asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Jupiter Szaturnusz ciklusok'

Tag Archives: Jupiter Szaturnusz ciklusok

Márciusi előrejelzés, 2016

 

Március folyamán egyre szembetűnőbbekké válnak a káosz és felbomlás jelei. Ezek a hatások személyes-és kollektív szinten egyaránt érvényesülnek. Az időszakot egy napfogyatkozás, egy holdfogyatkozás, a Mars jegyváltása valamint a mostantól hónapokon keresztül ható Szaturnusz – Jupiter kvadrát teszi emlékezetessé.

 

 

 

hajó és tenger márc

 

 

Ebben a hónapban többször is úgy érezhetjük, az álom és a valóság, a múlt, a jelen és a jövő határai összemosódnak. Egyik pillanatban ólomlábakon vánszorog az idő, belső mozink vetítővásznán tündérmesét vagy horrorfilmet játszanak, a következőben azonban felpörögnek az események. A tisztánlátás pillanatai reményekből és félelmekből táplálkozó képekkel keverednek, így szinte lehetetlen megállapítani, hogy megérzéseinket követve rátaláltunk a helyes irányra vagy épp életünk legnagyobb melléfogásait készülünk elkövetni.

 

 

Bár a levegő vibrál a feszültségtől, március első napjai még viszonylagos eseménytelenségben telnek. A március 2-án bepontosuló Vénusz – Uránusz szextil a megy minden, mint a karikacsapás illúzióját keltheti. Azonban az események felgyorsítására, a bizonyosságmegszerzésére irányuló erőfeszítések csak még nagyobb káoszt és elakadást eredményezhetnek. Jobb ötlet tehát kihasználni a viszonylagos nyugalom időszakát, töltődni és/ vagy külső – belső környezetünkben rendet teremteni, megtenni néhány régóta időszerű, praktikus lépést. Így spontánul is ráhangolódhatunk feladatainkra, illetve felkészülünk a küszöbön álló felfordulásra.

 

 

 

Hullámverés előtt

 

 

szemben a hullámokkal  Jóllehet csak május 9-én válik újra egzakttá, március 5– től egyre erősebben érezteti hatását a Szaturnusz – Neptunusz kvadrátja. A többi erőteljes bolygóhatással kombinálódva ez a július elejéig érvényesülő befolyás (bővebben : Amikor minden darabokra hullik) is azt jelzi, nagyon különös és változékony időszakba léptünk. Amikor ugyanis a realitás, a praktikum, a határok princípiuma konfliktusba kerül a határtalanság, álmok, illúziók őselvével, a valóságról alkotott elképzeléseink is nagy változásokon mennek keresztül. Az előttünk álló kaotikus, mi több szürrealisztikus időszakban nagy kihívást jelent majd újra értelmet, célt adni életünknek és megtalálni az ehhez szükséges látomásokat is. Nem csoda, ha csak a sokadik nekifutásra sikerül

 

 

Ugyanezen a napon pontosul be a Mars (Skorpió) és a Merkúr (Vízöntő) kvadrátja is. Az erőpróbáló fényszög sok mindennek kedvez, csak a nyugodt szemlélődésnek nem. Ha nem mi vagyunk ingerlékenyek, tűrőképességünket kötekedő emberek teszik próbára. A lélektani hadviselés kifinomult technikáival szemben csődöt mond az értelem, a régi konfliktusok újult erővel lángolnak fel, miközben egyik fél sem enged igazából. Ha tehetjük, halasszuk el kisebb – nagyobb utazásainkat, ügyintézést, papírmunkát, tárgyalásokat – vagy készüljünk fel kisebb-nagyobb bosszúságokra.

 

 

A terhelhetőség határai

 

 

A március 6-i hatások szintén próbára teszik türelmünket. Jegyet vált a Merkúr: a logikus, eredeti és független Vízöntőből a Halakba lép. A racionális, levegős bolygó karakterétől idegen a Halak vizes, szentimentális tartománya, így a március 22-ig hátralevő időszakban zűrzavaros kommunikációs helyzetekkel számolhatunk. A félreértések, csúsztatások, kisebb – nagyobb hazugságok megnehezíthetik, hogy a felek megértsék egymást, utazásokkal, okmányokkal kapcsolatban szintén adódhatnak bonyodalmak.

 

 

mars sagi szebb  Ugyanezen a napon lép be a Mars is a Nyilasba. Jóllehet a vitalitás, önérvényesítés, viszályok és harc planétája csak rövid időt tölt a karakterével harmonizáló tüzes jegyben, április 19-ig tartó első látogatása eseménydúsnak ígérkezik (augusztus 2 -szeptember 27 között újra visszatér)  A gyengék és a hit védelmezőjeként (utóbbi nem feltétlenül vallásos, de valamilyen „szent ügy”, világnézeti, politikai kérdés kell legyen) többször vonul keresztes háborúba, mint azt beismerné. Szent haragja nem csak saját magát, hanem környezetét is elragadja, így aztán azt is megbocsátják neki, ha vizet prédikál és bort iszik, és az a vak néni sem neheztel rá sokáig, akit akarata ellenére cipelt át az út másik oldalára. Hiszen ő jó, ezért szükségképpen jó ügyet képvisel. Akkor is, ha lelke mélyén, tudat alatt maga is kételkedik küldetésében. Ekkor, mint a történelemben az inkvizitorok tevékenysége is tanúsítja,indulatai valóban veszélyessé válhatnak, az irányt mutató fáklya lángjai helyett tűzvészként pusztítanak.
Másfelől, ha struccpolitikát folytatva az utolsó pillanatig sem hajlandó tudomást venni a tényekről, őt égetheti meg a parázs.

 
Ebben az időszakban a szokásosnál nagyobb szenvedéllyel harcolunk mindazért, amiben hiszünk, meg akarjuk védeni álmainkat, látomásainkat. Kollektív szinten a kultúránk, hagyományok, hiedelemrendszerek közötti ellentétek is felizzanak. A már eddig is sok áldozatot követelő vallásháborúk még nagyobb intenzitással pusztítanak, kiterjednek. Az ezekhez kapcsolható menekültválság egyre nehezebben kezelhető méreteket ölt, a kialakuló helyzet alapjaiban veszélyezteti az EU-t. (Persze, az egyre reálisabb lehetőségként fenyegető összeomlásba más tényezők is belejátszanak.)

 

 

 

nap sat kvadrát  Szintén 6-án pontosul be a Nap – Szaturnusz kvadrát, személyes életünkben és a nagyvilágban is a személyes szabadság, önmegvalósítás és a társadalom, a család, a hagyományok vagy a saját személyiségünk – szabta korlátok kérdéseit feszegetve. Ez a fényszög olyan próbatételeket és kihívásokat tartogat, amelyek pesszimistává és depresszióssá is tehetnek. Az ego azért sérül, mert ebben az időszakban egyéni utunk követése és céljaink megvalósítása a szokásosnál több akadályba ütközik. Ilyenkor úgy érezhetjük, hogy kötelességeink és felelősségeink gúzsba kötnek, és legszívesebben bedobnánk a törölközőt. Ez azonban egyszersmind azt is jelentené, hogy megbuktunk a vizsgán, hiszen a felelősség elhárítása, a feladatok, amelyek alól kibújtunk, később megbosszulhatják magukat.

 

 

Ugyancsak 6-án pontosul be a Jupiter – Uránusz 150 fokos fényszöge is, amelynek hatására majd’ kiugrunk a bőrünkből. Korlátainkat is szűkebbnek érezzük, mint valaha, hajlamosak lehetünk kitörni a rendszerből és lerázni vállainkról felelősségeinket. Csakhogy, a felelősség alóli kibújás egy későbbi szakaszban komoly komplikációkhoz vezethet.

 

 

 

E bolygókapcsolatok együttes hatása a nagyvilágban is komoly feszültségekre utalhat pl. a hatalom képviselői és ellenzékük közötti ellentéteket, a diktatorikus rendszerek túlkapásait, az ilyen rezsimek megszilárdulását vagy éppenséggel a velük szemben való sikeres védekezést, terrorakciókat, katonai konfliktusokat, tömeges rendbontásokat -pl. határsértést és a rájuk adott jogos hatósági intézkedéseket jelezhetik.

 

 

A nyugalom szigete

 

 

hal és épület   A 7-én bepontosuló Nap – Plútó szextil hozhat némi stabilitást, feltéve ha magunk is tudatosan munkálkodunk rajta. (Pl. nem hagyva, hogy a külső események kavalkádja vagy saját kaotikus lelkiállapotunk összezavarjon, teendőinkre koncentrálunk, igyekszünk a dolgok mélyére hatolni. Ez a hozzáállás szakmai, üzleti ügyeinkre is kedvezően hat, és talán érzelmi bonyodalmainkat sem fokozzuk tovább.) Másnap, amikor a Nap farkasszemet néz a Jupiterrel, nehezebb lesz megőrizni egyensúlyunkat, hajlamosak lehetünk túlzásokba esni.

 

 

Napfogyatkozás a Halakban: a vízözön kezdete

 

 

forgószél, felhők

  Március 9-én kerül sor a tavasz egyik legfontosabb eseményére: az aznapi újhold (Budapesten hajnali 2 : 54′ -kor ) egyszersmind teljes napfogyatkozás is. Jóllehet az eklipsz Magyarországon nem lesz látható, csupán dél-és kelet- Ázsia valamint Ausztrália keleti része fölött, személyes -és kollektív szinten is igen jelentős . (Elsősorban azok számára, akiknek a Halakban, Szűzben, Nyilasban vagy Ikrekben áll a Napjuk, más bolygóik illetve horoszkóptengelyeik)

 

 

Mint más bejegyzésekben (általános tudnivalók az eklipszekről : Sorsfordulók hírnökei)  szó volt róla, a napfogyatkozások tulajdonképpen nagyon intenzív újholdak. Az újholdak az asztrológiában új ciklusok kezdetét is jelzik – eklipsszel kombinálódva viszont arra utalnak, hogy a változás valamilyen nyomás, krízis hatására történik, a váltás pedig a szokásosnál több áldozattal jár. Valószínűek lehetnek a váratlan, drámai események is, illetve az olyan, kívülről érkező befolyások, amelyekre nincs hatásunk. Mindez új irányba is terelhet bennünket.

 

 

A nap-és holdfogyatkozások (eklipszek) energiája hosszú időn keresztül -hónapokon, akár éveken át – érvényesül. Azok az életterületek, amelyeket születési képletünkben érintenek (azonosításukban asztrológus segíthet) a kérdéses időszakban érdeklődésünk fókuszpontjába kerülnek.

 

napfogy 2016 márc 9

 

A jelenlegi képletben, az önmagában is problémás újhold/napfogyatkozás mellett más diszharmonikus és hosszú távon ható bolygóbefolyások is érvényesülnek. Ezek közül a március 23-án bepontosuló Jupiter – Szaturnusz kvadrát a legjelentősebb. A tavaly nyár folyamán már több bejegyzés (legrészletesebben A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai)  is foglalkozott ezzel a komoly gazdasági problémákat, nem feltétlenül örvendetes politikai irányváltásokat jelző fényszöggel és lejjebb még lesz is róla szó.

 

 

A teljesség igénye nélkül néhány gondolat.

 

 

Az újhold a Halak 18.56 fokán jön létre , és szembenállást képez a Jupiterrel, az expanzió, pénzügyek, törvénykezés, külföld, nagy utazások, világnézet jelölőjével. Míg az oppozíció túlzásokra hajlamosít, a Szaturnusszal egyidejűleg képezett kvadrát a kötelességek, a sors terhei, a felelősség súlyára figyelmeztet . A Neptun a Halak jegy és a 12. mundánház ura az asztrológiában, vagyis a titokzatos, rejtett dolgoké, a kollektív tudattalan, az álmok tartományáé. Ide tartoznak azonban a titkos ellenségek, zárt intézmények (kórházak, börtönök), a szenvedélybetegségek -pl. alkohol -, drogfüggőség, valamint az élet nagy megpróbáltatásai, az áldozatvállalás vagy az áldozattá válás is.

 
Ezek a bolygóállások cseles megoldásokra is hajlamosíthatnak. A Merkúr – Neptun együttállás arra figyelmeztet, hogy a racionális gondolkodást, érzelmek, hangulatok, a tudattalanból érkező impulzusok homályosítják el. Az igazságot nehéz kihámozni a hazugságok, manipulációk, ferdítések tömkelegéből, bár szerencsés esetekben az intuíció hangja is érvényesül. A Jupiter szembenállás túlzásokra hajlamosíthat, így lehetőségeinket és hatáskörünket is hajlamosak lehetünk túlbecsülni. A Jupiter, a Halak és a Neptun nagy idealista, hatásukra a dolgok szebbnek, többnek, jobbnak tűnnek, mint amilyenek valójában – a diszharmonikus Szaturnusz hatások miatt (ld. lennebb, cikkajánló)  azonban keserves lehet a kijózanodás. Könnyen elképzelhető, hogy most kell szembesülnünk azokkal a veszteségekkel, melyeket távollétünkkel, közönyünkkel vagy az elkötelezettség hiányával idéztünk elő. A kiskapuk keresése jelenleg vonzóbbnak tűnhet a játékszabályok betartásánál, esetenként pedig hajlamosabbak lehetünk feltétel nélkül megbízni másokban – az arra érdemtelenekben is – mint magunkért vállalni a felelősséget. A Szaturnusz erőpróbáló fényszögei azonban arra figyelmeztetnek: az ilyen próbálkozások megbosszulják magukat. Rossz ötlet most kémiai segédeszközökkel vagy a szellemi utak valóságelhárító változataival enyhíteni a nyomást. A valósággal való konfrontáció anyagi veszteségek, csalódások, betegségek, balesetek formájában érkezhet. (Ezeknek köze lehet a tudatmódosító szerekhez is) A múlt sebei újra felszakadnak, egyszersmind gyógyításukra is lehetőség adódik.

 

 

A nagyvilágban is zavarosnál zavarosabb helyzetek adódhatnak. A tőzsdék a tavaly augusztus végihez hasonló mélyrepülésbe kezdhetnek ( A 2015 augusztus 30-i Nap – Jupiter együttállás, más befolyásokkal, pl. az akkor szintén érvényesülő Jupiter – Szaturnusz kvadrátéval kombinálódva nem csak az ázsiai pénzpiacokon hagyott nyomot). A vallás, világnézet külföld, külföldiek , határok és határtalanság (beleértve az együttérzés és a szolidaritás határait is) kérdései szintén aktuálisakká válhatnak.Elindulhatnak vagy felgyorsulhatnak az EU felbomlásához/ gyökeres átalakulásához vezető folyamatok is. A Halak és a Neptun az óceánokkal, tengerekkel és általában a vizekkel is kapcsolatban van, így a időjárás viszontagságai mellett tengeri katasztrófák, tömegszerencsétlenségek is előfordulhatnak. Ezek egy része a csempészettel is kapcsolatban lehetnek. Járványok, fertőzések is felüthetik a fejüket, a vegyi szennyezések, biológiai fegyverek pedig továbbra is fenyegetést jelentenek. A trükkös lopások illetve az olyan fehérgalléros bűncselekmények, mint a plágium, okirat – hamisítás, sikkasztás, jogi kiskapuk felhasználása, szerződésekkel, okmányokkal kapcsolatos kétes ügyletek szintén jellemzők lehetnek. Egyéni és közösségi szinten erős a késztetés, hogy a különböző csoportok vagy személyek harcba szálljanak jogaikért. Mielőtt azonban ezt megteszik, érdemes megkérdőjelezni: valóban rendelkeznek-e azokkal a jogokkal, amelyekre hivatkoznak, indokoltak, reálisak -e követeléseik.

 

 

Felesleges hangsúlyozni, hogy ez az időszak végképp nem alkalmas jogi ügyek bonyolítására, szerződéskötésre, cégalapításra, üzleti tranzakciókra. A téves diagnózisok, műhibák veszélye miatt komolyabb gyógyászati beavatkozások sem javallottak. Persze nem mindenki engedheti meg magának azt a luxust, hogy ügyes- bajos teendőivel kivárja a kedvezőbb bolygóállásokat. Nekik a fokozott elővigyázatosság ajánlott, ha pedig mégis megtörténik a baj, próbáljunk, a nagyarányú anyagi veszteségek ellenére hosszú távban gondolkozni, engedni, hogy megérzéseink és ösztöneink mutassanak kiutat a zavaros helyzetekből. A tisztítókúrák, meditáció, jóga , tai- chi, a külső – belső rendrakás, kreatív tevékenységek – főleg a festés, kézműveskedés – nem csak ezekben a napokban, hanem egész március folyamán segíthetnek helyreállítani az egyensúlyt.

 

 

A múlt kísértetei

 
szellemváros NamibiábanNem sokkal a napfogyatkozást követően, szintén 9én a Hold együttállást képez a déli holdcsomóponttal is (Halak 21 fok). Március folyamán öt másik bolygó is áthalad itt: a Nap március 11-én, a Merkúr március 17-én, a Chiron 24-én, a Vénusz pedig 29-én. Amikor ennyire fókuszba kerül a leszálló holdcsomópont, „kísérteni kezd a múlt”. Életünk korábbi szereplői bukkanhatnak fel, lezártnak vélt vagy megoldatlan ügyekkel kell foglalkoznunk, újra előkerülnek bizonyos élettémák, álmaink, látomásaink régmúlt időkbe – akár előző életeinkbe is visszaröpíthetnek. Ezek az élmények a legritkább esetben kellemesek: valamilyen mulasztás, tévedés, traumatikus élmény társul hozzájuk. Mégis jobb ötlet önként foglalkozni velük, mint elmenekülni előlük: ez esetben ugyanis nagyon megnehezíthetik az új életszakaszba lépést és/ vagy további veszteségeket eredményezhetnek.

 
A leszálló holdcsomópontot érintő bolygók a Halak kevésbé kedvező tulajdonságait is felszínre hozhatják. pl. a Megmentő/ Áldozat- játszmák különböző típusait. (Ebben az esetben a Megmentő épp annyira destruktív, mint az Áldozat, hiszen a látszat ellenére nem nyújt valódi segítséget, hanem mindketten megmaradnak egy gyermeteg állapotban, amelyben nem kell vállalniuk a saját életük terhét. A Megmentőnek azért, mert ahelyett hogy saját megoldatlan problémáival szembesülne, a másokéval foglalkozik, az Áldozatnak pedig azért, mert ha „garantálja”, hogy soha nem fog a saját lábára állni, hanem folyamatos munkát ad a Megmentőnek, az leveszi a gondokat a válláról. Csakhogy az életben semmit nem adnak ingyen, így az ilyesfajta „segítséget” később jó drágán meg kell fizetni).

 

A spiritualitás szintén ürügyül szolgálhat a valóságtól való elmenekülésre, így többé már nem az önismeret eszköze, hanem minden alapot nélkülöző idealizmussá torzul. (Ld. Az önismeret és az önámítás ösvényein ) Ebben az időszakban az anyagi világból érkező visszajelzések a tényleges szellemi megvalósítási szint lakmuszpapírjává válhatnak. Jóllehet a dolgok zavarosak, haladni pedig csak milliméterenként lehet, a túl sok akadály, zavaró tényező, „véletlen” malőr (beleértve a „váratlan” betegségeket, kapcsolati gubancokat is), arra utalhat: irányváltásra lenne szükség. A vakhit és a „pozitív gondolkozás” agymosó sztereotípiái helyett most inkább következő a mantrát ismételgessük.”Segítek magamon és az Isten is megsegít”, Persze, ennek is csak akkor van értelme, ha azonnal alkalmazzuk a gyakorlatban is.

 

(Természetesen álmokon, látomásokon, ima, meditáció révén, „véletlen egybeesések” formájában rengeteg útmutatást kaphatunk, csakhogy ezeket alá kell vetnünk a valóság próbájának is. Egy böjtkúra, valamilyen rossz szokás, káros szenvedély felszámolására, egy korábbi mulasztás ellensúlyozására irányuló tényleges, érzékelhető eredményekkel járó erőfeszítések pedig sokkal többet segítenek, mint egy méregdrága „megvilágosodás- gyorstalpaló.”  A módszerek a személyi horoszkóp adottságaitól függnek.)

 

 

Álom és valóság mezsgyéjén

 

 

kiönt a tenger

  Március 11-én, amikor a Merkúr együtt áll Neptunnal, fejlett ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy a remények, félelmek, vágyteljesítő fantáziák által keltett képeket szétválasszuk a valós helyzettel kapcsolatos intuícióktól. Bár a telepatikus kommunikáció, környezetünkre bámulatos példáinak is tanúi lehetünk, bőségesen adódhatnak félreértések, belemagyarázások is. A szórakozottság, szétszórtság, hiszékenység, pletykálkodás komoly károkat okozhat. A Nap találkozása a Chironnal, valamint a Déli Holdcsomóponttal fogékonnyá tehet tudattalanunk üzeneteire. De a múlt emlékei fájdalmasak is lehetnek, ahogy életünk korábbi szereplőivel sem biztos, hogy kellemes a találkozás. Egyes sebeket azonban újra fel kell tépni ahhoz, hogy begyógyuljanak. A Nap jelenléte arra utal, hogy minél tudatosabban vagyunk jelen ezekben a helyzetekben, annál többet hozhatunk ki belőlük.

 

 
Március 12-én a Vénusz a Halakba lép. A szerelem, a szépség, a társas kapcsolatok, pénzügyek jelölője erőben van ebben a jegyben. Karakterének megfelel ez a fantáziadús, érzelmes, romantikus , határok nélküli vízi világ, de a most ható diszharmonikus bolygóállások miatt szó sincs gondtalan lubickolásról. Ha ebben az illúzióban ringatja magát, április 5-ig, míg a jegyben halad, egy sor kijózanító tapasztalás érheti.

 

 
Mindennapi ármánykodásaink

 

 

skorpió eklipsz, 2Ezek egyikéből már március 14-én is része lehet, amikor kvadrátot képez a Marssal. Ez a párkapcsolati gubancok egyik klasszikus fényszöge. Sokféle bonyodalom merülhet fel, az egyik nagy klasszikus, hogy az érzelmes Halak több romantikát szeretne, a tüzes Nyilas pedig egyből a lényegre tér. Egyikük finomkodik, megért, ráhangolódik (vagy legalábbis úgy tesz) – a másik sáros bakanccsal a közepébe gyalogol. Persze, az is előfordulhat, hogy Marsot csak azok a játszmák, variálások és manipulációk bosszantják, amelyekben (némi merkúri és neptuni hatással fűszerezve) a Halak Vénusz otthonosan mozog.

 

 

Az ugyanezen a napon bepontosuló Merkúr – Szaturnusz kvadrát tovább fokozza a feszültséget. A kommunikáció megreked, mindkét fél ragaszkodik igazához, a konszenzusra jutást félreértések, játszmák , manipulációs kísérletek és hazugságok nehezítik. Ha csak nem az a cél, hogy a dolgok tovább bonyolódjanak, jobb pár napra felhagyni a tisztázásai kísérletekkel.

 

 

A másnap, március 15, amikor az Ikrekben haladó Hold még jobban összekuszálja a szálakat, szintén nem alkalmas a döntésekre. Sajnálatos módon azonban a leküzdhetetlen kommunikációs kényszer szintén ennek a pozíciónak a hozadéka, így aztán, ahelyett, hogy csendben emésztenénk benyomásainkat, hajlamosak lehetünk boldog – boldogtalannal megosztani őket. De, mint tudjuk, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, így csak tovább fokozódik a zavar. Az egymásnak ellentmondó vélemények, jó tanácsok, ötletek további viszályokat eredményezhetnek, pletykák, álhírek kaphatnak szárnyra, a nagy nyüzsgésben éppen a probléma megoldásához szükséges energia szivárog el. Pénzügyi viták, utazásokkal kapcsolatos bosszúságok is lehetségesek. A kisebb-nagyobb vásárlásokat is jobb elhalasztani.

 

 

 

Jupiter – Plútó trigon: állandóság a változásban

 

 

sziklán templom  A fentebbi diszharmonikus hatásokat némiképp ellensúlyozza a március 16-án bepontosuló Jupiter – Plútó trigon. A fényszög először tavaly október 12-én vált egzakttá, , és aki kihasználta az októbert, jelentős előrelépéseket érhetett el. Bár a feltételek nem olyan kedvezők, mint akkoriban, ebben a hónapban is sok mindent kihozhatunk belőle. (A bolygókapcsolat hatása egész márciusban és a későbbi hónapokban is érvényesül, de az egzakttá válás napjaiban a legintenzívebb.) Bár az asztrológiai szakácskönyvek szerint ez a formáció a tuti meggazdagodás fényszöge, a recept nem csupán a recesszió meg a többi mostoha feltétel miatt nem alkalmazható automatikusan. A Plútó ugyanis nem osztogatja olyan magától értetődő nagyvonalúsággal a javait, mint a Jupiter. A hozzá társítható analógiák (megújulás válságokon keresztül, saját erőforrások feltárása nagy nyomás alatt, újjászületés a halálon át) mellett a Bak jegyében olyan szaturnuszi követelményeket is támaszt mint a kitartás, mértékletesség, lemondás, óvatosság és önfegyelem.

 

 

Ez a harmonikus bolygókapcsolat mégis azt jelezi , hogy ha kitartóan dolgozunk terveink gyakorlatba ültetésén, aktívan keressük a megoldást a felmerülő kihívásokra, minden tőlünk telhetőt megteszünk a problémás helyzetek tisztázása érdekében, a külvilágból is segítség érkezik. Azonban ismét hangsúlyoznom kell, hogy mindehhez sok aprómunka szükséges, eközben pedig akár úgy is érezhetjük, hogy az erőfeszítések nem állnak arányban az eredményekkel. Sikereinket mégse becsüljük le, mert a későbbiek során ugyanis nehezebb lesz új lehetőségeket teremteni. A retrográd mozgású Jupiter miatt elképzelhető, hogy fáradozásaink eredményei csak később mutatkoznak meg.

 

 

Március 17 -én, amikor a Merkúr találkozik a leszálló holdcsomóponttal, valamilyen formában ismét életre kelhet a múlt. A fájdalmas emlékekben való vájkálás, régi sérelmek felemlegetése helyett sokkal jobban járunk, a megértjük az akkori döntések illetve a mostani helyzet közötti összefüggéseket, tanulunk az esetleges hibákból és hozzálátunk azoknak a kommunikációs mintáknak az átalakításához, amelyek már nem visznek előre.

 
Március 19-én, amikor a Vénusz együttállást képez a Neptunnal, hajlamosak lehetünk pár centivel a föld fölött lebegni. Némi lazulás talán nem is árt, ahogy az sem, ha barátságosan vállon veregetjük magunkat: mégiscsak remekül álljuk a sarat ebben a stresszes időszakban. Azonban ha pénzügyi kereteinket túllépve jutalmazzuk magunkat, túlzásba visszük a dínom- dánomot, esetleg párkapcsolatunkban ragaszkodunk a rózsaszín szemüveghez, a fájdalmas tapasztalatok borítékolhatók.

 

 

Csatakép tavaszi napéjegyenlőség idején

 

 

Március 20-án a Nap belép a Kosba és ezzel asztrológiai értelemben is elkezdődik a tavasz. A tavaszi napéjegyenlőség képlete egy hosszabb, az őszi napéjegyenlőségig terjedő időszak történéseiről is felvilágosítást ad. A képletnek olyan, erőteljes bolygókapcsolatok is részei, amelyek csak pár nap múlva válnak egzakttá, de egész március, illetve az ez után következő időszak eseményeit is meghatározzák. Bár itt technikai okokból külön- külön tárgyaljuk őket, fontos szem előtt tartanunk, hogy egy időben érvényesülnek és a hatásaik összeadódnak

 

tavaszi napéjegy, 2016
Március 22-től, amikor a Merkúr is a Kosba lép, az események felpörögnek. Az eddig csak felszín alatt ható, inkább sejthető tendenciák egyre inkább észrevétetik magukat.
Március 23– több szempontból is emlékezetesnek ígérkezik. Részben akkor pontosul be a Jupiter – Szaturnusz kvadrát, másfelől az aznapi telihold egyszersmind holdfogyatkozás is.

 

 

 

Jupiter – Szaturnusz kvadrát: gazdasági mélyrepülés

 

 

Financial-disaster-money-as-a-tornado1

A Jupiter és a Szaturnusz közötti erőpróbáló fényszögnek a hatásaiból már tavaly ízelítőt kaphattunk, a blog több bejegyzése is foglalkozott vele (legrészletesebben a Jupiter és a Szaturnusz ciklusai) Itt dióhéjban annyit érdemes megemlíteni, hogy a nagyvilág eseményeire (gazdaság, politika, társadalom) erőteljes és hosszú távú befolyást gyakorló bolygókapcsolatról van szó. A terjeszkedés és az összehúzódás erőinek konfliktusa személyes és kollektív szinten is számos frusztrációt okozhat. A növekedési folyamatok lelassulnak, az indulást, kezdeményezést fékezőerők késleltetik. A személyi horoszkóp adottságaitól függően jelentős anyagi veszteségekre illetve nagy késéssel megkapott járandóságokra számíthatunk. (Májusban, amikor a Neptun is részt vesz a diszharmonikus kombinációban , és az T kvadráttá alakul, még több bizonytalanságra számíthatunk).

 

 

 

Holdfogyatkozás a Mérlegben: a béke ára

 

 

holdfogy  Ugyanezen a napon, (Budapesten 13:01′-kor) kerül sor 2016 első holdfogyatkozására is. Az eklipsz Ázsia, Ausztrália, Észak Amerika egyes részeiről és majdnem egész Dél- Amerikából látható, így elsősorban ezekre a területekre lesz hatással, de befolyása máshol sem elhanyagolható. (Személyes szinten elsősorban azokat érinti, akiknek a Kos, Mérleg, Bak, Rák 1 -7 fokán állnak bolygóik vagy horoszkóptengelyeik, illetve az említett jegyek e szakaszait tartalmazó horoszkópházakra – életterületekre – gyakorol befolyást )

 

holdfogy 2016 márc 23

 

Minden olyan holdfogyatkozás esetén, amikor a Kos Nap szembekerül a Mérleg Holddal, szembesülnünk kell annak a következményeivel, hogy valamilyen kapcsolat, társulás, közösség elvárásainak való megfelelés érdekében háttérbe szorítottuk saját igényeinket. Ebben az esetben a Vénusz Szaturnusszal és Jupiterrel képezett feszült fényszöge is rövidesen (március 25) bepontosul, így a fájdalmas tapasztalatok valószínűsíthetők. A csalódás hátterében legtöbbször az áll, hogy méltatlan emberre pazaroltuk érzelmeinket, illetve olyan ügybe fektettünk pénzt, időt, energiát, amely semmilyen formában nem térült meg.

 

 

A korábban a békesség, az együtt maradás kedvéért szőnyeg alá söpört konfliktusok most felszínre törnek. Kíméletlen őszinteséggel mutatja meg magát a kapcsolat igazi arca -és az is, hogy milyen valóságos értékeket veszítettünk, miközben a látszatok fenntartásán fáradoztunk. Ez szűkebb – tágabb környezetünkben különféle társulások megszakadását – vagy legalábbis totális átértékelődését eredményezheti, váratlan fejlemények pedig béketárgyalásoknak is véget vethetnek. A Kos Merkúr szoros együttállást képez a Nappal, „elégetett” és szembenállást képez a Holddal. Ez érzelmek (vagy, kollektív szinten a többség, a nép) ellenére hozott, elsietett döntéseket jelezhet. A frappánsnak hitt megoldások azonban hosszabb távon megbosszulják magukat, a kapkodás, elsietettség rossz döntéseket eredményezhet.

 

 

Barbárok Róma kapui előtt

 

Barbárok Róma kapui előtt

Barbárok Róma kapui előtt

A napéjegyenlőség és a holdfogyatkozás képleteinek tanulmányozásakor nem szabad elfeledkezzünk arról sem, hogy a Kos és a benne uralkodó Mars a háborúk princípiuma is. A tavasz hagyományosan nem csupán a mezőgazdasági munkák, hanem a hadjáratok, csaták elkezdésének az időszaka is. A mundánasztrológiában, mint erre más asztrológusok is rámutattak (pl. Kalo Jenő: Vége a nyugalomnak , Szíria is Németország is a Kos jegy uralma alatt állnak, így nagyfokú naivitásra vall feltételezni, hogy az egymástól eltérő kultúrák összehangolása békés és zökkenőmentes folyamat lesz. Sokkal valószínűbb, hogy az igazságot nem tudják tovább leplezni a még oly mesterien kikozmetikázott bűnügyi statisztikák, gondosan megkomponált, polkorrekt narratívák sem, a kialakult helyzetet pedig nem beilleszkedést okító tanfolyamokkal kell majd kezelni. A határzárak, változó idegenrendészeti törvények, a szükségállapot bevezetése egyes területeken újabb, hatalmas problémákat teremtve kínálhatnak tüneti megoldásokat.

 

 

Az ügyetlenkedő rendvédelmi szervek helyét egyre több helyen vehetik át önkéntes alapon szerveződő önvédelmi csapatok. Helyzete válogatja azonban, hogy éppen oda sújtanak -e le, ahova kell, vagy a már így is kiszolgáltatott, ártatlan csoportokon ütnek még nagyobbat.

 

Hiszen, míg az iszlám ellen minden épelméjű embernek, akinek fontosak kultúránk olyan vívmányai, mint az emberi jogok, szólásszabadság, soksínűség, szekularizmus – kötelessége akár fegyverekkel is fellépni, a rasszizmus, az általános idegengyűlölet, antiszemitizmus, a nácizmus és a fasizmus különböző formái egyre nagyobb veszélyt jelentenek. A két szélsőséggel sokszor egyidejűleg kell felvenni a harcot. (A megkülönböztetés képessége most fontosabb, mint bármikor. Az iszlám nem rassz, lehetnek hófehér bőrű. kékszemű fanatikusai is és feketebőrű hősök, mint pl. a szomáliai Ayaan Hirshi Ali, akik életük kockáztatásával szállnak szembe az erőszak és gyűlölet kultuszával. Azt sem árt tudni, hogy az iszlámnak és a nácizmusnak közösek a gyökerei (Hitler pl. sok inspirációt merített belőle, ld. Horogkereszt a Korán felett I. részHorogkereszt a Korán felett II. rész ), és ahogy nincs békés/ mérsékelt/ emberbarát fasizmus, nincs ilyen jelzőkkel illethető iszlám sem. Így az ellene való harc  nem a vallásokkal szembeni türelmetlenség jele, hanem a kereszténység, júdaizmus, buddhizmus, hinduizmus, meg a többi, valódi emberi értékeken alapuló hitrendszer védelmét szolgálja. Erről egyébként részletesen írtam a Szaturnusz újra visszatér a Nyilasba c. tavalyi bejegyzésben, “evilágibb” blogomon pedig A hogyan romboljuk le a minden kultúra egyenlő típusú narratívákat, ill. A kultúrrelativizmus regresszív természete c. cikkek foglalkoznak vele.)

 

 

Az eddig békés európai városok nyugalmát erőszakos demonstrációk dúlhatják fel, hosszabb – rövidebb időre polgárháborús állapotok is kilakulhatnak. A világ más tájain levő háborús gócokon újult erővel izzanak fel a konfliktusok, és csak reménykedhetünk, hogy a Mars Nyilasban haladásának hosszú hónapjai alatt a tűzvész nem terjed ki öreg kontinensünkre is. De ne szaladjunk ennyire előre az időben.

 

 

 

Frappáns megoldások és látszatgyőzelmek

 
lesz útA március közepén, a Merkúr – Szaturnusz kvadrát (március 14) hatására megrekedt folyamatok új lendületet kaphatnak 24-én, amikor a Merkúr trigonba kerül a Marssal. E fényszög határa meggyőzően, hatékonyan érvelhetünk, spontán ötleteink, lelkesedésünk sikert arathat. Persze, a bolygókapcsolat türelmetlenné is tehet, és előfordulhat, hogy egyszerűen csak földbe döngöltünk vitapartnerünket. A látszólagos győzelem ellenére csak rövid távú látszatmegoldásokról van szó, bármennyire szeretnénk hinni is az ellenkezőjét.

 

 

Karmikus leckék, érzelmi törések

 

 

törés   Nem is lehet másképp, hiszen március 25-én kezdi meg augusztus 13-ig tartó hátráló mozgását a Szaturnusz. A karma urának látszólagos hátrálásával egy korábbi bejegyzés foglalkozott részletesen és még lesz is róla szó.

Ilyenkor nyomás nehezedik ránk, valamilyen fékező hatással, frusztrációval szembesülünk a bolygó által befolyásolt életterületeken, ami arra késztet, hogy tolatásának időszaka alatt tisztázzuk életünk megoldatlan helyzeteit. Ellenkező esetben ugyanis ezek visszaköszönnek és megakadályozzák továbblépésünket.

 

 

A Szaturnusz retrográd időszakai alatt tehát elengedhetetlen, hogy mi is tegyünk néhány lépést hátra, hogy számot adjunk a közelebbi és a távolabbi múltban vállalt felelősségeinkről, elköteleződésekről, tervekről. Az asztrológiai hagyomány szerint új üzleti tevékenységbe kezdeni a Szaturnusz retrográd időszakai alatt nem javallott. Új vállalkozás alapítása helyett is okosabb ötlet a meglévőt átstrukturálni, tovább képezni magunkat a vele kapcsolatos területeken (marketingtől a szakismeretek bővítéséig), így hosszú távon a korábbiaknál sikeresebbé tehetjük.

 

 

Jelen esetben, mivel ugyanezen a napon a Vénusz – Szaturnusz kvadrátja (valamint, egyidejűleg a Vénusz – Jupiter szembenállás) is bepontosul, elkerülhetetlenül foglalkoznunk kell érzelmi ügyeinkkel, különböző típusú társulásainkkal, valamint pénzügyi kérdésekkel is. Az erőpróbáló Vénusz – Szaturnusz kapcsolatokkal több bejegyzés is foglalkozott (Pl. Karmikusan terhelt viszonyok). Ami dióhéjban elmondható: valamilyen fajta nyomás nehezedik kapcsolatainkra, értékelnünk kell, hogy együtt vagy külön folytassuk utunkat. Társas viszonyaink karmikus természetével, kapcsolatmintáinkkal is többet kell foglalkoznunk, mint általában (Ez a téma március hátralevő részében is aktuális marad, hiszen 29-én a Vénusz képez együttállást a leszálló holdcsomóponttal). A Jupiter, Neptun feszült fényszögek miatt az is kiderülhet: a romantikus elvárások köszönő viszonyban sincsenek a valóságos helyzettel, szerelmi háromszögekben/sokszögekben találhatjuk magunkat, vagy egyszer csak ráeszmélünk: már réges-régen ez a helyzet.

 

 

Ezek a bolygóhatások sem a személyes pénzügyekre sem az átfogóbb gazdasági folyamatokra nincsenek jó hatással: most az is nyereségnek számít, ha a nagyobb veszteségeket sikerül elkerülni. Jó hír, hogy a Vénusz egyszersmind szextilt képez a Plútóval is, így némi erőfeszítéssel rájöhetünk, hogyan hozzuk ki a legjobbakat a minden valószínűség szerint frusztráló szituációkból, a veszteségek dacára milyen külső – belső tartalékokból építkezhetünk tovább.

 

 
További váratlan fordulatok

 

 

További segítséget jelenthet a március 26 -án bepontosuló Nap – Mars trigon. (a fényszög az előző és a következő 2 -3 napban is hat). Ez a bolygókapcsolat kedvez a hatékony, spontán cselekvésnek. Neki köszönhetően nem csupán felismerjük az adódó lehetőségeket, hanem meg is ragadjuk őket, jó időben vagyunk jó helyen, bátran, határozottan döntünk, ésszerű kockázatokat hozunk, lelkesen, kreatívan, kezdeményezőn lépünk fel. Ha eddig többszöri nekifutásra sem sikerült, most könnyen, gyorsan elvághatjuk a problémák gordiuszi csomóját. Sajnos azonban nagy a kísértés arra is, hogy krónikus gondokra látványos, azonnali válaszokat adjunk, nem számolva a hosszú távú következményekkel. A tüneti kezelések hamarabb megbosszulhatják magukat, mint hinnénk. Ez személyes és kollektív szinteken egyaránt igaz.

 

 

 

Március 30 vegyes benyomásokat tartogat: aznap pontosul be ugyanis a Merkúr – Plútó kvadrátja és a Szaturnusszal képezett trigonja is. Míg az előbbi fényszög hatására rögeszmésen ragaszkodunk igazunkhoz (vagy vitapartnereink teszik ezt velünk), késhegyre menő veszekedésekbe, hatalmi harcokba bonyolódunk, a Szaturnusz befolyására hosszabb távú megoldásokra törekszünk, megalapozottan, tényszerűen érvelünk. Persze, ettől még lehetünk lelkesek és hihetünk igazunkban. Nem kérdéses, hogy ebben a túlfűtött hangulatban melyik stratégia a célravezetőbb, de adódhatnak olyan helyzetek is, amikor egyidejűleg kell megélnünk a kétféle bolygóhatást. Erre közlekedés, kisebb – nagyobb utazások, ügyintézés közben sem árt tekintettel lennünk.

 

 

 

kvadrát vágott  Március 31, a  hónap utolsó napja, amikor a Merkúr együttállásba kerül az Uránusszal, szintén vegyes, és nagyon viharos benyomásokat tartogathat. Bár fentebb nem sok szó esett róla, régi „ismerősünk”, az Uránusz – Plútó kvadrát még mindig hat, és ez sok, váratlan – és drámai esemény forrása lehet. Ahogy a gyorsabb mozgású bolygók (elsőként a Merkúr, aztán a Nap /április 7/, végül pedig a Vénusz /április 20-23/ ) a Kos közepére érnek, aktiválják az erőpróbáló fényszöget, így szűkebb – tágabb környezetünkben is felpörögnek a dolgok.
Az elhamarkodottság, kapkodás jelen esetben is sok baj forrása lehet, más esetekben viszont a spontán isteni szikrák menthetik meg a helyzetet. A váratlanul érkező hírek, egyik pillanatról a másikra bekövetkező események az utolsó percben, jó vagy rossz irányban változtathatják meg a személyes sorsunkat (a születési képlet adottságaitól függően) vagy a nagyvilág ügyeit.

 

 
Képek :

 

Hihetetlen képek

 

 

 

Kapcsolódó bejegyzések

 

Amikor minden darabokra hullik: Szaturnusz – Neptun kvadrát

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

Szaturnusz a Nyilasban : feloldódó valóságok

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A mester hátratekint és értékel (retrográd Szaturnusz, 2015)

Karmikusan terhelt viszonyok (Szaturnusz – Vénusz kapcsolatok)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Jupiter – Szaturnusz kvadrát

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Jupiter – Neptunusz szembenállás: modern népvándorlás ?

A Mars áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén

Uránusz – Plútó kvadrát

Próbatételek életre – halálra (Uránusz – Plútó kvadrát)

Vulkán fölött (Uránusz  – Plútó kvadrát)

Az utolsó csattanás ( Uránusz – Plútó kvadrát 2016)

Az önismeret és az önámítás ösvényein

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Veszedelmes viszonyok

Az örök háromszög

Sorsfordulók hírnökei (a nap-és holdfogyatkozásokról általában)

 

Telihold a Halakban

Halálos végletek

 

 

Az augusztus 29– i telihold a Halak – Szűz tengely 6 fokán jön létre, budapesti idő szerint 20:35 kor. Az újabb szuperhold előtti és utáni néhány nap eseményei -pl. a pandorfi halálfurgon – jelzésértékűek lehetnek a távolabbi jövő szempontjából is.

 

 

telihold hajóval

 

A nyár utolsó teliholdja azért jelentős, mert a két fővilágító kapcsolatban van azzal a három külső bolygóval, a Jupiterrel, Neptunnal és a Szaturnusszal is, melyek kölcsönhatása meghatározó lesz a következő hónapok szempontjából. Bár a Jupiter – Neptun szembenállás csak szeptember 17-én, a Szaturnusz – Neptun kvadrát december elején, a Jupiter – Szaturnusz – Neptun T kvadrát pedig csak 2016 első felében pontosul be, már most benyomásokat szerezhetünk, hogyan kombinálódhatnak a későbbiekben a megtévesztés, zavarodottság, káosz, álmok, illúziók, ideálok (Neptun), struktúrák, fegyelem, megpróbáltatások, határok (Szaturnusz) és a kiterjedés , jog, törvény, vallás,  dogmák és hiedelmek (Jupiter) témái.

 

 

Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, a telihold fényénél megmutatkoznak egy előző ciklusban (pl., újholdkor) elkezdődött folyamatok eredményei. A Nap és a Hold szembenállása amellett, hogy ráirányítja figyelmünket társas viszonyainkra, kiélezi az értelem és az érzelem, a tudat(Nap) és a tudattalan (Hold) tartományai közötti ellentéteket. A jelenlegi teliholdnál ezek a kontrasztok hangsúlyosabbak, mint általában.

 

 

Részben azért, mert az érzelmes, intuitív Hold remekül érzi magát a Halak jegyében. Most ráadásul házigazdájával,a Neptunnal is együttállást képez, kettőjük hatása pedig különösen fogékonnyá tesz a tudattalan impulzusaira. Ez kedvező esetben intenzív,a jövővel is kapcsolatban álló álmokkal ajándékozhat meg, telepatikus élményeink lehetnek, a szokásosnál jobban tudunk ráhangolódni környezetünkre, együttérzőbbekké válunk. A bolygókapcsolat a kreatív tevékenységnek is kedvez: főleg festők, grafikusok, fotósok, filmesek profitálhatnak belőle.
A diszharmonikus hatások azonban meglehetősen kellemetlenek: az itélőképességet nem csupán tudatmódosító szerek, hanem saját valóságelhárításunk, hanem mások hazugságai, csúsztatásai is károsíthatják. A józan ész érveit a túlzott érzelmi reakciók írják felül, így nagyon kellemetlen módo döbbenhetünk rá, hogy a dolgok egész mások valójában, mint amit hittünk róluk.

 

telihold a Halakban
A végleteket a másik oldalról a Nap – Jupiter együttállás fokozza. A Nagy Jótevő ugyanis szintén felnagyít mindent, amivel kapcsolatba kerül. Ez jó esetben  olyan szoláris tulajdonságok gyarapodását jelenthetné, mint a tudatosság, önkifejezőkészség, kreativitás. Csakhogy, mint a korábbi bejegyzésben már szó volt róla, ez az együttállás csak erős túlzásokkal nevezhető jótékonynak, hiszen az egyébként száműzetésben levő Jupiter épp távolodik Szaturnusszal képezett kvadrátjától egy újabb erőpróbáló fényszög, a Neptunnal képezett szembenállás felé.
Ilyen formációknál sokféle csapda leselkedik az igazságkeresőre. Az egyik legjellemzőbb az egyoldalúság: vagy a szélsőségesen emocionális vagy pedig a szélsőségesen racionális, a lelketlenségig érzelemmentes álláspont. A tévképzetek, a valósággal köszönőviszonyban sem levő hiedelmek, összeesküvés-elméletek, paranoia, az ezeknek megfelelő ideológiák mindkét oldalon fokozzák az ellentéteket. A tiszta felismeréséhez nem elég a racionális, praktikus és érzelmi szempontokat figyelembe venni, hanem a legkülönfélébb forrásokból, rémhírek, félinformációk, és objektív tájékoztatók kavalkádjából mazsolázgatva kell az igazságot összerakni. Hacsak intuíciónk meg nem súgja, még így sincs garancia a pontos válaszra.

 

 

 

Újabb migráns katasztrófák

 

 

Az elmúlt napok menekült- tragédiái jól példázzák ezeket a hatásokat. ( A telihold befolyása három nappal a Nap- Hold szembenállás előtt ill. azt követően is érzékelhető, jelen esetben pedig a korábban már bemutatott, erőteljes hatású fényszögeket: Jupiter- Szaturnusz kvadrát, Nap- Szaturnusz kvadrát, Nap Jupiter együttállás, Jupiter – Neptun szembenállás is figyelembe kell venni. Jóllehet ezek egy része már nem egzakt, mások pedig csak ez után pontosulnak be, hatásaik érzékelhetők.

 

 

migránsok csónakon

Augusztus 27-én, csütörtökön, a Nap- Jupiter együttállás bepontosulása napján két olyan esemény is történt, amelyeket semmiképp sem lehet a jótékony jupiteri hatásokhoz sorolni.
Aznap két, migránsokat szállító hajó is elsüllyedt Líbia partjainál.  Az egyik hajón 50, a másikon nagyjából 400 szíriai, bangladesi és más országokból származó menekült utazott. (megrázó képek itt) A líbiai hatóságok meg nem erősített információi szerint 200 embert kimenekítettek.
Az ENSZ adatai alapján idén már 2400 ember veszítette életét, miközben megpróbált átkelni a Földközi-tengeren Idén a legtöbben – kb. nyolcszázan – akkor fulladtak a tengerbe, amikor április 19-én egy Líbiából Olaszországba tartó csempészbárka süllyedt el.

 
Történt csütörtökön egy hazai vonatkozású tragédia is: az ausztriai Pandorfban magyar teherautót találtak az osztrák hatóságok, amelynek csomagterében több mint hetven bevándorló lelte halálát. Az áldozatok között 59 férfi, 8 nő és 4 gyerek volt:. egy 1-2 év közötti kislány, illetve 8-10 éves kisfiúk.

 

 

A teljesség igénye nélkül íme néhány szembeszökő analógia:

 

Az asztrológiában egyebek mellett a Neptunhoz rendelhetők a tengerek, óceánok, ugyanakkor a talajt vesztett, esetleg vándorló tömegek is (nomádok, hontalanok, hajléktalanok, a társadalom más kirekesztett, sodródó csoportjai), a csempészek, a zűrzavar, a káosz, a megtévesztés, csalás, manipuláció is. A hatóságok, a határok -és ezek rendészeti szervei -, a különféle szabályozó intézkedések (pl. határzárak) a Szaturnuszhoz tartoznak, míg a Jupiter a jog, az igazságszolgáltatás (vagy ennek hiánya), a vallásos hiedelmek, dogmák, ideológiák jelölője.

 

 

Nem először történik meg, hogy az embercsempészek busás hasznot húztak a nekik kiszolgáltatott szerencsétlenekből. Nem először, nem utoljára és nem kevés pénzért. A pandorfi halálfurgon példájánál maradva, ha csak 2000 euróval számolunk fejenként, amennyibe az ilyen fajta átlagos fuvarok kerülnek, 142.000 eurót, azaz 44.730.000 forintnak megfelelő összeget gomboltak le 71 áldozatukról. Ez még akkor sem rossz pénz, ha a hasznon egy több fős bűnbandának kellett osztozni. Ha a kapzsiság mellett némi betyárbecsület is szorult volna beléjük, a tiszteletdíj töredékéből is biztonságos körülményeket teremthettek volna utasaiknak. Ami nekik kétes (és ez nagyon enyhe kifejezés) úton szerzett haszon (Nap – Jupiter együttállás, a Nap a Szűz jegyében idegen, a Jupiter száműzetésben ugyanitt, szemben a Neptunnal) volt, ügyfeleik számára a szó szoros értelmében vett halálos veszteség.

 

 

Akár vízi, akár szárazföldi, a fulladásos halál szintén kapcsolatba hozható a Neptunnal és a Szaturnusszal. (A szűk tér, levegőtlenség inkább szaturnuszi elem, míg a víz, az utasok által kilélegzett, majd a bomlási folyamat során felszabaduló mérges gázok, a halál körüli rejtélyek neptuni)
A magyar kormány felelősségáthárítósdija, bűnbakkereső taktikája részben szintén neptuni motívum, részben pedig a Nap- Szaturnusz kvadrát, Jupiter- Szaturnusz kvadrát analógiáival írható le. Utóbbiakhoz hozzá rendelhetők még az impraktikus, inkább a különféle ideológiákat semmint a valós helyzet követelményeinek megfelelő intézkedések. A szándékos zavarkeltés, provokáció (pl. kimerült, a háborúk és az embercsempészek által súlyosan traumatizált emberek szűk helyre zsúfolása, az olyan alapvető igények figyelmen kívül hagyása, mint a rendszeres ivóvíz- ellátás, hogy aztán a debrecenihez és a röszkeihez hasonló zavargások robbanhassanak ki) csúsztatás, dezinformálás neptuni eszköztára a menekült- téma más vonatkozásaiban is felbukkan (pl. a csak emberek, állatok megnyomorítására alkalmas, méregdrága, ámde eredeti funkcióját ellátni képtelen szögesdrót- kerítés, a “hamagyarországrajösszneveddelamagyarok munkáját”– típusú plakátok, amelyekből az érintettek egy kukkot sem értenek és még sorolhatnánk)

 

 

29austria1_hp-master675A tragédiára adott válaszok is szélsőségesek. A halálkamion rakteréről és a tengerbe fúlt áldozatokról készült fotók láttán alig képzelhető el, hogy léteznek – és pedig szép számmal -olyan kommentek is a közösségi médiában, melyek szerzői nyomdafestéket nem tűrő cinizmussal ünneplik az eseményeket.

 

 

 

A másik oldalon állnak azok, akik feltétel nélkül együtt éreznek. Jelen helyzetben csakis ennek van jogosultsága. Hiszen EMBEREK haltak meg a legszörnyűbb kínhalállal. Köztük gyerekek is Ez adott pillanatban sokkal fontosabb, mint az, hogy milyen felekezethez tartoztak.

 
Más kérdés, hogy a migránsok témája önmagában is megosztja a közvéleményt -és a most érvényeslő bolygóhatások mellett ez a megosztottság szembetűnőbb, mint korábban. A radikális ellenzők szerint senkit sem kellene befogadni, aknákat helyeznének el a határokon, válogatás nélkül mindenkit halomra kőnének, beleértve  a nőket és a gyerekeket os. A másik fél mindnekit tárt karokkal várna, az olyan problémákat, mint az ártatlan menekültek között elvegyülő dzsihádisták, háborús bűnösök, vagya  kétkezi csirkefogók és szerencselovagok – okozta károkat  merő kitalációnak tekinti. A harmonikus együttélést megnehezítő – vagy egyenesen lehetetlenné tevő kulturális különbségeket szintén elbagatellizálja. A józan, középutas álláspontot még mindig aggasztóan kevesen képviselik, és még náluk is kevesebben vannak azok, amelyek reális, a gyakorlatban is kivitelezhető alternatívákat kínálnak.

 

 

Nem kétséges: Európának nagyon nagy kihívást jelent, hogy olyan, más  kultúrákból érkező tömegeket kell befogadnia, akik az övétől gyökeresen különböző társadalmi, vallási háttérrel rendelkeznek. Többségük rendkívül nehezen alkalmazkodik az új struktúrákhoz vagy pedig szándékában sem áll ilyesmi és saját mikroközösségeket hoz létre az őket befogadó társadalmakban. Ezek később nem csupán a saját szabályaik szerint kezdenek el működni, hanem azokat inkább többé mint kevésbé erőszakos módon -ld. svédországi, franciaországi, nagy -britanniai no- go zónák, a nyugati országokban -sokszor éppenséggel a nyugati szociális háló adta lehetőségeket kihasználva . szerveződő dzsihádista mozgalmak – házigazdáikra is rákényszerítik. E tények elbagatellizálása az ön- és közveszélyes valóságelhárítás kategóriájába tartozik. És persze semmi köze a szó valódi értelmében vett liberalizmushoz.

 

 

Rosszindulatú túlzás azonban egyes radikális csoportok álláspontja is, miszerint egy beilleszkedésre totálisan képtelen kultúráról lenne szó. Hiszen Magyarországon és nyugaton is számos olyan muszlim él, aki tanulmányaiba, szakmai előmenetelébe, vállalkozásába nem pedig zavar keltésbe fekteti energiáját. A háború, terrorizmus elől menekülőket nem lehet tehát oly módon kezelni, mint azokat a fanatikusokat, akik  ellehetetlenítették honfitársaik életét. Lehetőséget kell adni nekik, hogy új, méltóbb fejezetet kezdjenek. ahelyett azonban, hogy olyan fajta halpecsenyével halmoznák el őket, amelyet talán nem is ízlésük szerint készítettek el, inkább olyan lehetőségeket kellene teremteni számukra, hogy jó horgászokká válhassanak.

 

A Szűz Jupiter tranzitjának egyik feladata éppenséggel a két csoport megkülönböztetése, a tényleges áldozatok támogatása, a terrorista/ bűnöző elemek szakszerű és időben történő kiszűrése lenne. Ez a projekt azonban nem veszélytelen, sőt talán utopisztikus is. Sikerre csupán akkor van esély, ha a segítőkészség és a felebaráti szeretet nem párosul naivitással. Nagyon valószínű, hogy a Jupiter Szaturnusszal és Neptunnal képezett erőpróbáló kapcsolatai sok kijózanító élményt tartogathatnak ebben a témában is, ahogy az is biztosra vehető, hogy mielőtt egyértelművé válnának még jónéhányszor összekuszálódnak a dolgok

A Jupiter és Szaturnusz ciklusai

Jupiter- Szaturnusz kvadrát

 

 

 

 

Augusztus első felét egy nagy feszültségeket keltő fényszög, a Jupiter és a Szaturnusz kvadrátja határozza meg. A bolygókapcsolat az Oroszlán és Skorpió jegy 28 fokán jön létre, legintenzívebben augusztus 2 – 6 között éreztetve befolyását. Augusztus 3-6 között a Vénusz, 6 – 7 között pedig a Merkúr jelenléte fokozza tovább a hatást.

 

 

 

A fényszög később, 2016 március – 2016 júniusa között szintén bepontosul, tehát egy meglehetősen hosszútávú befolyásról van szó. Akkor már a Jupiter Szűz jegyében, a Szaturnusz pedig a Nyilasban halad, a jegyváltás pedig átszínezi a hatásokat. A fényszög jellege, azaz a növekedés, gyarapodás jupiteri erőinek konfliktusa a korlátozás, késleltetés szaturnuszi erőivel – azonban változatlanul érvényesül.

 
Ez a bolygó kapcsolat nem csak személyes életünkre, hanem az egész világ eseményeire is nagy hatással van, így fokozott figyelmet érdemel.

 

 

 

 

Kollektív szint

 

 

 

Titánok harca, Rubens

 

 

A két kronokrátornak, a Jupiternek és a Szaturnusznak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. Nicholas Champion szerint ugyanis ezek a ciklusok képezik az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban.

 

 

 

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok a két bolygó együttállásával kezdődnek (azaz, amikor ugyanannak az állatövi jegynek ugyanannak a fokán helyezkednek el), és következő találkozásukig tartanak. 20 évenként megismétlődő együttállásuk, az ún. Nagy Konjunkció egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszik az egyéni sors és a nagyvilág eseményeinek alakulásában. A jelenlegi 2000 májusában kezdődött, a Bikában, amely a 2. mundánház és a bevételek, tulajdon, pénzügyek ura. Az új ciklus 2020-ban veszi kezdetét, a következő Jupiter- Szaturnusz együttállásra a Bakban kerül majd sor

 

 
A Jupiter gyorsabban halad a Szaturnusznál, ezért a 20 évenkénti találkozójuk előtt többször is kölcsönhatásba kerülnek egymással, ún. fényszögeket, aspektusokat képezve. Ezek egy része megint csak fontos mérföldkövet jelent az egyéni életben és világviszonylatban is. A ciklus félidejében, tehát 10 évvel az együttállást követően a két bolygóóriás szembekerül, oppozíciót képez egymással. Legjelentősebb fényszögeik egyikére,  két, egymástól 180 fok távolságra levő jegyben kerül sor. A szembenállás egy fajta vízválasztót képvisel, amikor is megmérettetik, mi bizonyult tartósnak a legutóbbi együttálláskor felépített struktúrákból, milyen értékek állták ki az idő próbáját, mit tartottunk fontosnak annak idején, milyen alapokról indultunk, mi minden valósult meg egykori a terveinkből és miben kellett változtatnunk?

 

 

 
A legutóbbi, 2010. május – 2011. március között kialakult Jupiter – Szaturnusz szembenállások pl. fordulópontot jelentettek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vontak maguk után (A teljes átstruktúrálódáshoz más, nagy formátumú bolygóhatások is kellettek, pl. a 2009 ősze – 2011 nyara között ható Szaturnusz – Plútó kvadrát ill. a 2010 nyarától szinte folyamatosan érvényesülő Uránusz – Plútó kvadrát. Ezekkel a blog számos cikke foglalkozott: Ami jön, fogadjátok, ami megy engedjétek, Vulkán fölött, Próbatételek életre – halálra ) Míg a harmonikus kapcsolatok (trigonok, szextilek) a konszolidáció és a prosperálás időszakait jelzik, az együttállások, kvadrátok, szembenállások pénzügyi válságokkal, a hatalmi szervezetek átsruktúrálódásával, politikai, ideológiai váltásokkal állnak kapcsolatban.

 

 
A pörgés után megtörik a lendület

 

 

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok első 10 évét a gyorsabb mozgású Jupiter uralja. Mint Stephen Arroyo, napjaink egyik legjelentősebb amerikai asztrológusa is összefoglalta. „Ez az időszak sokkal intenzívebb, a dolgok felpörögnek, a Jupiter – Szaturnusz szembenállás idején érve el csúcspontjukat. Az emberek kísérletezőbb kedvűek, kezdeményezőbbek, optimistábbak, szívesebben terveznek. A pozitív változások ugyanolyan gyorsan köszöntenek rájuk, mint amilyen gyorsan találják magukat a legnagyobb krízisek kellős közepén” (A modern asztrológia új szemlélete: A Jupiter/Szaturnusz konferencia előadásai, társszerző Liz Greene).És ahogy a történelem eseményei is mutatják, a 20. század válságai rendszerint ennek az időszaknak a vége felé robbantak ki.

 

 

 

A ciklus első évtizedében a jupiteri jelleg uralkodik a gazdaságban, kultúrában, a társadalom egészében is. Azaz a minőség pozitívumai, a terjeszkedés, optimizmus, spekuláció, kockázatvállalás, nagyvonalúság, bőség, fejlődés ugyanannyira jellemző, mint árnyoldalai: pazarlás, opportunizmus, gátlástalanság, minden fajta valóságalapot nélkülöző, vérmes remények.

 

 

 

A ciklus második évtizedében a Szaturnusz mutatja az utat, és a világ kénytelen-kelletlen felveszi cammogós tempóját. Mintha valahogy megtörne az elmúlt tíz év lendülete, az emberek gyakran tűnnek kimerültnek, fáradtnak, erőtlennek. Szemlátomást szükségük van arra, hogy kissé visszavonuljanak. Ez idő alatt végigvesézik az elmúlt időszakot, megemésztik a történteket, hiszen a közelmúlt változásai olyan tempóban követték egymást, hogy nekik is gondolkodás nélkül kellett csörtetniük.

 

 

 

Ily formán a ciklus második évtizede olyan szaturnuszi tulajdonságokkal jellemezhető, mint: visszafogottság, összehúzódás, takarékosság, mértékletesség, szerénység. Ennek az időszaknak behatároltabbak a lehetőségei, az általános pesszimizmus, csalódottság pedig részben annak tudható be, hogy az előző tíz év alatt sokan azért nem használták ki a kínálkozó alkalmakat, vagy nem becsülték meg lehetőségeiket, mert abba az illúzióban ringatták magukat, hogy Fortuna bőségszaruja mindig rendelkezésükre áll majd. Egyfajta kiégettség, kiábrándulás, a nagy ideálok elvesztése szintén sokaknak ismerős életérzés lehet.

 

 

 

 

 

Különféle ütközések

 

 

 

Jup szat sq
A görög mitológiában Kronosz (Szaturnusz) Zeusz (Jupiter) apja volt, kettejük huzakodása (oppozíciók, kvadrátok esetén) tehát az apák és fiúk generációja közötti konfliktusként is felfogható. Az ellentétek szélesebb körben éppen úgy hatnak, mint személyes szinten: pl. valamilyen politikai, gazdasági rendszer képviselői és ellenzéke, főnökök és beosztottak, szülők és gyerekek

 

 

A mitológiai Szaturnusz felfalta gyerekeit (azaz „elnyelte” kreatív megnyilvánulásait) Jupitert, Neptunuszt és Plútót, mert félt (a szorongás szintén a princípiumra jellemző életérzés), hogy azok majd letaszítják trónjáról. A későbbiekben ez pontosan így is történt.

 

 

A fényszög másik jellemző megnyilvánulása lehet a kötelességek, felelősség ütközése az egyéni boldogság keresésével, és az önmegvalósítási igényekkel, a félelem, kishitűség pedig még a legszebb álmokat is derékba törheti. Máskor azért kell lemondanunk valamiről, hogy új fejlődéseknek nyissunk lehetőséget, ismét máskor pedig két, egymással ellentétes kötelesség szakít ketté bennünket (pl. az, amit a Szaturnusz jelképezte társadalmi normák diktálnak és az, amit a Jupiter jelképezte egyéni morális érzékünk tart helyesnek)

 

 

Kötődésigényünk és egyéni szabadságvágyunk szintén összeütközésbe kerülhetnek, ha pedig túlléptük hitelkeretünket (Jupiter) anyagi nehézségeink (Szaturnusz) támadhatnak. Egy vágyott cél elérése még a leghétköznapibb szinten is áldozatokat tehet szükségessé (pl. az álomalak elérése érdekében tett erőfeszítések). Lehetnek aztán olyan, korábban nagyon értékesnek tartott terveink is, melyek meghiúsulása nagy fájdalmat okoz, a későbbiekben viszont annál jobban örülünk, hogy semmi sem lett a dologból.

 
Kreativitás fegyelmezett keretek közt

 

Ha nem is sikerül mindig ideális egyensúlyt teremteni az ellentétek között, érdemes mindkét fél legjobb tulajdonságaira összpontosítani. A Jupiter nagy léptékekben gondolkodik, szintetizál, rálát a folyamatok egészére. Nagy ígéreteket tesz, nagy víziói vannak, ha azonban hiányzik a szaturnuszi energia megvalósíthatóságot számon kérő realizmusa, ezek csak álmok maradnak. A kozmikus munkafelügyelő egyébként sem éri be félmegoldásokkal, Csak azt engedi tovább jutni, ami elég erős, kiforrott ahhoz, hogy betöltse eredeti szerepét, és csak a teljesen kész elemet engedi beépülni struktúráiba. Ne vegyük hát zokon tőle, hogy folyton folyvást ilyen kérdésekkel kellemetlenkedik: „Technikailag kivitelezhető?” „Vajon mitől nem működik?” „Honnan szerezhetnél segítséget?” „Milyen eszközök állnak rendelkezésedre?” „Vannak forrásaid a projekthez?” „Elég gazdaságos-e?” „Mennyi időn belül tudsz elkészülni?” Meglehet, hogy csak többszöri nekifutásra sikerül oly módon megválaszolnunk kérdéseit, hogy tovább juthassunk. De úgy tűnik, mintha a Jupiter zabolátlan kreativitásának egyenesen szüksége lenne a szaturnuszi szőrszálhasogatásra, hogy álmaink föld közelbe kerüljenek és magunk és mások számára egyaránt értékes, konkrét formát öltsenek.

 

 

 

 

Az ideális arányok

 

Ha a két ellentétes elv között sikerül megtalálni az egyensúlyt, a Jupiter továbbra is derűlátó marad, csupán felelősség nélküli optimizmusát veszíti el. A Szaturnusz kilép a puszta ténymegállapító szerepéből, rideg – hideg tárgyszerűsége emberi melegséggel párosul, a törvény betűje mellett annak szellemére is tekintettel van. A törekvések emberi tartással ötvöződnek, így aztán ambícióit, személyes becsvágyát oly módon sikerül kiélnie, hogy mások érdekeire is messzemenően tekintettel van.

 

 

Ha a Szaturnusz valóságérzékkel ajándékozza meg, a Jupiter tisztában van az elé tornyosuló akadályok természetével. Lendülete, lelkesedése azonban képes legyőzni ezeket, így lépéstől lépésre kitaposhatja egyéni útját és olyan érett személyiséggé válik, akinek már puszta jelenléte is gyógyító hatással van környezetére. Ily módon otthonra talál a világban.

 

 

 

Néhány aktuális példa

 

 

A jelenlegi kvadrát egyike a Jupiter- Szaturnusz ciklus tíz fontos állomásának. És valóban, a 2000 óta eltelt évek alatt számtalan jelentős pénzügyi változásnak lehettünk tanúi. 2006 júniusában pl, amikor a Szaturnusz (Oroszlán) és a Jupiter (Skorpió) a jegyek 9 fokán képeztek kvadrátot, több pénzügyi elemző is arra figyelmeztetett, hogy kidurranhat a gazdasági csoda lufija, és 2008 – ban összeomlás várható. Ugyanabban az évben, októberben, Skorpió/Oroszlán 23 fokon újra összeállt a kvadrát.

 

 

A 2010. május – 2011. március között kialakuló Jupiter – Szaturnusz szembenállások pl. fordulópontot jelentettek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vontak maguk után

 

A görög válság

 

2011 márciusában a Jupiter (Kos) és a Szaturnusz (Mérleg) a jegyek14 fokán néztek farkaszemet egymással. Ekkor került adósságcsapdába Görögország, a nemzetközi valutaalap pedig átcsoportosította az Írországnak, Portugáliának és Olaszországnak járó tételeket, euró – milliárdokat injekciózva a térségbe. Idén július 14 -én, a Jupiter – Szaturnusz kvadrát bepontosulása küszöbén aztán Görögország elfogadta azokat a szélsőséges megszorító intézkedéseket, amelyeket elsősorban Németország kezdeményezett. A történet egész biztos tovább bonyolódik majs a következő hónapokban.

 

 

 

 

 

A Közel – Kelet lángba borul

 

 

Organ-Harvested-To-fund-Terror-Operations-in-Middle-East-Islamic-State-Organ-Harvesting-558869Szintén 2011 elejének a Jupiter – Szaturnusz szembenállásával vette kezdetét az arab tavasz is, ami mostanra rettenetes káoszba taszította az arab világ nagy részét. A demokrácia kialakítására tett kísérlet kudarcba fúlt, a térségben vagy keménykezű diktatúrák uralkodnak vagy a szétesett állam romjain középkori módszereket alkalmazó rablóbandák, pszichopata gyilkosok uralkodnak.

Nem csoda, hogy ezekből a térségekből mindenki menekül, amerre lát. Legtöbben utolsó tartalékaikból, életük kockáztatásával, mindent egy lapra feltéve. A milliószámra érkezők egy része azonban nem tud és nem is akar beilleszkedni az új környezetbe, az Európa- szerte egyre szaporodó terrorista merényletek is mutatják, egy bűnbakkereső, intoleráns politikai, vallási kultúrát is magukkal hoznak, a nyugati demokrácia értékeit pedig nem mindegyikük értékeli. Ez – mint hanem, mint Gadó János publicista is rámutatott egyik nagyszerű cikkében – már a következő években is alapjaiban rengetheti meg kontinensünk biztonságát.

Jó döntést hozni lehetetlen, hiszen emberi kötelességünk segíteni a bajbajutottakon, a biztonsági kockázatot jelentő beutazók kiszűrésére azonban szintén meg kellene találni a hatékony módszereket. Már csak annak a sok ezer ártatlannak a védelmében is, aki épp a háborúk borzalmai elől menekül, és örömmel illeszkedne be, szakképzettségükkel, művészetükkel, konyhájukkal pedig értékes színfoltot adhatnának kultúránkhoz.

 

 

 

Válogatás nélkül mindenkit távol tartani, szögesdrót kerítésekkel, határokon, pályaudvarokon randalírozó szélsőséges „nemzetvédő” csapatokkal, akik azzal bizonygatják hősiességgel, hogy nőkre és gyerekekre lövöldöznek gumilövedékekkel, ugyanolyan szélsőség, mint tárt karokkal, kritikátlanul mindenkit befogadni, beleértve a köztörvényes bűnözőket, magukat menekültnek álcázó háborús bűnösöket vagy európai bevetésre készülő dzsihádistákat . Hiszen reális a félelem is: idegen kultúra és civilizáció önti el Európát, és át fogja alakítani. A dilemma óriási, emberséges megoldás még csak nem is körvonalazódik, az elkövetkező időszak bolygóhatásai azonban a probléma eszkalálódását sejtetik.

 

 

(Az iszlámot a Marshoz és a tűz elemhez társítja az asztrológia, a Jupiter pedig többek között a világképről, vallásos nézetekről is felvilágosítást adhat. Amikor tűz elemben a vallás szélsőséges formái is előtérbe kerülhetnek. Az Arab Tavasz idején a Jupiter a Kos jegyben haladt, amelynek a Mars az ura. Az Iszlám Állam konszolidációjára csak akkor került sor, amikor a Jupiter a szintén tüzes Oroszlán jegyébe lépett. A borzalmas kegyetlenkedést a Skorpió Szaturnusz – Oroszlán Jupiter kvadrátja mellett a szélsőségeknek még nagyobb teret adó Plútó – Uránusz kvadrát jelezte. A Jupiter Szűzbe lépése remélhetőleg valamelyest lefékezi a martalócok lendületét, de a vallási türelmetlenséggel is kapcsolatba hozható Nyilas Szaturnusz garantálja, hogy a probléma nem fog eltűnni a terrorizmus világszerte egyre nagyobb problémát jelent majd. Ugyanezek a bolygóhatások más politikai szélsőségeket is jeleznek, pl. az ártatlan bevándorlók sérelmére elkövetett bűntetteket ).

 

 

Közel – keleti témájú írásaim: Gázai konfliktusról írt sorozat (50 napos háború, 2014. nyár), Iszlám Állam, dzsihád -sorozat, Az Iszlám Állam horoszlópja/ Próbatételek életre – halálra, Amikor a Jupiter Babilonba látogat (Iraki öbölháborúk: 1991, 2003, Iszlám Állam,  Abu-Bakr al-Baghdadi horoszkópja)

 

 

 

 

 

Ez alatt a ciklus alatt  sok más fontos eseményre is sor kerül. Heves politikai összecsapásoknak, erőszakos eseményeknek lehetünk tanúi világszerte. Mivel a Szaturnusz szemben áll, a Jupiter pedig kvadrátot képez az Algollal, az egyik legrosszindulatúbb állócsillaggal, a terror további áldozatokat szedhet (“Fehér, változó kettős csillag a Medúza fejét jelképezi.Szaturnusz és Jupiter természetű. Balszerencsét, erőszakot, lefejezést, akasztást, halált áram által, tömegek túlkapásait hozza, keserű és erőszakos természet mutat mely saját vagy más halálát okozza. A legrosszabb csillag az égen. Jupiter, Uránusz befolyásokkal kombinálódva veszedelmes, súlyos válságos hatást gyakorol, felfokozza a vad indulatokat, végzetes lépésre ösztönöz, vagy végzetes események felé hajt: Erőszakos halállal, gyilkossággal – gyakran áll összefüggésben.”  Sok, külügyekkel, törvényekkel, pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos helyzet értékelődik újra. Kormányválságok is várhatók.

 

 

 

 

 

 

 

Személyes szint

 

 

 

jup, szat kv szem

E bolygókapcsolat során két, ellentétes irányú energia érvényesül egyforma intenzitással: a növekedés, gyarapodás jupiteri és a korlátozás, késleltetés szaturnuszi hatásai. A Kozmosz két nehézsúlyú játékosának huzakodása olyan benyomást kelthet, mintha a folyás irányával szemben próbálnánk evezni egy sebes sodrású folyóban, illetve behúzott fékkel kerékpároznánk.

 

 

Az előttünk álló hónapok alatt, más bolygóhatásoktól függően, bolygókapcsolatnak hol a jupiteri hol a szaturnuszi aspektusa kerül túlsúlyba. A végletek között nehéz megtalálni az arany középutat.

 

 

 

Jupiteri túlsúly esetén, jó esetben a lendület, a lelkesedés leküzdi a családi, társadalmi háttér, más fajta korlátozó körülmények jelentette gátakat. A sok nehézség ellenére is sikerül kitaposni egy egyéni ösvényt, ezáltal pedig elnyerni a külvilág elismerését is. Kevésbé szerencsés, amikor az egyéniséget csak szélsőségeken keresztül sikerül megélni. Az ilyen hatások alatt álló személyek vagy csoportok úgy vélik, felette állnak a társadalmi, emberi normáknak, így mindenfajta konvenciót félrerúghatnak. A fékeveszett jupiteri tombolást követően azonban újra felkerülnek a szaturnuszi béklyók (pl . társadalmi izolálódás, súlyosabb esetben börtönbüntetés, stb)

 

 

 

A szaturnuszi energiák túlsúlya esetén az egyén nem tud kitörni a szülők, nevelők, társadalom, hagyomány által emelt korlátok közül, bár szenved tőlük. Szerencsés esetben idővel mégis megtalálja a módját, hogyan tehetne szert nagyobb szabadságra, hogyan érvényesíthetné egyéniségét a szaturnikus keretek között is. Sajnálatos módon ugyanilyen gyakori a rezignált beletörődés is, amikor „többet ér a biztonság”- jelszóval elfogadja a mások adta kereteket, feladja egyéni kitörési útját, lendülete elapad, személyisége érvényesítésénél fontosabbá válik számára, hogy megfeleljen a külvilág elvárásainak, kreativitását pedig maximum hobbi szinten éli ki)
Most, amikor ez az erőteljes kvadrát bepontosul, sokak életében lezárul egy fejezet illetve bizonyos típusú változásokat is megtapasztalhatnak. Ez nem szükségszerűen rossz. Egyesek számára régóta sóvárgott változásokat hozhat, mások azonban bizonyos életterületeken, attól függően, hogy a horoszkóp milyen házait és bolygóit érinti a fényszög, több- kevesebb korlátozást kell elszenvedniük.
A Jupiter természetes optimizmusát és lelkesedését a szaturnuszi hatások lehűtik ilyenkor, megszakítják szárnyalását és visszarángatják a földre. Azt tapasztaljuk, hogy álmaink a logika és a gyakorlatiasság követelményeivel szembesülnek. Ez megnyilvánulhat építő kritikák formájában is, de akár földbe is döngölhetnek bennünket. A tervek megvalósítása akadályokba ütközhet, késedelmeket szenvednek. De ez, jelen bolygóhatások mellett sok butaságtól is megmenthet

 
Ezekben a napokban lelassulhatnak dolgaink, vagy félszívvel cselekszünk, nem vagyunk meggyőződve arról, hogy jó irányban haladunk-e, esetleg átmenetileg elveszítjük időérzékünket. Ahelyett, hogy ezek hatására hatalmába kerítene a csüggedés, fogadjuk el, hogy e bolygóállások mellett teljesen normális érzésekről van szó. Múltunk szereplői is előkerülhetnek , illetve bizonyos, korábbi helyzetek ismétlődhetnek újra.

 

 

 

E Szaturnusz- Jupiter kapcsolat mellett jó ötlet átértékelni szándékainkat, terveinket. Így, mielőtt valóra váltanánk őket, ráébredhetünk, bizonyos módosításokat kell eszközölnünk rajtuk. A grandiózus díszletek helyett jobb, ha kisebb, megvalósíthatóbb léptékekben gondolkozunk, a mennyiség helyett a minőségre helyezve a hangsúlyt. Ha lázadozás helyett együttműködünk vele, a Szaturnusz hozzásegíthet ahhoz, hogy tartós, értékálló projekteknek, kapcsolatoknak kötelezzük el magunkat, megragadjuk és kimunkáljuk az ilyen lehetőségeinket. Aki nem képes hosszabb távon kitartani elgondolásai vagy céljai mellett, át kell alakítani terveit vagy le kell mondania megvalósításukról.
A fényszög pénzügyi kérdéseket is felszínre hozhat, de azokon az életterületeken, amelyeken leginkább érvényesül a hatása (a személyi horoszkópnak azokban a házaiban, ahova beleesnek, ill a bolygókkal, amikkel kapcsolatba kerülnek) korlátozva érezhetjük magunkat. Szerencsésebb esetekben (a Szaturnusz díjazza az efféle proaktív hozzáállást) magunktól jutunk arra a felismerésre, hogy keserves tapasztalatokban lesz részünk, ha nem vonjuk kontroll alá/nem végzünk kisebb nagyobb átalakításokat adott témával kapcsolatban (pl. önként változatunk költekezési, étkezési szokásainkon, lezárunk egy javunkat már nem szolgáló kapcsolatot, stb). Néhány kapcsolat valóban lezárul ilyenkor, de csak akkor, ha már egyébként sem működőképes. Mindenfajta társulás kisebb- nagyobb terhelésen megy keresztül ilyenkor, de ha teherbíró alapokon áll, átvészeli a stresszes időszakot.

 

 

 

 

Mások számára intenzív üzleti tevékenységet hozhat ez az időszak, de a Szaturnusz hatások miatt bizonyos fokú korlátozás , késleltetés is tapasztalható. Ez jelentheti, hogy a fáradozás csak később térül meg, hivatásunkkal, vállalkozásunkkal több felelősséget vállalunk, az eddigieknél nagyobb nyomás nehezedik ránk, valamilyen változásokat eszközlünk. Kedvező esetben a kreativitás, eredetiség és vállalkozó szellem (Jupiter az Oroszlánban) kitartással, alapossággal, szorgalommal (Szaturnusz) párosul, így végre, sok- sok erőfeszítést követően sor kerül a régóta aktuális áttörésre. Szerencsétlenebb helyzetben bizonyos tényezők (legtöbbször könnyelműség, a lehetőségek/ képességek/ források túlbecslése, zűrös szerelmi ügyek) sok év erőfeszítését is tönkre tehetik.

 

 

 

Kapcsolódó cikk:

 

 

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (Jamie Partridge)

%d blogger ezt szereti: