asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Október 2017

Október 2017

Bár az elmúlt heteknek is megvoltak a hullámhegyei és a hullámvölgyei,szeptemberben jó lehetőségeink adódtak, hogy kitaláljuk, mit szeretnénk és aztán erőfeszítéseket tegyünk, hogy elérjük célunkat. Nagyszerű időszak volt ez arra is, hogy javításokat eszközöljünk bizonyos -például. szakmai, egzisztenciális- életterületeken edzésprogramba kezdjünk, egészségesebb életmódot alakítsunk ki, hosszabb távon is sikeres projekteket indítsunk el. A nagytakarítás, rendrakás október első napjaiban is folytatódik, később azonban egyre nehezebben lehet irányítani a folyamatokat.

A légkört különösen puskaporossá teszi, hogy a Mérlegben haladó Nap és Merkúr teliholdkor kvadrátot képez a Plútóval, a hónap közepén pedig az Uránusszal néznek farkasszemet. A Szaturnusz – hatások akadályokat, keserves kijózanodásokat sejtetnek, a Mérlegbe lépő Mars hatására pedig konkrét eredmények helyett csak markolásszuk a levegőt. A legjobb hír, hogy október 10-én a Jupiter a Skorpióba lép, ennek köszönhetően pedig könnyebben hozzáférhetünk majd lelki tartalékainkhoz, ráérzünk a követendő fejlődési irányokra, valamint arra is, hogyan hozható ki a legjobb akár a legmostohább feltételekből is. Hogy az időszak minőségéről pontos képet kapjunk, a bemutatott bolygóhatásokat együttesen kell értékelnünk, hiszen energiáik összeadódnak.

Az egyenletes növekedés hangulatában, egy Mars – Plútó trigonnal (Szűz – Bak 16°51′ ) kezdődik október. Mint az Erő velünk van ! 🙂 című bejegyzésben részletesen szó volt róla, ez a fényszög nagyon energikussá és hatékonnyá tesz. Magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést, akaraterőnk, kitartásunk megnő. Nagy teljesítményekre vagyunk képesek, a projekteket siker koronázza.

Az október 3 -án bepontosuló Vénusz – Plútó trigon szenvedélyt, intenzitást visz kapcsolatainkba. Meglévő vonzalmaink is elmélyülhetnek: ha pl. korábban kételyeket tápláltunk afelől, hogy a megfelelő társsal vagyunk-e vagy sem, megérzéseink most megbízható útmutatást adnak. Önbecsülésünk most elég szilárd lábakon áll ahhoz is, hogy ha a helyzet úgy kívánja, kilépjünk egy rosszul működő kapcsolatból. Lelki mélységeink feltárása (pl. valamilyen alkotó tevékenység révén) tartalmassá teszi az önmagunk társaságában töltött időszakot, így az egyedüllétet nem érezzük magánynak. A bolygóállás üzleti tranzakcióknak is kedvez (amelyeknek azonban lehet valamilyen alvilági jellege is)

E fényszögek hatása összeadódik és még néhány napon át érvényesül, lehetővé téve, hogy a lényeges feladatokra és kapcsolatokra koncentrálva pozitív folyamatokat indítsunk el, felismerjük, megragadjuk vagy kimunkáljuk lehetőségeinket olyan alapokat teremtsünk, amelyek segítségével a későbbi, még zűrzavarosabb időket is átvészelhetjük.

Telihold a Kosban: az egyensúly felborul

Kos telihold 2017 okt

Október 5-én, teliholdkor ( Bp. 20: 40′, 12°42′ Kos – Mérleg ) már meglehetősen ingataggá válik az egyensúly. Mint már sokszor szó volt róla, az újholdnál – jelen esetben szeptember 20-án – elkezdődött folyamatok eredménye a telihold fényénél mutatkozik meg igazán. A telihold valamilyen értelemben összefüggésben áll társulásainkkal, akárcsak a Mérleg jegye, ahol a Nap tartózkodik. A Kosban járó Hold, különösen az Uránusszal egy jegyben, az önmegvalósítás, egyéni érvényesülés kérdéseit helyezi előtérbe. Ezeket azonban egyensúlyba kell hoznunk mások érdekeivel és/vagy környezetünk elvárásaival is, ami nem könnyű feladat. Jelen esetben sokkal kevésbé, mint máskor

Kos telih képl 2017

A teliholdképletben egy nem egzakt, de erőteljesen ható kardinális T kvadrát érvényesül a Mérleg Nap és Merkúr, a Kos Hold és a Bak Plútó között. Az erőpróbáló fényszög hatására az emberek hiperaktívakká válnak, égnek a vágytól, hogy megosszák a birtokukban levő információkat. Az elmúlt napokban felgyülemlett feszültséget csakugyan jó ötlet kibeszélni, az  erőpróbáló fényszögek hatására azonban a béketárgyalások, tisztázó beszélgetések parázs vitákba torkollhatnak. Sok új és kényes információ is terítékre kerülhet, bizonyos tabutémák kerülnek az érdeklődés középpontjába, amelyek nagy vitákat kavarnak, a légkört rögeszmék, hatalmi harcok mérgezik. Fegyveres konfliktusok, zavargások is kitörhetnek, közlekedéssel, szállítással, utazásokkal kapcsolatos balesetek valószínűek. Személyes szinten, a ránk nehezedő nyomás hatására hajlamosak lehetünk hisztérikussá válni, túlreagálni helyzeteket és váratlan, irracionális döntéseket hozni. Környezetünk részéről is hasonló reakciókat tapasztalhatunk. Az instabilitást növeli, hogy a telihold aktiválja a szeptember 28 -án bepontosult Jupiter – Uránusz szembenállást is. Bővebben ld: Kontrollt vesztett, váratlan folyamatok)

Az ugyanaznap bepontosuló Mars és Vénusz együttállás vihet némi stabilitást a felfordulásba. Ez a szenvedélyes egymásra találások egyik klasszikus fényszöge, a föld elem jelenléte és a még mindig ható Plútó trigon pedig arra utal, hogy a két szerelmi bolygó találkozásából nem csupán futó kalandok, hanem tartós szövetségek is születhetnek. Az örömbe azonban jócskán vegyülhet üröm is. A többi, egyidejűleg érvényesülő bolygóhatás ugyanis valamilyen szempontból veszélyes, tiltott vagy szélsőséges viszonyokat sejtet. Még nem egzakt, de már érezhető a Szaturnusz – Vénusz, valamint a Mars- Szaturnusz kvadrát hatása is, így a minimális eredményeket hozó nagy erőfeszítések, a düh, a frusztráció, az érzelmi – pénzügyi természetű elakadások kezelése is egyre aktuálisabbá válik.

Az október 8 -án bepontosuló Vénusz – Szaturnusz kvadrát (Szűz/Nyilas 22°42′) újabb érzelmi mélypontokat jelezhet, a veszteség, magány, elszigeteltség, szeretetlenség érzésével töltve el bennünket. A frusztráció egyszersmind arra is ösztönöz, hogy kitörjünk egy boldogtalan helyzetből. Az erőpróbáló bolygókapcsolat hatásait az előző bejegyzések már részletesen bemutatták (Karmikusan terhelt viszonyok.) Ha az elmúlt időszakokban levontuk a fényszög ránk és tárulásainkra vonatkoztatható tanulságait (ezek felismerésében asztrológiai tanácsadás is segíthet), ezek a napok kevesebb frusztrációt tartogathatnak. Annyi azonban még így is elmondható, hogy ez fényszög nem hat túl kedvezően a szerelmi és a társas kapcsolatainkra. Jobban tesszük, ha közösségi programok helyett otthoni elfoglaltságot keresünk magunknak Pénzügyeink intézését, a fontos megbeszéléseket szintén halasszuk el. Randevúkra végképp alkalmatlan ez nap.

A feszültség tovább fokozódik október 9-én, amikor bepontosul a Nap – Merkúr együttállás és mindkét bolygó kvadrátba kerül a Plútóval. Ez a tranzit meglehetősen makaccsá és szókimondóvá tehet. Az elhamarkodott kijelentések sok kárt okozhatnak. Ráadásul, a Nap – Merkúr együttállás hatására hajlamosak lehetünk túlságosan szubjektíven tálalni mondanivalónkat. Önfegyelmet nagyon nehéz gyakorolnunk, különösen, hogy a valós problémákat nem lehet jó csengő frázisokkal, pótcselekvésekkel, kompromisszumokkal és struccpolitikával eltussolni.

Nap – Plútó kvadrát befolyására úgy érezhetjük, identitásunkat, haladási irányunkat olyan, elemi erejű hatások kérdőjelezik meg, melyekre vajmi kevés befolyást gyakorolhatunk. Hatalmi harcok, övön aluli támadások, nehéz emberek, olyan kötélhúzások, melyeknek nincs igazi győztese – keresztezhetik utunkat. A kezelésükhöz szükséges eszközök hiánya persze elemi túlélőkészleteinket is aktiválhatja, úgyhogy a végén kellemes meglepetéssel tapasztaljuk: erősebbek vagyunk, mint hittük. Mielőtt élethalálharccá fajuló vitába bocsátkoznánk persze azon is érdemes eltöprengeni: mindenáron azt akarjuk-e hogy nekünk legyen igazunk, vagy egy olyan egyezségnek örülnénk jobban, aminek köszönhetően a legjobban jövünk ki a helyzetből. Ez az erőpróbáló fényszög a nagyvilágban is komoly feszültségeket, erőszakos eseményeket jelezhet.

A Jupiter a Skorpióba lép

 

Október 11-én a Jupiter elhagyja a Mérleg jegyét és a Skorpióba lép. A Jupiter jegyváltása nagyon jelentős mérföldkő az asztrológiában: egyéni és kollektív szinten is azokon a témákban és területekben van növekedés és fejlődés, amelyeken áthalad. Erről a későbbiekben még lesz szó, most csak a lényegesebb analógiákra térek ki. A Nagy Jótevő kb 1 évig tartózkodik egy jegyben és 12 év múlva tér vissza. 2018 november 9 -i g marad.

A válságokkal, halállal, újjászületéssel, regenerációval, a lélek mélységeivel, a nagy (és nem mindig tisztességes) üzletekkel és adósságokkal, a szó szoros értelmében vett és szimbolikus örökséggel kapcsolatba hozható nyolcadik jegy a legintenzívebb a tizenkettő közül. A személyi horoszkópban a Jupiter mutatja azokat az életterületeket, ahol gördülékenyen mennek a dolgaink. A világnézet, hit, erkölcsi érzék, a fejlődés, növekedés princípiuma, egyszersmind a nagy várakozásoké is.

Skorpióban való vándorlása alatt az élet és a halál rejtelmeit kutatjuk, eredményesen járhatjuk mélységeink ösvényeit, válságok hatására ráébredünk, milyen erősek is vagyunk valójában, hosszabb távon javunkra fordíthatjuk a legvisszásabb körülményeket is. Jól használva, a jupiteri energiák komoly önismereti, fejlődési lehetőségeket tartogatnak. ( Az egyidejűleg érvényesülő, akadályozó hatások miatt a következő hetekben még nem egyértelműek e tranzit jótéteményei, de a hullámlovagláshoz sok erőt ad, ha tudatában vagyunk: a mentőöv is elérhető közelségben van.) Azonban, mivel ez a bolygó fel is nagyítja annak a jegynek a tulajdonságait, a Skorpió árnyoldalai is erőteljesebben érvényesülhetnek (manipuláció, bosszú, kegyetlenkedés, kapzsiság, alvilági ügyletek, hagyatékkal, halállal kapcsolatos eseményekkel való visszaélés érzéki örömök túlhajszolása, stb.)

Az erőpróbák folytatódnak

Ugyanazon a napon, október 11-én a Mars és a Szaturnusz bepontosuló kvadrátjával (22°55′ Szűz/Nyilas) folytatódik az erőpróba. Kettejük diszharmonikus fényszöge a blokkok és frusztrációk nagyjából egy hétig tartó időszakát jelentheti. Minél görcsösebben törekszünk megvalósítani céljainkat, annál nagyobb akadályokba ütközünk.
Életünk autoritásfigurái (apa, tanárok, főnökök, hatósági személyek) mintha csak azért jöttek volna a világra, hogy elvegyék önbizalmunkat, lenyesegessék szárnyainkat és meghiúsítsák céljaink elérését. Haladásunkat azonban külső körülmények is gátolhatják.
Finoman fogalmazva ez a bolygókapcsolat nem tartozik a legnyerőbbek közé. Ahelyett tehát, hogy új projektekbe kezdenénk, vagy követnénk pillanatnyi impulzusainkat, jobban tesszük, ha a már meglévő eredményeink tartósítására összpontosítunk. A türelmetlenség, impulzivitás most csak súlyosbítja a helyzetet. Az indulatos megnyilvánulásokra még indulatosabb válaszok érkezhetnek, így a kivárás, a csendes erőgyűjtés, határaink megvonása most sokkal jobb taktika, mint a nyílt konfrontáció. A külvilágból érkező elutasítások, tiltások és gátlások befelé fordíthatják az impulzív marsi energiát. Ennek éppen úgy lehet önromboló, autoagresszív viselkedés a következménye, mint depresszió, különböző gyulladásos betegségek, csonttörések, balesetek is. Az erőszakos bűncselekmények szűkebb s tágabb környezetünkben is gyakoribbá válhatnak. Mivel a diszharmonikus Mars- Szaturnusz kapcsolat a hatalommal való összecsapásokra utaló formációk egyike, fegyveres erőszak tanúi is lehetünk.

Az impulzív reakciókat a Merkúr és a Szaturnusz október 12-én bepontosuló szextilje (23°01′ Mérleg/Nyilas) is fékezi. Ez a fényszög valamelyest lehűti a kedélyeket és felcsillantja annak a reményét is, hogy önfegyelemmel, diplomáciai érzékkel, hosszú távban gondolkozással, józan érveléssel, no és a gyakorlati megoldásokra való nyitottsággal orvosolhatjuk a helyzetet.

Október 14-én a Vénusz hazatér a romantikus és kapcsolatorientált a Mérlegbe, ahol november 7 -ig tartózkodik. Az asztrológiai hagyományok szerint a társas viszonyok bolygója otthon van ebben a jegyben, vagyis itt tudja a legharmonikusabban kibontakoztatni tulajdonságait.
Ehhez a pozícióhoz olyan előnyös tulajdonságokat társítanak, mint a fejlett szépérzék, jó stílusérzék, a művészetek szeretete, előzékenység, emberekkel való bánni tudás, tapintat, báj, kompromisszumkészség, békülékenység. Az elkövetkező hetek elvileg alkalmasak lehetnek tehát, hogy visszaállítsuk társas kapcsolataink megbomlott harmóniáját, kellemesebbé tegyük saját és környezetünk életét, egy kicsit kikapcsolódjunk, néhány új holmival, fodrász, kozmetikus segítségével, vonzóbbá tegyük megjelenésünket.

A bolygó azonban nemsokára erőpróbáló kapcsolatokat képez a Plútóval (kvadrát, október 27) és az Uránusszal (szembenállás, november 4 ) így fentebbi törekvéseink különféle akadályokba ütközhetnek. Ha pedig, Mérleg-szokás szerint a problémák szőnyeg alá söprésével vagy tarthatatlan kompromisszumok tartósításával próbáltunk egyensúlyt vinni társas viszonyainkba, kellemetlen meglepetések is érhetnek. A feszült fényszögek a kapcsolatok szakítópróbájára, eltapsolt tartalékok esetében nehezen pótolható hiányra, a fedezet nélküli ígérgetés következményeire is utalhatnak. Diplomatikus megoldások helyett inkább a tárgyalások megfeneklése, fehér asztal mellől nem orvosolható konfliktusok fellángolása vagy a meglévők kezelhetetlenné mérgesedése valószínű.

Október 15– én, a bepontosuló Merkúr – Uránusz szembenállás által inspirált, váratlanul támadó ötleteink egyaránt lehetnek zseniális felismerések és szeszélyes, őrült vagy éppenséggel veszélyes elmeszülemények. Környezetünkből szintén érkezhetnek ilyen impulzusok. Ezt, az előző és a következő napot meghökkentő fordulatok, kellemes vagy kellemetlen meglepetést okozó hírek, találkozások teszik eseménydússá. A meghibásodó vagy elveszett műszaki eszközök, a váratlanul kitörő, majd nyomtalanul elmúló vagy éppenséggel tovább mérgesedő perpatvarok további bosszúságokat okozhatnak. A két bolygó diszharmonikus kapcsolata kapkodásra, balesetekre is hajlamosíthat: ezt közlekedéskor, hosszabb- rövidebb utazások során nem árt szem előtt tartani.

Stabilizálóan hat a Nap és a Szaturnusz október 16-án bepontosuló szextilje. A kedvező fényszög lehetővé teheti, hogy a lelkesedés és az optimizmus kitartással, valóságérzékkel párosuljon, tudatosan kezeljük kapcsolatainkat, a helyzeteket, amelyekkel szembetaláljuk magunkat, önmérsékletet gyakoroljunk. Ez ellensúlyozza az uránuszi hatásokat, így remélhetőleg csak a hétköznapok taposómalmából törünk ki, de a magunknak és/vagy másoknak kárt okozó kilengéseket sikerül elkerülni.

Október 17 -től november 5-ig a Skorpióban halad a Merkúr. Ez a jegyhelyzet elmélyíti gondolatainkat és a kommunikációt. Immár biztosabbakká válhatunk abban is, mit szeretnénk és hogyan akarjuk elérni. Csalhatatlanul ráérzünk a lényegre, szavaink célba találnak, bár hajlamosak lehetünk kissé csípősen fogalmazni, nem kímélve mások Achilles -pontját sem.

Ugyanezen a napon képez 150°-os fényszöget, kvinkunxot a Mars is az Uránusszal. Ez sok irritációforrásává válhat, mert igen türelmetlenné tehet, miközben azt is meg kell tapasztalnunk, hogy nem vághatjuk le a kanyarokat. Eredményeket csak időigényes, aprólékos munkával érhetünk el, miközben a kellemetlen felismeréseket sem tanácsos elhessegetni magunktól

Az október 18-i Merkúr – Jupiter együttállás sokat javít a hangulaton, de túlzásokba is eshetünk. Hajlamosak vagyunk hangzatos ígéreteket tenni, frázisokat puffogtatni és semmi sem tűnik lehetetlennek. A Plútó uralma alatt álló Skorpió jegy azonban gyakorlati követelményeket állít: a nagy szavakat nagy tetteknek kell követniük, a felelőtlenül/ hirtelen felindulásból elhangzott kijelentéseknek, nagyot mondásnak komoly következményük lehet.

Újhold a Mérlegben: törékeny társulások

új mérl 2017

Az október 19 -i újhold a Mérleg 26°35′ -án születik meg, bp. idő szerint 21:12 – kor. Az egyidejűleg érvényesülő bolygóhatások ( ugyanaznap bepontosuló Nap – Uránusz szembenállás, még érződő Mars – Uránusz kvinkunxMerkúr – Jupiter együttállás, Nap – Szaturnusz szextil) azt sejtetik, hogy az újholdnál esedékes új kezdeményezések csak egy csomó feszültség és akadály révén valósíthatók meg. Eredményeket csak akkor érhetünk el, ha együttműködésre bírjuk ellentétes irányultságú személyiségrészeinket, vagy pedig, a külvilágban, társadalomban például egymással nagyon különböző karakterű, vérmérsékletű személyeknek, irányultságú érdekcsoportoknak kell együttműködniük. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a konszenzusért keményen meg kell dolgozni, és csak ideig-óráig létrejött, nagyon törékeny egyensúlyról beszélhetünk.

mérl újh képl 2017

Az újhold- Uránusz szembenállás hatására kicsúszhat az ellenőrzés a kezünkből, csak a bizonytalanság a biztos, eddigi koncepcióinkat és terveinket a legmeglepőbb fordulatok írhatják felül. Persze, ez sem jelent szükségszerűen kellemetlen fordulatokat, hiszen a kiszámíthatatlanság megnövelheti spontán reakciókészségünket, arra sarkallhat, hogy eredeti, újszerű, előítéletektől mentes megvilágításban szemléljük a dolgokat, az új nézőpontok pedig akár új utakat is megnyithatnak

Erős késztetést érzünk (és a külvilágban is belebotlunk „véletlenül” az ilyen lehetőségekbe), hogy új célokat tűzzünk magunk elé, tanulmányokba kezdjünk, konkrét és átvitt értelemben vállalkozzunk. Mivel az együttállás a Mérleg jegyében jön létre, szívesen kötünk új ismeretségeket, keressük a velünk egy hullámhosszon levők társaságát és az sem zavar, ha országok, kontinensek választanak el egymástól. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy az új, gyümölcsözőbb társulások létrejötte előtt el kell vágni néhány olyat, amely csak visszahúzott. Kevésbé szerencsés, ha a különféle zavaró hatások elterelik a figyelmet valódi lehetőségeinkről.

A dolgok még kiszámíthatatlanabbá, megfoghatatlanabbá válnak, amikor október 22-én, a Mars a Mérlegbe lép. Ennek a 2017 december 9-ig tartó időszaknak a hangulata kissé emlékeztet a 2013 vége- 2014 júniusa közötti hónapokéra, amikor szokatlanul hosszú időt töltött ugyanebben a jegyben. Bár mostani vendégeskedése sokkal rövidebb ideig tart és az akkoriban oly sok problémát okozó Nagy Kereszt formáció sem nehezíti életünket, néhány, az idő tájt felmerült téma újra aktuálissá válhat.

Mars az asztrológiában az akarat, az energia, az asszertivitás, férfiasság, harc bolygója. A római mitológiában a háború istene volt, a csupa nőiség, báj és kellem Vénusz számtalan szerelmének egyike. Azonban a Mérleg jegyében, a Vénusz hagyományos otthonában már cseppet sem érzi jól magát: tulajdonságai gyengébben vagy torzultan érvényesülnek.

Ebben az időszakban talán nehezebb lesz érvényesíteni akaratunkat és magabiztosan kinyúlni az után, amit szeretnénk, kompromisszum készebbeknek mutatkozunk egyszersmind készségesebben harcolunk az igazságért, mint általában. Az övön aluli támadások és az autoagresszív viselkedés különböző formái sem lesznek ritkák ebben az időszakban.

Október 23 -án a Nap a Skorpióba lép. A halállal, újjászületéssel, a lélek mélységeivel, a nagy üzletekkel és adósságokkal kapcsolatba hozható nyolcadik jegy a legintenzívebb a tizenkettő közül. A szintén ott tartózkodó Jupiter felerősíti az átalakulás már eddig is markánsan érzékelhető plútói energiáit.

Az október 24-én egzakttá váló Merkúr – Neptun trigon enyhíti az előző napok nyomását, finomíthat megérzéseinken, együttérzőbbé tesz, könnyebben hangolódhatunk környezetünkre és sorsunkra. Eközben valóságérzékünket és megkülönböztető-képességünket is megőrizzük. Az előző és a következő a nap a kreatív tevékenységeknek is kedvez.

Az október 26 -án bepontosuló Nap – Jupiter együttállás hatására visszanyerhetjük lendületünket. Hagyományosan ezt a bolygókapcsolatot ideálisnak tekintik ahhoz, hogy önbizalmat, bátorságot, kezdeményezőkészséget, energiát és kockázatvállalási kedvet igényló projektekbe kezdjünk. A száműzetésben levő Mars azonban (a Skorpió jegy régi ura) korlátozott kivitelezőerőre, novemberi, Plútóval és Uránusszal létesített erőpróbáló fényszögei különféle zavaró tényezőkre, váratlan és nem mindig szándékaink szerint való irányváltásokra figyelmeztet. A nagyvilágban felelőtlenül, megfelelő „muníció” nélkül indított katonai akciók okozhatnak megalázó vereségeket. A blöffölés személyes szinten is visszaüthet. A következő hetekben más diszharmonikus hatások is intenzíven érvényesülnek majd.

Tehát, ha csak a körülmények rá nem kényszerítenek, ez végképp nem az az időszak, amikor új dolgokba kellene kezdeni, dinamikus, külső lépéseket tenni vagy komoly, hosszú távú döntéseket hozni. A külső haladás helyett most jobb ötlet belső világunkra figyelni. Megérzéseink, álmaink, fantáziáink ugyanis fontos üzeneteket tartogathatnak a távolabbi jövőre nézve is azt illetően, milyen irányban haladjunk, hogyan kezelhetünk megfelelőbben egy helyzetet, hogyan profitálhatunk egy kritikus időszakból.

Az október 27-én bepontosuló Vénusz – Plútó kvadrát által jelzett radikális változások valószínűleg társas viszonyainkat és pénzügyeinket érintik majd szakítások és egymásra találások, nagy nyereséget, de sokkal valószínűbben nagy padlót fogást eredményező üzletek, befektetések formájában. (Az előző nap egzakttá vált Nap – Jupiter együttállás megnövelheti a kockázatvállalási kedvet és a kétes ügyletek vonzerejét, a Vénusz – Plútó erőpróbáló kapcsolata azonban erősen kérdésessé teszi ezek sikerét.) A nagyvilágban sem alakulnak túl békésen a dolgok: szövetségek , társulások borulhatnak fel. Ezek a bolygóhatások a gazdaságra sincsenek jó hatással. Az ugyanaznap bepontosuló Merkúr – Plútó szextil remélhetőleg ad annyi tisztánlátást és valóságérzéket, ami megóv a szarvashibák elkövetésétől.

Kapcsolódó

Mars a Szűzben : kozmikus rendrakás – apró lépésekben

Mars a Szűzben : ami meggyógyít és ami megbetegít

Kontrollt vesztett, váratlan folyamatok

Mars – Plútó trigon: az Erő velünk van ! 🙂 

http://www.asztropresszhirek.com/2017/10/02/oktober-2017/

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: