asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Találkozó a Skorpió Szívében

Találkozó a Skorpió Szívében

Mars, Szaturnusz, Antares együttállás

Ezekben a napokban újabb figyelemreméltó égi találkozásra kerül sor: a Mars, a Szaturnusz és az Antares együttállása augusztus 24-én pontosul be, Nyilas 9°52’ –on. A veszélyeket és esélyeket egyaránt tartogató konjunkciónak hosszabb távon is következményei lesznek.
Szat, Mars, antares, vörös sziklák
Szaturnusz – Mars együttállás: állóháború
Az egész hónap eseményeire hatással levő Szaturnusz – Mars együttállást az Áttörés vagy összeomlás ? című bejegyzés tárgyalta részletesen. Itt most csak néhány fontosabb tudnivalóról lesz szó.
Amikor idén március elején a Mars a Nyilasba lépett, üldözőbe vette a Szaturnuszt, de mielőtt utolérte, még retrográdba kellett váltania.
A Mars kétévente találkozik a Szaturnusszal, újabb meg újabb olyan ciklus kezdetét jelezve, amikor vágyainkat és cselekedeteinket (Mars) össze kell párosítanunk ambícióinkkal és hosszú távú céljainkkal (Szaturnusz). Talán már akkor éreztük, hogy a célorientált cselekvés jelenlegi ciklusa végéhez közeledik és nemsokára egy új ciklus veszi kezdetét. Csakhogy, mivel a Mars retrográdba váltott mielőtt elérte volna a Szaturnuszt (végül a Nyilas 9°52’-en találkoznak augusztus 24-én), mielőtt egy újabb hegy megmászására vállalkoztunk volna, amely feltűnik a láthatáron, nekünk is vissza kellett fordulnunk, és vissza kellett szereznünk szenvedélyünket, céljainkat és erőnket.
A Mars és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai nagyon problémásak, hiszen akár együttállásról, akár kvadrátról akár szembenállásról van szó, egy eredetileg kifelé áradó, aktív energia elfojtás alá kerül, valami módon blokkolódik. Ez egyéni és kollektív szinten is súlyos zavarokat eredményezhet.
Egyéni szinten pl. a belső forrongás, a cselekvési lehetőség hiánya vagy a kudarc depresszióba csaphat át, ill. vérmérséklettől függően dühkitörésekbe, brutalitásba, kegyetlenkedésbe torkoll. (Az őrjöngés és a passzivitás időszakai váltogathatják is egymást). Lehet autoagresszív jellegű is: pl. kegyetlenkedés (a lélektani természetű pszichoterror, a mobbing, bullying is ebbe a kategóriába tartozik) áldozatává tesz, önromboló, önsorsrontó viselkedésre, öngyilkosságra hajlamosít ill. fogékonnyá tehet különböző betegségekre. Ha nem követhetik természetes útjukat, a blokkolt marsikus energiák más területeken törhetnek felszínre, ami további gondokat okozhat, pl. különféle viselkedési zavarok, betegségek formájában. Ilyen időszakokra jellemző lehet az is (vagy, ha egyéni horoszkópban fordul elő, akkor az adott személyre egész életében), hogy nem tud akadálytalanul hozzáférni cselekvő energiáihoz. Az aktivitás és a passzivitás időszakai váltakoznak : hol a végkimerülésig hajszolja magát, hol pedig egy szalmaszálat sem képes keresztbe tenni.
Kollektív szinten az ilyesfajta Mars – Szaturnusz kapcsolat zavargásokat, lázadásokat és azok véres elfojtását jelentheti. A terrorakciók, a különféle merényletek, erőszakos bűncselekmények, kegyetlenkedés, robbanások, tűzesetek által előidézett katasztrófák szintén hozzátartoznak az analógialánchoz. Mivel az asztrológia kis-és nagy rossztevője a világnézettel, hiedelmekkel, egyházi szervezetekkel kapcsolatos Nyilas jegyében áll, az erőszakos események vallásos, ideológiai háttere sem hagyható figyelmen kívül. Persze, a demagógia, a tömegek manipulálása, fanatizálása, a különféle szélsőségek nem csupán valláshoz kötődhetnek. (Ld. Szaturnusz a Nyilasban, A Szaturnusz újra a Nyilasban halad)

Szaturnusz, Mars, Antares az égbolton
Vészterhes találkozó
A Mars jelenlegi, Nyilasban haladásának legszembeszökőbb sajátossága a Mars és az Antares állócsillag közötti találkozó. Az állócsillagok olyan égitestek, amelyek látszólag nem mozognak az éjszakai égbolton látható többi csillaghoz képest. Jóllehet a modern asztrológusok már ritkán veszik figyelembe őket, kulcsfontosságú részét képezték a hellenisztikus asztrológia hagyományainak és a középkorig rendszeresen és széles körben dolgoztak velük az asztrológusok. A gyakran „Skorpió Szíveként” emlegetett Antares a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, vörös szuperóriás és egyike négy legfényesebb csillagnak az ekliptika (a Nap föld körüli látszólagos pályája) mentén. A tropikus állatövön az Antares jelenleg Nyilas 9°47’-en található)
A Mars először április 18 -29 között tartózkodott az Antares közelében, de csak direktbe váltását követően, tehát augusztus 23-24-én képez vele pontos együttállást . Ugyanezeken a napokon azonban a Mars együttállást képez egy másik kártevővel, a Szaturnusszal is [ a tradicionális asztrológia megfigyelései szerint két kártékony bolygó nem jön ki egymással túl jól ugyanabban a jegyben] és mindketten együtt állnak az Antaresszel ! Ennek a konjunkciónak tehát hosszú távú következményei lesznek – hogy milyenek, az kiderül a későbbiekben.
Az Antares természete

Az Antares szimbolikus megjelenítése

A görögök szerint az Antares a Mars és a Jupiter tulajdonságait egyesíti magában, jóllehet egyes asztrológusok vagy Szaturnusz – Mars vagy pedig Mars és Merkúr jellegűnek találták a hatását. A közös elem azonban minden verzióban a Mars, és az asztrológusok többsége egyetért abban, hogy az Antares Mars tulajdonságokat mutat. Míg a perzsák a négy királyi csillag (a másik három : Aldebaran, Regulus, Fomalhaut) egyikének tartották az Antarest és így szerencsésnek találták, nagyszerű emberi teljesítményekkel és kiválósággal hozva kapcsolatba, a rómaiak és a görögök nem voltak róla ilyen jó véleménnyel róla. Amellett, hogy olyan tulajdonságokat hoztak vele összefüggésbe, mint a hatalom, megbecsülés, függetlenség, vagyon, vezetői képesség, bátorság, éleselméjűség, stratégiai képesség, hozzá társították a meggondolatlanságot, a túlzott kockázatvállalási kedvet, gátlástalan ambíciókat, kötekedő hajlamot, könyörtelenséget, arroganciát, pusztítást és az erőszakot is.
Csillag-és bolygókombinációk című könyvében Bernadett Brady azt írja: „ha az Antares kiemelkedő szerepet játszik egy születési képletben, azt jelezheti, hogy a szülött saját maga oka balszerencséjének. Ennek a csillagnak természetes témája egy megtisztító élet- halál élményen keresztül bekövetkező siker. Ez arra is utalhat, hogy valaki akkor is az intenzitást keresi, amikor erre nem lenne szükség. Mitológiai szimbolikája szintén szélsőségekre utal, akár tudatosan választják ezeket akár nem.” Marina Macario , a Darkstar Astrology blog szerzője így ír róla: Mivel az Antares királyi csillag, jelentős világi sikert hozhat, hiszen ambíciója meglehetősen gátlástalan. Az Antares azonban nehezen tudja visszafogni magát. (…) Az Antaresnek kétségtelenül van egy bestiális oldala is, de elég bölcs ahhoz is, hogy átlássa: meg kell tanulnia finomítani ezeken az elemi késztetéseken. Az Antaresnek fejlődnie kell, hogy túljusson a pusztán ösztönös késztetések motiválta cselekvésen, és használnia kell logikus, szoláris tudatás is. Ez a harc dúl a Skorpió szíve mélyén.”
Látványos összeomlások – sikerek, kockázatok révén
Amikor, április 17-én a Mars hátraarcot vágott, mindössze egy foknyi távolságra volt az Antarestől. Május végén, amikor a tropikus állatövben mindketten szembenállásba kerülnek az Ikrek Nappal (a Mars – Nap szembenállás a Mars retrográd szakasza felének az útjelzője), a retrográd Mars és az Antares, a vörös bolygó és a vörös állócsillag- egész éjszaka látható volt az az égen. Ez nagyon fontos mozzanatát képezte a retrográd időszaknak, különösen, hogy a május 22-i telihold a Nyilas 1 fokán szoros együttállásba került a tolató Marssal. (Az akkori témákkal, ilyen vagy olyan módon újra foglalkoznunk kell.)
Jóllehet még nem világos, milyen külső eseményeket hoz majd a Mars- Szaturnusz találkozója az Antaresen, ez vészcsengőül kell szolgáljon azok számára, akik talán nem képesek megzabolázni primitív késztetéseiket és valamilyen pozitív célra irányítani ambícióikat, intenzitásukat, erejüket. Tanúi lehetünk majd néhány látványos bukásnak is, főleg politikai katonai vagy a vállalati szférából.
Személyes szinten ez a Mars- Szaturnusz – Antares együttállás arra szólít fel, kezeljük nagyon tudatosan ambícióinkat és vigyázzunk, nehogy keresztülgázoljunk másokon vagy tönkretegyük magunkat miközben megvalósításukra törekszünk.

Kapcsolódó:

Szaturnusz – Mars együttállás: Áttörés vagy összeomlás ?

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: