asztropressz

Kezdőlap » Aktuális asztro » ÉLETÜNK ÁLLOMÁSAI

ÉLETÜNK ÁLLOMÁSAI

Reklámok

A feliratkozás megerősítést igényel!Nézz be a spam mappádba, ha nem találod a kiküldött megerősítő emailt.

 

 

A szerzőről

Adrian Ross Duncan

Az Egyesült Királyságban született, élete nagy részét Dániában töltötte, jelenleg Indiában él. Sokoldalú, magasan képzett asztrológus-és pszichoterapeuta. Több cikk, könyv, asztrológiai szoftver szerzője, a Koppenhágai Asztrológusok Társasága korábbi elnöke, asztrológus-kongresszusok szervezője- és vendége. Gyakorló buddhista.

Honlapjai: http://www.world-of-wisdom.com/04_articles/articles.htm, http://astrology69.wordpress.com/

 

 
A húszas évek

Egy egyén életében sokminden előrejelezhető akkor is, ha semmi mást nem tudunk róla az életkorán kívül. Vannak ugyanis bizonyos asztrológiai vagy inkább asztronómiai tényezőkkel kapcsolatba hozható, elkerülhetetlen fejlődési állomások. Ezek mindigis jellemzők voltak bizonyos életkorokra. A 32 év pl. mindig romantikus és gyümölcsöző év lesz, ugyanis ebben az életkorban egyszerre tér vissza a Mars és a Vénusz születéskori helyzetébe. E természetes ciklusok összefüggésbe hozhatók a születési képlettel – ha tehát a Mars vagy a Vénusz hangsúlyosak a radixban – pl. egy Mérleg ascendens esetén- megnő annak az esélye, hogy ez a személy szerelmi kalandba bonyolódik. Hasonlóképpen, valamennyi asztrológus ismeri a Szaturnusz ciklusait, mely bolygó nagyjából az egyén 29 éves korára kerüli meg a Napot és tér vissza születéskori helyére (1.megjegyzés) Bár ez egy rendkívül jelentős, mélyreható átsruktúrálódással járó életszakasz úgy tűnik, a nagyközönség előtt teljesen ismeretlen.

Vannak természetesen meghatározott életkorokra jellemző , szintén előrejelezhető biológiai , lélektani/lelki vagy kulturális változások is, különösen fiatal korban – pl. a beszéd megtanulása kb. 2 éves kor körül, az iskolába menés, a kamaszkorba lépés – ugyanúgy, ahogy bizonyos életkorokhoz bizonyos, rájuk jellemző változásokat, lehetőségeket és korlátokat társítanak. Kamaszkorban csak bizonyos dolgok lehetségesek … ez például a bulik, a tánc ideje, de általában nem a karrierépítésé, gyerekvállalásé, ingatlanvásárlásé.

 

A húszas években, ami ennek a cikknek a témája, még adott a fiatalság energiája, naivitása és vakmerősége, de az eredmények csalókák, az energia pedig gyakran fecsérlődik el. A huszonéveseknek a szülők és a társadalom elvárásaira adott, gyakran tudattalan reakciókból fakadó hitét és lángoló idealizmusát még a Szaturnusz visszatérés hűvös kezének is mérsékelnie kell. A húszas évek az az életkor, amikor kifejlesztjük természetes adottságainkat és felbecsülhetetlen tapasztalatokat szerzünk személyes, társas kapcsolatainkról. . A hibáinkból tanulunk

 

20
20 éves korban számos, jelentős asztrológiai tényező hat. Az egyik legérdekesebb ezek közül a Merkúr tényező. Az indiai asztrológusok már régóta tudatában vannak a Merkúr és a Nap közötti különös kapcsolatnak, ami abban nyilvánul meg, hogy a Merkúr 13 és 20 éves korban tér vissza a pontos születéskori helyére. Ez valamennyi, a két szám kombinációjával leírható évben megismétlődik – pl. 33 vagy 39 éves korban. Az ezekre az évekre készített szolárhoroszkópokban tehát hangsúlyos szerep jut a mentális képességek kifejlesztésének. Ugyancsak 19 – 20 éves kor között képezi első kvadrátját az Uránusz születéskori pozíciójával Továbbá, a Szaturnusz ebben az életkorban képezi első, távolodó trigonját a születéskori pozíciójával, a Jupiter pedig a második Jupiter visszatérést (23 éves korban) megelőző első távolodó kvadrátot radixhelyzetével.

Míg e hatások mindenkinél bekövetkeznek, a bolygó radixbeli jegy -és házhelyzete, kozmikus állapota nagyon egyéni jelleget ad a fejlődési irányoknak. Erről már a születési idő önmagában is sokmindent árul el.

A 20 évbe lépve folytatódik az előző év trendje, amikor is pontosan kifejezésre juttatjuk, mi is tesz bennünket egyénivé. Erőteljesen érvényesül az a késztetés, hogy eltérjünk a normáktól, megkülönböztessük magunkat az átlagtól (Uránusz). Ez kapcsolatban állhat a gyökeresen különböző nézetek kialakításával is, főleg jövőbeli tanulmányainkat illetően. Amennyiben ez szabadabbá és izgalmasabbá teszi életünket, készen állunk arra, hogy többet utazzunk, elköltözzünk. Magával ragad a korszellem (zeitgeist), a forradalmi eszmék bűvölete (Ikrek). Húsz éves korban kulcsfontosságú, hogy kimunkáljuk adottságainkat és szellemi készségeinket (Merkúr) Ez egy olyan év, amikor sokat foglalkozunk az igazságosság, méltányosság kérdéseivel, azzal, hogy mi a helyes és mi a helytelen, bár fennáll a veszélye, hogy túlságosan szubjektíven és talán túl kategorikusan ítélkezünk (Jupiter).Mindemellett igyekszünk igazságosak lenni, elfogadni mások nézeteit, eközben pedig a diplomácia kifinomult módszereivel is ismerkedni kezdünk (Mérleg) . Forradalmi szárnypróbálgatásaink ellenére azonban átlépve a felnőtt kor küszöbét, teljes mértékben tudatában vagyunk felelősségeinknek, és keményen dolgozunk annak érdekében, hogy kialakítsuk a keretet, mely hozzásegít ahhoz, hogy belenőjünk húszas éveinkbe. (Szaturnusz)

21

Ennyit a 20. életévről. Nyugaton a 21 éves kor egy átkelési rítus – a felnőtt lét és az ezzel járó megpróbáltatások kapuja. Már magunk mögött tudjuk az individuációs folyamat kezdetét jelző 18 éves kori holdcsomópont- visszatérést és a 19 – 20 éves kori Uránusz – Uránusz kvadrátot – így kialakult individuációs folyamatunk alapmintázata. Asztrológiai értelemben tovább hat a Jupiter kvadrát, a Holdcsomópontok pedig szextileket képeznek önmagukkal. Egy 1946-ban született, képzeletbeli ügyfél esetén pl. az alábbi következtetések vonhatók le.

Amikor tehát ránk köszönt a 21. életév, egy radikális átalakulási folyamatot követően a felnőttkor küszöbén egyensúlyozunk. Ennek során kinyilvánítottuk egyedülálló, csak ránk jellemző karaktervonásainkat és bizonyos fokig ráhangolódtunk sorsunk leglényegesebb, életcélunkat magában foglaló jellegzetességeire. is. Most itt az ideje, hogy felmérjük, mi módon tudnánk felhasználni természetes forrásainkat és gyerekkori örökségünket annak érdekében, hogy életünket olyan irányba tereljük, ami jelentőséggel bír számunkra. Olyan emberekkel és csoportokkal fogunk találkozni, akik elkalauzolnak ezen a szakaszon (Csomópontok) Rendelkezünk egy természetes, spontán életfilozófiával, rálátunk a nagy egészre, tág horizontokra és sok – sok szabadságra van szükségünk. Mindazonáltal a megfelelő kapcsolatrendszerek kialakítása és önmagunk tovább képzése (Ikrek) is a boldogság- és siker titkai közé tartozik. Ez az az életév, amikor hajlamosak vagyunk erőteljesen, pusztán csak a hőzöngés kedvéért képviselni nézeteinket. Próbálgatjuk intellektusunk izmait, de nincs mindig igazunk (Jupiter)

22

A 22 életév legfontosabb asztrológiai tényezője a Szaturnusz távolodó kvadrátja radixbeli helyzetéhez képest.
22 éves korban tapasztaljuk meg , a szakmai alapok lerakásakor az első fontos kihívásokat és késleltetéseket/fékezőerőket. Jövőbeli sikereink azon múlnak, hogyan birkózunk meg ezekkel az akadályokkal. Ha göröngyössé válik a terep, akkor göröngyös terepen kell haladnunk, ez az év pedig az állhatatosságról és az önfegyelemről szól. Ebben az időszakban kulcsfontosságú, milyen hozzáállást tanúsítunk az autoritás- figurákkal szemben – sokminden múlik azon, hogyan éltük meg gyerekkorunkban az apai fegyelmezést. Ha most és a következő két évben erőfeszítéseket teszünk, kialakíthatjuk jövőbeli karrierünk kereteit. (Szaturnusz). Ez az az időszak, amikor eredményesen dolgozhatunk azon, hogy felszámoljuk vezetőszerepünkkel szemben táplált bizonytalanságainkat, és jóllehet vonakodva, mi is kivesszük részünket az iránymutatásból.

23

23 éves korban két fontos hatás érvényesül. A Jupiter visszatér születéskori pozíciójába, a holdcsomópontok pedig kvadrátot képeznek radixhelyzetükkel.
Az előző észtendő küzdelmeit és kihívásait követően a 23 .életév elhozza a várva- várt növekedést és újraéleszti optimizmusunkat. Ahhoz, hogy inspirációt kapjon mindenkinek szüksége van egy álomra, ami a szivárvány túlsó végén rá váró arany virágcserépről szól . Most végre elkezdhetjük élvezni az eddig befektetett kemény munkának a gyümölcseit. (Jupiter). Most elsősorban abból kovácsolhatunk tőkét, hogyan tudunk bánni az emberekkel. Azért teszünk szert szövetségesekre és barátokra, mert megbecsülik velünk született tisztességünket, és most jövünk rá, mennyivel többet lehet elérni akkor, amikor az emberek közösen munkálkodnak, mint akkor, ha egyedül/magányosan teszünk erőfeszítéseket. Ebben az évben valódi társunkra is rátalálhatunk (Mérleg). Ráadásul ez az az év az, amikor bizonyos kiigazításokat eszközölünk célunkkal vagy belső küldetésünkkel kapcsolatban. Néhány társadalmi csoport, akikkel kapcsolatba kerülünk, talán más, vagy a mieinktől gyökeresen eltérő értékrendet és célokat követ. Ennek ellenére értékes tapasztalatokat szerezhetünk ha kapcsolatba kerülünk ezekkel a más értékek szerint élő emberekkel (Holdcsomópontok)

24
A Vénusz minden 8. évben majdnem pontosan visszatér születéskori helyzetére, így ennek az életévnek a szolár képlete erőteljesen kihangsúlyozza a radix- beli Vénusz minőségeit. A 24. tehát egy vénuszi év. Ugyanebben az évben a Szaturnusz is trigont képez radixbeli helyzetével. Ez a fényszögkapcsolat előzi meg visszatérését. És végre a holdcsomópontok is trigonba kerülnek radixbeli helyzetükkel.
A 24 életévben a szívügyek nagyon fontossá válnak a számunkra. Erős késztetést érzünk arra is, hogy meghatározzuk és kifejezésre juttassuk egyéni ízlésünket és szépérzékünket. A figyelem középpontjában kötődéseink és szerelmünk, szeretetünk kifejeződése áll, illetve az a kérdés, hogyan harmonizálnak értékeink a környezetünkben élőkével. Továbbá olyan tárgyakat szeretnénk megszerezni, amelyek kifejezik értékeinket, így az erőfeszítések középpontjában a bevételek megnövelése és egy komfortosabb életstílus kialakítása áll. (Vénusz). Ez év folyamán általában akadálytalanul haladhatunk, ugyanis a karrierünk kiépítésével kapcsolatban elindított projektek teherbíró, szilárd gazdasági és társadalmi alapokat hoztak létre, melyekre építhetünk. Most kezdhetünk el tiszteletet, megbecsülést kivívni magunknak (Szaturnusz). Ugyanebben az időszakban csatlakozunk a velünk közös célokat követő emberekhez, akik segíthetnek elérni őket. Már nem annyira az a kérdés, hogy mit tudsz, hanem az, hogy kiket ismersz. (Holdcsomópontok)

25
A 25 életévben az Uránusz első ízben képez trigont radixhelyzetével, ez a hatás pedig a következő évre is kiterjed.
A 25.évben számos, meglepő fejlődés várható, és megtanuljuk, hogy semmit sem tekinthetünk magától értetődőnek. Az élet kiszámíthatatlan ügy. A derült égből ránk köszöntő változások egyszersmind alkalmakat is jelentenek, eljött hát az ideje, hogy kiderítsük: mennyire állunk készen néhány kockázat vállalására. Ha beragadtunk valamilyen taposómalomba, most erőfeszítéseket teszünk arra, hogy kitörjünk belőle. Örömmel vállalkozunk hosszú utazásokra, találkozunk egzotikus kultúrákkal, a hagyományos értékrendtől eltérő emberekkel, foglalkozunk szokatlan, a társadalmi szabályoktól eltérő témákkal. Törekedjünk arra, hogy kiváljunk a tömegből. Ez nagyszerű év arra, hogy új technológiákkal ismerkedjünk meg, bővítsük műszaki ismereteinket és izgalmas csoportok tagjaivá váljunk.

26
A 26. év Merkúr év- a szolárképletben a bolygó visszatér születéskori helyzetébe, egyszersmind ez az az év, amikor a Neptun először képez fő fényszöget (szextilt) születéskori pozíciójával.. Tovább hat az Uránusz trigon, a második visszatérést követően pedig a Jupiter távolodó kvadrátot képez radix- helyzetével.
26 éves korunkban ráébredünk, hogy ahhoz, hogy elősegítsük szakmai fejlődésünket, működőképesebbé tegyük társas viszonyainkat, mennyire fontos, hogy javítsunk kommunikációs készségünkön és magasabb képesítést szerezzük. Teli vagyunk gondolatokkal, ötletekkel és ezeket terjeszteni szeretnénk (Merkúr). Megtanuljuk, hogy az élet nem csak az anyagi gyarapodásról és a biztonságról szól, hanem, ha minden nap mosolyogva akarunk ébredni, valamilyen értelmet is adnunk kell neki. Az inspirációnak fakadnia kell valahonnan: akár spirituális hiedelmekből., akár kreatív önkifejezésből, akár valamilyen, hosszabb távú jóért hozott áldozatból (Neptun). Még mindig személyes kapcsolatainkban érezzük a legnagyobb igényt arra, hogy beteljesülést kapjunk tőlük és tartalmasak legyenek, de ezek különös módon megfoghatatlanok. Csak akkor vagyunk valóban elégedettek, ha egy, a hétköznapi kapcsolat keretein túlmutató közös látomás is összeköt bennünket (Mérleg). Ennek ellenére nyitottak vagyunk a változásra, készen állunk arra, hogy saját eszményeink vezessenek, ennek az évnek a folyamán tehát erőteljes növekedéssel számolhatunk, befolyásunk megnövekszik. Erőteljes személyes meggyőződéseink lehetnek és jövőképet alkotunk.(Jupiter)

27

A 27 év legfontosabb asztrológiai tényezője a progressziós Hold visszatérése születési helyére ( 27 év négy hónap). A Holdcsomópontok szintén ekkor cserélnek pozíciót, még hat a Neptun szextil, a Jupiter pedig távolodó trigont képez radix- pozíciójával.
27 éves korunkban mély kapcsolatot érzünk lelkiségünkkel és, valószínűleg először – az érzelmi érettséget jeleit is érzékeljük, a kör bezárul. Amikor ilyen mély érzelmi áramlatok hatnak, természetes,hogy szembetaláljuk magunkat a múlt árnyaival…érzelmi örökségünkkel. Ez felébreszti apai/anyai ösztöneinket, és késztetést kezdünk érezni arra, hogy a saját, egyéni módunkon gondoskodjunk egy családról. Ebben az életévben minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy biztonságos környezetet, kényelmes otthont, elégedett családot alkossunk magunknak. (Hold). Ez év folyamán érzünk rá (alap)sorsunkra, s bizonyos mértékig a múlt és a családi örökség visszahúzó ereje illetve a jövő vonzása között vergődünk. (Holdcsomópontok). Mindennek ellenére túláradó optimizmusunk azzal a hittel tölt el bennünket, hogy jövőnk boldog lesz, és készen állunk arra, hogy a nagyvilág elé tárjuk meggyőződéseinket, tágítsuk látókörünket. (Jupiter)

28

28 éves korban a Plútó, ami 246 év alatt kerüli meg a Napot, első ízben képez szextilt önmagával. Ez, akárcsak a Szaturnusz- visszatérés, a következő évben is érezteti majd a hatását

A 28 életévünket áthatja az az érzés, hogy jóllehet már sokmindent elértünk, sokmindenen mentünk keresztül, ezek az eredmények és tapasztalatok nem tartalmazzák a válaszokat. Nehéz megtartani az eddig kialakított struktúrákat és nem is vagyunk benne biztosak, hogy meg akarjuk-e tartani őket. Megkérdezhetjük magunktól, mennyire rendeltettünk arra az útra, amin járunk és úgy érezhetjük, hogy egy kicsit ki kell engednünk a gőzt. Ebben az időszakban egy pozitív átalakulásra van szükség, bölcsen tesszük tehát, ha tüzetesen szemügyre vesszük, melyek életünknek azok az elemei, amikkel már torkig vagyunk, és ezeket kiküszöböljük. Ez egy meglehetősen kimerítő lelki folyamat lehet, ami akár szélsőségessé is fajulhat. (Plútó) Konfrontálódunk egyediségünkkel, identitásunkkal kapcsolatos legmélyebb félelmeinkkel és ráébredünk, hogyan is lepleztük ezt a bizonytalanságot úgy, hogy a ténylegesnél erősebbnek, elbűvölőbbnek mutattuk magunkat . Minél mélyebben értjük meg e folyamat lélektanát, annál hatékonyabban tudjuk a pozitív változások elindítására összpontosítani erőnket (Oroszlán)

29
A 29.éves kori Szaturnusz visszatérés mindannyiunk számára emlékezetes esemény. A Jupiter és a Szaturnusz 20 éves ciklusokban ismétli meg születéskori helyzeteit – 30 éves korban a Jupiter is szembenállást képez önmagával.
A 29. év az az időszak, amikor sok eddigi eredményünket kell átértékelnünk. Egy teljes életkör zárult le, megtanultuk a leckéket, megszereztük a tapasztalatokat, levontuk a következtetéseket. A nagy kérdés most az, hogy eredményeinkből mennyi visszhangozta – még ha tudattalanul is- szüleink és a társadalom elvárásait- és mi volt az, ami bennünket, önálló, szuverén egyéniségünket fejezte ki.? Most a saját, egyéni perspektívánkból szemlélhetjük életünket, mélyebb betekintést és megértést nyerve, aminek segítségével kijelölhetjük a jövő irányvonalait. Ha még mindig bizonytalanok vagyunk afelől, hogy elértük-e azt, amiért olyan keményen küzdöttünk huszonévesen, itt az ideje, hogy megfogalmazzuk, mi az, amit mi szeretnénk elérni életünkben, nem pedig mások várják tőlünk. Kulcsfontosságú milyen irányt választunk most, hiszen ez formálja meg majd harmincas éveink kereteit. Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy akár egyetlen évvel is tovább időzzünk egy olyan ösvényen, ami már nem elégít ki bennünket. (Szaturnusz) Le kell győznünk a vezetőszerepünkkel, alkotóerőnkkel szemben táplált bizonytalanságunkat, és fel kell öltenünk a főszereplő köntösét. Az önbizalomhiányon alapuló döntések zsákutcába vezetnek, szóval ki kell állnunk a színpad közepére, hagyva, hogy ránk áradjon a reflektorfény. (Oroszlán)

Ne féljünk életünk gyökeres átalakításától. Bármilyen fajta mostani változás újra ráhangol a sorsunkra és a legkedvezőbb feltételeket teremti meg a jövőbeli növekedéshez. (Plútó)
Ilyformán valamennyi életévet jellemezni lehet előrejelezhető bolygókonfigurációkkal. A születési képlet személyessé, egyedivé teszi ezeket a hatásokat, de az emberi fejlődésnek eme alapmintázatai minden élő emberre jellemzők. Ha csak egy kicsit is tisztában van a külső bolygóknak a születés évében elfoglalt helyzetével, az asztrológus sok részletet megismerhet. Természetesen, egy születési képlet tranzitjai és progressziói sokkal -sokkal személyesebbek és jellemzőbbek, de ennek ellenére elgondolkodtató, milyen kevés információ is elég ahhoz, hogy előrejelezhetők legyenek az emberi fejlődés állomásai.

 

1.megjegyzés: attól függően, hogy a bolygó direkt mozgásban vagy retrográd fázisban van, lehetnek enyhe eltérések.
2. megjegyzés: köszönöm Finn Wandhal védikus asztrológusnak, hogy felhívta erre a figyelmemet.
3. megjegyzés: A Plútó pályája szabálytalan. Míg ez az évbeosztás nagyjából az egész 20. század folyamán érvényes, a 21. század későbbi éveiben több idő kell fentebbi fényszögeknek a létrejöttéhez.

Adrian Ross Duncan. 2005 augusztus 12
http://astrology69.wordpress.com/2011/04/07/the-twenties/

 

Kép

 

 

 

A harmincas évek

 

Huszonéves korban még úgy tűnik, minden lehetséges. Rendelkezésre áll az energia, túlteng a naivitás, … a Kozmikus Bölcsesség kikövezte előttünk az utat. Vannak üzleti zsenik, football-sztárok, sikeres modellek, rockbálványok – csupa olyan lehetőség, ami magából a fiatalságból adódik.. Ahhoz, hogy ezek a sikerek ne tűnjenek el olyan sebesen, mint az üstökös fénylő csóvája az égről, a harmincadik év körül gyökeres és nagyszabású irányváltások szükségesek. Ez lehet házasságkötés, gyerekvállalás, vagy válás és önállóság, vagy szakmai irányváltás – a 29 éves kor sorsdöntő állomásai, a Szaturnusz- visszatérés és a Plútó első, a születéskori pozíciójával képezett szextilje megköveteli a belső munkát és a változásokat. A húszas évek számos “személyes” késztetése a szülők és a társadalom kondicionálásából, elvárásaiból és az ezekre adott tudattalan reakcióból fakad.
A 30. év közeledtére figyelmeztető jeleket – a szakmai motiváció hiánya, szeretetlen otthon, rossz kedvű ébredés reggelente figyelmen kívül lehet hagyni- és lehet küszködni tovább. Annyi minden épült már fel – feltétlenül be kell áldozni? De az élet túl rövid ahhoz, hogy kompromisszumokat kössünk. Ha kiégünk harmincas éveinkben, 40 éves kor körül jelentős életkrízissel fizethetünk. És 40 évesen sokkal nehezebb újrakezdeni, mint 30 évesen
A húszas éveket bemutató előző cikkben rámutattam arra, hogy bizonyos mértékig már pusztán egy személy életkorának ismeretéből is következtethetünk sorsa irányvonalaira. Ha a születési évet is ismerjük, a külső bolygók születéskori helyzetét elemezve még több adalék birtokába juthatunk. Akik jelenleg a 30-as éveikben járnak (a cikket 2005-ben írta, a ford.meg) a Szűzből a Mérlegbe váltó Uránusz és Plútó pozíciókkal születtek. Amennyiben mindkét bolygó a Mérlegben van, e harmincas éveik elejét taposó emberek kapcsolatait nagymértékben befolyásolják a nemi szerepeknek azoknak az átalakulásai, melyekre a 70-es években került sor.

 

30
A 30 életévet a Szaturnusz-visszatérés által kiváltott változások jellemzik. Egy átmeneti időszakot követően a dolgok elkezdenek a helyükre kerülni.. Tizenöt évenként, a születésnap környékén a Mars visszatér születési helyzetére, a 30. életév tehát egyszersmind egy erőteljesen ható, harcra kész Mars éve is. Ily módon tehát egy, a 60-as évek legvégén vagy a hetvenes évek elején született emberről a következőket lehet elmondani:

Amikor 30 -as éveinkbe lépünk és új évtizedet kezdünk, miközben megszabadulunk attól a szülői és társadalmi kondicionálástól, mely olyan ösvényre terelt, ami nem volt teljes egészében a miénk, fontos, hogy felhasználjuk a húszas éveinkben megtanult elsajátított leckéket. Ez év folyamán fogjuk lerakni új életünk struktúráinak az alapjait, melyekre majd, különösen szakmai szempontból építkezni fogunk majd az elkövetkező tíz évben. Ez részben azt jelenti számunkra, hogy le kell győznünk a kezdeményezéstől való félelmünket és az utunkon felmerülő akadályok miatti neheztelésünket (Szaturnusz a Kosban). Ez az az időpont, amikor minden energiánkat és akaraterőnket arra a célra kell összpontosítanunk, amit valóban el szeretnénk érni életünkben – nem pedig arra, amit mások várnak tőlünk. Mozgósítva haderőnket, kijelölve a célpontokat és bevetve teljes energiánkat , megtesszük az első, saját, egyéni és független jövőnk felépítéséhez vezető lépéseket.

31
Az elmúlt három év küzdelmei során sok ellenállást küzdöttünk le, így 31 éves korban, amikor a Jupiter trigont képez radixhelyzetével, jó esély van arra, hogy olajozottan menjenek a dolgok.

31 évesen, amikor elkezdjük leszüretelni azoknak a változásoknak a gyümölcsét, melyek oly szerves részét képezték életünknek az elmúlt két vagy három év alatt, túlzásokba eshetünk: az alapstruktúra már rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy kiterjesszük hatáskörünket és learassuk az első sikereket. Talán kissé túlteng az önbizalmunk, de mellénk szegődhet a szerencse, az optimizmus pedig vonzza a sikert. Leginkább talán személyes kapcsolatainkban jutalmaz bennünket a sors, a növekedés pedig nem csak társadalmi életünkben érzékelhető, hanem talán egy fontos és mély érzelmi köteléket is kialakítunk (Jupiter a Mérlegben)

32

Akár varázslatos év is lehet, különösen ha a Vénusz és a Mars hangsúlyosak a képletben, ugyanis megismétlődik a Mars és a Vénusz születéskori pozíciója. Ezzel egyidőben a Jupiter is kvadrátot vet radixhelyzetére – ebben az évben tehát hajlamosak vagyunk nem kimondottan ésszerűen cselekedni.

32 életévünk folyamán tudatosítanunk kell kapcsolati potenciálunkat, érzelmi igényeinket- és mintáinkat. Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy kielégüljenek érzelmi igényeink, hogy úgy érezzük, partnerünk értékel bennünket. Az érzelmeket össze kell hangolnunk az érzéki szenvedéllyel – a szerelem és Érosz kéz a kézben járnak egymással, és mi valamennyi szinten beteljesedést szeretnénk. Ha egyedülállók vagyunk, ez az az év, amikor tetőfokára hág a szenvedélyünk, és találkozhatunk egy lehetséges társsal. Amennyiben kapcsolatban élünk, annak kielégítőnek kell lennie, különben könnyen elkalandozhatunk. S mivel ez nem az az év, amit a józan ítélőképesség és a bölcs etikus döntésük jellemeznek, szenvedélyeink vezetnek majd bennünket. Persze, ez hosszú távon talán nem is olyan rossz .

33
33 éves korban, visszatérése után először, a Szaturnusz szextilt képez radixhelyzetével, a Holdcsomópontok pedig kavdrátot születési pozícióikkal. Ez egyszersmind az az év is, amikor a Merkúr visszatér születési helyzetére, tehát:

33 évesen egy ígéretes fejlődési szakaszba lépünk: a struktúrák, melyek alapjait a harmincas évekbe lépve fektettük le, elkezdik megmutatni a bennük levő lehetőségeket (Szaturnusz). Miután legyőztük attól való félelmünket, hogy egyedül kell elindulnunk, szakmai területeken képesek voltunk magunkhoz venni a kezdeményezést és kivívni önállóságunkat (Kos). Ebben az évben majd’ szétvet bennünket a kíváncsiság, és sok tanulnivaló is akad. Talán különféle tanfolyamokon akarunk részt venni, tovább képeznénk magunkat, utazni szeretnénk (Merkúr). Vajon mi lehet a sorsunk? – ilyen és hasonló kérdések merülnek fel bennünk ennek az évnek a folyamán. Találkozhatunk emberekkel, csoportokkal, akik nem állnak összhangban saját utunkkal, mégis haladási irányaink korrigálására ösztönöznek (Holdcsomópontok) . Most kulcsfontosságú kérdés lehet a számunkra, hogy kössünk-e kompromisszumot egy párkapcsolat kedvéért, vagy inkább függetlenségre törekedjünk, s ebben az időszakban nem is olyan könnyű megtalálni az egyensúlyt. Az ideális megoldás az, ha elkerüljük a másoktól való függést, hogy erőnket egy kapcsolatnak szentelhessük (Kos /Mérleg)

34
A 34. életévben még hat a Szaturnusz szextil, az Uránusz pedig kvinkunxot, 150 fokos aspektust vet radixhelyzetére. Önmagával képezett szembenállásáig ez az utolsó fényszöge.

34. évünkbe lépve keményen dolgozunk azon, hogy teherbíró, szilárd alapokat építsünk és értékelhető haladást érjünk el utunkon. Ennek érdekében fejlesztjük kommunikációs készségünket, továbbképezzük magunkat, hatékony, erős kapcsolatrendszert építünk ki (Szaturnusz) Kezdeményezéseink gyümölcsözni kezdenek, és van egy olyan érzésünk, hogy mindannak, amit most felépítünk, nagy hasznát vesszük majd a jövőben. Ebben az időszakban egy fajta nyughatatlanság is munkálhat bennünk, ami új változtatások eszközlésére ösztönöz. Egyfelől nem akarjuk zátonyra futtatni a csónakot, másfelől azonban meg szeretnénk magunkat különböztetni az átlagtól. Párkapcsolataikban főszerep jut egyéni választásainknak, és kissé idegesek leszünk, ha túl sok korlátozásba ütközünk. Szakmai területeken igyekszünk kialakítani egyéni arculatunkat.

35
A 35 életévben a Jupiter harmadszor tér vissza születéskori pozíciójába.

Ez az az év, amikor mélyebb rálátást nyerhetünk világban betöltött szerepünkről, s jobban megérthetjük azt. Ennek köszönhetően határozott véleményt alkotunk élethelyzetünkről, körülményeinkről, arról, hogy mi a helyes, mi a helytelen, érvényesülnek-e a méltányosság, igazságosság szempontjai. Ebben az évben hangot adunk véleményünknek, legfrissebb nézeteinket magabiztosan, optimistán képviseljük (Jupiter). Kapcsolatainkban nagy fontosságot tulajdonítunk a méltányosság elvének, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kialakítsuk a számunkra oly fontos nemes eszméinknek megfelelő egyensúly. Most jó lehetőségeink vannak a sikerre, és ha elkapunk egy kedvező áramlatot, hatalmas fejlődésre, szerencsére számíthatunk. Amennyiben még nincs kapcsolatunk, ránk mosolyoghat a sors. A meglévő kapcsolat magasabb szintre emelkedhet. (Mérleg)

36
36 éves korban a Szaturnusz kvadrátot képez születéskori helyzetével, itt az ideje tehát, hogy áttekintsük múltbeli fejlődésünket és megtervezzük a jövőt.

36 éves korunk folyamán, különösen szakmai területeken, számos kihívással szembesülünk. Az előző hét év fejlődési állomásai megértek a felülvizsgálatra és némi strukturális átszervezés is időszerű. A szorosabb határidők, megnövekedett követelmények arra kényszerítenek, hogy javítsuk szervező- és tervezőkészségünket. Néha valóban úgy tűnik, túl sokminden nehezedik ránk, de a most befektetett kemény munka, erőfeszítések segítenek majd megvalósítani a korábban magunk elé tűzött célokat (Szaturnusz). Úgy érezhetjük, hogy minden terhet nekünk kell cipelni, de ez adódhat a saját választásunkból is, és lehet az az ár is, amit függetlenségünk megőrzéséért fizetünk. Felélesztve küzdőszellemünket és eltökéltségünket, legyőzhetjük az év során felmerülő akadályokat.

37

Bár a Szaturnusz kvadrát hatása a 37. életévbe is átnyúlhat, az időszak legmarkánsabb asztrológiai eseménye a holdcsomópontok visszatérése lesz. Ezek 37 év 4 hónapos korban ismétlik meg születéskori pozíciójukat. Ezek a ciklusok rendkívül jelentősek, hiszen a holdcsomópontok kapcsolatban állnak az eklipsz- ciklusokkal is, így megvan az a képességük, hogy elsötétítsék a Napot és a Holdat. Mindez a kozmikus tudatosság prioritását sugallja a személyiség erőivel szemben.
A 37 életévben sorsunk keze alá dolgozhatunk, ha jelentős erőbefektetéssel és eltökéltséggel eleget teszünk a kihívásoknak, megvalósítjuk szakmai céljainkat. A siker karnyújtásnyira van – de mit is jelent ez számunkra? És összhangban vannak-e azok a célok, melyekért jelenleg küszködünk életünk magasabb rendű céljával? És ugyanennyire fontosak-e azok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk, barátaink, partnereink, társulásaink, hozzásegítenek vajon egy boldogabb jövő kialakításához? Ez az az év, amikor, úgy személyes mint szakmai életünkben ideje búcsút venni azoktól a kapcsolatoktól, amelyek már nem szolgálják lelki fejlődésünket, és megnyílni azok felé, amelyek igen.(Csomópontok). Ez számunkra valamennyi , függősségen alapuló helyzettel is kapcsolatban lehet, és ebben az évben önállóságunkat hangsúlyozó választásokat kell eszközölnünk (Kos/Mérleg)

38

A Holdcsopmópont – visszatérés bizonyos mértékben szétziláló hatását követően a 38 éves korunkban a Jupiter távolodó kvadrátja üdítő változást hoz, előkészítve a talajt a következő két év számára, amikor is az Uránusz- Uránusz szembenállás, a Neptun- Neptun kvadrát és a 20. század végén születettek esetében a Plútó- Plútó kvadrát már elkezdi éreztetni a hatását.

A 38 életévet az egzotikus ígéretek hangulata hatja át. Új tapasztalatok várnak ránk láthatáron, de talán még nem vagyunk tisztában azzal, milyenek is. Az erőfeszítések és a mérhető eredmények időszakát követően erős késztetést érzünk arra, hogy kitépjük a földből a megállító táblákat és új távlatok felé szárnyaljunk. Úgy tűnik, hogy szűkebb környezetünk már nem képes biztosítani azt az inspirációt, amire szükségünk van, így ebben az esetben távolabbi lehetőségek után kezdünk kutatni. Áthat bennünket a fejlődés , gyarapodás vágya. A dolgok értelmének megértése fontosabb, mint maga a növekedés, s ilyformán szükségét érezzük, hogy személyes fejlődésünket és a tudatszintváltást előmozdítandó bővítsük a tavaly megismert emberek körét.

39
A közelgő Uránusz- Uránusz szembenállás miatt harmincas éveink legvégén sok, intenzíven érezhető változás lóg a levegőben. Mindazonáltal, mivel úgy a Szaturnusz mint a Jupiter trigont képez radixhelyzetével, ez az év a még sosem tapasztalt növekedés és az elmúlt kilenc évben elért eredmények megszilárdításának éve lehet. A 39. életév egyszersmind az az év is, amikor a szolár képletben a Merkúr visszatér születéskori helyzetére – igencsak eseménydús időszakra számíthatunk tehát.

39. életévünkben telesedik ki a 30 as éveink elején hozott döntéseink hatása: itt az ideje, hogy leszüreteljük valamennyi, ez időszak alatt tett erőfeszítésünk gyümölcsét. Ez az az időszak, amikor egyfelől megszilárdítjuk társadalmi pozíciónkat, másfelől további eredményeket érünk el ezen a téren, nagyobb befolyásra teszünk szert, sikeresebbekké válunk. Mohó tudásszomj munkál bennünk, egyszersmind arra törekszünk, hogy megosszuk ismereteinket. Persze a csúcsra érés minden esetben azt is jelzi, hogy eljött annak az ideje is, hogy valami újba kezdjünk. Ugyanennyire fontos azonban, hogy kiélvezzük kemény munkánk eredményeit, hogy felismerjük, micsoda értékeket is hoztunk létre (Szaturnusz/ Jupiter). Megszilárdított alapjainkon állva úgy érezhetjük, hogy rendelkezünk annyi tartalékkal, hogy vállaljunk néhány további kockázatot és új kísérletekbe kezdjünk életünkkel. Egyfelől szeretnénk világot látni, más, egzotikus kultúrákat megismerni, másfelől pedig megnyilvánulási teret adnánk személyiségünk radikálisabb oldalának is (Uránusz), Ez megnyilvánulhat abban is, hogy érdeklődni kezdünk az olyan kapcsolatmodellek iránt, amelyek az intimitást a szabadsággal kombinálják.

A harmincas évek végére általában sikerült kialakítani életünk azon kereteit, melyeknek úgy spirituális mint gazdasági szempontban nagy hasznát vesszük majd a jövőben. De azok számára, akik harmincas éveikbe lépve talán túl sok kompromisszumot kötöttek, megengedték, hogy a társadalmi elvárások elnyomják személyes igényeiket, 40- és 44 éves koruk között meg kell adják ennek az árát. Ekkor ugyanis az Uránusz- Uránusz szembenállás, a Plútó és Neptun kvadrátjai kikényszerítenek bizonyos kiigazításokat melyek a Szaturnusz -Szaturnusz szembenállás idején érik el tetőfokukat. Egyesek számára ez a lélekkeresés és a belső forrongás ideje lesz, míg mások, akik kellőképpen megalapozták ösvényüket, fénysebességű fejlődést és a személyes beteljesültség érzését tapasztalják meg. De ezt a következő rész tárgyalja bővebben.

Adrian Ross Duncan 2005 szeptember 19
http://astrology69.wordpress.com/2011/04/07/the-thirties/

 

Kép

 

A negyvenes évek

 

Huszon- harmincévesen a férfiak és a nők még nem gondolnak bele igazán abba, hogy meg fognak halni. Persze, tudják hogy léteznek öreg emberek s hogy azok egy bizonyos ponton eltűnnek. Talán még egy temetésen is részt vettek. Csakhogy ilyen végzetes dolgok velük nem történhetnek meg. hiszen annyi a tennivaló, annyi mindent kell elérni…a halál csak egy távoli és ködös kilátás. az idő a végtelenségbe nyúlik és még mindig minden elérhető.

A negyvenes éveikbe lépők azonban már nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust. Az idő véges. Ha úgy érezzük, még mindig nem értük el a legfontosabb célokat, az idő szorongatni kezd. Az ajtók gyorsan becsukódnak azok előtt a nők előtt,akiknek még nincsenek gyerekeik. Az agglegények érezni kezdik az agglegényélet ürességét, és eltöprengenek, mennyire egyedül fogják érezni magukat idősebb korukra. Akik még nem találtak rá életfeladatukra, úgy érzik, úgy érzik, megérintette őket a halandóság lehelete. Boldogok azok, akik harmincévesen, az első Szaturnusz-visszatérés idején sort kerítettek a szükséges korrekciókra, számukra ugyanis gyorsan lekerekednek a szögletek, míg azok számára, akik ezt elmulasztották, a negyvenes évek csüggesztő/ijesztő realitásokat képviselnek.

37 éves korban, a holdcsomópontok második visszatérése már általában előkészítette a terepet a lélekkeresés és azon módosítások számára, melyek révén jobban összehangolhatjuk életünket személyes sorsunkkal. Az emberek többségének ez a szakmai sikerek és a biztonságos otthon, család megalapozásásának az időszaka volt. Miután elvetették a magvakat és felnevelték a palántákat, az emberek most már a gyümölcsöket szeretnék élvezni. Mégis, sokak számára az Uránusz, Neptun, Plútó feszült aspektusaival, (melyek hatása a Szaturnusz -szembenállással tetőzik), kezdődő negyvenes évek a durva ébresztő időszakát jelentik. Azoknak, akiknek képletében a külső bolygók erőpróbáló aspektusban állnak, ez a gyökeres változások és átalakulások időszaka. Ez gyakran jár stresszel és erős késztetést érzünk arra, hogy a nyomást vagy oly módon csökkentsük, hogy gyógyszerekkel tömjük magunkat, vagy pedig különféle pszichotechnikákhoz és meditációs módszerekhez folyamodunk)

(A negyvenes évek eleje azok számára, akiknél az Uránusz és a Plútó együtt áll a Szűzben) . A legtöbb ember képletében, akik mostanában a negyvenes éveik elején járnak (a cikket 2005-ben írták, ford megj) megtalálható ez a ritka és szélsőséges Plútó- Uránusz együttállás, negyvenes éveikbe lépve pedig olyan életérzések jellemzik őket, mint a bizonytalanság. Ez f őleg munkájukkal kapcsolatban merülhet fel, ami átsruktúrálást igényelhet. E nemzedékből sokakat rögeszmésen foglalkoztat a munkahely biztonsága, így folyamatosan átképzik magukat, újabb meg újabb jártasságokra tesznek szert.. Fokozott mértékben tisztában vannak azzal, hogyan teheti semmissé egyik pillanatról a másikra az új technológia mindazt, aminek felépítéséért oly keményen megdolgoztak. A következő részekben az 1967-es születési évet fogom felhasználni elemzésem kiindulópontjaként. Az 1967-ben születetteknél valószínűleg a Halakban állt Szaturnusz, az Északi Holdcsomópont a Bikában, a Jupiter a Rákban, a Neptun meg a Skorpióban – ez a nagy trigon pedig magyarázatot adhat az akkori, a zenei és spirituális életben zajló forradalmi változásokra. Ez nemzedék képviselőinek egyike volt Kurt Cobain, (1967 február 20) a találóan Nirvánánk elnevezett zenekar alapítója- aki sajnos nem érhette meg negyvenes éveit (Harminc évesen öngyilkosságot követett el).

40
Ciklusaik különféle állomásaira érve a külső bolygók radixhelyzete erőteljes hatást gyakorol egy ember életére. A 40. életév folyamán egy egész sorozat előrejelezhető bolygóhatás tapasztalható. Mivel a Merkúr 20 évenként visszatér születéskori helyzetére,a 40. évet pezsgő szellemi élet jellemzi. Nyolc éves ciklusa szerint a Vénusz szintén visszatér radixpozícójába. Az emberek egy részénél ekkor kezd el hatni az Uránusz szembenállás és a Neptun kvadrát is. azoknál pedig, akik a XX.század második felében születtek, a Plútó is most képez kvadrátot magával. Sokminden történik, így egy 40. évébe lépő személyről a következők mondhatók el:

Amikor negyvenes éveinkbe lépve új évtizedet kezdünk, erős sürgetést érzünk jövőnkkel kapcsolatban és felismerjük, hogy elkerülhetetlenül sort kell kerítenünk néhány módosításra. ez az az időszak, amikor felfrissítjük szellemi készségeinket – továbbképezzük magunkat, javítunk kommunikációs készségünket- és lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a legtöbbet hozzuk ki értelmi képességeinkből (Merkúr). Különös hangsúlyt fektetünk – gazdasági és érzelmi szempontból egyaránt- a kellemes, biztonságos közérzetre. Ezeken a területeken sokkal keményebben kell dolgoznunk gyengeségeinken és azon, hogy tőkét kovácsoljunk erősségeinkből (Vénusz). Még lényegesebb, hogy felmerül egy csomó olyan, látszólag befolyásunkon kívül eső tényező, melyek kisiklathatják a vonatot. Éppen ezért ez egy olyan időszak, amikor kissé el kell távolodnunk a konkrétabb célkitűzésektől és inkább azon kell eltöprengenünk, általában véve mi a feladatunk életünk második felében. Hogyan kerülhetünk ki a szakmai mókuskerékből, idézhetünk elő megújulást és változást? (Plútó és Uránusz a Szűzben). Hogyan mélyíthetnénk el érzelmileg, tehetnénk tartalmasabbá intim kapcsolatainkat ? (Neptun a Skorpióban). Jobban tesszük, ha inkább megnyílunk semmint ellenállunk a változás és az átalakulás lehetőségeinek.

41
Az emberek nagy részénél az Uránusz szembenállás hatása 41 éves korban éri el a csúcspontját, a Plútó és a Neptun első, születési helyzetükkel képezett kvadrátja is erőteljesen érződik. Továbbá a Jupiter is most képez szembenállást magával, a holdcsomópontok pedig szintén kvadrátot képeznek magukkal. Tehát a 40 éves korban kezdődött változások még javában zajlanak.

41 éves korunkban még egy csomó, befejezetlen, életünk irányainak teljeskörű újraértékelését igényló változás kellős közepén tartunk. Egyfelől jelentős anyagi erők hatnak, s ezek lehetőségeket teremtenek a növekedésre és a kiterjedésre, eközben pedig lelki életünkre is nagyobb figyelmet kell fordítanunk (Jupiter). Fontos tapasztalatokat szerzünk azokról az emberekről és csoportokról, akikkel kapcsolatban vagyunk, s ezek arra kényszerítenek, hogy felülvizsgáljuk, kik azok, akiket magunk mellett szeretnénk tudni következő életszakaszunkban is (Holdcsomópontok). Látókörünk kiszélesítése hosszú felfedező utakat vonzhat életünkbe, melyek ahhoz vezethetünk, hogy leváljunk korlátozónak érzett kapcsolatainkról és körülményeinkről. Ezeket a változásokat spirituális és lelki válság kísérheti, amely az előidézett felbolydulás ellenére katarzist és megújulást is hoz. Ha van valami egyedülálló értékünk, amiről úgy érezzük, fel tudjuk ajánlani a világnak, itt az ideje, hogy elinduljunk érte.

42
Mire 42. életévünkbe lépünk, az Uránusz szembenállás, Neptun -és Plútó kvadrátjainak hatása végre gyengül, de most a Szaturnusz kezd közeledni második szembenállása felé. Ez a hatás a következő évben erősödik fel.
Egy sor meglehetősen gyökeres változás/átalakulás után, amikor vállaltunk néhány kockázatot és saját magunkhoz képest sort kerítettünk néhány forradalmi változtatásra, a 42.évünkbe lépve elkezdenek helyükre kerülni a dolgok. E folyamat során sok belső démonnal néztünk farkasszemet és nagyobb rálátást nyertünk a belső folyamatokra (Plútó). Felbecsültük a függetlenség és az érzelmi elköteleződés mellett szóló és ezekkel szembeni érveket (Uránusz). Sokminden változott meg munkakörnyezetünkben (Szűz) Átéltük a zavar és a tanácstalanság időszakait, és mégis, életünk valamiképpen gazdagodott, tartalmasabb lett, a meghittség pedig jobban megtérült, mint eddig (Neptun a Skorpióban). Nagyobb önállóságra tettünk szert, s eközben a fókusz áthelyeződik életünk jelentős kapcsolataira. Ez az az időszak, amikor ki kell jelölnünk a határokat, meg kell őriznünk individualitásunkat és fontolóra kell vennünk, pontosan mennyi felelősséget szeretnénk magunkra vállalni.

43
A 43. életévben, amikor a Szaturnusz szembenállás erőteljesen kezdi éreztetni hatását, a Jupiter és a holdcsomópontok is trigont képeznek radixhelyzetükkel. A hányattatás évei után ezek a hatások stabilitást hozhatnak.
43. életévünk az az év, amikor tisztában vagyunk vele, hogy lényeges, elsősorban társulásainkkal, autoritásokkal kapcsolatos változások derengenek a láthatáron. Bár ez az az életszakasz, amikor teljes mértékben érzékeljük, hogy a kapcsolatok egyszersmind korlátokkal is jelentenek, ugyancsak most készek vagyunk szembenézni a kihívással és nagyobb/több felelősséget vállalni. Ez az az év, amikor gondoskodva arról, hogy életünk valamennyi részlete hatékonyan működik, megtanulunk rendet teremteni a káoszban (Szaturnusz a Halakban). Ahogy telik az év, önbizalmunk is gyarapszik, magunk előtt látjuk azokat a fejlődési irányokat, melyek felé idén haladni szeretnénk, céljainkat pedig kemény munkával, szerencsével, az utunkat támogató emberek segítségével el is érhetjük (Szaturnusz/ Jupiter/ Csomópontok)

44
A 44 éves kort a Szaturnusz – szembenállás hatása dominálja, miközben a Jupiter közeledő kvadrátot képez születési helyzetével, ami fokozza a növekedést és a konszolidációt kísérő feszültségeket.
44. életévünkben fokozott mértékben tudatában vagyunk a személyes-és szakmai kapcsolatainkból fakadó korlátozásoknak. Terveink ellenállásba ütköznek, ami arra késztet bennünket, hogy céljaink elérése érdekében strukturális változásokat eszközöljük. Lehetnek változások hivatásunkban, érzelmi elköteleződéseink pedig komoly átértékelésen mennek át. Szinte biztos, hogy akadályok merülnek fel, a kihívások kezeléséhez pedig nélkülözhetetlen a türelem. Főleg az ellen a fatalista hangulat ellen kell küzdenünk, ami arra késztet, hogy feladjuk és engedjük feloldódni a dolgokat. Ez az egzisztenciális letargiának egyik fajtája (Szaturnusz a Halakban) . Ebben az évben jelentős rálátást szerezhetünk ügyeinkre, de hajlamosak lehetünk elhamarkodott lépéseket tenni. Ezek befolyásolhatják családunkkal, otthonunkkal kapcsolatos döntéseinket.

45
A 45. életév bizonyos értelemben folytonossági hiányt képez a negyvenes évek közepén, a negyvenes évek elejének zaklatott időszaka és az utolsó Szaturnusz szembenállást követő konszolidációé között. Ugyanakkor, 15 évenként a születésnap környékén a Mars is nagyon közel kerül születéskori helyzetéhez, tehát egy nagyon törekvő időszakról van szó.
A negyvenes évek elejének kihívásai és valamennyi, szakmai, kapcsolati feladvány sikeres, tavalyi megoldását követően most abban a helyzetben vagyunk, hogy megszilárdíthatjuk a kialakított struktúrákat és elkezdhetünk építkezni rajtuk. Jelentkezik egy olyan felismerés is, hogy amellett hogy elfogadunk, kötelességünk visszaadni is valamit a társadalomnak, és úgy érezhetjük, rendelkezésünkre áll az a többlet energia, amit közösségünk céljaira fordíthatunk. Ebben az évben energetikai csúcsponton vagyunk, és ha tisztában vagyunk milyen célokat szeretnénk elérni, jelentős eredményeket könyvelhetünk el. Ez az újfajta erély és energia kikövezi a haladás és a siker útját

46
46 éves korban a Holdcsomópontok ugyanúgy pozíciót cserélnek, ahogy 27 éves korban tették. Az indiai hagyomány szerint a holdcsomópontok “idegesen” reagálnak egymás jelenlétére, ez tehát, egzisztenciális értelemben nem egy túl kényelmes időszak. A 46. életév már nem a negyvenes évek kezdete,. hanem a közelgő ötvenes éveké.
46 éves korban egyre inkább úgy érezzük, hogy a szakmai ambíciók és a biztonságos családi háttér nem elégíti ki feltétlenül valamennyi igényünket. Személyes sorsunk kérdése is foglalkoztat bennünket és eltöprengünk, hogy jelenlegi ösvényünk megfelel-e belső fejlődési igényeinknek. Már régesrég elmúlt az az idő, amikor megengedhettük magunkat, hogy csak úgy váltogassuk munkahelyeinket és kapcsolatainkat, így inkább arra kell összpontosítanunk, hogy fejlődő lélekként mi bír számunkra valódi jelentőséggel. Általában véve ez azt jelenti, hogy őszinték kell lennünk magunkkal azt illetően, hogy kikkel is szeretnénk tölteni időnket, kiket szeretnénk, hogy hatással legyenek ránk. Ebben az évben eltávolodhatunk bizonyos emberektől és közelebb kerülhetünk azokhoz, akik jobban rá vannak hangolódva spirituális igényeinkre (Holdcsomópontok). Kimondottan helyzetünkre vonatkoztatva, ez kapcsolatban van azzal, hogy rendet kell teremtenünk ott, ahol korábban káosz volt, belső békére kell lelnünk ott, ahol korábban lélekvesztés és zavar uralkodott.

47
Mivel a Jupiter negyedszer tér vissza születéskori helyzetére, a 47. év a fejlődés, gyarapodás és az önbizalom éve lehet.

A 47. életévben ugrásszerűen megnőhet önbizalmunk és újabb látomásaink támadhatnak arról, mit szeretnénk még elérni az életben. Könnyű rálátást szerezni a dolgokra és megértenünk őket, elmélyült tanulmányokat szeretnénk folytatni és késztetést érzünk arra, hogy utazások révén szélesítsük látókörünket. Határozottabb véleményeket alkotunk, meggyőződéseink megszilárdulnak és nem hagyjuk hogy a különféle, szellemi- és spirituális autoritásfigurák szavunkat szegjék. Míg készségesen tanulunk a valóban bölcs emberektől, nem vesztegetjük önjelölt gurukra az időnket. Az élet élvezete hozzáállás kérdése is, és ebben az évben természetes optimizmusunk garantálja, hogy jó szerencsét és sikert vonzunk magunkhoz (Jupiter) . A család fokozott jelentőséget kap életünkben, örvendetes családi eseményekre számíthatunk, s talán nagyobb lakásba költözünk vagy megnöveljük lakóterünket (Rák)

48
A 48. életévben, a rohamosan közeledő ötvenes évekkel a sarkunkban , az időszak alaphangulatát a születésnap környékén radix helyzetére visszatérő Vénusz adja meg.
Érzelmi-és anyagi biztonságunk tekintetében a 48 éves kor kulcsszerepet játszik. Ez az az időszak, amikor döntő szerep jut szerelmi életünknek, alapszükségleteink, egyéni ízlésünk erőteljesen érvényesülnek. Meglévő kapcsolatainkkal szemben magasabb követelményeket támasztunk: azt igényeljük, hogy tartalmasabbak és hitelesebbek legyenek, ne csupán egy közös fekhely kössön össze bennünket. Fokozottan szükségünk van az intimitásra, és újra felül kell vizsgálnunk, milyen szerepet játszik kapcsolatainkban a szexualitás. Olyan új kapcsolatokat is kialakíthatunk, melyek az anyagiaknál magasabb rendű értékeken alapulnak. Pénzügyeinket illetően új bevételforrásokra találhatunk vagy új befektetésekre keríthetünk sort.

49
A radixhelyzetével képezett trigon felé közeledő Szaturnusz támogatásával és a negyedik visszatérést követő első szextiljét képező Jupiterrel a 49 életév gyengéden enyhíti a negyvenes évek hullámvasutazását.
49. életévünk az eredmények, növekedés és konszolidáció éve lesz, mialatt teherbíró alapokat építünk, és általában véve is jól érezzük magunkat az ösvényen, amit kitapostunk magunknak. Úgy érezzük, hogy a társadalom elfogadott bennünket, fontos szerepet játszunk, az a tény pedig, hogy bizonyítottunk, fel tudjuk mutatni negyvenes éveink eredményeit, elégedettséggel tölt el bennünket (Szaturnusz) . Mélységes megértéssel kezeljük azokat a megpróbáltatásokat és megmérettetéseket, amiken az emberek életük folyamán keresztülmennek, s megtanultuk, hogy a nagy egészhez viszonyítva tekintünk saját küzdelmeinkre (Halak). Megállapodott személyiségként készen állunk arra, hogy a személyes gyarapodás új szakaszába lépjünk, ebben az évben pedig már szüretelhetjük is a befektetett erőfeszítések gazdasági es társadalmi eredményeit.
Egyesek szerint az élet negyvenéves korban kezdődik – de lehet, hogy csak megpróbálnak felvidítani bennünket. Ennek ellenére az ötvenes évek a legalkalmasabbak arra, hogy életünk valamennyi területén sikereket érjünk el. Az emberek többsége ilyenkorra biztos bevétellel rendelkezik, szerető társa van, gyerekei kezdenek önállósulni – s mindez hozzájárulhat a boldogsághoz. De a kerek ötvenedik év már merőben más ügy. A nők a menopauza korába léptek, a férfiak potenciazavarokkal küzdenek. Már egyetlen nőnek sem születhet gyereke és a férfiak közül is csak nagyon kevesen válhatnak apává. Kezd túl késő lenni ahhoz, hogy újfajta képesítéseket szerettük. A fiatalság kétségtelenül tovaszállt. És mégis, a legnagyobb sikerek egy részét ötven éves kor fölött aratták. Ez az államfők és miniszterelnökök nagy részének az életkora, a nagy profitot termelő mammutvállalatokat pedig idősebb férfiak és nők hozzák létre. A nyugatiak többsége rendelkezik az álmai követéséhez szükséges anyagi bázissal és szabadsággal, s a 21.században megnövekedett élettartamnak köszönhetően egyre gyakrabban hallani, hogy az élet ötven éves korban kezdődik.

 

Adrian Duncan
http://astrology69.wordpress.com/2011/04/07/the-fourties/

 

 

Kép

 

Az ötvenes évek

A második világháború alatt az újoncok a fronton töltött első hónapban biztosak voltak benne, hogy ha más csapattársaikkal elő is fordul, hogy elesnek, őket biztos nem ölik meg. Két, fronton töltött hónap után, látva, hogyan tizedelik meg egységeiket, rájöttek, komoly esély van arra, hogy ők is meghalhatnak. Négy fronton töltött hónap után már tudták, hogy meg fognak halni…csupán idő kérdése, mikor. Ez valamennyiünk életérzésének a gyorsított változata. Húszas- harmincas éveinkben meg vagyunk győződve halhatatlanságunkról, negyvenes éveikben már nem vagyunk ebben annyira biztosak, amikor pedig belépünk ötvenes éveinkbe, már nincsenek illúzióink. Előbb vagy utóbb mindnyájan meghalunk majd. Ez a felismerés különféleképpen érinti a különböző embereket, de meg kell barátkoznunk halandó mivoltunkkal.

Ötvenes éveikben a nők örvendhetnek ugyan annak, hogy gyerekeiknek gyerekeik születnek, de ők maguk már nem szülhetnek gyerekeket. Nagyfokú naivitásra vallana az ötvenes férfiak részéről, ha úgy gondolnák, rengeteg esélyük van arra, hogy gyönyörű nőket szedjenek fel. Egy, a diszkóban lányokkal bájolgó ötvenes férfi már nem túl szívderítő jelenség. Azok a férfiak és nők, akik kínkeservesen kapaszkodtak fel a szakmai ranglétrán, folyamatos rettegésben élnek, hogy a mozgékony, feltörekvő fiatal kollégák miatt habozás nélkül ejtik majd őket. Azok, akik ötvenes éveik közepén vesztik el állásukat csak nagyon nehezen tudnak újra elhelyezkedni. Akik ilyenkor özvegyülnek meg, úgy érzik, idő előtt landoltak egy lakatlan szigeten.

De vannak olyanok is,akiknek ötvenes éveik a legjobb éveik. Stabil, jól fizetett, elismert szakmai pozícióban vannak. Miután a gyerekek kirepültek a fészekből, a párkapcsolatok újjászülethetnek, és a konszolidált anyagi helyzet már azt is lehetővé teszi, hogy kiélvezhessék mindazt, amiről korábban a család kedvéért kénytelenek voltak lemondani. A női- és férfi menopauza tünetei enyhülnek, és ha nem teszik teljesítmény- centrikussá a szexet, új erotikus örömöket fedezhetnek fel. Itt az ideje, hogy ne csak a szakmai, hanem a spirituális célokkal is foglalkozzunk. Stabil pénzügyek, jó egészség esetén az ötvenes évek kellemesen telnek.

A háború utáni első nemzedék képviselői most járnak ötvenes éveikben ( Ford. megj: a cikk 2005-ben íródott). Ebben az időszakban a Plútó az Oroszlánban, a Neptun a Mérlegben haladt…. ez a generáció nem akar felnőni. Ez az első nemzedék, ami a TV képernyőjén nevelkedett, álmaik és tökéletesség – eszményeik irányították őket. Még mindig a halhatatlanság és a tökéletes szerelem után kutatnak. Az 1953-ban született Tony Blair képletben a Szaturnusz együtt áll a Neptunusszal a Mérlegben, az Uránusz a Rákban, a Jupiter a Bikában, a Chiron a Bakban, az Északi Holdcsomópont pedig a Vízöntőben. 2003 májusában, mindössze két hónappal Irak megszállását követően, töltötte be az ötvenet. Alább, amikor bemutatom az ötvenes éveket , ezeket a bolygóállásokat fogom felhasználni, hogy részletes betekintést nyerhessünk az egyes évek jelentésébe.

50
Az 50 év kulcsfontossággal bír, hiszen legtöbbünk ekkor éli át a Chiron visszatérését radix helyzetére. Mivel ez a kisbolygó szoros kapcsolatban van a tanítással és a gyógyítással, és gyakran utal arra, hol szereztünk életre szóló sebet, az 50.életév az az életkor, amikor az e területekkel kapcsolatos témák elkerülhetetlenül a felszínre kerülnek. Ugyanebben az évben, 47 éves kori negyedik visszatérését követően a Jupiter is távolodó kvadrátot képez magával.
Amikor belépünk ötvenes éveinkbe és új évtizedet kezdünk, felismerjük, hogy már teljes mértékben kiforrott a személyiségünk- vagyunk, akik vagyunk, így most már inkább készségeinkre, erőforrásainkra,eredményeinkre kell építenünk, semmint új oldalunkról bemutatkoznunk. Életünk eddigi eredményei alapján ítélhetnek meg bennünket, az ez után következő pluszok pedig hozzáállásunkon és akaraterőnkön múlnak. Ebben az időszakban reményeink, látomásaink megújítása jelenti a kihívást. Ilyenkor egyszersmind téves ítéleteket is alkothatunk, melyek vagy önbizalomhiányunkból fakadnak vagy abból, hogy túlzott reményeket táplálhatunk a jövőt illetően. Ezek nagyon szoros kapcsolatban vannak az évek során megszerzett anyagi javainkkal, kialakított hiedelmeinkkel, melyek most meggyőződéseink tartópillérjeivé válhatnak. (Blair képletében a Jupiter a Bikában áll). Ezzel egyidőben sokkal mélyebb, halandó mivoltunkkal kapcsolatos témák is felmerülnek, arra való képességünk, hogy átadjuk a megszerzett bölcsességet, élettapasztalatot az utánunk következőknek. A lehető legteljesebb mértékben tudatában vagyunk azoknak a lelki tartományainknak, melyeknek gyógyulásra van szükségük, hol vannak azok a folytonossági hiányok és gyengék, melyek 50.életévünkben egész biztosan a felszínre kerülnek. (Chiron).Ez mélyen kötődik szakmai ambícióinkhoz és pozíciónkhoz, fontos tehát megvizsgálnunk, milyen további eredményekben reménykedünk, és hogyan enyhíthetik ezek az ambíciók lelkünk fájdalmát (Bak)

51
51 éves korban kerül sor a Szaturnusz második visszatérése (59) előtti utolsó kvadrátra, ez pedig egész biztos, hogy komoly szakmai átsruktúrálódással áll kapcsolatban. A Jupiter szerencsére radixhelyzetével képezett közeledó trigonja felé halad, minden esélyt megadva a növekedésre.
Az 51. év folyamán sürgető szakmai kérdések merülhetnek fel, melyeket kezelnünk fel . Ebben az évben, társas viszonyainkban és autoritásszemélyekkel, céljainkkal és ambícióinkkal kapcsolatban feltorlódnak a kihívások. Egész pontosan meg kell fogalmaznunk, hova szeretnénk sorolni magunkat és egész pontosan mit szeretnénk elérni. Mivel nyomás nehezedik ránk, ez nem könnyű, de némi többlet erőfeszítéssel, elszántsággal olyan, kedvező pozíciót harcolhatunk ki magunknak, melynek nagy hasznát vesszük a következő öt évben vagy talán tovább is. (Szaturnusz) Ez szoros összefüggésben van azzal, hogyan kezeljük kapcsolatainkat, hiszen ez az az időszak, amikor szövetségeink, társulásaink is strukturális változásokon mennek keresztül (Mérleg). Szerencsére ez egy olyan időszak, amikor pozitív hozzáállással, látomásainkra hagyatkozva még jobban kiterjeszthetjük meglévő befolyásunkat. Eddigi eredményeinket szem előtt tartva minden jogunk megvan ahhoz, hogy magabiztosan, megbízva képességeinkben járjuk utunkat (Jupiter)

52

Mivel a születésnap környékén a Merkúr minden 10.és 13. évben visszatér radix- pozíciója közelébe, az 52. év egy merkúri év. Sokak számára ez az az év is, amikor a Plútó trigont képez radixhelyzetével, és mivel a Plútó saját magával képezett fényszögei annyira ritkák, hatásaik is ennek megfelelően jelentősek.

52. életévünk az az időszak, amikor kommunikációnk új élettel telítődik, másokkal való kapcsolatainkban pedig a tanulmányok is nagy szerepet játszanak. (Merkúr). Ez ugyanakkor a személyes átalakulás ideje is, amelynek során eltűnhetünk mélységeinkbe illetve újjászületve kiemelkedhetünk. Ez az az időszak, amikor rejtett érzelmi motivációink felszínre kerülhetnek, s többé már nem vagyunk képesek eltemetni őket. Ezek az érzelmek mélyreható változásokat gerjeszthetnek, melyek révén újra felfedezhetjük szexuális késztetéseinket és pszichés erőinket. Megszabadulva elfojtásainktól és teljes mértékben megélve az életet újfajta hitelességre tehetünk szert. Ha már elegünk van életünk bizonyos elemeiből, most eljött az ideje, hogy megszabaduljunk tőlük. Ha olyan kötelékeink vannak, melyek túlságosan kiszárítanak bennünket, most át kell alakítanunk vagy el kell engednünk őket. Most akár élethalálharcról is szó lehet , de ez túlélési ösztöneink felélesztésének hasznos célját szolgálja és megnöveli hatáskörünket (Plútó). Ez egonk érvényre juttatásának mélységes, tudattalan igényéből fakad még akkor is, ha ez azzal jár, hogy önromboló impulzusainkkal kacérkodunk.(Oroszlán)

53
Az 53.életévben sokféle hatás tetőzik. Amellett, hogy a Plútó trigon tovább érezteti hatását, a Neptunusz és az Uránusz is trigont képeznek radixhelyzetükkel, miközben a Szaturnusz szextilbe, a Jupiter pedig szembenállásba kerül születéskori pozíciójával. De a külső bolygók fejtik ki az erőteljesebb hatást.
53. életévünk folyamán nagyon érzékenyek vagyunk születésünk időszakának nemzedék- formáló tényezőire. Amennyiben készek vagyunk megnyílni a jövőnek és el tudjuk engedni a múltat, olyan mélyreható változások részesei lehetünk, melyek számos lehetőséget teremtenek. Még javában tart az átalakulásnak az az időszaka, ami új élettel, önbizalommal, erőforrásokkal ruházott fel (Plútó). Ezzel egyidőben most vannak a legvalósághűbb látomásaink, képesek vagyunk meghaladni hétköznapi életünk struktúráit hogy a képzelet új tartományaiba léphessünk. Létünket egy fajta globális tudatosság hatja át, rendkívül fogékonyak vagyunk mások igényeire, szenvedéseire, cselekedeteinket ezek motiválják.(Neptun) Estünkben ez szoros kapcsolatban állhat az emberiség (jóra való törekvésének) , és saját, egy elérhetetlen eszményről alkotott álmaink túlidealizálásával (Mérleg). Ez egy olyan időszak egyszersmind, amikor távoli vidékekre utazhatunk vagy egzotikus kultúrák képviselőivel kerülhetünk kapcsolatba. Készek vagyunk vállalni a kockázatot annak érdekében, hogy új élményekben legyen részünk, és olyan emberekkel szeretnénk körülvenni magunkat, akik osztoznak látomásainkban. Ez csodálatos időszak a kísérletezésre és az újításokra (Uránusz) Ezek főleg az emberiség nagy családjáról alkotott, újszerű látomásokkal vannak kapcsolatban. (Rák)

54

54 éves korban hat még a Neptun és az Uránusz trigonja– és, legalább ennyire fontos, hogy a progressziós Hold is most tér vissza másodszor születéskori pozíciójába (Az első visszatérésre 27 éves 4 hónapos korunkban került sor)
54 éves korunkban még tudatosságunk intenzív növekedésének időszakában vagyunk, amikor is életünk néhány területén különféle kísérleteket végzünk. Valamennyi, megújulást és izgalmat hozó változásra nyitottak vagyunk, ennek hatására pedig más országokba utazhatunk vagy a mienkétől nagyon különböző kultúrákkal kerülhetünk kapcsolatba. Ebben az időszakban nagy érdeklődést tanúsítunk az új technológiák iránt, s inkább a társadalomban zajló változásokat követjük semmint a megcsontosodott hagyományokhoz ragaszkodunk. Ugyanakkor egy újfajta spirituális nyitottság jeleit tapasztalhatjuk magunkon, a természettel, zenével, vallással kapcsolatos tevékenységek lelki gyarapodást hozhatnak. Továbbá, ez az év egy fajta érzelmi újjászületés is: az otthonnal, családdal kapcsolatos intenzív érzelmek keríthetnek hatalmukba. Most jött el az ideje, hogy szembenézzünk azokkal a lappangó érzelmi kötődésekkel kapcsolatos témákkal, melyek visszanyúlnak gyerekkorunkba: ne lepődjünk meg tehát, hogy ez picit az érzelmi hullámvasutazás időszaka lehet, amikor is biztonságra törekszünk és igyekszünk egy nyugalmas bázist kialakítani.

55
55. életévünkbe lépve az Uránusz és Neptun hatások egyre gyengülnek, a Jupiter születéskori pozíciójával képezett trigonja azonban fokozatosan bepontosul. Ez a hatás előzi meg az 59 éves kori Jupiter- visszatérést. Ez év folyamán a Holdcsomópontok harmadszorra is visszatérnek születéskori pozíciójukhoz.
55 éves korunkra sok szál ér össze, és ha megfelelően készítettük elő a talajt, ez a gyors fejlődés és gyarapodás időszaka lehet. Amennyiben az elmúlt két év folyamán követtük látomásainkat és álmainkat, engedtünk, hogy kreativitásunk és fantáziáink vezessenek, elégedettek leszünk az elkövetkező évekkel, ígéretesnek találjuk majd őket. Hasonlóképpen, ha képesek voltunk haladni a korral, hajlandók voltunk némi kockázatot vállalni, nem kell tartanunk a jövőtől. Megnövekedett tudatosságunk örömmel tölt el bennünket, erős (sors)közösséget érezhetünk az emberiséggel, környezetvédelemmel és magával a természettel. Korábbi erőfeszítéseink gyümölcseit élvezve azonban túlzásokba is eshetünk. Ahogy vége felé közeledik az év, életünk általános irányán is el kell töprengenünk. Olyan emberekkel vagyunk-e kapcsolatban, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy betöltsük életünk értelmét? Olyan munkát végzünk, ami megfelel küldetésünknek? (Csomópontok). E témák szoros összefüggésben állnak azzal, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az önérvényesítés és a közösség igényeire való fogékonyság között…esetünkben az utóbbi kulcsfontossággal bír (Északi holdcsomó a Vízöntőben)

56
56 éves korban a születésnap környékén a Vénusz visszatér születéskori helyzetébe, aktiválva kapcsolataink és pénzügyeink témáit. A holdcsomópontok visszatérése még erősen érződik, a Jupiter ezzel egy időben közeledő kvadrátja pedig a terjeszkedés és az ítélőképesség témáira irányítja a figyelmet.
Az 56. életév, szerelmi életünk -és anyagi helyzetünk kapcsán előtérbe hozza az önértékeléssel kapcsolatos témákat. Amennyiben egyébként is szerencsések vagyunk a szerelemben, most még szélesebben mosolyog ránk a szerencse. Ha egy kapcsolatra vágyunk, most kialakíthatunk egyet, ha már kapcsoltban élünk, itt az ideje, hogy megszilárdítsuk és kiélvezzük., teret adva a romantikának is. Az esztétikum is fontosabb szerepet játszik életünkben, többet szeretnénk költeni az élet örömeire, ezek a dolgok pedig egész anyagi helyzetünket a figyelem középpontjába állítják. Miközben érzékeinket és vágyainkat különféle ingerek érik, pénzügyeink kezelése nagyfokú józanságot igényel igényel. Persze hajlamosak lehetünk elengedni fülünk mellett mások jótanácsait, s már – már túlzottan is a magunk feje után menni. Vigyázzunk, nehogy tovább nyújtózzunk, mint ameddig a takarónk ér, kérjük ki a szakértők tanácsát is. Különösen elővigyázatosnak kell lennünk joggal és igazságszolgáltatással kapcsolatos ügyekben. Kulcsfontosságú, hogy józanul mérjük fel élethelyzetünket, annak érdekében, hogy működőképesebbé tegyünk sort kerítsünk a szükséges kiigazításokra , s kapcsolatainkat is reálisan becsüljük fel, hogy nagyobb összhangban legyenek életről vallott nézeteinkkel.

57
57 éves korban nincsenek fontos bolygóciklusok, hacsak a Jupiter utolsó, visszatérése előtti szextiljét nem vesszük figyelembe. Persze, a második Szaturnusz- visszatérés már előrevetíti árnyékát, felvetve az összes, életünk jövőbeli struktúrájával kapcsolatos kérdést is.
Az 57. év folyamán érvényesülő hatások bizonyos szintű konszolidálódást és nyugalmat hoznak. Ez az az időszak, amikor kiélvezhetjük – elsősorban társasági életünk, barátságaink vonatkozásában eddigi fáradozásaink gyümölcsét. Egyszersmind egyre inkább tudatában vagyunk, hogy mindaz, aminek ötvenes éveink folyamán oly nagy hasznát vettünk, nem fog mindig a rendelkezésünkre állni, és egyre többet foglalkoztat annak kérdése is, milyen irányt szeretnénk adni a jövőben életünknek. Persze, még mindig az foglalkoztat bennünket a legjobban, hogyan tarthatnánk meg az utóbbi néhány évben elért szakmai eredményeinket, és valahogy nem tudunk megszabadulni attól az érzéstől, hogy a nehezen elért eredményeket elmossa az idő. Ilyen körülmények között bölcsen tesszük, ha nagyobb figyelmet szentelünk belső életünknek, alkotókészségünknek, spirituális érdeklődésünknek, hiszen ezek mindig velünk lesznek, akár sikeresek vagyunk szakmailag, akár nem.

58
58 éves korban a Szaturnusz másodszor – és valószinűleg utoljára tér vissza születéskori helyzetére. Ez a 29 és 30 éves korunk közötti legfontosabb mérföldkő, és az ötvenes évek végéhez közeledve ugyanilyen lényegessé válik. Hagyományosan ez az az időszak, mikor megtervezzük nyugdíjas éveinket és felkészülünk az öregkorra.
58. életévünk folyamán gy érezzük, hogy bejártunk egy teljes életkört. Az igyekezet megtette a magáét, és ha visszatekintünk, büszkén vehetjük számba a sok szakmai eredményt. Most, az évek bölcsességével gyarapodva felismerhetjük, hogy felesleges előbbre és előbbre törtetnünk, hogy kielégítsük becsvágyunkat. Mi értelme is lenne? Inkább az a kérdés, mi az, amit jelenlegi szakmai pozíciónkból kiemelhetünk, hogy tovább dolgozzunk rajta és fejlesszük? Vagy itt az ideje, hogy kiszálljunk a versenyből, lazítsunk, s életünk utolsó szakaszában inkább életünk minőségét javítsuk? Nem építhetjük jövőnket a múltbeli struktúrákra, hanem, amennyiben rendelkezünk még az ehhez szükséges akaraterővel sé energiával, új kereteket építhetünk, vagy pedig engedjük a régit feloldódni. Még mindig megvan az esélyünk arra , hogy megfogalmazzuk, mi az, ami csakis a miénk. Már semmit sem kell bizonyítanunk, de ha megengedjük, hogy életünk legvégső célja vezessen, az előttünk álló évek alatt még mindig meghódíthatunk néhány magaslatot.

A Jupiternek és Szaturnusznak van egy húsz évenként megismétlődő bolygóciklusa, így az ötvenes évek vége felé mindketten egyszerre térnek vissza születéskori pozícióikba, jól érzékelhető vízválasztóvá téve ezt az életszakaszt.

59
Ha a gyerekkort egy, a hegyoldalból fakadó forráshoz hasonlítjuk, amely a többi erecskét magába egyesítve egy nagyobb áramlattá alakul, a középkort egy, síkságon áthaladó, erős sodrású folyóhoz, a hatvanas évek és a későbbi életkorok a folyónak azt a szakaszát jelképezik, amikor a tölcsértorkolathoz ér, beömlik a tengerbe, hogy aztán egyesüljön az óceánnal. A folyó korábbi szakaszaira jellemző, erőteljesen individuális tónusok fokozatosan előkészítik az utat ahhoz, hogy egybeolvadjanak a kollektívvel. Kívülről nézve élete későbbi szakaszaiban az egyén háttérbe vonul és (valami) nagyobb egész részeként tekint magára. Magában megmosolyogja korábbi ambícióit, az önmagának tulajdonított jelentőséget, hiszen tisztában van azzal, hogy hamarosan mindennek vége lesz. Eljött az idő, hogy megnyíljunk azoknak az egyetemes értékeknek, melyeket nem old fel az idő múlása. A modern korban sokan megérnek egy újabb Szaturnusz – ciklust is, ennek teljes 30 éve alatt pedig még jobban megalapozhatják és feldolgozhatják létezésüket, ez pedig nagyszerű alkalmat jelenthet arra, hogy felkészüljenek minden átmenetek legizgalmasabbikára, a halál és a halál utáni állapotba való átmenetbe.

 

Adrian Ross Duncan 20.11.2005

http://astrology69.wordpress.com/2011/04/07/the-fifties/

 

 

fordította

Kiss Kati

 

(2014. február)

Reklámok

propeller

ADATVÉDELEM

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ EGY-KÉT SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ NEM JÁRULOK HOZZÁ!
%d blogger ezt kedveli: