asztropressz

Kezdőlap » önismeret

Category Archives: önismeret

Reklámok

Nyerni mindenáron: Nap – Jupiter kvadrát

Február 10-én bepontosul a Nap – Jupiter kvadrát. Mint a februári előrejelzésben már szó volt róla, a Nagy Jótevő erőpróbáló fényszögei meghatározó szerepet játszanak a hónap első felében. A Jupiter hónap közepéig Vénusszal, Nappal, Merkúrral képezett kvadrátjai vagy a lehetőségek túlértékeléséből, pazarlásból, rosszul felmért erőviszonyokból, túlvállalásból fakadó veszteségekre vagy pedig a terjeszkedés különböző típusú korlátaira hívják fel a figyelmet. Mivel ezek a hatások a január 31-i teljes holdfogyatkozás és az azt követő február 15 -i újhold és részleges napfogyatkozás -képletben is érvényesülnek bizonyos mértékben, egy hosszabb távú időszak témáit illetően is jelzésértékűek lehetnek.

http://www.asztropresszhirek.com/2018/02/09/nyerni-mindenaron-nap-jupiter-kvadrat/

Reklámok

Hogyan szoktam le a dohányzásról ?

Egy saját történet a vitalitás visszanyeréséről, nem csak erőpróbáló Vénusz/Jupiter/Neptun tranzitok idejére…

Mint januári előrejelzésben részletesen is szó volt róla, a Vénusz/Jupiter/Neptun erőpróbáló fényszögei egész hónapokban velünk lesznek. Február első, a január 31-i teljes holdfogyatkozás és a február 15 -i újhold és részleges napfogyatkozás közötti szakaszt a Skorpió Jupiter és a Vízöntőben haladó személyi bolygók (Vénusz, Nap, Merkúr) kvadrátja uralja. A hónap második felében a Vénusz és a Mars Neptunnal képezett erőpróbáló fényszögei jelentik a kihívást.

A Vénusz, Jupiter, Neptun nehéz fényszögeit, tranzitban és radixban egyaránt, általában anyagi veszteségekkel, szerelmi csalódásokkal és más jellegű érzelmi próbatételekkel szokták kapcsolatba hozni. Mi tagadás, gyakran jelezhetnek is ilyen jellegű élményeket. A rossz tapasztalatok ilyenkor általában a lehetőségek túlértékeléséből, torzult valóságérzékelésből, mértéktelenségből, a komfortzónához való ragaszkodásból, pazarlásból fakadnak. Megélhetők azonban másképp is. A tudatosság, az önként hozott áldozat kulcsszerepet játszik

Egy saját történet a vitalitás visszanyeréséről, nem csak erőpróbáló Vénusz/Jupiter/Neptun tranzitok idejére…

http://www.asztropresszhirek.com/2018/02/06/hogyan-szoktam-le-a-dohanyzasrol/

Lélekkeresés az élet delén

“Az életközép- válság vagy átmenet a döntéshozatal- ideje. Életünk felezőpontjához érkeztünk, eljött hát az ideje, hogy megálljunk, leltárt készítsünk, visszatekintünk a múltba, felbecsüljük, hol tartunk most és döntést hozzunk a még előttünk levő útszakasszal kapcsolatban . Lényegében életünk egyik fordulópontjához érkeztünk és változások szükségesek. Az élet delének átmeneti szakasza a 35 – 50. életév között akármeddig eltarthat, de a legkritikusabb fázisát, a csúcspontot 38 – 42 év között éri el. Ez az időszak asztrológiai szempontból az Uránusz, Neptunusz, Plútó radixbeli helyzetüket érő tranzitjaival esik egybe. “

A cikk már csak az új blogon érhető el, az alábbi linken:

http://www.asztropresszhirek.com/2018/02/04/lelekkereses-az-elet-delen/

Munka, hivatás, pályaválasztás az asztrológia tükrében

A Bak a X. mundánház ura, mely életterület egyebek mellett a karrier, hivatás, egzisztencia, társadalmi státus témáit is magában foglalja. Amikor ennyi bolygó tartózkodik a Bakban (Nap, Merkúr, Vénusz, Szaturnusz, Plútó), talán könnyebb átlátni, hogyan segíthet az asztrológia munkával, egzisztenciával, pályaválasztással, pályamódosítással kapcsolatos kérdések esetén. (Természetesen ebben az esetben sem elég a X. házban keresni a válaszokat, hanem figyelembe kell venni az alkalmazotti viszonyt, napi rutinokat is mutató 6.-os ill. az anyagi helyzetről árulkodó 2. házat, a vállalkozói vénát -vagy ennek hiányát jelző 5. házat, ezeknek urait, a bennük álló bolygókat, a szülött vérmérsékletét, lelkialkatát….tehát már megint ott tartunk, hogy az egész képletet alaposan ki kell vesézni 🙂 )

(…)

Néhány éve még jó esetben is megmosolyogták volna azt a cégtulajdonost, fejvadászt vagy munkavállalót, aki nyíltan bevallja: szakmai döntéseiben asztrológus tanácsát is kikéri, mára azonban, a grafológiához hasonlóan, az asztrológiát is egyre komolyabban veszik mint alternatív személyiségvizsgálati eszközt. Nem véletlenül. Természetesen nem a horoszkóprovatok „jellemrajzairól” és előrejelzéseiről van itt szó, hiszen ezek csupán durva általánosításokat tartalmaznak, ezért csak kivételes esetekben találóak. Egy személyre szóló, hozzáértő asztrológus által kiértékelt születési képlet azonban pontos jellemrajzot ad tulajdonosáról, miként többek között arról is, milyen szerepet játszik a munka, a hivatás, a karrier, a vállalkozás az életében.

http://www.asztropresszhirek.com/2018/01/10/munka-hivatas-palyavalasztas-az-asztrologia-tukreben/

Az elnyelt életerő visszaszerzése

December 28-án, a Skorpió – Halak 11°49′ -án bepontosul a Mars Neptunnal képezett trigonja. Ez hozzásegíthet ahhoz, hogy jobban ráérezzünk a követendő irányokra, összhangban cselekedjünk megérzéseinkkel. (Álmaink lejegyzése, az olyan kreatív tevékenységek, mint a festés, kézműveskedés, a jóga, meditációs gyakorlatok felerősíthetik ezt a folyamatot). Belső képeinkkel dolgozva a blokkolt életerő is felszabadulhat – ami a problémamegoldás új útjaira terelhet. Ezt a folyamatot magyarázza el az alábbi, régebben írt bejegyzés. Most már csak az új oldalon érhető el:

http://www.asztropresszhirek.com/2017/12/28/az-elnyelt-eletero-visszaszerzese/

Csak tudnám, miért nem tudom abbahagyni az evést ?

Ünnepek környékén nagyon időszerű egy másik vénuszi témával, az étkezéssel is foglalkozni. Természetesen a folyamat nem írható le egyetlen bolygóval, a Holdnak is sok köze van hozzá, a mintát pedig ebben az esetben is a születési képlet adott egyénre jellemző kombinációi adják, nem pedig a szakácskönyvszerű receptek. Mégis, az ünnepi időszakban bepontosult Szaturnusz – Vénusz együttállás kapcsán érdemes eltöprengeni, mi állhat a nagy zabálások, jojószerűen váltakozó testsúly hátterében. A falásrohamok miért kapcsolódnak bizonyos típusú élelmiszerekhez ? A roskadásig terített asztalok kitűnő alkalmat adnak az önmegfigyelésre, a tudatosság pedig abban is segíthet, hogy egészségesebb viszonyt alakítsunk ki az étkezéssel.

http://www.asztropresszhirek.com/2017/12/26/csak-tudnam-miert-nem-tudom-abbahagyni-az-evest

/

A Nap ereje : a kreativitás kibontakoztatása

A Nap ugyanolyan lényeges részét jelképezi személyiségünknek, mint amilyen fontos szerepet játszik a külvilágban, égitestként. Ahogy nélküle bolygónkon nem jöhetett volna létre élet, úgy a személyiségen belül is az életerőt, éntudatot jelöli. Azt a központi rendezőelvet, amely köré, akár csak odafönt, a Naprendszer bolygói a külső Nap köré, a személyiség többi eleme struktúrálódik. Nemcsak külső, hanem belső valóságunkat, személyiségünk többi alkotó elemét is csak rajta keresztül, a tudatosság, önismeret fényétől megvilágítva érzékeljük.

Az alábbi, egyszerű lépésekkel minden nap tehetünk valamit Napunk tartalmainak kreatív megvalósításáért, ha pedig eljön az ideje, a külvilágból is hozzánk illő Nap hősöket sikerül bevonzanunk:

http://www.asztropresszhirek.com/2017/12/19/a-nap-ereje-a-kreativitas-kibontakoztatasa/

Párbeszéd álmainkkal

Az álommunkába bevezető, népszerű bejegyzés most már csak az új blogon érhető el.

“A maguk módján álmaink ugyanolyan találó helyzetjelentést adnak testi-lelki közérzetünkről, valós igényeinkről, szükségleteinkről, kapcsolatainkról, közelebbi – távolabbi kilátásainkról, lehetőségeinkről és nehézségeinkről, mint amilyeneket ébrenlétünkben szerzünk. Mi több, nemritkán sokkal találóbb tényeket közölnek, mint amilyeneket intellektusunk közvetítésével szerzünk, máskor pedig fontos adalékokkal egészítik ki ezeket. Így aztán, ha egy problémás élethelyzetben szokatlanul élénk álmainkkal párhuzamosan úgy érezzük, karnyújtásnyira vagyunk a megoldástól, csak épp nem látjuk a fáktól az erdőt, nem is tévedtünk akkorát….”

http://www.asztropresszhirek.com/2017/12/17/parbeszed-almainkkal/

Szaturnusz a Bakban : nőjj fel !

„Az idő nem vár senkire. Jóllehet ezt mindannyian tudjuk, a valóságos idővel való szembesülés esetenként pofoncsapásként érhet bennünket. Ilyesmi történik majd akkor is, amikor a Szaturnusz – az idő, a realitások, a halandóság, a korlátok, az öregedés, az érés és a karma princípiuma áthalad otthonán, a Bakon – a fejlődés eme kardinális (kezdeményező, akarnok) jegyén.

A Szaturnusz 2017 december 19 -én lép be a Bakba és 2020 március 21 -ig tartózkodik ott, aztán 2020 július 1 – 2020 december 17 között visszatolat oda. Nem lehet elég korán kezdeni a töprengést azon, mit is jelent ez a tranzit személyes és kollektív szinten. Óriási befolyást gyakorol majd a társadalmi, gazdasági, politikai eseményekre, de ezzel majd később foglalkozunk. Most nézzük a személyes szintet.  A Bak Szaturnusz – tranzit az élet legfontosabb kérdésére irányítja a figyelmet: mi fog számítani majd halálod pillanatában, amikor karmáddal szembesülsz” (a Gilded Splinters Astrology blog cikke)

http://www.asztropresszhirek.com/2017/12/13/szaturnusz-a-bakban-nojj-fel/

A Mars princípiuma az asztrológiában

Mars többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, az aktív erotikumot, szexuális energiánk jellegét és megnyilvánulási módját jelképezi az egyéni horoszkópban. Feltárja, milyen fokú kezdeményezőkészséggel rendelkezünk, és mi módon fejezzük ki agresszivitásunkat, felvilágosítást ad önérvényesítési stílusunkról, küzdőképességünkről, arról, hogy hogyan igyekszünk megvalósítani vágyainkat, szándékainkat, azaz mi módon “működünk” a világban. Felvilágosítást ad arról is, hogy mennyi vitalitással ill. öngyógyító, regeneráló erővel rendelkezünk, milyen energiatartalékokat mozgósíthatunk annak érdekében, hogy sikerrel vehessük az élet akadályait, és megbirkózhassunk a kihívással.

http://www.asztropresszhirek.com/2017/12/08/a-mars-principiuma-az-asztrologiaban/

%d blogger ezt kedveli: