asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Április 2016 : egy lépést előre, kettőt hátra

Április 2016 : egy lépést előre, kettőt hátra

A feliratkozás megerősítést igényel!Nézz be a spam mappádba, ha nem találod a kiküldött megerősítő emailt.

Reklámok

 

Míg a Halak az elmélkedés, lezárások időszaka, a Kos havában általában túlcsordul az életkedv. A tavasz első hónapját a bizakodó újrakezdés hangulata hatja át: sokak számára most kezdődik el igazán az év a hosszú téli álmot követően. 2016 döcögős indulását, a márciusi eklipszek fájdalmas leválásait és szembesüléseit követően valószínűleg még a szokásosnál is többen szeretnének új fejezetet kezdeni. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra, ráadásul a lendületes indulást nagy leállások, késések és visszafordulások követhetik.

 

 

 

szivárvány vihar, tulipánmező

 

 

 

Részben azért, mert a korábbi bejegyzésekben ismertetett , hosszabb távon  ható feszült fényszögek befolyása most is érvényesül. (Szaturnusz – Jupiter kvadrát, Neptun – Szaturnusz kvadrát, Uránusz – Plútó kvadrát)

 

Másfelől a tolatásukkal már így is problémás helyzeteket (pl. a gazdaság, politika, közélet területein) teremtő Jupiter és Szaturnusz mellett most a Mars, a Plútó és a Merkúr is retrográdba vált. A hátráló Szaturnusz által tartogatott kihívásokkal A szerelem fáj című bejegyzés foglalkozik részletesebben. Általánosságban véve azonban elmondható, hogy a retrográd bolygókat gyakran hozzák összefüggésbe a karmával, késedelemmel, újraértékeléssel, irányváltással, olyan folyamatokkal, melyeknek az eredménye csak később mutatkozik meg.

 

 

A dolgok mozgásba lendülnek

 

 


A nagyobb változások április 5-én
kezdődnek. Ezen a napon többféle, egész hónapban erőteljes befolyást gyakorló hatás is hangsúlyosan érvényesül. Persze, ahogy már lenni szokott, a sokszor egymással ellentétes irányú, egyidejű folyamatokat csak  külön – külön lehet bemutatni.

 

 

 

 

Mars – Neptun kvadrát: szivárgó életerő 

 

Április 5-én, a Nyilas 8 fokán a Mars feszült fényszöget, kvadrátot képez a Neptunnal. Mivel a Mars április 17-én hátraarcot vág , máris nagyon lassan halad, így e bolygókapcsolat befolyása egész április folyamán érződik. Bár látszólag nem valami markáns hatásról, a háttérből nagyon is meghatározza közérzetünket. Magyarázatot adhat például arra, miért szenvedünk – látszólag minden külső ok nélkül –  alacsony energiaszinttől,önbizalomhiánytól miért érezzük kimerültnek,kilúgozottnak  magunkat.

 

Az elfojtott düh, a titkos intrikák, a csalás és a csalódás, a hazugságok, félrevezetés, különféle balesetek (főleg alkohol és kábítószerek hatására), kimerültség, deviancia, alacsony hatásfok, aluszékonyság, motiválatlanság, a tudatmódosító szerekkel kapcsolatos túlkapások, a szétforgácsolt energiák e fényszöghöz tartozó analógiák. A fentebbi befolyások különösen azoknak a képleteiben érvényesülnek, akiknek Ascendensük, Napjuk vagy más személyi bolygóik a változó jelek (Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak) 8- 10 fokain állnak. Természetesen másoknak sem árt odafigyelni arra, amit csinálnak, tudatosabban kezelni kapcsolataikat, alaposan kipihenni magukat, óvakodni a attól, hogy túlerőltessék magukat.

 

Ez a fényszög a nagyvilág eseményeire is hatással lehet. Az időszakot továbbra is a zavarodottság, irányt vesztettség érzése hatja át. Biztonságérzetünket vízzel, gázakkal, vegyszerekkel (vagy akár vegyi fegyverekkel) kapcsolatos balesetek, további terrorcselekmények ingathatják meg. (A bűncselekmények elkövetésében  a vallás vagy különféle más hiedelmek és meggyőződések, téveszmék egyébként is jelentős szerepet játszanak, valamint az őket körülvevő titokzatosság is  jellemző lehet rájuk) A közvéleményt felszínre kerülő titkok borzolják, a ferdítések, hazugságok tovább fokozzák a zűrzavart, a szerelmi háromszögek, szexuális kisiklások további botrányokat okozhatnak.

 

A Neptun feloldja az ego határait, Marssal képezett diszharmonikus kapcsolata pedig spirituális irányt vesztettséget, lelki zavarokat jelezhet. A segítőkész gesztusok például továbbra sem a megfelelő alanyokra irányulnak, a szellemi utak megvilágosodás helyett az önbecsapás eszközeivé válhatnak, a vallás pedig isten-élmény helyett a lelki terror eszköze lehet. Ebben az időszakban álmaink élénkebbé válhatnak és sok értékes is lehet közöttük, azonban nagyfokú tudatosságra és összeszedettségre van szükség ahhoz, hogy jelzéseiket ébrenlétükben is kamatoztathassuk.

 

 

Nap – Szaturnusz trigon: biztos fogódzók

 

Az ugyanezen a napon bepontosuló Nap- Szaturnusz trigon nyújt néhány fogódzót a zűrzavarban. Ez a bolygókapcsolat mindannak a munkának, erőfeszítésnek a csúcspontját is jelentheti, amit céljaink érdekében korábban kifejtettünk . Más analógiák mellett ugyanis a Szaturnusz kitartó, következetes fáradozást jelképez, a Nap pedig mindazokat a dolgokat, amik a legtöbbet jelentik számunkra, amivel azonosítjuk magunkat. A horoszkópban elfoglalt jegy és házhelyzete – akárcsak a Szaturnuszé – sok mindent elárul életfeladatunkról, az általa jelölt tartalmak megélése, kiteljesítése tehát testi – lelki egészségünk egyik alapfeltétele. Minél keményebben dolgozunk tehát céljaink megvalósításán, minél nagyobb felelősséget vállalunk e tranzitok alatt, annál inkább megtérülnek erőfeszítéseink. Mivel közvetlenül újhold előtt vagyunk, ez a szálak elvarrásának, folyamatok lezárásának az ideje is lehet.

 

E bolygókapcsolat egyszersmind valamilyen  fajta  erőpróbát is jelent, hiszen jóllehet a Szaturnusz segít megvalósítani, fizikai formába önteni elképzeléseinket, először kemény próbatételek elé állít, melyek során be kell bizonyítanunk alkalmasságunkat. Ezeket az eredmények tehát nem pottyannak ölünkbe olyan könnyen, mint egy Jupiter – hatás esetén. A legtöbbször csak önfegyelem révén, jelentős többlet – terhet és felelősséget vállalva juthatunk előre- s ez persze egészségi állapotunkra, életerőnkre is hatással lehet.

 

 

A Vénusz  a Kosba lép: a nagy vadászat ideje

 

Ugyancsak április 5-én lép be a Vénusz  a Kosba. Míg a társulások jelölője a Halak jegyében romantikus, sejtelmes, álmodozó, kétértelmű volt, a rámenős, spontán  Kosban lényegre törőbbé, nyersebbé vagy sokkal közvetlenebbé válik. Rokon- vagy ellenszenvét pillanatok alatt hozza a világ tudomására (és tesszük mi is a hatására, vagy éljük át másoktól ugyanezt). A kihívások szeretete, az újdonság utáni vágy azonban felelőtlen kalandozásba is torkollhat. Mivel az asztrológiai hagyományok szerint a Vénusz száműzetésben van a Kos jegyében, a túlzások sok kárt okozhatnak (pl. felelőtlen költekezés, meggondolatlanul, „első felindulásból” kötött üzletek, beruházások, szerelmi kalandok vagy éppenséggel szakítások –esetleg a kettő együtt.)

 

Merkúr a Bikában: lassan, de biztosan

 

Ugyanaznap vált jegyet a Merkúr is: a zabolátlan, vállalkozó szellemű Kosból  az óvatosabb és gyakorlatiasabb  Bikába lép. A Bika Merkúr megfontoltabb, lassabban hoz döntéseket, de ha már meghozta őket, ragaszkodik hozzájuk. Ez a bolygóhatás enyhítheti a forrófejűséget.

 

 

Nap – Plútó kvadrát: hatalmi harcok, a lélektani hadviselés technikái

 

Április 6-án a Nap kvadrátot képez a Plútóval. Ez a nehéz tranzit rögeszmésségre hajlamosíthat, kisebb- nagyobb bosszúságokat, konfliktusokat hozhat. Az általa jelzett változások gyakran tartósak és valaminek az elmúlásához, valakinek a halálához, valamilyen dráma csúcspontjához kötődnek. A diszharmonikus Plútó kapcsolatok lélektani hadviselésre, hatalmi harcokra is utalnak, így munkahelyünkön, magánéletünkben és a nagyvilágon is a pszichoterror különféle megnyilvánulásainak lehetünk tanúi. Felesleges hangsúlyozni, ezek nem azok a napok, amikor  érdemes konfliktusokba kell bonyolódni.

 

 

 

Április 7, újhold a Kosban : teljes gőzzel előre !

 

 

Az április 7-i újholdképlet a fentebb bemutatott hatásokat egyesíti. A tavasz első újholdja a Kos 18 fokán jön létre. Nagyon erőteljes befolyást gyakorol, aktiválva a még mindig ható Plútó- Uránusz kvadrátot, így szűkebb és tágabb környezetünkben is számíthatunk váratlan, nagy átalakító erővel bíró, nem egyszer drámai eseményekre.

 

 

Astrotheme_gw23fDUjCXaL

Az erőteljesen érvényesülő  Uránusz –  hatások azt sejtetik: a dolgok kicsúsznak az ellenőrzésünk alól. Jobb, ha az újholdat megelőző és követő néhány nap folyamán sutba dobjuk határidőnaplónkat és engedjük, hogy magunkkal ragadjanak az események. Legyünk vevők mások váratlan ötleteire és saját spontán impulzusainkat sem kell elfojtani. A Nap és a Hold tüzes Marssal képezett trigonjának köszönhetően most azokban a tevékenységekben lehetünk a leghatékonyabbak, amelyekkel érzelmileg is azonosulni tudunk, fellelkesülünk tőlük, szabadabbnak, fittebbnek érezzük magunkat hatásukra. Ugyanez vonatkozik az új tervekre is. A kalandok, az ismeretlen tartományok a pionírmunka még a félénkebbeket is jobban vonzza a szokásosnál.

 

E felvillanyozó bolygóhatásoknak köszönhetően sokan érzik majd úgy (különösen azok, akiknek a Kos 14 – 22 fokán áll Ascendensük, Napjuk vagy más személyi bolygójuk), hogy ideje felébredni a téli álomból és tettek mezejére lépni. Valamennyien hajlamosak lehetünk azonban azokon az életterületeken, amelyek e jegyben vagy a jegy hatása alatt állnak, újításokat eszközölni. Minél látványosabb az  irányváltás, annál lelkesebbekké válunk.

 

Ez bizonyos esetekben nagyon hasznos és időszerű lehet, máskor viszont óriási melléfogásokat eredményezhet. Legjobb esetben csupán arról lesz szó, hogy a nagy lendülettel elindított projektek késedelmet szenvednek, többszöri nekifutásra valósulnak meg, gyakorlatba való átültetésük sok fáradsággal jár. (Nagy bizakodással kezdünk pl. valamilyen sportba, fitnesz – programba, de aztán némi rezignációval tapasztaljuk, hogy a vágyott eredmények eléréséhez sok munka szükséges. Ez némelyeket rendszeres erőfeszítésekre sarkall, mások csüggedten abbahagyják, a türelmetlenkedőket pedig egy sportsérülés, baleset kényszerítheti pihenőre. )

 

A Kos uralkodó bolygója, a Mars 17-én retrográdba vált, ami önmagában is megtöri a tüzes lendületet. A többi hátráló mozgású (Jupiter, Szaturnusz) vagy később hátraarcot vágó bolygó (Merkúr, Plútó, Uránusz) sem hat pezsdítően az ügyekre, és javában érvényesül a Jupiter – Szaturnusz kvadrát fékező hatása is. A Mars – Neptun kvadrát keltette zavar miatt az sem biztos, hogy a megfelelő célra irányul az energia, vagy csupán – ahogy ez olyan gyakran előfordult az elmúlt egy év alatt, felesleges dolgokra pazaroljuk külsőm – belső tartalékainkat.

 

Kedvezőtlenebb forgatókönyvek esetén ezek a meglehetősen feszült kölcsönhatások garantálják, hogy újabb érzelmi és anyagi problémák merüljenek fel, akárcsak az esetleges veszteségeket, párkapcsolataink, társulásaink instabilitását. A lehetőségek téves megítélése, a túlköltekezés, elhamarkodott anyagi és érzelmi befektetések, a rossz választások, elhamarkodott függetlenedési törekvéseink –  íme  néhány azok közül a károk közül, amelyeket a már eddig is nehezen kezelhető külső destabilizáló tényezők mellett mi okozhatunk saját magunknak. (Nem csak ezekben a napokban, hanem egész április folyamára érvényes: ez nem az új vállalkozások indításának, hanem egy régebbi talpra állításának, az alapok megszilárdításának az ideje.)

 

Ez az újhold a nagyvilágban is feszültségeket jelezhet. A Kos a Mars, a háború istenének uralma alatt áll, ráadásul ez a márciusi holdfogyatkozást (leglátványosabb hozadéka a brüsszeli terrorakció) követő első újhold. Így szinte biztosra vehető, hogy a világ tűzfészkeiben újra fellángolnak a konfliktusok, a villámháborúnak tervezett beavatkozások pedig sokkal tovább tartanak, sokkal nagyobb emberi és anyagi áldozatot követelnek majd, mint korábban gondolni lehetett volna.

 

 

 

Nap – Uránusz együttállás: vibráló feszültség

 

Április 9-én, amikor a Nap is eléri az Uránuszt, még markánsabb jelzések érkezhetnek az újhold- katalizálta változások természetéről. A napot nyugtalanság hatja át: az új életszakasz előtti kellemes izgatottságtól az ideges vibrálásig meglehetősen széles a skála. A Plútó – Nap kvadrát által jelzett lezárásokat kalandos új kezdetek követhetik, de bizonyos helyzetek, kapcsolatok le is zárulhatnak. Az Uránusz lázadásokkal, forradalmakkal, robbanásokkal, időjárási szélsőségekkel is kapcsolatban áll, így nem csupán kellemes meglepetések várhatók.

 

 

Szilárd(abb) talajon

 

 

Nyugodtabb vizeken: Merkúr – Neptun szextil

 

A dolgok valamelyest lenyugszanak a következő napokban. Április 12-én, amikor a Merkúr – Neptun szextil hatására képesek lehetünk kreatív formát adni elképzeléseinknek, fantáziánkat  hasznos cél szolgálatába állíthatjuk.

 

A szenvedély pillanatai: Mars – Vénusz trigon

Ugyanezen a napon pontosul be a Vénusz és Mars közötti trigon is. A két tüzes jegyben álló bolygó kapcsolata váratlan, szenvedélyes flörtöt jelezhet, némi állhatatlansággal fűszerezve. Hogy hosszabb távon is tombol majd a szerelem vagy csak szalmaláng, a születési képletek adottságaitól függ. Egy azonban bizonyos: még ha tartós egymásra találásról van is szó, a boldogsághoz sok akadályt kell legyőzni (pl. térbeli távolság, egyik vagy mindkét fél foglalt, eltérő háttér, stb.) Ezek a bolygókapcsolatok a pénzügyekre is kedvező hatást gyakorolnak. Ez lehet pillanatnyi, váratlan bevétel is, vagy valamilyen hosszabb távú lehetőség.

 

 

Nagy földtrigonok: kihagyhatatlan lehetőség

 

Utóbbi mellett szól a Merkúr , a Jupiter és a Plútó nagy földtrigonjának bepontosulása is, április 14 – 17 között. Az április – május folyamán összeálló nagy földtrigonokról még lesz szó, hiszen a kollektív felfordulás kellős közepén olyan fontos stabilizáló erőt képviselnek, amelyet érdemes kihasználni.

 

A Merkúr  – Jupiter trigon április 14-én pontosul be, a Plútóval képezett harmonikus fényszöge pedig 17-én. Maga a nagy trigon nagyjából április 20 – 21- ig érezteti a hatását. A Merkúr többek között a kommunikáció, a kereskedelem jelölője, így nagyon valószínű, hogy a jó üzleti ötletek, megfelelő kapcsolatok, tanulmányok később megtérülnek. (Bizonyos csúszást azonban még így is bele kell kalkulálni, mert nem sokkal ezután retrográdba vált a Merkúr és majd május 19-től tolat vissza ugyanezekre a pontokra)

 

A Nap május 4-én kerül trigonba a Jupiterrel, a Plútóval képezett harmonikus fényszöge pedig 8-án pontosul be. A jótékony hatások nagyjából május 12-ig éreztetik befolyásukat. A bőségszaruból azonban továbbra is csurran – csöppen az akkor már Bikában, az otthonában haladó Vénusz jóvoltából, amely 11-én képez egzakt trigont a Jupiterrel, 14-én pedig a Plútóval. Jóllehet május vége fele már erőteljesen éreztetik a hatásukat a nyár destabilizáló tendenciái, a földtrigonok hatását kihasználva fel lehet készülni a szűkösebb hónapokra. Bár a retrográd mozgású bolygók és a száműzetésben levő Jupiter miatt az eredmények sokkal szerényebbek lesznek, az időszak által tartogatott lehetőségek 2012 tavaszáét idézik, amikor a hosszú, ínséges telet követően, a nagy földtrigonok termékeny talajt teremtettek az új növekedéshez.

 

 Göröngyös pályán

 

 

A Mars hátraarcot vág: megtörik a lendület

 

A földtrigon energiáit azonban nem könnyű kihasználni. 18-án stracionáriusba vált a Mars, hogy aztán elkezdje június 29-ig tartó tolatását. Erről a meglehetősen kedvezőtlen hatásról még lesz szó a későbbiekben. Most elég annyit elmondani róla, hogy ilyen időszakokban a szokásosnál gyengébb hatásfokkal cselekszünk, kezdeményezéseink késedelmet szenvednek, csak többszöri nekifutásra (és általában csak a bolygó direktbe váltását követően) tudjuk valóra váltani elgondolásainkat. Jelen esetben a hatékonyságot még a Neptun zavaros helyzeteket, szétforgácsolódást, koncentrációs nehézségeket, általános gyengeséget, alacsony energiaállapotot okozó kvadrátja is csökkenti.

 

 

Alvilági kitérő: a Plútó retrográdba vált

 

Ugyanezen a napon, a Bak 17 fokán a Plútó is hátraarcot vág. Az alvilág urának direkt és retrográd mozgásával már e blog több bejegyzése is foglalkozott. Emlékeztetőül: a Plútó látszólagos hátráló (asztrológiai szakkifejezéssel retrográd) mozgásának hónapjai alatt (szeptemberben fordul direktbe) olyan élethelyzetek adódhatnak, melyek akár gyökeresen meg is változtathatják hatalmi viszonyokról, üzleti ügyekről, befektetésekről, szexualitásról, intimitásról alkotott nézeteinket. Ez a princípium többek között a felszín alatt zajló, mélyre ható változásokról, a teljes megújulást vagy pusztulást hozó válságokról szól. Mindez bizonyos szempontból magában foglalja a rombolást is : ha egyes struktúrák, helyzetek, kapcsolatok, magatartásmódok működésképtelenségét már saját magunk előtt is egyre nehezebb volt letagadni, ezek megsemmisülésén is felesleges csodálkozni. Persze ez a folyamat nagyon ijesztő és fájdalmas is, így működésbe hozza elhárító- mechanizmusainkat is. Minél nagyobb erővel igyekszünk azonban megakadályozni vagy késleltetni a leépülést, annál nagyobb szenvedést élünk át.

 

Tágabb környezetünkben azt tapasztalhatjuk, hogy a kulisszák mögött ádáz hatalmi harcok dúlnak. Ez a politikában, közéletben, üzleti világban ugyanúgy érvényes, mint munkahelyeinken vagy gubancos társas viszonyainkban. A konfliktusok, válsághelyzetek állandósulhatnak is (például háborús övezetekben, atomfegyverekkel, hasadóanyagokkal, gazdasággal, pénzügyekkel kapcsolatban). Bizonyos folyamatok megrekedhetnek, a most jegelt témák azonban újra terítékre kerülnek szeptember 26-át követően, amikor a Plútó egyenesbe fordul. Akkor a mérkőzések eredményét is kihirdetik.

 

 

Vénusz – Szaturnusz trigon: egyenletes lángolás

 

A Vénusz és a Szaturnusz ugyanezen a napon bepontosuló trigonja valamelyest enyhítheti a nyomást. A Kos forrófejűségét ez a formáció némiképp csillapíthatja, állhatatosabbá, türelmesebbé tehet, amely egyaránt előnyös lehet pénz- és szívügyekben (kivéve persze, ha kilátástalan üzleti és vagy érzelmi társulásokhoz ragaszkodunk)

 

 

 

Újabb érzelmi szakítópróbák

 

A másnap azonban, amiko ra Vénusz  kvadrátot képez a Plútóval, már sokkal viszontagságosabban alakul. A Vénusz és a Plútó erőpróbáló kapcsolatai a szívszaggató húzd meg ereszd meg formációi. Az elkövetkező napok ( az április 22-én bepontosuló Vénusz – Uránusz együttállás hatását is ideszámítva), komoly megpróbáltatásokat tartogatnak társulásainknak. A nemrégiben, a Vénusz – Mars trigon hatására szövődött szerelmek számára ez az első olyan komolyabb megmérettetés, amikor kiderülhet: tartós egymásra találásról vagy pillanatnyi fellángolásról van-e szó. Az előző napok idillje akár néhány perc alatt felborulhat, s a perpatvar hevében hajlamosak lehetünk a kád vízzel a gyereket is kiönteni. Felesleges hangsúlyozni: a vitás kérdések tisztázására nem ez a legalkalmasabb időpont, a hallgatni arany, az okosabb enged –típusú szólások pedig nem a véletlennek köszönhetik népszerűségüket.

 

Ezek a formációk nagy anyagi veszteségeket is jelezhetnek: a korábbi, elhamarkodott pénzügyi döntéseknek, befektetéseknek most mutatkozik meg az árnyoldala, illetve váratlan anyagi károk is lehetségesek. A pénzpiacok is tartogathatnak kellemetlen meglepetéseket.

 

 

19-ről 20-ra virradóan  a Nap is a Bikába lép, a földies jegy hatására pedig a  józan ész remélhetőleg felülvizsgálja az impulzív döntéseket.

 

 

 

Telihold a Skorpióban: tragikomédiák egyenes adásban

 

 

Önfegyelemre az elkövetkező napokban is szükség lesz: az április 22-i , Skorpió telihold ugyanis alaposan felkavarhatja a kedélyeket. A kétségtelenül jó intuícióval megáldott és válsághelyzetekben nagy lélekjelenlétet tanúsító Skorpió ugyanis egészen jelentéktelen ügyeket is élet- halál – kérdésekké dagaszthat. Ha energiái nem kapnak karakterüknek megfelelő megnyilvánulási területet, ő maga gyárt drámát, tragédiát, komédiát vagy mindennek a groteszk elegyét. A féltékenységi jelenetek, a kapcsolatban zajló hatalmi harcok, játszmák szinte nélkülözhetetlen tartozékai a telihold-képlet formációinak, a szappanopera pedig akár tragédiával is végződhet. Tágabb környezetünkben is elszabadulhatnak az indulatok: az érzelmektől túlfeszített légkör továbbra sem kedvez sem a döntéseknek sem a fontos kérdések megvitatásának.

 

Astrotheme_9n93T6t2Ppm3

 

Április végére a kialakult zűrzavaros állapotok lefékezhetik vagy megzavarhatják a hónap elindult kedvező folyamatokat. Amiről néhány héttel ezelőtt úgy tűnt, menni fog, mint a karikacsapás, bravúros gyorsasággal kuszálódhat  össze.  Az első pillantásra néhány nap/ hét/ hónap alatt, átlátható ütemterv szerint tető alá hozhatónak tűnő projektek lezárása a bizonytalanságba tolódik. Jó esetben természetesen csak arról van szó, hogy a dolgok megvalósulása sokkal több időt tesz szükségessé, mint  azt első lelkiesedésünkben feltételeztük.

 

 

 

A Merkúr tolatni kezd: további bosszúságok

 

 

Április 28-án a Merkúr is retrográd stacionáriusba vált, hogy május 2-án elkezdje május 26-ig tartó tolatását. Mint már többször szó volt róla, a Merkúr retrográd mozgásának időszakai alatt: a késve érkező vagy elkeveredő levelek, üzenetek, a meghibásodott műszaki cikkek – elsősorban telefonok, tabletek, számítógépek, az akadozó internet, a banki tranzakciók során fellépő bonyodalmak, késve érkező pénzek okozhatnak gondot. Közlekedés, utazások során a lekésett járatok, forgalmi dugók, sztrájkok, elkeveredett poggyász, elvesztett vagy ellopott értéktárgyak, úti okmányok idézhetnek elő fennakadást. Mivel a hátráló mozgással egy időben más diszharmonikus bolygóhatások is érvényesülnek, egészen komoly gondok is felmerülhetnek.

 

A hagyományos asztrológia álláspontja szerint a Merkúr tolatása idején nem szerencsés szerződéseket kötni, üzleti ügyeket bonyolítani, utazásokra vállalkozni, új tanulmányokba kezdeni, műszaki cikkeket, közlekedési eszközöket vásárolni, valamilyen munkahelyet váltani, házasságot kötni.

 

Felesleges abban a hitben ringatni magunkat, hogy május 2-ig, a tolatás megkezdésének dátumáig még tető alá hozhatjuk függőben maradt ügyeinket. A Merkúr retrográd időszakai inkább a régi ismeretek rendszerezésének, felfrissítésének kedveznek. Félbehagyott publikációknak, tanulmányoknak is nekigyürkőzhetünk, jó ötlet irataink között rendet rakni, a régi ismeretségeket felfrissíteni.

 

 

A Vénusz a Bikába lép: végre egy kis nyugalom

 

 

Jó hír, hogy április 30-án a Bikába lép a Vénusz, ami segíthet stabilizálni pénzügyeinket, testileg, lelkileg regenerálódnunk az előző hónapok hullámvasutazása után. Az anyagiak, társas viszonyok, szerelem princípiuma remekül érzi magát ebben a földies, érzéki és gyakorlatias jegyben. Ahelyett azonban, hogy maradéktalanul átadnánk magunkat ejtőzésnek, érdemes még május első két hetében  elindítanunk azokat a folyamatokat, amelyekkel később haladni szeretnénk, ugyanis mielőtt még megszokhatnánk a viszonylagos stabilitást, újra elkezdődik a földindulás. De ez már egy másik bejegyzés témája.

 

 

 

Kapcsolódó

 

Retrográd Szaturnusz 2016: A szerelem fáj

Márciusi előrejelzés

Amikor minden darabokra hullik: Szaturnusz – Neptun kvadrát

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

Szaturnusz a Nyilasban : feloldódó valóságok

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A mester hátratekint és értékel (retrográd Szaturnusz, 2015)

Karmikusan terhelt viszonyok (Szaturnusz – Vénusz kapcsolatok)

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Jupiter – Szaturnusz kvadrát

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Jupiter – Neptunusz szembenállás: modern népvándorlás ?

A Mars áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén

Uránusz – Plútó kvadrát

Próbatételek életre – halálra (Uránusz – Plútó kvadrát)

Vulkán fölött (Uránusz  – Plútó kvadrát)

Az utolsó csattanás ( Uránusz – Plútó kvadrát 2016)

Az önismeret és az önámítás ösvényein

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Veszedelmes viszonyok

Az örök háromszög

Sorsfordulók hírnökei (a nap-és holdfogyatkozásokról általában)

 

 

 

Reklámok

propeller

ADATVÉDELEM

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt kedveli: