asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'Iszlám Állam'

Tag Archives: Iszlám Állam

A Jupiter direktbe váltott: szerencse, feltételes módban

 

Június 9-én, a  Mérleg 13°12‘ -án abbahagyta tolatását és vált direkt stacionáriusba váltott a Jupiter. A Nagy Jótevő július 3-án indul el előre és szeptember 9-én lép ki a retrográd árnyékból. A változás jelei azonban már most is érzékelhetők: a depressziót, alacsony energiaállapotokat most idealizmus, inspiráció és önbizalom váltja fel. A tudásszomj, az igazság keresése, a hit, az optimizmus, bizalom nagy ösztönzőerő lehet most. Sajnálatos módon a Jupiter árnyoldalai is nyomatékosabban érvényesülnek: az előítéletesség, dogmatizmus, elitizmus, álszentség, az önteltséggel párosult felszínesség, pazarló hajlam, demagógia komoly problémákat okozhat a következő hónapokban.

 

 

A Jupiter általános jelentéstartalma

 

A hagyományos asztrológia Fortuna Maior-ként, azaz a Nagy Szerencse őselveként tiszteli a Jupitert.Személyi horoszkópban egyebek mellett hit, bizalom, önbizalom jelölője. A jogérzék, morál, magasabb igazságok princípiumaként a Jupiter a képlet tulajdonosának világnézeteiről, etikai érzékéről – vagy éppenséggel ennek hiányáról is felvilágosítást ad, akárcsak a valláshoz való viszonyulásról, szintetizáló képességéről, életbölcsességéről, felsőbb fokú tanulmányok, nagyobb utazások lehetőségéről, optimista beállítottságról, humorérzékről, életörömről – vagy ezek hiányáról. Általában véve a Jupiter által érintett életterületeken (tehát abban a házban, ahol tartózkodik, amelyeket más bolygókkal alkotott fényszögei összekötnek ill. amelyek felett éppen áthalad) dolgok sokkal olajozottabban működnek, mint másokon.

Az általánosításokat azonban jobb elkerülni: a Jupiter egyike azoknak a princípiumoknak, amelyek esetén nagyon-nagyon mellé lehet fogni az asztrológiai „receptek” automatikus alkalmazásával. Hogy milyen szerepet tölt be a bolygó az adott személy életében azt minden esetben kizárólag a teljes születési képlet átfogó vizsgálata döntheti el.

A bolygó árnyoldala személyes szinten elsősorban a jupiteri túlzásokban mutatkozik meg. Amennyiben a terjeszkedés nem tud szellemi szinten megvalósulni, zabálásrohamokat, ennek megfelelően pedig túlsúlyt eredményezhet, de a mértéktelenség más formában is destruktívvá válhat. (pl. ivás, költekezés, mindenféle típusú pazarlás, kicsapongás, tartalékok elprédálása, stb. ) Az arrogancia, felületesség, a túlzásba vitt öntörvényűség szintén problémákat okozhat (utóbbi akár testi szinten is, sejtburjánzás, különböző, legtöbbször jóindulatú daganatos betegségek formájában is), akárcsak a fanatizmus, dogmatikus vakhit, álszentség, jogi túlkapások.

A mundán asztrológiában a Jupiter a joggal, törvényalkotással, jogi egyetemekkel – és általában a felsőoktatással, az igazságszolgáltatás intézményeivel áll kapcsolatban , egyszersmind, a világnézet, vallás jelölőjeként egyházakkal, egyházi méltóságokkal, a világi életben is fontos, főleg külsőségekre, reprezentációra szorítkozó vallásos ceremóniákkal, tisztségekkel. Külfölddel, nagy utazásokkal, tengeren túli országokkal való analógiái miatt az idegenforgalommal, turizmussal is kapcsolatba hozható, akárcsak a szórakozást, kikapcsolódást szolgáló intézményekkel.

A Jupiter 2016 szeptember 9 – 2017 október 10 között tartózkodik a társulások, partnerségek jegyében, a Mérlegben. Ezzel a tranzittal egy tavaly őszi bejegyzés foglalkozott nagyon részletesen.

Irányváltás: lehetőségek és buktatók

 

A Nagy Jótevő február 6-tól június 9-ig tartó tolatásának időszaka alatt külső terjeszkedés helyett a belső értékek gyarapításán volt a hangsúly (némelyeket a szerencse látszólagos elpártolása ébreszt rá ezek fontosságára). Az ilyenkor aktuális feladatok (hiedelmek, eszmék felülvizsgálata, a meglévő ismeretek frissítése, bővítése, stb) teljesítése messzebbre vezetett, mint vadonatúj területekre merészkedés. ( Az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter tolatásának időszakában nem jó ölet nagyobb utazásokba, tanulmányokba, projektekbe kezdeni, jogi ügyeket bonyolítani). Az újfajta megközelítésmódokból, a régi hiedelmek, eszmék, ideológiák megkérdőjelezéséből új világkép, új lehetőségek bontakozhatnak ki, mire a Jupiter direktbe fordul.

Amennyiben sikeresen feleltünk meg az időszak támasztotta követelményeknek, a Jupiter direktbe fordulását követően a szerencse is szövetségesünkké szegődik. Eddig vontatottan haladó ügyeink most egycsapásra felgyorsulhatnak (főleg tanulmányokkal, utazásokkal, hosszabb távú tervekkel kapcsolatosak). Látókörünket egy váratlan utazási lehetőség, külföldi munkák, ismeretségek révén szélesíthetjük. Ez valószínűleg az anyagiakra is kedvező hatással lesz. (Az asztrológiai receptkönyvek szerint a Mérlegek és a szintén levegős Ikrek, Vízöntők, a tüzes karakterek közül pedig az Oroszlán és a Nyilas profitálhatnak a legtöbbet ebből a tranzitból. Azok, akiknek képletében a Kos princípium hangsúlyos, több feszültséggel élik meg ezt az időszakot).

Azonban, ha a tolatás ideje lazsálással telt, álmaink túlságosan elrugaszkodtak a valóságtól, túlságosan mohók, gátlástalanok voltunk, a direktbe fordulást követően a számlát is törleszteni kell. A mulasztások és hiányosságok következményei különösen abban az időszakban lehetnek zavarók, amíg a Jupiter a retrográd árnyékban halad. ( Szeptember 9-én, a Mérleg 23°08 -án kerül ki a retrográd árnyékból)

Egy bolygó retrográd vagy direkt stacionáriusba váltása azoknak az életében hoz jelentősebb változásokat, akiknek képletében együtt áll egy másik bolygóval. A receptkönyvek szerint pl. ha egy női horoszkópban a Jupiter épp a Napon, Marson, Vénuszon fordul direkt stacionáriusba, az illető nagy eséllyel találkozik egy hosszabb távú partnerrel. Férfi esetében ugyanez történik, ha a Jupiter irányváltására a képlet Holdján vagy Vénuszán kerül sor. (Persze itt sem alkalmazható mechanikusan a recept: hogy van -e ilyesmire kilátás, a képlet egésze, az adott év direkciói és szolárja dönti el. Mi több, mint később lesz szó róla, egy erőteljes Jupiter – hatás akár válást, szakítást is jelenthet.

A sikerreceptek azonban még kedvező Jupiter-befolyásnál sem alkalmazhatók automatikusan. A Nagy Jótevő ugyan sokféle könnyebbséget hozhat (akár még nagyobb összegű nyereményeket, ajándékokat is), a tartós eredmények elérése érdekében energiáit tudatosan kell kezelni, a megfelelő irányokba terelve őket. Ennek híján akár csőd, pénzügyi összeomlás is lehetséges. Jelen esetben ez fokozottan igaz, hiszen a direkt stacionáriusba váltástól a retrográd zóna elhagyásáig terjedő időszak akadályverseny jellegű. Június 9-én, a direktbe fordulás napján ugyanis a kártékony Algorabbal állt együtt, kojunkciójuk hatása pedig a hónap későbbi szakaszaiban is érvényesül, július folyamán egy, az év első három hónapjában oly sok drámai fordulatot jelző kardinális T-kvadrát hasonló másik formáció részévé válik, Plútóval képezett kvadrátja pedig augusztusban pontosul be újra. Jó hír, hogy szeptember 9-én a jótékony Spica állócsillaggal együtt állva lép ki a retrográd árnyékból. Ez a kedvező hatás arra utal, hogy aki sikeresen vette az elmúlt hónapok akadályait, most valódi sikereket könyvelhet el.

 

Vesszőfutás retrográd árnyékban

 

Az Algorab hatása

Az alábbi részletek a máskor is idézett Jamie Partridge: Algorab Star című cikkéből származnak

 

„Az Algorab állócsillag (Mérleg 13° 27′) egy halvány, sárga- bíborvörös kettős csillag a Holló (Corvus csillagkép) jobb szárnyán. A név az arab ” al-ghuraab“-ból származik, ami hollót jelent. Mars- Szaturnusz természetű: rosszindulatú, fondorlatos, tolvaj, könyörtelen, ördögi, visszataszító, hazudozó. Balesetek, hirtelen halál veszélye. A guberálással, utcasepréssel is összefüggésbe hozzák. Az MC-n állva emelkedést hozhat katonai pályán, amit végül bukás követ.Destruktívvá, rombolóvá, gonosszá , ellenszenvessé, hazudozóvá tesz. [1]

És valóban, rajta keresztül a Mérleg bajkeverő oldala is megmutatkozhat. Ahogy a Holló is rájött: ha kifizetődőbb egy jó kifogást találni, már nem is olyan fontos ragaszkodni az igazsághoz. Ha jól aspektált, nem túl jelentős csillag, de rengeteg gondot okozhat, ha problémás bolygókkal kerül kapcsolatba. [2]

Algorabnak, a Hollónak szaturnikus természete van, és föleg akkor jelenthet akadályt, ha a szaturnikus hatások egyébként is túlsúlyban vannak. A késéseket, korlátozásokat kudarcok, veszteségek, a dolgok ügyetlen kezelése, általános ellenségesség okozza. I. Ferenc József képlete jó példa erre. Az Algorab együtt áll az aszcendensével, és életén végig is kísérte a balszerencse. Az sem jó, ha a Nap és a Hold állnak vele együtt, különösen, ha a fővilágítók támadottak.(…) Ha az Algorab együtt áll a Nappal vagy valamelyik kártevő bolygóval, állítólag nehezen elkerülhető balesetekre vagy sérülésekre hajlamosíthat. [3]

Az Algorab állócsillag és a terrorista támadások
Beszéltem néhány fiatal horvát astrológussal, akiknek feltűnt, hogy a horvát függetlenségi háború (1991 – 1995) idején elkövetett gyilkosságok, támadások során aktiválódott az Algorab s e háború óta is kimutatható a hatása az újságírók és a politikusok elleni támadásokban, gyilkosságokban. .Ők ezt a nevet adták ennek a csillagnak: “Ölj vagy téged ölnek meg” . Robson szerint az Algorab időnként agitátorrá teszi a szülötteket. Tanulmányoztam néhány korábbi Algorab- együttállást és tényleg kapcsolatba hozható a terrorizmussal.

1981 október 6-án, amikor Anwar Sadatot, Egyiptom elnökét meggyilkolták, a Nap (07′) és a Szaturnusz (20′) az Algorabon állt.”A gyilkosságra felszólító fattwát Omar Abdul Rahman egyházi vezető adta ki, akit a Világkereskedelmi Központ elleni 1993-as merénylet kísérlet miatt később elítéltek az Egyesült Államojkban. ” 1993. február 26-án, amikor bomba robbant a Világkereskedelmi Központban , a Jupiter együtt állt az Algorabbal (04′) .2001.szeptember 11-én, amikor az első repülőgép nekiment a világkereskedelmi Központ ikertornyainak, az Algorab együtt állt az esemény képletének az ascendensével (56′) és a Merkúrral (52′).”

 

Partridge cikke több éves, de az azóta történt fejlemények is e megfigyeléseket igazolják. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ugyanis 2014 tavaszán erősödött meg annyira, hogy 2014 júniusában már saját kalifátust is kikiáltson és megkezdje horrorshowját a Közel – Keleten és a nagyvilágban. 2014 első hónapjait egy kardinális nagy kereszt uralta, melynek egyik eleme, a Mars éppenséggel az Algorabbal állt együtt. A Nagy Kereszt 2014 áprilisában vált egzakttá. Ezzel a témával nagyon sok blogbejegyzés foglalkozott. (Iszlám Állam horoszkópját l. a Próbatételek életre-halálra bejegyzésben)

Figyelembe véve, hogy az év elején akkora felfordulást okozó kardinális T-kvadrát hatása még mindig érezhető, a Jupiter és a Plútó közötti kvadrát pedig augusztus 4-én válik újra egzakttá (korábbi bepontosulások: 2016. november 24, 2017. március 30) , biztosra vehető, hogy erőszakos eseményekben továbbra sem lesz hiány. Rossz Jupiter- állás vallási/ideológiai elvakultságra is utalhat, a Plútó pedig nem csupán a regeneráció, hanem a szélsőségek princípiuma is. Mint az Állandóság a változásban című tavalyi bejegyzésben szó volt róla, kettőjük kvadrátja kimondottan kedvezhet a terrorcselekmények megszaporodásának. A helyzetet súlyosbítja az is, hogy a Mérleg Jupiter valódi megoldások helyett inkább a szőnyeg alá söpri a problémákat, erélyes fellépés helyett látszatintézkedéseket hoz, a valódi bűnösök helyett pedig sok esetben az egészséges önvédelmi reflexekkel rendelkezőket szankcionálja. E téren javulás csak akkor várható, amikor 2017 októberében átlép a Skorpióba. A Plútó uralma alatt a törvények már a realitásokhoz fognak igazodni és, a megszegésükkel járó következmények miatt nagyobb elrettentő erővel is bírnak majd (különösen azt követően, hogy a Szaturnusz is belép otthonába a Bakba). Ebben az időszakban remélhetőleg nem csupán a tettesek, hanem a nekik falazók is példás büntetésben részesülnek. Sajnos addig még jó néhány, az elmúlt évekbeliekhez  hasonló tragédiának kell megtörténnie.

A biztonsággal, önvédelemmel, különböző természetű szélsőségekkel kapcsolatos témák június vége- július folyamán, amikor a Jupiter erőpróbáló fényszögeket képez a Rákban haladó bolygókkal ( Mars, Merkúr, Nap), és a Rák – Mérleg – Bak jegyeket összekötő újabb kardinális T-kvadrát is aktiválódnak, egyre inkább előtérbe kerülnek. A feszültség augusztus folyamán tetőzik, amikor újra bepontosul a Jupiter – Plútó kvadrát (aug.4), egyszersmind egy teljes holdfogyatkozásra (aug 7) és teljes napfogyatkozásra (aug 21) is sor kerül. Bár ezek az eklipszek Magyarországról nem láthatók, hatásukat meg fogjuk érezni.

 

Neptun – Jupiter kvinkunx: a könnyebbik út ?

 

Szűkebb környezetben az Algorab rossz hatásai megkeseredettség, mások sikereire való féltékenység, lopás, kapzsiság formájában érvényesülhetnek. A május és június folyamán is ható Neptun – Jupiter kvinkunx tovább erősíti az állócsillag kártékony befolyását. Bár a 150°-os fényszög egymással nehezen összehangolható princípiumokat köt össze, a diszharmonikus Mérleg és a Halak típus közös vonása, hogy mindketten hajlamosak arra, hogy a dolgok könnyebbik végét fogják meg, elkerüljék a konfrontációt, az érdemi erőfeszítéseket, a nyomásra és/vagy a különböző kihívásokra, frusztrációra túlevéssel, túlzott alkohol-és drogfogyasztással, lehetőségeiket meghaladó költekezéssel reagáljanak. A függőségek különböző típusai, az egyéniség feladása is jellemzők lehetnek.

 

Mézeshetek vagy pár-bajok ?

 

Mivel a Mérleg hagyományosan a házasság és társulások jegye, társas kapcsolataink különféle típusai továbbra is előtérben maradnak. Ez azonban még a Vénusz (a Mérleg ura) viharos retrográd időszakának elmúltával és a Jupiter direktbe fordulását követően sem jelenti feltétlenül az esküvők és különféle együttműködési szerződések dömpingjét. A Jupiter ugyanis, mint mindent felnagyító bolygó, a párkapcsolat hiányosságait is jobban megmutatja, így az Uránusszal és Plútóval képezett erőpróbáló fényszögei idején súlyos plútói pofonok és uránuszi kitörési kísérletek zúzhatják szét naiv idealizmusát. (Erre idén télen- tavasszal már sor került néhányszor, de ha maradtak elvarratlan szálak, vagy a felek nem okultak az eddigi tapasztalatokból, még bőven jöhet repeta).

Így, ha a párkapcsolatot csak üres formák, kölcsönös függőség tartotta össze, esélyt sem adva már az egyéni fejlődésre, valószínűleg széthullik. Azok a párok azonban, akik elviselik a külső körülményekből és a személyiségük változásából fakadó nyomást, még jobban összekovácsolódnak. Bármilyen fajta kapcsolatról legyen is szó, a Mérleg Jupiter nagy hangsúlyt helyez az olyan témákra, mint a korrekt bánásmód, érdekek kölcsönös tiszteletben tartása, párbeszéd, méltányosság, kompromisszumkészség.

Azonban, mint mindig, ezek az erények most is átcsaphatnak ellentétükbe. E békeszerető jegy híres kompromisszumkészségéről és a társfüggőség határát súroló együttműködési készségéről (bővebben : Jupiter a Mérlegben) . Ez olyan formában is megnyilvánulhat, hogy a legmesszebbmenőkig hajlandó a szőnyeg alá söpörni akár a legnagyobb problémákat is, hogy összetartson egy házasságot, egy békeszerződést, vagy valamilyen más, valójában már egyik javát sem szolgáló társulást.

Esetleg, pánikba esve az egyre szembetűnőbb törésvonalak láttán, épp most akar ilyeneket megkötni. Minél élesebben rajzolódnak ki ezek a vonalak, annál nagyobb áldozatokat hoz: éjt nappallá téve tárgyal, asztalhoz ültet olyan feleket is, amelyek érdekei annyira ellentétesek, hogy a kompromisszum fel sem merülhet közöttük. Amikor mások szakítani szoktak –vagy legalábbis alapjaiban újragondolják kapcsolatukat – ő látványos esküvővel adja ország-világ tudtára, hogy nagyobb rendben már nem is mehetnének a dolgok kettőjük között.

Nos, a párhuzamosan érvényesülő plútói, uránuszi hatások szinte garantálják az ilyen manővereket követő robbanást. Vagy, ha nagy-nagy energia befektetéssel, áldozatok árán ez mégis megelőzhető, a szövetség működtetése olyan kompromisszumokat igényel, amely hosszú távon alapjaiban károsítja minden érintett fél életminőségét. Azonban még ebben a „legjobb” esetben is csupán egy nagyon törékeny egyensúlyról van szó, amelynek fenntartásához olyan erőfeszítéseket kell tenni, amely sokkal értékesebb fejlődési lehetőségek elől szívja el az energiát. A szétesés pedig idővel még mindig bekövetkezhet.

 

A siker titka: felnőni a feladathoz

 

  Természetesen a fentebbiek nem jelentik azt, hogy ne lehetne előnyünkre fordítani a bemutatott hatásokat. A T-kvadrátoknak, különösen kardinális változatuknak épp az a lényegük, hogy az egyensúly felborul, de ez egyszersmind cselekvésre is sarkall. A dolgokat nem lehet annyiban hagyni, feltétlenül kezdeni kell valamit a helyzettel, vonakodás esetén pedig az élet állít kész tények elé, amelyekre tetszik vagy nem tetszik, reagálnunk kell.

Mivel egyidejűleg kedvező hatások is érvényesülnek, számos lehetőség adódik arra is, hogy a legjobbat hozzuk ki a kezdeti felfordulásból. (Tartós hatás a Szaturnusz és az Uránusz trigonja, valamint az a Szaturnusz – Jupiter szextil, amely csak augusztus 27-én pontosul be újra, de 2016. november 11 – 2017 január 24 között már megtapasztalhattuk jótékony befolyását, időszakos az Ikrekben haladó Vénusz – Jupiter trigon, az Oroszlán Nap, Oroszlán Mars, majd Oroszlán Vénusz – Jupiter szextil a nyár folyamán).

Ilyformán a helyzetek, amelyekkel találkozunk leginkább a Tarot Botok 5 lapja által jelzettekre emlékeztetnek. A Botok 5 típusú szituk idegesítő eseménysorozatokkal kezdődnek, de aztán annál biztatóbban folytatódnak. Hogy végül jóra fordulnak-e a dolgok, saját hozzáállásunk dönti el. Ezek a vizsgahelyzetek ugyanis csak azok számára teljesíthetők sikeresen, akik ténylegesen birtokában adott készségeknek és ismereteknek. Ez menet közben egész biztos kiderül. A lényeg: felvenni a kesztyűt, sportszerű eszközökkel harcolni, akkor is vállalni a feladatot, ha nem lehet egycsapásra megoldani, hajlandónak lenni olyan lépések megtételére is, amelyek (jó értelemben) felrobbantják eddigi tapasztalataink korlátait, aktívan küzdeni a probléma megoldásáért.

 

 

Kapcsolódó:

 

Júniusi előrejelzés

Jupiter a Mérlegben

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? A kardinális T-kvadrát elemeinek (Jupiter- Plútó kvadrát, Uránusz – Plútó kvadrát, Jupiter – Uránusz szembenállás) és az ezeket kiegyensúlyozó, ún. segítő fényszögeknek (Szaturnusz – Uránusz trigon, Jupiter – Szaturnusz szextil) részletes bemutatása.

2017: Káli istennő éve? 

Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek (2014 tavasz, kardinális nagy kereszt)

Régebbi közlések gyűjteménye

 

Párkapcsolat

 

Valóban szereted magad ?

Most talán belátod, mennyire értékes vagy !

Aphrodité a tükörbe néz: általános tudnivalók a Vénusz retrográd időszakáról

Az örök háromszög

Duálok, ikerlángok és társaik

Illik hozzám  a párom ?

 

A terror éjszakája…Európa éjszakája ?

 

 

2015 november 13-án több mint 129 ártatlan ember lelte halálát dzsihádisták összehangolt párizsi terrorakciói során. Az önmagukban is tragikus események azonban egy sokkal komorabb jövő előfutárai.

 

 

 

A " Torony"

A ” Torony”

 

 

 

A novemberi előrejelzésekben már szó volt róla , hogy a hónap közepétől felbomlik az a törékeny, viszonylagos egyensúly, amelyben eddig részünk volt, az események kiszámíthatatlanná válnak, úgy érezzük, anélkül sodródunk, hogy a legcsekélyebb hatással lehetnénk rájuk, övön aluli támadásoknak vagyunk kitéve.

 

 

Az év végéhez közeledve egyre sorosabbá válik az Uránusz – Plútó kvadrát, amely az elmúlt években is alaposan feje tetejére állította világunkat. Más hatásokkal kombinálódva ennek a bolygókapcsolatnak a hozadéka az arab tavasz, az ukrán válság, az Iszlám Állam felemelkedése, a palesztin terrorizmus pusztító hullámai 2014 nyarán illetve idén ősszel és még sorolhatnánk. A hónap végén bepontosuló Neptunusz – Szaturnusz kvadrát által jelzett zűrzavaros állapotokról (pl. a migráns hullám formájában jelentkező modern kori népvándorlás, az országhatárokkal, idegenrendészeti törvényekkel, határőrizettel, külföldiekre vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban felmerülő kaotikus helyzetek és korlátozások, az önkényuralmi szervezetek, pártok erőre kapása, amelyek kihasználva a zavaros állapotokat, a rendteremtés és a biztonságunk megóvása ürügyével igyekeznek megkaparintani a hatalmat, hogy totális kontrollt gyakorolhassanak, stb) szintén több bejegyzés is foglalkozott már.

 

 

france-chart-copy, kép

paris-attack-copy

 

 

 

E témákkal kapcsolatban a párizsi események több szempontból is jelzés értékűek lehetnek.

 

Az áttekinthetőség kedvéért mellékeltem Franciaország horoszkópját (az ötödik Köztársaság kikiáltásának időpontjára, 1958. október 6, Párizs 18:30- ra felállított képlet, 1. ábra) valamint a 2015. november 13-i támadások kezdetének időpontjára felállított képletet (2.ábra) . Az Astrology in Crime oldalon, ahonnan a horoszkópábrák származnak, érdekes elemzések olvashatók angol nyelven a két képlet közötti kapcsolatról.

 
Ebben a megfelelésben asztrológiai szempontból természetesen nincs semmi meglepő, jelen helyzetben azonban mégsem ennek boncolgatását találom a legfontosabbnak.

 

 

Az általánosabb, Párizson túlmutató analógiák lényegesebbek. A történek idején közvetlenül az új fejlődési ciklusokat jelző újhold (november 11) után voltunk. A Földünk égi kísérője már nem a Skorpió, hanem a Nyilas jegyében járt, ugyanott, ahol a Szaturnusz tartózkodik (ld. Szaturnusz a Nyilasban, Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz c. bejegyzések) . Míg a Hold átlagosan 2,5 napot tartózkodik egy jegyben, a Szaturnusz kb.2,5 év alatt teszi meg ezt a kört. Bizonyos körülmények között a Hold helyzete találó utalásokat tartalmazhat annak az időszaknak a hangulatáról, fontosabb témáiról, amikor majd a Szaturnusz is elér az adott jelnek ugyanazoknak a fokaira.

 
Nos, a nap elején a Hold komor hangulatú együttállást képezett a Szaturnusszal, egyszersmind egy feszült, 90 fokos fényszögben volt a Neptunusszal is. Ezek a kölcsönhatások a hagyományos asztrológia szerint a keserves kijózanodás, összetört álmok, az illúziók elvesztésének jelölői. A nap végére bepontosult a szerencsétlen eseményeket, veszteségeket jelző Hold-Jupiter kvadrát is. Az optimista Nyilas jegyében haladó égitestnek, a valósággal (föld) való tragikus konfrontáció árán kellett meggyőződnie arról, hogy a „szabadság, egyenlőség,testvériség” nemes eszméi nem vonatkoztathatók automatikusan és feltétel nélkül mindenkire, akivel összehoz az élet.

 

 

gyászolók

 

 

2016 első felében, amikor a Nyilas, a Szűz és a Halak jelek közepén bepontosul Szaturnusz, Jupiter és a Neptunusz T- kvadrátja, nem csak Párizs, hanem egész Európa leckét kaphat ebből a tanításból. Nem egy estés, hanem hosszú hónapokon keresztül tartó, halálos leckét. (Bár a téli napforduló képlete is vészterhes fordulatokat sejtet, mindez fokozottan igaz ez arra az időszakra, amikor 2016 elején a Mars a Skorpióba vált, majd tavasszal megkezdi 2016 szeptemberéig tartó, hosszú útját a Nyilas jegyében) Olyan leckét, amelynek a tanulságait talán már túlságosan is késő lesz átültetni a gyakorlatba, vagy pedig csak hosszú, véres harcok, a mostaninál sokkal nagyobb veszteségek árán sikerülhet.

 
Ha már a harc témájánál tartunk, érdemes megjegyezni, hogy amikor a Mars a Mérlegben halad (október 12-én lépett be és 2016 január 4-ig időzik ott) az is speciális kontextust nyer. Mint más bejegyzésekben is szó volt róla, az önérvényesítés és agresszió planétája nem érzi magát valami jól , asztrológiai kifejezéssel éve száműzetésben van ebben a jegyben. Más bolygókkal való kapcsolatától, a személyi horoszkópban elfoglalt helyzetétől függően ez sok mindent jelenthet ( ennek kiderítésében asztrológus segíthet), most azonban csak néhány, témánkhoz kapcsolódó megnyilvánulási módot emelnék ki.

 

 

eiffel, katonák

 

 

Alattomosság, övön aluli támadások

Egy jól pozicionált Mars (pl. Kos, Skorpió, Bak) ismérve, hogy vállalja a szemtől – szemben való konfrontációt, magával egyenrangú ellenfelet választ, vagy éppenséggel a túlerőnek is nekimegy (persze, az erőviszonyok józan felbecsülése szintén marsikus adomány), sportszerűen küzd – ami azt is jelenti, hogy nem támad nála kiszolgáltatottabb, hátrányosabb helyzeteben levőkre, sőt ő az, aki védelmezi, akár élete árán is az elesetteket, ha kell, tud veszíteni is, „békeidőkben” pedig egészséges kihívásokat keres magának.

 
Egy gyenge és támadott Mars – mint amilyen a Mérlegben is (és ne feledkezzünk meg a december én bepontosuló Mars – Plútó kvadrátról valamint a nem sokkal az után egzakttá váló Mars- Uránusz szembenállásról sem) viszont elsősorban kiszolgáltatott, mit sem sejtő, magukat megvédeni nem tudó célpontokat pécéz ki ( a franciaországi  stadionban például a dzsihádisták a legkönnyebb célpontokkal, a tolószékes mozgássérültekkel kezdték a mészárlást), alattomos taktikákat alkalmaz, hátba támad, feleslegesen kegyetlenkedik, irracionálisan agresszív.

 

 

A párizsi diszkó látványa közvetlenül a péntek esti vérfürdő után. Forr: No Compulsion

A párizsi diszkó látványa közvetlenül a péntek esti vérfürdő után. Forr: No Compulsion

 

 

Tehetetlenség, eszköztelenség. Ez nem annyira a tettesekre, mint inkább az áldozatokra vonatkozik Az akciók kiszámíthatatlansága, az ellenfél „megfoghatatlansága”, a félelem mindent átható légkörének megteremtése (hiszen nem tudjuk, hogy legközelebb hol, kinek a részről ér atrocitás) nagyon nehézzé teszi a védekezést is. E hatások intenzitását természetesen más bolygó kapcsolatok is fokozzák (pl. a feszült Uránusz-és Plútó hatások, a Szaturnusz – Neptun kvadrátja)

 

 

Valóságelhárítás. Álproblémák kreálása a ténylegesekkel való szembenézés és kezelésük helyett. Ne szépítsük, a Mérleg Mars utál harcolni. Jóformán képtelen felismerni azokat a helyzeteket, amikor már nem konszenzusra kellene törekedni, hanem akcióba lépni, párbeszédet folytat ott és akkor is, amikor az már teljességgel értelmetlen, az utolsó pillanatig hárít és tagad .(Magánéletben-mivel a Mérleg a társulások jegye is – ennek a legklasszikusabb példája, amikor mondjuk, egy kapcsolati válság esetén nem képes olvasni a figyelmeztető jelekből, hanem in flagranti kell érje partnerét ahhoz, hogy pedzeni kezdje: talán még sincs minden rendben kettőjük között, inkább egy testet-lelket megnyomorító társulásban vegetál, semmint hogy egyedül, de nem magányosan önmaga lehessen). Kontraszelektál, visszariad a tényleges erőfeszítésektől, szellemi és fizikai értelemben erőtlen, lusta, elpuhult, halogat, látszatmegoldásokat hoz, teoretizál, esztétizál, finomkodik és egyeztet mikor döntenie kellene. Míg egy uralmi Mars tulajdonosa ún. húzóember, ő inkább a visszahúzó, lehúzó kategóriájába tartozik.

 

 

A letisztultabb marsikus eszközöket alkalmazókkal szemben (pl. akik érvényesíteni tudják elképzeléseiket, képesek megvédeni magukat és szűkebb tágabb közösségüket, hősiesen síkra szállnak valamiért vagy valakiért, képességeikkel bizonyítják kiválóságukat) egy gyengén pozícionált Mars -tulajdonos különösen rosszindulatú:  „agresszornak” titulálja, kritikával illeti, övön aluli módszerekkel hátráltatja őket.

 

 

Felidézve 2013 decembere és 2014 június vége közötti időszak eseményeit, amikor a Mars huzamos időt töltött a Mérleg jegyében, belátható, hogy ezek az analógiák személyes életünkben és tágabb környezetünkben is működtek. A példákat a végtelenségig lehetne sorolni, ahogy meg is történt a blog korábbi bejegyzéseiben – most viszont elég néhány frissebb. Egy bolygóhatás megítélése szempontjából sokatmondók azok a látszólag „véletlen” események is, amelyek az adott égitest belépését kísérik ugyanabba a jegybe.

 

 

 

bojkott Israel

 

 

Bejrútban például, egy nappal a párizsi merényletek előtt egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát kioltva 40 ember életét és százakat megsebesítve. Még lényegesebb azonban , hogy egy nappal a terrortámadások előtt az EU újabb, igazságtalan döntést hozott a terror – sújtotta Izraellel szemben.”Az Európai Bizottság által elfogadott iránymutatások szerint az „izraeli termék” megjelölés kizárólag az ország nemzetközileg elismert az 1967-es hatnapos háború előtti – határain­ belül előállított árucikkeken tüntethető fel. Vagyis nem szerepelhet a Made In Israel címke azokon, a történelmi Izraelhez tartozó területeken készült termékeken, melyeket a hat napos háborút követően sikerült visszaszerezni ( Még így is a csak az országot jogosan megillető területek egy részét, de ez más lapra tartozik) Mostantól a földrajzi elnevezésnek kell szerepelnie, valamint annak is, hogy ottani izraeli telepekről valók.”

 

 

Pedig, mint az egy nappal később bekövetkezett párizsi események felhívták a figyelmet, egy, a terroristákkal hősiesen küzdő kis ország regulázásánál akadnának fontosabb problémák is a házunk táján. (Ha már itt tartunk, jó kérdés, hogy a Charle Hebdo szerkesztősége elleni merénylet utáni Párizsban, ahol elvileg fokozott terrorelhárítási készültség van, miként lehetséges, jószerivel a titkosszolgálatok orra előtt létrehozni terrorsejteket, robbanóanyagot, fegyvereket becsempészni, majd a péntekihez hasonló vérfürdőt rendezni. Ahogy az is, hogy ha mindez megtörténhet az elvileg gondosan ellenőrzött Párizsban, milyen előkészületek zajlanak a kulisszák mögött az iszlám szélsőségesek által látszólag kevésbé fenyegetett országokban? Arról, hogy milyen könnyen csempészhetők be az EU bármely országában illegális fegyverek, milyen különös holmik kerülnek elő más európai országokban levő menekültszállásokról is, mi mindent titkol el a közönséges földi halandók elöl az EU iszlamizációja és az itt élő muzulmánokkal, az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban a „politikailag korrekt”, mainstream média, bővebben egy más profilú blogom  ill. facebook- híroldalam foglalkozik.)

 

 

"Szabadság, pokolra veled"

“Szabadság, pokolra veled”

 

 

A tények elkendőzése annak érdekében, hogy igazolják a szépen hangzó elméleteket, megóvjanak attól, hogy kockázatokat vállalva, a netán kevésbé tetszetős valósággal szembe nézve cselekedni kelljen azonban nem csak a Mérleg Marsra, hanem a Nyilasra is jellemző gyarlóságok. (Mint már szó volt róla, a Szaturnusz áthaladása valamely jegyen felszínre hozza annak árnyoldalait is, egyszersmind azt is kikényszeríti, hogy, egyéni és közösségi szinten egyaránt magasabb rendű megélési formákat keressünk számára. A kényszer általában „sorsszerű” élethelyzetek, események formájában jelenik meg…)

 
Nincs is semmi rossz abban, ha szemet hunyunk embertársunk apróbb hibái felett, megértéssel, rugalmasan kezeljük másságát. Ha azonban ez olyan méreteket ölt, ami magunkat és másokat is életveszélyes helyzetekbe sodor, már nem toleranciáról hanem végzetes ostobaságról beszélünk. Nos, azok alatt az évek alatt, míg a Szaturnusz a Nyilasban halad, bőséges alkalmunk lesz megtanulni különbséget tenni ezek között az árnyalatok között. Ha ugyanis elmulasztjuk – mint a Párizsban lemészárolt civilek példája is mutatja – a tandíj akár az életünket – vagy legközelebbi hozzátartozóinkét – is jelentheti. Jelen helyzetben például az a megtanulni való, hogy, amint Peter Ramsauer, német politikus nagyon találóan megfogalmazta, az iszlám napjainkban NEM vallás, hanem az agresszió politikai mozgalma. Ami ellen, éppenséggel a szó valódi értelmében vett vallási és gondolati szabadság érdekében, minden eszközzel, kinek-kinek a lehetőségei szerint (persze csakis a hatályos törvényeket tiszteleben tartva)a leghatározottabban  fel kell lépnünk.

 

 

A keresztes háborúk története: http://www.historyofjihad.org/crusades.html

A keresztes háborúk története: http://www.historyofjihad.org/crusades.html


 

Természetesen mindezzel párhuzamosa belső változásokat is eszközölnünk kell. Az alábbi idézet ugyan egy több száz éves kínai mese, Az elűzött királylány elemzéséből származik ( Marie Louise von Franz : Archetipusos minták a mesében ), a történelmi forgatókönyv a közelebbi és távolabbi múltból is ismerős lehet. A mitikus Atlantisz, Egyiptomi, a Római Birodalom, a kínai császárságok, a modernebb kori nagyhatalmak és kisebb civilizációk hanyatlása ugyanezt a mintát követi, így okkal gyanítható, hogy világviszonylatban valamilyen hasonló átrendeződés folyamata zajlik..

 

 

„ (….) Azt kell feltételeznünk, hogy a civilizált világ újra túlontúl kifinomulttá, csiszolttá, intelligenssé, affektáltan műveltté vált, és ezért elidegenedett az alapvetően ösztönös természettől. A kínai társadalom számos alkalommal eljutott már a legmagasabb műveltség szintjére, melyet leginkább a túlzott formalizmus és a művészi ábrázolásban megjelenő végletes aprólékosság jellemez. Ezeket a korszakokat azonban többnyire destruktív időszakok követték, pl. forradalmi mozgalmak vagy a barbár északi törzsek betörése.

 

 

(…) A túlcivilizáltság, túlfinomult művészetek – filozófia, zene, stb. – e korszakában természetesen elmélyült a szakadék a társadalmi elit és az alsóbb néprétegek között. Ez a fajta kifinomultság azt eredményezte, hogy a kultúra kizárólagos hordozóivá a jómódú, vezető szerephez jutott családok és klánok váltak. A földeken dolgozó szegény, rizstermelő parasztok megtartották a majdhogynem neolit korból származó népszokásaikat, nem jutott el hozzájuk  a királyi udvarokban születő kifinomult és túlzottan kimódolt kultúra.” (Esetünkben ennek megfelelői a befogadó, európai társadalmak mellett párhuzamosan létező, saját szokásaik, törvénykezésük szerint élő muzulmán bevándorlók párhuzamos társadalma) “Ha a kulturális tudat az egyén szintjén túlságosan eltávolodik a tudattalan, ösztönös erőktől, akkor ez a társadalomban a felső és alsó néprétegek közötti mély szakadék formájában tükröződik. Ez a probléma azután további krízishelyzeteket teremt. Efféle, rendszerint a legalapvetőbb lélektani problémákra visszavezethető válságok számos alkalommal rázták meg a kínai társadalmat.”.

 

 

templomos lovag

 

 

Európa akkor tud  tehát életben maradni, ha tagadás, eufemizálás, halogatás helyett a Mars elvének integrálását választja.

 

 

Ennek a mikéntjéről hasznos tippeket meríthetünk Rüdiger Dahlke, Magyarországon is népszerű orvos-asztrológus szerző Az agresszió, mint esély című könyvéből.

 
A templomos lovag  illusztrációja sem véletlenül került ide : péntek 13 amiatt szerencsétlen dátum, mert 1307. október 13-án, egy pénteki napon kezdődött Szép Fülöp templomosok elleni „koncepciós pere” A francia király testőrsége egyszerre több tucatnyi templomos rendházon ütött rajta, a rend tagjait lemészárolta vagy eretnekség vádjával letartóztatta. A király állítólag országa anyagi gondjait akarta orvosolni a templomosok mesés vagyonának elkobzásával, de sokkal valószínűbb, hogy személyes kapzsiság és félelem motiválta, hiszen a harcias szerzetesrend tagjai, amellett, hogy nem csak az igével és a karddal bántak mesterien, egy fajta spirituális tudásnak is birtokában voltak, amely különleges erővel ruházta fel őket.

 

A muzulmánok ellen hősiesen -és nagyon eredményesen harcoló szent lovagok archetípusának életre keltése napjainkban is erőt, inspirációt adhat. Az általuk képviselt energia egyszersmind teljes összhangban van a Nyilas Mars magasabb rendű megnyilvánulási  formáival is – ami azért lényeges, mert 2016 márciusától 2016 szeptember végéig az agresszió és asszertivitás planétája ebben a jegyben időzik. Megfelelő szellemi tartalom nélkül, az egyidejűleg ható bolygóformációkkal kombinálódva ez problematikus pozíció is lehet, a templomosok példája azonban  a “megváltottabb” megvalósítási formák irányába terelhet.)

 
Jelen helyzetben a Mars princípium integrálásán azt értem, hogy holmi rosszul értelmezett felebaráti szeretetből nem tartja oda a másik orcáját is hanem szembenéz és megharcol, akár a szó fizikai értelmében is az ellenséggel. Hogy milyen sikerrel, majd kiderül. Míg kollektív szinten vajmi kevés esélyünk van e folyamtok megállítására, személyes életünkben szinte kötelességünk megszüntetni a disszociációt, tudatos, akaratlagos erőfeszítéseket tennünk ellentétes tendenciájú személyiségrészeink összebékítésére. Ez nemcsak mentálhigiénés szempontból válik a javunkra, hanem a fizikai túlélés eszközévé is válhat a küszöbön álló drasztikus társadalmi – gazdasági változások idején.

 

 

Nyomás alatt : Nap – Szaturnusz kvadrát

 

Az augusztus 21-én bepontosuló Nap – Szaturnusz kvadrát  személyes életünkben és a nagyvilágban is a személyes szabadság, önmegvalósítás és a társadalom, a család, a hagyományok vagy a saját személyiségünk – szabta korlátok kérdéseit feszegeti. Az előző (pl. Ciprasz lemondása, a Le Pen család újabb botránya, a 82 éves palmürai archeológus lefejezése meg a többi közel- keleti fejlemény, stb)  és a következő 3 -4 nap eseményei jelzésértékűek lehetnek.

 

 

 

 

overlad, coconut

 

 

 

 

 

Szaturnusz Nap kvadrát a személyi horoszkópban

 

 

 

 

A Szaturnusz és a Nap közötti kvadrát, azaz 90 fokos fényszög a legnagyobb kihívásokat tartogató bolygókapcsolat egyike. Ebben az esetben ugyanis arról van szó, hogy a Nap által jelképezett tartalmak ( pl. identitástudat, egyéniségünk, alkotókészségünk érvényesítési módja, vezérlő szellemiségünk) csak bizonyos, szaturnikus korlátok között fejeződhetnek ki. A családi, kulturális hatások vagy saját belső gátjaink részben vagy teljes egészében meg is akadályozhatják kibontakoztatásukat.

 

 

 

A fényszögkapcsolat fiatal korban önértékelési problémákat jelezhet. Ezek mások, főleg idősebb személyek, autoritásfigurák (szülők – főleg az apa, nevelők) kritikájából fakadhatnak. Azonban, ha képlet tulajdonosai elszántan, következetesen és fegyelmezetten veszik fel a harcot a visszahúzó erőkkel, idővel komoly eredményeket érnek el és felelősségteljes pozícióra tesznek szert. (Ophrah Winfrey és Salvador Dali képletében szintén fellelhető ez a formáció). Az ilyen képlettel rendelkező gyerekek gyakran érettebbek koruknál -és ebben valószínűleg az őket érő hatások is belejátszottak.

 

 

 

A képlet tulajdonosai ugyanakkor hajlamosak lehetnek túlzásba vinni a szaturnuszi erényeket, így saját magukkal szemben is túlzottan keménnyé válhatnak és irreálisan magasra állíthatják a mércét
Az ilyen fényszögkapcsolattal rendelkezőket állandó bizonyítási kényszer hajtja, és ezért a végkimerülésig is képesek túlhajszolni magukat. Ezt a mintát valószínűleg tűlzottan kötelességtudó, keményen dolgozó, idős apjuktól örökölték, vagy pedig, épp ellenkezőleg, gyenge, passzív – agresszív, lelketlen apjuk hatását kompenzálják vele.

 

 
Az apa sötét oldala, Szaturnusz a külvilágban és odabent

 

 

 

 

0 A Szaturnusz nehéz aspektusait általában a rideg, szigorú apákhoz társítják, akik kisebbrendűségi érzésekkel küszködnek, mivel maguk is félnek kreativitásuk kibontakoztatásától és attól, hogy saját kezükbe vegyék életüket. Emiatt alkalmatlansági érzéseket plántálnak gyerekeikbe is.
Azonban nem szükségszerű, hogy a Nap – Szaturnusz kvadrát így nyilvánuljon meg valamennyi képletben. Ez a hatás leginkább azért kártékony, mert a patriarchátus szívesebben él az elnyomás, semmint a támogatás szaturnikus eszközeivel. Azok, akik lelkük mélyén úgy érzik, nem tudják akadálytalanul megélni önállóságukat, gyakran találkoznak a külvilágban törvény és a hatalom képviselői által felállított korlátokkal. Saját belső Szaturnuszuk olyan helyzeteket és találkozásokat vonzhat életükbe, amikor szabadságuk megélésében az autoritás – személyek és ezek szaturnikus eszközei, pl. a félelemkeltés és az ellenőrzés fogják akadályozni őket. Az egyéni horoszkóp sajátosságai és az adott időszakban érvényesülő más asztrológiai hatásoktól függően ez lázadást vagy behódolást von maga után.

 

 

 

Kedvező esetben azonban a fényszög azzal kapcsolatban tartalmazhat jelzéseket, hogy milyen típusú harcokat kell vívnunk annak érdekében, hogy  nagyobb önállóságra tegyünk szert, megtaláljuk helyünket a világban, felnőjünk feladatainkhoz, és miközben saját egyéniségünket , autonómiánkat is megőrizzük, betagozódunk az érvényes társadalmi struktúrákba. Hiszen ne feledjük: a Szaturnusz nem csak az akadályok, nehézségek, hanem az az önfegyelem, a hatékonyság, kitartás, érettség jelölője is.

 

 

 

 

 

Nap – Szaturnusz kvadrát tranzitként

 

 

 

wa10A Nap és a Szaturnusz évente kétszer kerül kvadrátba egymással. Bár viszonylag rövid ideig tartó hatásról van szó (bepontosulás előtt és után néhány nap), az időszak fontos tanulságokat tartogat, ezért a külvilág eseményei és saját belső élményeink is jelzésértékűek lehetnek ilyenkor. A már többször idézett Jamie Partridge frappánsan foglalja össze e tranzit ismérveit és a fontosabb tanulási feladatokat:

„A Nap- Szaturnusz tranzitja olyan próbatételeket és kihívásokat tartogat, amelyek pesszimistává és depresszióssá is tehetnek. Az ego azért sérül, mert ebben az időszakban egyéni utunk követése és céljaink megvalósítása a szokásosnál több akadályba ütközik. Ilyenkor úgy érezhetjük, hogy kötelességeink és felelősségeink gúzsba kötnek, és legszívesebben bedobnánk a törölközőt. Ez azonban egyszersmind azt is jelentené, hogy megbuktunk a vizsgán, hiszen a felelősség elhárítása, a feladatok, amelyek alól kibújtunk, később megbosszulhatják magukat.

 

 

Persze ilyenkor nem sok okunk van arra, hogy repdessünk a boldogságtól, hiszen a határidők, a fontos családi , iskolai vagy szakmai kötelezettségek miatt komoly nyomás nehezedik ránk. A kihívásokat pedig csak akkor tudjuk sikeresen kezelni, ha teherbíró , stabil alapokon állunk. Akár főnökünk, akár apánk vagy bármely más autoritásfigura vár tőlünk valamit, úgy találhatjuk, hogy a nyomás- gyakorlás szakértőjével gyűlt meg a bajunk. Az illető személyek kritikája, elutasítása, vagy tényleges bántalmazása sem könnyíti meg a dolgunkat.

 

 

Ebben az időszakban nagyfokú türelemre, elszántságra és szilárd etikai alapokra van szükség. Akkor ugyanis, amikor ennyire roskadozunk a felelősség súlya alatt, egyszersmind korlátainkat is szűkebbnek érezzük, mint valaha, hajlamosak lehetünk kitörni a rendszerből és lerázni vállainkról felelősségeinket. Csakhogy, mint fentebb említettem, a felelősség alóli kibújás egy későbbi szakaszban komoly komplikációkhoz vezethet. Bármennyire igyekszel is tehát elkerülni, hogy szembesülj viselkedésed következményeivel, tudattalanod – vagy belső hangod folyton- folyvást emlékeztetni fog rájuk, amitől zaklatottá és aggodalmasokodóvá válsz. Minél tovább halogatod a szembesülést, annál rosszabb.

 

 

Persze, teljesen jogosan érezheted úgy, hogy göröngyös pályán haladsz. Könnyen lehet elutasításban részed, érezheted magad elszigeteltnek, szomorúnak, bátortalanodhatsz el, vagy találod úgy, hogy elpártolt tőled a szerencse. De minél hamarabb végzel a nehéz munkával, annál hamarabb tér vissza önbizalmad. Bár valószínűleg nem lesz túl sok dicséretben és elismerésben részed, elégedettséggel tölt majd el, hogy túljutottál egy hatalmas akadályon. A következőt már sokkal gyakorlottabban kezeled majd.”

 

 

Jelen helyzetben viszonylag gyorsan megmutatkozhatnak erőfeszítéseink első eredményei: augusztus 26-ról 27-én, amikor a Jupiter együttállást képez a Nappal , a most megrekedt ügyek új lendületet kaphatnak. (Bővebben: augusztusi előrejelzés)

 

 

 

 

 

 

Nap – Szaturnusz kvadrát a nagyvilágban

 

 

 

Más, hosszabb távú bolygóhatásokkal kombinálódva ( a most lazulóban levő, de még mindig érzékelhető Jupiter Szaturnusz kvadrát, a szeptember 17-én bepontosuló Jupiter – Neptun szembenállás) a Nap – Szaturnusz kvadrát világviszonylatban feszültségeket jelez a hatalom képviselői és ellenzékük között. Ezek, helyzettől függően vezető politikusok hatalomvesztését (önkéntes lemondás vagy kiszorításuk pozíciójukból), a diktatorikus rendszerek túlkapásait, az ilyen rezsimek megszilárdulását vagy éppenséggel a velük szemben való sikeres védekezést, katonai konfliktusokat jelezhetnek.

 

 

Az elmúlt napokban eseményeiből valamennyire találunk példát. Ezek hosszabb távon is jelzésértékűek lehetnek

 

 

 

 

Lemondott Alexis Ciprasz

 

 

Greek Prime Minister Alexis Tsipras attends the vote for president at the Greek parliament in Athens on February 18, 2015. Greece's parliament on February 18 elected pro-European conservative Prokopis Pavlopoulos as the country's new president, a move calculated to bolster the hard-left government in its critical EU bailout talks. AFP PHOTO / LOUISA GOULIAMAKI (Photo credit should read LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images)

Augusztus 20-án este benyújtotta lemondását Alexis Ciprasz ( 1974. július 28) . A Reuters szerint már gyakorlatilag elvesztette fölényét a görög kormányfő, és új választásokon szeretne többségre szert tenni. Ha így lesz, az csak további instabilitáshoz vezethet

 

A Sziriza párt karizmatikus vezetőjének képlete sok asztrológus érdeklődését felkeltette: az Astrology King, The Oxford Astrologer blogokon érdekes elemzések olvashatók a témáról angol nyelven.
A magam részéről az alábbi észrevételeket fűzném hozzájuk.

 

Ciprasznak Oroszlánban van a Napja  – és, mint a korábbi bejegyzésekben szó volt róla, a jelenlegi időszak hatásai fokozottan érintik az Oroszlánokat. (Ld. Vénusz az Oroszlánban, a július 16-i újhold hatásairól írt bejegyzés, augusztusi előrejelzés, Jupiter – Szaturnusz kvadrát, Mars az Oroszlánban ) A karizmatikus és ambíciózus személyiség képes hatalomra kerülni, de választóinak tett igéreteit nehezen tudja valóra váltani. Ugyanis, bár szándékában áll, a problémákra nem tud praktikus választ adni, cselekedetei ellentmondásosak (Mars – Neptun kvadrát), döntéseit különféle hangulati hatások jobban befolyásolják a kelleténél. (Most a külvilágból érkező nyomásról nem beszélek, pusztán a saját személyiségéből fakadó fékezőerőkről) Gondolkodásmódját is hangulatai, érzelmei irányítják.

 

 

A szeptember 18– ig még Skorpióban haladó Szaturnusz még mindig elég közel van Ciprasz ugyanebben a jegyben álló Holdjához, hogy a fentebb bemutatott hatásokat még nyomasztóbbnak érezze. Bár döntése várható volt, egy hangulati mélypont meggyorsította a folyamatot. A Szaturnusz ráadásul Marsára is kvadrátot vet (ez a fényszög 2014 végén- január elején pontosult be, majd kora ősszel újra egzakttá válik), ami akadályozza tervei kivitelezését. Eközben az augusztus 11 óta Szűzben tartózkodó Jupiter is áthaladt Marsán, ami fokozta lendületét. A Nagy Jótevő azonban egyszersmind Neptunjával is kvadrátot képez, ráirányítva figyelmét az ideálok és azok megvalósítása közötti különbségre. Egyébként ő maga is nagyon hasonlóan fogalmazott :” Cipras megvédte kormánya intézkedéseit, de elismerte, a végső megállapodás nem egyezett azzal, amit szeretett volna elérni.” A politikus nem csupán másoknak okozott csalódást, hanem ő maga is csalódott lehet.

 

 
Teljes harckészültségben Észak – Korea

 

 

 

 

jong-un-binoculars_2767382k Kim Dzsong Un ( Phenjan, 1984. január 8 ) pénteken teljes harckészültségbe helyezte a két Korea határának térségében állomásozó fegyveres erőket. Jóllehet Észak – Korea dagadt diktátora szinte folyamatos hadiállapotban van, ha nem a saját családtagjait irtja, akkor déli szomszédja ellen visel hadat vagy épp az Egyesült Államokat fenyegeti, egyre több jel utal arra, hogy veszélyes ellenféllé vált.  A két Korea között mindig is meglévő feszültségek akkor csaptak újra magasra, amikor a két országot elválasztó demilitarizált övezetben a múlt héten felrobbant egy akna és súlyosan megsebesített két dél-koreai katonát. A dél-koreai hadsereg csütörtökön tüzérségi sorozatok tucatjait lőtte ki válaszként arra, hogy a területén egy feltételezhetően északról kilőtt lövedék csapódott be a phenjani rezsim elleni propagandát harsogó hangszóróinak irányában. Ezt egy szombati , az Egyesült Államokkal közös hadgyakorlat követte, amelynek célja a két szövetséges ország egyesített légierejének fölényé demonstrálása volt a katonai lépésekkel fenyegetőző Észak-Koreával szemben

 

 

 

 

Jean – Marine Le Pen kizárta a pártból apját

 

 

 

 

France's Far-right Party Front National (FN) President, Marine Le Pen, gives a press conference on January 16, 2015 in Nanterre, Paris' suburb. Marine Le Pen accused the EU on January 13 of weakening France's defences against terror, saying in the wake of the Paris attacks that the country could no longer control its own borders. AFP PHOTO / MATTHIEU ALEXANDRE (Photo credit should read MATTHIEU ALEXANDRE/AFP/Getty Images)

A szélsőjobboldali Nemzeti Front vezetője azzal indokolta döntését, hogy apja, a hírhedt Jean – Marie Le Pen ( 1928. június 20) vállalhatatlanul szélsőséges nézeteket vall. Marine az elmúlt években látszólag őszintén törekedett arra, hogy uniós viszonylatban is szalonképessé tegye pártját, és ezért egyre többször konfrontálódott nyíltan náci nézeteket valló édesapjával. Persze, szó sincs róla, hogy felébredt a lelkiismerete, mindössze arra jött rá, hogy ha komolyabb politikai sikereket akar elérni, fogyaszthatóbb körítéssel kell tálalnia az ordas eszméket. (Bővebben ezzel foglalkozó cikkemben ) És valóban, a karizmatikus politikusnő (1968 augusztus 5 – szintén Oroszlán Nap) jó eséllyel pályázik Franciaország elnökének pozíciójára.

 

 

 

„Aminek katasztrófális következményei lennének Európára nézve”teszi hozzá Christina Rodenbeck , a The Oxford Astrologer blog szerzője.  Bár a fentebbi megállapításhoz asztrológiai ismeretekre semmi szükség, elég a hétköznapi józan ész is, a témáról írt cikkében asztrológiai szempontból is érdekes adalékokkal egészíti ki apa és lánya hatalmi harcát.

 

 

Az asztrológiában többek között a Szaturnusz jelképezi az apát, a mitológiai Szaturnuszt pedig gyermekei taszították le trónjáról (l. Jupiter – Szaturnusz ciklusai) . Christina szerint „Le Pen asszony 2011 január 27 én öltötte fel az apja palástját, amikor az apát szimbolizáló Szaturnusz áthaladt képlete I. házán. Vagyis szó szerint átvette az apja szerepét (…) Az ókoriak azonnal felismerték volna az uralkodói cím átruházásának történetét. A lánynak meg kell ölnie az apját, hogy kövesse őt a trónon. Egyszerűen túl hosszú ideig élt. Emlékezzünk csak vissza: Uránuszt Szaturnusz kasztrálta, Szaturnuszt pedig Jupiter börtönözte be.”

 

 

 

 

 

 

 

Az öreg bölcs halála

 

 

 

 

archeológus
Egész más típusú, szaturnikus gyilkosságot hajtottak végre az Iszlám Állam martalócai, amikor lefejezték és egy ősi oszlopra felakasztották Khaled Asszaadot, Palmüra főrégészét. Az idős tudós ötven évig vigyázott a romváros műkincseire. Az augusztus 18-án meggyilkolt archeológust egy hónapon keresztül tartották fogva és kínzásokkal próbálták rávenni: árulja el, hol rejtőznek pénzzé tehető értékes leletek. Az öregember elutasította az együttműködést, így az életével fizetett.
Egy gyilkosság önmagában is tragikus, de belegondolva, hogy a magányosan munkálkodó öreg tudós (pl. Tarotban a Remete) a Szaturnusz egyik legpozitívabb aspektusának, az Öreg Bölcsnek jelképe is, még sötétebb a kép. Ehhez az archetípushoz olyan értékek társulnak, mint a tanítótól- tanítványra szálló évezredes hagyományok, a csak magányban megszerezhető, magasrendű spirituális élmények, a belső nyugalom, koncentráció, meditáció, az önmagunkhoz való hűség – amit, mint a tudós mártírhalála is tanúsítja – a legnagyobb fenyegetettségben sem adunk föl.
Az iszlámisták által tönkretett, páratlanul értékes ókori leletek szintén arra figyelmeztetnek, hogy a modern kori barbarizmus teret hódítása nagyon- nagyon fontos értékeket pusztít el.

 

 

 

 

 

Csekély vigasz: az Iszlám Állam újabb két frontemberével végeztek

 

 

 
Fadhil-Ahmad-al-Hayali-also-known-as-Hajji-MutazzA Reuters csak pénteken adta hírül, hogy egyik keddi (augusztus 18) amerikai légitámadás során az Iszlám Állam két magas rangú vezetője is elesett. Fadhil Ahmad al-Hayalira (másik nevén Hajji Mutazzra , a képen), akkor lőtték le, amikor Moszul közelében autójában utazott Irakban. Ő volt az első számú koordinátora fegyverek, járművek, robbanóanyagok szállításának Irak és Szíria között. Moszul tavalyi lerohanásában is kulcsszerepe lehetett. Meghalt Abu Abdullah is, aki az Iszlám Állam médiamegjelenéseit irányította. Nem kérdés, hogy ebben az esetben a rendfenntartó erőkön keresztül megnyilvánuló szaturnikus hatások két, hatalmasra duzzadt ego túlkapásainak vetettek véget.

 

 

 

 

Meghíúsult terrorakció Franciaországban

 

 

 

French-Terror-Attack-Voix-Du-Nord   Pozitívan érvényesült a Nap – Szaturnusz kvadrát fékező hatása péntek este Franciaországban is, egy Amszterdamból Párizsba tartó vonaton, amelyen szabadságon lévő amerikai katonák és utastársaik akadályoztak meg egy, a Charlie Hebdo szerkesztősége elleni merénylethez hasonló tragédiát. A 26 éves, marokkói származású dzsihádista (a képen)  21-én, du. háromnegyed 6 kor nyitott tüzet Kalasnyikovval , amikor a szuperexpressz az észak-franciaországi Arrasnál járt. Az ártalmatlanná tett férfinél motozáskor egy kést, egy pisztolyt és rengeteg lőszert találtak – amivel borzalmas mészárlást rendezhetett volna.

 

 

 

 

 

Az afgán alelnök megúszta

 

 
Abdul_Rashid_Dostum   Rosszul jártak azok a tálibok is, akik pénteken tüzet nyitottak Abdul Rasid Dosztum afgán alelnök autókonvojára. A magasrangú politikus testőrei hátom órás tűzharcba keveredtek a támadókkal, amelynek során négy fegyverest lelőttek, többeket pedig elfogtak. Bár a Nap – Szaturnusz kvadrát, más bolygóhatásokkal kombinálódva, az államférfiak elleni merényletek egyik klasszikus formációja, az alelnöknek és kíséretének nem esett baja. Sajnos nem találtam meg Dosztum születési adatait, csak annyit sikerült kiderítenem, hogy 1954-ben született – pedig érdemes lett volna megvizsgálni képletét

 

 

 

 

Az Iszlám Dzsihád rakétái

 

 

 

 

 

rakéta Csütörtök este Szíriából kilőtt rakéták csapódtak be Izrael területén, egy, a libanoni határ közelében fekvő település mellett. Az izraeli hadsereg (IDF ) rövidesen válaszcsapásokkal reagált. Bár a támadást az Iszlám Dzsihád nevű palesztin iszlamista szervezet hajtotta végre, az IDF leszögezte, hogy a szíriai rezsim is felelős a rakétatámadásokért, amelyek a saját felségterületéről hozzájuk érkeznek, akármelyik dzsihadista terrorcsoport is volt az elkövető. A palesztint terrorszervezet egyébként iráni finanszírozással működik

 

 

 

Jóllehet emberéletben aznap nem esett kár, az incidens egy régóta levegőben lógó konfliktus eszkalálódásával fenyegethet, amelynek eredményeként Izrael, a Közel – Kelet egyetlen működő demokráciája húzhatja a rövidebbet.
Ennek már most megvannak a jelei. Az izraeli légierő drónja 21-én, pénteken újabb támadást hajtott végre a Golán-fennsík szír ellenőrzés alatt lévő részén. Ennek során öt palesztin terroristát likvidáltak, akik felelősek voltak az egyik izraeli falu elleni csütörtöki rakétatámadásért. A damaszkuszi állami televízió verziója szerint fegyvertelen civilek az áldozatok, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja nevű emigráns szervezet viszont úgy tudja, hogy a szír kormányt támogató egyik milícia két tagja halt meg a támadásban.

 

 
Irán piszkos bombái

 

 

 
nuclear dangerMiközben a Szaturnusz hatása alatt álló Izraelt akkor is elítéli a világ, ha az őt fenyegető túlerővel szemben is eredményesen védi integritását és polgárai nyugalmát (ld. többek között a tavalyi, 50 napos háború visszhangja) , Irán lehetőséget kapott arra, hogy a saját szakértőivel és felszerelésével végeztesse el a parcsini nukleáris létesítmény ellenőrzését. Azét az intézményét, amelyet korábban állítólag nukleáris fegyverek (pl. piszkos bombák) fejlesztésére használt egy, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) megkötött titkos külön megállapodás értelmében. A hírt augusztus 19-én, szerdán hozta nyilvánosságra az AP hírügynökség.  Hogy mi várható, ha az idén megkötött nukleáris egyezményeket követően az iszlám fundamentalizmus egyik fellegvárában az eddigieknél is kevesebb intézkedés akadályozza az atomfegyverek gyártását, könnyen elképzelhető. Azonban úgy tűnik, vannak olyan gazdasági/ politikai érdekek, amelyek miatt az embargó feloldásról döntő amerikai és európai illetékesek az ordító tényeket sem akarják észrevenni.

 

 

 

 

 
Tömegverekedés egy menekülttáborban, szükségállapot Makedóniában

 

 

 türingiai menekülttábor, index fotójaKelet és Nyugat találkozása Európában is feszültségeket okoz. Akárcsak az eddigiek, az elmúlt napok eseményei is arra figyelmeztetnek, hogy a kulturális különbségek nem elég körültekintő figyelembevétele, a megkülönböztető képesség és a felkészültség hiánya, a valamennyi, érintett félre nehezedő nyomás komoly gondokhoz vezethet.

Csütörtök este, egy németországi menekülttáborban kipattant tömegverekedésben 15 ember sérült meg. A konfliktus úgy kezdődött, hogy egy afgán férfi széttépett egy Koránt. A civil szervezetek szerint a túlzsúfoltság volt az egyik kiváltó ok, de az sem segít a helyzeten, hogy a háborúk, konfliktusok okozta beteges szorongást csak a rászorulók töredékénél sikerül kezelni. A támadók kövekkel, betondarabokkal dobálták meg a kiérkező rendőröket, akik erősítést kértek. Végül 125 rendőr, köztük egy kommandós egység bevetésével sikerült helyreállítani a rendet

 

 

Az indulatok német részről is kezdenek elszabadulni. Péntek hajnalban a Berlin keleti, külvárosi részén fekvő Marzahn-Hellersdorf kerületben pl.kilenc lángoló deszkát hajítottak egy menedékkérőket befogadó intézmény területére. Németországban a menekülthullám erősödésével a rasszista, idegenellenes támadások száma is gyorsan emelkedik : augusztus eleje óta egyre gyakoribbak a helyi menekültszállások elleni gyújtogatásos merényletek.

 

 

 

Szintén augusztus 20-i hír az is, hogy a bevándorláshullám kezelhetetlen helyzetet idézett elő Makedóniában, így rendkívüli állapotot rendeltek el. A macedón rendőrség és katonaság a macedón-görög határszakaszon járőrözik, ahol megpróbálják megakadályozni a migránsokat abban, hogy bejussanak az országba. A tudósítások szerint több ezer migráns rekedt a határsávban , mert nem sikerült átjutniuk Macedóniába. Ezzel egy időben több ezer bevándorló tartóztatta fel a Thesszalonikiből Szkopjéba tartó személy- és teherszállításra használt vonatokat. Ezt a vasútvonalat használja a legtöbb migráns arra, hogy Görögországból Macedóniába, majd onnan Szerbiába aztán Magyarországra és más európai uniós országokba jusson. 21-én, péntek délután újra megnyitották a határokat a bevándorlók előtt, szombatra azonban kezelhetetlenné vált a helyzet, mert a kétségbeesett tömeg áttörte a rendőrök sorfalát, akik csak pár százanként akarták őket beengedni.

 
Szinte bizonyos, hogy hamarosan más országokban számíthatunk hasonló fejleményekre. Kétségtelen, hogy a makedón hatóságok  intézkedéseinek emberségessége és hatékonysága megkérdőjelezhető, mint ahogy annak is fennáll a veszélye, hogy bizonyos politikai erők, a „migránskérdés orvoslása” ürügyén saját pozíciójukat is megszilárdíthatják egy rendkívüli állapot bevezetésével. Ez akár közvetlen környezetünkben is bekövetkezhet. Csakhogy az is bizonyos: a probléma kezelése egyre sürgetőbbé válik, miközben a humanitárius és biztonsági szempontokból is kielégítő megoldások kidolgozása időigényes.

 

 

Amikor a Jupiter Babilonba látogat

 

 

 

 

Irak 25 évvel ezelőtt, 1990. augusztus 2-án, hajnali 2 órakor rohanta le Kuvaitot, ami fontos előzménye volt az első iraki háborúnak. Asztrológiai szempontból figyelemreméltó, hogy a Jupiter az Oroszlánban haladt az 1990 – 1991-es, majd a 2002- 2003-as öbölháborúk idején is, akárcsak nem sokkal az Iszlám Állam kikiáltását (2014. június 29) követően.

 

 

 

ISthar gate

 

 

 

Az Oroszlán szimbolikája ősidők óta áthatja Irakot. Az ókori Babilon uralkodóinak a megtiszteló Babilon Oroszlánja cím dukált, de így hívták az 1991-es öbölháború idején használt tankokat is, oroszlánok őrizték az Istár – kaput (a képen) , Szaddam Husszein, a néhai diktátor pedig oroszlánokat tartott házi kedvencként

 

 

 

És mai napig úgy tűnik, hogy a Jupiter átvonulásai az Oroszlán jegyén fontos átalakulásokat hoznak az országnak- írja Mandi S. Lockeley egyik, tavaly nyári, de most is aktuális bejegyzésében. Bár sok szempontból nem értek egyet az amerikai asztrológusnővel, bizonyos gondolatai érdekesek.

 

 

“Az Oroszlánban haladó Jupiter 12 évenként átvonul Irak képletének első házán (amely a mundánasztrológiában az ország egészét, beleértve vezetőit, identitását, “egoját” jelképezi, valamint azt, hogy hogyan szeretné láttatni magát a világgal), együttállást képezve a Merkúrral és az Uránusszal, hogy aztán átlépjen a 2. be (az ország értékei, vagyona), míg végül, Szűz 0 fokon eléri a Plútót. A Plútó ebben az esetben valószínűleg a felkeléseket, a destrukciót, a kőolajkincseket valamint a háború utáni regenerációt jelképezi.”

 

 

Irak

 

( 1958, Július 14, 5:30, Bagdad)

 

 

Bár arról megoszlanak a vélemények, hogy Rák 25°48′ vagy Oroszlán 14 fok 40′ -en áll -e ország ascendense, (Én az előbbi verziót találom valószínűbbnek, így azt fogom használni) a Jupiter átvonulása az Oroszlánon fontos hatást gyakorol az iraki vezetőkre, a nemzeti identitásra, a nemzeti öntudatra, ideológiákra és értékekre, ideértve a spirituális természetűeket is.

 

 

A korábbi és a jelenlegi események szoros összefüggésben vannak egymással- írja az amerikai asztrológusnő.

 

 

1990/1991 : Kitör az Öbölháború

 

 

Tank-of-Desert-Storm-The-Gulf-War-History-Channel-DocumentaryA Jupiter 1990 közepétől 1991 szeptemberéig tartózkodott az Oroszlán jegyében. Ez egybeesett az I. iraki háború időszakával is.

 

“Szaddám Huszein és a nemzetközi közösségnek nevezett – pontosan nem definiálható – katonai-politikai érdekszövetség döntő összecsapásának nem a kezdete, hanem az egyik kulcsfontosságú előzménye volt 1990. augusztus 2.: hajnali 2 órakor Irak megkezdte Kuvait megszállását. Három hadosztály, mintegy 350 harckocsi özönlötte el a kis országot, még a földön megsemmisítette a légierő 24 vadászgépét. Az előretörő páncélosok légi támogatással megtámadták Kuvaitvárost, és elfoglalták az emír palotáját – az uralkodónak még sikerült elmenekülnie. A kuvaiti légvédelemnek mindössze 12 ellenséges repülőgépet és 15 helikoptert sikerült megsemmisítenie. Augusztus 4-én 100ezer fős iraki főerő kelt át a határon, és annak mindkét oldalán állásokat kezdtek kiépíteni. A műveletekben körülbelül 2 ezer iraki harckocsit vetettek be.”- idézi fel az Index a 25 évvel ezelőtti eseményeket

 

 

Röviddel ez után elkezdődött a Sivatagi Pajzs nevű hadművelet előkészítése, a Szaddám Huszeinnel szembeni koalícióban végül 30 ország vett részt . A katonai akció 1991 január 17-én vette kezdetét. Az akkori légicsapásokat február 24-én a Sivatagi Vihar támadó szárazföldi hadművelet követte. Az amerikai, brit, szaúdi és francia csapatok napokon belül összezúzták Szaddam hadseregének ellenállását. Az olajkutak felgyújtását követően a visszavonuló iraki katonák február 26-án jelezték, hogy kivonulnának Kuvaitból.

 

 

 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1991-ben hivatalosan is döntött a hivatalos tűzszünet feltételeiről. Ennek hatályba léptetése során azonban viták lángoltak fel (pl. Irak leszerelése és Szaddám állítólagos tömegpusztító fegyverei kapcsán) , az ezt követő határozatok pedig megbékélés helyett 12 évvel később, amikor a Jupiter visszalátogatott az Oroszlánba, újabb háborúba torkolltak.

 

 

 

 

2002/2003: újabb öbölháború

 

 

picmarA Jupiter 2002 augusztus 1-től 2003 augusztus 27-ig tartózkodott újra az Oroszlánban. Ez volt Irak leszerelési válságának és a második öbölháborúnak is az időszaka.
“2002 szeptember 2003 májusa között a Jupiter háromszor haladt keresztül Irak képletének I. házban álló Uránsuzán (Oroszlán 10 fok), 2002 augusztusában pedig kvadrátot vetett a IV. Házban , a Skorpió 2 fokon álló Nepttunja is. A IV, ház jelölzi azt a területe, amelyet az ország elfoglal, a köznépet, valamint a politikai elittel szemben álló ellenzéket. (Természetesen a ’91-es tarnzitok is érintették ezeket a pontokat)”

 

 

 

Íme a második öbölháború eseményeinek rövid összefoglalója:
2002 augusztusban a Szaddám- rendszer ellenzékének egy kis csapata elfoglalta a Berlinben levő iraki nagykövetséget. Csak 5 óra múlva adták meg magukat és engedték el túszaikat.

 

 

2002 novemberében az ENSZ Biztonsági Tanácsa kiadta 1441-es számú határozatát, mely az amerikai „háborús párt” akarata szerint ultimátumszerűen előírta Irak számára, hogy 30 napon belül nyilatkozzon tömegpusztító fegyverprogramjáról, engedje vissza az ENSZ fegyverzetellenőreit, és azokat minden korlátozás nélkül engedje be összes épületkomplexumába, különben „súlyos következményekkel kell számolnia’. Ám az ultimátumban előírt 30 nap leteltével Hans Blix a fegyverzetellenőrök vezetője arról számolt be, hogy Irak továbbra sem működött együtt teljes mértékben az ENSZ ellenőreivel.

 

 

Az iraki invázió 2003. március 20-án kezdődött, az „Operation Iraqi Freedom” hadművelettel (Irak Szabadságáért Hadművelet) volt. Az Egyesült Államok hadereje az északi kurd lázadókkal összefogva, nemzetközi koalíciós erők támogatásával támadott. Ezt tekintjük a 2003-as iraki háború kezdetének

 

Szaddám Huszeint (1938 április 28)  2003 decemberében, az invázió megkezdése után 9 hónappal, szülővárosa Tikrit közelében lévő tanyai lakóépület pincéjében fogták el. Az egykori rettenthetetlen diktátor egy oldalfalba nyíló lyukban bújkált. Az iraki bíróság 2006 novemberében ítélte akasztás általi halálra volt iraki elnököt és 2006. december 30-án, közép-európai idő szerint hajnal 4 óra körül végezték ki.

 

 

 
A Szaddam rezsim 2003-as összeomlásával erőszakos konfliktusok kezdődtek a különböző, hatalomért versengő csoportok között. A hatalomra segített új iraki kormány ellen lázadozók gerilla módszerekkel igyekeztek kárt okozni: öngyilkos bombamerényletekkel, út menti bombákkal, házilagos robbanószerkezetekkel, gránátvetőkkel, megpróbálták tönkretenni az elektromos, víz és olajszállítási infrastruktúrát . Civileket is fogságba ejteniük, főleg újságírókat és munkásokat.

 

 
A koalíciós erők igyekeztek az új kormányt, hogy megerősödve önállóan is hatalmon tudjon maradni, de Irak 2011 végére is anarchikus és megosztott ország maradt. Így, amikor 2011 december 13– án, Barack Obama ha Fehér Házban mondott beszédében is kijelentette, az amerikai csapatok harci küldetése Irakban véget ért, világszerte kételyeket ébresztett, jól sáfárkodik-e majd Irak újonnan szerzett szabadságával.

 

 

 

2014/2015: Az Iszlám Állam rémuralma

 

 

ISIS

Mint a későbbi eseményekből kiderült, az aggályok nem voltak alaptalanok. 2014 július 16 – 2015. augusztus 11– közötti tranzitja során a Jupiter az ország képletének ugyanazokat a pontjait érintette , amelyeket a 1991-es majd a 2003- as válságokkor. Az iraki események elemzésekor természetesen számos más asztrológiai tényezőt -pl. a Mars, a Szaturnusz, a Plútó hatásait, eklipszeket-  és bolygóciklusokat figyelembe kell venni, egy azonban biztosnak tűnik: a Jupiter áthaladása az Oroszlánon fontos változásokat katalizál.

 

(Az iszlámot a Marshoz és a tűz elemhez társítja az asztrológia, a Jupiter pedig többek között a világképről, vallásos nézetekről is felvilágosítást adhat. Amikor tűz elemben a vallás szélsőséges formái is előtérbe kerülhetnek. Az Arab Tavasz idején a Jupiter a Kos jegyben haladt, amelynek a Mars az ura. Az Iszlám Állam konszolidációjára csak akkor került sor, amikor a Jupiter a szintén tüzes Oroszlán jegyébe lépett. A borzalmas kegyetlenkedést a Skorpió Szaturnusz – Oroszlán Jupiter kvadrátja mellett a szélsőségeknek még nagyobb teret adó Plútó – Uránusz kvadrát jelezte. A Jupiter Szűzbe lépése remélhetőleg valamelyest lefékezi a martalócok lendületét, de a vallási türelmetlenséggel is kapcsolatba hozható Nyilas Szaturnusz garantálja, hogy a probléma nem fog eltűnni a terrorizmus világszerte egyre nagyobb problémát jelent majd. Ugyanezek a bolygóhatások azonban nem csak az iszlám világban jeleznek politikai/ideológiai/ vallási szélsőségeket).

 

 

 

 

astro_2gw_437_islamic_state-27792-14889-695x1024

 

 

Bár az Iszlám Államot akkor kiáltották ki, amikor a Jupiter a Rákban tartózkodott (2014. június 28, Rakka, Szíria, 19: 05), a kalifátus és Irak képlete között is elgondolkozató megfelelések vannak. Abban az esetben pl., ha Irak képletének ascendense Rák 26 fokon van, az Iszlám Állam létrejöttében kulcsszerepet játszó kardinális nagy kereszt alkotóelemei a horoszkóp fontos pontjaival kerülnek kapcsolatba, az országot alapjaiban megsemmisítő hatásokat jelezve. A Kalifátus alapítási képletének Uránusza pl. együtt áll Irak képletének MC-jével, baljós közelségben annak Marsához, a , Kalifátus Mérleg Marsa viszont Irak IC- jén tartózkodik, közel a képlet Jupiteréhez, a 2014 június végére már valamelyest fellazult Nagy Kereszt Plútója a 6 házba esik, az Iszlám Állam képletének Jupitere, a Rák 26 fokon azonban együtt áll Irak Ascendensével.

 

 

 

Az Iszlám Állam képletével a Próbatételek életre- halálra című bejegyzés foglalkozott bővebben, az elmúlt egy év véres eseményeit (Iszlám Állam létrejötte, El – Bhagdadi személyisége, a lefejezések, az elrabolt és megerőszakolt nők, a nyugatról toborzott dzsihádisták, az Egyesült Államok felelőssége a helyzet kialakulásában, a világviszonylatban egyre nagyobb fenyegetést jelentő iszlám terrorizmus, stb) pedig egy, a blogon is elérhető cikksorozatom tárgyalta részletesebben.

 

 

 

Abu-Bakr al-Baghdadi, egy jelenkori despota

 

 

 

Bahgdadi

Az Iszlám Állam vezetője, Abu-Bakr al-Baghdadi, a “láthatatlan sejk” (1971. július 28, Szamarra, Irak, az óra ismeretlen, ezért a képletet helyi idő szerint délre számítva találtam egy adatbázisban) mondhatni prototípusa a torzult személyiségű, Oroszlán – karakterű önkényútnak

 

 

A „királyi” jegy nem véletlenül kapta ezt a nevet: képviselői minimum domináns személyiségek, szeretik irányítani a dolgokat, fejlett öntudattal rendelkeznek, elképzeléseik, vezéreszméik mellett gyakran egy életen át kitartanak. Jó esetben igazságos vezetők lesznek, kevésbé szerencsés kombináció felsőbbrendűségi tudattól áthatott, zsarnoki hajlamú személyiséget takar.

 

 

Az Oroszlán–típus lelkialkata szerint leginkább a lovagkorban időzne, példaképei a legendás uralkodók. Baghdadi martalócállama pl. nem volt ismeretlen a középkorban, csak ott a korlátozott technikai viszonyok gátat szabtak a terjeszkedésnek, így a rablólovagok kisebb területeket tartottak rettegésben. A Körolu című török mese (Benedek Elek Kék mesekönyv) cselekménye pl. jó néhány száz évvel ezelőtt játszódik le, a főszereplőjének apja, a „hős Körolu” karaktere azonban sok párhuzamot mutat a Baghdadiéval. A vitézek egy várban laknak, és onnan járnak portyázni. Amit ma kegyetlen mészárlásnak tartanánk, ők hőstettekként értékelik. ( Baghdadi értékrendje szerint a fosztogatásban sincs semmi kivetnivaló. Oroszlán Napja, Mérleg Holdja szereti a luxust, amiben önmagában semmi rossz nem volna, de ő úgy érzi, mindez alanyi jogon jár neki, sőt van annyira kiváló, hogy a világ egész gazdagsága megillesse. Így, ha másképp nem megy, hát erőszakkal veszi el. Így a buli is sokkal izgalmasabb.)

 

 

Az Oroszlán karakternek, még harmonikus esetben is a középkori típusú királyság, valamilyenfajta hűbérúri rendszer a leginkább kedvére való államforma – de természetesen csak akkor, ha nem a szegény jobbágy szerepében kell tengődnie benne, hanem ő maga lehet a megfellebbezhetetlen tekintély, élet és halál ura. A hozzá lojális alattvalóknak bőségesen osztja a kegyet, a felségsértőkkel, a konkurenciával azonban kegyetlenül leszámol. A demokratikus államforma helyett a monarchiát tartja kívánatosnak, a hétköznapokban is nehezen viseli, ha szembehelyezkednek akaratával.

 
Baghdadi szemlátomást sikeresen keltette éltre a rablóvezér/ erős kezű, de alapjában véve nemes lelkű uralkodó archetípusát. Az ehhez hasonló ősképek (pl. király, királynő, lovag, harcos, bölcs öregember, tündér, boszorkány, stb) ott élnek mindannyiunk tudattalanjában, és ha valaki elég meggyőzően tudja megjeleníteni őket, korlátlan hatalomra tesz szert azok fölött, akik éppenséggel az adott képpel azonosulnak. Az ISIS vezérnek ehhez megvoltak az eszközei is. Sikeresen tudta megszólítani a fiatalokat – beleértve a nyugatiakat is – (az 5. mundánház, ahova a gyerekek, ifjúság témája is tartozik, szintén az Oroszlán uralma alatt áll), akiknek egy hős figurára (az Oroszlán egyik kedvenc szerepe) volt szükségük, illetve maguk is hősi kalandra vágytak.

 

Bhagdadi

 

 

A jegyre jellemző drámai érzék, előadói, színészi képességeket is tudta kamatoztatni. Ebben Mérlegben, az Uránusszal együtt álló Holdja és a Vízöntő Marsa is segítségére volt. Baghdadinak mondhatni sajátos érzéke van a PR-hoz is, mert gondoskodik arról, hogy a hátborzongató, nyilvános kivégzésekről, megcsonkított holttestekről, villanydrótokra fűzött emberfejekről és megannyi, egészséges psziché számára elképzelhetetlen borzalomról készített felvételek bejárják a világot, a dzsihád dicsőségét hirdetve. Bár esküdt ellensége a bűnös nyugatnak, ezek a szakszerű hatáskeltés eszközeivel készített videok a horrormozik- és akciófilmek világát idézik.

 

 

 

Eközben azonban a show más elemeiről sem feledkezik meg: a harcos – jelölteknek minőségi gengszter rappel kedveskedik . Ha az ember nem tudja, miről szólnak és milyen célt szolgálnak, órákig is elhallgatná ezeket a számokat. Philip Smyth, a Marylandi Egyetem Közel-Kelet-kutatója is elismerte, hogy jó hangzású zenékről van szó. „Még egy magamfajta hitetlent is megérint a puszta minősége. Felkorbácsol bizonyos érzelmeket. „- fogalmazott. És hát pontosan ez is a cél: a tudattalan rétegeire hatva manipulálni a tömegeket. (Baghdadi, a Hold és az Uránusz Marssal képezett trigonjának köszönhetően remekül ért ehhez, üzenete célba juttatásában pedig a közösségi médiának is nagy szerepe van. Másfelől ő maga is azokon a területeken a leghatékonyabb, amikkel érzelmileg azonosulni tud)

 
Maguk Baghdadi ellenfelei is elismerik, hogy karizmatikus személyiség, (szintén Oroszlán – sajátosság, de  a Mérlegtől sem idegen) aki mély benyomást tesz közönségére, tömegeket képes magával ragadni. Ha a helyzet úgy kívánja, patetikus és lelkes, ha arra van szükség, racionális és kimért. A kreativitás, ötletesség szintén része karakterének. Igazi sztártípus, akinek fontos, hogy az érdeklődés középpontjában álljon, és ott is maradjon (Ez annak ellenére sikerült neki, hogy szinte soha nem mutatkozik a nyilvánosság előtt. A „láthatatlan sejk” – nimbusza csak fokozta a hatást). Bár előszeretettel hangoztatja, hogy: “Inkább féljenek tőlem, mint szeressenek”, elemi igénye, hogy közönsége legyen, egyszerre szeressék és csodálják is. Ahhoz is kiválóan ért, hogyan keltsen érdeklődést, rokonszenvet maga iránt Mérlegben álló bolygói szintén hozzásegítik ahhoz, (Hold, Uránusz), hogy megőrizze népszerűségét – bár ez a szokásostól eltérő, formabontó módon történik (Uránusz, illetve különc bolygó uralma alatt álló a Vízöntő Mars).

 

 

Azonban nem csupán keménykezű vezető, hanem, Vízöntő Marsának köszönhetően a bajtárs szerepét is meggyőzően tudta alakítani, aki nem csupán forradalmár, hanem ott is harcol az élvonalban a társaival. Más kérdés, mit lehet ebből komolyan venni. A Hold – Uránusz együttállás a Mérlegben, a Vízöntő Mars nagyfokú érzelmi sekélyességre utal. Számára a keresztre feszített holttestek, a levágott fejek csupán a show díszletei , az emberi szenvedés nem érinti meg. (Jó lenne tudni, hogy viselte pl. a hadifogság éveit és mennyire lenne hősies, ha letartóztatnák, haditörvényszék elé állítanák, ill., amennyiben valóban súlyosan megsebesült, mint egyes hírforrások a tavasszal állították, mennyire képes elviselni a fizikai szenvedést. A képlet összetétele azt sugallja: rosszul.) Szélsőséges, kiszámíthatatlan viselkedését egy Mars Jupiter/Neptun kvadrát illetve a Jupiter Szaturnusszal képezett szembenállása is fokozza. Ugyanezek a bolygóállások valószínűsítik a vallási fanatizmust is, a Jupiter jó aspektusai (Vénusz, Nap trigon viszont azt is jelzik, hogy képes tőkét kovácsolni a gyilkos ideológiákból.

 

 

 

Kegyetlenkedése részben abból a vallásos meggyőződésből fakad, hogy szent kötelessége leszámolni a hitetlenekkel, különösen azokkal, akik szembe mennek akaratával. És persze sérült egoja az amerikai hadifogság éveit sem tudja feldolgozni ( Már a a Szaddám-rendszer idején is elkötelezett dzsihádista volt,és ahhoz a felkeléshez is csatlakozott, mely azt követően tört ki, hogy az amerikai hadsereg 2003-ban megszállta Irakot.2005-ben le is tartóztatták és éveket töltött egy amerikaiak által felügyelt iraki börtönben. 2009-ben azonban, amikor a börtön bezárt, az amerikaiak nem tartották különösebben veszélyesnek, így szabadon engedték. ) Még egy okkal több, hogy a „hitetlenek” világát eltüntesse a Föld felszínéről.

 

 

Csakhogy gyanítható: látványos gesztusok csupán a nagyközönségnek szólnak. A felforgatás, zavarkeltés, háborúsdi kitűnően megy, de esély sincs rá, hogy életképes, hosszú távú megoldásokkal rukkoljon elő, s így a térséget stabilizálva valóban létrehozza a működőképes Nagy Kalifátust, amit megálmodott. Abu-Bakr al-Baghdadit a napjegyén áthaladó Jupiter olyan magasságokba emelte, amiről talán még ő sem álmodozott, eközben pedig heves túlzásokra ragadtatta magát, beleesve a diszharmonikus Oroszlán karakter legjellemzőbb bűnébe, a hübriszbe, amikor is halandók felett álló, isteni lénynek képzeli magát, aki bármit megtehet. A hübrisznek azonban, nem csak a mitológiában, hanem a hétköznapi életben is nemesis, az istenek büntetése a következménye, Baghdadi sorsának beteljesülésről pedig a Skorpióban álló Jupiterén átvonuló Szaturnusz is gondoskodik. (Elképzelhető, hogy ez már meg is történt, hiszen 2015 április vége óta folyamatosan jelennek meg olyan híresztelések, hogy életet vesztette egy márciusi légitámadás során. Azonban, ha túl is éli a számára is veszélyes időszakot, valószínűsíthető, hogy a látványos emelkedést ugyanolyan látványos zuhanás követi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jupiter és Szaturnusz ciklusai

Jupiter- Szaturnusz kvadrát

 

 

 

 

Augusztus első felét egy nagy feszültségeket keltő fényszög, a Jupiter és a Szaturnusz kvadrátja határozza meg. A bolygókapcsolat az Oroszlán és Skorpió jegy 28 fokán jön létre, legintenzívebben augusztus 2 – 6 között éreztetve befolyását. Augusztus 3-6 között a Vénusz, 6 – 7 között pedig a Merkúr jelenléte fokozza tovább a hatást.

 

 

 

A fényszög később, 2016 március – 2016 júniusa között szintén bepontosul, tehát egy meglehetősen hosszútávú befolyásról van szó. Akkor már a Jupiter Szűz jegyében, a Szaturnusz pedig a Nyilasban halad, a jegyváltás pedig átszínezi a hatásokat. A fényszög jellege, azaz a növekedés, gyarapodás jupiteri erőinek konfliktusa a korlátozás, késleltetés szaturnuszi erőivel – azonban változatlanul érvényesül.

 
Ez a bolygó kapcsolat nem csak személyes életünkre, hanem az egész világ eseményeire is nagy hatással van, így fokozott figyelmet érdemel.

 

 

 

 

Kollektív szint

 

 

 

Titánok harca, Rubens

 

 

A két kronokrátornak, a Jupiternek és a Szaturnusznak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. Nicholas Champion szerint ugyanis ezek a ciklusok képezik az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban.

 

 

 

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok a két bolygó együttállásával kezdődnek (azaz, amikor ugyanannak az állatövi jegynek ugyanannak a fokán helyezkednek el), és következő találkozásukig tartanak. 20 évenként megismétlődő együttállásuk, az ún. Nagy Konjunkció egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszik az egyéni sors és a nagyvilág eseményeinek alakulásában. A jelenlegi 2000 májusában kezdődött, a Bikában, amely a 2. mundánház és a bevételek, tulajdon, pénzügyek ura. Az új ciklus 2020-ban veszi kezdetét, a következő Jupiter- Szaturnusz együttállásra a Bakban kerül majd sor

 

 
A Jupiter gyorsabban halad a Szaturnusznál, ezért a 20 évenkénti találkozójuk előtt többször is kölcsönhatásba kerülnek egymással, ún. fényszögeket, aspektusokat képezve. Ezek egy része megint csak fontos mérföldkövet jelent az egyéni életben és világviszonylatban is. A ciklus félidejében, tehát 10 évvel az együttállást követően a két bolygóóriás szembekerül, oppozíciót képez egymással. Legjelentősebb fényszögeik egyikére,  két, egymástól 180 fok távolságra levő jegyben kerül sor. A szembenállás egy fajta vízválasztót képvisel, amikor is megmérettetik, mi bizonyult tartósnak a legutóbbi együttálláskor felépített struktúrákból, milyen értékek állták ki az idő próbáját, mit tartottunk fontosnak annak idején, milyen alapokról indultunk, mi minden valósult meg egykori a terveinkből és miben kellett változtatnunk?

 

 

 
A legutóbbi, 2010. május – 2011. március között kialakult Jupiter – Szaturnusz szembenállások pl. fordulópontot jelentettek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vontak maguk után (A teljes átstruktúrálódáshoz más, nagy formátumú bolygóhatások is kellettek, pl. a 2009 ősze – 2011 nyara között ható Szaturnusz – Plútó kvadrát ill. a 2010 nyarától szinte folyamatosan érvényesülő Uránusz – Plútó kvadrát. Ezekkel a blog számos cikke foglalkozott: Ami jön, fogadjátok, ami megy engedjétek, Vulkán fölött, Próbatételek életre – halálra ) Míg a harmonikus kapcsolatok (trigonok, szextilek) a konszolidáció és a prosperálás időszakait jelzik, az együttállások, kvadrátok, szembenállások pénzügyi válságokkal, a hatalmi szervezetek átsruktúrálódásával, politikai, ideológiai váltásokkal állnak kapcsolatban.

 

 
A pörgés után megtörik a lendület

 

 

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok első 10 évét a gyorsabb mozgású Jupiter uralja. Mint Stephen Arroyo, napjaink egyik legjelentősebb amerikai asztrológusa is összefoglalta. „Ez az időszak sokkal intenzívebb, a dolgok felpörögnek, a Jupiter – Szaturnusz szembenállás idején érve el csúcspontjukat. Az emberek kísérletezőbb kedvűek, kezdeményezőbbek, optimistábbak, szívesebben terveznek. A pozitív változások ugyanolyan gyorsan köszöntenek rájuk, mint amilyen gyorsan találják magukat a legnagyobb krízisek kellős közepén” (A modern asztrológia új szemlélete: A Jupiter/Szaturnusz konferencia előadásai, társszerző Liz Greene).És ahogy a történelem eseményei is mutatják, a 20. század válságai rendszerint ennek az időszaknak a vége felé robbantak ki.

 

 

 

A ciklus első évtizedében a jupiteri jelleg uralkodik a gazdaságban, kultúrában, a társadalom egészében is. Azaz a minőség pozitívumai, a terjeszkedés, optimizmus, spekuláció, kockázatvállalás, nagyvonalúság, bőség, fejlődés ugyanannyira jellemző, mint árnyoldalai: pazarlás, opportunizmus, gátlástalanság, minden fajta valóságalapot nélkülöző, vérmes remények.

 

 

 

A ciklus második évtizedében a Szaturnusz mutatja az utat, és a világ kénytelen-kelletlen felveszi cammogós tempóját. Mintha valahogy megtörne az elmúlt tíz év lendülete, az emberek gyakran tűnnek kimerültnek, fáradtnak, erőtlennek. Szemlátomást szükségük van arra, hogy kissé visszavonuljanak. Ez idő alatt végigvesézik az elmúlt időszakot, megemésztik a történteket, hiszen a közelmúlt változásai olyan tempóban követték egymást, hogy nekik is gondolkodás nélkül kellett csörtetniük.

 

 

 

Ily formán a ciklus második évtizede olyan szaturnuszi tulajdonságokkal jellemezhető, mint: visszafogottság, összehúzódás, takarékosság, mértékletesség, szerénység. Ennek az időszaknak behatároltabbak a lehetőségei, az általános pesszimizmus, csalódottság pedig részben annak tudható be, hogy az előző tíz év alatt sokan azért nem használták ki a kínálkozó alkalmakat, vagy nem becsülték meg lehetőségeiket, mert abba az illúzióban ringatták magukat, hogy Fortuna bőségszaruja mindig rendelkezésükre áll majd. Egyfajta kiégettség, kiábrándulás, a nagy ideálok elvesztése szintén sokaknak ismerős életérzés lehet.

 

 

 

 

 

Különféle ütközések

 

 

 

Jup szat sq
A görög mitológiában Kronosz (Szaturnusz) Zeusz (Jupiter) apja volt, kettejük huzakodása (oppozíciók, kvadrátok esetén) tehát az apák és fiúk generációja közötti konfliktusként is felfogható. Az ellentétek szélesebb körben éppen úgy hatnak, mint személyes szinten: pl. valamilyen politikai, gazdasági rendszer képviselői és ellenzéke, főnökök és beosztottak, szülők és gyerekek

 

 

A mitológiai Szaturnusz felfalta gyerekeit (azaz „elnyelte” kreatív megnyilvánulásait) Jupitert, Neptunuszt és Plútót, mert félt (a szorongás szintén a princípiumra jellemző életérzés), hogy azok majd letaszítják trónjáról. A későbbiekben ez pontosan így is történt.

 

 

A fényszög másik jellemző megnyilvánulása lehet a kötelességek, felelősség ütközése az egyéni boldogság keresésével, és az önmegvalósítási igényekkel, a félelem, kishitűség pedig még a legszebb álmokat is derékba törheti. Máskor azért kell lemondanunk valamiről, hogy új fejlődéseknek nyissunk lehetőséget, ismét máskor pedig két, egymással ellentétes kötelesség szakít ketté bennünket (pl. az, amit a Szaturnusz jelképezte társadalmi normák diktálnak és az, amit a Jupiter jelképezte egyéni morális érzékünk tart helyesnek)

 

 

Kötődésigényünk és egyéni szabadságvágyunk szintén összeütközésbe kerülhetnek, ha pedig túlléptük hitelkeretünket (Jupiter) anyagi nehézségeink (Szaturnusz) támadhatnak. Egy vágyott cél elérése még a leghétköznapibb szinten is áldozatokat tehet szükségessé (pl. az álomalak elérése érdekében tett erőfeszítések). Lehetnek aztán olyan, korábban nagyon értékesnek tartott terveink is, melyek meghiúsulása nagy fájdalmat okoz, a későbbiekben viszont annál jobban örülünk, hogy semmi sem lett a dologból.

 
Kreativitás fegyelmezett keretek közt

 

Ha nem is sikerül mindig ideális egyensúlyt teremteni az ellentétek között, érdemes mindkét fél legjobb tulajdonságaira összpontosítani. A Jupiter nagy léptékekben gondolkodik, szintetizál, rálát a folyamatok egészére. Nagy ígéreteket tesz, nagy víziói vannak, ha azonban hiányzik a szaturnuszi energia megvalósíthatóságot számon kérő realizmusa, ezek csak álmok maradnak. A kozmikus munkafelügyelő egyébként sem éri be félmegoldásokkal, Csak azt engedi tovább jutni, ami elég erős, kiforrott ahhoz, hogy betöltse eredeti szerepét, és csak a teljesen kész elemet engedi beépülni struktúráiba. Ne vegyük hát zokon tőle, hogy folyton folyvást ilyen kérdésekkel kellemetlenkedik: „Technikailag kivitelezhető?” „Vajon mitől nem működik?” „Honnan szerezhetnél segítséget?” „Milyen eszközök állnak rendelkezésedre?” „Vannak forrásaid a projekthez?” „Elég gazdaságos-e?” „Mennyi időn belül tudsz elkészülni?” Meglehet, hogy csak többszöri nekifutásra sikerül oly módon megválaszolnunk kérdéseit, hogy tovább juthassunk. De úgy tűnik, mintha a Jupiter zabolátlan kreativitásának egyenesen szüksége lenne a szaturnuszi szőrszálhasogatásra, hogy álmaink föld közelbe kerüljenek és magunk és mások számára egyaránt értékes, konkrét formát öltsenek.

 

 

 

 

Az ideális arányok

 

Ha a két ellentétes elv között sikerül megtalálni az egyensúlyt, a Jupiter továbbra is derűlátó marad, csupán felelősség nélküli optimizmusát veszíti el. A Szaturnusz kilép a puszta ténymegállapító szerepéből, rideg – hideg tárgyszerűsége emberi melegséggel párosul, a törvény betűje mellett annak szellemére is tekintettel van. A törekvések emberi tartással ötvöződnek, így aztán ambícióit, személyes becsvágyát oly módon sikerül kiélnie, hogy mások érdekeire is messzemenően tekintettel van.

 

 

Ha a Szaturnusz valóságérzékkel ajándékozza meg, a Jupiter tisztában van az elé tornyosuló akadályok természetével. Lendülete, lelkesedése azonban képes legyőzni ezeket, így lépéstől lépésre kitaposhatja egyéni útját és olyan érett személyiséggé válik, akinek már puszta jelenléte is gyógyító hatással van környezetére. Ily módon otthonra talál a világban.

 

 

 

Néhány aktuális példa

 

 

A jelenlegi kvadrát egyike a Jupiter- Szaturnusz ciklus tíz fontos állomásának. És valóban, a 2000 óta eltelt évek alatt számtalan jelentős pénzügyi változásnak lehettünk tanúi. 2006 júniusában pl, amikor a Szaturnusz (Oroszlán) és a Jupiter (Skorpió) a jegyek 9 fokán képeztek kvadrátot, több pénzügyi elemző is arra figyelmeztetett, hogy kidurranhat a gazdasági csoda lufija, és 2008 – ban összeomlás várható. Ugyanabban az évben, októberben, Skorpió/Oroszlán 23 fokon újra összeállt a kvadrát.

 

 

A 2010. május – 2011. március között kialakuló Jupiter – Szaturnusz szembenállások pl. fordulópontot jelentettek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vontak maguk után

 

A görög válság

 

2011 márciusában a Jupiter (Kos) és a Szaturnusz (Mérleg) a jegyek14 fokán néztek farkaszemet egymással. Ekkor került adósságcsapdába Görögország, a nemzetközi valutaalap pedig átcsoportosította az Írországnak, Portugáliának és Olaszországnak járó tételeket, euró – milliárdokat injekciózva a térségbe. Idén július 14 -én, a Jupiter – Szaturnusz kvadrát bepontosulása küszöbén aztán Görögország elfogadta azokat a szélsőséges megszorító intézkedéseket, amelyeket elsősorban Németország kezdeményezett. A történet egész biztos tovább bonyolódik majs a következő hónapokban.

 

 

 

 

 

A Közel – Kelet lángba borul

 

 

Organ-Harvested-To-fund-Terror-Operations-in-Middle-East-Islamic-State-Organ-Harvesting-558869Szintén 2011 elejének a Jupiter – Szaturnusz szembenállásával vette kezdetét az arab tavasz is, ami mostanra rettenetes káoszba taszította az arab világ nagy részét. A demokrácia kialakítására tett kísérlet kudarcba fúlt, a térségben vagy keménykezű diktatúrák uralkodnak vagy a szétesett állam romjain középkori módszereket alkalmazó rablóbandák, pszichopata gyilkosok uralkodnak.

Nem csoda, hogy ezekből a térségekből mindenki menekül, amerre lát. Legtöbben utolsó tartalékaikból, életük kockáztatásával, mindent egy lapra feltéve. A milliószámra érkezők egy része azonban nem tud és nem is akar beilleszkedni az új környezetbe, az Európa- szerte egyre szaporodó terrorista merényletek is mutatják, egy bűnbakkereső, intoleráns politikai, vallási kultúrát is magukkal hoznak, a nyugati demokrácia értékeit pedig nem mindegyikük értékeli. Ez – mint hanem, mint Gadó János publicista is rámutatott egyik nagyszerű cikkében – már a következő években is alapjaiban rengetheti meg kontinensünk biztonságát.

Jó döntést hozni lehetetlen, hiszen emberi kötelességünk segíteni a bajbajutottakon, a biztonsági kockázatot jelentő beutazók kiszűrésére azonban szintén meg kellene találni a hatékony módszereket. Már csak annak a sok ezer ártatlannak a védelmében is, aki épp a háborúk borzalmai elől menekül, és örömmel illeszkedne be, szakképzettségükkel, művészetükkel, konyhájukkal pedig értékes színfoltot adhatnának kultúránkhoz.

 

 

 

Válogatás nélkül mindenkit távol tartani, szögesdrót kerítésekkel, határokon, pályaudvarokon randalírozó szélsőséges „nemzetvédő” csapatokkal, akik azzal bizonygatják hősiességgel, hogy nőkre és gyerekekre lövöldöznek gumilövedékekkel, ugyanolyan szélsőség, mint tárt karokkal, kritikátlanul mindenkit befogadni, beleértve a köztörvényes bűnözőket, magukat menekültnek álcázó háborús bűnösöket vagy európai bevetésre készülő dzsihádistákat . Hiszen reális a félelem is: idegen kultúra és civilizáció önti el Európát, és át fogja alakítani. A dilemma óriási, emberséges megoldás még csak nem is körvonalazódik, az elkövetkező időszak bolygóhatásai azonban a probléma eszkalálódását sejtetik.

 

 

(Az iszlámot a Marshoz és a tűz elemhez társítja az asztrológia, a Jupiter pedig többek között a világképről, vallásos nézetekről is felvilágosítást adhat. Amikor tűz elemben a vallás szélsőséges formái is előtérbe kerülhetnek. Az Arab Tavasz idején a Jupiter a Kos jegyben haladt, amelynek a Mars az ura. Az Iszlám Állam konszolidációjára csak akkor került sor, amikor a Jupiter a szintén tüzes Oroszlán jegyébe lépett. A borzalmas kegyetlenkedést a Skorpió Szaturnusz – Oroszlán Jupiter kvadrátja mellett a szélsőségeknek még nagyobb teret adó Plútó – Uránusz kvadrát jelezte. A Jupiter Szűzbe lépése remélhetőleg valamelyest lefékezi a martalócok lendületét, de a vallási türelmetlenséggel is kapcsolatba hozható Nyilas Szaturnusz garantálja, hogy a probléma nem fog eltűnni a terrorizmus világszerte egyre nagyobb problémát jelent majd. Ugyanezek a bolygóhatások más politikai szélsőségeket is jeleznek, pl. az ártatlan bevándorlók sérelmére elkövetett bűntetteket ).

 

 

Közel – keleti témájú írásaim: Gázai konfliktusról írt sorozat (50 napos háború, 2014. nyár), Iszlám Állam, dzsihád -sorozat, Az Iszlám Állam horoszlópja/ Próbatételek életre – halálra, Amikor a Jupiter Babilonba látogat (Iraki öbölháborúk: 1991, 2003, Iszlám Állam,  Abu-Bakr al-Baghdadi horoszkópja)

 

 

 

 

 

Ez alatt a ciklus alatt  sok más fontos eseményre is sor kerül. Heves politikai összecsapásoknak, erőszakos eseményeknek lehetünk tanúi világszerte. Mivel a Szaturnusz szemben áll, a Jupiter pedig kvadrátot képez az Algollal, az egyik legrosszindulatúbb állócsillaggal, a terror további áldozatokat szedhet (“Fehér, változó kettős csillag a Medúza fejét jelképezi.Szaturnusz és Jupiter természetű. Balszerencsét, erőszakot, lefejezést, akasztást, halált áram által, tömegek túlkapásait hozza, keserű és erőszakos természet mutat mely saját vagy más halálát okozza. A legrosszabb csillag az égen. Jupiter, Uránusz befolyásokkal kombinálódva veszedelmes, súlyos válságos hatást gyakorol, felfokozza a vad indulatokat, végzetes lépésre ösztönöz, vagy végzetes események felé hajt: Erőszakos halállal, gyilkossággal – gyakran áll összefüggésben.”  Sok, külügyekkel, törvényekkel, pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos helyzet értékelődik újra. Kormányválságok is várhatók.

 

 

 

 

 

 

 

Személyes szint

 

 

 

jup, szat kv szem

E bolygókapcsolat során két, ellentétes irányú energia érvényesül egyforma intenzitással: a növekedés, gyarapodás jupiteri és a korlátozás, késleltetés szaturnuszi hatásai. A Kozmosz két nehézsúlyú játékosának huzakodása olyan benyomást kelthet, mintha a folyás irányával szemben próbálnánk evezni egy sebes sodrású folyóban, illetve behúzott fékkel kerékpároznánk.

 

 

Az előttünk álló hónapok alatt, más bolygóhatásoktól függően, bolygókapcsolatnak hol a jupiteri hol a szaturnuszi aspektusa kerül túlsúlyba. A végletek között nehéz megtalálni az arany középutat.

 

 

 

Jupiteri túlsúly esetén, jó esetben a lendület, a lelkesedés leküzdi a családi, társadalmi háttér, más fajta korlátozó körülmények jelentette gátakat. A sok nehézség ellenére is sikerül kitaposni egy egyéni ösvényt, ezáltal pedig elnyerni a külvilág elismerését is. Kevésbé szerencsés, amikor az egyéniséget csak szélsőségeken keresztül sikerül megélni. Az ilyen hatások alatt álló személyek vagy csoportok úgy vélik, felette állnak a társadalmi, emberi normáknak, így mindenfajta konvenciót félrerúghatnak. A fékeveszett jupiteri tombolást követően azonban újra felkerülnek a szaturnuszi béklyók (pl . társadalmi izolálódás, súlyosabb esetben börtönbüntetés, stb)

 

 

 

A szaturnuszi energiák túlsúlya esetén az egyén nem tud kitörni a szülők, nevelők, társadalom, hagyomány által emelt korlátok közül, bár szenved tőlük. Szerencsés esetben idővel mégis megtalálja a módját, hogyan tehetne szert nagyobb szabadságra, hogyan érvényesíthetné egyéniségét a szaturnikus keretek között is. Sajnálatos módon ugyanilyen gyakori a rezignált beletörődés is, amikor „többet ér a biztonság”- jelszóval elfogadja a mások adta kereteket, feladja egyéni kitörési útját, lendülete elapad, személyisége érvényesítésénél fontosabbá válik számára, hogy megfeleljen a külvilág elvárásainak, kreativitását pedig maximum hobbi szinten éli ki)
Most, amikor ez az erőteljes kvadrát bepontosul, sokak életében lezárul egy fejezet illetve bizonyos típusú változásokat is megtapasztalhatnak. Ez nem szükségszerűen rossz. Egyesek számára régóta sóvárgott változásokat hozhat, mások azonban bizonyos életterületeken, attól függően, hogy a horoszkóp milyen házait és bolygóit érinti a fényszög, több- kevesebb korlátozást kell elszenvedniük.
A Jupiter természetes optimizmusát és lelkesedését a szaturnuszi hatások lehűtik ilyenkor, megszakítják szárnyalását és visszarángatják a földre. Azt tapasztaljuk, hogy álmaink a logika és a gyakorlatiasság követelményeivel szembesülnek. Ez megnyilvánulhat építő kritikák formájában is, de akár földbe is döngölhetnek bennünket. A tervek megvalósítása akadályokba ütközhet, késedelmeket szenvednek. De ez, jelen bolygóhatások mellett sok butaságtól is megmenthet

 
Ezekben a napokban lelassulhatnak dolgaink, vagy félszívvel cselekszünk, nem vagyunk meggyőződve arról, hogy jó irányban haladunk-e, esetleg átmenetileg elveszítjük időérzékünket. Ahelyett, hogy ezek hatására hatalmába kerítene a csüggedés, fogadjuk el, hogy e bolygóállások mellett teljesen normális érzésekről van szó. Múltunk szereplői is előkerülhetnek , illetve bizonyos, korábbi helyzetek ismétlődhetnek újra.

 

 

 

E Szaturnusz- Jupiter kapcsolat mellett jó ötlet átértékelni szándékainkat, terveinket. Így, mielőtt valóra váltanánk őket, ráébredhetünk, bizonyos módosításokat kell eszközölnünk rajtuk. A grandiózus díszletek helyett jobb, ha kisebb, megvalósíthatóbb léptékekben gondolkozunk, a mennyiség helyett a minőségre helyezve a hangsúlyt. Ha lázadozás helyett együttműködünk vele, a Szaturnusz hozzásegíthet ahhoz, hogy tartós, értékálló projekteknek, kapcsolatoknak kötelezzük el magunkat, megragadjuk és kimunkáljuk az ilyen lehetőségeinket. Aki nem képes hosszabb távon kitartani elgondolásai vagy céljai mellett, át kell alakítani terveit vagy le kell mondania megvalósításukról.
A fényszög pénzügyi kérdéseket is felszínre hozhat, de azokon az életterületeken, amelyeken leginkább érvényesül a hatása (a személyi horoszkópnak azokban a házaiban, ahova beleesnek, ill a bolygókkal, amikkel kapcsolatba kerülnek) korlátozva érezhetjük magunkat. Szerencsésebb esetekben (a Szaturnusz díjazza az efféle proaktív hozzáállást) magunktól jutunk arra a felismerésre, hogy keserves tapasztalatokban lesz részünk, ha nem vonjuk kontroll alá/nem végzünk kisebb nagyobb átalakításokat adott témával kapcsolatban (pl. önként változatunk költekezési, étkezési szokásainkon, lezárunk egy javunkat már nem szolgáló kapcsolatot, stb). Néhány kapcsolat valóban lezárul ilyenkor, de csak akkor, ha már egyébként sem működőképes. Mindenfajta társulás kisebb- nagyobb terhelésen megy keresztül ilyenkor, de ha teherbíró alapokon áll, átvészeli a stresszes időszakot.

 

 

 

 

Mások számára intenzív üzleti tevékenységet hozhat ez az időszak, de a Szaturnusz hatások miatt bizonyos fokú korlátozás , késleltetés is tapasztalható. Ez jelentheti, hogy a fáradozás csak később térül meg, hivatásunkkal, vállalkozásunkkal több felelősséget vállalunk, az eddigieknél nagyobb nyomás nehezedik ránk, valamilyen változásokat eszközlünk. Kedvező esetben a kreativitás, eredetiség és vállalkozó szellem (Jupiter az Oroszlánban) kitartással, alapossággal, szorgalommal (Szaturnusz) párosul, így végre, sok- sok erőfeszítést követően sor kerül a régóta aktuális áttörésre. Szerencsétlenebb helyzetben bizonyos tényezők (legtöbbször könnyelműség, a lehetőségek/ képességek/ források túlbecslése, zűrös szerelmi ügyek) sok év erőfeszítését is tönkre tehetik.

 

 

 

Kapcsolódó cikk:

 

 

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (Jamie Partridge)

Júliusi előrejelzés: nagy nyári vihar

Kedélyes hangulatban kezdődik július, de az első napokat követően nőttön – nő a feszültség. A hónap közepétől elszabadulhatnak az indulatok.

 

 

 

barlang, víz, alagút

 

 

Mivel ebben a hónapban három bolygó halad át a Rák jegyén (Nap, Merkúr, Mars), útjuk során pedig mindannyian szembe kerülnek a Plútóval majd kvadrátot képeznek az Uránusszal, egész hónapban intenzív változásokra és felbolydulásra számíthatunk. Bár az Uránusz – Plútó kvadrátja már hat fokot lazult, így nem hat olyan intenzíven mint az év első hónapjaiban és az az azt megelőző években, még sokáig éreztetni fogja a hatását egyéni életünkben és a nagyvilágban is.

 

 

Az átalakulási folyamatok azokat érintik a legintenzívebben, akiknek Napjuk, személyi bolygóik vagy aszcendensük a Rák, Bak, Mérleg, Kos 13 -16 és/vagy 18 -21 fokain állnak

 
A Mars egész hónapban a Rák jegyében halad. Az asztrológiai hagyomány szerint ebben a jelben esésben van, ami azt jelenti, hogy a pozíció nem a legelőnyösebb a számára. Az önérvényesítés, cselekvés, küzdelem, agresszió planétájának energiái valamilyen módon gátlás alá kerülnek, az egyén teljesítménye hangulatától, érzelmi állapotától függ. Nehezen lendül harcba, de amikor elveszti önuralmát, kuktafazék módjára robban, paranoiássá válik és valóságos ámokfutást rendezhet. (A Rák princípiuma és az agresszió témájáról bővebben A vízjegyek és az agresszió c. cikk ír) Ez, a Plútó – Uránusz kvadrátjával kombinálódva már jó néhány tragédiát okozott az elmúlt években. Sajnos, ezen a nyáron jó esély van a folytatásra ugyanis, a fentebbi, diszharmonikus bolygókapcsolatok miatt a jegy tulajdonságai diszharmonikusan, túlzások és szélsőségek formájában nyilvánulhatnak meg.

 

 

 

A Rák a táplálás, az anyaság princípiuma, egyike az Állatöv legérzelmesebb jegyeinek. Csodálatosan oltalmaz, gondoskodik, időnként azonban túlságosan is érzelmessé, hangulatai játékszerévé válik, illetve ezekkel az eszközökkel zsarol. Talán a legcsaládcentrikusabb, az otthonát, szülőföldjét legjobban szerető jegy, de ezek a rokonszenves tulajdonságok túlzásba víve nacionalizmussá, idegengyűlöletbe torkollhatnak. Az egyébként oly békés és szeretetteljes jegy ilyenkor, különböző ideológiáktól vezérelve saját, az övétől különböző – így számára elfogadhatatlan – gyökerekkel (származás, vallás, stb) rendelkező honfitársai ellen fordul. Ilyenkor még a fizikai erőszaktól sem riad vissza, az egyébként példás életet élő, törvénytisztelő , vallásos családapák, családanyák gátlástalan mészárosokká válhatnak. Éppenséggel ők, akiknek annyira fontos a családi tűzhely melege lesznek azok, akik megfosztják otthonaiktól, életterüktől azokat a honfitársaikat, akiknek mássága szorongást kelt bennük vagy „mindössze” irritáló a számukra. A múlt, a hagyományok, a történelem szeretete annak idealizálásához, majd meghamisításához is vezethet, illetve elterelheti a figyelmet a jelen feladatairól

 

 
Július 2 : Telihold a Bakban

 

 

telihold Bak

 

 

A hónap egy erőteljes , a Szaturnusz által uralt teliholddal kezdődik. A Bak – Rák tengely kapcsán a hivatás, az egzisztencia, az otthon és a család témái kerülnek előtérbe. Nagyon különleges formációról van szó, ugyanis a tradicionális asztrológia által három legkártékonyabbnak (Szaturnusz, Mars, Plútó) és a két legjótékonyabbnak (Jupiter, Vénusz ) tartott bolygó hatásai kombinálódnak. Mint a világ eseményei is mutatták, a telihold energiái már egy héttel ez előtt hatni kezdtek.

 

 

 

A Hold sebezhető, fogékony, érzelmi oldalunkat jelképezi. A mundán asztrológiában a nőket, a népet és a családi, érzelmi kapcsolatokat uralja. A telihold – képletben laza együttállást képez a Plútóval, a 8. házat, a krízisek, nagy átalakulások halál, szexualitás, műtétek, mások pénze, adóügyek életterületeinek urával. A Plútó hatása felélesztheti legmélyebben gyökeredző vágyainkat, rögeszméinket, egyszersmind nagyfokú rálátással és mély felismerésekkel is megajándékozhat. Befolyása alatt azonban a csontvázak is könnyebben potyoghatnak ki a szekrényből, mint általában. Itt az ideje elengedni életünk működésképtelen helyzeteit és kapcsolatait. A kényes témák megbeszélését azonban szerencsésebb későbbre halasztani, így ha változtatni akarunk, inkább csendben keressük az új irányokat

 

A Hold – Plútó oppozíciója hatalmi játszmákra is figyelmeztet. Vagy arra érzünk erőteljes igényt, hogy bekebelezzünk valakit, vagy pedig olyan helyzetekbe kerülhetünk, amelyekben minket kebelezhetnek be. A fényszög intenzív, akár robbanékony érzékenységet adhat, mélységes elégedetlenség tölthet el önmagukkal szemben, ami folyamatosan önmaguk újraformálására, a neveltetésük és a szülői hatások – szabta tabuk megszegésére motivál. A kellemetlen, de időszerű változtatások (pl. valamilyen szenvedélybetegségről való leszokás) éppúgy beleférnek a konstelláció karakterébe, mint pl. az anorexia – bulimia evési rendellenesség formájában megnyilvánuló kegyetlenség testünkkel szemben. A fényszög előnyös tulajdonságai: lelki ráhangolódás erőteljes képessége, erős túlélési ösztön, a válsághelyzetekben tanúsított.bámulatos lelkierő

 

 
Bár ekkor még nem teljes a Hold és a Mars szembenállása, szintén hajlamosíthat dührohamokra, balesetekre, kiégésre. Miközben farkasszemet néznek egymással, könnyebben keveredünk vitákba, de másokat kiosztva mi is nehezen gyógyuló sebeket kapunk, a végkimerülésig hajszolhatjuk magunkat és környezetünket. Az agresszió, a dühkitörések katasztrófákat, a kapcsolatok drámai megszakadását is eredményezhetik.

 

 

Szerencsére a Nap- Neptun trigonja (július 1- 2. -án egzakt) empatikusabbá és megértőbbé tesz, ami tompíthatja a Nap, a Mars valamint a Hold , a Plútó közötti feszültséget.

 
A Vénusz és a Jupiter együttállása az Oroszlánban egész más típusú energiát képvisel: pörgős nyári bulikat, flörtöket, vidámságot, bőséget, gyerekeket társítanak hozzá. ( A fényszög július 1-jén pontosul be először. Az egyéni sorsokra és a nagyvilág eseményeire gyakorolt hatásaival bővebben a Vénusz az Oroszlánban bejegyzésnek az Egymásra találás magasabb szintjei c. része foglalkozik) Mindez sokat enyhíthet a Bak/Plútó komor energiatartományán, de ne álltassuk magunkat azzal, hogy teljesen semlegesítheti azt.

 

 
Ez az agresszív húzd meg ereszd meg – dinamika nem túl kedvező előjel sem a párkapcsolatok, sem más társulások számára , de gazdaságban, politikában, közéletben is válságokat sejtet. (A törésvonalak még nyilvánvalóbbá válnak a hónap közepére, amikor a Mars és a Merkúr is farkasszemet néz a Plútóval, miközben a Szaturnusz kvadrátot képez a Vénusszal) . A telihold a holdcsomópontokkal is kvadrátot képez, amely pattanásig feszült karmikus helyzeteket jelezhet. Valószínűleg utunk kritikus állomására értünk, a változások pedig közeli partnereinket, családunkat érinthetik.
Az azonos lelki értékeken és ideálokon nyugvó kapcsolatok könnyebben birkóznak meg a telihold környékén keletkezett irritációkkal és felismerésekkel. A Vénusz és a Jupiter együttállása szintén megbocsátóvá és nagyvonalúvá tesz, így a kapcsolatok árnyoldalai mellett a pozitívumokat is mérlegeljük. A Jupiter – Uránusz trigon felezőpontjában álló Merkúr szintén lehetőséget ad a problémák őszinte és nyitott megbeszélésére, valamint arra is, hogy kiutat találjunk a már- már konfliktusig mérgesedő vitákból. A Merkúr- Vénusz szextilje meghittebbé teszi a társalgást.

 

 
A telihold – képlet által jelzett bonyodalmakat akkor kezelhetjük a leghatékonyabban, ha a Mars és a Szaturnusz energiáit arra használjuk fel, hogy mindent beleadva tető alá hozzuk teendőinket a Vénuszét és a Jupiterét pedig meg arra, hogy ne vegyünk olyan komolyan se másokat se magunkat. A konfrontációkat halasszuk más napokra.

 

 

 

 

 

 

Fokozódó terrorveszély, fegyveres konfliktusok

 

isislefejezés

Mint fentebb szó volt róla, a Holdra a Plútó Mars, és Szaturnusz energiái is hatnak, ezek a princípiumok pedig a hatóságokkal, katonai akciókkal, terrorral is összefüggésbe hozhatók. Mivel ezt a három bolygót a legkártékonyabbakként tartja számon az asztrológia, a Rák pedig a legemocionálisabb, legsebezhetőbb jegy, a következő hetekben világszerte óriási feszültségekre számíthatunk A destruktív hatásokat a Vénusz -Jupiter együttállása és a Jupiter – Uránusz trigonja ellensúlyozza egyéni és közösségi szinten.

 

 

A Holddal együtt álló Plútó valamint az ezzel szemben lévő Nap  – Mars együttállás újabb terrorakciókat helyez kilátásba. Az agresszorok azonban nem ütőképes ellenféllel, hanem valószínűleg a védtelen asszonyokkal, gyerekekkel szemben fitogtatják „hősiességüket”, vagy éppenséggel őket használják a szintén civilekkel szemben elkövetett merényletek eszközéül. A tavalyi, 50 napos gázai konfliktus  történései pl. iskolapéldái lehetnek az ilyen típusú hadviselésnek. (2014 nyarán a hírhedt palesztin terrorszervezet, a Hamasz élőpajzsként használta az asszonyokat gyerekeket, öregeket, majd a felismerhetetlenségig megcsonkított kis halottak fotóival sokkolta a világsajtót, hogy újabb, terrorakciókra fordítható segélyeket könyörögjön a világ minden tájáról. Egyébként, ahogy történni szokott, az újabb vérontást is a palesztin terrorszervezet provokálta ki, amikor pribékjei 2014 júniusában elraboltak, majd brutálisan meggyilkoltak három stoppoló izraeli fiatalt)

 

 

 

Jamie Partridge (www.astrologyking.com) különösen kritikusnak látja az elkövetkező heteket a terrorizmus szempontjából.

 

 

„Az ISIS napi 100 000 propagandaanyagot tölt fel a twitterre. (…) A JupiterUránusz trigon felezőpontján (vizuálisan a háromszög csúcsán) levő Merkúr azt szemlélteti, hogy a muszim ifjúságot (Merkúr) hihetetlen mennyiségű (Jupiter) online (Uránusz) tartalom bombázza. A fiatal nőkre különös vonzerőt gyakorol a háború látszólagos romantikája ( Mars – Merkúr trigon), valójában azonban erőszakos, de gyenge (Nap, Mars a Rákban) férfiak áldozatai (Hold – Plútó). A kalandok ígérete azonban mágnesként vonzza a fiatalokat. Mivel a tolató Szaturnusz a képlet egyetlen pontjával sem képez fényszöget , a kormányok és a rendészeti szervek tehetetlenek az online terrorista propagandával szemben. A fiatalok radikalizálódását talán leginkább közvetlen, őszinte, személyes kommunikációval lehetne megakadályozni. A Merkúr és a Vénusz szextilje arra utal, hogy a családtagokkal, tanárokkal, nevelőkkel folytatott beszélgetések révén más, pozitív társadalmi értékek (Jupiter – Uránusz trigon) irányába is meg lehetne nyitni őket.”

 

(Az Iszlám Állam asztrológiai hátteréről bővebben: Próbatételek életre – halálra)

 

 

Fontosabb dátumok

 

 

Július 6-án a Nap – Plútó szembenállása a Rák/Bak 14 fokán pontosul be. Ez a kapcsolat gyakran jelez hatalmi harcokat. A saját hatalomvágy visszafogása, ill. azoknak a területeknek a megtalálása, amelyen  pozitív módon élhető ki a küzdőszellem, nagy kihívást jelenthet. További megoldandó feladat azoknak a szituációknak a kezelése is, melyek során mások gyakorolnak vagy akarnak hatalmat gyakorolni fölöttünk, akár legelemibb emberi jogainkban is korlátozva bennünket.

 

Kényes kérdések (pl. szexualitás, pénzügyek, család, otthon, szülőföld, múlt) kapcsán az emberek hajlamosak a szélsőséges és kiszámíthatatlan reakciókra. Sem mi sem környezetünk nem túl kompromisszum kész ezekben a napokban, hanem mindent vagy semmi között ingadozunk. Világszerte hatalmi harcok, fegyveres konfliktusok várhatók. Mivel a Plútó a nukleáris fegyvereket , erőműveket, rádioaktivitással kapcsolatos témákat is uralja , ilyen jellegű problémákra is számíthatunk. (Bővebben : Fukushimától az iráni atomprogramig /A kozmikus tüzijáték bedönti a brókerházakat is linken  )

 

 

Július 8-án este a Merkúr a Rákba lép: a racionális ítélkezés helyét az érzelmi szempontok, a vágyálmok, a múlt, a belső képek veszik át. Ez a pozíció egyfelől növeli empátiás készségünket, pontosabbá teszi megérzéseinket, másfelől azonban a manipuláció különböző formáinak is kiszolgáltathat

 

 

 

 
Július 12. A Nap és az Uránusz kvadrátja a Rák/ Kos 20 fokán jön létre. Ez a tranzit hirtelen és váratlan eseményeket jelezhet. Tágabb környezetünkből meghökkentő hírek érkezhetnek. Az Uránusz a repülőkkel, légiforgalommal, a robbanásokkal, merényletekkel is kapcsolatban lehet. Talán, valamilyen értelemben szeretnénk egy kicsit kilógni a sorból, napunk nem egészen úgy alakul, ahogy elterveztük. Nagyobb szabadságra törekszünk, ki szeretnénk törni egy helyzetből vagy kapcsolatból. Az Uránusz- tranzitok általában kiragadnak bennünket a szokásos kerékvágásból és váratlan helyzetekkel kell foglalkoznunk. Esetenként valaminek a váratlan végét is jelzik vagy mi lépünk ki egyik pillanatról a másikra egy történetből. Ily módon nagyobb szabadságra is szert tehetünk, de az is kiderülhet: sem lelkileg sem érzelmileg nem állunk még készen arra, hogy becsapjuk magunk mögött az ajtót. A döntést azonban rendszerint már nem lehet visszacsinálni.

 

A két bolygó közötti feszültség szeszélyessé, kiszámíthatatlanná, ingerlékennyé tehet bennünket is, környezetünket is. A vészhelyzetet, nyomást rosszabbul tűrjük, a kritikát nehezen viseljük. Az újdonság igénye excentrikus magatartássá fajulhat: befejezetlen ügyek sokaságát hagyva maga után. A magnetikus vonzerő uralkodási vággyá torzulhat, sokan belső bizonytalanságukból fakadóan élvezik a mások felett gyakorolt hatalmat, vagy kényszeresen lázadoznak minden fajta autoritás ellen.

 

 

 

 

A Merkúr és a Neptun július 13 -án bepontosuló trigonja segíthet ráérezni, hogyan is kezelhetnénk a legoptimálisabban azokat a cseppet sem könnyű helyzeteket, amelyekkel az elkövetkező hetekben szembesülünk. Jó ötlet megfogadni különös, intenzív álmaink tanácsait is.

 

 

 
Július 14-én a Vénusz is egzakt kvadrátot képez a Szaturnusszal Erről a bolygókapcsolatról már sok szó esett a korábbi bejegyzésekben (Vénusz az Oroszlánban, A Szaturnusz utolsó tánca a Skorpióban, Karmikusan terhelt viszonyok), hiszen érzelmi ügyeinkre, anyagi helyzetünkre egyaránt jelentős hatást gyakorol. A július 2– i telihold környékén felszínre került témákkal tovább kell foglalkozni, az azóta szerzett felismerések és történések pedig, akár akarjuk, akár nem konkrét állásfoglalásra kényszerítenek. A következő hetekben sok kapcsolat érhet véget, válhat instabillá vagy kezd borotvaélen táncolni. Pénzügyi területeken is átalakításokat kell eszközölnünk, kalkulációinkat pedig váratlan fejlemények húzhatják keresztül.

 

 

 

 

 

Újhold a Rákban

 

 

gyíkagy

http://sandrayagi.com/index.html

 

 

A július 16-i újhold a Rák 15 fok 23′-en jön létre (Budapesten hajnali 01:26 -kor)

Az újhold egy születési képletben meglehetősen problémás formáció: nehezen oldható belső nyugtalanságra hajlamosít. A hangulatváltozás, örökös elégedetlenség, lazításra való képtelenség gondot okozhat a párkapcsolatokban is. Előnye, hogy szempontjait hitelesen képviseli, hiszen az akarat, az értelem, a ráció tökéletes egységet alkot az érzelemmel, ösztönös reakciókkal. Az ebből adódó nagyfokú szubjektivitás azonban problémákat is okozhat, mert nehezen képes értékelni tetteit és azok saját életére és környezetére gyakorolt hatását.

 

Mivel a Rák jegyében a Nap, a szellem, a logosz, a nappali tudat princípiuma a Hold: a tudattalan, a zabolátlan érzelmek, az ösztönös reakciók hatása alatt áll, mindez fokozottan igaz a jelen esetben. Érzelmeink középpontjában a Rák témái: a biztonság, család, gyökerek, táplálás állnak, és a Rák értékei, az érzelmeik és képzelőerő jelentik a kulcsot lelki igényeink, pszichénk megértéséhez is.

 

Az ígéretes megújulási lehetőségek mellett – hiszen a Rák a mitológiai ősvízzel, minden élet szülőanyjával, a kozmikus anyaméhvel is szoros kapcsolatban van, az újhold pedig kedvezően hat a csírázási folyamatokra, kezdetekre (pl. új élet, új önmagunk, új projektek születése) – a fentebbi tulajdonságok a jelenlegi bolygóállásokkal kombinálódva, sok bonyodalmat okozhatnak az újhold által érintett életterületeken.

 

Így aztán  korántsem korántsem könnyű feladat belépni az új fejlődési szakaszba. A hiperérzékeny Ráknak ugyanis nem csupán a július 2 -i telihold óta felbukkant témákat kell feldolgoznia, hanem meglehetősen mostoha terepen is kell folytatnia útját. Bár az alább ismertetett, július 14 – 18 -i bolygóhatások egyszerre érvényesülnek, az áttekinthetőség kedvéért külön- külön soroltam fel őket.

 

 

Az erőpróbáló kozmikus befolyások miatt a bejegyzés elején említett Rák– témák torzult, szélsőséges formában nyilvánulhatnak meg.

 

 

A Hold – Uránusz diszharmóniája pl. szintén fekorbácsolhatja a kedélyeket. A fényszög hatására megérzéseink olykor bámulatosan működhetnek: nagyon találóan megfogalmazzuk a problémákat, felismerjük a megfelelő megoldást, máskor azonban félelmetesen melléfoghatunk. A konstelláció vonzza a váratlan változásokat, felkavarhatja a családi életet.

 

A Nap – Hold együttállás hatására mi vagy a környezetünkben élők konokul ragaszkodhatnak eszméikhez, elképzeléseikhez azonban ami nem zárja ki a hangulati ingadozásokat. Majd egyszercsak, egy hirtelen felismerés kiválthatja a gyökeres álláspont v. életmódváltozást.

 

 

 

Az asztrológusokat világszerte aggasztja, hogy az újhold a Ráknak ugyanazon a fokán jön létre, ahol június 17-én, a charlestoni lövöldözés idején a Hold farkasszemet nézett a Plútóval ( Mint ismeretes, Dylan Storm Roof, 1994. április 4, Columbia hidegvérrel lemészárolt kilenc  imádkozó feketét egy metodista templomban. A húsz éves fiatalember tettét fajgyűlölet motiválta. Leslie Hale  cikke (angolul) részletesen elemzi az eseményt és a gyilkos karakterét . Roof ámokfutására egy nappal az újholdat követően -ld. júniusi előrejelzések – került sor. Akkor, a Hold – Plútó szembenállás mellett egy erőteljes Mars – Nap együttállás is érvényesült, a jelenlegi újhold pedig diszharmonikus Mars, Plútó és Merkúr hatásoktól sérül.

 

 

 

 

Bár remélhetőleg sikerül megelőzni a hasonló tragédiákat, a konstelláció újabb ámokfutásos bűncselekményekre sarkallhat, főleg a fiatalokat. E bolygóhatásokban egyaránt fontos szerepet játszik a Plútó és az Uránusz. Míg az egyikük az alvilággal, sötét ügyletekkel, tömeg erőszakkal áll kapcsolatban, a másik váratlan, robbanásszerű eseményeket jelez. Közvetlen környezetünkben és a nagyvilágban ismét magasra csapnak hát az indulatok ezekben a napokban, és a tranzitok világszerte erőszakos helyzeteket valószínűsítenek. Az erőszakos megnyilvánulásokat túlfűtött érzelmek, hisztérikus vagy paranoiás reakciók, rosszul értelmezett hazaszeretet motiválja. Az otthonok békéjét könnyes jelenetek, elkeseredett viták dúlhatják fel. Megnőhet a gyerekek, nők sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények száma is. Ezek a konstellációk, akárcsaka telihold idején érvényesülők, terhes nők számára is kockázatot jelenthetnek, a menstruációs ciklus szeszélyessé válhat, megnőhet a nőgyógyászati problémák valószínűsége. Az időjárás szélsőségei is próbára tehetnek.

 

 

 

Július 15-én a Merkúr és a Plútó szembenállása hatására ádáz viták lángolhatnak fel. Mi is, környezetünk is rögeszméseké válhatunk vagy irreális követelményeket támaszthatunk mások felé. Vezetés, utazás közben legyünk fokozottan óvatosak: ez a konstelláció balesetekre, tömegszerencsétlenségekre hajlamosak. A politikai propaganda is erősödik ilyenkor, a nyomtatott és az elektronikus sajtó botrányoktól hangos, illetve demagógok szócsövévé válhat.

 

 

újhold a rákbanhttp://sandrayagi.com/index.html

 

 

 

Július 16-án a Mars szembenállást képez a Plútóval. Ez a konstelláció elemi erejű indulatkitöréseket gerjeszthet, végletekig fokozza a frusztrációt és mélységesen elbizonytalanít. A Rák – Bak tengely érintettsége miatt ezeket az érzéseket kiváltó események és helyzetek az otthonnal, családdal, szülőfölddel illetve szakmai, egzisztenciális kérdésekkel kapcsolatosak. A még mindig meglehetősen pontos Szaturnusz – Vénusz kvadrát egyaránt utalhat érzelmi és anyagi veszteségekre. E tranzit hatására világviszonylatban fokozódik az erőszak. Az agresszió célpontjai most is a legvédtelenebbek közül kerülnek ki, vagy pedig nem túl jól felszerelt, de a végsőkig elkeseredett emberek szállnak szembe a túlerővel. Az idegengyűlölet, a szélsőséges mozgalmak éppúgy áldozatokat szedhetnek, mint a magányosan vagy szervezetten „dolgozó” terroristák. A családban, szűkebb környezetben és a nagyvilágban egyaránt brutális jelenetek tanúi lehetünk.
Bár ezek alól a hatások alól nem minden esetben tudjuk kivonni magunkat, legjobb elkerülni azokat a helyzeteket, amelyekről eleve tudjuk, hogy súrlódásokba, nézeteltérésbe torkollhatnak. Persze, ez a fényszög hatalmas átalakító erővel is bír, csak nem mindegy, hogy a metamorfózis milyen formában fog megnyilvánulni.

 
Béklyót tenni a nyelvünkre azonban cseppet sem könnyű feladat, hiszen ugyanezen a napon a Merkúr is együttállást képez a Marssal. Az irritációkat egyébként is fokozó újhold- hatások most hiperérzékennyé tehetnek. Környezetünkre sokkal fogékonyabbá válhatunk, mint máskor, így akár tudatában vagyunk akár nem, telibe találhatjuk mások Achilles – pontjait. A válaszokkal azonban ők sem maradnak adósak, hiszen ezek a bolygóhatások finoman szólva nem az objektivitást és az ítélőképességet erősítik. Befolyásukra oly mértékben összegubancolódhatnak érzelmi szálaink, hogy kibogozásuk egész nyáron át tartó munkát adhat (bővebben a Vénusz az Oroszlánban) és nem is biztos, hogy sikerül.

 
A Merkúr- Mars együttállás közlekedési balesetekre, sérülésekre is hajlamosíthat. Mivel a Merkúr általában fiatalokat, a Rák pedig nőket és gyerekeket jelölhet, ők továbbra is kulcsszerepet játszanak ezekben a helyzetekben

 

 
Július 18-án a Vénusz idén első ízben látogat a Szűzbe . A szerelem, a társas kapcsolatok, a szórakozás, a szépség princípiuma nem érzi valami jó magát ebben a puritán jegyben (esésben van) Bár sokkal alkalmasabb a finom különbségtételre, mint az Oroszlánban, finnyássá és túlérzékennyé is válhat, a kapcsolatoknak pedig, hogy úgy fogalmazzunk, a praktikusabb oldala kerül előtérbe. Persze, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy számító lenne, hiszen vonzalmát az előző jegy nagy szavai helyett szívesebben bizonyítja tettekkel. A szűkösebb anyagi tartalékokkal is jobban gazdálkodik, de talpraesettségét és rendszerező hajlamát nem fitogtathatja sokáig, mert augusztus elsején újra visszatér az Oroszlánba. Ez jó hírnek tűnik azok számára, akik legszívesebben egy végtelenített mediterrán vakációként szeretnék leélni életüket. Azonban, mint a korábbi bejegyzésben már szó volt róla, a tolató Vénusz már korántsem tartogat a hónap eleihez hasonlóan kellemes élményeket.

 

 

 

Július 19-én pontosul be a Merkúr és az Uránusz kvadrátja. Ez szintén balesetveszélyes bolygókapcsolat, amely szétszórttá, ingerlékennyé és nyughatatlanná tesz. Váratlan, és nem feltétlenül kellemes hírek érkezhetnek. Az azonnali reakciók helyett jó ötlet egy- két napot aludni rájuk, július 21-én ugyanis a Nap 22-én pedig a Merkúr képez trigont a Szaturnusszal. Ezek a jótékony, stabilizáló hatású fényszögek segítenek gondolkodni, mielőtt cselekszünk, a víz jegyek intuitív természete pedig a hogyan továbbra is segíthet ráhangolódni. A türelem, kitartás, kivárás, a következetesség most sokkal többet ér, mint ha erőszakkal próbálnánk levágni a kanyarokat.

 
Az józan ész és a praktikum szempontjai azonban a későbbiekben ismét nehezen érvényesülnek. Július 23-án a Nap az Oroszlánba lép – saját jegyében a szoláris energiák erőteljesen érvényesülnek, de most vele tart a Merkúr is, megperzselődve a fővilágító tüzétől. Vagy ez inkább napszúrásnak nevezhető? Egy bizonyos, a pozíció a királyi jegy előnytelenebb tulajdonságait hozza felszínre: türelmetlenné válik, nehezen tudja elviselni, ha nem az övé az utolsó szó, nézeteihez pedig makacsul ragaszkodik. Július 25-én, a bepontosuló Mars – Uránusz kvadrát újabb adag olajat jelenthet a tűzre. A gondosan felállított terveket váratlan események kuszálhatják össze. Ez a feszült fényszög egyik pillanatról a másikra is generálhat konfliktusokat . Szűkebb és tágabb környezetünkben hisztérikus emberekkel találkozhatunk és mi is hajlamosak lehetünk bolhából elefántot csinálni. Ugyanezen a napon a Vénusz is megkezdi szeptember 6-ig tartó tolatását (bővebben: Vénusz az Oroszlánban), egy sem gazdasági sem érzelmi szempontból nem túl könnyű időszakot jelezve.

 
Június 26-án az Uránusz is hátraarcot vág így most már négy bolygó (Vénusz, Szaturnusz, Plútó) halad látszólag hátrafelé az égbolton. Mozgásuk iránya arra utal, hogy a múlt fontos szembesüléseket tartogat mielőtt új fejezetet kezdenénk.

 

 

 

 

A hónap utolsó napjaiban egyre pontosabbá válik a Jupiter Szaturnusszal képezett kvadrátja is. Így a közeljövőben a gazdaság jelentős hullámzásának lehetünk szemtanúi. Társadalmi feszültségek lángolhatnak fel, a demokratikus értékek képviselői szembehelyezkednek a megszorításokat pártolókkal és az elnyomó rétegekkel, az új eszmék pedig a gyakorlatban is meg akarnak valósulni. Az ellentétes nézeteket képviselő politikai pártok komoly vitákba bonyolódnak, külügyi , világnézeti konfliktusok is várhatók. A kiterjedés, fejlődés és az megszorítások, korlátozások közötti konfliktus több területen is megnyilvánulhat Bár csak augusztus elején válik egzakttá először, ez az erőpróbáló fényszög olyan nagy befolyással lesz 2015 második, ill. 2016 első felének eseményeire, hogy a gazdasági, társadalmi folyamatokra gyakorolt hatását külön cikk tárgyalja majd.

 

 

 

 

 Kapcsolódó cikkek:

 

Uránusz – Plútó kvadrátról :

 

Uránusz – Plútó kvadrát

Vulkán fölött (pszichopaták, merénylők)

Próbatételek életre – halálra

Ami jön, fogatjátok, ami megy, engedjétek

Balesetveszélyes konstellációk (bár a cikk 2012-es bolygóhatást tárgyal, általánosságban mutatja be, milyen pszichés háttérrel vonzhatunk be baleseteket erőpróbáló Uránusz – hatások nellett, és hogyan csökkenthető enneka kockázata)

 

 

Próbatételek életre – halálra

 

Motto: „A túlélők tudják, hogyan vigyázzanak magukra
(Drew Karpyshyn: A pusztítás útja)

 

Erőteljes Mars – Szaturnusz hatásokkal kombinálódva az Uránusz – Plútó kvadrát különösen kemény próbatételeket tartogathat azoknak, akiknek képletében egyébként is hangsúlyosak ezek a princípiumok.

 

E bolygóhatások által befolyásolt személyek emberi ésszel fölfoghatatlan borzalmakon mehetnek keresztül ezekben az időszakokban – pl. háborúban, valamilyen bűncselekmény, természeti katasztrófa vagy betegség áldozataként. A szó szoros értelmében halálos helyzetek ezek, legtöbbünk számára talán túl sem élhetők, de nekik valahogy mégis sikerül. Néha fizikailag tökéletesen épen ússzák meg a kalandot, máskor csak iszonyatos, sokszor életre szóló sérülések árán szabadulhatnak.

 

Ilyen helyzetek bőségesen adódtak az elmúlt években , pl.2010 – 2011 során, amikor hatott még a gazdasági válsággal, társadalmi változásokkal szintén kapcsolatba hozható Plútó- Szaturnusz kvadrát , amikor hosszabb- rövidebb időre összeállt a robbanékony nagy kereszt formáció (legelemibb erővel 2013 december – 2014 június között hatott, de 2010 és 2011 nyarán, 2013 kora őszén is ízelítőt kaphattunk belőle) , akárcsak a Mars – Plútó, Mars- Uránusz, Mars – Szaturnusz más jellegű erőpróbáló kapcsolatainál (pl. 2014 július 26 – szeptember 14 között, amikor az Uránusz – Plútó kvadrát hatását a Mars és a Szaturnusz találkozása is súlyosbította a Skorpióban . Ezekkel az azstrológiai eseményekkel a korábbi blogbejegyzések részletesen foglalkoztak.

 

A teljesség igénye nélkül íme néhány példa.

 

 

A csepeli túlélő.

A halált hozó eoerföld(A csepeli gyilkosságok helyszíne)

2011 augusztus elején egy, „már huzamosabb ideje Magyarországon élő erdélyi fiatalembernek sikerült megszöknie Csepel “eperföld” néven ismert, hajléktalanok lakta területéről.. A férfit előzőleg hajléktalan ismerősei hívták sörözni az eperföldre, ott azonban rátámadtak, megkötözték, és egy előre megásott gödörbe temették nyakig, így kényszerítve arra, hogy megadja bankkártyája PIN-kódját . Míg támadói a közeli bankautomatához mentek, hogy leürítsék a kártyáját, a férfi kiásta magát és megszökött. Ő értesítette a rendőrséget is. A Nemzeti Nyomozó Iroda az elfogásakor még magát macedónnak valló férfi őrizetbe vétele után négy holttestet talált elföldelve a területen.” – írta a Népszabadság A férfinek óriási szerencséje volt, hiszen a 38 éves, makedón származású Dragan B vezette bűnbanda korábban válogatott kínzásokkal végzett áldozataival.
(A történet asztrológiai háttere: felbomlóban volt, de még éreztette hatását a Szaturnusz – Plútó kvadrát, a Plútó- Uránusz közötti diszharmonikus fényszöge majdnem egzakt volt.)
A megkínzott aktivista.

Dmytro_Bulatov2

Dmitro Bulatovot (1978. augusztus 13, Kijev), a kijevi kormányellenes tüntetések egyik meghatározó civil csoportjának, az Avtomajdannak vezetőjét 2014.január 22-én rabolták el. A fiatal férfit súlyosan bántalmazták: egy hétig sötétben tartották fogva, és amikor kínozták is bekötötték a szemét. Levágták az egyik fülét, szöggel kilyukasztották a kezeit, tele volt vágásokkal és agyrázkódást szenvedett. Ilyen állapotban dobták ki január 30-án egy erdőben. Egy házba kopogott be segítségért. Innen szállították egy magánklinikára.( BBC News)  Február elejétől Litvániában, majd Berlinben kezelték. Az átélt borzalmak ellenére sem hagyta el Ukrajnát: 2014. február 27 – 2014.december 2 között sport -és ifjúságügyi miniszteri funkciót töltött be.

Bulatov sebesültenBulatov szabadulása után

Asztrológiai háttér: Bulatov elrablása és szabadulása idején a Plútó- Uránusz kvadrát hatásait egy T- kvadrát (Rák Jupiter, Bak Vénusz) is súlyosbította, és a 2013 december végén – 2014.január elején összeállt nagy kereszt energiái is hatottak még. Utóbbinak a több mint 8 hónapon át Mérlegben tartózkodó Mars is részese volt. Ezt az igen problematikus formációt a blog bejegyzései is részletesen tárgyalták , pl. a 2013/2014 telének eseményeit taglaló. Bulatov története asztrológiai szempontból a pontos születés óra ismerete nélkül is figyelemre méltó. Itt azonban most csak annyit említenék, hogy képletének bizonyos elemei -pl. Mérlegben álló Marsa, Vénusza, Plútója fokozottan ki voltak téve a fentebbi hatásoknak.

 

 

A katona, aki megjárta a poklot.

KadhimAli Hussein Kadhimet, a 23 éves katonát június 12-én fogták el az Iszlám Állam (ld. kapcsolódó cikkeim a bejegyzés végén) martalócai több ezer társával együtt, amikor egy katonai bázisról próbáltak megszökni. Konténerekbe tuszkolták, majd egy palotának tűnő épületbe szállították őket. Délután öt körül tízüket felsorakoztatták egy falhoz, és egyesével lelőtték őket. Elképesztő szerencséjére őt nem találták el, ám hirtelen ötlettől vezérelve ösztönösen a földre vetette és halottnak tettette magát. Órákig feküdt mozdulatlanul, majd amikor már nem hallott maga körül beszédet, hangoskodást, a megfelelő pillanatban felpattant, és elmenekült.

Napokig bujkált egy nádasban, mire valahogyan kikeveredett az ISIS által ellenőrzött területről,és ismét csatlakozott saját csoportjához. Mint később elmondta, megpróbáltatásai közepette minden erejével a túlélésre összpontosított. A két gyerekes családapa lelki szemei előtt megjelent a kislánya, hallotta, amint az papának szólítja, ezek a képek pedig erőt adtak neki a küzdelemhez. Egyelőre úgy tűnik, ő volt a 770 áldozatot követelő mészárlás egyetlen túlélője. Ali Kadhimnak később még saját magát is sikerült beazonosítania azon a felvételen, amelyet az ISIS június 14-én tett közzé a vérengzésről.

Kadhim halottanA bekarikázott férfialak Kadhim volt

Asztrológiai háttér: Jóllehet június 12-én már nem volt egzakt az Uránusz- Plútó kvadrát, a még mindig Mérlegben haladó Mars hatás aktiválta a pusztító gépezetet. A háborúk, viszályok száműzetésben levő ura ugyanis T kvadrátot, egy rendkívül robbanékony formációt képezett a kozmosz két pszichopatájával. Az ilyen időszakokat különösen kegyetlen bűncselekmények, az egyéni és a kollektív őrület veszélyes pillanatai, tömegszerencsétlenségek, balesetek, természeti katasztrófák jellemzik. A június 12-ről 13-ra virradó éjjelen egy telihold is fokozta a feszültséget.

 

 

Az Iszlám Állam

 

astro_2gw_437_islamic_state.27792.14889-695x1024
( Az Iszlám Állam és az azt létrehozó szélsőséges ISIS megalakulása is szoros kapcsolatban van a Plútó- Uránusz kvadrát és a nagy kereszt formációival. A téma külön tanulmányt érdemelne – de jelen keretek között csak néhány gondolatot szentelhetek neki. Az Oxford Astrologer  2014. július 29-ét tekinti az államalapítás napjának, amikor a szíriai Rakkában kikiátották az Iszlám Állam kalifátusát. A korábban az Al- Kaida egyik sejtjeként működő terror szervezet azonban sokkal korábban alakult. 2013 áprilisában már önálló csoportként emlegették, 2014. februárjára pedig már maga az Al – Kaida is elhatárolódott tőle, mert módszereit túlságosan brutálisnak tartotta. 2013 tavaszán az Uránusz- Plútó kvadrát hatását egy rendkívül intenzív Kos stellium fokozta fel a jegyen átcsörtető Napnak, Merkúrnak,Vénusznak, Marsnak köszönhetően. Kinek pokoltűzként kinek a tavaszi nagytakarítás nélkülözhetetlen tartozékaként nyilvánultak meg ezek a princípiumok, egy bizonyos: emlékezetes időszak volt. 2014 első fele aztán már teljes mértékben a nagy kereszt hatása alatt állt, mire pedig, július elejére végre felbomlott a formáció, létre is jött a nyugati civilizációnk egyik legnagyobb kihívását jelképező államforma.

Akiknek nem sikerült
Bár ebben az írás a túlélőkkel foglalkozik, érdemes néhány szót ejteni azokról is, akiknek nem sikerült. Az ISIS által lefejezett nyugati túszok képletében is mind- mind megtalálhatók azok a pontok, amelyek születési órájuk ismerete nélkül is kapcsolatba hozhatók ezekkel a bolygóhatásokkal – és az őket ért tragédiákkal. /James Foley (1976 okt 18, Evanston, Illinois – 2014. aug 19, Rakka, Szíria, fogságba esett: 2012.november 22. Szíria), Steve Sotloff (1983. május 11, Miami, Florida – 2014.szeptember 2, Szíria egyik sivataga, eltűnt 2013. augusztus 4, Szíria, Aleppo), David Haines, 1970 május 9, Egyesült Királyság, Kelet Yorkshire – 2014. szeptember 13, Szíria, Elrabolták : 2013 március, Alme, Szíria), Alan Henning (1967. augusztus 15 Eccles, Egyesült Királyság – 2014 október 3, Szíria, elrabolták: 2013, december)/

Iszlám Államhoz kapcsolódó további írásaim:

Akiktől az Al- Kaida is besokallt,I. , Akiktől az Al – Kaida is besokallt II , Al -Baghdadi, a láthatatlan sejk, Az ISIS és a pénz, Hat lépés az ISIS ellen, Áldozatok a halálzónában, Valóban távoli konfliktus?, A jazid nők elrablása, Nyugatiak, nők, gyerekek a kalifátus szolgálatában, A hóhér dala, Lady Al- kaida I. Lady Al – Kaida 2, Az ISIS a szomszédban kopogtat, Nostradamus és az Iszlám Állam, Késő bánat – kiábrándult dzsihádisták, Kifestőkönyvek gyerekeknek, A terror  aházhoz jön, Dzsihádista merényletet hiúsítottak meg Brüsszelben, A közel-kelet lángba borul ?,Újabb lefejezés, Újabb nyugati állampolgárt fejezett le az ISIS, Megtalálták a nyugati túszokat?, Terhesen sem jöhetnek haza, Dzsihád Hamburgban, Rettenetes gyerekek, Akik más lapra tartoznak, Terroristaképző a börtönben, Levágták a szörny fejét?, A fejek hullanak, Baghdadi él és virul, Terrorelhárítási készültségben Nagy Britannia, Magyar nőt gyilkolt meg egy dzsihádista, Újabb amerikai túszt végeztek ki, Túszdráma Sydneyben, Merénylet egy pakisztáni iskolában

 

 

Akik túlélték az ebolát

Bár az új gyógyszereknek köszönhetően egyre többen élik túl az elvileg halálos betegséget, a tudomány még messze jár attól, hogy megtalálja a valódi ellenszert. Horrofilmbe illő tüneteivel, a futótűzszerű terjedésével az ebola tökéletes összhangban van a Plútó – Uránusz kvadrát karakterével. (Persze a tragikus forgatókönyvhöz más bolygóhatások is kellettek)
Bár nemcsak nekik sikerült meggyógyulniuk, két, a Mars Skorpión való áthaladása idején lejátszódó eset különösen jól példázza a plútói alámerülés, élethalálharc, csodálatos regeneráció történetét. (ld. A Plútó archetípusa)
AlhassanA sierra leonei Alhassan Kemokai augusztus 9-én hagyhatta el a kórházat és kezdhette el új életét. “Édesanyámat ápoltam. Nem érdekelt, hogy én is megkaphatom a betegséget. Törölgettem az arcát, fogtam a kezét. Akkor is, amikor július 19-én meghalt. 19-ről 20-ra virradó éjszaka én is belázasodtam. Mivel gyanakodtam rá, hogy én is megfertőződtem, átköltöztem a másik szobába és megtiltottam a feleségemnek és a gyerekeimnek, hogy a közelembe jöjjenek. Amíg a kórházban feküdtem, a feleségem össze is gyűjtötte és el is égette az ágyneműt, ruhákat, amiket használtam. A szobában levő holmik nagy részét el kellett távolítania.
Három napot töltöttem a kis szobában, mire rászántam magam, hogy kórházba menjek. Akkor már nagyon rosszul voltam. Egyedül indultam el a házunktól 3 mérföldre (nagyjából 5 km) levő Kenema kórházba. Senkit nem engedtem a közelbe. A szomszédok megbámultak. Rázott a hideg és a hasmenés miatt 10-20 percenként meg kellett állnom, de valahogy mégis csak megérkeztem.

Tizenkét napot töltöttem odabent. Csak a fivérem és nővérem látogathatott. Az orvosok, nővérek csodálatosak voltak. Bizonyos időszakokban nem voltam tudatomnál. A Korán és a Biblia is azt írja, hogy a halál órájában angyalok jelennek meg, akik jó és rossz cselekedeteidről faggatnak. Én azt hittem, hogy az ágyamat körülálló ápolók azok. Aztán fokozatosan magamhoz tértem. Még most sem hiszem el, hogy élek. Kimondhatatlanul boldog vagyok.” – mesélte a Guardiannek

 

PooleyWill Pooley, az onkéntes segélymunkás szintén Sierra leonéban betegedett meg augusztus közepén. A brit férfi életét a ZMapp nevű, kísérleti stádiumban levő gyógyszer mentette meg. Szeptember 3-án reggel hagyhatta el a londoni Royal Free kórházat:
“A sors kegyelmének érzem, hogy meggyógyultam egy olyan betegségből, amelybe akár négy nappal a tünetek jelentkezését követően bele is lehet halni. Nyugat-Afrikában immár 1500 áldozatot követelt. Nekem szerencsém volt, mert nem jutottam el abba a stádiumba, ahol a végzetes belső vérzések, hányásrohamok is jelentkeznek. Megkínzott persze a magas láz, a hidegrázás, az emésztőszervi problémák, de időben sikerült megállítani a folyamatot.

Ezek alatt a hetek alatt szembe kellett néznem a halállal. Nagyon féltem. De mégsem ez volt a legrosszabb, hanem az, amikor szüleimmel is közölnöm kellett a hírt. Az ember nagyon-nagyon nehéz szívvel oszt meg ilyesmit a szüleivel, különösen, hogy annyira féltettek az utazástól. Most azonban, hogy elvileg immunis lettem, már vissza is mehetek Sierra Leonéba, hogy folytassam a munkát. Azok a kevesek ugyanis, akik meggyógyulnak ebből a szörnyű betegségből már nem kaphatják el többé és egészséges társaikra sem jelentenek fertőzésveszélyt. Most már tényleg nincs  félnivalóm. Persze, az óvintézkedéseket ugyanúgy be kell majd tartanom, mint korábban, hiszen még mindig nem ismerjük eléggé az ebolát. Egyelőre azonban, édesanyám legnagyobb megkönnyebbülésére még várnom kell, hiszen ruháimmal, a nap mint nap használt holmikkal együtt útlevelemet is elégették” – nyilatkozta Pooley a gyógyulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

A 29 éves fiatalember, akinek Szaturnusz- visszatérése egy, a szó szoros értelmében vett meghalás – feltámadás típusú beavatási próbatételt tartogatott, októberben vissza is tért Libériába, ebolásokat ápolni.

 

Bárkivel megtörténhet

 

Nagyon komoly, nagyon súlyos tapasztalatok,melyeknek bárki,a világ bármelyik táján, bármikor részesévé válhat az elkövetkező években is. Ezért jobb felkészülni rájuk akkor is, ha karakterükből kifolyólag legtöbbször váratlanul érnek. Akár meg is ölhetnek – mint ahogy sokakat meg is ölnek. De a túlélők beszámolóiból úgy tűnik, mégsem az a “feladat”, hogy megadják magukat ennek a sorsnak. Inkább arról szólnak, hogy megtalálták a módját, hogyan éljék túl, honnan, hogyan kezdhessék újra.

 

A menekülésre, túlélésre nincsenek kész receptek. A 2014 első felében ható nagy kereszt (Mars a Mérlegben, Plútó a Bakban, Uránusz a Kosban, Jupiter a Rákban, bővebben: Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek) látszólag nem sok teret engedett a szabad akaratnak. Ezt az időszakot a tehetetlenség, eszköztelenség élménye jellemezte olyankor, amikor éppenséggel gyors reakciókra, hatékony, célirányos cselekvésre lett volna szükség. Nem volt mit tenni, Bulatovnak egyszerűen túl kell élni a kínzást, Alit Hussein Kadhimnek ki kell várni, míg leszáll az este, eltakarodnak a pribékek. És persze, kellett lennie még bennük annyi életösztönnek, talán nem is tudatos megfontolásnak, ami még a halálos lövés eldördülése előtt a földre veti magát,vagy tovább vánszorog, életjelet ad mindaddig, míg meg nem érkezik a segítség.

 

 

Kapcsolódó írások:

 

 

Vulkán fölött
Az összeomlás és az újjáépítés mintázatai
A történelmi és az asztrológiai ciklusok meglehetősen szoros kapcsolatban állnak egymással. Plútó – Uránusz kvadrát
http://hu.netlog.com/napiasztro/blog/blogid=542599#blog

Uránusz – Plútó kvadrát

A Mars a Skorpióba lép

Tavaszi előrejelzések

Téli napforduló, 2013

Szaturnusz – Plútó kvadrát
http://astroconsult.ingyenblog.hu/pluto-szaturnusz-kvadrat.blog

 

Programajánló

Sylvia-sarok

 

%d blogger ezt szereti: