asztropressz

Kezdőlap » Posts tagged 'erőnlét'

Tag Archives: erőnlét

Újhold az Oroszlánban: a következő lépés a Tarot tükrében

 

A Tarot útmutatásai adott az Oroszlán újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szokás sort keríteni, hogy képet kapjunk az előttünk álló 28 nap prioritásairól. Több mint tíz éve dolgozom vele.

Természetesen, hogy kinél milyen formában konkretizálódnak, milyen feladatokat jeleznek az alább bemutatott lapok, a képlet egészétőlfügg és személyenként változik. Az egyéni újhold- vetés tovább árnyalja a képet. Hozzá kell tennem azt is, hogy az asztrológia eszköztárához képest a Tarot elnagyoltabb képet ad, a válaszok pedig nem mindig megbízhatók, így én csak kiegészítő módszerként használom a kártyát. Ebben a minőségben viszont hasznos részletekre hívhatja fel a figyelmet. (Az eszköz lehetőségeiről és korlátairól ld. a Tarot menüpont alatt található cikkeket)

 

http://www.asztropresszhirek.com/2017/07/24/ujhold-az-oroszlanban-a-kovetkezo-lepes-a-tarot-tukreben/

Június 2017

Végre egy kis nyugalom – lélegezhetünk fel június első heteiben. Beállítottságtól és egyéni élethelyzetektől függően ezt egyesek lazításra fogják használni, mások viszont csak most húznak bele igazán, hogy végre érdemi haladást érjenek el. Amennyiben szánnak időt feltöltődésre is, ez a kifizetődőbb stratégia, mert a hónap vége felé újra összegubancolódnak a dolgok. Hozzá kell tenni azonban, hogy még a hónap elei, viszonylag kedvező bolygóhatások idején sem beszélhetünk zavartalan nyugalomról, ahogy az elérhető eredmények is viszonylagosak. A tavaszi viharok ugyanis sokunk életében okoztak nehezen orvosolható károkat, így sokszor legfeljebb a menthető maradék megmentéséről van szó. Ezek a munkálatok pedig meglehetősen ingatag talajon zajlanak : a mai lehetőségek nem biztos, hogy holnap is rendelkezésre állnak.

 

 

Ettől függetlenül június első napjaiban egy sor kedvező hatás érvényesül. Mint általában, az említett bolygók és fényszögek befolyása összeadódik, együttesen értelmezendő, itt azonban külön fogom bemutatni őket.

A június első napján bepontosuló Vénusz- Szaturnusz trigon (25°30′ Kos – Nyilas) érzelmi életünkre és pénzügyeinkre is stabilizálóan hat. Ily módon akár a bőség zavarában is visszafogottabban költekezünk, amellett, hogy jövedelmező stratégiákat dolgozunk ki, hajlamosak vagyunk komoly, minőségi munkát is fektetni projektjeinkbe. Vállalkozás, különféle típusú magánéleti, üzleti vagy szakmai társulások esetén egyaránt jó érzékkel különböztetjük meg egymástól a kifizetődő és az energiarabló interakciókat. Értelemszerű, hogy csak az előbbieket részesítjük előnyben.

Ez a hatás együttesen értelmezendő a június 3-án bepontosuló Vénusz – Uránusz együttállással ( Kos 27°05′). A Vénusz – Uránusz fényszögek önmagukban véve kissé hűvössé, távolságtartóvá, egyszersmind kiszámíthatatlanná teszik társas viszonyainkat. Az összetartozás helyett most az egyéniség érvényesítése, az egyéni szabadság válik fontossá. Ez bizonyos esetekben azt eredményezi, hogy kilépünk egy már több korlátot mint örömöt jelentő viszonyból, rendelkezünk annyi önbecsüléssel, hogy elengedjük már nem tápláló társulásainkat, izgalmasabb, több kihívást tartogató szakmai területekre lépünk, pénzügyileg önállósítjuk magunkat- vagy megtesszük az ehhez szükséges lépéseket. Mivel az Uránusz hirtelensége. A Vénusz pazarló hajlama és a Kos forrófejűsége mellett a Szaturnusz valóságérzéke, (ön)fegyelme is érvényesül, remélhetőleg nem hozunk könnyelmű érzelmi/üzleti döntéseket.

Amennyiben sikeresen kezeltük a Vénusz retrográd időszakának a kihívásait, mostanra kézzelfogható eredményeket tudunk felmutatni. Ezek jó alapokat képeznek a későbbi építkezéshez. Bővebben: Valóban szereted magad ? )

 

Ugyanezen a napon pontosul be a Nap és a Jupiter közötti trigon ( Ikrek, Mérleg 13°16′) is, hatalmas injekciót adva önbecsülésünknek. A kedvező alkalmakat és lehetőségeket világosabban látjuk, mint általában és könnyebben is ragadjuk meg őket. A kreativitás, vállalkozószellem, hosszú távban gondolkodás, optimizmus, inspiráció, szabadságvágy további növelik a siker esélyét. Gond csak akkor lehet, ha túlzásokba esünk (a Jupiter köztudottan mindent felnagyít), annyira beleéljük magunkat vízióinkba, hogy megvalósításukról már meg is feledkezünk, ill. sokkal szívesebben beszélünk róluk semmint érdemi erőfeszítéseket tennénk gyakorlatba ültetésükért. Sajnálatos módon a 4 -én bepontosuló, de már erőteljesen érződő Nap – Neptun kvadrát ( Ikrek, Halak 14°13′), akárcsak a Neptun és a Jupiter május és június folyamán is érvényesülő 150°-os fényszöge ennek a kockázatát is megnöveli. Ezek a befolyások arra is hajlamosíthatnak, hogy a pillanatnyi könnyebbségek eltereljék figyelmünket a hosszabb távú céloktól, különféle pótcselekvésekkel forgácsoljuk szét energiáinkat, jupiteri és neptuni módokon tompítsuk valóságérzékünket (pl. túl sok evés-ivás, ld. Csak tudnám miért nem tudom abbahagyni az evést ? ).

Természetesen arról szó sincs, hogy remete módra kéne visszavonulunk. A most érvényesülő hatások igen kedvezőek a társas kapcsolatok ápolására, bulikra, kulturális rendezvényekre, ismerkedésre, utazásra, tanulmányok elkezdésére. Egy jól sikerült hét vége, néhány nap szabadság alatt nem csupán feltöltődhetünk, hanem a hasznosat is összeköthetjük a kellemessel – csupán a túlzások kerülendők. A Neptun erőpróbáló fényszögei miatt rendezvényeken, szórakozóhelyeken, kisebb -nagyobb utazások folyamán nem árt jobban figyelni értékeinkre is.

  Június 4-én a Mars a Rák jegyébe lép, ahol július 20-ig tartózkodik. Az asztrológiai hagyomány szerint ebben a jelben esésben van, ami azt jelenti, hogy a pozíció nem a legelőnyösebb a számára. A Rák a táplálás, az anyaság princípiuma, egyike az Állatöv legérzelmesebb jegyeinek. Csodálatosan oltalmaz, gondoskodik, időnként azonban túlságosan is érzelmessé, hangulatai játékszerévé válik, illetve ezekkel az eszközökkel zsarol. Talán a legcsaládcentrikusabb, az otthonát, szülőföldjét legjobban szerető jegy, de ezek a rokonszenves tulajdonságok túlzásba víve szélsőséges nacionalizmusba, populizmusba torkollhatnak. A múlt, a hagyományok, a történelem szeretete annak idealizálásához, majd meghamisításához is vezethet, illetve elterelheti a figyelmet a jelen feladatairól.

Az önérvényesítés, cselekvés, küzdelem, agresszió planétájának energiái a Rákban valamilyen módon gátlás alá kerülnek, az egyén teljesítménye hangulatától, érzelmi állapotától függ. Nehezen lendül harcba, de amikor elveszti önuralmát, kuktafazék módjára robban, paranoiássá válik és valóságos ámokfutást rendezhet, túlzásokba esik. (Ennek a hónap végén nagyobb a veszélye, amikor a szintén Rákban haladó Nap és Merkúr aktiválják újra a kardinális T- kvadrátot. Maga a Mars 2017 június 25 – július 18 között [jún 25. Mars -Jupiter kvadrát , július 3. Mars – Plútó szembenállás, július 18 Mars-Uránusz kvadrát] képez erőpróbáló fényszögeket a már eddig is sok borulást okozó formáció elemeivel. Ennek az időszaknak a hullámvasutazására már most érdemes tudatosan felkészülni.)

Június 6-án két újabb, fontos jegyváltásra kerül sor:

Johfra Bosschart festménye

Vénusz a Kos jegyéből átlép a Bikába. A pénzügyek, társas viszonyok jelölője sokkal otthonosabban érzi magát a stabil, két lábbal a földön álló, érzéki  Bika jegyében, mint a nyughatatlan és kissé könnyelmű Kosban. A Bikában haladó Vénusz segít stabilizálni pénzügyeinket, testileg, lelkileg regenerálódnunk az előző hónapok hullámvasutazása után. Ahelyett azonban, hogy maradéktalanul átadnánk magunkat ejtőzésnek, érdemes még a hónap első hetében elindítanunk azokat a folyamatokat, amelyekkel később haladni szeretnénk, lezárnunk a határidős munkákat, ugyanis mielőtt még megszokhatnánk a viszonylagos stabilitást, újra elkezdődik a földindulás.

Július 4 után, amikor a Vénusz átlép az ingatag Ikrekbe, pénz- és szívügyeink is újabb hullámvasutazásba kezdhetnek. (A Rákban haladó bolygók – különösen a Mars, ld fentebb -által újra aktivált kardinális T-kvadrát már e hónap végén destabilizálódásra utal. Augusztusban az akkor már Rákban levő Vénusz borítja az egyensúlyt, az augusztus 7-i teljes holdfogyatkozás és az augusztus 21-i teljes napfogyatkozás és az ezeket kísérő bolygóállások hatására pedig szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt robbanhat a lőporos hordó. A Merkúr abban az időszakban a Szűzben tolat – ami lényegesen csökkenti hatékonyságát).

Míg a Vénusz a Bikában halad reálisabban, gyakorlatiasabban és következetesebben kezeljük kapcsolatainkat, pénzünket, holmiinkat, anyagi értékeinket, üzleti ügyeinket. Ez a jegyállás azonban el is kényelmesíthet, illetve arra hajlamosíthat, hogy kizárólag a birtokolt javak alapján értékeljük magunkat és embertársainkat. A túlzásba vitt eszem-iszom, költekezés további problémák forrása lehet.

Június 6-án a Merkúr is belép saját jegyébe, az Ikrekbe. A szárnyas sarujú hírvivő meglehetősen gyorsan száguld át otthonán: június 21-én már el is hagyja azt. A hagyományok szerint a kommunikáció, kereskedelem és az utazások bolygója itt érzi legjobban magát és itt fejti ki a legerőteljesebben a hatását. Az előttünk álló időszakban tehát mozgásba lendülnek a dolgok, felfrissül a levegő, a kapcsolatok, a kommunikáció, tanulmányok, az utazások, sajtó, publikációk, okmányok, szerződések, közlekedési eszközök kiemelkedő szerepet kapnak.

A június 9-i telihold bp. idő szerint 15:09-kor születik meg a Nyilas 18°53′-en. Az eddigi viszonylagos egyensúlyt itt már egy, a Nap, a Hold és a Neptun közötti változó T- kvadrát borítja. Ezt a többi stabilizáló hatás mellett akár hajlamosak is lehetünk elbagatellizálni, pedig az általa jelképezett légvárak, pótcselekvések, a nem megfelelő célra fordított energia kedvezőtlen sorsfordulatokat is jelezhet. A különböző típusú tudatmódosító szerek, hangulati hullámzások, az érzelmek áradata szintén árthat ítélőképességünknek. Jó esetben azonban a borulékony egyensúly még komolyabb ösztönzőerőt ad projektjeink valóra váltásához. Tudatossággal, érdemi erőfeszítéssel, kézzelfogható eredményeket produkálva javunkra fordíthatók a május 25-i újhold környéken elindult, két esélyes folyamatok is. Aznap hagyja abba február 6 óta tartó tolatását a Jupiter is, így azok, akik az elmúlt hónapokban az ellenszél dacára is kitartóan dolgoztak sorsuk jobbra fordításán, most azt tapasztalják, hogy a „véletlen” is a kezükre játszik. Az előre haladó, és rövidesen újabb kardinális T kvadrátok részévé váló Jupiter persze nem csupán kedvező fordulatokat tartogathat. A teliholdat kísérő feszültségeket oldja az ugyanaznap bepontosuló Vénusz – Mars szextil is ( Bika – Rák 3°18′). A szextil egyebek mellett lehetőséget ad arra, hogy több-kevesebb munkával kreatív módon kombináljuk a különböző típusú energiákat, ily módon javunkra fordítva őket. Az előző hetek és hónapok eredményeit, felismeréseit most anyagiak és érzelmiek terén is kamatoztathatjuk.

telihold a Nyilasban (Bp.15:09)

 

Június közepétől a terep egyre hepehupásabbá válik. Június 13-án és 14-én (ill. az előző és következő 1 -2 nap folyamán) egyszerre lehet részünk a Merkúr segítő és visszás hatásaiból. A 13-án bepontosuló Merkúr – Jupiter trigon (Ikrek, Mérleg 13°14′) hatására segítséget nyújthat ahhoz, hogy az utolsó simításokat elvégezve még időben, könnyen, gyorsan hatékonyan tető alá hozzuk teendőinket. A fentebbiekben felsorolt merkúri témákkal és területekkel kapcsolatban szerencsés fordulatokra számíthatunk, különösen, ha erőfeszítéseket is teszünk az ügy érdekében. Sajnos azonban meggondolatlan, felelőtlen, „széllelt bélelt” viselkedésre is hajlamosíthat. Extravagáns, tetszetős teóriákkal kábíthatjuk magunkat és környezetünket, ahelyett hogy fontosabb ügyeinkkel foglalkoznánk, a közösségi médiában szórakoztatjuk gondolatsziporkáinkkal ismerőseinket .

A Merkúr és a Neptun 14-én bepontosuló kvadrátja (Ikrek, Halak 14°15′) tovább növeli a zavart. A két bolygó közötti diszharmonikus a bolygókapcsolatot hagyományosan a megtévesztés, ködösítés, hazugságok, csalások, csalódások egyik klasszikus formációjának tartja az asztrológia. És valószínű is, hogy ebben az időszakban újabb sikkasztásokról, korrupcióról, hamisításról szóló ügyek pattannak ki. Az okmányokkal elkövetett szélhámosságok, trükkös lopások kétes szerződések, eltűnt iratok, pletykák, rágalmak, félreértések, csúsztatások is bonyodalmakat okozhatnak. Banki tranzakciók során sem árt a körültekintés, az illetéktelen kezekbe került hitelkártyák, adatok, levelek, üzenetek is sok kellemetlenséget idézhetnek elő. Szétszórtság, figyelmetlenség, hangulati hullámzás miatt is érhetnek kisebb – nagyobb károk.  A szervezet a szokásosnál érzékenyebben reagál alkoholra és más tudatmódosító szerekre, és ezek a balesetekben, különféle bűncselekmények (főleg lopások, csalások) esetén is komoly szerepet játszanak.

Amennyiben az előző napokban túlságosan messze kalandoztunk a valóságtól, vagy túlságosan önfeledten ejtőztünk, a június 15-i Nap – Szaturnusz szembenállás ( 24°30′ Ikrek, Nyilas) igen kellemetlen vizsgahelyzeteket tartogathat. A nyomás fokozódik, különféle autoritásszemélyek indokolt vagy irreális követelésekkel bombáznak, melyekre, alkatunktól függően vagy oly módon reagálunk, hogy 24 órából 48-at hajtunk, vagy pedig megpróbálunk cseles megoldásokat találva kibújni a felelősség alól. Természetesen egyik véglet sem szerencsés. Kötelességeinknek, különösen ezekben a kritikus napokban legjobb, ha maradéktalanul eleget teszünk, ugyanakkor határainkat is tanácsos megvonnunk. És végül de nem utolsó sorban: néhány napnyi türelem, kivárás talán a most kilátástalannak tűnő patthelyzeteket is megoldja.

Június 16-án a Neptun retrográd stacionáriusba vált, hogy megkezdje hosszas tolatását. Ennek hatására nehezen megfogalmazható lelki mizériák uralkodhatnak el rajtunk. Ez a tendencia személyes és kollektív szinten egyaránt tetten érhető. Nagy álmainkat pl. egészen hétköznapiaknak érezhetjük, s ha sikerül is megvalósítani őket, kiábrándultan biggyesztjük ajkainkat. Csak ennyi? Az elért eredmények közelében sincsenek nagyra törő vízióinknak. Nehezen szánjuk magunkat a cselekvésre, egyszerre több irányba is haladnánk, a kreatív introspekció, belső képekkel, álmokkal való munka és a sehova sem vezető légvárépítés között nem mindig egyértelmű a különbség. A búfelejtő iddogálás, bánatevés, vásárlási láz, az időnket szétforgácsoló látszat – találkozások szintén jellemző pótcselekvései lehetnek ennek az időszaknak.

Június 18-án, a Merkúr- Szaturnusz szembenállás (24°15 Ikrek, Nyilas) hatására megsokasodhatnak az értelmetlen, sokszor tekintélyelvű viták. A józan ész, a meggyőző érvek harcot vívnak a demagógiával, a politikai, vallási fanatizmussal. A generációs különbségek, a tényleges, használható ismereteket nyújtani képtelen oktatási rendszer, az elmélet és a gyakorlat, a bürokrácia útvesztői és az élet reális követelményei között tátongó szakadék komoly feszültségeket okozhat. Az ugyanaznap bepontosuló Nap – Uránusz szextil (Ikrek, Kos 27°45′) sokat segíthet a konfliktusok feloldásában. A humorérzék, az eredeti megközelítésmód segíthet kitörni a megcsontosodott és javunkat már nem szolgáló beidegződések fogságából (vagy legalábbis felismertük, mi mindenen kell változtatni). A hétköznapok taposómalmával való elégedetlenség új utakra terelhet, kitűnő alkalmakat teremthet az új, kreatív ötletek kipróbálására. de izgágává is tehet bennünket. Utóbbi esetben, ha jobban tudjuk mi az, amit nem akarunk mint azt, hogy milyen irányban és milyen módon keressük a beteljesülést, öncélú polgárpukkasztássá is fajulhat. Felesleges hangsúlyozni, hogy ebből sokkal több probléma származik, mint haszon.

Hasonlók érvényesek a június 20-án bepontosuló Merkúr- Uránusz szextilre is. Ugyanazon a napon a Vénusz és a Neptun közötti 60°-os fényszög (Bika, Halak 14°15) is segíthet konstruktív irányba terelni a feszültséget. A blokkolt energiákat kreatív tevékenység, természetjárás, tánc, zene, jó társaság oldhatja. Mindez abban is segíthet, hogy újra átgondoljuk: muszáj mindenképpen szembe haladni a forgalommal vagy léteznek kevésbé problémás útvonalak is?

Johfra Bosschart festménye

Június 21-én, amikor a Nap a Rák jegyébe lép (Bp. reggel 6:25) asztrológiai értelemben is elkezdődik a nyár. A Merkúr szintén a napforduló napján vált jegyet. Mint már többször szó volt róla, a napéjegyenlőség-és napfordulóképletek különös jelentőséggel bírnak az asztrológiában, mert az elkövetkező három hónap történéseiről is felvilágosítást adnak. Nos, a jelenlegi szerint eseménydús, szélsőségekben és váratlan fordulatokban bővelkedő nyár elé nézünk.

A jó hír az, hogy az előző évek ilyenkori képleteivel ellentétben bizonyos fokú stabilitás megteremtésére is adottak a lehetőségek. A képlet ura, a Hold kimondottan jó pozícióban, erőben van a Bikában és trigont képez a Plútóval. Ez, a Mars, Jupiter, Plútó kardinális T kvadrátja által jelzett felfordulás ellenére lehetőséget adhat az elértek megtartására is. (Bár ennek a receptje a személyi horoszkóp adottságaitól függően változik, általánosságban véve annyi elmondható, hogy okosabb távol tartani magunkat a nagyvilág ügyeitől, kerülnünk a különféle közéleti, ideológiai csatákat, veszélyes helyszíneket, megérzéseinkre hallgatnunk és szűk körben csakis olyan praktikus témákkal foglalkoznunk, amelyek bennünket és szeretteinket is előbbre visznek). Hozzá kell tenni persze azt is, hogy annak érdekében, hogy ügyeink a számunkra kedvező irányban haladjanak, ki kell lépni abból a komfortzónából, amit a Bika Hold annyira kedvel. Néhány dologra talán nemet kell mondani ahhoz, hogy egyebekre rábólinthassunk. Szerencsére, a Hold és a Mars közötti laza szextilnek köszönhetően némi igyekezettel olyan területeken is haladhatunk, amelyekkel érzelmileg is azonosulni tudunk. A kedvező tendenciákat erősíti a Bika Vénusz és a Plútó közötti majdnem egzakt trigon is, amennyiben két lábbal állunk a földön, hosszú távban gondolkozunk, nem kapkodjuk el a dolgokat és a tartós értékeket részesítjük előnyben.

Nyári napforduló (Bp. reggel 6:25)

A június 24-i újhold a Rák 02°47‘-en születik meg, budapesti idő szerint hajnali 4: 30 ‘kor. Az újhold képletben a fentebbi bolygóhatások szintén érvényesülnek. Az újhold, mint már szó volt róla, új, 28 napos ciklusok kezdetét is jelenti. Ebben az esetben nem csak átvitt értelemben vett fogamzásokról/ születésekről, hanem nagyon konkrétakról is szó lehet. Ekkor pontosul be, a Bika és a Bak 18°30′-én az ígéretes Vénusz – Plútó trigon is. Akár projektekről, vállalkozásokról, alkotásokról akár hús -vér gyerekekről van azonban szó, az egyidejűleg érvényesülő kardinális T-kvadrát hatása miatt e „terhességek” kihordása igen viszontagságos, fokozott éberséget, odafigyelést igényel. Esetleg ahhoz, hogy valami értékes és tápláló létrejöhessen , valami másról le kell mondani.

újhold a Rákban június 24 ( Bp. 04:30′)

Álmainkból és a körülöttünk zajló „véletlenekből” kaphatunk arra utaló jelzéseket, hogy ki(k)től, mitől és miért kell elszakadni. Ezek a leválások lehetnek persze nagyon hasznosak is (pl. olyan kapcsolatból, környezetből távozunk, amely már nem szolgálja a javunkat, felhagyunk valamilyen rossz szokással, káros szenvedéllyel), ettől függetlenül azonban a folyamat nagyon fájdalmas is lehet. Az új irányok belövésénél mindenképpen tanácsos figyelembe venni, hogy a Mars a Rákban erőteljesen az emóciók, hangulatok, emlékek hatása alatt áll, így leginkább olyan ügyek érdekében vethető be, amelyekkel lelkileg, érzelmileg is azonosulni tud.

 

A hónap utolsó napjai igen viharosan alakulhatnak. Hogy ez frissítő nyári zápor vagy pusztító jégeső lesz, a saját hozzáállásunktól is függ. Az alább felsorolt bolygóállások balesetveszélyesek is, így akár gyalogosan akár járművön közlekedünk, akár nagyobb utazást teszünk akár csak a közértig szaladunk le, ne feledkezzünk meg az óvatosságról.

A június 25-én bepontosuló Mars – Jupiter kvadrát ( Rák, Mérleg 13°34′ ) befolyására alaposan túllőhetünk a célon. Túlreagálunk, túlbecsüljük lehetőségeinket és elbagatellizáljuk a kockázatokat, túl nagy ígéreteket teszünk, előre iszunk a medve bőrére, ahelyett hogy tetteink beszélnének, nagy hangon bizonygatjuk igazunkat. Jó esetben a június 26-án egzakttá váló Mars – Neptun trigon (Rák, Halak 14°14′) hatására megérzéseink, „zsigeri reflexeink” még időben működésbe lépnek, megóvva az elhamarkodott cselekedetektől. A feszültséget olyan kreatív tevékenységek, mint a festés, rajzolás, oldják. Bár a kardinális T kvadrát cselekvésre sarkall (és sokszor nincs is más lehetőség a váratlanul keletkezett problémák elhárítására), ha a helyzet lehetővé teszi, jobb egy kicsit várni, emészteni dolgokat, mint azonnal, érzelmi impulzusok alapján reagálni.

Ez persze nem lesz könnyű, hiszen a június 28 -i Merkúr- Mars együttállás hatására ami a szívünkön az a szánkon. Az intuitív Rák könnyen ráhangolódik másokra, mintegy olvasva környezete gondolatában, a Merkúr – Jupiter kvadrát (június 27) azonban bolhából elefántot csinálhatunk. A Merkúr – Plútó szembenállás (június 30) miatt mások Achilles-pontjait is telibe találhatjuk. Ez, az esésben levő Mars hatásával kombinálódva olyan konfliktushelyzeteket, hatalmi játszmákat generálhat, amelyekből mi jövünk ki rosszul, hiszen érzelmileg, lelkileg (szélsőséges esetben fizikailag sem) vagyunk felkészülve az ellenféllel való összecsapásra. Sok felesleges szenvedést lehet megspórolni, ha impulzusok ide vagy oda, nem hozunk olyan döntéseket – bármennyire hasznosak legyenek is, amelyekre még nem állunk készen érzelmileg. A konfrontáció elkerülése ezúttal sem a gyengeség jele: megérzéseinkre hallgatva (Merkúr/Mars – Neptun trigon) eldönthetjük milyen csatákba érdemes belemenni és milyenekbe nem, illetve, ha valóban elkerülhetetlen, vajon tényleg a jelenlegi a legalkalmasabb pillanat. Sajnálatos módon ezek a bolygóállások tágabb környezetünkben és a nagyvilágban is megnövelik a kiszolgáltatottak, önvédelemre képtelenek (állatok, gyerekek, nők, öregek) elleni agresszió veszélyét. Ilyenkor természetesen, ha módunkban áll megakadályozni, emberi mivoltunkból fakadó kötelesség közbelépnünk. Eközben azonban saját biztonságunkról se feledkezzünk meg.

 

 

Kapcsolódó

 

 

Régebbi közlések gyűjteménye

Valóban szereted magad ? (Hogyan fordítható javunkra a Vénusz idei Kos tranzitja?)

2017 – Káli istennő éve?

Újhold az Ikrekben 2017 május 25: valamit valamiért…

Túláradó érzelmek, kreatív látomások, valóságtól elrugaszkodott fantáziák (Nap- Neptun kvadrát, Nap- Neptun trigon, a Mars a Rákba lép)

Álom és valóság összehangolása (Merkúr- Neptun kvadrát, de a Neptun többi, erőpróbáló fényszögére is érvényes)

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Csak tudnám, miért nem tudom abbahagyni az evést ?

Mars a Bikában: száguldozás milliméterenként araszolva

 

Március 10-én a Bikába lépett a Mars. Az önérvényesítés, életerő, harc princípiuma április 21-ig tartózkodik majd ebben a fix, földes jelben.

 

Egy régi rajzfilmhős: Ferdinánd, a világ leglustább bikája

 

Koson való keresztülcsörtetését (január 28 – március 9) követően hatalmas energiaváltásról van szó. Otthonában a Mars egyébként is igen erőteljes, de jelen esetben az, hogy február végén még erőpróbáló kapcsolatokat is létesített a Plútóval, Uránusszal, Jupiterrel, olajat öntött a tűzre. Ezeknél a bolygóhatásoknál a Mars egyik legelőnytelenebb hatása érvényesült: az impulzusok kritikátlan követése, mit sem törődve a későbbi következményekkel. Így aztán, magánéletünkben és a nagyvilágban is számos elhamarkodott döntésnek lehettünk tanúi; a könnyelmű kijelentéseket és tetteket a közeljövőben majd újra meg újra felül kell vizsgálni. ( Ez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene hosszabb távon is elviselni következményeiket.)

A hagyományok szerint a Mars száműzetésben van a Bikában. A tettre kész, örökösen pattogó, vállalkozó szellemű akcióhős nem érzi jól magát ebben a komótos, a megszokott dolgokhoz, komfort zónájához ragaszkodó, földies jelben. Ez természetesen nem jelent szükségszerű kudarcot, csupán annyit, hogy elindulni nehéz, a dolgok lassabban haladnak, a sikerhez nagyobb türelem, kitartás szükséges, az eredmények viszont kézzelfoghatóbbak, tartósabbak lesznek. Ez jó és rossz értelemben is igaz. Akik értékelték csörtetését a kardinális, lendületes, harcias Kos jegyében, őrjítőnek fogják tartani a komótos, fix Bika által rájuk kényszerített csigatempót.

Ez a tranzit már nem az új terepek felderítéséről, további javak megszerzéséről, hanem a meglévőkkel való gazdálkodásról, módszerességről szól. „Hogyan hozhatod ki a legtöbbet abból, amid van?” „Mit szeretnél gyarapítani?” teszi fel a kérdést a Bika. (Amennyiben a kardinális T-kvadrát játékosaival való Mars- találkozás ámokfutást, a meglévő tartalékok elpazarlását, veszteséges vállalkozásokat, soha meg nem térülő befektetéseket eredményezett, akkor nyilván ennek következményeivel kell számolni). A Bika árnyoldalai, pl. a makacsság, lustaság, az irányváltásra való képtelenség, a „farfekvéses agresszió” szintén okozhatnak problémákat.

A Bikában a Mars a Vénusz uralma alatt áll, a két bolygó pedig most „fordított” recepciós helyzetben áll, azaz egymás száműzetésének a jegyében vannak. Ráadásul a Kosban exiliumban levő Vénusz most tolat is. Ez kombináció a hagyományos szemlélet szerint a legrosszabb tulajdonságaikat erősítheti fel, így anyagi és párkapcsolati problémák valószínűsíthetők. (Jó esetben a dinamikus kezdeteket a lassú de biztos építkezés időszaka váltja fel. Nem annyira jó, de még mindig elfogadható, ha valamilyen okból kifolyólag kényszerpihenőt kell tartanunk, de elegendő tartalék áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy kihúzzuk addig, amíg (május 10 körül) újra kedvezőbbre fordul a széljárás. )

Széplelkű, new ages „szakértők” persze nem győznek áradozni arról, milyen szuper kis kombináció is ez, milyen egyedülálló fejlődési esélyeknek nyit utat, micsoda lehetőség adódik most az ikerlángok, duálok bevonzására, a kapcsolatminták tudatosítására, nagy üzletek nyélbeütésére. Nos, annyi igazság mindenképpen van a dologban, hogy fejlődésre, a kapcsolatminta, a pénzhez való viszony tudatosítására, az értékrend felülvizsgálatára tényleg egyedülálló lehetőségek adódnak. Csakhogy ez nem Barbie-rózsaszín, new ages játszóházakban történik. A „pozitív megerősítéseknek” álcázott önhülyítések helyett sokaknak cirkalmas szitokszavak szaladnak ki majd a szájukon. Szerencsére a magyar nyelv utóbbiakban is rendkívül gazdag, így némi kreativitással megtalálhatjuk az adott helyzethez leginkább illő kombinációkat.

Igen, ez a recepciós helyzet valóban segíteni fog annak tisztázásában, milyen kapcsolatok, foglalatosságok, befektetések járultak hozzá testi-lelki stabilitásunkhoz és melyek nem. Leginkább oly módon, hogy minden eddiginél jobban mutatkozhatnak meg annak a következményei, ha nem megfelelő emberekre, tevékenységekre, projektekre pazaroltuk anyagi és más jellegű forrásainkat. Az ily módon elvesztegetett, konkrét és átvitt értelemben vett tartalékok most nagyon fognak majd hiányozni ahhoz, hogy valami olyasmibe forgassuk bele őket, ami ténylegesen előre visz, biztonságot, stabilitást teremt. Pótolni, újra megteremteni pedig sokkal nehezebb, ha nem egyenesen lehetetlen -így meg kell találni majd a módját annak, hogyan folytathatjuk hiányában.

Jó hír, hogy április 6-án bepontosul egy Mars – Plútó trigon is, utat mutatva hogyan profitálhatunk akár legmélyebb válságainkból is. Persze, ez nem megy egyik napról a másikra. A dolgok erőltetése, az azonnali eredmények sürgetése szinte biztos, hogy kudarcokhoz vezet. Nem annyira jó, hogy ugyanaznap vág hátraarcot a Szaturnusz is, a Mars urával, az akkor már Halakban tolató Vénusszal képezett kvadrátja pedig egész áprilisra kemény karmikus leckéket tartogat. De ez már egy másik történet.

 

 

Kapcsolódó:

 

Márciusi előrejelzés

A Vénusz retrográd árnyékba lépett

Vénusz a Kosban: szerelmi háromszögek, drámák, komédiák, szappanoperák

Vénusz retrográd: Most talán végre belátod, mennyire értékes vagy !

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? (A New Age igazi arca)

A föld jegyek és az agresszió

 

Törések és áttörések

Jóllehet az előző heteket sem lehet eseménytelennek nevezni, a következő napokban tovább izzik a levegő, és ez már így is lesz a hónap hátralevő részében. Ennyi dinamikus bolygóhatás mellett szinte lehetetlen passzívnak maradni. Azonban tőlünk is függ, hogy töréseket és összeomlásokat kell elszenvednünk, vagy mindent beleadva sikeres áttöréseket hajtunk végre.

 

 

attores-2

 

 

Elmélet és gyakorlat, hatalmi harcok, elkeseredett viták

 

Október 13-án , amikor a Merkúr és a Mars kvadrátja bepontosul, főleg azért törhetnek ki nagy viták, mert a Bak Marsot felbőszíti, hogy a Mérleg Merkúr inkább kibújik a konfrontáció alól, bájolog, semmint szembenézne a tényekkel. Ahelyett, hogy megfogható eredményeket produkálna vagy beismerné, mi vezetett ezek hiányához, továbbra is kozmetikáz és kifogásokat keres. Elvi kérdéseken lovagol, olyan ideológiák, utópiák mellett áll ki, melyek lehet, hogy nagyon fennköltek (ne feledkezzünk meg a hét elei – okt.11Merkúr – Jupiter együttállásról), csak éppen alkalmazhatatlanok a gyakorlatban.

A túlcsorduló…és felelőtlen optimizmus eufóriájában elnagyolt ecsetvonásokkal felmázolt pasztell apró, gondosan kimunkált, szürke –sőt koromfekete motívumokkal egészülhet ki. (Utóbbi árnyalatok, ha előzőleg a rózsaszín dominált, később akár túlsúlyba is kerülhetnek).  A kétségtelenül nemes, morális szempontokat felülírhatják a hétköznapok követelményei. A jelenlegi, legfontosabb kritériumok: működik-e valami a gyakorlatban vagy sem ? Hatékony, kifizetődő az adott módszer vagy sem? Közelebb visz a megoldáshoz vagy sem ? Mennyi idő alatt, milyen ütemben érhetők el eredmények? Milyen eszközök szükségesek hozzájuk? Megvannak-e vagy sem? Ha nem rendelkezünk velük, mit lehetne tenni ahhoz, hogy szert tegyünk rájuk ? Minden egyéb mellékes.

A „mit lehetett/kellett volna eddig csinálni” , „én a te helyedben…” , „gondolkodj pozitívan”,”bízd az Univerzumra”  típusú jó tanácsok, „És miért nem –hát igen, de…” – játszmák csupán a konfliktust mélyítik. Hasonlóképpen, nagy összeveszésekbe torkollhatnak azok a kellemesen induló baráti, társasági találkozások is, amelyek a tényleges cselekvés elől viszik el az energiát. (Természetesen sok olyan helyzet adódik, amikor egy jó beszélgetés nagy megkönnyebbülést okoz, hozzásegít valaminek a megértéséhez, ötleteket ad, levezeti a feszültséget. Ha azonban csupán az időnyerés, pótcselekvés, kifogáskeresés egyik formája – és most bizony ez a valószínűbb –  rendkívül robbanékony helyzetek merülhetnek fel.)

A fényszög megélési lehetőségeinek skálája széles: a józan paraszti ész által követelt túlélési technikáktól az elvtelen megalkuvásig, talpnyalásig, gátlástalan törtetésig –és/vagy ezek kombinációjáig. Az is egyénenként és helyzetenként változik, döngöljük -e földbe beszélgetőpartnerünket, már-már rögeszmésen kiállva igazságaink mellett (bármilyen furcsán hangzik is, bizonyos helyzetekben az ilyen reakciók jogosak és indokoltak, a békéhez és a kompromisszumokhoz való ragaszkodás csupán további frusztrációkra garancia) vagy teendőinkbe temetkezve bele se bonyolódjunk a terméketlen eszmecserékbe. A kulturált kommunikáció kritériumainak megfelelni, egyszersmind lényegre törően, hatékonyan, eredmény-orientáltan közölni gondolatainkat ezekben a napokban nagy kihívást jelenthet szóban és írásban egyaránt.

 

 

Világos felismerések vagy keserves kijózanodás ?

luke-es-yoda   Ha az elméleti modellek köszönő viszonyban sincsenek a valós helyzettel, most látványos következményei lehetnek, akárcsak az eddigi mulasztásoknak. (Mindez a Bak Marsban tartózkodásának egész időszakára érvényes. Most azonban, amikor a Jupiteren kívül a Nap és a Merkúr is a teoretizáló, esztétizáló, kozmetikázó Mérlegben halad, a kontraszt szembetűnőbb.) A Neptun és a Szaturnusz közötti erőpróbáló fényszög tulajdonképpen már 2015 eleje óta tompította valóságérzékelésünket –és még mindig érezteti befolyását. Hatásairól nagyon sok szó esett a korábbi bejegyzésekben. Lekerekítette a szögleteket, összezavart, egyeseknél kémiai értelemben is károsítva a józan ítélőképességet. Ebben az időszakban azonban fokozatosan felszáll a köd, pontosabban érzékeljük a valóságot.

Hogy ez kellemes vagy kellemetlen formában történik, a képlet adottságaitól, a horoszkópból nem kideríthető tudatossági szinttől és az eddigi döntésektől is függ. Összehasonlíthatatlanul kellemesebb például, amikor egy kezdődő náthától bedugult orr egy, a csípős –friss őszi levegőn végzett meditációs gyakorlat során tisztul ki, kocogás közben rendeződnek gondolataink, sőt, akár megvilágosító erejű felismeréseink támadnak, mint az fajta hirtelen kijózanodás, ami akkor tapasztalható, ha valaki illuminált állapotban nekivezeti autóját egy villanyoszlopnak. Nos, nem csupán erre az időszakra érvényes, hogy ilyen villanyoszlopok átvitt értelemben is léteznek, mint ahogy a valóságérzékelés sem csupán drog, alkohol és egyéb tudatmódosító szerek hatására torzulhat.

A fentebbiekhez hasonló tapasztalatok még intenzívebbek lehetnek 15-én, amikor a Nap farkasszemet néz az Uránusszal, a Merkúr pedig kvadrátba kerül a Plútóval. Fontos tudnivaló, hogy ezek az állások nem csupán a szócsatáknak kedveznek, hanem nagyon balesetveszélyesek is, ezért közlekedés, utazások során nem árt az óvatosság. (Bővebben : Vigyázat, baleset veszély !) . Ezek a befolyások összeadódnak, és garantálják, hogy a hét vége, Kos teliholddal a szokásosnál is eseménydúsabbra sikerüljön.

A 14-én bepontosuló (de már most és a következő napokban is érződő) Merkúr- Szaturnusz szextil valamelyest hozzásegíthet, hogy egyensúlyt teremtsünk az elméleti és gyakorlati szempontok között. Amellett, hogy valamelyest csillapítja a kedélyeket, felcsillantja annak a reményét is, hogy önfegyelemmel, józan érveléssel, no és a gyakorlati megoldásokra való nyitottsággal orvosolhatjuk a helyzetet. (Ld. októberi előrejelzés)

 

Egészséges kihívások

 

attores-egeszsegesTermészetesen ezek az erőpróbáló bolygókapcsolatok nem jeleznek szükségszerűen negatív eseményeket. Annyi azonban bizonyos, hogy kimozdítanak a komfortzónából, cselekvésre sarkallnak és a korábban bemerevedett helyzetek újszerű megközelítését teszik szükségessé, hogy azok kezelhetők legyenek. A drasztikus elvágás, elválás lehet nagyon jó is, ha egy káros szenvedéllyel szakítunk, kilépünk egy romboló szerelmi, szakmai, üzleti kapcsolatból, baráti társaságból, felhagyunk egy kontraproduktív munkamódszerrel, üzleti stratégiával, kommunikációs technikával . Ez történhet látszólag hirtelen is (ami nem jelenti, hogy ne előzte volna meg hosszas mérlegelés, vívódás, felkészülés, erőgyűjtés) vagy többszöri nekifutásra. Az ilyen, szabad akarattal hozott döntések akár súlyosabb sorseseményeket is megelőzhetnek.

(Én pl. 2004 áprilisában ilyen megfontolásokból hagytam abba a dohányzást. Erről egy másik téma, a Jupiter korábbi, Szűzön való áthaladása kapcsán írtam. Akkoriban, többek között egy, már nem egzakt Mars-Uránusz kvadrát hatására vetettem véget, látszólag egyik napról a másikra, valójában hosszas készülődés után, az önrombolás e formájának. 2003 nyarán, egy Mars –Uránusz együttállás idején azonban egy tarthatatlan helyzetből való, impulzív kitörési kísérleteim csupán egy olyan balesetet eredményeztek, amely további hosszú hónapokra a szituációba bilincselt. Ott természetesen nem azzal volt a probléma, hogy véget akartam vetni a frusztrációnak, hanem azzal, hogy gyorsan, minél kisebb erőfeszítéseket követelő, tüneti kezeléseket alkalmazva akartam neki véget vetni. Anélkül, hogy mélyére hatolva, tényleges áldozatokat hozva tényleges megoldásokat  eszközöltem volna. Mivel akkoriban egy Plútó – Szaturnusz szembenállás is hatott, az effajta kísérleteknek semmi realitásuk nem volt. Intenzív Plútó -hatások jelenleg is érvényesülnek, ezért nem árt tisztában lenni az őselv -szabta követelményekkel és eszköztárával. Bővebben: A Plútó archetípusa )

Tétlenül ücsörögni tehát valószínűleg nem lehetséges, de nem is ajánlott. A Bakban haladó Mars és Plútó (együttállásuk október 19-én pontosul be), a Kos Uránusz és a Mérlegben levő bolygók kölcsönhatásai folyamatos, erőteljes impulzusokkal bombáznak egész hónapban. Amennyiben csökkenteni akarjuk a balesetek, impulzivitásból fakadó kellemetlenségek, veszteségek, olyan konfliktusok veszélyét, amiket később megbánunk, ezeknek a feszültségeknek egészséges, „ellenőrzött” formában kell kisülniük Az excentrikus ötletek,a szüntelen cselekvésinger, kapkodás ellen mindenkinek ajánlatos küzdeni, de a lassú reakciók, passzivitás, a fizikai erőkifejtés hiánya ugyanannyira káros lehet.

A Mars a Bakban nagyon erőteljesen hat és konkrét, fizikai szinten is megnyilvánuló erőkifejtést követel. A gyakorlatban ez olyan helyzeteket idézhet elő, amikor hosszabb passzivitás után mozgásba lendülünk. (Az év első felében a Merkúr, a Mars, a Szaturnusz, Plútó retrográd időszakai sokunkat állítottak kényszerparkoló pályára. Most újra el kell indulni, de előfordulhat, hogy a leállás, bénult tehetetlenség hónapjait követően a sors azt kívánja, egyből kapcsoljunk maximális sebességre .) ez gyakran a szó konkrét értelmében is megtörténik, pl. valamilyen sportba kezdünk, vannak akik hosszabb betegségből épülnek fel, máskor más életterületeken válnak aktívabbá. Jobban a sarkukra állnak, többet akarnak tenni céljaikért, az eddig felhalmozott ismereteket a gyakorlatban szeretnék kamatoztatni, stb.

A túl nagy – és megfelelő előkészítés (Mars erőpróbáló fényszögei) nélkül vett lendület azonban az erők szétforgácsolódásához, túlerőltetésből vagy lassú reakciókészségből fakadó balesetekhez vezethet. Olyan helyzetek is adódhatnak, amikor nem egészen önszántunkból lendülünk cselekvésbe, hanem valami még rosszabbat megelőzendő kell hatékonyan és nagyon gyorsan közbeavatkozni. A nem megfelelő, vagy a helyzethez nem illő, rosszul időzített reakciók azonban tovább fokozhatják a bajt. De az alkalmas pillanatot és cselekvést sem könnyű eltalálnunk.

 

Ép testben ép lélek…. – de a túlzások kerülendők

 

 

always do what u are afraid to do, shaolin  E bolygóhatások káros hatásainak kivédésében nagyon fontos szerepet játszik a testedzés. Az intenzív fizikai igénybevételnek azonban lazító gyakorlatokkal kell kombinálódnia. A Mars (Plútó) – Uránusz meg a többi, fentebbi formáció ugyanis hatalmas energiatöltettel rendelkezik, ami egy nem elég jó kondícióban lévő fizikai test számára teher és veszélyforrás is lehet. Mintha pl. egy vékony kábelen hatalmas erősségű áramot vezetnénk keresztül. A fizikából is tudjuk, hogy a kábel ilyenkor felforrósodik, aztán elég. Ezt megelőzendő a testet is folyamatosan edzeni, erősíteni kell. (Ld. Növeljük állóképességünket!)

(Amennyiben egész hónap folyamán tekintettel vagyunk a fokozott balesetveszélyre), a harcművészetek gyakorlatai ideálisak lehetnek erre a célra, hiszen keretek között adnak egy hallatlan mozgásszabadságot, a „robbanás” pedig egy biztonságos rendszerben valósulhat meg. Az uránuszi hatásokkal kombinált marsi energia ugyanis nagyon nehezen fékezhető meg: a pusztán akaratból vagy racionális megfontolásból fakadó igyekezet mit sem használ. Ennél sokkal mélyebb, zsigeri, vegetatív szinten kell őket összehangolni s ez csak bizonyos, az energiarendszerre is ható testgyakorlatok révén valósítható meg.

A Mars, Merkúr, Plútó és Uránusz erőpróbáló kombinációi azonban fokozzák a gyulladások, szakadások, izomgörcsök, törések, esések, megkésett vagy elhamarkodott reakciók veszélyét is, ezért a tai chi, jóga és a chi kung statikusabb gyakorlatai, az úszás, a lazítás, a meditáció, a tánc bizonyos formái ugyanannyira fontos, mint a dinamikusabb, nagyobb fizikai igénybevétellel járó mozgástípusok.

 

 

 

Kapcsolódó

 

Októberi előrejelzés

Mars a Bakban: sikeres áttörések és nagy összeomlások

Vigyázat, balesetveszély !

Növeljük állóképességünket !

Amikor minden darabokra hullik: Neptun – Szaturnusz kvadrát

A Plútó archetípusa

 

 

kapcsolat

 

Mars a Bakban 2016 : kézzelfogható eredmények, áttörések és padlótfogások

2016 szeptember 27 – 2016 november 9

 

Szeptember 27-én a Mars belépett a Bak jegyébe, ahol november 9-ig időzik. Az elmúlt hónapokéhoz képest ez jelentős váltás, hiszen a hosszas retrográd időszak miatt januártól mostanáig mindössze két jegyet járt be, a Skorpiót és a Nyilast. Nekünk is ideje a tettek mezejére lépnünk.

 

mars-a-bakban-kep-hozza

 

A Mars többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, az aktív erotikumot, szexuális energiánk jellegét és megnyilvánulási módját (nőknél a szexuálisan vonzó férfitípust is) jelképezi az egyéni horoszkópban. Feltárja, milyen fokú kezdeményezőkészséggel rendelkezünk, és mi módon fejezzük ki agresszivitásunkat, felvilágosítást ad önérvényesítési stílusunkról, küzdőképességünkről, arról, hogy hogyan igyekszünk megvalósítani vágyainkat, szándékainkat, azaz mi módon “működünk” a világban.

Az asztrológiai hagyomány szerint a Mars jól érzi magát, erőben van a Bak jegyében. Ez talán kissé furcsának tűnhet, hiszen a Bak ura a Szaturnusz, az aktív, asszertív sőt agresszív Mars pedig nehezen viseli a fékeket és a korlátokat. Ebben az esetben azonban a szaturnikus fegyelem kifejezetten jót tesz neki: célorientálttá, hatékonnyá válik. Pontosan tisztában van erősségeivel és gyengéivel, a rendelkezésére álló tartalékokkal és eszközökkel, a folyamatok időigényességével – így aztán gyakorlatiasan, jó ütemben valósítja meg elképzeléseit. Nem valami gyors: ne felejtsük el, hogy föld jegyről van szó, ráadásul a Szaturnusz uralma alatt, így az anyag – adta lehetőségek és korlátok között kell cselekednie. Ezzel együtt jó hatásfokkal, energiáit jól beosztva tevékenykedik.

Személyi horoszkópban (persze, ez általános felsorolás, hogy kinél milyen módon nyilvánul meg, az egyéni horoszkóp adottságaitól függ) a Bak Mars nagy önuralommal ruház fel és igen kitartóvá, szorgalmassá tesz. A látszólagos visszafogottság mögött nagy ambíciók rejlenek. Ezek rendszerint valami megfogható, külső eredményre irányulnak (ilyen pl. a szakmai, hivatásbeli, társadalmi siker – illetve az ezzel járó anyagi elismerés is.). Szó sincs arról, hogy a képlet tulajdonosa a dolgok könnyebbik végét ragadná meg: minél több erőfeszítés szükséges valaminek az eléréséhez, annál többre értékeli azt. Sokszor kimondottan mostoha körülmények közül indul: pl. családi körülményei, anyagi helyzete, az eszközök hiánya fékezi. Mégis, bámulatra méltó szívóssággal győzi le az akadályokat, kevéssel beéri, a meglévőt remekül beosztja, így sokkal nagyobb esélyekkel pályázik a csúcsra, mint nála jobb feltételekkel induló, de kényelmesebb, kevésbé kitartó társai.

Erőfeszítései közepette azonban az a veszély fenyegeti, hogy kíméletlenné válik, olyan emberré, aki sem magára sem másokra nincs tekintettel. Ily módon a végkimerülésig hajszolhatja magát, fittyet hányva érzelmi, lelki igényeire (a sors ebben az esetben betegségek, lelki zavarok, magánéleti problémák formájában nyújtja be a számlát), illetve gátlástalanul törtet, könyököl, machiavellista módon úgy gondolkozik, hogy a cél szentesíti az eszközt. A következmények rendszerint ebben az esetben sem maradnak el: jóllehet a kőszáli kecske a legmeredekebb sziklafalakon is otthonosan szökdécsel, arra is vannak példák, hogy a mélybe zuhan és halálra zúzza magát.

Míg a kézzelfogható, elérhető célok kitűzése és a haladás ilyen eredmények alapján való értékelése az érett személyiség egyik fontos ismertetőjegye, óriási hiba, ha csupán a külső eredmények, a társadalmi státus, az anyagi alapján ítéljük értékesnek vagy értéktelennek magunkat vagy a másik embert. Márpedig földies Bak Mars tulajdonosa is beleeshet ebbe a csapdába, magatartásával további karmikus leckéket vonzva be.

A kiszámíthatóságra, áttekinthetőségre, a dolgok kézben tartására való törekvés szintén dicséretes tulajdonság, sok esetben a siker nélkülözhetetlen előfeltétele. Túlbiztosítási kényszerré, kockázatkerülő magatartássá torzulva viszont annak éppen az egyik legnagyobb akadálya lehet. Ebben az esetben, akár magánéletéről, akár szakmai, anyagi kérdésekről van szó, a képlet tulajdonosa úgy gondolkozhat, hogy jobb az ismert rossz, mint az ismeretlen jó – így aztán nagyon hosszú időre megrekedhet olyan, elviselhetetlen helyzetekben, melyekből némi vállalkozó szellemmel, spontaneitással már réges-rég kitörhetett volna.

Szexualitás: A Bak Marsú férfit és nőt „egyaránt mély, földies érzékiség és az archetipikus fizikai ösztönéletre ráhangolt szexualitás jellemzi. Érzi a szexuális vágysürgető erejét, de szigorúan kontrollálni tudja, míg el nem jön a  megfelelő pillanat. Amint viszont a megfelelő helyzet előáll, mély szenvedélye és intenzív ösztönélete nagy meglepetést tud okozni, mivel addig kissé hidegnek és távolságtartónak mutatkozott. Erős, sürgető igényeket támaszt, hiszen mindig tudja, hogy mire van szüksége. Tulajdonképpen a szexuális együttlét során is az irányító szerepét veszi fel, és akár nyers is lehet, ami a kifinomultabb Mars vagy Vénusz-állások számára szinte durvaságnak minősül. Mindenben – így a szerelemben és a szexualitásban is – kontrollra törekszik. Számára a szex egy ösztönkésztetés, amit praktikus módon kezelnie kell, ezért vágyainak kifejezési módja nem feltétlenül a gyengédségről és az emocionális fogékonyságról szól. Ha ezek mégis jellemző tulajdonságai, akkor ennek a hátterében egyéb asztrológiai tényezők állnak. A Bak Marsnál minden a kontrollról szól, és az ilyen személy nemcsak, hogy jól tudja fegyelmezni szexuális energiáját, de nemritkán képes akár évekig is önmegtartóztató életet élni, noha ez egyáltalán nincs ínyére.”  (Stephen Arroyo: A  szerelem, szex, az összeillőség energiái)

Agresszió. Az egyik legfegyelmezettebb típusként a Bak Mars tulajdonosának nem okoz problémát, hogy jegelje indulatait. Persze, esze ágában sincs megfeledkezni sérelmeiről, ő aztán soha semmit nem felejt el – de a gazdaságosság jegyében előbb meg kell vizsgálnia, hogyan is élhetné ki őket a legproduktívabban. Ideje bőven van, hiszen született hosszú távfutó. És egyébként is zsigerből érzi, hogy úgyis ő fogja tovább bírni.

Ahogy telik az idő, úgy válik egyre távolságtartóbbá, hajthatatlanabbá, személytelenebbé. Végül teljesen megkeményedik, ilyenkor dühe is jéggé fagyaszt. Mozdulatlanul figyel, összegyűjti a teljes kontroll megszerzéséhez szükséges részleteket, akár éveken át. Magánéletében és munkájában egyaránt tekintélyével, a megállapodások betű szerinti betartásával büntet, tilalomfákat állít, lelassít, lefojt, megvonja a pénzforrásokat vagy remek időzítéssel, pont a megfelelő pillanatban ökleli a mélybe azokat, akik méltóságában megalázták, bizonytalanságban tartották vagy pozíciójára törtek. Ilyenkor könyörtelen, megállíthatatlan, s bár agressziója elsősorban lelki – szellemi, esetenként  fizikailag is kényszerhelyzetbe hoz.

Ugyanezekkel a módszereket saját maga ellen is fordíthatja. Nem csupán mások egyéniségét „szűntetheti meg” pl. azzal, hogy valamilyen célnak rendeli alá, kategóriákba kényszeríti őket, hanem a sajátját is hajlamos lehet figyelmen kívül hagyni. Puritanizmusa, kötelességek iránti megszállottsága oda vezethet, hogy szabad lábon is úgy viselkedik, mint ha életfogytiglani börtönbüntetését töltené, teljesítmény centrikus szemlélete pedig testi – lelki tartalékai kisajtolásához. Esetleges kudarcait, vélt vagy valós improduktivitását ugyanolyan könyörtelenül kéri számon magán, mint másokon.  Depressziója, életútján való elakadása, bizonyos autoimmun betegségei mögött sok esetben állhatnak ilyen túl fegyelmezett indulatok

A hegymászás, gyalogtúrák, maratoni futás, síelés egészséges mederben tarthatják energiáit, a vállalkozóbb szellemű Bakok túlélő túrákon vagy veszélyes szakmákban (pl. rendőr) tesztelhetik állóképességüket, a hatha jóga gyakorlatok fizikai szinten is rugalmasabbá teszik őket, a rendszeres böjtkúrák pedig fegyelem, aszkézis, tisztulás iránti igényeiket elégíthetik ki. (Bővebben: A föld jegyek és az agresszió )

Ami a jelenlegi időszakot illeti, az elmúlt hónapok folyamán bőséges idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy mialatt a Mars a Skorpióban járt, lebányásszunk érzelmi motivációink legmélyére, tisztába jöjjünk legsürgetőbb igényeinkkel, szelektáljunk a belső világunk labirintusában talált hasznos eszközök, veszélyes hulladékok, már semmire sem jó, de szívünknek kedves ereklyék és a még több- kevesebb átalakítással újrahasznosítható holmik között. Így mostanra jó esetben az is kiderülhetett, mit kell felhozni, mit kell lent hagyni és mi az, amit el kell égetni. A Mars Nyilasban való vendégeskedésének hónapjai alatt volt idő elvi kérdéseken lovagolni, megvitatni, hogy ez most morális-e vagy sem, jó-e vagy rossz, összhangban van-e látomásainkkal, hosszabb távú terveinkkel, világképünkkel, hiedelmeinkkel.

Ha mindezzel tisztába jöttünk, itt az ideje annak is, hogy az elmúlt hónapokban szerzett benyomások alapján elinduljunk. Ha értékes volt, ami összeomlott, újat, erősebbet építsünk helyette. Ha már úgyis elavult, jelenlegi külső-belső realitásainkkal nagyobb összhangban levő struktúrákat létrehoznunk. Az eddigi eredmények és kudarcok alapján megítélnünk: hol tartunk. Mit csináltunk eddig és mi mindenre kell ez után sort kerítenünk ? Hasznos-e számunkra, összhangban van-e hosszabb és rövidebb távú terveinkkel jelenlegi magatartásunk, vagy teljesen új stratégiákat kell kidolgoznunk, új prioritásokkal?

Lehetőségek és buktatók. Jóllehet a Bak Mars kiszámítható, áttekinthető terepen a leghatékonyabb, jelen helyzetben ennek van a leginkább híján. Így aztán működése sem zökkenőmentes. Az elmúlt időszak nagy leállásait követően ugyanis hajlamosak lehetünk arra, hogy mindent egyszerre akarjunk bepótolni. (A Mars már október elején erőpróbáló fényszöget, kvadrátot képez a Jupiterrel, ez a fényszög pedig nem csupán hajtóerőt ad, hanem türelmetlenségre, túlzásokra is hajlamosíthat). Persze, nem mindig önszántunkból, hanem a körülmények kényszere hatására.

Az eddigi mulasztásoknak, iránytévesztéseknek ugyanis egyre nyilvánvalóbb a következménye, így egyre nagyobb a nyomás terel a korrekció irányába. Mint később még lesz szó róla, október közepén a Mars együttállásba kerül a Plútóval. Találkozójuk egyfelől aktiválhatja belső tartalékainkat, megnöveli teherbírásunkat, teljesítményünket – de ezt teheti valamilyen válság kirobbantása formájában is. (A Plútó működésének egyik legjellemzőbb vonása, hogy ezáltal, ilyen vagy olyan formában kikényszeríti a helyzet megoldását. A végeredmény persze nem mindig az ego kedvére való. Ha ugyanis nem sikerül kielégítő választ adni a kihívásra, akár a korábbi struktúra/ létforma megsemmisülését is jelentheti. Ebben az esetben, mivel úgy a Plútó mint a Mars föld jegyben állnak, az alkalmazott stratégiáknak a gyakorlatban is meg kell állniuk  a helyüket.)

Az Uránusz és a Mars október végén bepontosuló kvadrátja újabb radikális és váratlan irányváltást jelezhet. Ez, a képlet egyéni adottságaitól függően szintén különféle dolgokat jelenthet. Jó esetben azt, hogy egy utolsó nagy hajrával áttörjük (vagy inkább felrobbantjuk) az elénk tornyosuló akadályokat is, vagy pedig azok valamilyen drámai, de számunkra mégis pozitív kimenetelű esemény formájában tűnnek el. Ekkor, ha kissé szeszélyes volt is a hullámvasutazás, ismeretlen, de későbbi fejlődésünk szempontjából igen kedvező terepen landolhatunk.

Az irányváltás azonban sokkal kellemetlenebbre, sőt kimondottan brutálisra is sikerülhet, ha a robbanást az idézte elő, hogy a különféle élethelyzetekről és személyekről kialakított elméleti modell, ideál köszönőviszonyban sem volt a realitásokkal. Ilyen forgatókönyvek természetesen kollektív szinten, világviszonylatban is lehetségesek.

 

Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

Alvilági utazás: a Mars a Skorpióban halad

A Mars áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén

Mélységeink ösvényein: a Mars és a Plútó retrográd időszaka

 

 

 

kapcsolat

 

 

Rajt előtt, készenlétben

 

A Mars abbahagyta tolatását

 

Sokunk megkönnyebbülésére június 29-én direktbe váltott a Mars, abbahagyva április 17 óta tartó tolatását. Az elmúlt két és fél hónap folyamán tapasztalható blokk apránként feloldódik, a dolgok mozgásba lendülnek. Egyelőre azonban mégsem kapcsolhatunk teljes sebességre. Az utolsó simítások még hátravannak.

 

mars direktbe

 

Április közepe óta elakadást tapasztalhattunk projektjeinkben, kapcsolatainkban, esetleg úgy érezhettük, motivációnk nem a régi, nem találjuk helyünket a világban. Ezek az élmények mélységes frusztrációval tölthettek el.  Mint már korábban is szó volt róla, a Mars tolatásának időszakai az energiaszint csökkenését, az önbizalom elvesztését, kimerültséget, rossz hatásfokot vonnak maguk után, és meglehetősen nagy igénybevételt jelentenek. Az elfojtott düh, a titkos intrikák, csalás, hazugságok, kimerültség, deviáns cselekedetek, a konfliktusok, feszültségek alkohollal, kábítószerekkel való „kezelése”- jobban mondva tompítása, hogy aztán problematikusabb módon, nem várt helyen és időpontokban törjenek a felszínre – szintén jellemzők lehetnek az ilyen időszakokra.

Amikor a Mars direkt stacionáriusba vált, felpörögnek és más irányt vesznek az események. A következő hetekben a Mars egyre nagyobb sebességre kapcsol, míg nem augusztus 21-én kilép a retrográd árnyékból, hogy aztán a megszokott tempójában haladjon. A hosszas retrográd időszak miatt az év első kilenc hónapjában a Mars mindössze két jegyet, a Skorpiót és a Nyilast jár be és csak szeptember 28-án lép át a Bakba.

Most, hogy végre oldódik a blokk, a dolgok mozgásba lendülnek. Az első időszak azonban meglehetősen viharos is lehet. Például, ha hosszú ideje nyomjuk el dühünket, a semmiségek miatt is robbanhatunk. A rejtett dolgok felszínre kerülhetnek. A váratlan felfedezések darázscsípésként is érhetnek, de legalább most már világosan látjuk, mi a probléma, és lépéseket tehetünk a megoldás irányába. A dolgok erőltetése azonban visszaüthet. Bár a széplelkű new age-életvezetési tanácsadókkal ellentétben meggyőződésem, hogy elégtételt venni nem mindig az ördögtől való, most szerencsésebb nem megtorolni sérelmeinket. Adjunk időt magunkat, várjuk ki, mivé forrják ki magukat a dolgok. Aztán, ahogy az energiaszint emelkedik, lépésről- lépésre valóra váltjuk  terveinket. Ahelyett, hogy haszontalanságokra forgácsolnánk szét, fordítsuk energiánkat, szenvedélyünket lényeges projektekbe.

Türelmesnek lenni azonban most nem csak azért nehéz, mert az elmúlt két és fél hónapban rengeteg megoldatlan helyzet halmozódott fel életünkben. (Ezek egy része „mindössze” idegtépő, de bőségesen adódhatnak életveszélyes vagy legalábbis nagyon súlyos veszteségekkel fenyegető krízisek is). A várakozást egy, a Mars és az Uránusz közötti, rendkívül irritáló fényszög, ún. kvinkunx is nehezíti.

 

Tűkön ülve: Mars – Uránusz kvinkunx

 

A kvinkunxok talán a legkellemetlenebb fényszögek, azaz kapcsolódások az asztrológiában.

A kvinkunxok által összekötött, egymástól 150°távolságra levő két planéta ugyanis legtöbbször olyan jegyekben áll, melyek természete már nem is különbözhetne jobban egymástól: más elemekhez, minőségekhez, nemekhez tartoznak. Érthető módon önkifejezésmódjuk is teljesen karakteridegen.
Ennél a kombinációnál még a szintén sok kihívást tartogató a szembenállások (oppozíciók) és kvadrátok is könnyebben kezelhetők, hiszen azok rendszerint hasonló minőségű (kardinális, fix vagy változó) és nemű (férfias vagy nőies) jegyeket kötnek össze.

A kvinkunx jelezte – kapcsolódásokat azonban valamiféle kínos feszültség, felemásság hatja át. Az angol szakkifejezés, az “inconjunct” találóan jellemzi a tényleges találkozási pontok hiányából fakadó problémákat. Az együttműködés tehát nagy adag alkalmazkodást igényel – már amennyiben létrejön egyáltalán. Ha azonban nem forgácsolódik szét, nem szivárog el az energia, a fényszög természete hatalmas tanulási, fejlődési és áttörési lehetőségeket is tartogathat.

 

Arizónai sivatag: egy hiúz egy óriáskaktusz tetejére menekült egy őt üldöző hegyi oroszlán elől. Több mint hat órán át űcsörgött odafent, a tűző napon, míg elég biztonságosnak ítélte a terepet ahhoz, hogy lejöjjön. Bővebben

A Mars – Uránusz kvinkunx hatása a hónap közepéig, kb. július 17-ig érvényesül. Ez – minek is szépíteném, igen kellemetlen tapasztalatokat tartogathat. Fizikai érzetként ahhoz hasonlítanám, amikor a bőr viszket és fáj égés, rovarcsípés után, miközben egy seb heged, az a közérzet, amikor megpróbáljuk használni egyik végtagunkat egy hosszabb zsibbadást vagy a gipsz lekerülését követően, amikor műtét után elmúlik az érzéstelenítő hatása –és el kell kezdenünk mozogni, és még sorolhatnám. Jóllehet a gyógyulás útjára léptünk, napról- napra könnyebben megy a mozgás, fokozatosan visszaszerezzük az uralmat testünk fölött, a természetes folyamatok sürgetése csak árthat. Hasonló a helyzet más ügyekkel is: ha siettetjük őket, megvalósításuk kétszer annyi időt vehet igénybe. A fortyogó indulatokat, türelmetlenséget most nehéz kezelni, hiszen többnyire indokoltak. A dühből, bosszúvágyból, féltékenységből vagy bizalmatlanságból fakadó tettek azonban visszaüthetnek. Azonban, még ha tudatában is vagyunk mindennek, nyughatatlanság, izgágaság keríthet hatalmába. Lázadozunk, pattogunk, mint a gumilabda, hajszoljuk a veszélyes helyzeteket, provokáljuk a sorsot és hagyjuk magunkat provokálni. Pedig szerencsésebb lenne, ha ahelyett, hogy fenntartás nélkül követnénk impulzusainkat, átgondolnánk őket. Mielőtt változásokat kezdeményeznénk, beolvasnánk valakinek, vizsgáljuk meg motivációinkat.

 

 

Asztrológusok a nagyvilágból

 

Más asztrológusok, a nagyvilágból hasonlóképpen vélekednek erről az időszakról:

 

ElsaElsa   : Séta az aknamezőn

 

mars direkt, minefield  A Mars  június 29én, Skorpió 23°-on direktbe fordult. Eddig még nem beszéltem olyan emberrel, aki élvezte volna a hátrálása óta eltelt [ április 17 ] időszakot. Ha nem tudod, miért akadtál el és voltál frusztrált az elmúlt hetekben, jó hírem van: lassan mozgásba lendülnek ügyeid. Ennek ellenére ne táplálj vérmes reményeket: még eltart egy darabig, amíg a dolgok felveszik szokásos ritmusukat. A Marsnak újra meg kell tennie azt az útszakaszt, amelyen korábban végigtolatott és csak ez után kapcsol teljes sebességre. Olyan ez, mintha egy megtisztított aknamezőn sétálnál keresztül. Remélhetőleg már mindent sikerült eltakarítani, de azért nem árt az óvatosság.

Azonban nagyon gyakori, hogy az emberek ilyenkor, éppenséggel egy lépéssel a nagy áttörés előtt kutyulják össze dolgaikat. Ez most fokozottan igaz, hiszen a Mars az Uránusszal is szoros kvinkunxot képez, amikor direktbe fordul. Az elkövetkező időszak alapigazsága: ne lőjj, ha nem akarod, hogy a másik visszalőjön. A dolgok ugyanis most könnyen kifuthatnak az ellenőrzés alól. A helyetekben én nagyon visszafognám magam ezekben a napokban. Egyszerűen nem vall jó taktikai érzékre most harcba bocsátkozni. (…) A Mars és Uránusz összeütközéseinek időszaka egyszersmind rendkívül balesetveszélyes is.

 

Leslie Hale  : intenzív, karmikus időszak

 

Terrorakció az isztambuli reptéren, június 28

Terrorakció az isztambuli reptéren, június 28

A Mars a kozmosz akcióhőse. Cselekedeteinket, irányultságunkat, az energiát,a  szenvedélyt, a férfiakat , a szexualitást, sőt még a háborút is uralja. Nem sokkal direktbe fordulását követően, 30-án a Vénusz is farkasszemet néz a Plútóval.

Ezek nagyon erős energetikai folyamatok, melyek jelentős hatást gyakorolnak a nagyvilág eseményeire – és, amennyiben a te képletedet is érintik – személyes sorsodra is. A Mars direktbe váltásakor megnyilvánuló intenzív hatásokat most a Vénusz – Plútó szembenállás is felerősíti.

A Mars stacionárius időszaka jelentős nemzetközi eseményekkel és személyes sorsunk fordulópontjaival esik egybe. [ Mint már szó volt róla, valamennyi retrográd bolygó karmikus hatásokat jelez, direkt-stacionárius időszakuk pedig e szempontból is fontos. Jóllehet az, hogy jó vagy rossz irányba fordulnak ügyeink a közeljövőben, eddigi cselekedeteinktől is függ – ebben az esetben pl. konkrétan attól, hogy a Mars tolatásának időszakában végrehajtottuk-e azokat a korrekciókat, amelyekre felszólított a sors – az sem mindegy, hogy milyen célokra fókuszálunk július 12-ig, amíg végre előre indul. – ford. megj]  A direktbe váltó Mars kvinkunxot képez az Uránusszal, és ez az erőpróbáló fényszög újabb jelzés arra, hogy bizonyos döntéseket és helyzeteket felül kell vizsgálni. (Mi sem jobb példa arra, mint egy, a Brexittel  kapcsolatos második népszavazás szorgalmazása az Egyesült Királyságban)

A Mars és az Uránusz robbanásveszélyes elegyet képeznek (ld. jún.28 -i terrorakció az isztambuli repülőtéren, ford. megj  )

A Mars július 12-ig időzik a Skorpió 23 fokán. Az Uránusszal képezett kvinkunx hatása július 17-ig érvényesül.

Társasági életünk mellett a Vénusz uralja a szerelmet és a pénzt is, a Rák pedig a legérzelmesebb valamennyi jegy közül. A Plútóval szembenálló Vénusz tranzitja rögeszméssé tesz és kontrollal, manipulációval, féltékenységgel, megszállottsággal kapcsolatos témákat jelezhet. Szenvedhetsz mások önzésétől, valamint attól is, hogy környezeted olyasmikről akar meggyőzni, amikről hallani sem akarsz. A párkapcsolatok, társulások bosszúságok forrásaivá válhatnak, némelyiküknek vége is szakadhat. E tranzit legsötétebb megnyilvánulási forrása az otthoni erőszak és a különböző bántalmazások [Szomorú, magyarországi  példa erre a megerőszakolt két és fél éves kislány esete, ahol a saját anyja is a gonosztevő cinkosa volt- ford. megj. ]

Ez nem az az időszak, amikor kényes témákat kellene erőltetni. Ha szelet vetsz, vihart aratsz.

E feszült bolygókapcsolatokat valamelyest oldja a még mindig érvényesülő Jupiter – Plútó trigon és a Vénusz – Jupiter szextil. E kedvező fényszögeknek köszönhetően az átalakulási folyamatok, legyenek bár fájdalmasak vagy kényelmetlenek, pozitív irányokba is terelhetők.

A Merkúr, amely szintén június 29-én lépett a Rák hiperérzékeny jegyébe – tovább fokozza a feszültséget. A következő napokban meglehetősen sok érzelmi gubancra számíthatunk – bogozásukhoz azonban nem jó ötlet most hozzákezdeni.

A nagyvilágban is jelentős, a bolygókkal és fényszögeikkel analóg események várhatók (pl. pénzpiacok borulása, nagyarányú gazdasági veszteségek, agresszió, nőkkel szembeni erőszak, szexbotrányok, a világ háborús gócaiban újult erővel felizzó konfliktusok)

 

Dipali Desai:  a kreatív energia új útjain

 

mars, direkt, sárkányka, kreatív  Az energiának ez a hullámzása se nem jó se nem rossz önmagában véve. Ahhoz azonban, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle, nem árt tudatosítani mire irányul ez a rendkívül intenzív hatás : a feleslegessé vált , egészségtelen dolgoknak az elengedése, mindannak, ami már nem szolgálja sem a fejlődést sem a gyógyulást. Mindaddig, amíg már csak az marad, amire valóban szükség van. Ez persze nagyon kényelmetlen lehet. Ennek ellenére, ha nyitottan és együttműködően szemléljük ezt az elemi erejű robbanást, azon kaphatjuk magunkat, hogy érdeklődéssel figyeljük az átalakulást és az ebből születő szokatlan dolgokat.

A Mars- Uránusz kvinkunx potenciálja olyanfajta erőteljes igényt jelképez , hogy a legígéretesebb irányba összpontosítsuk energiáinkat. Ez az erők átcsoportosítását is jelentheti. Most nagyon bölcsen kell sáfárkodnunk tartalékainkkal. Ha valamin változtatni akarunk, legyünk közvetlenek és asszertívek.

Ebben az időszakban azonban a hatalmas érzelmi összeomlások is gyakoriak lehetnek. A mély félelmek, a bizalmatlanság, a változó energiaállapot, a nyughatatlanság, csapongás, frusztráció, kimerültség szintén problémát okozhat. Hajlamossá válhatunk a rögeszmés, kontrolláló , domináns viselkedésre is vagy pedig mi tapasztalhatunk ilyet környezetünk részéről. Az emberek érzelmi csúcspontok és mélypontok között ingadoznak, elemi erejű szorongás gyötri őket. Az ilyen helyzetek és személyek kezelése persze számunkra is a lélekjelenlét, a problémamegoldó –képesség próbáját is jelenti.

Mint a Mars és Uránusz más fényszögei esetén, most is ajánlott a türelem, tudatosság , bölcsesség. Adjunk időt magunknak és egymásnak is. Ahelyett, hogy ellenállást tanúsítanánk, mozogjunk együtt a változásokkal. Semmiképp se hagyjuk addig halmozódni dühünket, hogy az kontrollálhatatlan robbanás formájában záporozzék másokra. (A sport, kreatív tevékenység, meditáció, stb. jó feszültség levezető –ford. megj.) Hasznos lehet némi távolságot tartani érzelmi reakcióinktól, ily módon ugyanis lehetővé tehetjük, hogy a kreatív energiáink új utakat találjanak maguknak. Zsigeri megérzéseink szokatlan megoldások felé terelhetnek.

Ne feledjük: senki sem teljesen tehetetlen. Persze, ennek ellenére most olyan helyzetek merülhetnek fel mindenki életében, amelyek hatalmas erőpróbát jelenthetnek. Jelzéseket kaphatunk arról is, milyen életterületeken kell visszaszereznünk befolyásunkat, cselekvőképességünket, és mi ennek a legjobb módja? És vajon elég bátrak vagyunk-e új utakon, új célok felé elindulni?

 

 

Kapcsolódó

 

Mars a Skorpióban és a Nyilasban, retrográd és direkt haladás – 2016

 

 

Kapcsolat

Retrográd bolygók: a beérett karma

Az előttünk álló hetekben  azért sem számíthatunk látványos haladásra, mert az asztrológusok által figyelembe vett tíz bolygó közül öt (Merkúr, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Plútó) retrográd mozgást végez. Ez a ritka jelenség jelentősen lelassíthatja a dolgokat. A hátráló bolygók karmikus hatásokra is utalhatnak.

 

 

Sorskerék. Saját Tarot-verzió, egy 2007-es álom alapján

Sorskerék. Saját Tarot-verzió, egy 2007-es álom alapján

 

Jóllehet gyűlöljük, ha késleltetnek bennünket, a hátráló bolygók arra figyelmeztetnek, hogy jó néhány régi üggyel foglalkoznunk kell, mielőtt tovább léphetünk. Réges – rég megoldottnak vagy elfelejtettnek hitt témák is előkerülhetnek:  a múlttal való találkozás, a függőben maradt ügyek lezárása, az eddigi tettek következményeivel való szembesülés (úgy is, mint karma), elkerülhetetlennek tűnik.

 

Bár a korábbi bejegyzésekben már volt szó róla, térjünk ki röviden arra is, melyik tolató bolygótól mire számíthatunk.

 

A retrográd Merkúr (2016. április 29 – 2016. május 22) lelassíthatja a kommunikációt ; ez az utazásokkal, ügyintézéssel, szerződésekkel , okmányokkal, levelekkel, műszaki eszközökkel, járművekkel  kapcsolatos bonyodalmak és késedelmek klasszikus formációja. Eddig rejtett információk is felszínre kerülhetnek. (Bővebben: Csigatempóban hátrafelé)

A tolató Mars ( 2016. április 17 – 2016. június 30) hatására energiaszintünk alacsonyabb a szokásosnál, illetve kiszámíthatatlanul változik.  Mint korábban már szó volt róla, ebben az időszakban jó eséllyel alulmaradunk, ha konfliktusokat kezdeményezünk. Peres ügyeket, vállalkozásokat sem szerencsés indítani.   (Bővebben: A Mars áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén, Mélységeink ösvényein, Szenvedélyünk, erőnk, céljaink visszaszerzése)

 

Fókuszban az egészség, állóképesség

A többi retrográd bolygó és a változó T kvadrát hatásaival kombinálódva a tolató Mars súlyos egészségi problémákat is jelezhet. Az alább felsorolt tünetek a fentebb bemutatott befolyások együttes hozadékai. (Természetesen az asztrológiai elemzés semmilyen körülmények között nem adhat diagnózist, csupán felhívhatja a figyelmet a lehetséges zavarokra.  Ezek pontos megállapítása, kezelése azonban kizárólag az orvosokra tartozik. )

  • A folyamatok lelassulnak – beleértve a szervezetben zajlókat is, ami pl. azt jelenti, hogy a sérülések nehezebben gyógyulnak (ezért, és az ebben az időszakban szokásosnál gyakoribb, téves diagnózisok, műhibák miatt, halasszuk el a műtéteket, ha csak nem életmentésről, sürgősségi helyzetekről van szó.) Az anyagcsere is lelassul, így pl. fogyókúra esetén sokkal többet kell dolgoznunk azért, hogy meglátszódjanak az eredmények, a kilók viszont pillanatok alatt felszaladnak …és maradnak.

 

  • Az emberek hajlamosabbak a balesetekre, mint általában (sokszor éppenséggel azért, mert dühödten próbálnak siettetni valamit). Az elnyomott düh, a külvilágban egészséges teret nem kapó energiák legyengítik az immunrendszert, depressziót, egészen az öngyilkosságig fajuló önrombolást, autoimmun betegségeket, allergiás reakciókat, gyulladásokat okozhatnak: különféle tályogok, gennyes sérülések, homloküreg gyulladás, migrén, fogakkal kapcsolatos problémák jelentkezhetnek.

 

  • A nehezen diagnosztizálható, időről-időre visszatérő, nehezen kikezelhető panaszok szintén jellemzők lehetnek erre az időszakra . (A folyamatosan kiújuló fekélyek, tályogok az ilyen típusú egészségi problémák különösen alattomos változatai). A mérgezésekből (az ételmérgezést is beleértve), gyógyszerek túladagolásából, nem megfelelő alkalmazásából is komoly gondok adódhatnak. Fennáll a járványok kitörésének veszélye is.

 

  • A szenvedélybetegségek, különféle lelki zavarok, a torzult valóságérzékelés, tévképzetek –és az ezekből adódó balesetek illetve agresszív bűncselekmények szintén jellemzők lehetnek.

 

 

A tolató Plútó (2016. április 17 – 2016.szeptember 26) , Jupiter ( 2016. január 8 – 2016. május 9) és a Szaturnusz ( 2016 március 25 – 2016. augusztus 13) hatására az a benyomásunk támadhat, hogy szűkebb –tágabb környezetünk Csipkerózsika-álmot alszik. Ez, képlete adottságaitól függően mindenkit másképp érint: a kedélyes eseménytelenség kiélvezésétől az őrjítő tehetetlenség megtapasztalásáig elég széles a skála. Persze, történnek dolgok, zajlanak találkozások, gyakran kerülnek elő múltunk szereplői, vagy különféle korábbi helyzetek ismétlődnek (nem feltétlenül ugyanazzal a végeredménnyel) de valahogy mégis mintha állna az idő, esetenként pedig egyenesen az a benyomásunk támadhat, hogy visszafelé megy.

 

 

Karmikus szembesülések

 

Szerencsekerék, Rider - Waite Tarot

Szerencsekerék, Rider – Waite Tarot

Miközben azonban a külvilágban nincsenek látványos változások, odabent nagyon sok minden zajlik. Jövőnket tervezve, a fejlődés új irányait fürkészve, rájövünk: bizonyos helyreigazításokra is sort kell kerítenünk. A retrográd  mozgású bolygóknak  számos karmikus vonatkozásuk is van. Előfordulhat tehát, hogy most szembesülünk azzal, milyen gyümölcsöket hoznak az eddig elültetett magvak. Számos, eddig levegőben lógó helyzetnek a végeredménye is megmutatkozik, és úgy tűnik, mintha nem aktív játékosok, hanem lejátszott meccsek nézői lennénk.

Hogy kinél milyen formában és szinten nyilvánulnak meg a gátló és segítő erők, nem csak a horoszkóp egyéni adottságaitól függ, hanem attól is, hogy hogyan sáfárkodtunk eddig a szabad akaratunkkal kimunkálható lehetőségekkel.

A ki mint vet, úgy arat törvényszerűsége most is érvényesül. Feltehetően olyan mértékben részesülünk majd kozmikus támogatásban, amilyen sikeresen álltuk ki az eddigi próbatételeket, dolgoztunk mi magunk is akár esélytelennek tűnő helyzetekben is problémáink megoldásán, az időszak átvészelésén. Valószínűleg ennek függvényében ismerjük majd fel a kínálkozó lehetőségeket is, vagy megyünk el mellettük.

 

 

 

 

Kapcsolódó:

 

Májusi előrejelzés

A cukor és az ostor esete (nagy földtrigon, T kvadrát, nagy kereszt, 2016 május, június)

 

 

A T kvadrát elemei: Jupiter- Szaturnusz kvadrát, Jupiter – Neptun szembenállás, Szaturnusz – Neptun kvadrát

 

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás?

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (2015 nyár)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Túlélési technikák átmeneti állapotokra (Jupiter – Plútó trigon, változó T – kvadrát)

 

Bolygójátékosok: Jupiter  a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban, Neptun a Halakban

 

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Szaturnusz a Nyilasban

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Retrográd Szaturnusz 2016: a szerelem fáj

Retrográd Szaturnusz 2015 : a Mester visszatekint és értékel

Szaturnusz a Skorpióban (2012 október – 2014 – december)

A Szaturnusz utolsó tánca a Skorpióban (2015 nyár)

 

Tolató bolygók, Mars a Skorpióban és a Nyilasban

 

Csigatempóban hátrafelé (Retrográd Merkúr)

Szenvedélyünk, erőnk, céljaink visszaszerzése (Mars retrográd)

Mélységeink ösvényein (a Mars és Plútó retrográd időszaka)

Retrográd Szaturnusz 2016: a szerelem fáj

Retrográd Szaturnusz 2015 : a Mester visszatekint és értékel

A Plútó direktbe fordul: felbolydul az alvilág? (2015 ősz)

A Mars áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén

Mars a Skorpióban

A vámpírok közöttünk járnak (Mars a Skorpióban)

 

Kapcsolat

Május 2016 : esélyek és veszélyek hava

 

Vegyes benyomásokat tartogat a május: az első három hét folyamán a cukor és az ostor elve alapján a segítő-és a fékező erők kiegyenlítik egymást, később azonban már sokkal göröngyösebb terepen kell haladnunk. A hónap végére a lehetőségek kapui bezáródhatnak, a nyár hátralevő részében pedig elsősorban az addig elért eredményeinkre támaszkodhatunk. Érdemes tehát mindent tető alá hoznunk, amit csak tudunk.

 

 

japán cseresznyevirágok

 

 

A hónapot három jelentős hatás alakítja:

 

 

Az eddigi bejegyzésekben már sokat foglalkoztunk azzal, hogyan nyilvánulhatnak meg az egyéni sorsokban is kollektív szinten ezek a hatások, és még lesz is róla szó. A következő, még mindig májusról és júniusról szóló bejegyzések ( A cukor és az ostor esete, Retrográd bolygók: a beérett karma) ezt az összképet igyekeznek tovább árnyalni. Itt, a jobb áttekinthetőség kedvéért a szokásos, napi bontás olvasható.

 

 

 Kedvező terepen

 

 

Képtalálat a következőre: „spring landscape, blossoms”    A hónap jó hangulatban kezdődik, a Nap és a Neptun május 1-i  szextilje arra utal, hogy mint mindig, most is sokat profitálhatunk, ha odafigyelünk álmainkra és a belső világunkból más formában érkező üzenetekre pl. váratlan késztetések, felismerések, sejtelmek, „véletlen egybeesések”, jelzés értékű találkozások és más események. Legnagyobb próbatételeink idején  pl. jeleket, sugallatokat kapunk álmainkon keresztül. Séta közben elröpül előttünk egy madár, egy különös formájú kőre bukkanunk és érezzük: jó úton haladunk, ki kell tartanunk legbensőbb igazságaink mellett. Így könnyedén viseljük el a legmostohább feltételeket is. Bár körülöttünk minden félelmetes, bizonytalan, a kontűrök és a határok elmosódnak, lépésről lépésre közelebb kerülünk céljainkhoz.   Belső valóságunk megjelenítése valamilyen kreatív tevékenység formájában szintén előre mozdíthatja az elakadtnak vélt ügyeket, vagy, ha eddig érvek és ellenérvek között vergődtünk, ahhoz segít hozzá, hogy ráérezzünk: hogyan kezeljünk egy személyt, egy élethelyzetet, mire van szükség testi –lelki regenerációnkhoz, alkotó erőink helyreállításához.

 

A Nap – Jupiter trigon május 4-én pontosul be és 14-ig érezteti jótékony hatását. Kettőjük kapcsolata sokat enyhíthet a Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz T- kvadrát okozta frusztrációkon.

Jupiter oly sok bukást és kudarcot okozó irreális derűlátása a Szaturnusz és a Nap hatásra most egészséges mértékű optimizmussá szelídül. Jupiter tisztában van képességeivel, kreatív, kezdeményező s ez kiszabadíthatja a kezdeti tehetetlenségből. Egészséges vállalkozó szellem hatja át, így nem bocsátkozik homályos, zűrös kalandokba. Persze, mer új utakra lépni, kockázatokat is vállal, de előtte alapos kalkulációt végez a siker esélyeiről s néhány vészforgatókönyvet is beépít arra az esetre, ha számításai mégsem válnak be.

A csalódás, kiábrándultság, céltalanság és talajt vesztettség érzései mellett ily módon pl. felismerjük, hogy lehet valami mélyebb értelme az elszenvedett nehézségeknek, egyszersmind jó ötleteink támadhatnak azzal kapcsolatban is, hogyan kovácsolhatnánk tőkét hátrányainkból. Ehhez talán a külvilágban is alkalmakat találunk, de saját kreativitásunk, a valóságérzékkel és önkritikával párosuló optimizmus is segíthet megteremtenünk a továbblépés lehetőségeit.Önbecsülésünk újraéled.

 

A május 6-i  Bika újhold  (Bp. 21:30’ , Bika 16°41’) aktiválja ezt a nagy föld trigont, ugyanis együttállást képez a retrográd Merkúrral és trigonban van a Plútóval és a Jupiterrel. Az asztrológiai hagyományok szerint az újhold az új kezdetek ideje, egy, a Bika jegyében létrejövő újhold pedig konkrét és átvitt értelemben is kitűnő lehetőségeket ad a magvak elültetésére

 

újhold a Bikában máj 6

 

Ennyi hátráló bolygó mellett azonban valószínűleg nem arról van szó, hogy teljesen új területekre lépünk, hanem inkább régi feladatainkhoz közelítünk új látásmóddal. Talán érdemes visszatérni egy korábbi ötletünkhöz, újra felvenni valamilyen kreatív tevékenység fonalát különösen ha írással, valamilyen művészeti alkotással kapcsolatos.  Ily módon a korábbi kudarcok jó eséllyel alakíthatók sikerré, a hátrányokból pedig előnyt kovácsolhatunk.

A kedvező Plútó – Jupiter hatások azt is lehetővé teszik, hogy megszabaduljunk függőségeinktől, rossz szokásainktól, a Vénusz jóvoltából pedig eközben nem kell halálra sanyargatnunk magunkat. Megtapasztalhatjuk például, hogy az egészséges táplálék is lehet ízletes, a korábbi, destruktív kapcsolatból/ baráti körből nem a magányba, hanem új, hozzánk illőbb emberek társaságába vezet az út, a kreatív tevékenységekkel, önmagunkkal töltött idő pedig olyan tartalmasan telhet, hogy egy pillanatig sem szenvedünk az egyedülléttől. A föld elem energiái a szó szoros értelmében kijózanítóan hathatnak azokra, akik valamilyen kémiai függőségtől akarnak szabadulni – anélkül azonban, hogy a padlót fogás szintén földies élményével is gyarapítanának. (Utóbbira azonban szinte törvényszerűen sor kerülhet a későbbi nehéz állásoknál, ha most elmulasztjuk megtenni a szükséges lépéseket. Ez nem csupán a testi – lelki egészséggel kapcsolatos témákra, hanem minden problémás életterületre igaz.)

E tekintetben a gátló és segítő erők ideális keverékéről van szó. A Jupiter, Szaturnusz Neptun T-kvadrátja ugyanis „kellőképpen” felborítja az egyensúlyt ahhoz, hogy érzékeljük: fel kell vennünk a kesztyűt. Mivel az erőpróbáló állások változó jelekben jönnek létre, a kihívások kezeléséhez nagyfokú rugalmasság szükséges, ráadásul abban is felesleges reménykednünk, hogy belátható időn belül feltehetjük a pontot az i-re. Akár egészséggel, akár anyagi, szakmai témákkal, akár jogi, üzleti ügyekkel kapcsolatos témákról van szó – vagy akár mindezek együtteséről, a problémák újra meg újra felmerülnek. A Nyilasban tolató Mars eközben azt jelzi: a javuláshoz nem elég a lendület, hit, lelkesedés és akaraterő.

A nagy földtrigon segítő erői azonban lehetőségeket is adnak ezek kezelésére. Megfelelő gyakorlati érzékkel, kitartással megtalálható a megoldás. Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy a felszínen maradáshoz nagyon komoly erőfeszítések szükségesek. Egyfelől azért, mert a föld elem– tartogatta sikerek nem maguktól hullnak az ölünkbe, hanem olyan keményen kell megdolgozni értünk, mintha a földet munkálnánk meg. Száműzetése jelében,  a Szűzben a Jupiter szintén nem ontja olyan nagyvonalúan a kegyeit mint máskor, a Szaturnusz uralma alatt álló Plútó pedig még a szokásosnál is szigorúbb túlélő – próbáknak vet alá, mielőtt megnyitja kincseskamráit.

 

A lehetséges buktatók. Sajnos, az életigenlő Bikában álló bolygók el is kényelmesíthetnek. Míg teljesen egészséges reakció úgy dönteni, hogy ha nem tudunk előre lépni ügyeinkben, legalább a tavaszt élvezzük ki, halogatni, egyetlen lépést sem tenni a probléma megoldása érdekében a sors életveszélyes kísértése lehet. Akár a szó fizikai értelmében is, hiszen nem egészen három hét múlva már sokkal nehezebb lesz felvenni a fonalat. Így tehát, még ha csak lassú növekedésre számíthatunk is, a vegetálás, valahogy túlélés helyett most jobb ötlet kitartani, többször is nekifutni, a nehézségek ellenére, milliméterenként is haladni, látszólag esélytelenül is utak, megoldások után kutatni.

Egy másik problémás helyzet abból adódhat, hogy a nagy trigon föld-erői, a tolató bolygók és a T-kvadrát hatásával kombinálódva teljes mozdulatlanságba dermesztik környezetünket, így aztán, bármennyire is igyekszünk, egy tapodtat sem tudunk előre lépni. Ebből később, amikor a nagy kereszt erői összeállnak, valódi vészhelyzet is lehet, hiszen akkor már nincs mi féken tartsa a földcsuszamlást. Ha nem is tudja teljesen felszámolni az ilyen helyzeteket, álmaink figyelése, a belső munka segíthet megérteni, mi áll az elakadás mögött, hogyan vészeljük át a lehető legkevesebb veszteséggel a küszöbön álló összeomlást és merre vegyük utunkat, ha végre kigyúl a zöld lámpa.

 

A május 7-én bepontosuló Nap-Plútó trigon remélhetőleg megadja az ehhez szükséges bátorságot, kreativitást, kitartást is. Ezekben a napokban tudatára ébredhetünk, hogyan aknázhatjuk ki a leghatékonyabban belső tartalékainkat, milyen gyakorlati lépéseket kell tennünk ahhoz, hogy a legnehezebb időszakokban is kontroll alatt tarthassuk ügyeinket. A Nap május 8-i találkozója a Merkúrral megadja az ehhez szükséges impulzusokat is: amennyiben szem előtt tartjuk a Merkúr tolatásából fakadó késleltetéseket, ezek a napok viszonylag kedvezők utazásokra, ügyintézésre, üzleti tranzakciók lebonyolítására. (Vagy – ha semmiképp nem lehet mozgásba hozni ügyeinket – ezek előkészítésére, rendrakásra, a folyamatok megszervezésére, az elakadt projektek újragondolására. Így jó eséllyel kiküszöbölhetők a korábbi hibák, észrevehetünk olyan lényeges részleteket is, amelyek fölött korábban átsiklott figyelmünk.)

A Vénusz és a Neptun szintén május 8-án bepontosuló szextilje kedélyesebbé teszi a kommunikációt, kitűnő alkalmat teremt társasági programokra, flörtökre is (Persze, a Neptun más, erőpróbáló fényszögei miatt a mértéktelenségnek a szokásosnál komolyabb következményei lehetnek, és bármilyen izgalmasnak ígérkezik is egy új kapcsolat, ha valamelyik fél foglalt, ha az érintettek túl sok mindenben különböznek egymástól, sokkal jobb ötlet kihagyni.)

 

 

Sokak megkönnyebbülésére a Jupiter május 9-én direkt-stacionáriusba vált. A „Nagy Szerencse” bolygója január 8 óta folytatja tolatását, ez az időszak pedig külső, világi sikerek helyett inkább a belső növekedésnek és tanulásnak kedvezett. Bár a komótos Bika-  energiák, a tolató Merkúr és Mars hatására egy ideje inkább egy helyben toporogtunk semmint haladtunk volna, most új lendületet vehetnek ügyeink. Ne számítsunk azonban látványos áttörésre, a dolgok mindenáron való siettetése helyett pedig inkább a fokozatosság elvéhez tartsuk magunkat. A Szűz Jupiter Bak Plútóval képezett trigonja inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy apró lépésekkel is lehet tartós és látványos eredményeket elérni.

 

A május 10-én bepontosuló Vénusz – Jupiter trigon jóvoltából azonban talán előbb is megajándékoz a sors: pénz- és szívügyeink egyaránt kedvezően alakulhatnak és a társasági élet is sok örömöt tartogathat. Május 12, amikor a Merkúr trigont képez a Plútóval, valószínűleg nem a bájcsevely jegyében telik. Azonban, ha ragaszkodunk álláspontunkhoz (és azt tényekkel is alátámasztjuk), a dolgok mélyére hatolunk, gondosan kielemezzük a terítéken levő ügyeket, hosszú távon is megbízható szövetségeseket nyerhetünk meg magunknak.

 

Május 13-án, az első holdnegyed idején már érezzük: a viszonylag kedvező időszak nem sokáig tart, préselnek a magunk vagy mások –szabta határidők.  Jó ötlet mérleget készítenünk.  A tüzes, játékos, kalandvágyó Oroszlán jegyében járó Hold igényei nehezen hangolhatók össze a földhöz ragadtabb Bika Nap törekvéseivel. Szenvedhetünk a szűk mozgástértől, a ránk kényszerített rutintevékenységektől, amelyek kevés teret adnak a kreatív önkifejezésnek. A munka mellett nem marad idő szórakozásra, kikapcsolódásra, töltődésre. Hogy ténylegesen lélekölő tevékenységekről van-e szó, vagy csupán amiatt háborgunk, hogy az élet (jogos) követelményeket támaszt velünk szemben, képletenként változik és a kétféle helyzet kétféle hozzáállás – váltást tesz szükségessé. Első esetben azért kell kockázatokat vállalnunk, erőfeszítéseket tennünk, hogy kiszabaduljunk egy fojtogató helyzetből/ lélekölő munka csapdájából és olyan utakra lépjünk, amelyek több teret adnak kreativitásunknak, rajtuk haladva egészségesebbekké, teljesebbekké, hitelesebbekké válhatunk. Második esetben azonban éppenséggel arra van szükség, hogy a vágyteljesítő fantáziálás, partik, nagyvilági élet bűvöletéből leereszkedjünk a hétköznapok tartományaiba, alávessük magunkat a megmérettetésnek: vajon tényleges eredményeink is olyan nagyszerűek-e, mint amilyen jó véleménnyel vagyunk magunkról, teljesítményünk ténylegesen arányban van elvárásainkkal? Ha nem ez a helyzet, mi mindenre kell még sort kerítenünk, hogy az ideálisat és a reálisat közelebb hozzuk egymáshoz? A Merkúr és a Vénusz aznapi találkozásának hatására jó ötleteink támadhatnak, hogyan kössük össze a hasznosat a kellemessel – esetleg a külvilágból érkezik hozzá segítség.

 

Égszakadás -földindulás

 

 

felhőtölcsérMájus 20– án a Nap az Ikrekbe lép. Ne számítsunk azonban arra, hogy egy varázsütésre felpörögnek ügyeink, hiszen a jegy uralkodó bolygója, a Merkúr még mindig tolat. Ez önmagában is nagy adag feszültséget gerjeszt (amire a párhuzamosan érvényesülő, diszharmonikus  bolygóhatások még tesznek néhány lapáttal), hiszen az Ikrek Nap hajlamos kész tényekként kezelni a felmerülő ötleteket, elgondolásokat, lehetőségeket. Nos, ha valamikor, most megtanulja: a kettő között akár fényévnyi különbségek is lehetnek. Minél türelmetlenebbül kezeli az ilyesfajta benyomásokat, minél sietősebben, felületesebben próbálja levágni a kanyarokat, annál kellemetlenebbek lesznek a leckék. A mindenáron való döntés helyett most okosabb várni, akár néhány hetet, hónapot is, a válasz megtalálására való görcsös igyekezet helyett pedig okosabb a megfelelő kérdések után kutatni. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy egy problémát egészen más irányból kell megközelíteni, mint eddig tettük.

 

telihold a nyilasban máj 21

 

A május 21-i telihold  (Bp. 23:14) alaposan felkorbácsolja a kedélyeket. A Hold –Mars együttállás túlérzékennyé és túlságosan szubjektívvé tehet, és mivel a háttérből az Antares, egy meglehetősen ellentmondásos hatású állócsillag befolyása is érvényesül , akkor is érezhetjük úgy, hogy a legjobb védekezés a támadás, ha ellenségről szó sincs. A Vénusz a Bika  26 °-án az Algollal, az egyik legrosszindulatúbb állócsillaggal képez együttállást, ami újabb jelzés arra, hogy társas viszonyaink és pénzügyeink területén valószínűleg cseppet sem ideális a helyzet. A nagyvilágban is viharos események várhatók .

Május 22, amikor a Merkúr stacionárius direktbe fordul, trigont képez a Jupiterrel és szextilt a Neptunnal , oldja valamelyest a T kvadrát feszültségét. A Jupiter – Neptun szembenállás keltette zűrzavarból most valami konkrét, pozitív dolog  is kibontakozhat, amelyen meg tudunk kapaszkodni. Jóllehet a dolgok továbbra is csak cammognak – a Bika nem kapkodós típus- , érezhető valamelyes megkönnyebbülés.

 

Május 25-én a Vénusz belép az Ikrekbe. A könnyed, levegős környezet kedvezően hat a társasági életre, nyitottá tesz az új impulzusokra, ami így nyár elején nem is jönne rosszul. Az anyagiak egyik jelölőjeként azonban cseppet sem jó hír (különösen az egyidejűleg érvényesülő erőteljesen diszharmonikus hatások –pl. Jupiter – Szaturnusz kvadrát – mellett, hogy pénzügyeink túlságosan lebegőssé, levegőssé válnak. (Júniusban, amikor részét képezi majd a változó Nagy Kereszt formációnak, világméretű gazdasági problémákat, a fizetőeszközök elértéktelenedését, pénzügyi intézetek csődjét, tőzsdék mélyrepülését  is jelezheti). A talajvesztést azonban a hónap végén még fékezi, hogy recepciós helyzetet képez urával, a Bikában tolató Merkúrral, az pedig kedvező kapcsolatban van a Plútóval és a Jupiterrel is. Rengeteg igyekezettel és némi szerencsével tehát vihetünk még némi stabilitást a földindulásba.

Ugyanezen a napon kerül sor azonban egy Vénusz – Mars szembenállásra is, ezért elképzelhető, hogy az újabb érzelmi libikóka eltereli a figyelmet a praktikusabb tennivalókról. A türelem és az állhatatosság nem erőssége sem a Nyilasnak sem az Ikreknek. Mindketten hajlamosak elsiklani a részletek fölött, valamint arra is, hogy egyszerűen szedjék a sátorfájukat és odébb álljanak, ha túl sok követelménnyel találják szemben magukat vagy úgy érzik, megpróbálják megnyirbálni szabadságukat. A jelenleg érvényesülő Szaturnusz – hatások mellett azonban a legedzettebb szabaduló művészeknek sem könnyű kibújni terhessé vált társulásaikból. Mindez kapcsolati bonyodalmakat sejtet.

A hűség, bizalom témái kapcsán kínosabbnál kínosabb kérdések merülhetnek fel. A gyanús jelek valóban egy harmadik jelenlétére utalnak? Kinek higgyünk: saját megérzéseinknek vagy a másik logikailag cáfolhatatlan érveléseinek? És van-e merszünk szembenézni az igazsággal, ha esetleg találunk is valamit a lázas keresés közben? Meddig terjed saját szabadságunkhoz, boldogulásunkhoz való jogunk és honnan kezdődik másokkal  – pl. egy kisgyerekkel – szembeni felelősségünk ?  A kegyes hazugság vagy a kíméletlen őszinteség hasznosabb ? (Pl. beszámoljunk-e minden egyes félrelépésről párunknak, illetve, ha  ennyi a félrelépés, és fájdalmat okozunk vele valakinek, csakugyan nekünk találták ki a „tartós kapcsolat” műfaját? )

 

Május 26-án utoljára pontosul be a Jupiter és a Szaturnusz kvdrátja. (ld. a Jupiter és a Szaturnusz ciklusai).  A fényszög hatása május 23 – 31 között a legintenzívebb. A két kozmikus törvényalkotó huzakodása személyes létünkre és a nagyvilág ügyeire (főleg politika, gazdaság) is hatást gyakorol. A Jupiterben rejlő lehetőségeket a Szaturnusz a valóság próbáinak veti alá. Jupiter távlatokban gondolkozik, látomásai vannak, a Szaturnusz azonban olyan realista, aki struktúrákat, elköteleződést és megvalósítást vár. A Jupiter azt mondja, majd csak lesz valahogy, bízzuk a gondviselésre, Szaturnusz azonban pontosan tudni szeretné azt is, miként és határidőket szab. A Jupiter feltétel nélkül ontja adományait, az arra legérdemtelenebbeknek is, a Szaturnusznak szigorú követelményei vannak és azzal is kíméletlenül elszámoltat, mit hoztunk ki eddigi lehetőségeinkből. A terjeszkedés, növekedés, határtalanság, távlatok, hit, optimizmus , önbizalom témáit sem mindig könnyű összehangolni az összehúzódás, korlátok, saját határaink tudatosítása, felelősség kérdéseivel.  Ebben az időszakban valamilyen formában elnyomottnak érezhetjük magunkat, lépten –nyomon akadályokba ütközhetünk, komoly szakmai, pénzügyi, jogi problémáink adódhatnak, világnézeti, ideológiai kérdések miatt kerülhetünk összeütközésbe környezetünkkel.

Az előző, tavalyi bepontosulások során szerzett tapasztalatok is visszaköszönhetnek, az akkori témákkal újra foglalkozni kell. Mint már több blog – bejegyzésben is szó volt róla, a két sorsbolygó nehéz fényszöge tavaly augusztus óta tart nyomás alatt bennünket. Mostanra, mire harmadszorra is összeáll a kvadrátjuk valószínűleg megtaláltuk (vagy hamarosan megtaláljuk, ha másképp nem, oly módon, hogy a „sors” kikényszeríti vagy kész tények elé állít) a személyünkre szabott megoldást az általuk jelzett feszültségekre. Talán azt is jobban átlátjuk majd, hogy hosszú távon milyen utak szolgálják a javunkat.

 

Május 27-én a Mars visszatolat a Skorpióba. A háború és önérvényesítés planétája otthonában sokkal jobban érzi magát, mint a kozmosz más vidékein, de a retrográd mozgásának időszaka a régi és eltemetett sérelmek témáit is felszínre hozhatja. A párkapcsolati gubancokat sem lehet a szokásos könnyedséggel a szőnyeg alá söpörni, hanem le kell hatolni a problémák gyökeréig. (A néhány nappal azelőtti, Vénusz – Mars szembenállás által jelzett egyensúlyvesztés valószínűleg komoly problémákra figyelmeztető tünet. A felszínt talán már meg se kell nagyon kapirgálni, hogy ezek megmutassák magukat. Az „együtt vagy külön” dilemmájára azonban nincs egyértelmű válasz: a világos álláspont kialakítása még hosszú hónapokba telik. ) Ahelyett, hogy a világban próbálnánk igazságot tenni, most tanácsosabb belső labirintusunk szörnyeivel harcba szállni. A többi, fentebb tárgyalt nehéz fényszög hatására komoly válsághelyzetben találhatjuk magunkat – a Skorpió Mars azonban elég intuitív és elég jó túlélőkészletekkel rendelkezik ahhoz, hogy a legkilátástalanabb pozíciókból is nyerni tudjon. Jelen helyzetben azonban nem egy –két mérkőzésről van szó, hanem több heteken át tartó élethalálharcról, a győzelemnek pedig súlyos ára lehet.

 

 

 

Kapcsolódó

 

 

A cukor és az ostor esete (nagy földtrigon, T kvadrát, nagy kereszt, 2016 május, június)

Retrográd bolygók: a beérett karma (Merkúr, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Plútó retrográd, 2016)

 

 

A T kvadrát elemei: Jupiter- Szaturnusz kvadrát, Jupiter – Neptun szembenállás, Szaturnusz – Neptun kvadrát

 

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás?

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (2015 nyár)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Túlélési technikák átmeneti állapotokra (Jupiter – Plútó trigon, változó T – kvadrát)

 

Bolygójátékosok: Jupiter  a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban, Neptun a Halakban

 

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Szaturnusz a Nyilasban

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Retrográd Szaturnusz 2016: a szerelem fáj

Retrográd Szaturnusz 2015 : a Mester visszatekint és értékel

Szaturnusz a Skorpióban (2012 október – 2014 – december)

A Szaturnusz utolsó tánca a Skorpióban (2015 nyár)

 

Tolató bolygók, Mars a Skorpióban és a Nyilasban

 

Csigatempóban hátrafelé (Retrográd Merkúr)

Szenvedélyünk, erőnk, céljaink visszaszerzése (Mars retrográd)

Mélységeink ösvényein (a Mars és Plútó retrográd időszaka)

Retrográd Szaturnusz 2016: a szerelem fáj

Retrográd Szaturnusz 2015 : a Mester visszatekint és értékel

A Plútó direktbe fordul: felbolydul az alvilág? (2015 ősz)

A Mars áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén

Mars a Skorpióban

A vámpírok közöttünk járnak (Mars a Skorpióban)

 

 

Kapcsolat

 

A Mars retrográd időszaka: szenvedélyünk, céljaink, erőnk visszaszerzése

 

Nagyon jelentős –és nem mindig könnyen kezelhető – hónapok előtt állunk, így a következő bejegyzésekben szokás szerint azt is bemutatjuk, hogyan vélekednek róla más asztrológusok. Bár az időszak alapjellege értékelésében megegyezik a véleményük, a többféle megközelítés értékes kiindulópontokat adhat. A Braveheart Astrology blog elemzése:

 

 

mars skori sárkány

 

Elérkeztünk az év egyik legfigyelemreméltóbb asztrológiai időszakának  – a Mars retrográd időszakáénak küszöbéhez . Abban, hogy megértsük mit jelent ez számunkra a Földön, segíthet, ha megértjük mi történik csillagászati értelemben akkor, amikor a Mars tolatni kezd.

 

Amikor valamelyik bolygó retrográdba vált, a Földről nézve úgy tűnik, mintha megtorpanna, hogy aztán hátrálni kezdjen, újra bejárva az állatövnek azt a szakaszát, amelyen már egyszer végighaladt. A Mars esetén ez akkor történik, amikor a Föld, amely a Marsnál közelebb van a Naphoz, utoléri a Marsot és a Nap és a vörös bolygó közé kerül. Nagyjából 10 hétnyi hátráló mozgást követően a Mars látszólag újra lelassít, megáll, aztán elkezd előre haladni, újra bejárva az állatövnek azt a szakaszát, amelyen már egyszer végighaladt.

 

A Mars retrográd mozgása idején közelebb van a Földhöz, mint bármikor máskor és fényesebben ragyog az égen. Ebben az időszakban sokkal személyesebb és közvetlenebb tapasztalatokat szerzünk a Mars princípiumáról, mint általában. Ezek a tapasztalatok azonban egyszersmind el is térnek a megszokottól, hiszen a Mars nem azt teszi, amit általában –  olyankor  amikor látszólag előre halad. A Mars kétévente vág hátraarcot, retrográd mozgásának időszakai pedig a legkülönlegesebbek és vitathatatlanul a legjelentősebbek a [belső] bolygók retrográd mozgásai közül.

 

A Mars rendszerint nagyjából két hónapot tölt a jegyekben, de idén, tolatása miatt kb 19 hetet tölt a Skorpióban és csaknem 20 hetet a Nyilasban. A Mars csak 2016 szeptember 27-én lép be a Bak jegyébe, ahol erőben van.

 

 

 

A cselekvés bátorsága

 

 

always do what u are afraid to do, shaolinA Kos ura és a Skorpió tradicionális uraként a Mars a nyers szenvedély és erő princípiuma. A rómaiak által a háború istenének tartott Mars analógiái: konfliktus, düh, agresszió, elválás, motiváció, cselekvés, hősiesség, vezetőszellem, versenyszellem, libido, férfiasság és a férfiak általában. A Mars uralja a tüzet, a fémeket, fegyvereket, szerszámokat, és az olyan fémből készült éles, szúrásra, vágásra alkalmas eszközöket, mint a kések és a tőrök. A Marshoz társítják a tűzzel és fémekkel dolgozó embereket is, pl. a kovácsokat, sebészeket és a katonákat.

 

Születési képletünkben a Mars jelképezi belső harcosunkat, mutatja meg, mi módon érjük el azt, amit szeretnénk, mitől jövünk tűzbe és mi bosszant fel bennünket, hogyan fejezzük ki dühünket és hogyan védjük meg magunkat. Ha egészséges kapcsolatban vagyunk belső harcosunkkal, céltudatosak, motiváltak, asszertívek vagyunk, majd’ kicsattanunk az életerőtől. Bűntudat nélkül ismerjük fel igényeinket, szándékainkat magabiztos tettek követik. Nem félünk kinyúlni az után, ami jogosan megillet és megvédeni azt, sem pedig kiállni magunkért és azokért a dolgokért, amelyekben hiszünk. És tétovázás nélkül védelmükre kelünk azoknak, akik nem tudják magukat megvédeni.

 

Ha nem vagyunk egészséges kapcsolatban a Mars princípiumával, folyamatosan megkérdőjelezzük, mit akarunk elérni az életben, illetve hogy megtehetjük-e. Félelemből, szégyenkezés miatt, az önbizalom vagy az önértékelés hiányából kifolyólag folyamatosan visszafogjuk magunkat és háttérbe szorítjuk igényeinket. Kerüljük a konfliktust és nehezünkre esik, hogy megvédelmezzük magunkat, ami folyamatosan kitesz annak a veszélynek, hogy uralkodni akarnak rajtunk vagy erőszak áldozataivá válunk. De áteshetünk a ló másik oldalára is: azért, hogy megvédelmezzük magunkat a támadásoktól és megtarthassuk dominanciánkat, túlságosan agresszívekké is válhatunk vagy túlságosan is törekszünk a mások fölötti uralomra. Egy blokkolt vagy sérült Mars irritációk, neheztelés, türelmetlenség, impulzivitás, düh, erőszak, destruktivitás, kiégés, cselekvésre való képtelenség, depresszió forrása lehet.

 

 

 

Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet a retrográd Marsból?

 

 

Mars retroAmikor a Mars (vagy bármely más bolygó) retrográdba vált, egy fajta törés áll be a szokásos megnyilvánulási módjában. A Mars jelképezi belő tüzünket – életkedvünket és életerőnket – így amikor látszólag hátrafelé mozog, gyakran mi is arra kényszerülünk, hogy lassítsunk, eltöprengjünk azon, hol vittük túlzásba a terjeszkedést és újraértékeljük, hogyan használjuk energiánkat. Kevésbé vagyunk  motiváltak, asszertívek,  magabiztosak mint általában és valószínűleg a szokásosnál ritkábban cselekszünk ösztönösen. Talán energia szintünk is kiszámíthatatlanul váltakozik: az egyik pillanatban magas energiaállapotban lendülnénk akcióba, a következőben azonban már az is nehezünkre esik, hogy feltápászkodjunk az ágyból.

 

A Mars tolatásának időszakai alatt dühünk befelé irányulhat, ami nehezteléshez, frusztrációhoz, néha depresszióhoz vezet. Míg néhányan a szokásosnál gyakrabban válnak alattomossá és sunyivá ebben az időszakban, hogy elérhessék, amit akarnak, mások szabad folyást engednek dührohamaiknak, sőt akár az erőszaktól sem riadnak vissza. De függetlenül attól, hogy milyen tapasztalatok érnek bennünket, a következő 10 hét feladata , hogy tüzetesen megvizsgáljuk: hogyan „valósítjuk meg” a Marsot életünkben . És ha önérvényesítésünk szokásos módjai nem működnek, sort kell kerítenünk a szükséges helyreigazításokra.

 

A Mars tolatásának időszakai nem alkalmasak új kezdeményezésekre, mert akadályokba vagy mások ellenállásába ütközhetünk, késedelmeket szenvedünk. Azonban nagyszerű lehetőségek arra, hogy átismételjünk valamit, újra nekirugaszkodjunk és befejezzük meglévő projektjeinket. Azt is tapasztalhatjuk, hogy elveszítjük érdeklődésünket valami iránt, ami egykor szenvedélyesen foglalkoztatott bennünket vagy az ígéretes lehetőségek szertefoszlanak. Ne kergesd azokat a személyeket és dolgokat, akik/ amelyek látszólag kicsúsznak a kezeid közül! Lépj néhányat hátra és gondold végig, mit szeretnél. Végül talán rájössz: valójában nem is szolgálna a javadat, vagy teljesen másként kellene megközelítened ahhoz, hogy megkapd. Amikor a Mars direktbe vált és újra megteszi ugyanezt az utat, néhány elszalasztottnak vélt lehetőség újra feltűnhet a láthatáron , te pedig a korábbinál kedvezőbb pozícióban leszel ahhoz, hogy megragadd őket.

 

 

 

Két jegy – két harcos

 

 

két jegy két harcos  A Mars hátrálásának jelenlegi időszaka alatt, április 17 és június 30 között a Mars Nyilas 8° 57’-től a Skorpió 23° 3’-ig tolat vissza. Ez a hatás azonban valójában már február 18 óta érződik, mióta a Mars a retrográd szakasz előtti „árnyékzónába” lépett és augusztus 23-ig tart, amikor majd kilép a retrográd árnyékból. A Mars most fél éven keresztül időzik az állatövnek abban a szakaszában, amelyben normális körülmények között mindössze három hetet tol. Születési képletednek ez a 16 foknyi szakasza különösen aktív lesz az idén, ha radix –  vagy progressziós bolygók, fényszögek, felezőpontok , érzékeny pontok is vannak benne.

 

tűzlovak, nyilas mars   Amikor a Mars a Nyilasban tolat, azon kaphatod magad, hogy megkérdőjelezed azt a kalandot vagy keresést, amelynek már hónapok vagy akár évek óta részese vagy. A nagy MIÉRT ott rejtőzik valamennyi erőfeszítésed mélyén. Vajon a megfelelő célpontra irányul-e kentaurod nyila, vagy talán túl sok pontot vett célba? Összhangban van-e keresésed igazságaiddal, szabadabbá tesz-e, több értelmet ad majd életednek? Mi módon befolyásolják önmagadról és az életről alkotott hiedelmeid döntéseidet és cselekedeteidet? Van-e valamilyen régi szenvedély vagy látomás, amelyhez vissza kell térned? Valószínűleg számolnod kell késésekkel is és talán újra át kell gondolnod tervbe vett hosszabb utazásaidat. Nemzetközi ügyekkel, felsőoktatással, jogi ügyekkel, vallással, tanítással, publikálással, hírközléssel kapcsolatos bonyodalmak is felmerülhetnek.

 

Miközben a Mars a Nyilasban halad, a Jupitertől, a Nyilas urától vár támogatást és forrásokat. Mivel a Jupiter május 9-ig a Szűzben tolat, a Mars retrográd mozgásának első hetei ideálisak lesznek arra, hogy elvarrjuk az elvarratlan szálakat, foglalkozni kezdjünk régóta levegőben lógó ügyeinkkel, különösen azokkal, amelyek munkával és szolgáltatásokkal, az egészséggel és jó közérzettel, a napi rutinnal, a készségek és ismeretek fejlesztésével, és a tervezéssel kapcsolatosak. [ Csakhogy ezeket az állítólagos „jó alkalmakat” a legritkábban érezzük azoknak az ilyen időszakokban. Rendszerint valamilyen kellemetlen felismerés, akadály, frusztráció ébreszt rá a javítások szükségességére, ezekhez szükséges eszközök/ lehetőségek azonban hiányosak – miközben a problémát sürgetősen meg kellene oldani. Pl. tudásunk hiányosnak bizonyul egy pozíció betöltésére, de vagy nincs pénzünk a szükséges tanfolyamra, vagy épp most nem indul vagy elvégzése időbe telik,vagy-ördögi kör, amíg nem végezzük el, nem juthatunk kedvezőbb pozícióba, a jelenleg keresett összegből viszont nem tudjuk előteremteni a rávalót, stb. – a fordító megj ]  Miközben az egész időszak alatt a múlt témáival kell foglalkoznunk, ez különösen igaz az április 17 – május 9 közötti hetekre. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Szűz uralkodó bolygója, a Merkúr szintén hátraarcot vág április 29-én. Ez újabb jel arra, hogy meg kell vizsgálnunk a régi alapokat, újra át kell gondolnunk terveinket és foglalkoznunk kell lezáratlan ügyeinkkel is.

 

Mars skori pirosAzt követően, hogy végigtolatott a Nyilason, május 28-án a Mars visszatér a Skorpióba, [1]  ami bennünket is visszaterel érzelmi és lelki mélységeink ösvényeire. Ez a pozíció legmélyebb vágyaink, motivációink vizsgálatára szólít fel. Górcső alá kell vetnünk, hogyan éltünk vagy éltünk vissza erőnkkel és nagyfokú őszinteséget követel úgy magunkkal, mint másokkal szemben. Mit akarsz valójában? És mire vagy kész (vagy nem vagy kész) azért, hogy elérd ? Mitől kell megszabadulnod vagy mit kell átalakítanod annak érdekében, hogy olyan életet élhess, amelyben szenvedélyesen kifejezheted önmagad és sokkal mélyebb kapcsolatot alakíthatsz ki másokkal? Milyen területeken kell visszaszerezned erődet ahhoz, hogy olyan életet élhess, amilyet szeretnél és megtehesd, amire vágysz?

 

A május 28 – június 30 közötti időszak nagyszerű alkalom arra, hogy felvedd a harcot azokkal a félelmeiddel vagy belső démonaiddal, amelyek folyamatosan elszipkázzák erődet. A retrográd fázisnak ez az az időszaka, amikor a legnagyobb esélyünk van saját mélységeink megtapasztalására: rögeszmésekké, megszállottakká, féltékenyekké, manipulatívakká válhatunk, hatalmi játszmákba bonyolódhatunk, neheztelés és paranoia keríthet hatalmába. Hasonlóképpen, a külvilág részéről is érhetnek ilyen élmények. Ha azonban azt szeretnénk, hogy augusztus elején, amikor a Mars visszatér a Nyilasba, újra magabiztosan, világos célokkal és ehhez való jogunk egészséges tudatában léphessünk előre, nagyon fontos, hogy lehatoljunk ezeknek az érzéseknek a gyökeréig és egyaránt integráljuk sötét és világos árnyékunkat. Ekkorra talán egy olyan ösvényen találjuk magunkat, amely nagyon különbözik attól, mint amelyen a Mars retrográdba fordulása előtt elindultunk, de remélhetőleg ezt hitelesebbnek, értelmesebbnek érezzük majd.

 

 

A Mars- Szaturnusz kapcsolat

 

 

tigrisháton  Idén februártól augusztusig a Mars az állatövnek azon a szakaszán mozog előre – hátra, amelyet a Szaturnusz háromszor járt be 2014 október vége és 2015 december közepe között. A témák, amelyekkel akkor foglalkoztál, amikor a Szaturnusz az állatövnek ezen a részein haladt keresztül (ld. Szaturnusz a Skorpióban 2012 -2014, Szaturnusz a Nyilasban) , újra aktuálisakká válhatnak, és azzal a kihívással találod szembe magad, hogy a gyakorlatban is kamatoztasd az ebben az időszakban elsajátított leckéket. Most eljött az ideje, hogy a Mars éles késével lehasítsd magadról mindama félelmeket, hatalommal vagy intimitással kapcsolatos bonyodalmakat, egészségtelen kötődéseket, korlátozó hiedelmeket és tévhiteket, melyeknek hogy – hogy nem, sikerült átvészelniük a Szaturnusz előző, Skorpió és a Nyilas jegybeli tranzitjait. És, ahogy a mondás tartja: nem futhatsz el magadtól, nem dughatod fejed a homokba. Talán szükség lesz azoknak elköteleződéseknek a felülvizsgálatára és újratárgyalására is, melyeket abban az időszakban jöttek létre, amikor a Szaturnusz előre- hátra mozgott a Skorpió utolsó és a Nyilas első fokain.

 

A másik érdekesség, amiről szót kell ejtenünk az, hogy mihelyt a Mars a Nyilasba lép, üldözőbe veszi a Szaturnuszt, de retrográdba kell váltania, mielőtt utoléri. A Mars kétévente találkozik a Szaturnusszal, újabb meg újabb olyan ciklus kezdetét jelezve, amikor vágyainkat és cselekedeteinket (Mars) össze kell párosítanunk ambícióinkkal és hosszú távú céljainkkal (Szaturnusz). Talán most érezzük, hogy a célorientált cselekvés jelenlegi ciklusa végéhez közeledik és nemsokára egy új ciklus veszi kezdetét. Csakhogy, mivel a Mars retrográdba vált mielőtt elérné a Szaturnuszt (végül a Nyilas 9°52’-en találkoznak majd augusztus 24-én), mielőtt egy újabb hegy megmászására vállalkoznánk, amely feltűnik a láthatáron, nekünk is vissza kell fordulnunk, és vissza kell szereznünk szenvedélyünket, céljainkat és erőnket.

 

 

A Mars és a vörös csillag találkozója

 

 

Antares

Antares

A Mars jelenlegi retrográd szakaszának legszembeszökőbb sajátossága a Mars és az Antares  állócsillag közötti találkozó. Az állócsillagok olyan égitestek, amelyek látszólag nem mozognak az éjszakai égbolton látható többi csillaghoz képest. Jóllehet a modern asztrológusok már ritkán veszik figyelembe őket, kulcsfontosságú részét képezték a hellenisztikus asztrológia hagyományainak és a középkorig rendszeresen és széles körben dolgoztak velük az asztrológusok.

 

A gyakran „Skorpió Szíveként” emlegetett Antares   a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, vörös szuperóriás és egyike négy legfényesebb csillagnak az ekliptika (a Nap föld körüli látszólagos pályája) mentén. A tropikus állatövön [1] az Antares  jelenleg Nyilas 9°47’-en található)

 

A görögök szerint az Antares a Mars és a Jupiter tulajdonságait egyesíti magában, jóllehet egyes asztrológusok vagy Szaturnusz – Mars vagy pedig Mars és Merkúr jellegűnek találták a hatását. A közös elem azonban minden verzióban a Mars, és az asztrológusok többsége egyetért abban, hogy az Antares Mars- tulajdonságokat mutat. Míg a perzsák a négy királyi csillag (a másik három : Aldebaran, Regulus, Fomalhaut) egyikének tartották az Antarest és így szerencsésnek találták,  nagyszerű emberi teljesítményekkel és kiválósággal hozva kapcsolatba, a rómaiak és a görögök nem voltak róla ilyen jó véleménnyel róla. Amellett, hogy olyan tulajdonságokat hoztak vele kapcsolatba, mint a hatalom, megbecsülés, függetlenség, vagyon, vezetői képesség, bátorság, éleselméjűség, stratégiai képesség, hozzá társították a meggondolatlanságot, a túlzott kockázatvállalási kedvet, gátlástalan ambíciókat, kötekedő hajlamot, könyörtelenséget, arroganciát, pusztítást és az erőszakot is.

 

Csillag-és bolygókombinációk című könyvében Bernadett Brady azt írja: „ha az Antares kiemelkedő szerepet játszik egy születési képletben, azt jelezheti, hogy a szülött saját maga oka balszerencséjének. Ennek a csillagnak természetes témája egy megtisztító élet- halál élményen keresztül bekövetkező siker. Ez arra is utalhat, hogy valaki akkor is az intenzitást keresi, amikor erre nem lenne szükség. Mitológiai szimbolikája szintén szélsőségekre utal, akár tudatosan választják ezeket akár nem.” Marina Macario, a Darkstar Astrology  blog szerzője így ír róla: „Mivel az Antares királyi csillag, jelentős világi sikert hozhat, hiszen ambíciója meglehetősen gátlástalan. Az Antares azonban nehezen tudja visszafogni magát. (…) Az Antaresnek kétségtelenül van egy bestiális oldala is, de elég bölcs ahhoz is, hogy átlássa: meg kell tanulnia finomítani ezeken az elemi késztetéseken. Az Antaresnek fejlődnie kell, hogy túljusson a pusztán ösztönös késztetések motiválta cselekvésen, és használnia kell logikus, szoláris tudatás is. Ez a harc dúl a Skorpió szíve mélyén.”

 

Amikor, április 17-én a Mars hátraarcot vágott, mindössze egy foknyi távolságra volt az Antarestől. Május végén, amikor a tropikus állatövben mindketten szembenállásba kerülnek az Ikrek Nappal (a Mars – Nap szembenállás a Mars retrográd szakasza felének az útjelzője), a retrográd Mars és az Antares, a vörös bolygó és a vörös állócsillag- egész éjszaka látható lesz az égen. Ez nagyon fontos mozzanata lesz a retrográd időszaknak, különösen, hogy a május 22-i telihold a Nyilas 1 fokán szoros együttállást képez a tolató Marssal.  [Valószínűleg világviszonylatban számíthatunk a bolygók karakterének megfelelő, nagy horderejű eseményekre, személyes szinten azokra hat a legintenzívebben, akiknek a Nyilas, az Ikrek, a Szűz és a Halak jegyekben állnak személyi bolygóik vagy horoszkóptengelyeik, illetve az általa érintett életterületekre/ házakra gyakorolja a legnagyobb befolyást – ford megj. ]

 

A Mars végül augusztus 24-én képez pontos együttállást az Antaresszel és ugyanezen a napon találkozik a Szaturnusszal is. Jóllehet még nem világos, milyen külső eseményeket hoz majd a Mars- Szaturnusz találkozója az Antaresen,  [3] ez vészcsengőül kell szolgáljon azok számára, akik talán nem képesek megzabolázni primitív késztetéseiket és valamilyen pozitív célra irányítani ambícióikat, intenzitásukat, erejüket. Tanúi lehetünk majd néhány látványos bukásnak is, főleg politikai katonai vagy a vállalati szférából. Személyes szinten ez a Mars- Szaturnusz – Antares együttállás arra szólít fel, kezeljük nagyon tudatosan ambícióinkat és vigyázzunk, nehogy keresztülgázoljunk másokon vagy tönkretegyük magunkat miközben megvalósításukra törekszünk.

 

Mindent egybevéve, az összes jel arra utal, hogy a Mars tolatásának jelenlegi szakasza különösen forrónak ígérkezik. Sokkal forróbb lesz, mint a Mars előző retrográd fázisai (Mérlegben- 2014 [4] , Szűz 2012). Azonban, ha tudatosan kezeljük, mire véget ér, egész biztos tisztábban fogjuk érezni, mit akarunk az élettől és milyen irányba kell haladnunk.

 

 

 

A Mars retrográd szakaszának legfontosabb dátumai

 

 

Mint említettem, a Mars retrográd mozgásának teljes időszaka február 18– tól, amikor a Mars belép a retrográd árnyékba augusztus 23-ig tart, amikor kilép a retrográd árnyékból.

 

vörös tájkép

 

 

január 4 – a Mars először lépett a Skorpióba

február 18 – a Mars a Skorpió 23°03’-re ért és belépett  a retrográd előtti árnyél- szakaszba

március 7 – a Mars először lépett a Nyilasba

április 7 – újhold a Kosban, a stacionárius Nyilas Mars uralma alatt

április 18 – a stacionárius Mars a Nyilas 8°54’-én hátraarcot vág

április 22 – telihold a Skorpióban, a retrográd Mars uralma alatt

május 22 – a Nyilas Mars szembenállást képez az Ikrek Nappal (mindketten a jegyek 1° 47’-en állnak). Ez az oppozíció egyszersmind a retroográd szakasz felének a mérföldköve is

május 25 – a Nyilas Mars szembenállást képez az Ikrek Vénusszal (mindkettő a jegyek  0°51’-én)

május 28 – a Mars visszatér a Skorpióba

június 30 – a Mars direkt- stacionáriusba vált a Skorpió 23°03’-én

augusztus 3 – a Mars visszatér a Nyilasba

augusztus 23 –  a Mars eléri a Nyilas 8°52’-et és kilép a retrográd árnyékból

augusztus 24 – a Nyilas 9˘52’-én a Mars együttállást képez az Antaressel és a Szaturnusszal

szeptember 27 –  a Mars a Bakba lép

 

 

 

 

 

Megjegyzések:

 

 

 

[1] Tropikus és sziderikus állatöv

 

Az ekliptika (a Nap látszólagos égi pályája)  körén két, egymással nem egyező állatövet veszünk figyelembe. az egyik az állandó, valóságos Állatöv, az állócsillagképek köre (sziderikus zodiákus), a másik a Nap égi körútjának az állatöve, amelynek kezdőpontját a mindenkori Tavaszponttól számítjuk (tropikus zodiákus). Megkülönböztetésül az állandó Állatöv esetén csillagképekről, (tehát Kos, Bika, Ikrek, stb csillagképe), a Nappálya eltolódó Állatövében viszont állatövi jegyekről (Kos, Bika, Ikrek, stb jegye) beszélünk.

A percesszió jelensége   miatt  a  sziderikus állatöv elmozdul a Tavaszponthoz (a Napnak az északi félgömb tavaszi napéjegyenlőség idején elfoglalt helyéhez) képest. A tropikus állatöv kezdőpontja viszont mindig a tavaszpont, függetlenül attól, hogy az melyik csillagképbe esik. A kétféle állatöv igen ritkán (kb. 26 000 évenként) esik egybe.

A nyugati asztrológia a tropikus, az indiai asztrológia a sziderikus állatövvel dolgozik. A két tábor képviselői között ádáz viták dúlnak, a valóság viszont az, hogy bár eszköztáruk nem keverhető egymással, mindkettő alapján készíthetők pontos elemzések.

 

 

[2] Marina Macario a Mars retrográd haladásáról a Skorpióban és a Nyilasban

 

Marina Macario (Darkstar Astrology) szerint a Skorpió harmadik dekánjában haladó Mars a bűnbak és a mindenáron való túlélés archetípusát hozza felszínre. A természet ereje nagy intenzitással lüktet e dekán kozmikus vénáin. A Mars energiái itt mindent áthatnak és eltökélten védelmezik területét. Egy marsi/ skorpió farkas hihetetlenül hősies, ha meg kell védelmeznie falkáját és készségesen áll ki a front élvonalába.

Az ösztönök itt rendkívül élesek és azzal a nagyszerű adománnyal kombinálódnak, hogy képes láthatatlanul vadászni. A Mars ebben a pozícióban jó előre megérzi a veszélyt, de emiatt gyakran paranoidnak címkézik. A Skorpió harmadik dekánjában álló Mars időnként még megelőző csapással is védekezhet, amiatt azonban még akkor is agresszívnek vagy bajkeverőnek bélyegezhetik, ha ez az élet és a halál közötti különbséget jelenti. Természetesen a Mars rendkívül erős a Skorpióban, így nagyon fontos, hogy felelősségteljesen használja hatalmas katonai és ragadozó erejét. Ellenkező esetben ugyanis, ha rossz célokra használják a Mars a Skorpió 3 dekánjában borzalmasan brutális és vérszomjas is lehet.

(…)

Jóllehet az asztrológiai hagyományok szerint a Mars erősebb a Nyilasban mint a Skorpióban, a tropikus Nyilas első dekánjában még mindig a Skorpió csillagkép csillagai fölött halad. Retrográd mozgása során az Ophuichus  http://astrologyking.com/constellation-ophiuchus/  kígyó – részét is érinti. E csillagok közül a Dshubba  és a Mars együttállása tartogatja a legnagyobb kihívást.  Robson szerint ez a kombináció „immorális, bűnöző, erőszakos, gonosz környezetet, hirtelen vagy erőszakos halált jelez.”  Amikor a pszichopaták asztrológiáját  tanulmányoztam, azt tapasztaltam, hogy ez az állócsillag nagyon erősen hatott képleteikben.

 

A Mars április 18 -29 között tartózkodik az Antares közelében, a Dshubbaval pedig május 19 – 21 között találkozik. A Mars csak akkor képez pontos együttállást az Antaresszel, amikor újra direktbe vált, tehát augusztus 23 -24- én. Akkor a Mars együttállást képez egy másik kártevővel, a Szaturnusszal is [ a tradicionális asztrológia megfigyelései szerint két kártékony bolygó nem jön ki egymással túl jól ugyanabban a jegyben] és mindketten együttállnak az Antaresszel ! Ez tehát nem csupán egy egyszerű retrográd szakasz – a következmények majd kiderülnek a nyár folyamán.

 

 

[3] Mars – Szaturnusz – Nyilas együttállás – 2016  augusztus 24

Mivel az asztrológiai hagyomány szerint Magyarország a Nyilas jegy uralma alatt áll, egész biztos lesz valami fontos hazai vonatkozása, akárcsak az egész, a bejegyzésben tárgyalt időszaknak és a Szaturnusz Nyilasban való haladásának  is –ford. megj

 

[4] Retrográd Mars a Mérlegben (2014)

Ami azt illeti, a 2014  március 1- 2014 május 19 közötti időszakot, amikor a Mars a Mérlegben tolatott, sok mindennek lehetett nevezni, csak lightosnak nem. Az akkori kihívások azonban más jellegűek voltak.  Száműzetése jelében a marsikus energia passzív- agresszívvé vált, a helyzetet pedig az is súlyosbította, hogy együtt állt a rosszindulatú Algorab  állócsillaggal, valamint a világméretű megpróbáltatásokat jelző Nagy Kereszt formációnak is része volt. Ez a feszült fényszög a Kos Uránusz, a Bak Plútó, az akkor Rákban haladó Jupiter és a Mérleg Mars között jött létre, 2014 áprilisában pedig egy teljes holdfogyatkozás  [Apokalipszis – most? ]  is kapcsolódott hozzá, amely első darabja volt a vérholdak tetrádjának. A blog számos bejegyzése foglalkozott ezekkel a formációkkal, hiszen hosszú távú befolyást gyakoroltak a személyes sorsokra és a nagyvilág eseményeire. (Ami jön fogadjátok, ami megy engedjétek, 2014:: tavaszi tűzvihar Ami megrengetheti a világot , Próbatételek életre – halálra )

 

 

 

 

Kapcsolódó

 

Mélységeink ösvényein (a Mars és Plútó retrográd időszaka)

A Mars áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén

Mars a Skorpióban

A vámpírok közöttünk járnak (Mars a Skorpióban)

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

Szaturnusz a Nyilasban

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Retrográd Szaturnusz 2016: a szerelem fáj

Retrográd Szaturnusz 2015 : a Mester visszatekint és értékel

Szaturnusz a Skorpióban (2012 október – 2014 – december)

A Szaturnusz utolsó tánca a Skorpióban (2015 nyár)

A Felperzselt Ösvény utolsó szakasza (Szaturnusz a Skorpióban 2013)

Növeljük állóképességünket

 

 

Időről időre valamennyien kerülhetünk olyan helyzetbe, amelyben akadályoztatva vagyunk, valamilyen veszteség ér bennünket, sorsunk egy időben több életterületen is próbatétel elé állít. Valahogy majd csak túl leszünk rajta- biztatjuk magunkat. Hát igen –csak az nem mindegy mi módon.

 

 

 

erőnlét

kép forrása: http://megablog.hu/25-foto-ami-veletlenul-tokeletesen-lett-idozitve/

 

 

Nem csoda, ha mire kikeveredünk a viharból, hetekbe- hónapokba is beletelhet, hogy elérjük a szokásos formánkat. Pedig ennek nem kéne így lennie. James R. Loehr amerikai pszichológus ( a Lelki állóképesség című, magyarul is olvasható könyv egyik szerzője) szerint még a legnagyobb zűrök közepette is feltornászhatjuk magunkat a mélypontról.

 

Loehr szerint négy féle energiaállapotban morzsolgatjuk napjainkat. Passzív pozitívban ejtőzünk, amikor szépen süt a Nap, probléma mentesen tengünk lengünk, a világot pedig kifejezetten szeretetre méltó helynek találjuk, bár nem is teszünk túl sokat az emberiségért. Igazi formánkat azonban aktív pozitívban érjük el. Ilyenkor csupa jót vonzunk magunkhoz: ég a kezünk alatt a munka, szokatlanul hatékonyak és kreatívak vagyunk, megismerkedünk életünk nagy szerelmével, Nobel díjra jelölnek bennünket, vagy legalábbis sikerül kihúznunk a vizsgán azt az egyetlenegy tételt amit véletlenül megtanultunk. Passzív negatív formánk leginkább a három napos esős időre emlékeztet. Csendes apátiába merülve utáljuk az egészet, nem tudunk mit kezdeni sem magunkkal sem másokkal, és vészesen közeledünk ahhoz az állapothoz, amikor mindent egyformán rossznak találunk. Igazán lepadlóznunk viszont csak aktív negatív állapotban sikerül majd. Ilyenkor ahova lépünk, szörny terem, vagy magunk válunk azzá. A legendás pechsorozatok, nagy összeveszések, jóvátehetetlen malőrök ennek a szintnek az ismertetőjegyei.

A közönséges halandó látszólag kiszolgáltatottan és véletlenszerűen sodródik e négy energiaszint között. Mások, pl. hivatásos sportolók, menedzserek megtanulnak „csatornát váltani”. Ha nincsenek is mindig aktív pozitívban, hiszen ilyen bravúrokra még ők sem képesek, legalább azt sikerül elérniük, hogy még a legstresszesebb időszakokban se kerüljenek túl hosszú időre az alacsonyabb szintekre. Vagy, ha már ott vannak, mielőbb feltornázhassák magukat.

Amennyiben tudatosságunkat más életterületeinkre, tevékenységeinkre is kiterjesztjük, megtanuljuk beazonosítani, épp melyik energiaállapotban tartózkodunk. Idővel már nem is kell kivárnunk míg nyakig merülünk valamelyik nem- szeretemben. Ezek közeledtét már apró jelekből is megérezzük és ideje korán munkálkodni kezdhetünk a szintváltáson. Az alábbi módszerek ebben segíthetnek.

 

Ha gondjainkat nem is tüntetik el varázsütésre az alábbi módszerek még legviszontagságosabb időszakainkban is enyhíthetik a ránk nehezedő nyomást, segíthetnek magasabb energiaszintre kerülni:

 

 

gyümölcssalátaFigyeljünk étrendünkre

Bizonyos típusú élelmiszerek (pl. fehér liszt, fehér cukor, finomított alapanyagok, tartósítószerekkel, mesterséges adalékanyagokkal „dúsított” élelmiszerek, túl sok tejtermék, húsféle, stb) akkor is hangulatingadozást, alacsony energiaállapotokat idézhetnek elő, amikor életünk normális kerékvágásban folyik. Stresszes időszakokban azonban még jóformán el se kezdődik a nap és máris mélypontra kerülünk tőlük anélkül, hogy rájönnénk mi bajunk.

Iktassunk be tehát étrendünkbe minél több friss zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonából készült pékárút, köretként olyan, az idegrendszerre is jó hatással levő gabonaféléket, mint a köles. Cukor helyett használjunk mézet, desszertnek fogyasszunk sózatlan, pörköletlen magvakból készült diákcsemegét. Csökkentsük só fogyasztásunkat, viszont igyunk minél több folyadékot : egy felnőtt embernek legalább napi 1.5 – 2 l vizet kellene fogyasztania naponta.

 

Ganda bhérundászanaDolgoztassuk testünket

A stressz, terhelés kihat testi állapotunkra is: hatására nemcsak átvitt értelemben, hanem szó szerint is bemerevedhetünk, görcsössé válhatunk. Másfelől, ha legalább fizikai szinten szabadulunk feszültségeinktől, lelkileg is oldottabbak leszünk, ezzel párhuzamosan pedig a külső nyomás is enyhülhet. Ha tehát totális mélyponton vagyunk, idegpályáink pedig már zárlatosak lettek a nagy- és ez idáig terméketlen- agyalásban, azonnal mozduljunk ki a házból. Melyikünkkel ne fordult volna már elő pl., hogy pont kocogás, kirándulás közben csörrent meg mobilja valami jó hírrel ?

Az aerob mozgásformák, mint a futás, intenzív séta, úszás, aerobic, bizonyos táncfajták, pl. az afro – különösen alkalmasak arra, hogy megszabaduljunk depressziós állapotainktól. Bizonyos, belső energiákkal is dolgozó mozgásformák, pl. a taiji, és más harcművészeti irányzatok, viszont még náluk is hatékonyabban állítják helyre lelki egyensúlyunkat.

Bármelyik fajta mozgásformát választjuk is, tartsuk szem előtt, hogy a stressz, a tartós megpróbáltatások, levertség állapotai élettani folyamatainkat is lelassíthatják, merevségeket okozhatnak. Ezért ha túlságosan hirtelen akarjuk felszámolni őket, csúnya húzódásokat, szakadásokat is beszerezhetünk. Ahelyett tehát, hogy fejest ugranánk a mély vízbe, kezdjük hatha jóga gyakorlatokkal lazító programunkat. Különösen akkor ajánlott velük indítani, ha egyébként keveset mozgunk vagy már évek óta nem sportolunk. Mivel ezek az ászanák önmagukban is méregtelenítő hatásúak és segítenek visszahangolódni velünk született ritmusainkra is, érdemes hosszú távon is kitartani mellettük.

 

keskeny párkányHangolódjunk magunkra

Mélypontjaink igen gyakran annak köszönhetők, hogy elszakadtunk saját, velünk született ritmusainktól, ciklusainktól, tudatos életkoncepciónk tartós ellentétbe került mind azzal, amit a lelkünk harmóniája megkívánna. Legkönnyebben légzésünk tudatosításával hangolódhatunk újra magunkra. Szánjunk legalább napi húsz percet lélegzetvételünket figyelésére. Mindenfajta elvárás, kommentár, gondolat-játék nélkül kövessük a levegő ki és beáramlását, elsősorban a kilégzésre, az elengedésre összpontosítva. Ez az egyszerű gyakorlat hosszú távon sokkal jobb hatással van ránk, mint bármilyen személyiség fejlesztő tréning, hiszen saját, velünk született energiatartalékainkkal hoz újra kapcsolatba bennünket.

Ugyanilyen jó hatása van egy pár napos, egy-két hetes böjtkúrának, ha teljesen egészségesek vagyunk és elegendő időt tudunk szánni rá. (Terhes nőknek ez a módszer semmiképp sem ajánlott) Amellett, hogy méregtelenítjük testünket, rá tudunk hangolódni mélyebb személyiség rétegeinkre is, és gyakran nemcsak a fizikai, de a belső blokkoló hatásoktól is megszabadulunk. (Mielőtt belevágnánk, mindenképpen kérjük ki egy, a témában járatos orvos, természetgyógyász véleményét és/ vagy tájékozódjunk a szakirodalomból.)

 

ErőnövényFoglalkozzunk álmainkkal

Még ha nem is értjük azonnal álmaink képi világát, pusztán az által is enyhíthetünk a ránk nehezedő nyomáson, ha álom naplót vezetünk. Könnyen meglehet ugyanis, hogy éjszakai tudatunk szállítja azt a megoldást, amit a napvilágnál hiába keresünk. Már puszta lejegyzésük is feszültségoldó lehet. Ha meg is akarjuk érteni álmaink jelképes mondanivalóját, sokkal jobban tesszük, ha álmoskönyvek helyett C.G. Jung: Az ember és szimbólumai, Marie- Louise von Franz írásai, Szimbólumtár című köteteket lapozgatjuk. Hangulataink, álmaink hatására támadó spontán ötleteink szintén rávezethetnek, mi módon kezelhetnénk jobban problémáinkat.

Esetenként álmaink arra is ráébreszthetnek, hogy többet érünk azzal, ha nem próbáljuk erőnek-erejével felrázni magunkat passzív időszakunkból. Ezekben az életszakaszokban nem ritkán igen színesen, dinamikusan álmodunk: mozdonyokról, építkezésekről, az erő és kreativitás olyan szimbólumairól, mint az oroszlán vagy a sárkány. Az ilyen képek arra utalhatnak, hogy a felszín alatt nagy készülődés folyik: csupán idő kérdése, és újra tele leszünk ötletekkel, energiával, sőt, talán egy merőben új korszak is elkezdődik életünkben.

 

Töltődjünk fel elemeink szerint.

 

vízesés, szablya

 

Hogy több vagy kevesebb nyomás nehezedik-e ránk, függ az adott időszak asztrológiai minőségétől is. A 2010 – 2016 között érvényesülő bolygóhatások mindannyiunkat fokozottan próbára tesznek úgy egyéni, mint kollektív szinten. Külső segítség, társadalmi védőháló helyett sokszor csak a saját erőforrásainkra támaszkodhatunk.

Ezeknek az élethelyzeteknek a közös vonásuk az, hogy jóllehet hatalmas terheket cipelünk, nem dobhatjuk be a törölközőt. Nem jelenthetünk beteget új munkahelyünkön, szakítottunk és most marcangol a fájdalom, viszont nem halaszthatjuk el vizsgáinkat. Esetleg valami hosszú ideje kilátástalan élethelyzet nyomaszt, amit képtelenek vagyunk megváltoztatni: pl. egy közeli hozzátartozó betegsége vagy tartós munkanélküliség, önhibánkon kívül.

Az is lehet, hogy sajátos asztrológiai alkatunk miatt önmagában is problémát okoz egyenletes szinten tartanunk életerőnket, alkotó energiáinkat. Egyszer fent, egyszer lent vagyunk, mélypontjainkon felélve csúcspontjainkon felhalmozott tartalékainkat, ez a libikóka pedig nemcsak rövid távon nem gazdaságos, de energiakészleteink idő előtti feléléséhez is vezethet.

Személyi horoszkópunk ismerete sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk a karakterünknek legmegfelelőbb feltöltődési módot. Bármekkora terhelésnek vagyunk is kitéve, energiatartalékainkat legspontánabbul úgy pótolhatjuk, hogy kapcsolatba kerülünk azzal a természeti elemmel, amelynek jegyében Napunk, Holdunk, Marsunk, a születési uralkodónk és az Ascendensünk tartozik.

A csupa aktivitás, inspiráció tűz jegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) rakjanak tábortüzet és gyönyörködjenek a lángokban, kiránduljanak a napsütésben, sportoljanak .Sokuk rendelkezik valamilyen kreatív, művészi hajlammal is, ők fessenek, fotózzanak, írják ki magukból a feszültséget.
A gyakorlatias, érzéki benyomásokra fogékony föld jegyek (Bika, Szűz, Bak), már attól is jobban fogják érezni magukat, ha leheverednek a zöldellő mezőn. Ugyanilyen pozitív hatása lehet a kertészkedésnek vagy valamilyen kézügyességet igénylő hobbinak

A levegő jegyek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) képviselői gondolataik, eszméik valóságában élnek. Ezúttal azonban jobb lenne, ha elmozdulnának könyveik vagy számítógépük mellől, és inkább kocognának egyet vagy kipróbálnának valamilyen szabad téri  labdajátékot.

A víz eleműek (Rák,Skorpió, Halak) érzelmeikben, intuícióikban, fantáziájukban élnek. Feszültségeiket legkönnyebben úszással tudják kioldani magukból, de már egy víz parti séta is sokat javíthat közérzetükön. A festés, zenélés, versírás ugyanilyen jó hatással lehet rájuk.

 

A fentebbi módszereket természetesen kombinálhatjuk is. Rendszeresen gyakorolva megtalálhatjuk a személyiségünknek legmegfelelőbb arányokat, akárcsak a karakterünknek legmegfelelőbb foglalkozásokat. Ezek révén apránként még a legnagyobb kihívásokkal is megbirkózhatunk.

 

Kiss Kati

 

A cikksorozat a http://www.hirhatár.hu- ban jelent meg . Linkjei:

 

http://www.hirhatar.hu/hir/noveljuk-allokepessegunket-elso-resz http://www.hirhatar.hu/hir/noveljuk-allokepessegunket-masodik-resz
http://www.hirhatar.hu/hir/noveljuk-allokepessegunket-harmadik-resz
http://www.hirhatar.hu/hir/noveljuk-allokepessegunket-negyedik-resz

%d blogger ezt kedveli: