asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás?

Jupiter – Neptun szembenállás: újabb népvándorlás?

A Jupiter- Neptun szembenállás a hónap legjelentősebb fényszöge. Nem csak az ősz folyamán, hanem a következő egy évben is éreztetni fogja a hatását. A változó jelekben létrejött oppozíció egyszersmind azt is jelzi, hogy nem lehet szembeszegülni a változással.

 

 

 

gömb a tengeren

 

 

A Jupiter – Neptun szembenállás (akárcsak a Neptun- Szaturnusz kvadrát, majd a 2016 első felében összeálló Neptun -Jupiter – Szaturnusz T kvadrát ) kapcsolatban áll a kontinensünkre érkező menekültek áradatával is. A közel- keleti eseményeket követve olyan benyomást szerezhettünk, hogy ez az ideológiai- és vallási szélsőségek, felkorbácsolt érzelmek, a káosz, a határok feloldásának a formációja is. A jó vagy rossz értelemben vett nagy eszményeké és illúzióké. Az ISIS pedig, amely most erőfölényre tett szert Szíriában ugyanannyira megállíthatatlannak tűnik, mint 1939-ben a Harmadik birodalom. Nem véletlenül. A történelem folyamán a Neptun – Jupiter szembenállás mindig kapcsolatban volt a határok megváltozásával és valamilyen értelemben vett népvándorlással (ld. Oxford Astrologer blog cikkei)

 

 

 

Kis történelmi visszatekintő

 

 

 

A formáció, jelenlegi formájában (azaz Jupiterrel a Szűzben, Neptunnal a Halakban) legutóbb 1849-ben állt össze. Mint a történelemórákról emlékszünk, abban az évben a Habsburg birodalom nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az 1848-as nemzeti forradalmakat követően visszaszerezze az ellenőrzést. A régi határokat pedig épp azokon a helyeken vonták meg újra, amelyeket a jelenlegi menekültek is útba ejtenek.

 
1939-  ben az akkorival ellentétes pozícióban voltak: a Neptun a Szűzben, a Jupiter pedig a Halakban állt. 1939– ben zajlott a spanyol polgárháború, amelynek következtében számos menekül hagyta el hazáját. Ez az év egyszersmind a II. világháború előestéje is volt, amit Németország egy Lengyelország elleni hadművelettel robbantott ki 1939. szeptember 1-jén. E villámháború, „Blitzkrieg” révén eredeti határait is megváltoztatta.

 

 

 

kindertransport, keskenyebb

1939 június 4-én egy, 907 zsidó menekültet szállító hajót, a Szent Lajost, visszafordították Kubából. Azonban nem köthetett ki Florida partjainál sem, így vissza kellett térnie Európába. Utasai nagy részének a náci koncentrációs táborokban kellett meghalnia. Náluk szerencsésebb volt az a 669 zsidó kisgyerek, akiknek életét a nemrég, 106 éves korában elhunyt Sir Nicholas Winton mentette meg. „Nicky” első vonata 1939 március 14-én indult Prágából Londonba

 

 

 

1960 óta létrejött szembenállások:

 

 

 

1964 december, június – 1965 február: Jupiter a Bikában, Neptun a Skorpióban
1977 Június : Jupiter az Ikrekben, Neptun a Nyilasban
1989 október, november – 1990 június: Jupiter a Rákban, Neptun a Bakban
2002. szeptember – 2003 február, június: Jupiter az Oroszlánban, Neptun a Vízöntőben
2015 szeptember: Jupiter a Szűzben, Neptun a Nyilasban,
2028 június: Jupiter a Mérlegben, Neptun a Halakban

 

 

1964

Ezeknek a szembenállásoknak az időszakában is szemtanúi lehettünk a tömegek csoportos áramlásának.Martin Luther King Van egy álmom című jupiteri beszédét (1963) követően 1964/65-ben vette kezdetét az Amerikai Polgárjogi Mozgalom. A Jupiter- Neptun oppozíció egyébként éppenséggel King Ascendens Descendens tengelyét érintette.

 

1977

 

1977-ben, a Jupiter (Ikrek) – Neptun (Nyilas) szembenállás idején kezdték el vetíteni a Gyökerek című sorozatot. Az afroamerikai család életét nyomon követő epizódok számos feketének adtak erőt, és a fehér amerikaiak egy része más szemekkel kezdett tekinteni történetükre. A Nyilas jegye a tömegtájékoztatással is kapcsolatban van.

 
Ugyanennek az évnek a novemberében Muhammad Anvar asz- Szadat ( 1918. december 25. –Kairó, 1981. október 6. ) egyiptomi elnök Izraelbe repült, hogy tárgyaljon Menáhém Begín elnökkel és beszédet mondjon a Knesszetben. Ezzel Egyiptom – az arab államok közül elsőként – elismerte Izraelt. Jóllehet a kiegyezésre inkább a háborúskodás miatt jelentkező gazdasági problémák semmint igazságérzete késztette, itt ismét felbukkan a határok átlépésének a témája, amely ebben az esetben repülőn (Ikrek) történik, és a nemzetközi kapcsolatok is (Nyilas) is szerepet játszanak.

 

 

1989

 

leomlik a berlini falNéhány emlékezetes esemény 1989 őszéről : október 5–7. – A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) utolsó kongresszusa amelyen feloszlatja önmagát, október 6–7. – Mihail Gorbacsov részt vesz az NDK 40. évfordulójának kelet-berlini ünnepségein, ahol sürgeti a reformok végrehajtását az NDK-ban is, okt 18.Erich Honecker-t, az NSZEP főtitkárát Egon Krenz váltja fel, október 23. – Szűrös Mátyás kikiáltja a Magyar Köztársaságot, november 9. – Megkezdik a berlini fal lebontását, az NDK megnyitja határait az NSZK irányában, november 17. – Hivatalosan engedélyezett diáktüntetés kezdődik Prágában az ötven éve meggyilkolt Jan Opletal diák emlékére; a diákok megmozdulása hamarosan a lakosság minden eddiginél nagyobb arányú, az uralkodó rendszer radikális megváltoztatását követelő tüntetésévé alakul át. Prága központjában a rohamrendőrség bekeríti és szétveri a tömeget . Bár decemberben már nem volt pontos a Jupiter- Neptunusz együttállás, a december 16-i temesvári tüntetésekkel kezdődött román forradalomban is tetten érhető a hatása.

 

 

A jelenleg zajló folyamatok valamilyen értelemben párhuzamba állíthatók ezzel az időszakkal, bár az analógia nem tökéletes. A széthullás jelei ugyanis egyértelműen érzékelhetők, csakhogy félő, az út ezúttal nem egy szabadabb világba vezet, hanem épp ellenkezőlég: a káosz, bizonytalanság, destrukció időszaka köszönt ránk.

 

2002/2003

 

A Jupiter és a Neptun jelezte tömegmozgalmak azonban nem csupán politikai események formájában nyilvánulhatnak meg. Nyugaton a 2002 -2003-as szembenállás idején lett igazán népszerű az internet. Ekkoriban jelentek meg és terjedtek el a az egyéni kreativitást (Oroszlán) és a közösségi újságírást (Vízöntő) ötvöző személyes blogok is.

 

 

Voltak persze kevésbé békés fejlemények is: Irakban például, a második Öbölháborút követően ismét megváltoztak a határok. Az Oroszlán Jupiter jelzi a nagyszájú szövetségeseket,a Vízöntő Neptun pedig a sokféle hazugságot és ködösítést (különösen a haditechnikával kapcsolatosakat. Máig is eldöntetlen például, voltak-e vagy sem valójában Szaddamnak tömegpusztító fegyverei ( az iraki öbölháborúk, majd az ezeket követően kialakult helyzet asztrológiai hátterével Amikor a Jupiter Babilonba látogat című bejegyzés foglalkozott)

 

 

 

2015

 

 

refugees on the seaKétségtelen, hogy az idei Neptun – Jupiter szembenállás kapcsolatba hozható a Közel – Keletről érkező háborús menekültek áradatával. A szembenállás 2016 májusában megismétlődik, bár akkor a fényszög nem lesz egzakt (A Jupiter a Szűz 13, a Neptun a Halak 11 fokon áll). Ettől függetlenül azonban a bolygókapcsolat analógiái erőteljesen érvényesülnek, kiegészülve a Nyilas közepén tolató Szaturnuszéval  is.

 

 

Természetesen ezekben a történelmi pillanatokban más bolygóhatások is erőteljesen érvényesültek: a 60-as években pl. az Uránusz  – Plútó együttállás a Szűzben, 1989 -ben a Neptun, Szaturnusz és Uránusz együttállása a Bakban, a jelenleg humanitárius katasztrófának az előzményei pedig Uránusz – Plútó kvadrát hatásában keresendők. Ezzel a , szűkebb – tágabb környezetünket fenekestől felforgató bolygókapcsolattal már a blog számos bejegyzésében szó volt. A fényszög hatása még jó darabig érződik, 2015 végén – 2016 elején kimondottan erősen, ami újabb robbanékony változásokat sejtet. A Szaturnusz belépése a Nyilasba tovább árnyalja majd a képet. A lehetséges forgatókönyvekről már szintén volt s még lesz szó a blogon.

 

 

 

Egyelőre (bővebben szeptemberi előrejelzés) még a Jupiter – Neptun szembenállás a legtisztábban érvényesülő hatás, ami teljes káoszt, szélsőséges érzelmi reakciókat sejtet. A Neptun az illúziók, a pletykák, a csillogás és a varázslat bolygója. A dionüszoszi extázisé és az áldozaté, a szó minden értelmében vett feloldódásé. Feloldja a határokat, az identitást és a törvényeket. És mindenekelőtt, a Neptunhoz tartozik az idealizmus, az utópiák, az álmok. Akár azok a világmegváltó utópiák is, amelyek, a gyakorlatba ültetve csak bajt és pusztulást hoztak az emberiségre. A bolygó energiái fokozottan működnek a Halakban, ezért a fentebbi analógiák az élet minden területén erőteljesen érvényesülnek.

 

 

 

Eközben a Szűz jegyén való áthaladása komoly próbatételt jelenthet a Jupiternek. A Szűz ugyanis a részletek, a precizitás és az analízis princípiuma, a Jupiter pedig a nagy tablóké és távlatoké. De ez a bolygó mutatja meg azt is, milyen irányban tudunk növekedni. Növekedni azonban csak apró, gyakorlatias lépésekkel lehet. Miközben, ahelyett hogy megszédítenének a nagy távlatok, odafigyelünk az apró részletekre. Ezek figyelmen kívül hagyása ugyanis kegyetlenül megbosszulhatja magát Egyes történészek szerint pl. Velencében azért győzhettek az osztrákok 1949-ben, mert nem figyeltek oda az apró részletekre.

 

 

 

A legapróbb részletekre is kiterjedő vizsgálat jelen esetben is élet – halál kérdése lehet. A Halak Neptun jelezhet ugyanis ártatlan, magukat megvédeni nem tudó áldozatokat, de olyanokat is, akik se nem ártatlanok, se nem áldozatok, hanem jól felfogott cél érdekében az utóbbiak fotóival, szívfacsaró történetekkel manipulálnak. Jelezhet a háború sújtotta területekről kétségbeesetten, utolsó tartalékaikból menekülő családokat – akiken segíteni emberi kötelesség, bántalmazni őket pedig egyike a legnagyobb aljasságoknak, amit csak ember elkövethet -és a hamis identitással könnyűszerrel közlekedő fundamentalistákat is, akik áldozatnak tettetik magukat, de akár öngyilkos merényletekre is hajlandók (persze, azért sokkal szívesebben gyilkolásszák hitetlen felebarátaikat), hogy zavart és pánikot keltve átvehessék az irányítást. Nagyon- nagyon alapos vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy az érkezők két típusát megkülönböztethessük egymástól, és igazságos, objektív ítéletet hozzunk.

 
A Szaturnusz Nyilasba lépése valószínűleg valamilyen formában véget vet majd a jelenlegi, kaotikus állapotoknak, vagy legalább ahhoz segít hozzá, hogy egyértelműbb következtetéseket vonjunk le a helyzetről. Ez a szó konkrét értelmében vett határok megerősítését, ideiglenes vagy hosszabb távra szóló lezárását, a beérkezőknek az eddiginél hatékonyabb ellenőrzését is jelentheti. A Szaturnusz – jelezte tapasztalások azonban nem mindig kellemesek, de a tudatosság és előrelátás sokat enyhíthet rajtuk. Remélhetőleg így lesz ezúttal is.

 

 

 

 

Kapcsolódó:

 

 

Szeptemberi előrejelzés

A Jupiter áthaladása a Szűz jegyén

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai

Amikor a Jupiter Babilonba látogat

Plútó – Uránusz kvadrát

Ptóbatételek életre – halálra

Vulkán fölött

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: