asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Mars Szaturnusz kvadrát'

Tag Archives: Mars Szaturnusz kvadrát

Vibrálás, felemás helyzetek, megoldások

A 19 -i újholdat megelőző és követő néhány napot valamilyen fajta vibrálás, feszültség, felemásság hatja át. Ez, a korábban bemutatott bolygóhatások mellett a 17-én bepontosult Mars – Uránusz kvinkunxhoz társítható. Mivel a fényszög része a következő 28 napos ciklus lehetőségeiről és kockázatairól képet adó újhold- képletnek is, érdemes bővebben is ejteni néhány szót róla. Komoly egészségi vonatkozásai is lehetnek. Szélmalomharc, erőd szétforgácsolása helyett most inkább figyelj befelé, tényleges feladataidra. Készítsd elő a terepet, hogy amikor eljön az idő, hatékonyan, célirányosan cselekedhess !

http://www.asztropresszhirek.com/2017/10/17/vibralas-felemas-helyzetek-megoldasok/

Mars – Szaturnusz kvadrát: száguldozás behúzott kézifékkel

Az október 11-én bepontosuló Mars – Szaturnusz kvadrát arra utalhat, hogy felelősségeink és kötelezettségeink súlya alatt roskadozunk, hatalmas nyomás nehezedik ránk, hogy mielőbb tető alá hozzuk teendőinket, haladásunkat ugyanakkor késedelmek és akadályok nehezítik. Ez a hatás már a múlt héten – l. az október 5 -i teliholdról írtakat – is érződött és további 7 – 10 napon át kell számolnunk vele. Visszaköszönnek a legutóbbi, január közepi Mars – Szaturnusz kvadrát élethelyzetei és feladatai is, hogy kiderüljön: milyen szintre jutottunk az akkor aktuális témák kezelésében. Azonban, megértve a fényszög üzenetét, ennek az időszaknak nem kell szükségszerűen a frusztrációk jegyében telnie.

http://www.asztropresszhirek.com/2017/10/10/mars-szaturnusz-kvadrat-szaguldozas-behuzott-kezifekkel/

Mielőtt reagálsz, reflektálj !

Újabb válaszutak, irányváltások, átértékelések

Az október 5-i teliholdtól a hónap közepéig terjedő időszak további lehetőségeket ad társas viszonyaink átértékelésére. Ez folyamat természetesen nem most kezdődött. A Jupiter Mérlegen való áthaladásának időszakában folyamatosan aktuális volt, küszöbön álló jegyváltása előtt azonban az összefüggések megértése és a tanulságok levonása sokat segíthet. A Mérlegen áthaladó személyi bolygók -és Plútóval képezett erőpróbáló fényszögeik erre most jó lehetőségeket adnak. A felmerülő témák egy része a Vénusz – a jegy ura – hosszas tavaszi tolatása idején is fókuszban volt és bizonyos változtatásokra is sort kellett keríteni. Azonban bőven maradtak tennivalók is: társulásaink valódi arca, a felszín alatti ellentétek az október 5-i Kos telihold idején újra erőteljesen megmutatták magukat. További átalakításokra, irányváltásokra és/vagy lezárásokra van tehát szükség, csak az nem mindegy, hogy mi módon és milyen ütemben kerítünk sort rájuk. Tudatosan kezelve javunkra fordíthatjuk a hullámvasutazást.

(tovább…)

Őszi napéjegyenlőség: bemerevedett frontvonalak, robbanékony kapcsolatok

Szeptember 23-án asztrológiai értelemben is beköszöntött az ősz: budapesti idő szerint 10:22-kor a Nap belépett a Mérleg jegyébe.

 

 

 

 

őszi táj

 

 

 

Az asztrológiában a napéjegyenlőségek és napfordulók képletei kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a következő 3 hónap történéseiről adnak felvilágosítást. A tavaszi és az őszi napéjegyenlőségek egy ennél is hosszabb intervallum, az előttünk álló fél év lehetőségeit és kihívásait jelzik előre.

 

 
Míg a tavaszi napéjegyenlőség egybeesett egy részleges napfogyatkozás (március 20) dátumával, amit április 4-én egy teljes holdfogyatkozás, vérhold követett, a jelenlegi két eklipsz (a szeptember 13-i részleges napfogyatkozás és a szeptember 28-i teljes holdfogyatkozás) közé esik. Ez már önmagában is jelentős átalakulásokat sejtet. Visszaidézve a tavaszi napéjegyenlőség óta eltelt hónapok eseményeit, valamint a szeptemberi zűrös fejleményeket , nehéz kétségbe vonni, hogy az az asztrológia megállapításai évezredes megfigyeléseken alapulnak.

 

 

 

 

Az idei szeptember 23-át nem csupán az asztrológia, hanem más spirituális utak is jelentős mérföldkőnek tekintik. A szeptember 13-i részleges napfogyatkozás és a 28-i teljes holdfogyatkozás közötti napok eseményei jelzésértékűek lehetnek úgy személyes sorsunk mint világtörténelem szempontjából (Bővebben : Részleges napfogyatkozás: szeptember 13) És, micsoda „véletlen” egybeesés, az őszi napéjegyenlőség- képlet, uralkodójával, a Plútóval szintén azt sugallja: sokféle és nem könnyű átalakulás vár ránk. (Ezek természete és az általuk érintett életterület persze az egyéni horoszkóp adottságaitól függ, a folyamatok megértését pedig egy átfogó képletelemzés segítheti. Az alábbi tendenciák viszont ilyen vagy olyan formában, egyének és közösségek életében egész ősz folyamán érvényesülni fognak)

 

 

 

 

 

A Plútó kvadrátot képez a retrográd Merkúrral (a fényszög először szeptember 9-én pontosult be, október 22-én pedig, amikor a Merkúr már direktben halad, a két bolygó által jelzett témák újra aktuálisakká válnak. ) Bár nem pontos, a Merkúr szembenállást, a Plútó pedig kvadrátot képez az Uránusszal. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, ily módon egy nagyon labilis bolygóformáció jön létre. Egy T kvadrát esetén ugyanis éppen olyan nehéz egyensúlyban maradni, mint kényelmesen ülni egy eredetileg négy lábú széken, amelynek kitörött az egyik lába.

 

 

 

 

Jelen esetben kommunikációval, utazásokkal, levelekkel, szerződésekkel, különféle üzleti tranzakciókkal kapcsolatban támadhatnak komoly bonyodalmak. A hátrafelé mozgó Merkúr már önmagában is lelassítja és összekuszálja ezeket az ügyeket, jelen esetben azonban az Uránusz is tolat, a Plútó pedig csak 25-én vált direktbe. A Plútó és a Merkúr feszült fényszögei elkeseredett vitákat jelezhetnek, amelyek során az érintett felek rögeszmésen ragaszkodnak álláspontjukhoz. Ahhoz, hogy érvényt szerezzenek vélt vagy valós igazuknak, előszeretettel alkalmazzák a manipuláció, a csúsztatás, a nyomás gyakorlás és a propaganda meg a lélektani hadviselés többi eszközét. Azonban korántsem biztos, hogy sikerül is meggyőzni egymást, így – a szó konkrét és átvitt értelmében – állóháborús frontvonalak alakulhatnak ki. Ember legyen a talpán, aki a manipulált , ügyesen összeollózott féligazságokat vagy meggyőzően tálalt hazugságokat tartalmazó hírekből képes összerakni a valós képet.

 

 

 

 

 

A helyzeteket váratlanul felszínre kerülő (kiszivárogtatott vagy kinyomozott) információk, impulzív döntések bonyolítják. Míg a Merkúr a Mérlegben finoman, diplomatikusan és kompromisszum készen tárgyalna, a Plútó és az Uránusz nehéz fegyverekkel tüzel. Esetenként ágyúból verébre, máskor nagyon is indokoltan. Ebben a légkörben azonban elég egy parányi szikra is, hogy az addig gondosan szőnyeg alá söpört ellentétek parázs vitákhoz, majd végleges kenyértöréshez vezessenek.

 

 

 

 

Mindebből komoly szakmai – anyagi veszteségek származhatnak, a most kierőszakolt szerződések -pl. ingatlannal, munkával kapcsolatosak, házassági, vagy éppenséggel nemzetközi egyezmények nem biztos, hogy akár rövid távon is kiállják a gyakorlat próbáját. Szétrobbanhatnak a még oly időt állónak tűnő társulások, baráti-és szerelmi kapcsolatok is. Persze a Plútó nem valami diplomatikus alkat: az általa jelzett változások (bővebben A Plútó archetípusa) sokszor totális rombolással kezdődnek és csak ezt követően épülhet fel valami új. Ezt az örvendetes folyamatot sejteti az alvilág ura felé közeledő Jupiter trigon is. A fényszög azonban csak október második felében pontosul be, így jó kérdés, csakugyan célravezető-e addig valamennyi barátunkat és szövetségesünket magunkra haragítani.

 

 

 

 

őszi napéjegy, 2015
A Vénusz- Uránusz -trigon jelezte könnyebbségekbe sem biztos, hogy hosszabb távon is bele lehet kapaszkodni. Egy váratlan szerelmi kaland átmenetileg elviselhetőbbé tehet egy holtpontra jutott párkapcsolatot, később – pl. amikor október 9-én a Vénusz kvadrátba kerül a Szaturnusszal (ld. Karmikusan terhelt viszonyok)  – már sokféle probléma forrása lehet. Ugyanez vonatkozik a most kínálkozó üzleti lehetőségekre és a társulások más formájára, utazásokra, tanfolyamokra is. ( Persze az is igaz, hogy ha a sors bezár egy ajtót, egyszersmind megnyit egy másikat, és ez akár most is megtörténhet. Bizonyos időnek el kell telnie azonban, hogy kiderüljön: a gondviselés keze avatkozott közbe, vagy ha megragadjuk a látszólag soha vissza nem térő alkalmat, nagyobb pácba kerülünk, mint voltunk)

 

 

 

 

A Plútó felfedezése előtt a Mars volt a Skorpió jegy uralkodója. Nos, a 25-ig még az Oroszlánban tartózkodó bolygó most nincs valami kedvező helyzetben: A Szaturnusszal 90, a Neptunnal 180 fokos fényszöget képezve szintén egy T kvadrát része. Mindez meglehetősen korlátozza a tüzes planéta cselekvőkészségét. A kivárni tudó, hosszú távban gondolkodó, felszín alatt munkáló Plútóval ellentétben a Mars mindenfajta akadályt és türelemre intést inzultusnak érez, különösen a tüzes Oroszlánban. Ebben az esetben azonban, minél jobban feszül neki a szaturnuszi gátaknak, annál nagyobb akadályokba ütközik vagy annál merevebb ellenállásra talál. Egy ilyen fényszög a marsikus energiák szeszélyes apályát és dagályát sejteti. Az impulzusok hol totálisan elfojtódnak, passzív- depresszív állapotokat, fizikai vagy lelki értelemben vett kiszolgáltatottságot idézve elő, hol pedig kiszámíthatatlanul és nem is mindig a legalkalmasabb időben és helyszínen robbannak.

 

 

 

 

A Mars hatékonyságát jelen esetben a Neptunnal való szembenállása is gyengíti. Emiatt könnyen elképzelhető, hogy az akarat-energia nem a megfelelő célpontra irányul, szétaprózzuk magunkat, cselekedeteinket saját önbecsapásunk, mások manipulációi és/ vagy különféle tudatmódosító szerek irányítják -így nem a valós helyzetnek megfelelően reagálunk. Nem vagyunk biztosak szándékainkban, egyik pillanatban elemi erővel sóvárgunk valamire a másikban pedig azt se tudjuk, mit szerettünk volna valójában. Energikusak, magabiztosak vagyunk az egyik percben, a másikban pedig már az is szinte fizikai fájdalmat okoz, ha megpróbálunk keresztbe tenni egy szalmaszálat.

 
A három bolygó diszharmonikus kapcsolata egyéni és közösségi szinteken is bonyodalmakat okoz. A kiszámíthatatlan, percről -percre változó helyzetek még a kalandvágyó típusokat is szorongással töltik el. Természetes emberi reakció ilyenkor, hogy akár kikényszerített döntésekkel is igyekeznénk stabilitást teremteni. Amiről azonban most úgy tűnik, elvágtuk a problémák gordiuszi csomóját, rövidesen még cifrább bonyodalmakat eredményezhet. A kierőszakolt döntések magánéletben és a politika, közélet világában is megbosszulhatják magukat.

 

 

 

 

Fizikai szinten az akadályoztatást szenvedő marsikus energia pszichoszomatikus tüneteket, gyulladásos betegségeket, allergiás reakciókat, depresszív állapotokat és eszelős dühkitöréseket (ill.ezek váltakozását egyazon személynél) , baleseteket pl. töréseket eredményezhet (A Merkúr- Plútó – Uránusz T kvadrát szintén baleset – indikátor ). Bizonyos egészségi problémákat ilyenkor  már csak műtéti beavatkozással lehet orvosolni. (ld. Rüdiger Dahlke: Az agresszió, mint esély.) Nagyobb közösségekben járványok üthetik fel fejüket.

 

 

Az autoritás- személyekkel való konfliktusok is gyakoribbak, mint általában. Ebbe a fegyveres összetűzések is beletartoznak (pl. tömegoszlatás vagy a hatóság más fajta közbelépése, zavargások, csoportosan vagy magányosan elkövetett terrorakciók, tömegpusztító fegyverekkel való erődemonstráció, aminek azonban rossz vége is lehet, stb) . Azonban, míg egyes esetekben a gyors reakciók életmentők lehetnek, aki a jelenlegi helyzetben üt először az a szó szoros, meg átvitt értelmében is elveszítheti a csatát. Ez sajnos akkor is megtörténhet, ha az illetőnek igaza van. (A mondd meg az igazat – betörik a fejed és a ne szólj szám, nem fáj fejem – típusú bölcsességek kitűnő útmutatást adhatnak azt illetően, hogyan “éljük túl” a jelenlegi Merkúr – Plútó – Uránusz T kvadrátot).

 

 
A két T kvadrát jelenléte a napéjegyenlőség képletben arra utal, hogy jobb egyet-kettőt…még többet aludni a komoly döntések előtt. Ha csak nem nagyon muszáj, ne most foglaljunk állást, ne most keressünk szövetségeseket és ellenségeket, hanem várjunk legalább október közepéig, míg élesebbek lesznek a körvonalak. (Persze annyira pontos képet, mint szeretnénk, még jó darabig nem fogunk kapni. 2016 második feléig biztos nem. Az idén október közepétől esedékes, kedvezőbb bolygóhatásoktól sem szabad csodákat várni, hiszen ezeket megelőzően annyi minden ment tönkre vagy kuszálódott össze, hogy a november közepéig hátralevő néhány hét talán csak arra lesz elég, hogy pár pillanatra kifújjuk magunkat.

 
Persze jó kérdés, hogy ilyen erőteljes fényszögeknél mennyire szabad akarat kérdése a nyugton maradás. Különösen, hogy külső bolygók (Szaturnusz, Uránusz, Plútó) is részt vesznek bennük – ezek hatásaira pedig leginkább reagálni szoktunk vagy éppenséggel elszenvedjük őket. A váratlan események kavalkádjában pedig olyanok is lehetnek, amikkel azonnal kell kezdeni valamit. Egy közlekedési balesetnél vagy egy bombatámadásnál, terrorista merényletnél vagy egy természeti katasztrófa esetén a gyors reakciók életet menthetnek. Más kérdés, hogy a Mars – Szaturnusz kvadrát olyan helyzetekre is utalhat, amikor a legjobb igyekezettel sem tudunk érdemben reagálni olyankor, amikor nagyon sürgősen kellene. Ez önmagában is elviselhetetlenné fokozza a feszültséget.

 

 

 

 

Persze, azért a tudatosságnak így is nagy szerepe van. A Nap – Szaturnusz szextil pl. azt jelzi, hogy sokkal jobban járunk, ha erőfeszítéseket teszünk a személyes életünkben és a közvetlen környezetünkben adódó helyzetek megértésére, semmint ha vaktában, impulzívan reagálnánk. Fentebb bemutatott kétes jótéteményei mellett a Vénusz – Uránusz trigon arra utalhat, hogy jó ötlet kreatív tevékenységgel levezetni a felgyülemlett feszültséget. A vidám társasági programok (már persze ha nem keveredünk konfliktusba ez idő alatt) szintén elterelhetik a figyelmet a pillanatnyilag kezelhetetlennek tűnő problémákról. A blokkolt energiákat jól oldja a karakterünkre szabott sport, a jóga, a tánc, de akár egy kiadós séta is, az álmok figyelése, a belső képeinkkel végzett munka pedig ott is kaput nyithat, ahol látszólag nincs átjáró.

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

Szaturnusz a Nyilasban

Részleges napfogyatkozás

Jupiter – Neptun szembenállás

Szeptember

Jupiter a Szűzben

 

Január, 2015


Még a szokásosnál is vontatottabban indul az év: január inkább a tervezgetés, álmodozás időszaka semmint a látványos startolásé. Ha meg akarjuk kímélni magunkat a csalódásoktól, egyelőre szerencsésebb kiváró álláspontra helyezkednünk.

 

 

téli napkelte

 

Az év első két napját, amikor a Jupiter és a Mars farkasszemet néz, szélsőségek dominálják: költekezőbbekké válhatunk, két végén égetjük a gyertyát, a valóságalapot nélkülöző látványos gesztusok, nagy ígéretek pedig nem csak a közéletet hatják át . A 3-án Nap – Uránusz közötti diszharmonikus hatás izzítja tovább a Plútó- Uránusz kvadráttól már így is robbanékony légkört. Némi szerencsével az Ikrekben haladó Hold szellemes csipkelődéssé szelídítse az elmérgesedő vitákat. A béke azonban meglehetősen törékeny, hiszen január 4-én a Nap is találkozik a Plútóval, az 5- i telihold a Rákban tovább borzolja a kedélyeket: az érzelmi húzd meg -ereszd megek, a  szívet tépő elválások és nagy egymásra találások, a valódi drámák és a színpadi eszközöket sem nélkülöző műbalhék, balesetek, sérülések, az időjárás szeszélyei szintén jellemzőek lehetnek ezekre a napokra. Valamelyest javít a légkörön, hogy január 3-án a Vénusz , 5-én a Merkúr is átugrik a szenvtelen, jó humorú, bár kissé különc természetű Vízöntőbe.

 

Az érzelmi hullámvasutazás 6-án folytatódik, amikor az Oroszlánban haladó Hold Merkúrral és Vénusszal képezett szembenállása billnethetki  lelki egyensúlyunkból. A racionális és az érzelmi szempontok között ismét nem könnyű összhangot teremteni, a túlköltekezés, haszontalanságok ötletszerű vásárlása pedig szintén okozhat gondokat. 8- án, amikor a Hold találkozik a Jupiterrel, egyszersmind szembenállásba kerül a Marssal, semmiségekből is hajlamosak lehetünk presztízskérdést csinálni, színpadias gesztusokkal pedig a legjobb esetben is csak néhány csípős megjegyzést gyűjthetünk be

 

Január 9-én a Hold a Szűzbe lép: a következő két nap jó alkalom az év elei rendrakásra, akár a külvilágban, akár a fejünkben történjék is ez. Tisztítókúrák elkezdésére, költségvetésünk gazdaságosabbá alakítására- vagy csupán remek alkalmi vételekre -pl. antikváriumokban, bolhapiacokon – szintén kedvezőek ezek a napok. 11-e, vasárnap már újra a társasági életé ,bár késő este, amikor a Mérleg Hold megközelíti az Uránusz szembenállást, Plútó kvadrátot, már olyan kellemetlen élményekben is részünk lehet, mint egy szerelmi perpatvar, kínos telefon, stb.

 

 

 

 A Mars a Halakba lép

 

 

Január 13-án a Mars becsobban az intuitív, álmodozó Halak jegyébe, ahol február 20-ig folytatja lubickolását.

 

 

A ponty átkel a sárkánykapun(A ponty átkel a sárkánykapun)

Az önérvényesítés, az életben maradáshoz szükséges agresszió- rosszabb esetben a viszály princípiuma nem érzi magát túl jól ebben a békés jegyben. A Halak típusnak ugyanis legtöbbször még tudatosítani is nehezére esik ellenérzéseit. Mások lelkiállapotára annyira fogékony, hogy akkor is együtt tud érezni ellenfelével, amikor valójában haragudnia kéne

 

Persze szándékai nem mindig annyira önzetlenek, mint amennyire ezt a benyomást igyekszik kelteni. Nála jobban ugyanis kevesen érzik, mennyi erő van a látszólagos gyengeségben, kiszolgáltatottságban -és milyen kitűnően lehet ezzel manipulálni másokat. Nem csoda tehát, ha ebben az időszakban a szokásosnál gyakrabban találkozhatunk a passzív – agresszív magatartás bizonyos formáival, vagy alkalmazzuk ezeket mi magunk is. Hol úgy, hogy újra meg újra a gyámoltalan áldozat szerepébe kerülünk, akit nem lehet csak úgy bűntudat nélkül sorsára hagyni, hol pedig ún. reménytelen esetek (pl. meggyógyulni nem akaró szenvedélybetegek, függőségi kapcsolatok) felkarolásával rontjuk saját és mások fejlődési esélyeit.
Ez a taktika időnként valóban lehetővé teszi, hogy még a legzavarosabb vizekből is mi fogjuk ki a legnagyobb halat, máskor azonban a legkilátástalanabb helyzetek kelepcéjébe csal: pl. mártír házastárs, az örök vesztes, akit folyamatosan meglopnak, testileg – lelkileg bántalmaznak, stb. Az elnyomott düh, sértődöttség ilyenkor odáig fajulhat, hogy valósággal hajszoljuk azokat a talán fizikailag is egyre veszélyesebb helyzeteket, amelyekben oda tarthatjuk a másik orcánkat is. Máskor, főleg illuminált állapotban, boldog-boldogtalant eláraszt haragunk.

 
Jó esetben azonban a Halak Mars energiája lehetővé teszi, hogy erőt merítsünk belső képeink tartományából, és embertársaink hullámhosszára valamint a jövő tendenciáira is ráhangolódhatunk. Így, ha az előttünk álló hetek nem is kedveznek még túlságosan a külső cselekvésnek, bőségesen profitálhatunk belőlük.

 

Az első időszak azonban, a Mars – Szaturnusz kvadrát jóvoltából így sem alakul a legkellemesebben. (Szaturnusz jelentéstartalmát ld bővebben: A Szaturnusz princípiuma és a depresszió , Szaturnusz a Nyilasban  ) Megtörténhet pl. hogy belső igazságaink éles ellentétben állnak azzal, amelyet valamilyen hitrendszer dogmái – beleértve saját, a valósággal már rég köszönő viszonyban sem lévő hiedelmeinket – ránk kényszerítenek, gyakorlati teendőink vagy ésszerűségi szempontjaink elterelnek belső igazságainktól, tulajdon előítéleteink/ külső tekintélyszemélyek megkérdőjelezik megérzéseinket, zavaros ügyekért vívunk keresztes háborút,stb.

 

 

 

 

A hit és a dogma, a szubjektív és az objektív, a konkrét, a megfogható, a földhöz kötött és a fantasztikum harcában hol egyik hol másik kerekedik felül: 14-én, a Skorpióba lépő Hold hatására akkor is merünk intuíciónk, érzelmi indíttatásunk szerint cselekedni, ha ez ütközik a racionális szempontokkal, 15-én, amikor a Mars – Szaturnusz kvadrát bepontosulását más feszült bolygóhatások is kísérik, ez már valamivel nehezebb lesz. 14-én a Vénusszal együtt álló Merkúr, szextilben a Kos Uránusszal szokatlan érzelmi megnyilvánulásokat, különös találkozásokat, különös kapcsolódási formákat hozhat. Mindez jó esetben oda vezethet, hogy rálássunk a dolgok groteszk oldalára és még önmagunkat se vegyük túl komolyan, szerencsétlenebb helyzetekben azonban legmélyebb belső igazságaink semmibe vételét is eredményezheti.

 

A Szaturnusszal való találkozás hatására 16-án este a Nyilas elején járó Hold sokat veszít kedélyességéből, Marssal, Neptunnal képezett feszült fényszöge hatására pedig a rózsaszín szemüveg elvesztése különösen fájdalmas lehet. A figyelmetlenség, szétszórtság, a különféle tudatmódosító szerek baleseteket, kisebb- nagyobb anyagi károkat eredményezhetnek. A valóságérzékeléssel más szempontokból is hadilábon állunk, ezért hajlamosak lehetünk elferdíteni a tényeket, hiszékenységünk pedig érzelmi csalódások, különféle típusú veszteségek táptalaja lehet.

 

Szerencsére a borút már másnap, az Uránusszal találkozva is derű követi, a Vízöntő Merkúr, Vénusz mókás duója tovább javít hangulatán. Farsangi bulik számára szombat (Hold- Jupter trigon) is kitűnő alkalom lehet.
Január 19-én, hétfőn, a Mars találkozása a Neptunnal újabb kaotikus helyzeteket teremthet, miközben Vénusz – Jupiter szembenállás még nagyobb túlzásokra hajlamosíthat.

 

Még szerencse, hogy a Bakban haladó Hold hatására akár gátat is vethetünk időnk, pénzünk szétforgácsolódásának. Ha nem önként tesszük, valamilyen váratlan sérülés, baleset, veszteség (Hold- Uránusz kvadrát) hívhatja fel figyelmünket a változtatás új irányaira. Belső képeinket értékes formába öntve az újjászületés, regeneráció (Hold- Plútó együttllás) új útjai is megnyílnak.

 

Újhold a Vízöntőben

 

Január 20-án kora délután a Nap az újító szellemű Vízöntőbe lép. Ez az időpont egyszersmind újhold is, de hiába kedvez ez a bolygóállás az új kezdeteknek, még jó hónapot várni kell, míg valóban elindulhatunk a kívánatos irányok felé. A zseniális meglátások gyakorlatba ültetését ugyanis több tényező is hátráltatja.

 

Jóllehet már nem pontos, cselekvőkészségünket még mindig korlátozhatja a Mars- Szaturnusz kvadrát hatása, és erősen érződik még a Mars – Neptun szándékainkat, az álmok és valóság tartományait összemosó együttállása is. Tehát: vagy nem tudjuk mit akarunk, vagy ha igen, a gyakorlati kivitelezés különféle akadályokba ütközik, nehezen szánjuk rá magunkat a cselekvésre, stb.

 

 

A Merkúr hátraarcot vág

 

22-én a Merkúr is elkezdi tolatását. A többek között a kommunikációt, közlekedést, kereskedelmet uraló bolygó hátraarcára félreértések, számítógépekkel, internettel, telefonkészülékekkel kapcsolatos gubancok, késő vagy lekésett vonatok- és repülőgépek és hasonló, tipikusan merkúri zűrzavarok hívják fel a figyelmet.

 

 

Újabb arra utaló jelek, hogy a Vízöntő – újhold– inspirálta ötleteknek a megvalósítása még eltart egy darabig. Még az ígéretes tervek gyakorlatba ültetésével is jobb február 13-ig várni, amíg a Merkúr abbahagyja hátráló mozgását, hiszen az asztrológiai hagyomány szerint az ilyenkor elkezdett folyamatok összezavarodhatnak és merőben ellentétes irányt vehetnek fel, amint a Merkúr újra direktbe fordul.

 

Végképp nem ajánlott ebben az időszakban szerződéseket kötni, adásvételt bonyolítani, utazni, költözni, tanfolyamokat elkezdeni (főleg nyelv-, mozgás, kereskedelmi, járművezetői – , idegenvezetői, számítógépes tanfolyamok) járműveket, kommunikációval kapcsolatos műszaki eszközöket (pl. telefon, táblagép, számítógép- vásárolni) A most kialakuló társulások is tartogathatnak meglepetéseket.

 

Január 22-én este a Hold átmegy a Halakba: Neptunnal, Marssal képezett együttállása hatására különös, valósághű álmaink lehetnek. Akkor is érdemes megfontolni mondanivalójukat, ha látszólag semmi közük nincs hétköznapi realitásainkhoz. A következő két nap folyamán jó ötlet formát adni belső képeinknek: a festés meg a többi kreatív, kézműves tevékenység, tánc, éneklés, vagy kedvenc zenénk, filmjeink mind- mind alkalmasak lehetnek az energiablokkok feloldására, ennek köszönhetően pedig mi is rövidesen új utakra léphetünk.

 

Persze, bármilyen nehéz is elfogadni, addig még jó néhányat kell aludni. Január 25 én a Kosban járó Hold alaposan próbára teheti türelmünket. Sistereg a levegő, jobbnál jobb ötleteink támadhatnak, majd’ szétrobbanunk a tettvágytól -így nem csoda, ha nagy bosszúságot okozhat, hogy még mindig nem jött el az új ötletek megvalósításának ideje. A külső mozgástér, a kibontakozási lehetőségek hiánya miatt izgágává, kötekedővé válhatunk. Ami a pillanat jó ötletnek tűnik, nem biztos, hogy hosszú távon is a javunkat szolgálja.

 

 

Január 26-án este, amikor a Hold a Bika jegyébe lép, a külvilágból érkező számtalan impulzus ellenére is visszatalálhatunk saját ritmusainkhoz, ciklusainkhoz. Másnap a Hold – Plútó trigon hozzásegíthet ahhoz, hogy extravagáns ötletek helyett józan szempontokhoz igazítsuk pénzügyeinket. Este a Vénusz is átlép a Halakba, ez a pozíció szintén kedvezőbben hat az anyagi, érzelmi ügyekre a korábbinál, de a nagy áttörések még mindkét területen váratnak magukra.

 

 

Mi több, 29-én, amikor az Ikrekbe lépő Hold, a Halak Vénusz és a Nyilas Szaturnusz T kvadrátot képeznek egymással, a labilis érzelmi állapotok a külvilágból is zavaros helyzeteket vonzhatnak be. Az indiszkréció, pletykák, meggondolatlan kijelentések, az elintellektualizált érzelmek, szerelmi háromszögek felesleges drámákat eredményezhetnek. A nap végére a Hold – Neptun kvadrát tölt el világfájdalommal, másnap pedig egy visszás Mars hatás a legapróbb bolhát is elefánt méretűvé nagyíthatja. Szerencsére a Nap- Merkúr együttállás és a velük harmonikus kapcsolatot képező Hold segíthet összhangot teremteni a racionális és az érzelmi szempontok között és talán némi tárgyilagosságot, humorérzéket is kölcsönöz. Az Uránusz szextilje eredeti ötletekkel, spontán pillanatokkal, váratlan megoldásokkal enyhítheti a besűrűsödött légkört, egy jótékony jupiteri hatásra pedig mire észbe kapunk, túl is tesszük magunkat vélt vagy valós sérelmeinken.

 

 

 

 

 

Rövidebb változat:   Januári előrejelzés, Hírhatár

%d blogger ezt szereti: