezett trigonja is fokozza) Ezeknek az ötleteknek a megvalósítása még eltart egy darabig, vagy legalábbis aludni kellene rá egyet, hogy kiforrják magukat. Még az ígéretes tervek gyakorlatba ültetésével is jobb kivárni ugyanis, amíg a Merkúr abbahagyja hátráló mozgását, hiszen az asztrológiai hagyomány szerint az ilyenkor elkezdett folyamatok összezavarodhatnak és merőben ellentétes irányt vehetnek fel, amint a Merkúr újra direktbe fordul. Végképp nem ajánlott ilyenkor szerződéseket kötni, adásvételt bonyolítani, utazni, költözni, tanfolyamokat elkezdeni (főleg nyelv-, mozgás, kereskedelmi, járművezetői – , idegenvezetői tanfolyamok) járműveket, kommunikációval kapcsolatos műszaki eszközöket (pl. telefon, táblagép, számítógép- vásárolni) A most kialakuló társulások is tartogathatnak meglepetéseket.

Június 21-én, a nyári napforduló idején a Nap a Rák jegyébe lép s ezzel asztrológiai értelemben is megkezdődik a nyár. A napéjegyenlőség-és napfordulóképletek különös jelentőséggel bírnak az asztrológiában, mert az elkövetkező három hónap történéseiről is felvilágosítást adnak. Nos,a jelenlegi szerint eseménydús, szélsőségekben és váratlan fordulatokban bővelkedő nyár elé nézünk.
E hatásokat a későbbiekben részletesebben is be szeretném mutatni. Elöljáróban azt lehetne elmondani, hogy a képlet legjellemzőbb formációja már fentebb bemutatott, Mérleg Mars, Bak Plútó, Kos Uránusz közötti T kvadrát.

A forrófejű Kos jegyében csörtető Hold éppen csak elhagyta Uránusszal képezett együttállásának, egyszersmind Marssal való szembenállásának helyszínét. Ez a találkozó egyébként a május közepi időszakhoz hasonló módon korbácsolhatja fel a kedélyeket. Hatására könnyűszerrel bonyolódhatunk olyan harcokba, melyek egyik felet sem kecsegtetik valódi győzelemmel, a már hónapok óta holtponton veszteglő, se veled sem nélküled kapcsolatokban újra felizzik a feszültség. Az elhamarkodott döntések, kisebb- nagyobb anyagi veszteségek, érzelmi hullámvasutazás nem csak ezt a napot, hanem az egész nyarat végigkísérhetik. A Hold ráadásul a Jupiter kvadrát felé halad, ami megnöveli az újabb túlzások és az ezekből fakadó károk veszélyét. Magyarul, ha nem tanulunk idejekorán hibáinkból, a maradék lehetőségeket is tönkretehetjük.

Június 23-án a Mars ismét farkasszemet néz az Uránusszal. Az elkövetkező néhány napban fokozottan érvényes az aranyszabály: cselekvés előtt nem árt, ha gondolkozunk is egy kicsit. A semmiből, egészen elképesztő okokból fellángoló veszekedések is gyakoriak lehetnek, akárcsak balesetek, sérülések, árammal, tűzzel kapcsolatos károk. A meditációs-és relaxációs gyakorlatok, jóga, tai chi segíthetnek mederben tartani ezeket a hatalmas intenzitású energiákat.

Az Ikrekbe libbenő, Neptun kvadrát felé haladó (a fényszög június 30-án pontosul be) Vénusz anyagi, érzelmi szempontbol még ingatagabbá teheti a talajt. Az ilyenkor szokásos szerelmi csalódások annak tudhatók ben hogy romantikus elvárásaink beárnyékolták emberismeretünket, túl könnyedén, felületesen keezljük érzelmi kapcsolatainkat, a hercegre vagy a királylányra várunk anélkül, hogy tenni akarnánk valamit azért, hogy megtaláljuk őket. A pénzügyi melléfogások, kisebb-nagyobb anyagi veszteségek, trükkös lopások is gyakoribbá válhatnak.

A június 27-i Rák újhold hatására némiképp oldódik a feszültség. Még ha az ötletek gyakorlatba ültetésével ki is kell várni a júliust, amikor a Merkúr egyenesbe fordul, olyan álmaink, látomásaink támadhatnak, melyek segítenek ráéreznünk a hogyan továbbra. Persze, a kapkodás továbbra sem javallott, hiszen a Hold már késő este – június 28.án reggel eléri a Mars kvadrátot, szembenállást képez a Plútóval illetve az Uránusz kvadrát felé tart, és csak ezt követően találkozik a Jupiterrel , alkot harmonikus fényszöget, trigont a Szaturnusszal. Ez egyfelől arra utal, hogy ahhoz, hogy valami jobb, egészségesebb elkezdődhessen, először le kell válnunk a javunkat már nem szolgáló mintázatokról. Nem biztos, hogy nagy horderejű dolgokról lesz szó: egy sok testmozgással, az étrend megváltoztatásával járó fogyókúra is lehet kényelmetlen, ha felesleges kilóinkat tunya, elpuhult életmódunk okozta. Az olyan függőségekből, amilyeneket az alkoholizmus, dohányzás, rossz kapcsolatok okoznak, már sokkal nehezebb, fájdalmasabb kiszabadulni, és sokkal tovább is tart.

A Június 29-én a Nap Neptunnal képezett trigonja, kedvező kapcsolata azonban részben enyhíti a nyomást, másfelől felerősíti intuíciónkat s így jobban ráhangolódhatunk sorsunkra. A Neptun hátráló mozgása szintén remek alkalmakat kínál arra, hogy felidézzük korábbi tapasztaltaink leckéit és okuljunk belőlük. Egyebek mellett a Neptun uralja az álmokat és a psziché mély rétegeit. Itt őrizzük előző életeink- beli emlékeinket is . A destruktív mintázatok gyakran csak addig ismétlődnek, amíg nem tudatosítjuk őket s erőfeszítéseket nem teszünk megváltoztatásuk érdekében. A Nap jótékony hatása elősegíti a tudatosítás folyamatát, július folyamán pedig, amikor a Szaturnusz is abbahagyja hátráló mozgását hozzáláthatunk e minták átalakításához is. Bár lassú, sokszor fájdalmas folyamatról van szó, későbbi eredményeinkkel nagyon elégedettek leszünk.

 

 

Kiss Kati

 

A cikk rövidebb változata:
http://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/ezt-uzenik-neked-a-csillagok-asztrologiai-elorejelzes-junius-vegeig

 

%d blogger ezt kedveli: