asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Őszi napéjegyenlőség: bemerevedett frontvonalak, robbanékony kapcsolatok

Őszi napéjegyenlőség: bemerevedett frontvonalak, robbanékony kapcsolatok

Reklámok

Szeptember 23-án asztrológiai értelemben is beköszöntött az ősz: budapesti idő szerint 10:22-kor a Nap belépett a Mérleg jegyébe.

 

 

 

 

őszi táj

 

 

 

Az asztrológiában a napéjegyenlőségek és napfordulók képletei kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a következő 3 hónap történéseiről adnak felvilágosítást. A tavaszi és az őszi napéjegyenlőségek egy ennél is hosszabb intervallum, az előttünk álló fél év lehetőségeit és kihívásait jelzik előre.

 

 
Míg a tavaszi napéjegyenlőség egybeesett egy részleges napfogyatkozás (március 20) dátumával, amit április 4-én egy teljes holdfogyatkozás, vérhold követett, a jelenlegi két eklipsz (a szeptember 13-i részleges napfogyatkozás és a szeptember 28-i teljes holdfogyatkozás) közé esik. Ez már önmagában is jelentős átalakulásokat sejtet. Visszaidézve a tavaszi napéjegyenlőség óta eltelt hónapok eseményeit, valamint a szeptemberi zűrös fejleményeket , nehéz kétségbe vonni, hogy az az asztrológia megállapításai évezredes megfigyeléseken alapulnak.

 

 

 

 

Az idei szeptember 23-át nem csupán az asztrológia, hanem más spirituális utak is jelentős mérföldkőnek tekintik. A szeptember 13-i részleges napfogyatkozás és a 28-i teljes holdfogyatkozás közötti napok eseményei jelzésértékűek lehetnek úgy személyes sorsunk mint világtörténelem szempontjából (Bővebben : Részleges napfogyatkozás: szeptember 13) És, micsoda „véletlen” egybeesés, az őszi napéjegyenlőség- képlet, uralkodójával, a Plútóval szintén azt sugallja: sokféle és nem könnyű átalakulás vár ránk. (Ezek természete és az általuk érintett életterület persze az egyéni horoszkóp adottságaitól függ, a folyamatok megértését pedig egy átfogó képletelemzés segítheti. Az alábbi tendenciák viszont ilyen vagy olyan formában, egyének és közösségek életében egész ősz folyamán érvényesülni fognak)

 

 

 

 

 

A Plútó kvadrátot képez a retrográd Merkúrral (a fényszög először szeptember 9-én pontosult be, október 22-én pedig, amikor a Merkúr már direktben halad, a két bolygó által jelzett témák újra aktuálisakká válnak. ) Bár nem pontos, a Merkúr szembenállást, a Plútó pedig kvadrátot képez az Uránusszal. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, ily módon egy nagyon labilis bolygóformáció jön létre. Egy T kvadrát esetén ugyanis éppen olyan nehéz egyensúlyban maradni, mint kényelmesen ülni egy eredetileg négy lábú széken, amelynek kitörött az egyik lába.

 

 

 

 

Jelen esetben kommunikációval, utazásokkal, levelekkel, szerződésekkel, különféle üzleti tranzakciókkal kapcsolatban támadhatnak komoly bonyodalmak. A hátrafelé mozgó Merkúr már önmagában is lelassítja és összekuszálja ezeket az ügyeket, jelen esetben azonban az Uránusz is tolat, a Plútó pedig csak 25-én vált direktbe. A Plútó és a Merkúr feszült fényszögei elkeseredett vitákat jelezhetnek, amelyek során az érintett felek rögeszmésen ragaszkodnak álláspontjukhoz. Ahhoz, hogy érvényt szerezzenek vélt vagy valós igazuknak, előszeretettel alkalmazzák a manipuláció, a csúsztatás, a nyomás gyakorlás és a propaganda meg a lélektani hadviselés többi eszközét. Azonban korántsem biztos, hogy sikerül is meggyőzni egymást, így – a szó konkrét és átvitt értelmében – állóháborús frontvonalak alakulhatnak ki. Ember legyen a talpán, aki a manipulált , ügyesen összeollózott féligazságokat vagy meggyőzően tálalt hazugságokat tartalmazó hírekből képes összerakni a valós képet.

 

 

 

 

 

A helyzeteket váratlanul felszínre kerülő (kiszivárogtatott vagy kinyomozott) információk, impulzív döntések bonyolítják. Míg a Merkúr a Mérlegben finoman, diplomatikusan és kompromisszum készen tárgyalna, a Plútó és az Uránusz nehéz fegyverekkel tüzel. Esetenként ágyúból verébre, máskor nagyon is indokoltan. Ebben a légkörben azonban elég egy parányi szikra is, hogy az addig gondosan szőnyeg alá söpört ellentétek parázs vitákhoz, majd végleges kenyértöréshez vezessenek.

 

 

 

 

Mindebből komoly szakmai – anyagi veszteségek származhatnak, a most kierőszakolt szerződések -pl. ingatlannal, munkával kapcsolatosak, házassági, vagy éppenséggel nemzetközi egyezmények nem biztos, hogy akár rövid távon is kiállják a gyakorlat próbáját. Szétrobbanhatnak a még oly időt állónak tűnő társulások, baráti-és szerelmi kapcsolatok is. Persze a Plútó nem valami diplomatikus alkat: az általa jelzett változások (bővebben A Plútó archetípusa) sokszor totális rombolással kezdődnek és csak ezt követően épülhet fel valami új. Ezt az örvendetes folyamatot sejteti az alvilág ura felé közeledő Jupiter trigon is. A fényszög azonban csak október második felében pontosul be, így jó kérdés, csakugyan célravezető-e addig valamennyi barátunkat és szövetségesünket magunkra haragítani.

 

 

 

 

őszi napéjegy, 2015
A Vénusz- Uránusz -trigon jelezte könnyebbségekbe sem biztos, hogy hosszabb távon is bele lehet kapaszkodni. Egy váratlan szerelmi kaland átmenetileg elviselhetőbbé tehet egy holtpontra jutott párkapcsolatot, később – pl. amikor október 9-én a Vénusz kvadrátba kerül a Szaturnusszal (ld. Karmikusan terhelt viszonyok)  – már sokféle probléma forrása lehet. Ugyanez vonatkozik a most kínálkozó üzleti lehetőségekre és a társulások más formájára, utazásokra, tanfolyamokra is. ( Persze az is igaz, hogy ha a sors bezár egy ajtót, egyszersmind megnyit egy másikat, és ez akár most is megtörténhet. Bizonyos időnek el kell telnie azonban, hogy kiderüljön: a gondviselés keze avatkozott közbe, vagy ha megragadjuk a látszólag soha vissza nem térő alkalmat, nagyobb pácba kerülünk, mint voltunk)

 

 

 

 

A Plútó felfedezése előtt a Mars volt a Skorpió jegy uralkodója. Nos, a 25-ig még az Oroszlánban tartózkodó bolygó most nincs valami kedvező helyzetben: A Szaturnusszal 90, a Neptunnal 180 fokos fényszöget képezve szintén egy T kvadrát része. Mindez meglehetősen korlátozza a tüzes planéta cselekvőkészségét. A kivárni tudó, hosszú távban gondolkodó, felszín alatt munkáló Plútóval ellentétben a Mars mindenfajta akadályt és türelemre intést inzultusnak érez, különösen a tüzes Oroszlánban. Ebben az esetben azonban, minél jobban feszül neki a szaturnuszi gátaknak, annál nagyobb akadályokba ütközik vagy annál merevebb ellenállásra talál. Egy ilyen fényszög a marsikus energiák szeszélyes apályát és dagályát sejteti. Az impulzusok hol totálisan elfojtódnak, passzív- depresszív állapotokat, fizikai vagy lelki értelemben vett kiszolgáltatottságot idézve elő, hol pedig kiszámíthatatlanul és nem is mindig a legalkalmasabb időben és helyszínen robbannak.

 

 

 

 

A Mars hatékonyságát jelen esetben a Neptunnal való szembenállása is gyengíti. Emiatt könnyen elképzelhető, hogy az akarat-energia nem a megfelelő célpontra irányul, szétaprózzuk magunkat, cselekedeteinket saját önbecsapásunk, mások manipulációi és/ vagy különféle tudatmódosító szerek irányítják -így nem a valós helyzetnek megfelelően reagálunk. Nem vagyunk biztosak szándékainkban, egyik pillanatban elemi erővel sóvárgunk valamire a másikban pedig azt se tudjuk, mit szerettünk volna valójában. Energikusak, magabiztosak vagyunk az egyik percben, a másikban pedig már az is szinte fizikai fájdalmat okoz, ha megpróbálunk keresztbe tenni egy szalmaszálat.

 
A három bolygó diszharmonikus kapcsolata egyéni és közösségi szinteken is bonyodalmakat okoz. A kiszámíthatatlan, percről -percre változó helyzetek még a kalandvágyó típusokat is szorongással töltik el. Természetes emberi reakció ilyenkor, hogy akár kikényszerített döntésekkel is igyekeznénk stabilitást teremteni. Amiről azonban most úgy tűnik, elvágtuk a problémák gordiuszi csomóját, rövidesen még cifrább bonyodalmakat eredményezhet. A kierőszakolt döntések magánéletben és a politika, közélet világában is megbosszulhatják magukat.

 

 

 

 

Fizikai szinten az akadályoztatást szenvedő marsikus energia pszichoszomatikus tüneteket, gyulladásos betegségeket, allergiás reakciókat, depresszív állapotokat és eszelős dühkitöréseket (ill.ezek váltakozását egyazon személynél) , baleseteket pl. töréseket eredményezhet (A Merkúr- Plútó – Uránusz T kvadrát szintén baleset – indikátor ). Bizonyos egészségi problémákat ilyenkor  már csak műtéti beavatkozással lehet orvosolni. (ld. Rüdiger Dahlke: Az agresszió, mint esély.) Nagyobb közösségekben járványok üthetik fel fejüket.

 

 

Az autoritás- személyekkel való konfliktusok is gyakoribbak, mint általában. Ebbe a fegyveres összetűzések is beletartoznak (pl. tömegoszlatás vagy a hatóság más fajta közbelépése, zavargások, csoportosan vagy magányosan elkövetett terrorakciók, tömegpusztító fegyverekkel való erődemonstráció, aminek azonban rossz vége is lehet, stb) . Azonban, míg egyes esetekben a gyors reakciók életmentők lehetnek, aki a jelenlegi helyzetben üt először az a szó szoros, meg átvitt értelmében is elveszítheti a csatát. Ez sajnos akkor is megtörténhet, ha az illetőnek igaza van. (A mondd meg az igazat – betörik a fejed és a ne szólj szám, nem fáj fejem – típusú bölcsességek kitűnő útmutatást adhatnak azt illetően, hogyan “éljük túl” a jelenlegi Merkúr – Plútó – Uránusz T kvadrátot).

 

 
A két T kvadrát jelenléte a napéjegyenlőség képletben arra utal, hogy jobb egyet-kettőt…még többet aludni a komoly döntések előtt. Ha csak nem nagyon muszáj, ne most foglaljunk állást, ne most keressünk szövetségeseket és ellenségeket, hanem várjunk legalább október közepéig, míg élesebbek lesznek a körvonalak. (Persze annyira pontos képet, mint szeretnénk, még jó darabig nem fogunk kapni. 2016 második feléig biztos nem. Az idén október közepétől esedékes, kedvezőbb bolygóhatásoktól sem szabad csodákat várni, hiszen ezeket megelőzően annyi minden ment tönkre vagy kuszálódott össze, hogy a november közepéig hátralevő néhány hét talán csak arra lesz elég, hogy pár pillanatra kifújjuk magunkat.

 
Persze jó kérdés, hogy ilyen erőteljes fényszögeknél mennyire szabad akarat kérdése a nyugton maradás. Különösen, hogy külső bolygók (Szaturnusz, Uránusz, Plútó) is részt vesznek bennük – ezek hatásaira pedig leginkább reagálni szoktunk vagy éppenséggel elszenvedjük őket. A váratlan események kavalkádjában pedig olyanok is lehetnek, amikkel azonnal kell kezdeni valamit. Egy közlekedési balesetnél vagy egy bombatámadásnál, terrorista merényletnél vagy egy természeti katasztrófa esetén a gyors reakciók életet menthetnek. Más kérdés, hogy a Mars – Szaturnusz kvadrát olyan helyzetekre is utalhat, amikor a legjobb igyekezettel sem tudunk érdemben reagálni olyankor, amikor nagyon sürgősen kellene. Ez önmagában is elviselhetetlenné fokozza a feszültséget.

 

 

 

 

Persze, azért a tudatosságnak így is nagy szerepe van. A Nap – Szaturnusz szextil pl. azt jelzi, hogy sokkal jobban járunk, ha erőfeszítéseket teszünk a személyes életünkben és a közvetlen környezetünkben adódó helyzetek megértésére, semmint ha vaktában, impulzívan reagálnánk. Fentebb bemutatott kétes jótéteményei mellett a Vénusz – Uránusz trigon arra utalhat, hogy jó ötlet kreatív tevékenységgel levezetni a felgyülemlett feszültséget. A vidám társasági programok (már persze ha nem keveredünk konfliktusba ez idő alatt) szintén elterelhetik a figyelmet a pillanatnyilag kezelhetetlennek tűnő problémákról. A blokkolt energiákat jól oldja a karakterünkre szabott sport, a jóga, a tánc, de akár egy kiadós séta is, az álmok figyelése, a belső képeinkkel végzett munka pedig ott is kaput nyithat, ahol látszólag nincs átjáró.

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz

Szaturnusz a Nyilasban

Részleges napfogyatkozás

Jupiter – Neptun szembenállás

Szeptember

Jupiter a Szűzben

 

Reklámok

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt kedveli: