asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » November, 2014

November, 2014

fa a vörös ég alatt

 

 

Biztató hangulatban kezdődik november, de a hónap második hetétől meglehetősen zűrössé válik a helyzet. Jóllehet októberrel ellentétben ebben a hónapban sem hold- sem napfogyatkozás sem a Merkúr hátráló mozgása nem okoz bonyodalmakat, az akkor elkezdődött – vagy a fékező erők miatt éppenséggel késleltetett –  folyamatok hatása a gyakorlatban is megmutatkozik.

 

 

Egész hónapban érezhető hatások

 

A csak néhány napon át tartó  bolygóbefolyások mellett olyanok is érvényesülnek, amelyekkel egész hónapban számolni kell. Lássuk, melyek is ezek

 

 

Plútó- Uránusz kvadrát

 

Régi ismerősünket, a 2010 közepe óta szinte folyamatosan ható Plútó-Uránusz kvadrátot nem kell bemutatni. (Bővebben : Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétekhttps://asztropressz.wordpress.com/2014/04/16/ami-jon-fogadjatok-ami-megy-engedjetek/,  Az összeomlás és az újjáépítés mintázatai: http://hu.netlog.com/napiasztro/blog/blogid=542599#blog) . Bár kettőjük fényszöge csak december 15-én pontosul be újra, november 4– től már elég szoros a kapcsolatban lesznek ahhoz, hogy alapos kavarodást okozzanak. Ez különösen azokban a napokban igaz, amikor az események kiváltójaként is ismert Mars találkozik a Plútóval majd eléri az Uránusz kvadrátját. Ha nemcsak a pontos fényszögeket, hanem a hatóköröket is beszámítjuk, elmondható, hogy a harc, viszály, egyszersmind önérvényesítés, megvalósító erő planétája kb. nov 8- 19 között tartózkodik közvetlenül a tűzvonalban.

 

A váratlan változások és a sokkoló helyzetek a feszültségtől vibráló Uránusz hatása alatt állnak. Ő a forradalmár, aki nem akar a nyájjal haladni, az újító, a normákkal szembeszegülő, a zseni, a technológia, a tudomány ura. Plútó az alvilág, a halál és az újjászületés, a sötét szenvedélyek, a feneketlen mélység princípiuma, a Nagy Selejtező, aki a mindent vagy semmit elve alapján sohasem végez félmunkát. (ld. A Plútó archetípusa: https://asztropressz.wordpress.com/2014/03/06/a-pluto-archetipusa)
Mindketten rendkívül lassú mozgású bolygók, csak ritkán kerülnek kapcsolatba egymással, de akkor annál intenzívebb, hosszabb távú hatásokat gerjesztenek. A december 4-ig Bakban haladó Mars tesz arról, hogy ezek most nagyon konkrét formában nyilvánuljanak meg.

 

A feszült Plútó- Uránusz kapcsolatok általában mélyreható és drámai társadalmi, környezeti változásokat jeleznek. Legutóbb pl. a ‘30-.as évek nagy gazdasági válsága idején voltak kvadrátban egymással, 1965 – 1967 közötti együttállásukat pedig a vietnami háború, a diákmozgalmak és megannyi más, a jelenre is maradandó hatást gyakorló folyamat jellemezte.

A 2024-ig Bakban haladó Plútó erőt ad a Kos Uránusznak ahhoz, hogy végrehajtsa az áhított újításokat . Ahhoz azonban, hogy átalakíthasson, a Plútó először porig rombol, a türelmetlen Uránusz pedig azonnal akarja a változásokat. Mint az elmúlt évek nemzetközi eseményeiből látjuk,ez a fényszög tömegesen termeli a terroristákat, fanatikusokat, a háborús gócokat, a legalapvetőbb szabadságjogokat sértő diktatúrák teret hódítását vagy egykor demokratikus államformák nyomasztóan gyors átalakulását önkényuralmi rendszerekké. Valamilyen “-izmus” acsargó fanatikusává vált gyerekkori haverünk, akit korábban egyáltalán nem érdekelt a vallás vagy a politika, éppúgy megtestesítője a társadalmi pszichózisnak, mint az Iszlám Állam levágott fejekkel pózoló martalócai. A különbség csupán fokozati.

Személyes életünkben és a nagyvilág eseményeiben sok változást hozhatnak ezek a fényszögek. Az idealizmus, jó szándék hatékony stratégia, a kivitelezéshez szükséges eszközök nélkül nem elég, a remek ötletek, nagy szavak, látványos gesztusok mellé konkrét eredményeket is fel kell mutatni
A praktikum és a kézzelfoghatóság szempontjait szem előtt tartva személyes -és közösségi szinten is nagyszerű eredmények születhetnek. Ebben az esetben akkor is lehetséges az áttörés, ha komoly áldozatokkal, szenvedéssel jár. ellenkező esetben azonban a tényekkel és az anyagi világ és a gyakorlati élet követelményeivel való konfrontáció súlyos következményeket von maga után. Személyes szinten ez kisebb – nagyobb padlót- fogáshoz vezethet, közösségi szinten a forradalmak, reformtörekvések kudarcához és még oly jogos lázadásokat követő kegyetlen megtorláshoz.

 

nagy villám

 

Jupiter- Szaturnusz kvadrát

 

Bár nem egzakt, egész hónapban hat a Jupiter (Oroszlán) és a Szaturnusz (Skorpió) kvadrátja. Ennél a fényszögnél nehéz egyensúlyt teremteni a Jupiter terjeszkedő, kibontakoztató, serkentő és a Szaturnusz összehúzó, korlátokat szabó erői között. A lendület konfliktusba kerülhet a biztonságra törekvéssel, a hit kételybe vagy fanatizmusba, dogmatizmusba csaphat, és az is kiderülhet, hogy egy fennálló, nem kielégítően működő struktúra ledöntéséhez kevés a lelkesedés.

A puszta szerencsében bízva a fényszög az önsorsrontás formációjává válhat, az irreálisan alacsony vagy éppenséggel túltengő optimizmusból szintén veszteségek adódhatnak. A z udvari pompa, fennhéjazás jupiteri máza alól a hatalom túlkapásainak, a nyomornak a legsötétebb szaturnikus árnyalatai feketéllhetnek elő. Az eszközök, kibontakozási lehetőségek, feltételek hiánya kudarchoz, beletörődéshez vezethet, vagy épp ellenkezőleg: szorgalommal, kitartással , nagy erőfeszítésekkel elért eredményekhez.
A legtöbbet akkor hozhatjuk ki ebből a formációból, ha nem akarunk másnak látszani, mint a mik vagyunk, megszabadulunk megfelelési kényszereinktől,vállaljuk személyiségünk árnyoldalai is, hagyjuk, hogy ösztöneink,megérzéseink átvezessenek a szorongásaink és a külvilágból leselkedő veszélyek alagútján, kreatívan, bizalommal, egyszersmind nagy- nagy valóságérzékkel, kitartással látunk hozzá krízishelyzeteink felszámolásához.

 

És most lássuk a mindennapokat

 

Erőgyűjtés, vihar előtt

A Vízöntőben járó Hold és a Skorpió Szaturnusz kvadrátja komor gondolatokat ébreszthet elsején, de ebben semmi különös nincs Halottak Napja környékén. A november 2-i bolygóhatások nagyon hasznosak lehetnek, hiszen a már Halakban haladó Hold rövidesen találkozik a Neptunnal, amelynek hatására pontosan ráérezhetünk a jövő tendenciáira. Tudattalanunk intenzív álmokkal, belső képekkel üzen, a két bolygó Nappal képezett trigonjának hatására a szokásosnál könnyebben értelmezhető belső világunk szimbolikus nyelve, a Bakban levő Mars szextilje pedig azt teszi lehetővé, hogy hatékonyan, praktikusan, megérzéseinkkel összhangban cselekedjünk – a Plútó szextil hatására akár gyökeres, nagy- nagy lelkierőt igényló változásokat is elindítva.. Mivel meglehetősen viharos időszak következik, érdemes kihasználnunk ezt a hét végét, hogy józan eszünket és megérzéseinket latba vetve kidolgozzuk a megfelelő stratégiát. Ennek szellemében érdemes akcióba lendülni hétfőn, 3-án. Különösen a reggeli, délelőtti órák lehetnek alkalmasak a hosszabb távon is előnyös folyamatok elindítására.

 

levelek a vizen

 

November 4-én a Nap- Plútó szextilje kreatív, mélyreható változtatásokra ösztönöz. De vigyázat: a Hold november 6 estig a forrófejű Kos jegyében csörtet, így az elhamarkodott, talán túlságosan is radikális változások másoknak is, nekünk is sérüléseket okozhatnak. Ennek különösen 4-én nagy az esélye, amikor is a Hold amellett hogy együtt áll a hirtelenkedésre hajlamosító Uránusszal, feszült kapcsolatot képez a Marssal és a Plútóval is. 5-én, amikor szembe kerül a Merkúrral, a racionális és az érzelmi szempontok is csatát vívhatnak egymással, de egy pozitív Jupiter hatásnak köszönhetően a feszültségek kreatív mederbe terelhetők.

Komoly kérdésekkel tanácsos november 6 estig várni, amikor is a Hold belép a kedélyes, nyugodt Bika jegyébe. Így remélhetőleg akkor sem esünk egymás torkának, ha olyanokkal kell megvitatni problémás témákat akikkel nem értünk egyet, a Mars- Hold trigon pedig azt segíti, hogy praktikus, hosszú távú döntéseket hozzunk.

Ez a bolygókapcsolat a pénzügyeknek is kedvez, de ne számítsunk túl gyors eredményekre. A Skorpióban száműzetésben levő Vénusz folyamatosan figyelmeztet a szűkös anyagi lehetőségekre is. November semmi esetre sem a nagy beruházások,hónapja. Sokkal több sikerrel kecsegtet az újrahasznosítás, a régi, még megjavítható, felújítható darabok rendbetétele. A turkálókban, használtcikk- kereskedésekben, bolhapiacokon is kincset érő darabokra bukkanhatunk.

A jó kilátások ellenére a nov 6-án késő este (22: 22) a telihold bizonyos ellentéteket is kiélezhet. Ahhoz, hogy ügyeink elmozduljanak valamilyen irányba, ki kell lépni a komfortzónából, amit a Bika Hold annyira kedvel, nemet kell mondani valamire ahhoz, hogy más dolgokra rábólinthassunk. A Vénusz – Hold szembenállása a küszöbön álló érzelmi szakítópróbákra is figyelmeztet.

Ezek a következő napokban éleződnek ki igazán. November 9-re virradóan ugyanis a Merkúr elhagyja a diplomatikus Mérleg jegyét, hogy belépjen a szókimondó Skorpióba. november 10-ig pedig a Hold is a Merkúr uralma alatt álló,fecsegésre hajlamos Ikrekben vándorol. Ha eddig a kegyes hazugságok, a szőnyeg alá söprés okozott problémát, most a kíméletlenül tapintatlanul szemünkbe vágott igazság, a szekrényből legrosszabbkor kiguruló csontvázak gerjeszthetnek ugyanennyi feszültséget.

 

skorpió eklipsz, 2

 

 

A nagy szakítópróbák

 

November 10-én bepontosul a szerelmi drámák egyik klasszikus fényszögének tartott Vénusz (Skorpió)Jupiter (Oroszlán) kvadrát is. Késő este hat egy majdnem pontos nagy trigon a Rákba lépő Hold, a Skorpió Merkúr és a Halak Neptun között. Érdemes lejegyezni álmainkat, odafigyelni megérzéseinkre, azonban, ha nem akarunk eltévedni a belső képek labirintusában, jól tesszük ha a valóságban is ellenőrizzük benyomásainkat. 11-én a Hold még mindig a Rákban halad és rövidesen szembe kerül a Bak Marssal, ami ugyanezen a napon érte el a Plútót. Ez ismét a radikális döntések és leválás formációja, akárcsak a nem sokkal ez után bepontosuló Hold- Uránusz kvadrát.

 

12-én a Merkúr és a Neptun harmonikus kapcsolata segíthet értelmezni megérzéseinket, a pozitív töltető lelki képek, álomanyag megmunkálása (pl. rajzolás, festés, ld. Párbeszéd álmainkkal: http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog) segíthet kreatív megoldást találni problémáinkra. Ez azonban nem mulasztja el őket automatikusan. 13-án a feszültség tovább fokozódik, hiszen a Vénusz és a Szaturnusz cseppet sem szívderítő találkozójával egy időben a Mars és az Uránusz közötti vita is elmérgesedik. Ez megint csak valamilyen érzelmi vagy anyagi veszteséget sejttet. Akár hirtelen elhatározás eredményeként született, akár gondos mérleglés után vágtak el gyors, határozott mozdulattal egy szálat, a végeredmény mindenképp fájdalmas.

 

A 14-e sem hoz túl sok enyhulést, hiszen aznap pontosul be a Nap (Skorpió) – Jupiter (Oroszlán) kvadrát is. Miközben az Oroszlánban haladó Hold a Jupiterrel randevúzik, a Nappal diszharmonikus kapcsolatba kerül. Ezen a napon leginkább amiatt érhetnek veszteségek bennünket, mert presztízskérdést csinálunk olyasmikből, amikhez praktikusabban kellene viszonyulni, anyagi lehetőségeinket túlértékelve rossz pénzügyi döntéseket hozunk, túl jól hangzó ígéreteknek dőlünk be. Hivatalos – főleg jogi – ügyek intézésekor most vétkes könnyelműség a kiskapukban, szerencsében bízni. Bíróságokon a személyes preferenciák, érzelmi szempontok, elfogultság veszélyezteti az igazságos ítéletet. Vizsgák és más megmérettetések esetén is tanácsos a legapróbb részletekig felkészülni. Ez, valamint mondanivalónk tényszerű, tárgyilagos tálalása, jó adag intuícióval és emberismerettel fűszerezve (Merkúr- Plútó szextil) megmentheti a helyzetet.

 

November 15, 16-án a józan, racionális Szűz jegyében halad a Hold. Itt az ideje, hogy szusszanjunk egyet, megnyalogassuk lelki sebeinket, rendet rakjunk magunk körül. Egy kiadós takarítás is sokat segíthet. Tegyük hát túl magunkat a csalódásokon (Hold – Neptun kvadrát) és ahelyett, hogy pillanatnyi impulzusok hatására reagálnánk (Hold- Uránusz kvinkunx) helyesebb most a hosszabb távú eredmények figyelembe vételével, praktikus szempontok szerint cselekedni. Ezt támogatja a Hold Marssal, Plútóval képezett trigonja is.

 

November 18-án azonban, amikor a Nap is találkozik a Szaturnusszal, tovább folytatódik a vesszőfutás. Ha az elmúlt napok kavarodásában nem is láttunk tisztán, néhány sorsszerű szembesülés most elősegítheti a tudatosodást. Nem biztos, hogy a folyamat kellemes lesz, de később akár a javunkra is válhat. Autoritásszemélyekkel (szülő- főleg apa, főnökök, hatóságok, tágabb értelemben államhatalom) is lehetnek súrlódások.
November 18- tól 20 reggelig a Hold a diplomatikus, békeszerető Mérleg jegyében jár. Ezekben a napokban felszínre kerülhetnek az őszi napéjegyenlőséget (szeptember 23) követő újhold (szeptember 24), majd a teljes holdfogyatkozás (október 8) témái is (részletesebben ld. Őszi előrejelzések: https://asztropressz.wordpress.com/2014/09/26/oszi-elorejelzesek-2014/) témái is.
19-én a Hold kvadrátot képez a Plútóval, Marssal miközben az Uránusszal is szembenállásba kerül. Az ellentétek kiéleződnek, diplomatikus megoldás alig elképzelhető. A valami vagy valaki mellett való elköteleződés egyszersmind a régi kötelékek elvágását is jelentheti. Ez akkor is érzelmi sérülésekkel jár, ha a leválás a javunkat szolgálja, (pl. végre kilépünk egy rosszul működő párkapcsolatból, véget vetünk egy szerelmi háromszögnek, elengedjük a múltat, javunkat már nem szolgáló társulásokat bontunk fel vagy egyszerűen csak hagyjuk ezt megtörténni, kilépünk a semmi jóval nem kecsegtető helyzetekből, felhagyunk egy rossz szokással, nem megyünk szembe olyan folyamatokkal, amikre nincs hatásunk, a szó konkrét vagy átvitt értelmében alávetjük magunkat egy fájdalmas műtétnek.

 

A folyamatot némiképp megkönnyíti, hogy november 17-re virradóan a Vénusz  belép az optimista Nyilas jegyébe. Igaz, 20-án a Neptunusszal képezett kvadrátja tartogathat néhány kijózanító felismerést, esetleg anyagi veszteséget is, de nem ápolgatja sokáig sérelmeit. 21, 22-én a Skorpióban haladó Hold újabb hangulati mélypontot jelez. Ez azonban nem feltétlenül rossz: 21-én, a Neptunnal képezett trigonnak köszönhetően ráérezhetünk a megfelelő irányokra, a Plútóval majd a Marssal képezett szextil hatására pedig ismét képesek lehetünk intuíciónknak megfelelő, helyes válaszokat adni. Az aznapi Hold- Merkúr együttállás hatására az események felpörögnek, híreket kaphatunk, esetleg mi vesszük fel a kapcsolatot a megfelelő emberekkel. Tudattalanunk üzeneteire is fogékonyabbak lehetünk, akárcsak a nem fizikai tartományokból érkező hatásokra. 22-én a Hold- Szaturnusz együttállás hatására hangulatunk újra borongóssá válhat, a még Skorpióban haladó Nap jelenléte azonban segít tudatosan rálátni helyzetünkre.

 

pókháló, kökény

 

A vihar után

 

22-én délben az   újhold (13:32) , ami a Nyilas jegyének a legelején jön létre szinte egyik pillanatról a másikra kiragad a hullámvölgyről. Újra álmodunk és tervezünk, amelynek hatására már 23-án , amikor trigont képez az Uránusszal, váratlan, spontán ötletek, találkozások javíthatnak hangulatunkon. Ugyanilyen jó hatása lehet egy utazásnak is, A Vénusszal képezett együttállás kedvez a spontán flörtöknek is, a Neptun diszharmonikus hatása azonban arra int, hogy ha nem akarunk csalódni, ne fűzzünk túl nagy elvárásokat a dologhoz. Este a Hold megközelíti a Jupiter trigont, így legjobban tesszük, ha valamilyen vidám társasági eseményen szabadulunk meg az elmúlt hetek feszültségétől.

Csak arra vigyázzunk nehogy tönkretegyük a mókát azzal, hogy olyan típusú elvi, világnézeti vitákba bonyolódunk, amelyekre a 23-án bepontosuló Merkúr- Jupiter kvadrát hajlamosíthat. Ezek a sehova nem vezető konfliktusok az előző és a következő egy- két napban is sok kárt okozhatnak. Ha nem tudjuk elkerülni a pengeváltást, legalább tényekkel, tárgyilagosan érveljünk, ne pedig övön alatti ütésekkel próbáljunk előnyt nyerni. Mások  hiúságának megsértésével most nagyon veszélyes ellenségeket gyűjthetünk be, vagy vethetünk véget igéretes folymaatoknak.

 

November 25-én a Bak Hold ismét visszavezet a hétköznapok világába. A szó konkrét vagy átvitt értelmében kijózanító tapasztalataink lehetnek, ami arra sarkallhat, hogy komolyan vegyük döntéseinket, többet tegyünk a megoldás érdekében. Az érzelmi irritációk elhamarkodott döntéseket is eredményezhetnek, de valószínűbb, hogy az átmeneti kellemetlenségek ellenére is tartjuk magunkat döntéseinkhez. A Bak Mars és az Oroszlán Jupiter között hat egy kvinkunx is, a Hold jelenléte pedig még érzékenyebbé tehet erre az irritáló fényszögre. A kilengések, mértéktelenség így egészségi problémákat okozhatnak, a nagyszabású elképzelések és a konkrét eredmények, a folyamatok időigényessége, az elakadás, késleltetés azonban feszültségeket teremthet. Ezeket a hatásokat most a Merkúr és a Szaturnusz találkozása is fokozza. A sietség most inkább árt: dühöngés helyett jobban tesszük, ha kreatív tevékenységgel töltjük az időt.

27-én a Nap képez kvadrátot a Neptunnal, az időközben Vízöntőbe lépett Hold hatására könnyen előfordulhat, hogy arra érdemtelenek élnek vissza környezetük idealizmusával, segítőkészségével. A nagyvonalúság nagyon szép dolog, de mielőtt anyagi vagy más jellegű áldozatot hoznánk valaki kedvéért, érdemes ellenőrizni, valóban a megfelelő ügyre vagy személyre fordítunk energiát. És nem utolsó sorban azt is, hogy pont arra a fajta segítségre van-e szüksége, amit nyújtani szeretnénk?

 

Ezek a szempontok a hónap utolsó napjaiban, 29-én és 30-án is érvényesek. 29-én ugyanis a Merkúr a Nyilasba lép, ahol köztudottan idegenül érzi magát. Az idealizmus, a nagy látomások elhomályosítják a tárgyilagos ítélőkészséget, a szóképek, körmondatok pedig tovább fokozzák a zavart. Ugyanezen a napon a Hold is a Halak jegyébe lép. A Neptunnal való találkozása hatására szárnyra kap a fantázia, ami egyaránt jól jöhet a hivatásos és hobbi- művészeknek, az élet gyakorlati ügyeiben azonban nem mindig hasznos. Bár a Nyilas hava a vidám társasági események, évbúcsúztató céges bulik időszaka, nem árt, ha tisztában vagyunk vele, szervezetünk most érzékenyebben reagál alkoholra és egyéb kemikáliákra.

A szétszórtság, figyelmetlenség komoly veszteségek, balesetek forrása lehet. (Ennek egyébként egész hónapban fokozottan fennáll a veszélye). A beruházásokat, kisebb- nagyobb utazásokat is okosabb elhalasztani, a hallottakat osszuk el kettővel… többel. Nem minden az, aminek látszik, így jobb aludni néhányat a döntésekre. A félreértések, egymást keresztező információk, túlzott hiszékenységünk is okozhat kellemetlenséget, akárcsak az, ha túlságosan belebonyolódunk füllentéseink szövevényébe.

 

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: