asztropressz

Kezdőlap » Mit ígér 2010 ?

Mit ígér 2010 ?

A sokkoló fordulatokat tartogató 2010 -es évről készült előrejelzés a Díványban jelent meg 2010 január- februárjában. Akkoriban sok szemrehányás ért a komor jóslatok miatt, az azóta eltelt évek távlatából azonban kiderült, hogy a valóság messzemenően felülmúlta ezeket

Ha már elszámoltál 2009 történéseivel, pont került a pont helyére, akkor jöhet az új, változást ígérő év – januárban legjobb lesz felkészülni, egészséges szokásokat kialakítani és meditálni, mert igazán húzós nyarunk jön, drámai fordulatokkal.

2010 a nagy meglepetések és drámai változások évének ígérkezik egyéni és társadalmi szinten. Gyökeres sorsfordulatokra elsősorban a Kos, Mérleg, Rák, Bak, Skorpió hangsúlyos személyeknek kell számítaniuk, a Halak szülötteknek, főleg az év első felében, inkább kellemes meglepetésekben lehet részük.

A szélsőségekben gazdag időszakban azonban a többi jegy képviselőinek sem sok ideje marad unatkozni. Asztrológiai események tekintetében az év három szakaszra osztható, legzűrösebbnek a nyár ígérkezik, első negyede az események felvezetéséről, utolsó lecsengésükről szól.

Legjobban tesszük, ha az év látszólag eseménytelen első hónapjaiban külső-belső értékeink konszolidálásán dolgozunk. Alakítsunk ki egészséges szokásokat és tartsuk is hozzájuk magunkat amilyen szorosan csak lehet. A változások ugyanis olyan gyors egymásutánban érkeznek majd, hogy mire észbe kapnánk már ki is merítettük energiatartalékainkat. A külső események hullámvasútja mellett fel kell készülnünk szélsőséges érzelmi állapotaink kezelésére is.

 

JANUÁR

Újévi mérleg

Az új év első két hete még a december 31-i teljes holdfogyatkozás hatása alatt telik: az eklipsz eseményei mintegy előre vetítik az elkövetkező négy hónap fontos témáit.

A Rák telehold valószínűleg kiélezte a családunk, szeretteink, otthonunk, hivatásunk és társadalmi pozíciónk, egzisztenciánk közötti ellentétet. Fogyatkozásról lévén szó, valamilyen érzelmi krízisen is keresztülmentünk, esetleg rádöbbentünk: minek a hiánya okozza a legnagyobb frusztrációt életünkben, milyen fontos szükségletünk nem elégül ki jelen körülmények között. A helyzet érzelmi döntést kíván, melyet azonban össze kell egyeztetnünk a praktikus szempontokkal is.

Az asztrológiai hagyomány szerint inkább kártékonynak tartott fogyatkozások nagy nyomást gyakorolnak ránk, hogy változtassunk életünkön. A szilveszter kapcsolatainkat teszi próbára valamilyen értelemben. Aktualitásukat vesztett viszonyaink megszakadnak a közeljövőben, igazán fontos kapcsolataink pedig csak bizonyos átalakulások, áldozatok árán folytatódhatnak vagy szilárdulhatnak meg. A fogyatkozás ház – és jegyhelyzete szerint személyenként változik, kinek milyen életterülete szorul a legmélyrehatóbb átalakításokra, és milyen igények, feladatok nem tűrnek további halogatást.

A kezdet és a vég

Január 13-án a Szaturnusz megkezdi hátráló mozgását, mintegy figyelmeztetve, hogy alaposan  át  kell gondolnunk terveinket, mielőtt előre törnénk. A Merkúr, a kozmikus hírvivő direktbe fordulása január 15-én sem biztos, hogy örvendetes eseményeket hoz: az ugyanaznap esedékes teljes napfogyatkozás még a jó kilátásokat is hosszú időre beárnyékolja.

A szilveszteri holdfogyatkozás mintegy előfutára volt a Bak jegyében bekövetkező eklipsznek. Ez egyszerre jelzi valaminek a végét és egy új ciklus kezdetét – az esedékes módosulásoktól pedig nem leszünk elragadtatva, hiszen bizonyos, régi vágyainkat is el kell engednünk, vagy legalábbis megvalósításuk késedelmet szenved, esetleg csak módosításokkal lehetséges. Legjobban tesszük, ha nem régi normáink szerint próbáljuk megítélni helyzetünket – bár még így is nehéz lesz egyensúlyt találni a hierarchia, rend, biztonság iránti igényünk, és a tapasztalás új formáira való nyitottság között.

Fény az alagút végén

Az erőpróbáló hatásokat ellensúlyozandó január 17-én a Jupiter belép a Halak jegyébe. Nyári kiruccanásától eltekintve a tüzes Kosban, az elkövetkező egy évben itt tartózkodik majd, hozzásegítve ahhoz, hogy korábbi logikus–gyakorlatias szűrőnk helyett egy intuitív–érzelmi szűrő révén ismerjük fel lehetőségeinket. Fantáziánk szárnyra kap, a gondviselés kegyelme, a hit, ima, meditáció, lelki gyakorlatok ereje pedig kiutat mutathat a látszólag esélytelen helyzetekből is.

A racionális beállítottságúak számára nagy kihívást jelent majd ráhangolódni az intuitív csatornákra, különösen, hogy az egyébként jótékony bolygó karakterétől a túlzások sem idegenek. Feszült kapcsolata a Szaturnusszal különösen hajlamossá tehet arra, hogy mértéktelenséggel, a kábulat kémiai és érzelmi formáival kísértsük sorsunkat.

Isten lassan őrlő malmai

Január 31-én újra egzakttá válik a korábbi írásokban részletesen tárgyalt kvadrát, a mozgásteret beszűkítő Szaturnusz és a hatalmas nyomást gyakorló Plútó között. Hatására kiéleződnek az óév-búcsúztatás hevében némiképp háttérbe szorult gazdasági, politikai ellentétek. Ha nem is vagyunk tagjai a legérintettebb társadalmi csoportoknak, az egzisztenciális bizonytalanság beárnyékolja hangulatunkat. Belső riasztó csengőnk vészt jelez, hiszen zsigerből érezzük, hogy bármilyen lassan fejti is ki hatását a problémás társulás, az általuk jelzett változások elkerülhetetlenek. Erős késztetést érzünk hát értékeink bebiztosítására, a szakmai területeken dúló hatalmi harcok pedig vagy pozíciónk megerősítésére vagy pedig arra sarkallnak, hogy töprengjünk el a pályamódosításon.

 

FEBRUÁR

Februárban tilalmainkat és korlátainkat kell legyőznünk, márciusban a konvencionális keretek elfogadását gyakorolhatjuk, és ha ez összejön, egész jól mehetnek a dolgok áprilisig, amikor visszaütnek az elvarratlan szálak.

A hit ereje

Február 6-án egy, a Jupiter és a Plútó között létrejövő jótékony kölcsönhatás megmutathatja a kivezető utat a Szaturnusz–Plútó kvadrát halálzónájából. A siker érdekében azonban nekünk is erőfeszítéseket kell tennünk.

Elsősorban saját ellenállásunkat kell legyőznünk, hiszen megérzéseink, álmaink ellentmondásban lehetnek mindama tilalmakkal és korlátokkal, amelyeket az előítéleteket gyártó Szaturnusz kényszerít ránk mostanában. Annyira kell hinnünk küldetésünk sikerében, lelkesednünk célunkért, hogy ez környezetünkre is átragadjon, engednünk kell, hogy hitünk, látomásaink energiái megformálják a valóságot. Ily módon érzelmi és üzleti, pénzügyi területeken egyaránt bámulatos eredményeket érhetünk el, sőt egy kisebb vagy nagyobb közösség életében is szerencsés fordulatot idézhetünk elő.

 

MÁRCIUS

A változás szele

Március 10 – én, három hónapos tolatását követően direktbe fordul a Mars. Bár még nem kapcsolhatunk teljes sebességre, a tettre kész bolygó felráz téli álmunkból. A március 21-i napéjegyenlőség előrevetíti az időszak lehetőségeit és kockázatait. A Kosban álló Nap harmonikus kapcsolatra lép az impulzív Marssal, de szembe kerül a rögeszmés Szaturnusszal. A konstelláció hatására önbizalom tölt el bennünket, de csak abban az esetben lehetünk sikeresek, ha tiszteletteljes hozzáállást tanúsítunk a hatalommal, társadalmi hierarchiával, konvencionális értékekkel szemben, és készek vagyunk a kapcsolatok általánosan elfogadott keretei között dolgozni. A Mars és Szaturnusz közötti jótékony fényszög segíthet hatékonyabban megszervezni az utunk folytatásához szükséges javításokat.

 

ÁPRILIS

Újra borotvaélen

Április 6-án, mielőtt megkezdené hátrálását, egyhelyben kezd toporogni a Plútó, a Szaturnusz pedig visszatolat a Szűz jegyébe, felszínre hozva a 2009. október 29-i jegyváltását megelőző témákat. Ha eddig nem tudtuk volna, most saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg: az ördög a részletekben rejtőzik. Befejezetlen ügyeink megbosszulják magukat: nem engednek továbblépni mindaddig, amíg a legaprólékosabb figyelemmel el nem varrjuk az elvarratlan szálakat.

Nem lesz könnyű a részletekre összpontosítani, hiszen április 26-án újra egzakttá válik a törvény betűjéhez, hagyományos értékekhez, régi mintákhoz ragaszkodó Szaturnusz  és a szabályokat felrúgó, újító szellemű Uránusz  közötti szembenállás, ami 2008 novembere óta borzolja az idegeinket (részletes bemutatását ld. Az összecsap a két terminátor, valamint A nehézfiúk ha összecsapnak c. írásokban). A jelenlegi helyzetet a Neptun-Szaturnusz közötti kölcsönhatás teszi még kaotikusabbá. Ennek hatására keményen kell dolgoznunk látomásaink megvalósításán, különben csak légvárakat fogunk építeni, landolásunk pedig a realitások talaján különösen fájdalmas lehet.

A konstelláció hatására egész hónapban nagy nyomást érzünk a változtatásra illetve egyre ingatagabb helyzetünk stabilizálására. Bármilyen életterületen kell is megélnünk a stressz és megkönnyebbülés közötti hullámvasutazást, egyelőre még nem látható a megoldás dilemmáinkra. A lényegi áttörést hozó kvantumugrásra csak 2010. július 26-át követően kerülhet sor, amikor e sorozat utolsó szemben állása is létrejön, már amennyiben készek vagyunk mindaddig hatalmas erőbedobással dolgozni. Ily módon talán elkerülhető a fényszög karakteréből adódó másik lehetőség: a totális összeomlásé.

 

MÁJUS

A katasztrófa biztos receptje?

Bár az előző hónapok bolygó állásai is gondoskodtak arról, hogy ne teljenek eseménytelenül napjaink, a dolgok május 23-tól kezdenek felpörögni, amikor a kérlelhetetlen Szaturnusz farkasszemet néz az optimista Jupiter és a forradalmi Uránusz eufórikus duójával.

A Szaturnusz–Jupiter szembenállása önmagában is jelentős, 20 évenként megismétlődő generációs fényszög. Idealista elképzeléseinknek vagy ki kell állniuk a valóság próbáját vagy  fel kell adnunk őket, a szükségszerűség pedig legnagyobb álmainkat is összetörheti. Ennek ellenére, az elkötelezettség, fegyelem, kitartás, aprólékos munka segíthet gyakorlatba ültetni életképes ötleteinket.

A 2010. augusztus 16-ig szóló konstelláció világviszonylatban hatalmas társadalmi és gazdasági konfliktusokat hordoz a régi és az új, a tradicionális és a gyökeres változásokat követelő erők között. A Jupiter–Uránusz együttállás hatására azonban a köz javát szolgáló eszmék, újítások egy része valóban csodálatos áttörést hozhat, másik hányaduk viszont alaposan elrugaszkodhat a valóságtól. A túláradó eufória, megújulási vágy a szükségszerű korlátokat is lerombolhatja, jóvátehetetlen pusztítást idézve elő értékeink között.

Ellenhatásként a Szaturnusz még jobban bekeményít. Egyre több előítélet, paranoiáig fajuló bizalmatlanság, megtorlás mérgezi a légkört. A változás lavinájának azonban mégsem lehet véget vetni, az erőszak még brutálisabb erőszakot, minden fajta társadalmi korlát áttörését, a közösségi együttélés alapszabályainak semmissé tételét vonva maga után.

A kiterjedést ösztönző Jupiter kötélhúzása az összehúzó Szaturnusszal egyéni szinten is valamilyen értelemben határozott kiállást követel a hatalommal, tekintélyszemélyekkel szemben. Egyszersmind le kell győznünk saját, újító ötleteinkkel szemben táplált  ellenállásunkat is. A kínálkozó alkalmak ellenére mégis jobb, ha önként visszafogjuk magunkat, mint igent mondani valamennyi kínálkozó lehetőségre.

A kontroll nélküli terjeszkedés ugyanis a katasztrófa biztos receptje. Még ha tisztában vagyunk is tehát jövendő útirányainkkal, az új kihívások vállalása előtt régi feladatainknak, kötelezettségeinknek kell eleget tennünk. Ahelyett tehát, hogy ellenérzéseket táplálnánk az azonnali beteljesülést késleltető tényezőkkel szemben, tanácsosabb a hosszú távú előnyökre összpontosítani.

Kedélyállapotunkat szintén nehéz lesz egyensúlyban tartanunk. Részben a külső események hatására érzelmi hullámhegyek és mélypontok végletei között ingadozunk, egyik pillanatban, vagy akár egymással egy időben is megüthetjük pl. a főnyereményt és egyszersmind életünk legnagyobb veszteségét is elkönyvelhetjük.

Május 27-én az Uránusz berobban a tüzes Kos jegyébe. Ennek megfelelően az elkövetkező éveket egész sor dinamikus, váratlan esemény fémjelzi. A spontaneitás, életszerűség, ösztönösség, pionírszellem kétségtelenül a jegyváltás pozitívumai közé sorolható, de a forrófejűség, meggondolatlanság rengeteg kárt okozhat, akár a legagresszívebb erőket is elszabadítva.

Május 30–án a Szaturnusz is abbahagyja tolatását, hogy a maga lassú, de halálbiztos tempójában megpróbáljon lépést tartani az eseményekkel.

 

JÚNIUS

A bőség szaruja és a pokol kapuja

A júniusi, robbanásveszélyes konstelláció energiáit konstruktív módon is felhasználhatjuk, de ez egyáltalán nem ígérkezik könnyű feladatnak – a csillagállás emberi eszközökkel kezelhetetlen, elsöprő erejű kollektív folyamatokat sejtet.

Június 6-án a Jupiter is bekukkant a Kosba lehetőségek egy újabb ciklusának kezdetét jelezve. Sokak, elsősorban Kos, Oroszlán és Nyilas típusúak számára azonban ez akár életük lehetősége is lehet, hiszen június 8-án kerül sor a Jupiter és a sokkoló Uránusz három, úttorlaszokat szétzúzó találkozója közül az elsőre. Mások számára is vízválasztó ez a hónap: olyan sebességgel távolodhatunk el múltunktól, ahogy egy hatalmas jéghegy törik le az Antarktiszról. A most megnyíló utak jelentősége fel sem mérhető e formáció szeptember 18. és 2011. január 4-i megismétlődése előtt  – a lehetőségek mellett azonban hatalmas kockázatokkal, hirtelen, fájdalmas elválással, a külvilágból és tulajdon pszichénk mélységeiből egyaránt leselkedő veszélyekkel is számolnunk kell.

A június 7-én Szűzbe lépő Mars még nyomatékosabbá teszi, hogy magunknak is tevékenyen hozzá kell járulnunk az időszak előnyeinek kihasználásához. Ha nem is önként és dalolva, de rákényszerülhetünk például, hogy néhány hatékonyságunkat megnövelő változtatást eszközöljünk. Miközben nem állíthatjuk alacsonyra a mércét, fantáziánkat is korlátok közé kell szorítanunk. Az időszak energiái legjobban új projektek elkezdése, merőben ismeretlen területek meghódítása révén hasznosíthatók.

A Jupiter és az Uránusz berobbanása a Kosba társadalmi szinten is felsziporkáztatja a zsenialitást és újító szellemet. A lehetséges globális tudatszint-váltást, találmányok, újítások, bizonyos krónikus problémák újszerű megközelítését és megoldását fémjelezheti az elkövetkező években.

A hónap elején kínálkozó lehetőségeket azonban sürgősen ki kell használni, ugyanis a június 26-i telehold, ami egyben holdfogyatkozás is, világviszonylatban nagy és nem feltétlenül pozitív változásokat sejtet.

Eközben  ugyanis a Jupiter és Uránusz szemben a Szaturnusszal, egyszersmind kvadrátot képezve a Plútóval, a 2010 január 15-i napfogyatkozás által jelzett események lavináját indíthatja el.

A Nagy Kereszt néven ismert formáció (további résztvevők: a Rákban álló Nap, Merkúr, szemben a Hold–Plútó együttállással a Bakban) nem csak az idei nyárra, hanem a 2010 – 2012 közötti időszak egészére nyomja rá bélyegét.

Egyéni és kollektív szinten az lenne a feladat, hogy konstruktív módon használjuk fel e szó szoros értelmében robbanásveszélyes konstelláció energiáit. Ennek mikéntje azonban több mint kérdéses, hiszen emberi eszközökkel kezelhetetlen, elsöprő erejű kollektív folyamatokról van szó: a Jupiter–Uránusz bőségszarujával párhuzamosan tehát a pokol kapuja is megnyílhat.

 

JÚLIUS :   KELLEMETLEN MEGLEPETÉSEK HAVA

Bár úgy tűnik júniusban a lehetőségeknek csak a csillagos ég szabhat határt, a következő hónapban több kellemetlen meglepetés is érhet. Úgyhogy lassan a testtel!

Megingó falak

A kellemetlenségek közül a legenyhébb, hogy a zseniális sziporkák gyakorlatba ültetése aprólékos, kemény munkát és sok időt igényel. Ahogy a talpraesett Mars a Szűz végén állomásozó Szaturnuszhoz közeledik, úgy apad el lendületünk, csökken energiaszintünk. Mégsem pihenhetünk meg, hiszen a hónap végére újra egzakttá váló Szaturnusz–Uránusz szembenállás elviselhetetlenné teszi a feszültséget.

Könnyen elképzelhető például, hogy az eddig még érintetlenül hagyott struktúrák, az anyagi, szakmai biztonság falai meginognak, és mire észbe kapunk, utolsó mentsvárunk is romokban hever. Egyéni életünkben és társadalmi szinten is eljött az ideje,  hogy korábbi, elavult beidegződéseinket, szabályainkat jelen fejlődési szintünknek megfelelőbbekre cseréljük. Tánc ez a javából, borotvaélen, a nagyobb sérülések pedig csak akkor kerülhetők el, ha felismerjük: milyen korlátokat kell áttörni és melyeknek kell megmaradniuk. Ha nem rontunk ajtóstól a házba, odafigyelünk a részletekre és nem akarjuk kierőszakolni a megoldást, rengeteg kreatív energia szabadulhat fel. Ez szolgáltatja a muníciót a későbbiekben a teljes megújuláshoz, egyszersmind az ismeretlentől, a változások intenzitásától való félelmünket is segít legyőzni.

Lassan a testtel

A július 5-én hátráló mozgásba kezdő Uránusz is amellett szól, hogy a kását nem tanácsos túl forrón enni, szerencsétlenebb esetben viszont a fejlődési folyamatok lelassulását vonja maga után. A július 11-i újhold és napfogyatkozás a bizonytalan Rák jegyében egyszersmind az erőviszonyok átalakulására figyelmeztet érzelmi, lelki prioritásaink, társadalmi kötelezettségeink, szakmánk, hivatásunk, valamint az államigazgatás területein. A változások iránya vagy nem örvendetes vagy csak nagy nehézségek révén haladhatunk céljaink felé.

Július 21 –én visszatér a Szaturnusz a Mérlegbe és most már itt is marad 2012 őszéig. A többi, lassú mozgású bolygóval való nehéz aspektusa legelőnytelenebb tulajdonságait hozhatja felszínre: a törvények betű szerinti betartását, kritikátlan és együttérzésmentes vagdalkozást Justitia kardjával. Különösen a Kos Uránusz és Jupiter öntörvényűsége, zabolátlan, ösztönös életigenlése fog irritálni. Az önbíráskodást, közösségi szabályok áthágását az eddigi társadalmi struktúrák sem díjazták, de a konstelláció értékes és szükséges fejlődési folyamatok elakadására is figyelmeztet. Ezzel párhuzamosan egyéni életünkben is adódhatnak olyan helyzetek, melyek meghiúsítják individualitásunk, legkreatívabb, legéletképesebb ötleteink kibontakoztatását.

A túlzások megbosszulják magukat

Az előző hetek kollektív eufóriáját még jobban beárnyékolja majd, hogy július 23-án hátráló mozgásba kezd a Jupiter, július 25-én kvadrátba kerül a Plútóval. Ha korábbi lelkesedésünkben heves túlzásokba estünk, összetévesztettük a lehetségest a ténylegesen megvalósíthatóval, most több mint kínos helyzetbe kerülhetünk. Céljaink akkor tűnhetnek elérhetetlen messzeségbe, amikor már karnyújtásnyira vagyunk tőlük. Motivációban továbbra sem lesz hiány, de a beteljesedést csak nagy erőfeszítések árán érhető el, az eredmény pedig nem lesz tartós.

A túlzások, elhamarkodott ítéletek társadalmi szinten is nagy gondot okozhatnak. Akár a képességek akár a kompetencia túlértékeléséről akár más fajta túlkapásról legyen szó, az elkövetett hibák szinte jóvátehetetlenek. Ebben a miliőben legokosabb csendben kivárni a további fejleményeket, legrosszabb esetben pedig elfogadni: bármekkora szégyen is a futás, adott esetben életmentő lehet.

Július 26-án kerül sor a Szaturnusz és az Uránusz e ciklusbeli utolsó pontos szembenállására. Az önmagában is nehezen kezelhető feszültséget tovább fokozza a Bakban álló Plútó kvadrátja. Ez a formáció szinte garantálja, hogy az Uránusz által jelzett megújulás gyakorlatba ültetése erőszakot, drámai eseményeket von maga után, a most elindult folyamatok pedig előbb-utóbb hatással lesznek bolygónk valamennyi társadalmi struktúrájára (Szaturnusz). A konfliktust az agresszív Mars robbantja ki július 30 – 31-én, az események intenzitása pedig csak augusztus 3-a után enyhül. Ilyen vagy olyan formában, eljött az ideje, hogy a 2008 óta folyamatosan növekvő nyomás a megoldás felé vigyen.

Bár a tradicionális asztrológia jól meghatározott külső eseményeket társít a különböző bolygókonstellációkhoz, nagyfokú felületességre vallana sztereotipiákban gondolkozni. A planéták és kapcsolataik természetéből adódóan különböző intenzitású fegyveres konfliktusok: pl. forradalmak, fel–fellángoló összecsapások, háborús tűzfészkek kialakulása, illetve természeti katasztrófák is valószínűsíthetők. A történelem arra is megtanított, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve: a Jupiter és az Uránusz világjobbító eszméi tehát akár önmaguk karikatúrájává is válhatnak gyakorlatba ültetésük (Szaturnusz, Plútó) során.

Személyes életünkben is megtörténhet, hogy a túlzások legnemesebb aspirációinkat is tönkre teszik. Az átmeneti életszakaszokban (pl. kamaszkorból a felnőtt korba lépők, a 29-30 évesek, az életük delelőjén járó 35-45 évesek) lévőknek minden fajta külső társadalmi dráma nélkül is nagy gondot okozhat harmonikus egészbe ötvözni a személyiségük mélyéről fakadó gyökeres átalakulásokat, korábbi fejlődési állomásaik értékeit megőrizve átlépni az új korszakba. Sokuknak a családi állapot megváltozását, költözést, munkahelyváltást hoz ez az időszak, ha pedig semmilyen külső esemény nem dúlja fel hétköznapjaikat, lelkiállapotukról tudják majd nehezen eldönteni: a zsenialitás, megvilágosodás pillanatait éli, vagy épp kezelésre szorulnak. A két tudatállapot között köztudottan árnyalatnyi a különbség.

 

AUGUSZTUS

Ha ki lehetne hagyni az augusztust, ezt ajánlanánk – de mert erre semmi esély nem kínálkozik, jobb, ha rákészülsz a mélyrepülésre, mert az augusztus húzós lesz.

A valóság próbája

Augusztusban csúcspontjára hág az év egyik állandó témája körüli feszültség, olyan döntésekbe kényszerítve, melyeket legszívesebben elkerülnénk. Kezdeti, túláradó optimizmusunkban elég erősnek vélhetjük magunkat ahhoz, hogy leküzdjünk minden, utunkban felmerülő akadályt. A fennhéjazásra is hajlamos Jupiter viharos kapcsolata a szenvedélyes Plútóval már július 25-i találkozásuk óta motivál, augusztus 3-a után azonban hatása folyamatosan gyengül – kezdeti optimizmusunknak ki kell állnia a valóság próbáját.

Augusztus 6-7-én, a Hold Rákba lépésekor újra alakul a júniusban már bemutatott kardinális kereszt formációja. A Mérlegbe lépő Mars még jobban felpiszkálja a Kos Jupiterrel, Uránusszal, Bak Plútóval egyaránt fasírtban levő Szaturnuszt. Jupiterrel képezett szemben állása az eddigieknél is féktelenebb túlzásokra hajlamosít, miközben a szintén Mérlegbe lépő Vénusz a Rák Holddal érzelmi, anyagi veszteségekre, egymással ütköző emocionális igényekre figyelmeztet. A látszólag kibékíthetetlen ellentétek összeegyeztetése még ideális esetben is bizonyos szintű frusztrációval jár.

A Plútó érintettsége a társadalmi struktúrák mélyreható átalakulására utal, átcsoportosítva egyszersmind személyes és kollektív tartalékainkat. Jupiterrel képezett feszült fényszöge drámai módon kiélezheti a világnézeti és politikai véleménykülönbségeket. A túlzások, fanatizmus szinte kínálják magukat, a tolerancia hiánya pedig egyaránt gyengéje a Kos- és Bak princípiumnak.

Enyhülhetne, de nem fog

Augusztus 13-án, amikor a radikális Uránusz visszahátrál az együttérző Halak jegyébe, enyhülhetne a vihar intenzitása, de augusztus 16-án, a Jupiter és a Szaturnusz, a két kozmikus törvényalkotó újabb pontos szembenállása tovább fokozza a szélsőségeket. Előbbi a jutalmazás, nagyvonalúság, megbocsátás, látványos gesztusok módszereivel operál, míg az utóbbi inkább büntetéspárti, tilt, korlátoz. Huzavonájuk talán mélyebb bepillantást enged dolgok felszíne mögé, de a fináléból kimaradnak a gyors megoldások és a flúgos futamok. Céljaink megvalósításához még hatalmas útszakaszt kell megtennünk, és ha el akarjuk nyerni a jutalmat, a munkát is el kell végeznünk.

Az augusztus 21-én harmadszorra, egyszersmind utoljára egzakttá váló Szaturnusz – Plútó kvadrát  sokkoló módon ébreszthet rá, milyen következményekkel jár, ha tűzön-vízen keresztül, elvakultan érvényesítjük „igazságainkat”. Ideális esetben a békülékeny Mérleg jegy a kompromisszumok, együttműködés, tárgyalás útjára terelhet,  de a felkorbácsolt kedélyeket már csak a gyakorlatban is gyorsan és hatékonyan működő megoldásokkal lehet lecsillapítani.

A két bolygó akadályokat és feszültségeket hozó találkozása egyéni szinten is önmérsékletre szólít fel. Bármennyire csodálatra méltóak, sőt megvalósíthatók legyenek is céljaink, ha nem akarunk a padlóra kerülni, vissza kell fognunk magunkat. Ha két végén égetjük a gyertyát, fizikailag kimeríthetjük magunkat. Egyelőre akkor is takarékoskodnunk kell hát energiáinkkal, ha ez azt jelenti, hogy csak tartalékos játékosok maradunk ahelyett, hogy teljes lendülettel bekapcsolódnánk.

 

SZEPTEMBER : ÚJ REMÉNYEK

A szeptember az új reményeké: ügyeink kimozdulnak végre a holtpontról, és ha felismeréseink nem is lesznek minden esetben örvendetesek, legalább fejlődhetünk. 

Belső hang terel a helyes irányba

Szeptember 9-én, amikor a Jupiter visszatér a látnoki Halak jegyébe, csillapodni kezdenek a kedélyek. Akár a külső körülmények kényszerítenek rá, akár spontán jutunk erre a belátásra, a külső pörgés helyett inkább arra a bölcs kis belső hangra figyelünk, amely csalhatatlanul terel a helyes irányba. Közérzetünk javításához talán az is hozzájárul, hogy szeptember 13-án újra direktbe fordul a Plútó: ha csigalassúsággal is, ügyeink kimozdulnak a holtpontról.

Szeptember 16-án Skorpióba lép a Mars, megadva a célok eléréséhez szükséges kitartást, lélekjelenlétet, tetterőt, és egyfajta hatodik érzékkel is megajándékoz. A szintén e jegyben tartózkodó Vénusz hatására érzelmileg is elköteleződünk céljaink mellett. Plútóval képezett harmonikus kapcsolatuk azt is lehetővé teszi, hogy lépésről–lépésre, akár a leggöröngyösebb talajon haladva is hozzákezdjünk a bolygókapcsolatok által érintett életterületek átalakításához.

Szeptember 18-án újra együttállásba kerül a Jupiter és az Uránusz, tovább javítva esélyeinket. A Halakban létrejött találkozó bizonyára nélkülözi a június eleji időszak mámorító száguldását, a megvilágosodás pillanatai mellett a hit, együttérzés, a gondviselésbe, lelki tartalékainkba vetett bizalom is nagy szerepet játszik benne.

A valóság és a fantázia tartománya

A szeptember 21-i napéjegyenlőség idején a Nap szemben állása a tuti befutók duójával további segítséget nyújt a valóság és a fantázia tartományainak összekötéséhez. Ha felismeréseink nem is lesznek egyértelműen örvendetesek, személyiségfejlődésünk szempontjából nagyon értékesek. Mulasztásaink, hibáink tudatosítása mellett ugyanis korrigálásuk módját is észrevesszük.

Ha nem is tehetjük meg nem történtté az elmúlt hónapok eseményeit, a fentebbi konstellációk hatására újra feltöltődhetünk friss életenergiával. Immár realitásérzékünket megőrizve is szakíthatunk javunkat többé nem szolgáló régi szokásainkkal. Esetleges veszteségeinket a legegészségesebb formában úgy dolgozhatjuk fel, hogy ahelyett, hogy ragaszkodnánk ahhoz, amivel egykor rendelkeztünk, elköteleződünk a ránk váró új fejlődési irányok mellett .

 

OKTÓBER

Ebben az időszakban további alkalmak adódnak az elmúlt hónapokban elkótyavetyélt vagy nem kellőképpen kihasznált lehetőségeink visszaszerzésére, de figyelj, a kockázatok is nagyok!

A Vénusz-Mars október 8-i találkozója Skorpió jegyében felkorbácsolja szenvedélyeinket. Indulatok, emóciók hatására megfeledkezhetünk akár legfontosabb célkitűzéseinkről is, egy új szerelem vagy egy kapcsolati konfliktus pedig akár legnagyobb kibontakozási esélyeinkről is elterelheti a figyelmet. Az október 7-i Mérleg új Hold ugyanis, egy feszült Plútó fényszög szorításábl egyenesen a Szaturnusz karjaiba menekül, mintegy garantálva, hogy az új viszony, érzelmi intenzitása ellenére se szolgálja javunkat.

A hónap közepén létfontosságú, hogy különbséget tegyünk a profétikus álmok, valósággal kapcsolatba hozható vagy a gyakorlatba átültethető látomások és a fantazmagóriák között. Október 18-19-én ez még a szokásosnál is nehezebb lehet, ugyanis a bizarr Neptun felturbózza képzeletünket, elbizonytalanítva a tetterős Marsot. A Mérlegben állomásozó Merkúr logikus válaszok keresésére ösztökél, de meddő agyalásra, vagy legbelső élményeink kifecsegésére is sarkallhat. A tét nagyobb, mint hinnénk: látomásaink félreértése vagy a belső hang elhallgattatása ugyanis könnyen bukóspirálba taszíthat. Szerencsére október 20 -án a Mars összefogva a Jupiterrel és az Uránusszal nem csupán a siker eléréséhez szükséges önbizalommal és hajtóerővel ruház fel, hanem, ha eléggé megdolgoztunk érte végül még maga Fortuna is segítségünkre siet. Ily módon újabb lehetőségeink adódnak arra, hogy korrigáljuk korábbi tévedéseinket.

NOVEMBERÁlmok a valóság talaján

A korábbi hónapok kételyei és szorongásai enyhültével újra szabadjára engedhetjük fantáziánkat. November 6 és november 18-án azonban, a Neptun, a Nap és a Merkúr feszült kölcsönhatása mellett könnyen elveszíthetjük a kapcsolatot a realitással. Az optimizmus nem egészen alaptalan, hiszen 7-én a Neptun, 18-án pedig a Jupiter is abbahagyja hátráló mozgását – az irányváltás kedvező hatásai azonban már csak a jövő évben válnak érzékelhetővé. Szarvashiba lenne megfutamodnunk a felelősségtől, inkább minden erőnkkel arra kell összpontosítanunk, hogy látnoki álmainkat átültessük a valóság talajára.

 

DECEMBER: új kezdetek

Az év utolsó hónapja egyben új kezdetek időszakát is jelzi, bár a december 7-i Nyilas újhold, a szintén Nyilasban álló Marstól ösztökélve ismét heves túlzásokra sarkallhat. Túltengő optimizmusunkkal csak látszólag javítunk helyzetünkön.

Féktelenségünket tovább fokozhatja a Mars feszült kapcsolata a Halakban álló Jupiterrel és Uránusszal.  A bolygókapcsolódás által érintett életterületeken alaposan túllőhetünk a célon, többet ígérhetünk, mint amit teljesíteni tudunk, a túltengő optimizmus hatására pedig tévesen mérhetjük fel lehetőségeinket és korlátainkat.

Ha gátlástalanul léptük át határainkat, a Mars december 8-i belépése a gyakorlatias Bak jegyébe illetve a szintén itt tartózkodó Merkúr december 10-i hátra arca sok frusztrációt tartogathat. A szűkös tartalékok az elmúlt hónapok kihágásainak következményeivel szembesítenek, és ha az objektív tényezők miatt saját magunk is ludasok vagyunk abban, hogy ilyen csehül állnak dolgaink, még kellemetlenebbül érezhetjük magunkat. A felmerülő nehézségek ellenére azonban az óvatosság, módszeresség, kitartás jutalma ezúttal sem marad el.

Újabb, ebben az évben immár a harmadik holdfogyatkozással köszönt ránk a téli napforduló december 21-én. Bármekkora ritkaságnak számít is, hogy egy év alatt három eklipszre is sor kerüljön, asztrológiai szempontból az esemény inkább kétes értékű. A Jupiterrel és Uránusszal feszült kapcsolatot képező Ikrek telehold ugyanis nem csupán kedvesen őrült meglepetéseket tartogathat.

Az általa jelzett váratlan fordulatok ugyanis, az idei év során már ki tudja hányadszor kuszálhatják össze terveinket, a Bak Mars és Mérleg Szaturnusz december 29-én kezdődő mérkőzése pedig arra figyelmeztet, hogy keményen meg kell küzdenünk, sok akadályt kell legyőznünk annak érdekében, hogy végre valóban eljuthassunk az áhított új területekre

%d blogger ezt szereti: