asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Augusztus 2017

Augusztus 2017

Augusztus nagyon mozgalmasan és kiszámíthatatlanul alakul: a Jupiter és Plútó huzakodása, az újabb kardinális T -kvadrát, a „nagy amerikai napfogyatkozás” csupa váratlan eseményt tartogat kollektív és egyéni szinteken egyaránt. És ez csak néhány az életünket ebben a hónapban alakító, jelentős kozmikus folyamatokból.

Augusztus 3-án, a Kos 28°-án elkezdi 2018. január 2-ig tartó tolatását az Uránusz. Ez a princípium a váratlan változásokkal áll kapcsolatban, ami még kiszámíthatatlanabbá teszi az elkövetkező napok fejleményeit. A közelgő eklipszek szintén megnehezítik az esemény-szintű előrejelzést: ezúttal is csupán a bizonytalanság a biztos. A bolygó irányváltása kisebb-nagyobb nézőpontváltásokat eredményez, személyes és kollektív szinten is arra sarkall, hogy más oldalról is megvizsgáljunk valamit, megkérdőjelezzük, valóban úgy kell lenniük a dolgoknak, ahogy vannak ? (A retrográd mozgás miatt a konkrét események bizonyos késéssel következhetnek be). Az elmélkedésnek változatos hozadékai lehetnek: rég esedékes, hasznos irányváltások és öncélú kitörések is. Utóbbiak zavargásokban, anarchista, radikális mozgalmakban, kormányok megdöntésére irányuló kísérletekben, terrorakciókban nyilvánulhatnak meg kollektív szintenSzemélyes szinten jelezhet szabadulást az egyre egészségtelenebbekké váló kapcsolatok, kötöttségek csapdáiból, de a kötelezettségek, valódi intimitás elöli kényszeres menekülést is.

Augusztus 4-én újra, utoljára pontosul be a Plútó – Jupiter kvadrát. (Először 2016 november 24-én, aztán 2017 március 30-án vált egzakttá – gondoljunk vissza hogyan alakult életünk ezekben a hónapokban. Az akkori témák valamilyen szinten most újra felbukkannak életünkben. Ezúttal azonban fellélegezhetünk: a fényszög legközelebb 2023-ban áll össze.). Ezzel a 2016 végi – 2017 elei kardinális T kvadrát-formáció részét képező bolygókapcsolattal az Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? című blogbejegyzés foglalkozott részletesen.  Az erőpróbáló Jupiter – Plútó kapcsolatok kollektív szinten olyan hatalmi harcokra utalhatnak, melyekben kulcsszerepet játszanak a vallási, erkölcsi/etikai nézetek, politikai, társadalmi ideológiák. A fanatizmus, türelmetlenséggel, gőggel és arroganciával párosul, eközben azonban az érintett felek megfeledkeznek apró, de annál lényegesebb részletekről.
Mivel jelen esetben a Plútó a Bakban, a Jupiter pedig a Mérlegben áll, a fényszög üzleti ügyeket, hatalmi struktúrákat, a társulások minden formáját (tehát nem csak a párkapcsolatokat) érinti.

Ez a tranzit igen becsvágyóvá tehet, és esélyt is ad az érvényesülésre. Azonban ha az ambíciók – mint ez oly sokszor megtörténik – telhetetlenséggel, gátlástalansággal párosulnak, le akarjuk vágni a kanyarokat, törvénytelen üzelmekbe bonyolódunk, az ár is nagyon magas lehet. Az egzisztenciális, anyagi sikerek hajszolására rámehetnek legértékesebb kapcsolataink. A hatalmi harcok, megszállott – rögeszmés magatartás komoly károkat okozhat társas viszonyainkban. Ily módon hatalmas, veszélyes ellenfeleket is szerezhetünk.

pénzáramlás is kiszámíthatatlan lehet: a bőség időszakait a nélkülözésé követheti (különösen, ha esztelen költekezéssel, fenn az ernyő – nincsen kas hozzáállással magunk is tetéztük a bajt). A korrupció, kapzsiság szintén látványos bukást eredményezhet. Anyagi gyarapodás persze lehetséges, de ha túlértékeljük lehetőségeinket és tartalékainkat, túl mohók vagyunk, túl nagy kockázatokat vállalunk, a veszteségek is hatalmasak lesznek. A két bolygó dulakodását a világgazdaság, pénzpiacok is megérzik.

Magáért beszél, hogy ez a fényszög a 2017.augusztus 7-i holdfogyatkozás- képletben is erőteljesen érvényesül. A Magyarországról nem látható eklipsz a Vízöntő 15°-án jön létre, Bp. idő szerint 20:10 – kor. A klasszikus asztrológia álláspontja szerint a nap-és holdfogyatkozások hosszabb távon is komoly próbatételeket, megfelelő bolygóállásokkal kombinálódva egyéni és kollektív szintű sorsfordulókat jeleznek.

Jóllehet már nem egzakt, a Mars még mindig együttállást képez a Nappal és oppozíciót a Holddal. (Ez a formáció, más jegyeket összekötve a július 9-i teliholdképletben is befolyást gyakorolt). Az egyébként sem nyugodt légkört most ráadásul egy eklipsz is hevíti, így a diszharmonikus Mars-hatások fokozottabban érvényesülhetnek. Mint már szó volt róla, a tűz energia túlsúlya a fizikai világban is kapcsolatban állhat tűzesetekkel, Franciaországban és Spanyolországban pl. komoly tűzvészek pusztítottak a közelmúltban. Terrorcselekményekben sem volt sajnos hiány (a tűz elem az iszlámmal is kapcsolatba hozható). Mivel ez a hatás egy holdfogyatkozás- képletben érvényesül, a rombolás hosszabb távú és a szokásosnál nagyobb intenzitású. A diszharmonikus Plútó, Uránusz, Mars hatások nukleáris veszélyt is jeleznek (Gondoljunk csak Észak – Koreára és Iránra.) A Hold- Jupiter trigonNap – Jupiter szextil remélhetőleg kollektív és személyes szinteken is megóv a legrosszabb forgatókönyvektől, vagy ha azok mégis bekövetkeznének, lehetővé teszi, hogy szükségből erényt faragva a legjobbat hozzuk ki belőlük.

Hogy kire milyen módon hat a holdfogyatkozás, az a személyes képlet adottságaitól függ – és persze, mint mindig, a tudatossági szint, szabad akarattal hozott döntések is befolyásolják. Intenzívebben azok fogják megérezni, akiknek Napjuk és/vagy Holdjuk, más személyi bolygóik, horoszkóptengelyeik az Oroszlán/Vízöntő közepe táján helyezkednek el.

Augusztus 10-én, amikor a Nap – Jupiter szextilje bepontosul, valamelyest enyhül a légkör. Ahhoz azonban, hogy a legjobbat hozzuk ki ebből a formációból, nem árt szem előtt tartani, hogy egy szextil esetén a siker nem adódik automatikusan és nem is hullik azonnal az ölünkbe. Ahhoz, hogy a dolgok jó irányt vegyenek, az optimizmuson és a gondviselésbe vetett hiten kívül rugalmasság, kreativitás, a kompromisszumkészségnek és az öntörvényűségnek a helyes egyensúlya is szükséges.
Ugyanezen a napon lesz egzakt a Merkúr – Vénusz szextil is, amely oldottabbá teszi a kommunikációt, segíthet békés módon (pl. kreatív tevékenység, tánc, buli, vidám társasági események) levezetni a feszültséget.

Az augusztus 12-én egzakttá váló Vénusz – Neptun trigonnak megvannak a jótéteményei és az árnyoldalai is. Egyfelől fogékonnyá, intuitívvé tesz, igen kedvező a vizuális művészetek művelői számára, másfelől azonban arra is hajlamosíthat, hogy rózsaszín szemüvegen keresztül szemléljük a világot. Ennek hatalmas érzelmi és pénzügyi melléfogások lehetnek a következményei.
Erre figyelmeztetnek az aznapi Merkúr hatások is. A Merkúr a Szűz 11°-án torpan meg, hogy augusztus 16-án megkezdje hátráló mozgását. Jóllehet Neptunnal képezett szembenállása csak direktbe fordulását követően, szeptember 20-án pontosul be, a vágyálmok és a realitás összehangolása most is hatalmas kihívást jelent. A sikernek a valóságba átültethető látomások, pontos megérzések, aprólékos finomsággal kidolgozott művészeti alkotások, hasznos és esztétikus holmik lehetnek a hozadékai, a tévedésé viszont keserves csalódások, nem a megfelelő célokra és alanyokra fordított energia, anyagi, érzelmi veszteségek. Ráadásul az is eltart egy darabig, míg kiderül: helyes irányba haladunk -e vagy zsákutcába tévedtünk. Sajnálatos módon a következő napok bolygóhatásai sem biztos, hogy a realitásérzéket és az ítélőképességet növelik, így a valósággal való konfrontáció nagyon váratlan….és nagyon drasztikus lehet. Erre akkor van a legnagyobb esély, amikor a Vénusz a kardinális T kvadrát részévé válik (ld. lennebb), majd 90°-os fényszöget képez az Uránusszal.

A következő napokban egyidejűleg érvényesülnek harmonikus és erőpróbáló bolygóhatások. Hogy kinél milyen arányban, milyen életterületeken, a személyi horoszkóp adottságaitól függ. Mint annyiszor, a bemutatott fényszögek most sem elszigetelten, hanem együttesen értelmezendők.

Az augusztus 13-án bepontosuló Nap – Uránusz trigon hatására hirtelen, formabontó ötleteink támadnak, régi témákat újszerűen közelítünk meg és ez meghozhatja az áttörést is. Váratlan hírek, találkozások, felismerések kellemes meglepetéseket tartogathatnak.

Sokkal stresszesebbnek ígérkezik augusztus 15, amikor egzakttá válik a Vénusz – Plútó szembenállás. Ez ráadásul egy újabb kardinális T-kvadrát része is, amelynek hatása a Rák jegyén áthaladó bolygók – Merkúr, Mars, Nap – révén már június vége óta érvényesül. Akárcsak az előző esetekben, most is egy hosszabb, augusztus végéig terjedő időszakról van szó: a Vénusz – Jupiter kvadrát augusztus 17-én pontosul be, a konkrét vagy átvitt értelemben vett csattanót pedig az augusztus 24 -én bepontosuló Vénusz – Uránusz kvadrát adja meg. Szerencsére az Uránusz időközben eléggé eltávolodott a Plútótól, így legalább a 2013 – 2014-es Nagy – Keresztekhez hasonló formáció nem áll össze, de azért meglehetősen stresszes időszakra számíthatunk.

Vénusz – Plútó erőpróbáló fényszögei a “veled vagy nélküled ?” – típusú érzelmi szakítópróbák forgatókönyvei. Ezeket a helyzeteket az Érzelmi szakítópróbák -életmentő műtétek című, tavalyi novemberi blogbejegyzés taglalta részletesen. Abban az időszakban is egy kardinális T-kvadrát hatott, azzal a különbséggel, hogy a Vénusz a Bakban állt. Az oppozíciós jegy, a Rák érintettsége miatt valószínű, hogy valamilyen módon az akkori témák most visszaköszönnek, esetleg arra kell reflektálnunk, hol voltunk akkor és hol tartunk jelenleg.
A feladat most is hasonló: górcső alá kell vennünk társulásainkat (nem csupán a párkapcsolatok, hanem más jellegűek is), érzelmi sztereotípiáinkat, anyagiakhoz, biztonsághoz való viszonyulásunkat. A nagyfokú diszkomfortérzet (tehát nem az ilyenkor, a legjobb kapcsolatokban is megjelenő feszültségek, nézeteltérések) annak a csalhatatlan jele, hogy nem csupán a másik fél viselkedése, hanem a saját viszonyulásunk is kívánnivalót hagy maga után. (Ez akkor is igaz, sőt, még csak akkor igazán, ha látszólag bennünket károsítottak meg, hagytak el, csaltak meg, bántalmaztak, fosztottak ki akár lelki-érzelmi, akár fizikai értelemben is.)

Újra, nagyon komolyan fel kell tennünk tehát magunknak ugyanazokat a kérdéseket, mint tavaly november végén. Milyen kapcsolatokat, káros szokásokat, függőségeket kell megszüntetni ahhoz, hogy tiszta, egészségesebb lapot kezdjünk? Jól bántunk vajon a rendelkezésre álló tartalékokkal ? A megszűnő munkahely, elapadó anyagi források, szeretetlen kapcsolat egyaránt új utak keresésére kényszeríthet. Ezekre rálépni azonban, ha szabad akarattal eldönthető, csak az eklipszek után, a Merkúr direktbe fordulását követően ajánlott. A tárgyilagosságot, önmérsékletet azonban nem csupán azért nehéz megőrizni, mert a Vénusz a Rákban túlságosan is az érzelmek, hangulatok hatása alatt áll, hanem ráadásul még kvadrátot is képez a Jupiterrel augusztus 17-én pontosul be, de az azt megelőző és követő 4-5 napban is hat), amely még erősebb túlzásokra hajlamosíthatja (Pl. feszültség levezetése evéssel, ivással, vásárlásrohamokkal, anyagi lehetőségek túlbecsülése, túl nagy kockázatok, kilengések.)

július 20-án bepontosuló Mars – Jupiter szextil hatására a sebek nyalogatása mellett új lehetőségek keresésére is marad energia. Ez a fényszög sokat segíthet, ha nem csupán hiszünk terveinkben, hanem szorult belénk némi eredetiség, kreativitás is és nem félünk új utakon elindulni.

Ez a lendület a hagyományosan új kezdetekkel összefüggő, augusztus 21-i újhold környékén nem is jönne rosszul, ha az nem lenne egyszersmind teljes napfogyatkozás is. Méghozzá az a bizonyos, amelyet a nagyvilág asztrológusai „nagy amerikai eklipszként” emlegetnek már évek óta, és az egész világ sorsára hatással levő eseményeket várnak tőle.

Az Oroszlán 28° 52′ – án létrejövő (bp. idő szerint 20:30) újhold és teljes napfogyatkozás onnan kapta nevét, hogy Amerika-szerte, a Keleti Parttól a Nyugati Partig mindenütt látható lesz, és ilyenben legutóbb 1979 február 26-án volt részük az Újvilág lakóinak. A teljesség fázisa 2h 40′-en keresztül tart, így a klasszikus asztrológia szerint több mint két és fél évig érződik majd a hatása.
Részleges napfogyatkozásként Nyugat- Európából, Észak- Kelet Ázsiából, Észak- Nyugat Afrikából, Dél- Amerika nagy részéről is látható lesz. Hatása az Alpokban, Ausztriában (Linz főleg), Belgium (főleg Ghent), Olaszország (főleg Róma, Szicília, Puglia, Ravenna), Cseh Köztársaság (főleg Prága), Németország (főleg Koblenz), Anglia (Bristol), Törökország, Szíria (Damaszkusz) lesz érzékelhető.

Peter Stockinger mundán asztrológus William Lillyt, minden idők egyik legnevesebb asztrológusát idézi azt illetően, mi várható egy, az Oroszlánnak ezen a szakaszán bekövetkező eklipsztől.
„Királyok, nemesek, befolyásos személyek halála vagy balszerencséje, ősi épületek, paloták, templomok összeomlása, lerombolása, megszentségtelenítése, viszály a papok között, városok ostroma, fosztogatás, fogság, lovak, gabona fogyatkozása”

Arról, hogy ez esemény-szinten mi mindent jelezhet, megoszlanak az asztrológusok véleményei. Mivel az eklipsz Donald Trump képletével is szoros kapcsolatban van, sokan jósolják a bukását. Én jelen helyzetben Jamie Partridge és Peter Stockinger meglátásait érzem a találóbbnak, akik szerint ez nincs szükségszerűen így, de jelezhet egy sor látványos, át nem gondolt és nem elég hatékony intézkedést is, amelynek hosszú távon nagyon súlyos következményei lehetnek. Pl. az iráni és észak-koreai probléma nem elég erélyes kezelése (a diplomáciai szájkarate nem az), ami akár oda is vezethet, hogy a két, atomfegyverrel rendelkező diktatúrát nem sikerül a földbe döngölni mielőtt még kipróbálnák veszélyes tűzijátékukat.

Az újhold, a Szaturnusz és az Uránusz közötti nagy tűztrigon más olyan forgatókönyveket is valószínűsíthet, amelyekben sok, nagyon sok tűz szerepel. [Hogy nem a béke tüzeiről van szó, a Mars közelsége, valamint a két kardinális T kvadrát (Jupiter, Plútó, Vénusz, ill. Vénusz, Uránusz, Jupiter ) is valószínűsíti, ld a július 24-i Oroszlán újhold kapcsán írtakat]. Mindez nem csupán világviszonylatban, hanem személyes szinten is arra figyelmeztet, hogy a nagyszabású projektek kivitelezéséhez hatalmas anyagi, érzelmi áldozatokon keresztül vezet az út, siker erkölcsileg megkérdőjelezhető módszerek, a szó szimbolikus vagy konkrét értelmében vett hullahegyeken átgázolva érhető el. Következésképpen az így aratott győzelem emberi, morális szempontból meglehet, akkora vereség, amelynél az is jobb lett volna, ha időben kivonulunk, vagy be se lépünk a csatatérre.

Legutóbb 1998 augusztus 21-én volt teljes napfogyatkozás az Oroszlán 29 fokán. Az akkori időszak eseményeinek felidézése sokat segíthet az előttünk álló feladatok és kihívások azonosításában, no meg abban is, hogy lehetőleg ne kövessük el újra ugyanazokat a hibákat, mint annak idején.

Az augusztus 22-én bepontosuló Mars – Szaturnusz trigon hatása az eklipsz-képletben is érvényesül, és segíthet megzabolázni a tüzes energiát. Ez fegyelmezett cselekvés fényszöge, amely megbízható alapok megteremtését, hosszú távú eredményeket jelezheti. A lendület és a lelkesedés mellett most kitartásban sincs hiány, ha pedig, az elmúlt időszak hullámvasutazásai közepette már- már bedobtuk volna a törölközőt, most visszaszerezzük motivációnkat. Nem állunk meg félúton, önuralmat gyakorlunk, fegyelmezzük impulzusainkat és sikeresen vesszük az utolsó akadályokat is. A környezetünkben zajló tűzijáték sem hoz kísértésbe, így felesleges perpatvarok helyett értelmes, hasznos célokra összpontosítjuk energiáinkat.

Ez a fényszög remélhetőleg ellensúlyozza az augusztus 24-én bepontosuló Vénusz- Uránusz kvadrát hatását is, így célirányosabbá téve a leválásokat. Pl. impulzív költekezés, a stabil, elkötelezett kapcsolatok kényszeres megszakítása helyett a javunknak nem szolgálóknak véget vetni, káros szenvedélyek abbahagyása (újabb kitűnő bolygóállás ahhoz, hogy a feszültséget ne evéssel- ivással, hanem sporttal vezessük le), stb.
Ezúttal is érvényes törvényszerűség: minél több az önként hozott áldozat, minél több, már régóta esedékes lépésre kerítünk sort, minél inkább fegyelmezzük magunkat, annál valószínűbb, hogy a valódi értékek átmenthetők. A kémiai értelemben vett józanság most is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy „megváltottabb” szinten éljük át ezt az időszakot. (Az augusztus 23 -án Szűzbe lépő Nap is segíthet ebben, hiszen az érzelmi, ideológiai szempontok mellett most a praktikum, kivitelezhetőség, hatás-visszahatás kritériumait is szem előtt tartjuk.)

Szaturnusz, kígyós fogatán. Pietro Bonato festménye

Augusztus 25-én, sokunk megkönnyebbülésére, a Nyilas 21°10‘-en a Szaturnusz abbahagyja április 6 óta tartó tolatását. Bár csak később indul el előre, már most is úgy érezhetjük, járni kezd a levegő. Idei retrográd időszaka, (amelynek kezdetét ráadásul egy egész áprilisban tartó Szaturnusz – Vénusz kvadrát tette emlékezetessé), még a szokásosnál is több próbatételt tartogatott. Bővebben: A lélek sötét éjszakája . Azok azonban, akik szembenéztek a kihívással, a közeljövőben elégedetten tapasztalják: mégis volt értelme az erőfeszítéseknek. A Szaturnusz tolatásának időszakában szerzett sebek begyógyulnak (ez a folyamat tulajdonképpen már a retrográd időszakban elkezdődött), a Mars – Szaturnusz trigon pedig a további feladatok elvégzéséhez is erőt, ambíciót és kitartást kölcsönöz.

Másik jó hír, hogy augusztus 27-én újra bepontosul a Szaturnusz és a Jupiter közötti szextil. (Hatása 2016 december 11 – 2017 január 24 között volt intenzíven érezhető, l. Állandóság a változásban című bejegyzés . Ez a fényszög  az óvatos terjeszkedés formációja. Egyaránt tisztában vagyunk lehetőségeinkkel és korlátainkkal is, lelkesedés, optimizmus mellett valóságérzéknek sem vagyunk híján.  A türelem, a kitartás, következetesség ugyanúgy erényünk, mint a széleskörű rálátás, bizakodás, hosszú távban gondolkodás, így a kitűzött projektek is sikerrel kecsegtetnek. Amellett, hogy pozitívan gondolkozunk, bízunk a gondviselésben, nem vonakodunk a kemény munkától sem. Az utunkba kerülő lehetőségek közül képesek vagyunk kiszűrni a személyes realitásainkra szabottakat, így jó eséllyel meg is tudjuk valósítani azokat. Ezeknek az adottságoknak egyaránt hasznát vesszük szakmai, üzleti területeken, a különböző társulásainkban és magánéletünkben. Az év elején elkezdett – és tavasszal megszakadt – projektek most tehát új lendületet kaphatnak, a sok havi frusztrációnak, látszólagos egy helyen toporgásnak meglesz a jutalma.

Augusztus 26-án a Vénusz belép az Oroszlánba, amely szintén oldja a légkört. Amennyiben nem esünk túlzásokba, a hónap utolsó napjai kikapcsolódásra is lehetőséget adnak. A 28-án Oroszlánba visszatolató Merkúr lendületesebbé, nagyvonalúbbá teszi a kommunikációt. Újabb jó lehetőség, hogy egy bulin kitáncoljuk magunkból a feszültséget, fátylat borítsunk a korábbi nézeteltérésekre. Ha előbb nem sikerült nyaralni, most, a szeptember közepétől esedékes kemény munka megkezdése előtt tényleg lazíthatunk egy kicsit.

Kapcsolódó

Újhold az Oroszlánban, 2017. július 24

Július 24-i újholdi kártyavetés

Nap – Mars együttállás az Oroszlánban:  intenzív alkotómunka vagy szétdurranó ego- lufik ?

Nap-és holdfogyatkozások (eklipszek)

Augusztus 2017

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: