Érdekes, hogy a képletek összehasonlítása azt tükrözi, itt nem csak egy Oroszország és az Egyesült Államok közötti konfliktusról van szó, hanem Putyin és az Egyesült Államok közötti huzakodásról is. Az asztrológia bámulatos pontossággal képes leírni a jelenségeket.” – Pat Paquette (Realastrologers)

Nos, ha a politika és a közélet eseményeit az asztrológia szemszögéből is vizsgáló újságíróval nem is értek mindenben egyet, Pat Paquette-nek kétségtelenül igaza van abban, hogy az Uránusz – Plútó kvadrát hatásával kombinálódott eklipsz – sorozat jelentős befolyást gyakorol Putyinra és az Egyesült Államokra is. A hatások külön – külön is figyelemreméltók, kombinációjuk azonban robbanásveszélyes lehet.

Putyin karakteréről dióhéjban

Vlagyimir Putyin 1952. október 7-én született Szentpétervárott, helyi idő szerint 9:30 -kor. Az orosz elnök képletéről már könyvtárnyi cikk és tanulmány íródott, nagyon sok közöttük a találó jellemrajz is, így itt most nincs értelme bemutatni a teljes horoszkópot, csak a képlet néhány jellegzetességét. Putyinnak bolygótömörülése, stelliuma van a Mérleg jegyében: a Napon kívül ott áll a Szaturnusz, a Neptun, a Merkúr is. Aszcendense Skorpió.

Az egyébként nyitott, társaságkedvelő, fejlett igazságérzettel rendelkező Mérleg tulajdonságai Putyin képletében alaposan torzulnak, hiszen, mint az előző részben is szó volt róla, a Nap, a tudatos beállítottság,vezérlő szellemiség, identitástudat és az egyéniség érvényesítési módjának jelölője együttállást képez egy rendkívül rossz hatású állócsillaggal, az Algorabbal. A régi idők asztrológusai destruktív, visszataszító, gonosz, princípiumként írják le ezt az égitestet, hazugságot, kapzsiságot, sérüléseket és öngyilkosságot társítva hozzá.
A bolygótömörülés ráadásul a horoszkóp 12. házába, a nyilvánosság szeme által elrejtett dolgokat, gyakran titkos ellenségeket vagy fondorlatos személyiséget, terheltséget, összeesküvéseket, orgyilkosságokat, zárt intézményeket, súlyos, sötét titkokat jelző életterületre esik (Gondoljunk csak Putyin titkosszolgálati múltjára, arra, hogy politikai riválisai vagy az orosz ellenzék kiemelkedő képviselői rendszerint börtönbe kerülnek vagy rejtélyes gyilkosságok áldozatai lesznek – egyeseket a házuk előtt vagy a nyílt utcán lőnek le, másokat méreg segít a túlvilágra, ismét mások pedig egyszer csak végeznek magukkal akkor is, ha nem voltak szuicíd hajlamúak)

A Neptunnal együtt álló Merkúr egyfelől rendkívül fogékonnyá teszi az orosz elnököt, aki pillanatok alatt megérzi, mi van a levegőben, tud mások szája íze szerint beszélni, másfelől azonban, amint ez uniós tárgyalópartnereinek is feltűnt, e bolygóhatások mániákus hazudozási hajlamot is kölcsönöznek neki. Az Uránusz a 9 házból feszült fényszöget, kvadrátot vet erre az egyébként sem problémamentes Mérleg bolygótömörülésre. A kiváltott hatás megegyezik az előző részben bemutatott diszharmonikus Uránusz hatásokkal, vagyis több mint valószínű, hogy kiszámíthatatlan, gátlástalan, hatalomvágyó, mások igényeire fogékony, de azokat a maga érdekében felhasználó, furcsa rögeszméktől sarkallt pszichopatával állunk szemben.

Aki azonban egyszersmind tehetséges, kreatív, ha akar, nagyon megnyerő is tud lenni, akaratát jól tudja érvényesíteni és nagy tömegekre gyakorol befolyást. Erre utal születési uralkodója, az Oroszlán Plútó az egyebek mellett karriert, hivatást jelző X. ház csúcsán, kedvező fényszögben a születés hagyományos urával, a Nyilasban álló Marssal. A tüzes hatásoknak köszönhetően Putyin lelkes és tud lelkesíteni is, sokat ad a látszatra, szüksége van arra, hogy környezete csodálja és elismerje (mellesleg Mérleg személyiségrészeinek is), eszmék és ideológiák mentén harcol (amelyekből persze rögeszmék és vesszőparipák lesznek), nehezen viseli, ha ellentmondanak neki. Akaratát rendkívül változatos eszközökkel, de nagyon hatékonyan érvényesíti. Ha kell, demagógiával, ha kell, erőszakkal, ha kell, a világ legmegnyerőbb stílusában, ha pedig arra van szükség, manipulatíven, a kulisszák mögül mozgatva a bábokat.

A Nagy Oroszország eszméje Putyin számára nem csupán a demagógia eszköze: radixa és Oroszország képlete (Szeptember 20, 862, Novgorod) között olyan átfedések vannak, amelyek hatására egynek érzi magát szülőföldjével, titkos, belső meggyőződése, hogy ő a legalkalmasabb az állam vezetésére, ezt az álláspontot pedig nagyon meggyőzően – ha pedig szükségesnek érzi, erőszakosan közvetíti a külvilág felé.

A „régi” és az „új” Putyin

Az Uránusz – Plútó kvadrátja erőteljesen hat az orosz elnökre. A két bolygó kapcsolata kiszámíthatatlan, de intenzív befolyást gyakorol az egyéni sorsokra is, különösen abban az esetben , amikor a születési képletben is erős Uránusz- Plútó hatások érvényesülnek. Egyeseknél ez nagyon pozitív személyiségváltozásokat katalizál: az ilyen képletek tulajdonosai túllépik a megszokott kereteket, kreatívabbakká, szabadabbakká válnak, rátalálnak egyéni hangjukra, fel merik vállalni önmagukat, félelem küszöbüket meghaladva új, teljesebb életet kezdenek. Másoknál azonban totális személyiségfelbomlást, adott esetben klinikai értelemben vett elmebetegséget idéz elő, de az addig normális kerékvágásban zajló életek valamilyen – legtöbbször váratlan (Uránusz) és elemi erejű (Plútó) – csapás miatt (pl. súlyos betegség, egzisztencia összeomlása a bedőlt svájci hitelek, Questor botrány vagy a vörös iszap katasztrófához hasonló események) egyik napról a másikra is összeomolhatnak.

Nos Putyin a 2010 előtti időkben sem volt éppenséggel Grál lovag (bármilyen intenzív és tartós bolygóhatásról, tranzitról legyen is szó, csak a képletben már meglévő tulajdonságokat hozhatják a felszínre), de akik kapcsolatban voltak vele, határozottan úgy emlékeznek, hogy 2011-re már egy egészen más Vlagyimir Vlagyimiroviccsal álltak szemben, mint akit korábban megismertek. Ő maga is érzékelhette a benne zajló változásokat, hiszen, mint a ZDF, Putyin, az ember című műsora felhívta a figyelmet, 2010- ben még egy plasztikai műtétnek is alávetette magát. A döntést persze nem asztrológiai megfontolások, hanem a diszharmonikus Mérleg, Oroszlán típusoknál oly gyakori hiúság, az öregedéstől való félelem imotiválta.)

Putyin, a nagy kereszt és a vérholdak

A hagyományos asztrológia szerint a személyi bolygókat érintő nap – és holdfogyatkozások senkire nincsenek jó hatással: megrendítik az egészséget, kisebb- nagyobb frusztrációkat tartogatnak azokon az életterületeken, melyeket érintenek. Fontos államférfiak esetében befolyásuk még súlyosabb lehet: akár látványos bukást, vagy valami nagyon hátrányos változást is eredményezhetnek. És a 2014. április 15 – 2015. szeptember 28 közötti vérholdak valóban erőteljesen hatottak, hatnak Putyinra. Nem biztos, hogy ezek a befolyások végzetesek is számára, azt azonban az eddigi események is tükrözik, hogy személyisége olyan irányban változik meg, ami Oroszország és a nagyvilág számára is magában hordozza a katasztrófa lehetőségét.

Tavaly tavasszal, a teljes holdfogyatkozást megelőzően, és azt követően is egy rendkívül diszharmonikus bolygóformáció is hatott, az ún. nagy kereszt. Ez a 2013 decemberétől 2014 júniusáig ható bolygókapcsolat világszerte számos drámai eseményt jelzett, az ukrajnai válságtól a Magyarország számára katasztrofális következményekkel járó tavaly áprilisi választásokon át az Iszlám Állam megalakulásáig és a gázai konfliktusig A nagy kereszt részét képező Uránusz a Kos, a Jupiter a Rák, a Mars a Mérleg a Plútó pedig a Bak 13 fokon fokán állt tavaly áprilisban, azt sejttetve, hogy óriási nyomás nehezedik Putyin Mérleg Napjára. Hasonlóképpen, a 2014 október 8-i teljes holdfogyatkozásra egy nappal a születésnapját követően került sor – egy ilyen asztrológiai esemény pedig nagyon kedvezőtlenül befolyásolja a képlet tulajdonosának következő egy évét is. Az idén április 4-i teljes holdfogyatkozás pedig, mint már szó volt róla, épp a Napjára esett

A Putyin „Szaturnuszával szemben álló Uránusz váratlan eseményekre utal. A Plútó és a Szaturnusz kapcsolat stresszt, összeesküvéseket sejtet, valamint azt is, hogy mostoha körülményekkel kell megbirkóznia. Valószínű, hogy fenyegetések érik, zsarol és zsarolják, pénzügyi problémái vannak, a rendszer lassan korrodálódik, életveszélyben van, halálfélelem gyötri, paranoid képzetektől szenved, és világszerte veszít népszerűségéből.”– írta Leslie Hale az április 4- i holdfogyatkozásnak Putyinra gyakorolt lehetséges hatásairól.

Ez a jellemzés azonban az egész elmúlt egy évre igaz, még ha sok minden nem is látható a felszínen. Jómagam például, a 2014-áprilisának nagy kereszt formációja valamint a 2014.április 15 és a 2014. október 8-i teljes holdfogyatkozások kapcsán arra tippeltem, hogy ez olyan időszak lehet, amikor, ha az emberiség elég szerencsés, az orosz elnököt egy „véletlen baleset”, betegség, palotaforradalom még időben kivonja a forgalomból. Ezek a konstellációk ugyanis arra is alkalmasak, hogy a hosszabb távú következményekkel mit sem törődve, Putyin ne csak Ukrajnát, hanem akár az egész világot lángba borítsa. Nos, egyelőre úgy tűnik, hogy a történelem efelé a worst case scenario felé halad.

A ZDF műsora szerint azonban a fentebbi feltételezéseknek is volt realitása: 2010 óta öt alkalommal kíséreltek meg merényletet Putyin ellen, s bár valamennyit túlélte, idegállapota nagyon labilis, indulatkitöréseit nehezen tudja kontrollálni és betegesen gyanakvó lett. Az ő esetében nagyon is indokolt óvintézkedések beteges túlbiztosítási kényszerré fajultak, a népszerű államférfi valójában nagyon magányos (Skorpió aszcendens, hangsúlyos 12. ház), a londoni The Times információi szerint pedig március 6- 16 között, amikor 11 napra rejtélyes módon eltűnt a nyilvánosság elől, az orosz elnök valóban beteg volt.

Miközben szűkebb és tágabb környezetének is óriási károkat okoz, és még fog is, maga Putyin is csak nagy erőfeszítés, rengeteg veszteség, kényszerkompromisszum révén tudja megvalósítani elképzeléseit. Álláspontja mellett azonban akkor is kitart, ha az elmúlt egy évben hozott döntések nem szolgálják a javát hosszú távon. (A Krím annektálása pl. a tavaly áprilisi nagy kereszttel és az áprilisi holdfogyatkozással hozható kapcsolatba, az orosz elnök nemzetközi népszerűségének rohamos csökkenése, az Oroszországgal szembeni szankciók, a rubel mélyrepülése, az újabb hidegháború kirobbanása, az orosz titkosszolgálatok EU-szerte kifejtett bomlasztó tevékenysége, majd a február óta egyre nyíltabb titok, miszerint Putyin akár nukleáris fegyvereket is bevetne, hogy nyomatékot adjon szavainak- pedig az eklipsz – sorozat által jelzett folyamatok állomásait képviselik.) A tét közben egyre magasabb, és fennáll annak a veszélye is, hogy a sértett hiúság, a vereség beismerésére való képtelenség, a valóságérzék teljes elvesztése arra sarkallja a z orosz elnököt, hogy valóban bevesse nukleáris fegyvereit.

Putyin és Amerika: tartós mosolyszünet

Azonban, még ha ez a legrosszabb forgatókönyv el is kerülhető, az biztosnak látszik, hogy az orosz- amerikai viszony nem fog javulni. A fentebbi bolygóhatások, beleértve az eklipsz- sorozatokat is, az Egyesült Államok képletét is súlyosan érintik. A tavaly április 15-i, nagy kereszttel kombinálódott teljes holdfogyatkozást számos asztrológus katasztrofálisnak tartotta Amerikára nézve (Leslie Hale részletesen ír erről Ami megrengetheti a világot című, az Asztropressz blogon magyarul is elérhető cikkében) Ilyen hatásoknál azonban rendszerint nem egyetlen egy eseményről, hanem inkább egy hosszabb távú, összetettebb folyamatról van szó . Amelynek, úgy tűnik, ilyen vagy olyan formában Putyin is része. (A folyamat kölcsönös, hiszen az Egyesült Államok alapítási képletének – 1776. július 4, Philadelphia, 16:50 – a Szaturnusza meg együtt áll Putyin Napjával, így az orosz elnök kimondottan terhesnek találja Sam bácsi jelenlétét. Azonban ő maga is tisztában van azzal, hogy bármennyire szeretné is, ezt a tényezőt még egy darabig nem tudja kiiktatni életéből)

Az ukrán válságra széles körben úgy tekintenek, hogy az valójában egy, az Egyesült Államok és Oroszország között zajló konfliktus, így a helyzet nagyon nagyon veszélyes” – írja Pat Paquette. A Realastrologers blog már idézett szerzője számos ország képletét tanulmányozta az elmúlt hetekben, megpróbálva beazonosítani azokat a mintázatokat, amelyekből kiderülhet, a világ melyik táján fog kitörni egy újabb nagy háború. Bár ilyesmit rendkívül nehéz esemény – szinten behatárolni, Pat nagyon aggasztónak találta, hogy április 4-i teljes holdfogyatkozás Mérleg Holdja együtt állt Vlagyimir Putyin Napjával és az Egyesült Államok Szaturnuszával is. Moszkva és Washington napfordulós képlete láttán pedig az a benyomása támadt, hogy Oroszország és közvetlen szomszédai között eszkalálódik a feszültség, a Nyugat pedig a gazdasági és más jellegű nyomást fokozza majd.

A tavaszi napéjegyenlőség képlete szeptemberig érvényes, az őszi napéjegyenlőség idején azonban ismét a mostanihoz hasonló intenzitású bolygóállások hatnak. És az akkori képlet sokkal vészterhesebbnek túnik úgy Washington mint Moszkva számára. A Mérleg 14 fokán ezúttal a retrográd Merkúr áll, ami azt jelezheti, hogy az Egyesült Államok megpróbálhatja blokkolni Putyin céljait, de amaz is változatlanul ragaszkodik majd álláspontjához. Ha odafigyelünk az elkövetkező két hét fejleményeire, arra is következtethetünk, mi minden miatt rekedhet meg ősszel a két fél között a már most sem valami fesztelen kommunikáció. Az eseményeket elnézve nagyon valószínű, hogy az ukrán válság problémája akkorra kissé háttérbe szorul és a nemzetközi terrorizmus, illetve annak kezelése ad majd okot komolyabb vitára.