asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Július 2017

Július 2017

Július igen mozgalmasnak ígérkezik: a kellemes meglepetések és a legalkalmatlanabb időpontokban bekövetkező borulások kiszámíthatatlanul váltogatják egymást. Nagy nyári bulik, szenvedélyes szerelmek, intenzív alkotómunka, elkeseredett viták, elválások, pénzügyi és érzelmi melléfogások, szerencsés irányváltások és hatalmas öngólok: egész hónapra kijut az izgalmakból. A hónap folyamán a gyors mozgású bolygók (Nap, Merkúr, Mars) rendre T-kvadrátot képeznek a Jupiterrel és a Plútóval, aztán az Uránusz billenti ki őket egyensúlyukból. Július utolsó harmadát az akkor már az Oroszlánban haladó Mars, valamint egy tüzes újhold izzítja: eseményekben nem lesz hiány.

A kardinális T-kvadráttal már számos blogbejegyzés foglalkozott. Röviden, egy három bolygóból álló dinamikus formációról van szó, amelyben ellentétes jellegű hatások mozdítanak ki a komfortzónából. Kedvező esetben egy magasabb szinten sikerül újra megteremteni az egyensúlyt (ez aktív beavatkozást, kreativitást, tudatosságot igényel), kedvezőtlen megnyilvánulásai során olyan hatások érnek a külvilágból és/vagy saját pszichénkből, amelyek keresztül húzzák eredeti elképzeléseinket. Ez időnként súlyos események formájában következik be.

A bolygójátékosokról: a Jupiter egyebek mellett a világnézet, hit, jog, törvényesség, terjeszkedés princípiuma. Hozzá társíthatók a felsőfokú tanulmányok, külföld, nagy utazások is. Nagy Jótevőként kapcsolatba hozható a bőséggel, szerencsével is, de a túlzásai károkat is okozhatnak. A Plútó a felszín alatti folyamatok, a nagy átalakulás princípiuma. (Ez legtöbbször válságokon, nehézségeken keresztül zajlik). A magasabb fejlődési szint eléréséhez sokszor élethalálharc szükséges, a metamorfózis végeredménye azonban nem csupán főnixmadár, hanem farkasember is lehet. A Mars a cselekvés, önérvényesítés, agresszió, háború princípiuma. A Nap formálja meg identitástudatunkat, mutatja meg, mi módon érvényesítjük egyéniségünket, vezérlő szellemiségünket, a Merkúr pedig a gondolkodási folyamatok, információcsere, utazások, közlekedés jelölője. A jelenlegi kardinális T- kvadrát jelezte feszültségek e témák körül csoportosulnak.

Mint a Viharos napok jönnek című bejegyzésben már szó volt róla, bár a felsorolt bolygók közötti erőpróbáló fényszögek más és más napokon pontosulnak be, együttesen érvényesülő hatásokról van szó. Ezek egy hosszabb időszakot ( június vége – július első harmada ) határoznak meg; a befolyások különböző intenzitással érvényesülnek és egymásba alakulnak.

2-án bepontosuló Mars – Plútó szembenállást Viharos napok jönnek c. bejegyzés mutatta be részletesebben. Az általa jelölt feszültség az előző és a következő pár napot is áthatja. Ebben az időszakban szűkebb és tágabb környezetünkben is hatalmi harcok, ádáz szócsaták zajlanak (még a Merkúr is a fényszög része). Rajtunk is, másokon is rögeszmék hatalmasodhatnak el, megszállottan győzködünk másokat igazunkról (vagy ők bennünket), nem szállunk le egy témáról.

A váratlanul felszínre kerülő igazságok, titkok, tabutémák patthelyzeteket teremthetnek, de hozzásegíthetnek álláspontunk tisztázásához is. Ennek ellenére jobb ötlet aludni néhányat e felismerésekre és csak később sort keríteni a konfrontációra. Az oppozíciós fényszögek a különböző típusú projekciónak is kedveznek, így, mielőtt szóvá tennénk mások szemében a szálkát, foglalkozzunk a sajátunkéban levő gerendákkal. Bennünket is érhetnek övön aluli támadások a külvilágból. A Plútó, Mars, Merkúr, Uránusz közötti erőpróbáló fényszögekhez hasonlóan ez a formáció is balesetveszélyes.

Változékonyan alakulhat július 5 is, amikor bepontosul a Merkúr és az Uránusz közötti kvadrát. Mi is, környezetünk is kiszámíthatatlanul, ingerlékenyen reagálnak, így pillanatok alatt parázs veszekedésben találhatjuk magunkat (különösen családtagokkal keveredhetünk nézeteltérésbe). A felbukkanó ötletek között zseniálisak is lehetnek, a mondanivaló is lehet időszerű, csak az nem mindegy, hogyan tálaljuk. Az elhamarkodott – és általában heves érzelmektől áthatott kijelentések ugyanis több problémát okozhatnak, mint amennyit megoldanak. A váratlan – és nem mindig kellemes hírek irányváltásra kényszeríthetnek. A szétszórtság, szórakozottság, hirtelenkedés közlekedés, utazások közben is komoly gondokat okozhat. A fényszög repülőkkel, légi forgalommal, a robbanásokkal, merényletekkel is kapcsolatban lehet.

venus-in-gemini

Vénusz az Ikrekben : július 5 – július 31

Ugyanezen a napon vált jegyet a Vénusz is: július 31-ig tartózkodik majd az Ikrekben. Ebben az időszakban a társasági élet felélénkül, a kommunikáció könnyedebbé válik, egyszersmind a pletykák, féligazságok is gyorsabban terjednek. A fesztelen légkör a flörtöknek is kedvez, de nem biztos, hogy az igazit is most kell keresni. Az érzelmi szálak alaposan összekuszálódhatnak és pénzügyi területeken is bőven adódhatnak zavaros helyzetek .A Vénusz többek között a szerelem, a szépség, a társasági élet, a pénzügyek, a gazdaság jelölője az asztrológiában. Amikor tehát otthonából, a stabil, földies Bikajegyéből átlép a levegős Ikrekbe, a fentebbi témákban is változások tapasztalhatók. Járni kezd a levegő, az események felpörögnek, a társas kapcsolatok, beleértve az üzletieket is, könnyedebbé, kötetlenebbekké – rossz esetben súlytalanná válnak. Az ügyes megoldásokat olykor csak hajszál választja el a szemfényvesztéstől, a felelősség megosztására irányuló egészséges törekvéseket pedig a tőle való szabadulási kísérletektől.

Szintén 5-én pontosul be a Nap – Jupiter kvadrát, rá egy nappal pedig a Nap – Neptun trigon. A két bolygóhatás szintén együttesen értelmezendő. A Nap és a Jupiter közötti erőpróbáló fényszög arra késztethet, hogy túllépjük határainkat; a terjeszkedés azonban nem egészen úgy valósul meg, ahogy képzeltük. A túlzások, mértéktelenség, a lehetőségek és a kockázatok reális megítélésének a hiánya egyaránt károkat okozhat az üzleti életben és társas viszonyainkban. Hajlamosak lehetünk többet ígérni, mint amennyit be tudunk tartani, túllépni anyagi kereteinket, mértéktelenül kirúgni a hámból. A hatalom képviselői is túlléphetik hatáskörüket.

Amennyiben hallgatunk megérzéseinkre, a Nap – Neptun trigon segíthet elkerülni vagy mérsékelni a túlzásokból fakadó károkat. Ezekben a napokban jó ötlet odafigyelni álmainkra (tulajdonképpen egész életünkben jó ötlet, de bizonyos időszakokban –és a jelenlegi is ilyen – még inkább) – hiszen nem csupán a gubancos helyzetekre figyelmeztethetnek, hanem a megoldás útját is megmutathatják.

Ez a bolygókapcsolat egyszersmind problémás is lehet, hiszen amellett hogy kellemesen oldja a feszültséget, arra is hajlamossá tesz, hogy a későbbi következményekkel nem törődve bújjunk ki a felelősség alól, a dolgok könnyebbik végét fogjuk meg, destruktív hatású kapcsolattal, alkohol, drogok segítségével, túlköltekezéssel meneküljünk a valóság elől.

Július 6-án a Merkúr belép az Oroszlánba, ahol 26-ig időzik. (E hónap folyamán tehát három jegyen halad végig: a Rákon, az Oroszlánon és a Szűzön. Ez hatással lesz gondolkodásmódunkra és kommunikációs stílusunkra is). Míg a Merkúr az Oroszlánban halad, kreatívan, inspiráltan, szenvedélyes stílusban fejezzük ki gondolatainkat. Még a félszegebb típusok sem bánják, ha a figyelem központjába kerülnek. A lendületes, fantáziadús stílus különösen az alkotótevékenységekre van jó hatással, a túlzások, sallangok, felesleges dramatizálás azonban a minőség rovására mehet.

július 7– én bepontosuló Merkúr – Vénusz szextil valamelyest oldja az előző napok feszültségét. Társas kapcsolatainkat könnyedség, játékosság hatja át, a kreatív megközelítés, nagyvonalúság pedig, ha nem is vet véget minden esetben a régi vitáknak, legalább fegyverszünetet eredményezhet. A napot vidám társasági események, flörtök színesítik.

telihold-2017-júl-9-300x300

telihold a Bakban, 2017 júl. 9, Bp.06:06

Annál több konfliktust sejtet a július 9 -i telihold . A Nap – Hold szembenállás bp. idő szerint reggel 6:06 -kor jön létre a Bak és a Rák 17°09′-en. Mint többször szó volt róla, a teliholdak az újholdnál elkezdődött folyamatok betetőzéseit jelzik, egyszersmind emocionálisan túlfűtött időszakok is. Fokozottan igaz ez a jelenlegire, hiszen az újholdképletben a kardinális T – kvadrátban résztvevő bolygóké mellett más erőpróbáló fényszögek is érvényesülnek.

Hold együttállást képez a Plútóval, a Nap és a Mars konjunkciója pedig jóllehet csak július 26-án, a július 23-i újholdat követően pontosul be, máris erőteljesen érezhető. Mindez intenzív, szenvedélyes, nehezen kontrollálható energiaáramlást jelez. (A most felmerült témák – más formában – az újholddal kezdődő ciklus folyamán is terítékre kerülnek). Az újholdképletben érvényesülő erőpróbáló bolygóhatások komoly, akár az erőszakig fajuló kapcsolati problémákat, drámai elválásokat, hatalmi harcokat jelezhetnek. A nagyvilágban is erőszakhullám söpörhet végig: terrorakciók, merényletek, sok áldozatot követelő hadműveletek, az erődemonstrációk különböző formái.

Nap – Plútó szembenállás

A következő napon, 10-én a Nap és a Plútó közötti szembenállás is bepontosul . A Nap és a Plútó erőpróbáló fényszögei hatalmi harcokat, különböző túlkapásokat, kríziseket, összeomlásokat jeleznek. A válság nem feltétlenül rossz, hiszen az eddigi hozzáállás felülvizsgálatára, átértékelésére kényszerít, ez pedig a fejlődés új ösvényeire terelhet. Ettől függetlenül a folyamat nem túl kellemes, a harcteret pedig ezúttal is tanácsos alaposan megválogatni ( már amennyiben feltétlenül muszáj részévé válnunk a csataképnek). Az ilyenkor szükséges introspekcióra nem mindig önszántunkból, hanem külső kényszer hatására kerülhet sor.

A társulások különösen problémássá válhatnak: pl. egy családtag hatol be illetéktelenül intim szféránkba vagy mi próbálunk kémkedni utána, a féltékenység mellett a dominancia -harc, manipulációs szándék, a bizonyosság ilyen vagy olyan áron való megszerzésének a vágya is motiválhat. A krízisek egyes típusai saját önsorsrontó magatartásunk, a (már régóta szükségszerű) változással szembeni ellenállásunk miatt következnek be. Ezek a helyzetek egyszersmind arra is alkalmasak, hogy tudatára ébredjünk erőnknek, problémamegoldó képességünknek és ezáltal szilárdabb alapokra helyezzük önértékelésünket.

Könnyebbnek ígérkezik július 14, amikor a Merkúr – Jupiter szextil bepontosul. A nagyvonalúság, széles körű rálátás sok feszültséget elsimíthat. Némi igyekezettel sikerülhet úgy kommunikálni, hogy saját szempontjaink érvényesítése mellett a mások érdekeire is tekintettel legyünk. 13, 14-én a Halakban jár a Hold: Nappal és Neptunnal képezett kedvező fényszögei empatikusabbakká tehetnek egyszersmind megérzéseinket is pontosabbá tehetik.

A következő napokban folytatódik a tűzijáték. 15, 16 -án a Hold már a Kosban csörtet: Merkúrral és Vénusszal képezett fényszögei kellemesen mozgalmassá teszik ezeket a napokat, Jupiterrel és Marssal képezett kvadrátja, majd 17-én hajnalban az Uránusszal való találkozása sok -és nem mindig kellemes meglepetést tartogathat.

Július 17-én a bepontosuló Mars – Uránusz kvadrát teszi robbanékonnyá a légkört. Az eddig lappangó feszültségek most igen látványos módon sülhetnek ki. Minél gondosabban igyekeztünk megtervezni a napot (meg az előző és a következő 2 -3-at is), annál nagyobb az esélye, hogy a „véletlen” keresztülhúzza elképzeléseinket.

Mars – Uránusz fényszögek erőteljesen ösztönöznek arra, hogy kitörjünk a szűk keretek közül. Mindenfajta megfontolásra vagy türelemre intést inzultusnak érezhetünk, hajlamosak lehetünk túl szubjektíven szemlélni a dolgokat. Az indokolatlan lázadozás, harciasság, követelődzés tönkreteheti azokat a projekteket is, amelyeket némi türelemmel sikerre lehetne vinni. A túlzott kockázatvállalás, koncentrációra való képtelenség további problémákat okozhat. A bolygóállás balesetekre is hajlamosíthat, a nagyvilágban szintén fellángolhat az erőszak. Tudatossággal, önfegyelemmel azonban az erőteljes marsikus -uránikus energiák révén áttöréseket is sikeresen hajthatunk végre. (Az ötletek kivitelezésével szerencsésebb néhány napot várni)

Ugyanezen a napon képez egzakt kvadrátot a Vénusz is a Neptunnal, amelynek hatására üzleti és érzelmi társulásaink minimum zavarossá válnak. (A Vénusz és a Neptun fényszögeinek párkapcsolatokra gyakorolt hatásával A Neptunusz szövevényes ösvényein című, régebbi bejegyzés foglalkozott). Általánosságban véve elmondható, hogy ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem igaz. Emberismeretünket akkor sem tanácsos sutba dobni, ha éppenséggel „lelkünk másik felét”, „ikerlángunkat” véltük felismerni új szerelmünkben. Más jellegű ismeretségeknél sem árt az óvatosság. Az elhamarkodott üzleti tranzakciók szintén kerülendők, és szerződések megkötésekor, hivatalos ügyek intézésekor, utazások során sem árt a fokozott óvatosság.

Ezzel egy időben kedvezőbb hatások is érvényesülnek: a másnap bepontosuló Vénusz – Jupiter trigon derűsebb színekkel árnyalja a képet. A Kis -és Nagy Jótevő harmonikus fényszögei általában anyagi és érzelmi életünkre is igen jótékony hatással vannak. A folyamatosan fennálló csapdás helyzetek mellett jó lehetőségek is adódhatnak, illetve, saját hozzáállásunk, élettapasztalatunk, tudatossági szintünk dönti el, hogy egy adott szituáció, ismeretség javunkra vagy kárunkra válik. ( A tisztázási folyamatban asztrológus is segíthet).

A helyzetek reális értékelését segítheti a Merkúr és a Szaturnusz július 19-én bepontosuló trigonja is. A két bolygó harmonikus kapcsolata összeszedettebbé teszi mondanivalónkat, nem csupán lelkesen, hanem tényszerűen is fogalmazunk, könnyebben tető alá hozhatjuk projektjeinket. Eredeti ötleteink a valóság próbáját is sikeresen kiállják. (Itt már a júl 24-én bepontosuló Merkúr – Uránusz trigon hatása is érvényesül: a nyár első nagy trigonja – Oroszlán Merkúr, Kos Uránusz, Nyilas Szaturnusz között jön létre).

Intenzív napnak ígérkezik július 20 is, amikor a Nap kvadrátot képez az Uránusszal, a Mars pedig az Oroszlánba lép, ahol 2017 szeptember 5-ig tartózkodik.

A Nap -Uránusz tranzitok általában kiragadnak bennünket a szokásos kerékvágásból és váratlan helyzetekkel kell foglalkoznunk. Talán, valamilyen értelemben szeretnénk is egy kicsit kilógni a sorból, napunk nem egészen úgy alakul, ahogy elterveztük. Nagyobb szabadságra törekszünk, ki szeretnénk törni egy helyzetből vagy kapcsolatból. Esetenként valaminek a váratlan végét is jelzik vagy mi lépünk ki egyik pillanatról a másikra egy történetből. Ily módon nagyobb szabadságra is szert tehetünk, de az is kiderülhet: sem lelkileg sem érzelmileg nem állunk még készen arra, hogy becsapjuk magunk mögött az ajtót. A döntést azonban rendszerint már nem lehet visszacsinálni.

E bolygók közötti feszültség szeszélyessé, kiszámíthatatlanná, ingerlékennyé tehet bennünket is, környezetünket is. A vészhelyzetet, nyomást rosszabbul tűrjük, a kritikát nehezen viseljük. Az újdonság igénye excentrikus magatartássá fajulhat: befejezetlen ügyek sokaságát hagyva maga után. A magnetikus vonzerő uralkodási vággyá torzulhat, sokan belső bizonytalanságukból fakadóan élvezik a mások felett gyakorolt hatalmat, vagy kényszeresen lázadoznak minden fajta autoritás ellen.

Mars Oroszlánban való vendégeskedése alatt a jegy hatása alatt álló életterületeinket (házak) tüzesíti fel egyéni horoszkópjainkban. Ezek az erőterek teljes figyelmünket és tettvágyunkat megkövetelik, egyszersmind, minél nagyobb odaadással fordulunk feléjük, annál több lelki elevenséggel, életerővel, örömmel és rugalmassággal töltenek fel. Még ha egyébként visszahúzódó típusok vagyunk is, most arra törekszünk, hogy teljesítményünket a külvilág is elismerje, kifejezésre juttassuk egyéniségünket, kreativitásunkat. Bármiről legyen is szó, alaposan megadjuk a módját, akár a leghétköznapibb helyzetekbe is némi pompát, teatrális elemeket csempészve. Nagy kedvvel éljük az életet, szórakozunk és szórakoztatunk, különböző rendezvényeken veszünk részt – akár egész nagyszabásúakon is, ösztönzünk, bátorítunk másokat, ha pedig adott életterületeket veszély fenyegetné, egy oroszlán elszántságával kelünk védelmükre.

Bár a harcias bolygó hagyományosan jól érzi magát a királyi jegyben, a történelem folyamán is jó néhányszor bebizonyosodott: a jó katona nem feltétlenül jó uralkodó is. A túltengő tűz elem rossz hatással lehet a világ eseményeire, az általa érintett életterületeken veszteségeket, szerencsétlenséget, hirtelen katasztrófákat jelezhet. Erre azért fontos felhívni a figyelmet, mert az augusztusi eklipszek szintén az Oroszlán – Vízöntő tengelyen jönnek létre, miközben a Mars is az Oroszlánban tartózkodik. Bár a kollektív események ellen semmit sem tehetünk, ha egyéni szinten tudatosan, fegyelmezetten kezeljük az Oroszlán- princípiumot, életünknek ezt az időszakát nagy energiával, kreativitással, maximális hatásfokkal végrehajtott építő munka jellemzi majd.

Július 22 -én a Nap is saját jegyébe, az Oroszlánba lép, amitől istenigazából feltüzesedik a nyár. Az otthon, család, lelki élet, múlt helyett a figyelem ímmár a szórakozás, társasági élet, kreatív önkifejezés, szerelem, hobbik területeire irányul.

újhold-júl-23-300x300

újhold az Oroszlánban, 2017.júl.23, Bp. 11:45

július 23-i újhold bp. idő szerint 11: 45′ kor születik meg az Oroszlán 0°44′ -en. Az újholdképletben nagyon intenzív hatások érvényesülnek, a most elindult folyamatok az augusztus 7– i teliholdnál teljesednek ki. Mivel az egyszersmind holdfogyatkozás is, még a legkedvezőbb forgatókönyvek is komoly fenntartásokkal kezelendők.

Az újholddal együtt álló Mars egy nagyon dinamikus időszak kezdetére utal. Az Oroszlán energiák karakterének leginkább a szenvedélyes, romantikus együttlétek, az alkotótevékenység, a sport, a hatalmas nyári partyk felelnek meg, de a túltengő tűz elem komoly problémákat is okozhat. Az Uránusz kvadrát hatása még mindig érvényesül, amely a szó konkrét és átvitt értelmében vett háborúskodásoknak is kedvez. A kontrollt vesztett indulatok, pazarlás, arrogancia, kicsapongás szintén sok kárt okozhat.

Erőteljesen érvényesül a 24-én bepontosuló Vénusz – Szaturnusz szembenállás hatása is, amely komoly próbatételt jelenthet párkapcsolataink számára (Bővebben: Karmikusan terhelt viszonyok). Ez, a diszharmonikus Oroszlán – hatásokkal kombinálódva olyan szerelmi háromszögeket sejtet, melyekben valamennyi érintett veszít. Azok a most születő kapcsolatok, amelyekben nincs harmadik fél is több áldozatot követelhetnek, mint amennyi jó származik belőlük. (Pl. egy nem biztos, hogy jól végződő munkahelyi affér egy biztos munkahelyet, stb).

Szerencsére a destabilizáló hatásokkal egy időben nagyon pozitívak is érvényesülnek (l. a fentebb bemutatott, Merkúr, Szaturnusz, Uránusz közötti nagy trigon ; e nagy tüzes háromszög részét képező Merkúr – Uránusz trigon 24-én pontosul be és hat még a Vénusz – Jupiter trigon is). Így jó esély van a veszteségek elkerülésére vagy minimalizálására is. (Persze, hogy az adott hatások egyéni szinten mi módon konkretizálódnak, az minden esetben a személyi horoszkóp adottságaitól és a tudatossági szinttől függ.)

Július 25 -én a Merkúr ismét jegyet vált, a Szűzbe lép. Idén, mivel ez a tranzit egybeesik tolatásának időszakával is, hosszabb időt tölt itt: csak október 1-jén hagyja el a jegyet. Jelentős váltásról van szó: a Merkúr otthonában sokkal gyakorlatiasabb, eredményorientáltabb, mint az Oroszlánban – a kritika mellett pedig az önkritika sem esik nehezére.

Július 26 -án bepontosul a Nap- Mars együttállás. Kettőjük találkozása, bár ott még nem volt egzakt, már a július 9-i teliholdképletben is izzította a levegőt, amikor mindkét bolygó a karakterükkel ellentétes Rákban haladt. Az Oroszlán azonban tökéletesen megfelel tüzes jellegüknek, így az energia most hatalmas erővel árad a világba. Ahhoz, hogy ne okozzon tűzvészt szűkebb és tágabb környezetünkben, elengedhetetlenül fontos, hogy jellegének megfelelő irányba tereljük. Az intenzív sport, alkotótevékenység, a vállalkozás fejlesztése, a szenvedélyes együttlétek, önfeledt bulik mind- mind kitűnő terepek lehetnek, a túlzások azonban még így is problémákat okozhatnak. (Pl. elszabaduló indulatok, túl kockázatos projektek, túl költséges szórakozás, hobbik, veszedelmes viszonyok, átgondolatlan katonai akciók, stb). Az eltapsolt tartalékok, felégetett hidak, felelőtlen szerelmi kalandok következményeivel hosszabb távon is számolni kell.

Július 31-én a Vénusz jegyet vált: a Rákba lép, ahol augusztus 26-ig tartózkodik. Ez az érzelmes romantikus, nőies jegy sokkal jobban megfelel karakterének, mint az Ikrek, egyszersmind azonban sebezhetőbbé is válik. Ez augusztus folyamán, amikor ő is részévé válik a kardinális T- kvadrátnak,  komoly érzelmi – pénzügyi hullámvasutazást vetít előre.

Kapcsolódó

Viharos napok jönnek ( kardinális T-kvadrát 2017. nyár)

A Vénusz az Ikrekben halad (július 5 – július 31)

Ikerlángok, duálok és társaik

Az örök háromszög

Karmikusan terhelt viszonyok?

Eklipszek ( nap-és holdfogyatkozásokról általában)

http://www.asztropresszhirek.com/2017/07/02/julius-2017/

Merkúr, Ori

A Merkúr az Oroszlánba lép: drámai dumák

Július 6-án a Merkúr belép az Oroszlán jegyébe, ahol július 26-ig időzik. (Július folyamán három jegyen halad végig: a Rákon, az Oroszlánon és a Szűzön. Ez hatással lesz gondolkodásmódunkra és kommunikációs stílusunkra is).

*

Míg a Merkúr az Oroszlánban halad, kreatívan, inspiráltan, fantáziadúsan, szenvedélyesen fejezzük ki gondolatainkat. A kommunikációs stílus merészebbé, lendületesebbé és közvetlenebbé válik. Az információcsere nem nevezhető kimondottan tárgyilagosnak ; a mondanivalót pátosz, drámaiság hatja át. A teatrális elemek célja, hogy hatást keltsenek, felhívják a figyelmet a beszélő kiválóságára és/vagy a helyzet/ téma különleges mivoltára . Rosszabb esetben a tényszerűséget teljes mértékben háttérbe szoríthatja a hatáskeltés, a hangerő, a megalapozott ellenérveket pedig tekintélyelvű visszavágás, a vitapartner durva ledorongolása váltja fel.

Természetesen abban, hogy kicsit fel akarjuk hívni magunkra – vagy, ami még jobb, alkotásainkra a figyelmet – még nincs semmi rossz. Ez a tranzit igen kedvező, ha előtérbe akarjuk állítani személyiségünket vagy életünknek azt a területét, amelyet érint. Jó hatással van a kreatív tevékenységekre, előadók, művészek, marketingesek sokat hozhatnak ki belőle (persze, mint mindig, ez attól is függ, hogyan kapcsolódik a személyi horoszkóp többi területéhez.) A problémák akkor kezdődnek, amikor a csinnadratta olcsó hatáskeltéssé silányul, a minőséget díszletek, a tényleges teljesítményt pózok helyettesítik. Fennáll annak is a veszélye, hogy az alkalmazott marketingfogások jobbak, mint maga a termék, amelyet el akarnak adni, a valós értéknél pedig nagyságrendekkel többet fizethetünk. (Ilyesmi átvitt értelemben is előfordulhat)

Nem annyira jó ez a tranzit akkor sem, ha kompromisszumra van szükség. Az Oroszlán fix minőségű jegy, így elképzeléseihez akkor is makacsul ragaszkodik, ha azok nem állják ki a valóság próbáját. Erre az apróságra azonban csak óvatosan hívjuk fel a figyelmet, mert dühödt bömbölésre számíthatunk. Mi magunk is rosszabbul kezelhetjük a kritikát, mint általában.

Mivel az Oroszlán kedveli a rivaldafényt, túl sok diszkrécióra ne számítsunk. Kellemetlen titkok is napvilágra kerülhetnek. (Ez a folyamat már az elmúlt napokban elkezdődött, amikor a még Rákban haladó Merkúr erőpróbáló kapcsolatot képezett a Plútóval és a Marssal. Mivel a Plútó és a személyi bolygók kötélhúzása még mindig nem ért véget, a közeljövőben is számíthatunk ilyen fejleményekre.) A titoktartás az Ikrekben járó Vénusznak sem erőssége, és az Oroszlán Merkúrhoz hasonlóan nem csupán a kalandokat szereti, hanem meglehetősen állhatatlan is. Ebben az időszakban azonban csak akkor érdemes félrelépni, ha nem tartunk komolyan a lebukás következményeitől.

A Merkúr az Oroszlánba lép: drámai dumák

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: