asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Szeptember 2017

Szeptember 2017

Szeptember sokak számára az az időszak, amikor a nyári pihenőt követően vissza kell térniük feladataikhoz. Véget ér a szabadság, kezdődik az iskola, a laza ejtőzést dolgos hétköznapok váltják fel. Bár az őszies hangulathoz a külső tényezők (pl. az időjárás megváltozása, tanévkezdés, stb.) is hozzájárulnak, a kozmikus energiák is átalakulnak.

hosszú út az alkonyba, szép táj

Az előző hónap folyamán a személyi bolygók az Oroszlánban álltak, így nagyobb szerepet kapott a szórakozás, szerelem, kreatív önkifejezés. (Sajnos, a tűz elem túlsúlyának árnyoldala is megmutatkozott: felégetett hidak, hőzöngés szűkebb és tágabb környezetünkben, tűzesetek, stb formájában). Szeptember elején még mindig vannak bolygók az Oroszlánban, így nem kell egyből belezuhannunk a hétköznapok taposómalmába, hanem összeköthetjük a hasznost a kellemessel. Jó esetben kreatívan, vállalkozó szellemmel oldjuk meg feladatainkat. Megtaláljuk a módját, hogyan leljünk több örömöt munkánkban, tegyük kellemesebbé környezetünket, szakítsunk időt a lazításra, hobbiinkra is. Kevésbé szerencsés, ha az elmúlt hetekben az Oroszlán -elv sötétebbik oldala kerített hatalmába lustaság, hanyagság, arrogancia, pazarlási hajlam formájában. Ebben az esetben a Szűz időszakában nagyon kemény leckék hozhatnak vissza a földre és emlékeztetnek rá: nem feledkezhetünk meg az élet gyakorlati követelményeiről, kötelességeinkről pusztán azért, mert tovább szeretnénk szórakozni.

Szeptember közepétől a Szűz energiák fokozatosan átveszik a terepet. Legjobban akkor használhatjuk ki ezt az időszakot, ha szervezettebbekké válunk, sort kerítünk azokra a feladatokra, amelyek összeszedettséget és a részletek alapos kidolgozását igénylik, jobban megszervezzük életünket, hatékonyabbá tesszük munkánkat, egészségesebb életstílusra váltunk (testedzés beiktatása, étrend átalakítása, tisztítókúrák, megszabadulunk a káros szenvedélyektől), jobban odafigyelünk állatainkra, stb. Orvosi beavatkozásokra, különösen műtétekre jobb, ha csak azt követően kerítünk sort, hogy a Merkúr abbahagyja tolatását (szept. 5) és kilép a retrográd árnyékból ( szeptember 19)

Az erőteljes augusztusi eklipszek (augusztus 7- részleges holdfogyatkozás, augusztus 21 – teljes napfogyatkozás) szeptember folyamán is éreztetik hatásukat. (Illetve sokkal tovább, hiszen a 2, 4 órás teljes napfogyatkozás csaknem két és fél éven keresztül gyakorol majd befolyást a világ dolgaira.) Szeptember folyamán azonban, amikor az eklipsz idején még tolató Szaturnusz és Merkúr már direktben mozog, egyes bolygók (Merkúr, Mars, Vénusz) áthaladnak a teljes napfogyatkozás fokán (Oroszlán 28°29′), egyértelműbb jelzések érkeznek az eklipsszel kapcsolatos folyamatokról.

  • Szeptember 2. a Merkúr együtt áll a napfogyatkozás fokával
  • Szeptember 3. A Mars együtt áll a retrográd Merkúrral és eléri a napfogyatkozás fokát
  • Szeptember 5. A Merkúr stacionárius direktbe vált
  • Szeptember 7. A direkt Merkúr újra eléri a napfogyatkozás fokát
  • Szeptember 16. A direkt Merkúr újabb együttállást képez a Marssal
  • Szeptember 18. A Vénusz eléri a napfogyatkozás fokát

Szeptember folyamán érvényesülő bolygóhatások

Eklipszek hozadékai: felfordulás, csatazaj

Szeptember első napjainak hangulatát a Merkúr és a Mars találkozója határozza meg. A még tolató Merkúr az Oroszlán 28°:43′-án képez együttállást szeptember 3án a Marssal, majd szeptember 5-én, az Oroszlán 28°25′-en abbahagyja tolatását. Mint már szó volt róla, egy bolygó stacionáriusba váltásának időpontjában energiái a szokásosnál intenzívebben nyilvánulnak meg. A Merkúr irányváltása, akárcsak a Marssal való együttállás most ráadásul az augusztus 21-i eklipsz létrejöttének fokán következik be, így még nagyobb figyelmet érdemel. Szűkebb és tágabb környezetünkben újra felszínre kerülnek a napfogyatkozás témái.

Külső eseményeket csak hozzávetőlegesen lehet jelezni, de néhány analógia kézenfekvő. Általában véve a Merkúr – Mars együttállások élesnyelvűvé, ingerlékennyé tehetnek, és mivel a jelenlegi a tüzes Oroszlán jelében jön létre, az indulatoknak, érzelmi/ hangulati impulzusoknak több, a józan észnek pedig sokkal kevesebb szerep jut. A szeptember 2-án egzakttá vált, de még napokon át ható Mars- Uránusz trigon egyaránt lehetőséget adhat arra, hogy egy váratlan, frappáns megoldással felülkerekedjünk a káoszon, de azt is jelezheti, hogy a pillanat hevében nagy esély van őrült tettek elkövetésére is. Utóbbi esetben a lendületet semmi sem fékezi, utólag pedig késő bánkódni. Szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban egyaránt fellángolhatnak tehát azok a konfliktusok, amelyek már az augusztus 7-i holdfogyatkozás és a 21-i napfogyatkozás környékén is sok aggodalomra adtak okot. ( A mundánasztrológiai vonatkozásokat a Játék a tűzzel, Amerika teljes elsötétülése című bejegyzések taglalták – a teljesség igénye nélkül.)

Jóllehet sürgető kényszert érezhetünk arra, hogy alaposan megmondjuk a magunkét, becsapjuk magunk mögött az ajtót, valamilyen szent ügy érdekében hadba szálljunk, nyélbe üssük életünk legnagyobb üzletét vagy más módon próbáljuk megváltani a világot, a nagy döntésekkel jobb kivárni a szeptember 20-i újholdat. Ítélőképességünket ugyanis jelenleg több tényező is beárnyékolja.

Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla, a Merkúr retrográd időszakai arra szólítanak fel, hogy újra gondoljunk, átismételjünk dolgokat, jobban odafigyeljünk a részletekre, felfrissítsük tudásunkat. (A „felszólítás” különféle malőrök, meghibásodások, elakadás formájában érkezik. ) Nos, a direktbe váltást követően ügyeink visszazökkennek a normális kerékvágásba, de mindaddig, míg szeptember 19-én ki nem kerül a retrográd árnyékból, még bőven várható zűrzavar.

Telihold a Halakban: veszélyes vizeken

A szeptember 6 – i telihold (Bp. 09:02, Halak 13°) felfokozza ezeket a hatásokat. Az augusztus 21-i napfogyatkozást követő teliholdként különös jelentőséggel bír, hiszen az eklipsz témái a maguk teljességében mutathatják meg magukat. Íme néhány kulcsszó: szélsőséges időjárás, vizekkel kapcsolatos gondok (pl. esőzések, árvizek, tengeri viharok, vízi balesetek) káosz, bizonytalanság, csalódások, depresszió, nem a megfelelő alanyokra irányuló együttérzés, zűrzavaros ideológiák. A világos felismerésekért a legjobb esetben is keményen meg kell küzdeni Sokkal valószínűbb azonban, hogy a józanság pillanatai az irracionalitáséval váltakoznak. Ez utóbbi pszichotikus epizódokká is fajulhat.

(A ránk váró valóságtesztekből az 5-én bepontosult Nap – Neptun szembenállás révén kaphatunk ízelítőt. Később a többi, akkor már a Szűzben haladó bolygó, a Merkúr, a Mars és a Vénusz is farkasszemet néznek a Neptunnal, majd a hónap második felében és október folyamán kvadrátot képeznek a Szaturnusszal. Ekkor derül ki, jó irányba ment a befektetett energia, volt-e realitásuk látomásainknak, rendelkeztünk a megvalósításukhoz szükséges kitartással, tudással, gyakorlati érzékkel, vagy légvárépítéssel fecséreltük időnket).

Jelen pillanatban azonban nehéz megkülönböztetni a paranoid gondolatokat, téveszméket a reális előérzetektől, az elszállt fantáziálgatást a valóságformáló álmoktól. A Mars fényszögei a fentebbi, zavaros motivációkból fakadó cselekvés veszélyeire figyelmeztetnek. Ezek következményei különösen súlyosak lehetnek, ha valamilyen egyéni vagy kollektív rögeszme, vallási, ideológiai szélsőségek, despotizmus inspirálja őket.

Némi vigasz, hogy szeptember 5én a Mars belép a Szűzbe, ahol október 22-ig tartózkodik. Eljött hát az ideje, hogy az Oroszlán jegyében való, időnként kétes dicsőségű diadalmenetének kreatív sziporkáit átültessük a gyakorlatba, illetve az akkor felmerült problémákra megoldást találjunk. A kezdeti bonyodalmakat követően jó esély van a sikerre is. Hogy melyek a javításokra, átszervezésekre szoruló életterületek, hol és mi módon válhatunk hatékonyabbá, milyen ismeretekkel kell gyarapodnunk. hogyan gyógyulhatunk vagy növelhetjük testi- lelki állóképességünket, az egyéni horoszkóp adottságaitól függ.

A Nap és a Plútó szeptember 9én bepontosuló trigonja nyújthat néhány biztos fogódzót a zűrzavarban. Nagyszerű alkalmat teremthet pl. arra, hogy elmélyedjünk valamilyen témában, tényfeltáró tevékenységeket vagy eredményes kutatómunkát végezzünk pszichénk barlangvilágában. A Nap- Plútó fényszögek  a hatalom, autoritás kérdéseit is felvetik. Kedvező esetben megtapasztalhatjuk lelki erőnket, pszichés tartalékaink új, tudatosabb kiaknázását eredményező döntésekre szánjuk magunkat, tudásunknak, talpraesettségünknek köszönhetően nagyot lépünk a szakmai ranglétrán. Egyszersmind fennáll a veszélye annak is, hogy manipulációk révén próbálunk nagyobb befolyásra szert tenni vagy mások kísérlik ezt meg velünk.

Szeptember 10-én a Merkúr végre visszatér otthonába, a Szűzbe, ahol szeptember 30-ig tartózkodik. Az Oroszlán hőzöngései után elkel a hideg fej, gyakorlati érzék, józan ész. Mindez lehetőséget adhat a kreatív látomások gyakorlatba ültetésére, a részletek kidolgozására, valamint a tévedések korrekciójára is.

A következő néhány napban egyaránt kijut az ostorcsattogtatásból és a cukor -osztogatásból is. Az alábbi bolygóhatások együttesen érvényesülnek, a mikéntbe a horoszkóp egyéni adottságai mellett a tudatossági szint és a szabad akarattal hozott eddigi és jövőbeli döntések is belejátszanak.

A Nap-Szaturnusz kvadrát szeptember 13-án pontosul be. Mint már többször szó volt róla, ez az erőpróbáló fényszög olyan vizsgahelyzeteket jelez, amikor egyéni utunk követése és céljaink megvalósítása a szokásosnál több akadályba ütközik. Ilyenkor úgy érezhetjük, hogy kötelességeink és felelősségeink gúzsba kötnek, és legszívesebben bedobnánk a törölközőt. Ez azonban egyszersmind azt is jelentené, hogy megbuktunk a vizsgán, hiszen a felelősség elhárítása, a feladatok, amelyek alól kibújtunk, később megbosszulhatják magukat.

A nyomás mellett azonban segítő erők is érvényesülnek: a Szaturnusz – Vénusz trigon szeptember 12-én pontosul be, a Vénusz – Jupiter szextil pedig szeptember 15-én. E fényszögek érzelmi életünkre és pénzügyeinkre is stabilizálóan hatnak, így a szaturnuszi prés hatására megtérülő-bár munkaigényes célokra fordítjuk energiáinkat, jövedelmező stratégiákat dolgozunk ki, hajlamosak vagyunk komoly, minőségi munkát is fektetni projektjeinkbe. Vállalkozás, különféle típusú magánéleti, üzleti vagy szakmai társulások esetén egyaránt jó érzékkel különböztetjük meg egymástól a kifizetődő és az energiarabló interakciókat. Erőfeszítéseink gyümölcsét látva örömmel tevékenykedünk és ha mindent beleadtunk, végül a szerencse is a kezünkre játszik.

Pörgős napnak ígérkezik szeptember 16 is, amikor a Merkúr másodszorra is együttállást képez a Marssal. (Első találkozójukra szeptember 3-án, az Oroszlánban került sor, ugyanazon a fokon, ahol az augusztus 21-i napfogyatkozás végbement.) Az eklipsszel kapcsolatos témák újra felszínre kerülhetnek, de most remélhetőleg higgadtabb, praktikusabb alapállásból sikerül majd foglalkozni velük. (A fényszög ennek ellenére harciassá, elhamarkodottá tehet, hajlamosak lehetünk túlelemezni a dolgokat vagy túlságosan elveszni a részletekben, így a tisztázó beszélgetések parázs vitákba torkollhatnak. A Merkúr és a Neptun közötti, még nem egzakt, de már érzékelhető szembenállás a valóságérzéket teszi próbára.)

Szeptember 17/18 -án, a Vénusz trigont képez a tolató Uránusszal. Ez a formáció kedvez a flörtöknek, a vidám társasági összejöveteleknek, partiknak, rendezvényeknek. Jó ötlet kreatív tevékenységgel levezetni a felgyülemlett feszültséget. Azonban vigyázat!  A Vénusz 19-én éri el az augusztus 21-i napfogyatkozás fokát, ami azt sejteti, ára lehet az Uránusszal képezett trigonja által jelzett könnyebbségeknek. Nem biztos pl., hogy hosszabb távon is építeni lehet ezekre a lehetőségekre, illetve, ami most jó ötletnek tűnik, hosszabb távon problémák forrásává válhat. Egy váratlan szerelmi kaland átmenetileg elviselhetőbbé tehet egy holtpontra jutott párkapcsolatot, később – pl. amikor október 8-án a Vénusz kvadrátba kerül a Szaturnusszal (l. Karmikusan terhelt viszonyok) – már sokféle probléma forrása lehet. Ugyanez vonatkozik a most kínálkozó üzleti alkalmakra és a társulások más formájára, utazásokra, tanfolyamokra is.

Luna, Edward Burne-Jones üvegfestménye, 1878.

Újhold a Szűzben: őszi nagytakarítás

A szeptember 20-i újhold a Szűz 27°-án születik meg (Bp 07:29). A nyár vége a betakarítás ideje is. A régi kalendáriumokban az állatöv hatodik jegyét Arató Szűznek is nevezik. A mindannyiunk előtt ismerős szólás, miszerint ki mint vet, úgy arat, mélyebb értelmet nyer, ha figyelembe vesszük, hogy az asztrológiában a 6. ház az ebben az életben csinált karmáról is értékes felvilágosításokat adhat. Ily módon tehát, miközben új fejezetet kezdünk, akár akarjuk, akár nem, szemrevételeznünk kell az eddigi termést. Eredményeinket és mulasztásainkat egyaránt. A most esedékes felfedezések azonban nem mind örömteliek, legalábbis elsőre nem. A helyzetértékeléshez sok esetben hozzá kapcsolódik a károk felmérése is. Ezt olyan stratégiák kidolgozása követi, amelyek révén véget vethetünk a zűrös helyzeteknek.

Általánosságban véve a Szűz princípiuma az egészség, a betegség, a munka, a szolgálat, a napi szokások témáival áll összefüggésben. Egy, az augusztusi eklipszeket követő újhold arra utalhat, hogy valamilyen nyomás hatására kell változást eszközölni ezeken a területeken. Pl. mostanra vált egyértelművé: ha folytatjuk eddigi életstílusunkat, megbetegszünk –vagy neadj’ Isten, ez már be is következett. Egy új munkahely vagy egy munkahely elvesztése szintén eddigi hozzáállásunk átalakítására kényszeríthet. És még hosszan lehetne sorolni az analógiákat.

A nyári T-kvadrátok és az eklipszekkel súlyosbított Oroszlán- stellium ámokfutásából való felocsúdás leginkább ahhoz hasonlítható, mint amikor másnaposan, üres zsebbel ébredünk egy hetedhét országra szóló buli után. És, mielőtt bármi értelmes dologhoz kezdenénk, még a dínomdánom nyomait is el kell tüntetni. Egy, a Szűz jegyében létrejövő újhold ugyanis valamilyen módon a rendrakással is összefügg, akár a külvilágban, egy kiadós őszi nagytakarítás formájában kerítünk rá sort, akár idebent, akár egyszerre, mindkét valóságszinten. (Az újhold- képletben, amelyre a későbbi bejegyzésekben még részletesebben visszatérek, a fentebb bemutatott bolygóhatások, illetve régi ismerősünk, Uránusz – Jupiter szembenállás befolyása érvényesül, amely szeptember 27-én pontosul be harmadszorra).

Ugyanezen a napon vált jegyet a Vénusz is: a Szűzbe lép, ahol október 14-ig időzik. A hagyományok szerint a szépség, a szerelem és a társulások princípiuma nem érzi magát valami jól ebben a szerény, puritán, óvatos jegyben. Ez különösen arra az esetre igaz, ha Oroszlánban való tartózkodása idején túlzásokba estünk, túlléptük kereteinket, életünk egy valóság-showra vagy egy nagyszabású kerti partyra emlékeztetett. Az effajta dőzsölés időszaka most valóban véget ér, a következő időszakban pedig annak kell kiderülnie, mennyire állják ki társulásaink a hétköznapok próbáját. A Szűz Vénusz érdemeit azonban oktalanság lenne lebecsülni, hiszen a belső ritmusaira, ciklusaira, tápláléka minőségére oly fogékony jegyet a túlzásoktól is megkímélheti. Hatására például, az egyidejűleg érvényesülő destabilizáló befolyások ellenére is könnyebb ráérezni az egészséges megoldásokra és ezek mellett kitartani. (Pl. anélkül, hogy különösebben törekednénk rá, ebben az időszakban “véletlenül” épp olyan gyümölcsöket, zöldségeket kívánunk enni, mint amilyenek nagyszüleink kertjében teremtek, körülnézünk egy biopiacon, a húsevés puszta gondolatától hányinger környékez, felfedezzük, hogy jobban esik természetes anyagokba öltöznünk, stb.)

Őszi napéjegyenlőség: a tiszta felismerésekért meg kell küzdeni !

A Nap szeptember 22én, budapesti idő szerint 22:02 – kor lép be a Mérleg jegyébe. Mint más bejegyzésekben szó volt róla, a napéjegyenlőségek és a napfordulók időpontja asztrológiai szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az őszi napéjegyenlőség időpontjára felállított képlet pl a következő hat hónapról ad jelzéseket – erről még lesz szó a későbbi bejegyzésekben.

Bár jelenlegi helyzetben a korlátok mellett nagyszerű lehetőségek is adottak, a tiszta felismerésekért továbbra is meg kell küzdeni, megvalósításukat pedig macerás rendrakási folyamatok előzik meg. Ezekhez az eddigi struktúrák porig rombolása is hozzátartozik, és mivel a valóságérzékelés továbbra is problémákat okoz, fokozottan oda kell figyelni, nehogy hasznos és értékes dolgok is áldozatául essenek a tisztogatásnak. Ez egyéni és kollektív szinten egyaránt igaz. A biztonságos fedezék megtalálása, a helyes álláspont kialakítása egyéni feladat, de nem biztos, hogy mindenkinek sikerül.

őszi napéjegyenlőség

Ugyanezen a napon pontosul be a Merkúr és a Plútó föld trigonja. A fényszög intenzív energiái arra ösztönöznek, hogy a dolgok mélyére hatoljunk és módszeresen feltárjuk a rejtett részleteket is, kiderítve, hogy jutottunk el odáig, ahol most tartunk. Ily módon saját és környezetünk valódi motivációi is felszínre kerülhetnek, minőségi, mélyreható elemzések születnek és tabutémákról is őszintén, tárgyilagosan beszélgessünk.

Káosz, bizonytalanság, akadályok a hó végén

A tisztánlátás el is kell, hiszen a hó végi káoszt nem könnyű átlátni, és a megfelelő haladási irányok, hozzáállás felismerése is eltarthat egy darabig. (Jóllehet az adott fényszögeket külön- külön mutatom be, összemosódó, jóformán egyidejűleg érvényesülő hatásokról van szó. Ezek a képlet egyéni adottságaitól függően más és más életterületen és módon nyilvánulnak meg. A felmerülő kérdések tisztázására a képlet elemzése révén keríthetünk sort.)

A Mars és a Neptun szeptember 27-én bepontosuló szembenállása a cselekvés hatékonyságát gyengíti. Könnyen elképzelhető az is, hogy az akarat-energia nem a megfelelő célpontra irányul, szétaprózzuk magunkat, cselekedeteinket saját önbecsapásunk, mások manipulációi és/ vagy különféle tudatmódosító szerek irányítják -így nem a valós helyzetnek megfelelően reagálunk. Nem vagyunk biztosak szándékainkban, egyik pillanatban elemi erővel sóvárgunk valamire a másikban pedig azt se tudjuk, mit szerettünk volna valójában. Energikusak, magabiztosak vagyunk az egyik percben, a másikban pedig már az is szinte fizikai fájdalmat okoz, ha megpróbálunk keresztbe tenni egy szalmaszálat.

Ezzel egy időben hat egy Merkúr-Szaturnusz kvadrát is (a fényszög szeptember 25-én válik egzakttá). Az információáramlást műszaki hibák, félreértések, mentalitásbeli különbségek gátolják, megoldáskeresés helyett a viták szőrszálhasogatásba, ideologizálásba torkollnak, az ésszerű -tényszerű szempontok dogmatizmussal, tekintélyelvű érveléssel ütköznek. A Merkúr erőpróbáló kapcsolatai, mint más bejegyzésekben is szó volt róla, nagyon balesetveszélyesek. A szétszórtság, figyelmetlenség, alkohol és/vagy más tudatmódosító szerek általi befolyásoltság (Neptun), a szabályok (Szaturnusz) megszegése (Mars) tragédiákhoz vezethet. Utazás során kaotikus helyzetek, elkeveredő vagy ellopott csomagok, úti okmányok, készpénz/ bankkártya okozhat bosszúságokat.

Szeptember 27/ 28-án pontosul be újra a Jupiter- Uránusz szembenállás is. (Először 2016 december végén vált egzakttá, majd 2017 február végénmárcius elején. Mint az Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? című, tavalyi bejegyzésben már szó volt róla, ez a tranzit megnöveli szabadságvágyunkat, új élményekre, izgalmakra sóvárgunk. A kötöttségektől, gúzsba kötő élethelyzetektől való szabadulás vágya jogos, de nagy igyekezetünkben a kád vízzel a gyereket is kiönthetjük. Kreatív, és hiteles új utakat találni anélkül, hogy saját – és környezetünk életét káoszba döntenénk nem könnyű és nem is néhány órás feladat.

Szeptember 28-án hagyja abba tolatását és fordul direkt stacionáriusba a Plútó is. Az alvilág urának április 20 óta tartó retrográd mozgását kísérő sűrű, sötét, fojtogató, “valami lóg a levegőben” – típusú életérzés, a véget nem érő, sokszor csak küszöb alatt ható irritációk, egy helyben toporgás időszaka főleg azok számára ismerős, akiknek a Skorpió vagy a Bak princípiuma fontos szerepet játszik képletükben (pl. személyi bolygók vagy aszcendens ezekben a jegyekben). Persze mások sem tudták kivonni magukat ezek alól a hatások alól. Sokak számára ismerős az a folyamatos bizonytalanság is, amikor hosszú hónapokon át is haladhatunk, komoly erőfeszítéseket téve egy irányba anélkül hogy tudnánk, a megfelelő helyre fektettünk-e be energiát. A tévedés- próbálkozás-. tévedés – próbálkozás lehetősége ugyanis folyamatosan benne van a pakliban. Nos, a 28-i direktbe váltás akkor is jelenthet megkönnyebbülést, ha a Plútó újjászületés, regeneráció helyett valaminek a radikális és végérvényes lezárását hozza.

Problematikus lehet a szeptember 29-én bepontosuló Vénusz – Neptun szembenállás is, mert légvárépítésekre hajlamosíthat. A látszólag nagyon romantikus bolygópáros befolyására az alkatunkhoz illő, hús-vér partnerek helyett hajlamosak lehetünk megfoghatatlan ideálokat kergetni. A Neptunusz párkapcsolatokra gyakorolt hatásaival a Neptunusz szövevényes ösvényein c. cikksorozat foglalkozik bővebben. (Mivel most a „megfelelő” Uránusz -hatások is érvényesülnek, könnyen elképzelhető pl., hogy sohasem beteljesülő online afférok miatt hanyagoljuk el párunkat (vagy pedig éppenséggel ő teszi ezt velünk), lobbanunk reménytelen szerelemre, vonzódunk megközelíthetetlen (pl. már foglalt, szenvedélybeteg, érzelmileg elutasító stb. társhoz), ápoljuk valódi párkapcsolat helyett a távkapcsolat valamilyen formáját.

A másik szándékának a félreértése is gyakori lehet ilyenkor, akárcsak saját zavaros motivációink (Pl. azt hisszük, valaki nőként/ férfiként is vonzódik hozzánk, holott csak barátkozni akar, mi magunk nem tudjuk eldönteni, barátkozni akarunk az illetővel vagy más terveink is lennének vele, mennénk- e vagy maradnánk, az együttérzés, a magánytól való félelem, a tényleges vágyakozás vagy csupán egy átbulizott éjszaka hatására ébredtünk-e valakinek az ágyában. A napilapok híreit szerelmi botrányok színezik. Megcsalhatnak vagy mi lépünk félre. Pénzügyekben is nagyon nagyfokú óvatosság javallott

Kapcsolódó

Telihold a Halakban : 2017. szeptember 6

Mars a Szűzben : Kozmikus rendrakás apró lépésekben

Vénusz az Oroszlánban : légy jó önmagadhoz !

Vedd komolyan, de ne kövesd vakon impulzusaidat ! (Mars – Uránusz trigon, Mars – Merkúr együttállás az Oroszlánban)

Tűz és víz : az augusztusi eklipszek hozadékai

Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt ?

Amerika teljes elsötétülése

2017. augusztus 21: teljes napfogyatkozás az Oroszlánban

2017. augusztus 7 : részleges holdfogyatkozás a Vízöntőben

Általános tudnivalók a nap-és holdfogyatkozásokról

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A Plútó archetípusa

A sors új útjain: a Szaturnusz direktbe váltott

A Merkúr hátraarcot vág: a részletek ördöge

Váratlan, nagy erejű változások

Szeptember 2017

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: