asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Telihold a Halakban : 2017 szeptember 6

Telihold a Halakban : 2017 szeptember 6

A szeptember 6-i telihold budapesti idő szerint 09:02′ -kor teljesedett ki a Halak 13°-án. Míg az újholdak a kezdeteket, a teliholdak valaminek a betetőzését, kiteljesedését jelzik. A jelenlegi, az augusztus 21-i napfogyatkozást követő teliholdként különös jelentőséggel bír, hiszen jelzéseket adhat, hova vezethetnek az előző újholdkor elkezdődött folyamatok, mi mindent kell még tenni ahhoz, hogy bekövetkezzen az esedékes megújulás. Az őszi napéjegyenlőség előtti teliholdat egyébként Arató Holdnak is nevezik. Nagyon találóan, hiszen mielőtt teret adnánk az új folyamatokat megnyitó kardinális energiának, érdemes számba vennünk, milyen termést takarítottunk be az eseménydús nyarat követően és vajon fog ez táplálni bennünket a téli időszakban.

telihold halakban, állatos

A teliholdképletben a Neptun együttállást képez a Holddal. Amikor a Halak jegy hatása erőteljesen érvényesül, rengeteg dolog történik a láthatatlan, éteri tartományokban. Elvékonyodik a látható és a láthatatlan, az anyagi és az anyagtalan világ közötti fátyol. A dolgok vizessé, síkossá , megfoghatatlanabbakká válnak, nehéz őket pontosan meghatározni. Ébrenlétünk is álomszerűbbé, szürreálisabbá válik, a világmindenség különös véletlenek, szinkronicitások formájában üzen.

Az alvással töltött órákban tudattalanunk a szokásosnál is több, élénkebb álommal bombáz bennünket. Ezekre akkor is érdemes odafigyelni, lejegyezni őket, ha nem értjük szimbólumnyelvüket.

Álmaink: a lehetőségek kincsesbányája

Éjszakai világunk képi nyelvének értelmezése, az álomszimbólumok kreatív felhasználása révén ugyanis visszanyerhetjük életerőnket, kreativitásunkat, a régi problémákra új válaszokat találhatunk. Álmaink letisztulnak, egyre biztatóbbá válnak és ezzel párhuzamosan ébrenlétünkben is kimozdulunk a holtpontról. Igen gyakran az álommotívumok kreatív megmunkálása közben – vagy ennek hatására értjük, érezzük meg, milyen változtatásokat követel tőlünk sorsunk, miféle új irányba kell elindulnunk és megfelelő belső energiák szabadulnak fel megvalósításukhoz. Fokozatosan eltűnik az blokk ami eddig megmagyarázhatatlan módon, „átokszerűen”fékezte lendületünket, visszanyerjük életerőnket, cselekvőképességünket.

Az effajta tevékenységek teljes összhangban állnak egy Szűz Nap – Halak Hold oppozíció által szabott feladatokkal. A gyakorlatias Szűz szereti átlátni hogyan működnek a dolgok valójában, nagy figyelmet szentel a részleteknek, így jó esélye is van arra, hogy megvalósítsa a Halak Hold látomásait, a nagy eszmények a hétköznapokban is megélhetővé váljanak, a ködös benyomások szilárd, tényszerű felismerésekké alakuljanak.

Ezek a szempontok most a szokásosnál is nagyobb hangsúllyal esnek latba, hiszen előző napon pontosult be egy Nap-Neptun szembenállás is. Szeptember folyamán aztán a többi, Szűzben haladó bolygó – a Merkúr (szept 19), a Mars (szept.24) és a Vénusz (szept. 30) is farkasszemet néz a Neptunnal, majd a hónap második felében és október folyamán kvadrátot képeznek a Szaturnusszal. Ekkor derül ki majd, jó irányba ment a befektetett energia, volt-e realitásuk látomásainknak, rendelkeztünk a megvalósításukhoz szükséges kitartással, tudással, gyakorlati érzékkel, vagy légvárépítéssel fecséreltük időnket. Amennyiben sikerül megőrizni motivációnkat, éberségünket, a Nap – Neptun oppozíció adta lehetőségeket kihasználva könnyebb tudatosítani, milyen életterületeken és milyen témákat illetően kell összehangolnunk az álmok és a valóság tartományait.

Az illúziók labirintusában

A feladat azonban nem mindig kellemes és az illúziók labirintusában is könnyű eltévedni. Az egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló hatások miatt sajnos jelen pillanatban nehéz megkülönböztetni a paranoid gondolatokat, téveszméket a reális előérzetektől, az elszállt fantáziálgatást a valóságformáló álmoktól. Túlérzékenyekké válhatunk, hajlamosak lehetünk bolhából elefántot csinálni, túlzott agresszivitással reagálni a vélt vagy valós sérelmekre. Nem könnyű feladat egészséges mederbe terelni a dühnek, neheztelésnek, frusztrációnak ezt az egyvelegét – de törekedni kell rá, a konfliktusokat, baleseteket, sérüléseket, tartalékaink kiapadását elkerülendő. Noha a Mars már a Szűzben jár, még mindig érvényesül az augusztus 21-i eklipsz fokán létrejött fényszögeinek a hatása (Merkúr – Mars együttállás, Mars Uránusz trigon . Bővebben: Vedd komolyan, de ne kövesd vakon impulzusaidat !) A zavaros motivációkból fakadó, indulatoktól, érzelmektől túlfűtött cselekvés veszélyei tehát nagyok. Ezek következményei különösen súlyosak lehetnek, ha valamilyen egyéni vagy kollektív rögeszme, vallási, ideológiai szélsőségek, despotizmus inspirálja őket.

Kijózanító felismerések

Jóllehet, kopogjuk le, a 2015 – 2016 közötti időszakot emlékezetessé tevő Szaturnusz – Neptun kvadrát már felbomlott, akárcsak a 2016 nyarának változó T kvadrátja, a Szaturnusz által rövidesen sérülő Hold felfrissíti emlékezetünket . (Később, amikor szeptember folyamán a Nap, majd októberben a Mars és a Vénusz is erőpróbáló kapcsolatot képez vele, újabb valóságtesztek révén győződhetünk meg, sikerült e pótolni az akkoriban elszenvedett veszteségeket, korrigálni tévedéseinket és mulasztásainkat, levontuk-e a tanulságokat.)

Visszaköszönhetnek a február 26-án Halakban létrejött teljes napfogyatkozás és az azt követő időszak eseményei is. Természetesen egy, az augusztus 21-i napfogyatkozást követő teliholdnak a közelebbi múlttal kapcsolatban is van üzenete. Sokan csak mostanában vagy a közeljövőben fognak ráébredni arra is, hova vezet, ha a tények következetes és gyakorlatias mérlegelése helyett kizárólag szubjektív elvárásaiktól inspiráltan kockáztattak – ahogy a nyáron, az Oroszlán stellium idején tették. ( Sajnos, az elkövetkező napokban még mindig születhetnek ilyen döntések – ezek hatásaival pedig éveken keresztül számolni kell.)

Az e napokban különösen aktív tudattalan rémálmok vagy más, kellemetlen hatású éjszakai képek formájában figyelmeztethet e feladatok aktualitására. Belső világunk ösztönözhet ily módon arra is, hogy vizsgáljuk meg az elmúlt időszak kudarcait, veszteségeit, tévútjait, a zavaros élethelyzetek sokaságát, és azonosítsuk a mögöttes okokat. Ez nem túl felemelő, hiszen az esetek nagy részében általában az derül ki, hogy a felmerült problémákért elsősorban saját magunkat okolhatjuk.

Bár szorongva, verítékezve ébredhetünk belőlük, ahelyett hogy gyorsan igyekeznénk elfelejteni őket, jobban tesszük, ha végiggondoljuk: mivel kényszerítettük rá tudattalanunkat, hogy ilyen szélsőséges formában üzenjen. (Elfojtott, megéletlen személyiségrészek, hajlamok lázadoznak? Ideje lenni felhagyni egy káros szenvedéllyel ? Egy kapcsolat van ránk rossz hatással? Tudatos beállítottságunk nem abba az irányba vezet, amerre sorsunk szerint dolgunk lenne? Betegség fenyeget ? A külvilágból leselkedik ránk veszély? stb) Akár kellemesek akár ijeszt visszatérő álmoknak ugyanilyen jelentőségük van. A rejtjeles üzenetek megfejtésére fordított idő, energia kamatostól megtérül – a gubancbogozást asztrológiai tanácsadással egybekötött álommunka könnyítheti meg.

Még semmi sincs veszve

Az ilyen felismeréseket kísérő kiábrándulás, szorongás, tehetetlenség-és magányérzet teljesen természetes. Ugyanakkor azt is fontos szem előtt tartani, hogy a tévedések korrigálása, az egészségesebb irányok felkutatása (vagy visszatalálás a régikhez), az újraépítés nagyon is lehetséges. (Sőt, ez akár házi feladatnak is tekinthető. Hogy ez miben áll és hogyan kell hozzálátni, egyénenként, a születési képlet adottságaitól függően változik.)

Szerencsére a józan ítélőképesség támpontjai is adottak: a Nap a Szűzben áll, és 9-én  bepontosul trigonja a Bakban tolató Plútóval. A Mars szintén a Szűzben halad, a Merkúr, pedig 10-én tér vissza a gyakorlatias jegybe. Azoknak tehát, akik valóban be akarják azonosítani a jelenlegi áldatlan állapotok létrejöttéért felelős titkos vágyakat és viselkedésmintákat (illetve hajlandók beismerni ezek meglétét), most lehetőségük is adódik erre. A rejtett részletek feltárása, a régi tények elemzésére való képesség lehetővé teheti, hogy a bűntudat, kritika és önvád mellett a helyzet megoldására is rátaláljanak. Az ötletek gyakorlatba ültetésével jobb ötlet kivárni a szeptember 20-i újholdat.

A megfelelő szabályok felállítása, a rendteremtés, az egészségünkért, életminőségünk javításáért tett tudatos és racionális erőfeszítések sok gondot vehetnek le a vállunkról a későbbiekben. Jóllehet 2010 óta egyre nagyobb kiszámíthatatlanság jellemzi életünket, az elmúlt két-három évben pedig a felbomlási folyamatokat fokozódó átláthatatlanság és zűrzavar jellemezte, fontos arra törekednünk, hogy legalább némi kiszámíthatóságot csempésszünk a káoszba. Ha a külső körülmények kezelhetetlennek tűnnek is, a belső stabilitás megteremtése jó kezdet lehet. Ez fokozatosan kihat a külső valóságra is.

Kapcsolódó

Szeptemberi előrejelzés

Mars a Szűzben : kozmikus rendrakás apró lépésekben

http://www.asztropresszhirek.com/2017/09/06/telihold-a-halakban-2017-szeptember-6/

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: