asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Augusztusi előrejelzés, 2016

Augusztusi előrejelzés, 2016

 

Augusztus első napjait derű, optimizmus, kreativitás hatja át, rövidesen azonban zűrzavarosabb időszak kezdődik.

 

napraforgók a viharbn

 

Az újhold augusztus 2-án, kedd este született meg, az Oroszlán 10°55’– án, új lendületet adva az alkotó energiáknak. Az elmúlt napok, hetek borúja után most úgy érezhetjük, itt az ideje a felhőtlen szórakozásnak, nagyobb szabadságot akarunk – ha másért nem, legalább azért, hogy kiélvezzük a nyár hátralevő részét. Erős késztetést érezhetünk arra is, hogy a külvilág által támasztott elvárások és normák helyett szívünk igazságait kövessük.

A Vénusz és az Uránusz elsején bepontosult trigonja még mindig érezteti hatását, így kisebb- nagyobb ajándékok, nyeremények, váratlan bevételek, flörtök, társasági események (pl. fergeteges bulik, partyk, fesztiválok) javítják közérzetünket.

 

ujhold oroszlanban 2016 aug 2

Ráadásul a Mars is ugyanezen az estén lép át a Skorpióból a Nyilas jegyébe (és most már itt is marad szeptember 27-ig), és hatására korábbi terveink újra bizsergéssel töltenek el bennünket, vagy újakat kovácsolunk, kreatív látomásaink támadnak, hiszünk küldetésünkben.

Az újhold – képlet erőpróbáló aspektusai, akárcsak a hónap folyamán érvényesülő más bolygóhatások azonban arra figyelmeztetnek: a puszta inspiráció nem elég. Az ígéretes terveknek ki kell állniuk a valóság próbáját is. Ahhoz, hogy eredményesen kezeljük a kihívásokat, a lendület mellett jó adag kitartásra, türelemre, fegyelemre is szükség lesz. Mivel mindkét világító harmonikus fényszöget, trigont képez a Szaturnusszal, van remény arra is, hogy utóbbi, pozitív szaturnuszi tulajdonságokat a hétköznapokban is kamatoztathassuk.

A Mars visszatért a Nyilasba

Persze, a remények mellett ott vannak a kockázatok is. A borongós, vesézős Skorpió jegyében való időzését követően a Marsnak valóságos felüdülést jelenthet az életvidám, kalandvágyó kentaur társasága. Ezt a tranzitot erős szabadságvágy hatja át, de a ló könnyen el is szaladhat. Amennyiben lelkesedés meggondolatlanságba és felületességbe csap át, az igazságszeretet forrófejűséggé, a pionírszellem vakmerőséggé, a függetlenségi vágy pedig felelőtlenséggé torzul (és ez bizony könnyen előfordulhat), a hónap vége felé nagyon kellemetlen tapasztalatokat szerezhetünk.

Nem csak az újhold- képletben, hanem egész hónapban kezelendő kihívás a Szaturnusz – Neptun kvadrátja is. A realizmus, a megfogható tartományok, a racionális, a határok, korlátok, józanság, fegyelem és az álmok, bódulat, határtalanság, illúziók őselveinek konfliktusáról már rengeteg szó esett a 2015 eleje óta eltelt hónapokban (Bővebben ld. Szaturnusz  – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik) A fényszög novemberi bepontosulásának egyik legtragikusabb hozadéka a november 13-i párizsi vérfürdő volt, de a szintén hozzá társítható káosz, zavarodottság, gazdasági problémák, a közel- keleti országokból érkező migránshullám által katalizált feszültségek, a stabilitás és biztonság korábban ismert struktúráinak fellazulása, a kollektív méretű kiábrándulás a korábbi eszményekből, a zavaros ideológiák teret hódítása egész 2015 folyamán és az idén is jellemző tapasztalások maradtak.

 

Ünneprontó formáció: újra összeállt egy változó T – kvdrát

Az elmúlt hónapok – különösen június –  folyamán a Jupiter is bekapcsolódott a kozmikus huzakodásba, így a formáció T- kvadráttá alakult. Az asztrológiai hagyományok szerint a nagy jótevő jelenléte még a nem túl kedvezőnek tartott bolygóhatásokat is enyhíti. Ebben az esetben én az elmúlt hónapok viszonylagos stabilitását (persze a „stabilitás” erős túlzás, és csak a közeljövőben várható borulásokhoz viszonyítva használt kifejezés) inkább a tavaly október óta szinte folyamatosan ható Jupiter – Plútó nagy földtrigonjának tulajdonítanám. Az, hogy a Jupiter tavasszal és a nyár elején ezzel egy időben a T- kvadrátnak is része volt, inkább a kártékony befolyásokat gyarapította (Pl. az olyan jupiteri gyarlóságok, mint a túlzott optimizmus, a problémák elbagatellizálása, a „majd csak lesz valahogy” – típusú okoskodás, indokolatlan jóhiszeműség megakadályozta a felmerült helyzetek valóságnak megfelelő értékelését. Így aztán a megfelelő reakciók is elmaradtak. És most, amikor a Neptun – Szaturnusz kvadrát maradt a kozmikus színpad legmarkánsabb főszereplője, szembesülnünk kell a korábbi valóságelhárítás következményeivel. Ez, a születési képlet adottságaitól függően sokféle formában és életterületen történhet, de egy bizonyos: nem lesz túl szívderítő. (pl. anyagi veszteségek, csalódások emberekben, eszmékben, ráébredés, hogy nem a megfelelő célokra fordítottuk energiáinkat, kifutottunk az időből, elmentünk lehetőségeink mellett és még sorolatnánk)

A Szaturnusz – Neptun kvadrát aztán, a Szűzben haladó Merkúr (augusztus 6 -7) és Vénusz (augusztus 13 – 14) révén újra T – kvadráttá alakul, augusztus 24 – 28 között pedig a Mars hatásai fokozzák a feszültséget. Ezekben a napokban (tulajdonképpen egész hónapban, hiszen összemosódó, jóformán egyidejűleg érvényesülő hatásokról van szó), szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban is fontos események zajlanak. A káoszt azonban nem lesz könnyű átlátni, és a megfelelő haladási irányok, hozzáállás felismerése is eltarthat egy darabig.

A kijózanodási folyamatok már 4-én elkezdődnek, aztán, több – kevesebb intenzitással folytatódnak. 4-ét és 5-ét, amikor  a Szűzben haladó Hold először kvadrátba kerül a Marssal, majd ugyanilyen feszült kapcsolatba kerül a Szaturnusszal és a Neptunnal is farkasszemet néz, hangulati hullámvasutazás jellemezheti. Ingerlékenység, túlérzékenység, annak a sanda gyanúja, hogy homokszem került a gépezetbe, hogy álmaink, vágyaink , elvárásaink és a valóság között némi szakadék tátong.

Vége a mézesheteknek

Augusztus 5-én a Vénusz a Szűzbe lép, ahol augusztus 30-ig időzik. A hagyományok szerint a szépség, a szerelem és a társulások princípiuma nem érzi magát valami jól ebben a szerény, puritán, óvatos jegyben. Ez különösen arra az esetre igaz, ha Oroszlánban való tartózkodása idején túlzásokba estünk, túlléptük kereteinket, életünk egy valóság-showra vagy egy nagyszabású kerti partyra emlékeztetett. Sokak számára véget érhetnek a mézeshetek és a következő időszakban annak kell kiderülnie, mennyire állják ki társulásaink a hétköznapok próbáját. Mivel 6-án bepontosul a Merkúr és a Szaturnusz kvadrátja, 7-én a Marsé és a Vénuszé válik egzakttá, 8-án pedig a Neptun is farkasszemet néz a Merkúrral, a rózsaszín szemüveg a vártnál sokkal hamarabb hullhat le. (Ismét, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy több napos időszakról van szó, amikor a fentebbi bolygóhatások összeadódnak, és a bepontosulásuk előtti és utáni pár napban is érvényesülnek).

Egy kis trollkodás 🙂   : “Remélem, meghalsz – de azért még lehetünk barátok”- a nyár szakító slágere 

 

Jelen esetben pl. a Mars és Vénusz erőpróbáló fényszöge párkapcsolati perpatvarokat jelezhet. Ezek egy része félreértések, kisebb- nagyobb füllentések (Merkúr – Neptun), a romantikus elvárások és a tényleges személy közötti különbség miatt pattanhatnak ki. Gondokat okozhat az is, hogy az egyik fél biztonságra törekszik, tart az érzelmi és az anyagi kockázatoktól, beleragad a részletekbe, agyon elemez, a másik viszont szabadon szárnyalna, kalandokat keres, lendületesen haladna vagy éppenséggel sodródik az eseményekkel, pillanatnyi impulzusai hatására cselekszik. Hogy tényleg a kicsinyes számonkérés ellen lázad valaki, vagy a jogos elvárások alól igyekszik különféle trükkökkel kibújni, az egyénenként és páronként változik.

Balesetveszély !!!

Persze, a feszültség nem csupán szerelmi drámák formájában jelentkezhet. A Merkúr erőpróbáló kapcsolatai, mint más bejegyzésekben is szó volt róla, nagyon balesetveszélyesek. A szétszórtság, figyelmetlenség, alkohol és/vagy más tudatmódosító szerek általi befolyásoltság (Neptun), a szabályok (Szaturnusz) megszegése tragédiákhoz vezethet. Utazás során kaotikus helyzetek, elkeveredő vagy ellopott csomagok, úti okmányok, készpénz/ bankkártya okozhat bosszúságokat.

Mindennapi karaktergyilkosságok

Az emberi kapcsolatokat, társulásokat általában véve is félreértések, intrikák mérgezik, a karaktergyilkosságok (melyekhez akár magánéleti intimitások kiszivárgtatása, rágalmak, csúsztatások is hozzátartoznak) pedig nem csupán politikában, közéletben, hanem szűkebb környezetünkben is előfordulhatnak. A szűkös anyagi lehetőségek és a nagyratörő tervek közötti szakadék is sok frusztráció forrása lehet. (Főleg, ha olyan kölcsönök, hitelek révén próbáljuk betömni, amihez nincs fedezetünk, azonban abban reménykedünk, hogy valamilyen csoda folytán majd az is összejön. Másik, ilyen helyzetekre jellemző hiba: a meglévő keveset elhamarkodottan, a tényleg helyzet felbecsülése nélkül befektetni). Összességében elmondható, hogy az ilyesfajta, kockázatok egész hónapban kerülendők.

Csak visszafogottan !

Más kérdés, hogy a tüzes Oroszlán (amelyben a Nap halad augusztus 22-ig) és a Nyilas (Mars) egyaránt kockázatvállaló, vállalkozó szellemű típusok, így aztán a visszafogottság nagyon nagy nehézséget okoz. Különösen, hogy az átlagnál sokkal rosszabbul viselik, ha akaratuk érvényesítése akadályokba ütközik és a kivárás sem az erősségük. Szeretik improvizatívan, egy huszárvágással megoldani a dolgokat. Nem sokat elemeznek, hanem vakmerően, impulzusok hatására cselekszenek, nem mérlegelve túlságosan a következményeket. Ez a taktika, megfelelő helyzetfelismerő készséggel párosulva sokszor eredményes lehet. Ez viszont nem ilyen időszak. És ezt nem csupán a tüzes típusoknak (tehát olyanoknak, akiknek Aszcendense és több bolygója is a Kos, az Oroszlán és a Nyilas jegyében áll) jó ötlet megszívlelniük. A Merkúr és a Plútó augusztus 10-én bepontosuló trigonja az egyike azon kevés hatásnak, amely segíthet, hogy ezekben a túlfűtött napokban érzelmeink, hangulataink mellett a józan ész és a praktikum szempontjai is szerepet kapjanak döntéseinkben.

A Szaturnusz abbahagyja tolatását

 

Augusztus 13-án újabb fontos asztrológiai esemény következik be: a Szaturnusz a Nyilas 9 °-án abbahagyja március vége óta tartó tolatását (Bővebben : A szerelem fáj). Ez sokak számára nagy megkönnyebbülést jelenthet, ugyanis a bolygóval kapcsolatba hozható, hónapokon keresztül mozdulatlanságba dermedt ügyeink valamelyest felélénkülnek. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, a Szaturnusz retrográd mozgásának időszakai nagy fontossággal bírnak. Karmikus jellegűek, visszatekintésről, korrekcióról, a szálak elvarrásáról, a korábbi tettek következményeivel való szembesülésről szólnak. Ez persze, a képletében érintett területektől függően mindenkinél mást és mást jelent. Közös vonás, hogy a megtorpanás és visszatekintés valamilyen nyomás, elakadás, sorsesemény hatására történik. A Szaturnusz direktbe váltásának időszaka szintén nagy fontossággal bír: szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban is fellelhetjük majd a hozzá tartozó analógiákat. Akiknek bolygóival is együtt áll vagy fényszög kapcsolatot képez, nyilván intenzívebb tapasztalatokat szereznek, de mindenkinél hatással lesz arra az életterületre, amelyik horoszkópházban tartózkodik.

Mivel előző napon a Vénusszal is kvadrátot képez, a párkapcsolatot, társulásokat, pénzügyeket érintő témák részét képezik majd a szaturnuszi feladatoknak. Micsoda „véletlen”, március végén, amikor hátraarcot vágott, szintén kvadrátban állt az akkor Halakban levő Vénusszal… E feszült fényszög megismétlődése arra utalhat, hogy az akkori párkapcsolati témák újra aktuálissá válnak és megoldódnak valamilyen módon.  (Szaturnusz – Vénusz erőpróbáló fényszögéről bővebben: Karmikusan terhelt viszonyok)  A „megoldás” nem minden esetben egyenlő a béküléssel : egy nem működő kapcsolatnak sokkal jobb véget vetni, mint „a szerelem mindent legyőz !” – felkiáltással Isten tudja meddig kínozni magunkat és egymást is. Ugyanezek a napok alkalmasak lehetnek más társulásaink, befektetéseink értékelésére…és átértékelésére is.

További párkapcsolati gubancok

Arról se szabad megfeledkeznünk, hogy a Szaturnusz – Vénusz kvadrát mellett a Neptun– befolyása is erősen érvényesül ( a Vénusz – Neptun szembenállás augusztus 14-én pontosul be, a Szaturnusz és a Neptun erőpróbáló fényszöge viszont sokkal hosszabb ideig hat. ) A Neptun párkapcsolatokra gyakorolt hatásaival a Neptunusz szövevényes ösvényein c. cikksorozat foglalkozik bővebben. (Mivel most a „megfelelő” Uránusz hatások is érvényesülnek, könnyen elképzelhető pl., hogy sohasem beteljesülő online afférok miatt hanyagoljuk el párunkat (vagy pedig éppenséggel ő teszi ezt velünk), lobbanunk reménytelen szerelemre, vonzódunk megközelíthetetlen (pl. már foglalt, szenvedélybeteg, érzelmileg elutasító stb. társhoz), ápoljuk valódi párkapcsolat helyett a távkapcsolat valamilyen formáját. Ez utóbbi tendenciákat a Vénusz- Szaturnusz kvadrát is erősíti.

A másik szándékának a félreértése is gyakori lehet ilyenkor, akárcsak saját zavaros motivációink (Pl. azt hisszük, valaki nőként/ férfiként is vonzódik hozzánk, holott csak barátkozni akar, mi magunk nem tudjuk eldönteni, barátkozni akarunk az illetővel vagy más terveink is lennének vele, mennénk- e vagy maradnánk, az együttérzés, a magánytól való félelem, a tényleges vágyakozás vagy csupán egy átbulizott éjszaka hatására ébredtünk-e valakinek az ágyában. A napilapok híreit szerelmi botrányok színezik. Megcsalhatnak vagy mi lépünk félre. Pénzügyekben sem árt az óvatosság.

 

“Augusztusi hullócsillagok” ….

 

A fentebb bemutatott bolygóhatásokkal járó frusztrációkat pompás égi látványosság feledteti: augusztus 10- 15 között, mint mindig, idén is gyönyörködhetünk a Perseidákban. A csillaghullás augusztus 12, 13-án lesz a legintenzívebb. Az éjszakai égre pillantva talán nem csupán új kívánságok fogalmazódnak meg bennünk, hanem nyitottabbakká válhatunk valódi igényeink, kapcsolatmintáink tudatosítására is. Az álomlovagról vagy tündérkirálynőről dédelgetett illúziók helyett így talán azt is beláthatjuk, hogy jobban járnánk, ha beérnénk egy karakterünkhöz illő, hús vér partnerrel, illetve, hogy valamilyen értelemben minden kapcsolat karmikus, hiszen nem véletlen, milyen partnert vonzunk be. (Így aztán, ha meglévő vagy leendő viszonyunkat akarjuk jobbá tenni, elsősorban saját magunkon kell dolgoznunk és csak utána kezdhetünk el – vagy inkább el se kezdjünk – párunk háza táján rendet rakni ).

 

Egy kis megkönnyebbülés

Augusztus 16-án a Nap és az Uránusz trigonja űzheti el a sötét fellegeket. A problémák gordiuszi csomóját váratlan meglátások, zseniális ötletek vághatják el (Ebben az esetben ne feledkezzünk meg az augusztus 14-én bepontosult, de valójában egész hónapban ható Jupiter – Uránusz kvinkunxról sem. Ez a gyengének mondott, de meglehetősenidegesítő fényszög most arra figyelmeztet, hogy az ördög a részletekben rejlik, a lendületességet, eredetiséget, improvizációt gyakorlatiassággal, aprólékossággal kell elegyíteni és csak kis lépésekben haladhatunk)   A feltöltődésben az is sokat segíthet, ha egyszerűen elmegyünk valahova és kiszellőztetjük a fejünket. Egy jó buli, koncert ideális helyszín, ha elkerüljük a túlzásokat. Valamilyen alkotó tevékenységnek, sportnak, kirándulásnak ugyanilyen felszabadító hatása lehet.

Az augusztus 17-én bepontosuló Vénusz – Plútó trigon szenvedélyt, intenzitást visz kapcsolatainkba. Egyszersmind, a többi, egyidejűleg érvényesülő bolygóhatás miatt valamilyen szempontból veszélyes, tiltott vagy szélsőséges viszonyokba is belebonyolódhatunk . Meglévő vonzalmaink is elmélyülhetnek: ha pl. korábban kételyeket tápláltunk afelől, hogy a megfelelő társsal vagyunk-e vagy sem, megérzéseink most megbízható útmutatást adnak. Önbecsülésünk azonban most elég szilárd lábakon áll ahhoz is, hogy ha a helyzet úgy kívánja, kilépjünk egy rosszul működő kapcsolatból. Lelki mélységeink feltárása (pl. valamilyen alkotó tevékenység révén) tartalmassá teszi az önmagunk társaságában töltött időszakot, így az egyedüllétet nem érezzük magánynak.   A bolygóállás üzleti tranzakcióknak is kedvez (Persze, a megfelelő körültekintéssel, hiszen egyidejűleg érvényesülnek a tévedésekre, megcsalatásokra hajlamosító befolyások is. )

 

Telihold a Vízöntőben: újabb felfordulás nyitánya

 

telihold aug 18 án 2016

Az augusztus 18-i telihold (Bp. 11:27)  egyszersmind gyenge, részleges holdfogyatkozás is, és mint ilyen, a szokásosnál jobban felkorbácsolhatja a kedélyeket. Mint tudjuk, az eklipszeknek mindig van valami váratlan jellegük –és ez fokozottan érvényes a jelenlegire, hiszen a Hold a Vízöntőben az Uránusz uralma alatt áll. További érdekesség, hogy a Hold, az Uránusz és a Jupiter egy Yod, Isten ujja formációt képeznek egymással. Újabb, arra utaló jel, hogy a kreatív, egyénre szabott, egyszersmind praktikus megoldást kell találni egy nagyon zűrzavaros, veszélyes, egyesek számára életveszélyes helyzetben. Nem könnyű, de lehetséges feladat.

A telihold- képlet legnyugtalanítóbb motívuma egy változó T- kvadrát (Vénusz [Szűz] – Neptun [Halak] szembenállás, mindketten kvadrátban a Nyilasban majdnem együttállást képező Marssal és Jupiterrel .)  Az instabilitáson, káoszon, zavarodottságon kívül ez a bolygókapcsolat drámai összeomlásokat (nem csupán magánéleti, hanem gazdasági, pénzügyi természetűeket is), erőszakos eseményeket sejtet. A szintén egzakt Vénusz  – Plútó trigon segíthet valamelyest stabilizálni a helyzetet, a még mindig érvényesülő Nap – Uránusz trigon pedig arra utalhat, hogy az ésszerű kockázatvállalás, egyéni módszerek, kreativitás közelebb visz  a megoldáshoz. A forrófejűség, a rossz helyzetértékelésből fakadó döntéseknek, az energiák nem megfelelő célokra fordításának hosszú távon is súlyos következményei lehetnek. Ekkora nyomás hatására azonban nehéz visszafogottan, józanul cselekedni: az augusztus 18-i eklipsz ugyanis egyszersmind az év egyik legzűrösebb időszakának a nyitánya lehet.

Némiképpen lehűti a kedélyeket, hogy augusztus 22 –én a Nap belép a Szűz jegyébe, csatlakozva a már ott haladó Merkúrhoz és Jupiterhez. Ez újabb remény arra, hogy az ideológiák, dogmák és vesszőparipák mellett a józan ész, kritikai érzék, visszafogottság is szerepet kap az időszak eseményeinek alakításában.

Vészterhes találkozó: Mars, Szaturnusz, Antares együttállás

 

 

Bár a Mars – Szaturnusz együttállás csak augusztus 24-én, Neptunnal képezett kvadrátja pedig 26-án pontosul be, augusztus utolsó napját ezek a feszült kombinációk határozzák meg.

A Mars és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai nagyon problémásak, hiszen akár együttállásról, akár kvadrátról akár szembenállásról van szó, egy eredetileg kifelé áradó, aktív energia elfojtás alá kerül, valami módon blokkolódik. Ez egyéni és kollektív szinten is súlyos zavarokat eredményezhet.

Egyéni szinten pl. a belső forrongás, a cselekvési lehetőség hiánya vagy a kudarc depresszióba csaphat át, ill. vérmérséklettől függően dühkitörésekbe, brutalitásba, kegyetlenkedésbe torkoll. (Az őrjöngés és a passzivitás időszakai váltogathatják is egymást). Lehet autoagresszív jellegű is: pl. kegyetlenkedés (a lélektani természetű pszichoterror, a mobbing, bullying is ebbe a kategóriába tartozik) áldozatává tesz, önromboló, önsorsrontó viselkedésre, öngyilkosságra hajlamosít ill. fogékonnyá tehet különböző betegségekre.

Ha nem követhetik természetes útjukat, a blokkolt marsikus energiák más területeken törhetnek felszínre, ami további gondokat okozhat, pl. különféle viselkedési zavarok, betegségek formájában.

Ilyen időszakokra jellemző lehet az is (vagy, ha egyéni horoszkópban fordul elő, akkor az adott személyre egész életében), hogy nem tud akadálytalanul hozzáférni cselekvő energiáihoz. Az aktivitás és a passzivitás időszakai váltakoznak : hol a végkimerülésig hajszolja magát, hol pedig egy szalmaszálat sem képes keresztbe tenni.

Kollektív szinten az ilyesfajta Mars – Szaturnusz kapcsolat zavargásokat, lázadásokat és azok véres elfojtását jelentheti. A terrorakciók, a különféle merényletek, erőszakos bűncselekmények, kegyetlenkedés, robbanások, tűzesetek által előidézett katasztrófák szintén hozzátartoznak az analógialánchoz. Mivel az asztrológia kis-és nagy rossztevője a világnézettel, hiedelmekkel, egyházi szervezetekkel kapcsolatos Nyilas jegyében áll, az erőszakos események vallásos, ideológiai háttere sem hagyható figyelmen kívül. Persze, a demagógia, a tömegek manipulálása, fanatizálása, a különféle szélsőségek nem csupán valláshoz kötődhetnek. (Ld. Szaturnusz a Nyilasban, A Szaturnusz újra a Nyilasban halad)

A Mars- Szaturnusz találkozó jelentőségét és intenzitását fokozza, hogy a Mars egyszersmind az Antares állócsillaggal is együttállást képez. ( Egy korábbi, a Mars retrográd időszaka c. bejegyzésben erről már részletesen szó volt,ld. A Mars és a vörös csillag találkozója )

Itt most csak annyit érdemes feleleveníteni, hogy a régi idők asztrológusainak meglehetősen vegyes benyomásai voltak az Antaresről.  Míg a perzsák a négy királyi csillag (a másik három : Aldebaran, Regulus, Fomalhaut) egyikének tartották és így szerencsésnek találták,  nagyszerű emberi teljesítményekkel és kiválósággal hozva kapcsolatba, a rómaiak és a görögök nem voltak róla ilyen jó véleménnyel róla. Amellett, hogy olyan tulajdonságokat hoztak vele kapcsolatba, mint a hatalom, megbecsülés, függetlenség, vagyon, vezetői képesség, bátorság, éleselméjűség, stratégiai képesség, hozzá társították a meggondolatlanságot, a túlzott kockázatvállalási kedvet, gátlástalan ambíciókat, kötekedő hajlamot, könyörtelenséget, arroganciát, pusztítást és az erőszakot is.

Csillag-és bolygókombinációk című könyvében Bernadett Brady azt írja: „ha az Antares kiemelkedő szerepet játszik egy születési képletben, azt jelezheti, hogy a szülött saját maga oka balszerencséjének. Ennek a csillagnak természetes témája egy megtisztító élet- halál élményen keresztül bekövetkező siker. Ez arra is utalhat, hogy valaki akkor is az intenzitást keresi, amikor erre nem lenne szükség. Mitológiai szimbolikája szintén szélsőségekre utal, akár tudatosan választják ezeket akár nem.”

Jóllehet még nem világos, milyen külső eseményeket hoz majd a Mars- Szaturnusz találkozója az Antaresen,  ez vészcsengőül kell szolgáljon azok számára, akik talán nem képesek megzabolázni primitív késztetéseiket és valamilyen pozitív célra irányítani ambícióikat, intenzitásukat, erejüket. Tanúi lehetünk majd néhány látványos bukásnak is, főleg politikai katonai vagy a vállalati szférából. Személyes szinten ez a Mars- Szaturnusz – Antares együttállás arra szólít fel, kezeljük nagyon tudatosan ambícióinkat és vigyázzunk, nehogy keresztülgázoljunk másokon vagy tönkre tegyük magunkat miközben megvalósításukra törekszünk.

A tudatosságot, tisztánlátást persze a Mars – Neptun kvadrátja is nehezíti. Befolyására könnyen elképzelhető, hogy nem a megfelelő célpontra lövöldözünk, megtévesztő hadműveletekhez folyamodunk vagy velünk szemben alkalmaznak ilyeneket. A zavaros nézetek, a vallási fanatizmus-és az ebből fakadó további erőszakos cselekedetek, káosz tágabb környezetünkben is okozhatnak problémákat. A nagyvilágban és a magánéletben egyaránt összekuszálódnak a szálak, tények helyett féligazságokból kell összerakni a képet. Ha valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem az. Az alacsony energiaszint, kimerültség, koncentrációs zavarok is jellemzők lehetnek erre a fényszögre. A szervezet érzékenyen reagál a gyógyszerekre, a drogok vagy alkohol fogyasztásának súlyosabb következményei lehetnek, mint általában.

Mivel Magyarország a Nyilas jegy uralma alatt áll, ezek a bolygóállások nagyobb befolyással lehetnek rá, mint a világ más tájaira. Ennek mikéntjét nehéz lenne meghatározni, és az sem biztos, hogy látványos külső eseményről van szó. A hosszabb távon destruktív folyamatok felgyorsulása ugyanennyire valószínű.

Viszonylagos enyhülés

 

A hónap utolsó napjaiban ismét valamelyes enyhülés tapasztalható. Az évente egyszer esedékes Jupiter – Vénusz együttállás augusztus 28-án pontosul be. A Kis és – Nagy Jótevő randevúi érzelmi-és anyag szempontból is kellemesebbé teszik az életet. Jelen esetben, mivel a Jupiter száműzetésben, a Vénusz pedig esésben van a Szűzben, felejtsük el a váratlanul felbukkanó milliomos jövendőbelikről, rokonokról, mesés lottónyereményekről és hasonlókról szóló tündérmeséket. Valószínűbb, hogy a sors „mindössze” az újraépítkezéshez, a viszontagságokat követő talpra álláshoz, regenerációhoz ad kapaszkodókat. Persze, adott esetben ez sem elhanyagolandó. A 29-i Vénusz – Merkúr találkozó azt sejteti, hogy a szerencse (Jupiter), és a közösségi érzék mellett (Vénusz) a józan ítélőképesség (Merkúr) is nélkülözhetetlen a sikerhez.

Augusztus 31-én a Vénusz jegyet vált: belép otthonába, a kitűnő diplomáciai érzékkel megáldott Mérlegbe. A még mindig a Szűz jegyében tartózkodó Merkúr újra tolatni kezd: marad hát idő a viharos nyár tanulságainak levonására…

 

Kapcsolódó

 

Retrográd bolygók: a beérett karma

Illik hozzám a párom?

Párkapcsolat, szerelem

Sorsfordulók hírnökei: általános tudnivalók a nap-és holdfogyatkozásokról

 

Mars a Nyilasban

 

Mars a Skorpióban és a Nyilasban

A Mars retrográd időszaka: szenvedélyünk, erőnk, motivációnk visszaszerzése

Mélységeink ösvényein

 

Változó T-kvadrát, Jupiter Szaturnusz kvadrát

 

A lehetőségek korlátai: újra egzakt a Jupiter – Szaturnusz kvadrát

Mi az igazság ? Változó T kvadrát – 2016 nyár

Szaturnusz – Neptun kvadrát: amikor minden darabokra hullik

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás?

Jupiter – Szaturnusz kvadrát (2015 nyár)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Túlélési technikák átmeneti állapotokra (Jupiter – Plútó trigon, változó T – kvadrát)

A cukor és az ostor esete (nagy földtrigon, T kvadrát, nagy kereszt, 2016 május, június)

 

Bolygójátékosok: Jupiter  a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban, Neptun a Halakban

 

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Szaturnusz a Nyilasban

A Szaturnusz visszatér a Nyilasba

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Retrográd Szaturnusz 2016: a szerelem fáj

Karmikusan terhelt viszonyok ? Vénusz – Szaturnusz kapcsolatok

 

Asztropressz – kapcsolat

 

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: