asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » December 2017

December 2017

Hatalmas felfordulással kezdődik december, a fókusz elvesztése, zavarodottság, depresszió, alacsony energiaállapot is jellemző lehet, de jó lehetőségek adódnak a kedvező irányváltások előkészítésére is. Mindehhez elengedhetetlen alaposan belehúznunk az év végi rendrakásba. Így mire 20-án a Szaturnusz a Bakba lép, már startra készen állhatunk. A december 9-én Skorpióba lépő Mars elegendő muníciót szolgáltat mindehhez; az ösztönösen jó döntések, jókor vagyunk jó helyen élmények, szerencsés kockázatok gyakoribbá válnak, ahogy közeledik Jupiterrel való együttállásához. Bár konjunkciójuk csak jövő januárban pontosul be, a kedvező kozmikus hátszél már az év utolsó hetében is nagyot lendít ügyeinken.

beautiful-sky-night-wallpaper-hd

A hónap könnyed hangulatban kezdődik: a Vénusz 1-jén a Nyilasba lép, ahol december 25 -ig időzik. A szerelem, szórakozás, anyagiak jelölője jobban érzi magát ebben a nagyvilági jegyben, mint a Skorpióban. Humorérzéke, könnyedsége, optimizmusa révén jobban kezelhetők az időszak kihívásai de felületessége, hajlama arra, hogy kibújjon a felelősség alól, elbagatellizáljon, ideológiáival és vágyfantáziáival átszínezze a valóságot néhány hét múlva komoly problémák forrásává válhat.

Ugyanezen a napon pontosul be a Mars – Uránusz szembenállása (Mérleg – Kos 25°) is, ami még jobban feltüzeli. Ezzel a fényszöggel a Háborgó kedélyek – újabb patthelyzetek című bejegyzés foglalkozott részletesen. Hatására úgy érezhetjük, éppen most kell hangot adnunk nemtetszésünknek, nem férünk a bőrünkbe, duzzadunk az energiától és a tettvágytól. E tranzit hatására bizonyos kapcsolatok vagy dolgok véget érhetnek illetve valamilyen fajta irányváltozás, lezárulás következhet be. Az Uránusz robbanásokkal, merényletekkel, repülőszerencsétlenségekkel is kapcsolatban áll.Több mint valószínű, hogy más, egyidejűleg ható befolyásokkal kombinálódva ez az oppozíció világszerte is nagyobb horderejű eseményeket jelez .

A december 3 -i telihold szintén jelentőségteljes. A teliholdképlet bemutatásával két bejegyzés is foglalkozott (Hazugok és tolvajokNéhány észrevétel), így az ott írtakat csak néhány gondolattal egészíteném ki.

A teliholdak kulminációs pontok, amikor az újholdaknál (jelen esetben a november 18-i) elkezdődött folyamatok végeredményei megmutatkoznak. A túlfokozott érzelmi állapot, hangulatingadozás, irracionális reakciók szintén jellemzők lehetnek ilyenkor. A jelenlegi telihold ún. szuperhold, vagyis a Hold, pályáján haladva a legközelebb kerül a Földhöz, így hatása még erőteljesebb.

Ugyanazon a napon más lényeges kozmikus események is történnek, ezek hatása összeadódik a teliholdképletben és a december 18 -i újholdig hátralevő időszakot is meghatározza. Ezek:

Merkúr stacionárius retrográdba vált (Nyilas 29°18′) és megkezdi december 23-ig tartó tolatását. Az előző bejegyzésekben már szó volt róla, hogy a Merkúr retrográd időszakaiban gyakoriak a késések, a félreértések, balesetek, a különböző típusú összeomlások, valamint a frusztráció. Ezekben a hetekben nem ajánlatos házasságot kötni, nagyobb befektetéseket eszközölni, munkahelyet váltani, később ugyanis megbánhatjuk. Ahelyett hogy új projektekbe kezdenénk jobban tesszük tehát, ha újra átgondoljuk dolgainkat, lezárjuk függőben maradt ügyeinket.

A Skorpió – Halak 11°29′ -án először pontosul be a Jupiter és a Neptun közötti trigon. Ez a jótékony hatású fényszög 2018 nagy részében érvényesül. Hatására könnyebben férhetünk hozzá belső erőforrásainkhoz, a tudattalan „varázserejét” eredményesen alkalmazzuk hétköznapi problémák megoldásában, potenciáljaink kibontakoztatásában, megérzéseink pontosabbá válnak.

E kedvező hatások azonban most nem érvényesülnek maradéktalanul, hiszen a Neptun ugyanakkor T – kvadrátot képez a Nappal és a Holddal. (A Neptun diszharmonikus hatásait bővebben a Neptunusz szövevényes ösvényein c. bejegyzés taglalja ) A kommunikatív Ikrek Hold és a társaságkedvelő Nyilasban álló bolygók hatására a szokásosnál is önfeledtebben vethetnénk bele magunkat a társasági élet kavalkádjába. Csakhogy a képlet feszült bolygókapcsolatai gondoskodnak arról, hogy irritációkból, kellemetlen meglepetésekből sokkal több jusson, mint kellemes élményekből. Az áldatlan állapotok egyszerre tapasztalhatók egyéni életünkben (azokon a területeken, amelyeket a fentebbi planéták összekötnek) és a nagyvilágban.

Ha el akarjuk kerülni a T-kvadrát kellemetlen hozadékait (félreértések, hiszékenységből, figyelmetlenségből, szétszórtságból, rossz emberismeretből fakadó veszteségek) és megfelelően szeretnénk kezelni az olyan, rá jellemző érzéseket, mint a csalódottság, depresszió, zavarodottság, jobban tesszük, ha visszavonulunk, befelé figyelünk.

A jelenlegi T-kvadrát 2015 – 2016 fontos, ám nem túl kellemes emlékeit eleveníti fel: a Szaturnusz – Neptun kvadrát és a Szaturnusz – Jupiter – Neptun T kvadrátjához kapcsolódókat. Mivel ebben az időszakban leltárt kell készítenünk a Szaturnusz Nyilason való áthaladása során szerzett tapasztalatainkról is, az ilyesfajta visszatekintés sokat segíthet. Az elszenvedett csalódásokon, kudarcokon, az elhanyagolt vagy épp nyakunkba szakadt kötelezettségeken keresztül körvonalazódhat például: milyen életterületeken kell komolyabban munkálkodnunk annak érdekében, hogy valóság közelbe hozzuk álmainkat, nagyobb realitásérzékre tegyünk szert – amivel nem csupán a későbbi csalódásoktól kíméljük meg magunkat, hanem az eddigieknél jobb döntéseket is hozhatunk, melyek azok a célok és kapcsolatok, amelyekbe érdemes további energiát fektetnünk és melyek azok, amelyekről kezdettől fogva tudtuk, hogy fekete lyukként csapolják forrásainkat.

E bolygóhatások kombinációja depresszív, fókuszát vesztett napokat sejtet, amelyek a fizikai állóképességet is próbára teszik. Sokkal kimerültebbeknek, erőtlenebbnek érezhetjük magunkat, mint általában, aluszékonyabbakká válunk (érdemes odafigyelni álmainkra), megfázás kerülget vagy ki is törhet rajtunk az influenza. Gyulladásokra is fogékonyabbak lehetünk, mint általában. A szorongás, szórakozottság, koncentrációra való képtelenség, céltalanság, ingerlékenység szintén általános tünetek lehetnek

Dec 6 -án kerül sor az immár tolató Merkúr és a Szaturnusz második találkozójára (28°23′ Nyilas). A gondold újra át című bejegyzés részletesen foglalkozott a Merkúr – Szaturnusz együttállással. Az jelenlegi azért fontos, mert segíthet megérteni és feldolgozni a Szaturnusz Nyilason való áthaladása során szerzett benyomásokat. A korábbi tévedésekkel, mulasztásokkal való szembesülés nem kellemes, de adott a helyreigazítás lehetősége is. Ehhez a Mars és a Szaturnusz ugyanaznap bepontosuló szextilje (Mérleg – Nyilas 28°26′) szolgáltat muníciót. Jóllehet ez nem a lendületes cselekvés, hanem a felismerések ideje, az éber megfigyelés sokat segíthet. Tehát, bármilyen meghökkentő- vagy egyenesen sokkoló dolgot tapasztalunk is, reagálás helyett inkább kivárunk, kidolgozzuk a lehetséges stratégiákat, igyekszünk átfogó képet alkotni, fontolóra vesszük a másik fél szempontjait is. Az egyidejűleg érvényesülő Merkúr – Mars szextil (Nyilas – Mérleg 28°17′) segíthet hatékonyan, logikusan érvelni, elképzeléseinket a gyakorlatban is megvalósítani. A viták élét az eredetiség és a humor tompítja.

A bénultságnak szerencsére rövidesen vége szakad, hiszen december 9-én a Mars otthonába, a Skorpióba lépjanuár 26 -ig tartó időszak az intenzív munka ideje, amikor egy sor kedvező változást is eszközölhetünk. A Plútó uralma alatt álló Skorpió Mars egyik legértékesebb tulajdonsága egy fajta, a legarchaikusabb ösztönrétegekkel és túlélőkészletekkel kapcsolatban álló beállítottság, illetve annak a képessége, hogy ezeket a gyakorlati életben is mozgósítsa.

Ennek a jegyhelyzetnek olyan előnyei vannak, mint a rendkívül jó megérzések, találó, spontán reakciók, nagyfokú találékonyság válsághelyzetekben, szívósság, kitartás, nagy teljesítmény, önfegyelem, mély érzelmek, szenvedélyesség. Így, jó esetben Skorpióban haladó Mars elég intuitívvá tehet ahhoz, hogy ráérezzünk: a megfelelő kapcsolatba, üzletbe, projektbe fektetünk energiát vagy csak pazaroljuk erőnket. Az ösztönösen jó döntések, jókor vagyunk jó helyen élmények, szerencsés kockázatok gyakoribbá válnak, ahogy közeledik Jupiterrel való együttállásához. (Konjunkciójuk január 7-én válik egzakttá, de a kedvező kozmikus hátszél már az év utolsó hetében is érződik.) Azonban ne feledjük:ennél a jegyhelyzetnél az elengedni nem tudás, a rögeszmékhez való ragaszkodás, megszállottság, különböző típusú szélsőségek komoly gondokat okozhatnak

december 10 -én bepontosuló retrográd Merkúr – retrográd Uránusz trigonnak (Nyilas – Kos 24°47) köszönhetően villámcsapásszerű felismerések, új ötletek, inspiráló beszélgetések, váratlan találkozások segíthettek eligazodni teendőink között. Ezek azonban inkább elméleti jellegű útmutatással szolgáltak, gyakorlatba történő átültetésük még eltart egy darabig.

Az eufória közepette nem árt odafigyelni az ugyanaznap bepontosuló Vénusz – Neptun kvadrátra (Nyilas – Halak 11°33′) Ez a fényszög érzelmi és anyagi szempontból jelezhet zűrzavaros helyzeteket A túlságosan rózsaszín szemüveg, a naivitás, a valósággal köszönő viszonyban sem levő elvárások, a rossz helyre befektetett energia üzleti- és szívügyekben szinte törvényszerűen vezetnek csalódáshoz. (A Neptun diszharmonikus hatásait bővebben a Neptunusz szövevényes ösvényein  ill. a Szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van c. bejegyzések taglalják )

A Nap és az Uránusz december 12-én bepontosuló trigonja további lehetőségeket ad az előrelépésre. Váratlan hírek, találkozások, felismerések kellemes meglepetéseket tartogathatnak. Hirtelen, formabontó ötleteink támadnak, régi témákat újszerűen közelítünk meg és ez meghozhatja az áttörést is.

Dec 13-a, amikor a Merkúr találkozik a Nappal (Nyilas 21°14′), kedvez mindenfajta szellemi erőfeszítésnek (pl. vizsgák, különféle publikációk írása, kereskedelmi tranzakciók, stb) Szempontjaink érvényesítéséhez azonban nem elég a lelkesedés és eredetiség, hanem gondosan alá is kell támasztanunk érveinket vagy más módon kell tanúságot tenni hozzáértésünkről. Mivel a Merkúr hátráló mozgást végez, a nagyon kockázatos pénzügyi tranzakciók kerülendők. Új tanfolyamokba vagy más, tanulással, publikálással kapcsolatos projektekbe sem jó ötlet most belekezdeni, a tranzit azonban ideális ahhoz, hogy befejezzünk végre egy olyan dolgozatot, cikket, valamilyen más feladatot amelyet korábban éppen azért hagytunk félbe, mert túlságosan sok aprómunkával járt. A rég óta halogatott vizsgák is sikeresen letudhatók. A december 15 -i Merkúr – Vénusz együttállás (Nyilas 17°52′) tovább oldja a kommunikációt

A december 18 -i újhold bp. idő szerint 19:30 -kor születik meg, a Nyilas 26°31′ -en . Jóllehet együttállást képez a Szaturnusszal, a képletben érvényesülő kedvező hatások azt sugallják, hogy felelősséget vállalva, levonva a Nyilas Szaturnusz tanulságait (2014. december 23 – 2017. december 20) és a megfelelő javításokat eszközölve új fejezetet kezdhetünk. Bár sok erőfeszítést, lemondást követelő háttérmunka, hangulati mélypontok, zavarodottság előzte meg, a kedvező változások akár egyik pillanatról a másikra is bekövetkezhetnek.

Sajnálatos módon azonban a Neptun erőpróbáló fényszögei (lazuló, de még mindig ható kvadrátja a Vénusszal, a tolató Merkúrral képezett újabb, bár nem egzakt kvadrátja) arra is hajlamossá tehetnek, hogy magától értetődőnek vegyük a jót, úgy tegyünk, mintha a jelenlegi lehetőségek örökké rendelkezésünkre állnának. A tartalékok elfecsérlése, a szétforgácsolódás, a nem megfelelő célokra fordított energia komoly károkat okozhat a későbbiekben.

December 20 -án a Szaturnusz belép otthonába, a Bakba, új két és fél éves ciklus kezdetét jelezve. 2020 március 23 -ig időzik itt, 2020 március 23 – július 2 között átkukkant a Vízöntőbe, aztán 2020 december 17 -ig ismét a Bakban tartózkodik. A Bakban a Szaturnusz egész másképp fejti ki hatását, mint jelenleg a Nyilasban. A Nyilasban a Szaturnusz a Jupiter uralma alatt áll, amely egyszersmind a 9. ház – a világnézetek (beleértve a politikaiakat is), eszmék, filozófiák életterületének – az ura is.

A Bak teljesen sallangmentes jegy, a hatalom, az üzlet és a struktúrák tartoznak az uralma alá. A Szaturnuszt itt a biztonság és a struktúrák, a hagyományok, a nagy üzletek és a védelem foglalkoztatja. A Szaturnusz egyaránt jelölhet nagy vagyont, és hatalmas korlátokat is. Erről a fontos tranzitról még sokszor lesz szó.

Ugyanezen a napon pontosul be a Vénusz – Uránusz trigonja is ( Nyilas – Kos 24°38′) váratlan bevételekkel, ajándékokkal, a másik nemnél aratott sikerekkel, vidám társasági összejövetelekkel javítva közérzetünket. A fényszög azonban meggondolatlanságra is hajlamosíthat, így csak bizonyos szintű tudatossággal és önfegyelemmel fordíthatjuk javunkra. (A hatás a következő 2- 3 nap folyamán is érvényesül)

Dec 21-én, bp. idő szerint 17:29′ -kor a Nap belép a Bakba és ugyanezen a napon képez együttállást a Bak 0°11′-án a Szaturnusszal. Mint más bejegyzésekben is szó volt róla, a Nap és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai (együttállás, szembenállás, kvadrát) az év fontos fejlődési szakaszainak mérföldkövei, egyszersmind a felelősségvállalás, tehertétel, valamilyen megmérettetés kérdéseit is feszegetik. A jelenlegi találkozónak nagy jelentősége van, hiszen egyrészt a téli napforduló napján következik be ( napfordulók és napéjegyenlőségek képletei egy hosszabb, három hónapos időszakot vetítenek előre ), másfelől ráirányítja figyelmünket a Bak Szaturnusz tranzit legfontosabb témáira. (Az általánosságokon kívül ezek mindenkinél a születési képlet sajátosságai szerint változnak. Értelemszerű, hogy akiknek Napjuk, Szaturnuszuk ill. más bolygóik, háztengelyeik állnak a Bakban, ez az időszak sokkal nagyobb jelentőséggel bír majd, mint mások számára.)

December 22 -én a Szaturnusz és a Jupiter (Bak 15°17′ – Skorpió 15°17′) bepontosuló fél kvadrátja fokozza a nyomást. Ezt a 45°-os aspektust hajlamosak lehetünk elbagatellizálni, pedig a legerősebb gyenge fényszögként tartja számon az asztrológia. Hatása azokhoz a hajszálrepedésekhez hasonlítható, amelyek első pillantásra talán észre sem vevődnek, de később törésvonalakká mélyülnek. Figyelembe véve, hogy a Jupiter és a Szaturnusz közötti erőpróbáló fényszögek gazdasági, pénzügyi mélypontokkal, politikai átalakulásokkal állnak kapcsolatban, a 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállás pedig komoly recesszió és az ezt kísérő társadalmi átalakulások jelzője lehet, tanácsos nagyon odafigyelni a félkvadráthoz társítható vészjelekre. Most még van lehetőség megtenni a szükséges óvintézkedéseket: a jelenlegi, korlátozott ideig érvényesülő kedvező hatások éppen ezt a célt szolgálják.

Dec 23 -án, a Nyilas 13°-án a Merkúr abbahagyja tolatását és direkt stacionáriusba vált. A retrográd szakasz végére jellemző zűrzavart most a Neptun hatása is fokozza. Kvadrátjuk jóllehet nem pontos (2017. november 12-én volt egzakt), minden éberségre, tudatosságra szükség van ahhoz, hogy ne ismételjük meg a másfél hónappal ezelőtti hibákat.

Dec 25-én Vénusz a Bakba lép, ahol január 18-ig időzik. A szerelem, a társas viszonyok, az ajándékok, anyagiak, földi örömök jelölője nem érzi magát túl jól a struktúrák, szabályok, felelősségvállalás, önkorlátozás puritán jegyében. Ez a tranzit felszínre hozhatja az érzelmi- és pénzügyi viszonyainkkal, értékrendünkkel, önértékelésünkkel kapcsolatos témákat.

Ugyanezen a napon pontosul be a Bak 00°39′ -án Szaturnusszal képezett együttállása is. Ez nem kimondottan karácsonyi hangulatú kombináció, ahogy a könnyed szórakozásnak vagy a frivol örömöknek sem kedvez. A Vénusz és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatairól már többször is szó esett a blogon (Karmikusan terhelt viszonyok). Jóllehet előkerülhetnek múltunk régi szereplői is, a konkrét személyekhez kötődő fájdalmas tapasztalatok, a kiábrándulás, a kellemetlen felismerések, az anyagi veszteségek nem szükségszerű élményei ennek a bolygókapcsolatnak. Meglehet, hogy csupán a múlt tanulságainak levonásáról, bizonyos leckék elsajátításáról, a tényleges feladatok és felelősségek felismeréséről…és felvállalásáról van szó. Ez pedig akkor is hasznos, ha átmeneti magányban kell rá sort keríteni. Ezzel egyidejűleg ugyanis a még mindig érvényesülő támogató Uránusz hatások hozzásegíthetnek, hogy eredeti, kreatív módszerekkel javítsunk társas viszonyainkon, anyagi helyzetünkön, nagyobb külső- belső függetlenségre tegyünk szert.

Az év utolsó napjai kellemesebb élményeket tartogatnak: december 28-án, a Skorpió – Halak 11°49′ -án bepontosul a Mars Neptunnal képezett trigonja. Ez hozzásegíthet ahhoz, hogy jobban ráérezzünk a követendő irányokra, összhangban cselekedjünk megérzéseinkkel. (Álmaink lejegyzése, az olyan kreatív tevékenységek, mint a festés, kézműveskedés, a jóga, meditációs gyakorlatok felerősíthetik ezt a folyamatot). A harmonikus Neptun hatások enyhítenek a Skorpió Mars keménységén, így jobban tudatára ébredhetünk, milyen hatással vannak másokra cselekedeteink, a gyakorlatban is képesek vagyunk segíteni a rászorulókon, egyszersmind a szokásosnál jobban meg tudjuk különböztetni az energiavámpírokat azoktól, akiknek átmenetileg támogatásra van szükségük.

A kedvező Neptun – Mars befolyás azt is lehetővé teszi, hogy fokozatosan eltávolodjunk fájdalmas élményeink helyszínétől. Az áldatlan állapotok kialakulásában játszott szerepünk felismerése, a minta azonosítása és asztrológiai alkatunkkal analóg, de a korábbiaknál kedvezőbb megélési módokkal való helyettesítése mind- mind része a regeneráció folyamatának, amelyben képletelemzés is segíthet. Minél jobban hallgatunk megérzéseinkre, annál többet hozhatunk ki ebből az időszakból, bár nem árt ha tudjuk: csak lépésről lépésre, apránként haladhatunk előre.

Decemberi tranzitok

Dec 1: Vénusz belép a Nyilasba, Mars – Uránusz szembenállás (Mérleg – Kos 25°)

Dec 3: Jupiter – Neptun trigon (Skorpió – Halak 11°29′), Merkúr stacionárius retrográdba vált (Nyilas 29°18′), Nap – Neptun kvadrát ( Nyilas – Halak 11°43′), Telihold az Ikrekben (Ikrek – Nyilas 11°40′)

Dec 6: Merkúr R -Szaturnusz együttállás (28°23′ Nyilas), Merkúr – Mars szextil (Nyilas – Mérleg 28°17′), Mars – Szaturnusz szextil (Mérleg – Nyilas 28°26′)

Dec 8:  Nap – Felszálló holdcsomópont trigon (Nyilas – Oroszlán 16°52)

Dec 9 : A Mars a Skorpióba lép

Dec 10: MerkúrR – UránuszR trigon (Nyilas – Kos 24°47), Vénusz – Neptun kvadrát (Nyilas – Halak 11°33′), Merkúr – Chiron kvadrát (Nyilas – Halak 24°19′)

Dec 13: Nap – MerkúrR együttállás (Nyilas 21°14′)

Dec 14: Vénusz – Északi holdcsomópont trigon ( Nyilas – Oroszlán 16°34′)

Dec 15 : Merkúr – Vénusz együttállás (Nyilas 17°52′)

Dec 16 : Nap – Uránusz trigon (Nyilas -Kos 17°52′)

Dec 18 : Újhold a Nyilasban (Nyilas 26°31′)

Dec 20 : A Szaturnusz belép a Bakba, Vénusz – Chiron kvadrát ( Nyilas – Halak 24°25′), Vénusz – Uránusz trigon ( Nyilas – Kos 24°38′)

Dec 21 : a Nap belép a Bakba (17:29), Nap – Szaturnusz együttállás (00°11′ Bak)

Dec 22 : Szaturnusz- Jupiter félkvadrát (Bak 00%17′ – Skorpió 15°17′)

Dec 23 : a Merkúr direkt stacionáriusba vált (Nyilas 13°)

Dec 24 : Jupiter – északi holdcsomópont kvadrát (Skorpió – Oroszlán 15°41′

Dec 25 : Vénusz a Bakba lép, Vénusz – Szaturnusz együttállás (Bak 00°39′)

Dec 26 : első holdnegyed (Kos – Bak 04°47′)

Dec 28 : Mars – Neptun trigon (Skorpió – Halak 11°49′)

Kapcsolódó

Telihold az Ikrekben: hazugok és tolvajok

Néhány megjegyzés a telihold – cikkhez

Szaturnusz a Bakban

Gondold újra át: Szaturnusz – Merkúr együttállás

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Mélységeink kincsei : Jupiter – Neptun trigon

Vénusz – Neptun fényszögek: csalódások, melyekre nagy szükséged van

A téli napforduló és a Bak princípiuma

Mars a Skorpióban tranzitként és a radixban

Jupiter – Szaturnusz félkvadrát: hajszálrepedések – törésvonalak

December 2017

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: