asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Jupiter direktben'

Tag Archives: Jupiter direktben

A Jupiter direktbe váltott: szerencse, feltételes módban

 

Június 9-én, a  Mérleg 13°12‘ -án abbahagyta tolatását és vált direkt stacionáriusba váltott a Jupiter. A Nagy Jótevő július 3-án indul el előre és szeptember 9-én lép ki a retrográd árnyékból. A változás jelei azonban már most is érzékelhetők: a depressziót, alacsony energiaállapotokat most idealizmus, inspiráció és önbizalom váltja fel. A tudásszomj, az igazság keresése, a hit, az optimizmus, bizalom nagy ösztönzőerő lehet most. Sajnálatos módon a Jupiter árnyoldalai is nyomatékosabban érvényesülnek: az előítéletesség, dogmatizmus, elitizmus, álszentség, az önteltséggel párosult felszínesség, pazarló hajlam, demagógia komoly problémákat okozhat a következő hónapokban.

 

 

A Jupiter általános jelentéstartalma

 

A hagyományos asztrológia Fortuna Maior-ként, azaz a Nagy Szerencse őselveként tiszteli a Jupitert.Személyi horoszkópban egyebek mellett hit, bizalom, önbizalom jelölője. A jogérzék, morál, magasabb igazságok princípiumaként a Jupiter a képlet tulajdonosának világnézeteiről, etikai érzékéről – vagy éppenséggel ennek hiányáról is felvilágosítást ad, akárcsak a valláshoz való viszonyulásról, szintetizáló képességéről, életbölcsességéről, felsőbb fokú tanulmányok, nagyobb utazások lehetőségéről, optimista beállítottságról, humorérzékről, életörömről – vagy ezek hiányáról. Általában véve a Jupiter által érintett életterületeken (tehát abban a házban, ahol tartózkodik, amelyeket más bolygókkal alkotott fényszögei összekötnek ill. amelyek felett éppen áthalad) dolgok sokkal olajozottabban működnek, mint másokon.

Az általánosításokat azonban jobb elkerülni: a Jupiter egyike azoknak a princípiumoknak, amelyek esetén nagyon-nagyon mellé lehet fogni az asztrológiai „receptek” automatikus alkalmazásával. Hogy milyen szerepet tölt be a bolygó az adott személy életében azt minden esetben kizárólag a teljes születési képlet átfogó vizsgálata döntheti el.

A bolygó árnyoldala személyes szinten elsősorban a jupiteri túlzásokban mutatkozik meg. Amennyiben a terjeszkedés nem tud szellemi szinten megvalósulni, zabálásrohamokat, ennek megfelelően pedig túlsúlyt eredményezhet, de a mértéktelenség más formában is destruktívvá válhat. (pl. ivás, költekezés, mindenféle típusú pazarlás, kicsapongás, tartalékok elprédálása, stb. ) Az arrogancia, felületesség, a túlzásba vitt öntörvényűség szintén problémákat okozhat (utóbbi akár testi szinten is, sejtburjánzás, különböző, legtöbbször jóindulatú daganatos betegségek formájában is), akárcsak a fanatizmus, dogmatikus vakhit, álszentség, jogi túlkapások.

A mundán asztrológiában a Jupiter a joggal, törvényalkotással, jogi egyetemekkel – és általában a felsőoktatással, az igazságszolgáltatás intézményeivel áll kapcsolatban , egyszersmind, a világnézet, vallás jelölőjeként egyházakkal, egyházi méltóságokkal, a világi életben is fontos, főleg külsőségekre, reprezentációra szorítkozó vallásos ceremóniákkal, tisztségekkel. Külfölddel, nagy utazásokkal, tengeren túli országokkal való analógiái miatt az idegenforgalommal, turizmussal is kapcsolatba hozható, akárcsak a szórakozást, kikapcsolódást szolgáló intézményekkel.

A Jupiter 2016 szeptember 9 – 2017 október 10 között tartózkodik a társulások, partnerségek jegyében, a Mérlegben. Ezzel a tranzittal egy tavaly őszi bejegyzés foglalkozott nagyon részletesen.

Irányváltás: lehetőségek és buktatók

 

A Nagy Jótevő február 6-tól június 9-ig tartó tolatásának időszaka alatt külső terjeszkedés helyett a belső értékek gyarapításán volt a hangsúly (némelyeket a szerencse látszólagos elpártolása ébreszt rá ezek fontosságára). Az ilyenkor aktuális feladatok (hiedelmek, eszmék felülvizsgálata, a meglévő ismeretek frissítése, bővítése, stb) teljesítése messzebbre vezetett, mint vadonatúj területekre merészkedés. ( Az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter tolatásának időszakában nem jó ölet nagyobb utazásokba, tanulmányokba, projektekbe kezdeni, jogi ügyeket bonyolítani). Az újfajta megközelítésmódokból, a régi hiedelmek, eszmék, ideológiák megkérdőjelezéséből új világkép, új lehetőségek bontakozhatnak ki, mire a Jupiter direktbe fordul.

Amennyiben sikeresen feleltünk meg az időszak támasztotta követelményeknek, a Jupiter direktbe fordulását követően a szerencse is szövetségesünkké szegődik. Eddig vontatottan haladó ügyeink most egycsapásra felgyorsulhatnak (főleg tanulmányokkal, utazásokkal, hosszabb távú tervekkel kapcsolatosak). Látókörünket egy váratlan utazási lehetőség, külföldi munkák, ismeretségek révén szélesíthetjük. Ez valószínűleg az anyagiakra is kedvező hatással lesz. (Az asztrológiai receptkönyvek szerint a Mérlegek és a szintén levegős Ikrek, Vízöntők, a tüzes karakterek közül pedig az Oroszlán és a Nyilas profitálhatnak a legtöbbet ebből a tranzitból. Azok, akiknek képletében a Kos princípium hangsúlyos, több feszültséggel élik meg ezt az időszakot).

Azonban, ha a tolatás ideje lazsálással telt, álmaink túlságosan elrugaszkodtak a valóságtól, túlságosan mohók, gátlástalanok voltunk, a direktbe fordulást követően a számlát is törleszteni kell. A mulasztások és hiányosságok következményei különösen abban az időszakban lehetnek zavarók, amíg a Jupiter a retrográd árnyékban halad. ( Szeptember 9-én, a Mérleg 23°08 -án kerül ki a retrográd árnyékból)

Egy bolygó retrográd vagy direkt stacionáriusba váltása azoknak az életében hoz jelentősebb változásokat, akiknek képletében együtt áll egy másik bolygóval. A receptkönyvek szerint pl. ha egy női horoszkópban a Jupiter épp a Napon, Marson, Vénuszon fordul direkt stacionáriusba, az illető nagy eséllyel találkozik egy hosszabb távú partnerrel. Férfi esetében ugyanez történik, ha a Jupiter irányváltására a képlet Holdján vagy Vénuszán kerül sor. (Persze itt sem alkalmazható mechanikusan a recept: hogy van -e ilyesmire kilátás, a képlet egésze, az adott év direkciói és szolárja dönti el. Mi több, mint később lesz szó róla, egy erőteljes Jupiter – hatás akár válást, szakítást is jelenthet.

A sikerreceptek azonban még kedvező Jupiter-befolyásnál sem alkalmazhatók automatikusan. A Nagy Jótevő ugyan sokféle könnyebbséget hozhat (akár még nagyobb összegű nyereményeket, ajándékokat is), a tartós eredmények elérése érdekében energiáit tudatosan kell kezelni, a megfelelő irányokba terelve őket. Ennek híján akár csőd, pénzügyi összeomlás is lehetséges. Jelen esetben ez fokozottan igaz, hiszen a direkt stacionáriusba váltástól a retrográd zóna elhagyásáig terjedő időszak akadályverseny jellegű. Június 9-én, a direktbe fordulás napján ugyanis a kártékony Algorabbal állt együtt, kojunkciójuk hatása pedig a hónap későbbi szakaszaiban is érvényesül, július folyamán egy, az év első három hónapjában oly sok drámai fordulatot jelző kardinális T-kvadrát hasonló másik formáció részévé válik, Plútóval képezett kvadrátja pedig augusztusban pontosul be újra. Jó hír, hogy szeptember 9-én a jótékony Spica állócsillaggal együtt állva lép ki a retrográd árnyékból. Ez a kedvező hatás arra utal, hogy aki sikeresen vette az elmúlt hónapok akadályait, most valódi sikereket könyvelhet el.

 

Vesszőfutás retrográd árnyékban

 

Az Algorab hatása

Az alábbi részletek a máskor is idézett Jamie Partridge: Algorab Star című cikkéből származnak

 

„Az Algorab állócsillag (Mérleg 13° 27′) egy halvány, sárga- bíborvörös kettős csillag a Holló (Corvus csillagkép) jobb szárnyán. A név az arab ” al-ghuraab“-ból származik, ami hollót jelent. Mars- Szaturnusz természetű: rosszindulatú, fondorlatos, tolvaj, könyörtelen, ördögi, visszataszító, hazudozó. Balesetek, hirtelen halál veszélye. A guberálással, utcasepréssel is összefüggésbe hozzák. Az MC-n állva emelkedést hozhat katonai pályán, amit végül bukás követ.Destruktívvá, rombolóvá, gonosszá , ellenszenvessé, hazudozóvá tesz. [1]

És valóban, rajta keresztül a Mérleg bajkeverő oldala is megmutatkozhat. Ahogy a Holló is rájött: ha kifizetődőbb egy jó kifogást találni, már nem is olyan fontos ragaszkodni az igazsághoz. Ha jól aspektált, nem túl jelentős csillag, de rengeteg gondot okozhat, ha problémás bolygókkal kerül kapcsolatba. [2]

Algorabnak, a Hollónak szaturnikus természete van, és föleg akkor jelenthet akadályt, ha a szaturnikus hatások egyébként is túlsúlyban vannak. A késéseket, korlátozásokat kudarcok, veszteségek, a dolgok ügyetlen kezelése, általános ellenségesség okozza. I. Ferenc József képlete jó példa erre. Az Algorab együtt áll az aszcendensével, és életén végig is kísérte a balszerencse. Az sem jó, ha a Nap és a Hold állnak vele együtt, különösen, ha a fővilágítók támadottak.(…) Ha az Algorab együtt áll a Nappal vagy valamelyik kártevő bolygóval, állítólag nehezen elkerülhető balesetekre vagy sérülésekre hajlamosíthat. [3]

Az Algorab állócsillag és a terrorista támadások
Beszéltem néhány fiatal horvát astrológussal, akiknek feltűnt, hogy a horvát függetlenségi háború (1991 – 1995) idején elkövetett gyilkosságok, támadások során aktiválódott az Algorab s e háború óta is kimutatható a hatása az újságírók és a politikusok elleni támadásokban, gyilkosságokban. .Ők ezt a nevet adták ennek a csillagnak: “Ölj vagy téged ölnek meg” . Robson szerint az Algorab időnként agitátorrá teszi a szülötteket. Tanulmányoztam néhány korábbi Algorab- együttállást és tényleg kapcsolatba hozható a terrorizmussal.

1981 október 6-án, amikor Anwar Sadatot, Egyiptom elnökét meggyilkolták, a Nap (07′) és a Szaturnusz (20′) az Algorabon állt.”A gyilkosságra felszólító fattwát Omar Abdul Rahman egyházi vezető adta ki, akit a Világkereskedelmi Központ elleni 1993-as merénylet kísérlet miatt később elítéltek az Egyesült Államojkban. ” 1993. február 26-án, amikor bomba robbant a Világkereskedelmi Központban , a Jupiter együtt állt az Algorabbal (04′) .2001.szeptember 11-én, amikor az első repülőgép nekiment a világkereskedelmi Központ ikertornyainak, az Algorab együtt állt az esemény képletének az ascendensével (56′) és a Merkúrral (52′).”

 

Partridge cikke több éves, de az azóta történt fejlemények is e megfigyeléseket igazolják. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ugyanis 2014 tavaszán erősödött meg annyira, hogy 2014 júniusában már saját kalifátust is kikiáltson és megkezdje horrorshowját a Közel – Keleten és a nagyvilágban. 2014 első hónapjait egy kardinális nagy kereszt uralta, melynek egyik eleme, a Mars éppenséggel az Algorabbal állt együtt. A Nagy Kereszt 2014 áprilisában vált egzakttá. Ezzel a témával nagyon sok blogbejegyzés foglalkozott. (Iszlám Állam horoszkópját l. a Próbatételek életre-halálra bejegyzésben)

Figyelembe véve, hogy az év elején akkora felfordulást okozó kardinális T-kvadrát hatása még mindig érezhető, a Jupiter és a Plútó közötti kvadrát pedig augusztus 4-én válik újra egzakttá (korábbi bepontosulások: 2016. november 24, 2017. március 30) , biztosra vehető, hogy erőszakos eseményekben továbbra sem lesz hiány. Rossz Jupiter- állás vallási/ideológiai elvakultságra is utalhat, a Plútó pedig nem csupán a regeneráció, hanem a szélsőségek princípiuma is. Mint az Állandóság a változásban című tavalyi bejegyzésben szó volt róla, kettőjük kvadrátja kimondottan kedvezhet a terrorcselekmények megszaporodásának. A helyzetet súlyosbítja az is, hogy a Mérleg Jupiter valódi megoldások helyett inkább a szőnyeg alá söpri a problémákat, erélyes fellépés helyett látszatintézkedéseket hoz, a valódi bűnösök helyett pedig sok esetben az egészséges önvédelmi reflexekkel rendelkezőket szankcionálja. E téren javulás csak akkor várható, amikor 2017 októberében átlép a Skorpióba. A Plútó uralma alatt a törvények már a realitásokhoz fognak igazodni és, a megszegésükkel járó következmények miatt nagyobb elrettentő erővel is bírnak majd (különösen azt követően, hogy a Szaturnusz is belép otthonába a Bakba). Ebben az időszakban remélhetőleg nem csupán a tettesek, hanem a nekik falazók is példás büntetésben részesülnek. Sajnos addig még jó néhány, az elmúlt évekbeliekhez  hasonló tragédiának kell megtörténnie.

A biztonsággal, önvédelemmel, különböző természetű szélsőségekkel kapcsolatos témák június vége- július folyamán, amikor a Jupiter erőpróbáló fényszögeket képez a Rákban haladó bolygókkal ( Mars, Merkúr, Nap), és a Rák – Mérleg – Bak jegyeket összekötő újabb kardinális T-kvadrát is aktiválódnak, egyre inkább előtérbe kerülnek. A feszültség augusztus folyamán tetőzik, amikor újra bepontosul a Jupiter – Plútó kvadrát (aug.4), egyszersmind egy teljes holdfogyatkozásra (aug 7) és teljes napfogyatkozásra (aug 21) is sor kerül. Bár ezek az eklipszek Magyarországról nem láthatók, hatásukat meg fogjuk érezni.

 

Neptun – Jupiter kvinkunx: a könnyebbik út ?

 

Szűkebb környezetben az Algorab rossz hatásai megkeseredettség, mások sikereire való féltékenység, lopás, kapzsiság formájában érvényesülhetnek. A május és június folyamán is ható Neptun – Jupiter kvinkunx tovább erősíti az állócsillag kártékony befolyását. Bár a 150°-os fényszög egymással nehezen összehangolható princípiumokat köt össze, a diszharmonikus Mérleg és a Halak típus közös vonása, hogy mindketten hajlamosak arra, hogy a dolgok könnyebbik végét fogják meg, elkerüljék a konfrontációt, az érdemi erőfeszítéseket, a nyomásra és/vagy a különböző kihívásokra, frusztrációra túlevéssel, túlzott alkohol-és drogfogyasztással, lehetőségeiket meghaladó költekezéssel reagáljanak. A függőségek különböző típusai, az egyéniség feladása is jellemzők lehetnek.

 

Mézeshetek vagy pár-bajok ?

 

Mivel a Mérleg hagyományosan a házasság és társulások jegye, társas kapcsolataink különféle típusai továbbra is előtérben maradnak. Ez azonban még a Vénusz (a Mérleg ura) viharos retrográd időszakának elmúltával és a Jupiter direktbe fordulását követően sem jelenti feltétlenül az esküvők és különféle együttműködési szerződések dömpingjét. A Jupiter ugyanis, mint mindent felnagyító bolygó, a párkapcsolat hiányosságait is jobban megmutatja, így az Uránusszal és Plútóval képezett erőpróbáló fényszögei idején súlyos plútói pofonok és uránuszi kitörési kísérletek zúzhatják szét naiv idealizmusát. (Erre idén télen- tavasszal már sor került néhányszor, de ha maradtak elvarratlan szálak, vagy a felek nem okultak az eddigi tapasztalatokból, még bőven jöhet repeta).

Így, ha a párkapcsolatot csak üres formák, kölcsönös függőség tartotta össze, esélyt sem adva már az egyéni fejlődésre, valószínűleg széthullik. Azok a párok azonban, akik elviselik a külső körülményekből és a személyiségük változásából fakadó nyomást, még jobban összekovácsolódnak. Bármilyen fajta kapcsolatról legyen is szó, a Mérleg Jupiter nagy hangsúlyt helyez az olyan témákra, mint a korrekt bánásmód, érdekek kölcsönös tiszteletben tartása, párbeszéd, méltányosság, kompromisszumkészség.

Azonban, mint mindig, ezek az erények most is átcsaphatnak ellentétükbe. E békeszerető jegy híres kompromisszumkészségéről és a társfüggőség határát súroló együttműködési készségéről (bővebben : Jupiter a Mérlegben) . Ez olyan formában is megnyilvánulhat, hogy a legmesszebbmenőkig hajlandó a szőnyeg alá söpörni akár a legnagyobb problémákat is, hogy összetartson egy házasságot, egy békeszerződést, vagy valamilyen más, valójában már egyik javát sem szolgáló társulást.

Esetleg, pánikba esve az egyre szembetűnőbb törésvonalak láttán, épp most akar ilyeneket megkötni. Minél élesebben rajzolódnak ki ezek a vonalak, annál nagyobb áldozatokat hoz: éjt nappallá téve tárgyal, asztalhoz ültet olyan feleket is, amelyek érdekei annyira ellentétesek, hogy a kompromisszum fel sem merülhet közöttük. Amikor mások szakítani szoktak –vagy legalábbis alapjaiban újragondolják kapcsolatukat – ő látványos esküvővel adja ország-világ tudtára, hogy nagyobb rendben már nem is mehetnének a dolgok kettőjük között.

Nos, a párhuzamosan érvényesülő plútói, uránuszi hatások szinte garantálják az ilyen manővereket követő robbanást. Vagy, ha nagy-nagy energia befektetéssel, áldozatok árán ez mégis megelőzhető, a szövetség működtetése olyan kompromisszumokat igényel, amely hosszú távon alapjaiban károsítja minden érintett fél életminőségét. Azonban még ebben a „legjobb” esetben is csupán egy nagyon törékeny egyensúlyról van szó, amelynek fenntartásához olyan erőfeszítéseket kell tenni, amely sokkal értékesebb fejlődési lehetőségek elől szívja el az energiát. A szétesés pedig idővel még mindig bekövetkezhet.

 

A siker titka: felnőni a feladathoz

 

  Természetesen a fentebbiek nem jelentik azt, hogy ne lehetne előnyünkre fordítani a bemutatott hatásokat. A T-kvadrátoknak, különösen kardinális változatuknak épp az a lényegük, hogy az egyensúly felborul, de ez egyszersmind cselekvésre is sarkall. A dolgokat nem lehet annyiban hagyni, feltétlenül kezdeni kell valamit a helyzettel, vonakodás esetén pedig az élet állít kész tények elé, amelyekre tetszik vagy nem tetszik, reagálnunk kell.

Mivel egyidejűleg kedvező hatások is érvényesülnek, számos lehetőség adódik arra is, hogy a legjobbat hozzuk ki a kezdeti felfordulásból. (Tartós hatás a Szaturnusz és az Uránusz trigonja, valamint az a Szaturnusz – Jupiter szextil, amely csak augusztus 27-én pontosul be újra, de 2016. november 11 – 2017 január 24 között már megtapasztalhattuk jótékony befolyását, időszakos az Ikrekben haladó Vénusz – Jupiter trigon, az Oroszlán Nap, Oroszlán Mars, majd Oroszlán Vénusz – Jupiter szextil a nyár folyamán).

Ilyformán a helyzetek, amelyekkel találkozunk leginkább a Tarot Botok 5 lapja által jelzettekre emlékeztetnek. A Botok 5 típusú szituk idegesítő eseménysorozatokkal kezdődnek, de aztán annál biztatóbban folytatódnak. Hogy végül jóra fordulnak-e a dolgok, saját hozzáállásunk dönti el. Ezek a vizsgahelyzetek ugyanis csak azok számára teljesíthetők sikeresen, akik ténylegesen birtokában adott készségeknek és ismereteknek. Ez menet közben egész biztos kiderül. A lényeg: felvenni a kesztyűt, sportszerű eszközökkel harcolni, akkor is vállalni a feladatot, ha nem lehet egycsapásra megoldani, hajlandónak lenni olyan lépések megtételére is, amelyek (jó értelemben) felrobbantják eddigi tapasztalataink korlátait, aktívan küzdeni a probléma megoldásáért.

 

 

Kapcsolódó:

 

Júniusi előrejelzés

Jupiter a Mérlegben

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? A kardinális T-kvadrát elemeinek (Jupiter- Plútó kvadrát, Uránusz – Plútó kvadrát, Jupiter – Uránusz szembenállás) és az ezeket kiegyensúlyozó, ún. segítő fényszögeknek (Szaturnusz – Uránusz trigon, Jupiter – Szaturnusz szextil) részletes bemutatása.

2017: Káli istennő éve? 

Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek (2014 tavasz, kardinális nagy kereszt)

Régebbi közlések gyűjteménye

 

Párkapcsolat

 

Valóban szereted magad ?

Most talán belátod, mennyire értékes vagy !

Aphrodité a tükörbe néz: általános tudnivalók a Vénusz retrográd időszakáról

Az örök háromszög

Duálok, ikerlángok és társaik

Illik hozzám  a párom ?

 

Telihold a Nyilasban: ösztönző felfordulás

A június 9-i telihold bp. idő szerint 15:09-kor született meg a Nyilas18°53′-en. Az eddigi viszonylagos egyensúly felborul, a valósággal köszönő viszonyban sem lévő hiedelmek, meggyőződések, a hozzájuk való merev ragaszkodás tévutakra terelhet. A szétforgácsolt energia, hullámzó hangulatok, a prioritások összezavarása a tavaly nyár hibáinak megismétlését eredményezheti. Jó esetben azonban mindez csupán emlékeztető, amely elég ösztönzőerőt ad ahhoz, hogy a múlt tapasztalataiból okulva kitartsunk az új, biztatóbb lehetőségekkel kecsegtető irányok mellett. Ilyenkor a törékeny egyensúly még komolyabb ösztönzőerőt ad projektjeink valóra váltásához. Tudatossággal, érdemi erőfeszítéssel, kézzelfogható eredményeket produkálva javunkra fordíthatók a május 25-i újhold környéken elindult, két esélyes folyamatok is.

 

 

Ettől függetlenül a kiindulópont meglehetősen problémás: a Hold együtt áll az Ophiuchus csillagképben található Sabik állócsillaggal ( Nyilas 18°12′) Robson szerint ez a Szaturnusz- Vénusz természetű égitest pocsékolást, elvesztegetett energiát , etikátlanságot jelez, valamint sikert gonosz dolgokban. Része egyszersmind egy változó T kvadrátnak is – melynek a Nap és a Neptun a másik két alkotóeleme. Egy ehhez hasonló, de lassú bolygók (Halak Neptun, Nyilas Szaturnusz, Szűz Jupiter) között létrejött formáció hatott 2016 tavaszán- kora nyarán is, amely rengeteg bizonytalanságot, zűrzavart, rossz döntést eredményezett személyes és kollektív szinten is. A nem megfelelő célokra és alanyokra fordított energia, a különböző szenvedélybetegségek tetemes veszteségeket követeltek, a károk korrigálása pedig sok időt és erőfeszítést igényelt.

A változó T- kvadrát– amely 2016 május végén-  2016 június folyamán az Ikrekben haladó bolygók miatt nagy keresztté alakult – egyénekre, a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatásával számos tavalyi blogbejegyzés foglalkozott (Hol az igazság? – 2016 nyár, változó T kvadrát, Átmeneti állapotban – 2016, változó T kvadrát , Amikor minden darabokra hullik Szaturnusz – Neptun kvadrát ) Szerencsére jelen esetben a formáció gyorsan felbomlik, így lényegesen rövidebb ideig érvényesül hatása. Megfelelő éberség híján azonban ez éppen elég ahhoz, hogy az akkori hibákba visszaesve elfecséreljük a jó lehetőségeket is. A többi stabilizáló hatás mellett (még mindig érződő Nap- Jupiter trigon, Hold- Jupiter szextil, Szaturnusz – Uránusz trigon, Vénusz – Mars szextil) akár hajlamosak is lehetünk elbagatellizálni, pedig az általa jelképezett légvárak, pótcselekvések, a nem megfelelő célra fordított energia komoly rombolást vihet végbe.

Kedvező esetben azonban egy egyidejűleg érvényesülő Hold – Szaturnusz együttállás hatására képesek vagyunk felidézni az elmúlt év tanulságait. A borongós hangulatnak azonban nem kell emiatt depresszióig fajulnia, hiszen most az új, egészségesebb irányok is világosabban látszanak mint tavaly és a megvalósítás eszközei is adottak. A körvetkező, június 23-i újholdig komoly próbatételnek kell alávetni benyomásainkat, gondolatainkat, elképzeléseinket, hiedelmeinket, elméleteinket: összhangban vannak-e a realitásokkal vagy sem. Tévedéseinket korrigálva jelentős előrelépésekre is lehetőség van. ( A feladat azonban nem könnyű, hiszen a Nyilas igazságkeresésének egyik legnagyobb csapdája az, hogy sosem lehetünk biztosak abban, hogy a legmagasabb rendű felismerések birtokába jutottunk-e, vagy hiedelmeink olyanok, mint maga a Jupiter bolygó: hatalmas gázgömbök, amelyek rendkívül látványosak, de a tényleges tartalom aránytalanul kevés bennük. A valóságtesztnek tehát mérhető, a gyakorlatban, a hétköznapokban is érzékelhető szempontok szerint kell lezajlania és a változtatások sem elméleti jellegűek.).

 

telihold a Nyilasban (Bp.15:09)

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a 2015 elején, a Neptun – Szaturnusz kvadráttal elkezdődött folyamatok eredményeként a nagy eszményképek összedőltek, amit eddig, általánosságban véve igaznak, helyesnek tartottunk, arról kiderülhet, hogy csak bizonyos körülmények között vagy egyáltalán nincs összhangban a valósággal. Mindez nagyfokú zavarodottsággal is eltölthet, de jó esetben azt is eredményezheti, hogy egyéni igazságaink keresésére induljunk, ezeknek szellemében pedig aztán új világképet, erkölcsi kódexet alakítsunk ki. Jó ötlet kideríteni azt is: a legjobb helyünkön vagyunk-e most, vagy ha valóban fejlődni, gyarapodni akarunk, az eddigieknél jobban kiaknázni potenciáljainkat, útra kell kelnünk. A helyváltoztatás lehet szimbolikus és igen konkrét is. Az irányváltások, új utak, megoldások, a továbbtanulás szükségességét (vagy inkább kényszerét?) jelzi a Nap és a Plútó közötti kvinkunx is. A feladatok mindenkinél mást jelentenek, általános receptek nem adhatók, hiszen a személyi horoszkópban a felsorolt hatások egyénenként különböző módon érvényesülnek. Ezt a képlet adottságai mellett a tudatossági szint is befolyásolja.

Ezen a napon hagyja abba tolatását és vált direkt stacionáriusba a Mérleg 13°12‘ -án a Jupiter is. A Nyilas jegy uralkodójaként a bolygónak kiemelt szerepe van jelen esetben, arról pedig már volt szó, hogy a stacionárius állapotban levő planéták hatásai erőteljesebben érvényesülnek. Általában véve egy bolygó direktbe fordulása sokkal kedvezőbb, mint a retrográd szakasz; a Jupiter esetében pedig arra lehet számítani, hogy akik  elmúlt hónapokban az ellenszél dacára is kitartóan dolgoztak sorsuk jobbra fordításán, most azt tapasztalják, hogy a „véletlen” is a kezükre játszik. Különösen elakadt jogi ügyekben, nagyobb projektek, utazások, tanulmányok esetén lehet előre lépni.

Azonban, mint már annyiszor felhívtam a figyelmet, az asztrológiai „receptek” nem alkalmazhatók automatikusan. A Nagy Jótevő nem csupán kellemes meglepetéseket tartogathat. Nagyfokú óvatosságra int, hogy direkt stacionáriusba váltásakor történetesen az Algorabbal (Mérleg 13°41), ezzel a meglehetősen rossz hírű állócsillaggal is együtt áll. (Robson szerint “Az Algorab destruktívvá, rosszindulatúvá, ördögien gonosszá, ellenszenvessé és hazudozóvá tesz, és a hulladékeltávolítással is összefüggésbe hozható”. Modern asztrológusok szerint gyakran áll kapcsolatban terrortámadásokkal is. Részletesebben a 2014-es kardinális nagy kereszt hatásait taglaló egyik cikkben volt szó róla). Jelentősen árnyalja a képet az is, hogy az év első három hónapjában oly sok drámai fordulatot jelző kardinális T-kvadrát hatása még mindig érezhető, a nyár folyamán az immár előre haladó Jupiter egy hasonló másik formáció részévé is válik, Plútóval képezett kvadrátja pedig augusztusban pontosul be újra.

Jó hír, hogy a teliholdat kísérő feszültségeket oldja az ugyanaznap bepontosuló Vénusz – Mars szextil  ( Bika – Rák 3°18′). A kétféle energia kombinációjának köszönhetően egyszerre lehetünk hatékonyak, határozottak, valamint empatikusak és méltányosak is, így a konfliktusoknak nem kell feltétlenül elmérgesedniük. A jó modor, hosszú távban gondolkodás, diplomáciai érzék, türelem sokat segíthet egy feszült helyzetben. A túlreagálásra, szélsőséges indulatkitörésekre, ideológiai, világnézeti vitákra hajlamosító többi bolygóállást most a gyakorlatias szempontok is ellensúlyozzák. Használunk-e saját, vagy a közös ügyeknek, ha most csatatérre vonulunk, akkor is bebizonyítjuk igazunkat, ha közben betörik a fejünk, vagy a szent cél érdekében mi törjük be a másikét? Könnyebben találunk valamilyen konstruktív elfoglaltságot (alkotótevékenység, természetjárás, kertészkedés, lazítás, rendrakás, barkácsolás, stb) addig is, amíg elmúlik a vihar. Az előző hetek és hónapok eredményeit, felismeréseit így most anyagiak és érzelmiek terén is kamatoztathatjuk.

 

 

Kapcsolódó:

 

Júniusi előrejelzés

Régebbi közlések gyűjteménye

Újhold az Ikrekben 2017 május 25: valamit valamiért…

Túláradó érzelmek, kreatív látomások, valóságtól elrugaszkodott fantáziák (Nap- Neptun kvadrát, Nap- Neptun trigon, a Mars a Rákba lép)

Álom és valóság összehangolása (Merkúr- Neptun kvadrát, de a Neptun többi, erőpróbáló fényszögére is érvényes)

Vénusz a Bikában: az elérhető boldogság

A Jupiter direktbe fordult: szerencse feltételes módban

 

Áprilisi előrejelzés

Érzelmi bonyodalmak – kaotikus pénzügyek

 

 

 

cherry

 

 

Április központi témáját még mindig a kapcsolatok, társulások különböző formái képezik, de az elkövetkező egy év tendenciáira is következtethetünk.

Kedvező impulzusokkal (ld. heti horoszkóp március 30 – április 5) kezdődik április: a 2- án bepontosult Nap – Jupiter trigon jótékony hatása átsegíthet a következő napok viszontagságain is. A zűrzavar kellős közepén jó lehetőségeink is adódhatnak vagy éppenséggel magunk munkáljuk ki őket, amennyiben a szerencse kezdeményezőkészséggel, kreativitással, találékonysággal és némi kockázatvállalási kedvvel párosul. Szintén elképzelhető, hogy ezek kombinációi révén fordítunk javunkra egy kezdetben semmi jóval nem kecsegtető szituációt vagy minimalizáljuk a veszteségeket.

 

Az április 4- i teljes holdfogyatkozás úgy egyéni mint kollektív szinten a kapcsolatokról, a másikhoz való viszonyulásról szól. Ezek a témák különösen az eklipsz környékén válnak hangsúlyossá, hiszen erre az erőteljes holdfogyatkozásra éppenséggel a házasságot és a társulásokat uraló Mérleg jegyében kerül sor. Az eklipszek 19 évenként ismétlődnek. Legutóbb 1996 április 4-én került sor holdfogyatkozásra a Mérleg 14 fokán. Ha ez az időszak valami miatt jelentős volt a életünkben, akkor ugyanazok a témák ismét felszínre kerülhetnek (figyeljük az eklipsz előtti és utáni napok történéseit is

 

Zűrös napok

 

A teljes holdfogyatkozás felfokozza az Uránusz – Plútó kvadrát hatását is. A két bolygó már eddig is számos bonyodalmat tartogató kapcsolata tehát még meredekebb helyzeteket teremthet. Április második hetében talán sokkal nagyobb felfordulásra lehet számítani, mint az eklipsz idején, illetve az azt megelőző napokban. A robbanékony fényszög hatásai pszichénkben, szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban egyaránt megfigyelhetők. Tehát, akiknek születési képletét szorosan érintik ezek a bolygóhatások, eseménydús időszakra számíthatnak ( Többek között azok, akik április 1- 8, október 1- 8, január 1- 8, július 1- 8 között születtek, így Napjuk a Kos, a Mérleg, a Bak vagy a Rák 11- 18 foka között található, vagy valamelyik személyi bolygójuk vagy ascendensük áll ezeknek a jegyeknek a közepén. Utóbbi pozíciók megállapításában asztrológus segíthet).

 

Az április 5-i Nap- Plútó kvadrát hatása egy nappal a bepontosulás előtt és egy nappal utána érzékelhető a legerőteljesebben (l. holdfogyatkozás, márc 30-április 5 heti horoszkóp) Ezek a napok hatalmi harcok, kiélezett viták jegyében telnek, de jó alkalmat adnak arra is, hogy változásokat eszközöljünk. A Plútó tranzitok megszállott, rögeszmés viselkedésre is hajlamosíthatnak, súlyos esetekben brutálisan erőszakos események is előfordulhatnak.

 

Április 6-án a Hold a hiperérzékeny Skorpióban jár, ráadásul szembekerül a Bika Marssal is. Ennek hatására úgy érezhetjük, csupa olyan fatuskóval hoz össze a balsors, akinek fel sem tűnik, hogy épp sáros gumicsizmákkal masíroznak végig lelkivilágunkon. Persze könnyen előfordulhat, hogy mi csináltunk bolhából elefántot, mimózalelkűeknek pedig végképp nem ajánlott, hogy megnyerhetetlen küzdelmekbe bonyolódjanak.

 

Az Uránusz és a Nap találkozója további meglepetéseket sejtet. Az Uránusz a szabadság princípiuma, így ezen a napon a szokásosnál rosszabbul viseljük, ha valaki megpróbál irányítani bennünket. Mi is csak visszafogottan osztogassuk az észt, mert nem biztos, hogy környezetünk értékeli útmutatásainkat. Szerencsére a Merkúr és a Jupiter kedvező kapcsolata lehetővé teszi, hogy valami eredeti ötlet, jól időzített poén segítséggel kidumáljuk magunkat a már- már veszekedéssé fajuló szituációkból.

 

Április 7-én azonban a Merkúr és a Plútó huzakodásának hatására sokkal könnyebben bonyolódunk vitákba, mint általában. Igazunkhoz körömszakadtáig ragaszkodunk, vagy olyan emberekkel hoz össze a sors, akik mintha szántszándékkal keresnék a balhét. Ez a tranzit balesetekre is hajlamosíthat, ezért utazások során nem árt az elővigyázatosság. Fontos, de felkavaró híreket is kaphatunk.

 

Április 8-án, a Merkúr és az Uránusz találkozója hatására a dolgok felpörögnek. Az eredeti meglátások sőt egyenesen zseniális ötletek épp olyan gyakoriak, mint a rögeszmés, őrült gondolatok. A látszólag előzmények nélkül kipattanó és pillanatok alatt kenyértörésig fajuló viták és hahotába torkolló veszekedés, a váratlanul kínálkozó megoldások egyaránt előfordulhatnak. A hírek áradatában csak úgy kapkodjuk a fejünket, bizonyos helyzetek akár egyik pillanatról a másikra is lezárulhatnak. Bár ez a tranzit rendkívül türelmetlenné tesz, ha valamikor, most érdemes háromig, sőt akár sokkal tovább is számolni, mielőtt valami meggondolatlanság hagyná el a szánkat. Az utazásokat is okosabb elhalasztani.

 

A Jupiter direktbe fordul

 

Ezen a napon egy másik lényeges eseményre is sor kerül: négy hónap tolatás után a Jupiter végre egyenesbe vált.(A Nagy Jótevő tavaly december 9-én kezdte meg látszólagos hátráló mozgását, jelentős fennakadást jelezve jogi ügyekkel, hosszabb távú tervekkel, távolabbi utazásokkal, tanulmányokkal kapcsolatban. Persze, azok számára akik bosszankodás helyett befelé fordultak, igyekeztek javítani addigi stratégiáikon, felülvizsgálták álláspontjukat, bővítették ismereteiket, ez az időszak sem veszett kárba ) A dolgok tehát ismét lendületet kapnak: a most elindított projektek, vállalkozások akadálytalanabbul valósulnak meg. Az üzleti ügyek is kedvezőbben alakulhatnak (persze ilyen témák elbírálásához más, egyidejűleg ható asztrológiai tényezőket is figyelembe kell venni.) A tranzit megnöveli kreativitásunkat, nyitottabbá tesz, fogékonyabbakká válunk az élet apró örömeire.

 

Érzelmi bonyodalmak, szerelmi háromszögek

 

Április 11-én a Vénusz belép az Ikrekbe, ahol május 8-ig időzik. A szerelem, a társas kapcsolatok és az anyagiak jelölőjének nem túl kedvező ez a pozíció, hiszen az Ikrek jegyre jellemző könnyedség bármikor felelőtlenségbe csaphat át. A Bika valóságérzékét és stabilitásra való törekvéseit hazardírozásig fajuló kalandvágy váltja fel, az elvi lehetőségek nehezen konkretizálódnak, kedvezőtlen esetben pedig nem csak a szavak válnak súlytalanná, hanem az is kiderülhet, hogy egy fizetőeszköznek nincs valós fedezete.

 

Április 15-re virradóan a Merkúr belép a Bikába. Az előző napok pörgését komótosabb tempó váltja fel, a döntések megfontoltabbakká válnak és hosszabb távra szólnak. De kedvezőtlenebb forgatókönyvekről is szó lehet. Ugyanezen a napon ugyanis a Vénusz farkasszemet néz a Szaturnusszal, és rövidesen feszült kapcsolatba kerül a Neptunnal is. Bár ez fényszög csak a 19-én pontosul be, a hatások jóval előbb érezhetők.

 

Párkapcsolatok szempontjából a Szaturnusz – Vénusz – Neptun erőpróbáló fényszögei a szerelmi csalódások klasszikus formációinak számítanak. A lehetőségek sokfélék lehetnek: viszonzatlan szerelem, érzelmi távolságtartás, szerelmi háromszögek, húzd meg- ereszd meg típusú interakciók, zavaros viszonyok, kegyes hazugságok. A helyzeteket nem könnyű tisztázni: a partner ellentmondásos viselkedése épp annyira zavarba ejtő, mint a sajátunk, a kapcsolat mellett és ellen szóló szempontok pillanatról pillanatra váltakoznak, szinte lehetetlen bizonyosságot szerezni, hogy párunk csupán egy ártalmatlan és teljesen plátói flörtbe bonyolódott-e vagy felesleges harmadikakká váltunk bontakozó románcában, hogy szándékos, jól felépített átverésről van-e szó, vagy csak a pillanatnyi impulzusok követése kuszálta össze a szálakat.

 

Kaotikus pénzügyek

 

Mivel a Vénusz a pénzügyek jelölője is, ezen a területen is búcsút vehetünk a stabilitástól. A túl jól hangzó, de minden valóságalapot nélkülöző üzleti/ munkaajánlatok, a rosszul felmért anyagi lehetőségek, a meggondolatlan kiadások, felelőtlenül felvett hitelek, a trükkös lopások (beleértve az online bűncselekményeket is) rengeteg kárt okozhatnak. Továbbra is számíthatunk a kora tavaszi brókerbotrányokhoz hasonló ügyekre, sőt azoknál zavarosabb tranzakciókra is fény derülhet. Persze, ezzel arányosan az eltussolásra, ködösítésre irányuló kísérletek is szaporodnak. A bonyolult üzleti összefonódásokat még pénzügyi szakembereknek sem könnyű átlátni, az azonban bizonyos: a kár jelentős. A káosz és az összeomlás jelei nem csupán a gazdaság területén mutatkoznak egyre erőteljesebben.

 

Bár a fentebbi bolygóformációk április 11 – április 20 között hatnak a legerősebben, tartós javulásra továbbra sem lehet számítani. Amikor május elején a Merkúr, május közepén a Mars, majd május 22-én a Nap is belép az Ikrek jegyébe a most zavart okozó témák ilyen vagy olyan módon, más szempontok miatt válnak újra aktuálissá. Amennyire lehet, érdemes figyelemmel kísérni a jelenlegi eseményeket, hiszen mindaz, ami most csak többé- kevésbé körvonalazódó tendencia, év végére illetve jövő ilyenkorra szinte kezelhetetlen gazdasági, társadalmi káoszt eredményezhet. Ez fokozottan igaz Magyarországra, de a bomlasztó hatások a világgazdaságban is érvényesülnek.

 
Erőgyűjtés vagy újabb zsákutca?

 

De ne menjünk ennyire előre. A nehezen átlátható viszonyok a cselekvés, döntéshozatal sem egyszerű. A hónap eleje óta Bikában haladó Mars rengeteget veszíttet hatékonyságából, a szintén Bika Merkúrnak pedig a gyors észjárás, reakciókészség nem tartozik az erősségei közé. Lassabban áramlik az információ, a biztonsági törekvések az aktualitásukat vesztett struktúrákhoz, kapcsolatokhoz, helyzetekhez való ragaszkodásban is megnyilvánulhatnak. Ha február végén- március folyamán a követhetetlenül felgyorsult események kuszáltak össze, április második felétől a leállás jelenthet kihívást. Ha a hosszúra nyúlt tél után úgy érzetük, végre valami elindult, az akkor ígéretesnek tűnő folyamatok megfeneklenek. Ebben – akárcsak 2014 december 23 – 2015 február 20 között – a rosszul megválasztott prioritási sorrend, a tévesen hozott döntések, a konkrét feladatok elmulasztása vágyálmok miatt egyaránt szerepet játszhat, de tőlünk független tényezők is összekuszálhatják a szálakat. A zsákutcában toporgás érzése valamelyest enyhíthető, ha a kényszerszünetet erőgyűjtésre, motivációink tisztázására, a hiányosságok bepótlására használjuk.

 

A Plútó hátraarcot vág: hatalmi harcok a felszín alatt

 

Ezt a fajta hozzáállást bátorítja a Plútó tolatásának április 16-án kezdődő és szeptemberig tartó időszaka is. A Plútó látszólagos hátráló (asztrológiai szakkifejezéssel retrográd) mozgásának hónapjai alatt (szeptemberben fordul direktbe) olyan élethelyzetek adódhatnak, melyek akár gyökeresen meg is változtathatják hatalmi viszonyokról, üzleti ügyekről, befektetésekről, szexualitásról, intimitásról alkotott nézeteinket. Ez a princípium többek között a felszín alatt zajló, mélyre ható változásokról, a teljes megújulást vagy pusztulást hozó válságokról szól. Mindez bizonyos szempontból magában foglalja a rombolást is : ha egyes struktúrák, helyzetek, kapcsolatok, magatartásmódok működésképtelenségét már saját magunk előtt is egyre nehezebb volt letagadni, ezek megsemmisülésén is felesleges csodálkozni. Persze ez a folyamat nagyon ijesztő és fájdalmas is, így működésbe hozza elhárító- mechanizmusainkat is. Minél nagyobb erővel igyekszünk azonban megakadályozni vagy késleltetni a leépülést, annál nagyobb szenvedést élünk át.

Tágabb környezetünkben azt tapasztalhatjuk, hogy látszólag elült a vihar, de a kulisszák mögött ádáz hatalmi harcok dúlnak. Ez a politikában, közéletben, üzleti világban ugyanúgy érvényes, mint munkahelyeinken vagy gubancos társas viszonyainkban. A konfliktusok, válsághelyzetek állandósulhatnak is (például háborús övezetekben, atomfegyverekkel, hasadóanyagokkal, gazdasággal, pénzügyekkel kapcsolatban). Bizonyos folyamatok megrekedhetnek (pl. a korrupciós ügyek felgöngyölítésére). A most jegelt témák azonban újra terítékre kerülnek szeptemberben, aminkor a Plútó egyenesbe fordul, és akkor a mérkőzések eredményét is kihirdetik.

 

Személyes szinten – különösen azok, akiknek a bolygó vagy a Skorpió jegy, amelyben uralkodik, illetve a Bak, amelyben jelenleg (2008 – 2024) halad fontos szerepet játszik képletében – ez a pangás időszakának tűnhet, amikor látszólag nem történik semmi, nincs érdemi előrelépés, a fontos megoldások váratnak magukra. Ez azonban csak látszólag van így, hiszen a Plútó tolatásának időszaka alatt az egyébként is introvertált bolygó energiája befelé áramlik. Ha együtt akarunk működni fejlődési -és regenerációs folyamatainkkal, érdemes fokozott figyelmet fordítani tudattalanunk üzeneteire ezekben a hónapokban. Ennek egyik legegyszerűbb -és leghatékonyabb módja az, ha lejegyezzük álmainkat, valamilyen alkotó tevékenységet űzünk. A meditáció, a jóga is segíthet. Minél eredményesebben hangolódunk rá sorsunkra, annál valószínűbb, hogy az időszak vége felé kellemes meglepetések érnek: észrevétlenül túljuthatunk például egy „megoldhatatlan” válsághelyzeten. Talán anélkül hogy tudatában lennénk a regenerálódásunkat eredményező folyamatoknak.

 

A levegőt markolászva

 

Április 17-én, amikor a Mars feszült kapcsolatba, kvadrátba kerül a Jupiterrel, mi is hajlamosak lehetünk túlzásokba esni. Ez sokféleképpen megnyilvánulhat: mivel két nagyon életigenlő jegyről van szó, nagy kanállal habzsoljuk az élvezeteket, túllépjük kereteinket vagy más értelemben veszítjük el a kontrollt.

 

Az április 18– i újhold a Kos 28 fokán jön létre. Ez az első, a március 20-i napfogyatkozást és az április 4-i teljes holdfogyatkozást követő újhold, így a Nap – Hold együttálláskor egyébként is borulékony egyensúly sokkal ingatagabb, mint általában. A fentebb bemutatott bolygóhatások miatt abban sem reménykedhetünk, hogy az eklipszek által teremtett kavarodás egyhamar elcsitul. Ennek ellenére természetesen folyamatos kísérleteket teszünk a helyzet stabilizálásra. Hol több, hol kevesebb sikerrel.

 

Április 19-én a Bikában haladó Merkúr kedvező kapcsolatot képez a Neptunnal, ami segít ellensúlyozni a Vénusz – Neptun kvadrát (l. fentebb) által gerjesztett zűrzavart. Konkrétabban: most jó lehetőség adódik arra, hogy komolyan véve megérzéseinket eligazodjunk egy érzelmi vagy anyagi szempontból zavaros szituációban. Ennek érdekében azonban tudatos érőfeszítések szükségesek: ahelyett, hogy vágyfantáziákba ringatnánk magunkat, ellenőrizzük benyomásainkat. Ha azonban a könnyebbik végét fogjuk meg a dolgoknak, olyannak látunk egy üzleti vagy érzelmi kapcsolatot amilyennek szeretnénk, nem pedig amilyen valójában, komoly veszteségek érhetnek. A hónap hátralevő napjaiban konkrét és átvitt értelemben is sok gondot okozhat, hogy a tetszetős csomagolás silány portékát rejt.

 

Április 21-re virradóan a Nap a Bikába lép. Az elkövetkező egy hónapban kiemelkedő fontosságot kap az anyagi, érzelmi értelemben vett stabilitás megteremtése , de fentebbi bolygóhatások miatt ez nem egyszerű feladat, és nem is működik a hagyományos módszerekkel. Átmenetileg felejtsük el még a holtbiztosnak tűnő befektetési ajánlatokat is. Futóhomokra nem tanácsos építkezni, ezért az idői-és költségigényes beruházásokat, ingatlanok adásvételét, építkezés elkezdését, stb. isjobb elnapolni, Egyáltalán nem garantálható ugyanis, hogy fél év- egy éven belül is biztonságos és kifizetődő konstrukció marad az, ami most annak tűnik.

 

Ugyanezen a napon a Merkúr is kvadrátba kerül a Jupiterrel, így ismét hajlamosak lehetünk a kelleténél jobban felfújni a dolgokat. Hasonlót tapasztalhatunk a környezetünkben élők részéről is . A túl jól hangzó ajánlatokat most is érdemes jó adag kritikával fogadni, és helyettük a Mars- Plútó trigon – adta lehetőséget kihasználni. Igaz, ezek nem a gyors és könnyű meggazdagodás receptjei, de a bizonytalanság közepette is fogodzókat kínálhatnak, akár hosszabb távon is.

 

Április 22-én vegyes hatások érvényesülnek. A Merkúr – Plútó trigon mélységet ad gondolatainknak, a Merkúr – Mars együttállás hatására azonban még a békésebb típusok is könnyebben bonyolódhatnak vitákba. Vagy egyszerűen csak a felületesség tesz ingerlékennyé? Ugyanezen a napon a Vénusz is szextilt képez a Jupiterrel: szerencsés esetben tehát a könnyed, társasági összejöveteleken jó üzletek köttetnek, máskor viszont, bedőlve a tetszetős külcsínnek, csupa bóvlival gyarapodhatunk.

 

Párkapcsolatokban akkor borulhat az egyensúly, ha az egyik fél (rendszerint az Ikrek Vénusz – Oroszlán Jupiter játékos) a kötetlen flört szintjén maradna, esetleg kifelé kacsintgat egy tartós kapcsolatból, a másik azonban ( rendszerint a Bika Mars, Bak Plútó játékos) tartósabb elköteleződést várna, illetve épp most fűzné szorosabbra a szálakat. Ezeknek a szerelmi perpatvaroknak nagy része még a március végi nap-és az április elei holdfogyatkozás hozadéka, vagy előzményeik a január- februári eseményekben gyökeredznek. 24 – 25-én, amikor a Rákban járó Hold szembe kerül a Plútóval és kvadrátot képez az Uránusszal, könnyes féltékenységi jelenetekre, az érzelmi manipuláció különböző formáira is sor kerülhet. Április 26-án a Vénusz – Uránusz szextilje levegősebbé teszi a kapcsolatokat, különösen, hogy a Hold, akkor már az Oroszlán jegyében haladva, fogékonyabbá tesz a társasági örömökre. Kreatívabbakká, derűlátóbbakká válhatunk, mint az elmúlt napokban.

 

Április 29-én a Merkúr és a Nap harmonikus kapcsolata hatására élénk, színes álmaink lehetnek. Ezeknek a jövő eseményeihez vagy a bennünk szunnyadó lehetőségekhez is közük lehet, érdemes hát lejegyeznünk őket. Bizonyos típusú alkotó tevékenységek (például festés, agyagozás, ékszerkészítés) más életterületek energiablokkjait is feloldhatják.

 

Az előző napok eufóriáját kissé lehűtheti a 28-a délelőttje óta Szűzben tartózkodó Hold feszült kapcsolata a Szaturnusszal és a Neptunnal, de a Plútóval, majd a Marssal képezett kedvező fényszögei arra is lehetőségeket adnak, hogy konstruktívan lépjünk túl sérelmeinken. Így tehát, egy keserves kijózanodást követően erős késztetést érezhetünk például arra, hogy a gyakorlatba is átültessük elképzeléseinket, ha eddig nem tettük volna, mostantól összhangban cselekedjünk érzelmeinkkel, megérzéseinkkel, testileg- lelkileg regenerálódjunk a kora tavaszi hullámvasutazás után.

 

venus gemini 2db

 

A Vénusz az Ikrekbe lépett (2015. április 11 – 2015.május 8)

Járni kezd a levegő, az események felpörögnek, a kapcsolatokat könnyedség, kötetlenség hatja át

A társasági élet felélénkül, a kommunikáció könnyedebbé válik, egyszersmind a pletykák, féligazságok is gyorsabban terjednek. A fesztelen légkör a flörtöknek is kedvez, de nem biztos, hogy az igazit is most kell keresni. Az érzelmi szálak alaposan összekuszálódhatnak és pénzügyi területeken is bőven adódhatnak zavaros helyzetek.

A Vénusz többek között a szerelem, a szépség, a társasági élet, a pénzügyek, a gazdaság jelölője az asztrológiában. Amikor a stabil, földies Bika jegyéből átlép a levegős Ikrekbe, a fentebbi témákban is változások tapasztalhatók. Járni kezd a levegő, az események felpörögnek, a társas kapcsolatok, beleértve az üzletieket is, könnyedebbé, kötetlenebbekké – rossz esetben súlytalanná válnak. Az ügyes megoldásokat olykor csak hajszál választja el a szemfényvesztéstől, a felelősség megosztására irányuló egészséges törekvéseket pedig a tőle való szabadulási kísérletektől.

A párkapcsolatokat illetően ismerkedős, flörtölős időszak következik, vibrálni kezd a levegő. Nyitottabbá válunk, könnyebben beszélünk érzelmeinkről – vagy írjuk ki őket magunkból. Szerelembe lehet esni akár első látásra is, de jobb felkészülni rá, hogy annak, akit ma végzet asszonyának vagy álomlovagnak látunk, holnap talán már a nevére sem emlékszünk. Mi se sértődjünk meg nagyon, ha ilyen élmények érnek a másik nem részéről. A tévedésből másvalakinek küldött Facebook üzenetek, sms-ek, emailek mostanában sok bonyodalmat okozhatnak.

Új barátok, ismerősök szerezésére ez az időszak kedvezőbb, mint szívügyek tekintetében. A régi sérelmektől most még a zárkózottabb típusok is könnyebben megszabadulhatnak egy- egy kiadós beszélgetés révén, ugyanakkor a bizalmas információk is gyorsabban szivároghatnak ki Barátkozáskor semmiképp nem tanácsos sutba dobni emberismeretünket, hiszen komolyabb próbatételek esetén könnyen kiderülhet, hogy az újdonsült ismerősök közül valójában nagyon kevés igazi barát akad. Az elhamarkodott üzleti tranzakciók szintén kerülendők, és szerződések megkötésekor, hivatalos ügyek intézésekor, utazások során sem árt a fokozott óvatosság (bővebben Áprilisi előrejelzés)

Ezt a május 8-ig tartó időszakot különösen a levegős Ikrek, Mérleg és Vízöntő – típusok találják majd szórakoztatónak (Tehát azok, akiknek Nap-jegyük és /vagy valamilyen személyi bolygójuk, aszcendensük áll ezekben a jegyekben. Utóbbiak pozícióját asztrológus segíthet meghatározni). A kötetlen ismerkedés hetei számukra a bármiből bármi lehet időszakát jelenthetik, amikor járni kezd körülöttük az elmúlt hetekben kissé besűrűsödött levegő, kapcsolatokat teremthetnek, utazhatnak, kényes kérdésekről is könnyedén tudnak beszélni, a kétértelmű helyzetek pedig több izgalmat tartogathatnak számukra, mint bosszúságot. A Kosok és az Oroszlánok kalandvágya is felpezsdül, a megfoghatatlanság felcsigázza vadászösztönüket, a kockázatokban pedig megannyi lehetőséget sejtenek. Mindez találó lehet a Nyilas – típusokra is, a jegyükben állomásozó Szaturnusz közelsége, és a Halakban levő Neptun zavaró hatásai miatt azonban kissé feszültebben élhetik meg ezt az időszakot, mint a másik két tüzes jegy. (bővebben: Áprilisi előrejelzés)

A földes jegyek képviselői, tehát a Bika, Szűz és Bak típusok azonban túlságosan képlékenyek, ingatagnak találhatják ezt az időszakot. Úgy érezhetik, sem anyagi sem érzelmi tekintetben nem elégülnek ki biztonsági igényeik, így mindkét területen be szeretnék biztosítani magukat, több kontrollra törekszenek a dolgok fölött. A túl görcsös erőfeszítések azonban előbb -utóbb ahhoz a dühítő érzéshez vezethetnek, hogy a levegőt markolásszák. Nem túl kellemes ez az időszak az érzelmes vizes karaktereknek sem, tehát a Rák, a Skorpió és a Halak típusoknak. Ezekben a hetekben ugyanis vagy nekik maguknak kell megkérdőjelezniük – és kissé lehűteniük érzelmeiket, vagy pedig partnerük hűvös viselkedése, az övékénél nagyobb szabadságigénye, vélt vagy valós állhatatlansága zavarhatja össze őket

Heti horoszkópok , április

 

Heti horoszkóp 2015 március 30-tól 2015.április 5-ig

Jó lehetőségek, nagy kockázatok, megszakadó vagy átalakuló társas viszonyok

Vontatottan kezdődik a hét, később azonban felpörögnek az események. A Húsvét hét végi teljes holdfogyatkozás hosszabb távon is befolyást gyakorol életünkre.

 

Kellemes hangulatban kezdődik a hét: hétfőn a Vénusz kedvező kapcsolatba kerül a Plútóval, ami hozhat némi megszilárdulást párkapcsolatokban, önértékelésben, pénzügyekben. Más esetekben azonban a bizonyos fokú leállás tapasztalható. A még Oroszlánban járó Hold nagyon kreatívvá tesz, bár kissé elkényelmesíthet. Nem kell lelkiismeret – furdalást érezni, ha a hét végi bulit újabb vidám társasági események követik.

Kedd este újabb fontos, hat hetes időszak kezdődik: a Mars elhagyja a Kos jegyét és belép a Bikába. A pörgős, temperamentumos bolygó nem érzi magát túl jól ebben a lustálkodásra hajlamos jelben. Az elmúlt hetek lendülete némiképp megtörik, az események talán követhetőbbekké válnak, de nehéz megmondani, hogy ez az enyhülés vagy inkább az egy helyben toporgás jele. A makacsság, a változások csendes elszabotálása, a vonakodás a változtatástól ugyanannyi problémát okozhat, mint az elmúlt hetekben elszabadult indulatok.

 

Április első napján, szerdán, amikor a Merkúr a Kosba lép, kissé felpörögnek az események. A hónap közepéig a szokásosnál gyorsabban intézhetjük ügyeinket, a kisebb – nagyobb (váratlan) utazások is sikeresek lehetnek. Az elhamarkodottság, türelmetlenség főleg a jövő héten fog problémát okoz ni. A Szűzben járó Hold egyelőre mérsékli a tüzes impulzusok hevességét: az elkövetkező két nap jó lehet arra, hogy a szó konkrét és átvitt értelmében is rendet tegyünk házunk táján, tisztítókúrába vagy más egészségmegőrző programba fogjunk. A Neptun, a Hold és a Szaturnusz közötti feszültségek most konstruktív irányba hatnak : a későbbi sikereknek talán épp a jelenlegi kellemetlen felismerések, csalódások az előzményei.

 

Csütörtökön, a Merkúr- Szaturnusz trigon hatására letisztulnak gondolataink. A kreatív ötletek kitartással párosulnak, a viták során pedig remélhetőleg nem csupán az indulatok, hanem a tények és a racionális érvek is szerepet kapnak. Ugyanezen a napon a Jupiter is harmonikus kapcsolatot, trigont képez a Nappal. Ez nem csupán a tüzes jegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) képviselőire hat kedvezően. A káosz és a bizonytalanság közepette remek lehetőségek is adódhatnak, vagy éppenséggel saját kreativitásunknak köszönhetően munkálhatjuk ki ezeket. Az új ötletek gyakorlatba ültetésével azonban mégis tanácsosabb várni néhány napot.

 

Április 3-án, pénteken a Hold a kapcsolatorientált Mérleg jegyébe lép. A húsvéti hét vége különösen borulékonynak ígérkezik, mert a szombati telihold egyszersmind teljes holdfogyatkozás is. Mint ilyen, különös jelentőséggel bír az asztrológiában. Ez a bolygóhatás különösen társulásainkat teszi próbára: a párkapcsolatoktól az üzleti vagy politikai partneri viszonyokig meglehetősen széles a skála. A március 20-i újholdnál, egyszersmind napfogyatkozásnál elkezdődött folyamatok most különös jelentőséget kapnak, az akkor még csak sejtett tendenciák egyértelműbbé válnak. Bizonyos kapcsolatok most megszakadhatnak vagy legalábbis nagy átalakulásokon mennek keresztül. A holdfogyatkozást követő hetekben a nagyvilágban is különféle társulások, szövetségek váratlan (olykor viharos) felbomlására és/ vagy újak létrejöttére számíthatunk.

 

Húsvét vasárnapja sem ígérkezik túlságosan békés családi ünnepnek. A Nap rendkívül feszült kapcsolatot, úgynevezett kvadrátot képez a Plútóval és vészesen közeledik az Uránusszal való együttálláshoz is: a hatalmi harcok, a váratlan, elhamarkodott döntések , az elszabaduló indulatok szűkebb és tágabb környezetünkben is komoly problémákat okozhatnak. Az Uránusz – Pútó kvadrát, amelyről a korábbi cikkekben annyi szó esett, még mindig erőteljesen hat. Az asztrológiai szempontból kiegyensúlyozottabbnak számító elmúlt hét eseményei ( március 24-én a Germanwings katasztrófája, 26-án a három New York-i épület, amelyet gázrobbanás röpített a levegőbe, a Magyarországon tűzesetek, autóbalesetek, az egyre dagadó Questor – botrány, stb) is jól példázzák, mennyire viszonylagos volt is ez a nyugalom.

Heti horoszkóp: 2015. április 6- tól 2015. április 12-ig

Lassan véget ér az év egyik legzűrösebb időszaka, de még mindig nem jött el a lazítás ideje

Bár hátra van még néhány nap felfordulás, az elmúlt időszak nyomása érzékelhetően csökkent. Legfontosabb ügyeinket illetően tisztában vagyunk, mi a teendőnk. Azt is tudjuk, nem lesz mindig könnyű. De legalább visszavonhatatlanul itt a tavasz.

A hét végi teljes holdfogyatkozás hatása még ezen a héten is érezhető lesz, így a Húsvét hétfő sem biztos, hogy a zavartalan ünneplés jegyében telik. A Nap és az Uránusz találkozójának hatására nehezen viseljük, ha valaki vagy valami korlátozni akarja szabadságunkat, és a szokásosnál kritikusabban viszonyulunk az autoritás- figurákhoz is. A Plútó diszharmonikus hatása azonban a veszélyes – esetenként akár életveszélyes konfrontáció lehetőségét hordozza, különösen a politikában és a közéletben. Bár Uránusszal képezett kvadrátja már felbomlóban van, a hatások még jó darabig érzékelhetők lesznek. Most, hogy a Nap is részt vesz ebben a zűrös bolygókapcsolatban, tudatára ébredhetünk: hogyan nyilvánul ez meg a mi életünkben és milyen változtatásokat követel tőlünk, életünk melyik területén kell nagyobb önállóságra szert tennünk, megharcolnunk szabadságunkért, az eddigieknél hitelesebben, eredetibben kifejeznünk magunkat.

A túl éles konfrontációt azonban jobb elkerülni: a Skorpió Hold és Bika Mars huzakodásának nincs igazi nyertese, az adok- kapokban mindkét fél feleslegesen sérülhet. A Merkúr és a Jupiter kedvező kapcsolatának köszönhetően azonban egy jó poén, valamilyen eredeti, kreatív megoldás fel is oldhatja a feszültséget.

 

A kedd- szerda (ápr.7 -8) sokkal viharosabban alakulhat. A Merkúr és az Uránusz találkozója hatására jobbnál jobb ötleteink támadhatnak, egyszersmind fennállhat annak a veszélye is, hogy előbb jár a szánk, mint az eszünk. A meggondolatlan kijelentések most sokkal komolyabb következményekkel járhatnak, mint általában, hiszen a két bolygó a Plútóval is feszült kapcsolatot képez. Bár ezer és egy halaszthatatlan dolgunk van, most jobb betartani a sebességkorlátozási előírásokat, ugyanis ez a formáció a közlekedési balesetek egyik klasszikus fényszöge is, különösen, ha ezekben a figyelmetlenség, gyorshajtás is szerepet játszik. Utazásra bőven lesz még idő, hiszen 8-án a Jupiter is abbahagyja látszólagos hátráló mozgását (l. áprilisi előrejelzés), így a következő hónapokban mi is zavartalanabbul ismerkedhetünk a nagyvilággal.
Kimondottan kellemesnek ígérkezik a csütörtök (ápr.9), amikor a Nyilasban járó Hold kedvező kapcsolatot képez a Kos Uránusszal, Merkúrral, estefelé a Nappal és az Oroszlán Jupiterrel is. Az élet nagy igazságait egy vidám társaságban is pompásan meg lehet vitatni, az elmúlt napok feszültségét néhány pohár finom bor is segíthet kioldani. De ne feledjük: a feszült fényszögek továbbra is intenzíven hatnak, így ha több a tüzes víz, mint az igazi spiritusz, semmiségek miatt is késhegyig menő vitákba bonyolódhatunk. Bármekkora kísértést érzünk is e konstellációk hatására vallási, világnézeti, politikai kérdéseket megvitatni, jobb várni, míg teljesen kitisztul a fejünk. A péntek (április 10) is alkalmas a társasági életre, bár a nap második felében a Hold már a zárkózottabb Bak jegyében halad, így a könnyed csevely helyett komolyabb témák kerülhetnek terítékre.

A hét vége már feszültebben alakul. Szombaton, 11-én délelőtt, amikor a Hold találkozik a Plútóval a Bakban, zsigeri intuícióink ráébreszthetnek: ahhoz, hogy megérzéseinkkel összhangban cselekedjünk (Hold trigonja a Marssal) , és így tartós, jó változásokat eszközöljünk, bizonyos szálakat el kell vágni. A selejtezés sok mindent jelenthet: javunkat nem szolgáló kapcsolatok, viselkedésformák kiiktatásától a tavasszal esedékes nagytakarításig vagy tisztítókúráig. Bármiről legyen is szó azonban, fontos szem előtt tartani a folyamatok időigényét: bármilyen türelmetlenül várjuk is a változást, csak a saját tempónkban haladhatunk.

Vasárnapra (ápr.12) virradóan a Vénusz is jegyet vált: a stabil,bár kissé lomha Bikából átlép a könnyed Ikrekbe. Az elkövetkező időszak sokkal jobban kedvez a kötetlen flörtöknek, mint a komoly, hosszú távú kapcsolatok kialakításának. Pénzügyi szempontból is inkább az egyik napról a másikra való zsonglőrözés semmint a kiszámítható, egyenletes gyarapodás napjai várnak ránk. (A Vénusz május 7-ig halad az Ikrekben. Párkapcsolatokra, anyagi helyzetre gyakorolt hatásával részletesen foglalkozik az áprilisi előrejelzés).

Heti horoszkóp: 2015. április 13 – tól 2015 április 19 -ig

Tanulságok, keserves kijózanodás, fájdalmas lezárások és bizakodó újrakezdések

A héten több fontos bolygóformáció is összeáll. Ezek megélési formáját múltban hozott és jelenlegi döntéseink is befolyásolják, de kimenetelük függ tudatossági szintünktől is.

 

A Kos végén járó Merkúr kedden eléri a jegy 28 fokát, azt a pontot, ahol az újhold létrejön a hét vége folyamán. Érdemes tehát álmainkra, megérzéseinkre hallgatni, mert útmutatást adhatnak: honnan , milyen formában kezdhetjük újra. Jól tesszük, ha odafigyelünk a „véletlenekre”is: egy hír, egy idézet, egy találkozás, egy elejtett szó is jelzésértékű lehet.

 

A hét közepe több szempontból is jelentősek ígérkezik.

Szerda reggelre virradóan a Merkúr a Bikába lép, és itt is marad május 2- ig. Az érdeklődés a pénzügyekre és az élet praktikus dolgaira terelődik, az Ikrekben haladó Vénusz pedig új lendületet ad az üzleti tárgyalásoknak. (Asztrológiai értelemben a két bolygó „helyet cserél”, recepciós helyzetbe kerül,. Ugyanis a Vénusz eredetileg a Bikában, a Merkúr pedig az Ikrekben van „otthon”, vagyis ezekben a helyzetekben tudják a legjobban kifejteni hatásukat. Egymás területein azonban meglehetősen idegenül mozognak, így ne csodálkozzunk, hogy abban az időszakban, amíg egymásnál vendégeskednek, az általuk jelölt témákban sem lesz nagy előrelépés (bővebben áprilisi előrejelzés). Pl. ahol az érzelmeknek kellene dominálniuk, érdekkapcsolatok születnek, de az érintett felek átverik egymást, egy üzleti ötlet nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, az esztétikai szempontok felülkerekednek a praktikusakon, a lényeg elsikkad, a nagy felhajtással beharangozott projektek kevés hasznot hoznak, viszont az energiát szétforgácsolják a felesleges interakciók (pl. túl sok időt töltünk sehova nem vezető bájcsvegéssel a Facebookon) és még sorolhatnánk.

Ugyanezen a napon a Hold is a Halakban jár, együttállást képezve a Neptunusszal. Ezzel egy időben a Vénusz is farkasszemet néz a Szaturnusszal. Érzelmi szempontból ez a fényszögkapcsolat cseppet sem kellemes, de annál tanulságosabb. A hagyományos asztrológia a szerelmi csalódások, háromszögek, kiábrándulások klasszikus formációjának tartja. Az asztrológia modernebb, pszichológiai irányzatai ugyan megengedőbbek, közel 20 év szakmai tapasztalat birtokában, amit a személyes élmények is visszaigazolnak – azonban azt mondom: a több száz éves megfigyeléseknek van valóságalapjuk. Az ügyfeleimmel, tanítványaimmal végzett munka, ismerőseim, barátaim képleteinek tanulmányozása és saját személyes élményeim is azt igazolják: a csalódásokat csak oly módon spórolhatjuk meg, ha bele sem megyünk azokba a viszonyokba, melyekről intuíciónk már a kezdet- kezdetén megsúgta: semmi jóval nem kecsegtetnek. Vagy, ha már belebonyolódtunk ilyenekbe, most lehetőség adódik az egészségtelen kötődés megszüntetésére is. Ugyanez a fényszög kiváló alkalom másfajta függőségek (pl. alkoholizmus, dohányzás, túlevés, stb) felszámolására is. Persze, utóbbi meglehetősen idő-és munkaigényes folyamat, de aki rászánja magát, nem fog csalódni az eredményben.

A dolgok időigényességét hangsúlyozza az is, hogy a 16-án a Plútó hátraarcot vág. Hogy a szeptemberig hátralevő hónapok folyamán erőt gyűjtünk-e vagy zsákutcába kerülünk, az nagymértékben függ tudatossági szintünktől, a közelmúltban hozott vagy jelenlegi döntéseinktől.

 

Április 17-én a Bikában haladó Mars is feszült kapcsolatba, kvadrátba kerül az Oroszlán Jupiterrel. A bolygóformáció több napon keresztül érezteti hatását. Kedvezőtlen esetben ez a formáció nagyon csökönyössé tehet, kilátástalan vitákba bonyolódhatunk, és még az ordító bizonyítékok sem elegendők ahhoz, hogy megváltoztassuk álláspontunkat. A túlérzékenység, a problémák szőnyeg alá söprése, a hidegháborúban bemerevedett frontvonalak, a passzív agresszió különféle formái is komoly gondokat okozhatnak.

A fényszög energiáit akkor használhatjuk fel a legelőnyösebben, ha a nehézségek ellenére is ragaszkodunk életszerű terveinkhez. A bürokrácia, az urambátyám rendszer útvesztőiben is eredményeket hozhat, ha kitartunk álláspontunk mellett. Ez persze nagyon kellemetlen lehet, hiszen anyagi források és /vagy a megfelelő összeköttetések híján végig kell állni a sorokat, ki kell várni, míg végre bennünket is szólítanak és csak a sokadik hivatalban, a sokadik kör után adnak érdemi választ problémánkra. Ilyenkor sokat segít, ha emlékezetünkbe véssük, a percemberkék eltűnnek, az idő nekünk dolgozik

A szombat esti, a Kos 28°25′ -án létrejövő újhold új kezdeteket jelez. Mint megtapasztalhattuk, a március 20-i újhold és napfogyatkozás, valamint az április 4-i telihold és holdfogyatkozás sok fájdalmas élményt hozott életünkbe. A szerencsésebbek számára ez „mindössze” leválási folyamatokban, keserves döntéshelyzetekben konkretizálódott, a hírműsorok azonban tömegszerencsétlenségekről, háborúk, természeti katasztrófák áldozatairól is tudósítottak. Nos, jóllehet az eklipszek éveken keresztül befolyással lehetnek életünkre, itt az ideje, hogy letöröljük könnyeinket és veszteségeink számba vétele után új fejezetet kezdjünk. Új célokat tűzhetünk ki magunknak, testi- lelki- érzelmi és energetikai szinteken pedig szintén sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy a regenerációs folyamatok elindulhassanak. Persze, bármennyire valószerűek is a Kos újhold látomásai, ezek gyakorlatba ültetése a Bika Mars jóvoltából eltart egy darabig. Viszont, a Plútó még mindig érvényesülő jótékony befolyása miatt garantálható, hogy a most eszközölt változások hosszú távon is a javunkat szolgálják.

 

A siker titka: időzítés, tervezés, fontossági sorrend, egészséges makacsság

Heti előrejelzés: 2015. április 20- tól 2015. április 26-ig. A Nap a Bikába lép

Csökkentett üzemmódban kezdődik a hét: hétfő reggel Bikába lépett a Nap: így könnyen elképzelhető, hogy mielőtt hozzálátnánk új terveink megvalósításához, még vissza alszunk egy kicsit, teszünk egy nagy sétát, kiévezve a tavasz illatát.

 

Persze, a hét végi Kos újhold hatására (l. áprilisi előrejelzés) sokan kezdünk új fejezetet életünkben. Ugyanakkor kénytelenek lehetünk rádöbbenni arra is, hogy bármennyire szeretnénk is belépni az új fejlődési szakaszba, ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Az új projektek elkezdésével párhuzamosan a régieket is le kell zárni. Akár akarjuk, akár nem, az e heti konstellációk kissé lelassítanak: zúgolódás helyett szerencsésebb most fontossági sorrendet készíteni, és egy ütemtervet is felállíthatunk, hogy mielőbb régi projektjeink végére érjünk. A tervezés fontos szempont, hiszen itt olyan folyamatokról van szó, amelyeket nem lehet egyik pillanatról a másikra letudni. A tavaszi nagytakarítás, a szó szoros – és átvitt értelmében sokat segíthet. Nagyon felszabadító lehet, ha átrendezzük szekrényeinket, kidobáljuk, vagy- ha jó állapotban vannak, jótékonysági szervezeteknek ajándékozzuk használt cuccainkat.

 

A kedd több szempontból is zűrösnek ígérkezik. Az Ikrekben járó Hold szembenállásba kerül a Szaturnusszal, emiatt pedig úgy érezhetjük, a külvilág elutasít bennünket, ahhoz, hogy környezetünk rokonszenvét elnyerjük, nem elég, ha önmagunkat adjuk. hanem Isten tudja milyen elvárásrendszereknek kell megfelelnünk. Vénuszszal képezett együttállása és a Neptun diszharmonikus fényszöge hatására a régi – különösen párkapcsolatainkban elszenvedett – sérelmek is újraéledhetnek , és elterelhetik a figyelmet az aktuális feladatokról. A Merkúr és a Jupiter diszharmonikus fényszöge tovább növeli a feszültséget: kényszeres bizonyítási vágy keríthet hatalmába, arra sarkallva, hogy aránytalanul nagy áldozatok révén is bebizonyítsuk igazunkat. Egyszersmind adottak a jó lehetőségek is : készítsünk tehát listát arról, hogy mi mindent szeretnénk elérni, és ehhez milyen konkrét lépésekre van szükség. Mivel a fényszög hatására hajlamosak lehetnk túl könnyen venni a dolgokat és elsiklani a részletek felett, kellemetlen meglepetések is érhetnek.

 

Szerdán a Merkúr és a Mars is harmonikus fényszöget, trigont képez a Plútóval, ami számos pozitív változást tesz lehetőé. Mars, a cselekvés planétája nem érzi valami jól magát a kényelmes és biztonságra vágyó Bika jelében, ha azonban időt szánunk annak eldöntésére, mi mindent szeretnénk elérni, fontossági sorrendet állítunk fel, majd sorra megvalósítjuk elképzeléseinket, elérhetjük céljainkat. Bár a fényszög szerdán hat a legerősebben, a jótékony hatásokat még néhány napon át kiélvezhetjük, különösen, ha nem tűzünk magunk elé túlságosan önös elképzeléseket kitűznünk, és megvalósításuk során inkább saját erőforrásainkra hagyatkozunk, semmint a külvilágtól várjuk a megoldást. Attól sem érdemes függővé tenni boldogságunkat, hogy partnerünk egy szép napon megváltozik, inkább tartsunk ki saját utunk mellett.

 

A Plútó nemrég vágott hátraarcot, de még egy helyben toporog (l. áprilisi előrejelzés). Ilyenkor nagyon erőteljesen fejti ki a hatását. Ez a princípium rombol, de át is alakíthat. Mivel ő, a Mars és a Merkúr is föld jegyben állnak, az átalakulások anyagi, fizikai szinten is érzékelhetők. Evetünk pl. egy túlságosan idő-és energiaigényes projektet, és a felszabaduló tartalékokat más célok megvalósítására fordítjuk. Ötleteink megvalósításához jó adag makacsság is szükséges, a MarsMerkúr együttállás hatására pedig a viták nem csupán valószínűek, hanem egyenesen elkerülhetetlenek.

 

 

Sajnos, az „amiről nem beszélünk, az nincs is” a rossz Bika – stratégiák részét képezi, a viták pedig gyakran ürügyek, nem pedig a tényleges okok mentén zajlanak. Ez általában azért történik így, mert vagy nem is vagyunk tudatában, miért vagyunk dühösek, vagy pedig nem akarunk beszélni róla Nos, a szintén ezekben a napokba összeállt Vénusz – Jupiter szextil megkönnyítheti, hogy a kényes témákról is oldott hangnemben beszélgessünk, különösen ha a feszültségek hátterét anyagi természetű véleménykülönbség okozza. (Ne feledjük, a pénzügyekről vallott eltérő nézetek a válóokok ötödikeként szerepelnek)

Pénteken, amikor a Rákban haladó Hold farkasszemet néz a Plútóval, egyszersmind feszült kapcsolatot képez az Uránusszal is, szintén nehéz lesz megőrizni lelki egyensúlyunkat. A bejáratott. régi utak követése nem csupán biztonságosabb, hanem hasznosabbnak is ígérkezik az újaknál, ez azonban nem mindig könnyű feladat. Egy félrelépést például meg lehet beszélni, az érintett felek elhatározhatják, hogy túllépnek rajta, de a gyakorlatban sokkal tovább tarthat feldolgozni.

 

A hét végén a Vénusz és Uránusz kedvező kapcsolata hatására mi sem látjuk olyan sötéten a dolgokat. Ha nem visszük túlzásba a dínom – dánomot, jó ötlet elfogadni egy váratlanul felbukkanó barát meghívását. Vasárnap, amikor a Hold az Oroszlán jegyében halad, szintén kedvez a vidám , társasági összejöveteleknek, s bár hétköznapi kötelezettségeinkre is időt kell szakítanunk. Hobbiink, kreatív tevékenységek révén is feltöltődhetünk.

 

%d blogger ezt szereti: