asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » Napfogyatkozás a Bikában – kép csata után

Napfogyatkozás a Bikában – kép csata után

Április 29-én , helyi idő szerint 08: 15 – kor újhold és gyűrűs napfogyatkozás volt a Bikában (8 fok 51 perc) . A részleges napfogyatkozás csak Ausztráliából, az Indiai-óceán déli vizein, és Indonézia déli partjain látható, Magyarországról nem.

Erlig, mongol thanka

“Ha nem napfogyatkozásról lenne szó, az újhold- képlet láttán azt lehetne mondani, hogy végre egy kis nyugalom az elmúlt hetek viharai (a nagy kereszt témájával foglalkozó cikkek gyűjteménye: Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek ) után. Így azonban legfeljebb csak azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy a hatalmas földindulásban egy csomó, javunkat már nem szolgáló kötődéstől is megszabadultunk. Ha sokminden el is pusztult, ha bizonyos kapuk egyszer és mindenkorra be is csukódtak, megmutatkoznak az újraépítkezés, a kiutak lehetőségei is.

 

Kép

2014.április 29, Budapest, 8:15

Mindez azonban csak feltételes módban lehetséges. A kárbecslést még korai lenne elkezdeni, hiszen az elmúlt hetek földindulását legalább annyira erős utórengések követhetik. A korábbi döntések következményeivel csak mostanában kezdünk szembesülni, és további válaszutak előtt állunk. Ezeken múlik, hogy a korábbi tévedéseket korrigálva képesek vagyunk-e vagy sem újraépítkezni, egy esetleges, olyan kollektív összeomlás esetén is kidolgozni a menekülési, túlélési stratégiákat, rálelni a vészkijáratokra vagy épp ásni magunknak egyet, melyekre egyébként, kisemberként nincs hatásunk (pl. háború, polgárháború, diktatúra, államcsőd, természeti katasztrófák, stb.) ”

Építkezés a romok fölött?

Az újhold az anyag, anyagiak, fizikai valóság, az egyebek mellett a pénzügyek, tulajdon, saját eszközök, önbecsülés témáival összefüggésben levő Bika jelében jön létre, az ötletes Merkúr szomszédságában. Bár a két fővilágító Plútóval képezett trigonja nem pontos, itt a lehetőség, hogy a romok fölött új, az eddiginél teherbíróbb alapokat építhessünk. A projektet most a Jupiter is támogatja egy szextillel. Ebből a perspektívából talán már az is belátható, hogy ahhoz, hogy ez az építkezés elkezdődhessen, a régitől meg kellett szabadulni. Ez ugyanis, mindenfajta – még a leglightosabb – plútói átalakulási folyamat alapfeltétele. Bármennyire félelmetes, fájdalmas, kényszerítő erejű is tehát, túl kell rajta esni. ( Nem véletlenül került ide Erlig kán képe, a halottak és az alvilág Ázsia- szerte ismert, bikafejű uráé. Mitológiája .Ugyanőt ábrázolja a bejegyzés kiemelt illusztrációja is.

Erlig portré

Emlékszünk azonban , hogy ez az újhold egyszersmind egy napfogyatkozás is. Az eklipszek általános hatásait egy nagyon részletes cikk taglalja: Sorsfordulók hírnökei . Így most csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy az újholdak- jelezte megújulási folyamatokat ilyenkor valamilyen kényszerhelyzet, frusztráció indítja el, a várható eredmény szerényebb az általában lehetségesnél, a fejlődés üteme lassúbb, külső sikerek helyett pedig inkább belső gyarapodás várható.

( A jel analógiáinál maradva: nagy nyomás/ kényszerhelyzet hatására kialakított új üzleti módszerek, bevételforrások. Valószínűleg az eddigieknél szűkösebb viszonyok között, valószínűleg a reális árnál alacsonyabban értékesítve szolgáltatásainkat. Az értékek jelölőjében bekövetkezett fogyatkozás szimbolikusan is értendő: a kollektív elbóvlisodás időszakában is értékállót alkotni, hűnek maradni önmagunkhoz, megőrizni önbecsülésünket. A későbbi sikereket a mostani kudarcok talaján megalapozni. Mostoha piaci viszonyok között is talpon maradni, a legszélsőségesebb élethelyzetekre is praktikus, hatékony stratégiával reagálni.)

Az újhold szextilt képez a Neptunnal, ami részben lehetőséget adhat, hogy a teremtő képzelet, belső képeink segítségével kerekedjünk felül a nehézségeken, másfelől az önbecsapás,valóságelhárítás különösen veszélyes formáit is eredményezheti. A még mindig retrográd Mars 150 fokos fényszöge a Nappal, Holddal, Merkúrral tovább növeli ezt a kockázatot. Tehetetlensége részben annak tudható be, hogy az előző hetek szélmalomharcai túlságosan kimerítették. Talán beteg is. De a kényelemszerető, kompromisszumkész jegyek közötti feszült kapcsolat jó adag lustaságra, csodavárásra is hajlamosíthat, esetleg vészesen közömbössé tehet. Arra sarkallhat, hogy struccpolitikát folytatva a legordítóbb bizonyítékokat is kikozmetikázzuk. Elbagatellizáljuk az intő jeleket.

Erre érdemes különösen odafigyelni. Egyrészt azért, mert az elmúlt hetekben oly sok felfordulást jelző nagy kereszt formáció még mindig hat. Enyhülőben ugyan a nyomás, de a tehetetlenség, eszköztelenség élménye olyankor, amikor éppenséggel gyors reakciókra, hatékony, célirányos cselekvésre lenne szükség még sokunk számára lehet mindennapi tapasztalat.

Másfelől a megújulás és építkezés folyamata meglehetősen lassú lesz, eközben pedig talán más értékektől is búcsút kell venni, a korábban tönkrementek pedig még nem pótolhatók. Lehet pl., hogy egy testrész amputációja nélkülözhetetlen ahhoz, hogy maga a szervezet egésze életben maradjon. De ettől függetlenül meg kell tanulni elboldogulni nélküle a hétköznapokban – és a fantomfájdalmakat is jelentkeznek időről időre. És amikor épp egy ilyen folyamat zajlik, minimum melegebb éghajlatra szoktuk küldeni azt az asztrológust, aki biztosít felőle: mindez azt a magasabb célt szolgálja, hogy ráébredjünk, milyen remek túlélők, problémamegoldók is vagyunk mi valójában. Vagy arról okosít ki kenetteljesen, hogy a menthetetlenül bemerevedett struktúrák fogságából csak az ilyen radikális lépések hoznak kiutat. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ne lehetne-ebből a perspektívából is szemlélni a dolgokat. Kifejezetten kívánatos, gyakran ez az egyetlen, ami lehetővé teszi, hogy elviseljük. Csak akkor és ott elsősorban a Plútó szókincséből merítünk, ha egyáltalán kedvünk van szavakkal jellemezni a helyzetet. Az pedig se nem választékos se nem diplomatikus.

Lássuk, mi marad….

Annak idején sokat töprengtem, milyen címet adjak a nagy kereszt témájával foglalkozó fordítás gyűjteményemnek. A “megoldás” a FB-n jött velem szembe, egy zen bölcsességnek tulajdonított mondás formájában.”ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek.” Pár nap múlva más helyeken, más apropóból is találkoztam vele. John Deenek és Mahrishi Maheshnek hasonló aforizmákat tulajdonítanak. “Ami jön az jön. Ami marad, az marad. Ami megy, az megy.” “Ami jön fogadjátok, ami megy engedjétek. Lássuk, mi marad”
Nos, ebben az esetben – és még jó néhányszor a Plútó- Uránusz kvadrát hatása alatt álló következő években – pontosan ez a nagy kérdés.

. Május 4-én ugyanis a Vénusz belép a karakterétől idegen Kos jegyébe, május első harmadában pedig szembe kerül a Mérlegben szintén száműzött Marssal. Ez a kapcsolat önmagában is elég problémás: egy recepciós helyzet, melyben két száműzetésben levő bolygó vesz részt. Mint emlékszünk, a Vénusz a pénzügyek és kapcsolatok jelölője, a Mars az önérvényestéssel, életerővel, konfliktusokkal analóg,, de párkapcsolati vonatkozásai is vannak (ld. korábbi cikkek.). Kettejük szembenállása május 15-én pontosul be, amit egy rendkívül intenzív telihold előz meg, május 14- én este. A Vénusz közben együttáll az Uránusszal is, a Plútóval pedig kvadrátot képez majd., május 17- 20 környékén meg a Jupiterrel huzakodik – jelenléte pedig, ha rövidebb időre is, felidézi a nagy kereszt témáit.

Ezek a rendkívül feszült kölcsönhatások garantálják, hogy újabb érzelmi és anyagi problémák merüljenek fel, akárcsak az esetleges veszteségeket, párkapcsolataink, társulásaink instabilitását. A lehetőségek téves megítélése, a túlköltekezés, elhamarkodott anyagi és érzelmi befektetések, a rossz választások csak néhányak azok közül a károk közül, amiket a már eddig is nehezen kezelhető külső destabilizáló tényezők mellett mi okozhatunk saját magunknak. A korábbi eklipszek és a nagy kereszt hatásai is egyre jobban körvonalazódnak., különösen a telihold fényénél.
Jó hír, hogy május 20-től újra egyenesbe fordul a Mars, így remélhetőleg még időben egyéb alternatívák is adódnak, mint az elmúlt hónapokra jellemző bénult tehetetlenség. Persze az igazi, augusztus végi megmérettetés még előttünk áll. A hónap közepétől a hónap végéig újra hat, legerőteljesebben május 21- 25 között – a Jupiter és Szaturnusz trigonja, további esélyeket ad a bukóspirál megállítására is. Mondani is felesleges, hogy a szerencse (Jupiter) ezúttal csak akkor szegődik mellénk, ha a szaturnuszi erényeket (alaposság, önfegyelem, koncentráció, valóságérzék, kitartás, szívósság, mértékletesség) nap mint nap gyakoroljuk. No, és a régi mondás is érvényes: segíts magadon és az Isten is megsegít.

Mindez persze olyan kollektív szinteken is működik, melyekre az átlagos kisembernek nincs ráhatásuk. Magyarországi viszonylatban elgondolkoztató az alábbi hír. (Bár hosszú távó, gyakran csak hónapok múlva esedékes változásokról van szó, az eklipszekéhez hasonló intenzív időszkokban érdemes figyelni a külvilágból érkező jeleket. Ezek lehetnek a kül-és belpolitikában, gazdaságban, közéletben zajló, kisebb-nagyobb horderejű események, személyes élményeink, barátok, ismerősök történetei, egy “véletlenül” utunkba kerülő könyv, idézet…vagy éppenséggel a médián keresztül érkező hír)

“Baj van: Brüsszel minden Magyarországnak járó pénzt befagyasztott!

Az Európai Bizottság április 16-án írt egy két és fél oldalas levelet három magyarországi címzettnek. A lényeg a végén van:
“További információkra van szükségünk, mielőtt teljesítenénk a következő kifizetéseket, amelyeket már az új intézményi rendszer nyújt be.”
Ez azt jelenti, hogy ameddig a bizottság nem fogadja el az új magyar pénzosztási rendszert, addig nem fizetik ki a számlákat. Mivel a szöveg itt nem utal konkrét operatív programra, ezért valószínűleg semmilyen pénz sem érkezik Magyarországra az EU-tól, semmilyen célra sem. A kifogásolt átalakítások április 1-jén léptek hatályba Magyarországon.(…) Ez praktikusan azt jelenti, hogy az EU nem ad több pénzt Magyarországnak. ”

http://444.hu/2014/04/28/baj-van-brusszel-mind…

Figyeljünk csak a dátumokra ..:. Április 16-án, azaz egy nappal a teljes holdfogyatkozást követően. A hírt pedig április 28-án , tehát egy nappal a napfogyatkozás előtt közölte a http://www.444.hu. Nem kell közgazdasági végzettség, elég a józan paraszti ész is felmérni, milyen gyakorlati következményei lehetnek ennek, így én sem ragozom tovább. A hír kimagyarázására, eltussolására irányuló hivatalos törekvések szintén önmagukért beszélnek….

Személyes szinten az eklipsz hatását hatást különösen azok fogják intenzíven érezni, akiknek Napja, Holdja, más személyi bolygója vagy Ascendense a Bika vagy a Skorpió 6- 12 foka közé esik) Persze, mások számára is érzékelhető lesz, hiszen a két princípium valamilyen formában minden képletben képviseli magát.

Mint már többször is szó volt róla, a nap-és holdfogyatkozások bizonyos, ún. Saros ciklusokban követik egymást. Legutóbb 1995 április 29-én volt részünk ilyen típusú napfogyatkozásban: az akkor aktuálissá vált témák, életterületek valamilyen módon most is látóterünkbe kerülhetnek. Szűkebb időintervallum, de nagyon tanulságos visszatekinteni, miminden is történt, milyen felismerésekkel lettünk bölcsebbek 2013 november 3, a legutóbbi gyűrűs napfogyatkozás óta, ami a szemben álló, Skorpió jegyében jött létre.

Kapcsolódó cikkek:

Eklipszek tematikus oldala

Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek

A holló fejétől a páva farkáig

A felperzselt ösvény utolsó szakasza

Szerzői jog

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt szereti: