asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Telihold az Ikrekben 2017 december 3

Telihold az Ikrekben 2017 december 3

A december 3-i telihold hatásait bemutató cikket Jamie Partidge oldaláról hoztam. Az ausztráliai asztrológusnak nagyjából ugyanazok a dolgok jutottak eszébe a teliholdképlet láttán, mint nekem. Jóllehet eszmefuttatása nem túl vidám, meglátásai sok más asztrológuséval is egyeznek.

apokaliptikus lovak, telihold, blogra

A vasárnapi telihold az Ikrek 11°-án teljesedik ki (Bp. idő: 16:47). A 2017 decemberi teliholdképletre erőteljes hatást gyakorol a Neptun. A telihold szoros kvadrátot (0°17 -os orbis) képez a Neptunnal, ami azt jelenti, hogy a bolygó legrosszabb hatásai érvényesülnek. A következő újholdig hátralevő két hét folyamán a hazugságok és a csalás, a veszteség, csüggedés, lopás, botrányok, betegségek általánosan jellemző tapasztalatok lehetnek.

Ezzel egyidejűleg az Aldebaran és az Antares állócsillagok is jelentős szerepet kapnak a teliholdképletben. Ritkán fordul elő, hogy a telihold által jelzett ellentéteket ennyire ellentétes hatású állócsillagok is felerősítik. Dr. Eric Morse szerint: „Amikor ez a két állócsillag fontos szerepet kap egy horoszkópban, általában valamilyen fajta konfliktus kirobbanására utalnak. Vagy egy háborúéra vagy pedig, a politikai vezetők születési képlete esetén arra, hogy megbékélésre ritkán kerül sor addig, amíg az egyik fél teljes és megsemmisítő vereséget nem szenvedett. És ha háborúról van szó, akkor ez nagy területekre terjed ki, akár világháború is lehet.”

Hazugok és tolvajok

december 3, vasárnapi telihold az Ikrek 11°-án teljesedik ki (Bp. idő: 16:47). A 2017 decemberi teliholdképletre erőteljes hatást gyakorol a Neptun. A telihold szoros kvadrátot (0°17 -os orbis) képez a Neptunnal, ami azt jelenti, hogy a bolygó legrosszabb hatásai érvényesülnek. A következő újholdig hátralevő két hét folyamán a hazugságok és a csalás, a veszteség, csüggedés, lopás, botrányok, betegségek általánosan jellemző tapasztalatok lehetnek.

A decemberi újhold ugyanazon a napon jön létre, amikor a Merkúr direkt stacionáriusba vált, hogy megkezdje tolatását, a Jupiter pedig trigont képez a Neptunnal. Míg a hátraarcot vágó Merkúr még több problémát és bosszúságot valószínűsít, a Jupiter – Neptun trigon bizalmat és optimizmust jelez. Az alábbi cikkből megtudhatod, hogyan használd e spirituális aspektusnak a pozitívumait mindama rejtett veszély elkerülésére, melyeket e csalóka telihold tartogat.

A telihold általános jelentéstartalma

Telihold idején a Nap és a Hold szembenállást képez egymással, ráirányítva figyelmed az életedben ható ellentétes erőkre vagy polaritásokra. Ezek sokfélék lehetnek: pl. az egód és az emócióid, a munkád és az otthonod, a tényleges szükségleteid és a vágyaid közötti ellentétek. A belső feszültség és a külső nyomás olyan személyes konfliktusokat és kríziseket eredményezhet, amelyek leszívják energiáidat.

A Hold által képviselt emóciók és ösztönök telihold idején túlsúlyba kerülnek. Használd fel érzelmeid erejét és megérzéseidet arra, hogy szembenézz a kihívással. A tudattalan tartalmak tudatosítása hozzásegíthet, hogy pártatlan és kiegyensúlyozott képet kapj társulásaidról. Világosan felismerheted azokat a dinamikákat vagy negatív érzéseket, amelyek diszharmóniát okoznak kapcsolataidban.

A teliholdak szoros kapcsolatban az őket megelőző újholdakkal. A november 18-i újholdnál elkezdett munkálatokon még elkel néhány utolsó simítás vagy befejeződnek. Új céljaid elérése érdekében talán érzelmi hozzáállásodon is változtatnod kell. A telihold hatása két hétig, a következő – jelen esetben a december 18-i újholdig tart.

Az Ikrek 11°40′-en álló telihold szoros fényszögeket képez a Jupiterrel (kvinkunx) és a Neptunnal (kvadrát). A Jupiter – Neptun trigon a december 3-i teliholdképlet legerősebb fényszöge. 13 órával a telihold előtt pontosul be és a teljes holdfázis során erőteljesen hat.

Az Ikrek 10°02′-en álló Aldebaran állócsillag 1°38′ távolságra áll az Ikrek teliholdtól, de a legfontosabb állócsillagok egyike az asztrológiában. Ugyanennyire jelentős állócsillag a Nyilas 10°00-án, a Nap közelében tartózkodó Antares, amelyet szintén figyelembe kell venni.

A Neptun kvadrátja

Fentebb azt írtam, hogy a teliholdképletben a Jupiter – Neptun trigon hatása érvényesül a legerősebben. Pontosabban, a Neptun gyakorolja a legerősebb befolyást. Csakhogy a pirossal jelölt kvadrát sokkal erősebb, mint a kvinkunx és a félszextil. A Jupiter – Neptun trigon nagyon kedvező fényszög, de pozitívumait jelentősen beárnyékolják a kvadrátok által jelzett kihívások. Ti is észrevehetitek, hogy ezek rendkívül szoros fényszögek, így igen erősen hatnak.

A Hold – Neptun kvadrát különös érzéseket vagy tapasztalatokat jelez, melyek jelentős befolyást gyakorolnak valóságérzékelésedre. Nagy az esélye, hogy tévesen érzékeled a dolgokat. Ne hozz az első benyomáson alapuló fontos döntéseket, ugyanis becsaphatod magad vagy mások verhetnek át. Most sokkal könnyebben válhatsz csalók áldozatává vagy használhatnak ki, mint általában. A szélhámosok gyorsan felismerik zavarodottságodat és gyengéidet. A túlzott érzékenység sebezhetőbbé tesz ezekben a napokban.

Most ne nagyon támaszkodj álmaidra, a hiteles belső sugallatokat könnyen összetévesztheted a vágyfantáziákkal. A spirituális tanácsadók meglátásai sem megbízhatók. A fényszög empatikusabbá tehet. Vagy te szenvedsz vagy valamilyen formában megérint a szenvedés.

A Neptun a Nappal is kvadrátot képez, ami megnöveli a Hold – Neptun kvadrát által jelzett zűrzavar, kiábrándulás, megcsalatás, csüggedés veszélyét. A Neptun gyengíti a Nap életerejét, az én-tudtatot és a Hold érzelmeit. Most sokkal fogékonyabb vagy a lelki zavarokra és a testi betegségekre, pl. depresszióra, fertőzésekre. A problémákat nehéz beazonosítani és nagy a téves diagnózisok veszélye is. Gyógyszerekre, drogokra, alkoholra is érzékenyen reagálhatsz, főleg ha már most is pszichés zavarokkal, pl. paranoiával vagy depresszióval küzdesz.

Amikor a Nap és a Hold is kvadrátot képez a Neptunnal, teljesen hétköznapi tapasztalásnak számít, ha bizonytalannak érzed magad, bűntudat marcangol és okkal- ok nélkül bocsánatért esedezel. A túlzott idealizálás és hiszékenység veszteségeket eredményez, de botrányok, zsarolás, lejáratás áldozatává is válhatsz. Bármihez fogsz is, fokozott éberségre lesz szükség, hogy felvértezd magad a telihold – Neptun kvadrát csalóka hatásaival szemben. Üzleti megbeszéléseken, tárgyalásokon légy óvatos: ragadózók cirkálnak körülötted ! Közeli kapcsolataidat az őszinteség hiánya, csalás és csalódás hatja át. A titkokat most nehezebb megőrizni, de leleplezni is.

Mint már szó volt róla, a Nap, a Hold és a Neptun T kvadrátja a decemberi teliholdképlet legerősebb fényszöge. A 0°10′-es orbisz azt jelzi, hogy a kvadrát a Neptun legrosszabb tulajdonságait hozza felszínre. Ezt nagyon komolyan kell venned. A hazugságok, csalódás, veszteség, csüggedés, lopás, botrány, betegség nagyon is reális tapasztalatok, és mindenkit érintenek ilyen vagy olyan formában, attól függően, hogy a T kvadrát képleteik melyik területére esnek.

A 2017 decemberi teliholdképlet állócsillagai

A Nap és Hold közötti 180°-os oppozíciós tengely a lehető legerősebb az asztrológiában. A két szemben álló állócsillag egy ugyanilyen erős tengelyt képvisel. Az Ikrek 10°02′-án levő Aldebaran a Nyilas 10°00-on álló Antaressel néz farkasszemet. Az Aldebaran a Bika csillagkép legfontosabb állócsillaga, az Antares pedig a Skorpió csillagképé. Egyikük sem hétköznapi állócsillag. Nagyon fényesek és könnyen felismerhetők az éjszakai égbolton. Az arkangyal-csillagokként ismert Aldebaran és Antares rendkívül fontos szerepet játszanak a világ mitológiáiban, kultúráiban és vallásaiban . (Négy arkangyal – csillag van; a másik kettő a Szűz 00°05′-én levő Regulus és a Halak 04°08′-án álló Fomalhaut. A négy arkangyalcsillagot királycsillagokként is ismerik és ők a mennyek őrzői. Ezek az Őrzők jelképezik az égbolt négy sarkát és egy keresztet képeznek az égbolton. Az apokalipszis négy lovasával (Jelenések 6) és Zakariás könyve harci kocsiinak lovasaival is kapcsolatba hozhatók.

Az Aldebaran szerencsés csillag, amelyhez vagyont és dicsőséget társítanak. A Bika Szeme Mihály arkangyalnak, Kelet őrzőjének felel meg. Ő az Apokalipszis fehér lovasa és a lelked jelképe.

Az Antares szerencsétlenséget hoz; az erőszakkal és a rombolással társítják. A Skorpió szíve Uriel arkangyalhoz , a Nyugat őrzőjéhez társítható. Ő az Apokalipszis fekete lovasa és a tested jelképe.

Az Aldebaran és az Antares asztrológiai hatásai ugyanannyira ellentétesek, mint pozíciójuk az égbolton. Mindkét állócsillag hatalmas hullámhegyeket és hullámvölgyeket jelez az életben. Intenzitásuk nehezen kezelhető, de a zuhanást követően újra felemelnek. Vivian Robson (Állócsillagok) szerint : „A Hold – Aldebaran együttállás előnyös üzletekhez. Tisztelet és hitel, de katasztrófák veszélye. Előnyös otthoni, nyilvános és vallási ügyekhez. Erőszakos halál veszélye.”

A Nap – Antares együttállás: megjátszott vallásosság, zárkózottság, tisztesség és gazdagság, mely balsikerrel, romlással végződik. Katonai kinevezés. Csalás veszélye, amelyet elkövet vagy elszenved. Láz, betegség, jobb szemet veszélyezteti, erőszakos halál.”

A 2017 decemberi, az Aldebarannal együtt álló telihold jelezhet ugyan kedvező üzleti alkalmakat, szerencsés fordulatokat, bevétel – lehetőségeket, boldog családi életet, harmonikus párkapcsolatot, de a Neptun kvadrát arra figyelmeztet, hogy ha hazugsággal és csalással próbálsz előrejutni, csúfos bukás lesz a jutalmad, és tönkreteheted a szerencsét és a boldogságot. Egyszersmind utalhat arra is, hogy ha szerencsés, örömteli fordulatokban lesz részed, óvakodnod kell a csalóktól, hazugoktól, tolvajoktól.

Ritkán fordul elő, hogy a telihold által jelzett ellentéteket ennyire ellentétes hatású állócsillagok is felerősítik. Dr. Eric Morse szerint:

„Amikor ez a két állócsillag fontos szerepet kap egy horoszkópban, általában valamilyen fajta konfliktus kirobbanására utalnak. Vagy egy háborúéra vagy pedig, a politikai vezetők születési képlete esetén arra, hogy megbékélésre ritkán kerül sor addig, amíg az egyik fél teljes és megsemmisítő vereséget nem szenvedett. És ha háborúról van szó, akkor ez nagy területekre terjed ki, akár világháború is lehet.” (Dr. Eric Morse: The Living Stars / Az élő csillagok )

Könnyen elképzelhető, hogy egy, a decemberi telihold – Neptun kvadrát által jelzett egyszerű félreértés pillanatok alatt fajul valami sokkal rosszabb dologgá. Ez a tengely nagyon aktív volt a II. világháború kitörésekor és annak ideje alatt is. Fennáll a szándékos csalás lehetősége is; a kettős ügynökök vagy a paranoid vezetők oda hathatnak, hogy a négy ló közül kettő átugrik a kerítésen.

Remények és félelmek telihold idején

A telihold Neptunnal képezett kvadrátja és a Királycsillagokkal való együttállása láttán egyértelmű, hogy becsületesnek kell lenned és szilárd erkölcsi alapokon kell állnod ahhoz, hogy profitálj ebből a teliholdból. Az Aldebarannal együtt álló Hold szakmai sikerekkel és magánéletbeli örömökkel ajándékozhat meg, ha betartod a fair play szabályait.Az Antaressel együtt álló Nap azonban arra csábíthat, hogy hazudozással és csalással vágd le a kanyarokat. Ha azonban becstelenül jársz el és tisztességtelen eszközökhöz folyamodsz, ez a telihold kudarcot, bukást és veszteségeket hozhat. Mivel a Neptun nagyon szoros (0°15′ orbis) kvadrátot képez a teliholddal, igen komoly dolgokról van szó.

A Merkúr 8 órával telihold előtt vált retrográd stacionáriusba, és ennek szintén nagy hatása van az előttünk álló időszakra. A Merkúr mindvégig tolatni fog a jelenlegi holdfázis két hete alatt. A [Szaturnusszal együtt álló – ford. megj] retrográd Merkúr szintén arra utal, hogy ez a telihold komoly dolgokat jelez. Különös súlyt, és még sötétebb tónusokat ad ennek a félelmetes és csalóka teliholdnak.

A negatív hozzáállás, pesszimizmus, az ártó gondolatok és a megtévesztő, áruló neptuni hatások kombinációja nem kecsegtet sok jóval. Bűnöző hajlamokat, undok viselkedést hoz a felszínre. A Merkúrral együtt álló Szaturnusz hiperkritikus és bűnbakokat keres. A decemberi telihold – Neptun kvadrát azt is jelezheti, hogy vonakodsz felelősséget vállalni, és másokat, valószínűleg egy ártatlan embert hibáztatsz és kritizálsz. Ebben az időszakban jobb, ha tiszteletet tanúsítasz a hagyományokkal, autoritásszemélyekkel, felmenőkkel szemben. A régebbi hibák és mulasztások visszaüthetnek e holdfázis idején, vagy legalábbis bűntudatot érzel és szégyenkezel miattuk.

Jupiter – Neptun trigon a 2017 decemberi teliholdképlet egyetlen erőteljes pozitív fényszöge. A Holddal képezett aspektusai megkönnyítik a ráhangolódást. E bolygókapcsolat jótékony hatásaival ellensúlyozhatod a máshonnan érkező, kártékony befolyásokat. Ez a felemelő aspektus táplálja a reményt, közösségi szellemet, nagylelkűségre ösztönöz. Használd fel a [Szaturnusszal együtt álló] retrográd Merkúr pesszimizmusa ellensúlyozására.

A Jupiter -Neptun trigon spirituális igazságok keresését is jelezheti, de ez a folyamat, a telihold Neptunnal képezett kvadrátja miatt nem lesz könnyű. Sorsszerű találkozásokban lehet részed spirituális vezetőkkel, gurukkal, egyházi személyekkel, látnokokkal. A tisztánlátás pillanatai álmokban, meditációk során, látomások, meditációk közben is bekövetkezhetnek. De amikor ilyen spirituális útmutatásokban részesülsz vagy intuíciód jelez, ne feledd józan eszedet is használni, hogy kiszűrd a sületlenségeket.

A szerzőről

Jamie Partridge Ausztráliában élő asztrológus. 1968 szeptember 21-én született, bőséges élettapasztalattal rendelkezik, egészségügyi dolgozótól kezdve a farmi gazdálkodásig sok mindent kipróbált. Szűz stelliumának köszönhetően, miközben az égbolt titkait kutatja, tisztában van az anyagi világ realitásaival is. Ez cikkeiből is kitűnik. Az asztrológia iránt 29 éves korában, nem sokkal Szaturnusz – visszatérése előtt kezdett el érdeklődni, azt követően, hogy egy könyvesboltban „véletlenül” épp élethelyzeteivel rezonáló könyvek kerültek a kezébe. „Azt hiszem, tudat alatt választ szerettem volna találni arra, miért ennyire eseménydús és végzetszerű az életem mostanában” – ismerte fel később.

2009- ben, akkori házastársával, a szintén asztrológus Marina Macarioval közösen írták a Funkastrology blogot, amelynek nevét később DarkstarAstrology-ra  változtatták. (Az Asztropresszen is található néhány fordítás az oldalról). Jamie 2013-ban, válásukat követően indította el saját honlapját, az Astrology Kinget. Sajnálatos módon, egészségi állapota miatt már kevesebbet ír, de blogján rengeteg igényes cikk található – angolul értőknek ajánlom. Állócsillagokról, fényszögekről szóló írásai nagyon színvonalasak.

Kapcsolódó

Néhány észrevétel a telihold – cikk kapcsánű

Decemberi előrejelzés

Újhold a Skorpióban 2017. november 18

A Tarot a Skorpió újholdról

Merkúr – Szaturnusz együttállás: gondold újra át !

Mars – Uránusz szembenállás: robbanékony kedélyek, újabb patthelyzetek

A hazugság testnyelve

Tévedni emberi dolog – de nem muszáj

Jupiter – Neptun trigon: mélységeink kincsei

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Telihold az Ikrekben 2017 december 3

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: