asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Áprilisi előrejelzés, 2017

Áprilisi előrejelzés, 2017

 

Április első felében tovább fokozódik a nyomás, ügyeink pedig még jobban lelassulnak. Ezt, mivel a Nap 20-ig a lendületes Kos jegyében halad, nagyon nehéz tudomásul venni. Különösen, hogy az elmúlt hónapok folyamán feltorlódhattak a halasztást nem tűrő intéznivalók is, így aztán gyakran érezhetjük úgy, hogy a tovább egy helyben toporgással kihívjuk magunk ellen a sorsot. De nincs mit tenni, hiszen az elhamarkodott döntések, a kikényszerített megoldások csak fokozzák a bajt. A Vénusz és a Jupiter még mindig tolat, a hónap folyamán pedig hátraarcot vág a Szaturnusz, a Merkúr és a Plútó is. A március 30-án bepontosult Jupiter – Plútó kvadrát hatása egész hónapban erőteljesen érződik, akárcsak a kardinális T-kvadráté, amelynek része. Konfliktusokban tehát áprilisban sem lesz hiány, a legtöbb nehézség a párkapcsolatok és a pénzügyek területén várható. A jó hír, hogy a hónap közepétől fokozatosan oldódik a zsibbadtság. Először csak milliméterenként, aztán egyre jobb tempóban haladhatunk céljaink felé. A tényleges pörgés azonban még várat magára.

A Vénusz visszatér a Halakba

 

 Április 3-án a Vénusz visszatolat a Halakba, ahol 28-ig időzik. Az impulzív, önérvényesítő és nem ritkán agresszív Kost követően e könnyen kihasználható, túlságosan is áldozatkész, álmodozó, megtéveszthető és megtévesztésre, függőségekre hajlamos, manipulálható jegyben való utazása jelentős energiaváltás. ( A retrográd mozgás és az egész hónapban érvényesülő Vénusz – Szaturnusz kvadrát miatt a jegy problémás tulajdonságai kerülnek előtérbe. Így jelentős munkát kell befektetni annak érdekében, hogy realisztikusan kezeljük a vénuszi témákat.)

Minél hamarabb szabadulunk meg a rózsaszín szemüvegtől, annál jobb. Ellenkező esetben hajlamosak lehetünk még akkor is úgy érezni, a létező világok legjobbikában élünk és csak kis pozitív gondolkodás, néhány szeretetmantra kérdése, hogy még jobb legyen, ha épp most ég minden porig körülöttünk. Hajlamosak lehetünk túlságosan együttérzőkké, adakozókká válni olyanokkal szemben, akik ezt nem érdemlik meg, a valóban támogatásra szorulókkal viszont csipetnyi empátiát sem tanúsítjuk. Ebben az időszakban azt is megtapasztalhatjuk, hogy a „megmentő” -komplexusban szenvedők olykor a legnagyobb energiarablók. Őket ugyanúgy kell kezelnünk, mint a többi energiavámpírt.

 

Április 6-án bepontosul a Mars és a Plútó trigonja

E jótékony fényszög hatására úgy érezzük, senki és semmi nem képes megállítani bennünket. Ösztöneinket követve most tartós és pozitív változásokat eszközölhetünk – de egyszersmind túl is tolhatjuk a dolgokat, túlságosan rámenőssé, erőszakossá válhatunk. A retrográd bolygókra való tekintettel új kezdeményezések helyett a korábbi eredmények megtartására, függőben maradt ügyek befejezésére érdemes felhasználni e fényszög energiáit.

Karmikus pillanatok : a Szaturnusz hátraarcot vág

 

Ugyancsak április 6-án vált retrográd stacionáriusba a Szaturnusz is, hogy megkezdje augusztus 25-ig tartó tolatását. Mint már többször szó volt róla, a bolygók retrográd mozgásának, különösen a Szaturnusznak karmikus jelentősége van. Ezekben a napokban szinte fizikailag érzékelhetően nehezedik ránk a nyomás, megrekedtnek, szomorúnak érezhetjük magunkat. Az üzenet olyan helyzetek és emberek révén érkezhet hozzánk, amelyek valami módon struktúrákkal, szabályokkal, autoritás-személyekkel, elvárásokkal és felelősséggel állnak kapcsolatban. A következő négy hónap folyamán jobban tesszük, ha új célkitűzések helyett azon gondolkozunk, hogyan lehetne valóra váltani a régieket, hogyan tökéletesíthetjük módszereinket, illetve megvizsgálnunk: helyes célokat követünk-e. A részletek kidolgozásának is nagy figyelmet kell szentelnünk.

A Szaturnusz tolatásának jelenlegi szakasza amiatt is kiemelkedően fontos, mert a bolygó, stacionáriusba fordulásának fokán (Nyilas 27°47′) együtt áll a Galaxis Központjával is. Ez a pozíció felerősíti a bolygók energiáját. A Szaturnusz hatása, különösen amikor stacionárius, igen erős, a Galaxis Központjáéval összeadódva viszont egyenesen lehengerlő. A külső környezetből érkező hatások a szó szoros értelmében letaglózhatnak: családtagjaink, ismerőseink (főleg a tekintélyszemélyek, pl. apák, főnökök, hatóságok) szinte teljesíthetetlen elvárásrendszerrel bombáznak, súlyos sorsesemények szereplőivé válunk (ne feledkezzünk meg a 8-án bepontosuló, de máris erőteljesen ható Vénusz – Szaturnusz kvadrátról), roskadozunk a feladatok és kötelességek súlya alatt. Szerencsére a Szaturnusz nem csak keménykezű tanító, hanem igazságos is, így aki sikeresen megy át a jelenlegi vizsgákon, a későbbiekben komoly előrelépésre számíthat.

Tudatosabban kezelt feszültségek ?

 

A Nap által újra aktivált kardinális T-kvadrát (ápr 7. Nap – Jupiter szembenállás, ápr.9 Nap- Plútó kvadrát, ápr. 14. Nap-Uránusz együttállás) hatására persze sokkal szívesebben feszegetjük korlátainkat semmint megpróbálnánk elfogadni őket. A Nap egyszersmind a tudatosság princípiuma is, így arra is van lehetőség, végre megértsük, milyen ellentétek és konfliktusok kezelésével van dogunk. Az elmúlt hónapok folyamán összegyűlhetett a saját élményanyag is, hogyan konkretizálódtak ezek a hatások egyéni szinten Mivel ez a döntések előtti átértékelés ideje, elkel az eddigieknél nagyobb fokú tudatosság, rálátás. (Mint már többször felhívtam a figyelmet, az ugyanaznap vagy pár nap eltéréssel mutatkozó hatások összeadódnak, így együttesen értelmezendők. Az egymással ellentétes tendenciák bonyolultabbá teszik a képet).

Az április 7-én bepontosuló Nap- Jupiter szembenállás felduzzasztja önbizalmunkat és ambícióinkat. Ez önmagában nem lenne gond, de adott esetben a jóból megárthat a sok. Elemi késztetést érezhetünk arra, hogy bebizonyítsuk igazunkat, az isten(ek) szócsövének képzeljük magunkat – ha nem egyenesen természetfölötti lényeknek. Kinyilatkoztatásainkkal mások idegeire megyünk, de bennünket is érhetnek hasonló élmények. A tolerancia, az együttérzés és az empátia nem ennek a tranzitnak az erőssége. Jó esetben erős ösztönzést érzünk horizontunk tágítására: távoli helyekre vágyunk, mohón vetjük a tanulásba magunkat.

Április 9 -én a Nap kvadrátot képez a Plútóval. Ez a nehéz tranzit rögeszmésségre hajlamosíthat, kisebb- nagyobb bosszúságokat, konfliktusokat hozhat. Az általa jelzett változások gyakran tartósak és valaminek az elmúlásához, valakinek a halálához, valamilyen dráma csúcspontjához kötődnek. A diszharmonikus Nap – Plútó – kapcsolatok lélektani hadviselésre, hatalmi harcokra is utalnak, így munkahelyünkön, magánéletünkben és a nagyvilágon is a pszichoterror különféle megnyilvánulásainak lehetünk tanúi. Felesleges hangsúlyozni, ezek nem azok a napok, amikor érdemes konfliktusokba kell bonyolódni
Április 14-én, amikor a Nap eléri az Uránuszt, még markánsabb jelzések érkezhetnek az esedékes változások természetéről. A napot nyugtalanság hatja át: az új életszakasz előtti kellemes izgatottságtól az ideges vibrálásig meglehetősen széles a skála. A Plútó – Nap kvadrát, Vénusz – Szaturnusz kvadrát által jelzett lezárásokat kalandos új kezdetek követhetik, de bizonyos helyzetek, kapcsolatok le is zárulhatnak. Az Uránusz lázadásokkal, forradalmakkal, robbanásokkal, időjárási szélsőségekkel is kapcsolatban áll, így nem csupán kellemes meglepetések várhatók.

Szaturnusz – Vénusz kvadrát: a lélek sötét éjszakája

 

 A Vénusz és a Szaturnusz kvadrátja április 8-án pontosul be. Ez a fényszög nem csupán azért jelentős, mert egész hónapban érvényesíti hatását, hanem amiatt is, mert a Szaturnusz négy hónapos tolatásának a nyitánya. A Vénusz és a Szaturnusz diszharmonikus kapcsolatai egyikei a legnehezebben elviselhető hatásoknak, jelen esetben azonban a két bolygó még két, rendkívül rossz hatású állócsillaggal is konjunkciót képez, (a Szaturnusz az Etaminnel, a Vénusz a Scheat-el) így gyanítható, hogy a Szaturnusz tolatásának négy hónapos időszaka alatt az emberi természet legsötétebb bugyraival kell szembesülnünk.

A próbatételek elsősorban érzelmi és pénzügyi természetűek lesznek. A Szaturnusz – Vénusz kvadrát párkapcsolatokra, társulásokra gyakorolt hatásával már több blogbejegyzés is foglalkozott, és még lesz is szó róla. (Karmikusan terhelt viszonyok) A kapcsolati drámák lehetőségét oly módon csökkenthetjük a leghatékonyabban, hogy megvonjuk határainkat, igyekszünk valamennyi időt egyedül tölteni, és azt gyakoroljuk, hogy a diszfunkcionális kapcsolathoz való ragaszkodás helyett hogyan részesíthetnénk előnyben saját igényeinket. Persze, ez nem jelenti azt, hogy időnként ne törne ránk a depresszió, ne szenvednénk a magánytól, szeretethiánytól, de amennyiben ez ráébreszt arra, mi hiányzik életünkből és mi mindent tehetnénk annak érdekében, hogy teljesebbekké, boldogabbakká váljunk, hosszú távon nagyon jó hatása is lehet.

Az anyagiak szintén komoly problémát jelenthetnek ilyenkor, így alaposan meg kell nézni, mire költünk. (A Vénusz a Halakban egyébként hajlamos a pazarlásra, így hangulati mélypontunkon most semmiképp sem tanácsos bánatűző vásárlásokkal enyhíteni). Ebben az időszakban fokozott erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy megtarthassuk bevételforrásainkat, kapcsolatunkat és bármit, amit értékes a számunkra. Ezek a hetek (akárcsak a Szaturnusz tolatásának teljes időszaka) végképp nem alkalmasak arra, hogy elhanyagoljuk kötelességeinket.

Újra csigatempóban, újra hátrafelé: a Merkúr hátraarcot vág  

 


Április 9
: a Merkúr megkezdi május 3-ig tartó hátráló mozgását, és csak május 20-tól veszi fel szokásos sebességét. A hagyományos asztrológia szerint a Merkúr tolatásának időszakaiban jobban tesszük, ha új projektek és vállalások helyett inkább újra nekirugaszkodunk a függőben maradt ügyeknek, javításokat eszközlünk, átértékelünk. Az előttünk álló hetekben bőven lesz rá alkalmunk, hiszen ügyeink még az ilyenkor szokásosnál is jobban lelassulhatnak. Részben azért, mert mint a korábbi bejegyzésekben is szó volt róla, a Merkúr most csatlakozott a Jupiter, Vénusz, Szaturnusz tolatásához és hamarosan a Plútó is követi majd.

A Merkúr tolatásának időszakai nem túl népszerűek, ugyanis a késve érkező vagy elkeveredő levelek, üzenetek, a meghibásodott műszaki cikkek – elsősorban telefonok, tabletek, számítógépek, az akadozó internet és más típusú üzemzavarok, a banki tranzakciók során fellépő bonyodalmak, késve érkező pénzek okozhatnak gondot ilyenkor. Közlekedés, utazások során a lekésett járatok, forgalmi dugók, sztrájkok, elkeveredett poggyász, elvesztett vagy ellopott értéktárgyak, úti okmányok idézhetnek elő fennakadást.

A dolgok lelassulhatnak, megmutatkoznak (persze a lehető legalkalmatlanabb pillanatban) rejtett árnyoldalaik, a tervek késedelmet szenvednek. A kommunikációt félreértések mérgezik, a párkapcsolatok és a társulások más formái pedig sokaknak okozhatnak fejfájást. Ha egy kapcsolat már eddig is borotvaélen táncolt, most teljesen tönkre is mehet, hogy aztán, ha a Merkúr egyenesbe fordul, átadja helyét valami másnak. (most, mivel a Vénusz is tolat, ez a hatás még erőteljesebben érvényesül)

A hagyományos asztrológia álláspontja szerint a Merkúr tolatása idején nem szerencsés szerződéseket kötni, üzleti ügyeket bonyolítani, utazásokra vállalkozni, új tanulmányokba kezdeni, műszaki cikkeket, közlekedési eszközöket vásárolni, valamilyen munkahelyet váltani, házasságot kötni. Az ilyenkor kezdett új projektek ugyanis vagy megszakadnak, vagy pedig egész más irányt vehetnek, amikor a bolygó direktbe fordul.

Ezek az időszakok inkább arra alkalmasak, hogy vessünk néhány pillantást hátra, fejezzük be a korábban elkezdett dolgokat, kerítsünk sort a szükséges kiigazításokra (Ez sokszor akár azt is jelentheti, hogy annyira elégedetlenek vagyunk korábbi művünkkel, hogy teljes mértékben átalakítjuk –pl. egy publikációban nem csupán néhány javítást eszközlünk, hanem teljesen át is fogalmazzuk. Ezt általában nagyon jól tesszük.)

 

Telihold a Mérlegben

 

Telihold a Mérlegben, 2017 április 11

Az április 11-i telihold a Mérleg 21°32 -en jön létre, budapesti idő szerint reggel 8:08′-kor. Mint már szó volt róla, a teliholdkor mutatkoznak meg az újhold idején (jelen esetben a március 28-i Kos újholdkor) elkezdődött folyamatok eredményei. Ez jó alkalom arra is, hogy levonjuk következtetéseinket, kiigazításokat eszközöljünk, még jobban ráhangolódjunk a helyzetre.

A Jupiterrel együtt álló Hold rendkívül bizakodóvá, ha nem egyenesen elbizakodottá tehet. A sült galambra várva feladatainkat, kötelességeinket is elhanyagolhatjuk, elprédáljuk azokat a tartalékokat, amelyekkel talán ki lehetne húzni a hét szűk esztendőt. Az „egyszer élünk”, utánam özönvíz”, „kutyaharapást szőrével” -mentalitásnak az egyidejűleg ható Vénusz- Szaturnusz kvadrát és a kardinális T kvadrát miatt most nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek.

Szerencsésebb esetben a jelenlegi élmények és felismerések lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy szakítsunk idejétmúlt, kártékony kapcsolatmintáinkkal (és az általuk bevonzott társulásokkal) és egészségesebbeket alakítsunk ki. Ehhez persze rengeteg munka, önfegyelem szükséges, de az eredmény megtérül.

 

Ahol eltörtél, ott leszel erős…

 

 Április 15-én, a Halak 26 °54– án a Vénusz végre direkt stacionáriusba vált. Jóllehet csak május 18-án kerül ki a retrográd zónából, ettől a naptól kezdve oszladozni kezd a sötétség. Gyakran van úgy, hogy az embernek pontosan a legreménytelenebb mélyponton támad egy életmenő ötlete, jut olyan felismerés birtokába, amely hosszabb távon, ha a gyakorlatban is kamatoztatja, ígéretes fejlődés alapjait teremtheti meg. Ilyesfajta eszmélésekre lehetőséget adhat a 14-én bepontosult, de még mindig erőteljesen érződő Nap- Uránusz együttállás is. Ennek hatására aztán mi is besokallhatunk a Halak Vénuszra jellemző áldozati szereptől, és inkább azon kezdünk dolgozni, hogyan léphetünk ki belőle. Ez, a személyi horoszkóp adottságaitól függően bármi lehet: egy nem kielégítő kapcsolat lezárása, szakítás valamilyen függőséggel, jobban fizető, egyéniségünkhöz illőbb bevételforrások felkutatása vagy kialakítása. Persze, ahhoz, hogy a gyógyulási folyamat sikeres legyen, a traumát még egyszer át kell élni az április 21-i újabb Szaturnusz – Vénusz kvadrát formájában. Vigaszként szolgáljon, hogy ha eddig tehetetlenül vergődtünk, most végre újra elindulhatunk.

A 17-én bepontosuló Nap- Szaturnusz trigon további fogódzókat ad. Ez a bolygókapcsolat mindannak a munkának, erőfeszítésnek a csúcspontját is jelentheti, amit céljaink érdekében korábban kifejtettünk. Más analógiák mellett ugyanis a Szaturnusz kitartó, következetes fáradozást jelképez, a Nap pedig mindazokat a dolgokat, amik a legtöbbet jelentik számunkra, amivel azonosítjuk magunkat. A horoszkópban elfoglalt jegy és házhelyzete – akárcsak a Szaturnuszé – sok mindent elárul életfeladatunkról, az általa jelölt tartalmak megélése, kiteljesítése tehát testi – lelki egészségünk egyik alapfeltétele. Minél keményebben dolgozunk tehát céljaink megvalósításán, minél nagyobb felelősséget vállalunk e tranzitok alatt, annál inkább megtérülnek erőfeszítéseink.

 

Az előző hetek komor hangulatát oldja egy ugyanaznap bepontosuló Vénusz – Mars szextil is. A mosolyszünetet követő első beszélgetés, a nagy szakítás utáni első flört biztató jövőt ígér akkor is, ha az újrakezdés még messze van.

 

 Április 19-én a Nap a Bikába lép, ami újabb megkönnyebbülést jelenthet. Ez a földjegy valóságérzék, gyakorlatiasság mellett az élet kellemes dolgait is nagyra értékeli. Olyan apróságoknak is tud örülni, mint a tavaszi napsütés, a virágzó fák – így egy kiadós séta még a legmélyebb mélyponton is gyógyító hatású lehet. Arról nem is beszélve, hogy közben kitűnő ötleteink támadhatnak azt illetően, mi módon tehetnénk örömtelibbé életünket.

 

E folyamatokat az is serkenti, hogy a következő napon a Merkúr visszatér a Kosba, egyszersmind a Nappal is együttállást képez. A gondolatok gyorsabban pörögnek, könnyebben, és talán a szokásosnál elhamarkodottabban adunk hangot véleményünknek. Ebből persze problémák is származhatnak. A Nap – Merkúr együttállás célirányosabbá, tudatosabbá teszi a kommunikációt, egyszersmind azonban nagyfokú szubjektivitást, egyoldalúságot is adhat. Tüzes jegyről lévén szó, ehhez jó adag forrófejűség is társul.

A Plútó hátraarcot vág: változások, harcok a felszín alatt

 

 Ugyanezen a napon vált retrográd – stacionáriusba a Plútó is. Az alvilág urának direkt és retrográd mozgásával már e blog több bejegyzése is foglalkozott. Emlékeztetőül: a Plútó látszólagos hátráló (asztrológiai szakkifejezéssel retrográd) mozgásának hónapjai alatt (szeptember 28-án fordul direktbe) olyan élethelyzetek adódhatnak, melyek akár gyökeresen meg is változtathatják hatalmi viszonyokról, üzleti ügyekről, befektetésekről, szexualitásról, intimitásról alkotott nézeteinket. Ez a princípium többek között a felszín alatt zajló, mélyre ható változásokról, a teljes megújulást vagy pusztulást hozó válságokról szól. Mindez bizonyos szempontból magában foglalja a rombolást is : ha egyes struktúrák, helyzetek, kapcsolatok, magatartásmódok működésképtelenségét már saját magunk előtt is egyre nehezebb volt letagadni, ezek megsemmisülésén is felesleges csodálkozni. Persze ez a folyamat nagyon ijesztő és fájdalmas is, így működésbe hozza elhárító- mechanizmusainkat is. Minél nagyobb erővel igyekszünk azonban megakadályozni vagy késleltetni a leépülést, annál nagyobb szenvedést élünk át.

Tágabb környezetünkben azt tapasztalhatjuk, hogy a kulisszák mögött ádáz hatalmi harcok dúlnak. Ez a politikában, közéletben, üzleti világban ugyanúgy érvényes, mint munkahelyeinken vagy gubancos társas viszonyainkban. A konfliktusok, válsághelyzetek állandósulhatnak is (például háborús övezetekben, atomfegyverekkel, hasadóanyagokkal, gazdasággal, pénzügyekkel kapcsolatban). Bizonyos folyamatok megrekedhetnek, a most jegelt témák azonban újra terítékre kerülnek szeptember 28-át követően, amikor a Plútó egyenesbe fordul. Akkor a mérkőzések eredményét is kihirdetik.

 

  Április 21-én a Mars az Ikrekbe lép. A harcias bolygó eszköztára alkalmazkodik az intellektuális jegyhez: a csaták főleg verbális szinten zajlanak: szellemes szópárbajok a lenyűgöző érvelés, gátlástalan hazudozás, csúsztatás, és összefüggéstelen halandzsa formájában. Május folyamán majd egyaránt megtapasztalhatjuk a jegyhelyzet kedvező és kedvezőtlen hatásait. A Neptun kvadrátból adódó szétforgácsolt vagy nem megfelelő célra fordított energiát, szétszórtságot, zavaros lelkiállapotokat, de azt is, hogy a Jupiterrel és az Uránusszal létesített kedvező fényszögek jóvoltából hogyan találhatunk pillanatok alatt megoldást áthidalhatatlannak vélt problémákra, hogyan látunk át és kezelünk könnyen, gyorsan, hatékonyan bonyolult helyzeteket. A vállalkozókedvet szerencse kíséri, a sikerhez vezető út azonban nem mindig törvényes. Hogy mindössze az életszerűtlen szabályokat kijátszó, ártatlan svindliról van szó vagy másokat megkárosító szélhámosságról, helyzete válogatja.

Ugyanezen a napon pontosul be újra a Szaturnusz – Vénusz második kvadrátja is. Az anyagi-érzelmi próbatételeket jelző fényszög bemutatását l.fenntebb.

 

Az április 24-én újra bepontosuló Merkúr – Szaturnusz trigon, akárcsak március végén, most is hozzásegíthet ahhoz, hogy az érzelmi zűrzavarban rendszerezzük gondolatainkat, felismeréseink és mondanivalónk letisztuljanak. Így remélhetőleg az április 28-i újabb Merkúr – Uránusz találkozót is inkább a kreatív sziporkák semmint az elhamarkodott kijelentések áradata fogja jellemezni.

 

Újhold a Bikában

 

 

Újhold a Bikában, 2017 április 26

Az április 26-i újhold a Bika 6°27′ még mindig a törésvonalak vannak túlsúlyban. A kardinális T- kvadrát és a Szaturnusz – Vénusz kvadrát hatását a Merkúr, az Uránusz és a Szaturnusz kedvező kapcsolatai ellensúlyozzák. A széles látókör, a letisztult gondolkodás és az eredeti ötletek átsegíthetnek a hullámvölgyön. Később lesz majd alkalom valóra váltásukra is. A folyamatot az április 28-án a Kosba visszatérő Vénusz is felgyorsíthatja. A helyes önszeretet, önérvényesítés menet közben elsajátított leckéit innentől kezdve sikeresen lehet kamatoztathatni a gyakorlatban is.

 

 

Fontosabb bolygóhatások

 

Ápr 3 első holdnegyed, Rák

Ápr 3 A Vénusz visszatér a Halakba

Apr 6: Mars – Plútó trigon

Ápr 6: Szaturnusz retrográd Nyilas 27°47

Ápr 7: Nap – Jupiter szembenállás

Ápr 8. Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Ápr 9. Merkúr retrográd

Ápr 9. Nap – Plútó kvadrát

Ápr 11. Telihold a Mérlegben (08 : 08′ Bp)

Ápr 14. Nap- Uránusz együttállás

Ápr 15. Vénusz direkt stacionárius Halak 26 °54

Ápr 17. Nap – Szaturnusz trigon

Ápr 17. Vénusz – Mars szextil

Ápr 19 utolsó holdnegyed (Hold a Bakban)

Ápr 19 Nap a Bikába lép

Ápr 20. Merkúr vissza a Kosba

Ápr 20. A Plútó retrográd stacionáriusba vált

Ápr 20. Nap Merkúr együttállás

Ápr 21 Mars az Ikrekbe lép

Ápr 21 Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Ápr 24 Merkúr – Szaturnusz trigon

Ápr 26 újhold a Bikában (14:16′ Bp )

Ápr 28. Merkúr – Uránusz együttállás

Ápr 28. A Vénusz a Kosba lép

Ápr 30. Szaturnusz Chiron kvadrát

 

Kapcsolódó:

 

A lélek sötét éjszakája: retrográd Szaturnusz 2017

Vénusz – Szaturnusz kvadrát: a szív sebei

Karmikusan terhelt viszonyok: erőpróbáló Szaturnusz – Vénusz kapcsolatok

Vénusz – Szaturnusz kvadrát: a szív sebei

Most talán belátod, mennyire értékes vagy! Túlélési útmutató a Vénusz 2017-es retrográd időszakára

Ikerlángok, duálok és társaik

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: