asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Mielőtt reagálsz, reflektálj !

Mielőtt reagálsz, reflektálj !

Újabb válaszutak, irányváltások, átértékelések

Az október 5-i teliholdtól a hónap közepéig terjedő időszak további lehetőségeket ad társas viszonyaink átértékelésére. Ez folyamat természetesen nem most kezdődött. A Jupiter Mérlegen való áthaladásának időszakában folyamatosan aktuális volt, küszöbön álló jegyváltása előtt azonban az összefüggések megértése és a tanulságok levonása sokat segíthet. A Mérlegen áthaladó személyi bolygók -és Plútóval képezett erőpróbáló fényszögeik erre most jó lehetőségeket adnak. A felmerülő témák egy része a Vénusz – a jegy ura – hosszas tavaszi tolatása idején is fókuszban volt és bizonyos változtatásokra is sort kellett keríteni. Azonban bőven maradtak tennivalók is: társulásaink valódi arca, a felszín alatti ellentétek az október 5-i Kos telihold idején újra erőteljesen megmutatták magukat. További átalakításokra, irányváltásokra és/vagy lezárásokra van tehát szükség, csak az nem mindegy, hogy mi módon és milyen ütemben kerítünk sort rájuk. Tudatosan kezelve javunkra fordíthatjuk a hullámvasutazást.

vasárnap du álom,diego r

Nap- Merkúr együttállás, egyszersmind a két bolygó Plútóval képezett kvadrátja október 9 -én pontosul be a Mérleg és a Bak 16 °-án.

Nap – Merkúr találkozása szellemileg igen aktívvá és közlékennyé tesz, felgyorsítja az információáramlást, egyszersmind nagyfokú szubjektivitást is ad a kommunikációnak. A két bolygó Plútóval képezett kvadrátja hatására mindehhez vitatkozásra való hajlam, rögeszmésség, a dominancia megszerzésére való törekvés is társulhat. Meglehetősen borulékony kombinációról van szó, amely kedvez a kivetítéseknek, paranoiddá tehet, megnyerhetetlen és/vagy értelmetlen harcokba bonyolíthat. Környezetünkből is érkezhetnek hasonló impulzusok, az interakciókat a nagyvilágban is erőszak hatja át. A váratlanul felszínre kerülő információk új elemeket adnak a már eddig sem egyszerű képhez.

A nyomást a Vénusz és a Mars Szaturnusszal képezett kvadrátja is fokozza. (Feszült fényszögeik hatása már a telihold idején is érződött, és kihat október második hetének eseményeire is. A Vénusz és a Szaturnusz erőpróbáló fényszöge október 8 -án, a Mars – Szaturnusz kvadrát október 11-én pontosul be.) A Szaturnusz -aspektusok fékező, lassító hatásáról már volt szó a blogon, ahogy arról is (l. szeptemberi előrejelzések), hogy a fényszög nyomása akkor a legnagyobb, ha az előző hetekben nem tényleges feladatainkra koncentráltunk, nem kerítettünk sort az esedékes változtatásokra, szétforgácsoltuk magunkat. A két bolygó Neptunnal képezett, korábbi szembenállásai erre is lehetőségeket adtak ( Vénusz – Neptun szembenállásszeptember 30, Neptun – Mars szembenállás: szeptember 24).

Mars és a Szaturnusz legutóbb idén január 19-én (a hatás a bepontosulást megelőző és követő héten is érződött), a Vénusz és a Szaturnusz pedig 2017 áprilisában képezett egymással kvadrátot. Tavasszal, a két bolygó tolatása miatt a fényszög befolyása kb. egy hónapon keresztül érződött. Jelenleg mindössze néhány napig tart, de ez is elég idő ahhoz, hogy felidézzük az év első felében történteket, felmérjük milyen utat tettünk meg azóta, milyen tanulságokat vontunk le és milyen feladatok vannak hátra.

Így működj együtt a tranzittal:

A jó hír, hogy tudatosan kezelve a fentebbi bolygóhatások ösztönzőerőt jelenthetnek az új, fejlődésünkkel nagyobb összhangban levő irányok keresésére is. Mindenkire érvényes receptek továbbra sincsenek, hiszen képlete adottságaitól, tudatossági szintjétől, energiaállapotától függően mindenki más és más módon éli meg ezeket a hatásokat. Néhány általános szempont azonban segíthet.

A legfontosabb tudnivaló: a Plútó-és a Szaturnusz erőpróbáló fényszögei tartogathatnak fájdalmas élményeket is, de még ezeknek sem az a céljuk, hogy menthetetlenül elsüllyedjünk a szenvedés és az önsors rontás bukóspiráljában

A projekciók visszavonása. A Plútó és a Szaturnusz többi bolygóval képezett fényszögei kivetítésekre hajlamosíthatnak. (Bővebben: Mi és az árnyékunk) Ezek hatására mások szemében azonnal meglátjuk a szálkát, sajátunkban még a gerendát sem, az elakadásokért, kudarcokért kizárólag „mások” (a partner, a munkakörnyezet, a családi háttér, a társadalom, a titkos összeesküvések, a bolygóállások, a „karmikus” visszahúzóerők, stb) a felelősek, mi csupán áldozatok vagyunk. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy ne lennének olyan kapcsolatok és élethelyzetek, amelyek rossz hatással vannak ránk, és még az is lehet, hogy átmenetileg nem tudunk változtatni rajtuk. Rengeteg ilyen van. Az ilyen életszakaszok hosszabb -rövidebb ideig tarthatnak. Mégis, majdnem mindegyikről elmondható, hogy a javuláshoz vezető első lépés megvizsgálni: mi módon járultunk mi magunk is az áldatlan állapotok kialakulásához. (Fontos szem előtt tartani, hogy a kritikus önvizsgálat nem jelentegyet az önostorozással. Utóbbi nagyon destruktív.)  A Nap –Merkúr – Plútó kombináció ehhez nagyfokú éberséget, éleslátást ad. (A Nap egyebek mellett a tudatosság jelölője, a Plútó pedig, amellett hogy válsághelyzeteket generál, arra is ösztönzést ad, hogy az érintett téma mélyére hatoljunk, a gyakorlatban is hatékony megoldásokra törekedjünk).

Vedd górcső alá kommunikációs mintáidat, társulásaidat (nem csupán a párkapcsolatok, hanem más jellegűek is), érzelmi sztereotípiáidat, anyagiakhoz, biztonsághoz való viszonyulásodat ! A nagyfokú diszkomfortérzet (tehát nem az ilyenkor, a legjobb kapcsolatokban is megjelenő feszültségek, nézeteltérések) annak a csalhatatlan jele, hogy nem csupán a másik fél viselkedése, hanem a saját viszonyulásunk is kívánnivalót hagy maga után. (Ez akkor is igaz, sőt, még csak akkor igazán, ha látszólag bennünket károsítottak meg, hagytak el, csaltak meg, bántalmaztak, fosztottak ki akár lelki-érzelmi, akár fizikai értelemben is.)

Mielőtt reagálsz, reflektálj! A szaturnuszi és plútói hatásokra egyaránt jellemző bénultság, tehetetlenség nem arra utaló jel, hogy még keményebben kell próbálkozni a “varázslat” megtörésével, hanem inkább figyelmeztetés. Mielőtt újra reagálnánk, feltétlenül kezdeni akarnánk valamit a helyzettel, a partnerrel, álljunk meg és reflektáljunk. Ne csak társunkra, hanem magunkra is. Ehhez bizonyos mértékű visszavonulás ajánlott, legalább azokban a napokban, míg a fentebb bemutatott hatások erőteljesen érvényesülnek.

Kellő alapossággal vizsgálódva a házunk táján egész biztos találunk olyasmit is, ami megérett a szelektálásra. Igen, lehet, hogy ez maga a párkapcsolat/társulás/ barátság lesz. A döntésnél a praktikus és pragmatikus Szűz Vénusz kritériumai a mérvadók.

A menni vagy maradni -típusú döntésekhez nélkülözhetetlen kérdések

Az alábbi kérdések se nem fennköltek se nem romantikusak, de közelebb visznek a helyzet tárgyilagos megítéléséhez.

  • Mit adok bele ebbe a kapcsolatba (természetesen nem csak anyagiak, hanem idő, energia, figyelem, gyengédség, törődés, szexualitás, stb ) és mi jön vissza belőle?
  • Ki milyen arányban ad és kap ?
  • Feltöltődöm az együttlétektől, több életerőm, energiám, önbizalmam lesz-e tőlük, arra motiválnak-e vajon, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, jobban kibontakoztassam-e lehetőségeimet ? Úgy érezzük mindketten, hogy szárnyakat adunk egymásnak, verhetetlen csapatot alkotunk?
  • Vagy épp ellenkezőleg, kiszikkaszt, kiszárít, miközben a regenerációra, hobbikra, tanulásra, szellemi fejlődésre, karrierünk építésére szánt időből vesz el? Fekete lyukként szívja el energiáinkat, esetleg nem „csupán” lelkileg, érzelmileg, hanem fizikailag is bántalmaz bennünket? (Veszedelmes viszonyok) Ebben az esetben a következtetés is egyértelmű.

Máskor az derül ki, hogy az elválás valóban nem a legjobb megoldás: az adott társulásnak (és ezen belül saját hozzá állásunknak is) csupán át kell alakulnia ahhoz, hogy tovább működhessen. (Az átalakulás maga is egy plútói téma – mint a Plútó archetípusa című bejegyzésben már szó volt róla, ilyen tranzitok esetén általában az ítéltetik halálra, ami már nem képes átalakulni)

Önkéntes áldozat. Lehet arról is szó, hogy saját viselkedésünknek valamelyik elemétől kell megszabadulni. (Az ilyesfajta erőpróbáló, a Vénuszt is érintő tranzitok idején az egyik legjellemzőbb kihívás valamilyen, a princípiummal analógiába hozható függőség, pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, étkezési rendellenesség, költekezés – és persze a társfüggőség felszámolása is. Persze, ez egy hosszabb távú, több hónapos, ha nem egyenesen éves folyamat, de akkor is jó ötlet az időszak energiáit felhasználni az ilyesfajta áttörések eszközlésére).

Fentebbiek ellenére azonban ez még mindig nem a nagy horderejű döntések ideje, illetve nem mindig azoké. A kivételesen szélsőséges helyzetektől és kapcsolatoktól eltekintve jobban tesszük, ha kivárjuk a későbbi, kedvezőbb bolygóállásokat, amikor jobb rálátással, higgadtabban, dráma-mentesebben és hatékonyabban kezelhetjük ügyeinket.

Kép: Diego Rivera: Vasárnap délutáni álom az Alameda parkban (1947)

Kapcsolódó:

Októberi előrejelzés

Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Telihold a Kosban: vészhelyzetben először a saját oxigénmaszkod tedd fel !

Kontrollt vesztett, váratlan folyamatok

A Plútó archetípusa

Jupiter  a Mérlegben

Mielőtt reagálnál, reflektálj !

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: