asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Telihold a Kosban: vészhelyzetben először a saját oxigénmaszkodat vedd fel !

Telihold a Kosban: vészhelyzetben először a saját oxigénmaszkodat vedd fel !

Az október 5 – i telihold budapesti idő szerint 20: 40′, a Kos – Mérleg 12°42′ -en jön létre. A telihold tanulságait legplasztikusabban egy, a cikkbe linkelt, magyar feliratos, a NASA egyik kutatólaboratóriumában készült videó szemlélteti „Vészhelyzet esetén a saját oxigén-maszkjukat tegyék fel először !” – hangzik a figyelmeztetés a repülőgép felszállásakor. Az ilyen instrukciók hallatán egy pillanatra megborzongunk, aztán gyorsan el is hessegetjük magunktól, bízva abban, hogy a gép, amelyen repülünk azon többséghez tartozik, amely majd szerencsésen földet ér. Pedig, még ha valószínűleg így is lesz, sem ártana belegondolni, miért is hangzik el ez az utasítás, mi történik, ha ahelyett, hogy ezt tennéd, másokra figyelsz, és miért olyan bölcs dolog ezt kiterjeszteni mindennapi életünkre is. Ennek mikéntjére tanít meg a Kos princípiuma.

Kos telihold 2017 okt

Félő, hogy a nagyvilágban további erőszakos események várhatók a következő napokban. Az október 1-i Las Vegas-i mészárlás valamint a katalóniai zavargások szintén kapcsolatba hozhatók a jelenlegi teliholddal és az azt megelőző erőteljes bolygóhatásokkal (Jupiter – Uránusz szembenállásPlútó direktbe váltása, még érződő Mars – Neptun szembenállás, közeledő Mars – Szaturnusz kvadrát.)

Ez az energia azonban nagyon konstruktív módon is megnyilvánulhat. Mint már többször szó volt róla, a kollektív eseményekre – így a világ ügyeire – vajmi kevés hatást gyakorolhatunk, személyes szinten azonban meglehetősen nagy a cselekvési szabadságunk. A teliholdképletben a bolygók kardinális -és változó jelekben állnak, a Jupiter csak 10-én lép a fix Skorpió jegyébe. A dolgok tehát még képlékenyek, alakíthatók, a kimenetel pedig, a személyi horoszkóp adottságai mellett ezúttal is nagymértékben függ a tudatossági szinttől, szabad akarattal hozott döntésektől.

Felejtős sztereotípiák

Az általános sztereotípiák szerint a kedves, diplomatikus, kecses Mérleg megpróbál harmóniát teremteni ott, ahol konfliktus és zűrzavar van. A zabolátlan, meggondolatlan, impulzív, rámenős Kos ezzel szemben imádja a balhét. A béke és eseménytelenség időszakát halál unalmasnak találja, így ha besokall az állóvíztől, akár ő maga is kész ezt felkavarni. A Mérleg figyelme inkább másokra irányul, míg a Kos saját vágyaira és szükségleteire koncentrál. A Mérleg a „mi vagyunk” összefüggésében gondolkozik, a Kos az „én vagyok” szűrőjén keresztül tekint a világra. A Kos önzőnek tűnik, a Mérleg ezzel szemben időnként azt a benyomást kelti, mintha nem is lenne énje. A Kos a cselekvés, a Mérleg az erre adott reakció. A kollektív neurózisig túlfinomult, túlcivilizált világunk – és a vele teljes összhangban lévő new ages spiritualitás (bővebben: Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?) – sokkal könnyebben aggat pozitív címkéket a konszenzus, kompromisszumok, udvariasság, esztétikum szempontjait előnyben részesítő Mérlegre, mint az ösztönös, harcias, spontán, öntörvényű Kosra.

Fentebbi kijelentések persze bizonyos mértékig igazak, de a valóság ezúttal is árnyaltabb. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ember társadalmi lény és ahhoz, hogy a felszínen maradjunk, jó – vagy legalábbis kielégítő minőségű életet éljünk, működtessük különféle típusú kapcsolatainkat, mások szempontjaira is tekintettel kell lennünk, és az együttélés számos szabályát is be kell tartanunk. Akik azonban mindig másokat helyeznek előtérbe, személyes igazságaik helyett a kollektív értékrendet követik, a „másik” elvárásainak akarnak megfelelni, oly mértékben hanyagolják el saját szükségleteiket, hogy gyakran már annak sincsenek tudatában, kicsodák is, mit is akarnak valójában. Ez a szó szoros értelmében életveszélyes is lehet. A megoldást ilyenkor csak az ellenkező pólus, a Kos princípium integrálása jelentheti.

Teliholdkor a Nap és a Hold szemben áll egymással, most épp a Mérleg és a Kos 12°42′-án. Egy ilyen pozíciónál különösen aktuális ez a feladat, a hiszen a két princípium által képviselt ellentétek kiegyensúlyozásáról van szó.

Jelen helyzetben azonban ezt több tényező is megnehezíti. Az Algorabbal, az egyik legkártékonyabb állócsillaggal együtt álló Nap (és Merkúr) megkérdőjelezi a Mérleg-hatások egyértelműen pozitív mivoltát. (Mars- Szaturnusz természetű állócsillag: rosszindulatúvá, fondorlatossá tesz, késlekedés, intrika, kudarcok, balesetek, terrorcselekményke társíthatók hozzá. Bővebben: Szerencse, feltételes módban . ) A Nap/Merkúr és a Neptun közötti 150 fokos fényszög, kvinkunx kellemetlenül átszínezi a valóságérzékelést, a gondolkodás renyheségére, a vágyfantáziák túltengésére, túlcukrozásra, túlevésre – túlivásra hajlamosíthat. A hozzá társítható, kollektív analógiák – amelyek egyébként a Mérleg Jupiter és a Halak Neptun egész tavaszon át ható kvinkunxa idején is észrevétették magukat: saját önvédelmi mechanizmusaitól megfosztott társadalom, cukiságdömpingeken felnőtt, a reális veszélyek helyett a valósággal való szembesüléstől óvó „safe -space”-ekben szocializálódott, az egyre nyilvánvalóbb tények elől komfortzónájuk üvegházaiba zárkózó széplelkek. Fentebbiekből, és az egyidejűleg ható Plútó kvadrátból adódik egy másik lehetőség is. Tény, hogy a Mérleg nagyon figyel mások érzelmeire és szükségleteire, de ez az altruista hozzáállás sokszor igencsak önös motivációból táplálkozik. Ezt ugyanis azzal a hátsó szándékkal is teheti, hogy ily módon nélkülözhetetlenné váljon, kivívja környezete szeretetét, valamilyen módon kontrollt szerez egy személy/ szituáció fölött.

Az ösztönös, tudattalan oldalt képviselő Hold hagyományosan nincs túl jó pozícióban a Kosban. Jelenleg azonban az Alpheratz állócsillaggal való szomszédsága sokat javít az összképen. ( A Kos 14°33′ án, az Androméda királylány csillagkép fején található Alpheratz jó hatású állócsillag, amely a hagyományok szerint szabadságot, jólétet, sok jó barátot, üzleti sikereket ad, energikussá tesz.)

A telihold-képletben hat egy nem egzakt, de azért erőteljes T-kvadrát is, a Nap/Merkúr, a Plútó és a Hold között. A három bolygót összekötő formációról az elmúlt hónapok folyamán nagyon sokszor volt szó, hiszen 2016 végét – 2017 első négy hónapját egy, a Mérleg Uránusz, Bak Plútó, Kos Uránusz közötti kardinális T-kvadrát határozta meg, aztán nyáron, a Rákban haladó személyi bolygók, a Bak Plútó és a Mérleg Jupiter között újra létrejött. (Bővebben: Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? Viharos napok jönnek: újabb kardinális T-kvadrát). Mint megtapasztalhattuk, a kombinációhoz váratlan, gyökeres változások, szélsőséges helyzetek – és az általuk kikényszerített irányváltások társíthatók (Plútó, Uránusz hatások). Arról is volt már szó, hogy egy ilyen formáció cselekvésre sarkall, kirobbant a komfortzónából, valamit feltétlenül kezdeni kell az általa jelzett helyzetekkel, eszkalálódásuk ugyanis egy krízis kezelhetetlenné válását jelezheti. (2013 második felét – 2014 első öt hónapját szintén egy ilyen T-kvadrát tette feledhetetlenné)

 Vészhelyzet esetén először a saját oxigénmaszkod vedd fel !

A Kos „önzésének”a túlélésben játszott szerepe nem csak a fentebb bemutatott hatások kezelésében nélkülözhetetlen, hanem az olyan hétköznapi helyzetekben is kiderül, amelyeket annyira megszokottnak, maguktól értetődőknek tekintünk, hogy általában fel se tűnnek. „Vészhelyzet esetén a saját oxigén-maszkjukat tegyék fel először” – hangzik a figyelmeztetés a repülőgép felszállásakor. Az ilyen instrukciók hallatán egy pillanatra megborzongunk, aztán gyorsan el is hessegetjük magunktól, bízva abban, hogy a gép, amelyen repülünk azon többséghez tartozik, amely majd szerencsésen földet ér. Pedig, még ha valószínűleg így is lesz, sem ártana belegondolni, miért is hangzik el ez az utasítás, és miért olyan bölcs dolog ezt kiterjeszteni mindennapi életünkre is.

A belinkelt, magyar feliratos videón a NASA egyik kutatólaboratóriumában a kísérleti alany maszk nélkül tartózkodik egy repülőgép-balesetet szimuláló, nyomás-csökkentett kabinban. A lecsökkent légnyomás és az oxigén hiány hatására annyira elgyengült és elvesztette tájékozódó képességét, hogy még saját magán sem tudott segíteni, nemhogy másokon. Ilyen helyzetekben az utasoknak is csak néhány másodpercük marad arra, hogy feltegyék oxigén maszkjukat mielőtt még a kabin légterének oxigén tartalma veszélyesen lecsökkenne. Aki tehát ilyenkor másoknak próbál meg segíteni ahelyett, hogy a saját maszkját tenné fel először, néhány pillanaton belül már az arcok és az alakok felismerésére sem lesz képes, aztán hamarosan meghal.

Kiélezett ellentétek

A fentebbi példa a jelen helyzetre is kiterjeszthető. Amikor a Mérleg Nap azt kérdezi, „mit tehetnénk, hogy kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak legyünk?”, a Kos Hold így válaszol: „Kezdd magaddal. Fogadd el igényeidet. Kövesd impulzusaidat. Mutasd meg a világnak, ki vagy”.

A képletben érvényesülő T kvadrát azonban arra figyelmeztet, hogy ez nem könnyű feladat.

Az indulatok ugyanis pattanásig feszülnek: a forrófejű Kos Holdat most nemcsak a Nap/Merkúr szembenállás, hanem egy Plútó-kvadrát is ingerli. A Hold – Plútó tranzitok gyakran hívják fel a figyelmet a tudattalanba száműzött problémákra. Saját és környezetünk tetteit gyakran ezek motiválják, a felmerülő helyzetek ezeket a tudattalan tartalmakat jelenítik meg. Az érzelmi szélsőségek, a tettlegességig fajuló konfliktusok, a dominancia- harc gyakori kísérői ezeknek a tranzitoknak. (Egyesek minden áron kontrollálni akarnak másokat, azok pedig lázadnak. Bármelyik oldalon állhatunk) Megszállottságra, rögeszmésségre, impulzív reakciókra is hajlamosítanak, türelmetlenné tesznek, mindenáron ki akarva kényszeríteni a változást, nem számolva a hosszú távú következményekkel.

Az erőpróbáló Nap – Merkúr – Plútó fényszög hatására az emberek hiperaktívakká válnak, égnek a vágytól, hogy megosszák a birtokukban levő információkat, de túlságosan szubjektívek lehetnek. A mondanivalót indulatok, érzelmek, rögeszmék színezik át, a saját álláspont hangoztatása fontosabb lehet, mint a másik mondanivalójára való odafigyelés. Ebből kifolyólag a béketárgyalások, tisztázó beszélgetések parázs vitákba torkollhatnak. Sok új és kényes információ is terítékre kerülhet, bizonyos tabutémák kerülnek az érdeklődés középpontjába, amelyek nagy vitákat kavarnak, a légkört rögeszmék, hatalmi harcok mérgezik.

T – kvadrát gyújtópontjában a Plútó áll, az általa jelzett krízis pedig arra figyelmeztet, hogy változtatásokra van szükség. A Plútó egyébként sem az elmélet híve, most azonban a földies Bakban áll – ami még inkább kihangsúlyozza a gyakorlati megoldások szükségességét. A teoretizálásban, esztétizálásban kimerülő szócséplés (Mérleg Nap/ Merkúr) és a dühöngés, impulzív, indulatból adott reakciók (Kos Hold) csak fokozzák a krízist, végül pedig összeomláshoz vezethetnek. Az adott helyzet által kiváltott, még oly „negatív” reakciók (pl. düh, harag, gyűlölet) mindazonáltal nagyon fontos kiindulópontokat adhatnak azt illetően, milyen jellegű változtatások, irányváltások szükségesek. Ezekre a gyakorlatban is sort kell keríteni, csak az nem mindegy, mi módon.

Egészséges mederbe terelt energia

A válasz a Hold urában, a Marsban keresendő. A Mars a kivitelezés, a megvalósító erő, az önérvényesítés, meg persze az agresszió, a harc princípiuma is. Ha a tárgyalópartner nem veszi figyelembe szempontjainkat, kétségtelenül nagyon dühítő, frusztráló. Ilyenkor életmentő felismerni, hogy a vita további folytatása felesleges energiapazarlás. Sürgős megoldást követelő helyzetekben tárgyalásokra, egyeztetésre sem érdemes időt fecsérelni, főleg, ha azok célja időt nyerni, a tényleges megoldásokat elnapolandó. (Megváltatlan szinten ez a betegségek, balesetek forgatókönyve is: a racionalizáló tudat nem törődik az egyre dühödtebb tudattalan követeléseivel, így amaz a fizikai világban is érzékelhető módon közli: nem folytathatjuk úgy, ahogy eddig. Kollektív szinten a sokasodó terrorakciók figyelmeztetnek a betegessé fajuló tolerancia, a reálisan meglévő problémák elméleti síkon való kezelésének, vagy ami még rosszabb, kikozmetikázásának, letagadásának a következményeire. )

Szűzben álló Mars (Bővebben: Kozmikus rendrakás apró lépésekbenAmi meggyógyít és ami megbetegít) kerüli a rivaldafényt, gyakorlatiassága, a részletekre való odafigyelése, szervező-és ütemezőképessége miatt nagyon eredményes. Plútóval képezett trigonja még mindig hat (ezzel a kedvező fényszöggel az Erő velünk van c. bejegyzés foglalkozott részletesebben), ami egészséges irányba terelheti a kardinális T kvadrátban „mindent vagy semmit” követelő plútói szélsőségeket. (A Plútó fekete-fehér kategóriákban gondolkozik és gyökeres irányváltást akar). Jóllehet a nagy változások nem érhetők el egyik pillanatról a másikra, minden nap tehetünk valamit a cél érdekében, míg végül megvalósítjuk azt ( a bolygók természetéből adódóan a változások munka, egészség, életstílus, szokások, egzisztencia, területein, a kontroll visszaszerzése/megtartása témáiban esedékesek, de a feladatok és témák természetesen a horoszkóp egyéni adottságaitól is függnek. A hamarosan (október 11-én) bepontosuló Mars – Szaturnusz kvadrát szintén arra figyelmeztet, hogy miközben nem ajánlatos a megszokott irányban haladni, a változás siettetése sem ajánlott. Az áttörést a módszeresség, a részletek alapos kidolgozása, rendszeresség, szorgalom, kitartás hozza meg.

Veled vagy nélküled ?

A másik nagy téma, amelyre több tényező is felhívja a figyelmet (a telihold, mint oppozíciós fényszög, a Kos, mint az „én”, a Mérleg, mint a „te”, a társulások két pólusa), a társas kapcsolatoké. Ugyanezen a napon pontosul be a Mars és a Vénusz együttállása is a Szűzben. A Vénusz a Mérleg -így a Nap és a Merkúr, a Mars a Hold ura, a konjunkció pedig az ellentétek egyesítésének a fontosságát hangsúlyozza. A föld jegyben létrejövő találkozó arra utal, hogy ennek a gyakorlatban, a hétköznapok szintjén kell megtörténnie. Ez társulásoktól és az egyéni horoszkóp adottságaitól függően sok mindent jelenthet.

Változtatásokra, irányváltásokra mindenképp szükség van. Ha a társulást kölcsönösség jellemzi, teherbíró alapokon áll, a felek személyisége alapvetően kompatibilis, az egyensúly a jelenlegi/ közelmúltbeli bolygóhatások miatt borult fel (ezt a kérdést a képletek összevetése tisztázhatja) elég újra tárgyalni az együttműködés feltételeit és valamennyi érintett fél számára betartható megoldásokat eszközölni. (A szinasztria lehetőségeiről és korlátairól ld, a Párkapcsolat menüpontot)

Persze megtörténhet az is, hogy összeegyeztethetetlen ellentétekről van szó, a kompromisszumok további erőltetése azonban minden érintett számára káros, vagy pedig egyiküktől sokkal több áldozatot követel, a másik pedig egyoldalúan profitál. Az ilyen felállások konzerválása nem csupán a tényleges feladatok, kibontakozás elől szipkázza el az energiát, hanem azt is lehetetlenné teszi, hogy más, méltányosabb társulásokat hozzunk létre. Ilyenkor a kötelékek elvágása az egyetlen életképes megoldás. (A Plútónak a Holddal és a Nappal, a Szaturnusznak a Vénusszal és a Marssal képezett erőpróbáló fényszögei elválásokat is valószínűsítenek.) A Marssal együtt álló Vénusz, a Mérleg ura egyfelől tompít a konfliktusok élén, másrészt, Szűz-beli pozíciója remélhetőleg elég kritikai érzékkel ruház fel azt eldöntendő: milyen kapcsolatokon érdemes dolgozni és melyeket kell lezárni. (A Vénusz és a Szaturnusz október 8-án bepontosuló kvadrátja pl., bármennyire kellemetlen is, pontosan arra hívja fel a figyelmet, mi hiányzik a meglévő társulásból, milyen igényeink nem elégülnek ki.)

Kapcsolódó:

Októberi előrejelzés

Vénusz a Szűzben

Mars a Szűzben: kozmikus rendrakás apró lépésekben

Mars a Szűzben: ami meggyógyít és ami megbetegít

Mars – Plútó trigon: az Erő velünk van

Kontrollt vesztett, váratlan folyamatok

Vénusz – Neptun szembenállás: szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van

Vénusz – Szaturnusz kvadrát: karmikusan terhelt viszonyok ?

Mars – Neptun szembenállás :alacsony energiaállapot, zavaros helyzetek

A Plútó archetípusa

Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? (Jupiter, Uránusz, Plútó kardinális T kvadrátja 2016-2017, Szaturnusz- Uránusz trigon, Szaturnusz – Jupiter szextil)

http://www.asztropresszhirek.com/2017/10/05/telihold-a-kosban-veszhelyzetben-eloszor-a-sajat-oxigenmaszkod-vedd-fel/

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: