asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'közélet'

Tag Archives: közélet

2017 február: veszélyes időket élünk

Február folyamán a kardinális T-kvadrát világméretű forrongásokat, változásokat jelezhet. A Mars és a Vénusz a tüzes Kos jegyében száguld: szerelmi kalandok, nagy – vagy annak vélt üzletek, kockázatos projektek izzítják a levegőt. A Jupiter tolatni kezd és két fontos eklipszre is sor kerül.

Kardinális T kvadrát: villámgyors változások

kisertettanya-villamokkal  A hónap második felében a Kosban csörtető Mars aktiválja a december óta egyre intenzívebben ható Jupiter – Plútó– Uránusz közötti  kardinális T kvadrátot. Erről a számos frusztrációt, váratlan eseményeket tartogató formációval egy külön bejegyzés is foglalkozott (Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ?) Más asztrológusok, pl. a blogon többször idézett Leslie Hale  is úgy látják, a nagyvilágban is nagy –és nem felétlenül békés változásokra kell számítanunk.

„Az ilyen típusú T-kvadrátok rendszerint változásokat, sőt forrongásokat jeleznek a nagyvilágban. E változások többsége kormányokkal, üzlettel/gazdasággal, törvényekkel, az országok közötti kapcsolatokkal, társas viszonyokkal hozható összefüggésbe. Az előző, 2012 – 2016 közötti, hasonló formációk energiája a jelenlegi T kvadrátban összegződik.

A jelenlegi T kvadrát hatása idén februárban és márciusban érvényesül a legerősebben, amikor a Plútó eléri a Bak 19°-át, az Uránusz a Kos 22°-et, a Jupiter pedig a Mérleg 20 – 22°-án tartózkodik. Bár ez a T kvadrát soha nem válik egzakttá (a bolygók olyankor  a jegyek azonos fokain állnak, 2017 január – március folyamán 3°-os hatótávolságra kerülnek egymástól. Minél szorosabbak a fényszögek, annál erőteljesebben hat a formáció.

A T kvadrát egy Jupiter – Uránusz szembenállásból, egy Jupiter – Plútó kvadrátból és egy Uránusz – Plútó kvadrátból tevődik össze.

A Jupiter – Uránusz szembenállás villámcsapásszerű gyorsasággal bekövetkező változásokat jelezhet. Ezek kormányokat, pénzügyeket érinthetnek, de más helyzetekre is vonatkozhatnak. Ez a bolygókapcsolat híján van mindenfajta stabilitásnak : a helyzetek percről-percre változhatnak. A pénzpiacokra is kiszámíthatatlan hatással van. Ez lehet nagyon jó és nagyon rossz is. Akiknek képletét közvetlenül érinti, váratlan eseményekre, változásra, lezárásokra számíthatnak ez alatt a ciklus alatt.

A Jupiter – Plútó kvadrát átalakulásokat jelezhet, de szó sincs arról, hogy ezek gördülékenyen zajlanak. A terrorizmus növekedésére is utalhat.

A Plútó – Uránusz kvadrát világviszonylatban változásokra, forrongásokra utalhat. Ezt 2012 – 2016 között számtalanszor megtapasztalhattuk. A világ hatalmasat változott azokban az években, és ennek újra szemtanúi lehetünk.

 

Kiket érint ?

A T – kvadrát hatása kollektív szinten, világviszonylatban és személyes szinten egyaránt érvényesül. Elsősorban azok életére lesz befolyással, akiknek a kardinális jegyek (Kos, Mérleg, Bak, Rák) 16 -20°-án állnak bolygói vagy házcsúcsai, de mindenki mást is érint azokon az említett jegyekbe eső életterületeken (házakban). Természetesen nem minden változás rossz, olyanok is lesznek, amelyek arra kényszeríthetnek, hogy erőfeszítéseket tegyünk új fejlődési szintek elérésére, ahol prosperálhatunk.

Kerülget a sors ? ( kb. január 27 – február 4)

 

A Diadalszeker Bosszúságok, zűrzavar, különös véletlenek vagy ha úgy tetszik, intő jelek sorozatával kezdődött február. A Napot követően (január 7, 10, 12) az előző hónap végén a Merkúr is kapcsolatba került a kardinális T kvadrát elemeivel.(Január 29-én a Plútóval került együttállásba, január 31-én az Uránusszal, február 2-án pedig a Jupiterrel képezett kvadrátot. E bejegyzésekben már sokszor szó volt róla, hogy ezek a hatások nem csak a fényszögek bepontosulásának a napjain érvényesek, hanem előtte/ utána is hatnak egy 1 -2 napig, illetve jelen esetben összeadódnak. Így nagyjából egy január 27-től  február 4-ig terjedő időszakról van szó.

Minden feszültség és bosszúság, váratlan véletlensorozat ellenére, amit az ilyen fényszögek tartogathatnak, nem árt felidézni és emlékezetünkbe vésni ezeknek a napoknak a történéseit, ugyanis jelzéseket adhatnak arról, hogy milyen témákkal és milyen életterületeken tartogat feladatokat a kardinális T- kvadrát. (Jelen esetben, mivel a január 28-i Vízöntő újhold egyszersmind egy új ciklus kezdetét is jelentette, a 27-én bepontosult Vénusz – Szaturnusz kvadrát pedig egy hosszabb, társas viszonyainkhoz és az anyagiakhoz való kapcsolatunk átértékeléséről szólt, ez még inkább így van. )

A teljesség igénye nélkül, néhány gondolat. Január 28-án, újholdkor a Merkúr kilépett a retrográd árnyékból, majd egy nappal később együttállást képezett a Plútóval. A kozmikus hírvivő és az alvilág ura legutóbb december 19-én találkozott, amikor a Merkúr retrográdba fordult. Tolatása közben legjobban azok jártak, akik az új projektek erőltetése helyett visszatekintettek a közelebbi és távolabbi múltba, számvetést készítettek eredményeikről és kudarcaikról, jó és kevésbé szerencsés befektetéseikről, kapcsolataik mintázatának mélyére hatoltak, felmérték tudásszintjüket, kommunikációs stratégiáik eredményes vagy eredménytelen mivoltát, leltárt készítettek a javukat szolgáló és ápolandó, a kisebb-nagyobb átalakításokkal még kielégítően működő és a kimondottan káros – így megszakítandó társas viszonyaikról.

A több mint egy hónapos visszatekintést, elemzést követően eljött a cselekvés ideje. A T kvadrát széthúzó hatásai azonban bebizonyították, nem is olyan könnyű a gyakorlatban kamatoztatni ezeket a felismeréseket. A figyelem egybefogására irányuló erőfeszítések kicsit a Diadalszekér kocsi hajtójáét idézik, akinek két ellentétes irányba igyekvő, fekete és fehér szfinxét kell megtartania az úton, egyszersmind jó tempóban haladnia.

A Merkúr és az Uránusz január 31-február 1-én érzékelhető kvadrátja a műszaki eszközök, kommunikációs csatornák ilyenkor szinte „kötelező” zavarain kívül más típusú malőröket is tartogatott. Figyelmünket izgalmas (vagy annak vélt) témák, események és derült égből villámcsapásként kitörő perpatvarok terelték el valóban lényeges teendőinkről, az elkalandozás „jutalma” pedig elveszett vagy ellopott, megrongálódott holmik, kisebb-nagyobb balesetek, mulasztások formájában érkezett. Szó sincs róla, szükség volt ezekre a megvilágosító felismerésekre, a sors azonban meglehetősen kellemetlen formában hívta fel a figyelmet hiányosságainkra és tényleges feladatainkra. Február 2-án, amikor a Merkúr kvadrátot képezett a Jupiterrel, egyaránt hajlamosak lehettünk világnézeti, ideológiai természetű vitákba bonyolódni, a kínos tévedések, felsülések pedig tudásbéli hiányosságainkra irányították rá a figyelmet.

Jó esetben tényleges tragédiák, helyrehozhatatlan károk helyett csupán kisebb malőrök figyelmeztettek: elkalandoztunk a helyes irányról. Nem árt azonban érteni a jeleket: a figyelemkieséseknek, a nem megfelelő célokra fordított energiának már akár a hónap második felében is sokkal súlyosabb következményei is lehetnek, az események pedig hosszabb távon is kicsúszhatnak az ellenőrzés alól.

 

A Vénusz a Kosba lép (február 3 – április 3)

 

pipacs  A Vénusz Kosban haladásának időszaka alatt a szokásosnál közvetlenebbül, asszertívebben, a szabadság és függetlenség vágyától sarkallva kezeljük társas viszonyainkat, pénzügyeinket, tartalékainkat és értékeinket. Az impulzív költekezésre erősebb vágyat érzünk, mint általában. Mielőtt azonban eszelős vásárlási rohamba kezdenénk, emlékeztessük magunkat arra, hogy a Vénusz tolatásának hetei alatt, március 5-től éppen ez az eltapsolt összegek hiányozhatnak majd, és hiányuk nagy kellemetlenségeket okozhat. Mivel január 30 óta a társas kapcsolatok és az anyagiak jelölője retrográd árnyékban halad, a bevételek egyre gyérebben csordogálnak, amikor pedig hátraarcot vág, illetve, áprilisban, a Szaturnusszal képezett kvadrátjának időszaka alatt hosszabb időre is elzárhatják a pénzcsapot. Ezek a hetek a világgazdaságban is felfordulást jelezhetnek.

E tranzit időszakában sokkal nyitottabban, közvetlenebbül közeledhetünk az emberekhez és a szokásosnál könnyedébben bonyolódhatunk flörtökbe is. A Kosban töltött hetek alatt sokkal természetesebbnek érezzük, hogy jutalmazzuk, megajándékozzuk magunkat, ne csak odafigyeljünk igényeinkre és szükségleteinkre, hanem előtérbe is helyezzük őket. Megrögzött önfeláldozók, áldozat-típusok számára ez a jó értelemben vett „önzés” életmentő is lehet.

A Vénusz retrográdba váltása előtt váratlan, alkalmi bevételek is adódhatnak, a könnyen jött pénz azonban könnyen el is megy. Üzleti ügyekben, társas viszonyainkat illetően készek vagyunk új utakat is kipróbálni, és ez nagyszerűen is alakulhat. (A kedvező forgatókönyvekre persze sokkal nagyobb esély van, ha májusig érleljük zseniális ötleteinket. Miután a Vénusz direktbe váltott, majd kilépett a retrográd árnyéból, sokkal könnyebb lesz megvalósítani őket, június 9-től pedig, amikor már a Bikában halad, akár profitálni is lehet belőlük).

Az új ötletek kipróbálása merőben új területekre is vezethet, akkor is, ha ez nem egészen önszántunkból, hanem külső körülmények hatására következik be. (Pl. az eddigi munkahely, bevételforrások, a „stabil” kapcsolat elvesztése, stb. ) Bár az effajta „lehetőségek” első benyomásra inkább csapásnak tűnnek, meglehet, hogy a sorsnak épp ilyen drasztikus eszközökkel kellett kirobbantania komfortzónánkból ahhoz, hogy új, az eddigieknél kifizetődőbb irányokba induljunk, változtassunk veszteséges érzelmi, pénzügyi stratégiáinkon. A nagyobb önállóság, talpraesettség a későbbiekben önbecsülésünkre is kedvező hatással lesz.

A Jupiter hátraarcot vág (2017. február 6 – 2017 június 9)

 

Az elmúlt három hétben valamennyi bolygó direktben mozgott. Most némiképp megtörik a lendület, ugyanis február 6-án a Jupiter stacionáriusba vált, majd hátraarcot vág. A Jupiter a Mérlegben arra szólít fel, hogy javítsunk társas viszonyaink minőségén, a béke és az egyensúly keresése közben ne érjük be felszínes megoldásokkal, a kapcsolatainkban pedig a tisztesség és méltányosság elvei szerint járjunk el.

A Nagy Jótevő tolatásának időszakaiban a belső értékek gyarapítására kerül a hangsúly (némelyeket a szerencse látszólagos elpártolása ébreszt rá ezek fontosságára). Külső terjeszkedés helyett jobb ötlet most újra felfedezni a már ismert(nek vélt) tartományokat. Amennyiben nem a megfelelő térképet használjuk, nagy utazásaink megszakadhatnak. Ilyen fejleményekre különösen az utóbbi három hónapban (mióta a Jupiter retrográd árnyékban halad) felmerült helyzetekkel kapcsolatban számíthatunk. Az újfajta megközelítésmódokból, a régi hiedelmek, eszmék, ideológiák megkérdőjelezéséből új világkép, új lehetőségek bontakozhatnak ki, mire a Jupiter direktbe fordul . (Vigyázat: az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter tolatásának időszakában nem jó ölet nagyobb utazásokba, tanulmányokba, projektekbe kezdeni, jogi ügyeket bonyolítani)

 

A Merkúr a Vízöntőbe lép: járni kezd a levegő

 

Február 7-én a Merkúr a Vízöntőbe lép, ahol február 25 –ig tartózkodik. Az információcsere bolygójának felüdülés újra levegős száguldozni a Bakban való bukdácsolás követően. Akárcsak nekünk: gondolataink letisztulnak, elfogulatlanabbakká válnak, eredeti stílusban fejezzük ki mondanivalónkat, döntögethetünk úgy is tabukat, hogy közben ne kelljen késhegyig menő vitákba bonyolódni. Ügyeinket madártávlatból szemléljük, így jobban rájuk is látunk, ha azonban elefántcsonttoronyba zárkózunk, el is távolodhatunk a valóságtól. Ha eddig a rossz idő, munkahelyi elfoglaltságok miatt nem sok időt tölthettünk a szabadban, most minden idegszálunk friss levegőre sóvárog. A levegőváltoztatás a szó átvitt értelmében is ajánlatos, a nagy túlzások azonban kerülendők. (Nehéz lesz, hiszen a jel urát, a Kosban haladó Uránuszt most a Mars is hevíti. A levegős és tüzes jegyek nem sokat törődnek a dolgok gyakorlati következményeivel, a hosszú távban gondolkodás pedig most sem a Marsnak sem az Uránusznak sem a Merkúrnak nem az erőssége. Mindez később akár tornádót is elszabadíthat.)

Új utakon

Február 9, amikor a Nap szextilt képez az Uránusszal jó alkalmakat teremthet az új, kreatív ötletek kipróbálására. A humorérzék, az eredeti megközelítésmód segíthet kitörni a megcsontosodott és javunkat már nem szolgáló beidegződések fogságából (vagy legalábbis felismertük, mi mindenen kell változtatni). A hétköznapok taposómalmával való elégedetlenség új utakra terelhet, de izgágává is tehet bennünket. Utóbbi esetben, ha jobban tudjuk mi az, amit nem akarunk mint azt, hogy milyen irányban és milyen módon keressük a beteljesülést, öncélú polgárpukkasztássá is fajulhat. Felesleges hangsúlyozni, hogy ebből sokkal több probléma származik, mint haszon.

Február 10-én, amikor a Merkúr szextilt képez a Vénusszal, szokatlan ismeretségeket köthetünk. Ha eredeti, szókimondó, de a jó modor keretei között maradó és szellemes stílusban adjuk elő mondanivalónkat, a mienkétől nagyon különböző mentalitású támogatókat is szerezhetünk. A levegőt váratlan flörtök, találkozások izzítják, eredeti ötleteinket eredeti formában valósíthatjuk meg.

Holdfogyatkozás az Oroszlánban: a jóból is megárt a sok

 

venus-in-leoAz év első holdfogyatkozására február 11-én (Bp. éjjel 1:32) kerül sor, az Oroszlán 22°28’-án. Mint már sokszor szó volt róla, az eklipszek (nap-és holdfogyatkozások) nagy meglepetéseket tartogathatnak (ezek általában nem túl kellemesek), lezárásokat, befejezéseket és kezdeteket (többnyire nyomás, kényszer hatására).

A penumbrális holdfogyatkozás Európából, Ázsia , Afrika és Észak- Amerika egy részéből látható, időtartama 4 óra 19 perc. Azok mellett az országok fölött ahonnan látható lesz, az Oroszlán jegy uralma alatt álló országokra és településekre lesz hatással. William Stockinger   mundán asztrológus szerint ezek az Alpok, Ausztria (főleg Linz), Belgium (főleg Ghent), Olaszország (főleg Róma, szicília, Puglia és Ravenna, a Cseh Köztársaság (főleg Prága), Németország (főleg Koblenz), Anglia (főleg Bristol), Törökország és Szíria (főleg Damaszkusz)

Az Oroszlán egyebek mellett a kreativitással, az egyéni önkifejezéssel, szerelemmel, gyerekekkel, szerencsejátékokkal, színházzal, vállalkozásokkal, uralkodókkal, vezetőkkel áll kapcsolatban

Ebben a képletben (még remélhetőleg lesz róla szó később) azonban meglehetősen kedvező hatások érvényesülnek: a Hold, a Szaturnusz és az Uránusz nagy tűz trigonja, a Nap – Jupiter trigon, a Nap Uránusszal és Szaturnusszal képezett szextilje oldja a kardinális T kvadrát (Jupiter, Uránusz, Plútó) közötti feszültségeket.

holdfogy-2017-febr-11

Hogy mi lehet akkor a probléma ? Nos, van amikor a jóból is megárt a sok: a túltengő önbizalom, az erőfitogtatás,  az uralkodási vágy, a részletek és a hosszabb távú következmények figyelmen kívül hagyása, a világi örömök túlzott hajszolása okozhat gondokat. Jobb esetben „csupán” arról van szó, hogy a kedvező fényszögek jelezte lehetőségekből nem lehet annyit kihozni, mint amennyit más körülmények között, szó lehet egy sikeres lezárásról – ugyebár mindent a csúcson kell abbahagyni – bár ez nem biztos, hogy mindig saját elhatározásból történik, a viharos időszak előtti utolsó önfeledt pillanatokról. Persze, az is lehet, pl. személyes szinten, hogy éppenséggel egy önfeledt party , egy épp ezekben a napokban kiteljesedő viszony szabadítja el a vihart a későbbiekben.

Mint már szó volt róla, a valóság elhárítás new ages szakértőivel (bővebben: Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? ) ellentétben a régi idők nagy asztrológusai sem látták jónak az eklipszeket. William Lilly (1602 május 11 – 1681 június 9 ) Annus Tenebrous c. könyvében pl. azt írja, hogy az Oroszlánban bekövetkezett eklipszek általánosságban véve „halált vagy szerencsétlenséget jeleznek a királyok, nemesek, tekintélyes emberek számára, ősi épületek, paloták,templomok megrongálódását vagy lerombolását, egyházi méltóságok közötti viszályokat, városok ostromát, a lovak és a gabona megfogyatkozását jelezhetik.”

Az Oroszlán utolsó dekanátusában végbemenő holdfogyatkozás : „erőteljesen arra ösztönzi a népet és a katonaságot, hogy a nemesekre támadjanak, új törvényeket, új kormányokat követelve.” Véleménye szerint a villámlás, hurrikánok, aszály , szélviharok is okozhatnak komoly károkat ilyenkor.

 

Hatékonyság, szellemesség, eredetiség

A holdfogyatkozást követő napok, egészen február 19 – ig viszonylag kellemesen telnek. Jó esetben hatékonyan, a zűrösebb időszakra való felkészülés jegyében.

Február 11-én a Nap és a Jupiter trigonja is bepontosul, jótékony hatása a következő napokban is érződik. Az új hetet tehát akár ötleteink megvalósításával is kezdhetjük. A Nap – Jupiter segítő fényszöge jóvoltából most ehhez a külvilágból is támogatást kaphatunk – bár ez meglehet szokatlan helyekről, szokatlan formában érkezik. A teljesen új területekre való kalandozás helyett jobb régebbi, függőben maradt ügyeinken dolgozni. Az újfajta megközelítésmód, az új környezet, újszerű tálalás a korábbiaknál nagyobb sikereket hozhat.

A Nap és a Szaturnusz február 14-én bepontosuló szextilje kitartást, gyakorlati érzéket is ad az eredetiség mellé, így tartós, pozitív változások is elérhetők. Ezekben a napokban ahhoz is elég valóságérzékkel rendelkezünk, hogy a szembejövő lehetőségek, a fejünkből kipattanó ötletek közül kiragadjuk az életképeseket, a többit pedig elvessük. Eközben nem feledkezünk meg az élni és élni hagyni bölcsességéről sem.

A Mars és a Merkúr február 16-án bepontosuló szextilje még nagyobb lendületet ad. Vitapartnereinket szellemesen, hatékonyan (bár lehet, hogy kissé pimaszul, tabusértegető módon) fegyverezzük le, meggyőzően, lendületesen, eredeti módon érvelünk, intézzük ügyeinket  – különösen, ha ehhez leveleznünk is kell. Nagyszerű alkalom ez arra, hogy régóta halogatott teendőink végére érjünk, vizsgázzunk, felvételizzünk, cikkeket, pályázatokat, beadványokat fogalmazzunk, kisebb-nagyobb utazásokat tegyünk.

Ezek a napok műszaki cikkek vásárlására ( persze, legyünk tekintettel arra, hogy a Vénusz a Kosban van, így fennáll a túlköltekezés veszélye, és – mivel már a retrográd  árnyékban halad, később meg is bánhatjuk beruházásainkat), javíttatására, hivatalos teendők intézésére is alkalmasak.

A megfelelő arányok

A nagy sietség, túlságosan erőszakos nyomulás, a gyakorlati érzék hiánya persze a későbbiekben nagy problémákat is okozhat (A kardinális T kvadrát kellemetlenebb hozadékai is erre vezethetők vissza. ) A középutat megtalálni nehéz. Hiszen ilyen erős Mars – állásnál, ennyi dinamikus hatás mellett egész biztos, hogy valamit el kell indítanunk, valamit kezdenünk kell a felmerülő helyzetekkel. Ugyanis, ha nem lépünk egész biztosak lehetünk abban, hogy a dolgok kicsúsznak az irányításunk alól és elsodornak. Ahogy abban is, hogy ha eddig nem történt volna meg (amit erősen kétlek), rövidesen olyan eseményekkel szembesülünk, amelyek valami módon döntéshelyzetbe hoznak, cselekvésre kényszerítenek. Ugyanakkor, a kellemetlen következmények borítékolhatók, ha megpróbáljuk levágni a kanyarokat, túl nagy kockázatokat vállalunk, nem tudunk hosszú távban gondolkozni, elsiklunk a részletek fölött, elrugaszkodunk a valóságtól, nem csupán lavírozni próbálunk a paragrafusok között, hanem egészen konkrét és súlyos törvénysértéseket követünk el, le akarunk söpörni másokat, vagy épp ellenkezőleg: még most sem vagyunk hajlandók kiállni magunkért, nem tudjuk hatékonyan képviselni saját érdekeinket.

 

A felfordulás jelei

 

forgoszel-felhok   Február 18-án, amikor a Nap a Halak jegyébe lép, már érzékelhetők a változás jelei. Amíg ebben az intuitív, együtt érző jegyben halad, fogékonyabbak lehetünk belső világunk üzeneteire, nagyobb empátiával fordulunk környezetünk felé és megértő fogadtatásra is találhatunk, de az önbecsapásra, a dolgok összekuszálására is nagyobb az esély. ez tágabb környezetünkben is így van, különösen, hogy a Mars Plútóval , Uránusszal, Jupiterrel képezett erőpróbáló fényszögeinek hatása is egyre erősebben érvényesülnek.

Ily módon a február 21-én bepontosuló Merkúr Uránusz szextil és Jupiter trigon kétes jótétemény. Egyfelől segítséget nyújthat ahhoz, hogy az utolsó simításokat elvégezve még időben, könnyen, gyorsan hatékonyan tető alá hozzuk teendőinket. A fentebbiekben felsorolt témákkal és területekkel kapcsolatban szerencsés fordulatokra számíthatunk, különösen, ha erőfeszítéseket is teszünk az ügy érdekében. Sajnos azonban meggondolatlan, felelőtlen, „széllelt bélelt” viselkedésre is hajlamosíthat. Extravagáns, tetszetős teóriákkal kábíthatjuk magunkat és környezetünket, ahelyett hogy fontosabb ügyeinkkel foglalkoznánk, a közösségi médiában szórakoztatjuk gondolatsziporkáinkkal ismerőseinket.

Február 22-én a Mars eléri a Plútó kvadrátot  (és egyszersmind a T kvadrátot is aktiválja) és gondoskodik arról, hogy ügyeinket még a legjobb esetben is csak súrlódások, netán komoly harcok, erőfeszítések révén hozhassuk tető alá. (A Merkúr és a Szaturnusz 23-án bepontosuló szextilje talán nyújt némi segítséget ahhoz, hogy mielőtt cselekvésbe lendülnénk, gondolkodjunk is. Az időzítés, stratégiák szerinti cselekvés, önfegyelem szintén javunkra válhat.) Néhány fájdalmas, bár talán valóban szükséges, sőt egyenesen életmentő műtétre is sor kerülhet. De az is könnyen előfordulhat, hogy a lelkesedés ereje önmagában kevés lesz megoldani a mélyebb gyökerű problémákat, félúton elfogy a lendület, az elhamarkodott döntések következményeit pedig hosszú ideig cipelnünk kell. Ezek a konstellációk a balesetveszélyt is jelentősen megnövelik.

Február 25-án, amikor a Merkúr a Halakba csobban, még jobban összekutyulódnak a dolgok. A gondolkozás, logika princípiuma idegenül mozog az érzelmek, képek és határtalanság jegyében, ezért nagy az esélye, hogy szűkebb és tágabb környezetünk döntéseiben, reakcióiban még az eddigieknél is kevesebb szerep jut a józan észnek. Az emóciók, zsigeri impulzusok, indulatok a későbbi napokban aztán teljesen átvehetik a terepet.

Napfogyatkozás a Halakban: a káosz elszabadul

Ennek megfelelően alakul a február 26-i újholdat követő időszak is. ez az újhold egyszersmind gyűrűs napfogyatkozás. (Bp. 15:58, de Magyarországról nem látható). A Halak 8°12’-án létrejövő eklipsz az Egyesült Államokra, Kanadára, egyszersmind a Halak és a Jupiter által uralt országokra és városokra lesz hatással. Legutóbb 1998 február 26 –án következett be napfogyatkozás a jegynek ezen a fokán.

napfogy-2017-febr-26

Ugyanezen a napon a Mars is együttállást képez az Uránusszal, amely váratlanul, derült égből bekövetkező eseményeket, a szó konkrét és átvitt értelmében vett robbanásokat jelezhet. A két bolygó szembenállást képez a Jupiterrel, ami személyes és kollektív szinten is erős túlzásokra, szélsőségekre hajlamosíthat. Rendkívül kiszámíthatatlan, agresszív tranzitról van szó, ezért jó ötlet kimaradni minden viszályból, közösségi eseményből. Esemény –szinten persze szinte lehetetlen konkrét előrejelzéseket készíteni, hiszen az Uránusznak lényege éppen a váratlanság, a meglepetésszerűség. Mondani sem kell, hogy ezekben a napokban nem tanácsos impulzív döntéseket hozni.

A Mars és a Jupiter szembenállása február 28-án pontosul be. Az oppozíciók gyakran jeleznek változásokat, ebben az esetben pedig a túlzások és a szélsőségek vehetik át az irányítást.

Egész biztos, hogy ezek a tranzitok a nagyvilágban is nagy viharokat kavarnak. Az országok között váratlan feszültségek adódhatnak , illetve a meglévők egyik pillanatról a másikra kezelhetetlen méreteket ölthetnek. Terrortámadások (robbantás, gyújtogatás) is valószínűek. Nagy esély van a hatalommal való visszaélésekre, erőszakra, támadásokra. Nukleáris fegyverekkel, erőművekkel kapcsolatos helyzetek is kiéleződhetnek, kontrollálhatatlanná válhatnak.

A kedélyek csak március folyamán csillapulnak, mire a Mars trigont képez a Szaturnusszal. Hogy csak a tűzijátékos buli utáni másnapossággal, vagy felperzselt csataterekkel, felégetett hidakkal, kiégett szívekkel és elpuffogtatott munícióval is kell –e majd számolni, most lehetetlen megmondani.

 

 

Fontosabb bolygóállások

 

Febr 1. Merkúr Uránusz kvadrát, Bak – Kos 21°

Febr 2. Merkúr – Chiron szextil, Bak  – Halak 22 °22’2nd

Merkúr – Jupiter kvadrát, Bak – Mérleg 23°7’

Febr 3. Vénusz a Kosba lép

Febr 4. Első holdnegyed a Bikában

Febr 6. Jupiter stacionárius –retrográdba vált , Mérleg 23°08’

Febr.7. Merkúr a Vízöntőbe lép

Febr 9. Nap – Uránusz szextil , Vízöntő – Kos 21°19’

Febr 10. Merkúr – Vénusz szextil, Vízöntő – Kos 5°15’

Febr.11. Telihold és holdfogyatkozás, Oroszlán 22°28’

Febr 11. Nap – Jupiter trigon, Vízöntő – Mérleg 23°05’

 

Febr 14. Nap – Szaturnusz szextil, Vízöntő – Nyilas 25°43’

Febr 16. Merkúr – Mars szextil, Vízöntő – Kos 14°29’

Febr 18. utolsó holdnegyed – Nyilas

Nap a Halakba lép

Febr. 21 Merkúr – Uránusz szextil, Vízöntő – Kos 21°45

Merkúr – Jupiter trigon, Vízöntő – Mérleg 22°45’

Febr. 22 Mars – Plútó kvadrát , Kos – Bak 18°36’

Febr. 23 Merkúr – Szaturnusz szextil, Vízöntő – Nyilas 26°24’

Febr. 25 Merkúr a Halakba lép

Febr. 26 Újhold és napfogyastkozás a Halakban 08°12’

Febr. 27 Mars – Uránusz együttállás Kos 22°00’

Mars/Jupiter – Uránusz szembenállás, Kos – Mérleg 22°25

 

 

Kapcsolódó

A Mars a Kosban halad : akkor most mindent bele ?

Plútó – Uránusz kvadrát

Sorsfordulók hírnökei (nap-és holdfogyatkozások)

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ?

 

kapcsolat

Február, 2016

Február viszonylag nyugodt hónapnak ígérkezik, ez azonban nem ok arra, hogy átadjuk magunkat a farsangi örömöknek. Lazítás helyett sokkal jobban tesszük, ha igyekszünk annyit tető alá hozni függőben levő ügyeinkből, amennyit csak lehetséges. Márciusban ugyanis újra nagyon összekuszálódhatnak a dolgok

 

 

 

szarvas, téli táj

 

 
Már a hónap legelejétől érdemes odafigyelni a közelgő káosz és elakadás előjeleire. Február 2-án ugyanis a Szaturnusz belép a Jupiterrel képezett kvadrátjának a hatókörébe. Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, kettőjük erőpróbáló kapcsolata egyaránt hatással van a gazdaságra, és a politikai erőviszonyok változására. A két bolygó természetéből adódóan a feszültségek növekedéséhez a különböző típusú világnézetek, vallásos meggyőződések ütközése is hozzájárulhat, a külfölddel való kapcsolatok korlátozása pedig további határlezárások formájában juthat kifejeződésre. Ez, valamint az általános instabilitás a gazdaságra sincs jó hatással. A két bolygó tavaly nyáron (A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai, Jupiter – Szaturnusz kvadrát) képezett először kvadrátot egymással, s bár fényszögük csak március közepén pontosul be újra, nem árt felidéznünk a tavaly július – augusztusban megtapasztalt helyzeteket. Ezekkel a témákkal egész tavasszal és kora nyáron is dolgoznunk kell majd.

 

 

Szerencsére a Skorpióban haladó Marsnak köszönhetően ráérezhetünk, hogyan készülhetünk fel a legjobban erre az időszakra, melyek a követendő és melyek a kerülendő irányok. Február 3-án a Mars szextilt képez urával, a Plútóval, így az ezt megelőző és követő néhány napban az eddigieknél is jobb hatásfokkal haladhatunk. Amennyiben az elmúlt hetek késleltető (retrográd Merkúr), homályt, motiválatlanságot keltő, frusztráló tapasztalatokat vonzó (Neptun – Szaturnusz kvadrát, Vénusz – Szaturnusz együttállás) bolygóhatások „jóvoltából” mi is apátiába süllyedtünk, most el is kellenek a friss lendületet adó befolyások. Ez a bolygókapcsolat azonban túlzott maximalizmusra és bizonyos fokú megszállottságra is hajlamosíthat, így hajlamosak lehetünk túlhajszolni magunkat.

 

 

Pedig, a február 5 -én bepontosuló Mars- Uránusz kvinkunx arra is figyelmeztethet , hogy a haladás nem csak elhatározás kérdése. Ez a látszólag gyenge fényszög sokféle furcsaság forrása lehet: a váratlan, zavaró hatások éppúgy hátráltathatnak, mint a hullámzó erőnlét vagy különböző típusú betegségek (pl. gyulladások, sérülések), lelki irritációk.

 

 

Viharosan alakulhatnak a következő napok is, hiszen, a Bakban haladó bolygók közül most a Vénusz kerül az Uránusz – Plútó kvadrát kereszttüzébe (Mint a korábbi bejegyzésekben (Január, Az utolsó csattanás) szó volt róla, amikor a Nap (január 4- 8), az újhold (január 10) aztán a retrográd Merkúr (január 21 -31) aktiválta az Uránusz – Plútó kvadrátot, számos fontos eseménynek lehettünk tanúi a nagyvilágban -és amennyiben születési képletünk alkotóelemeihez is kapcsolódott, személyes sorsunkban is). Ez a tendencia a február 6 – 8 körüli napokban is folytatódik, amikor a Bakban haladó Vénusz is aktiválja ezt az erőpróbáló fényszöget. Bár egy hosszabb ideje tartó hatásról van szó, február első hetében főleg pénz- és szívügyeink válhatnak finoman szólva képlékennyé. A nagyvilágban további drámai eseményeknek lehetünk tanúi. (Pl. kegyetlenkedések, nők elleni erőszak – vagy korábbi, ilyen típusú incidensek -Ld. „A nők semmit sem érnek” nyilvánosságra kerülése, kedvezőtlen gazdasági hírek, stb)

 

 
A Plútó és az Uránusz közötti erőpróbáló fényszöggel e blog számos bejegyzése foglalkozott, a Bakban haladó Vénusz által fémjelzett időszakot (január 24 – febr.17) pedig a Hasznos, bár fájdalmas stratégiák  c. bejegyzés tárgyalta . A Vénusz és a Plútó találkozójára február 5-én kerül sor, míg az Uránusszal  február 7-én csattannak össze. Ez különösen azok számára hozhat párkapcsolati hullámvasutazást, akiknek a Bak, Kos, Mérleg, Rák 14 -18 fokán vannak bolygóik. Bár van esély a végleges kenyértörésre is, a 8-án bepontosuló Mars -Vénusz szextil, illetve a Jupiter trigon felé közeledő Vénusz (február 9) a közös megoldásokat is valószínűsíti.

 

 

 

Újhold a Vízöntőben: teljes vagy részleges irányváltás

 

 

lovacskák Jóllehet az elhamarkodott döntések úgy érzelmi mint üzleti szempontból kerülendők, kevesen engedhetik meg maguknak mostanában azt a luxust, hogy ne mozogjanak együtt a változásokkal. A február 8-án létrejövő újhold is arra figyelmeztet, hogy valamilyen értelemben új fejezetet kell kezdenünk. Az előttünk álló, mintegy 10 napos időszak ugyanis egyike 2016 azon kevés szakaszának, amikor hosszabb távon is kedvező változásokat eszközölhetünk. Hogy ez merőben új irányokat jelent-e vagy a korábbi, bevált utak kényelmesebbre taposását, ezzel egyidejűleg pedig a zsákutcák végleges berekesztését, az a személyi horoszkóp adottságaitól is függ.

 

újhold, 2016 február 8 Budapest, 15:34

újhold, 2016 február 8 Budapest, 15:34

 

 

Valószínűleg, egy kicsit mind a kettőt. Mivel az újhold az újító szellemű Vízöntőben jön létre, bizonyára jócskán le kell kanyarodnunk az eddigi ösvényekről (Baráti kapcsolataink, nézeteink pl. szintén bizonyos átalakulásokon mehetnek keresztül). Az idejétmúlt álláspontokról és a javunkat már nem szolgáló társulásoktól való megválás nem fájdalommentes (Hold, korábban Nap – Mars kvadrát), ráadásul arra sem árt figyelni, hogy a tetszetős elméletek mellett a gyakorlati szempontok is érvényesüljenek (Merkúr/Vénusz/Plútó – Jupiter trigon) . A kipróbált, teherbíró kapcsolatokból pl. sem egy futó kaland sem egy átmeneti, feszült időszak miatt nem jó ötlet kilépni, a hosszabb távú, mérsékelt, de biztos bevételeket jelentő szakmai és üzleti lehetőségeket pedig semmiképp se cseréljük le a gyors meggazdagodás kétes receptjeire.

 

 

(A 7-én bepontosult Mars- Nap kvadrát hatására mindezt nehéz lehet átlátni, hiszen a két bolygó erőpróbáló fényszöge ezúttal arra hajlamosíthat, hogy elvont eszmények és ideológiák mentén, ösztönös igazságainkra fittyet hányva, lelkünket, érzelmeinket megerőszakolva haladjunk tovább. Az is megeshet, hogy a külvilág tartogat ilyesfajta próbatételeket számunkra, pl. főnökeink, szüleink (főleg az apa és az idősebb férfirokonok), valamilyen autoritás- személy, az úgynevezett barátok akarnak karakterünktől idegen irányba terelni. Nem kérdés, hogy ilyenkor belső igazságaink, illetve a hosszabb távú, praktikus szempontok mellett kell kiállnunk (e kettő most szerencsére szinkronban van egymással), ezek érdekében adott esetben vállalva a konfrontációt vagy a végleges elválást is.

 

 

Hatékony cselekvés, teherbíró alapok

 
erm8Az újholdtól február 17 -ig terjedő időszak a hatékony, célirányos cselekvés jegyében zajlik. A gátló, a motiváló és a segítő erők épp abban az arányban vannak jelen, hogy haladásra ösztökéljenek. Kezdjünk magunk mögött hagyni azt az időszakot, amikor a tisztánlátás hiánya vagy különféle, rajtunk kívül álló körülmények fékeztek. Az elmúlt év tapasztalataiból okulva azt is átlátjuk, milyen hatásuk van kisebb- nagyobb mulasztásainknak, a nem megfelelő célokra/ kapcsolatokra fecsérelt energiának, az elszalasztott lehetőségeknek. A közeljövő aggasztó tendenciái is körvonalazódnak (ez kinek- kinek mást jelent, képlete szerint), de az is bőven elegendő hogy képben legyünk, ha figyelemmel kísérjük a nagyvilágból érkező híreket.

 

 
A fejünk fölött lógó Damoklész kardok, a talpunk alatt ketyegő időzített bombák miatt úgy érezzük, egy percig sem vesztegethetjük tovább az időt. Ráadásul most, ha érdemi erőfeszítéseket teszünk, a sors is egyengetheti utunkat. Bár ebben az időszakban nem nagyon röpül a szánkba a sült galamb, február 10-én, amikor a Vénusz trigonba kerül a Jupiterrel, kisebb – nagyobb ajándékokra is számíthatunk. Hozzájutás valamilyen kintlevőséghez, munkaajánlat, fizetésemelés, egy sikerekkel kecsegtető projekt , eddigi erőfeszítéseink eszmei- anyagi elismerése, egy helyrejövő vagy éppen induló új kapcsolat – mind mind az időszak karakteréhez illó lehetőségek.

 

 

Dolgozatok, és más, időigényesebb publikációk megírására, papírmunkára, ügyintézésre, tartós értékcikkek beszerzésére is alkalmas ez az időszak (Utóbbi esetben tartsuk szem előtt, hogy inkább csak olyan jellegű projektekről van szó, amelyek március elejéig lezárhatók. Ingatlanok adásvétele, építkezés, felújítási munkálatok elkezdése, cégalapítás nem biztos hogy ebbe a kategóriába tartozik, különösen az egyre intenzívebben ható Szaturnusz – Jupiter kvadrát mellett nem). Kerülendő az olyan típusú munkahelyváltás is, amikor március folyamán számíthatunk első fizetésünkre.

 

 

Természetesen könnyen elképzelhető, hogy ilyenekre is sort kell kerítenünk, hiszen ebben az időszakban gyakran szembesülünk olyan kész tényekkel is, amelyekre azonnal kell reagálnunk. Ilyenkor egyáltalán nincs mód a lehető legjobb megoldás kivárására, csak rossz és kevésbé rossz lehetőségek , értelmetlen és viszonylag értelmes kockázat közül választhatunk. Ennek ellenére nem árt tisztában lenni azzal, hogy márciustól egy sor zavaros helyzet fékezheti az ügyintézést, egy április – májusban esedékes viszonylagos, átmeneti javulást követően pedig tartósabb, egész nyáron át tartó megrekedés valószínűsíthető. Ezekből a zsákutcákból aztán csak komoly erőfeszítéseket, egy helyben toporgást követően találhatunk kiutat. Így az, ami most kiváló ötletnek tűnik, később a helyzet megoldásának, a továbblépésnek az egyik legnagyobb akadályává válik. ( Hiteleket, kölcsönöket pl. most végképp nem jó felvenni, mert rövid távon megoldást jelenthetnek ugyan, de akár már néhány hónap múlva is adósságcsapdába kerülhetünk, stb.)

 

 

Február 14 vegyes hatásokat tartogathat. Az aznap bepontosuló Mars Jupiter szextil hatására hatékonyan dolgozhatunk céljainkért. A lehetőségek nem biztos, hogy tálcán kínálkoznak, de némi kreativitás, rámenősség, alaposság – na és jó intuíció révén kimunkálhatjuk őket. Ezekben a napokban meggyőzően képviselhetjük igazunkat, de ne feledjük: ahhoz, hogy meggyőzzük vitapartnereinket, magnetikus kisugárzásunkon kívül nem árt, ha a legapróbb részletekig menően pontos tárgyi tudással rendelkezünk, gazdag tényanyag birtokában érvelünk és a józan ész szempontjait sem vágjuk sutba.

 

 

 

Törékeny egyensúly

 

 

 shaolin monk13-ról 14-re virradóan a Merkúr is belép a Vízöntőbe, így a hónap eleje óta megrekedt ügyeink is mozgásba lendülhetnek. E szellemileg inspiráló jegyhelyzet hatására gondolataink eredetibbé válnak, szokatlan, eredeti formában tálaljuk mondanivalónkat, új ismeretségeket köthetünk, a korábbinál hajlamosabbá válhatunk a független, esetleg talán polgárpukkasztó vélemény véleményalkotásra.

 
Február 18-án a Vénusz is a Vízöntőbe lép, ahol március 12 -ig időzik. A mókás jegyben a szerelem és társasági élet jelölője is sokkal oldottabban viselkedik, mint a Bak puritán hajlékában, de azért ez a pozíció sem igazán kedvező számára. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy az ösztönös, zsigeri reakciók helyett ideológiák, elméleti modellek irányítják rokon- és ellenszenveit, a távkapcsolatok, plátói rokonszenvek jobban vonzzák, mint egy létező, hús -vér partner. Utóbbival adott esetben nem is tud mit kezdeni, és sokszor neki magának is nehéz eldönteni: „csupán” barátok-e vagy valami más is van közöttük.

 

(A bolygó diszharmonikus kapcsolódásai által jelzett viszonyok tipikus példája az interneten, a közösségi média adta lehetőségeknek köszönhetően szövődő „halálos szerelem.” Ilyenkor meglehetősen gyakori, hogy az „ikerlángokat”- maga a kifejezés is a Vízöntő – uralta new age szörnyszüleménye – kontinensek vagy országhatárok választják el egymástól, a fizikai találkozásra vagy sor se kerül, vagy ha igen, rengeteg erőfeszítés árán és általában nagyon nagy kiábrándulás a vége – viszont bámulatra méltó hatékonysággal tud tönkretenni egy házasságot, élettársi kapcsolatot vagy a szó hagyományos értelmében vett együtt járást.)

 

Ebben az időszakban baráti körünk, azoknak az embereknek a társasága, akikkel közös eszmék kötnek össze felértékelődik. Hogy valóban nemes célokért szövetkezünk, vagy köz-és önveszélyes utópiákat kergetünk közösen, a személyi horoszkóp adottságaitól is függ. A szilárd talaj hiánya pénzügyi területeken is érzékelhető.

 
Február 19-én a Nap a Halakba lép. Miközben az egyetemes szeretet jegyében halad, mi is együttérzőbbekké válhatunk, mint általában. A szociálisan hátrányos helyzetűek, kiszolgáltatottak, a messzi földről érkezettek kerülnek érdeklődésünk középpontjába. A spiritualitás kérdései szintén fontossá válnak, az anyagi világ és a belső síkok határi pedig feloldódnak és átalakulnak. Mindez nagyon fennkölten hangzik, de a hétköznapi életben, mint március folyamán látni fogjuk- ennek nagyon súlyos következményei is lehetnek.

 

 

Telihold a Szűzben: a káosz legyűri a rendet

 

 

hold és hullámA születő káoszt vetíti előre a február 22-i telihold is (Szűz 3 fok) A Szűzben haladó Hold hatására hajlamosak lehetünk önmagunkkal és másokkal szemben is kritikusabbak lenni, mint általában. A Neptun együttállás felé közeledő Nap azonban csak összemosódva érzékeli a dolgokat, és előállhat az a nagyon kedvezőtlen kombináció is, hogy olyan ügyekben, ahol az érzelmi szempontokra, megérzésekre kellene támaszkodni, racionális érvekkel fojtjuk el spontán impulzusainkat, ott azonban, ahol a józan, gyakorlati megfontolásoknak kellene dominálnak, emócióink hatására döntünk. (Mondani sem kell, hogy mindez, személyes és kollektív szinten is nagyon kapóra jön azoknak, akik tisztában vannak az érzelmi manipuláció fortélyaival.)

 

telihold 2016 február 22, Budapest, 19:20

telihold 2016 február 22, Budapest, 19:20

Ebben az egy- két napban álmaink, belső képeink is intenzívvé válnak, az egészség, erőnlét kérdései is felmerülhetnek, érzékenyebbek vagyunk a szokásosnál a gyógyszerekre és a tudatmódosító szerekre és pszichoszomatikus panaszok is felmerülhetnek.

 
A Merkúr Szaturnusszal (február 25) és Uránusszal (február 26) képezett szextilje a józan ész szempontjait is szóhoz juttatja az érzelmek e zabolátlan áramlása közepette. Sajnálatos módon azonban az is megtörténhet, hogy a különc gondolatok, a minden valóságalapot nélkülöző ideológiák indokul szolgálhatnaknak rossz érzelmi döntéseinkhez is.

 

 

E bolygókapcsolat jótékony hatása abban állhat, hogy a bepontosulás napjaiban egy fajta megértés, rálátás birtokába juthatunk s ily módon mulandó kellemetlenségként kezelhetjük saját zűrzavaros tudatállapotainkat vagy környezetünk irracionális viselkedését. Az eredeti ötletek, a régi és az új, formabontó elemek kombinálásával viszonylag könnyen visszaszerezhetjük ellenőrzésünket a káosz felett. A találó, de bálványdöntögető megjegyzések, a kedvező Szaturnusz -hatásnak köszönhetően most tapintattal és tisztelettel párosulnak, szellemes megjegyzéseinkkel pedig sok barátot, támogatót szerezhetünk.

 

 

El is kell, hiszen február 28-án, amikor a Nap együttállásba kerül a Neptunnal (és vészesen közeledik a Szaturnusszal képezett kvadrát felé), már jócskán kijut az átláthatatlan helyzetekből. A félreértések, a határok és a hatáskörök összemosása , a hazugságok, csúsztatások keltette zavar egész márciusban gondot jelenthet. Nehéz különbséget tenni a prófétikus sugallatok, és az önbecsapás, a jó megérzések és a remények vagy félelmek által keltett belső képek között, ahogy a valódi áldozatokat sem egyszerű megkülönböztetni azoktól, akik ilyennek állítva be magukat igyekeznek jogtalan előnyökhöz jutni. Bár  a közelgő, hosszabb időszakot magába foglaló földcsuszamlás kezelésére nincsenek holtbiztos tippek (ilyeneket az asztrológiai előrejelzés sem adhat, ld. mikor van értelme a konzultációnak és mikor felesleges ) február folyamán mégis sokat tehetünk annak érdekében, hogy némi állandóságot teremtsünk a változásban.

 

 

 

 

Kapcsolódó

 

 

Alvilági utazás: Mars a Skorpióban

Vénusz a Bakban : hasznos, de fájdalmas stratégiák :

Az utolsó csattanás (Plútó – Uránusz kvadrát)

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden drabokra hullik

Szaturnusz a Nyilasban

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

Jupiter a Szűzben

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás?

Január, 2016

Jóllehet vontatottan kezdődött január, a hónap mindennek nevezhető, csak unalmasnak nem: a sokkoló eseményekből, váratlan fordulatokból, zavaros helyzetekből bőségesen kijut. A célirányos cselekvést alacsony energiaállapot, átmeneti irányt vesztettség, csalódottság akadályozhatja, később azonban éppenséggel a frusztrációk szolgáltathatnak üzemanyagot a sikeres újrakezdéshez.

 

január

 
A decemberi előrejelzésekben bemutatott bolygóhatások mellett (elsősorban a hónap végén, valamint idén januárban és februárban is intenzíven érvényesülő Uránusz – Plútó kvadrát) az óév búcsúztatása sem volt bonyodalommentes: Szilveszter éjszakáján tűz ütött ki egy dubaji luxusszállodában, a terrorveszély miatt pedig fokozott biztonsági készültség mellett köszöntötték az új évet a világ nagyvárosaiban. Németországban ugyan sikerült megakadályozni egy müncheni terrortámadást, néhány nap múlva azonban kiderült, hogy Kölnben, nőkkel erőszakoskodó muszlim fiatalok „jóvoltából” botrányba fulladt a szilveszterezés. Véresen kezdődött 2016 , az izraeli fővárosban, Tel- Avivban is, amikor egy merénylő egy vendéglő közelében  kezdett lövöldözni. Az Iszlám Állam nevében mészárló ámokfutó két személyt megölt, hetet pedig megsebesített. E néhány nap történései előrevetítik a 2016 során kezelendő kihívásokat is.

 

 

Január 2-án a Vízöntőbe lépett a Merkúr, és majdnem egy hétig marad ott, mielőtt január 8-án, hátraarcot vágva visszatérne a Bakba. A Merkúr január 5/ 6– án váltott stacionáriusba, hogy megkezdje január 25 -ig tartó tolatását. Ez a retrográd időszak szokatlanul erőteljesnek ígérkezik: mint fentebb szó volt róla, az elmúlt 2- 3 nap meg az utána következő eseményei jelzésértékűek lehetnek. Mivel a bolygó többek között a kommunikáció, utazások, fiatal személyek jelölője, elsősorban ilyen témákkal kapcsolatban számíthatunk bonyodalmakra. Ezeket a napokat késések, zűrzavar, műszaki cikkekkel, közlekedéssel kapcsolatos problémák is jellemezhetik.

 

 

A Mars a Skorpióban halad

 
skorpió, szépSzintén fontos fejlemény, hogy a Mars, az aktivitás, önérvényesítés, valamint a viszályok, háborúk princípiuma január 3 óta otthonában, a Skorpióban halad, majd március 7-én átlép a Nyilasba. Április 17-én azonban, a Nyilas 8 fokán hátraarcot vág és május végén visszatér a Skorpióba, ahol augusztus elejéig időzik, majd újra a Nyilasban folytatja útját. 2016 első kilenc hónapja folyamán tehát a Mars a Skorpió és a Nyilas jegye között ingázik. (A Mars általában hat hetet szokott tölteni egy jegyben, jelenlegi áthaladásai tehát sokkal tovább tartanak, mint általában) Ez az időszak világviszonylatban nagy jelentőséggel bír, azok pedig, akiknek a Skorpióban vagy a Nyilasban áll az ascendense, Napja/más személyi bolygói, eseménydús, hatékony, de kihívásokban bővelkedő évre számíthatnak. Új projektekbe kezdhetnek, aztán megtorpannak, visszalépnek, majd újra kezdik, így apránként célt érnek, de őszre, mire a Mars már újra a szokásos sebességre kapcsol, olyan meglepetés is érheti őket, hogy egész más irányban kötöttek ki, mint azt eredetileg eltervezték

 

 

A Skorpió Mars jellegzetességeit külön cikk taglalja, Most elég annyit elmondani, hogy ebben a jegyben a bolygó nagyon erőteljesen fejti ki hatását. A víz elem fogékonysága miatt nagyon érzékeny, környezete kimondatlan elvárásait is azonnal érzékeli, akárcsak a felszín alatti áramlatokat. Rendkívüli mértékben rá van hangolódva a tudattalanban zajló folyamatokra .
A Plútó uralma alatt álló Skorpió Mars egyik legértékesebb, de egyben legproblémásabb tulajdonsága egy fajta, a legarchaikusabb ösztönrétegekkel és túlélőkészletekkel kapcsolatban álló beállítottság, ill. annak a képessége, hogy a képlet tulajdonosa ezeket a gyakorlati életben is mozgósítsa.

 

Ennek megvannak a nyilvánvaló előnyei, pl a rendkívül jó megérzések, találó, spontán reakciók, nagyfokú találékonyság válsághelyzetekben, szívósság, kitartás, nagy teljesítmény, önfegyelem, mély érzelmek, szenvedélyesség
A lehetséges hátrányok részben abból fakadnak, h. túlcivilizált tudatunk, már nem tud egészségesen viszonyulni ehhez az archaikus ösztönszférához – mint ahogy biológiai környezetünket is tönkre tesszük. A racionális szempontok szintén gyakran megkérdőjelezik a “semmiből jött” megérzések, látszólag magyarázat nélküli rokon-és ellenszenvek jogosságát.

 
Ha érzelmileg sérül és/vagy a munka, hobbi nem terhelik le eléggé kihívás-kereső személyiségrészeit,vagy nem kezeli őket kellő önismerettel szélsőséges, esetenként nagyon veszélyes párkapcsolatokat, élethelyzeteket ( James Foleynek , az amerikai újságírónak pl. akit elsőként fejezett le kamerák előtt az ISIS szintén Skorpióban állt a Marsa /1976 okt 18, Evanston, Illinois – 2014. aug 19, Rakka, Szíria/ ) vonzhat be.

 

Ilyenkor, fogalmazzunk úgy – ha nincs baj, csinál. lépten- nyomon konfliktusokba bonyolódik, folyamatos piszkálódásával leghűségesebb szövetségeseit is elmarja magától, vihart kavar egy pohár vízben, felkavarja a kedélyeket, provokál, intrikál, álproblémákon lovagol

 

Puskaporos légkör

 

Önmagához hűen, már jegyben való vándorlása elején a Mars összerúgta a port a Merkúrral. Kettőjük kvadrátja január 5-én pontosult be , de már az ezt megelőző napokban is puskaporos volt a levegő. Kettőjük feszült fényszöge december 29-én, illetve az azt megelőző és követő pár napban is próbára tette türelmünket: akkor a Mérleg (Mars ) és a Bak (Merkúr) kardinális jegyekben kaptak össze. A fix jegyekben azonban a vitapartnerek kitartóbbakká válhatnak, szempontjaikhoz -anélkül hogy egymást meg tudnák győzni- rögeszmésen ragaszkodnak, nem tudnak leszállni az adott témáról, így nem csoda, ha az év első napjai különféle irritációk, viták jegyében telnek.

 

Az asztrológiai receptkönyvek meg a józan ész is azt mondaná, hogy ha valamikor, hát ilyen időszakokban jó ötlet elkerülni a kínos kérdések feszegetését. Csakhogy a Plútó uralma alatt álló, ösztönös Mars a lehető legalkalmatlanabb pillanatban képes elővájkálni a lehető legkellemetlenebb igazságokat. És, a Vízöntő Merkúrral való torzsalkodása közben szembeállítja a tényeket a tetszetős elméleti modellel. Ráadásul a Merkúr kettejük kvadrátja bepontosulásakor kezdte meg január 25-ig tartó tolatását , így a diszharmonikus energiák a szokásosnál is intenzívebben hatottak.

 

Köln, 2015 Szilveszter

Köln, 2015 Szilveszter

 

Németországban pedig ugyanezen a napon pattant ki a hír, miszerint „Szilveszter éjszaka Köln főpályaudvara környékén arab vagy észak-afrikai kinézetű férfiak csoportokba verődve molesztáltak és megloptak számos nőt . Hasonló incidensek történtek más német városokban, pl. Hamburgban is”. (HVG) Azonban a hír, amelyet a rendőrség, tévesen értelmezett polkorrektségből annyi más, az országban lakó muszlimok által elkövetett bűncselekményhez hasonlóan igyekezett eltussolni, országos méretű botránnyá dagadt. A tolerancia és az emberiesség nemes eszméiből összerakott elméleti modell a ehető legdurvábban ütközött a valósággal. ( Erre a hatásra ráerősít a november óta intenzíven érvényesülő Szaturnusz – Neptunusz kvadrát valamint a Vénusznak a velük képezett fényszögei). A következő hónapokban nagy valószínűséggel más nyugat- európai városokban is bőven előfordulnak majd hasonló incidensek, a kialakult helyzetet pedig nem lehet majd elméleti szinten orvosolni.

 

 

Személyes szinten a Mars és Merkúr erőpróbáló bolygókapcsolata szellemileg aktívabbá is tehet, egyszersmind azonban nehezünkre esik a lazítás. Ez a formáció rendkívül balesetveszélyes is: a Merkúr uralja a járműveket, a Mars pedig a vitákat, hirtelenkedést, baleseteket, sérüléseket -így legyünk nagyon óvatosak vezetés közben. Az értelem és az érzelem, a megérzések és a racionalizálás konfliktusa szintén okozhat átmeneti cselekvésképtelenséget vagy rossz döntéseket. (Megsúgom: jelen esetben szerencsésebb ösztönös megérzéseinkre hallgatni, mint túlagyalni a dolgokat, de ez még mindig inkább a kivárás, mint a cselekvés ideje.)

 

Mint már több bejegyzésben is szó volt róla, a Merkúr tolatásának időszakaiban gyakoriak a késések, a félreértések, balesetek, a különböző típusú összeomlások, valamint a frusztráció. Ezekben a hetekben nem ajánlatos házasságot kötni, nagyobb befektetéseket eszközölni, munkahelyet váltani, később ugyanis megbánhatjuk. Ahelyett hogy új projektekbe kezdenénk jobban tesszük tehát, ha újra átgondoljuk dolgainkat, lezárjuk függőben maradt ügyeinket.

 
Érzelmi, anyagi bonyodalmak

 

A január 6-án bepontosuló Vénusz Neptun kvadrát érzelmi és anyagi szempontból jelez zűrzavaros helyzeteket (Ennek a fényszögnek a hatása jó néhány napon keresztül érezhető, hiszen a Vénusz január 8-án együttállást képez a Szaturnusszal, így a kedvezőtlen befolyások összeadódnak, és a hónap elejétől nagyjából 11-ig érvényesülnek.) A túlságosan rózsaszín szemüveg, a naivitás, a valósággal köszönő viszonyban sem levő elvárások, a rossz helyre befektetett energia üzleti- és szívügyekben szinte törvényszerűen vezetnek csalódáshoz.

 

 

(Szerencsére a Skorpióban haladó Mars elég intuitívvá tehet ahhoz, hogy ráérezzünk: a megfelelő kapcsolatba, üzletbe, projektbe fektetünk energiát vagy csak pazaroljuk erőnket. Azonban ne feledjük:ennél a jegyhelyzetnél az elengedni nem tudás, a rögeszmékhez való ragaszkodás komoly gondokat okozhat , így könnyen megtörténhet, hogy esélytelen ügyekre fecséreljük a továbblépéshez szükséges tartalékokat)

 

 

A fentebbi bolygóhatásoknak egészségünkre, energiaállapotunkra is befolyással lehetnek. Az aluszékonyság, kimerültség, szétszórtság, akár a depresszióig fokozódó nyomott hangulat, szorongás, szórakozottság, koncentrációra való képtelenség, céltalanság, ingerlékenység általános tünetek lehetnek. Megfázásra, gyulladásokra is fogékonyabbak lehetünk, mint általában.

 

Robbanékony változások

 

 

villám a földbe sújt

Ugyanezen a napon kerül sor a Nap és a Plútó találkozójára is, amely beizzítja a majdnem pontos Plútó- Uránusz kvadrátot. Miközben a Nap kapcsolatba kerül a kozmosz két fenegyerekével, újra alkalmunk adódhat eltöprengenünk: milyen változásokat követel tőlünk, személyes szinten ez a világban 2010 óta oly sok gyökeres fordulatot hozó formáció?  Mivel úgy a Plútó mint az Uránusz a radikális módszerek hívei, gyanítható, hogy a tudatosítás folyamatát kísérő külső események nem lesznek a legkellemesebbek. Sokat tompíthatunk azonban a dolgok élén oly módon, ha félelemküszöbünkön és komfortzónánkon túllépve önként kezdünk hozzá az aktuális változtatásokhoz.

 
A Nap Plútó együttállás és a Nap- Uránusz kvadrát közötti időszak személyes szinten jelentős átalakulásokat tartogathat azoknak, akiknek a kardinális jegyek (Kos, Rák, Mérleg, Bak) 14- 18 fokán állnak bolygóik.

 

 

A Nap-Plútó együttállás rendkívül alkalmas arra, hogy a dolgok mélyére hatoljunk, de túlságosan intenzívvé, hiperkritikussá, vitatkozó kedvűvé is tehet. A feszültségek egyéni és kollektív szinten egyaránt megtapasztalhatók. Bár az év nem kezdődött valami békésen,világszerte újabb erőszakos események tanúi lehetünk.
Január 6-án pl a szó szoros értelmében bombaként robbant a hír is, miszerint Észak Korea kísérleti hidrogénbombát robbantott. Persze csupán önvédelemből , hiszen valahogy csak meg kell védenie magát az Egyesült Államoktól- nyugtatta meg a kedélyeket Kim Dzsong Un ( 1983. január 8. ) , az ország eszelős diktátora. Mint már szó volt róla, az Uránusz és a Plútó egyaránt kapcsolatban van a nukleáris fegyverekkel.

 
Január 7, amikor a Nap kvadrátot képez az Uránusszal, újabb meglepetéseket tartogathat. A dolgok finoman szólva is változékonnyá válnak. Az Uránusz szabadságot akar minden áron, a Bakban a Nap biztonságra, kiszámíthatóságra és a status quo fenntartására törekszik -így bizonyos helyzetek, kapcsolatok váratlanul megszakadhatnak.

 

A Jupiter tolatni kezd

 

Ugyancsak január 7-én vált stacionárius retrográdba a Jupiter. Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, a bőség, terjeszkedés planétája egyébként sem érzi magát otthonosan a Szűz jegyében, a tolató mozgás pedig tovább apasztja erejét. Ez önmagában is kedvezőtlen hatással lehet a gazdasági folyamatokra, a fentebbi befolyásokkal kombinálódva azonban komolyabb és hosszabb távú krízist sejtet. Erről a korábbi bejegyzésekben már sok szó esett: Jupiter – Neptunusz szembenállás, A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai, A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén, Szaturnusz a Nyilasban, Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz) Mivel tolatása közben kora tavaszra újra szembenállásba kerül a Neptunnal, aztán a Szaturnusszal is kvadrátot képez nagy javulásokra azt követően sem lehet számítani, hogy május 9-én újra direktbe vált. A tavaly nyár végétől október közepéig ízelítőt kaphattunk e három bolygó erőpróbáló kapcsolatának a gazdaságra, illetve személyes pénzügyekre, közbiztonságra, egészségügyre, munkahelyekre, politikai helyzetre gyakorolt hatásáról.

 

Személyes szinten azokat a Jupiter azokat az életterületeket befolyásolja, amelyik házban a születési képletben áll. A lehetőségek és a kockázatok azonosításában asztrológiai tanácsadás segíthet, az azonban általánosságban is elmondható, hogy ez az időszak nem annyira a külső, anyagi gyarapodásnak, mint inkább a befelé építkezésnek kedvez.

 

 

Az érzelmek súlya
Január 8-án a Merkúr visszatér a Bakba, így újra a komolyabb, súlyosabb témák kapnak teret.
A Vénusz és a Szaturnusz január 8-i találkozója szintén nem a könnyed szórakozásnak vagy a frivol örömöknek kedvez. A Vénusz és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatairól már többször is szó esett a blogon (Karmikusan terhelt viszonyok) és fentebb is. Bár előkerülhetnek múltunk régi szereplői is, nem biztos, hogy ez a nap a legalkalmasabb a vidám társasági eseményekre. A kiábrándulás, a kellemetlen felismerések, az anyagi veszteségek szintén jellemző élmények lehetnek.

 

 

Újhold a Bakban: a rombolás és az építés mintázatai

 

Bak újhold

 

A január 10-i újhold a Bak 19 fokán jön létre. Bár az asztrológiai hagyományok szerint az újhold hagyományosan az új kezdetek időszaka, az egyidejűleg érvényesülő bolygóbefolyások (pl. hátráló Merkúr) arra figyelmeztetnek, hogy mielőtt új kihívásokat keresnénk, érdemes visszatekintenünk az elmúlt év eseményeire és átgondolni a hogyan továbbot.

 
Mivel a Bak a 10 mundánház ura, az újhold által jelzett változások valószínűleg szakmai -és hivatásbeli kérdésekkel is összefüggnek. A Plútóval és az Uránusszal feszült kapcsolatba kerülő Hold azonban azt is sejteti, hogy a későbbi megújuláshoz válságokon vagy legalábbis gyökeres szemléletváltásokon keresztül vezet az út.

 

Szerencsére segítő erőkből sincs hiány:a Jupiter trigonjának köszönhetően például felismerhetők az újraépítés útjai is, a Vénusz- Szaturnusz együttállást támogató Uránusz hatások pedig hozzásegíthetnek, hogy eredeti, kreatív módszerekkel javítsunk társas viszonyainkon, anyagi helyzetünkön, nagyobb külső- belső függetlenségre tegyünk szert.

 
Kissé bonyolíthatja a helyzetet, hogy egyszerre kell lerombolnunk, felszámolnunk valamit, ami már nem működik, és újabb, jobb dolgok felépítésébe kezdenünk.

 

Azok számára, akiknek a Bak 14-18 fokán állnak bolygóik, ez az újhold nagyobb jelentőséggel bír. (Persze, mint mindig, most is érvényes az a szabály, hogy itt általános hatásokat mutattam be. Személyi horoszkópban azokon az életterületeken érződik a legerőteljesebben a befolyás, amely házakba az újhold, illetve fényszögei esnek. Ennek megállapításában asztrológus segíthet.)

 

 

 

A pillanat kegye

 

erm6Január 12- 14 között viszonylag kedvező hatások érvényesülnek. 12-én a Vénusz trigonba kerül az Uránusszal: az előző napok viharait váratlan bevételek, ajándékok, a másik nemnél aratott sikerek, vidám társasági összejövetelek feledtethetik. A fényszög azonban meggondolatlanságra is hajlamosíthat, így csak bizonyos szintű tudatossággal és önfegyelemmel fordíthatjuk javunkra.

 

Bármennyire nehéz is most összeszedettnek lenni, hasznos cél érdekében mindenképpen érdemes erőfeszítéseket tennünk (egyszersmind lelkesen, optimistán , kreatívan kezelnünk társas kapcsolatainkat), mert másnap a Nap trigont képez a Jupiterrel, így a bizonytalanságok ellenére is teremhetünk némi stabilitást. Fejlődést, növekedést azokon a területeken érhetünk el, amelyeken a két bolygó hatása a leginkább érvényesül képletünkben). Ennek ellenére azonban nem szerencsés vérmes reményeket táplálni, és az eredmények is csak később mutatkoznak, hiszen a Jupiter amellett, hogy a Szűz jegyében száműzetésben van, most még tolat is. Ráadásul ő is meg a Nap is föld jegyekben állnak így a sikerhez nagy adag szorgalomra, kitartásra, hosszú távban gondolkodásra no meg jó adag gyakorlati érzékre is szükség van.

 
Január 14, amikor a Merkúr találkozik a Nappal, majd a Jupiterrel is jótékony kapcsolatot képez, kedvez mindenfajta szellemi erőfeszítésnek (pl. vizsgák, különféle publikációk írása, kereskedelmi tranzakciók, stb) Szempontjaink érvényesítéséhez azonban kisebb- nagyobb vitába kell bonyolódnunk, gondosan alá kell támasztanunk érveinket vagy más módon kell tanúságot tenni hozzáértésünkről. Mivel úgy a Jupiter mint a Merkúr hátráló mozgást végez, a nagyon kockázatos pénzügyi tranzakciók kerülendők. Új tanfolyamokba vagy más, tanulással, publikálással kapcsolatos projektekbe sem jó ötlet most belekezdeni, a tranzit azonban ideális ahhoz, hogy befejezzünk végre egy olyan dolgozatot, cikket, valamilyen más feladatot amelyet korábban éppen azért hagytunk félbe, mert túlságosan sok aprómunkával járt. A rég óta halogatott vizsgák is sikeresen letudhatók.

 

 

Lassú regeneráció

 
Január 11- 18 között bepontosul a Mars Neptunnal képezett trigonja. Ez hozzásegíthet ahhoz, hogy a zavaros külső körülmények ellenére jobban ráérezzünk a követendő irányokra, összhangban cselekedjünk megérzéseinkkel. (Álmaink lejegyzése, az olyan kreatív tevékenységek, mint a festés, kézműveskedés, a jóga, meditációs gyakorlatok felerősíthetik ezt a folyamatot). A harmonikus Neptun hatások enyhítenek a Skorpió Mars keménységén, így jobban tudatára ébredhetünk, milyen hatással vannak másokra cselekedeteink, a gyakorlatban is képesek vagyunk segíteni a rászorulókon, egyszersmind a szokásosnál jobban meg tudjuk különböztetni az energiavámpírokat azoktól, akiknek átmenetileg támogatásra van szükségük.

 

Mivel a tranzit elején még érzékelhető a Vénusz- Szaturnusz együttállás s a két bolygó Neptunnal lépezett kvadrátjának a hatása, elképzelhető, hogy még mindig valamilyen csalódás hatása alatt állunk. A kedvező Neptun – Mars befolyás azonban azt is lehetővé teszi, hogy fokozatosan eltávolódjunk fájdalmas élményeink helyszínétől. Az áldatlan állapotok kialakulásában játszott szerepünk felismerése, a minta azonosítása és asztrológiai alkatunkkal analóg, de a korábbiaknál kedvezőbb megélési módokkal való helyettesítése mind- mind része a regeneráció folyamatának, amelyben képletelemzés is segíthet. Minél jobban hallgatunk megérzéseinkre, annál többet hozhatunk ki ebből az időszakból, bár nem árt ha tudjuk: csak lépésről lépésre, apránként haladhatunk előre.

 

Veszélyes túlzások

 

Január 18-án azonban a Vénusz is kvadrátba kerül a Jupiterrel, ami újra hajlamossá tehet arra, hogy alaposan elvessük a sulykot. A túlzott költekezés (pl. bánat űző vásárlás), az új évi edzésprogramot borító nagy zabálás és az ennek hatására felszaladó kilók, az ésszerű szakítást követő békülés Mr. vagy Ms Alkalmatlannal, esetleg egy, még náluk is alkalmatlanabb új partner begyűjtése a legtipikusabb példák a két bolygó feszült kapcsolatára. (Ezekben az esetekben a kitartó Skorpió Mars szinte kiapadhatatlan üzemanyagot szolgáltat ábrándjaink kergetéséhez, a valóság pofonjait, az elszalasztott lehetőségekkel való szembesülést pedig a Szaturnusz- Neptun kvadrát garantálja).

 

 

Újabb hullámvasutazás

 

Január 20-án , amikor a Nap belép a Vízöntő jegyébe , kezdődik el az igazi tél.. A barátok, csoportok, közösségek, ideálok, hosszabb távú tervek most kiemelkedő fontosságúvá válnak.

 
A január 20 -24 közötti időszak ismét kiemelkedő fontosságú, a jelenleg tolató Merkúr ugyanis újra kapcsolatba kerül az Uránusz – Plútó kvadráttal. Ez a hatás, más bolygóbefolyásokkal kombinálódva tulajdonképpen a hónap hátralevő részét is meghatározza. A Bakban haladó Merkúr december 21- 23 között is érintette ezeket a pontokat, és ez nem sok békét hozott a nagyvilágban. A Karácsony körül aktuálissá vált témákkal egyéni és közösségi szinteken is újra foglalkozni kell.

 
Akiknek a kardinális jegyek (Kos, Rák, Mérleg,Bak, )14- 18 fokán áll az ascendensük. Napjuk vagy más személyi bolygójuk, eseménydús időszakra számíthatnak, de mások sem fognak unatkozni. Ezekben a napokban gyakoribbá válhatnak a balesetek, sérülések is, tehát közlekedés közben legyünk különösen óvatosak. Szócsatákba bonyolódni sem kifejezetten ajánlott most, hiszen még a barátságosan induló beszélgetések is váratlan veszekedésbe torkollhatnak, az érintett felek pedig aligha fognak engedni igazukból. Szerződések megkötésére, üzleti tranzakciókra, utazásokra, műszaki cikkek vásárlására sem ezek a napok a legalkalmasabbak.

 
A tolató Merkúr először az Uránusszal képez kvadrátot, január 20-21 én. A meghibásodó műszaki cikkek, a váratlan (és nem épp a legkellemesebb hírek), a látszólag minden előzmény nélkül kipattanó, szakításhoz, felmondáshoz vagy elbocsátáshoz vezető szóváltások, kisebb- nagyobb balesetek, sérülések végigkísérhetik ezeket a napokat. Január 22 – 23, amikor a Merkúr eléri a Plútót sem ígérkezik sokkal békésebbnek, hiszen mi is, környezetünk is hajlamos lehet rögeszmésen ragaszkodni igazához. Mivel a Plútó terrorcselekményekkel, erőszakkal, tömegszerencsétlenségekkel is kapcsolatba hozható, a nagyvilágban is nyugtalanító fejleményekre számíthatunk.

 
Január 23-án a Vénusz a Bakba lép, ahol február 18-ig időzik. A szerelem , a társas viszonyok, az ajándékok, anyagiak, földi örömök jelölője nem érzi magát túl jól a struktúrák, szabályok, felelősségvállalás, önkorlátozás puritán jegyében. Február 18 – ig tartó vándorlása felszínre hozhatja az érzelmi- és pénzügyi viszonyainkkal, értékrendünkkel, önértékelésünkkel kapcsolatos témákat.

 
Telihold az Oroszlánban

 

A január 24-én hajnalban, az Oroszlán 3 fokán  létrejövő telihold tovább fokozza a már így is nehezen elviselhető feszültségeket. Hogy a robbanás összeomlást vagy megtisztító katarzist, az elavult mintáktól való elszakadást hoz-e, a saját hozzáállásunktól, tudatossági szintünktől is függ. Valószínűnek tűnik azonban, hogy az elmúlt hetekben a felszín alatt lappangó tendenciák most világosabban megmutatják magukat. A váratlan felismerések, a kiszivárgó titkok, egy felmondás, szakítás, baleset, betegség stb átmenetileg ki is rúghatja talpunk alól a talajt, egyszersmind új utakra is terelhet.

 

Bár még nem egzakt, az Uránusz – Szaturnusz trigonja hozhat némi elemet a változásba. Ez a jótékony és 2016 végén, 2017 folyamán erőteljesebben ható fényszög segíthet ráérezni, hogyan építhetjük be az új elmeket a meglévő struktúrákba, hogyan tehetjük az előző évekénél biztonságosabbá hullámvasutazásunkat.

 

Jóllehet a tüzes Oroszlán hajlamossá tehet a túlzásokra, a Hold később , a nap második felében nagy trigont képez a Szaturnusszal és az Uránusszal. Ez a jótékony formáció talán segít visszanyerni lelki egyensúlyunkat mielőtt még az összes hidat felégettük volna és remélhetőleg a nagyvilágban zajló tűzijáték sem szalad ki az ellenőrzés alól.

 

Január 25-én a Merkúr végre abbahagyja tolatását és a Bak 14 fokán direkt stacionáriusba vált. Ez persze még korántsem jelenti azt, hogy egyik pillanatról a másikra véget ér a kényszerparkolás. Az irányváltás napjait – jelen esetben a január 28-ig terjedő időszakot- ugyanis nagy fokú zűrzavar, késések, félreértések sorozata jellemzi. Az idei még a szokásosnál is trükkösebbre sikerülhet, hiszen a Merkúr január 30-án újra együttállást képez a Plútóval, 31-én pedig az Uránusszal kerül feszült kapcsolatba. A három bolygó erőpróbáló fényszöge egyéni szinten és a nagyvilágban is eseménydús napokat sejtet.

 

Decemberi előrejelzés, 2015

Vontatott, álmos hangulatban kezdődik december, néhány nap múlva azonban felpörögnek az események.

 

 

 

 

hó,hold magány

 

 

 

A november végi bolygóállások a hónap elejére is befolyást gyakorolnak. Amikor ez a bejegyzés kikerül, elvileg már nem hatnak annyira intenzíven, a gyakorlatban azonban mégis érdemes néhány bekezdést szánni rájuk. Az általuk jelzett helyzetek és események ugyanis nem csupán december folyamán,  hanem sokkal hosszabb távon is üzenet-értékűek lehetnek.

 

 

Nap – Szaturnusz együttállás: kerülget a sors
A Nap – Szaturnusz együttállás és a két bolygó Neptunnal képezett erőpróbáló fényszögének hatása november utolsó és december első napján érződött a legerőteljesebben.
A Nap és a Szaturnusz találkozására évente egyszer kerül sor és ( akárcsak a két bolygó többi fényszöge, pl. szextil, kvadrát, trigon, szembenállás) mindig fontos felismeréseket tartogat aktuális feladatainkkal kapcsolatban. Ezt a sűrű, fojtogató energetikai hatás azonban sok mindennek nevezhető, csak kellemesnek nem. Úgy érezhetjük ugyanis, hogy áthatolhatatlan falak magaslanak fölénk, felelősségeink ólomsúllyal nehezednek a vállunkra, céljaink elérhetetlen messzeségbe távolodnak. Vélt vagy valós mulasztásaink bűntudattal töltenek el, az idő pedig ólomlábakon vánszorog.
A Nap és a Neptun előző nap bepontosult kvadrátja tovább fokozza ezeket a hatásokat. Erre a fényszögre olyan életérzések jellemzők, mint a zavarodottság, kiábrándultság, melankolikus hangulat, szétszórtság, álmodozás. Mindez, a Szaturnusz befolyásával kombinálódva depresszív, fókuszát vesztett napokat sejtet, amelyek a fizikai állóképességet is próbára teszik. Sokkal kimerültebbeknek, erőtlenebbnek érezhetjük magunkat, mint általában, aluszékonyabbakká válunk (érdemes odafigyelni álmainkra), megfázás kerülget vagy ki is törhet rajtunk az influenza.
Mindent egybevéve, ez nem a lendületes cselekvés, hanem a felismerések ideje. Amelyek több mint valószínűleg nem a legkellemesebbek. A Szaturnusz – Neptunusz kvadrát által jelzett kihívások (amelyekkel 2016 első felében folyamatosan dolgoznunk kell) most tudatosulnak igazán. Az esetleges csalódásokon, kudarcokon, az elhanyagolt vagy épp nyakunkba szakadt kötelezettségeken keresztül körvonalazódhat például: milyen életterületeken kell komolyabban munkálkodnunk aannak érdekében, hogy valóság közelbe hozzuk álmainkat, nagyobb realitásérzékre tegyünk szert – amivel nem csupán a későbbi csalódásoktól kíméljük meg magunkat, hanem az eddigieknél jobb döntéseket is hozhatunk, melyek azok a célok és kapcsolatok, amelyekbe érdemes további energiát fektetnünk és melyek azok, amelyekről kezdettől fogva tudtuk, hogy fekete lyukként csapolják forrásainkat.
Az ugyancsak december 1-jén bepontosult Merkúr- Uránusz trigonnak köszönhetően villámcsapásszerű felismerések, új ötletek, inspiráló beszélgetések, váratlan találkozások segíthettek eligazodni teendőink között. Ezek azonban inkább elméleti jellegű útmutatással szolgáltak, gyakorlatba történő átültetésük hosszú hónapokat is igénybe vehet. ( Az eligazodásban asztrológiai tanácsadás is segíthet )

 

 

 

A Vénusz a Skorpióba lép:érzelmi zsákutcák
Sk vénuszDecember 4 -én, a Merkúr Jupiter kvadrát hatására hajlamosak lehetünk felfújni a dolgokat. Ugyanezen a napon lép be a Vénusz  is a Skorpióba, ahol intenzívvé, egyszersmind sebezhetővé válik. Ahogy Stephen Arroyo megfogalmazta, ezt a pozíciót szenvedélyesség, egy fajta megszállottság jellemzi. „Semmit sem csinál félig. Az alaposság talán a legfontosabb vonása, emocionális és pszichológiai természetében. Ez nemcsak a partnerségekre igaz, hanem az élet minden területére (pénzügyek, karrier, stb. Mindent a maga teljességében kell megélnie és intuitív módon tudja, ha van még valahol egy hiányzó kis puzzle – darab vagy valami még nem az igazi. A tudatalattija végzi el ezt a munkát, dolgozza fel a „teljes képet” és a Skorpió Vénusznak annál jobb dolga van az életben minél inkább rá mer hagyatkozni az intuícióira. Az összes jegy közül valószínűleg a Skorpiónak vannak a legpontosabb megérzései (habár a paranoiájára vigyáznia kell), és ebből adódik, hogy kiváló detektív, kutató, befektető, pszichológus válhat belőle.”
Ezek az erények azonban most nem válnak a javára, hiszen, mivel a Skorpió klasszikus ura, a Mars, szintén száműzetésben van a Mérlegben, kevés esélye van arra, hogy megérzéseit a gyakorlatban is kamatoztathassa. (Azt a pozíciót, amikor két bolygó egymás uralmi jegyében áll , recepciós helyzetnek nevezzük. Ilyenkor felerősítik egymás hatását. Mivel ebben az esetben a Mars is és a Vénusz is száműzetésben van, egymás legszerencsétlenebb tulajdonságait hozzák felszínre) A párkapcsolatok számára eddig sem könnyű időszak így most további, drámai elemekkel bővülhet. Hogy miért is? „Ezt a bolygóállást érzelmi szélsőségesség jellemzi, a reakciói rendkívül erőteljesek, és az érzelmei tengermélyek. (…)A Skorpió Vénuszú embert tántoríthatatlanul elkötelezett társ és barát vagy épp engesztelhetetlenül ádáz ellenfél, ha épp úgy érzi, hogy elárulták, ha sebet ejtettek igazságérzetén vagy önbecsülésén. Ha bántják, bosszúállóan üthet vissza – mintha ez begyógyítaná a sebesülését. Általában a legtöbb társasági elfoglaltság hidegen hagyja, mert azokat felszínes időpocséklásnak tekinti, ráadásul annyira érzékeny a környezeti behatásokra, hogy gyakran valóban jobb neki egyedül. Tulajdonképpen semmiben sem bízik az élet felszíni jelenségei közül, legyen az akár hagyományos, bevett viselkedés, az uralkodó társadalmi rend és divat vagy éppen az emberek általában.”
A Mars Mérlegben haladásának időszaka azonban éppenséggel olyan interakciókat hozhat életébe, amelyeket ki nem állhat, hiszen felszínesek, külsőségeken alapulnak, az igazságok kimondása pedig azonnali szankciókat von maga után. Párkapcsolati területeken más is okozhat problémákat.  A Skorpió Vénusznak  ugyanis „arra van szüksége, hogy intenzív érzelmi erővel hatoljon be kapcsolatai mélyére. Az érzelmek cseréje és az érzelmi összeolvadás gyógyító, átalakító energiát szolgáltat számára.” A diszharmonikus Mars- hatások (az önmagában is problémás Mérleg Mars, valamint a Plútóval és Uránusszal képezett erőpróbáló fényszögei) azonban kötődésképtelen, de erőteljes kötődést kiváltó partnereket hozhatnak képbe.

 

 

A Vénusz -játékos események alakulására úgy tűnik, nem tud hatást gyakorolni, még azon a szinten sem, hogy legalább saját magát kivonja a főleg sérüléseket tartogató interakciókból. Érzelmei, kötődései ugyanis túlságosan mélyek, semhogy azonnal sikerülne neki elvágni őket, amikor a józan ész úgy kívánja. Így sajnos megtörténhet, hogy ahelyett, hogy a tudatos erőfeszítéseket téve törekedne az egészséges leválásra, önpusztító, önszabotáló forgatókönyvekbe bonyolódik (l. bővebben Medeától Don Joséig ). ezek akkor is bekapcsolnak, ha tökéletesen átlátja, megérzi helyzete tarthatatlanságát, csak épp az ebből következő, gyakorlati lépésekre nem bírja elszánni magát.
A fentebbi hatások általában véve is utalhatnak a társas viszonyok válságára, érzelmi veszteségre. Azonban, ha éppenséggel egy betegesen működő kapcsolat zárul le, az, amit most halálos sorcsapásnak élünk meg, hosszú távon a gondviselés kegyelmének tekinthető. Anyagi veszteségek, károk is valószínűek

 

 

 

Mars- Plútó kvadrát : hatalmi harcok, övön aluli támadások
A december 6-án bepontosuló Mars- Plútó kvadrát szintén kemény hatalmi harcokat, heves konfliktusokat jelezhet. Itt azonban egy rangvesztes, diszharmonikusan megnyilvánuló Marsról van szó, ami növeli az egyenlőtlen, sportszerűtlen küzdelemről, az övön aluli ütések esélyét.
Mivel a Bak (Plútó) a karrierrel, hivatással kapcsolódó X. mundánház ura, a Mérleg (Mars) pedig a VII mundánház által jelölt nyilvánosságé., társulásoké, könnyen elképzelhetők olyan munkahelyi konfliktusok, amikor is jó szakembereket a náluk sokkal tehetségtelenebbek lehetetlenítenek el. Bár ezek a hatások a Mars egész, Mérleg– beli tranzitját is végigkísérték, a munkahelyi pszichoterror (“mobbing”, “bullying”– ang.) nehezen elviselhető légkört teremthet.
A fegyvertelen, eszköztelen, kiszolgáltatott, magukról gondoskodni nem tudók bántalmazása (pl. állatok, gyerekek, öregek, hajléktalanok sérelmére elkövetett kegyetlen bűncselekmények. ), háborús övezetben élők brutális kínzása, lemészárlása szintén jellemezheti ezt az időszakot.

 

 

 

Polkorrekt

Polkorrekt

Világviszonylatban és közvetlen környezetünkben egyaránt gyakoribbá válhatnak ezekben a hetekben az övön aluli ütésekkel kísért hatalmi harcok, balesetek, heves konfliktusok, erőszakos bűncselekmények.

 

 

(A szeptember 28-i teljes holdfogyatkozás, majd a még Mérlegben haladó Vénusz erőpróbáló fényszögei idején bekövetkezett eseményekkel kapcsolatban további fejlemények várhatók, illetve újabb, azokkal analóg történésekre számíthatunk. November 20-án án pl. amikor bepontosult a Vénusz Plútó kvadrátja,  került sor a brutális Mali-i vérengzésre, december 2-án este pedig, néhány nappal a Mars Plútó fényszög egzakttá válása előtt Kaliforniában, dzsihádista merénylők egy fogyatékos-segító központban rendeztek mészárlást.  (A párizsi terrortámadások idején a terroristák szintén azzal adták tanújelét „hősiességüknek”, hogy a legkönnyebb célpontokra, a mozgássérültekre adták le először halálos lövéseiket. Ahogy egy Mérleg Marshoz illik…. )
A Mars- Nap szextil valamelyest enyhíti a Mars- Plútó kvadrát szélsőségeit. A tudatosság, az önmérséklet, diplomácia most is sokat segíthet. Ahelyett, hogy értelmetlen harcokba, vagy olyanokba bocsátkoznánk, melyek megnyeréséhez nem rendelkezünk elég hatékony fegyverekkel, most sokkal jobb erőt gyűjteni, eltöprengeni, milyen üzenete van számunkra ezeknek az eseményeknek, és időt szánni a hatékony stratégiák kidolgozására.

 

 

December 9-én a Merkúr a praktikus és teljesítmény- centrikus Bak jegyébe lép. A szokásosnál hosszabb ideig fog ott tartózkodni, január elején ugyanis csak egy rövid látogatást tesz a Vízöntőben, aztán újra a Bakban kezd el tolatni. Ez alatt az idő alatt kiderül, hogy ragyogó elméleteink kiállják-e a gyakorlat próbáját is. Emiatt borítékolható néhány látványos szempontváltás és újrakezdés is, de ha megfelelő időt szánunk a részletek kidolgozására, később elégedettek leszünk az eredménnyel. A karácsonyi ajándékokat jobb ötlet december 20 előtt megvenni, mielőtt még retrográd árnyékba vonulna. A Merkúr 2016 január 6-án kezd el tolatni.

 

 

 

Mars- Uránusz szembenállás: fokozódó zűrzavar

 

December 10-jén, amikor a bepontosuló Mars- Uránusz szembenállás hatására úgy érezzük, éppen most kell hangot adnunk nemtetszésünknek, nem férünk a bőrünkbe, duzzadunk az energiától és a tettvágytól. A még mindig intenzíven érzékerlhető Plútó- Mars kvadrát hatásai még robbanékonyabbá tehetik ezeket a napokat . E tranzit hatására bizonyos kapcsolatok vagy dolgok véget érhetnek illetve valamilyen fajta irányváltozás, lezárulás következhet be. Az Uránusz robbanásokkal, merényletekkel, repülőszerencsétlenségekkel is kapcsolatban áll: november 23-24-én pl. amikor a Vénusz került szembe az Uránusszal, lőtte le Törökország az orosz gépet, aminek hatására a feszültségek eszkalálódtak. Több mint valószínű tehát, hogy ez a bolygóállás világszerte is nagyobb horderejű eseményeket jelez (Ez a Mars- Plútó kvadrát és a Mars Uránusz szembenállás által befolyásolt napokra, tehát december nagy részére is igaz)

 

 

 

Újhold a Nyilasban : új remények

 

 

újhold 2015 dec 11

 

A december 11-i újholdkor (Bp-en de.11:29) esedékes új kezdetek ily formán még aktuálisabbak, mint általában. Az újhold ígéretes trigont képez az Uránusszal, aminek hatására úgy tűnhet: ha a Mars, Uránusz- Plútó hatások be is zártak néhány ajtót, semeddig sem kell nyalogatni sebeinket, hanem máris elindulhatunk az izgalmas új ösvényeken. A Szaturnusz – Neptun kvadrát azonban még mindig elég intenzíven hat ahhoz, hogy a légvárépítés keserves landoláshoz vezessen. Ugyanezt a tendenciát erősíti az újholdnak a Jupiterrel képezett kvadrátja is. A diszharmonikus bolygóhatások összeadódnak és előre vetítik annak a Szaturnusz- Neptunusz -Jupiter T kvadrátnak a kihívásait, amely 2016 első felében egyéni és kollektív szinteken is rendkívül zavaros helyzeteket jelezhet. (Az elmúlt hónapok blogbejegyzéseiben ( szeptember, október, novemberi előrejelzések, Szaturnusz a Nyilasban, Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz, Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás, A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai, Szaturnusz- Neptunusz kvadrát) ezek természetéről már sok szó esett.
A Vénusz – Neptun trigon felerősítheti megérzéseinket, így ráhangolódhatunk, hogyan kezeljük a leghatékonyabban a küszöbön álló változásokat, egyszersmind azonban hajlamossá tehet arra is, hogy irreális álmokat szőjünk

 

 

A december 14-i Nap- Jupiter kvadrát hatására hajlamosak lehetünk túlzásokba esni. Az óév- búcsúztató bulik hónapjában ez talán nem is lenne akkora baj, de a most ható, többi feszült bolygóbefolyás mellett nem csak a másnaposság okozhat problémákat, ha túlságosan elvetjük a sulykot
Jó hír, hogy a Merkúr- Neptun szextil segíthet ráérezni az egészséges arányokra, így talán nem rugaszkodunk túl messze a valóságtól, a december 17-én a Plútó – Vénusz szextil pedig hozzájárulhat, hogy reálisabban lássuk át érzelmi, üzleti ügyeinket, illetve a megfelelő változtatásokra is sort kerítsünk.

 

 

 

Titkok, rögeszmék, összeesküvés- elméletek, sokkoló események

 

 

December 19, amikor a Merkúr együttállást képez a Plútóval szintén jelentőségteljes napnak igérkezik. Ez a tranzít meglehetősen intenzív, és rögeszméssé tehet, arra azonban kiválóan alkalmas, hogy a dolgok mélyére hatoljunk, titkokat derítsünk ki . Egyszersmind azonban minket is, környezetünket is vitákra hajlamosíthatja. Ezekben az áldatlan interakciókban egy jottányit sem vagyunk hajlandó engedni igazunkból, bizonyos gondolatunk makacsul befészkelik magunkat tudatunkba, esetleg ismerőseink próbálnak meggyőzni arról, hogy valami, amit mindannyian feketének látunk, tulajdonképpen hófehér. Szerencsésebb, ha vitás kérdések tisztázását későbbre halasztjuk

 

 

December 20-án a Merkúr kvadrátot képez az Uránusszal . Ez a bolygókapcsolat aktiválja a most már majdnem pontos Uránusz- Plútó kvadrátot, amely a következő egy hónapban intenzíven érezteti majd a hatását Világszerte nagy horderejű eseményekre számíthatunk. A nagyvilágból sokkoló hírek érkezhetnek és magánéletünkben is érhetnek meglepetések. Mivel mindkét bolygó kapcsolatban áll az utazásokkal (a Merkúr általában véve, az Uránusz pedig a repülőgépekkel, légi közlekedéssel), számíthatunk arra, hogy közlekedés, kisebb- nagyobb utazások közben különféle bonyodalmak merülnek fel. A váratlanul kirobbanó veszekedések, a számítógépekkel és más műszaki cikkekkel kapcsolatos bosszúságok szintén jellemzők lehetnek erre a fényszögre.

 

 

 

Téli napforduló: állandóság a változásban

 

téli napford, 2015

December 22-én, amikor Nap a Bakba (hajnali 5: 48)  lép, a fentebb felsorolt bolygókapcsolatok még intenzíven éreztetik a hatásukat. Mint már többször szó volt róla, a napfordulók és napéjegyenlőségek képletei egy hosszabb, három hónapos időszakot vetítenek előre. A tavaszi napéjegyenlőségig hátralevő hónapokban továbbra is számos váratlan, nem egyszer tragikus fordulat tanúi lehetünk. A Plútóval és az Uránusszal még mindig erőpróbáló fényszögeket képező Mérleg Mars arra figyelmeztethet, hogy a szellem kiszabadult a palackból, inkább sodródunk az eseményekkel semmint alakítjuk őket, időnként pedig egyenesen úgy tűnik, mintha minél jobban igyekeznénk kontrollálni őket, annál inkább elveszítjük az irányítás fölöttük.
A még mindig érzékelhető Neptun – Szaturnusz kvadrát tovább növeli a zavart. Nem léteznek maguktól értetődő haladási irányok, tuti receptek, az egyetlen biztos dolog, hogy akár egyik pillanatról a másikra is minden megváltozhat. Ez tehát még mindig nem a hosszú távú tervek, nagyszabású kezdeményezések időszaka.
Ennek ellenére mégis sikerülhet, anyagi és lelki, érzelmi értelemben vett stabilitást teremteni, a nem egyszer nyugtalanító változások közepette is. Ennek egyik alapfeltételeként valóban eszközölni kell bizonyos változásokat. Nevezetesen, megszabadulunk a szívünknek oly kedves, de a gyakorlatban teljesen működésképtelen elméletektől. Azoktól a vágyálmoktól, amelyeknek annyi de annyi időt szenteltünk, de ez semmivel sem vitt közelebb megvalósulásukhoz, csupán tényleges lehetőségeink elől rabolta az energiát. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a pótcselekvés-szerűen ápolt vagy túlságosan egyoldalúvá vált kapcsolatok is.
Ha a realitásérzék és önfegyelem rugalmassággal, találékonysággal, kreativitással párosul, állandóságot csempészhetünk be a folyamatosan változó körülmények közé is, illetve, a sokadik lezárás után is képesek lehetünk új fejezetet kezdeni.

 

 

 

shrek karácsony

 

 

December 24-én, szenteste, amikor a Vénusz szextilt képez a Jupiterrel , alkalmas arra, hogy némi igyekezettel szeretetteljessé varázsoljuk az ünnepet. Jobb ötlet, ha a családi rendezvények idején inkább ennek a hatásnak adunk teret, semmint a szintén érvényesülő, Hold- Jupiter kvadrátnak, amely hiperkritikussá tehet. Bármennyire igazak is tehát, bánjunk csínján az ilyen típusú megjegyzésekkel: „de Nagyi, hányszor megmondtam már, hogy ki nem állhatom a hányás-zöld pulóvereket”- és inkább annak örüljünk, hogy nagyanyónak még mindig van energiája ajándék-pulcsikat kötögetni.

 

 

 

Telihold a Rákban: ünnepi perpatvarok

 

 

telihold dec 25, 2015

 

Másnap, 25-én azonban a feszültségeket már nem ilyen könnyűa szőnyeg alá söpörni. Az aznapi telihold a családcentrikus Rák jegyében jön létre, egyszersmind azonban erőpróbáló kapcsolatot képez az Uránusszal, Plútóval, Merkúrral és a Marssal is. A nap végére, illetve másnapra , december 26-ra kialakuló Nagy Kereszt formáció hatása emlékeztethet arra, amely 2014 tavaszának eseményeit meghatározta- ez azonban szerencsére csak 24 órán át tart. Ugyanezen a napon hagyja abba tolatását és vált direkt stacionáriusba az Uránusz is, amely felerősíti a Plútóval képezett kvadrátja hatását és a robbanékony formációhoz társítható eseményeket jelez világszerte.

 

Ami a személyes szférát illeti. abban egyébként sincs semmi meglepő, hogy a nagy családi ünnepek a nagy családi viták kirobbanásának is kedveznek. Valamennyien voltunk már olyan a helyzetben, amikor a legnagyobb csendben szerettünk volna közlekedni  leejtettünk egy tálcát, a huzat becsapott egy ajtót vagy épp eltüsszentettük magunkat, pokoli lármával híva fel magunkra a figyelmet.
Nem csoda tehát, ha éppenséggel a szeretet és a család hivatalos ünnepén,a “kötelező” béke és egyetértés időszakában pattannak ki váratlanul az addig szőnyeg alá söpört feszültségek. Köztudott, hogy a magány is jobban fáj ilyenkor, akkor is , vagy akkor talán még jobban, ha rosszul működő kapcsolatok sűrűjében vagyunk szál egyedül

 

 

A jó hír, hogy eközben a Merkúr is trigont képez a Jupiterrel, így remélhető, hogy a józan paraszti ész, a gyakorlati szempontok tompítani fogják a viták élét. A finom ünnepi fogások is oldhatják a feszültségeket, az alkohollal és más tudatmódosító szerekkel azonban jobb csínján bánni.
December 29-én ismét kettős hatások érvényesülnek. A Mars-Merkúr kvadrát hatására akár semmiségek miatt is viták lángolhatnak fel. A párkapcsolatokban felmerülő feszültségeket nemhogy enyhítenék, hanem fokozzák a „beszéljük meg” típusú csevelyek. Ahelyett, hogy az ilyesfajta impulzusoknak engednénk, jobb ötlet a Nap- Neptun szextil energiáit kihasználni. A meditáció, kreatív tevékenység észrevétlenül is képesek helyreállítani az egyensúlyt.
December 31 re virradóan a Vénusz átlép a kalandvágyó, társaságkedvelő Nyilas jegyébe, ahol január 23-ig tartózkodik. Jóllehet e tranzitnak, mindjárt az új év elején meglehetnek a komor momentumai is (a Neptunnal képezett kvadrátja valamint együttállása a Szaturnusszal kimondottan érzelmi, anyagi mélypontokat sejtet), nem kell ennyire előre szaladni. A Szilveszter éjszaka ugyanis könnyed, vidám hangulatban telhet, és valljuk be: az elmúlt év viszontagságai után ránk is fér egy kis szórakozás.

 

Novemberi előrejelzés, 2015

 

A nagytakarítás, rendrakás november első felében is folytatódik, később azonban kaotikussá válnak a dolgok.

 

 

 

kísérteties őszi lány

 

Bár az elmúlt heteknek is megvoltak a hullámhegyei és a hullámvölgyei, októberben jó lehetőségeink adódtak, hogy kitaláljuk, mit szeretnénk és aztán erőfeszítéseket tegyünk, hogy elérjük célunkat. Nagyszerű időszak volt ez arra is, hogy javításokat eszközöljünk bizonyos -például. szakmai, egzisztenciális- életterületeken edzésprogramba kezdjünk, egészségesebb életmódot alakítsunk ki, hosszabb távon is sikeres projekteket indítsunk el.

 

Utolsó simítások

 

 

November első tíz napjában, míg a Vénusz és a Mars is a Szűzben jár, a Nap pedig a Skorpióban tartózkodik, még mindig van idő elvégezni az utolsó simításokat. Ezek a bolygóhatások támogatják a testi- lelki gyógyulást, regenerációt, egyszersmind a külső- belső lomtalanításban is segíthetnek.

 

 

November 2-től november 20-ig a Skorpióban halad a Merkúr. Ez a jegyhelyzet elmélyíti gondolatainkat és a kommunikációt Immár biztosabbakká válhatunk abban is, mit szeretnénk és hogyan akarjuk elérni. Csalhatatlanul ráérzünk a lényegre, szavaink célba találnak, bár hajlamosak lehetünk kissé csípősen fogalmazni, nem kímélve mások Achilles -pontját sem.

 
November 3 intenzív, vegyes hatásokat tartogat Aznap pontosul be a Mars – Vénusz együttállás, a szenvedélyes egymásra találások egyik klasszikus fényszöge, és egész héten érezteti a hatását. Nyári randevújukkal ellentétben a két szerelmi bolygó találkozásából nem csupán futó kalandok, hanem tartós szövetségek is születhetnek. Az örömbe azonban jócskán vegyülhet üröm is. A két Szűzben levő bolygó ugyanis a Merkúr uralma alatt áll, az pedig most épp a csípős nyelvű Skorpióban halad, úgyhogy kisebb- nagyobb összezördülések zavarhatják meg a harmóniát.
Ráadásul az utolsó negyedben a Hold az Oroszlánban halad: a vidám, optimista, szórakozni vágyó jegynek pedig egész mások az igényei, mint a befelé forduló Skorpió Napnak. Bármennyire ígéretesek is az eredmények, nehéz a munkára, pénzügyekre koncentrálni, amikor hobbiinknak is hódolhatnánk, a hétköznapok taposómalma pedig a legromantikusabb kapcsolatokat is beárnyékolhatja. Egy harmadik fél vélt vagy tényleges jelenléte szinten okozhat feszült pillanatokat.
November 5-én, a Nap – Plútó szextilje kedvezően hat üzleti ügyeinkre és azt is lehetővé teszi, hogy a dolgok mélyére hatoljunk. A Jupiter azonban ugyanezen a napon 150 fokos fényszöget, úgynevezett quinkunxot képez a z Uránusszal, ami sok irritációt is tartogathat, mert igen türelmetlenné tehet, miközben azt is meg kell tapasztalnunk, hogy nem vághatjuk le a kanyarokat. Eredményeket csak időigényes, aprólékos munkával érhetünk el, miközben a kellemetlen felismeréseket sem tanácsos elhessegetni magunktól. A fényszög energiái egész hónapban éreztetik a hatásukat – a hatás természetéről még lesz szó a későbbiekben.

 

 

A november 6-án bepontosuló Neptun – Merkúr trigon finomíthat megérzéseinken, együttérzőbbé tesz, könnyebben hangolódhatunk környezetünkre segítségével miközben valóságérzékünket és megkülönböztető-képességünket is megőrizzük. Ezek a napok a kreatív tevékenységeknek is kedveznek.

 

 

 

Az első törésvonalak

 

 

A nagyobb változások november 9-től kezdődnek, amikor a Vénusz hazatér a romantikus és kapcsolatorientált a Mérlegbe, ahol december 6-ig tartózkodik. Az asztrológiai hagyományok szerint a társas viszonyok bolygója otthon van ebben a jegyben , vagyis itt tudja a legharmonikusabban kibontakoztatni tulajdonságait.
Ehhez a pozícióhoz olyan előnyös tulajdonságokat társítanak, mint a fejlett szépérzék, jó stílusérzék, a művészetek szeretete, előzékenység, emberekkel való bánni tudás, tapintat, báj, kompromisszumkészség, békülékenység. Az elkövetkező hetek elvileg alkalmasak lehetnek tehát, hogy visszaállítsuk társas kapcsolataink megbomlott harmóniáját, kellemesebbé tegyük saját és környezetünk életét, egy kicsit kikapcsolódjunk, néhány új holmival, fodrász, kozmetikus segítségvel, vonzóbbá tegyük megjelenésünket. A bolygó azonban nemsokára erőpróbáló kapcsolatokat képez a Plútóval és az Uránusszal, így fentebbi törekvéseink különféle akadályokba ütközhetnek. Ha pedig, Mérleg-szokás szerint a problémák szőnyeg alá söprésével vagy tarthatatlan kompromisszumok tartósításával próbáltunk egyensúlyt vinni társas viszonyainkba, kellemetlen meglepetések is érhetnek. A feszült fényszögek a kapcsolatok szakítópróbájára, eltapsolt tartalékok esetében nehezen pótolható hiányra, a fedezet nélküli ígérgetés következményeire is utalhatnak. Diplomatikus megoldások helyett inkább a tárgyalások megfeneklése, fehér asztal mellől nem orvosolható konfliktusok fellángolása vagy a meglévők kezelhetetlenné mérgesedése valószínű.
November 10-én a Merkúr – Plútó szextil hatására intenzívebbé válik a kommunikáció, remek alkalmunk adódik arra is, hogy a problémák mélyére hatoljunk. Ugyanezen a napon a Nap is szextilt képez a Jupiterrel, ami szintén kedvez az üzleti tevékenységnek és mindenfajta megbeszélésnek Az addig üsd a vasat, amíg meleg– mondás bölcsessége most aktuálisabb, mint általában ugyanis, még ha nem is olyan kedvező alapállásból, mint az elmúlt hetekben, még mindig kedvezőbb pozícióba küzdhetjük magunkat, az eddigieknél előnyösebb feltételeket alkudhatunk ki, apait anyait beleadva pótolhatjuk a közelmúltbeli mulasztásokat.

 

 

 

Újhold a Skorpióban: nehezen fenntartható egyensúly

skorpió eklipszA november 11-i újhold a Skorpió 19- fokán jön létre, késő este. A halállal, újjászületéssel, a lélek mélységeivel, a nagy üzletekkel és adósságokkal kapcsolatba hozható nyolcadik jegy a legintenzívebb a tizenkettő közül . Az újhold Nap és Hold együttállása, illetve a hozzájuk kapcsolódó Merkúr egy feszült 150 fokos fényszöget képez az Uránusszal, amely egyszersmind a Jupiterrel is ilyen típusú kapcsolatot létesít. A bolygók együttese egy Yod, Isten ujja formációt alkot

 

 

Mindez arra figyelmeztet, hogy az újholdnál esedékes új kezdeményezések csak egy csomó feszültség és akadály révén valósíthatók meg. Eredményeket csak akkor érhetünk el, ha együttműködésre bírjuk ellentétes irányultságú személyiségrészeinket, vagy pedig, a külvilágban, társadalomban például egymással nagyon különböző karakterű, vérmérsékletű személyeknek, irányultságú érdekcsoportoknak kell együttműködniük. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a konszenzusért keményen meg kell dolgozni, és csak ideig-óráig létrejött, nagyon törékeny egyensúlyról beszélhetünk.

 

Mivel ez az újhold együttállást képez a Merkúrral, ami igen feszült kommunikációs helyzeteket eredményezhet: a továbblépés érdekében  pl. kínos kérdéseket feltennünk, tabutémákat kell megbeszélnünk. Járművekkel, utazásokkal, a kommunikáció minden típusával kapcsolatos témák is felmerülhetnek.

 

 

A levegőt markolászva

 

 

 

A dolgok még kiszámíthatatlanabbá válnak, amikor november 12-én, a Mars a Mérlegbe lép. Ennek a 2016 január 3-ig tartó időszaknak a hangulata kissé emlékeztet a 2013 vége- 2014 júniusa közötti hónapokéra, amikor szokatlanul hosszú időt töltött ugyanebben a jegyben. Bár mostani vendégeskedése sokkal rövidebb ideig tart és az akkoriban oly sok problémát okozó Nagy Kereszt formáció sem nehezíti életünket, néhány, az idő tájt felmerült téma újra aktuálissá válik.

 

 

A Mars az asztrológiában az akarat, az energia, az asszertivitás, férfiasság, harc bolygója. A római mitológiában a háború istene volt, a csupa nőiség, báj és kellem Vénusz számtalan szerelmének egyike. Azonban a Mérleg jegyében, a Vénusz hagyományos otthonában már cseppet sem érzi jól magát: tulajdonságai gyengébben vagy torzultan érvényesülnek.

 

 

A kapcsolatok, társulások jegyében az otthonában, a Kosban még individualista, céltudatos Mars itt kapcsolatorientálttá, szélsőséges esetben kimondottan társfüggővé válik, elbizonytalanodik. Célja (bár ebben nem mindig annyira biztos, hangulatai, a mostanában őt érő uránikus impulzusok hatására hol ezért hol azért harcol), az egyensúly megteremtése, egy társulás mindenáron való fenntartása, vagy kialakítása akkor is, ha éppenséggel semmi olyan nincs a láthatáron, amibe érdemes lenne beszállnia.

 

 

A harmónia és az egyetértés híveként senkit sem szeretne megbántani, épp ezért aztán nemet is nehezen tud mondani. Ezzel azonban esetenként akár a legakaratosabb Kosnál is több haragost szerezhet, hiszen ahelyett, hogy egyértelmű helyzeteket teremtene, szerelmi háromszögeket tartósít, nem megy el arra a találkozóra, amibe ugyan beleegyezett, holott eleve megmondhatta volna, hogy semmi kedve hozzá, nem akarja szemedbe mondani a fájó igazságot, ezért alaposan kitálal- a hátad mögött, bevallása szerint békét akar, mégis viszályt szít, összeugraszt, s amikor, az egyre inkább érzékelhetőbbé váló Plútó – Uránusz kvadrát kereszttüzében gyorsan, ösztönösen kellene dönteni, ő elvekre, paragrafusokra hivatkozva toporog, teoretizál, esztétizál.

 

 

Ebben az időszakban talán nehezebb lesz érvényesíteni akaratunkat és magabiztosan kinyúlni az után, amit szeretnénk, kompromisszum készebbeknek mutatkozunk egyszersmind készségesebben harcolunk az igazságért, mint általában. Az övön aluli támadások és az autoagresszív viselkedés küülönböző formái sem lesznek ritkák ebben az időszakban.
A november 13-án bepontosuló bolygóállások még vihetnek némi stabilitást  a kezdődő felfordulásba. A Vénusz Szaturnusszal képezett szextilje kedvezően hat üzleti ügyeinkre, feleleveníthetjük múltbeli kapcsolatainkat. A Merkúr-Jupiter szextil gördülékenyebbé teszi a kommunikációt. Ez az üzletmenetre is kedvezően hathat. Azonban meglehetősen borulékony egyensúlyról van szó. November 17-én a Merkúr együttállást képez a Nappal . Ez a tranzit meglehetősen makaccsá és szókimondóvá tehet. Az elhamarkodott kijelentések sok kárt okozhatnak.

 

 

Fokozódó zűrzavar

 

November 18-án a Neptun végre abbahagyja tolatását és direktbe fordul. A bolygó energiái ilyenkor nagyon erőteljesen hatnak: a bolygó tulajdonságai fokozottan érvényesülnek. Álmaink élénkebbé, intenzívebbekké válhatnak, megérzéseink élesednek, a külső és a belső világ közötti határok elmosódnak. Ezek az élmények kedveznek a művészi tevékenységeknek , egyszersmind azonban a Neptun árnyoldalai is szerepet kaphatnak. Ily formán a zavaros lelki állapotok- illetve az ezeket elősegítő tudatmódosító szerek rengeteg kárt okozhatnak. Nehezen hozunk döntéseket, álmodozunk, koncentrálási nehézségeink támadhatnak.

 

 

Szűkebb- tágabb környezetünkben is bőven adódhatnak átláthatatlan helyzetek. Mivel a közeljövőben a Neptun két erőpróbáló fényszöge (Szaturnusszal képezett kvadrátja,majd 2016 folyamán a Jupiterrel való szembenállása ) is bepontosul, egyre több és több ilyenben lehet részünk.
November 19 is borongósan alakulhat. Ez az újhold utáni első holdnegyed. A Vízöntőben járó Hold szabadságvágyát a Skorpió Nap ellenőrzési kényszere és biztonsági törekvései nyirbálhatják meg.

 

 

November 20-án a Merkúr – ebben a hónapban immár másodszor – jegyet vált. A Nyilasban, száműzetése jelében gondolkodását inkább az ideológiák és az eszményképek semmint a logika irányítja. Nyitott, őszinte, lelkes, egyszersmind azonban kissé naiv is, lehetőségeit pedig hajlamos túlbecsülni. Mindez problémákat okozhat a későbbiekben.
November 22-én a Nap is belép a Nyilas jegyébe. Ezt az időszakot általában az ünnepekre való készülődés, az ajándékvásárlás légköre hatja át, amikor kiértékeljük az elmúlt év eredményeit és tapasztalatait is. Bár még messze van a Szilveszter, a társasági összejövetelek egyre jobban emlékeztetnek az óévbúcsúztatókra. Idén azonban, az év utolsó két hónapja nem biztos hogy túlságosan kedélyesre sikerül.

 

 

A Mérlegben haladó Vénusz, majd ezt követően, december folyamán a Mars is feszült kapcsolatokat képez a Plútóval és az Uránusszal, érintve a szeptember 30-i teljes holdfogyatkozás– képlet kritikus pontjait is. Az akkor és az október 13-i Mérleg újholdkor aktuálissá vált témákkal tehát újra foglalkozni kell.. Ez az időszak valamilyen értelemben a kapcsolatokról szól. Ezek újraértékeléséről, átalakulásáról, megszűnéséről vagy újak létrejöttéről, a társas viszonyainkat működtető törvényszerűségek felismeréséről.

 

 

November 21-én a Vénusz feszült fényszöget, kvadrátot képez a Plútóval, 24-én pedig az Uránusszal néz farkasszemet. A két erőpróbáló bolygókapcsolat hatása együttesen érvényesül, és meghatározza a hónap utolsó napjait.
A Vénusz – Plútó kvadrát által jelzett radikális változások valószínűleg társas viszonyainkat és pénzügyeinket érintik majd szakítások és egymásra találások, nagy nyereséget, de sokkal valószínűbben nagy padlót fogást eredményező üzletek, befektetések formájában. A Vénusz Uránusz szembenállás hatására szokatlan barátok és ügyek jelenhetnek meg a semmiből,váratlan találkozások, felszínre kerülő titkok kavarják fel érzelmi életünket. A párkapcsolatok harmóniáját egy váratlanul felbukkanó harmadik vagy anyagi természetű viták boríthatják fel. Más témákkal kapcsolatban is jó, ha felkészülünk a meglepetésekre. A hóbortos ötletek, a lehetőségek túlértékelése, a társulások elhamarkodott felbontása további veszteségeket eredményezhet.

 

A nagyvilágban sem alakulnak túl békésen a dolgok: szövetségek , társulások borulhatnak fel. Ezek a bolygóhatások a gazdaságra sincsenek jó hatással.

 

 

 

Az következő napokban még jobban összekuszálódhatnak a szálak, bár november 24-én egzakttá váló Mars- Szaturnusz szextil hozhat némi átmeneti enyhülést. Ha másképp nem, hát oly módon, hogy felismerteti: ez most nem a cselekvés, inkább az éber megfigyelés időszaka. Tehát, bármilyen meghökkentő- vagy egyenesen sokkoló dolgot tapasztalunk is, reagálás helyett inkább kivárunk, kidolgozzuk a lehetséges stratégiákat, igyekszünk átfogó képet alkotni, fontolóra vesszük a másik fél szempontjait is.

 

 

 

 

Telihold az Ikrekben: teljes a káosz

 

 

 

tornádóNovember 25-től egy erőteljes és diszharmonikus telihold hatás miatt már zavarosabban alakulhatnak ügyeink. A telihold- képlet más erőpróbáló és hosszabb távon is ható bolygókapcsolatokat is tartalmaz, például a szintén aznap egzakttá vált Merkúr- Szaturnusz együttállást, a Merkúr- Neptun kvadrátot valamint a november 26-án egzakttá váló, de már 2015 október folyamán is érzékelhető és 2016 első felét meghatározó Szaturnusz – Neptunusz kvadrátot, ezért érdemes behatóbban is foglalkozni vele. (A későbbiekben majd külön cikk formájában is kitérek rá)

 

 

A teliholdak, oppozíciós fényszög miatt társas viszonyainkra is hatással vannak. Ilyenkor  jobban exponálhatjuk magunkat:színre lépünk, kapcsolatokat építünk, döntéseket hozunk, elkötelezzük magunkat, felvesszük a kesztyűt, erőfeszítéseket teszünk, nagyobb sebességre kapcsolunk, szoritanak a határidők, izgalomba jövünk vagy krízist élünk át. Gyakoriak az erős érzelmi reakciók, irracionális viselkedés is.
Az kommunikatív Ikrek Hold és a társaságkedvelő Nyilasban álló bolygók hatására a szokásosnál is önfeledtebben vethetnénk bele magunkat a társasági élet kavalkádjába. Csakhogy a képlet feszült bolygókapcsolatai gondoskodnak arról, hogy irritációkból, kellemetlen meglepetésekből sokkal több jusson, mint kellemes élményekből. Az áldatlan állapotok egyszerre tapasztalhatók egyéni életünkben (azokon  a területeken, amelyeket a fentebbi planéták összekötnek) és a nagyvilágban.

 

 

 

A Holddal szemben álló Nap laza együttállást képez a Merkúrral, Szaturnusszal és kvadrátot képez a Neptunusszal. Mi is, környezetünk is bőbeszédűbbé vagy szórakozottabbá válhatunk szokásosnál (hiszen a terjeszkedés, nagyítás tipikusan Nyilas vonások, a szétszórtság, koncentrációra való képtelenség pedig a vele szemben álló Ikrek Hold gyarlósága) Tudatunk összevissza csapong, egyik témáról a másikra váltunk, elveszünk a benyomások bűvöletében.

 

 

 

Az Ikrek Hold hajlamos lehet túlanalizálni az érzelmeket, ahelyett, hogy érezné őket és ennek megfelelően reagálna. Valóságérzékelésünk torzul, nem vagyunk vevők sem a saját tudattalanunkból, testünkből érkező jelzésekre, sem pedig a többi emberből áradó hatásokra. Emiatt könnyen félreértelmezhetjük környezetünk üzeneteit, oda keverünk érzelmeket, ahova nem kellene, és fordítva: ridegen kezeljük azokat a helyzeteket, amelyekben empátiára, ölelésre vagy könnyekre lenne szükség. (Ezek a tendenciák, a Neptun -Szaturnusz kvadrát miatt később is érvényesülni fognak)

 

 

Viselkedésünk zavarossá válik, a túl sok energia hatására úgy pattogunk, mint a gumilabda. Az Ikrek Hold információ- és ingeréhsége az ártatlan kíváncsiskodástól a tolakodó indiszkrécióig fajulhat. Az eddig sem kiegyensúlyozott kommunikációt még több feszültség hatja át, a káoszt tovább fokozza a pletykálkodás, a felületesség, a túl sok, egymásnak ellentmondó információ, a sokféle nézőpont ütközése. A bábeli zűrzavarban az agy kihagy, figyelmünk megoszlik, a fáktól nem látjuk az erdőt, időnk szétforgácsolódását pedig pénzünk is bánhatja.

 

 

A telihold energiái nagyon erősek, felpörgetik az eseményeket. Az emberek felveszik a gyors holdmozgás ritmusát, meggondolatlanul fejest ugornak az helyzetekbe. Bár a telihold köztudottan felkorbácsolja az indulatokat, mi még mindig megpróbálhatjuk józanul, higgadtan kezelni az eseményeket. Vigyázzunk, nehogy elsodorjon a pótcselekvések örvénye, ragaszkodjunk saját céljainkhoz. Csak annyi információval dolgozzunk, amennyit át tudunk tekinteni. Jó ötlet kerülni a feltűnést, a bonyodalmakat és mindenkit, akik a tények beható ismerete nélkül alkot véleményt.

 

 

 

 

Az alábbi hatások a hónap második felében folyamatosan érvényesülhetnek:

A Nap – Merkúr együttállás hatására hajlamosak lehetünk túlságosan szubjektíven tálalni mondanivalónkat. A Szaturnusz– hatások miatt Nyilas patetikus szónoklatai elvakult dogmatizmust áraszthatnak, ilyenkor, egy inkvizitor kegyességével hirdetjük az igét, megfeledkezve arról, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. (ez nem csak személyes szinten , hanem a nagyvilágban is érvényes)
Az ötletdömpingben értékes gondolatsziporkák is akadnak, de az elnagyolt részletek megbosszulják magukat. Az egyidejűleg érvényesülő diszharmonikus Neptun- hatások arra figyelmeztetnek, hogy nem áll rendelkezésünkre az összes tény, ami szükséges lenne a fontos döntésekhez. A valóságról szerzett benyomásainkat saját önbecsapásunk vagy mások szemfényvesztése, a manipulált írek, információk áramlása is átszínezhető . A komoly károkat megelőzendő tehát folyamatosan felül kell vizsgálnunk kijelentéseinket, átfogalmazni leveleinket meg a többi írományt, hogy újra – meg újra helyére tegyük azokat az információkat, amelyek elkerülték a figyelmünket. Ily módon tőkét is kovácsolhatunk az egyébként idegesítő késéseket, elakadásokat jelző Merkúr- Szaturnusz együttállásból.

 

 

 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Merkúr és a Szaturnusz egyszersmind erőpróbáló kapcsolatot képez a Neptunnal is. Mivel a Merkúr az  sajtó, hírközlés bolygója is, ez a bolygóállás a média világára is hatással lesz. Egymásnak ellentmondó hirek és álhírek kaphatnak szárnyra, a csúsztatások, félreértések, manipulációk tovább szítják az indulatokat, a műbalhék pedig elterelik a figyelmet a valóban lényeges részletekről.

 

 

A konstelláció szerződéskötéssel, levelezéssel kapcsolatban sem ígér sok jót: az a minimum, hogy elolvassuk az apróbetűs részleteket. A közlekedésben a figyelmetlenség, rossz reflexek, ingerlékenység okozhat komoly gondokat.

 

 

A Merkúr uralma alá tartoznak a kereskedők, bankárok, bankok, pénz, kereskedelem is. Így nem nehéz levonnunk a következtetést: akár a tőzsdékről, akár az euróról, akár a személyes bankszámlánkról legyen szó, az anyagi veszteségek borítékolhatók.(Tegyük hozzá, hogy a Jupiter, a pénzügyek egyik jelölője szintén száműzetése jegyében, a Szűzben tartózkodik)  Könnyen kiderülhet: a helyzet még annál is sokkal rosszabb, mint amilyennek a globális córeszre figyelmeztető, szeptemberi bolygóhatások láttatták.

 

 

A migrációs hullám szintén bonyodalmakat okozhat. A népvándorlást határzárakkal, idegenrendészeti intézkedésekkel EU -szerte igyekeznek szabályozni, a rendelkezések azonban egymásnak ellentmondóak is lehetnek. A már az unió területén levő bevándorlók is okozhatnak kaotikus állapotokat. Továbbra is nagy kihívás lesz megkülönböztetni a valóban életüket mentő, beilleszkedni tudó és akaró menedékkérőket a bűnöző elemektől (a szunnyadó dzsihádistáktól a kisstílű bolti szarkákig). A mainstream – média ködösítései valószínűleg továbbra sem segítik a tisztánlátást, a bevándorlók áradata miatt keletkezett káosz, a foganatosított biztonsági intézkedések azonban az egész térség lakóinak életére hatással lesznek.

 

 

A feszült fényszöghatások egészségünkre is befolyással lehetnek. Az egyik legáltalánosabb probléma, hogy a sportos, örökifjú Nyilas mindaddig nem érzékeli a különbséget vélt fizikai kondíciója és a tényleges teljesítőképessége között, míg valamilyen sportsérülés, kisebb – nagyobb baleset rá nem ébreszti a különbségre. (A tüzes és a levegős jegyek egyébként sem túl fogékonyak zsigeri jelzéseikre, hajlamosak lehetnek úgy viselkedni, mintha nem is lenne testük)

 

 

Az idegrendszeri zavarok, koordinációs problémák, figyelmetlenségből, szétszórtságból fakadó balesetek, ínhúzódások, ideggyulladások szintén jellemzők lehetnek, akár csak a légzőszervek betegségei. Ezek az “egyszerű” influenzától a tüdőgyulladásig, asztmás rohamokig terhjedhetnek. A túlhajszoltság ugyanúgy megbetegíthet, mint ha a stresszes időszakra való tekintettel túlságosan kímélni akarnánk magunkat.

 

 

 

Túlélési technikák- nem csak novemberre

 

 

 

Jó ötlet folyamatos, kitartó fáradozásokat tennünk, hogy az elméletet összehangoljuk a gyakorlattal, az ideális és a reális közötti szakadékot csökkentendő. Elnagyolt koncepciók helyett tanácsos gondosan kimunkálni a részleteket, bár meg kell hagyni, hogy a folyamatosan változó helyzetek, a környezetből záporozó intenzív ingerek miatt még a szokásosnál is többet kell bíbelődni a kirakósjátékkal.

 

 

Magunk is csak alapos fontolgatás után ítélkezzünk. Ebben az időszakban jobb lenne elhalasztani a fontos megbeszéléseket, különösen azokat, amelyek egyébként is érzelmi sérüléseket okozhatnak, kényes témákat érintenek. Egyébként is, ahelyett, hogy szűkebb – tágabb környezetünkben akarnánk rendet teremteni, fontosabb eltöprengeni és tudatára ébredni személyes igazságainknak.

 

 

Bármiről legyen szó is azonban, a szaturnuszi hatásoknak ezúttal sem az a céljuk, hogy „öncélú” kétségbeesésbe taszítsanak. Persze kár tagadni, a Neptunusz- Szaturnusz kvadrát meg a többi diszharmonikus fényszög- például az Uránusz -Plútó kvadrát és a következő hetekben hozzájuk kapcsolódó Vénusz és Mars nehéz fényszögei hatalmas pusztítást is véghez vihetnek életünkben. Hatásukra  fontos emberi kapcsolataink szaladhatnak meg, jelentős anyagi veszteségek érhetnek, összetörhetnek legszebb álmaink, a sok szörnyűség pedig elapaszthatja hitünket. Az ilyen helyzetekből akkor hozhatjuk ki  a legtöbbet, ha a Nyilas stellium által inspiráltan feltesszük magunknak a kérdést: vajon mégis mi ennek az értelme, miért pont én élem át ezeket az élményeket?

 

 

Kiss Kati

 

Kapcsolódó

 

Szaturnusz a Nyilasban

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás ?

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Uránusz- Plútó kvadrát

Vérhold, negyedszerre is

Őszi napéjegyenlőség:bemerevedett frontvonalak, robbanékony kapcsolatok

Lőporos hordón üldögélve

Október: telitalálatok és nagy melléfogások

 

 

Az eseménydús szeptembert követően a változások októberben is folytatódnak. Ez remek alkalmat ad arra, hogy kedvező folyamatokat indítsunk el, rendet rakjunk magunk körül, de a zűrzavar meg is oszthatja figyelmünket, így elmehetünk az értékes lehetőségek mellett. Pedig jobb lenne észrevenni és kihasználni őket: a tél folyamán ugyanis sokkal nehezebb lesz pótolni a most elmulasztottakat.

 

 

 

 

ősz, ló

 

 

 

 

 

I. Általános hatások

 

 

 
Nehézkesen és nem túl békésen kezdődik a hónap. A szeptember 13-i részleges napfogyatkozás és a szeptember 28-i teljes holdfogyatkozás, vérhold által jelzett tendenciák a következő időszakban még egyértelműbbé válnak. A holdfogyatkozást követő hetekben a nagyvilágban is különféle társulások, szövetségek váratlan (olykor viharos) felbomlására és/ vagy újak létrejöttére, növekvő erőszakra számíthatunk.(Gondoljunk csak a Oroszország bekapcsolódására a szíriai hadműveletekbe, az eklipszet követő, szeptember 30-i Obama – Putyin találkozóra, amely nem hozott érdemi előrelépést ) . Véres volt október első napja is, amikor Oregon államban egy, az iszlámista mozgalmakkal szimpatizáló, 26 éves fiatalember tíz diákot mészárolt le az egyik roseburgi főiskolán, a HAMAS egyik terroristája pedig egy rabbit és feleségét gyilkolta meg négy kisgyerekük szeme láttára. Személyes szinten is azt tapasztalhatjuk, hogy bizonyos kapcsolatok megszakadhatnak vagy legalábbis nagy átalakulásokon mennek keresztül.

 

 
A kedélyek valószínű, hogy később sem csillapodnak. Az októberi légkört különösen puskaporossá teszi, hogy a Mérlegben haladó Nap és Merkúr először kvadrátot képez a Plútóval, aztán az Uránusszal néznek farkasszemet. A Szaturnusz – hatások akadályokat, keserves kijózanodásokat sejtetnek, a Neptun erőpróbáló fényszögei pedig összekuszálják a szálakat.

 

 

 

 

Amennyiben ki tudjuk használni energiáikat, a föld jegyekben, a Szűzben és a Bakban létrejött, jótékony bolygókapcsolatok bizonyos fokú stabilitást teremthetnek. A Jupiter és a Plútó október 12-én bepontosuló trigonja egész hónapban érezteti hatását. Harmonikus fényszögükhöz később a Mars és a Vénusz is csatlakozik, lehetővé téve, hogy a lényeges feladatokra és kapcsolatokra koncentrálva pozitív folyamatokat indítsunk el, felismerjük, megragadjuk vagy kimunkáljuk lehetőségeinket, olyan alapokat teremtsünk, amelyek segítségével a későbbi, még zűrzavarosabb időket is átvészelhetjük.

 

 

 

 

 

 

 

II. Zűrzavarok, akadályok a hónap elején

 

 

 

 

 

 

 Spartan Race extrém akadályverseny a Hungaroringen 2014. október 25-én - MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Spartan Race extrém akadályverseny a Hungaroringen 2014. október 25-én – MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Október 6 és 7 több szempontból is zűrzavarosnak ígérkezik. Késő este bepontosul a Nap és a Plútó kvadrátja, másnap pedig a Mars és a Neptun néz egymással farkasszemet. A diszharmonikus befolyások az ezt megelőző és következő pár napban is érvényesülnek.

 

 

 

 

 

Nap -Plútó kvadrát: hatalmi harcok, övön aluli támadások, nehéz emberek

 

 

A Nap- Plútó kvadrát (Bak – Mérleg 13 fok) időszakában pl. úgy érezhetjük, hogy identitásunkat, haladási irányunkat olyan, elemi erejű hatások kérdőjelezik meg, melyekre vajmi kevés befolyást gyakorolhatunk. Hatalmi harcok, övön aluli támadások, nehéz emberek, olyan kötélhúzások, melyeknek nincs igazi győztese- keresztezhetik utunkat. A kezelésükhöz szükséges eszközök hiánya persze elemi túlélőkészleteinket is aktiválhatja, úgyhogy a végén kellemes meglepetéssel tapasztaljuk: erősebbek vagyunk, mint hittük. Mielőtt élethalálharccá fajuló vitába bocsátkoznánk, azon is érdemes eltöprengeni: mindenáron azt akarjuk-e hogy nekünk legyen igazunk, vagy egy olyan egyezségnek örülnénk jobban, aminek köszönhetően a legjobban jövünk ki a helyzetből.

 

 

 

Mars – Neptun szembenállás: megtévesztő hadműveletek

 
Az egyidejűleg érvényesülő Mars – Neptun szembenállás miatt könnyen elképzelhető az is, hogy nem a megfelelő célpontra lövöldözünk, megtévesztő hadműveletekhez folyamodunk vagy velünk szemben alkalmaznak ilyeneket.
Ennek a sokféle zavart okozó fényszögnek általános és az egészségre gyakorolt hatásairól a Szűz Mars tranzitról szóló cikk részletesen foglalkozott. A Jupiter – Neptun szembenállásnál (szeptemberben vált egzakttá de az egész elmúlt hónapra hatással volt) aktuálissá vált témák újra felmerülhetnek. Ezek valamilyen módon kapcsolódhatnak munkával, egészséggel, mérgezésekkel, vallással, , vegyi fegyverekkel (pl. vegyi fegyverek), katonai akciókkal, vízzel (pl. vízi balesetek, szennyeződések, árvizek, szökőár, stb).

 

 

A zavaros nézetek, a vallási fanatizmus-és az ebből fakadó további terrorakciók, a migránsok körüli káosz tágabb környezetünkben is okozhatnak problémákat. A nagyvilágban és a magánéletben egyaránt összekuszálódnak a szálak, tények helyett féligazságokból kell összerakni a képet. Ha valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem az. Az alacsony energiaszint, kimerültség, koncentrációs zavarok is jellemzők lehetnek erre a fényszögre. A szervezet érzékenyen reagál a gyógyszerekre, a drogok vagy alkohol fogyasztásának súlyosabb következményei lehetnek, mint általában.

 

 

A bolygókapcsolat különösen erős hatást gyakorol azokra, akiknek személyi bolygóik vagy Ascedensük a változó jegyekSzűz, Halak, Ikrek, Nyilas 6 -9 fokán állnak. Jóllehet ez nem az az időszak, amikor fontos döntéseket kellene hozni, az egyidejűleg érvényesülő diszharmonikus Plútó hatások miatt úgy érezhetjük, a körülmények rákényszerítenek.

 

 

 

 

 

III. Körvonalazódó irányok, lassú mozgásba lendülés

 

 

 

A következő napok szintén eseménydúsan alakulnak: 8- án késő este a Vénusz a Szűzbe lép, a Plútó normál sebességre kapcsol és 9-én a Merkúr is abbahagyja tolatását.

 

 

 

CerridwenA Vénusz a Szűzbe lép

 
Az Oroszlánban töltött hosszú hónapokat követően a Vénusz október 8-i jegyváltása főleg az introvertált típusoknak hozhat megkönnyebbülést. Talán ők tartották a legidegesítőbbnek, hogy a nyár folyamán életük egy nagy valóság-showra emlékeztetett. Mások számára véget érhetnek a mézeshetek és a következő időszakban annak kell kiderülnie, mennyire állják ki társulásaink a hétköznapok próbáját. A bolygó egyszersmind kilép a retrográd árnyékból, vagyis mostantól kezdve normál sebességgel halad.Ez azt jelenti, hogy a nyáron felmerült kapcsolati problémák is megoldódnak valamilyen módon. ( A „megoldás” nem minden esetben egyenlő a béküléssel : egy nem működő kapcsolatnak sokkal jobb véget vetni, mint „dolgozzunk rajta !” – felkiáltással Isten tudja meddig kínozni magunkat és egymást is. )

 

 
A társas viszonyok témája egyébként is nagyon aktuális ebben az időszakban: a szeptember 28 -i teljes holdfogyatkozás az én és a te, veled vagy nélküled kérdéseit boncolgatta, a 10-én bepontosuló Vénusz – Szaturnusz kvadrát akkor is nyomás alá helyez, ha elkezdünk, akkor is, ha helyrehozunk vagy éppenséggel megszüntetünk egy kapcsolatot. Az október 13-i újhold pedig szintén a kapcsolatorientált Mérlegben jön létre. Ez az időszak elsősorban a föld jegyek (Bika, Szűz, Bak )képviselői életébe hozhat új szerelmet. A többi, egyidejűleg érvényesülő bolygóhatás egyaránt lehetőséget ad arra, hogy megfelelő társra találjanak, meg a hatalmas csalódásokra is.

 

 

 

A Vénusz jegyváltása más típusú változásokat is jelezhet. Ímmár a Marshoz és a Jupiterhez hasonlóan ő is az igényes és praktikus Szűzben halad. Ilyen földies hatásoknál pedig az emberek már kenyeret is akarnak, nem csak cirkuszt. Konkrét eredményeket várnak, több kritikával és kevesebb lelkesedéssel viszonyulnak a dolgokhoz. Mivel a Szűz a 6. mundánház ura, a munka kerül az érdeklődés középpontjába. Most jött el az új edzésprogramok, fogyókúrák ideje is.

 

 
A Plútó lassan útnak indul

 

 

Mint a korábbi bejegyzésben szó volt róla (A Plútó direktbe fordul – felbolydul az alvilág? ) szeptember 26-án váltott stacionáriusba az április közepe óta hátráló Plútó. Asztrológiai szempontból az az időpont, amikor egy bolygó a retrográd mozgást követően direkt stacionáriusba vált, fontos részét képezi az adott bolygóciklusainak. Ebben a nagyon intenzív szakaszban „ébred fel” a bolygó energiája.

 

 

A Plútó október 8– án hagyja abba egy helyben toporgását és kezd lassacskán előrehaladni. Személyes szinten – különösen azok, akiknek a Skorpió princípiuma vagy a Plútó fontos szerepet kap a születési képletükben- pl. Skorpió aszcendens esetén a Plútó a születési uralkodó, Skorpióban álló személyi bolygók esetén pedig a bolygók ura – egy fajta újjászületési folyamatot élhetnek át, a körülményeik gyökeresen megváltozhatnak. Felpörögnek az események a jegy és a bolygó hatása alatt álló életterületeken is, akárcsak a nagyvilágban. Kezdjük észrevenni az emberek valódi motivációit, az eddig elakadt üzleti folyamatok, projektek is új lendületet kaphatnak. (Bár a Plútó felé közeledő a Jupiter sikereket sejtet, a megelőző eklipszek – nap és holdfogyatkozások valamint a Merkúr-Plútó- Uránusz diszharmonikus kapcsolatai bukóspirált is tartogathat az óvatlanoknak). Az alvilági árnyéktartományokból olyasmik is előkerülhetnek, amelyeket sokkal megnyugtatóbb volt a homályban tudni. Ez azonban, bármennyire frusztráló legyen is, kimondottan hasznos is lehet, hiszen sokkal jobb időben megtudni az igazságot, mint ha később kellemetlen meglepetések érnek.

 

 

 
A Merkúr abbahagyja tolatását

 

 

Október 9-én a Merkúr abbahagyja szeptember 17 óta tartó tolatását és stacionárius direktbe fordul, ami egyszerre hozhat megkönnyebbülést és bosszúságokat is . Az eddig késedelmet szenvedett ügyek most mozgásba lendülnek, de a stacionárius szakasz néhány napja alatt bőven adódhatnak zűrzavaros helyzetek is. A különféle tévedések, szokatlan irányváltások, kellemes és kellemetlen meglepetések egyaránt jellemzők lehetnek ilyenkor. Jóllehet a merkúri energiák nagyon erőteljesen hatnak, négy-öt napig még nem jó ötlet semmilyen új projektbe kezdeni, ha pedig egészen biztosra akarunk menni, várjunk október 24-ig, amikor kilép a retrográd árnyékból. A bolygó energiái csak ezt követően fognak normálisan működni.

 

 

 

Vénusz – Szaturnusz kvadrát: újabb érzelmi mélypont?

 

 

Október 10-én a Vénusz feszült kapcsolatba kerül  a Szaturnusszal. Ez az utolsó abból a három kvadrátból, amely a nyár folyamán próbára tette társulásainkat de jelezhette üzleti ügyeink elakadását, súlyosabb esetben pedig akár padlót fogást is. Az erőpróbáló bolygókapcsolat hatásait az előző bejegyzések már részletesen bemutatták (Karmikusan terhelt viszonyok, Vénusz az Oroszlánban, Befejezetlen ügyeink). Ha az elmúlt időszakban levontuk a fényszög ránk és tárulásainkra vonatkoztatható tanulságait (ezek felismerésében asztrológiai tanácsadás is segíthet), ezek a napok kevesebb frusztrációt tartogathatnak. Annyi azonban még így is elmondható, hogy ez fényszög nem hat túl kedvezően a szerelmi és a társas kapcsolatainkra. Jobban tesszük, ha közösségi programok helyett otthoni elfoglaltságot keresünk magunknak Pénzügyeink intézését, a fontos megbeszéléseket szintén halasszuk el. Randevúkra végképp alkalmatlan ez nap.

 

 

 

 

 

 

IV. Lehetőségek és kockázatok

 

 

 

 

risk taker  Egész másképp alakul október 12, amikor bepontosul a Jupiter – Plútó trigonja. Ez a hónap legerősebb és legpozitívabb hatású fényszöge: a jótékony energiák egész októberben érződnek. Ugyanezen a napon azonban erőteljesen zavaró hatások is érvényesülnek: a Nap szembenállást képez az Uránusszal. A fényszög robbanékony energiái különösen azokra lesznek a legnagyobb befolyással, akiknek személyi bolygói vagy aszcendense a kardinális jegyek (Rák, Bak, Mérleg, Kos) 16 -18 fokán állnak.

 

 

 

 

Jupiter – Plútó trigon: borúra derű

 

 

Jóllehet az asztrológiai szakácskönyvek szerint az október 12-én bepontosuló Jupiter – Plútó trigon a tuti meggazdagodás fényszöge, a recept nem csupán a recesszió meg a többi mostoha feltétel miatt nem alkalmazható automatikusan. A Plútó ugyanis nem osztogatja olyan magától értetődő nagyvonalúsággal a javait, mint a Jupiter. A hozzá társítható analógiák (megújulás válságokon keresztül, saját erőforrások feltárása nagy nyomás alatt, újjászületés a halálon át) mellett a Bak jegyében olyan szaturnuszi követelményeket is támaszt mint a kitartás, mértékletesség, lemondás, óvatosság és önfegyelem.

 

 

Ez a harmonikus bolygókapcsolat mégis azt jelezi (a Szűzben haladó Mars és Vénusz jótékony hatásaival kombinálódva), hogy ha kitartóan dolgozunk terveink gyakorlatba ültetésén, aktívan keressük a megoldást a felmerülő kihívásokra, minden tőlünk telhetőt megteszünk a problémás helyzetek tisztázása érdekében, a külvilágból is segítség érkezik.
Ez az időszak szakmailag is előnyös lehet. A korábbi kezdeményezések talán mostanra érnek be, illetve saját kezdeményezésre most nagyon pozitív, hosszú távú változásokat eszközölhetünk. Azonban ismét hangsúlyoznom kell, hogy mindehhez sok aprómunka szükséges, eközben pedig akár úgy is érezhetjük, hogy az erőfeszítések nem állnak arányban az eredményekkel. Sikereinket mégse becsüljük le, mert a későbbiek során ugyanis nehezebb lesz új lehetőségeket teremteni.
(bővebben: A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén )

 

 

 

Nap – Uránusz szembenállás: csak a bizonytalan a biztos

 
Ugyanezen a napon azonban Nap is szembenállásba kerül az Uránusszal. E bolygókapcsolat hatására kicsúszhat az ellenőrzés a kezünkből,csak a bizonytalanság a biztos, eddigi koncepcióinkat a legmeglepőbb fordulatok írhatják felül. Persze, ez sem jelent szükségszerűen kellemetlen fordulatokat, hiszen a kiszámíthatatlanság megnövelheti spontán reakciókészségünket, arra sarkallhat, hogy eredeti, újszerű, előítéletektől mentes megvilágításban szemléljük a dolgokat, az új nézőpontok pedig akár új utakat is megnyithatnak (Ha pl. a bolygóhatás szerencsésen kombinálódik a Jupiter – Plútó trigonéval, a szokatlan ötletek, nézőpontváltás, új környezet sikeres áttörést is hozhat)
Az Uránuszt és erőpróbáló fényszögeit azonban az időjárás szélsőségeihez (főleg viharok, villámlás -okozta károk), földrengésekhez, repülőgép szerencsétlenségekhez, robbanásokhoz is hozzárendeli az asztrológia. Világviszonylatban váratlan és nyugtalanító eseményeket tapasztalhatunk ezekben a napokban.

 

 

 

 

V. Fókuszban társulásaink: újhold a Mérlegben

 

 

 

 

Kely2 Az október 13-i újhold (Bp. 4:05) Mérleg 19°20′ -en jön létre. Mint a teljes holdfogyatkozást követő újhold, fokozott jelentőséggel bír. Mint az előző bejegyzésekben is szó volt róla, az újholdak új kezdetekkel állnak kapcsolatban. A közelmúltbeli eklipszek hatása miatt ebben az esetben a z új fejlődési szakaszt megelőző lezárások, elválások is hangsúlyosak.
Ugyanezt a tendenciát erősítik az újhold- képlet olyan erőpróbáló bolygókapcsolatai is, mint a Nap – Uránusz szembenállás, a Merkúr közeledése az újabb Plútó kvadrát majd Uránusszal való szembenállás felé, a Szaturnusz kvadráttól a Neptun szembenállás felé tartó Vénusz. A Jupiter Plútó trigon, a Jupiterrel együtt álló, a Plútóval pedig trigont képező Mars viszont új, ígéretes kezdetekre utal, maga a Vénusz pedig szintén harmonikusabb bolygókapcsolatok felé közelít (együttállás a Jupiterrel, trigon a Plútóval)

 

Hogy milyen eseményeket és élethelyzeteket tartogathatnak ezek a bolygókombinációk, egyaránt függ a személyi horoszkóp adottságaitól és a tudatos, szabad akarattal hozott döntésektől. (A képlet értelmezése mindkét esetben sokat segíthet)

 

 

 

 

Jelezhetik egyfelől, hogy valakit egy időben érnek nagy sikerek bizonyos életterületeken, másokon viszont töréseket kell elszenvedniük. Az is gyakran előfordul ilyen bolygóállásoknál, hogy ahhoz, hogy eredményeket érjünk el adott életterületeken, nagy átstrukturálásokat kell eszközölni. A Mérleg újhold, meg a többi, társas viszont érintő bolygóhatás ( l. fentebb) azt is sejteti, hogy az új, gyümölcsözőbb társulások létrejötte előtt el kell vágni néhány olyat, amely csak visszahúzott. Kevésbé szerencsés, ha a különféle zavaró hatások elterelik a figyelmet valódi lehetőségeinkről (pl. a zűrös szerelmi ügyek a szakmai, üzleti területeken adódó esélyeinkről, vagy épp ellenkezőleg: a munkahelyi mizériák egy olyan párkapcsolatról, amely akár harmonikus is lehetne. ) Végül, de nem utolsó sorban pedig az is lehetséges, hogy sok bonyodalom, felesleges kitérő és melléfogás után rálelünk valódi utunkra, az alkalmatlan partnerjelöltek sora után kikötünk a megfelelő társnál (Aki talán nem felel meg minden szempontból romantikus ideálunknak -ld. Neptun – Vénusz szembenállás – viszont egészen élhetőnek érezzük mellette életünket)

 

 

 

 

 

Mars – Plútó trigon: teljes gőzzel előre

 

 
terminátorOktóber 15-én a bepontosul a Mars Plútó trigonja. Ez a fényszög nagyon energikussá és hatékonnyá tesz. Magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést, akaraterőnk, kitartásunk megnő. Nagy teljesítményekre vagyunk képesek, a projekteket siker koronázza. Míg a Mars – Neptun szembenállás idején talán két gyufaszál keresztbe tétele is erőnket meghaladó mutatvány volt, most gőzerővel vetjük magunkat feladatainkba. Nem ismerünk lehetetlent, semmi sem tarthat vissza, a régóta esedékes, hasznos de macerás teendőket épp olyan hatékonyan , összeszedetten hozzuk tető alá, mint az egetverő ostobaságokat. Ha pedig energiáink nem kapnak intenzitásuknak megfelelő érvényesülési területeket, meg is betegedhetünk, esetleg tévképzetek keríthetnek hatalmukba. Hiszen kár tagadni, a különféle üldözési mániák, bűnbak-projekciók, összeesküvés- elméletek a Plútó princípium sérült működésével is összefüggésbe hozhatók (másfelől pedig diszharmonikus Szaturnusz – hatásokkal) , és most adott a fantazmagóriák gyakorlatba ültetéséhez szükséges muníció is.

 

Teljesen nyilvánvaló, hogy valami módon ki kell engedni a gőzt: a felhalmozódott indulatok ugyanis nagyon kártékonyak lehetnek. A paranoia, kivetítések magánéletünkben ugyanannyi kárt okozhatnak, mint a közéletben – pl. terrorakciók, az ügyeletes bűnbakok meghurcolása formájában – bár a Mars – Plútó trigon meg is fékezheti magunk és környezetünk destruktivitását is. Kettőjük természetéből a következő megoldási lehetőségek adódhatnak : tökéletesen felmérjük a magunk és mások természetében rejlő sötétséget. Dolgozunk, dolgozunk a végkimerülésig. Túlmegyünk lehetőségeink , teljesítőképességünk legvégső határán is, és így végül kiszabadulunk a frusztrációk kötelékéből.

 

 

 

 
Vénusz – Neptun szembenállás : légvárak, érzelmi zűrzavar

 

 

 

HomokvárOktóber 16-án a Vénusz szembekerül a Neptunnal. Akit az október 6-i tranzit személyesen érintett (vagyis akinek bolygók vagy tengelyek állnak változó – Szűz, Nyilas, Halak , Ikrek – jegyekben a horoszkóp 6-9 fokán), azokra ez a bolygókapcsolat is erősen hat majd. A Vénusz – Neptun szembenállás légvárépítésekre hajlamosíthat. A látszólag nagyon romantikus bolygópáros befolyására az alkatunkhoz illő, hús-vér partnerek helyett hajlamosak lehetünk megfoghatatlan ideálokat kergetni. A Neptunusz párkapcsolatokra gyakorolt hatásaival a Neptunusz szövevényes ösvényein c. cikksorozat foglalkozik bővebben. (Mivel most a „megfelelő” Uránusz hatások is érvényesülnek, könnyen elképzelhető pl., hogy sohasem beteljesülő online afférok miatt hanyagoljuk el párunkat (vagy pedig éppenséggel ő teszi ezt velünk), lobbanunk reménytelen szerelemre, vonzódunk megközelíthetetlen (pl. már foglalt, szenvedélybeteg, érzelmileg elutasító stb. társhoz), ápoljuk valódi párkapcsolat helyett a távkapcsolat valamilyen formáját. Ez utóbbi tendenciákat a még ható Vénusz- Szaturnusz kvadrát is erősíti.

 
A másik szándékának a félreértése is gyakori lehet ilyenkor, akárcsak saját zavaros motivációink (Pl. azt hisszük, valaki nőként/ férfiként is vonzódik hozzánk, holott csak barátkozni akar, mi magunk nem tudjuk eldönteni, barátkozni akarunk az illetővel vagy más terveink is lennének vele, mennénk- e vagy maradnánk, az együttérzés, a magánytól való félelem, a tényleges vágyakozás vagy csupán egy átbulizott éjszaka hatására ébredtünk-e valakinek az ágyában. A napilapok híreit szerelmi botrányok színezik. Megcsalhatnak vagy mi lépünk félre. Pénzügyekben sem árt az óvatosság.

 

 

 

 

 

Mars – Jupiter együttállás: aki mer, az nyer

 

 

 

Winner_RunnerAz október 17-én bepontosuló Mars Jupiter együttállás a lehető legjobb alkalom, hogy önbizalmat, bátorságot, kezdeményezőkészséget, energiát és kockázatvállalási kedvet igényló projektekbe kezdjük. Az újhold egyébként is kedvező alkalom valaminek az elindítására. Mivel a két férfias bolygó találkozója ezúttal föld elemben jön létre, az egyébként vakmerőségre, túlzásokra és lehetőségeink túlértékelésére hajlamosító kombináció most gyakorlati érzékkel párosul. Így nagyobb esély van a sikerre is, mint máskor. A bolygókapcsolat sikeres jogi ügyekre, katonai akciókra is utalhat.

 

 

Amelyik horoszkópházunkba esik az együttállás, azon az életterületeken van a legnagyobb esélyünk ígéretes változásokat eszközölni. (Ez mindenkinél változó, a terület és a feladat beazonosításban asztrológus segíthet). Általában véve, szakmai területeken érhető el a legnagyobb javulás (pl. magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést és előnyösebb pozíciót harcolunk ki, pályázatokat nyerünk, elkápráztatjuk főnökünket, tető alá hozunk egy nagyobb lélegzetű projektet, valamilyen, hozzánk illőbb, jobban fizetett munkára váltunk, hatékonyabbá, kifizetődőbbé tesszük munkastílusunkat, vállalkozást indítunk, stb). Sikeresen válthatunk egészségesebb életmódra, kezdhetünk valamilyen tisztító kúrába, sportba. A megnövekedett önbizalom, a magasabb energiaszint a másik nemre is jó hatással van. Hogy egy éjszakás kalandok vagy tartós kapcsolatok jönnek össze, a horoszkóp más tényezőitől is függ.

 

 

Hogy az időszak minőségéről pontos képet kapjunk, a fentebbi bolygóhatásokat (Jupiter – Plútó trigon, Mars- Plútó trigon, Vénusz – Neptun szembenállás, Mars – Jupiter együttállás) együttesen kell értékelnünk, hiszen energiáik összeadódnak. Ez az újhold- képlet értékelésére is érvényes.

 

 

 

 

 

 

Merkúr – Plútó kvadrát: veszélyes igazságok

 

 

 

Október 22-én a Merkúr újra kvadrátot képez a Plútóval.
Amikor a nagy lendületet, harci kedvet és kockázatvállaló hajlamot adó MarsPlútó – Jupiter hatások a Merkúr- Plútó kvadrát nyomásával párosulnak, nagyon nehéz önfegyelmet gyakorolnunk. Ilyen konstellációknál a ne szólj szám nem fáj fejem bölcsessége sokkal inkább megszívlelendő, mint máskor., csak nem biztos, hogy a gyakorlatban is alkalmazható. A valós problémákat ugyanis nem lehet jó csengő frázisokkal, pótcselekvésekkel, kompromisszumokkal és struccpolitikával eltussolni. Sok esetben valóban életre- halálra megy a játék, és akkor, nincs mit tenni, életre- halálra meg kell küzdenünk, még ha ez “csak” verbális szinten is zajlik (Persze, a tettlegesség, az erőszak, brutalitás szűkebb – tágabb környezetünkben egyaránt megtapasztalható)

 
A jelenlegi Merkúr-Plútó kapcsolat azért is jelentős, mert a harmadik és az utolsó a két bolygó közötti kvadrát sorozatból. Az első szeptember 9-én pontosult be, a másodikra szeptember 24-25 én. Mindkét alkalommal komoly feszültségek, tömegbalesetek is szemtanúi lehettünk. Természetesen ezekhez más erőteljes bolygóhatások (l. szeptemberi előrejelzés, részleges napfogyatkozás, őszi napéjegyenlőség- képlet, teljes holdfogyatkozás) is hozzájárultak (Pl. szeptember 9, röszkei események ,
szeptember 11-én, a 2001-es, ikertornyok elleni merénylet 14.évfordulóján, furcsa karmikus egybeesésként  egy daru rázuhant egy mekkai nagymecsetre és halálra zúzott 107 zarándokot, 230-an pedig súlyosan megsebesültek,  szeptember 24-én Szaúd Arábiában  a mekkai zarándoklat (hádzs) alkalmából több mint 700 hívőt tapostak agyon.

 

 

 

 

 

 

VI. Elérhető boldogság?

 

Hádész és Perszephoné

Hádész és Perszephoné

Vénusz – Plútó trigon: a szerelem mélységei

 
Az október 23-án bepontosuló Vénusz – Plútó trigon szenvedélyt, intenzitást visz kapcsolatainkba. Egyszersmind, a többi, egyidejűleg érvényesülő bolygóhatás miatt valamilyen szempontból veszélyes, tiltott vagy szélsőséges viszonyokba is belebonyolódhatunk . Meglévő vonzalmaink is elmélyülhetnek: ha pl. korábban kételyeket tápláltunk afelől, hogy a megfelelő társsal vagyunk-e vagy sem, megérzéseink most megbízható útmutatást adnak. Önbecsülésünk azonban most elég szilárd lábakon áll ahhoz is, hogy ha a helyzet úgy kívánja, kilépjünk egy rosszul működő kapcsolatból. Lelki mélységeink feltárása (pl. valamilyen alkotó tevékenység révén) tartalmassá teszi az önmagunk társaságában töltött időszakot, így az egyedüllétet nem érezzük magánynak.   A bolygóállás üzleti tranzakcióknak is kedvez (amelyeknek azonban lehet valamilyen alvilági jellege is)

 

 

Ugyanezen a napon lép be a Nap is a Skorpióba. A halállal, újjászületéssel, a lélek mélységeivel, a nagy üzletekkel és adósságokkal kapcsolatba hozható nyolcadik jegy a legintenzívebb a tizenkettő közül. Ez a hatás felerősíti az átalakulás már eddig is markánsan érzékelhető plútói energiáit.

 

 

 
Vénusz – Jupiter együttállás: egymásra találás magasabb szinten

 
Október 25-én kerül sor a Vénusz és a Jupiter harmadik -és idén utolsó találkozójára. A Kis és Nagy Jótevő randevúi érzelmi-és anyag szempontból is kellemesebbé teszik az életet. Az idei együttállásokkal a Vénusz a Oroszlánban című cikk foglalkozott részletesen. A június elei találkozójuk könnyed nyári örömöket tartogatott: szerelmeket első látásra, váratlan béküléseket, ölünkbe pottyanó üzleti lehetőségeket, ajándékokat. Az augusztus 4-i , az egyidejűleg ható Szaturnusz kvadrát miatt valamilyen érzelmi törést vagy pénzügyi padlót fogást is sejtetett, egyszersmind kielégítetlen igényeinkre is ráirányította a figyelmet. Jelenlegi, a Szűz jegyében létrejött találkozójukat már nem kíséri olyan pazar tűzijáték, mint az Oroszlánban, viszont az érzelmi beteljesülés és az anyagi sikerek is elérhetőbbé válnak.

 

 

 

 

Merkúr- Uránusz szembenállás: a formabontó elem

 
Az ugyanazon a napon bepontosuló Merkúr – Uránusz szembenállás azonban megzavarhatja a harmóniát. Váratlanul támadó ötleteink egyaránt lehetnek zseniális felismerések és szeszélyes, őrült vagy éppenséggel veszélyes elmeszülemények. Környezetünkből szintén érkezhetnek ilyen impulzusok. Ezt, az előző és a következő napot meghökkentő fordulatok, kellemes vagy kellemetlen meglepetést okozó hírek, találkozások teszik eseménydússá. A meghibásodó vagy elveszett műszaki eszközök, a váratlanul kitörő, majd nyomtalanul elmúló vagy éppenséggel tovább mérgesedő perpatvarok további bosszúságokat okozhatnak. A két bolygó diszharmonikus kapcsolata kapkodásra, balesetekre is hajlamosíthat: ezt közlekedéskor, hosszabb- rövidebb utazások során nem árt szem előtt tartani.

 

 

 

 

 

 

VII. Telihold a Bikában : újra szilárd talajon

 

 

 

Bika holdBár a teliholdak többnyire felkorbácsolják a kedélyeket, az október 27-.i, Bika jegyében létrejövő stabilizálóan hathat. Így remélhetőleg akkor sem esünk egymás torkának, ha olyanokkal kell megvitatni problémás témákat akikkel nem értünk egyet, a még mindig ható föld trigonok pedig azt segítik, hogy praktikus, hosszú távú döntéseket hozzunk.(Különösen, hogy 28-án, a Hold részvételével egy nagy föld trigon is létrejön a Bika (Hold), Bak (Plútó), Szűz (Mars, Vénusz, Jupiter) jegyek között.
Ezek a bolygókapcsolatok a pénzügyeknek is kedveznek, de ne számítsunk se túl gyors se túl látványos eredményekre. A Szűzben száműzetésben levő Jupiter és az esésben levő Vénusz folyamatosan figyelmeztet a szűkös anyagi lehetőségekre. Ez tehát semmi esetre sem a nagy beruházások időszaka. Sokkal több sikerrel kecsegtet az újrahasznosítás, a régi, még megjavítható, felújítható holmik rendbetétele. A turkálókban, használtcikk- kereskedésekben, bolhapiacokon is kincset érő darabokra bukkanhatunk.

 
A jó kilátások ellenére a a telihold bizonyos ellentéteket is kiélezhet. Ahhoz, hogy ügyeink elmozduljanak valamilyen irányba, ki kell lépni a komfortzónából, amit a Bika Hold annyira kedvel, nemet kell mondani valamire ahhoz, hogy más dolgokra rábólinthassunk. (A most körvonalazódó lehetőségek majd április végén, május első felében konkretizálódhatnak, amikor a Merkúr, a Nap majd a Vénusz halad át a Bika jegyén és képez nagy trigont a Szűz Jupiterrel és a Bak Plútóval)

 

 

 

 

Nap- Neptun trigon: sorsunkra hangolva

 

 
A Nap és a Neptun október 30-án bepontosuló trigonja, kedvező kapcsolata szintémn enyhíti a nyomást, másfelől felerősíti intuíciónkat s így jobban ráhangolódhatunk sorsunkra. A Neptun hátráló mozgása szintén remek alkalmakat kínál arra, hogy felidézzük korábbi tapasztaltaink leckéit és okuljunk belőlük. Egyebek mellett a Neptun uralja az álmokat és a psziché mély rétegeit. Itt őrizzük előző életeink- beli emlékeinket is . A destruktív mintázatok gyakran csak addig ismétlődnek, amíg nem tudatosítjuk őket s erőfeszítéseket nem teszünk megváltoztatásuk érdekében. A Nap jótékony hatása elősegíti a tudatosítás folyamatát, most hozzáláthatunk e minták átalakításához is. Ebben nagy segítséget nyújt a gyógyítás, gyógyulás, öngyógyítás jegyében, a Szűzben tartózkodó Mars, Vénusz, Jupiter és a regenerációval, újjászületéssel is összefüggésbe hozható Plútó közötti harmonikus kapcsolat. Bár lassú, sokszor fájdalmas folyamatról van szó, későbbi eredményeinkkel nagyon elégedettek leszünk.

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

 

 

Vérhold, negyedszerre is

Részleges napfogyatkozás

Szeptemberi előrejelzések

Őszi napéjegyenlőség

Mars a Szűzben: kozmikus rendrakás apró lépésekben

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

A Plútó archetípusa

A Plútó direktbe fordult: felbolydul az alvilág?

 

Nehéz, de szükséges változások

Nehéz, de szükségszerű változásokat, mostoha terepviszonyok közötti indulást, jelez a július 16-i újhold (Bp. 03:24). Bár a túlélőkészlet szegényes, a megpróbáltatások pedig látszólag meghaladják lehetőségeinket, rajtunk is múlik, áldozatai vagy hősei leszünk-e történeteinknek.

 

 

 

újh rák 2015 júl

 

Az újhold új, 28 napos fejlődési szakaszokat jelez, bár a többi bolygóállástól függően a folyamatok hosszabb távúak is lehetnek. A jelenlegi újhold több jelentős (a júliusi előrejelzésben már bemutatott) bolygóhatást is magába foglal – így a kezdeteket radikális befejezések előzték meg. Akár mi csuktuk be ezeket az ajtókat, akár az orrunk előtt záródtak be, új utakra indulni nehéz. Azonban jobb önként nekivágni a kalandnak, hiszen a sors most nem válogat eszközeiben, ha bökdösnie kell.

 

Ezek a bolygóhatások az elkövetkező holdhónapra, azaz az augusztus 14-i újholdig terjedő időszakra is rányomják bélyegüket. A feszültség július 31-i teliholdkor tetőzik, de azt megelőzően is jó néhány olyan befolyás érvényesül, amelyek az addig hátralévő napokat is eseménydússá teszik (l. július)

 

 

Nap- Uránusz kvadrát: bátor áttörés vagy megfutamodás?
Az újhold előtti napokban két fontos bolygókapcsolat is bepontosult. A július 12-i Nap- Uránusz kvadrát hatására saját felismeréseink vagy mások váratlan ötletei, magunk vagy a környezet álláspontváltozásai terelhettek új irányokba. Az Uránusz szabadságvágya jelen esetekben váratlanul, sokkolóan érvényesül, arra késztetve, hogy lerázzuk magunkról azokat a szituációkat vagy kapcsolatokat, melyekről úgy érezzük, fenyegetik függetlenségünket. Ez egyaránt késztethet arra, hogy kitörjünk egy erre már régóta érett helyzetből vagy viszonyból, mint a kisebb- nagyobb felelősségeinktől való megfutamodásra. Helyzete válogatja azt is, hogy épp akkor dobjuk be a törülközőt és szeretnénk kisit lazítani, amikor feladatainkra kellene figyelni, vagy most vagy soha alapon úgy érezzük: változtatni kellene egy, már javunkat nem szolgáló forgatókönyvön akkor is, ha erre látszólag nem vagyunk felkészülve. Egy szakítás, felmondás, elmérgesedett vita, baleset azonban akár akaratunk ellenére is kikényszeríthette, hogy rálépjünk a már régóta esedékes új utakra.

 

 

Vénusz – Szaturnusz kvadrát: befektetéseink értékelése

 

A felismerések és a leválás folyamatait a Vénusz és a Szaturnusz július 14-én, az Oroszlán – Skorpió 27 fokán bepontosult kvadrátja nem teszi kellemesebbé (Erről az erőpróbáló kapcsolatról bővebben: Karmikusan terhelt viszonyok, A Szaturnusz utolsó tánca a Skorpióban, Vénusz az Oroszlánban)

 
Bár a Vénusz nem kapcsolódik olyan közvetlen módon érzelmeinkhez, lelkiállapotunkhoz, kedélyünkhöz, mint a Hold, a Szaturnusszal képezett feszült fényszöge mégiscsak arra utal, hogy életünk nem csupa élvezet ezekben a napokban. Vágyaink kielégítése akadályokba ütközik, vagy legalábbis harcolnunk kell azért, hogy megszerezzük azt, amit szeretnénk.
Ez az az időszak, amikor az emberek valamilyen fajta korlátozást (Szaturnusz)  szenvednek a Vénusz uralma alá tartozó terülteken (anyagiak, szerelem, társas kapcsolatok, szórakozás, örömök). A hatást sokféleképpen tapasztalhatjuk meg. Úgy érezzük nem szeretnek bennünket, alkalmatlanok vagyunk, nem vagyunk elég jók valamihez, általános önbizalomhiány kínoz, csúnyának érezzük magunkat A párkapcsolatokban pl. ez tartós vagy átmeneti elhidegülés, az egyik partner vélt vagy valóságos szeretetlenségében nyilvánul meg, egyéni vagy közösségi szinten pénzügyi problémák adódhatnak, felismerjük, étkezési szokásainkon kell változtatni (pl. az álomalak (Vénusz) eléréséhez komolyabb, fegyelmezettebb (Szaturnusz)  edzésprogram, étrendünk átalakítása szükséges, stb.

 

A görög válság újabb fejezete is tipikusnak mondható ebből a szempontból. Bár az idézett  cikk szerzője egész biztos nem vett figyelembe asztrológiai szempontokat, az alábbi idézet zseniálisan jellemzi a Vénusz/Jupiter – Szaturnusz fényszögnél felmerülő helyzeteket „Elfogadta az athéni parlament csütörtök hajnalban az európai hitelezők által megkövetelt első megszorításokat. Ezzel megnyílt az út az EU hétmilliárd eurós áthidaló kölcsönéhez, illetve remélhetőleg a 82-86 milliárdos mentőcsomagról szóló tárgyalásokhoz is. ( Vénusz – Jupiter hatás, megj. tőlem) De a neheze csak most jön a görögöknek – végig kell vinniük a pénzért cserébe vállalt fájdalmas intézkedéseket”.(Szaturnusz – hatás, megj tőlem)

 

 

A korlátok azonban nem csupán a határainkat mutatják meg, hanem támaszkodni is lehet rájuk és akár meg is kapaszkodhatunk bennük. Különösen, ha felismerjük vagy már régóta tudatában vagyunk: olyasmihez ragaszkodunk, ami hosszabb távon nem válik a javunkra. Ilyen lehet egy rossz kapcsolat, valamilyen szenvedélybetegség , de lehet, hogy a munkához, anyagiakhoz való viszonyuláson, táplálkozási szokásainkon kell változtatni

 

 

Ilyenkor legjobban tesszük, ha arra használjuk a Szaturnusz energiáit, hogy távol tartsuk magunkat mindattól, amiről magunk is érezzük, inkább romboló hatással van ránk. Ezzel párhuzamosan pedig a maradandó értékek kimunkálására összpontosítunk, Ahelyett például, hogy egy szeretettelen / távolságtartó társ miatt szenvednénk, megtiszteljük magunkat azzal, hogy kimaradunk azokból az interakciókból, amelyek ilyen tapasztalatokat tartogatnak, hatásukra nem érezzük magunkat elég jónak, elég vonzónak, stb.

 
Mivel az Oroszlán a szívvel, a Skorpió az életenergiákkal is társítható,  most nagyszerű alkalmunk adódik arra, hogy ne csak fizikai., hanem energetikai, érzelmi szinten is értékeljük befektetéseinket. Ideje tehát elgondolkozni azon, hogy a megfelelő helyekre / kapcsolatokra fordítottuk anyagi, érzelmi energiáinkat? Mit adunk vissza azoknak, akik támogatnak bennünket, illetve mit kapunk vissza azoktól az emberektől/ ügyektől, ahova energiát fektetünk?

 

 

Mars,Merkúr Plútó: újabb próbatételek életre – halálra

 

A július 16-i újhold-képletben egy másik, nagyon erőteljes bolygóformáció is érvényesül. A Rákban együttállást képező Merkúr és Mars farkasszemet néz a Plútóval- a fényszög nem sokkal az újholdat követően pontosul be. A kommunikáció és a harc princípiumának találkozása már önmagában is puskaporossá teszi a légkört, heves szócsatákra, elhamarkodott reakciókra ugyanúgy hajlamosíthat, mint jó időzítésű, gyors és hatékony megoldásokra. A Plútó tovább fokozza az ellentéteket és az intenzitást. A már eddig sem könnyen kezelhető konfliktushelyzetek kiéleződnek, a győztes mindent visz, a vesztes mindent elveszít.

 

A Hold

A Merkúr- Plútó kapcsolat hatása szenvedélyes véleménycserében nyilvánulhat meg. Miközben elszántan állunk ki igazunk mellett, hajlamosak lehetünk szemellenzősen, sőt rögeszmésen viselkedni. Partnereinket egy inkvizitor harciasságával igyekszünk megnyerni ügyünknek, vagy velünk teszik mások ugyanezt.E tranzit, hatására a felszínes társalgás fáraszthat, irritál, hogy a környezetünkben élők nem veszik olyan komolyan ezeket az ügyeket, amelyeken rágódunk.

 
Az is problémát okozhat az is, hogyan kapcsoljuk össze a tényekkel a megérzéseinket. Hiszen meglehet, valóban paranoid képzetek áldozatául estünk, de ugyanennyire jól érzékelhetjük azt is, ha a valóság legvadabb elképzeléseinket is felülmúlja. S ilyenkor, akár akarjuk, akár nem, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a csontvázak kiguruljanak a szekrényből.
A fényszög, legpozitívabb megnyilvánulási formájában arra sarkallhat, hogy górcső alá vegyük társulásainkat (párunkkal, hozzátartozóinkkal, kollégákkal, felettesekkel való viszonyok elsősorban) A felszín alatti folyamatok felismerése mélyreható, pozitív átalakulásokat eredményezhet. Persze nem egyik napról a másikra, hanem hosszadalmas, gyakran kimondottan fájdalmas és ijesztő belső munka eredményeként, amihez talán szakember segítsége is szükséges.

 

 

(Annál is inkább, mert a Szaturnusz – Vénusz kvadrát valamint a Rák bolygókat érintő feszült Uránusz és Plútó hatások arra is utalhatnak, hogy nem szokványos kapcsolati problémákról van szó. Olyan helyzetek is felmerülhetnek, amikor egy talán fizikailag is bántalmazó/ manipulatív kapcsolatból kell kiutat találni, egy ilyen szitu kellős közepén eltöprengeni – különösen, ha ismétlődő élethelyzetről van szó – miért is vonzzuk be újra meg újra, egy különösen fájdalmas szakításból próbálunk regenerálódni, családi erőszak áldozatai vagyunk vagy ilyet tapasztalunk a környezetünkben – így pedig sürgősen közbe kell lépnünk. Az elügyetlenkedett beavatkozás azonban magunkat, másokat is bajba sodorhat, a segítő szándék pedig többet árt mint használ, ha a probléma megoldása helyett még nagyobb indulatokat kelt)

 
A Mars – Merkúr- Plútó trió jelezte szócsaták során ugyanis a partnerek egymás legérzékenyebb pontjait találják telibe, manipulációval, a zsarolás, megfélemlítés különféle formáival , a pszichológiai hadviselés eszközeivel érik el céljukat. Kiélezett helyzetben egyszer csak ráeszmélünk, magunkra maradtunk, a küzdelmet túlerővel szemben, fegyvertelenül, eszköztelenül kell megvívni. Attól függően, hogy hogy áll a Plútó a horoszkópunkban, hol több, hol kevesebb sikerrel. (l. A Plútó archetípusa, Próbatételek életre- halálra)

 

Az agresszió legtöbbször az elesettek, az önmagukat megvédeni képtelenek ellen irányul – szűkebb környezetben, pl. a családban a nők, gyerekek, idősek ellen – és a tágabb környezetben is (pl. kisebbségek, etnikumok elleni agresszió.). A rájuk támadó csőcselék vagy egyének legtöbbször maguk személyiségzavarokkal, frusztrációkkal, kisebbrendűségi érzésekkel küzdenek, indulataik erejét azonban nem a reális kihívások kezelésére használják, hanem a legkisebb ellenállás irányában támadnak. Ennek borzalmas példája az Iszlám Állam legújabb tűzszerészeti „oktató videója”, amelyben egy 2- 3 év körüli kisgyerek felrobbantásával szemlélteti, hogyan kell szakszerűen levegőbe röpíteni egy személyt vagy egy objektumot.

 
Helyesen kezelve ez a robbanékony energia révén a heves viták építő jelleget ölthetnek , az érdekellentétek pedig egy magasabb szinten egyenlítődnek ki. Erre azonban jelen bolygóállások mellett meglehetősen kevés az esély: a tárgyalások defenzíven, a gyanakvás légkörétől áthatva zajlanak, a felek pedig nyomás gyakorlással, egymás sakkban tartásával igyekeznek eredményeket elérni.

 

Az önmagában is erőteljes együttállás ráadásul az állócsillagok legnagyobbikának, a Rák 14°17′ álló Szíriusznak a közelében jön létre. Ennek a Jupiter – Mars karakterű állócsillagnak a hatása még jobban felduzzasztja a szemben álló egókat, ambiciózussá tesz, így a harcoló felek még elszántabban védik igazukat. A nagyvállalatok vezetői, magas tisztségű politikusok és katonatisztek azonban nem csupán amiatt ragaszkodnak körmük szakadtáig álláspontjukhoz, mert felelősséget éreznek azok sorsáért, akiket képviselnek, hanem a presztízs és a hatalom szempontjai is motiválják őket. Az eddig sem lagymatag politikai propagandatevékenység felerősödik , az összeesküvés-elméletek népszerűbbek, mint valaha.

 
Ez a Mars- Merkúr- Plútó konfiguráció feszült fényszöget, kvadrátot képez az április 4-i teljes holdfogyatkozás (Mérleg- Kos tengely 14°24′ létrejöttének helyével is) Mint egy korábbi bejegyzésben már szó volt róla (Az eklipszek titkos utóélete) a teljes fogyatkozások pontjai több hónappal az eklipsz elmúltával is érzékenyen reagálnak a különböző bolygóhatásokra)

 

A vérhold- tetrád (Ld. Apokalipszis, most? , Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek, Ami megrengetheti a világot, Putyin, az Egyesült Államok és a véres tetrád, Vérhold, harmadszor ) részét képező április 4-i teljes holdfogyatkozás személyes szinten és a nagyvilágban is drámai változásokat jelzett. Ezek a magánéletben elsősorban a párkapcsolatokat, társulásokat (Ld . Kapcsolataink próbája) érintették. A szinte borítékolható érzelmi sérülések mellett azonban a Jupiter – Uránusz pozitív kapcsolata ahhoz is hozzásegített, hogy a legjobbat hozzuk ki egy látszólag vagy ténylegesen rossz szituációból.

 

Ugyanez az eklipsz, akárcsak a vérholdak egész tetrád-sorozata, az Uránusz – Plútó kvadrát hatásával kombinálódva utalt a Közel – Kelet robbanásszerű destabilizálódására is. E kiszámíthatatlan, de szinte biztos tragédiával járó folyamatnak a mérföldköve az Iránnal kötött július 14-i megállapodás is, amely megengedi, hogy Irán megtartsa nukleáris infrastruktúrájának nagy részét, valamint azt is, hogy urániumot dúsítsanak az ország területén. (ld. korábbi cikk: Fukushimától az iráni atomprogramig) Az elkövetkező hetekben tehát a Közel- Keleten, Észak Afrikában és Ukrajnában is súlyosbodnak a konfliktusok, fokozódik a terrorveszély, a gazdasági válság jelei pedig nem csupán a közismert krízisövezetekben vétetik észre magukat (főleg július 25 után, amikor a Vénusz a Szűzben, esése jelében kezd hátrálni, eközben pedig, a hónap végére a Jupiter – Szaturnusz kvadrátja is bepontosul.)

Próbatételek életre – halálra

 

Motto: „A túlélők tudják, hogyan vigyázzanak magukra
(Drew Karpyshyn: A pusztítás útja)

 

Erőteljes Mars – Szaturnusz hatásokkal kombinálódva az Uránusz – Plútó kvadrát különösen kemény próbatételeket tartogathat azoknak, akiknek képletében egyébként is hangsúlyosak ezek a princípiumok.

 

E bolygóhatások által befolyásolt személyek emberi ésszel fölfoghatatlan borzalmakon mehetnek keresztül ezekben az időszakokban – pl. háborúban, valamilyen bűncselekmény, természeti katasztrófa vagy betegség áldozataként. A szó szoros értelmében halálos helyzetek ezek, legtöbbünk számára talán túl sem élhetők, de nekik valahogy mégis sikerül. Néha fizikailag tökéletesen épen ússzák meg a kalandot, máskor csak iszonyatos, sokszor életre szóló sérülések árán szabadulhatnak.

 

Ilyen helyzetek bőségesen adódtak az elmúlt években , pl.2010 – 2011 során, amikor hatott még a gazdasági válsággal, társadalmi változásokkal szintén kapcsolatba hozható Plútó- Szaturnusz kvadrát , amikor hosszabb- rövidebb időre összeállt a robbanékony nagy kereszt formáció (legelemibb erővel 2013 december – 2014 június között hatott, de 2010 és 2011 nyarán, 2013 kora őszén is ízelítőt kaphattunk belőle) , akárcsak a Mars – Plútó, Mars- Uránusz, Mars – Szaturnusz más jellegű erőpróbáló kapcsolatainál (pl. 2014 július 26 – szeptember 14 között, amikor az Uránusz – Plútó kvadrát hatását a Mars és a Szaturnusz találkozása is súlyosbította a Skorpióban . Ezekkel az azstrológiai eseményekkel a korábbi blogbejegyzések részletesen foglalkoztak.

 

A teljesség igénye nélkül íme néhány példa.

 

 

A csepeli túlélő.

A halált hozó eoerföld(A csepeli gyilkosságok helyszíne)

2011 augusztus elején egy, „már huzamosabb ideje Magyarországon élő erdélyi fiatalembernek sikerült megszöknie Csepel “eperföld” néven ismert, hajléktalanok lakta területéről.. A férfit előzőleg hajléktalan ismerősei hívták sörözni az eperföldre, ott azonban rátámadtak, megkötözték, és egy előre megásott gödörbe temették nyakig, így kényszerítve arra, hogy megadja bankkártyája PIN-kódját . Míg támadói a közeli bankautomatához mentek, hogy leürítsék a kártyáját, a férfi kiásta magát és megszökött. Ő értesítette a rendőrséget is. A Nemzeti Nyomozó Iroda az elfogásakor még magát macedónnak valló férfi őrizetbe vétele után négy holttestet talált elföldelve a területen.” – írta a Népszabadság A férfinek óriási szerencséje volt, hiszen a 38 éves, makedón származású Dragan B vezette bűnbanda korábban válogatott kínzásokkal végzett áldozataival.
(A történet asztrológiai háttere: felbomlóban volt, de még éreztette hatását a Szaturnusz – Plútó kvadrát, a Plútó- Uránusz közötti diszharmonikus fényszöge majdnem egzakt volt.)
A megkínzott aktivista.

Dmytro_Bulatov2

Dmitro Bulatovot (1978. augusztus 13, Kijev), a kijevi kormányellenes tüntetések egyik meghatározó civil csoportjának, az Avtomajdannak vezetőjét 2014.január 22-én rabolták el. A fiatal férfit súlyosan bántalmazták: egy hétig sötétben tartották fogva, és amikor kínozták is bekötötték a szemét. Levágták az egyik fülét, szöggel kilyukasztották a kezeit, tele volt vágásokkal és agyrázkódást szenvedett. Ilyen állapotban dobták ki január 30-án egy erdőben. Egy házba kopogott be segítségért. Innen szállították egy magánklinikára.( BBC News)  Február elejétől Litvániában, majd Berlinben kezelték. Az átélt borzalmak ellenére sem hagyta el Ukrajnát: 2014. február 27 – 2014.december 2 között sport -és ifjúságügyi miniszteri funkciót töltött be.

Bulatov sebesültenBulatov szabadulása után

Asztrológiai háttér: Bulatov elrablása és szabadulása idején a Plútó- Uránusz kvadrát hatásait egy T- kvadrát (Rák Jupiter, Bak Vénusz) is súlyosbította, és a 2013 december végén – 2014.január elején összeállt nagy kereszt energiái is hatottak még. Utóbbinak a több mint 8 hónapon át Mérlegben tartózkodó Mars is részese volt. Ezt az igen problematikus formációt a blog bejegyzései is részletesen tárgyalták , pl. a 2013/2014 telének eseményeit taglaló. Bulatov története asztrológiai szempontból a pontos születés óra ismerete nélkül is figyelemre méltó. Itt azonban most csak annyit említenék, hogy képletének bizonyos elemei -pl. Mérlegben álló Marsa, Vénusza, Plútója fokozottan ki voltak téve a fentebbi hatásoknak.

 

 

A katona, aki megjárta a poklot.

KadhimAli Hussein Kadhimet, a 23 éves katonát június 12-én fogták el az Iszlám Állam (ld. kapcsolódó cikkeim a bejegyzés végén) martalócai több ezer társával együtt, amikor egy katonai bázisról próbáltak megszökni. Konténerekbe tuszkolták, majd egy palotának tűnő épületbe szállították őket. Délután öt körül tízüket felsorakoztatták egy falhoz, és egyesével lelőtték őket. Elképesztő szerencséjére őt nem találták el, ám hirtelen ötlettől vezérelve ösztönösen a földre vetette és halottnak tettette magát. Órákig feküdt mozdulatlanul, majd amikor már nem hallott maga körül beszédet, hangoskodást, a megfelelő pillanatban felpattant, és elmenekült.

Napokig bujkált egy nádasban, mire valahogyan kikeveredett az ISIS által ellenőrzött területről,és ismét csatlakozott saját csoportjához. Mint később elmondta, megpróbáltatásai közepette minden erejével a túlélésre összpontosított. A két gyerekes családapa lelki szemei előtt megjelent a kislánya, hallotta, amint az papának szólítja, ezek a képek pedig erőt adtak neki a küzdelemhez. Egyelőre úgy tűnik, ő volt a 770 áldozatot követelő mészárlás egyetlen túlélője. Ali Kadhimnak később még saját magát is sikerült beazonosítania azon a felvételen, amelyet az ISIS június 14-én tett közzé a vérengzésről.

Kadhim halottanA bekarikázott férfialak Kadhim volt

Asztrológiai háttér: Jóllehet június 12-én már nem volt egzakt az Uránusz- Plútó kvadrát, a még mindig Mérlegben haladó Mars hatás aktiválta a pusztító gépezetet. A háborúk, viszályok száműzetésben levő ura ugyanis T kvadrátot, egy rendkívül robbanékony formációt képezett a kozmosz két pszichopatájával. Az ilyen időszakokat különösen kegyetlen bűncselekmények, az egyéni és a kollektív őrület veszélyes pillanatai, tömegszerencsétlenségek, balesetek, természeti katasztrófák jellemzik. A június 12-ről 13-ra virradó éjjelen egy telihold is fokozta a feszültséget.

 

 

Az Iszlám Állam

 

astro_2gw_437_islamic_state.27792.14889-695x1024
( Az Iszlám Állam és az azt létrehozó szélsőséges ISIS megalakulása is szoros kapcsolatban van a Plútó- Uránusz kvadrát és a nagy kereszt formációival. A téma külön tanulmányt érdemelne – de jelen keretek között csak néhány gondolatot szentelhetek neki. Az Oxford Astrologer  2014. július 29-ét tekinti az államalapítás napjának, amikor a szíriai Rakkában kikiátották az Iszlám Állam kalifátusát. A korábban az Al- Kaida egyik sejtjeként működő terror szervezet azonban sokkal korábban alakult. 2013 áprilisában már önálló csoportként emlegették, 2014. februárjára pedig már maga az Al – Kaida is elhatárolódott tőle, mert módszereit túlságosan brutálisnak tartotta. 2013 tavaszán az Uránusz- Plútó kvadrát hatását egy rendkívül intenzív Kos stellium fokozta fel a jegyen átcsörtető Napnak, Merkúrnak,Vénusznak, Marsnak köszönhetően. Kinek pokoltűzként kinek a tavaszi nagytakarítás nélkülözhetetlen tartozékaként nyilvánultak meg ezek a princípiumok, egy bizonyos: emlékezetes időszak volt. 2014 első fele aztán már teljes mértékben a nagy kereszt hatása alatt állt, mire pedig, július elejére végre felbomlott a formáció, létre is jött a nyugati civilizációnk egyik legnagyobb kihívását jelképező államforma.

Akiknek nem sikerült
Bár ebben az írás a túlélőkkel foglalkozik, érdemes néhány szót ejteni azokról is, akiknek nem sikerült. Az ISIS által lefejezett nyugati túszok képletében is mind- mind megtalálhatók azok a pontok, amelyek születési órájuk ismerete nélkül is kapcsolatba hozhatók ezekkel a bolygóhatásokkal – és az őket ért tragédiákkal. /James Foley (1976 okt 18, Evanston, Illinois – 2014. aug 19, Rakka, Szíria, fogságba esett: 2012.november 22. Szíria), Steve Sotloff (1983. május 11, Miami, Florida – 2014.szeptember 2, Szíria egyik sivataga, eltűnt 2013. augusztus 4, Szíria, Aleppo), David Haines, 1970 május 9, Egyesült Királyság, Kelet Yorkshire – 2014. szeptember 13, Szíria, Elrabolták : 2013 március, Alme, Szíria), Alan Henning (1967. augusztus 15 Eccles, Egyesült Királyság – 2014 október 3, Szíria, elrabolták: 2013, december)/

Iszlám Államhoz kapcsolódó további írásaim:

Akiktől az Al- Kaida is besokallt,I. , Akiktől az Al – Kaida is besokallt II , Al -Baghdadi, a láthatatlan sejk, Az ISIS és a pénz, Hat lépés az ISIS ellen, Áldozatok a halálzónában, Valóban távoli konfliktus?, A jazid nők elrablása, Nyugatiak, nők, gyerekek a kalifátus szolgálatában, A hóhér dala, Lady Al- kaida I. Lady Al – Kaida 2, Az ISIS a szomszédban kopogtat, Nostradamus és az Iszlám Állam, Késő bánat – kiábrándult dzsihádisták, Kifestőkönyvek gyerekeknek, A terror  aházhoz jön, Dzsihádista merényletet hiúsítottak meg Brüsszelben, A közel-kelet lángba borul ?,Újabb lefejezés, Újabb nyugati állampolgárt fejezett le az ISIS, Megtalálták a nyugati túszokat?, Terhesen sem jöhetnek haza, Dzsihád Hamburgban, Rettenetes gyerekek, Akik más lapra tartoznak, Terroristaképző a börtönben, Levágták a szörny fejét?, A fejek hullanak, Baghdadi él és virul, Terrorelhárítási készültségben Nagy Britannia, Magyar nőt gyilkolt meg egy dzsihádista, Újabb amerikai túszt végeztek ki, Túszdráma Sydneyben, Merénylet egy pakisztáni iskolában

 

 

Akik túlélték az ebolát

Bár az új gyógyszereknek köszönhetően egyre többen élik túl az elvileg halálos betegséget, a tudomány még messze jár attól, hogy megtalálja a valódi ellenszert. Horrofilmbe illő tüneteivel, a futótűzszerű terjedésével az ebola tökéletes összhangban van a Plútó – Uránusz kvadrát karakterével. (Persze a tragikus forgatókönyvhöz más bolygóhatások is kellettek)
Bár nemcsak nekik sikerült meggyógyulniuk, két, a Mars Skorpión való áthaladása idején lejátszódó eset különösen jól példázza a plútói alámerülés, élethalálharc, csodálatos regeneráció történetét. (ld. A Plútó archetípusa)
AlhassanA sierra leonei Alhassan Kemokai augusztus 9-én hagyhatta el a kórházat és kezdhette el új életét. “Édesanyámat ápoltam. Nem érdekelt, hogy én is megkaphatom a betegséget. Törölgettem az arcát, fogtam a kezét. Akkor is, amikor július 19-én meghalt. 19-ről 20-ra virradó éjszaka én is belázasodtam. Mivel gyanakodtam rá, hogy én is megfertőződtem, átköltöztem a másik szobába és megtiltottam a feleségemnek és a gyerekeimnek, hogy a közelembe jöjjenek. Amíg a kórházban feküdtem, a feleségem össze is gyűjtötte és el is égette az ágyneműt, ruhákat, amiket használtam. A szobában levő holmik nagy részét el kellett távolítania.
Három napot töltöttem a kis szobában, mire rászántam magam, hogy kórházba menjek. Akkor már nagyon rosszul voltam. Egyedül indultam el a házunktól 3 mérföldre (nagyjából 5 km) levő Kenema kórházba. Senkit nem engedtem a közelbe. A szomszédok megbámultak. Rázott a hideg és a hasmenés miatt 10-20 percenként meg kellett állnom, de valahogy mégis csak megérkeztem.

Tizenkét napot töltöttem odabent. Csak a fivérem és nővérem látogathatott. Az orvosok, nővérek csodálatosak voltak. Bizonyos időszakokban nem voltam tudatomnál. A Korán és a Biblia is azt írja, hogy a halál órájában angyalok jelennek meg, akik jó és rossz cselekedeteidről faggatnak. Én azt hittem, hogy az ágyamat körülálló ápolók azok. Aztán fokozatosan magamhoz tértem. Még most sem hiszem el, hogy élek. Kimondhatatlanul boldog vagyok.” – mesélte a Guardiannek

 

PooleyWill Pooley, az onkéntes segélymunkás szintén Sierra leonéban betegedett meg augusztus közepén. A brit férfi életét a ZMapp nevű, kísérleti stádiumban levő gyógyszer mentette meg. Szeptember 3-án reggel hagyhatta el a londoni Royal Free kórházat:
“A sors kegyelmének érzem, hogy meggyógyultam egy olyan betegségből, amelybe akár négy nappal a tünetek jelentkezését követően bele is lehet halni. Nyugat-Afrikában immár 1500 áldozatot követelt. Nekem szerencsém volt, mert nem jutottam el abba a stádiumba, ahol a végzetes belső vérzések, hányásrohamok is jelentkeznek. Megkínzott persze a magas láz, a hidegrázás, az emésztőszervi problémák, de időben sikerült megállítani a folyamatot.

Ezek alatt a hetek alatt szembe kellett néznem a halállal. Nagyon féltem. De mégsem ez volt a legrosszabb, hanem az, amikor szüleimmel is közölnöm kellett a hírt. Az ember nagyon-nagyon nehéz szívvel oszt meg ilyesmit a szüleivel, különösen, hogy annyira féltettek az utazástól. Most azonban, hogy elvileg immunis lettem, már vissza is mehetek Sierra Leonéba, hogy folytassam a munkát. Azok a kevesek ugyanis, akik meggyógyulnak ebből a szörnyű betegségből már nem kaphatják el többé és egészséges társaikra sem jelentenek fertőzésveszélyt. Most már tényleg nincs  félnivalóm. Persze, az óvintézkedéseket ugyanúgy be kell majd tartanom, mint korábban, hiszen még mindig nem ismerjük eléggé az ebolát. Egyelőre azonban, édesanyám legnagyobb megkönnyebbülésére még várnom kell, hiszen ruháimmal, a nap mint nap használt holmikkal együtt útlevelemet is elégették” – nyilatkozta Pooley a gyógyulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

A 29 éves fiatalember, akinek Szaturnusz- visszatérése egy, a szó szoros értelmében vett meghalás – feltámadás típusú beavatási próbatételt tartogatott, októberben vissza is tért Libériába, ebolásokat ápolni.

 

Bárkivel megtörténhet

 

Nagyon komoly, nagyon súlyos tapasztalatok,melyeknek bárki,a világ bármelyik táján, bármikor részesévé válhat az elkövetkező években is. Ezért jobb felkészülni rájuk akkor is, ha karakterükből kifolyólag legtöbbször váratlanul érnek. Akár meg is ölhetnek – mint ahogy sokakat meg is ölnek. De a túlélők beszámolóiból úgy tűnik, mégsem az a “feladat”, hogy megadják magukat ennek a sorsnak. Inkább arról szólnak, hogy megtalálták a módját, hogyan éljék túl, honnan, hogyan kezdhessék újra.

 

A menekülésre, túlélésre nincsenek kész receptek. A 2014 első felében ható nagy kereszt (Mars a Mérlegben, Plútó a Bakban, Uránusz a Kosban, Jupiter a Rákban, bővebben: Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek) látszólag nem sok teret engedett a szabad akaratnak. Ezt az időszakot a tehetetlenség, eszköztelenség élménye jellemezte olyankor, amikor éppenséggel gyors reakciókra, hatékony, célirányos cselekvésre lett volna szükség. Nem volt mit tenni, Bulatovnak egyszerűen túl kell élni a kínzást, Alit Hussein Kadhimnek ki kell várni, míg leszáll az este, eltakarodnak a pribékek. És persze, kellett lennie még bennük annyi életösztönnek, talán nem is tudatos megfontolásnak, ami még a halálos lövés eldördülése előtt a földre veti magát,vagy tovább vánszorog, életjelet ad mindaddig, míg meg nem érkezik a segítség.

 

 

Kapcsolódó írások:

 

 

Vulkán fölött
Az összeomlás és az újjáépítés mintázatai
A történelmi és az asztrológiai ciklusok meglehetősen szoros kapcsolatban állnak egymással. Plútó – Uránusz kvadrát
http://hu.netlog.com/napiasztro/blog/blogid=542599#blog

Uránusz – Plútó kvadrát

A Mars a Skorpióba lép

Tavaszi előrejelzések

Téli napforduló, 2013

Szaturnusz – Plútó kvadrát
http://astroconsult.ingyenblog.hu/pluto-szaturnusz-kvadrat.blog

 

Programajánló

Sylvia-sarok

 

%d blogger ezt szereti: