asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'kardinális nagy kereszt'

Tag Archives: kardinális nagy kereszt

Reklámok

Január, 2017

Jóllehet január az új kezdetek ideje, az idei még mindig a helyzetértékelés, visszatekintés, nagytakarítás jegyében telik. A türelmetlenkedők idézzék fel a hónap névadója, Janus, a kétarcú római isten alakját, aki egyik arcával a múltba, az óévbe tekintett, a másikkal a jövőbe. A római mitológiában ő volt a legrégebbi isten, ő őrizte a világot, ő távolította el az ellenséges szellemeket s ő vezette az évek és napok lefolyását. Minden munka jó kezdete és szerencsés befejezése Janus kezében volt. Amennyiben helyesen akarjuk felmérni lehetőségeinket és korlátainkat, az elvégzendő feladatokat, a prioritásokat – nekünk is hozzá hasonlóan kell cselekednünk. Vissza kell tekintenünk a közelebbi és a távoli múltba. Ellenkező esetben ugyanis, nem is olyan sokára, elsodorhatnak az események, célba érés helyett pedig hatalmasat koppanhatunk.

 

janus-ketarcu

 

A hónap egy Mars – Neptun együttállással kezdődött. Ez a bolygókapcsolatot nem könnyű harmonikusan megélni, hiszen színjózanul is jelezhet változó energiaállapotot, határozatlanságot, céltalanságot, kimerültséget. Ha azonban túl pörgősre sikeredett az előző esti szilveszteri buli, most a másnaposság tünetei is súlyosabbak lesznek. Kedvezőbb esetben egy intenzív útmutató álom, meditációs élmény, valamilyen kreatív tevékenység adott indító impulzust  az új évhez. A fényszög hatása még pár napig érvényesül: érdemes ilyen irányba terelni.

Január 3-án a Vénusz a Halakba lép, ahol február 3-ig időzik. A szerelem, a szépség, a társas kapcsolatok, pénzügyek jelölője erőben van ebben a jegyben. Karakterének megfelel ez a fantáziadús, érzelmes, romantikus, határok nélküli vízi világ; a Bak és a Vízöntő jeges tartományai  (ld. Érzelmi szakítópróbák) után kimondott megkönnyebbülés lehet. De vigyázat: a bolygó jegyváltása egy hosszabb, június 6-ig tartó időszak kezdete, amely alatt a Vénusz előre és hátra halad a Kos és Halak jegyén [utóbbiba majd április 4 –április 28 között tér vissza, a retrográd szakaszban]. Ez alatt pedig a szív-és pénzügyek alaposan összekuszálódhatnak.

Január 5-én a Merkúr visszatolat a Nyilas jegyébe. Bakban tartózkodása idején (itt vágott hátraarcot december 19-én), a hangsúly a kötelesség, felelősség, elköteleződés, egzisztencia, hivatás, biztonság témáinak átértékelésén volt. Nyilasban tett látogatásának hete alatt világnézetünkkel, vezéreszméinkkel , tanulmányokkal, terveinkkel kapcsolatos kérdések kerülhetnek előtérbe.

A múlt tanulságainak levonására figyelmeztet a Vénusz január 7-i találkozása is a déli holdcsomóponttal. Az ilyen időszakokban „kísérteni kezd a múlt”. Életünk korábbi szereplői  – jelen esetben valószínűleg korábbi szerelmek – bukkanhatnak fel, lezártnak vélt vagy megoldatlan ügyekkel kell foglalkoznunk, újra előkerülnek bizonyos élettémák, álmaink, látomásaink régmúlt időkbe – akár előző életeinkbe is visszaröpíthetnek. Ezek az élmények a legritkább esetben kellemesek: valamilyen mulasztás, tévedés, traumatikus élmény társul hozzájuk. Mégis jobb ötlet önként foglalkozni velük, mint elmenekülni előlük: ez esetben ugyanis nagyon megnehezíthetik az új életszakaszba lépést és/ vagy további veszteségeket eredményezhetnek. Hasonló okokból jó ötlet figyelmet szentelni az ilyen élmények mögötti érzelmi mintáknak. Ellenkező esetben ugyanis fennáll az ismétlés kockázata.

Ugyanezen a napon pontosul be a Nap és a Plútó együttállása is . Ez a találkozás szintén kedvez a lélek mélyére való leásás és a minták tudatosítása, átalakítása folyamatának, de túlságosan intenzívvé, hiperkritikussá, vitatkozó kedvűvé is tehet. A feszültségek egyéni és kollektív szinten egyaránt megtapasztalhatók.

De ezúttal más szempontból is jelentős ez a bolygókapcsolat.  Január 7-e és 12 között a Nap, egyebek mellett a tudatosság jelölője fényszöget képez a kardinális T- kvadrát mindhárom szereplőjével: Uránusszal való kvadrátja  10-én, a Jupiterével 12-én pontosul be. Minden feszültség és bosszúság, váratlan véletlensorozat ellenére, amit az ilyen fényszögek tartogathatnak, érdemes odafigyelni ezeknek a napoknak a történéseire, ugyanis jelzéseket adhatnak arról, hogy milyen témákkal és milyen életterületeken akad feladat a következő hónapok során. Mint az idei kardinális T kvadráttal foglalkozó bejegyzésben már szó volt róla, ez a formáció a megbillent egyensúlyról is szól, az ez által keltett stressz pedig cselekvésre sarkall. Tevékeny közbeavatkozás nélkül ugyanis akár a legkedvezőtlenebb forgatókönyvek is bekapcsolhatnak. Bár a jelenlegi időszak még aligha a cselekvés ideje, a tanulságok levonására, a törvényszerűségek és saját feladataink beazonosítására nagyon is alkalmas. (Ezek a képlet adottságai szerint egyénenként változnak). A T kvadrát destabilizáló  hatása innentől egyre erőteljesebben érződik.

Január 8-án a Merkúr végre abbahagyja december 19 óta tartó tolatását és direkt stacionáriusba vált, majd előre indul. Ez még korántsem jelenti azt, hogy ügyeink felpörögnek: a stacionárius szakasz is számos zavaros helyzetet tartogathat: a műszaki cikkek meghibásodása, félreértések és más kommunikációs zavarok, késések ugyanúgy jellemzők lehetnek, mint a retrográdba váltás momentumára. Most azonban mégiscsak van rá esély, hogy ügyeink előbb-utóbb kimozdulnak a holtpontról.

Január 10-e, a bepontosuló Nap – Uránusz kvadráttal újabb meglepetéseket tartogathat. A dolgok finoman szólva is változékonnyá válnak. Az Uránusz szabadságot akar minden áron, a Bakban a Nap biztonságra, kiszámíthatóságra és a status quo fenntartására törekszik -így bizonyos helyzetek, kapcsolatok váratlanul megszakadhatnak.

Szerencsére a Mars és a Plútó 11-én bepontosuló szextilje segíthet ráérezni azokra a megoldásokra, amelyek révén eredményesen kezelhetjük a kihívásokat. (Itt, a Halak természetéből adódóan még nem az aktív fellépésről, hanem a tudattalan erőinek az aktiválásáról van szó, amelyek látványos külső cselekvés nélkül is képesek formálni a valóságot. Pl. meditáció, jóga, tai chi, chi-kung, álommunka, ez utóbbihoz fűződő kreatív tevékenységek. Mindez a Mars Halakban tartózkodásának teljes időszakára érvényes – de még jobb, ha életünk hátralevő részében, aktívabb életszakaszokban is szokássá válik)

Január 12-én, teliholdkor az ellentétek még jobban kiéleződnek. A teliholdképletben (Bp.12:33) – a Nap (Bak), Hold (Rák), Jupiter (Mérleg), Uránusz (Kos) részvételével kialakul egy kardinális nagy kereszt is. Ez a formáció kellemetlenül ismerős lehet 2013 végéről és 2014 első 5 hónapjából: világviszonylatban és az egyéni életekben is rengeteg törést, gyökeres változást okozott. (ld. Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek). Most szerencsére már aznap felbomlik – a Hold gyorsan halad – de az események jelzésértékűek lehetnek és hosszabb távon is jelentőségük lehet.

 

telihold a Rákban, 2017. jan.12 (12:33 Bp)

telihold a Rákban, 2017. jan.12 (12:33 Bp)

A Nagy Kereszt formáció által jelzett feszültségeket nagyon nehéz feloldani (ld. ezzel foglalkozó korábbi cikk) . Olyan patthelyzetről van szó, amelyben valamennyi érintett érdeke sérül, így a végeredmény könnyen torkollhat összeomlásba vagy robbanásba.

Szerencsére jelen esetben egy Szaturnusz – Uránusz trigon és egy Szaturnusz – Jupiter szextil oldja a helyzetet, jelezve, hogy türelmesen, hosszú távon, kompromisszumok árán az új elemek is beépíthetők a régi struktúrákba. A Mars és a Nap/Plútó szextilje, Mars Hold trigonja arra utal, hogy ismét biztonsággal támaszkodhatunk megérzéseinkre, a belső képekkel, álmokkal való munka, terveink színezgetése megkönnyítheti a várakozást. Ez azonban  mint  a Mars és a Szaturnusz 19-én bepontosuló kvadrátja is figyelmeztet, még mindig nem a cselekvés ideje. Sajátos paradoxon az is, hogy miközben összhangban cselekszünk megérzéseinkkel, könnyebb en haladunk olyan irányokba, amelyek felé a szívünk húz (Mars- Hold trigon), számos, érzelmeink ellen való döntést kell hoznunk (Rák Hold szemben áll a Bak Nappal, Plútóval, kvadrátban Jupiterrel, Uránusszal, kvinkunxban a Szaturnusszal) A praktikus, racionális  szempontok nem mindig teszik lehetővé, hogy impulzusainkat kövessük.

A passzív szemlélődés azonban meglehetős nehéz: a Nap – Jupiter kvadrátja hatására nem csupán mi, hanem a hatalom képviselői is túlléphetik hatáskörüket, A Vénusz – Neptun aznap bepontosuló együttállása, amellett hogy kellemesen oldja a feszültséget, arra is hajlamossá tesz, hogy a későbbi következményekkel nem törődve bújjunk ki a felelősség alól, a dolgok könnyebbik végét fogjuk meg, destruktív hatású kapcsolattal, alkohol, drogok segítségével, túlköltekezéssel meneküljünk a valóság elől. Pedig, a szintén 12-én Bakba lépő Merkúr arra figyelmeztet: jobb lenne mindkét lábbal szilárdan a földön maradni. A közeljövőben minden józan ítélőképességünkre és gyakorlati érzékünkre szükség lesz, ha nem akarjuk, hogy magukkal sodorjanak az események. Hogy a december 29-i újholdkor elkezdődött folyamatok mivé eszkalálódnak, a képlet egyéni sajátosságai mellett a szabad akaratból hozott döntések, az illető tudatossági foka, energiaállapota dönti el. Ez persze minden más esetben is igaz.)

A nehéz napoknak ezzel még nincs végük. Január 19-én bepontosul a Mars – Szaturnusz kvadrát, mely fényszög hatására már napok óta úgy éreztük, behúzott kézifékkel biciklizünk. A Mars és a Szaturnusz erőpróbáló fényszögei (együttállás, kvadrát, kvinkunx, szembenállás) igen frusztrálóak, hiszen úgy tűnik, még a legapróbb lépés is akadályokba ütközik, az energia elszivárog, a hatékonyságot pedig a düh, a frusztráció, tehetetlenség érzései is fékezik. Pedig a kivárni ebben az esetben is jobb, mint feladni, különösen hogy a külső gátoltság időszakában az álmok, megérzések mutathatják a tovább vezető utat. Arra irányuló igényünket, hogy újra szabadon, önállóan dönthessünk életünkről, most a Vízöntőbe lépő Nap is erősíti. Remélhetőleg nem az impulzív döntések, hanem a később gyakorlatba ültethető látomások formájában.

A következő néhány nap valamelyest ismét oldottabbnak ígérkezik: a január 20-án egzakttá váló Vénusz – Plútó szextil segítséget nyújthat, hogy jobban ráérezzünk kapcsolataink mintázatára, érzelmi igényeinkre, arra,hogy milyen változásokat kellene eszközölni magunkon és társulásainkon, hogy ezek kielégüljenek. Az ezt követő Vénusz – Szaturnusz kvadrát, jó esetben valamilyen konstruktív fegyelmet, valamiről –pl. egy destruktív kapcsolatról, élvezeti szerről, rossz szokásról való lemondást jelent, nem pedig érzelmileg rideg, elutasító partnert/környezetet. A Merkúr és a Neptun január 23-án bepontosuló szextilje lehetővé teszi, hogy pontosan megfogalmazzuk és a gyakorlatba is átültessük megérzéseinket.

Kedvezőtlenebb esetekben a február 27-én bepontosuló Szaturnusz – Vénusz  kvadrát fájdalmas tapasztalatokat valószínűsíthet (ld. Karmikusan terhelt kapcsolatok). A csalódás hátterében legtöbbször az áll, hogy méltatlan emberre pazaroltuk érzelmeinket, illetve olyan ügybe fektettünk pénzt, időt, energiát, amely semmilyen formában nem térült meg.

Ilyen előzményekkel tökéletesen érthető, hogy január 28-ra, mire a Vízöntő újhold megszületik ( Bp. éjjel 1:07) már minden idegszállal sóvárogjuk a megújulást. A Mars ugyanezen a napon lép a Kos jegyébe, ahol március 10-ig időzik. Saját jelében végre elegendő muníció áll rendelkezésére és éppen eléggé felbőszítette már a hosszas egy helyben toporgás ahhoz, hogy a tettek mezejére lépjen.

újhold a Vízöntőben, 2017.jan 28 (BP 01:07)

újhold a Vízöntőben, 2017.jan 28 (BP 01:07)

Hogy milyen eredménnyel ügyködik, az attól is függ, mennyire volt eredményes az előző hetek előkészítő munkája. Jó esetben nem kell mást tennie, mint a gyakorlatban, gyors egymásutánban megtennie azokat a lépéseket, melyekre belső mozinkban már százszor is sort kerítettünk.

Az előző időszak kényszerpihenője, vélt vagy valós késedelmeink azonban az egészségesnél jóval nagyobb sebességre is ösztönözhetnek. Úgy véljük, mindent most azonnal kell bepótolni, így aztán alaposan túl is lőhetünk a célon. (Február elején a Kosban száműzetésben levő Vénusz is csatlakozik, meggondolatlan szerelmi ügyekkel és/vagy szakításokkal, impulzív költekezéssel, elhamarkodott befektetésekkel vagy a tartalékok más módon való elfecsérlésével okozva fejfájást. Vigyázat: az ebben az időszakban hozott rossz döntések az egész évet meghatározhatják ! )

Felgyorsulást jelez az is, hogy január 28-án a Merkúr kilép a retrográd árnyékból, 29-én pedig újra találkozik a Plútóval, ahonnan december 19 –én elkezdte hátraarcát. Immár megérett az idő, hogy az elmúlt hetekben levont tanulságokat a gyakorlatban is kamatoztassuk, felmérjük milyen elszakadások és irányváltások (ld. majd február 1-i Merkúr – Uránusz kvadrát) szükségesek az eredményesebb újrakezdéshez. (A nagyvilágban is lehetnek jelzés értékű események – emlékezzünk vissza a december 19-i retrográdba fordulás napján meggyilkolt ankarai orosz nagykövetre és a berlini gázolásos terrorcselekményre –hogy csak a legismertebbeket említsük).

Kollektív szinten is jó kérdés tehát, milyen folyamatok kezdődnek most el. Az újholdat követő, február 11-i telihold ugyanis holdfogyatkozás ( Oroszlán – Vízöntő 22°28’, Magyarországról nem látható ), amelyet február 26-án egy gyűrűs napfogyatkozás követ (Halak 8°12’). Az eklipszek a tradicionális asztrológiában inkább kártékony, semmint jótékony hatásúnak tekinthetők, bármit hordanak is össze róluk a new ages irányzatok.

Most ráadásul a január végén már intenzíven ható kardinális T –kvadrát is része a képnek. Ez a formáció eddig is radikális forradalmakat, meglepő reformokat és számos más, sokkoló változást jelzett. Csekély vigasz, hogy most a Mérlegben járó Jupiter is alkotóeleme a fényszögnek. Ez ugyanis arra enged következtetni, hogy a békére, kompromisszumra irányuló törekvések inkább szőnyeg alá söprik a problémákat, ahelyett hogy valódi rendet teremtenének. Ennek hatására pedig  – mint a Mars február végi találkozása az Uránusszal is jelzi – az események végképp elszabadulhatnak és kicsúszhatnak a kontroll alól. Hogy „csak” a világnak azokon a részein robbannak újabb lőporos hordók, amelyeken eddig is ez volt a jellemző, vagy a tűzvész további, eddig érintetlen területekre is kiterjed, jó kérdés. Egy bizonyos: a dolgok mostantól fogva felpörögnek, és ha hiányzik a megfelelő előkészítés, nincsenek meg az alapok, nem vagyunk tisztában azzal, hogy hol vagyunk, hova tartozunk és hova szeretnénk eljutni, nagyon messze sodródhatunk eredeti céljainktól.

 

Kapcsolódó

 

Év végi számvetés: a Merkúr hátraarcot vág (2016 dec.19 – 2017 jan.8)

A számvetés folytatódik : téli napforduló, 2016

Állandóság a változásban, vagy pusztító szélsőségek?

(2017 : kardinális T-kvadrát, Szaturnusz – Uránusz trigon, Szaturnusz – Jupiter szextil)

Újhold a Bakban : vegyük az adást ! (2016 december 29)

 

 

kapcsolat

 

 

Fontosabb januári bolygóhatások

 

 

Jan 1. Mars – Neptun együttállás

Jan 3. A Vénusz a Halakba lép

Merkúr – Vénusz szextil

Jan 5. Merkúr visszatolat a Nyilasba

Első holdnegyed, a Kosban

Jan 7. Nap – Plútó együttállás

Vénusz – Leszálló Holdcsomópont együttállás

Jan 8. Merkúr direkt stacionáriusba vált

Jan 10. Nap – Uránusz kvadrát

Jan 11. Mars – Plútó szextil

Jan 12. Nap – Jupiter kvadrát

Telihold a Rákban

Merkúr a Bakba lép

Vénusz – Neptun együttállás

Jan 19. Mars – Szaturnusz kvadrát

Nap a Vízöntőbe lép

Utolsó holdnegyed a Skorpióban

Jan 20. Vénusz – Plútó szextil

Jan 23. Merkúr szextil Neptun

Jan 27. Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Jan 28. Újhold a Vízöntőben

Jupiter – Uránusz – Plútó T-kvadrát kezdete

Mars a Kosba lép

Jan 29. Merkúr – Plútó együttállás

Reklámok

Az aktuális és a még aktuálisabb

 

Változó T – kvadrát, Magyarország, Európa és a nagyvilág ….

 

 

Árvizek, terrorakciók, focihuligánok, kegyetlen bűncselekmények, összeomló egészségügy, rohadó oktatási rendszer és még sorolhatnánk. A változó T kvadrát, nagy kereszt hatására a már eddig is meglévő problémák még inkább megmutatják magukat. Valójában mindez egy már évek óta tartó folyamat része…

 

 

árvíz

 

 

 

„Félelemprogramozás?” Vagy mégis működik az asztrológia? – című bejegyzésemre reagálva a következőket írta az egyik olvasó:

 

„Kérlek nézd át az utóbbi hónap magyar bűnügyi híreit is……és az összes európai országét,és sorold fel…..a savazós gyerekorvostól a turistát meggyilkoló pasiig,a halálra éheztetett gyerekektől az agyonvert csecsmőkig,az erőszakolásokat,stb……s tegyük hozzá a mérhetetlen közönyt,a gyávaságot,félelmet,sunyiságot…..ahogy fenn,úgy lenn!”

 

Bizonyos szempontból igaza van.

Ebben az időszakban sajnos mindennaposak a kegyetlenebbnél- kegyetlenebb bűncselekmények. (Egyebek mellett ez is beletartozhat a nagy keresztek analógialáncába, különösen, ha azok mellett más diszharmonikus bolygóhatások is érvényesülnek. Ezzel részletesen foglalkozott a 2014-es kardinális nagy kereszt, és annak lényeges alkotóeleme a Plútó – Uránusz kvadrát  hatásairól írt Próbatételek életre – halálra című bejegyzésem is.)

 

 

ételosztás Budapesten....

ételosztás Budapesten….

A Nyilas jegy uralma alatt álló Magyarországon –a változó T-kvadrát, nagy kereszt hatása fokozottan érvényesül. erre már a tavaly, tavalyelőtti blog -bejegyzésekben felhívtam a figyelmet. És, sajnos mint naponta szembesülünk vele, ebben az esetben is működik az asztrológia: a katasztrofálisnál is sokkal rosszabb állapotban levő egészségügy, a lerohasztott oktatási rendszer,  a nagyarányú sikkasztások, a korrupció, a lassan, de biztosan működésképtelenné tett ország, a nap mint nap egyre jobban beszűkülő mozgástér, a félelem, a zűrzavar, az egyre nagyobb és egyre kiúttalanabb szegénység, a gyerekéhezés, a köddé vált nyugdíjak, a rokkantakkal való embertelen bánásmód, a munkanélküliség, a tehetetlenség, az olyan eszelős, mindenfajta racionalitást nélkülöző barbárság, mint a fák kivágása a Városligetből, Orczy kertből, stb .  Soroljam még? És sajnos, a jövő sem sokkal biztatóbb. Igen, lesz ez még nagyságrendekkel rosszabb is, hiszen nem arról van szó, hogy most ezek a hatások kavartak némi kellemetlenséget, aztán ha majd szétesik a formáció minden helyre jön. Nem fog helyrejönni. Már nem lesz semmi olyan, mint régen. (Persze, ez nem csak Magyarországra, hanem világviszonylatban érvényes). És nem csak azért, mert a T-kvadrát alkotóelemei, a Neptun, a Szaturnusz és a Jupiter lassú bolygók, és így több éves folyamatokkal állnak kapcsolatban, szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt.

Hanem azért is, mert már maga ez a változó T kvadrát is csupán egy folytatás, a felbomlás sokkal régebb óta tart.  Már az évekkel ezelőtti bolygóhatásokkal foglalkozó bejegyzéseim is sokat foglalkoztak a témával. Akinek van kedve, olvassa el 2009 őszén írt, Szaturnusz – Uránusz szembenállás: a zűrzavar ciklusai c. bejegyzésemet. 2008 – 2009 – ben, amikor a rend, a hagyomány, a struktúrák (Szaturnusz) és az új, a meglepetésszerű, a nonkonvencionális (Uránusz) planétája a Szűz és a Halak jegyekből néztek farkasszemet egymással, már lehetett sejteni, hogy a munkaerőpiacon, a gazdaságban, az egészségügyben  és a közéletben nagy kihívásokkal szembesülünk. Persze akkoriban még nem volt rálátásunk arra, hogyan fognak konkretizálódni az elkezdődött folyamatok, azóta sok mindenben –éppenséggel az események hatására – megváltozott a véleményem (pl. az akkoriban rokonszenvesnek talált, a későbbiekben pedig az egész világ szempontjából életveszélyesen destruktív Obama szerepéről, valamint arról, hogy amit akkoriban a szabadság szeleként üdvözöltünk, valójában a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek a leggyalázatosabb eltorzulása volt). Azonban a tendenciák, az, hogy egész addigi világunkat megváltoztató folyamatok kezdődtek, érzékelhetők voltak számomra is, más asztrológusok számára is. Aztán, 2009 – 2011 között jött a válságot elmélyítő Szaturnusz – Plútó kvadrát , az Uránusz – Plútó kvadrát pedig 2010 – 2017 között tökéletesen feje tetejére állította –és még fogja állítani a világot. Hogy most, a Szűz (Jupiter), Halak(Uránusz) , Szaturnusz (Nyilas) erőpróbáló fényszögeinél ismét fókuszba kerüljenek a Szaturnusz  – Uránusz 2008, 2009, 2010-es szembenállása idején aktuális témák. Persze, ez nem csak Magyarországra igaz.)

 

Egy szó mint száz, a fentebbiek nagyon súlyos gondok Magyarországon – és nem látok megoldást rájuk. Csekély vigasz, hogy nálam okosabb emberek sem. Csakhogy ezek lokális gondok. Fák, amelyektől nem látjuk az erdőt. (Szintén a változó T – kvadrát hozadéka). Ez most meglehet, nagyon cinikusan hangzik. Azok számára a tömegek számára ugyanis, akiket épp kilakoltatnak, nem tudják megvenni az alapvető élelmiszereket a gyerekeiknek, nem kapnak szakszerű orvosi ellátást, nem tudják megvenni gyakran még az életmentő gyógyszereket sem, egyre méltatlanabb körülmények között, egyre kevesebb pénzért, egyre inkább megfélemlítve kell dolgozniuk- ha még egyáltalán van hol –ezek A PROBLÉMÁK. És bármelyikünkkel, igen, bármelyikünkkel, bármikor megtörténhet ilyesmi, aki 2016-ban Magyarországon él. És ez sokkal valóságosabb fenyegetés – mondhatni a mindennapok horror sztorija élő, egyenes adásban –  mint az, hogy mondjuk a távoli Orlandóban egy meleg – bárban egy szélsőséges kivégzett 50 embert, akiknek a másságuk volt az egyetlen “bűnük”, vagy hogy a kicsit közelebbi, de még mindig elég messzi Essexben egy másik szélsőséges savval megnyomorított négy fiatalt, Düsseldorfban pedig sikerült megelőzni egy tömegmészárlást.

 

Európában, és en bloc Nyugaton viszont most az iszlám az egyik legnagyobb probléma. Számunkra ez MÉG nem probléma. És nem a „Ha Magyarországra jössz….” –plakátmizéria, a határon felállított, kezdetben hevenyészett –ám a további nagy összegek elsikkasztására alibit jelentő – kerítések „mentettek meg” tőle. (Bár a kerítés, még nyári, kezdetleges formájában sem volt egészen haszontalan, hiszen ha teljesen megállítani nem is tudta, legalább csökkentette a beáramlást. A jelenlegi határvédelmi – idegenrendészeti intézkedések pedig kifejezetten hatékonyak.) A veszély egyébként valós, de az is valós tény, hogy manipulációs eszközként is szolgált arra, hogy eltereljék a figyelmet a fentebb felsorolt gondokról. (Most megint lehetne sorolni a T- kvadrát és komponenseihez tartozó analógiákat, mint demagógia, manipuláció, csúsztatás – de mindezt nagyon részletesen kifejtettem már a Szaturnusz visszatér a Nyilasba c. tavaly őszi bejegyzésemben, úgyhogy most csak ismételném magam.)

 

No - go zóna Marseillesben

No – go zóna Marseillesben

Ettől függetlenül azonban az iszlám hamarosan nagy gond lesz számunkra is. Közvetett úton úgy, hogy ha a muszlim bevándorlás – hullám élhetetlenné teszi Európát, nem lesz hova futnunk az itteni pokolból. (Mert eddig azért, aki beszélt idegen nyelveket és szorult belé némi kalandvágy, annak a szabad munkavállalás és az utazás lehetősége vészkijáratot nyitott. Többek között ezért is alakulhattak ki a mostani állapotok idehaza, hiszen akikben megvolt a képesség a változtatásra, az a kisebbik ellenállást választotta, és külföldre ment, nem pedig itthon „döntötte a rendszert” –mint mondjuk 89 előtt, amikor aránytalanul kevesebbeknek és aránytalanul nehezebben adatott meg a dobbantás lehetősége.)  Ezt a témát boncolgatja, brutális őszinteséggel a Mi , Európa című cikk is. Nem csak az idézett részt érdemes elolvasni.

„Magyarországon a leggyakrabban elhangzott migránsvédő érv, hogy „nem is akarnak itt maradni”. Természetesen nem akarnak, semmi okuk rá; Magyarországon nincs lerabolható szociális háló; Magyarországról még a magyarok is százezrével menekülnek a fizetésnek csúfolt gombok, a maffiaállam rablótevékenysége és a magyar ugar mindent lebénító szellemi sötétsége elől. Ennek azonban semmi köze ahhoz, hogy a migránsok jöjjenek-e „Germoney”-ba. Ne jöjjenek, mert lehet, hogy oda, Angliába meg Hollandiába mi, magyarok akarunk menni. Nem mint migránsok – mert ez is érv volt –, hanem mint áttelepültek, akik törvényes jogaikkal élve kiköltöznek Berlinbe vagy Aberdeenbe vagy Rotterdamba, mivel a hazai aljas politikai maffia árnyékában tisztességes munkával nem képesek megteremteni a maguk megélhetését, és mindenkiből mégsem lehet politikusbűnöző – se migránssimogató, se az a fajta, aki óriásplakátokon meg népszavazáson próbál hasznot kovácsolni ebből az egész rettenetes európai tragédiából. Mindazonáltal: Magyarországnak nem csak az az érdeke, hogy Magyarországon ne nőjön az iszlám bevándorlók száma, de az is az érdeke, hogy Németországban és a többi nyugati államban se nőjön, mert ha ezek elvesznek, Magyarország is elvész.”

 

Erre utaló jelek már most is vannak. Iszlámkritikus, külföldi lapokban gyakran olvasni arról, hogy európai nagyvárosokban élők külföldre vagy országuk más részeibe költöznek, mert egyre komolyabb biztonsági kockázatot jelent számukra együtt élni a muszlimoknak azzal a rétegével, akik nem csupán nem hajlandók beilleszkedni, hanem még saját, VII.századi szabályaikat is megpróbálják rákényszeríteni a helyiekre. És ez nem propaganda. Elég sok emberrel állok kapcsolatban. És sajnos egyre többen vannak olyanok is közöttük, akik hazajönnek pl. Svédországból, Londonból, Németország egyes részeiről – vagy pedig, ha külföldön maradnak –azért ez jellemzőbb -, más környékre költöznek a no –go zónák, stb.  elől. Egy jó barátom, aki nemrég jött haza Franciaországból – ahol korábban éveket töltött, pl. azt mesélte, hogy késő este életveszélyes volt kimenni a utcára az arab negyedben, illetve csak megerősíteni tudta, hogy a muzulmán bevándorlóknak kisebb gondjuk is nagyobb annál semhogy állást keressenek maguknak. A többnejűség (bővebben Bouzianne imám családi vállalkozása), a kábítószer – kereskedelem (Európa halála) meg más, kisebb – nagyobb bűncselekmények tökéletesen biztosítják megélhetésüket.

A különböző helyekre való beutazás, munkavállalás korlátozása, az EU- szétesése, ami felé most tartunk, a lezáródó ország határok , meg az összes többi, már most is érzékelhető következmény szintén nekünk lesz rossz. És ez a folyamat máris javában zajlik.

A következő lépés, amitől még látszólag messze vagyunk –  az, ha magát Magyarországot is eléri ez a probléma. Bekövetkezhet akár 1- 3 éven belül. Ha Európában súlyosbodik a helyzet, akkor azért. Ha pedig a kormány változtat a mostani menekültpolitikáján (ami – bár nem nélkülözi a demagógiát és a manipulatív elemeket, még így is szerencsésebb volt, mint az ellenzék valóságelhárító struccpolitikája) akkor azért. És lehetnek más meglepetések is, hiszen emlékezzünk vissza a „keleti nyitásra” (Orbán, 2014: „Jönnek a szaudi üzletek”) , még 2015 végén is országos cimborák voltunk Erdogannal, és most, miközben a „migráncsokra” határozott nemet mondunk, a nagy üzlet reményében folyik a haverkedés a rendkívül veszélyes Iránnal, meg gyanús iszlamista figurákkal, pl. terrorista cselekményeket szponzoráló, de egyébként “tisztességes” szaudi üzletemberekkel, egyiptomi szélsőségesekkel, stb.  . Ne legyenek illúzióink: fordulhat még nagyot az a bizonyos köpönyeg.

 

 

Orlando, 2016 június 12

Orlando, 2016 június 12

És most, e látszólag felesleges kitérő után térjünk vissza olvasónk (meg még bizonyára sokan mások) felvetésére. Amiket felemlített, valóban nagyon súlyos bűncselekmények – de gyökeresen más motivációkból – féltékenységből, bosszúból, nyereségvágyból, öncélú szadizmusból, stb. követték el őket. Az általam emlegetett iszlamista bűncselekményeket – és a „Félelemprogramozás?” című blogbejegyzés kelte óta a 2015. június 12-i, orlandói tömegmészárlást is oda kell sorolnunk  – viszont vallásos, ideológiai motivációkból követik el. (Nem szeretném fényezni magam, mert nem vagyok tévedhetetlen, de mit is írtam egy nappal a  9/11 óta a legtöbb, 50 amerikai áldozatot követelő vérengzés előtt?  „ Ha tegyük fel, semmi egyéb nem történne már júniusban, a fentebbi események önmagukban is éppen elegendők ahhoz, hogy emlékezetessé tegyék a hónapot. Csakhogy félő – és ezt nem csupán asztrológusok mondják, hogy a folytatás még viharosabb lesz.” )

Céljuk a nem muzulmánok kiirtása/ megfélemlítése és ezáltal behódolásra  kényszerítése. Ez a hozzáállás egyébként teljes összhangban van a Korán előírásaival.  (ld.  Sária törvény nem muzulmánoknak…)  Emellett az is nagyon- nagyon aggasztó tendencia, hogy a tömeges muzulmán bevándorlással olyan szokások is meghonosodnak, mint a kislányok nemiszerv –csonkítása, az asszonyok és gyerekek bántalmazása, a becsületgyilkosságok, az antiszemitizmus, a melegekkel szembeni atrocitások, stb.  Bár az élni és élni hagyni híve vagyok, nem hiszem, hogy ez a már Közel – Keleten sem kívánatos gyakorlatrendszer és mentalitás részévé kéne váljon a nyugati hétköznapoknak is.

(E tekintetben még a focihuligánok szintén az elmúlt napokat átható, és az asztrológiai időszak jellegével összhangban levő tombolása sem hasonlítható az iszlamista terrorakciókhoz. És ezt nem azért írom, mert védeni szeretném a vandál fociszurkolókat, mert magam is elítélem őket. Mégis, nagy különbség van az általuk elkövetett garázdaságok és az iszlamista bűncselekmények között. A szurkolók ugyanis, bármennyire ellenszenvesen viselkednek is, nem robbantanak fel szórakozóhelyeket, nem lőnek agyon embereket. Ők, éppenséggel a biztonsági intézkedéseknek köszönhetően, csak egy szűk körben garázdálkodnak, és akkor is leginkább egymásra –és közvetlen környezetükre jelentenek veszélyt, míg az iszlám terror az egész világot fenyegeti.)

 

Ezért foglalkozom  – és még fogok is – kiemelten az iszlám témájával, nem pedig azért, mert „rasszista”,  „idegengyűlölő”, „intoleráns” lennék vagy pedig egy olyan rendszer szolgálatába szegődtem volna, amellyel szemben magam is mélységes ellenszenvvel viseltetek. Utóbbit már gondolom kifejtettem, úgyhogy ejtsünk a többiről is néhány szót. A pontos meghatározás, a megkülönböztetés és az árnyalás egyébként is fontos e T-kvadrát idején. A „rasszizmus” már csak azért sem állja meg a helyét, mert az iszlám „nem egy rassz, hanem egy hitrendszer, egy ideológia és minden ideológia lehet elemzés vagy épp kritika tárgya; az iszlámot vagy a földön előforduló bármely más ideológiát bírálni nem rasszizmus… Az az ideológia, mely nem enged a kritikának, a kérdezésnek vagy az elemzésnek, totalitárius ideológia. A muszlimok mindenféle rasszhoz és bőrszínhez tartoznak, különféle nyelveket beszélnek és eltérő háttérrel rendelkeznek.”  Dzsihádfigyelő)

„Idegengyűlölet”. Alapvetően rokonszenvesek számomra az egzotikus kultúrák – buddhizmus, hinduizmus iránti érdeklődésem, asztrológusi, újságírói, fordítói tevékenységem mindenféle nációval összehozott. Nincsenek faji előítéleteim, vannak fekete ismerőseim, akiket nagyon kedvelek, tisztelek, és olyan arabok is, akikkel hasonlóan gondolkozunk ezekről a témákról. (És elég sokat fordítok, tanulok is iszlám-kritikus afro/arab szerzőktől, akik ha lehet még nagyobb aggodalommal figyelik a jelenlegi, nyugati fejleményeket, mint a helybéliek… Ld. A polkorrekt médiának köszönhetően Svédország veszélyesebb hellyé vált, mint Mogadishu, Imad Karim: vessetek véget a barbarizmus diadalának !  . Hiszen ha valakik, ők pontosan tudják, miről van szó…)

„Intolerancia”. Nos, mint már korábban is szó volt róla, a Szaturnusz Nyilasban haladása időszakában csakugyan megnövekedhet az intolerancia a más vallásúakkal. másképp gondolkodókkal szemben. Ennek gyakran nagyon egyértelmű jelei vannak, de szintén gyakori jelenség az is, hogy a mélységesen intoleráns toleránsnak álcázza magát, illetve az abnormálissal, a betegessel, a veszélyessel szemben nagyfokú tolerancia tapasztalható, miközben minden eszközzel igyekeznek elnyomni az ezekre adott egészséges, tiltakozó -és önvédelmi reakciókat. A téma annyira összetett, hogy külön, másik bejegyzést érdemel. A liberalizmus, a sokféleség, tolerancia nemes- és általam is nagyra tartott eszméinek ilyesfajta eltorzulására már tavalyi, A Szaturnusz visszatér a Nyilasba című bejegyzésemben is felhívtam a figyelmet. Ezért most befejezésül csupán Denis MacEoin egyik, idevágó mondatát idézném ( Liberálisok, akik ellentmondásba keverednek magukkal )

„Visszaélve a politikai korrektség eszközeivel és a multikulturalizmus egy abszolutista változatához ragaszkodva, a liberalizmus számos híve gyakran elárulja azokat az eszméket, amelyekért a korábbi emberjogi aktivisták, feministák, anti – rasszisták és szabadságharcosok küzdöttek, sőt még életüket is feláldozták.”

A cikk elolvasása adhat néhány kiindulópontot arról, hogy mi a tolerálható és mi a tolerálhatatlan egy, a szó jó értelmében vett liberális demokráciában. Nem csak a változó T- kvadrát ideje alatt…

 

 

Kapcsolódó

 

“Félelem -programozás ?” Vagy mégis működik az asztrológia ?

2016 június

Karmikusan terhelt kapcsolatok, neptuni szövevények és társaik

Átmeneti állapotban

 

Változó T-kvadrát, Jupiter Szaturnusz kvadrát

 

A lehetőségek korlátai: újra egzakt a Jupiter – Szaturnusz kvadrát

Mi az igazság ? Változó T kvadrát – 2016 nyár

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás?

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (2015 nyár)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Túlélési technikák átmeneti állapotokra (Jupiter – Plútó trigon, változó T – kvadrát)

A cukor és az ostor esete (nagy földtrigon, T kvadrát, nagy kereszt, 2016 május, június)

 

Bolygójátékosok: Jupiter  a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban, Neptun a Halakban

 

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Szaturnusz a Nyilasban

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Retrográd Szaturnusz 2016: a szerelem fáj

Karmikusan terhelt viszonyok ? Vénusz – Szaturnusz kapcsolatok

 

Kapcsolat

 

TAVASZI TŰZVIHAR

 

Napjegyenlőség, tavaszi előrejelzések

 

 

2014 március 20-án du. 17: 57- kor “hivatalosan ” is elkezdődik tavasz: a Nap a Kos jegyébe lép.

 

A tavaszi napéjegyenlőség- képletek különösen jelentősek az asztrológiában, hiszen egy három hónapos időszak tendenciáiról adnak felvilágosítást . (Az őszi napéjegyenlőség, nyári és téli napfordulókra felállított horoszkópok hasonló fontossággal bírnak)

teljes cikket ld:

http://hu.netlog.com/napiasztro/blog/blogid=568395

 

TAVASZI TŰZVIHAR

 

Napjegyenlőség, tavaszi előrejelzések

 

 

2014 március 20-án du. 17: 57- kor “hivatalosan ” is elkezdődik tavasz: a Nap a Kos jegyébe lép.

 

A tavaszi napéjegyenlőség- képletek különösen jelentősek az asztrológiában, hiszen egy három hónapos időszak tendenciáiról adnak felvilágosítást . (Az őszi napéjegyenlőség, nyári és téli napfordulókra felállított horoszkópok hasonló fontossággal bírnak)

teljes cikk:

http://hu.netlog.com/napiasztro/blog/blogid=568395

 

%d blogger ezt kedveli: