asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'márciusi horoszkóp'

Tag Archives: márciusi horoszkóp

Márciusi előrejelzés

Meglepő fordulatok, meredek helyzetek

Eseménydúsnak ígérkezik a március: a hónap első napjai a kellemes meglepetések jegyében telnek, 8- tól azonban fokozatosan növekszik a nyomás. A legstresszesebb helyzetekkel a hónap közepén kell megbirkózni, végül az utolsó napokban elcsitul a hullámverés. Az addigi döntésektől függően gratulálhatunk magunknak az eredményesen kezelt kihívásokhoz. Vagy a korábbi hibák miatt a kényszerparkolás és a frusztráció újabb időszaka következik…

meredély

A hónap fontosabb eseményei: március 5, telihold a Halakban, március 14, a Szaturnusz hátraarcot vág, március 16-újra bepontosul az Uránusz – Plútó kvadrát, március 20 pedig egy napfogyatkozással kezdődik, késő este meg, amikor a Nap a Kos jegyébe lép, asztrológiai értelemben is beköszönt a tavasz.

A téli álomtól a vesszőfutásig

Vontatottan kezdődött az év: az elmúlt két hónapot az egy helyben toporgás, bizonytalanság jellemezte. Az okok különfélék lehettek, de az előrelépést általában az hátráltatta, hogy a hiteles megérzéseket nem volt könnyű megkülönböztetni a vágyfantáziáktól, hol mások csaptak be bennünket, hol saját magunkat vezettük orrunknál fogva, vagy a célok, a fontossági sorrend nem körvonalazódtak eléggé. Így könnyen előfordulhatott, hogy terméketlen kapcsolatokba, kilátástalan projektekbe fektettünk energiát, ami tovább apasztotta a már így is szűkös tartalékokat. Nem volt egyértelmű, mit kell tovább építeni és mit jobb hagyni elsorvadni, máskor a függőségek különböző fajtái (kémiai, lelki, érzelmi, stb) szigeteltek el belső forrásainktól, stb.
Csakhogy amint közeledünk régi ismerősünk, az Uránusz (Kos) – Plútó(Bak) kvadrátsorozat hetedik egyszersmind az utolsó darabjához, ami március 17-én pontosul be, olyan sebességgel pörögnek fel az események, hogy alig győzzük kapkodni a fejünket. Persze nem csoda, hiszen ez az első olyan alkalom, amikor mindkét bolygó direktben mozog, így aztán az eddigieknél is gyorsabb, intenzívebb változásoknak lehetünk tanúi. A Kosban otthon levő Mars tettrekészsége tovább izzítja a már így sem kimondottan nyugis légkört.
Nos, a Plútó- Uránusz robbanékony duója és az azt kísérő konstellációk most egyértelmű helyzeteket teremtenek, döntésekre sarkallnak vagy egyenesen kikényszerítik őket, az eddigieknél markánsabb irányokat jelölve ki. Bár a folyamat szélsőséges és fájdalmas is lehet, talán csakugyan itt az ideje, hogy kisebb-nagyobb változtatásokat eszközöljünk életünkben.

Váratlan segítség

Jupiter- Uránusz trigon

Jó hír, hogy a március 3-án bepontosult, a Jupiter- Uránusz trigon már február vége óta érezteti jótékony hatását és segítő energiájából március közepéig meríthetünk. Mindez sokat szelídít az Uránusz- Plútó kvadrát nyerseségén, így bízhatunk benne, hogy ha most vállalkozunk a nagy ugrásra, alattunk lesz a védőháló is, a látszólag ellenünk munkáló körülmények pedig egyik pillanatról is a javunkra fordulhatnak. Jó esetben ahhoz is hozzájárul, hogy a frusztráció hajtóerővé váljon, arra ösztönözve, hogy változtassunk kedvezőtlen körülményeinken. A Kosban haladó Marsnak köszönhetően hatékonyabbakká válhatunk, több kockázatot vállalunk- akár önmagunk érdekében is, így akár egy huszárvágással is képesek lehetünk elvágni sok régi probléma gordiuszi csomóját. Ez az időszak kedvezően hat az alkotószellemre, újító, kreatív ötletek pattannak ki , hozzásegít egy merőben új perspektíva kialakításához.
Persze, a túltengő tüzes energiák(Mars, Vénusz, Uránusz a Kosban, Jupiter az Oroszlánban) elhamarkodottságra is hajlamosíthatnak. Ami rövid távon kívánatos, nem biztos, hogy később is a javunkat szolgálja, az egészséges kockázatvállalási kedv bármikor átcsaphat a sors felelőtlen kísértésbe, önmagunk jutalmazása pedig tartalékaink eltapsolását is eredményezheti. Előre inni a medve bőrére pedig most sem jó ötlet.
Elsöprő szenvedélyek

Mars, Vénusz a Kosban
Március 3-án a Vízöntőben haladó Merkúr kilép a retrográd árnyékból, aminek hatására mozgásba lendülnek a dolgok. Az addig zavaros helyzetek egyértelműbbé válnak vagy azért, mert további részleteket tudunk meg, vagy gondolataink tisztulnak le. Híreket kaphatunk, de még várni kell egy darabig, míg összefüggő egésszé áll a kép

Botok8A Vénusz és a Mars, a két kapcsolat- bolygó már február 20 óta a tüzes, forróvérű Kos jegyében csörtet. (a Vénusz március 18-án, a Mars április 1-jén lép át a higgadtabb természetű Bikába) Útjukat viharos szerelmi kalandok, látványos elválások és nagy egymásra találások kísérik. A váratlanság, kiszámíthatatlanság, spontaneitás fontos része ezeknek a hatásoknak, és ebbe sok minden beletartozik.

Egy tüzes flört éppúgy a részük lehet, mint egy váratlanul fellángoló perpatvar. A lelkesedés ellobbanhat, mint a szalmaláng, de lehet egy hosszabb új fejezet kezdete is, egy kaland (különösen ha megfeledkezünk a ne szólj szám nem fáj fejem/ amit nem tud az ember, nem fáj – típusú bölcsességekről vagy in flagrantival kombinálódva) véget vethet egy értékes, hosszú távú kapcsolatnak, de lezárhat végre egy már régóta halott viszonyt is.

A hónap első napjaiban, de különösen 4-én, amikor a Vénusz trigont képez a Jupiterrel – könnyű első pillantásra szerelembe esni, következmények nélkül tilosban járkálni, kedvező érzelmi és üzleti döntéseket hozni, új, ígéretes ismeretségeket kötni. A Vénusz azonban egyszersmind együtt áll az Uránusszal is, és rohamosan közeledik a Plútó kvadrát felé, amit még aznap elér, így a meggondolatlanságnak is komoly következményei lehetnek: pl. túllépjük anyagi kereteinket, kilépünk vagy belemegyünk kapcsolatokba s ezt később megbánjuk, túlpörgünk, szórjuk hasznosabb célokra fordítandó energiáinkat. A plútói hatás a többiekkel kombinálódva egyszersmind át is strukturálja kapcsolatainkat. Valaminek a vége és másvalaminek a kezdete is egybemosódhat.

A józanság pillanatai

Telihold a Szűzben

Március 5-én, a Szűz telihold fényénél visszanyerhetjük tisztánlátásunkat vagy éppenséggel még zavarodottabbakká válunk. A Szűz a józan ész, a kritikus gondolkozás, a megkülönböztetés képességének a princípiuma – így aztán nem is kimondottan kellemes az érzelmes Hold számára. Ennek ellenére hasznos felismeréseket tartogathat, különösen, hogy a Szaturnusz a Nyilasban kitartóan keresi az igazságot.

Nos, ez jó esetben oda vezethet, hogy megkülönböztetjük a reális vágyakat az illúzióktól (Neptun a Halakban). Előbbieket átültetjük a valóság talajára, utóbbiaktól, bármilyen fájdalmas is, búcsút veszünk. Így egyaránt pontot tehetünk egy káros szenvedély, egy egészségtelen kapcsolat vagy helyzet végére, karakterünkhöz illőbb, egészségesebb életformát alakíthatunk ki. Azonban ha a Szűz elvész a részletekben, hiperkritikussá válik, a Nyilas dogmákba merevedik, a Halak pedig eltéved illúziói labirintusában, csak a káosz fog fokozódni. A közben folyamatosan ható Uránusz – Plútó kvadrát ebben az esetben óriási földindulással segít visszatérni a valóság talajára. Vigyázat, a landolás több mint valószínű, hogy nagyon kellemetlen lesz.

Nőnapi szakítópróbák
Március 8-án, amikor a Mérlegben haladó Hold szembe kerül a Vénusz és az Uránusz tüzes duójával, a Plútó kvadrát valamennyi érintett számára gyötrelmes szakítópróbává fokozhatja az addig sem könnyen kezelhető helyzeteket. A „vagy ő vagy én”, „szakíts, ha bírsz” típusú forgatókönyveken aligha enyhít a nőnapi virágcsokor. Hacsak nem elkerülhetetlen, ne most tisztázzuk a kapcsolati gubancokat, a „végleges döntések” is várhatnak még (jó)pár napot, és nem csak szívügyekben bölcsebb távol maradni a zűrös helyzetektől.

Újra akcióban

Március 10- 11-én a cselekvés- orientált Mars eléri ugyanezeket a Vénusz által már bejárt kritikus pontokat. Jupiterrel képezett trigonját kihasználva nyerhet, aki mer, indulatainkat egészséges mederbe terelve kitörhetünk a régi, sehova nem vezető rutinok, frusztráló helyzetek és kapcsolatok csapdájából. Persze, a 17-én egzakttá váló Uránusz Plútó kvadrát ill. a Plútó kvadrátot hamarosan elérő s azt aktiváló Mars gondoskodik arról, hogy ügyeinket még a legjobb esetben is csak súrlódások, netán komoly harcok, erőfeszítések révén hozhassuk tető alá.  Néhány fájdalmas, bár talán valóban szükséges, sőt egyenesen életmentő műtétre is sor kerülhet. De az is könnyen előfordulhat, hogy a lelkesedés ereje önmagában kevés lesz megoldani a mélyebb gyökerű problémákat, félúton elfogy a lendület, az elhamarkodott döntések következményeit pedig hosszú ideig cipelnünk kell. Ezek a konstellációk a balesetveszélyt is jelentősen megnövelik.
Káosz és kényszerpihenő

Merkur a Halakba lép, a Szaturnusz megtorpan

TeknőshátonMárcius 14-én, amikor a Merkúr a Halakba csobban, újra összekutyulódnak a dolgok. A gondolkozás, logika princípiuma idegenül mozog az érzelmek, képek és határtalanság jegyében. 16- 19 között képezett bolygókapcsolatai tovább fokozzák a káoszt. 16-án a Szaturnusz- Merkúr kvadrát pl. különös elakadásokat eredményezhet. A nehezen azonosítható lelki blokkok, a depresszív tudatállapotok, a koncentráció zavara tovább fokozódhat 19-én, amikor a Merkúr eléri a Neptunt és a Hold is a Halak jegyében jár. A fontos döntéseket, szerződések és más hivatalos okmányok aláírását, orvosi vizsgálatokat, utazásokat jobb elhalasztani, alkohol helyett pedig inkább meditáció, zene, kreatív művészi tevékenység révén érdemes módosult tudatállapotba kerülni.
Március 14-én egy másik fontos esemény is bekövetkezik: az egyébként is csiga lassú Szaturnusz megtorpan, hogy elkezdje 2015 augusztus 2-ig tartó hátráló mozgását. Ha eddig nem kapkodhattunk, most már felesleges elkezdeni. Semmi értelme felkapni a vizet, mert kiderül, hogy még az úgymond sürgős és halaszthatatlan teendők is várhatnak. Azokban az időszakokban, amikor a Szaturnusz behúzza a kéziféket szándékaink jellemző módon holtpontra jutnak, így az újabb késedelem borítékolható. Persze nagy a kísértés, hogy ennek ellenére teljes erőbedobással folytassuk, de ezzel legtöbbször csak annyit érhetünk el, hogy az erők kimerülnek, így végül majd fel kell adnunk. Súlyosabb esetben akár fizikailag is megbetegedhetünk.

A Szaturnusz retrográd fázisa alatt gyakori, hogy frusztráltnak, korlátozottnak érezzük magunkat. Úgy tűnik, nem haladunk, odalett az inspiráció, kötelességeink nyomasztóan ránk nehezednek, a szorongás görcsbe rándítja a gyomrunkat. Fáradtak vagyunk, öregebbnek hatunk biológiai korunknál. Lépten – nyomon fékezőerőket tapasztalunk és olyan területeken, élettémákban találhatjuk magunkat, melyekről azt hisszük, már meghaladtuk . Mindez nyomasztó és demoralizáló lehet, úgy tűnhet, hogy a folyamatos erőfeszítések ellenére a fejlődésnek nyoma sincs. Időnként már-már fizikai tapasztalat szintjén támad olyan benyomásunk, mintha valami elszívná erőnket. Ha minden próbálkozás kudarcba fúl jobb elfogadni, hogy még nem jött el az idő terveink megvalósítására. Ilyenkor okosabb pihentetni a dolgokat és figyelmünket más területek felé fordítani. A meditáció, álommunka , rajzolás és más kreatív, kézműves tevékenységek sokat segíthetnek

Az is megtörténhet, hogy az elakadás annak tudható be, hogy elsiklottunk valami nagyon fontos dolog felett, valamit elsiettünk, elmulasztottunk. Ilyenkor csak az eddigi szemléletmód gyökeres megváltoztatása segíthet, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Valószínűleg  hosszan tartó fejlődés időszakára kell felkészülni. Az, hogy végül a helyzet javul-e, vagy tovább romlik, saját hozzáállásunktól is függ. (A „varázslat” többnyire röviddel azt követően magától is megszűnik, amint a Szaturnusz abbahagyja hátráló mozgását).
Jelen helyzetben azonban a passzív várakozás a szokásosnál is idegőrlőbb lehet, hiszen a szaturnuszi hatásokat átszínezi, hogy az Uránusz- Plútó kvadrát is épp ezekben a napokban 17-én pontosul be. Ez csakugyan felrobbanthatja a lőporos hordót, amelyen talán már jó ideje csücsülünk, a gyorsan pergő események és a rájuk való reagálás korlátozott lehetősége tovább fokozza a frusztrációt, szorongást, félelmet, meg a többi, tranzitra jellemző érzelmi állapotot.
Újabb vulkánkitörés
Plútó- Uránusz kvadrát

Az Uránusz- Plútó kvadrát bepontosulásának időpontja az 5-i túlfeszült telihold és a március 20-i újhold, egyszersmind napfogyatkozás közé esik. Április 4-én pedig egy teljes holdfogyatkozásra, ún. vérholdra kerül sor, a harmadikra a korábbi cikkekben  már bemutatott elementáris hatású tetrádból. Mint már e bejegyzésekben annyiszor szó volt róla (Ld. Az összeomlás és újjáépítés mintázatai, Ami jön fogadjátok, ami megy engedjétek, Marina Macario: Uránusz – Plútó kvadrát, a Vulkán fölöttPróbatételek életre -halálra) több- kevesebb intenzitással 2010 óta ható Uránusz- Plútó kvadrát, alapjaiban ingatta meg a fennálló politikai, gazdasági struktúrákat. Nem véletlenül zajlik annyi drámai esemény a világban, ahogy saját tudatállapotunk szélsőséges változásait, a sokunk által megtapasztalt szélsőséges sorsfordulatokat is segíthet értelmezni.

Bármennyire rémisztő is azonban az összeomlás időszaka, kedvezhet az új struktúrák kialakításának is. Azonban ez nem megy egyik pillanatról a másikra. A Plútó- Uránusz kvadráttal egyidejűleg ható Szaturnusz- Neptun kvadrát gondoskodik arról, hogy ha túlságosan hirtelen akarunk szilárd talajt a lábunk alatt, újra meg újra a levegőbe markolászunk. Ugyanebbe a helyzetbe kerülünk, ha az összeomlott bálványok helyett újakat helyeznénk piedesztálra, az elveszett illúziók helyett erőnek-erejével akarunk új eszményeket találni. Valószínűleg még jó darabig kell bolyongani, látszólag talajtalanul, célt vesztetten senkiföldjén, míg ráeszmélünk: valójában teherbíróbb alapokon állunk, mint korábban. Miközben a Szaturnusz épp lelassít, az Uránusz – Plútó pszichopata párosa meg előrecsörtet, ezt az igazságot nem árt minél gyakrabban felidéznünk.
Tiszta lappal?
Napfogyatkozás és napéjegyenlőség
Március 18-án a Vénusz otthonába, a Bikába lép, ahol április 11-ig időzik. A eddig halogatott pénzügyi döntéseinket érdemes erre az időszakra időzíteni, ahogy érzelmi szempontból is stabilabb napok virradhatnak ránk. Azonban a nagy áttörés még mindig elmarad, hiszen a március 20-i újhold, ami egyébként hagyományosan kedvező időpont az új dolgok elindítására, egyszersmind napfogyatkozás is. Az eklipszek pedig, mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róluk, amellett hogy új kezdeteket és a régi dolgok lezárását kényszeríthetik ki jelentősen csökkentik a külvilágban megfogható eredményeket. Persze, belső tapasztalatokban lehet gazdagodni, de ez gyaníthatóan csekély vigasz azoknak, akik valamilyen nagyon is megfogható, az anyagi világban,l. fizikai eszközökkel orvosolandó problémával küszködnek (pl. hitel-csapda, elmaradt bér, alulfizetett munka, stb)

Egy napfogyatkozás és egy napéjegyenlőség dátuma ritkán esik egybe. Önmagában azonban mindkettő jelentős esemény, hiszen úgy az eklipszek, mint a napéjegyenlőségek és napfordulók egy- egy hosszabb időszakra vannak hatással. Így érdemes alaposabban is megvizsgálnunk őket. A tavaszi napéjegyenlőség időpontjára felállított képlet, a quartal – képlet pl. befolyással van a következő hat hónapra, a jelenlegi napfogyatkozás hatása pedig nagyjából két éven át érvényesül.

A március 20-i napfogyatkozás Faroe szigeteken, Európa egyes részein, észak-és kelet Ázsiában, észak és nyugat Afrikából lesz látható. Magyarországon részleges napfogyatkozásként érzékeljük majd. Peter Stockinger mundánasztrológus szerint  az eklipsz Franciaországra, Németországra, Olaszországra, Spanyolországra és Egyiptomra lesz a legnagyobb hatással

napfogy, 2015 márc

Az újhold a Halak 29 fokán jön létre, együttállást képezve a Pegazus csillagképben található Scheat állócsillaggal. Ez az égitestet balesetekkel, különösen vízbe fulladásos halállal társítja a tradicionális asztrológia. A Nappal együtt állva vízzel, gépekkel kapcsolatos veszélyt jelezhet, a Holddal aggályokra, veszteségekre, balesetek- különösen vízi balesetek veszélyére, barátoktól kapott kritikára figyelmeztet (Robson: Állócsillagok) 1912-ben , amikor a Titanic összeütközött egy jégheggyel és elsüllyedt, a Hold szintén együttállást képezett a Scheat-tel
Mivel a Scheat a Halak harmadik dekanátusában áll, amit a Mars ural, az állócsillag marsikus természetű, így az eklipszben is érvényesülnek a marsikus hatások. Ez pedig, ahogy William Lilly írja Annus Tenebrosus című művében, „zendüléseket, kegyetlenséget, keserűséget, embertelen katonákat, az egyház és a jog képviselői közötti viszályokat jelez.”

Lilly szerint az eklipsz ura a Jupiter, a békés, boldog idők hírnöke sokat enyhít a kártékony hatásokon, csakhogy, mint fentebb kifejtettük, a Mars is az eklipsz ura,így nyugtalansággal, erőszakkal, kegyetlen kivégzési módszerekkel, pl. lefejezésekkel, az uralkodók zsarnokságával is számolhatunk- idézi Stockinger. Más szerzők szerint a Scheat egy eklipsz- képletben árvizeket, szökőárt és járványokat jelez. Ha pedig a nagyon közeli Kos jegyét is figyelembe vesszük, akkor nyugtalansággal, erőszakkal, aszállyal is számolhatunk
Személyes szinten a napfogyatkozás azokra hat a legerősebben, akiknek Napjuk, Holdjuk vagy Asc-ük Halak 29, illetve a vele szemben levő Szűz 29, vagy az attól 90 fokra levő Ikrek vagy Nyilas 29 fokán áll. A hatások kiértékeléséhez azonban a képlet egészét figyelembe kell venni és erre csak egy személyes képletelemzés adhat választ.

Általánosságban azonban az egyéni életekben is elmondható, hogy az újhold hagyományosan az új kezdetekkel hozható kapcsolatba. A változó jegyek utolsó foka azonban ún. kritikus pont, ami egyszersmind valaminek a lezárását is jelzi. A napfogyatkozás szintén lezárást követő újrakezdést, kezdeti nehézségeket sejttet, így valószínűsíthető, hogy az új kezdet egyszersmind valaminek az elengedését is jelenti.
A retrográd Szaturnusz fényszögei (Neptun kvadrát, közeledő trigon a Naphoz, Holdhoz) azt is jelzi, hogy át kell értékelnünk bizonyos elveket és hiedelmeket amennyiben ezek illúzióknak bizonyultak, korábban testi- lelki szenvedést okoztak, hatásukra úgy éreztük, hogy egy kapcsolat, egy munka, szociális körülmények, alkohol- vagy drogfüggőség, stb csapdájában vergődünk, Személyes hiedelmeink kapcsolatát a külső eseményekkel (tehát mindazzal, ami velünk vagy a környezetünkben élőkkel történik)- sokszor nagyon nehéz beazonosítanunk. De az újhold a Halak utolsó fokán egy sor karmikus történést jelez: vagyis hogy az események egy szemlátomást újra meg újra ismétlődő mintát követnek, amelyek újra meg újra ugyanolyan típusú szenvedést idéznek elő. Valahol, valamikor tehát változásokat kell eszközölni.

Megérdemelt pihenő vagy újabb energiablokk?

A felfordulás március 25 körül kezd csillapodni, amikor a Nap stabilizáló trigont képez a Szaturnusszal. Tisztázatlan helyzetek, félreértések, zavaros körülmények azonban még bőségesen adódnak: ugyanazon a napon pl. az Ikrekben haladó Hold – Nyilas Szaturnusz szembenállás, Neptun kvadrát hatására mellőzöttnek, nem szeretettnek érezhetjük magunkat, akkor is, ha erre semmi okunk, a másnapi Hold- Merkúr kvadrát összemossa az érzelmi és az értelmi szempontokat, aztán 27- 28-án a Rák Hold tesz fokozottan érzékennyé a Kos Nap, Uránusz majd Mars nyers stílusára. Ezekben a napokban, amikor a Vénusz is kvadrátba kerül a Jupiterrel, hajlamosak lehetünk minden szóba jöhető földi jóval kárpótolni magunkat a vélt vagy valós sérelmekért. A bánatevés- bánativás, stresszoldónak szánt vásárlási rohamok a korábbi frusztrációkat tetéző stresszforrásnak bizonyulhatnak, amint ítélőképességünk visszatér és szembesülünk leapadt bankszámlánk vagy a felszedett kilók tényével.

A 30-án bepontosuló Vénusz- Plútó trigon újabb stabilizáló erő lehet, 31-én pedig a Mars is befejezi csörtéjét a Kosban. Hogy április az eddig elértek megszilárdításával kezdődik, vagy az elpuffogtatott muníció után blokkolódnak az energiák, attól függ, hogyan kezeltük az előző hetek lehetőségeit és kockázatait.

Heti horoszkóp: 2015 március 9-től 2015 március 15-ig

Tűzijátékok, sikersztorik, nagy előrelépések és nagy balfogások, újabb erőszakhullám

Sok minden lesz az előttünk álló hét, csak unalmas nem. Hogy kellemes vagy inkább kellemetlen meglepetésekre számíthatunk, az jelenlegi hozzáállásunkon kívül korábbi eredményeinktől…vagy mulasztásainktól is függ.

Már csak néhányat kell aludni ahhoz, hogy újra, hetedszerre is bepontosuljon a 2012- 2015 között ható Uránusz – Plútó kvadrát. Persze az ennyire lassú bolygók hatása hosszabb távon is érvényesül ( valójában már 2010 óta barátkozunk a megszokhatatlannal, és ez még jó néhány évig így lesz), és a bepontosulás napján talán semmi látványos nem történik. Egy – két héttel a fényszög egzakttá válása előtt-és után azonban felpörögnek az események, ha pedig a kérdéses napokon más erőteljes bolygóformációk is hatnak, szinte borítékolható valamilyen nagyobb horderejű esemény.

Intenzitásban pedig most sincs hiány. Március 11-én, szerdán az Mars összefut az Uránusszal, aztán csütörtökre virradóan a Plútóval csattan össze. A Mars a kozmosz akcióhőse, a nyers erő, a cselekvés és a háború princípiuma, most ráadásul saját jegyében,a forrófejű Kosban halad. Az ugyenebben a jegyben vendégeskedő Uránusz a szokásosnál is nagyobb impulzivitásra és felforgató hajlamra tesz szert, így a Mars ereje is megsokszorozódik. A Plútót a kozmosz terminátorának is szokták nevezni, bár a másik kettőtől különböző módszerekkel operál. De azért maradjunk annyiban, hogy a struktúrák összeomlasztásának utolérhetetlen szakértője.

Hogy hogyan érvényesülnek ezek a hatások a gyakorlatban?

Személyes szinten, ha épp megrekedtünk egy élethelyzetben, talán épp egy ilyen elemi erejű impulzusra van szükség ahhoz, hogy kimozduljunk a holtpontról. De vigyázat: az e heti, rendkívül robbanékony bolygóhatások mellett még egy úgynevezett irányított detonáció is kiszaladhat ellenőrzés alól. Ez pedig különösen akkor okozhat felfordulást szerelmi életünkben, családi, baráti viszonyainkban, szakmai területeken, ha az érintett kapcsolatok már eddig is borotvaélen táncoltak, az egyensúlyt csak nagy- nagy erőfeszítésekkel -és egyre több energiával sikerült fenntartani, esetleg már régóta csak önismétlés, egy helyben toporgás jellemezte ezeket az interakciókat. Nos, ha most a tettek mezejére lépünk (vagy éppenséggel a másik fél lendül akcióba) – a cselekedetnek borítékolhatóan meglesz a hatása. Csak persze nem biztos, hogy olyan, amilyet szerettünk volna.

A nagyvilágban ezek a bolygóformációk a már meglévő háborús konfliktusok eszkalálódását jelezhetik. Az elmúlt években persze már egyébként is tanúi lehettünk, hogyan válnsk szinte egyik napra a másikra tűzfészekké a világnak azok a pontjai is, amelyek eddig látszólag békésnek tűntek, vagy hamu alatt szunnyadt a parázs. E fényszögkapcsolatokhoz többek között olyan események rendelhetők, mint a 2011-es arab tavasz vagy a 2013 novemberében kezdődött tüntetéssorozat a Maidanon, a 2014 februárjára eszkalálódó ukrán – orosz konfliktussal. Bár a forrongás a világ különböző pontjain tapasztalható, az események azonos mintázatot követnek, a megoldás pedig minden esetben hosszú évekig várat magára. Esélyes, hogy addig a geopolitikai viszonyok is gyökeres-és talán váratlan változáson mennek keresztül, átrajzolódnak az országhatárok, és talán a harmadik világháború is kitör. Persze nem valószínű, hogy ezen a héten.

Az viszont jellemző, hogy a bepontosulás időszakában, fokozódik a feszültség, a fentebb bemutatott intenztív hatások pedig újabb erőszakhullámot katalizálhatnak. Robbantásos merényletek, rakéta-és légitámadások, terrorakciók, kegyetlen gyilkosságok, balesetek mind- mind az olyan analógiák tartományába tartoznak, melyekre már eddig is bőven lehetett találni példákat. A kirobbanó titkok, régi ügyek váratlan fordulatai, a meghökkentő hírek pedig a közéletben-és magánéletben változtatják meg az erőviszonyokat.

A jupiteri hatások sokat enyhítenek az összképen, de azért ne felejtsük: a Nagy Jótevő túl sokat is juttathat a jóból. A túlzások pedig sokkal jobban megbosszulhatják magukat, mint korábban, hiszen 10-én, amikor a Jupiter harmonikus fényszöget, trigont képez a Marssal és az Uránusszal, ügyeink olyan olajozottan haladnak, hogy hajlamosak lehetünk azt hinni: ezután így lesz az örökkévalóságig. A túlértékelt vagy elszalasztott lehetőségek, a kellő valóságalapot nélkülöző döntések, a túlságosan nagy ígéretek, elhamarkodottság, az egészségesnél nagyobb dózisú önbizalom, féktelenség ezeknek az időszakoknak a legtipikusabb melléfogásai. Sajnos, azonban a Jupiter fájdalmasan pontos kvinkunxa a Bak Plútóval a kelleténél hamarabb figyelmeztet : a lehetőségek mellett nem árt tisztában lenni a korlátokkal és a felelősségekkel sem. Ez a hatás egyidejűleg érvényesül a sokkal kellemesebbekkel, bár nem szívesen veszünk róla tudomást.

Március 13- ról 14-re virradóan Merkúr, a kommunikáció bolygója a Halakba lép. A logika és az intellektus bolygója ugyan nem érzi jól magát ebben a vizes, érzelmes jegyben, de kárpótlásként fogékonyabbak lehetünk pszichénk képes nyelvének üzeneteire, mint általában. Nem csupán szokatlanságuk miatt érdemes lejegyeznünk álmainkat, hanem azért is, mert hasznos információkat hordozhatnak ébrenlétünk eseményeiről és szereplőiről.

Szombaton, 14én kerül sor a hét utolsó, hosszabb távon is jelentős asztrológiai eseményére. A Szaturnusz Nyilas 5 fokon megtorpan, asztrológiai szakkifejezéssel stacionáriusba vált, és elkezdi lassú tolatást, hogy június 15-én visszatérjen a Skorpió jegyébe. Aztán, a Skorpió hangsúlyos személyek (Aszcendens és/vagy Nap, Hold ebben a jelben) legnagyobb megkönnyebbülésére 2015. szeptember 17-én a kozmikus tanítómester visszatér a Nyilasba.

Ezekben a napokban azonban még erőteljesen érződik Neptunnal képezett diszharmonikus kapcsolatának, kvadrátjának a hatása, amely február második felében vált majdnem egzakttá és 2015 második felétől pedig újra intenzíven érzékelhető lesz. Abból, hogy mi történik, amikor a látomások, álmok, határtalanság, illúziók princípiuma konfrontálódik a megvalósíthatóság, a határok, praktikum őselvével, már az elmúlt hetekben is kaphattunk némi ízelítőt. Nos, az elkövetkező néhány hónapban bőséges alkalom adódik a tapasztalatok emésztésére, továbblépni ugyanis nehéz, míg a Szaturnusz egyenesbe nem fordul.

Jóllehet ezt a Szaturnusz – Neptun fényszöget a tisztánlátás hiánya, zavarodottság, önáltatás – és a valósággal való konfrontációt követő fájdalom, kiábrándultság is jellemezheti, nagyon pozitív változások is elképzelhetők. Utóbbiak kiindulópontjául talán éppen a korábbi kudarcok szolgálnak. Ily formán akár még az is lehetséges, hogy a nagy erőfeszítések, kemény munka hosszú távon meghozza eredményét, s még a legdédelgetettebb álmainkat is megvalósíthatjuk.

Nagy lehetőségek és kijózanító pofonok

Március 12 – től 14-ig a Nyilasban halad a Hold: nehéz, de érdemes megvalósítani álmainkat

A mai nap nagyszerű alkalmat ad arra, hogy az ideálisat összehangoljuk a reálissal, ötleteinket pedig lehozzuk a valóság talajára.

A lehetőség azonban egy fejbekólintás formájában is érkezhet. A Hold tegnap éjfél után az optimista Nyilas jegyébe lépett, és itt is marad március14 reggelig. A Szaturnusszal való találkozása azonban gondoskodik arról, hogy mégse kezdődjön olyan derűsen a nap, a Neptunnal képezett feszült kapcsolat pedig szintén tartogathat. Szerencsére a későbbi órákban más kedvező hatások is érvényesülnek, így ha vontatottan, depressziósan ….netán másnaposan kezdődik is a nap, a jó lehetőségek is adottak.

Persze csak akkor, ha képesek vagyunk megkülönböztetni őket az annak tűnő pótcselekvésektől. A Neptun hatások ugyanis oly mértékben átszínezhetik valóságérzékelésünket, hogy szinte kiprovokáljuk a Szaturnusz kijózanító pofonjait. Szerencsére a Nyilas Hold lelkesedését nem lehet könnyen elvenni, így estére a kihívásokat lehetőségekké alakíthatja. Ebben Kosban haladó Mars, Uránusz, valamint az Oroszlán Jupiter is segítségére van. Egy átbulizott este is segíthet levezetni a napközben felhalmozódott feszültséget. A most kapott ígéreteket azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, üzleti ügyekben  a vállalkozószellem, kockázatvállalási kedv mellé nem árt némi valóságérzék sem, és akkor sem érdemes kétségbe esni, ha az este megismert nagy Ő-ről legkésőbb szombat reggelre kiderül: erős túlzás volt összetéveszteni álmaink hercegével vagy hercegnőjével.

Mivel az Uránusszal való találkozást követően a Mars ma összecsattan a Plútóval is, a nap finoman szólva sem lesz súrlódásmentes.(bővebben ld. e heti előrejelzésünket) Vigasztaló, hogy e konfiguráció hatására elsősorban életünk halott struktúrái hullanak szét. Persze ez sem mindig kellemes folyamat, de most a Mars és Uránusz Jupiterrel képezett harmonikus kapcsolata, trigonja elősegíti, hogy a felbomlással egy időben az újjászületési folyamatok is beinduljanak. Az optimizmus, kreativitás, öntörvényűség, önmagunk vállalása hozzásegíthet ahhoz, hogy a legmostohább feltételekből is a legjobbat hozzuk ki.

Heti előrejelzés: 2015. március 16 – tól 2015 március 22-ig

Mozgalmasság, meglepetések, sokkoló változások, zűrzavar, félreértések

Erőteljes, sorsunkat hosszabb távon is befolyásoló bolygóhatások jegyében telik a hét is: a mozgalmasság, a zűrzavar, a félreértések és váratlan fordulatok egyaránt jellemzők lehetnek.

A hét első napjai kissé álomszerű, melankolikus hangulatban telnek Március 16-án a Merkúr és a Szaturnusz feszült kapcsolata miatt nehéz lesz megfogalmazni lelkiállapotainkat. A depresszió, csalódások, félreértések éppúgy jellemzők lehetnek erre a napra és az elkövetkezőkre, mint a nehezen felidézhető álomképek, egy- egy megérzés, amiről tudjuk, van kapcsolata a valósággal, csak egyelőre nem áll módunkban bizonyítani. A racionális és az érzelmi szempontok is összeütközhetnek, a túlcsorduló emóciók miatt pedig nehéz a hétköznapi, praktikus feladatokra összpontosítani. A tényleges megérzések és a reményekből, félelmekből fakadó fantáziák között sem könnyű különbséget tenni.

Március 17-én a logikus Merkúr és az álmodozó Neptun találkozása tovább árnyalja a képet. A fentebbi bolygóhatások összeadódnak, s bár 16 -19-én a legerőteljesebbek, az egész hetet meghatározzák. A vakhit, az önálló gondolkodásra való képtelenség, a túlfűtött érzelmi állapot még kiszolgáltatottabbá tehet a politikai, vagy bármilyen más jellegű propagandának, manipulációs kísérleteknek. Megszaporodhatnak a trükkös lopások, csalások, hamisítási ügyek és a kibogozhatatlan rejtélyek is. Hiszen, bármennyire szomjazza is az igazságot a Nyilasban a Szaturnusz, amikor Neptun, a nagy trükkmester összefog Merkúrral, a tolvajok istenével, kevés esélye van arra, hogy bármit is kiderítsen. Különösen akkor, ha életszerű megközelítés helyett a paragrafusok alapján próbál eligazodni, és az eljárások során is ragaszkodik a szabályokhoz.

Az ilyenkor gyakori csalódások legtöbbször abban gyökeredznek, hogy mi is csak elmosódottan akartuk szemlélni az igazságot. Például, bár jóllehet az elejétől fogva sejtettük egy kapcsolat vagy egy üzleti konstrukció buktatóit, erőnek – erejével meggyőztük magunkat arról, hogy működni fog. A valóság határait az alkohol és más tudatmódosító szerek is feloldhatják – a párhuzamosan érvényesülő bolygóhatások miatt azonban a kijózanodás is sokkolóbb lehet, mint máskor. Furcsa pletykák kaphatnak szárnyra, nehezen tudjuk eldönteni magunk is, mi az, aminek titokban kellene maradnia és mi az, amit megoszthatunk másokkal.

Lelassul az internet, az üzenetek késéssel vagy egyáltalán nem érnek célba. Szerződések megkötésére sem ezek a napok a legalkalmasabbak – bár az is megtörténhet, hogy éppenséggel a jogi kiskapukon át, a hivatalos út megkerülésével szerezhetünk csak érvényt igazunknak. Utazások során egyaránt számíthatunk különös, álomszerű élményekre, mintha csak egy mesevilágba csöppentünk volna, és a forgalmi dugók, késő járatok, elkeveredett – vagy eltűnt csomagok okozta bosszúságra. (Március 13 óta, amikor a Merkúr a Halakba lépett, sokkal több ilyen tapasztalatban lehet részünk, mint általában)

Azonban mindez távolról sem jelenti azt, hogy túl sokáig lebeghetnénk ebben az álomszerű állapotban. Március 17 -én bepontosul az Uránusz – Plútó kvadrátja is. A korábbi bejegyzésekben (múlt heti előrejelzés, A kozmikus tüzijáték bedönti a brókerházakat is, Szétdurrant a paksi projekt, Fukushimától az iráni atomprogramig ) már sok szó esett arról, milyen hatásokat váltott ki a 2010 óta eltelt években és a közelmúltban ez a rendkívüli átalakító erővel bíró bolygókapcsolat. Nagyon valószínű tehát, hogy személyes életünkben és a nagyvilágban egyaránt nagy horderejű változásokra készülhetünk fel. Ezek közös jellemzője a váratlanság, intenzitás, a dolgok villámgyors egymásba alakulása, a sokkszerűség, visszavonhatatlanság.

A Vlagyimir Putyin körüli események jól szemléltetik, hogy e kozmikus hatások keveredése milyen helyzeteket idézhet elő. Az orosz elnök titokzatos eltűnése (ismét az asztrológiai szempontból is jelentős március 4 – 5), az ennek nyomán szárnyra kapó találgatások, rémhírek, (Halak Neptun, Merkúr) és feltűnése, majd az öt napig tartó rendkívüli hadgyakorlat elrendelése (Mars a Kosban, Uránusz – Plútó kvadrát, Napfogyatkozás –ld. lennebb ) remekül illik az időszak karakteréhez. Ezek a konstellációk persze a világ más tájain is jelezhetnek káoszt, lázadásokat, az események kiszaladását az ellenőrzés alól, erőszakhullámot, merényleteket, a meglévő konfliktusok eszkalálódását, környezeti katasztrófákat, az időjárás szélsőségeit.

Megnyugtató, hogy március 18-án a Vénusz a Kos jegyéből átlép a Bikába. A pénzügyek, társas viszonyok jelölője sokkal otthonosabban érzi magát a stabil, két lábbal a földön álló Bika jegyében, mint a nyughatatlan és kissé könnyelmű Kosban. Hosszabb távú konszolidálódás helyett azonban be kell érnünk egy átmeneti stabilizálódással, amit érdemes minél jobban kihasználni, mert április 12 után, amikor a Vénusz átlép az ingatag Ikrekbe, pénz- és szívügyeink is újabb hullámvasutazásba kezdhetnek.

Az e havi újholdmárcius 20-ra esik és aznap késő este lép be a Nap is a Kosba, azaz a napéjegyenlőséggel hivatalosan is elkezdődik a tavasz. Az új holdat az új kezdetekhez, növekedési folyamtokhoz társítja az asztrológia. Ez az újhold azonban egyszersmind napfogyatkozás is (Magyarországon részleges), ami arra utal, hogy az új kezdetek bizonyos kényszerítő körülmények hatására, egy fájdalmas lezárást követően jönnek létre, a lehetőségekből pedig sokkal kevesebbet lehet kihozni, mint általában. A fogyatkozás ráadásul a Halak kritikus átmenetekkel társított 29 fokán jön létre, így még valószínűbb, hogy az új megszületését fájdalmas vajúdás kíséri.

Ez természetesen szintén összhangban van az időszak minőségével, különösen a Szaturnusz tolatását kísérő feladatokkal és élethelyzetekkel (bővebben: A mester visszatekint és értékel). Tehát: ahhoz, hogy valami új elkezdődjön, valamit le kell zárni, a dinamikus kezdetek helyett pedig ez inkább az átértékelés, visszatekintés, korrigálás, a lassú fejlődés időszaka. Mivel a Szaturnusz jó három hónapon át folytatja látszólagos hátrafelé mozgását, a napfogyatkozás és a napéjegyenlőség – képletek is hosszabb időszakokat írnak le, egész biztos, hogy nagy horderejű, huzamosabb időn keresztül is hatást gyakorló változásokról van szó. Ez közösségek és egyének életére egyaránt érvényes.

Bár ilyen konstellációknál gyakoriak a szélsőséges, fájdalmas élettapasztalatok is, ezek lehetnek nagyon hasznosak is. Az elvonási tünetek, akár egy rossz kapcsolat, akár a kedvenc tudatmódosító szer /pótcselekvés elhagyása miatt jelentkeznek, az első időszakban alig elviselhetők. Mégis, aki sikeresen túljutott egy- egy ilyenen, ismeri a következő fejlődési szakaszt jellemző szabadság, a kitáguló perspektívák mámorító érzését is. Ennek megfelelően, a hét végét, amikor a Hold is a Kos jegyében halad, szintén a felfokozott érzelmi állapotok jellemezhetik, ugyanakkor adott a kedvező változásokat előmozdító vitalitás, lendület, optimizmus is.

Heti horoszkóp: 2015 március 23- 2015. március 29

Az előző heti hullámvasutazást követően most kissé kifújhatjuk magunkat

A fontos teendőket érdemes a hét első felére időzíteni. Utána ismét minden borul.

Kellemesen kezdődik a hét: a Bikában járó Hold, Vénusz hatására fogékonyabbá válhatunk az élet apró örömeire. Az előző napok ámokfutása után nem is árt egy kis pihenő: egy kiadós séta, tavasz- köszöntő kirándulás, kerti munka nagyszerű alkalom, hogy hétfőn és kedden az ébredő természet energiái bennünket is feltöltsenek. A jelenlegi bolygóhatások kedvezően hatnak a pénzügyekre is, de az elmúlt időszak anyagi bizonytalansága nem múlik el egyik napról a másikra. A viszonylagos stabilitás megteremtése saját hozzáállásunktól is függ.

E tekintetben érdemes megérzéseinkre hallgatni: a Vénusz és a Neptun kedden bepontosuló szextiljének köszönhetően intuíciónk evilági ügyekben is remekül működhet. A két bolygó kedvező kapcsolata segíthet kibontakoztatni személyiségünk romantikus oldalát is, így a közelmúlt szerelmi drámáit követően ez a nagy békülések ideje is lehet. Persze, az egyensúly még mindig borulékony, hiszen április végéig még teljes intenzitással hat az Uránusz – Plútó kvadrát, és a március 20-i napfogyatkozást követően vészesen közeledik az április 4- i teljes holdfogyatkozás is, ami újabb próbatételt jelenthet érzelmi kapcsolatainknak.

A Halakban haladó Merkúr hatására belső világunk üzenetére a szokásosnál fogékonyabbakká válhatunk, sokatmondó, szimbólumokban gazdag, élénk álmaink lehetnek. Meditáció különféle típusai szintén rávezethetnek, mi mindent is tehetünk magunkért ezekben a napokban, hogy sínre tegyük ügyeinket. Az ébrenlétünkbeli helyzeteket is jobban kezelhetjük, jobban ráhangolódhatunk sorsunkra, ha művészi formát adjunk belső képeinknek. A festés, különféle kézműves tevékenységek, tánc, az esztétikai élmények (pl. egy kiállítás) is segíthet megtalálni belső egyensúlyunkat.

A hét legjelentősebb bolygókapcsolata a Nap- Szaturnusz trigon március 25-én pontosul be. A Nap- Szaturnusz fényszögek egyfelől behatárolhatnak, másrészt fegyelmezettebbé is tesznek. A Kos Mars által felizzított Plútó- Uránusz kvadrát energiái kezelhetőbbé válnak, így dühödt lázongás helyett visszafogottabban, összeszedettebben – és sokkal hatékonyabban – tartunk célunk felé. Ez a bolygókapcsolat kedve az olyan projektek megvalósításának is, amelyekhez a lelkesedés, kreativitás mellett önfegyelem, kitartás is szüksége. Az eddiginél fogékonyabbá válhatunk mások igazságaira is: (újabb) összeesküvés- elméletek, ideológiák gyártása helyett felülvizsgáljuk saját hiedelmeinket.

A Nap – Szaturnusz fényszög stabilizáló hatása el is kell szerda – csütörtökön, hiszen a már Ikrekben haladó Hold szétszórttá, felületessé, kapkodóvá tehet. Az arányok és a fontossági sorrend eltolódik, a csip- csup ügyek elvehetik az időt a lényeges teendők elől. A Hold Neptunnal és Szaturnusszal képezett diszharmonikus kapcsolata zavaros helyzeteket vonz a külvilágból: a pletykák, meggondolatlan kijelentések elkeveredő iratok, rossz helyre küldött üzenetek sok bosszúságot okozhatnak. Közlekedés, utazás közben is furcsa helyzetek adódhatnak. Az ügyintézést, papírmunkát okosabb elhalasztani, ha pedig mégis muszáj rá

Pénteken a Vénusz – Jupiter feszült kapcsolata ingathatja meg a hét első felében már- már létrejött összhangot. Bár a két jótékony bolygónak kellemes, sőt szerencsés hatásokat tulajdonítanak, ha energiáik túltengenek, a jóból is megárthat a sok. Ez a nagy eszem – iszom, a fergeteges bulik, az érzéki élvezetek ideje. Néha persze nem árt kirúgni a hámból, de a túlzások megbosszulhatják magukat.

Péntektől vasárnap délelőttig a Hold a szeszélyes, érzékeny Rák jegyében jár, így a családi összejöveteleket heves érzelmi kitörések kísérhetik. Az Uránusz – Plútó kvadrát jelenléte szintén garanciája lehet a húzd- meg-ereszd meg szituációknak.. Szerencsére vasárnap, amikor a Hold átlép a kreatív, derűs Oroszlán jegyébe, már jó esély van rá, hogy jót nevessünk az előző két nap minidrámáin.

Amikor a kezdet és a vég összeolvad

Részleges napfogyatkozás, tavaszi napéjegyenlőség : nehezen kezelhető változások

Részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon március 20-án délelőtt. Idén ugyanerre a napra esik a tavaszi napéjegyenlőség is, ami nagyon különös egybeesés. Asztrológiai szempontból mindkét csillagászati esemény kiemelt jelentőséggel bír : egyének és közösségek életében egy- egy hosszabb időszakot jeleznek előre.

Az eklipsz csak a Spitzbergákról és a Feröer-szigetekről látható teljesnek, Észak-Skóciában 95 százalékos, Londonban és Nagy-Britannia dél-keleti részén pedig 85 százalékos lesz. Budapesten 9: 32 – kor kezdődik és nagyjából 11: 59′-ig tart. A napkorong legnagyobb része, mintegy 62,7 %-a 10:48 -ra kerül takarásba. Magyarország területéről utoljára 2011. január 4-én volt látható napfogyatkozás, legközelebb pedig 2026-ban kerül rá sor. Az asztrológiai hagyomány szerint a napfogyatkozás annyi éven keresztül gyakorol befolyást életünkre, ahány óráig tart – a változások intenzitása természetesen attól is függ, hogy a születési képlet milyen pontjaival kerül kapcsolatba. Több- kevesebb mértékben az eklipszek mindenikre hatnak, de azoknak a területeknek a lakóira, ahonnan láthatók, sokkal erőteljesebben. Asztrológiai szempontból a jelenlegi erőssége az 1999. augusztus 11 -ihez mérhető.

Bármelyik kultúrkörhöz tartoztak is, a régi idők asztrológusai nem tartották túl szerencsés dátumoknak a nap- és holdfogyatkozások, gyűjtőnevükön eklipszek időpontjait. A napfogyatkozásukhoz például birodalmak, dinasztiák, magas rangú államférfiak bukásával, természeti katasztrófákkal társították. Persze nem valamennyit, hiszen évente legalább kétszer is sor kerül rájuk, hanem csak azokat, amelyekhez más erőteljes bolygóhatások is társultak. A jelenlegi, a márciusban teljes intenzitással ható Uránusz – Plútó kvadrát miatt ezek közé tartozik. (Mint a korábbi írásokban már szó volt róla, ez a többé – kevésbé 2010 óta érzékelhető bolygóhatás áll az elmúlt évek sokkoló gazdasági , társadalmi változásai hátterében. Legerőteljesebben 2012 – 2015 között fejti ki befolyását, de az ezt követő években is meghatározó tényező lesz.)

Az asztrológia modernebb irányzatai megengedőbbek az eklipszekkel: ők csak változásokról beszélnek. Ezek ugyanis gyakran zárnak le valamit a hatásuk alá tartozó az életterületen (hogy melyeken, az csak egy részletes horoszkópelemzésből derül ki). Ez a lezárás azonban –a napfogyatkozás egyszersmind újhold is – egyben valami újnak a kezdetét is jelzi. Mivel a jelenlegi újhold a Halak utolsó, 29. fokán jön létre, nem sokkal ezt követően pedig a Nap átmegy a tavasz kezdetét jelző Kos jegyébe, jelen esetben a kezdet és a vég még a szokásosnál is jobban összemosódik.

Természetesen annak belátásához nem kell asztrológia, hogy egy új életszakaszba csak egy korábbi lezárása révén lehet eljutni. Ez az átmenet lehet finom, fokozatos, alig észrevehető, a jelenlegi, nagyon dinamikus bolygóhatások mellett azonban akár sokkszerűen, váratlanul is megtörténhet. Gyakran tapasztalható, hogy az eklipszek környékén felpörögnek az események. Különös véletlenek, szokatlan jelenségek is tapasztalhatók, amelyek valamilyen értelemben jelzés értékkel bírnak a későbbiekre. A labilis lelkiállapotok, szélsőséges érzelmi reakciók, az események kiszámíthatatlansága, valamilyen értelemben drámai jellege egyéni és közösségi szinten is gyakori élmény.

Világszerte felfordulást okoznak a zűrös bolygóhatások

Akcióban az Uránusz és a Plútó: terroristák, bandaháború, füstbombák és provokátorok

Az elmúlt egy- két nap hírei jól példázzák, milyen felfordulást okoznak szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban a márciusi intenzív bolygóhatások. Szerda volt a legzűrösebb, de valószínűleg a hét hátralevő részében sem fogunk unatkozni.

A korábbi bejegyzésekben már volt szó arról, hogy, a múlt hét és a jelenlegi ígérkezik március legeseménydúsabb időszakának. A 17 -én bepontosult Uránusz – Plútó kvadrát, ezt követően pedig a 20-i napfogyatkozás kavarja fel a kedélyeket. Ugyancsak pénteken lép a Nap is a Kosba, hogy a tavaszi napéjegyenlőséggel kezdetét vegye a tavasz.

Napkitörés, Magyarországról is látható északi fény: vasárnap, március 15-én két erős napkitörést is észleltek. Az erős geomágneses vihar, amelyet előidéztek, keddre érte el a föld légkörét, megzavarva az elektromos – és távközlési hálózatokat. A napkitörésnek köszönhetően Magyarországon is északi fényt figyelhettek meg.

Túszdráma Tuniszban: szerdán, március 19-én terroristák támadtak meg egy tuniszi múzeumot. Az Órákra bevették magukat az épületbe, túszokat ejtettek, a hatóságoknak pedig csak délutánra sikerült végezni velük. Az akcióban tizenheten haltak meg: egy rendőr, a két terrorista, és tizennégyen az épületben tartózkodó turisták közül.

Zűrös székházavató Frankfurtban: Zavargások közepette zajlott az Európai Központi Bank egyik épületének megnyitója Frankfurtban, szerdán. A Blockupy szövetség ugyanis az avatóünnepségre időzített egy megszorítás-ellenes felvonulást is. Az egész napos demonstráción mintegy tízezren vettek részt. A bedühödött tömeg autókat borított fel, füstbombákat dobált, gyújtogatott.

Lövöldöztek egy svédországi étteremben. Szerda éjjel két fegyveres rontott be a göteborgi Var Krog och Bar étterembe, majd tüzet nyitottak. A lövöldözés során ketten meghaltak, nyolcan megsebesültek. A rendőrség szerint nem terrorakcióról, hanem bűnbandák közötti leszámolásról volt szó.

Sztrájkba kezdett szerdán a Lufthansa pilótáinak egy része, pénteken pedig folytatják a tiltakozást. Aznapra törlik a rövid távú járatokat – így hét budapestit is. A pilóták érdekeit védő Vereingung Cockpit szakszervezet ugyanis nem ért egyet a légítársaság nyugdíjazási terveivel.

Provokátorok és akik figyelik őket. Ugyancsak szerdán jelentette be a Fidelitas, a Fidesz ifjúsági társszervezete, hogy provokátorfigyelő csapatot alakít és egy közösségi oldalt is létrehozott az állam támogatását élvező spiclik számára. A kezdeményezés azonban akkora felháborodást keltett, hogy még aznap kénytelenek voltak megszüntetni az oldalt. De a kedélyek nem csillapodnak: hamarosan jön a folytatás.

Forgalmat lassítottak a budapesti taxisok. A fővárosi taxisrendeletek és az e hét végére meghirdetett Über promóció ellen tiltakozott 60 taxis március 19-én. A demonstrálók a Hősök teréről indultak autóikkal, végighajtottak az Andrássy úton a Deák Ferenc tér irányába, aztán a Lánchídon át a Bazárhoz, majd visszatértek a Hősök terére. A szervezők egy része az 1990-es taxisblokádban is részt vett.

%d blogger ezt szereti: