asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Szeptemberi előrejelzés, 2016

Szeptemberi előrejelzés, 2016

A kaotikus kezdetek után szeptemberben végre mozgásba lendülnek a dolgok. A hónap végére oszladozni kezd a köd. Néhányan azt ismerik fel: a zűrzavar, bizonytalanság ellenére is helyes úton haladtak. Másoknak kisebb – nagyobb korrekciókat kell végrehajtaniuk. Ismét másoknak pedig be kell látniuk: teljesen elvétették az irányt. Nekik mindent az alapoktól kell újrakezdeni.

 

 levendulák, vihar, Carlos Santero fényképe

 

Újhold és napfogyatkozás a Szűzben: tanévnyitó, bonyodalmakkal

 

Újholddal, egyszersmind erőteljes napfogyatkozással kezdődött szeptember (Szűz 9 fok, Bp.11:04). Mint már többször szó volt róla, az eklipszek, akárcsak az újholdak, új kezdeteket jeleznek és megmutatják a soron következő fejlődési irányokat is. Ez azonban általában valamilyen váratlan, drámai esemény formájában történik, az irányváltást pedig külső –belső körülmények kényszerítik ki. A fogyatkozás intenzitásától függően a hatás hónapokon vagy akár éveken keresztül érződik a születési képlet eklipsz által érintett területein.

 

napfogy szep 1 szűz 2016

 

Arról is volt már szó, hogy a nap-és holdfogyatkozások ismétlődő ciklusokban zajlanak: legutóbb 1997.szeptember 1-én volt napfogyatkozás a Szűznek ugyanezen fokán, amelyet, szeptember 16-án, akárcsak idén, egy holdfogyatkozás követett. Míg a napfogyatkozások , mint újholdak gyakran jeleznek új kezdeteket, a holdfogyatkozásoknak inkább a lezárásokhoz, egy ciklus végéhez van közük. Hogy ez kinél-kinél mit jelent, a képlet egyéni adottságaitól is függ.

Általánosságban véve a Szűz princípiuma az egészség, a betegség, a munka, a szolgálat, a napi szokások témáival áll összefüggésben. A napfogyatkozással egybekötött újhold arra utalhat, hogy valamilyen nyomás hatására kell változást eszközölni ezeken a területeken. Pl. mostanra vált egyértelművé: ha folytatjuk eddigi életstílusunkat, megbetegszünk –vagy neadj’ Isten, ez már be is következett. Egy új munkahely vagy egy munkahely elvesztése szintén eddigi hozzáállásunk átalakítására kényszeríthet. És még hosszan lehetne sorolni az analógiákat.

 

 

Késedelmek, körvonalazatlan feladatok

 

légbuborékokAzonban ezekben a napokban nem mindig egyértelmű, hogy adott élethelyzeten keresztül milyen feladat elé állít a sors, amennyiben pedig mégis igen, a felismerések gyakorlatba ültetése hosszabb időt vesz igénybe, mint szeretnénk.

Az eklipsz ura, a Merkúr ugyanis szeptember 23-ig hátráló mozgást végez, ami önmagában is késleltetően hat. A Mars és a Szaturnusz augusztus végén bepontosult együttállása felbomlóban van, de még mindig érvényesül a hatása. Ez pedig, mint az előző bejegyzések részletesen tárgyalták, nagyon súlyos külső-belső blokkokat emel a cselekvés útjába. A már eddig is oly sok zavaros helyzetet produkáló Szaturnusz – Neptun kvadrát szeptember 10-én pontosul be újra, de egész hónapban erőteljes befolyást gyakorol.

A tisztánlátást a következő nap bolygóállásai sem könnyítették meg. Mivel ezek a hatások szeptember első hetében végig erőteljesen érvényesülnek, érdemes bővebben is kitérni rájuk. Szeptember 2-án pontosult be a Nap –Neptun szembenállás és a Nap-Szaturnusz kvadrát is. Utóbbi, személyes életünkben és a nagyvilágban egyaránt a személyes szabadság, önmegvalósítás és a társadalom, a család, a hagyományok vagy a saját személyiségünk – szabta korlátok kérdéseit feszegeti.

A már többször idézett Jamie Partridge frappánsan foglalja össze e tranzit ismérveit és a fontosabb tanulási feladatokat:

„A Nap- Szaturnusz tranzitja olyan próbatételeket és kihívásokat tartogat, amelyek pesszimistává és depresszióssá is tehetnek. Az ego azért sérül, mert ebben az időszakban egyéni utunk követése és céljaink megvalósítása a szokásosnál több akadályba ütközik. Ilyenkor úgy érezhetjük, hogy kötelességeink és felelősségeink gúzsba kötnek, és legszívesebben bedobnánk a törölközőt. Ez azonban egyszersmind azt is jelentené, hogy megbuktunk a vizsgán, hiszen a felelősség elhárítása, a feladatok, amelyek alól kibújtunk, később megbosszulhatják magukat.

Persze ilyenkor nem sok okunk van arra, hogy repdessünk a boldogságtól, hiszen a határidők, a fontos családi, iskolai vagy szakmai kötelezettségek miatt komoly nyomás nehezedik ránk. A kihívásokat pedig csak akkor tudjuk sikeresen kezelni, ha teherbíró , stabil alapokon állunk. Akár főnökünk, akár apánk vagy bármely más autoritásfigura vár tőlünk valamit, úgy találhatjuk, hogy a nyomás- gyakorlás szakértőjével gyűlt meg a bajunk. Az illető személyek kritikája, elutasítása, vagy tényleges bántalmazása sem könnyíti meg a dolgunkat.

Ebben az időszakban nagyfokú türelemre, elszántságra és szilárd etikai alapokra van szükség. Akkor ugyanis, amikor ennyire roskadozunk a felelősség súlya alatt, egyszersmind korlátainkat is szűkebbnek érezzük, mint valaha, hajlamosak lehetünk kitörni a rendszerből és lerázni vállainkról felelősségeinket. Csakhogy a felelősség alóli kibújás egy későbbi szakaszban komoly komplikációkhoz vezethet. Bármennyire igyekszel is tehát elkerülni, hogy szembesülj viselkedésed következményeivel, tudattalanod – vagy belső hangod folyton- folyvást emlékeztetni fog rájuk, amitől zaklatottá és aggodalmasokodóvá válsz. Minél tovább halogatod a szembesülést, annál rosszabb.”

Jelen helyzetben, az egyidejűleg érvényesülő diszharmonikus Neptun-hatások miatt nem könnyű észrevenni, melyik is az az út, melyet követni kellene, milyen feladatok alól igyekszünk kibújni, tényleg túl magasak-és igazságtalanok a velünk szemben támasztott követelmények, vagy pedig azt kérik – jogosan – számon, hogy eddig a dolgok könnyebbik végét fogtuk meg. A feszültséget hajlamosak lehetünk különféle tudatmódosító-szerekkel oldani (amelyek, a látszólagos megkönnyebbülést követően tetézik a bajt), illetve még inkább kivonni magunkat a forgalomból. Vagy, pont ellenkezőleg, lázasan tesszük a semmit, pótcselekvésekbe merülve, rossz irányba forgácsolva szét energiánkat. Ilyenkor, minél aktuálisabb lenne a tényleges feladatok beazonosítása, annál görcsösebb a valóság elhárítás (amit, ennek megfelelően akár már októberben is hatalmas padlót fogások követhetnek).

 

A lehetséges kapaszkodók

 

A Nap és a Plútó szeptember 7-én bepontosuló trigonja nyújthat néhány biztos fogódzót a zűrzavarban. Nagyszerű alkalmat teremthet pl. arra, hogy elmélyedjünk valamilyen témában, tényfeltáró tevékenységeket vagy eredményes kutatómunkát végezzünk pszichénk barlangvilágában. A Nap- Plútó fényszögek a hatalom, autoritás kérdéseit is felvetik. Kedvező esetben megtapasztalhatjuk lelki erőnket, pszichés tartalékaink új, tudatosabb kiaknázását eredményező döntésekre szánjuk magunkat, tudásunknak, talpraesettségünknek köszönhetően nagyot lépünk a szakmai ranglétrán. Egyszersmind fennáll a veszélye annak is, hogy manipulációk révén próbálunk nagyobb befolyásra szert tenni vagy mások kísérlik ezt meg velünk.

Ugyanezen a napon pontosul be a Vénusz és a Szaturnusz közötti szextil is, amelyet arra használhatunk fel, hogy visszaállítsuk párkapcsolatunk, társas viszonyaink az előző hetekben talán kissé megborult egyensúlyát; amennyire lehet, rendbe rakjuk pénzügyeinket.

Jupiter a Mérlegben:  ki mint vet, úgy arat

 

Igazsagszolg A KiegyenlitodesSoraink rendezése most aktuálisabb is, mint általában, hiszen szeptember 9-én újabb nagyobb változásra kerül sor: a Jupiter belép a Mérleg jegyébe és ott is marad 2017 október 10 –ig. Erről a témáról még bőven lesz szó a közeljövőben, így most csak néhány gondolat.

A Nagy Jótevő összehasonlíthatatlanul jobban érzi magát a társaságkedvelő, nagyvilági Mérleg jelében, mint a Szűzben, ahol száműzetésben volt, de azért jócskán merülhetnek fel problémák is. Különösen azért, mert a 2016 végén egzakttá váló, 2017 folyamán pedig hosszú idei érezhető Szaturnusz – Jupiter szextil stabilizáló hatásával párhuzamosan folyamatosan számolni kell a Jupiter –Uránusz szembenállás és a Jupiter –Plútó kvadrát –jelezte földrengésekkel. Ez pedig, kollektív és egyéni szinteken egyaránt komoly kihívásokat jelezhet.

Mint tudjuk, a Mérleg a partnerség, a társulások jegye is, a házasságoktól a szövetségek különböző típusáig. A békeszerető jegy híres kompromisszumkészségéről és a függőség határát súroló együttműködési készségéről. Ez olyan formában is megnyilvánulhat, hogy a legmesszebbmenőkig hajlandó a szőnyeg alá söpörni akár a legnagyobb problémákat is, csak hogy összetartson egy házasságot, egy békeszerződést, vagy valamilyen más, valójában már egyik javát sem szolgáló társulást. Esetleg, pánikba esve az egyre szembetűnőbb törésvonalak láttán, épp most akar ilyeneket megkötni. Nos, a párhuzamosan érvényesülő plútói, uránuszi hatások szinte garantálják az ilyen manővereket követő robbanást. Vagy, ha nagy-nagy energia befektetéssel, áldozatok árán ez mégis megelőzhető, a szövetség működtetése olyan kompromisszumokat igényel, amely hosszú távon alapjaiban károsítja minden érintett fél életminőségét. Azonban ebben a „legjobb” esetben is csupán egy nagyon törékeny egyensúlyról van szó, amelynek fenntartásához olyan erőfeszítéseket kell tenni, amely gyakran sokkal értékesebb fejlődési lehetőségek elől szívja el az energiát, a szétesés pedig idővel még mindig bekövetkezhet.

A Jupiter jegyen való áthaladása során ízelítőt kaphatunk a Mérleg-princípium kétféle működési szintjéből is. Mivel a Mérleg hagyományosan az igazságkeresők jegye, a jogérzékéről híres Jupiter szintén jól érzi magát benne. A Tarotban az Igazságszolgáltatás és a Kiegyenlítődés lapjai egyaránt kapcsolatba hozhatók a Mérleg jegyével. Az előbbi nem mindig kellemes tapasztalatokat jelez.

Csakhogy nagy esély van arra, hogy a Jupiter Mérlegben haladásának első időszakban ezzel az az Igazságszolgáltatás lapja által jelképezett tartománnyal ismerkedhetünk meg. Ez az ok-és okozat, a „ki mint vet, úgy arat”, a karma törvényének igazsága. Ahogy tehát fokozatosan oszladozik a neptuni homály, úgy válnak egyre szembetűnőbbé jó döntéseink és tévútjaink, beleértve az elszalasztott lehetőségeket is. Ezek a felismerések nem kellemesek-hiszen a tévedésekért hamarosan benyújtják a számlát. Ha pedig eddig legalább részben helyes úton járunk, még mindig sok ajtót kell becsukni, fájdalmas lezárásokra sort keríteni, míg élvezhetjük is erőfeszítéseink gyümölcsét.

Csak ezt követően tapasztalhatjuk meg a Mérleg-princípium magasabb, a Kiegyenlítődés lapjában megnyilvánuló szintjét, amelyet egyértelműen a harmónia, kiegyensúlyozottság, higgadtság és lelki béke jellemez.

Amikor (újra) minden darabokra hullik

 

híd és villámFigyelemreméltó „érdekesség”, hogy a Jupiter éppen az első holdnegyed idején lép a Mérlegbe. A Nyilasban haladó Hold találkozása a Szaturnusszal rendszerint nem túl szívderítő élmény, a Neptunnal képezett feszült fényszöge hatására pedig még szembetűnőbbé válik a realitás és az álomvilág közötti különbség. Másnap, 10-én tovább fokozódik a nyomás. A Hold együttállásba kerül a Marssal, egyszersmind a Merkúrral is kvadrátot képez, ami hajlamossá tehet arra, hogy a bolhából is elefántot csináljunk, úgy sértsünk, hogy mi jobban sérüljünk.

A világ rózsaszín szemüveg nélkül. Ugyanezen a napon pontosul be újra a Neptun-Szaturnusz kvadrát is. Erről a már 2015 eleje óta ható fényszögről már sok szó esett, legrészletesebben az  Amikor minden darabokra hullik című, tavaly novemberi bejegyzés foglalkozott vele. Az erőpróbáló bolygókapcsolatot kísérő zűrzavarból, bizonytalanságból, az elveszett fogódzókról és a ködbe vesző új irányokról, az ezt kísérő csalódásokról, szorongásokról, a tapogatózás tévútjairól egyéni és kollektív szinten is ízelítőt kaptunk az elmúlt hónapok során. Az eddigiekhez képest az a jó hír, hogy a következő hetek, hónapok folyamán fokozatosan feloldódik a fényszög hatása. A kevésbé jó, hogy szeptember folyamán még erőteljesen érződik, a többi, egyidejűleg érvényesülő bolygóhatás pedig tovább fokozza a zűrzavart.

 

Kapcsolati libikóka

Szeptember 11-én pl. a Vénusz – Plútó kvadrát teszi próbára társas viszonyainkat, 19 -én pedig az Uránusszal néz farkasszemet. A két erőpróbáló bolygókapcsolat hatása a következő napokban is érvényesül

A Vénusz – Plútó kvadrát által jelzett radikális változások valószínűleg társas viszonyainkat és pénzügyeinket érintik majd szakítások és egymásra találások, nagy nyereséget, de sokkal valószínűbben nagy padlót fogást eredményező üzletek, befektetések formájában. A Vénusz Uránusz szembenállás hatására szokatlan barátok és ügyek jelenhetnek meg a semmiből, váratlan találkozások, felszínre kerülő titkok kavarják fel érzelmi életünket. A párkapcsolatok harmóniáját egy váratlanul felbukkanó harmadik vagy anyagi természetű viták boríthatják fel. Más témákkal kapcsolatban is jó, ha felkészülünk a meglepetésekre. A hóbortos ötletek, a lehetőségek túlértékelése, a társulások elhamarkodott felbontása további veszteségeket eredményezhet.

A nagyvilágban sem alakulnak túl békésen a dolgok: szövetségek , társulások borulhatnak fel. Ezek a bolygóhatások a gazdaságra sincsenek jó hatással. (A Mars és Vénusz 19-én bepontosuló szextilje enyhít valamelyest ezeken a hatásokon, de az egyensúly így is törékeny, kompromisszumok csak feltételes módban lehetségesek)

 

Szőrszálhasogatás felsőfokon

 

Szeptember 12 -13 szintén nem alakul valami kiegyensúlyozottan. A Nap és a Merkúr találkozója az analitikus Szűz jegyében növelheti ugyan tisztánlátásunkat, másfelől azonban arra is hajlamossá tehet, hogy túlelemezzük a dolgokat, a kákán is csomót keressünk. Ez az együttállás egyszersmind kvadrátot képez a Nyilas Marssal is, ami újabb viták melegágya lehet. Ezek során az egyik fél rendszerint a szőrszálhasogatásig ragaszkodik a részletekhez, hiperkritikussá válik, túlzott óvatoskodásával kergeti őrületbe a másikat, piszmog, halogat. Amaz elvi kérdéseken lovagol, kalandvágya ön-és közveszélyes vakmerőségbe csaphat át és azonnal a dolgok közepébe vágna. Az elmélet és a gyakorlat összehangolása most nagy kihívást okoz. Ez a bolygóállás egyszersmind jelentősen növeli a balesetveszélyt is.

 

Holdfogyatkozás a Halakban: még zavarosabb vizeken

 

A szeptember 16-i telihold és holdfogyatkozás (Bp.09:04) felfokozza ezeket a hatásokat. Az eklipsz a Halak – Szűz jegyek 24°-án jön létre. Hatásai elsősorban azokat érintik, akiknek a Halak, Szűz, Nyilas, Ikrek 18 – 29 fokán áll Napjuk, Holdjuk, más bolygóik vagy horoszkóptengelyeik. Természetesen mindenki mást befolyásol az általa érintett életterületeken (horoszkópházakban).A holdfogyatkozások hatása kollektív szinten is érvényesül: jelen esetben ez nem valami kedvező.

 

holdf 2016 szept 16

A Halakban álló Hold a Neptun uralma alatt áll, miközben annak a Szaturnusszal képezett kvadrátja is érvényesül. a teljesség igénye nélkül néhány kulcsszó: szélsőséges időjárás, vizekkel kapcsolatos gondok (pl. esőzések, árvizek, tengeri viharok, vízi balesetek) káosz, bizonytalanság, csalódások, depresszió, nem a megfelelő alanyokra irányuló együttérzés, zűrzavaros ideológiák. A világos felismerésekért a legjobb esetben is keményen meg kell küzdeni. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a józanság pillanatai az irracionalitáséval váltakoznak. Ez utóbbi pszichotikus epizódokká is fajulhat.

Nehéz megkülönböztetni a paranoid gondolatokat, téveszméket a valós előérzetektől. A Mars, Hold és Nap (Merkúr) T kvadrátja a fentebbi, zavaros motivációkból fakadó cselekvés veszélyeire figyelmeztet. Ezek következményei különösen súlyosak lehetnek, ha valamilyen egyéni vagy kollektív rögeszme, vallás, ideológia inspirálja őket. A Mars és az Uránusz közötti, már érezhető, de csak 17 -én bepontosuló trigon egyaránt lehetőséget adhat arra, hogy egy váratlan, frappáns megoldással felülkerekedjünk a káoszon, de azt is jelezheti, hogy a pillanat hevében nagy esély van őrült tettek elkövetésére is. Utóbbi esetben a lendületet semmi sem fékezi, utólag pedig késő bánkódni.

 

A kijózanodás pillanatai

 

Képtalálat a következőre: „waking up in mess after party, funny”

Szeptember 21-én a még tolató Merkúr trigont képez a Plútóval. 22 –én mindnyájunk megkönnyebbülésére abbahagyja tolatását, 23-án pedig újra bepontosul a Plútóval képezett támogató fényszöge.

Mint már korábban szó volt róla, egy bolygó stacionáriusba váltásának időszaka (akár a retrográdba akár a direktbe fordulást előzi meg), mindig nagy jelentőséggel bírnak. Ilyenkor fokozottan érvényesül az adott planéta hatása. A saját jegyében tartózkodó Merkúr esetén ez most fokozottan igaz. az elmúlt időszak ámokfutását követően el is kell most a józan ész, gyakorlatiasság, ítélőképesség.

A Merkúr és a Plútó föld trigonja segíthet megoldani a feladványokat. A helyzetértékeléshez sok esetben hozzá kapcsolódik a károk felmérése is. Ezt olyan stratégiák kidolgozása követi, amelyek révén véget vethetünk a zűrös helyzeteknek. A fényszög intenzív energiái arra ösztönöznek, hogy a dolgok mélyére hatoljunk és módszeresen feltárjuk a rejtett részleteket is, kiderítve, hogy jutottunk el odáig, ahol most tartunk. Ily módon saját és környezetünk valódi motivációi is felszínre kerülhetnek, minőségi, mélyreható elemzések születnek és tabutémákról is őszintén, tárgyilagosan beszélgessünk.

Őszi napéjegyenlőség

 

Ugyancsak 22-én lép be a Nap is a Mérleg jegyébe.(Bp.16:22) Az őszi napéjegyenlőség egy új szakasz kezdetét is jelzi: az ilyenkor felállított képletből a következő, tavaszi napéjegyenlőségig terjedő időszak tendenciái is kiolvashatók.

 

őszi napéjegy, 2016 szep 22

Erről még esik szó a későbbiekben, az azonban biztosnak tűnik, hogy több a korlát, mint a lehetőség, a tiszta felismerésekért továbbra is meg kell küzdeni, megvalósításukat pedig keserves rendrakási folyamatok előzik meg. Ezekhez az eddigi struktúrák porig rombolása is hozzátartozik, és mivel a valóságérzékelés továbbra is problémákat okoz, nagyon valószínű, hogy hasznos és értékes dolgok is áldozatául esnek a tisztogatásnak. Ez egyéni és kollektív szinten egyaránt igaz. A biztonságos fedezék megtalálása, a  helyes álláspont kialakítása egyéni feladat, de nem biztos, hogy mindenkinek sikerül.

24-én a Vénusz a Skorpióba lép ahol intenzívvé, egyszersmind sebezhetővé válik. Ahogy Stephen Arroyo megfogalmazta, ezt a pozíciót szenvedélyesség, egy fajta megszállottság jellemzi.

„Semmit sem csinál félig. Az alaposság talán a legfontosabb vonása, emocionális és pszichológiai természetében. Ez nemcsak a partnerségekre igaz, hanem az élet minden területére (pénzügyek, karrier, stb. Mindent a maga teljességében kell megélnie és intuitív módon tudja, ha van még valahol egy hiányzó kis puzzle – darab vagy valami még nem az igazi. A tudatalattija végzi el ezt a munkát, dolgozza fel a „teljes képet” és a Skorpió Vénusznak annál jobb dolga van az életben minél inkább rá mer hagyatkozni az intuícióira. Az összes jegy közül valószínűleg a Skorpiónak vannak a legpontosabb megérzései (habár a paranoiájára vigyáznia kell), és ebből adódik, hogy kiváló detektív, kutató, befektető, pszichológus válhat belőle.”

Ebbéli adottságait most jobban kamatoztathatja, mint tavalyi vándorútja idején, ugyanis a Plútó, a Skorpió ura szeptember 26-án abbahagyja tolatását, a Mars pedig, a jegy régi ura szeptember 27-én a Bak jegyébe lép.

 

 

Romeltakarítás buli után

 

Képtalálat a következőre: „cleaning the damages, funny”

 

A most esedékes felfedezések azonban nem mind örömteliek, legalábbis elsőre nem.  E princípiumok együttes hatása leginkább ahhoz hasonlítható, mint amikor másnaposan, üres zsebbel ébredünk egy hetedhét országra szóló buli után. És, mielőtt bármi értelmes dologhoz kezdenénk, még a dínomdánom nyomait is el kell tüntetni.

 

A Plútó direktbe fordul. Az alvilág urának április 17 óta tartó retrográd mozgást kísérő sűrű, sötét, fojtogató, “valami lóg a levegőben” – típusú életérzés, a véget nem érő,sokszor csak küszöb alatt ható irritációk, egy helyben toporgás időszaka főleg azok számára ismerős, akiknek a Skorpió vagy a Bak princípiuma fontos szerepet játszik képletükben (pl. személyi bolygók vagy aszcendens ezekben a jegyekben). Persze mások sem tudták kivonni magukat ezek alól a hatások alól. Sokak számára ismerős az a folyamatos bizonytalanság is, amikor hosszú hónapokon át is haladhatunk, komoly erőfeszítéseket téve egy irányba anélkül hogy tudnánk, a megfelelő helyre fektettünk-e be energiát. A tévedés- próbálkozás-. tévedés – próbálkozás lehetősége ugyanis folyamatosan benne van a pakliban.

Nos, a 26-i direktbe váltás akkor is jelenthet megkönnyebbülést, ha a Plútó újjászületés, regeneráció helyett valaminek a radikális és végérvényes lezárását hozza. (A megfelelő következtetések levonásában most az ugyanaznap bepontosuló Nap – Jupiter együttállás is segíthet)

A Mars a Bakba lép. 27-én a Mars is belép a Bak jegyébe, ahol november 9-ig tartózkodik. Ezzel kezdetét veszi a tulajdonképpeni munka időszaka. Az építkezést sok esetben romeltakarításnak és nagytakarításnak kell megelőznie. Az előttünk álló másfél hónap alatt az is kiderül, mi bizonyult életképesnek az elmúlt két év (legutóbb 2014. október 29 – 2014.december 4 között tartózkodott itt) alatt felvillant lehetőségekből. A Neptun- Szaturnusz kvadrát által uralt időszakra jellemző légvárépítésnek hatalmas lehet az ára: fagyos talajon, mostoha terepviszonyok között építkezni nagyon nehéz. Különösen, hogy esetleg, mintha csak egy hosszan tartó Csipkerózsika –álomból ébredtünk volna, épp onnan kell felvenni a fonalat, ahol anno elveszítettük.

A szerencse helyett most csak a kitartás, a belső tartalékok mozgósítása, az aprólékos, kemény munka hozhat eredményt. A kanyarok levágására irányuló kísérletek, a sietség, kapkodás veszteségekhez, balesetekhez vezethetnek. A hirtelen fellángolásból (pl. a Mars Nyilasban haladásának időszakában, az egészen közeli múlttat is beleértve) hozott döntéseknek a gyakorlati következményeivel is szembesülni kell. Az új úton akkor sem könnyű kitartani, ha egészséges, hosszú távon a javunkat szolgáló lépésekről van szó. Ahhoz, hogy valamit nyerjünk, létrehozzunk, továbblépjünk, valami vagy valaki másról le kell mondani, a leválás folyamata pedig akár olyan fájdalmas is lehet, hogy úgy gondoljuk, így talán nem is érte meg. A korábbi állapotokhoz való visszatérés azonban legalább olyan frusztráló, sokszor lehetetlen is. Ezért ha tetszik ha nem, tovább kell haladni az úton. Ez azonban már az októberi előrejelzés témája.

 

 

Fontosabb szeptemberi bolygóállások

 

szept.1. napfogyatkozás a Szűzben

szept.2. Merkúr – Jupiter együttállás

szept.2. Nap – Neptun szembenállás

szept.2.Nap – Szaturnusz kvadrát

szept.4. Nap együttáll Északi holdcsomópont

szept.7. Nap – Plútó trigon

szept 7. Vénusz – Szaturnusz szextil

szept 9. Jupiter a Mérlegbe lép

szept 9. első holdnegyed a Nyilasban

szept 10. Szaturnusz – Neptun kvadrát

szept 11. Vénusz – Plútó kvadrát

szept 12. Merkúr – Mars kvadrát

szept 12. Nap- Merkúr együttállás

szept.13. Nap – Mars kvadrát

szept 16. Holdfogyatkozás a Halakban

szept 17. Mars –Uránusz trigon

szept 18. Vénusz – Uránusz szembenállás

szept 19. Vénusz – Mars szextil

szept 21. Merkúr –Plútó trigon

szept 22.A Nap a Mérlegbe lép, őszi napéjegyenlőség

szept. 22. a Merkúr direktbe fordul

szept. 23. Merkúr – Plútó trigon

szept. 23. Vénusz a Skorpióba lép

szept.23. utolsó holdnegyed a Rákban

szept.26. Nap –Jupiter együttállás

szep.26. A Plútó direktbe fordul

szept.27. a Mars a Bakba lép

 

 

Kapcsolódó

 

Jupiter a Mérlegben 2016 szeptember 9 -2017 október 10

Rendszerhibák: napfogyatkozás a Szűzben

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik

Mars, Szaturnusz, Neptun: blokkolt cselekvés, zavaros helyzetek

Mars- Szaturnusz együttállás 2016: áttörés vagy összeomlás?

Mi az igazság? Jupiter -Szaturnusz -Neptun változó T kvadrát, 2016.nyár

Sorsfordulók hírnökei (nap-és holdfogyatkozásokról általában)

 

Kapcsolat

 

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt kedveli: