asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'gazdasági válság'

Tag Archives: gazdasági válság

Augusztus 2017

Augusztus nagyon mozgalmasan és kiszámíthatatlanul alakul: a Jupiter és Plútó huzakodása, az újabb kardinális T -kvadrát, a „nagy amerikai napfogyatkozás” csupa váratlan eseményt tartogat kollektív és egyéni szinteken egyaránt. És ez csak néhány az életünket ebben a hónapban alakító, jelentős kozmikus folyamatokból.

(tovább…)

Márciusi előrejelzés, 2016

 

Március folyamán egyre szembetűnőbbekké válnak a káosz és felbomlás jelei. Ezek a hatások személyes-és kollektív szinten egyaránt érvényesülnek. Az időszakot egy napfogyatkozás, egy holdfogyatkozás, a Mars jegyváltása valamint a mostantól hónapokon keresztül ható Szaturnusz – Jupiter kvadrát teszi emlékezetessé.

 

 

 

hajó és tenger márc

 

 

Ebben a hónapban többször is úgy érezhetjük, az álom és a valóság, a múlt, a jelen és a jövő határai összemosódnak. Egyik pillanatban ólomlábakon vánszorog az idő, belső mozink vetítővásznán tündérmesét vagy horrorfilmet játszanak, a következőben azonban felpörögnek az események. A tisztánlátás pillanatai reményekből és félelmekből táplálkozó képekkel keverednek, így szinte lehetetlen megállapítani, hogy megérzéseinket követve rátaláltunk a helyes irányra vagy épp életünk legnagyobb melléfogásait készülünk elkövetni.

 

 

Bár a levegő vibrál a feszültségtől, március első napjai még viszonylagos eseménytelenségben telnek. A március 2-án bepontosuló Vénusz – Uránusz szextil a megy minden, mint a karikacsapás illúzióját keltheti. Azonban az események felgyorsítására, a bizonyosságmegszerzésére irányuló erőfeszítések csak még nagyobb káoszt és elakadást eredményezhetnek. Jobb ötlet tehát kihasználni a viszonylagos nyugalom időszakát, töltődni és/ vagy külső – belső környezetünkben rendet teremteni, megtenni néhány régóta időszerű, praktikus lépést. Így spontánul is ráhangolódhatunk feladatainkra, illetve felkészülünk a küszöbön álló felfordulásra.

 

 

 

Hullámverés előtt

 

 

szemben a hullámokkal  Jóllehet csak május 9-én válik újra egzakttá, március 5– től egyre erősebben érezteti hatását a Szaturnusz – Neptunusz kvadrátja. A többi erőteljes bolygóhatással kombinálódva ez a július elejéig érvényesülő befolyás (bővebben : Amikor minden darabokra hullik) is azt jelzi, nagyon különös és változékony időszakba léptünk. Amikor ugyanis a realitás, a praktikum, a határok princípiuma konfliktusba kerül a határtalanság, álmok, illúziók őselvével, a valóságról alkotott elképzeléseink is nagy változásokon mennek keresztül. Az előttünk álló kaotikus, mi több szürrealisztikus időszakban nagy kihívást jelent majd újra értelmet, célt adni életünknek és megtalálni az ehhez szükséges látomásokat is. Nem csoda, ha csak a sokadik nekifutásra sikerül

 

 

Ugyanezen a napon pontosul be a Mars (Skorpió) és a Merkúr (Vízöntő) kvadrátja is. Az erőpróbáló fényszög sok mindennek kedvez, csak a nyugodt szemlélődésnek nem. Ha nem mi vagyunk ingerlékenyek, tűrőképességünket kötekedő emberek teszik próbára. A lélektani hadviselés kifinomult technikáival szemben csődöt mond az értelem, a régi konfliktusok újult erővel lángolnak fel, miközben egyik fél sem enged igazából. Ha tehetjük, halasszuk el kisebb – nagyobb utazásainkat, ügyintézést, papírmunkát, tárgyalásokat – vagy készüljünk fel kisebb-nagyobb bosszúságokra.

 

 

A terhelhetőség határai

 

 

A március 6-i hatások szintén próbára teszik türelmünket. Jegyet vált a Merkúr: a logikus, eredeti és független Vízöntőből a Halakba lép. A racionális, levegős bolygó karakterétől idegen a Halak vizes, szentimentális tartománya, így a március 22-ig hátralevő időszakban zűrzavaros kommunikációs helyzetekkel számolhatunk. A félreértések, csúsztatások, kisebb – nagyobb hazugságok megnehezíthetik, hogy a felek megértsék egymást, utazásokkal, okmányokkal kapcsolatban szintén adódhatnak bonyodalmak.

 

 

mars sagi szebb  Ugyanezen a napon lép be a Mars is a Nyilasba. Jóllehet a vitalitás, önérvényesítés, viszályok és harc planétája csak rövid időt tölt a karakterével harmonizáló tüzes jegyben, április 19-ig tartó első látogatása eseménydúsnak ígérkezik (augusztus 2 -szeptember 27 között újra visszatér)  A gyengék és a hit védelmezőjeként (utóbbi nem feltétlenül vallásos, de valamilyen „szent ügy”, világnézeti, politikai kérdés kell legyen) többször vonul keresztes háborúba, mint azt beismerné. Szent haragja nem csak saját magát, hanem környezetét is elragadja, így aztán azt is megbocsátják neki, ha vizet prédikál és bort iszik, és az a vak néni sem neheztel rá sokáig, akit akarata ellenére cipelt át az út másik oldalára. Hiszen ő jó, ezért szükségképpen jó ügyet képvisel. Akkor is, ha lelke mélyén, tudat alatt maga is kételkedik küldetésében. Ekkor, mint a történelemben az inkvizitorok tevékenysége is tanúsítja,indulatai valóban veszélyessé válhatnak, az irányt mutató fáklya lángjai helyett tűzvészként pusztítanak.
Másfelől, ha struccpolitikát folytatva az utolsó pillanatig sem hajlandó tudomást venni a tényekről, őt égetheti meg a parázs.

 
Ebben az időszakban a szokásosnál nagyobb szenvedéllyel harcolunk mindazért, amiben hiszünk, meg akarjuk védeni álmainkat, látomásainkat. Kollektív szinten a kultúránk, hagyományok, hiedelemrendszerek közötti ellentétek is felizzanak. A már eddig is sok áldozatot követelő vallásháborúk még nagyobb intenzitással pusztítanak, kiterjednek. Az ezekhez kapcsolható menekültválság egyre nehezebben kezelhető méreteket ölt, a kialakuló helyzet alapjaiban veszélyezteti az EU-t. (Persze, az egyre reálisabb lehetőségként fenyegető összeomlásba más tényezők is belejátszanak.)

 

 

 

nap sat kvadrát  Szintén 6-án pontosul be a Nap – Szaturnusz kvadrát, személyes életünkben és a nagyvilágban is a személyes szabadság, önmegvalósítás és a társadalom, a család, a hagyományok vagy a saját személyiségünk – szabta korlátok kérdéseit feszegetve. Ez a fényszög olyan próbatételeket és kihívásokat tartogat, amelyek pesszimistává és depresszióssá is tehetnek. Az ego azért sérül, mert ebben az időszakban egyéni utunk követése és céljaink megvalósítása a szokásosnál több akadályba ütközik. Ilyenkor úgy érezhetjük, hogy kötelességeink és felelősségeink gúzsba kötnek, és legszívesebben bedobnánk a törölközőt. Ez azonban egyszersmind azt is jelentené, hogy megbuktunk a vizsgán, hiszen a felelősség elhárítása, a feladatok, amelyek alól kibújtunk, később megbosszulhatják magukat.

 

 

Ugyancsak 6-án pontosul be a Jupiter – Uránusz 150 fokos fényszöge is, amelynek hatására majd’ kiugrunk a bőrünkből. Korlátainkat is szűkebbnek érezzük, mint valaha, hajlamosak lehetünk kitörni a rendszerből és lerázni vállainkról felelősségeinket. Csakhogy, a felelősség alóli kibújás egy későbbi szakaszban komoly komplikációkhoz vezethet.

 

 

 

E bolygókapcsolatok együttes hatása a nagyvilágban is komoly feszültségekre utalhat pl. a hatalom képviselői és ellenzékük közötti ellentéteket, a diktatorikus rendszerek túlkapásait, az ilyen rezsimek megszilárdulását vagy éppenséggel a velük szemben való sikeres védekezést, terrorakciókat, katonai konfliktusokat, tömeges rendbontásokat -pl. határsértést és a rájuk adott jogos hatósági intézkedéseket jelezhetik.

 

 

A nyugalom szigete

 

 

hal és épület   A 7-én bepontosuló Nap – Plútó szextil hozhat némi stabilitást, feltéve ha magunk is tudatosan munkálkodunk rajta. (Pl. nem hagyva, hogy a külső események kavalkádja vagy saját kaotikus lelkiállapotunk összezavarjon, teendőinkre koncentrálunk, igyekszünk a dolgok mélyére hatolni. Ez a hozzáállás szakmai, üzleti ügyeinkre is kedvezően hat, és talán érzelmi bonyodalmainkat sem fokozzuk tovább.) Másnap, amikor a Nap farkasszemet néz a Jupiterrel, nehezebb lesz megőrizni egyensúlyunkat, hajlamosak lehetünk túlzásokba esni.

 

 

Napfogyatkozás a Halakban: a vízözön kezdete

 

 

forgószél, felhők

  Március 9-én kerül sor a tavasz egyik legfontosabb eseményére: az aznapi újhold (Budapesten hajnali 2 : 54′ -kor ) egyszersmind teljes napfogyatkozás is. Jóllehet az eklipsz Magyarországon nem lesz látható, csupán dél-és kelet- Ázsia valamint Ausztrália keleti része fölött, személyes -és kollektív szinten is igen jelentős . (Elsősorban azok számára, akiknek a Halakban, Szűzben, Nyilasban vagy Ikrekben áll a Napjuk, más bolygóik illetve horoszkóptengelyeik)

 

 

Mint más bejegyzésekben (általános tudnivalók az eklipszekről : Sorsfordulók hírnökei)  szó volt róla, a napfogyatkozások tulajdonképpen nagyon intenzív újholdak. Az újholdak az asztrológiában új ciklusok kezdetét is jelzik – eklipsszel kombinálódva viszont arra utalnak, hogy a változás valamilyen nyomás, krízis hatására történik, a váltás pedig a szokásosnál több áldozattal jár. Valószínűek lehetnek a váratlan, drámai események is, illetve az olyan, kívülről érkező befolyások, amelyekre nincs hatásunk. Mindez új irányba is terelhet bennünket.

 

 

A nap-és holdfogyatkozások (eklipszek) energiája hosszú időn keresztül -hónapokon, akár éveken át – érvényesül. Azok az életterületek, amelyeket születési képletünkben érintenek (azonosításukban asztrológus segíthet) a kérdéses időszakban érdeklődésünk fókuszpontjába kerülnek.

 

napfogy 2016 márc 9

 

A jelenlegi képletben, az önmagában is problémás újhold/napfogyatkozás mellett más diszharmonikus és hosszú távon ható bolygóbefolyások is érvényesülnek. Ezek közül a március 23-án bepontosuló Jupiter – Szaturnusz kvadrát a legjelentősebb. A tavaly nyár folyamán már több bejegyzés (legrészletesebben A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai)  is foglalkozott ezzel a komoly gazdasági problémákat, nem feltétlenül örvendetes politikai irányváltásokat jelző fényszöggel és lejjebb még lesz is róla szó.

 

 

A teljesség igénye nélkül néhány gondolat.

 

 

Az újhold a Halak 18.56 fokán jön létre , és szembenállást képez a Jupiterrel, az expanzió, pénzügyek, törvénykezés, külföld, nagy utazások, világnézet jelölőjével. Míg az oppozíció túlzásokra hajlamosít, a Szaturnusszal egyidejűleg képezett kvadrát a kötelességek, a sors terhei, a felelősség súlyára figyelmeztet . A Neptun a Halak jegy és a 12. mundánház ura az asztrológiában, vagyis a titokzatos, rejtett dolgoké, a kollektív tudattalan, az álmok tartományáé. Ide tartoznak azonban a titkos ellenségek, zárt intézmények (kórházak, börtönök), a szenvedélybetegségek -pl. alkohol -, drogfüggőség, valamint az élet nagy megpróbáltatásai, az áldozatvállalás vagy az áldozattá válás is.

 
Ezek a bolygóállások cseles megoldásokra is hajlamosíthatnak. A Merkúr – Neptun együttállás arra figyelmeztet, hogy a racionális gondolkodást, érzelmek, hangulatok, a tudattalanból érkező impulzusok homályosítják el. Az igazságot nehéz kihámozni a hazugságok, manipulációk, ferdítések tömkelegéből, bár szerencsés esetekben az intuíció hangja is érvényesül. A Jupiter szembenállás túlzásokra hajlamosíthat, így lehetőségeinket és hatáskörünket is hajlamosak lehetünk túlbecsülni. A Jupiter, a Halak és a Neptun nagy idealista, hatásukra a dolgok szebbnek, többnek, jobbnak tűnnek, mint amilyenek valójában – a diszharmonikus Szaturnusz hatások miatt (ld. lennebb, cikkajánló)  azonban keserves lehet a kijózanodás. Könnyen elképzelhető, hogy most kell szembesülnünk azokkal a veszteségekkel, melyeket távollétünkkel, közönyünkkel vagy az elkötelezettség hiányával idéztünk elő. A kiskapuk keresése jelenleg vonzóbbnak tűnhet a játékszabályok betartásánál, esetenként pedig hajlamosabbak lehetünk feltétel nélkül megbízni másokban – az arra érdemtelenekben is – mint magunkért vállalni a felelősséget. A Szaturnusz erőpróbáló fényszögei azonban arra figyelmeztetnek: az ilyen próbálkozások megbosszulják magukat. Rossz ötlet most kémiai segédeszközökkel vagy a szellemi utak valóságelhárító változataival enyhíteni a nyomást. A valósággal való konfrontáció anyagi veszteségek, csalódások, betegségek, balesetek formájában érkezhet. (Ezeknek köze lehet a tudatmódosító szerekhez is) A múlt sebei újra felszakadnak, egyszersmind gyógyításukra is lehetőség adódik.

 

 

A nagyvilágban is zavarosnál zavarosabb helyzetek adódhatnak. A tőzsdék a tavaly augusztus végihez hasonló mélyrepülésbe kezdhetnek ( A 2015 augusztus 30-i Nap – Jupiter együttállás, más befolyásokkal, pl. az akkor szintén érvényesülő Jupiter – Szaturnusz kvadrátéval kombinálódva nem csak az ázsiai pénzpiacokon hagyott nyomot). A vallás, világnézet külföld, külföldiek , határok és határtalanság (beleértve az együttérzés és a szolidaritás határait is) kérdései szintén aktuálisakká válhatnak.Elindulhatnak vagy felgyorsulhatnak az EU felbomlásához/ gyökeres átalakulásához vezető folyamatok is. A Halak és a Neptun az óceánokkal, tengerekkel és általában a vizekkel is kapcsolatban van, így a időjárás viszontagságai mellett tengeri katasztrófák, tömegszerencsétlenségek is előfordulhatnak. Ezek egy része a csempészettel is kapcsolatban lehetnek. Járványok, fertőzések is felüthetik a fejüket, a vegyi szennyezések, biológiai fegyverek pedig továbbra is fenyegetést jelentenek. A trükkös lopások illetve az olyan fehérgalléros bűncselekmények, mint a plágium, okirat – hamisítás, sikkasztás, jogi kiskapuk felhasználása, szerződésekkel, okmányokkal kapcsolatos kétes ügyletek szintén jellemzők lehetnek. Egyéni és közösségi szinten erős a késztetés, hogy a különböző csoportok vagy személyek harcba szálljanak jogaikért. Mielőtt azonban ezt megteszik, érdemes megkérdőjelezni: valóban rendelkeznek-e azokkal a jogokkal, amelyekre hivatkoznak, indokoltak, reálisak -e követeléseik.

 

 

Felesleges hangsúlyozni, hogy ez az időszak végképp nem alkalmas jogi ügyek bonyolítására, szerződéskötésre, cégalapításra, üzleti tranzakciókra. A téves diagnózisok, műhibák veszélye miatt komolyabb gyógyászati beavatkozások sem javallottak. Persze nem mindenki engedheti meg magának azt a luxust, hogy ügyes- bajos teendőivel kivárja a kedvezőbb bolygóállásokat. Nekik a fokozott elővigyázatosság ajánlott, ha pedig mégis megtörténik a baj, próbáljunk, a nagyarányú anyagi veszteségek ellenére hosszú távban gondolkozni, engedni, hogy megérzéseink és ösztöneink mutassanak kiutat a zavaros helyzetekből. A tisztítókúrák, meditáció, jóga , tai- chi, a külső – belső rendrakás, kreatív tevékenységek – főleg a festés, kézműveskedés – nem csak ezekben a napokban, hanem egész március folyamán segíthetnek helyreállítani az egyensúlyt.

 

 

A múlt kísértetei

 
szellemváros NamibiábanNem sokkal a napfogyatkozást követően, szintén 9én a Hold együttállást képez a déli holdcsomóponttal is (Halak 21 fok). Március folyamán öt másik bolygó is áthalad itt: a Nap március 11-én, a Merkúr március 17-én, a Chiron 24-én, a Vénusz pedig 29-én. Amikor ennyire fókuszba kerül a leszálló holdcsomópont, „kísérteni kezd a múlt”. Életünk korábbi szereplői bukkanhatnak fel, lezártnak vélt vagy megoldatlan ügyekkel kell foglalkoznunk, újra előkerülnek bizonyos élettémák, álmaink, látomásaink régmúlt időkbe – akár előző életeinkbe is visszaröpíthetnek. Ezek az élmények a legritkább esetben kellemesek: valamilyen mulasztás, tévedés, traumatikus élmény társul hozzájuk. Mégis jobb ötlet önként foglalkozni velük, mint elmenekülni előlük: ez esetben ugyanis nagyon megnehezíthetik az új életszakaszba lépést és/ vagy további veszteségeket eredményezhetnek.

 
A leszálló holdcsomópontot érintő bolygók a Halak kevésbé kedvező tulajdonságait is felszínre hozhatják. pl. a Megmentő/ Áldozat- játszmák különböző típusait. (Ebben az esetben a Megmentő épp annyira destruktív, mint az Áldozat, hiszen a látszat ellenére nem nyújt valódi segítséget, hanem mindketten megmaradnak egy gyermeteg állapotban, amelyben nem kell vállalniuk a saját életük terhét. A Megmentőnek azért, mert ahelyett hogy saját megoldatlan problémáival szembesülne, a másokéval foglalkozik, az Áldozatnak pedig azért, mert ha „garantálja”, hogy soha nem fog a saját lábára állni, hanem folyamatos munkát ad a Megmentőnek, az leveszi a gondokat a válláról. Csakhogy az életben semmit nem adnak ingyen, így az ilyesfajta „segítséget” később jó drágán meg kell fizetni).

 

A spiritualitás szintén ürügyül szolgálhat a valóságtól való elmenekülésre, így többé már nem az önismeret eszköze, hanem minden alapot nélkülöző idealizmussá torzul. (Ld. Az önismeret és az önámítás ösvényein ) Ebben az időszakban az anyagi világból érkező visszajelzések a tényleges szellemi megvalósítási szint lakmuszpapírjává válhatnak. Jóllehet a dolgok zavarosak, haladni pedig csak milliméterenként lehet, a túl sok akadály, zavaró tényező, „véletlen” malőr (beleértve a „váratlan” betegségeket, kapcsolati gubancokat is), arra utalhat: irányváltásra lenne szükség. A vakhit és a „pozitív gondolkozás” agymosó sztereotípiái helyett most inkább következő a mantrát ismételgessük.”Segítek magamon és az Isten is megsegít”, Persze, ennek is csak akkor van értelme, ha azonnal alkalmazzuk a gyakorlatban is.

 

(Természetesen álmokon, látomásokon, ima, meditáció révén, „véletlen egybeesések” formájában rengeteg útmutatást kaphatunk, csakhogy ezeket alá kell vetnünk a valóság próbájának is. Egy böjtkúra, valamilyen rossz szokás, káros szenvedély felszámolására, egy korábbi mulasztás ellensúlyozására irányuló tényleges, érzékelhető eredményekkel járó erőfeszítések pedig sokkal többet segítenek, mint egy méregdrága „megvilágosodás- gyorstalpaló.”  A módszerek a személyi horoszkóp adottságaitól függnek.)

 

 

Álom és valóság mezsgyéjén

 

 

kiönt a tenger

  Március 11-én, amikor a Merkúr együtt áll Neptunnal, fejlett ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy a remények, félelmek, vágyteljesítő fantáziák által keltett képeket szétválasszuk a valós helyzettel kapcsolatos intuícióktól. Bár a telepatikus kommunikáció, környezetünkre bámulatos példáinak is tanúi lehetünk, bőségesen adódhatnak félreértések, belemagyarázások is. A szórakozottság, szétszórtság, hiszékenység, pletykálkodás komoly károkat okozhat. A Nap találkozása a Chironnal, valamint a Déli Holdcsomóponttal fogékonnyá tehet tudattalanunk üzeneteire. De a múlt emlékei fájdalmasak is lehetnek, ahogy életünk korábbi szereplőivel sem biztos, hogy kellemes a találkozás. Egyes sebeket azonban újra fel kell tépni ahhoz, hogy begyógyuljanak. A Nap jelenléte arra utal, hogy minél tudatosabban vagyunk jelen ezekben a helyzetekben, annál többet hozhatunk ki belőlük.

 

 
Március 12-én a Vénusz a Halakba lép. A szerelem, a szépség, a társas kapcsolatok, pénzügyek jelölője erőben van ebben a jegyben. Karakterének megfelel ez a fantáziadús, érzelmes, romantikus , határok nélküli vízi világ, de a most ható diszharmonikus bolygóállások miatt szó sincs gondtalan lubickolásról. Ha ebben az illúzióban ringatja magát, április 5-ig, míg a jegyben halad, egy sor kijózanító tapasztalás érheti.

 

 
Mindennapi ármánykodásaink

 

 

skorpió eklipsz, 2Ezek egyikéből már március 14-én is része lehet, amikor kvadrátot képez a Marssal. Ez a párkapcsolati gubancok egyik klasszikus fényszöge. Sokféle bonyodalom merülhet fel, az egyik nagy klasszikus, hogy az érzelmes Halak több romantikát szeretne, a tüzes Nyilas pedig egyből a lényegre tér. Egyikük finomkodik, megért, ráhangolódik (vagy legalábbis úgy tesz) – a másik sáros bakanccsal a közepébe gyalogol. Persze, az is előfordulhat, hogy Marsot csak azok a játszmák, variálások és manipulációk bosszantják, amelyekben (némi merkúri és neptuni hatással fűszerezve) a Halak Vénusz otthonosan mozog.

 

 

Az ugyanezen a napon bepontosuló Merkúr – Szaturnusz kvadrát tovább fokozza a feszültséget. A kommunikáció megreked, mindkét fél ragaszkodik igazához, a konszenzusra jutást félreértések, játszmák , manipulációs kísérletek és hazugságok nehezítik. Ha csak nem az a cél, hogy a dolgok tovább bonyolódjanak, jobb pár napra felhagyni a tisztázásai kísérletekkel.

 

 

A másnap, március 15, amikor az Ikrekben haladó Hold még jobban összekuszálja a szálakat, szintén nem alkalmas a döntésekre. Sajnálatos módon azonban a leküzdhetetlen kommunikációs kényszer szintén ennek a pozíciónak a hozadéka, így aztán, ahelyett, hogy csendben emésztenénk benyomásainkat, hajlamosak lehetünk boldog – boldogtalannal megosztani őket. De, mint tudjuk, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, így csak tovább fokozódik a zavar. Az egymásnak ellentmondó vélemények, jó tanácsok, ötletek további viszályokat eredményezhetnek, pletykák, álhírek kaphatnak szárnyra, a nagy nyüzsgésben éppen a probléma megoldásához szükséges energia szivárog el. Pénzügyi viták, utazásokkal kapcsolatos bosszúságok is lehetségesek. A kisebb-nagyobb vásárlásokat is jobb elhalasztani.

 

 

 

Jupiter – Plútó trigon: állandóság a változásban

 

 

sziklán templom  A fentebbi diszharmonikus hatásokat némiképp ellensúlyozza a március 16-án bepontosuló Jupiter – Plútó trigon. A fényszög először tavaly október 12-én vált egzakttá, , és aki kihasználta az októbert, jelentős előrelépéseket érhetett el. Bár a feltételek nem olyan kedvezők, mint akkoriban, ebben a hónapban is sok mindent kihozhatunk belőle. (A bolygókapcsolat hatása egész márciusban és a későbbi hónapokban is érvényesül, de az egzakttá válás napjaiban a legintenzívebb.) Bár az asztrológiai szakácskönyvek szerint ez a formáció a tuti meggazdagodás fényszöge, a recept nem csupán a recesszió meg a többi mostoha feltétel miatt nem alkalmazható automatikusan. A Plútó ugyanis nem osztogatja olyan magától értetődő nagyvonalúsággal a javait, mint a Jupiter. A hozzá társítható analógiák (megújulás válságokon keresztül, saját erőforrások feltárása nagy nyomás alatt, újjászületés a halálon át) mellett a Bak jegyében olyan szaturnuszi követelményeket is támaszt mint a kitartás, mértékletesség, lemondás, óvatosság és önfegyelem.

 

 

Ez a harmonikus bolygókapcsolat mégis azt jelezi , hogy ha kitartóan dolgozunk terveink gyakorlatba ültetésén, aktívan keressük a megoldást a felmerülő kihívásokra, minden tőlünk telhetőt megteszünk a problémás helyzetek tisztázása érdekében, a külvilágból is segítség érkezik. Azonban ismét hangsúlyoznom kell, hogy mindehhez sok aprómunka szükséges, eközben pedig akár úgy is érezhetjük, hogy az erőfeszítések nem állnak arányban az eredményekkel. Sikereinket mégse becsüljük le, mert a későbbiek során ugyanis nehezebb lesz új lehetőségeket teremteni. A retrográd mozgású Jupiter miatt elképzelhető, hogy fáradozásaink eredményei csak később mutatkoznak meg.

 

 

Március 17 -én, amikor a Merkúr találkozik a leszálló holdcsomóponttal, valamilyen formában ismét életre kelhet a múlt. A fájdalmas emlékekben való vájkálás, régi sérelmek felemlegetése helyett sokkal jobban járunk, a megértjük az akkori döntések illetve a mostani helyzet közötti összefüggéseket, tanulunk az esetleges hibákból és hozzálátunk azoknak a kommunikációs mintáknak az átalakításához, amelyek már nem visznek előre.

 
Március 19-én, amikor a Vénusz együttállást képez a Neptunnal, hajlamosak lehetünk pár centivel a föld fölött lebegni. Némi lazulás talán nem is árt, ahogy az sem, ha barátságosan vállon veregetjük magunkat: mégiscsak remekül álljuk a sarat ebben a stresszes időszakban. Azonban ha pénzügyi kereteinket túllépve jutalmazzuk magunkat, túlzásba visszük a dínom- dánomot, esetleg párkapcsolatunkban ragaszkodunk a rózsaszín szemüveghez, a fájdalmas tapasztalatok borítékolhatók.

 

 

Csatakép tavaszi napéjegyenlőség idején

 

 

Március 20-án a Nap belép a Kosba és ezzel asztrológiai értelemben is elkezdődik a tavasz. A tavaszi napéjegyenlőség képlete egy hosszabb, az őszi napéjegyenlőségig terjedő időszak történéseiről is felvilágosítást ad. A képletnek olyan, erőteljes bolygókapcsolatok is részei, amelyek csak pár nap múlva válnak egzakttá, de egész március, illetve az ez után következő időszak eseményeit is meghatározzák. Bár itt technikai okokból külön- külön tárgyaljuk őket, fontos szem előtt tartanunk, hogy egy időben érvényesülnek és a hatásaik összeadódnak

 

tavaszi napéjegy, 2016
Március 22-től, amikor a Merkúr is a Kosba lép, az események felpörögnek. Az eddig csak felszín alatt ható, inkább sejthető tendenciák egyre inkább észrevétetik magukat.
Március 23– több szempontból is emlékezetesnek ígérkezik. Részben akkor pontosul be a Jupiter – Szaturnusz kvadrát, másfelől az aznapi telihold egyszersmind holdfogyatkozás is.

 

 

 

Jupiter – Szaturnusz kvadrát: gazdasági mélyrepülés

 

 

Financial-disaster-money-as-a-tornado1

A Jupiter és a Szaturnusz közötti erőpróbáló fényszögnek a hatásaiból már tavaly ízelítőt kaphattunk, a blog több bejegyzése is foglalkozott vele (legrészletesebben a Jupiter és a Szaturnusz ciklusai) Itt dióhéjban annyit érdemes megemlíteni, hogy a nagyvilág eseményeire (gazdaság, politika, társadalom) erőteljes és hosszú távú befolyást gyakorló bolygókapcsolatról van szó. A terjeszkedés és az összehúzódás erőinek konfliktusa személyes és kollektív szinten is számos frusztrációt okozhat. A növekedési folyamatok lelassulnak, az indulást, kezdeményezést fékezőerők késleltetik. A személyi horoszkóp adottságaitól függően jelentős anyagi veszteségekre illetve nagy késéssel megkapott járandóságokra számíthatunk. (Májusban, amikor a Neptun is részt vesz a diszharmonikus kombinációban , és az T kvadráttá alakul, még több bizonytalanságra számíthatunk).

 

 

 

Holdfogyatkozás a Mérlegben: a béke ára

 

 

holdfogy  Ugyanezen a napon, (Budapesten 13:01′-kor) kerül sor 2016 első holdfogyatkozására is. Az eklipsz Ázsia, Ausztrália, Észak Amerika egyes részeiről és majdnem egész Dél- Amerikából látható, így elsősorban ezekre a területekre lesz hatással, de befolyása máshol sem elhanyagolható. (Személyes szinten elsősorban azokat érinti, akiknek a Kos, Mérleg, Bak, Rák 1 -7 fokán állnak bolygóik vagy horoszkóptengelyeik, illetve az említett jegyek e szakaszait tartalmazó horoszkópházakra – életterületekre – gyakorol befolyást )

 

holdfogy 2016 márc 23

 

Minden olyan holdfogyatkozás esetén, amikor a Kos Nap szembekerül a Mérleg Holddal, szembesülnünk kell annak a következményeivel, hogy valamilyen kapcsolat, társulás, közösség elvárásainak való megfelelés érdekében háttérbe szorítottuk saját igényeinket. Ebben az esetben a Vénusz Szaturnusszal és Jupiterrel képezett feszült fényszöge is rövidesen (március 25) bepontosul, így a fájdalmas tapasztalatok valószínűsíthetők. A csalódás hátterében legtöbbször az áll, hogy méltatlan emberre pazaroltuk érzelmeinket, illetve olyan ügybe fektettünk pénzt, időt, energiát, amely semmilyen formában nem térült meg.

 

 

A korábban a békesség, az együtt maradás kedvéért szőnyeg alá söpört konfliktusok most felszínre törnek. Kíméletlen őszinteséggel mutatja meg magát a kapcsolat igazi arca -és az is, hogy milyen valóságos értékeket veszítettünk, miközben a látszatok fenntartásán fáradoztunk. Ez szűkebb – tágabb környezetünkben különféle társulások megszakadását – vagy legalábbis totális átértékelődését eredményezheti, váratlan fejlemények pedig béketárgyalásoknak is véget vethetnek. A Kos Merkúr szoros együttállást képez a Nappal, „elégetett” és szembenállást képez a Holddal. Ez érzelmek (vagy, kollektív szinten a többség, a nép) ellenére hozott, elsietett döntéseket jelezhet. A frappánsnak hitt megoldások azonban hosszabb távon megbosszulják magukat, a kapkodás, elsietettség rossz döntéseket eredményezhet.

 

 

Barbárok Róma kapui előtt

 

Barbárok Róma kapui előtt

Barbárok Róma kapui előtt

A napéjegyenlőség és a holdfogyatkozás képleteinek tanulmányozásakor nem szabad elfeledkezzünk arról sem, hogy a Kos és a benne uralkodó Mars a háborúk princípiuma is. A tavasz hagyományosan nem csupán a mezőgazdasági munkák, hanem a hadjáratok, csaták elkezdésének az időszaka is. A mundánasztrológiában, mint erre más asztrológusok is rámutattak (pl. Kalo Jenő: Vége a nyugalomnak , Szíria is Németország is a Kos jegy uralma alatt állnak, így nagyfokú naivitásra vall feltételezni, hogy az egymástól eltérő kultúrák összehangolása békés és zökkenőmentes folyamat lesz. Sokkal valószínűbb, hogy az igazságot nem tudják tovább leplezni a még oly mesterien kikozmetikázott bűnügyi statisztikák, gondosan megkomponált, polkorrekt narratívák sem, a kialakult helyzetet pedig nem beilleszkedést okító tanfolyamokkal kell majd kezelni. A határzárak, változó idegenrendészeti törvények, a szükségállapot bevezetése egyes területeken újabb, hatalmas problémákat teremtve kínálhatnak tüneti megoldásokat.

 

 

Az ügyetlenkedő rendvédelmi szervek helyét egyre több helyen vehetik át önkéntes alapon szerveződő önvédelmi csapatok. Helyzete válogatja azonban, hogy éppen oda sújtanak -e le, ahova kell, vagy a már így is kiszolgáltatott, ártatlan csoportokon ütnek még nagyobbat.

 

Hiszen, míg az iszlám ellen minden épelméjű embernek, akinek fontosak kultúránk olyan vívmányai, mint az emberi jogok, szólásszabadság, soksínűség, szekularizmus – kötelessége akár fegyverekkel is fellépni, a rasszizmus, az általános idegengyűlölet, antiszemitizmus, a nácizmus és a fasizmus különböző formái egyre nagyobb veszélyt jelentenek. A két szélsőséggel sokszor egyidejűleg kell felvenni a harcot. (A megkülönböztetés képessége most fontosabb, mint bármikor. Az iszlám nem rassz, lehetnek hófehér bőrű. kékszemű fanatikusai is és feketebőrű hősök, mint pl. a szomáliai Ayaan Hirshi Ali, akik életük kockáztatásával szállnak szembe az erőszak és gyűlölet kultuszával. Azt sem árt tudni, hogy az iszlámnak és a nácizmusnak közösek a gyökerei (Hitler pl. sok inspirációt merített belőle, ld. Horogkereszt a Korán felett I. részHorogkereszt a Korán felett II. rész ), és ahogy nincs békés/ mérsékelt/ emberbarát fasizmus, nincs ilyen jelzőkkel illethető iszlám sem. Így az ellene való harc  nem a vallásokkal szembeni türelmetlenség jele, hanem a kereszténység, júdaizmus, buddhizmus, hinduizmus, meg a többi, valódi emberi értékeken alapuló hitrendszer védelmét szolgálja. Erről egyébként részletesen írtam a Szaturnusz újra visszatér a Nyilasba c. tavalyi bejegyzésben, “evilágibb” blogomon pedig A hogyan romboljuk le a minden kultúra egyenlő típusú narratívákat, ill. A kultúrrelativizmus regresszív természete c. cikkek foglalkoznak vele.)

 

 

Az eddig békés európai városok nyugalmát erőszakos demonstrációk dúlhatják fel, hosszabb – rövidebb időre polgárháborús állapotok is kilakulhatnak. A világ más tájain levő háborús gócokon újult erővel izzanak fel a konfliktusok, és csak reménykedhetünk, hogy a Mars Nyilasban haladásának hosszú hónapjai alatt a tűzvész nem terjed ki öreg kontinensünkre is. De ne szaladjunk ennyire előre az időben.

 

 

 

Frappáns megoldások és látszatgyőzelmek

 
lesz útA március közepén, a Merkúr – Szaturnusz kvadrát (március 14) hatására megrekedt folyamatok új lendületet kaphatnak 24-én, amikor a Merkúr trigonba kerül a Marssal. E fényszög határa meggyőzően, hatékonyan érvelhetünk, spontán ötleteink, lelkesedésünk sikert arathat. Persze, a bolygókapcsolat türelmetlenné is tehet, és előfordulhat, hogy egyszerűen csak földbe döngöltünk vitapartnerünket. A látszólagos győzelem ellenére csak rövid távú látszatmegoldásokról van szó, bármennyire szeretnénk hinni is az ellenkezőjét.

 

 

Karmikus leckék, érzelmi törések

 

 

törés   Nem is lehet másképp, hiszen március 25-én kezdi meg augusztus 13-ig tartó hátráló mozgását a Szaturnusz. A karma urának látszólagos hátrálásával egy korábbi bejegyzés foglalkozott részletesen és még lesz is róla szó.

Ilyenkor nyomás nehezedik ránk, valamilyen fékező hatással, frusztrációval szembesülünk a bolygó által befolyásolt életterületeken, ami arra késztet, hogy tolatásának időszaka alatt tisztázzuk életünk megoldatlan helyzeteit. Ellenkező esetben ugyanis ezek visszaköszönnek és megakadályozzák továbblépésünket.

 

 

A Szaturnusz retrográd időszakai alatt tehát elengedhetetlen, hogy mi is tegyünk néhány lépést hátra, hogy számot adjunk a közelebbi és a távolabbi múltban vállalt felelősségeinkről, elköteleződésekről, tervekről. Az asztrológiai hagyomány szerint új üzleti tevékenységbe kezdeni a Szaturnusz retrográd időszakai alatt nem javallott. Új vállalkozás alapítása helyett is okosabb ötlet a meglévőt átstrukturálni, tovább képezni magunkat a vele kapcsolatos területeken (marketingtől a szakismeretek bővítéséig), így hosszú távon a korábbiaknál sikeresebbé tehetjük.

 

 

Jelen esetben, mivel ugyanezen a napon a Vénusz – Szaturnusz kvadrátja (valamint, egyidejűleg a Vénusz – Jupiter szembenállás) is bepontosul, elkerülhetetlenül foglalkoznunk kell érzelmi ügyeinkkel, különböző típusú társulásainkkal, valamint pénzügyi kérdésekkel is. Az erőpróbáló Vénusz – Szaturnusz kapcsolatokkal több bejegyzés is foglalkozott (Pl. Karmikusan terhelt viszonyok). Ami dióhéjban elmondható: valamilyen fajta nyomás nehezedik kapcsolatainkra, értékelnünk kell, hogy együtt vagy külön folytassuk utunkat. Társas viszonyaink karmikus természetével, kapcsolatmintáinkkal is többet kell foglalkoznunk, mint általában (Ez a téma március hátralevő részében is aktuális marad, hiszen 29-én a Vénusz képez együttállást a leszálló holdcsomóponttal). A Jupiter, Neptun feszült fényszögek miatt az is kiderülhet: a romantikus elvárások köszönő viszonyban sincsenek a valóságos helyzettel, szerelmi háromszögekben/sokszögekben találhatjuk magunkat, vagy egyszer csak ráeszmélünk: már réges-régen ez a helyzet.

 

 

Ezek a bolygóhatások sem a személyes pénzügyekre sem az átfogóbb gazdasági folyamatokra nincsenek jó hatással: most az is nyereségnek számít, ha a nagyobb veszteségeket sikerül elkerülni. Jó hír, hogy a Vénusz egyszersmind szextilt képez a Plútóval is, így némi erőfeszítéssel rájöhetünk, hogyan hozzuk ki a legjobbakat a minden valószínűség szerint frusztráló szituációkból, a veszteségek dacára milyen külső – belső tartalékokból építkezhetünk tovább.

 

 
További váratlan fordulatok

 

 

További segítséget jelenthet a március 26 -án bepontosuló Nap – Mars trigon. (a fényszög az előző és a következő 2 -3 napban is hat). Ez a bolygókapcsolat kedvez a hatékony, spontán cselekvésnek. Neki köszönhetően nem csupán felismerjük az adódó lehetőségeket, hanem meg is ragadjuk őket, jó időben vagyunk jó helyen, bátran, határozottan döntünk, ésszerű kockázatokat hozunk, lelkesen, kreatívan, kezdeményezőn lépünk fel. Ha eddig többszöri nekifutásra sem sikerült, most könnyen, gyorsan elvághatjuk a problémák gordiuszi csomóját. Sajnos azonban nagy a kísértés arra is, hogy krónikus gondokra látványos, azonnali válaszokat adjunk, nem számolva a hosszú távú következményekkel. A tüneti kezelések hamarabb megbosszulhatják magukat, mint hinnénk. Ez személyes és kollektív szinteken egyaránt igaz.

 

 

 

Március 30 vegyes benyomásokat tartogat: aznap pontosul be ugyanis a Merkúr – Plútó kvadrátja és a Szaturnusszal képezett trigonja is. Míg az előbbi fényszög hatására rögeszmésen ragaszkodunk igazunkhoz (vagy vitapartnereink teszik ezt velünk), késhegyre menő veszekedésekbe, hatalmi harcokba bonyolódunk, a Szaturnusz befolyására hosszabb távú megoldásokra törekszünk, megalapozottan, tényszerűen érvelünk. Persze, ettől még lehetünk lelkesek és hihetünk igazunkban. Nem kérdéses, hogy ebben a túlfűtött hangulatban melyik stratégia a célravezetőbb, de adódhatnak olyan helyzetek is, amikor egyidejűleg kell megélnünk a kétféle bolygóhatást. Erre közlekedés, kisebb – nagyobb utazások, ügyintézés közben sem árt tekintettel lennünk.

 

 

 

kvadrát vágott  Március 31, a  hónap utolsó napja, amikor a Merkúr együttállásba kerül az Uránusszal, szintén vegyes, és nagyon viharos benyomásokat tartogathat. Bár fentebb nem sok szó esett róla, régi „ismerősünk”, az Uránusz – Plútó kvadrát még mindig hat, és ez sok, váratlan – és drámai esemény forrása lehet. Ahogy a gyorsabb mozgású bolygók (elsőként a Merkúr, aztán a Nap /április 7/, végül pedig a Vénusz /április 20-23/ ) a Kos közepére érnek, aktiválják az erőpróbáló fényszöget, így szűkebb – tágabb környezetünkben is felpörögnek a dolgok.
Az elhamarkodottság, kapkodás jelen esetben is sok baj forrása lehet, más esetekben viszont a spontán isteni szikrák menthetik meg a helyzetet. A váratlanul érkező hírek, egyik pillanatról a másikra bekövetkező események az utolsó percben, jó vagy rossz irányban változtathatják meg a személyes sorsunkat (a születési képlet adottságaitól függően) vagy a nagyvilág ügyeit.

 

 
Képek :

 

Hihetetlen képek

 

 

 

Kapcsolódó bejegyzések

 

Amikor minden darabokra hullik: Szaturnusz – Neptun kvadrát

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

Szaturnusz a Nyilasban : feloldódó valóságok

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A mester hátratekint és értékel (retrográd Szaturnusz, 2015)

Karmikusan terhelt viszonyok (Szaturnusz – Vénusz kapcsolatok)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Jupiter – Szaturnusz kvadrát

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Jupiter – Neptunusz szembenállás: modern népvándorlás ?

A Mars áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén

Uránusz – Plútó kvadrát

Próbatételek életre – halálra (Uránusz – Plútó kvadrát)

Vulkán fölött (Uránusz  – Plútó kvadrát)

Az utolsó csattanás ( Uránusz – Plútó kvadrát 2016)

Az önismeret és az önámítás ösvényein

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Veszedelmes viszonyok

Az örök háromszög

Sorsfordulók hírnökei (a nap-és holdfogyatkozásokról általában)

 

A Mars áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén

 

A 2016 január 3 – szeptember 27 közötti időszak személyes életünkben és kollektív szinten is nagy jelentőséggel bír. A Mars – az életerő, akarat, energia, cselekvő- és küzdőképesség, valamint a háború planétája mindössze két jegyet jár be ezek alatt a hónapok alatt: a Skorpiót és a Nyilast. Ezzel a sajátos energetikai hatással már több bejegyzés is foglalkozott, és még lesz is róla szó. A világ szinte valamennyi asztrológusa egyetért abban, hogy a változásoknak nagyon fontos szakasza köszöntött ránk. Julia Trandafir  , a Psy Astrology  blog szerzőjének összefoglalója következik.

 

 

 

Mars skorpió nyilas

 

 

Működésben a belső erő : a Mars direkt és retrográd haladása a Skorpióban 2016-ban

skorpi mars könyv  Mivel időnként retrográdba vált, 2016 folyamán a Mars nagyon hosszú időt tölt a Skorpió jegyében. Ez a bolygó ad energiát ahhoz, hogy hozzákezdjünk valamihez, küzdjünk céljainkért, folyamatos erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy felülkerekedjünk az akadályokon és megoldjuk problémáinkat. A Mars az év következő időszakaiban tartózkodik a Skorpió jegyében:
Direkt (D): január 3 – március 6
Retrográd ( R ) : május 27 – június 30
Direkt (D): június 30 – augusztus 2

 

 

E tranzit sajátos típusú folyamatokat generál, olyanokat, amelyek jóllehet eleinte talán észrevétlenek maradnak, de egész biztos nagyon hatékonyak. Erejük valószínűleg pontosan ebben a nem túl szembetűnő mivoltukban rejlik. A Skorpióban levő Mars számára a belső források, pl. az alapvető ösztönök, érzelmek, affektusok szolgáltatnak üzemanyagot.

 

A belső források pozitív felhasználási módja

Az ösztönök segítenek „meglátni” vagy „megszimatolni” az életünket, kapcsolatainkat, pénzünket, tulajdonunkat, sikereinket fenyegető veszélyeket. Ők késztetnek arra, hogy megvédjük magunkat vagy ellentámadásba lendüljünk annak érdekben, hogy megtarthassuk azt, ami a miénk. Hozzá kell tennem, hogy a Skorpió Mars cselekedetei nagyon motiváltak: elsősorban a valaminek a megőrzésére irányuló igény, valamint élete hosszú távon való strukturálása vezérli. Ez a két dolog tölti el ugyanis azzal az érzéssel, hogy kézben tartja ügyeit.

 

 

A mély érzések – amelyeket, ha a többi jegy szülötteinek nincs ellenére – akár a Skorpió védjegyének is nevezhetnék – adnak erőt ahhoz, hogy harcoljunk azért amit/akit szeretünk, ami/aki felébreszti szenvedélyünket, amihez/akihez kötődni kezdtünk. Ezekből a mély érzésekből tehát nagyon sok mindenre képes, erős akarat fakad.

 

A belső források kétes hozadékai

Az ösztönök azonban mértéktelenné is tehetnek evésben, ivásban és a szexualitás területén – egyszersmind azonban azt is lehetővé teszik, hogy kiszagoljuk a hozzánk közel állók és tágabb környezetünk ilyen jellegű gyengeségeit. Abban az időszakban tehát, amíg a Mars a Skorpióban halad, ösztöneink önromboló magatartásformákba is taszíthatnak, ha elragad bennünket a mohóság. És, kihasználva mások gyengeségeit, manipulatívakká is válhatunk, akik ellenőrzést akarnak gyakorolni a dolgok és az emberek fölött.
Emócióinkat és affektusainkat illetően, a beteljesületlenség, sebek, frusztrációk (amelyek végül dühössé és keserűvé tesznek) miatt az évek során valamennyien hordozunk valamilyen érzelmi poggyászt. A Skorpió Mars által képviselt energia felkavarja ezt az érzelmi poggyászt, és olyan cselekedetekre sarkall, mint a bosszú, a büntetés vagy hasonló vadhajtások. * Ami itt nagyon fontos, az az erő, amely a Skorpió Mars befolyása révén áthatja az ilyesfajta cselekedeteket. Olyan, mint a hosszan, nagyon hosszan tartó csendet követően felszínre törő vulkán, amely szélsőséges erőszakkal tesz tanúságot hatalmas erejéről. Ezt azért magyarázom el, mert 2016 folyamán olyan, rendkívül brutális fejleményeknek is tanúi lehetünk, amelyeknek látszólag nem volt semmi előzményük.

 

 

Egyéni szinten természetesen azok vannak leginkább kitéve a Skorpióban haladó Mars hatásainak, akiknek képletében hangsúlyos a Skorpió, vagy akiknek ebben a jegyben áll a Marsuk.

 

 

A Mars retrográd haladása a Skorpióban

Haladási irányától függetlenül a Mars a Skorpióban nagyon intenzíven hat, és azt hiszem, nem túl szerencsés olyasmiket állítani, hogy „miközben direktben halad jótékonyan, miközben meg retrográdban, kártékonyan hat.” Az intenzitás, amit említettem, mindkét esetben túlzások és félresiklások forrásává válhat. A Skorpió Mars rendkívül eltökélten igyekszik megvalósítani kitűzött céljait, és hatására sokan cselekedhetünk a „mindent vagy semmit”, „ a cél szentesíti az eszközt” – szellemében.

 

 

Mitől lesz tehát más az a május 27 – június 30 közötti időszak, amikor a Mars t a Skorpióban tolat ?

 

 

Azt hiszem, hogy míg korábban valaminek a megszerzésére törekedett, aminek révén ellenőrzést gyakorolhat, meggazdagodhat végül hatalomra tehet szert, most elszántan fog küzdeni mindaz ellen, ami áhított hatalmát fenyegeti. Abban az időszakban, amikor a Mars retrográdban halad, a félelem lesz a legnagyobb ösztönző erő, és ez valószínűleg az agresszív védekezést eredményez. ** Eközben az érzelmi manipuláció olyan eszközeihez folyamodhat, mint a bestiális kegyetlenkedéssel (beleértve aszexuális jellegűeket is) való megfélemlítés (valaminek az elvesztésétől való félelem, halálfélelem), bűntudatkeltés – hogy másokra hárítsa át a felelősséget, vagy a ravaszkodás annak érdekében, hogy a legtöbbet facsarja ki azokból az emberi, anyagi vagy más típusú forrásokból, amelyek valójában nem tartoznak hozzá.

 

 

Több mint valószínű, hogy ebben az időszakban az eddig nagyon gondosan őrzött titkok is felszínre kerülhetnek és halállal vagy szexualitással kapcsolatos botrányok is kipattanhatnak. Különösen oda kell figyelnünk a tűzvész, hatalmas robbanások, vegyi támadások – okozta pusztításokra. És, egy másik lehetséges fejlemény: könnyen megtörténhet, hogy míg a Mars retrográdban halad, keserves nélkülözést kell elszenvednünk vagy szélsőséges anyagi megszorításokat kell elviselnünk. Ilyen körülmények között személyes vagy kollektív céljaink követése  nagy kihívást jelent és hatalmas lelkierőt igényel.

 

 

Melyek lesznek tehát a legértékesebb eszközök abban az időszakban, ameddig a Mars hátrafelé halad a Skorpióban?

 

 

Az érzelmi agresszió ilyen horderejű megnyilvánulásai közepette azok lesznek a győztesek, akiknek kötélből vannak az idegeik. Ehhez a szilárd elvek és a világosan meghatározott célok képezik a legteherbíróbb motivációs alapot. Ez a szilárdság azonban inkább spirituális semmint anyagi természetű. Ahelyett, hogy túlzottan akarnánk birtokolni tárgyakat vagy embereket, az ilyesfajta vezérelvek vérteznek fel a legjobban mások manipulációs kísérleteivel szemben és az ellen, hogy hatalmába kerítsen a rettegés. Ezeknek az elveknek azonban mélyeknek és igazaknak kell lenniük, és a Skorpió-szellemiséghez hűen, kompromisszumok nélkül kell követnünk őket.

 

 

 

Mars a Nyilasban

 

A Mars direkt és retrográd haladása a Nyilasban 2016-ban: fő erősségünk révén a legmagasabb célok felé

mars sagi szebb Mivel időnként retrográdba vált, 2016 folyamán a Mars nagyon hosszú időt tölt a Nyilas jegyében. Ez a bolygó ad energiát ahhoz, hogy hozzákezdjünk valamihez, küzdjünk céljainkért, folyamatos erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy felülkerekedjünk az akadályokon és megoldjuk problémáinkat. A Mars az év következő időszakaiban tartózkodik a Nyilas jegyében

 

 

Direkt (D): március 6 – április 17
Retrográd ( R) : április 17 – május 27
Direkt (D): augusztus 2 – szeptember 27

 

A Mars direkt haladása a Nyilasban

 

A Mars Skorpióban haladásának időszakához hasonlóan ez a tranzit is tovább tart az idén mint általában. Azzal ellentétben azonban nem egy fajta belső erő késztet cselekvésre: a Nyilas Mars energiája inkább kifelé irányul.

 

 

A Nyilas Mars hatása alatt energiáink a társadalmi jogok, spirituális fejlődés, erkölcsi, filozófiai ideálokért való harcra irányulnak. Az említett tranzit időszakában ezek a legmagasabb rendű célok vagy eszmék motiválnak bennünket. Csakhogy, ezzel egyidejűleg a Mars a Nyilasban a határok ellen is harcol, hiszen azokat úgy szellem mint fizikai értelemben is korlátoknak tekinti. Attól függetlenül, hogy miért vagy mi ellen harcolunk, egy bizonyos: a győzni akarás öröme önmagában is erős motivációt képvisel e tranzit során.
De a motiváció csak a kezdet, a társadalmi vagy spirituális fejlődés legmagasabb céljáért folytatott, elvileg dicséretes küzdelemhez azonban majd szükség lesz  bizonyos módszerekre és eszközökre (vagy nevezzem őket fegyvereknek?) is. És itt jönnek e Mars tranzit lehetőségei és csapdái. Más szavakkal, a Nyilasban haladó Mars társadalmi és spirituális törekvéseinket támogató szövetségeseket vagy „barátokat” hoz életünkbe, de olyan „ellenségeket” is, akik megtorpedózzák erőfeszítéseinket. Ez végül nemkívánatos következményeket eredményez.

 

Dióhéjban:

 

Szövetségeseink: arra irányuló vágyaink és késztetéseink, hogy fejlesszük tudásunkat, hogy szabadon fejezhessük ki új gondolatainkat, hogy szabadon mozoghassunk, hogy felfedezzük az emberek és kultúrák sokféleségét, hogy saját tapasztalatainkat és tudásunkat megosztva tanítsunk másokat, hogy kövessük az igazságot, hogy spontánul cselekedjünk.

 

Ellenségeink: bármilyen fajta mássággal kapcsolatos abszolút hiedelmek, előítéletek (vallás, kultúra, társadalmi csoportok, faj, stb), a türelem, a körültekintés/óvatosság hiánya, hiúság.
Természetesen ezek a szövetségesek és ellenfelek többé- kevésbé mindannyiunkban jelen vannak, és a Nyilasban haladó Mars különböző módon és mértékben gyakorol hatást rájuk. De 2016 fentebbi időszakaiban időszakaiban mindannyiunknak oda kell figyelnünk rájuk, mert teljesítményünk és fejlődésünk sok tekintetben tőlük függ, valamint attól, hogy mi módon kezeljük őket.

 

 

A Mars retrográd mozgása a Nyilasban
Nem elég, hogy a Nyilasban haladó Mars tranzitja során feszült fényszögeket képez a Szűz Jupiterrel, a Halak Neptunnal, 2016 április 17 – május 27 között még tolatni is fog. Ez alatt a 40 napos időszak alatt a Mars energiái torzult módon nyilvánulnak meg. Nagyon sokszor lehetünk tanúi annak, hogyan terelnek tévutakra, sarkallnak túlzásokra bizonyos ideálok. A következmények arányosak a téveszmékkel és a túlzásokkal.

 

 

Pontosabban, az abszolút hiedelmek gátat vethetnek a párbeszédnek és a legnagyobb fokú intolerancia bizonyítékaivá válhatnak. A düh a különféle nézetek, hiedelmek, szokások tolerálására való képtelenség egyértelmű jele lehet. Ilyen tranzit mellett (más bolygóhatásokkal kombinálódva) szinte lehetetlenné válik a nemzetközi együttműködés. Az a törekvés, hogy az egyik fél a másikra kényszerítse saját hiedelmeit és igazságait (dogmáit) keresztülhúzhat minden arra irányuló erőfeszítést, hogy a konfliktus valamennyi érintettjét méltányosan kezeljék és egyenlő jogokat és szabadságokat biztosítsanak számukra.

 

 

Más egyének vagy csoportok spirituális fejlődés irányába való erőszakos terelése  (legtöbbször valamilyen vallásos céllal), teljes mértékben figyelmen kívül hagyva társadalmi hátterüket, lelki irányultságukat inkább szellemi kalandorkodásnak nevezhető semmint szellemi útmutatásnak. Ily módon aztán a merev erkölcsi szabályok folyamatos összeütközésbe kerülhetnek a magasabb rendű társadalmi normákkal.

 

 

Azonban a spontán és kalandvágyó viselkedés nem csupán a szabadság szeretetéből vagy bátorságból fakadhat. Lehet annak a bizonyítéka is, hogy az illető a legkevésbé sem törődik személyes és családi kötelezettségeivel valamint az ezek alól való kibújás következményeivel. Az óvatlanság ilyenfajta példáival leggyakrabban olyanok esetében találkozhatunk, akiknek Nyilasban áll a Marsuk vagy a jegy hangsúlyos szerepet játszik képletükben.

 

 

 

Így tehát tartsd szem előtt legmagasztosabb céljaidat és kövesd őket, de miközben harcolsz értük, ne feledd a tudás és a tolerancia fegyvereit se használni. ***

 

 

 

Kapcsolódó

 

Februári előrejelzés

Mars a Skorpióban: alvilági utazás

A vámpírok közöttünk járnak

Szaturnusz a Nyilasban

          Julia Trandafir: Szaturnusz a Nyilasban

Újra a Nyilasban halad a Szaturnusz

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

Tűz jegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) és az agresszió

A víz jegyek (Rák, Skorpió, Halak) és az agresszió

 

 

Megjegyzések

* Persze, elégtételt venni nem mindig rossz dolog. Van amikor a trauma feloldásának egyetlen lehetséges és egészséges módja. Ez a Skorpió elv és a benne uralkodó Plútó egyik legnagyobb tanítása. A Nap Lányainak  küzdelme például ugyanolyan tiszteletre méltó és felemelő, mint a náci koncentrációs táborok egykori foglyaié, akik szabadulásuk után egész életüket annak szentelték, hogy kézre kerítsék és megbüntessék egykori kínzóikat, szeretteik, népük gyilkosait. A jezidi nőkből álló alakulat tagjainak „nagy része megjárta az Iszlám Állam poklát: szexrabszolga volt. Sokan közülük megszöktek vagy családjuk kifizette értük a váltságdíjat, és ahogy kijutottak, életüket ennek az új ügynek szentelték. A szörnyű borzalmakat átélt lányok újult erővel képzik magukat és vesznek részt a harcokban. Előnyt jelent az, hogy sokan közülük értékes információkkal bírnak az ellenségről: csapatok elhelyezkedése, fontos lőszerraktárak stb.” A Skorpióban haladó Mars most egyedülálló lehetőséget ad nekik a gyógyulásra, átengedve a terepet Durga istennő archetípusának. Ugyanakkor persze – szintén a Plútó uralta princípium természetéből adódóan – küldetésük életveszélyes, hiszen maguk is eleshetnek, egy életre megnyomorodhatnak, vagy ami még ennél is sokkal rosszabb, újra fogságba eshetnek.

 

 

** Természetesen van jogos küzdelem és jogos félelem is, amikor puszta életben maradásunkért harcolunk foggal- körömmel. Nem azért, hogy elvegyük a másét, hanem azért, hogy tőlünk ne vegyék el azt, ami a miénk, amiért olyan keservesen megdolgoztunk -illetve, hogy visszaszerezzük azt, ami a miénk volt és/vagy ami jogosan megillet. És ebben az esetekben megtörténhet, hogy vagy nekünk kell – a túlélés érdekében manipulálnunk, trükköznünk – vagy pedig éppenséggel velünk szemben alkalmazzák a lélektani hadviselés kifinomult technikáit.
*** A szerző sajnos nem tér ki  a tolerancia határainak a nagyon fontos problémájára sem. Ez a kérdés a Szaturnusz Nyilasban haladásának egész időszaka alatt napirenden lesz, amikor azonban a Mars is a Nyilasba lép, a helyes válasz megtalálása élet – halál kérdésévé válhat. Sajnos előfordulhat az is, hogy nem csupán elméleti síkon, hanem – kinek -kinek a sorsa szerint – fegyvert fogva vagy mások fegyverei elől menekülve kell keresni.

 

Hogy milyen vallási-kulturális -világnézetbeli másságot lehet és kell is tolerálni  és mi az, aminek tolerálása már nem csupán szabadságunkat, hanem szűkebb -tágabb környezetünk létét fenyegetheti, összetett kérdés, de Karl Popper, brit-osztrák filozófus (1902.július 28 – 1994.szeptember 17)  gondolatai ebben az esetben is érvényesek: „A határtalan tolerancia mindenképpen a tolerancia eltűnéséhez vezet. Ha mi kiterjesztjük a határtalan toleranciát azokra is, akik intoleránsak, ha nem állunk készen arra, hogy megvédjük a toleráns társadalmat az intoleránsak támadásaitól, akkora toleránsakat elpusztítjuk a toleranciával együtt. Ezért nekünk a tolerancia jegyében ki kell jelentenünk, hogy jogunk van nem tolerálni az intoleránst.”
Ezt a témát egyébként behatóan körüljártam a Szaturnusz Nyilasba való visszatérésével foglalkozó, tavaly szeptemberben írt cikkemben.

 

 

 

Az utolsó csattanás

 

Az Uránusz – Plútó kvadrát évei alatt világméretű politikai felfordulás tanúi lehettünk. Az ISIS létrejötte, az egyre gyakoribbá váló terrortámadások, az Oroszországgal és Kínával kapcsolatos fejlemények, a tömegszerencsétlenségek, a politikai erőviszonyok átrendeződése, az Arab Tavasz, a propaganda, a lövöldöző ámokfutók, diktátorok felemelkedése és bukása, a világszerte érzékelhető forrongás – hogy csak néhányat említsünk a 2010 óta zajló drámai változások közül.

 

 

 

villámparádé

 

 

Leslie Hale

 
2016 január – februárjában utoljára áll össze az Uránusz Plútó kvadrát. Az 1 fok híján pontos fényszög a Kos és Bak jegyeket köti össze. 2010 óta írok erről az erőteljes bolygókapcsolatról, mióta az Uránusz belépett a Kosba és elkezdődött a nagy változások időszaka.

 

 

 

E két külső bolygó összecsapásának eredményei a titánok harcára emlékeztetnek: nemzedékünk számára ez volt a legjelentősebb tranzit, amit átéltünk, feje tetejére állt a világ és a felfordulás még jó darabig folytatódik. Ennek eredményeként úgy kollektív mint személyes szinten folyamatos evolúciós változások tanúi lehetünk.

 

 

Mivel ennek a tranzitnak a befolyása erőteljesen érvényesül 2016 első két hónapjában, ugyanannyi változásnak és forrongásnak lehetünk tanúi mint az előző években (És valóban, januárnak szinte minden napjára jutott valamilyen nagy hatású esemény – ford megj.) Jóllehet a két bolygónak a jelenlegi az utolsó mérkőzése, az eredmények csak hónapok, ha nem egyenesen évek múlva értékelhetők ki egyértelműen. Tehát hiába ez az utolsó forduló, a kavarodás addig folytatódik, ameddig a két bolygó legalább 8- 10 fokra el nem távolodik egymástól. Ezt követően aztán új korszakba lépünk és idővel az is kiderül majd, mennyire is voltak radikálisok ezek a változások. A ciklus még egy ideig folytatódik, jóllehet a két bolygó most már tartósan eltávolodik egymástól és energiájuk hónapról hónapra csökken. 2016 júniusára az Uránusz – Plútó kvadrát hatóköre már nyolc foknál is tágabb lesz, de a fényszög még akkor is hatással lesz a világ eseményeire.

 

 

Ez egyike annak a tíz fő bolygóciklusnak, amely annyiféle, különböző szintű változást indított el a nagyvilágban, mindent a feje tetejére állított és hatalmas zűrzavart okozott a politikában, gazdaságban és földrajzi környezetünkben is.

 

 

Az Uránusz és a Plútó legutóbb a 60′-as évek közepén került egymással erőpróbáló fényszögkapcsolatba, amikor együttállást képeztek a Szűzben. Ekkor született meg a ‘ természetes gyógymódok’ nemzedéke, eszkalálódott a vietnami háború, a polgárjogi mozgalmak, az egyenlő jogokért folytatott mozgalmak, jött divatba a válás, jelentették be a Világkereskedelmi Központ megépítésének a tervét. Elfogadták az egészségbiztosítási rendszert, az egyetemi campusok az ifjú aktivisták olvasztótégelyeivé váltak, elfogadták a polgárjogi törvényt, üzent hadat a szegénységnek LBJ (Lyndon B. Johnson, az Amerikai egyesült Államok elnöke 1963 -1969 között) változott meg és lett egész más a világ, mint korábban. Így lesz ez most is.

 
Az 1930-as évek közepén a Kosban haladó Uránusz képezett kvadrátot a Rák Plútóval. Ekkortájt tetőzött a nagy gazdasági válság és a munkanélküliség, emelkedtek fel azok a diktátorok és terjedtek el azok a szélsőséges eszmék, amelyek kirobbantották a II. világháborút. Hitler 1933-ban jutott hatalomra és ekkor nyitották meg az első koncentrációs tábort. F.D. Roosevelt elnök kihirdette az „Új Egyezséget”(The New Deal ), VIII. Edward király lemondott trónjáról a szeretett nő kedvéért, az Egyesült Államokban pedig a légkör faji feszültségektől izzott. Az Egyesült Államokban véget ért a szesztilalom, kezdett pusztítani a porteknő (Dust Bowl, részletes magyarázatot ld. kapcsolódó linken ) nevű környezeti katasztrófa és kezdődött el a spanyol polgárháború.

 

 
Most csupán néhányat soroltam fel ezekben a korábbi időszakban bekövetkezett események közül, és önök is láthatják, hogy a világ felbolydult, burjánzanak a szélsőségek, mindent áthat az elégedetlenség és sok embernek is gyökeresen megváltozott az élete, különösen ha ez az erőteljes tranzit a születési képleteik elemeivel is kapcsolatba került (Egy ilyen  kapcsolat meglétének tisztázásában asztrológus segíthet )

 

 

A hatalom, a tömegtájékoztatás és a könyörtelenség a Plútó uralma alá tartozik, a találmányok, a repülőgépek, a technológia és az internet pedig az Uránuszhoz rendelhető. Az 1930-as években Hitler volt az első olyan politikai vezető, aki a levegőt használta fel arra, hogy Németország-szerte terjessze propagandáját és a médiát saját céljaira használta fel.

 
Manapság az Iszlám Állam felemelkedésének lehetünk szemtanúi. Nap mint nap láthatjuk, hogyan manipulálják a közösségi médiát, hogy tagokat toborozzanak és a terror sokkoló fotóival árasszák el a világot. A világunkban zajló nagy változások az Arab Tavasszal – az Uránusz Kosba lépésének és Plútóval képezett kvadrátjának közvetlen következményével kezdődtek.

 

 

Hitler e két erőteljes bolygó utolsó kvadrátjának időszakában szilárdította meg hatalmát és legyőzése sok évbe telt. A most ható kvadrát idején az Iszlám Állam betonozta be hatalmát a kalifátus megalapításával (2014.július 29). Akárcsak Hitler, az ISIS is él a modern technológia adta lehetőségekkel és, Hitlerhez hasonlóan ő sem fog egyik napról a másikra eltűnni.

 

 

Az Uránusz – Plútó kvadrát azonban nem csupán az ISIS által képviselt szélsőségeknek, hanem bármilyen fajtájú extrémizmusnak kedvez. Az elmúlt években Európában és az Egyesült Államokban egyaránt egyre népszerűbb a szélsőjobb. A világ polarizálódik.

 

 

Vannak, akik úgy vélik, hogy a 2016-os választási kampány úgy politikai szempontból mint az Egyesült Államok elnökének pozíciójára aspirálók személyiségét illetve szélsőséges. Egy rendkívül megosztott Amerikában élünk és ahogy haladunk az új évben, az ellentétek egyre jobban kiéleződnek (akárcsak az 1930-as és az 1960-as években). Nagyon valószínű, hogy az Egyesült Államok további mélyreható változások elé néz.

 

 
2016 januárja rendkívül fontos hónap volt (nagyon hasonló 2015 márciusához) és sok tekintetben, személyes életünkben és a nagyvilágban is bővelkedett kihívásokban. Amikor a Nap (január 4- 8), az újhold (január 10) aztán a retrográd Merkúr (január 21 -31) aktiválta az Uránusz – Plútó kvadrátot, számos fontos eseménynek lehettünk tanúi a nagyvilágban -és amennyiben születési képletünk alkotóelemeihez is kapcsolódott, személyes sorsunkban is. Ez a tendencia a február 6 – 8 körüli napokban is folytatódik, amikor a Vénusz aktiválja ezt a fényszöget.

 

 

Hogy a dolgok még bonyolultabbak legyenek, tulajdonképpen két nagy erejű kvadrát hat ebben az időszakban: az Uránusz – Plútó és a Szaturnusz és Neptunusz közötti. Ez utóbbi egyszerre homályosítja el tisztánlátásunkat és teremt alkalmat annak belátásához, hogy bizonyos erőfeszítéseink kudarcba fulladtak, így tehát új utakat kell keresnünk. A Szaturnusz és a Neptunusz kvadrátja tavaly novemberben pontosult be, és akkor egy újabb párizsi terrortámadás szemtanúi lehettünk , amely az eddigieknél is inkább tudatára ébresztette a világot, hogy az ISIS egy olyan terrorista csoport, amelyet meg kell állítanunk.

 

 

Miközben az Uránusz – Plútó kvadrát utoljára összeáll, számos olyan esemény történik még a világban, amely alapjaiban rengeti meg szűkebb- tágabb környezetünk életét.

 

 

Ez a tranzit azokra van a legnagyobb hatással, akiknek aszcendense, Napja vagy más bolygói a kardinális jegyek ( Mérleg, Kos, Rák, Bak) 14 -18 fokán állnak. Számos változáson mehetnek keresztül, beleértve a lezárások és a kezdések különböző típusait (pl. vállalkozás, kapcsolat, stb) Az Uránusz jelenléte miatt az események váratlansága, meglepetésszerűsége is borítékolható. Hogy pozitív vagy negatív fejleményekről van-e szó, a képlet egyéni adottságaitól függ.

 
Mivel a Plútó egyik alapvető tulajdonsága az, hogy totális rombolást visz végbe annak érdekében, hogy sokkal erősebb, teherbíróbb alapokról építsen újra, személyes életünkben és a nagyvilágban is a regeneráció különböző szintjeinek és típusainak lehetünk tanúi. Bár a tragédiák és összeomlások sem ritkák, személyes sorsunkban most arra is lehetőségeink adódhatnak, hogy kitörjünk a fojtogatóvá vált helyzetekből és beléphessünk a régóta sóvárgott új életszakaszba.

 

 

 

ford:      Kiss Kati

 

 

 

További cikkek az Uránusz – Plútó kvadrátról

 
Vulkán fölött (2014 december)

Próbatételek életre – halálra (2014 december)

Uránusz – Plútó kvadrát (2014 december)

Ami jön fogadjátok, ami megy, engedjétek (2014 tavasz)
(Plútó – Uránusz kvadrát Nagy Kereszt, vérholdak)

 

Az összeomlás és az újjáépítés mintázatai (2013 nyár)
A történelmi és az asztrológiai ciklusok meglehetősen szoros kapcsolatban állnak egymással.

 

Újabb robbanékony találkozás: újra egzakt Plútó – Uránusz kvadrát (2013 tavasz)

Részleges napfogyatkozás, szeptember 13

2015 szeptember 13-án , részleges napfogyatkozás lesz a Szűz jegyében. Budapesti idő szerint az eklipsz 07:40′ kor kezdődik, 4 óra 52 percen át tart ,a teljesség fázisára pedig 8 :41 kor kerül sor.

 

 

napfogy, madárral

 

Bár az eklipsz Magyarországon nem látható, csupán Dél- Afrikában, az Atlanti-és az Indiai Óceán felett, valamint az Antarktiszon, több szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. Az asztrológiai hagyomány szerint egy nap- vagy holdfogyatkozás azokat a területeket folyásolja be a leginkább, ahonnan megtekinthető, illetve amelyek hozzárendelhetők az eklipsz jegyéhez. Ily módon a jelenlegi Görögországot – különösen Athént, Svájcot, Németországot – elsősorban Wormot, Erfurtot és a Rajna -menti területeket, Franciaországot és Olaszországot érinti a legérzékenyebben.

 

 

Mint a nap-és holdfogytakozások (gyűjtőnevükön eklipszek) általános hatásait tárgyaló bejegyzésben (Sorsfordulók hírnökei) szó volt róla, egy napfogyatakozás hatása annyi éven át érezhető, ahány órán keresztül zajlik. Mivel a jelenlegi 4 h 52 percen át tart, négy év 5 hónapig lesz hatással személyes sorsunkra és a nagyvilág eseményeire. Ez meglehetősen hosszú idő, így nem árt alaposan körüljárni, mimindenre is számíthatunk ezek alatt az évek alatt, hogyan működhetünk együtt az eklipszek- jelezte elkerülhetetlen változási folyamattal.

 

napf szűzben

A szeptemberi előrejelzésekben részletesen tárgyaltam a 13-i részleges napfogyatkozás témáit. Mivel az eklipsz a Szűz 20 fokán jön létre, azokat érinti elsősorban, akiknek a Szűz, Halak, Ikrek, Nyilas 20 fokán (+/- 4- 5 fok) áll a Napjuk, Holdjuk, más személyi bolygóik ill a Ascendensük. Másokra is befolyást gyakorolhat a radix házai szerint érintett életterületeken. Egy személyes konzultáció segíthet felkészülni a küszöbön álló változásokra.
Az újhold új kezdeteket is jelent. Azonban többször fordul elő, mint szeretnénk, hogy addig nem nyithatunk ki egy ajtót, amíg be nem csuktunk egy másikat. Eklipszek esetén szinte mindig így történik. Új fejezetet kezdeni jó, ebben az esetben viszont az első lépéseket jó adag bizonytalanság, szorongás kíséri. Egy fejlődési szakasz lezárult, az új irányok pedig még nem körvonalazódtak

 

 
A nagyvilág asztrológusai egyetértenek abban, hogy jelentős és hosszú távú égi eseményről van szó, azzal kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények, hogy pozitív vagy negatív változásokról van -e szó.

 

 

Robert Wilkinson, az Aquarius Papers blog szerzője azt taglalja, hogyan illeszkedik be a jelenlegi eklipsz az elmúlt tizenegy év nap-és holdfogyatkozásainak a sorozatába

 

 

A már többször idézett   Jamie Partridge, az  Astrology King blog szerzője az újhold lehetséges pozitívumait emeli ki, miszerint a szeptember 13-i napfogyatkozás hozhat ugyan fájdalmas tapasztalatokkal járó változásokat, egyszersmind azonban véget vet az idei tavaszi napéjegyenlőség napján, március 20-án bekövetkezett napfogyatkozás által jelzett példátlan pechsorozatnak is. A kedvező hatások különösen a párkapcsolatok területén érződnek majd.

 

 

A vég kezdete ?

 

 

Rosh hasanahÍgy legyen. Az eklipsz képlet sajátosságai azonban inkább a zsidó kalendárium megfigyeléseit igazolják. Bár egész más rendszeren alapul, mint a  nyugati asztrológia, a jelzett folyamatok döbbenetes egybeesést mutatnak azokkal a tendenciákkal, melyekkel e blogbejegyzések is részletesen foglalkoztak. Nos tény, hogy sorsfordító időket élünk, de korántsem biztos, hogy a pozitív változások lesznek túlsúlyban. (E megfigyeléseket kombinálja  a nyugati asztrológia olyan válságjelzőivel, mint az Uránusz – Plútó kvadrát, Jupiter -Szaturnusz kvadrát, Jupiter – Szaturnusz – Neptun T kvadrát és jelez gazdaságilag nehéz időszakot tőzsdeasztrológus is az említett fényszögek és a szeptember 13-i napfogyatkozás hatását elemző cikkében)

 

 
A szeptember 13-i részleges napfogyatkozás nem csupán egybeesik az 5776. zsidó újévvel, a Rós Hasanával is, hanem, egyszersmind egy új ciklus kezdete is. Az előző, 5775 . év ugyanis szombatév volt. Hogy miért is lehet aktuális mindenki számára, felekezettől függetlenül a  Rós Hásáná, Steiner Kristóf egy régebbi, de még mindig időszerű cikke magyarázza el.

 

 

 

„A kabbalisták szerint ez valójában egyáltalán nem vallási ünnep, és még csak nem is kizárólag zsidó származású emberekhez szól. Sokkal inkább egy lehetőség arra, hogy mindannyian átgondoljuk, mi az, amit meg akarunk változtatni az életünkben.

 

 

A Rós Hásánát megelőző harminc nap során a kabbalisták egyfajta lelki és szellemi önvizsgálatot tartanak, melynek során tudatosan törekszünk rá, hogy elengedjük az előző év során minket visszatartó káoszt. Átgondoljuk, kitől kell bocsánatot kérnünk, melyek azok a kapcsolatok, amelyek nem abban segítenek, hogy önmagunk jobb változatává váljunk, hanem fekete lyukként nyelik el az energiáinkat. Átgondoljuk, melyek azok a destruktív szokásaink, amelyeket új, pozitív mintákra akarunk felcserélni. A kabbalisták szerint aki komolyan veszi a lelki felkészülést, és nem hoz magával elvarratlan szálakat Rós Hásánára, az tiszta lappal indulhat az új esztendőben.”

 

 

 

A szombatévről magyar nyelven a Vigyázó blog ír részletesebben.

 

 

A léviták könyve 25. fejezetében szerepel a szombatév, más néven az elengedés éve. Rendkívüli gazdasági jelentősége volt: ekkor a zsidók számára tilos volt bevetni a földet, a rabszolgákat felszabadították, az adósságokat elengedték. Annyira “radikális” rendelkezés volt ez a Törvényben, hogy a Biblia szerint gyakorlatilag sosem merték ezt megtartani (még Dávid és Salamon korában sem).
Ennek ellenére Isten végül “behajtotta” rajtuk, ugyanis a 70 éves fogság minden egyes éve egy meg nem tartott szombatévet törlesztett. A zsidó hagyomány azóta is pontosan számon tartja a szombatéveket, és régi tradíció, hogy ilyenkor Isten átrendezi a történelmet, új korszakokat nyit vagy zár le, különösen a gazdasági életben. A 20. században a szombatévek gyakran jártak nemzetek fölemelkedésével vagy bukásával és gazdasági fordulatokkal:

 

 
1902-1903: Henry Ford elindítja a sorozatgyártással üzemelő autógyárát.
1909-1910: Északi-sark elérése, a repülőgépgyártás és -tervezés robbanásszerű fejlődése.
1916-1917: Az első világháború fordulópontja, az Egyesült Államok hadba lép, bolsevik hatalomátvétel Oroszországban, Balfour-nyilatkozat a zsidó nemzeti állam megalakításáról a Szentföldön.
1923-1924: Sörpuccs miatt Hitlert börtönbe zárják, megírja a Mein Kampfot. Genfi egyezmény.
1930-1931: A gazdasági válság világméretűvé válik, Hitler pártja, az NSDAP váratlanul országos népszerűségre tesz szert. Gandhi fellépése nyomán tömegtüntetések kezdődnek Indiában, a brit gyarmati birodalom összeomlásának kezdete.
1937-1938: Kristályéjszaka, Anschluss (Németország és Ausztria egyesül), Chamberlain lesz Anglia miniszterelnöke, aki aláírja a müncheni egyezményt, ami felborítja a hatalmi egyensúlyt Európában. Hitler eldönti, hogy háborút indít, és megkezdi a felkészülést.
1944-1945: A német és japán birodalom bukása, az Egyesült Államok a világ vezető hatalma lesz. A dollár lesz a világgazdaság alapja.

1951-1952: Koreai háború, a NATO megalakulása. Hidrogénbomba feltalálása. A hidegháborús konfliktus világméretűvé válik.
1958-1959: Megalakul az unió elődje, az EGK. Az űrverseny kezdete. Az interkontinentális ballisztikus rakéta feltalálása. Létrejön a DARPA, az internet fejlesztésének a kezdete.
1965-1966: Vietnámi háború kezdete. Az első távközlési műhold fellövése, a globális kommunikáció forradalma kezdetét veszi.
1972-1973: A legfelső bíróság legalizálja az abortuszt az USA-ban. Amerika vereséget szenved Vietnámban. A dollárt elválasztják az aranyalaptól. Izrael megvívja a jom kippuri háborút,  ami új fordulatot hoz a zsidó állam politikájában. A földet a békéért program kezdete. Felépül a világkereskedelmi központ New York-ban.
1979-1980: A Szovjetunió megtámadja Afganisztánt. Kitör az iraki–iráni háború. Iszlám forradalmárok elfoglalják az USA teheráni nagykövetségét.
1986-1987: A Szovjetunió elveszíti az afganisztáni háborút. Mihail Gorbacsov a 27. Pártkongresszuson meghirdeti a peresztrojkát, a Szovjetunió bukásának kezdete. Csernobil.
1993-1994: Oslói békefolyamat. Véget ér az első intifáda. Megalakul a Palesztin Hatóság. Az USA gazdasága szárnyalni kezd.
2000-2001: Szeptember 11-i terrortámadás, terrorellenes háború kezdete.
2007-2008: A Wall Street legnagyobb összeomlása. Kezdetét veszi a gazdasági világválság.
2014-2015: Az ISIS kikiáltja a kalifátust, milliós népvándorlás indul Európába, az iráni szankciók feloldása fegyverkezési és gazdasági versenyt indít el a Közel-Keleten. Az USA legfelsőbb bírósága törvénybe foglalja a melegházasságot.”

 

 

 

A szeptember 13-i részleges napfogyatkozást ráadásul egy teljes holdfogyatkozás is követi, az utolsó a vérholdak tetrádjából. Az egymást követő teljes holdfogyatkozások 2014. április 15 – 2015. szeptember 28 közötti ciklusát a blog számos cikke tárgyalta. Az ilyen típusú, ritka eklipsz-sorozatok a világtörténelem eseményeire is nagy hatással voltak. A legutóbbiak egybeesése a fontosabb zsidó ünnepekkel önmagában is jelzésértékű, a történelmi precedenseket figyelembe véve azonban még szembetűnőbbek az analógiák. Erről még lesz szó a későbbiekben. Egyelőre elég annyit tudni, hogy bár a világ más népeit sem kímélték, a korábbi vérhold – sorozatok iszonyú megpróbáltatásokat tartogattak a zsidóság számára. Intelligenciájuk, leleményességük és élni akarásuk azonban hozzásegítette őket, hogy sikeresen kezeljék a kihívásokat, a legrosszabb feltételekből a lehető legjobbat hozzák ki. Hozzáállásuk felekezettől függetlenül mindenki számára példa lehet:

 

„Az ötvenöt tetrád közül 9 esetében a tetrád mind a négy holdfogyatkozása egy nagy zsidó ünnepre esik. Ez az “ünnepi tetrád”. Ez a meglepően magas arányszám a holdalapú zsidó naptárból ered. A legutóbbi négy ünnepi tetrád különlegessége, hogy két olyan évszázadban (a 15. század és a 20. század) következtek be, amelyek a nyugati történelemben korszakváltást hoztak. Ezen belül mind a négy érintett egy fontos történelmi eseményt:

 

 
1428-1429: Fordulópont a százéves háborúban, Franciaország felemelkedésének kezdete.
1493-1494: Amerika felfedezése, a zsidók elüldözése Spanyolországból.
1949-1950: Izraeli függetlenségi háború vége, Holt-tengeri tekercsek megtalálása
1967-1968: Hatnapos háború.
A 21. század első ünnepi tetrádja éppen most tart (2014-15), és szeptember 28-án zárul le. Ez az ünnepi tetrád attól egyedi, hogy magába foglalt egy teljes napfogyatkozást is március 20-án, Írország fölött.”

 

 

 

Idén szeptember 13 és 28 között egyébként sok, nem csupán a zsidó naptár szempontjából figyelemreméltó esemény történik :

 

 
Szeptember 11: a 2001 szeptember 11-i , ikertornyok elleni terrorista merénylet 11. évfordulója
Szeptember 13: Rós Hásaná – Zsidó újév
Szeptember 13: Újhold és részleges napfogyatkozás a Szűz 20° -án
Szeptember 17 – a Merkúr elkezdi október 10-ig tartó tolatását
Szeptember 17 bepontosul a Jupiter – Neptun szembenállás
Szeptember 18: a Szaturnusz visszatér a Nyilasba
Szeptember 20- 25: Hádzs muszlim ünnep (Mekka)
Szeptember 22-27: Ferenc pápa Washingthon DC-be., New Yorkba és Philadelphiaba látogat
Szeptember 27-Október 4, 2015: Szukkot zsidó ünnep
Szeptember 28:  Telihold és teljes holdfogyatkozás, vérhold a Kos 4° án

 

 

 

(A zsidó hagyományban egyébként az újév (rós hásáná) és az engesztelés napja (jóm kippúr) közötti másfél hetet, „jámím nóráím”-nak, azaz „rettenetes napok” vagy „szörnyű napok” -nak nevezik. Ez a 10 napos időszak az önvizsgálat, bűnbánat, bűnvallás és a megtérés idejét. Idén rós hásáná szeptember 13. estéjén, újholdkor kezdődött, jóm kippúr pedig 23-án, szerda estétől csütörtök estig tart. A jelenlegi bolygóállások miatt a szűkebb környezetben és a nagyvilágban bekövetkező események mindenki számára jelzésértékűek lehetnek.)

 

 

 

Nem csupán a Vigyázó blog, hanem asztrológiai  portálok szerint is három szempontból ígérkezik különlegesnek a szeptember 28-i dátum környéke:

 

 1 Jeruzsálem felett is látható lesz a fogyatkozás, és úgynevezett szuperhold lesz. (Ez 14 havonta történik, a Hold ilyenkor van a legközelebb a Földhöz.)
2 Kétezer év óta az első olyan ünnepi tetrád ér véget, ami egybeesik az elengedés évével.
3 Az elengedés évének utolsó hónapjában, egészen jom kippurig rendszerint történtek különleges események, amik új korszakot jeleztek előre:

 

 

1917. szeptember 17. – RMS Lusitania elsüllyesztése, Amerika hadba lép
1924. október 2. – Genfi egyezmény
1931. szeptember 18. – Japán megszállja Mandzsúriát, a japán terjeszkedés kezdete
1938. szeptember 30. – Müncheni egyezmény
1945. szeptember 2. – Japán kapitulál, a II. világháború vége
1973. október 6. – Jom kippuri háború
1980. szeptember 23. – Irak-iráni háború kezdete
2001. szeptember 11. – Terrortámadás Amerika ellen
2008. szeptember 29. – A Dow 777 pontot veszít, ez a legnagyobb esés a tőzsde történetében. A nagy gazdasági világválság kezdete”

 

 

 

A Szűz jegyében bekövetkezőt eklipsz és a zsidó újév által jelzett tanulási fejezetek, tisztulási folyamatok, a kezdetek és a lezárások egyéni szinten, horoszkóptól függően különbözők lehetnek. Kollektív szinten az elmúlt hónapok történéseinek fényében az égi események arra figyelmeztetnek, hogy ha a segítőkészség és az együttérzés (Halak Neptun) nem párosul józan ésszel és itélőképességgel (Szűz), a barbárság és a  vallási fanatizmus olyan pusztító káoszát szabadíthatjuk kontinensükre, amelyek néhány éven belül  a VII. századira emlékeztető viszonyokat teremthetnek rajta. Az újabb, küszöbön álló gazdasági összeomlás mellett ez jelenti ma az egyik legnagyobb veszélyt.

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Szeptemberi előrejelzés

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorás?

Sorsfordulók hírnökei: a nap-és holdfogyatkozásokról általában

Apoklipszis, most…? (2014 április 15 teljes holdfogyatkozás)

Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek

(2014 tavaszának átalakító hatású formációi)

Őszi előrejelzések 2014 (benne a második vérhold, 2014 október 8)

Amikor a  kezdet és a vég összeolvad (2015 március 20 napfogytakozás)

Vérhold, harmadszor (Társas viszonyok próbája). 2015 április 4-i holdfogyatkozás

Putyin, az Egyesült Államok és a véres tetrád (2015 április 4-i holdfogyatkozás)

Nap- Jupiter együttállás : siker, feltételes módban

 

 

 

 

 

 

Augusztus 26-ról 27-re virradóan a Jupiter együttállást képez a Nappal. Bár az asztrológiai szakácskönyvek hajlamosak automatikusan a nagy sikerekhez társítani ezt a bolygókapcsolatot, jobban tesszük, ha fenntartásokkal kezeljük az ilyesféle „recepteket”.

 

 

 

 

 

pénz

 

 

 

Az óvatosság több szempontból sem árt. Egyfelől azért nem, mert a Nagy Jótevő a takarékos Szűz jegyében nem osztogatja olyan bőkezűen javait, mint az Oroszlánban tette, a Nap – Jupiter együttállás pedig a lehetőségek túlértékelésére hajlamosíthat Talán mondani is felesleges, hogy eközben nagyvonalúan elsiklik a lehetséges buktatók felett azt a benyomást keltve, mintha hírből sem ismerné a mondást, miszerint az ördög a részletekben rejtőzik.

 

 

 

Másrészt, jóllehet már nem egzakt, még mindig erőteljesen érvényesül az egész augusztust, majd 2016 első felét is meghatározó Szaturnusz – Jupiter kvadrát befolyása (részletesebben a korábbi: a Jupiter és a Szaturnusz ciklusai, Jupiter – Szaturnusz kvadrát c. bejegyzések foglalkoztak vele). Mint az augusztus 25– i tőzsdei fekete hétfő eseményei mutatják, a 21-én bepontosult Nap – Szaturnusz kvadrát is érezteti még a hatását. A július 25 óta tolató Vénusz pedig folyamatosan arra figyelmeztet: ez nem a gazdasági fellendülés időszaka ( A dominók egyébként augusztus 14-én kezdtek el dőlni, amikor a kínai jüant leértékelték )

 

 

 

Rossz hírek (nemcsak) a tőzsdéről

 

 

 

china-stocks-dive-filippone-070815
Raymond Merriman, a világhírű tőzsdeasztrológus, aki az ázsiai pénzpiacok fekete hétfőjét is előre jelezte, az esemény kapcsán így ír a nyáron és kora ősszel érvényesülő bolygóhatásokról:

 

 

A múlt héten, a Vénusz retrográd időszakának kellős közepén teljes képet kaphattunk az ilyenkor jellemzően érvényesülő hatásokról. És ez a kép nem volt valami kecsegtető – talán csak a nemesfém-kereskedők gyönyörködhettek a látványban. Az arany értéke ugyanis 1167.90-re emelkedett a múlt héten a július 24-i (amikor a Vénusz hátraarcot vágott) 1072.30 – hez képest. Jó kérdés, kitart -e szeptember 6-ig – a Vénusz direktbe fordulásáig – is a szárnyalása? (…)

 
Ebben az esetben a Vénusz hátráló mozgásának az a tulajdonsága a legszembetűnőbb, hogy hatására törés érzékelhető a társulásokban, illetve a bolygó hatása alatt álló gazdasági tényezőkben és a pénzpiacnak ezekre adott reakcióiban. A Vénusz a kapcsolatokat és a megfeleléseket (a szerző korrespondenciákat ír, amely az analógiás megfelelések tanaként ismer az asztrológia meg a többi hermetikus hagyomány – ford. megj) uralja. A kapcsolatok változásokon mennek keresztül: a korábbi minták újabbakká alakulnak, vagy a régiekkel homlokegyenesen ellentétes mintázatokba rendeződnek.

 

 

A múlt héten részletesen tárgyaltuk mekkora jelentősége van a jüan leértékelésének. A kínai valuta leértékelése az első lépése lehet egy olyan folyamatnak, amely a jüan és a dollár árfolyama közötti közvetlen, rögzített kapcsolat megszakadásához vezethet.

 

 

 

 

 Financial-disaster-money-as-a-tornado1  (…) Szintén a múlt héten írtam : „Figyelmünk most a súlyos geokozmikus hatásokban bővelkedő, augusztus 13- szeptember 18 közötti időszakra irányul. E befolyások kavalkádjából két jelentős mintázat körvonalazódik. Az első a Napé, amely rávilágít , mi mindenre számíthatunk, amikor összeáll a Jupiter, Szaturnusz és Neptun T kvadrátja (bővebben : a Jupiter a Szűzbe lép bejegyzés végén – ford megj.). A sort az augusztus 21-én bepontosuló Nap – Szaturnusz kvadrát nyitja meg, ezt követi az augusztus 26-i Nap – Jupiter együttállás és az augusztus 31-i Nap- Neptun szembenállás zárja.

 

 

Ez ízelítőt ad a szeptember 17-i Jupiter – Neptun szembenállás (akkor a Merkúr is hátraarcot vág) valamint a 2015 november – 2016 szeptember között érvényesülő Szaturnusz- Neptun kvadrát hatásairól is. Nos, ha ez a szeptember közepi fejlemények előjátéka, sokkal valószínűbb, hogy a helyett a „mesebeli bőség” helyett, amelyet oly szívesen társítanak a JupiterNeptun kapcsolatokhoz, inkább pánikot és hisztériát tapasztalunk majd. Ez ugyanis a Jupiter – Neptun dinamikák másik oldala.

 

 
A közelgő, változó jelekben létrejövő Jupiter – Szaturnusz – Neptun kvadrát hatásából legközelebb a jövő héten (ez egy múlt heti bejegyzés – ford. megj) kaphatunk jókora adag kóstolót. Augusztus 26-án ugyanis a Nap együttállást képez a Jupiterrel. Kettőjük kapcsolata rendszerint emelkedő tőzsdei árfolyamokra utal, de egy tőzsdei összeomlás kellős közepén inkább a részvények tömeges kiárusítására utal. Augusztus 29-én, teliholdkor a Halak Hold majdnem szoros együttállást képez a Neptunnal. A hittel, bizalommal kapcsolatos témák a Neptun analógialáncához tartoznak, akárcsak az a kontroll elvesztésének az életérzése is. És úgy tűnik, a tőzsde kezdi elveszíteni a pénzintézetek vezetőibe és a politikai elitbe vetett bizalmát.”

 

 

 

 

 

“Érmék Ásza” : összhangban a föld elemmel

 

 

 

Ermek AszaTermészetesen azok, akik tisztában vannak a föld elem természetével és a hozzá társítható feladatokkal, sok jót is kihozhatnak ebből a bolygókapcsolatból.

 

A föld elem ugyanis testünk, anyagi világunk, fizikai szükségleteink jelképe, fejlődési folyamataink táptalaja és kiindulópontja. Az ötletek az intuíció isteni szikráiként pattannak elő (tűz elem) , de ahhoz hogy meg is valósítsuk őket, vagy érzelmileg (víz elem) kell fontosaknak lenniük vagy valami értelmes (levegő elem) célt kell szolgálniuk. Konkrét, mások számára is érzékelhető formát azonban csak a föld elem révén ölthetnek. Az alkotó folyamatok időnként csakugyan annyira fáradságosak, mint a termőföld megművelése, legyen szó akár műalkotásokról akár üzleti projektekről.

 

 

Ha egyáltalán lehet ilyen asztrológiai párhuzamot vonni, a Szűz Nap- Jupiter együttállás karakterének leginkább az Érmék Ásza lapja felel meg a Tarot Kis Arkánumából. Míg az Érmék pénzügyekkel, a test dolgaival, társadalmi pozícióval, kézzelfogható eredményekkel, anyagi biztonsággal állnak kapcsolatban, az Ászok a bennünk szunnyadó lehetőségeket jelölik melyeket fel kell ismernünk és ki kell bontakoztatnunk.

 

 

„ Ennek megfelelően a lap a gyarapodás, bőség, sikeres üzletek, termékeny talaj megszerzésének, birtoklásának lehetőségére utal. Még az általa jelölt elvont értékek kiaknázásához is szükségünk van gyakorlati érzékünkre. Máskor anyagi juttatást, nyereményt, ajándékot jelez. Az Érmék Ászához társítható üzleti ajánlatok, kereseti, befektetési lehetőségek jó csillagzat alatt születnek, akár tartós gyarapodást, biztos anyagi hátteret is eredményezhetnek. Eközben ne feledkezzünk meg testünkről sem: gondoskodjunk róla szeretettel, élvezzük a földi javakat, szükség esetén pedig ne riadjunk vissza a kétkezi munkától sem.

 

 

A kártya által jósolt sikerek, értékek azonban nem pottyannak csak úgy az ölünkbe. Fel kell fedeznünk őket, kibontakoztatásukért pedig keményen, szorgalmasan meg kell dolgoznunk. A szárnyaló képzeletnek, kalandvágynak ez esetben legfeljebb annyi szerep jut, hogy még legnagyobb szabású ötleteinket is mernünk kell megvalósítani a gyakorlatban. Eközben azonban a realitás talaján kell maradnunk, használnunk kell józan paraszti eszünket, testi adottságainkat, velünk született készségeinket.” (részletek Tarot tanfolyamomból )

 

 

 

Ha a fentebbi módon látunk teendőinkhez jó esélyeink vannak a sikerre. Ebben most bizonyos bolygóhatások is segíthetnek. A józan Szűz egészséges optimizmussá szelídíti a Jupiter gyakran minden alapot nélkülöző derűlátását, és kitartást, gyakorlati érzéket ad a nagy álmok valóra váltásához is. Így, tevékeny közreműködésünkkel, tudatossággal nagyon szerencsés is lehet ez a formáció. A nyerési esélyeket a szintén 26-án bepontosuló Merkúr – Szaturnusz szextil is növeli (Szűz – Skorpió 28°) . Amikor a Szűz Merkúr analitikus képességei a Skorpió Szaturnusz kitartó, alapos és mélyreható megközelítésmódjával ötvöződnek, olyan szerződések és megállapodások születhetnek, melyek hosszú távon is garantálják a korrekt, sikeres együttműködést. Ez a bolygókapcsolat a logikára, valóságra, időbeli megvalósíthatóságra, minőségi teljesítményre helyezi a hangsúlyt, így valószínű, hogy a most elkezdett vagy lezárt projektek maradandó értékeket hoznak létre, a döntések hosszú távra szólnak.

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

 

 

Augusztusi előrejelzés

Nyomás alatt: Nap – Szaturnusz kvadrát

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (Jamie Partridge)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Vénusz hátraarcot vág (Jamie Partridge)

Vénusz az Oroszlánban : végzetes szerelmek – pénzügyi végletek

Ami a csillagokban áll (hogyan “működik” az asztrológia)

Mit árul el a Tarot?

 

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

2015.augusztus 11-én, amikor a Jupiter átlép a színes egyéniségű, harsány Oroszlánból a visszafogottabb Szűz jegyébe, nagy váltásra kerül sor. Száműzetése jegyében az expanzió és a gyarapodás planétájának vissza kell fognia magát, így csak fegyelmezett keretek között terjeszkedhet. A fergeteges bulik, pancsolás, tüzes, egynyári kalandok időszakát az aratásé váltja fel, ami egyben felkészülés a hideg télre is.

 

Cikkek:

A Jupiter a Szűzbe lép

 

szivárvány a földbőlA Jupiter és a Szűz analógiái, a tranzit fő témái (egészség – betegség kérdései, munkaerőpiacot, gazdaságot, vallási, világnézeti kérdéseket érintő változások, stb) , ill. a Jupiter következő egy évben kialakított bolygókapcsolatainak bemutatása. Hogyan hat mindez sezmélyes életünkre és a nagyvilág eseményeire?

 

 

 

 

A sártól az alkímiai aranyig

 

  lili7Egészség, betegség, gyógyulás, szellemi utak témái a Szűz Jupiter tranzít idején. Példa: hogyan szoktam le a dohányzásról a 2004 tavaszán, amikor a Jupiter szintén a Szűzben járt.

A Jupiter és Szaturnusz ciklusai

Jupiter- Szaturnusz kvadrát

 

 

 

 

Augusztus első felét egy nagy feszültségeket keltő fényszög, a Jupiter és a Szaturnusz kvadrátja határozza meg. A bolygókapcsolat az Oroszlán és Skorpió jegy 28 fokán jön létre, legintenzívebben augusztus 2 – 6 között éreztetve befolyását. Augusztus 3-6 között a Vénusz, 6 – 7 között pedig a Merkúr jelenléte fokozza tovább a hatást.

 

 

 

A fényszög később, 2016 március – 2016 júniusa között szintén bepontosul, tehát egy meglehetősen hosszútávú befolyásról van szó. Akkor már a Jupiter Szűz jegyében, a Szaturnusz pedig a Nyilasban halad, a jegyváltás pedig átszínezi a hatásokat. A fényszög jellege, azaz a növekedés, gyarapodás jupiteri erőinek konfliktusa a korlátozás, késleltetés szaturnuszi erőivel – azonban változatlanul érvényesül.

 
Ez a bolygó kapcsolat nem csak személyes életünkre, hanem az egész világ eseményeire is nagy hatással van, így fokozott figyelmet érdemel.

 

 

 

 

Kollektív szint

 

 

 

Titánok harca, Rubens

 

 

A két kronokrátornak, a Jupiternek és a Szaturnusznak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. Nicholas Champion szerint ugyanis ezek a ciklusok képezik az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban.

 

 

 

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok a két bolygó együttállásával kezdődnek (azaz, amikor ugyanannak az állatövi jegynek ugyanannak a fokán helyezkednek el), és következő találkozásukig tartanak. 20 évenként megismétlődő együttállásuk, az ún. Nagy Konjunkció egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszik az egyéni sors és a nagyvilág eseményeinek alakulásában. A jelenlegi 2000 májusában kezdődött, a Bikában, amely a 2. mundánház és a bevételek, tulajdon, pénzügyek ura. Az új ciklus 2020-ban veszi kezdetét, a következő Jupiter- Szaturnusz együttállásra a Bakban kerül majd sor

 

 
A Jupiter gyorsabban halad a Szaturnusznál, ezért a 20 évenkénti találkozójuk előtt többször is kölcsönhatásba kerülnek egymással, ún. fényszögeket, aspektusokat képezve. Ezek egy része megint csak fontos mérföldkövet jelent az egyéni életben és világviszonylatban is. A ciklus félidejében, tehát 10 évvel az együttállást követően a két bolygóóriás szembekerül, oppozíciót képez egymással. Legjelentősebb fényszögeik egyikére,  két, egymástól 180 fok távolságra levő jegyben kerül sor. A szembenállás egy fajta vízválasztót képvisel, amikor is megmérettetik, mi bizonyult tartósnak a legutóbbi együttálláskor felépített struktúrákból, milyen értékek állták ki az idő próbáját, mit tartottunk fontosnak annak idején, milyen alapokról indultunk, mi minden valósult meg egykori a terveinkből és miben kellett változtatnunk?

 

 

 
A legutóbbi, 2010. május – 2011. március között kialakult Jupiter – Szaturnusz szembenállások pl. fordulópontot jelentettek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vontak maguk után (A teljes átstruktúrálódáshoz más, nagy formátumú bolygóhatások is kellettek, pl. a 2009 ősze – 2011 nyara között ható Szaturnusz – Plútó kvadrát ill. a 2010 nyarától szinte folyamatosan érvényesülő Uránusz – Plútó kvadrát. Ezekkel a blog számos cikke foglalkozott: Ami jön, fogadjátok, ami megy engedjétek, Vulkán fölött, Próbatételek életre – halálra ) Míg a harmonikus kapcsolatok (trigonok, szextilek) a konszolidáció és a prosperálás időszakait jelzik, az együttállások, kvadrátok, szembenállások pénzügyi válságokkal, a hatalmi szervezetek átsruktúrálódásával, politikai, ideológiai váltásokkal állnak kapcsolatban.

 

 
A pörgés után megtörik a lendület

 

 

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok első 10 évét a gyorsabb mozgású Jupiter uralja. Mint Stephen Arroyo, napjaink egyik legjelentősebb amerikai asztrológusa is összefoglalta. „Ez az időszak sokkal intenzívebb, a dolgok felpörögnek, a Jupiter – Szaturnusz szembenállás idején érve el csúcspontjukat. Az emberek kísérletezőbb kedvűek, kezdeményezőbbek, optimistábbak, szívesebben terveznek. A pozitív változások ugyanolyan gyorsan köszöntenek rájuk, mint amilyen gyorsan találják magukat a legnagyobb krízisek kellős közepén” (A modern asztrológia új szemlélete: A Jupiter/Szaturnusz konferencia előadásai, társszerző Liz Greene).És ahogy a történelem eseményei is mutatják, a 20. század válságai rendszerint ennek az időszaknak a vége felé robbantak ki.

 

 

 

A ciklus első évtizedében a jupiteri jelleg uralkodik a gazdaságban, kultúrában, a társadalom egészében is. Azaz a minőség pozitívumai, a terjeszkedés, optimizmus, spekuláció, kockázatvállalás, nagyvonalúság, bőség, fejlődés ugyanannyira jellemző, mint árnyoldalai: pazarlás, opportunizmus, gátlástalanság, minden fajta valóságalapot nélkülöző, vérmes remények.

 

 

 

A ciklus második évtizedében a Szaturnusz mutatja az utat, és a világ kénytelen-kelletlen felveszi cammogós tempóját. Mintha valahogy megtörne az elmúlt tíz év lendülete, az emberek gyakran tűnnek kimerültnek, fáradtnak, erőtlennek. Szemlátomást szükségük van arra, hogy kissé visszavonuljanak. Ez idő alatt végigvesézik az elmúlt időszakot, megemésztik a történteket, hiszen a közelmúlt változásai olyan tempóban követték egymást, hogy nekik is gondolkodás nélkül kellett csörtetniük.

 

 

 

Ily formán a ciklus második évtizede olyan szaturnuszi tulajdonságokkal jellemezhető, mint: visszafogottság, összehúzódás, takarékosság, mértékletesség, szerénység. Ennek az időszaknak behatároltabbak a lehetőségei, az általános pesszimizmus, csalódottság pedig részben annak tudható be, hogy az előző tíz év alatt sokan azért nem használták ki a kínálkozó alkalmakat, vagy nem becsülték meg lehetőségeiket, mert abba az illúzióban ringatták magukat, hogy Fortuna bőségszaruja mindig rendelkezésükre áll majd. Egyfajta kiégettség, kiábrándulás, a nagy ideálok elvesztése szintén sokaknak ismerős életérzés lehet.

 

 

 

 

 

Különféle ütközések

 

 

 

Jup szat sq
A görög mitológiában Kronosz (Szaturnusz) Zeusz (Jupiter) apja volt, kettejük huzakodása (oppozíciók, kvadrátok esetén) tehát az apák és fiúk generációja közötti konfliktusként is felfogható. Az ellentétek szélesebb körben éppen úgy hatnak, mint személyes szinten: pl. valamilyen politikai, gazdasági rendszer képviselői és ellenzéke, főnökök és beosztottak, szülők és gyerekek

 

 

A mitológiai Szaturnusz felfalta gyerekeit (azaz „elnyelte” kreatív megnyilvánulásait) Jupitert, Neptunuszt és Plútót, mert félt (a szorongás szintén a princípiumra jellemző életérzés), hogy azok majd letaszítják trónjáról. A későbbiekben ez pontosan így is történt.

 

 

A fényszög másik jellemző megnyilvánulása lehet a kötelességek, felelősség ütközése az egyéni boldogság keresésével, és az önmegvalósítási igényekkel, a félelem, kishitűség pedig még a legszebb álmokat is derékba törheti. Máskor azért kell lemondanunk valamiről, hogy új fejlődéseknek nyissunk lehetőséget, ismét máskor pedig két, egymással ellentétes kötelesség szakít ketté bennünket (pl. az, amit a Szaturnusz jelképezte társadalmi normák diktálnak és az, amit a Jupiter jelképezte egyéni morális érzékünk tart helyesnek)

 

 

Kötődésigényünk és egyéni szabadságvágyunk szintén összeütközésbe kerülhetnek, ha pedig túlléptük hitelkeretünket (Jupiter) anyagi nehézségeink (Szaturnusz) támadhatnak. Egy vágyott cél elérése még a leghétköznapibb szinten is áldozatokat tehet szükségessé (pl. az álomalak elérése érdekében tett erőfeszítések). Lehetnek aztán olyan, korábban nagyon értékesnek tartott terveink is, melyek meghiúsulása nagy fájdalmat okoz, a későbbiekben viszont annál jobban örülünk, hogy semmi sem lett a dologból.

 
Kreativitás fegyelmezett keretek közt

 

Ha nem is sikerül mindig ideális egyensúlyt teremteni az ellentétek között, érdemes mindkét fél legjobb tulajdonságaira összpontosítani. A Jupiter nagy léptékekben gondolkodik, szintetizál, rálát a folyamatok egészére. Nagy ígéreteket tesz, nagy víziói vannak, ha azonban hiányzik a szaturnuszi energia megvalósíthatóságot számon kérő realizmusa, ezek csak álmok maradnak. A kozmikus munkafelügyelő egyébként sem éri be félmegoldásokkal, Csak azt engedi tovább jutni, ami elég erős, kiforrott ahhoz, hogy betöltse eredeti szerepét, és csak a teljesen kész elemet engedi beépülni struktúráiba. Ne vegyük hát zokon tőle, hogy folyton folyvást ilyen kérdésekkel kellemetlenkedik: „Technikailag kivitelezhető?” „Vajon mitől nem működik?” „Honnan szerezhetnél segítséget?” „Milyen eszközök állnak rendelkezésedre?” „Vannak forrásaid a projekthez?” „Elég gazdaságos-e?” „Mennyi időn belül tudsz elkészülni?” Meglehet, hogy csak többszöri nekifutásra sikerül oly módon megválaszolnunk kérdéseit, hogy tovább juthassunk. De úgy tűnik, mintha a Jupiter zabolátlan kreativitásának egyenesen szüksége lenne a szaturnuszi szőrszálhasogatásra, hogy álmaink föld közelbe kerüljenek és magunk és mások számára egyaránt értékes, konkrét formát öltsenek.

 

 

 

 

Az ideális arányok

 

Ha a két ellentétes elv között sikerül megtalálni az egyensúlyt, a Jupiter továbbra is derűlátó marad, csupán felelősség nélküli optimizmusát veszíti el. A Szaturnusz kilép a puszta ténymegállapító szerepéből, rideg – hideg tárgyszerűsége emberi melegséggel párosul, a törvény betűje mellett annak szellemére is tekintettel van. A törekvések emberi tartással ötvöződnek, így aztán ambícióit, személyes becsvágyát oly módon sikerül kiélnie, hogy mások érdekeire is messzemenően tekintettel van.

 

 

Ha a Szaturnusz valóságérzékkel ajándékozza meg, a Jupiter tisztában van az elé tornyosuló akadályok természetével. Lendülete, lelkesedése azonban képes legyőzni ezeket, így lépéstől lépésre kitaposhatja egyéni útját és olyan érett személyiséggé válik, akinek már puszta jelenléte is gyógyító hatással van környezetére. Ily módon otthonra talál a világban.

 

 

 

Néhány aktuális példa

 

 

A jelenlegi kvadrát egyike a Jupiter- Szaturnusz ciklus tíz fontos állomásának. És valóban, a 2000 óta eltelt évek alatt számtalan jelentős pénzügyi változásnak lehettünk tanúi. 2006 júniusában pl, amikor a Szaturnusz (Oroszlán) és a Jupiter (Skorpió) a jegyek 9 fokán képeztek kvadrátot, több pénzügyi elemző is arra figyelmeztetett, hogy kidurranhat a gazdasági csoda lufija, és 2008 – ban összeomlás várható. Ugyanabban az évben, októberben, Skorpió/Oroszlán 23 fokon újra összeállt a kvadrát.

 

 

A 2010. május – 2011. március között kialakuló Jupiter – Szaturnusz szembenállások pl. fordulópontot jelentettek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vontak maguk után

 

A görög válság

 

2011 márciusában a Jupiter (Kos) és a Szaturnusz (Mérleg) a jegyek14 fokán néztek farkaszemet egymással. Ekkor került adósságcsapdába Görögország, a nemzetközi valutaalap pedig átcsoportosította az Írországnak, Portugáliának és Olaszországnak járó tételeket, euró – milliárdokat injekciózva a térségbe. Idén július 14 -én, a Jupiter – Szaturnusz kvadrát bepontosulása küszöbén aztán Görögország elfogadta azokat a szélsőséges megszorító intézkedéseket, amelyeket elsősorban Németország kezdeményezett. A történet egész biztos tovább bonyolódik majs a következő hónapokban.

 

 

 

 

 

A Közel – Kelet lángba borul

 

 

Organ-Harvested-To-fund-Terror-Operations-in-Middle-East-Islamic-State-Organ-Harvesting-558869Szintén 2011 elejének a Jupiter – Szaturnusz szembenállásával vette kezdetét az arab tavasz is, ami mostanra rettenetes káoszba taszította az arab világ nagy részét. A demokrácia kialakítására tett kísérlet kudarcba fúlt, a térségben vagy keménykezű diktatúrák uralkodnak vagy a szétesett állam romjain középkori módszereket alkalmazó rablóbandák, pszichopata gyilkosok uralkodnak.

Nem csoda, hogy ezekből a térségekből mindenki menekül, amerre lát. Legtöbben utolsó tartalékaikból, életük kockáztatásával, mindent egy lapra feltéve. A milliószámra érkezők egy része azonban nem tud és nem is akar beilleszkedni az új környezetbe, az Európa- szerte egyre szaporodó terrorista merényletek is mutatják, egy bűnbakkereső, intoleráns politikai, vallási kultúrát is magukkal hoznak, a nyugati demokrácia értékeit pedig nem mindegyikük értékeli. Ez – mint hanem, mint Gadó János publicista is rámutatott egyik nagyszerű cikkében – már a következő években is alapjaiban rengetheti meg kontinensünk biztonságát.

Jó döntést hozni lehetetlen, hiszen emberi kötelességünk segíteni a bajbajutottakon, a biztonsági kockázatot jelentő beutazók kiszűrésére azonban szintén meg kellene találni a hatékony módszereket. Már csak annak a sok ezer ártatlannak a védelmében is, aki épp a háborúk borzalmai elől menekül, és örömmel illeszkedne be, szakképzettségükkel, művészetükkel, konyhájukkal pedig értékes színfoltot adhatnának kultúránkhoz.

 

 

 

Válogatás nélkül mindenkit távol tartani, szögesdrót kerítésekkel, határokon, pályaudvarokon randalírozó szélsőséges „nemzetvédő” csapatokkal, akik azzal bizonygatják hősiességgel, hogy nőkre és gyerekekre lövöldöznek gumilövedékekkel, ugyanolyan szélsőség, mint tárt karokkal, kritikátlanul mindenkit befogadni, beleértve a köztörvényes bűnözőket, magukat menekültnek álcázó háborús bűnösöket vagy európai bevetésre készülő dzsihádistákat . Hiszen reális a félelem is: idegen kultúra és civilizáció önti el Európát, és át fogja alakítani. A dilemma óriási, emberséges megoldás még csak nem is körvonalazódik, az elkövetkező időszak bolygóhatásai azonban a probléma eszkalálódását sejtetik.

 

 

(Az iszlámot a Marshoz és a tűz elemhez társítja az asztrológia, a Jupiter pedig többek között a világképről, vallásos nézetekről is felvilágosítást adhat. Amikor tűz elemben a vallás szélsőséges formái is előtérbe kerülhetnek. Az Arab Tavasz idején a Jupiter a Kos jegyben haladt, amelynek a Mars az ura. Az Iszlám Állam konszolidációjára csak akkor került sor, amikor a Jupiter a szintén tüzes Oroszlán jegyébe lépett. A borzalmas kegyetlenkedést a Skorpió Szaturnusz – Oroszlán Jupiter kvadrátja mellett a szélsőségeknek még nagyobb teret adó Plútó – Uránusz kvadrát jelezte. A Jupiter Szűzbe lépése remélhetőleg valamelyest lefékezi a martalócok lendületét, de a vallási türelmetlenséggel is kapcsolatba hozható Nyilas Szaturnusz garantálja, hogy a probléma nem fog eltűnni a terrorizmus világszerte egyre nagyobb problémát jelent majd. Ugyanezek a bolygóhatások más politikai szélsőségeket is jeleznek, pl. az ártatlan bevándorlók sérelmére elkövetett bűntetteket ).

 

 

Közel – keleti témájú írásaim: Gázai konfliktusról írt sorozat (50 napos háború, 2014. nyár), Iszlám Állam, dzsihád -sorozat, Az Iszlám Állam horoszlópja/ Próbatételek életre – halálra, Amikor a Jupiter Babilonba látogat (Iraki öbölháborúk: 1991, 2003, Iszlám Állam,  Abu-Bakr al-Baghdadi horoszkópja)

 

 

 

 

 

Ez alatt a ciklus alatt  sok más fontos eseményre is sor kerül. Heves politikai összecsapásoknak, erőszakos eseményeknek lehetünk tanúi világszerte. Mivel a Szaturnusz szemben áll, a Jupiter pedig kvadrátot képez az Algollal, az egyik legrosszindulatúbb állócsillaggal, a terror további áldozatokat szedhet (“Fehér, változó kettős csillag a Medúza fejét jelképezi.Szaturnusz és Jupiter természetű. Balszerencsét, erőszakot, lefejezést, akasztást, halált áram által, tömegek túlkapásait hozza, keserű és erőszakos természet mutat mely saját vagy más halálát okozza. A legrosszabb csillag az égen. Jupiter, Uránusz befolyásokkal kombinálódva veszedelmes, súlyos válságos hatást gyakorol, felfokozza a vad indulatokat, végzetes lépésre ösztönöz, vagy végzetes események felé hajt: Erőszakos halállal, gyilkossággal – gyakran áll összefüggésben.”  Sok, külügyekkel, törvényekkel, pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos helyzet értékelődik újra. Kormányválságok is várhatók.

 

 

 

 

 

 

 

Személyes szint

 

 

 

jup, szat kv szem

E bolygókapcsolat során két, ellentétes irányú energia érvényesül egyforma intenzitással: a növekedés, gyarapodás jupiteri és a korlátozás, késleltetés szaturnuszi hatásai. A Kozmosz két nehézsúlyú játékosának huzakodása olyan benyomást kelthet, mintha a folyás irányával szemben próbálnánk evezni egy sebes sodrású folyóban, illetve behúzott fékkel kerékpároznánk.

 

 

Az előttünk álló hónapok alatt, más bolygóhatásoktól függően, bolygókapcsolatnak hol a jupiteri hol a szaturnuszi aspektusa kerül túlsúlyba. A végletek között nehéz megtalálni az arany középutat.

 

 

 

Jupiteri túlsúly esetén, jó esetben a lendület, a lelkesedés leküzdi a családi, társadalmi háttér, más fajta korlátozó körülmények jelentette gátakat. A sok nehézség ellenére is sikerül kitaposni egy egyéni ösvényt, ezáltal pedig elnyerni a külvilág elismerését is. Kevésbé szerencsés, amikor az egyéniséget csak szélsőségeken keresztül sikerül megélni. Az ilyen hatások alatt álló személyek vagy csoportok úgy vélik, felette állnak a társadalmi, emberi normáknak, így mindenfajta konvenciót félrerúghatnak. A fékeveszett jupiteri tombolást követően azonban újra felkerülnek a szaturnuszi béklyók (pl . társadalmi izolálódás, súlyosabb esetben börtönbüntetés, stb)

 

 

 

A szaturnuszi energiák túlsúlya esetén az egyén nem tud kitörni a szülők, nevelők, társadalom, hagyomány által emelt korlátok közül, bár szenved tőlük. Szerencsés esetben idővel mégis megtalálja a módját, hogyan tehetne szert nagyobb szabadságra, hogyan érvényesíthetné egyéniségét a szaturnikus keretek között is. Sajnálatos módon ugyanilyen gyakori a rezignált beletörődés is, amikor „többet ér a biztonság”- jelszóval elfogadja a mások adta kereteket, feladja egyéni kitörési útját, lendülete elapad, személyisége érvényesítésénél fontosabbá válik számára, hogy megfeleljen a külvilág elvárásainak, kreativitását pedig maximum hobbi szinten éli ki)
Most, amikor ez az erőteljes kvadrát bepontosul, sokak életében lezárul egy fejezet illetve bizonyos típusú változásokat is megtapasztalhatnak. Ez nem szükségszerűen rossz. Egyesek számára régóta sóvárgott változásokat hozhat, mások azonban bizonyos életterületeken, attól függően, hogy a horoszkóp milyen házait és bolygóit érinti a fényszög, több- kevesebb korlátozást kell elszenvedniük.
A Jupiter természetes optimizmusát és lelkesedését a szaturnuszi hatások lehűtik ilyenkor, megszakítják szárnyalását és visszarángatják a földre. Azt tapasztaljuk, hogy álmaink a logika és a gyakorlatiasság követelményeivel szembesülnek. Ez megnyilvánulhat építő kritikák formájában is, de akár földbe is döngölhetnek bennünket. A tervek megvalósítása akadályokba ütközhet, késedelmeket szenvednek. De ez, jelen bolygóhatások mellett sok butaságtól is megmenthet

 
Ezekben a napokban lelassulhatnak dolgaink, vagy félszívvel cselekszünk, nem vagyunk meggyőződve arról, hogy jó irányban haladunk-e, esetleg átmenetileg elveszítjük időérzékünket. Ahelyett, hogy ezek hatására hatalmába kerítene a csüggedés, fogadjuk el, hogy e bolygóállások mellett teljesen normális érzésekről van szó. Múltunk szereplői is előkerülhetnek , illetve bizonyos, korábbi helyzetek ismétlődhetnek újra.

 

 

 

E Szaturnusz- Jupiter kapcsolat mellett jó ötlet átértékelni szándékainkat, terveinket. Így, mielőtt valóra váltanánk őket, ráébredhetünk, bizonyos módosításokat kell eszközölnünk rajtuk. A grandiózus díszletek helyett jobb, ha kisebb, megvalósíthatóbb léptékekben gondolkozunk, a mennyiség helyett a minőségre helyezve a hangsúlyt. Ha lázadozás helyett együttműködünk vele, a Szaturnusz hozzásegíthet ahhoz, hogy tartós, értékálló projekteknek, kapcsolatoknak kötelezzük el magunkat, megragadjuk és kimunkáljuk az ilyen lehetőségeinket. Aki nem képes hosszabb távon kitartani elgondolásai vagy céljai mellett, át kell alakítani terveit vagy le kell mondania megvalósításukról.
A fényszög pénzügyi kérdéseket is felszínre hozhat, de azokon az életterületeken, amelyeken leginkább érvényesül a hatása (a személyi horoszkópnak azokban a házaiban, ahova beleesnek, ill a bolygókkal, amikkel kapcsolatba kerülnek) korlátozva érezhetjük magunkat. Szerencsésebb esetekben (a Szaturnusz díjazza az efféle proaktív hozzáállást) magunktól jutunk arra a felismerésre, hogy keserves tapasztalatokban lesz részünk, ha nem vonjuk kontroll alá/nem végzünk kisebb nagyobb átalakításokat adott témával kapcsolatban (pl. önként változatunk költekezési, étkezési szokásainkon, lezárunk egy javunkat már nem szolgáló kapcsolatot, stb). Néhány kapcsolat valóban lezárul ilyenkor, de csak akkor, ha már egyébként sem működőképes. Mindenfajta társulás kisebb- nagyobb terhelésen megy keresztül ilyenkor, de ha teherbíró alapokon áll, átvészeli a stresszes időszakot.

 

 

 

 

Mások számára intenzív üzleti tevékenységet hozhat ez az időszak, de a Szaturnusz hatások miatt bizonyos fokú korlátozás , késleltetés is tapasztalható. Ez jelentheti, hogy a fáradozás csak később térül meg, hivatásunkkal, vállalkozásunkkal több felelősséget vállalunk, az eddigieknél nagyobb nyomás nehezedik ránk, valamilyen változásokat eszközlünk. Kedvező esetben a kreativitás, eredetiség és vállalkozó szellem (Jupiter az Oroszlánban) kitartással, alapossággal, szorgalommal (Szaturnusz) párosul, így végre, sok- sok erőfeszítést követően sor kerül a régóta aktuális áttörésre. Szerencsétlenebb helyzetben bizonyos tényezők (legtöbbször könnyelműség, a lehetőségek/ képességek/ források túlbecslése, zűrös szerelmi ügyek) sok év erőfeszítését is tönkre tehetik.

 

 

 

Kapcsolódó cikk:

 

 

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (Jamie Partridge)

%d blogger ezt szereti: